Περιεχόμενα με μία Ματιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα με μία Ματιά"

Transcript

1 Περιεχόμενα με μία Ματιά Εισαγωγή...1 Μέρος I: Βασικό Υπόβαθρο Κεφάλαιο 1: Excel 2010: Προέλευση...11 Κεφάλαιο 2: Το Excel Εν Συντομία...23 Κεφάλαιο 3: Τρικ και Τεχνικές Τύπων...53 Κεφάλαιο 4: Κατανόηση των Αρχείων του Excel...77 Μέρος II: Ανάπτυξη Εφαρμογών του Excel Κεφάλαιο 5: Τι Είναι Μία Εφαρμογή Υπολογιστικού Φύλλου; Κεφάλαιο 6: Τα Βασικά της Ανάπτυξης Εφαρμογών Υπολογιστικού Φύλλου Μέρος III: Κατανόηση της Visual Basic for Applications Κεφάλαιο 7: Εισαγωγή στην Visual Basic for Applications Κεφάλαιο 8: Τα Βασικά του Προγραμματισμού με VBA Κεφάλαιο 9: Εργασία με VBA ιαδικασίες Sub Κεφάλαιο 10: ημιουργία ιαδικασιών Function Κεφάλαιο 11: Παραδείγματα και Τεχνικές Προγραμματισμού VBA Μέρος IV: Εργασία με UserForms Κεφάλαιο 12: Εναλλακτικές Επιλογές για Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου..399 Κεφάλαιο 13: Εισαγωγή στα UserForms Κεφάλαιο 14: Παραδείγματα UserForm Κεφάλαιο 15: Προχωρημένες Τεχνικές UserForm Μέρος V: Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 16: Ανάπτυξη Βοηθημάτων του Excel με VBA Κεφάλαιο 17: Εργασία με Συγκεντρωτικούς Πίνακες Κεφάλαιο 18: Εργασία με Γραφήματα Κεφάλαιο 19: Κατανόηση των Συμβάντων του Excel Κεφάλαιο 20: Αλληλεπίδραση με Άλλες Εφαρμογές Κεφάλαιο 21: ημιουργία και Χρήση Προσθέτων Μέρος VI: Ανάπτυξη Εφαρμογών Κεφάλαιο 22: Εργασία με το Ribbon Κεφάλαιο 23: Εργασία με Μενού Συντομεύσεων Κεφάλαιο 24: Παροχή Βοήθειας για τις Εφαρμογές σας Κεφάλαιο 25: Ανάπτυξη Εφαρμογών με Γνώμονα τον Χρήστη _excel-vba-cont.indd vii 8/6/ :44:49 πμ

2 viii Μέρος VII: Άλλα Θέματα Κεφάλαιο 26: Ζητήματα Συμβατότητας Κεφάλαιο 27: Χειρισμός Αρχείων με VBA Κεφάλαιο 28: Χειρισμός Συστατικών Visual Basic Κεφάλαιο 29: Κατανόηση Λειτουργικών Μονάδων Κλάσης Κεφάλαιο 30: Εργασία με Χρώματα Κεφάλαιο 31: Συχνά Τιθέμενες Ερωτήσεις για τον Προγραμματισμό στο Excel Μέρος VIII: Παραρτήματα Παράρτημα A: Online Πηγές για το Excel Παράρτημα B: Προτάσεις και Συναρτήσεις VBA Παράρτημα Γ: Κωδικοί Σφαλμάτων VBA Παράρτημα : Τι Υπάρχει στο CD-ROM Ευρετήριο _excel-vba-cont.indd viii 8/6/ :44:49 πμ

3 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Μέρος I: Βασικό Υπόβαθρο Κεφάλαιο 1: Excel 2010: Προέλευση Η Σύντομη Ιστορία των Υπολογιστικών Φύλλων...11 Όλα Άρχισαν με το VisiCalc...11 Lotus Quattro Pro...14 Microsoft Excel...15 Τρέχων Ανταγωνισμός...20 Γιατί το Excel Είναι Θαυμάσιο για Προγραμματιστές...20 Ο Ρόλος του Excel στην Στρατηγική της Microsoft...22 Κεφάλαιο 2: Το Excel Εν Συντομία Σκεφθείτε με Όρους Αντικειμένων...23 Βιβλία Εργασίας...24 Φύλλα Εργασίας...24 Φύλλα γραφημάτων...26 Φύλλα μακροεντολών XLM...26 Φύλλα διαλόγου Excel 5/ Το Περιβάλλον Χρήστη του Excel...28 Το Ribbon...28 Μενού συντομεύσεων και η Μίνι γραμμή εργαλείων...34 Παράθυρα διαλόγου...35 Συντομεύσεις πληκτρολογίου...36 Έξυπνες Ετικέτες...36 Παράθυρο Εργασιών...36 Προσαρμογή της Εμφάνισης...37 Καταχώριση εδομένων...38 Τύποι, Συναρτήσεις και Ονόματα...38 Επιλογή Αντικειμένων...40 Μορφοποίηση...40 Επιλογές Προστασίας...42 Προστασία τύπων από υπερεγγραφή...42 Προστασία της δομής βιβλίου εργασίας...43 Εφαρμογή προστασίας κωδικού πρόσβασης σε βιβλίο εργασίας...43 Προστασία κώδικα VBA με κωδικό πρόσβασης...43 Γραφήματα...44 Σχήματα και SmartArt...45 _excel-vba-cont.indd ix 8/6/ :44:49 πμ

4 x Πίνακας Περιεχομένων Πρόσβαση σε Βάσεις εδομένων...46 Βάσεις δεδομένων φύλλου εργασίας...46 Εξωτερικές βάσεις δεδομένων...47 Χαρακτηριστικά Internet...47 Εργαλεία Ανάλυσης...48 Πρόσθετα...50 Μακροεντολές και Προγραμματισμός...50 Μορφή Αρχείων...50 Το Σύστημα Βοήθειας του Excel...51 Κεφάλαιο 3: Τρικ και Τεχνικές Τύπων Σχετικά με τους Τύπους...53 Υπολογισμός Τύπων...54 Αναφορές Κελιών και Περιοχών...55 Γιατί χρησιμοποιούμε αναφορές που δεν είναι σχετικές;...55 Για την σημειογραφία R1C Αναφορά άλλων φύλλων ή βιβλίων εργασίας...57 Χρήση Ονομάτων...58 Ονομασία κελιών και περιοχών...59 Εφαρμογή ονομάτων σε υπαρκτές αναφορές...60 Τομή ονομάτων...61 Ονομασία στηλών και γραμμών...61 Εμβέλεια ονομάτων...61 Ονομασία σταθερών...62 Ονομασία τύπων...63 Ονομασία αντικειμένων...65 Σφάλματα Τύπων...65 Τύποι Πίνακα...66 Παράδειγμα τύπου πίνακα...66 Ημερολόγιο με τύπο πίνακα...67 Υπέρ και κατά τύπων πίνακα...68 Τεχνικές Καταμέτρησης και Άθροισης...69 Παραδείγματα τύπων καταμέτρησης...70 Παραδείγματα τύπων άθροισης...70 Άλλα εργαλεία καταμέτρησης...71 Εργασία με Ημερομηνίες και Ώρες...71 Εισαγωγή ημερομηνιών και ωρών...72 Χρήση ημερομηνιών πριν το ημιουργία Μεγατύπων...74 Κεφάλαιο 4: Κατανόηση των Αρχείων του Excel Ξεκίνημα του Excel...77 Τύποι Αρχείων...80 Μορφές αρχείων του Excel...80 Μορφές αρχείων κειμένου...81 Μορφές αρχείων βάσης δεδομένων...82 Άλλες μορφές αρχείων...82 _excel-vba-cont.indd x 8/6/ :44:49 πμ

5 Πίνακας Περιεχομένων xi Εργασία με Αρχεία Προτύπων...83 Εξέταση προτύπων...83 ημιουργία προτύπων...84 ημιουργία προτύπων βιβλίου εργασίας...86 Μέσα στο Αρχείο του Excel...87 Ανατομία ενός αρχείου...87 Γιατί είναι σημαντική η μορφή αρχείου;...91 Το Αρχείο OfficeUI...91 Το Αρχείο XLB...92 Αρχεία Προσθέτων...93 Ρυθμίσεις του Excel στο Μητρώο...94 Για το Μητρώο...94 Ρυθμίσεις του Excel...95 Μέρος II: Ανάπτυξη Εφαρμογών του Excel Κεφάλαιο 5: Τι Είναι Μία Εφαρμογή Υπολογιστικού Φύλλου; Εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων Ο Προγραμματιστής και ο Τελικός Χρήστης Ποιοι είναι προγραμματιστές; Τι κάνουν; Ταξινόμηση χρηστών υπολογιστικών φύλλων Το κοινό των εφαρμογών υπολογιστικών φύλλων Επίλυση Προβλημάτων με το Excel Βασικοί Τύποι Υπολογιστικών Φύλλων Γρήγορα και απλά υπολογιστικά φύλλα Υπολογιστικά φύλλα μόνο για σας Εφαρμογές ενός χρήστη Εφαρμογές σπαγγέτι Εφαρμογές βοηθήματα Πρόσθετα που περιέχουν συναρτήσεις φύλλου εργασίας Προϋπολογισμοί ενός στοιχείου Υποθετικά μοντέλα Υπολογιστικά φύλλα αποθήκευσης και πρόσβασης δεδομένων Περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων Ετοιμοπαράδοτες εφαρμογές Κεφάλαιο 6: Τα Βασικά της Ανάπτυξης Εφαρμογών Υπολογιστικού Φύλλου Βήματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Καθορισμός Αναγκών Χρηστών Σχεδιασμός Εφαρμογής που Ικανοποιεί τις Ανάγκες των Χρηστών Καθορισμός του Καταλληλότερου Περιβάλλοντος Χρήστη Προσαρμογή του Ribbon Προσαρμογή μενού συντομεύσεων ημιουργία πλήκτρων συντόμευσης ημιουργία προσαρμοσμένων παραθύρων διαλόγου Χρήση στοιχείων ελέγχου ActiveX σ ένα φύλλο εργασίας _excel-vba-cont.indd xi 8/6/ :44:49 πμ

6 xii Πίνακας Περιεχομένων Εκτέλεση προσπαθειών ανάπτυξης Ενδιαφερθείτε για τον Τελικό Χρήστη Έλεγχος της εφαρμογής Κάντε την εφαρμογή αλεξίσφαιρη Κάντε την εφαρμογή σας αισθητικά ελκυστική και κατανοητή ημιουργία συστήματος βοήθειας στον χρήστη Τεκμηρίωση των προσπαθειών ανάπτυξης ιανομή της εφαρμογής στον χρήστη Ενημέρωση της εφαρμογής όταν απαιτείται Άλλα Ζητήματα Ανάπτυξης Η εγκατεστημένη έκδοση Excel του χρήστη Ζητήματα γλώσσας Ταχύτητα συστήματος Μορφές οθόνης Μέρος III: Κατανόηση της Visual Basic for Applications Κεφάλαιο 7: Εισαγωγή στην Visual Basic for Applications Βασικό Υπόβαθρο σε BASIC Εμβάθυνση στην VBA Μοντέλα αντικειμένων VBA και XLM Κάλυψη των Βασικών της VBA Εισαγωγή στον Visual Basic Editor Προβολή της καρτέλας Developer του Excel Ενεργοποίηση του VBE Τα παράθυρα του VBE Εργασία με το Project Explorer Προσθήκη νέας λειτουργικής μονάδας VBA Αφαίρεση μίας λειτουργικής μονάδας VBA Εξαγωγή και εισαγωγή αντικειμένων Εργασία με Παράθυρα Κώδικα Ελαχιστοποίηση και μεγιστοποίηση παραθύρων Αποθήκευση κώδικα VBA Εισαγωγή κώδικα VBA Προσαρμογή του Περιβάλλοντος VBE Χρήση της καρτέλας Editor Χρήση της καρτέλας Editor Format Χρήση της καρτέλας General Χρήση της καρτέλας Docking Το Macro Recorder Τι καταγράφει η καταγραφή μακροεντολών στην πραγματικότητα Σχετική ή απόλυτη καταγραφή; Επιλογές καταγραφής Απαλοιφή καταγεγραμμένων μακροεντολών _excel-vba-cont.indd xii 8/6/ :44:49 πμ

7 Πίνακας Περιεχομένων xiii Για τα Αντικείμενα και τις Συλλογές Η ιεραρχία αντικειμένων Για τις συλλογές Αναφορά σε αντικείμενα Ιδιότητες και Μέθοδοι Ιδιότητες αντικειμένου Μέθοδοι αντικειμένου Το Αντικείμενο Comment: Ανάλυση Υπόθεσης Εξέταση Βοήθειας για το αντικείμενο Comment Ιδιότητες ενός αντικειμένου Comment Μέθοδοι ενός αντικειμένου Comment Η συλλογή Comments Για την ιδιότητα Comment Αντικείμενα μέσα σ ένα αντικείμενο Comment Καθορισμός αν ένα κελί έχει σχόλιο Προσθήκη νέου αντικειμένου Comment Κάποιες Χρήσιμες Ιδιότητες Εφαρμογής Εργασία με Αντικείμενα Range Η ιδιότητα Range Η ιδιότητα Cells Η ιδιότητα Offset Πράγματα να Γνωρίζετε για τα Αντικείμενα Ουσιαστικές έννοιες για να θυμάστε Μάθετε περισσότερα για τα αντικείμενα και τις ιδιότητες Κεφάλαιο 8: Τα Βασικά του Προγραμματισμού με VBA Στοιχεία της Γλώσσας VBA: Ανασκόπηση Σχόλια Μεταβλητές, Τύποι εδομένων και Σταθερές Ορισμός τύπων δεδομένων ήλωση μεταβλητών Εμβέλεια μεταβλητών Εργασία με σταθερές Εργασία με συμβολοσειρές Εργασία με ημερομηνίες Προτάσεις Εκχώρησης Πίνακες ήλωση πινάκων ήλωση πολυδιάστατων πινάκων ήλωση δυναμικών πινάκων Μεταβλητές Αντικειμένων Ορισμένοι από τον Χρήστη Τύποι εδομένων Ενσωματωμένες Συναρτήσεις Χειρισμός Αντικειμένων και Συλλογών ομές With-End With ομές For Each-Next _excel-vba-cont.indd xiii

8 xiv Πίνακας Περιεχομένων Έλεγχος Εκτέλεσης Κώδικα Προτάσεις GoTo ομές If-Then ομές Select Case Επανάληψη μπλοκ οδηγιών Κεφάλαιο 9: Εργασία με VBA ιαδικασίες Sub Για τις ιαδικασίες ήλωση μίας διαδικασίας Sub Εμβέλεια διαδικασίας Εκτέλεση ιαδικασιών Sub Εκτέλεση μίας διαδικασίας με την εντολή Run Sub/UserForm Εκτέλεση μίας διαδικασίας απ το παράθυρο διαλόγου Macro Εκτέλεση μίας διαδικασίας μ έναν συνδυασμό Ctrl+πλήκτρου συντόμευσης Εκτέλεση μίας διαδικασίας από το Ribbon Εκτέλεση μίας διαδικασίας από ένα προσαρμοσμένο μενού συντομεύσεων Εκτέλεση μίας διαδικασίας από μία άλλη διαδικασία Εκτέλεση μίας διαδικασίας με κλικ σ ένα αντικείμενο Εκτέλεση μίας διαδικασίας όταν λάβει χώρα ένα συμβάν Εκτέλεση μίας διαδικασίας από το παράθυρο Immediate ιοχέτευση Ορισμάτων σε ιαδικασίες Τεχνικές Χειρισμού Σφαλμάτων Παγίδευση σφαλμάτων Παραδείγματα χειρισμού σφαλμάτων Ένα Ρεαλιστικό Παράδειγμα που Χρησιμοποιεί ιαδικασίες Sub Ο στόχος Προδιαγραφές έργου Τι γνωρίζετε Η προσέγγιση Τι χρειάζεται να μάθω Κάποια προκαταρκτική καταγραφή Αρχική διαμόρφωση Συγγραφή κώδικα Συγγραφή της διαδικασίας Sort Επιπλέον έλεγχος ιόρθωση των προβλημάτων ιαθεσιμότητα βοηθήματος Αποτίμηση του έργου Κεφάλαιο 10: ημιουργία ιαδικασιών Function ιαδικασίες Sub και ιαδικασίες Function Γιατί ημιουργούμε Προσαρμοσμένες Συναρτήσεις; Ένα Εισαγωγικό Παράδειγμα Συνάρτησης Χρήση της συνάρτησης σ ένα φύλλο εργασίας Χρήση της συνάρτησης σε μία διαδικασία VBA Ανάλυση της προσαρμοσμένης συνάρτησης _excel-vba-cont.indd xiv

9 Πίνακας Περιεχομένων xv ιαδικασίες Function Η εμβέλεια μίας συνάρτησης Εκτέλεση διαδικασιών function Ορίσματα Συνάρτησης Παραδείγματα Συναρτήσεων Συναρτήσεις χωρίς όρισμα Μία συνάρτηση μ ένα όρισμα Μία συνάρτηση με δύο ορίσματα Μία συνάρτηση με όρισμα πίνακα Μία συνάρτηση με προαιρετικά ορίσματα Μία συνάρτηση που επιστρέφει έναν πίνακα VBA Μία συνάρτηση που επιστρέφει τιμή σφάλματος Μία συνάρτηση με άπειρο πλήθος ορισμάτων Προσομοίωση της Συνάρτησης SUM του Excel Συναρτήσεις Εκτεταμένης Ημερομηνίας Αποσφαλμάτωση Συναρτήσεων Εργασία με το Παράθυρο ιαλόγου Insert Function Χρήση της μεθόδου MacroOptions Καθορισμός μίας κατηγορίας συναρτήσεων Προσθήκη περιγραφής συνάρτησης μη αυτόματα Χρήση Προσθέτων για να Αποθηκεύσετε Προσαρμοσμένες Συναρτήσεις Χρήση του Windows API Παραδείγματα Windows API Καθορισμός του καταλόγου Windows Ανίχνευση του πλήκτρου Shift Εκμάθηση περισσοτέρων για τις συναρτήσεις API Κεφάλαιο 11: Παραδείγματα και Τεχνικές Προγραμματισμού VBA Εκμάθηση με Παράδειγμα Εργασία με Περιοχές Αντιγραφή περιοχής Μετακίνηση περιοχής Αντιγραφή περιοχής μεταβλητού μεγέθους Επιλογή ή διαφορετικός προσδιορισμός διαφόρων τύπων περιοχών Προτροπή για τιμή κελιού Εισαγωγή τιμής στο επόμενο κενό κελί Παύση μακροεντολής για να πάρει μία περιοχή επιλεγμένη από τον χρήστη Μέτρηση επιλεγμένων κελιών Καθορισμός τύπου επιλεγμένης περιοχής Αποτελεσματική επανάληψη σε επιλεγμένη περιοχή ιαγραφή όλων των κενών γραμμών Αναπαραγωγή γραμμών μεταβλητό πλήθος φορών Καθορισμός αν μία περιοχή περιέχεται σε μία άλλη περιοχή Καθορισμός τύπου δεδομένων ενός κελιού Ανάγνωση και εγγραφή περιοχών Ένας καλύτερος τρόπος εγγραφής σε μία περιοχή _excel-vba-cont.indd xv

10 xvi Πίνακας Περιεχομένων Μεταφορά πινάκων μίας διάστασης Μεταφορά περιοχής σε πίνακα variant Επιλογή κελιών με τιμή Αντιγραφή ασυνεχούς περιοχής Εργασία με Βιβλία και Φύλλα Εργασίας Αποθήκευση όλων των βιβλίων εργασίας Αποθήκευση και κλείσιμο όλων των βιβλίων εργασίας Απόκρυψη όλων πλην της επιλογής Συγχρονισμός φύλλων εργασίας Τεχνικές VBA Εναλλαγή ιδιότητας Boolean Καθορισμός του πλήθους των εκτυπώσιμων σελίδων Προβολή ημερομηνίας και ώρας Λήψη λίστας γραμματοσειρών Ταξινόμηση πίνακα Επεξεργασία σειράς αρχείων Μερικές Χρήσιμες Συναρτήσεις για Χρήση στον Κώδικά σας Η συνάρτηση FileExists Η συνάρτηση FileNameOnly Η συνάρτηση PathExists Η συνάρτηση RangeNameExists Η συνάρτηση SheetExists Η συνάρτηση WorkbookIsOpen Ανάκτηση τιμής από κλειστό βιβλίο εργασίας Μερικές Χρήσιμες Συναρτήσεις Φύλλου Εργασίας Επιστροφή πληροφοριών μορφοποίησης κελιού Ένα ομιλόν φύλλο εργασίας Εμφάνιση ημερομηνίας αποθήκευσης ή εκτύπωσης ενός αρχείου Κατανόηση των προγόνων αντικειμένου Μέτρηση κελιών ανάμεσα σε δύο τιμές Καθορισμός του τελευταίου μη κενού κελιού σε στήλη ή γραμμή Μία συμβολοσειρά ταιριάζει με ένα πρότυπο; Απόσπαση του n-ιοστού στοιχείου από μία συμβολοσειρά Αριθμός ολογράφως Μία πολυλειτουργική συνάρτηση Η συνάρτηση SheetOffset Επιστροφή της μέγιστης τιμής από όλα τα φύλλα εργασίας Επιστροφή πίνακα μοναδικών τυχαίων ακεραίων Τυχαία διάταξη μίας περιοχής Κλήσεις Windows API Καθορισμός συσχετίσεων αρχείων Καθορισμός πληροφοριών δίσκου Καθορισμός πληροφοριών προεπιλεγμένου εκτυπωτή Καθορισμός πληροφοριών οθόνης video Προσθήκη ήχου στις εφαρμογές σας Ανάγνωση από και εγγραφή στο Registry _excel-vba-cont.indd xvi

11 Πίνακας Περιεχομένων xvii Μέρος IV: Εργασία με UserForms Κεφάλαιο 12: Εναλλακτικές Επιλογές για Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου Πριν ημιουργήσετε Αυτό το UserForm Χρήση Πλαισίου Εισόδου Η VBA συνάρτηση InputBox Η μέθοδος InputBox του Excel Η VBA Συνάρτηση MsgBox Η Μέθοδος GetOpenFilename του Excel Η Μέθοδος GetSaveAsFilename του Excel Προτροπή για Έναν Κατάλογο Εμφάνιση Ενσωματωμένων Παραθύρων ιαλόγου του Excel Εμφάνιση μίας Φόρμας εδομένων Κάντε την φόρμα δεδομένων προσπελάσιμη Εμφάνιση φόρμας δεδομένων χρησιμοποιώντας VBA Κεφάλαιο 13: Εισαγωγή στα UserForms Πώς Χειρίζεται το Excel Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου Εισαγωγή Νέου UserForm Προσθήκη Στοιχείων Ελέγχου σ Ένα UserForm Στοιχεία Ελέγχου του Toolbox CheckBox ComboBox CommandButton Frame Image Label ListBox MultiPage OptionButton RefEdit ScrollBar SpinButton TabStrip TextBox ToggleButton Προσαρμογή Στοιχείων Ελέγχου UserForm Προσαρμογή Ιδιοτήτων Στοιχείου Ελέγχου Χρήση παραθύρου Properties Κοινές ιδιότητες Εξυπηρέτηση χρηστών πληκτρολογίου Εμφάνιση ενός UserForm Προβολή μη δεσμευτικού UserForm Εμφάνιση UserForm με βάση μία μεταβλητή Φόρτωση ενός UserForm Σχετικά με τις διαδικασίες χειρισμού συμβάντων _excel-vba-cont.indd xvii

12 xviii Πίνακας Περιεχομένων Κλείσιμο ενός UserForm ημιουργία ενός UserForm: Ένα Παράδειγμα ημιουργία του UserForm Εγγραφή κώδικα για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη διαδικασιών χειρισμού συμβάντων Επικύρωση των δεδομένων Το ολοκληρωμένο παράθυρο διαλόγου Κατανόηση των Συμβάντων UserForm Εκμάθηση για τα συμβάντα Συμβάντα UserForm Συμβάντα SpinButton Συνδυασμός SpinButton με TextBox Αναφορά σε Στοιχεία Ελέγχου UserForm Προσαρμογή του Toolbox Προσθήκη νέων σελίδων στο Toolbox Προσαρμογή ή συνδυασμός στοιχείων ελέγχου Προσθήκη νέων στοιχείων ελέγχου ActiveX ημιουργία Προτύπων UserForm Λίστα Ελέγχου UserForm Κεφάλαιο 14: Παραδείγματα UserForm ημιουργία ενός UserForm Μενού Χρήση CommandButtons σ ένα UserForm Χρήση ListBox σ ένα UserForm Επιλογή Περιοχών από Ένα UserForm ημιουργία Αρχικής Οθόνης Απενεργοποίηση Κουμπιού Κλεισίματος ενός UserForm Αλλαγή ιαστάσεων ενός UserForm Ζουμ και Κύλιση Φύλλου από Ένα UserForm Τεχνικές ListBox Προσθήκη επιλογών σ ένα στοιχείο ελέγχου ListBox Καθορισμός του επιλεγμένου στοιχείου σ ένα ListBox Καθορισμός πολλαπλών επιλογών σ ένα ListBox Πολλαπλές λίστες σ ένα ListBox Μεταφορά στοιχείου ListBox Μετακίνηση στοιχείων σ ένα ListBox Εργασία με στοιχεία ελέγχου ListBox πολλαπλών στηλών Χρήση ListBox για επιλογή γραμμών φύλλου εργασίας Χρήση ListBox για ενεργοποίηση ενός φύλλου Χρήση στο Στοιχεία Ελέγχου MultiPage σε Ένα UserForm Χρήση Εξωτερικού Στοιχείου Ελέγχου Κίνηση σε Ετικέτα Κεφάλαιο 15: Προχωρημένες Τεχνικές UserForm Ένα Μη εσμευτικό Παράθυρο διαλόγου Προβολή Ένδειξης Εξέλιξης ημιουργία μίας αυτόνομης ένδειξης εξέλιξης _excel-vba-cont.indd xviii

13 Πίνακας Περιεχομένων xix Εμφάνιση ένδειξης εξέλιξης χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο ελέγχου MultiPage Εμφάνιση ένδειξης εξέλιξης χωρίς την χρήση ενός στοιχείου ελέγχου MultiPage ημιουργία Οδηγών Ορισμός του στοιχείου ελέγχου MultiPage για τον οδηγό Προσθήκη των κουμπιών στο UserForm του οδηγού Προγραμματισμός των κουμπιών του οδηγού Προγραμματισμός εξαρτήσεων σ έναν οδηγό Εκτέλεση της εργασίας με τον οδηγό Προσομοίωση της Συνάρτησης MsgBox Προσομοίωση MsgBox: κώδικας MyMsgBox Πώς λειτουργεί η συνάρτηση MyMsgBox Χρήση της συνάρτησης MyMsgBox Ένα UserForm με Κινητά Στοιχεία Ελέγχου Ένα UserForm Χωρίς Γραμμή Τίτλου Προσομοίωση Γραμμής Εργαλείων με Ένα UserForm Ένα UserForm με υνατότητα Αλλαγής ιαστάσεων Χειρισμός Πολλών Στοιχείων Ελέγχου του UserForm με Έναν Χειρισμό Συμβάντος Επιλογή Χρώματος σε Ένα UserForm Εμφάνιση Γραφήματος σε Ένα UserForm Αποθήκευση γραφήματος ως αρχείο GIF Αλλαγή της ιδιότητας Picture του στοιχείου ελέγχου Image Κάνοντας Ένα UserForm Ημιδιαφανές Μία Βελτιωμένη Φόρμα εδομένων Για το Enhanced Data Form Εγκατάσταση του προσθέτου Enhanced Data Form Ένα Παζλ σε Ένα UserForm Video Πόκερ σε Ένα UserForm Μέρος V: Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 16: Ανάπτυξη Βοηθημάτων του Excel με VBA Για τα Βοηθήματα στο Excel Χρήση VBA για την Ανάπτυξη Βοηθημάτων Τι Συνιστά Ένα Καλό Βοήθημα; Εργαλεία Κειμένου: Η Ανατομία Ενός Βοηθήματος Υπόβαθρο για το Text Tools Στόχοι του έργου Text Tools Το βιβλίο εργασίας Text Tools Πώς λειτουργεί το βοήθημα Text Tools Το UserForm για το βοήθημα Text Tools Η λειτουργική μονάδα VBA Module Ο κώδικας της λειτουργικής μονάδας UserForm Κάνοντας το βοήθημα Text Tools αποτελεσματικό _excel-vba-cont.indd xix

14 xx Πίνακας Περιεχομένων Αποθήκευση των ρυθμίσεων βοηθήματος Text Tools Υλοποίηση Αναίρεσης Προβολή αρχείου Help Προσθήκη στον κώδικα RibbonX Μετά το έργο Κατανόηση του βοηθήματος Text Tools Περισσότερα για τα Βοηθήματα του Excel Κεφάλαιο 17: Εργασία με Συγκεντρωτικούς Πίνακες Εισαγωγικό Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα ημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα Εξέταση του καταγεγραμμένου κώδικα για τον συγκεντρωτικό πίνακα Ξεκαθάρισμα του καταγεγραμμένου κώδικα συγκεντρωτικού πίνακα ημιουργία Πολυπλοκότερου Συγκεντρωτικού Πίνακα Ο κώδικας που δημιουργεί τον συγκεντρωτικό πίνακα Πώς λειτουργεί ο πολυπλοκότερος συγκεντρωτικός πίνακας ημιουργία Πολλαπλών Συγκεντρωτικών Πινάκων ημιουργία Αντίστροφου Συγκεντρωτικού Πίνακα Κεφάλαιο 18: Εργασία με Γραφήματα Λήψη Εσωτερικών Στοιχείων σε Γραφήματα Θέσεις γραφήματος Η καταγραφή μακροεντολών και τα γραφήματα Το μοντέλο αντικειμένων Chart ημιουργία Συγχωνευμένου Γραφήματος ημιουργία Γραφήματος σε Φύλλο Γραφήματος Χρήση VBA για Ενεργοποίηση Γραφήματος Μετακίνηση Γραφήματος Χρήση VBA για Απενεργοποίηση Γραφήματος Καθορισμός αν Είναι Ενεργό Ένα Γράφημα ιαγραφή από την Συλλογή ChartObjects ή Charts Επανάληψη σε Όλα τα Γραφήματα Αλλαγή ιαστάσεων και Στοίχιση σε ChartObjects Εξαγωγή Γραφήματος Εξαγωγή όλων των γραφικών Αλλαγή των εδομένων που Χρησιμοποιούνται σε Ένα Γράφημα Αλλαγή δεδομένων γραφήματος με βάση το ενεργό κελί Χρήση VBA για καθορισμό των περιοχών που χρησιμοποιούνται σε ένα γράφημα Χρήση VBA για να Εμφανίσετε Αυθαίρετες Ετικέτες εδομένων σε Ένα Γράφημα Προβολή Γραφήματος σε UserForm Κατανόηση των Συμβάντων Γραφήματος Ένα παράδειγμα χρήσης συμβάντων Chart Ενεργοποίηση συμβάντων για ένα συγχωνευμένο γράφημα Παράδειγμα: Χρήση συμβάντων Chart με ένα συγχωνευμένο γράφημα _excel-vba-cont.indd xx

15 Πίνακας Περιεχομένων xxi Ανακάλυψη Τεχνασμάτων της VBA για Γραφήματα Εκτύπωση συγχωνευμένων γραφημάτων σε ολόκληρη σελίδα Απόκρυψη σειράς με απόκρυψη στηλών ημιουργία ασύνδετων γραφημάτων Προβολή κειμένου με το συμβάν MouseOver Κίνηση Γραφημάτων Κύλιση σε γράφημα ημιουργία υποκυκλοειδούς γραφήματος ημιουργία γραφήματος ρολογιού ημιουργία ιαδραστικού Γραφήματος χωρίς VBA Λήψη των δεδομένων για την δημιουργία διαδραστικού γραφήματος ημιουργία των στοιχείων ελέγχου Option Button για το διαδραστικό γράφημα ημιουργία λιστών πόλεων για το διαδραστικό γράφημα ημιουργία περιοχής δεδομένων διαδραστικού γραφήματος ημιουργία διαδραστικού γραφήματος Εργασία με Γραφήματα Sparkline Κεφάλαιο 19: Κατανόηση των Συμβάντων του Excel Τι θα Πρέπει να Γνωρίζετε για τα Συμβάντα Κατανόηση των αλληλουχιών συμβάντων Πού τοποθετούνται οι διαδικασίες χειρισμού συμβάντων Απενεργοποίηση συμβάντων Εισαγωγή κώδικα χειρισμού συμβάντων ιαδικασίες χειρισμού συμβάντων που χρησιμοποιούν ορίσματα Γνωριμία με τα Συμβάντα Επιπέδου Βιβλίου Εργασίας Το συμβάν Open Το συμβάν Activate Το συμβάν SheetActivate Το συμβάν NewSheet Το συμβάν BeforeSave Το συμβάν Deactivate Το συμβάν BeforePrint Το συμβάν BeforeClose Εξέταση Συμβάντων Φύλλου Εργασίας Το συμβάν Change Παρακολούθηση συγκεκριμένης περιοχής για αλλαγές Το συμβάν SelectionChange Το συμβάν BeforeDoubleClick Το συμβάν BeforeRightClick Έλεγχος Συμβάντων Γραφήματος Παρακολούθηση με Συμβάντα Εφαρμογής Ενεργοποίηση συμβάντων επιπέδου Application Καθορισμός χρόνου ανοίγματος ενός βιβλίου εργασίας Παρακολούθηση συμβάντων επιπέδου Application Χρήση Συμβάντων UserForm _excel-vba-cont.indd xxi

16 xxii Πίνακας Περιεχομένων Προσπέλαση Συμβάντων που εν Συσχετίζονται με Ένα Αντικείμενο Το συμβάν OnTime Το συμβάν OnKey Κεφάλαιο 20: Αλληλεπίδραση με Άλλες Εφαρμογές Ξεκίνημα Εφαρμογής από το Excel Χρήση της VBA συνάρτησης Shell Χρήση της Windows API συνάρτησης ShellExecute Ενεργοποίηση Εφαρμογής με το Excel Χρήση της AppActivate Ενεργοποίηση εφαρμογής του Microsoft Office Άνοιγμα Παραθύρων ιαλόγου Control Panel Χρήση Αυτοματισμού στο Excel Εργασία με ξένα αντικείμενα χρησιμοποιώντας αυτοματισμό Πρώιμη και ύστερη δέσμευση Ένα απλό παράδειγμα ύστερης δέσμευσης Έλεγχος του Word από το Excel Έλεγχος του Excel από άλλη εφαρμογή Αποστολή Προσωποποιημένου μέσω Outlook Αποστολή Συνημμένων από το Excel Χρήση SendKeys Κεφάλαιο 21: ημιουργία και Χρήση Προσθέτων Τι Είναι Ένα Πρόσθετο; Σύγκριση προσθέτου με ένα τυπικό βιβλίο εργασίας Γιατί δημιουργούμε πρόσθετα; Κατανόηση του Excel Add-In Manager ημιουργία Προσθέτου Παράδειγμα Προσθέτου Προσθήκη περιγραφικών πληροφοριών για το παράδειγμα προσθέτου ημιουργία προσθέτου Εγκατάσταση προσθέτου Έλεγχος του προσθέτου ιανομή προσθέτου Τροποποίηση προσθέτου Σύγκριση Αρχείων XLAM και XLSM Ιδιότητα μέλους συλλογής VBA αρχείου XLAM Ορατότητα αρχείων XLSM και XLAM Φύλλα εργασίας και φύλλα γραφημάτων σε αρχεία XLSM και XLAM Πρόσβαση διαδικασιών VBA σ ένα πρόσθετο Χειρισμός Προσθέτων με VBA Ιδιότητες αντικειμένου AddIn Πρόσβαση σε πρόσθετο ως βιβλίο εργασίας Συμβάντα αντικειμένου AddIn Βελτιστοποίηση Απόδοσης Προσθέτων Ειδικά Προβλήματα με Πρόσθετα ιασφάλιση εγκατάστασης προσθέτου _excel-vba-cont.indd xxii

17 Πίνακας Περιεχομένων xxiii Αναφορά σε άλλα αρχεία από ένα πρόσθετο Ανίχνευση της σωστής έκδοσης του Excel για το πρόσθετό σας Μέρος VI: Ανάπτυξη Εφαρμογών Κεφάλαιο 22: Εργασία με το Ribbon Τα Βασικά του Ribbon Χρήση VBA με το Ribbon Πρόσβαση στοιχείου ελέγχου του Ribbon Εργασία με το Ribbon Ενεργοποίηση καρτέλας Προσαρμογή του Ribbon Απλό παράδειγμα RibbonX Απλό παράδειγμα Ribbon, 2η θεώρηση Ένα άλλο παράδειγμα RibbonX Επίδειξη στοιχείων ελέγχου Ribbon Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου DynamicMenu Περισσότερα για την προσαρμογή στο Ribbon ημιουργία Γραμμής Εργαλείων Παλιού Στυλ Περιορισμοί των γραμμών εργαλείων παλιού στυλ στο Excel Κώδικας για την δημιουργία γραμμής εργαλείων Κεφάλαιο 23: Εργασία με Μενού Συντομεύσεων Ανασκόπηση του CommandBar Τύποι CommandBar Παράθεση μενού συντομεύσεων Αναφορά σε CommandBars Αναφορά σε στοιχεία ελέγχου σ ένα CommandBar Ιδιότητες των στοιχείων ελέγχου CommandBar Προβολή όλων των στοιχείων μενού συντομεύσεων Χρήση VBA για Προσαρμογή των Μενού Συντομεύσεων Επαναφορά μενού συντομεύσεων Απενεργοποίηση μενού συντομεύσεων Απενεργοποίηση στοιχείων σε μενού συντομεύσεων Προσθήκη νέου στοιχείου στο μενού συντομεύσεων Cell Προσθήκη δευτερεύοντος μενού σε μενού συντομεύσεων Μενού Συντομεύσεων και Συμβάντα Αυτόματη προσθήκη και διαγραφή μενού Απενεργοποίηση ή απόκρυψη στοιχείων μενού συντομεύσεων ημιουργία μενού συντομεύσεων συμφραζομένων Κεφάλαιο 24: Παροχή Βοήθειας για τις Εφαρμογές σας Βοήθεια για τις Εφαρμογές σας Excel Συστήματα Βοήθειας που Χρησιμοποιούν Συστατικά του Excel Χρήση σχολίων κελιών για βοήθεια Χρήση πεδίου κειμένου για βοήθεια _excel-vba-cont.indd xxiii

18 xxiv Πίνακας Περιεχομένων Χρήση φύλλου εργασίας για την προβολή κειμένου βοήθειας Προβολή βοήθειας σε UserForm Προβολή Βοήθειας σε Πρόγραμμα Περιήγησης Web Χρήση αρχείων HTML Χρήση αρχείου MHTML Χρήση του Συστήματος Βοήθειας HTML Χρήση της μεθόδου Help για να εμφανίσετε βοήθεια HTML Συσχέτιση Αρχείου Βοήθειας με την Εφαρμογή σας Συσχέτιση θέματος Help με μία συνάρτηση VBA Κεφάλαιο 25: Ανάπτυξη Εφαρμογών με Γνώμονα τον Χρήστη Τι Είναι Μία Εφαρμογή με Γνώμονα τον Χρήστη; Loan Amortization Wizard Χρήση του Loan Amortization Wizard Η δομή βιβλίου εργασίας του Loan Amortization Wizard Πώς λειτουργεί το Loan Amortization Wizard Πιθανές βελτιώσεις για τον Loan Amortization Wizard Έννοιες Ανάπτυξης Εφαρμογής Μέρος VII: Άλλα Θέματα Κεφάλαιο 26: Ζητήματα Συμβατότητας Τι Είναι η Συμβατότητα; Τύποι Προβλημάτων Συμβατότητας Αποφυγή Χρήσης Νέων Χαρακτηριστικών Θα Λειτουργεί σε Mac; Ενασχόληση με το Excel 64-bit ημιουργία ιεθνούς Εφαρμογής Πολύγλωσσες εφαρμογές Ζητήματα γλώσσας VBA Χρήση τοπικών ιδιοτήτων Προσδιορισμός ρυθμίσεων συστήματος Ρυθμίσεις ημερομηνιών και ωρών Κεφάλαιο 27: Χειρισμός Αρχείων με VBA Εκτέλεση Συνήθων Ενεργειών σε Αρχεία Χρήση προτάσεων VBA σχετικών με αρχεία Χρήση του αντικειμένου FileSystemObject Προβολή Εκτενών Πληροφοριών Αρχείων Εργασία με Αρχεία Κειμένου Άνοιγμα αρχείου κειμένου Ανάγνωση αρχείου κειμένου Εγγραφή αρχείου κειμένου Λήψη αριθμού αρχείου Καθορισμός ή ορισμός θέσης αρχείου Προτάσεις για ανάγνωση και εγγραφή _excel-vba-cont.indd xxiv 8/6/ :44:51 πμ

19 Πίνακας Περιεχομένων xxv Παραδείγματα Χειρισμού Αρχείων Κειμένου Εισαγωγή δεδομένων σε αρχείο κειμένου Εξαγωγή περιοχής σε αρχείο κειμένου Εισαγωγή αρχείου κειμένου σε περιοχή Καταγραφή χρήσης του Excel Φιλτράρισμα αρχείου κειμένου Εξαγωγή περιοχής σε μορφή HTML Εξαγωγή περιοχής σε αρχείο XML Συμπίεση και Αποσυμπίεση Αρχείων Χρήση μορφής Zip σε αρχεία Αποσυμπίεση αρχείου Εργασία με ADO Κεφάλαιο 28: Χειρισμός Συστατικών Visual Basic Εισαγωγή στο IDE Το Μοντέλο Αντικειμένων IDE Η συλλογή VBProjects Προβολή Όλων των Συστατικών σε Ένα Έργο VBA Παράθεση Όλων των ιαδικασιών VBA σε Ένα Βιβλίο Εργασίας Αντικατάσταση Λειτουργικής Μονάδας με Μία Ενημερωμένη Έκδοση Χρήση VBA για Εγγραφή Κώδικα VBA Προσθήκη Στοιχείων Ελέγχου σε Ένα UserForm Κατά την Σχεδίαση Χειρισμοί UserForm στην σχεδίαση και στην εκτέλεση Προσθήκη 100 CommandButtons κατά την σχεδίαση ημιουργία UserForms με Προγραμματισμό Ένα παράδειγμα απλού UserForm στην εκτέλεση Ένα χρήσιμο (αλλά όχι τόσο απλό) παράδειγμα δυναμικού UserForm Κεφάλαιο 29: Κατανόηση Λειτουργικών Μονάδων Κλάσης Τι Είναι Μία Λειτουργική Μονάδα Κλάσης; Παράδειγμα: ημιουργία Κλάσης NumLock Εισαγωγή λειτουργικής μονάδας κλάσης Προσθήκη κώδικα VBA στην λειτουργική μονάδα κλάσης Χρήση της κλάσης NumLockClass Περισσότερα για τις Λειτουργικές Μονάδες Κλάσης Προγραμματισμός ιδιοτήτων αντικειμένων Προγραμματισμός μεθόδων για αντικείμενα Συμβάντα λειτουργικής μονάδας κλάσης Παράδειγμα: Μία Κλάση Αρχείου CSV Μεταβλητές επιπέδου λειτουργικής μονάδας κλάσης για την CSVFileClass ιαδικασίες Property για την CSVFileClass ιαδικασίες μεθόδων για την CSVFileClass Χρήση του αντικειμένου CSVFileClass Κεφάλαιο 30: Εργασία με Χρώματα Καθορισμός Χρωμάτων Το σύστημα χρωμάτων RGB _excel-vba-cont.indd xxv 8/6/ :44:51 πμ

20 xxvi Πίνακας Περιεχομένων Το σύστημα χρωμάτων HSL Μετατροπή χρωμάτων Κατανόηση της Γκρίζας Κλίμακας Μετατροπή χρωμάτων σε γκρι Προβολή γραφημάτων σε γκρίζα κλίμακα Πειραματισμός με Χρώματα Κατανόηση των Θεμάτων Εγγράφου Για τα θέματα εγγράφου Κατανόηση θεμάτων χρωμάτων εγγράφου Προβολή όλων των χρωμάτων θεμάτων Εργασία με Αντικείμενα Σχημάτων Το χρώμα φόντου ενός σχήματος Σχήματα και χρώματα θεμάτων Παραδείγματα σχημάτων Τροποποίηση Χρωμάτων Γραφήματος Κεφάλαιο 31: Συχνά Τιθέμενες Ερωτήσεις για τον Προγραμματισμό στο Excel Εργασία με FAQs Γενικές Ερωτήσεις για το Excel Ο Visual Basic Editor ιαδικασίες Συναρτήσεις Αντικείμενα, Ιδιότητες, Μέθοδοι και Συμβάντα UserForms Πρόσθετα Περιβάλλον Χρήστη Μέρος VIII: Παραρτήματα Παράρτημα A: Online Πηγές για το Excel Το Σύστημα Βοήθειας του Excel Τεχνική Υποστήριξη της Microsoft Επιλογές Υποστήριξης Γνωστική Βάση της Microsoft Κεντρική Σελίδα του Microsoft Excel Κεντρική Σελίδα του Microsoft Office Internet Newsgroups Πρόσβαση σε Ομάδες Ειδήσεων με Χρήση Ενός Αναγνώστη Ειδήσεων Πρόσβαση Ομάδων Ειδήσεων με Χρήση Ενός Προγράμματος Περιήγησης Web Αναζήτηση σε Ομάδες Ειδήσεων Internet Τόποι Web Η Σελίδα του «κ. Spreadsheet» Ημερήσια όση Excel Η Σελίδα Excel του Jon Peltier _excel-vba-cont.indd xxvi 8/6/ :44:51 πμ

21 Πίνακας Περιεχομένων xxvii Συμβουλές Λογισμικού του Pearson Συρραφές Pointy Haired Dilbert Σελίδες Excel του David McRitchie Mr. Excel Παράρτημα B: Προτάσεις και Συναρτήσεις VBA Εμπλοκή Συναρτήσεων του Excel σε Οδηγίες VBA Παράρτημα Γ: Κωδικοί Σφαλμάτων VBA Παράρτημα : Τι Υπάρχει στο CD-ROM Προδιαγραφές Συστήματος Χρήση του CD Αρχεία και Λογισμικό στο CD Εφαρμογές Αρχεία παραδειγμάτων για Εγχειρίδιο Προγραμματισμού με VBA στο Excel Αντιμετώπιση Προβλημάτων Ευρετήριο _excel-vba-cont.indd xxvii 8/6/ :44:51 πμ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων 9 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO EXCEL ΤΗΣ MICROSOFT...19 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...20

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate Vellum Object Oriented Programming Visual Basic Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µε την γλώσσα Visual Basic Vellum Global Educational Services Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

ActionScript 3.0 για το Adobe Flash. CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ.

ActionScript 3.0 για το Adobe Flash. CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ. ActionScript 3.0 για το Adobe Flash CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ. Μηχανικός Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης.

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης. Κωδικός Πακέτου: P4 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 5 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Chem-PA 2006 Χημεία Λυκείου Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Οδηγός εγκατάστασης του λογισμικού Προϋποθέσεις Για τη σωστή λειτουργία του Chem-PA 2006 θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα Έκδοση: 1.0 Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 20100 Ασημίνα Σπανίδου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου aspanidou@di.uoa.gr koupe@di.uoa.gr Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 SYLLABUS 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 Τηλ.-Fax: 2310501895 e-mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr Πνευματικά Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγραφή του Υπό Πιστοποίηση Γνωστικού Αντικειμένου

2. Περιγραφή του Υπό Πιστοποίηση Γνωστικού Αντικειμένου Κωδ.: CSR-APDX2B Ισχύς: 20/04/2015 Έκδοση: 03 Σελίδα 1 από 11 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 11. Εισαγωγή 13. 1 Κατανόηση των δεδομένων 23. 2 Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 11. Εισαγωγή 13. 1 Κατανόηση των δεδομένων 23. 2 Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 11 Εισαγωγή 13 Σχετικά με το βιβλίο...14 Σε ποιον απευθύνεται το βιβλίο...15 Οργάνωση του βιβλίου...16 Πώς θα προχωρήσετε...18 Στοιχεία του βιβλίου...19 Χρήση του συνοδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

BASIC OFFICE syllabus v2.0

BASIC OFFICE syllabus v2.0 BASIC OFFICE syllabus v2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελίδα2 1. Υλικό - Hardware 1. Κατηγορίες υπολογιστών 1. Αναγνώριση των παρακάτω τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη:

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα