ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 59-03/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου 2ης Τροποποίησης Απόφασης Αυτεπιστασίας του Έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ /5/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Διονύσιος Στραβοράβδης Πρόεδρος 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Αντιπρόεδρος 3. Διονύσιος Μπάστας Τακτικό Μέλος 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Τακτικό Μέλος 5. Θείδωρος Καμπίτσης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση 6. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Τακτικό Μέλος 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριάκη Κυριακή. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ 1

2 Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 12ο: Έγκριση σχεδίου 2ης Τροποποίησης Απόφασης Αυτεπιστασίας του Έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ελένης Μάνδυλα, η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλουμε το σχέδιο της 2 ης Τροποποίησης Απόφασης Αυτεπιστασίας και υλοποίησης του έργου «Τουριστική Προβολή Π.Ι.Ν », προκειμένου για την έγκριση των όρων της. ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ Κ. Κυριάκη Μ. Παπαβλασοπούλου Ημ/νία Η Προϊσταμένη Δ/νσης α/α ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τον Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού και όλα τα διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εξουσιοδότηση του. 2. Τις ανάγκες της τουριστικής προβολής της Π.Ι.Ν. στο εσωτερικό και εξωτερικό. 3. Το υπ αρίθμ. οικ /23029/ έγγραφο του ΕΟΤ για την σύμφωνη γνώμη επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ To Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

3 5. Την υπ αρίθμ. Πρωτ. ΕΔΑ: 2502/ Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ στο Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν Την υπ αριθμ. Πρωτ. ΕΔΑ 2986/ Aπόφαση Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 7. Τη με αρ. πρωτ. ΕΔΑ 27/ Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου [1] «Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις» της Πράξης [463991] «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » 8. Τη με αρ. πρωτ. ΕΔΑ 1169/ Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου [4] «Διαφημιστική προβολή» της Πράξης [463991] «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » 9. Τη με αρ. πρωτ. ΕΔΑ 29/ Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου [7] «Συμμετοχή και Διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων» της Πράξης [463991] «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » 10. Την υπ αρ. οικ. 2456/1016/ Απόφασης αυτεπιστασίας και υλοποίησης των ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛ,ΣΕ,Ν ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ». 11. Την υπ αρ. οικ /32043 / Τροποποίηση απόφασης αυτεπιστασίας και υλοποίησης των ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ». 12. Τη με αρ. πρωτ. ΕΔΑ./ Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου [6] «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» της Πράξης [463991] «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » 13. Τη με αρ. πρωτ. ΕΔΑ./ Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου [9] «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» της Πράξης [463991] «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » 14. Τους γενικούς και ειδικούς όρους του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης. A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την υλοποίηση των παρακάτω υποέργων στα πλαίσια του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ », συνολικού προϋπολογισμού 3

4 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ,00 ευρώ, του οποίου η εκτέλεση έχει έναρξη 01/01/2014 και λήξη 31/12/2015, και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της αυτεπιστασίας (πλην των υποέργων 2, 3, 5, τα οποία δεν θα υλοποιηθούν και των υποέργων 8, 10 και 11 τα οποία θα υλοποιηθούν με άλλο τρόπο). Σημειώνεται ότι όπου υπάρξει η ανάγκη τροποποίησης των παρακάτω ενεργειών και εργασιών θα εγκριθεί νέος προγραμματισμός ενεργειών και αντίστοιχη τροποποίηση του τεχνικού δελτίου του έργου και των σχετικών υποέργων. ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου πρόκειται να εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. οικ /32043 / Τροποποίηση απόφασης αυτεπιστασίας και υλοποίησης των ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛ,ΣΕ,Ν ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ». Με την παρούσα τροποποιείται η ανωτέρω απόφαση ως προς τον υπεύθυνο του υποέργου και τη σύνθεση της ομάδας που θα απασχοληθεί στο υποέργο. Ειδικότερα διαμορφώνεται ως εξής : Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, θα συμμετάσχει, για την τουριστική προβολή των Ιόνιων Νησιών, με δικό της αυτόνομο περίπτερο ή μέσα στον χώρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ενδεικτικά 7 κάθε έτος. Οι εκθέσεις στις οποίες θα συμμετάσχει η Περιφέρεια δεν μπορούν ακόμα να οριστικοποιηθούν, καθώς δίνεται προτεραιότητα στις εκθέσεις εκείνες στις οποίες συμμετέχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, παρά ταύτα μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί ο επίσημος κατάλογος τουριστικών εκθέσεων στις οποίες θα συμμετάσχει για το σύνολο του έτους. Η πρόθεση της ΠΙΝ περιλαμβάνει τη συμμετοχή της είτε με δικό της αυτόνομο περίπτερο για την τουριστική προβολή των Ιόνιων Νησιών, είτε ως επισκέπτης σε επιλεγμένο αριθμό εκθέσεων για το 2015, όπως για παράδειγμα στην Έκθεση Σουηδίας GREKLAND PANORAMA Για όλες τις εκθέσεις η Δ/νση θα αιτηθεί τη σύμφωνη γνώμη προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και το Υπουργείο Τουρισμού, προσκομίζοντας μακέτα από την διοργανώτρια αρχή που παρουσιάζει την εικόνα του περιπτέρου της Περιφέρειας (κατασκευή και στολισμός). Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μπορεί να συμμετάσχει σε όποια τουριστική έκθεση θεωρηθεί απαραίτητη τη συμμετοχή της τηρώντας πάντοτε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 4

5 Οι εκθέσεις αυτές θα υποστηρίζονται κατά τεκμήριο από στελέχη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Τμημάτων Τουρισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων. Σε κάθε έκθεση θα αξιοποιούνται τα στελέχη με τις βέλτιστες ικανότητες υποστήριξης της έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής και την εμπειρία συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις. Στο πλαίσιο της συμμετοχής, οι αρμόδιοι υπάλληλοι που αναφέρονται παρακάτω, θα πραγματοποιούν κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη προετοιμασία και συμμετοχή στην έκθεση (π.χ. Ενοικίαση περιπτέρου, επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού για σύμφωνη γνώμη). Επίσης οι υπάλληλοι αυτοί, θα στελεχώνουν τα περίπτερα, θα διανέμουν το πληροφοριακό υλικό εκεί, θα ενημερώνουν τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με τις εκθέσεις στις οποίες πρόκειται να συμμετάσχει η Περιφέρεια, θα επικοινωνούν με τους υπόλοιπους φορείς για τη συμμετοχή τους στην έκθεση καθώς και κάθε άλλη ενέργεια για τη βέλτιστη παρουσία της Περιφέρειας στις εκθέσεις. Επιπλέον, το υποέργο περιλαμβάνει τη συνεργασία με ξεναγούς και άλλους παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών στα περίπτερα, την προμήθεια δώρων φιλοφρονήσεως, την κάλυψη μικροεξόδων διοργάνωσης καθώς και τη μεταφορά έντυπου και άλλους υλικού σε εκθέσεις. Το κόστος προϋπολογίζεται ως εξής: ,00 Η εκτέλεση του υποέργου έχει έναρξη 01/01/2014 και λήξη 31/12/2015: Υπεύθυνος του υποέργου ορίζεται ο Ιωάννης Λέσσης ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, σε αντικατάσταση του Σταματίου Γιούργα, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν επιπρόσθετα στο εν λόγω υποέργο είναι οι εξής: 1. Κυριάκη Κυριακή, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών σε αντικατάσταση του Λαυρέντιου Βασιλειάδη ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 03/12/2014 έως τις 31/12/ Σταμάτιος Γιούργας, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σε αντικατάσταση της Eλένης Πανδή, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η.Υ, με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 01/12/2014 έως τις 31/12/ Γεώργιος Παπαβλασσόπουλος ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 01/01/2014 έως τις 31/12/ Παναγιώτης Σταθάτος, ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 01/01/2014 έως τις 31/12/ Αλεξάνδρα Λάντου, ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 01/01/2014 έως τις 31/12/2015 5

6 6. Σπύρος Ζαμπέλης, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 01/01/2014 έως τις 31/12/ Κυριάκος Κωστόπουλος, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού- Τουριστικών Επιχειρήσεων, με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 01/01/2014 έως τις 31/12/ Κακολύρη Αναστασία, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού σε αντικατάσταση της Καψούρου Όλγας ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 11/12/2014 έως τις 31/12/2015. με χρόνο Ο τρόπος υλοποίησης του εν λόγω υποέργου είναι ο ακόλουθος: Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν σε έκαστη ενέργεια του εν λόγω υποέργου, η οποία θα αφορά στη συμμετοχή της Π.Ι.Ν στην αντίστοιχη έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού, θα υλοποιούν την δράση λαμβάνοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : 1) Φωτογραφίες του Περιπτέρου της Π.Ι.Ν 2) Δημοσιεύματα σε εφημερίδες ή περιοδικά του τόπου διεξαγωγής της Έκθεσης ή/και εκτυπωμένες αναφορές περί της συμμετοχής της Π.Ι.Ν στην εν λόγω έκθεση από τον ηλεκτρονικό τύπο (εκτυπωμένες ιστοσελίδες) 3) Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων του στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ, Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις πραγματοποιθείσες ενέργειες είτε των στελεχών της ΠΙΝ κατά τη διάρκεια της έκθεσης με το σχετικό αποδεικτικό αυτών υλικό 4) Ειδικά είτε στην περίπτωση της συμμετοχής της Π.Ι.Ν. σε έκθεση με υπαλλήλους της είτε στην περίπτωση της ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη συμμετοχή της Π.Ι.Ν. σε μία ή περισσότερες εκθέσεις, σε ανάδοχο: α) Φωτογραφίες του στελεχιακού δυναμικού αυτού (είτε της ΠΙΝ, είτε του/της Αναδόχου), υπεύθυνες Δηλώσεις του στελεχιακού δυναμικού αυτού (είτε της ΠΙΝ, είτε του/της Αναδόχου) και τα εισιτήρια του στελεχιακού δυναμικού αυτού (είτε της ΠΙΝ, είτε του/της Αναδόχου) περί συμμετοχής (του στελεχιακού δυναμικού) στην εν λόγω έκθεση με συγκεκριμένη αναφορά στο χρονικό διάστημα διεξαγωγής αυτής και β) Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων είτε της ΠΙΝ, είτε του/της Αναδόχου για τις συμβατικά αναληφθείσες και πραγματοποιηθείσες ενέργειες αυτού (είτε της ΠΙΝ, είτε του/της αναδόχου). Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις ημερήσιες πραγματοποιηθείσες ενέργειες είτε των στελεχών της ΠΙΝ, είτε του/της Αναδόχου με το σχετικό αποδεικτικό αυτών υλικό. Στο παραγόμενο υλικό και στις ενέργειες τουριστικής προβολής (εκθέσεις, εκδηλώσεις, κλπ) θα αναγράφεται υποχρεωτικά η συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. μαζί με τα προβλεπόμενα σήματα. 6

7 Ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης του εν λόγω υποέργου είναι ο ακόλουθος: Έκδοση τιμολογίου, αποστολή φακέλου δράσης στη ΕΔΑ για έγκριση επιλεξιμότητας, αποστολή φακέλου στο ΠΤΑ Ιονίων Νήσων για έκδοση επιταγής, έκδοση επιταγής Τράπεζας της Ελλάδος. Τα υλικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου είναι τα ακόλουθα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, διαδίκτυο. Περιγραφή υποδομών, εξοπλισμού, πληροφοριακά συστήματα: Πέντε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φαξ, τηλέφωνα, Microsoft windows, Microsoft Office, Internet. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ενεργειών/δράσεων του υποέργου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τα ως οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και στην οποία δεν θα συμμετέχουν ούτε ο υπεύθυνος του υποέργου, ούτε οι υπάλληλοι που απασχολήθηκαν στην υλοποίηση του υποέργου. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνον δημόσιοι υπάλληλοι της Π.Ι.Ν, ένα εκ των οποίων είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ι.Ν. Η εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πιστοποιεί και παραλαμβάνει την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα ενέργεια, η οποία θα αφορά στη συμμετοχή της Π.Ι.Ν στην αντίστοιχη έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού, αφού προσκομίζονται αυτήν (την Επιτροπή) τουλάχιστον τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία. ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου πρόκειται να εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. οικ /32043 / Τροποποίηση απόφασης αυτεπιστασίας και υλοποίησης των ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ». Με την παρούσα τροποποιείται η ανωτέρω απόφαση ως προς τον υπεύθυνο του υποέργου και τη σύνθεση της ομάδας που θα απασχοληθεί στο υποέργο. Ειδικότερα διαμορφώνεται ως εξής : 7

8 Το υποέργο περιλαμβάνει την προβολή της Π.Ι.Ν. σε Διεθνή και Ελληνικά Μ.Μ.Ε., με διαφημιστικές καταχωρήσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, αφίσες, banners και φωτιζόμενες βιτρίνες σε εξωτερικούς χώρους ευρείας κυκλοφορίας του κοινού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς μετρό, αεροδρόμια, στάσεις αστικών συγκοινωνιών, αστικά λεωφορεία κ.λ.π. - μεταδόσεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σύντομων μηνυμάτων, ντοκιμαντέρ, τοπικών αφιερωμάτων. Το περιεχόμενο των σποτ, τα κείμενα, τα σλόγκαν καθώς και οι θέσεις των φωτογραφιών και η πρόταση για τις τοποθεσίες που θα επιλεγούν ή τις ενέργειες που θα διαφημίζονται αποτελούν ευθύνη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το κόστος προϋπολογίζεται ως εξής: ,00 Υπεύθυνος του υποέργου ορίζεται ο Ιωάννης Λέσσης ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, σε αντικατάσταση του Σταματίου Γιούργα, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν επιπρόσθετα στο εν λόγω υποέργο είναι οι εξής: 1. Κυριάκη Κυριακή, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών σε αντικατάσταση του Λαυρέντιου Βασιλειάδη ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 03/12/2014 έως τις 31/12/ Σταμάτιος Γιούργας, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σε αντικατάσταση της Eλένης Πανδή, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η.Υ, με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 01/12/2014 έως τις 31/12/2015. Ο τρόπος υλοποίησης του εν λόγω υποέργου είναι ο ακόλουθος: Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν σε έκαστη ενέργεια του εν λόγω υποέργου θα υλοποιούν την δράση αυτή λαμβάνοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : Αντίγραφα των εντύπων, εάν πρόκειται για καταχώρηση Dvd ή και cd, αν πρόκειται για τηλεοπτική ή ραδιοφωνική ή τηλεοπτική διαφήμιση Φωτογραφίες, αφίσες και banners αν πρόκειται για διαφημίσεις σε εξωτερικούς χώρουας Print screen αν πρόκειται για διαφήμιση στο internet Dvd ή και cd, με το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σποτ Στο παραγόμενο υλικό και στις ενέργειες τουριστικής προβολής θα αναγράφεται υποχρεωτικά η συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. μαζί με τα προβλεπόμενα σήματα. Ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης του εν λόγω υποέργου είναι ο ακόλουθος: 8

9 Έκδοση τιμολογίου, αποστολή φακέλου δράσης στη ΕΔΑ για έγκριση επιλεξιμότητας, αποστολή φακέλου στο ΠΤΑ Ιονίων Νήσων για έκδοση επιταγής, έκδοση επιταγής Τράπεζας της Ελλάδος. Τα υλικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου είναι τα ακόλουθα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, διαδίκτυο. Περιγραφή υποδομών, εξοπλισμού, πληροφοριακά συστήματα: Πέντε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φαξ, τηλέφωνα, Microsoft windows, Microsoft Office, Internet. Η εκτέλεση του υποέργου έχει έναρξη 01/01/2014 και λήξη 31/12/2015. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ενεργειών/δράσεων του υποέργου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τα ως οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και στην οποία δεν θα συμμετέχουν ούτε ο υπεύθυνος του υποέργου, ούτε οι υπάλληλοι που απασχολήθηκαν στην υλοποίηση του υποέργου. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνον δημόσιοι υπάλληλοι της Π.Ι.Ν, ένα εκ των οποίων είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ι.Ν. Η εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πιστοποιεί και παραλαμβάνει την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα ενέργεια, αφού προσκομίζονται σε αυτήν (την Επιτροπή) τουλάχιστον τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία, η προσκόμιση των οποίων θα αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του / της αναδόχου, αναφερόμενη ρητά στη σύμβαση. ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Εγκρίνουμε την υλοποίηση του υποέργου 6 «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» συνολικής δαπάνης ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το υποέργο περιλαμβάνει τη δυνατότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να μετακινήσει προσωπικό της στις εκθέσεις τουρισμού στις οποίες πρόκειται να συμμετάσχει αλλά και να φιλοξενήσει δημοσιογράφους αλλοδαπών και ελληνικών μέσων, μη περιφερειακών ή τοπικών για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της. Από τη φιλοξενία αυτή θα παράγονται άρθρα ή και εκπομπές προώθησης της ΠΙΝ ως τουριστικού προορισμού. 9

10 Οι δημοσιογράφοι (ομάδες ή μεμονωμένοι) οι οποίοι θα προσκαλούνται να επισκεφθούν τα νησιά της Περιφέρειας, στη συνέχεια θα πραγματοποιούν ειδικές αναφορές για τις περιοχές που επισκέφθηκαν, στα ΜΜΕ στα οποία εργάζονται ή με τα οποία συνεργάζονται. Το κόστος προϋπολογίζεται ως εξής: ,00 Υπεύθυνος του υποέργου ορίζεται ο Ιωάννης Λέσσης ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν επιπρόσθετα στο εν λόγω υποέργο είναι οι εξής: 1. Κυριάκη Κυριακή, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 11/12/2014 έως τις 31/12/ Σταμάτιος Γιούργας, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 11/12/2014 έως τις 31/12/2015 Ο τρόπος υλοποίησης του εν λόγω υποέργου είναι ο ακόλουθος: Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν σε έκαστη ενέργεια του εν λόγω υποέργου θα υλοποιούν την δράση αυτή λαμβάνοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του στελεχιακού δυναμικού της ΠΙΝ. Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες των στελεχών της ΠΙΝ κατά τη διάρκεια της έκθεσης με το σχετικό αποδεικτικό υλικό αυτών. Υπεύθυνες δηλώσεις του στελεχιακού δυναμικού αυτού και τα εισιτήρια του στελεχιακού δυναμικού περί συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση με συγκεκριμένη αναφορά στο χρονικό διάστημα διεξαγωγής αυτής. Αντίγραφα των άρθρων που παράγονται από τη φιλοξενία δημοσιογράφων Ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης του εν λόγω υποέργου είναι ο ακόλουθος: Έκδοση τιμολογίου, αποστολή φακέλου δράσης στη ΕΔΑ για έγκριση επιλεξιμότητας, αποστολή φακέλου στο ΠΤΑ Ιονίων Νήσων για έκδοση επιταγής, έκδοση επιταγής Τράπεζας της Ελλάδος. Τα υλικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου είναι τα ακόλουθα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, διαδίκτυο. Περιγραφή υποδομών, εξοπλισμού, πληροφοριακά συστήματα: Πέντε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φαξ, τηλέφωνα, Microsoft windows, Microsoft Office, Internet. Η εκτέλεση του υποέργου έχει έναρξη 11/12/2014 και λήξη 31/12/

11 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ενεργειών/δράσεων του υποέργου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τα ως οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και στην οποία δεν θα συμμετέχουν ούτε ο υπεύθυνος του υποέργου, ούτε οι υπάλληλοι που απασχολήθηκαν στην υλοποίηση του υποέργου. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνον δημόσιοι υπάλληλοι της Π.Ι.Ν, ένα εκ των οποίων είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ι.Ν. Η εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πιστοποιεί και παραλαμβάνει την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα ενέργεια, αφού προσκομίζονται σε αυτήν τουλάχιστον τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία. ΥΠΟΕΡΓΟ 7 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου πρόκειται να εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αρ. οικ /32043 / Τροποποίηση απόφασης αυτεπιστασίας και υλοποίησης των ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛ,ΣΕ,Ν ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ». Με την παρούσα τροποποιείται η ανωτέρω απόφαση ως προς τον υπεύθυνο του υποέργου και τη σύνθεση της ομάδας που θα απασχοληθεί στο υποέργο. Ειδικότερα διαμορφώνεται ως εξής : Στο πλαίσιο του υποέργου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συμμετάσχει στην διοργάνωση ή στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων τουριστικού, πολιτιστικού, επιμορφωτικού, ψυχαγωγικού, κτλ ενδιαφέροντος, με στόχο την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος των Ιόνιων Νησιών. Η Περιφέρεια θα διοργανώσει ειδικές εκδηλώσεις σε πόλεις του εξωτερικού, με έμφαση στις περιοχές εκείνες που διατηρούν έντονο το ελληνικό στοιχείο. Δύναται επίσης να διοργανώσει σειρά εκδηλώσεων προβολής του τουριστικού της προϊόντος στην Ελλάδα και σε οποιοδήποτε μέρος των Επτανήσων ή και σε άλλα μέρη του εξωτερικού εφόσον αξιολογεί ότι είναι σκόπιμο καθώς και να συνδιοργανώσει εκδηλώσεις με άλλους φορείς, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, οι οποίες προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων. 11

12 Το κόστος προϋπολογίζεται ως εξής: ,00 Υπεύθυνος του υποέργου ορίζεται ο Ιωάννης Λέσσης ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, σε αντικατάσταση του Σταματίου Γιούργα, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν επιπρόσθετα στο εν λόγω υποέργο είναι οι εξής: 1. Κυριάκη Κυριακή, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών σε αντικατάσταση του Λαυρέντιου Βασιλειάδη ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 03/12/2014 έως τις 31/12/ Σταμάτιος Γιούργας, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σε αντικατάσταση της Eλένης Πανδή, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η.Υ, με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 01/12/2014 έως τις 31/12/2015. Ο τρόπος υλοποίησης του εν λόγω υποέργου είναι ο ακόλουθος: Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν σε έκαστη ενέργεια του εν λόγω υποέργου θα υλοποιούν την δράση αυτή λαμβάνοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : Φωτογραφικό υλικό από την ενέργεια, ειδικά όταν πρόκειται για χρηματοδότηση κατασκευών, σκηνικών κτλ, ενοικίαση χώρου Αφίσες, προκλήσεις και γενικά το έντυπο υλικό, αποδεικτικό της πραγματοποιηθείσας ενέργειας Δημοσιεύματα αναφερόμενα στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, εάν υπάρχουν Τιμολόγια εστιατορίων, στα οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων και ο τίτλος και η ημερομηνία της εκδήλωσης, στα πλαίσια της οποίας διενεργήθηκε το γεύμα/το δείπνο/η δεξίωση) και το μενού Ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης του εν λόγω υποέργου είναι ο ακόλουθος: Έκδοση τιμολογίου, αποστολή φακέλου δράσης στη ΕΔΑ για έγκριση επιλεξιμότητας, αποστολή φακέλου στο ΠΤΑ Ιονίων Νήσων για έκδοση επιταγής, έκδοση επιταγής Τράπεζας της Ελλάδος. Τα υλικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου είναι τα ακόλουθα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, διαδίκτυο. Περιγραφή υποδομών, εξοπλισμού, πληροφοριακά συστήματα: Πέντε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φαξ, τηλέφωνα, Microsoft windows, Microsoft Office, Internet. 121

13 Η εκτέλεση του υποέργου έχει έναρξη 01/01/2014 και λήξη 31/12/2015. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ενεργειών/δράσεων του υποέργου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τα ως οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και στην οποία δεν θα συμμετέχουν ούτε ο υπεύθυνος του υποέργου, ούτε οι υπάλληλοι που απασχολήθηκαν στην υλοποίηση του υποέργου. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνον δημόσιοι υπάλληλοι της Π.Ι.Ν, ένα εκ των οποίων είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ι.Ν. Η εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πιστοποιεί και παραλαμβάνει την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα ενέργεια, αφού προσκομίζονται σε αυτήν τουλάχιστον τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία. ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Εγκρίνουμε την υλοποίηση του υποέργου 9: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» συνολικής δαπάνης ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το υποέργο περιλαμβάνει την πρόσληψη γραφείων στο εξωτερικό (σε τέσσερις κύριες αγορές τουλάχιστον) για την προώθηση περιεχομένου ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω Community Campaign & Newsletters, Digital marketing μέσω social media, PR campaigns. Ο ανάδοχος σε κάθε χώρα που θα επιλέγεται μέσα από τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης θα συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες της ΠΙΝ για το παραγόμενο αποτέλεσμα. Το κόστος προϋπολογίζεται ως εξής: ,00 Υπεύθυνος του υποέργου ορίζεται ο Ιωάννης Λέσσης ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν επιπρόσθετα στο εν λόγω υποέργο είναι οι εξής: 1. Κυριάκη Κυριακή, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 11/12/2014 έως τις 31/12/ Σταμάτιος Γιούργας, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με χρόνο απασχόλησης στο εν λόγω υποέργο από τις 11/12/2014 έως τις 31/12/2015 Ο τρόπος υλοποίησης του εν λόγω υποέργου είναι ο ακόλουθος: Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν σε έκαστη ενέργεια του εν λόγω υποέργου θα υλοποιούν την δράση αυτή λαμβάνοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : 131

14 Αντίγραφα του περιεχομένου που θα αποστέλλεται καθώς και των προορισμών. Στο παραγόμενο υλικό και στις ενέργειες τουριστικής προβολής θα αναγράφεται υποχρεωτικά η συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. μαζί με τα προβλεπόμενα σήματα. Ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης του εν λόγω υποέργου είναι ο ακόλουθος: Έκδοση τιμολογίου, αποστολή φακέλου δράσης στη ΕΔΑ για έγκριση επιλεξιμότητας, αποστολή φακέλου στο ΠΤΑ Ιονίων Νήσων για έκδοση επιταγής, έκδοση επιταγής Τράπεζας της Ελλάδος. Τα υλικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου είναι τα ακόλουθα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, διαδίκτυο. Περιγραφή υποδομών, εξοπλισμού, πληροφοριακά συστήματα: Πέντε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φαξ, τηλέφωνα, Microsoft windows, Microsoft Office, Internet. Η εκτέλεση του υποέργου έχει έναρξη 11/12/2014 και λήξη 31/12/2015. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ενεργειών/δράσεων του υποέργου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τα ως οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και στην οποία δεν θα συμμετέχουν ούτε ο υπεύθυνος του υποέργου, ούτε οι υπάλληλοι που απασχολήθηκαν στην υλοποίηση του υποέργου. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα οποία είναι αποκλειστικά και μόνον δημόσιοι υπάλληλοι της Π.Ι.Ν, ένα εκ των οποίων είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ι.Ν. Η εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πιστοποιεί και παραλαμβάνει την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα ενέργεια, αφού προσκομίζονται σε αυτήν τουλάχιστον τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία. Για την οριστική παραλαβή του έργου, ήτοι και των 5 υποέργων, ο Τελικός Δικαιούχος (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου Αξιολογική Έκθεση Πεπραγμένων μετά από έγγραφη εισήγηση του υπευθύνου έκαστου υποέργου με πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης της αποτελεσματικότητας κάθε πραγματοποιηθείσας ενέργειας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία θα συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τα ως οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, θα αφορά το σύνολο της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ». 141

15 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου απαιτηθεί η προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες/αναδόχους, τότε αυτοί θα ορισθούν με απόφαση απευθείας ανάθεσης από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, αναλόγως του ύψους της δαπάνης που απαιτείται για την κάθε ενέργεια. Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από 11/12/2014. ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ α/α ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ α/α Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ Ημ/νία Κ. Κυριάκη Μ. Παπαβλασσοπούλου E. Μάνδηλα Ν. Καραλής Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διευκρινίσεις της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριάκη Κυριακής ότι η απόφαση αυτεπιστασίας καθορίζει την υπηρεσιακή διαδικασία, δηλαδή το πώς θα τρέξει διοικητικά το έργο. Δεν καθορίζει το περιεχόμενο της τουριστικής προβολής, αναφέρει η κ. Κυριάκη, το οποίο έχει καθοριστεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και από το Τεχνικό Δελτίο, στο οποίο φαίνεται ποιο θα είναι το περιεχόμενο της κάθε δράσης αλλά καθορίζει τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν και ποια δικαιολογητικά θα χρειαστούν. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τους ανωτέρω όρους του σχεδίου της 2 ης Τροποποίησης Απόφασης Αυτεπιστασίας και υλοποίησης του έργου «Τουριστική Προβολή Π.Ι.Ν ». Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Ευσταθίου Σωτηρίου Κουρή, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά και καταθέτει τις εξής παρατηρήσεις: 1) Θα πρέπει στις επιτροπές να μετέχουν υπάλληλοι από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΙΝ και όχι μόνο από την έδρα, (η επιλογή των υπαλλήλων αυτών θα είναι της αρμοδιότητος του εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχη), εγγεγραμμένοι σε κάθε υποέργο, ούτως ώστε να λειτουργούν αρμονικά με τις Περιφερειακές Ενότητες. 2) Διαφωνεί οι εξωτερικοί συνεργάτες να επιλέγονται με απόφαση απ ' ευθείας ανάθεσης αλλά μόνο με διενέργεια διαγωνισμού ασχέτως του ύψους της δαπάνης. 3) Εμμένει στις παρακάτω τροποποιήσεις που έχει θέσει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Σε όλα τα υποέργα να αναγράφει ότι όλοι 151

16 οι υπάλληλοι οι εντεταλμένοι για τα θέματα αυτά θα είναι υπό τον έλεγχο του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού ή άλλου εξουσιοδοτημένου υπό του Περιφερειάρχη, Περιφερειακού Συμβούλου ο οποίος και εκφράζει την Τουριστική Πολιτική της ΠΙΝ. Β. Στο Υποέργο 1, στις αρμοδιότητες των εντεταλμένων υπαλλήλων να προστεθεί σαν 5ο ότι θα παρακολουθούν την διακίνηση (έγκαιρη αποστολή και παραλαβή του διαφημιστικού υλικού) κάθε ΠΕ της ΠΙΝ και θα επιμελούνται την έκθεση και διανομή του. Γ. Στο Υποέργο 4, Στην διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων και των σκοπών να αναγράφει: " αποτελούν ευθύνη της ΠΙΝ και θα αντιπροσωπεύονται ισομερώς όλες οι ΠΕ της ΠΙΝ." Δ. Στο Υποέργο 6, στις αρμοδιότητες του υπευθύνου του έργου να αναγράφει ότι θα συγκεντρώνει τα σχετικά δημοσιεύματα των φιλοξενούμενων δημοσιογράφων στα μέσα τα οποία εκπροσωπούν. Επίσης να αναγράφει ότι οι φιλοξενούμενοι δημοσιογράφοι θα επισκέπτονται όλα τα νησιά της ΠΙΝ και οι δημοσιεύσεις τους θα είναι αντιπροσωπευτικές των επισκέψεων τους. Για τις εκθέσεις των υπαλλήλων όπου αναγράφει " έκθεση " να αντικατασταθεί με το "δράση." Ε. Στο Υποέργο 7, στους σκοπούς του υποέργου να αντικατασταθεί η φράση "σε οποιοδήποτε μέρος των Επτανήσων " με την φράση "κυκλικά σε όλα τα νησιά του Ιονίου.. Το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός το ψηφίζει με επιφύλαξη όσον αφορά τα εξής: Πρώτον, αναφορικά με το υποέργο 7 και την αναλογική ισοτιμία της κατανομής και το αξιοκρατικό της κατανομής των χρημάτων, έτσι ώστε να μπορούν να πιάσουν τόπο. Δεύτερον, αντιτίθεται στην απευθείας ανάθεση επιλογής αναδόχου στην περίπτωση των Δημοσίων Σχέσεων. Θα έπρεπε να είναι και εκεί διαγωνιστική διαδικασία με μέθοδο αξιολόγησης. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 59-03/ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διονύσιος Στραβοράβδης Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη Διονύσιος Μπάστας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Θεόδωρος Καμπίτσης Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής Γεώργιος Τσιλιμιδός Ειρήνη Διαμάντη 161

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 688-34/25-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 774-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 929-30/19-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 498-26/21-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 321-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 197-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 128-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 9-05/7-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 782-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 868-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 656-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 864-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 199-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 784-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 369-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 648-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 590-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 47-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 262-14/30-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 778-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 600-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 524-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 6/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 844-6/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 364-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 45-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 500-26/021-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 438-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 749-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 826-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 675-26/14-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 203-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 400-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/12-01-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 14-02/12-01-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 27-01/10-01-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 630-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 567-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 586-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 294-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-06-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 367-5/-06-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 454-17/04-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 326-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 283-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 463-24/09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 448-17/04-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 402-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-29/21-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 515-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 503-26/021-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 934-46/10-12-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 616-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 288-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 755-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 643-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 696-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 372-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 0/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 5-0/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 847-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 302-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 277-15/06-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 545-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 449-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 531-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 298-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-42/17-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-0-014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 101-04/19-0-014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 809-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 660-33/15-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 191-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 163-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 360-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 348-14/30-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 468-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 78-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 475-24/09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 377-20/09-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 513-20/10-08-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/07-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 329-13/07-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση

Διαβάστε περισσότερα