Περιεχόμενα με μία Ματιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα με μία Ματιά"

Transcript

1 Περιεχόμενα με μία Ματιά Εισαγωγή...1 Μέρος I: Βασικό Υπόβαθρο Κεφάλαιο 1: Excel 2010: Προέλευση...11 Κεφάλαιο 2: Το Excel Εν Συντομία...23 Κεφάλαιο 3: Τρικ και Τεχνικές Τύπων...53 Κεφάλαιο 4: Κατανόηση των Αρχείων του Excel...77 Μέρος II: Ανάπτυξη Εφαρμογών του Excel Κεφάλαιο 5: Τι Είναι Μία Εφαρμογή Υπολογιστικού Φύλλου; Κεφάλαιο 6: Τα Βασικά της Ανάπτυξης Εφαρμογών Υπολογιστικού Φύλλου Μέρος III: Κατανόηση της Visual Basic for Applications Κεφάλαιο 7: Εισαγωγή στην Visual Basic for Applications Κεφάλαιο 8: Τα Βασικά του Προγραμματισμού με VBA Κεφάλαιο 9: Εργασία με VBA ιαδικασίες Sub Κεφάλαιο 10: ημιουργία ιαδικασιών Function Κεφάλαιο 11: Παραδείγματα και Τεχνικές Προγραμματισμού VBA Μέρος IV: Εργασία με UserForms Κεφάλαιο 12: Εναλλακτικές Επιλογές για Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου..399 Κεφάλαιο 13: Εισαγωγή στα UserForms Κεφάλαιο 14: Παραδείγματα UserForm Κεφάλαιο 15: Προχωρημένες Τεχνικές UserForm Μέρος V: Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 16: Ανάπτυξη Βοηθημάτων του Excel με VBA Κεφάλαιο 17: Εργασία με Συγκεντρωτικούς Πίνακες Κεφάλαιο 18: Εργασία με Γραφήματα Κεφάλαιο 19: Κατανόηση των Συμβάντων του Excel Κεφάλαιο 20: Αλληλεπίδραση με Άλλες Εφαρμογές Κεφάλαιο 21: ημιουργία και Χρήση Προσθέτων Μέρος VI: Ανάπτυξη Εφαρμογών Κεφάλαιο 22: Εργασία με το Ribbon Κεφάλαιο 23: Εργασία με Μενού Συντομεύσεων Κεφάλαιο 24: Παροχή Βοήθειας για τις Εφαρμογές σας Κεφάλαιο 25: Ανάπτυξη Εφαρμογών με Γνώμονα τον Χρήστη _excel-vba-cont.indd vii 8/6/ :44:49 πμ

2 viii Μέρος VII: Άλλα Θέματα Κεφάλαιο 26: Ζητήματα Συμβατότητας Κεφάλαιο 27: Χειρισμός Αρχείων με VBA Κεφάλαιο 28: Χειρισμός Συστατικών Visual Basic Κεφάλαιο 29: Κατανόηση Λειτουργικών Μονάδων Κλάσης Κεφάλαιο 30: Εργασία με Χρώματα Κεφάλαιο 31: Συχνά Τιθέμενες Ερωτήσεις για τον Προγραμματισμό στο Excel Μέρος VIII: Παραρτήματα Παράρτημα A: Online Πηγές για το Excel Παράρτημα B: Προτάσεις και Συναρτήσεις VBA Παράρτημα Γ: Κωδικοί Σφαλμάτων VBA Παράρτημα : Τι Υπάρχει στο CD-ROM Ευρετήριο _excel-vba-cont.indd viii 8/6/ :44:49 πμ

3 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Μέρος I: Βασικό Υπόβαθρο Κεφάλαιο 1: Excel 2010: Προέλευση Η Σύντομη Ιστορία των Υπολογιστικών Φύλλων...11 Όλα Άρχισαν με το VisiCalc...11 Lotus Quattro Pro...14 Microsoft Excel...15 Τρέχων Ανταγωνισμός...20 Γιατί το Excel Είναι Θαυμάσιο για Προγραμματιστές...20 Ο Ρόλος του Excel στην Στρατηγική της Microsoft...22 Κεφάλαιο 2: Το Excel Εν Συντομία Σκεφθείτε με Όρους Αντικειμένων...23 Βιβλία Εργασίας...24 Φύλλα Εργασίας...24 Φύλλα γραφημάτων...26 Φύλλα μακροεντολών XLM...26 Φύλλα διαλόγου Excel 5/ Το Περιβάλλον Χρήστη του Excel...28 Το Ribbon...28 Μενού συντομεύσεων και η Μίνι γραμμή εργαλείων...34 Παράθυρα διαλόγου...35 Συντομεύσεις πληκτρολογίου...36 Έξυπνες Ετικέτες...36 Παράθυρο Εργασιών...36 Προσαρμογή της Εμφάνισης...37 Καταχώριση εδομένων...38 Τύποι, Συναρτήσεις και Ονόματα...38 Επιλογή Αντικειμένων...40 Μορφοποίηση...40 Επιλογές Προστασίας...42 Προστασία τύπων από υπερεγγραφή...42 Προστασία της δομής βιβλίου εργασίας...43 Εφαρμογή προστασίας κωδικού πρόσβασης σε βιβλίο εργασίας...43 Προστασία κώδικα VBA με κωδικό πρόσβασης...43 Γραφήματα...44 Σχήματα και SmartArt...45 _excel-vba-cont.indd ix 8/6/ :44:49 πμ

4 x Πίνακας Περιεχομένων Πρόσβαση σε Βάσεις εδομένων...46 Βάσεις δεδομένων φύλλου εργασίας...46 Εξωτερικές βάσεις δεδομένων...47 Χαρακτηριστικά Internet...47 Εργαλεία Ανάλυσης...48 Πρόσθετα...50 Μακροεντολές και Προγραμματισμός...50 Μορφή Αρχείων...50 Το Σύστημα Βοήθειας του Excel...51 Κεφάλαιο 3: Τρικ και Τεχνικές Τύπων Σχετικά με τους Τύπους...53 Υπολογισμός Τύπων...54 Αναφορές Κελιών και Περιοχών...55 Γιατί χρησιμοποιούμε αναφορές που δεν είναι σχετικές;...55 Για την σημειογραφία R1C Αναφορά άλλων φύλλων ή βιβλίων εργασίας...57 Χρήση Ονομάτων...58 Ονομασία κελιών και περιοχών...59 Εφαρμογή ονομάτων σε υπαρκτές αναφορές...60 Τομή ονομάτων...61 Ονομασία στηλών και γραμμών...61 Εμβέλεια ονομάτων...61 Ονομασία σταθερών...62 Ονομασία τύπων...63 Ονομασία αντικειμένων...65 Σφάλματα Τύπων...65 Τύποι Πίνακα...66 Παράδειγμα τύπου πίνακα...66 Ημερολόγιο με τύπο πίνακα...67 Υπέρ και κατά τύπων πίνακα...68 Τεχνικές Καταμέτρησης και Άθροισης...69 Παραδείγματα τύπων καταμέτρησης...70 Παραδείγματα τύπων άθροισης...70 Άλλα εργαλεία καταμέτρησης...71 Εργασία με Ημερομηνίες και Ώρες...71 Εισαγωγή ημερομηνιών και ωρών...72 Χρήση ημερομηνιών πριν το ημιουργία Μεγατύπων...74 Κεφάλαιο 4: Κατανόηση των Αρχείων του Excel Ξεκίνημα του Excel...77 Τύποι Αρχείων...80 Μορφές αρχείων του Excel...80 Μορφές αρχείων κειμένου...81 Μορφές αρχείων βάσης δεδομένων...82 Άλλες μορφές αρχείων...82 _excel-vba-cont.indd x 8/6/ :44:49 πμ

5 Πίνακας Περιεχομένων xi Εργασία με Αρχεία Προτύπων...83 Εξέταση προτύπων...83 ημιουργία προτύπων...84 ημιουργία προτύπων βιβλίου εργασίας...86 Μέσα στο Αρχείο του Excel...87 Ανατομία ενός αρχείου...87 Γιατί είναι σημαντική η μορφή αρχείου;...91 Το Αρχείο OfficeUI...91 Το Αρχείο XLB...92 Αρχεία Προσθέτων...93 Ρυθμίσεις του Excel στο Μητρώο...94 Για το Μητρώο...94 Ρυθμίσεις του Excel...95 Μέρος II: Ανάπτυξη Εφαρμογών του Excel Κεφάλαιο 5: Τι Είναι Μία Εφαρμογή Υπολογιστικού Φύλλου; Εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων Ο Προγραμματιστής και ο Τελικός Χρήστης Ποιοι είναι προγραμματιστές; Τι κάνουν; Ταξινόμηση χρηστών υπολογιστικών φύλλων Το κοινό των εφαρμογών υπολογιστικών φύλλων Επίλυση Προβλημάτων με το Excel Βασικοί Τύποι Υπολογιστικών Φύλλων Γρήγορα και απλά υπολογιστικά φύλλα Υπολογιστικά φύλλα μόνο για σας Εφαρμογές ενός χρήστη Εφαρμογές σπαγγέτι Εφαρμογές βοηθήματα Πρόσθετα που περιέχουν συναρτήσεις φύλλου εργασίας Προϋπολογισμοί ενός στοιχείου Υποθετικά μοντέλα Υπολογιστικά φύλλα αποθήκευσης και πρόσβασης δεδομένων Περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων Ετοιμοπαράδοτες εφαρμογές Κεφάλαιο 6: Τα Βασικά της Ανάπτυξης Εφαρμογών Υπολογιστικού Φύλλου Βήματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Καθορισμός Αναγκών Χρηστών Σχεδιασμός Εφαρμογής που Ικανοποιεί τις Ανάγκες των Χρηστών Καθορισμός του Καταλληλότερου Περιβάλλοντος Χρήστη Προσαρμογή του Ribbon Προσαρμογή μενού συντομεύσεων ημιουργία πλήκτρων συντόμευσης ημιουργία προσαρμοσμένων παραθύρων διαλόγου Χρήση στοιχείων ελέγχου ActiveX σ ένα φύλλο εργασίας _excel-vba-cont.indd xi 8/6/ :44:49 πμ

6 xii Πίνακας Περιεχομένων Εκτέλεση προσπαθειών ανάπτυξης Ενδιαφερθείτε για τον Τελικό Χρήστη Έλεγχος της εφαρμογής Κάντε την εφαρμογή αλεξίσφαιρη Κάντε την εφαρμογή σας αισθητικά ελκυστική και κατανοητή ημιουργία συστήματος βοήθειας στον χρήστη Τεκμηρίωση των προσπαθειών ανάπτυξης ιανομή της εφαρμογής στον χρήστη Ενημέρωση της εφαρμογής όταν απαιτείται Άλλα Ζητήματα Ανάπτυξης Η εγκατεστημένη έκδοση Excel του χρήστη Ζητήματα γλώσσας Ταχύτητα συστήματος Μορφές οθόνης Μέρος III: Κατανόηση της Visual Basic for Applications Κεφάλαιο 7: Εισαγωγή στην Visual Basic for Applications Βασικό Υπόβαθρο σε BASIC Εμβάθυνση στην VBA Μοντέλα αντικειμένων VBA και XLM Κάλυψη των Βασικών της VBA Εισαγωγή στον Visual Basic Editor Προβολή της καρτέλας Developer του Excel Ενεργοποίηση του VBE Τα παράθυρα του VBE Εργασία με το Project Explorer Προσθήκη νέας λειτουργικής μονάδας VBA Αφαίρεση μίας λειτουργικής μονάδας VBA Εξαγωγή και εισαγωγή αντικειμένων Εργασία με Παράθυρα Κώδικα Ελαχιστοποίηση και μεγιστοποίηση παραθύρων Αποθήκευση κώδικα VBA Εισαγωγή κώδικα VBA Προσαρμογή του Περιβάλλοντος VBE Χρήση της καρτέλας Editor Χρήση της καρτέλας Editor Format Χρήση της καρτέλας General Χρήση της καρτέλας Docking Το Macro Recorder Τι καταγράφει η καταγραφή μακροεντολών στην πραγματικότητα Σχετική ή απόλυτη καταγραφή; Επιλογές καταγραφής Απαλοιφή καταγεγραμμένων μακροεντολών _excel-vba-cont.indd xii 8/6/ :44:49 πμ

7 Πίνακας Περιεχομένων xiii Για τα Αντικείμενα και τις Συλλογές Η ιεραρχία αντικειμένων Για τις συλλογές Αναφορά σε αντικείμενα Ιδιότητες και Μέθοδοι Ιδιότητες αντικειμένου Μέθοδοι αντικειμένου Το Αντικείμενο Comment: Ανάλυση Υπόθεσης Εξέταση Βοήθειας για το αντικείμενο Comment Ιδιότητες ενός αντικειμένου Comment Μέθοδοι ενός αντικειμένου Comment Η συλλογή Comments Για την ιδιότητα Comment Αντικείμενα μέσα σ ένα αντικείμενο Comment Καθορισμός αν ένα κελί έχει σχόλιο Προσθήκη νέου αντικειμένου Comment Κάποιες Χρήσιμες Ιδιότητες Εφαρμογής Εργασία με Αντικείμενα Range Η ιδιότητα Range Η ιδιότητα Cells Η ιδιότητα Offset Πράγματα να Γνωρίζετε για τα Αντικείμενα Ουσιαστικές έννοιες για να θυμάστε Μάθετε περισσότερα για τα αντικείμενα και τις ιδιότητες Κεφάλαιο 8: Τα Βασικά του Προγραμματισμού με VBA Στοιχεία της Γλώσσας VBA: Ανασκόπηση Σχόλια Μεταβλητές, Τύποι εδομένων και Σταθερές Ορισμός τύπων δεδομένων ήλωση μεταβλητών Εμβέλεια μεταβλητών Εργασία με σταθερές Εργασία με συμβολοσειρές Εργασία με ημερομηνίες Προτάσεις Εκχώρησης Πίνακες ήλωση πινάκων ήλωση πολυδιάστατων πινάκων ήλωση δυναμικών πινάκων Μεταβλητές Αντικειμένων Ορισμένοι από τον Χρήστη Τύποι εδομένων Ενσωματωμένες Συναρτήσεις Χειρισμός Αντικειμένων και Συλλογών ομές With-End With ομές For Each-Next _excel-vba-cont.indd xiii

8 xiv Πίνακας Περιεχομένων Έλεγχος Εκτέλεσης Κώδικα Προτάσεις GoTo ομές If-Then ομές Select Case Επανάληψη μπλοκ οδηγιών Κεφάλαιο 9: Εργασία με VBA ιαδικασίες Sub Για τις ιαδικασίες ήλωση μίας διαδικασίας Sub Εμβέλεια διαδικασίας Εκτέλεση ιαδικασιών Sub Εκτέλεση μίας διαδικασίας με την εντολή Run Sub/UserForm Εκτέλεση μίας διαδικασίας απ το παράθυρο διαλόγου Macro Εκτέλεση μίας διαδικασίας μ έναν συνδυασμό Ctrl+πλήκτρου συντόμευσης Εκτέλεση μίας διαδικασίας από το Ribbon Εκτέλεση μίας διαδικασίας από ένα προσαρμοσμένο μενού συντομεύσεων Εκτέλεση μίας διαδικασίας από μία άλλη διαδικασία Εκτέλεση μίας διαδικασίας με κλικ σ ένα αντικείμενο Εκτέλεση μίας διαδικασίας όταν λάβει χώρα ένα συμβάν Εκτέλεση μίας διαδικασίας από το παράθυρο Immediate ιοχέτευση Ορισμάτων σε ιαδικασίες Τεχνικές Χειρισμού Σφαλμάτων Παγίδευση σφαλμάτων Παραδείγματα χειρισμού σφαλμάτων Ένα Ρεαλιστικό Παράδειγμα που Χρησιμοποιεί ιαδικασίες Sub Ο στόχος Προδιαγραφές έργου Τι γνωρίζετε Η προσέγγιση Τι χρειάζεται να μάθω Κάποια προκαταρκτική καταγραφή Αρχική διαμόρφωση Συγγραφή κώδικα Συγγραφή της διαδικασίας Sort Επιπλέον έλεγχος ιόρθωση των προβλημάτων ιαθεσιμότητα βοηθήματος Αποτίμηση του έργου Κεφάλαιο 10: ημιουργία ιαδικασιών Function ιαδικασίες Sub και ιαδικασίες Function Γιατί ημιουργούμε Προσαρμοσμένες Συναρτήσεις; Ένα Εισαγωγικό Παράδειγμα Συνάρτησης Χρήση της συνάρτησης σ ένα φύλλο εργασίας Χρήση της συνάρτησης σε μία διαδικασία VBA Ανάλυση της προσαρμοσμένης συνάρτησης _excel-vba-cont.indd xiv

9 Πίνακας Περιεχομένων xv ιαδικασίες Function Η εμβέλεια μίας συνάρτησης Εκτέλεση διαδικασιών function Ορίσματα Συνάρτησης Παραδείγματα Συναρτήσεων Συναρτήσεις χωρίς όρισμα Μία συνάρτηση μ ένα όρισμα Μία συνάρτηση με δύο ορίσματα Μία συνάρτηση με όρισμα πίνακα Μία συνάρτηση με προαιρετικά ορίσματα Μία συνάρτηση που επιστρέφει έναν πίνακα VBA Μία συνάρτηση που επιστρέφει τιμή σφάλματος Μία συνάρτηση με άπειρο πλήθος ορισμάτων Προσομοίωση της Συνάρτησης SUM του Excel Συναρτήσεις Εκτεταμένης Ημερομηνίας Αποσφαλμάτωση Συναρτήσεων Εργασία με το Παράθυρο ιαλόγου Insert Function Χρήση της μεθόδου MacroOptions Καθορισμός μίας κατηγορίας συναρτήσεων Προσθήκη περιγραφής συνάρτησης μη αυτόματα Χρήση Προσθέτων για να Αποθηκεύσετε Προσαρμοσμένες Συναρτήσεις Χρήση του Windows API Παραδείγματα Windows API Καθορισμός του καταλόγου Windows Ανίχνευση του πλήκτρου Shift Εκμάθηση περισσοτέρων για τις συναρτήσεις API Κεφάλαιο 11: Παραδείγματα και Τεχνικές Προγραμματισμού VBA Εκμάθηση με Παράδειγμα Εργασία με Περιοχές Αντιγραφή περιοχής Μετακίνηση περιοχής Αντιγραφή περιοχής μεταβλητού μεγέθους Επιλογή ή διαφορετικός προσδιορισμός διαφόρων τύπων περιοχών Προτροπή για τιμή κελιού Εισαγωγή τιμής στο επόμενο κενό κελί Παύση μακροεντολής για να πάρει μία περιοχή επιλεγμένη από τον χρήστη Μέτρηση επιλεγμένων κελιών Καθορισμός τύπου επιλεγμένης περιοχής Αποτελεσματική επανάληψη σε επιλεγμένη περιοχή ιαγραφή όλων των κενών γραμμών Αναπαραγωγή γραμμών μεταβλητό πλήθος φορών Καθορισμός αν μία περιοχή περιέχεται σε μία άλλη περιοχή Καθορισμός τύπου δεδομένων ενός κελιού Ανάγνωση και εγγραφή περιοχών Ένας καλύτερος τρόπος εγγραφής σε μία περιοχή _excel-vba-cont.indd xv

10 xvi Πίνακας Περιεχομένων Μεταφορά πινάκων μίας διάστασης Μεταφορά περιοχής σε πίνακα variant Επιλογή κελιών με τιμή Αντιγραφή ασυνεχούς περιοχής Εργασία με Βιβλία και Φύλλα Εργασίας Αποθήκευση όλων των βιβλίων εργασίας Αποθήκευση και κλείσιμο όλων των βιβλίων εργασίας Απόκρυψη όλων πλην της επιλογής Συγχρονισμός φύλλων εργασίας Τεχνικές VBA Εναλλαγή ιδιότητας Boolean Καθορισμός του πλήθους των εκτυπώσιμων σελίδων Προβολή ημερομηνίας και ώρας Λήψη λίστας γραμματοσειρών Ταξινόμηση πίνακα Επεξεργασία σειράς αρχείων Μερικές Χρήσιμες Συναρτήσεις για Χρήση στον Κώδικά σας Η συνάρτηση FileExists Η συνάρτηση FileNameOnly Η συνάρτηση PathExists Η συνάρτηση RangeNameExists Η συνάρτηση SheetExists Η συνάρτηση WorkbookIsOpen Ανάκτηση τιμής από κλειστό βιβλίο εργασίας Μερικές Χρήσιμες Συναρτήσεις Φύλλου Εργασίας Επιστροφή πληροφοριών μορφοποίησης κελιού Ένα ομιλόν φύλλο εργασίας Εμφάνιση ημερομηνίας αποθήκευσης ή εκτύπωσης ενός αρχείου Κατανόηση των προγόνων αντικειμένου Μέτρηση κελιών ανάμεσα σε δύο τιμές Καθορισμός του τελευταίου μη κενού κελιού σε στήλη ή γραμμή Μία συμβολοσειρά ταιριάζει με ένα πρότυπο; Απόσπαση του n-ιοστού στοιχείου από μία συμβολοσειρά Αριθμός ολογράφως Μία πολυλειτουργική συνάρτηση Η συνάρτηση SheetOffset Επιστροφή της μέγιστης τιμής από όλα τα φύλλα εργασίας Επιστροφή πίνακα μοναδικών τυχαίων ακεραίων Τυχαία διάταξη μίας περιοχής Κλήσεις Windows API Καθορισμός συσχετίσεων αρχείων Καθορισμός πληροφοριών δίσκου Καθορισμός πληροφοριών προεπιλεγμένου εκτυπωτή Καθορισμός πληροφοριών οθόνης video Προσθήκη ήχου στις εφαρμογές σας Ανάγνωση από και εγγραφή στο Registry _excel-vba-cont.indd xvi

11 Πίνακας Περιεχομένων xvii Μέρος IV: Εργασία με UserForms Κεφάλαιο 12: Εναλλακτικές Επιλογές για Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου Πριν ημιουργήσετε Αυτό το UserForm Χρήση Πλαισίου Εισόδου Η VBA συνάρτηση InputBox Η μέθοδος InputBox του Excel Η VBA Συνάρτηση MsgBox Η Μέθοδος GetOpenFilename του Excel Η Μέθοδος GetSaveAsFilename του Excel Προτροπή για Έναν Κατάλογο Εμφάνιση Ενσωματωμένων Παραθύρων ιαλόγου του Excel Εμφάνιση μίας Φόρμας εδομένων Κάντε την φόρμα δεδομένων προσπελάσιμη Εμφάνιση φόρμας δεδομένων χρησιμοποιώντας VBA Κεφάλαιο 13: Εισαγωγή στα UserForms Πώς Χειρίζεται το Excel Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου Εισαγωγή Νέου UserForm Προσθήκη Στοιχείων Ελέγχου σ Ένα UserForm Στοιχεία Ελέγχου του Toolbox CheckBox ComboBox CommandButton Frame Image Label ListBox MultiPage OptionButton RefEdit ScrollBar SpinButton TabStrip TextBox ToggleButton Προσαρμογή Στοιχείων Ελέγχου UserForm Προσαρμογή Ιδιοτήτων Στοιχείου Ελέγχου Χρήση παραθύρου Properties Κοινές ιδιότητες Εξυπηρέτηση χρηστών πληκτρολογίου Εμφάνιση ενός UserForm Προβολή μη δεσμευτικού UserForm Εμφάνιση UserForm με βάση μία μεταβλητή Φόρτωση ενός UserForm Σχετικά με τις διαδικασίες χειρισμού συμβάντων _excel-vba-cont.indd xvii

12 xviii Πίνακας Περιεχομένων Κλείσιμο ενός UserForm ημιουργία ενός UserForm: Ένα Παράδειγμα ημιουργία του UserForm Εγγραφή κώδικα για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη διαδικασιών χειρισμού συμβάντων Επικύρωση των δεδομένων Το ολοκληρωμένο παράθυρο διαλόγου Κατανόηση των Συμβάντων UserForm Εκμάθηση για τα συμβάντα Συμβάντα UserForm Συμβάντα SpinButton Συνδυασμός SpinButton με TextBox Αναφορά σε Στοιχεία Ελέγχου UserForm Προσαρμογή του Toolbox Προσθήκη νέων σελίδων στο Toolbox Προσαρμογή ή συνδυασμός στοιχείων ελέγχου Προσθήκη νέων στοιχείων ελέγχου ActiveX ημιουργία Προτύπων UserForm Λίστα Ελέγχου UserForm Κεφάλαιο 14: Παραδείγματα UserForm ημιουργία ενός UserForm Μενού Χρήση CommandButtons σ ένα UserForm Χρήση ListBox σ ένα UserForm Επιλογή Περιοχών από Ένα UserForm ημιουργία Αρχικής Οθόνης Απενεργοποίηση Κουμπιού Κλεισίματος ενός UserForm Αλλαγή ιαστάσεων ενός UserForm Ζουμ και Κύλιση Φύλλου από Ένα UserForm Τεχνικές ListBox Προσθήκη επιλογών σ ένα στοιχείο ελέγχου ListBox Καθορισμός του επιλεγμένου στοιχείου σ ένα ListBox Καθορισμός πολλαπλών επιλογών σ ένα ListBox Πολλαπλές λίστες σ ένα ListBox Μεταφορά στοιχείου ListBox Μετακίνηση στοιχείων σ ένα ListBox Εργασία με στοιχεία ελέγχου ListBox πολλαπλών στηλών Χρήση ListBox για επιλογή γραμμών φύλλου εργασίας Χρήση ListBox για ενεργοποίηση ενός φύλλου Χρήση στο Στοιχεία Ελέγχου MultiPage σε Ένα UserForm Χρήση Εξωτερικού Στοιχείου Ελέγχου Κίνηση σε Ετικέτα Κεφάλαιο 15: Προχωρημένες Τεχνικές UserForm Ένα Μη εσμευτικό Παράθυρο διαλόγου Προβολή Ένδειξης Εξέλιξης ημιουργία μίας αυτόνομης ένδειξης εξέλιξης _excel-vba-cont.indd xviii

13 Πίνακας Περιεχομένων xix Εμφάνιση ένδειξης εξέλιξης χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο ελέγχου MultiPage Εμφάνιση ένδειξης εξέλιξης χωρίς την χρήση ενός στοιχείου ελέγχου MultiPage ημιουργία Οδηγών Ορισμός του στοιχείου ελέγχου MultiPage για τον οδηγό Προσθήκη των κουμπιών στο UserForm του οδηγού Προγραμματισμός των κουμπιών του οδηγού Προγραμματισμός εξαρτήσεων σ έναν οδηγό Εκτέλεση της εργασίας με τον οδηγό Προσομοίωση της Συνάρτησης MsgBox Προσομοίωση MsgBox: κώδικας MyMsgBox Πώς λειτουργεί η συνάρτηση MyMsgBox Χρήση της συνάρτησης MyMsgBox Ένα UserForm με Κινητά Στοιχεία Ελέγχου Ένα UserForm Χωρίς Γραμμή Τίτλου Προσομοίωση Γραμμής Εργαλείων με Ένα UserForm Ένα UserForm με υνατότητα Αλλαγής ιαστάσεων Χειρισμός Πολλών Στοιχείων Ελέγχου του UserForm με Έναν Χειρισμό Συμβάντος Επιλογή Χρώματος σε Ένα UserForm Εμφάνιση Γραφήματος σε Ένα UserForm Αποθήκευση γραφήματος ως αρχείο GIF Αλλαγή της ιδιότητας Picture του στοιχείου ελέγχου Image Κάνοντας Ένα UserForm Ημιδιαφανές Μία Βελτιωμένη Φόρμα εδομένων Για το Enhanced Data Form Εγκατάσταση του προσθέτου Enhanced Data Form Ένα Παζλ σε Ένα UserForm Video Πόκερ σε Ένα UserForm Μέρος V: Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 16: Ανάπτυξη Βοηθημάτων του Excel με VBA Για τα Βοηθήματα στο Excel Χρήση VBA για την Ανάπτυξη Βοηθημάτων Τι Συνιστά Ένα Καλό Βοήθημα; Εργαλεία Κειμένου: Η Ανατομία Ενός Βοηθήματος Υπόβαθρο για το Text Tools Στόχοι του έργου Text Tools Το βιβλίο εργασίας Text Tools Πώς λειτουργεί το βοήθημα Text Tools Το UserForm για το βοήθημα Text Tools Η λειτουργική μονάδα VBA Module Ο κώδικας της λειτουργικής μονάδας UserForm Κάνοντας το βοήθημα Text Tools αποτελεσματικό _excel-vba-cont.indd xix

14 xx Πίνακας Περιεχομένων Αποθήκευση των ρυθμίσεων βοηθήματος Text Tools Υλοποίηση Αναίρεσης Προβολή αρχείου Help Προσθήκη στον κώδικα RibbonX Μετά το έργο Κατανόηση του βοηθήματος Text Tools Περισσότερα για τα Βοηθήματα του Excel Κεφάλαιο 17: Εργασία με Συγκεντρωτικούς Πίνακες Εισαγωγικό Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα ημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα Εξέταση του καταγεγραμμένου κώδικα για τον συγκεντρωτικό πίνακα Ξεκαθάρισμα του καταγεγραμμένου κώδικα συγκεντρωτικού πίνακα ημιουργία Πολυπλοκότερου Συγκεντρωτικού Πίνακα Ο κώδικας που δημιουργεί τον συγκεντρωτικό πίνακα Πώς λειτουργεί ο πολυπλοκότερος συγκεντρωτικός πίνακας ημιουργία Πολλαπλών Συγκεντρωτικών Πινάκων ημιουργία Αντίστροφου Συγκεντρωτικού Πίνακα Κεφάλαιο 18: Εργασία με Γραφήματα Λήψη Εσωτερικών Στοιχείων σε Γραφήματα Θέσεις γραφήματος Η καταγραφή μακροεντολών και τα γραφήματα Το μοντέλο αντικειμένων Chart ημιουργία Συγχωνευμένου Γραφήματος ημιουργία Γραφήματος σε Φύλλο Γραφήματος Χρήση VBA για Ενεργοποίηση Γραφήματος Μετακίνηση Γραφήματος Χρήση VBA για Απενεργοποίηση Γραφήματος Καθορισμός αν Είναι Ενεργό Ένα Γράφημα ιαγραφή από την Συλλογή ChartObjects ή Charts Επανάληψη σε Όλα τα Γραφήματα Αλλαγή ιαστάσεων και Στοίχιση σε ChartObjects Εξαγωγή Γραφήματος Εξαγωγή όλων των γραφικών Αλλαγή των εδομένων που Χρησιμοποιούνται σε Ένα Γράφημα Αλλαγή δεδομένων γραφήματος με βάση το ενεργό κελί Χρήση VBA για καθορισμό των περιοχών που χρησιμοποιούνται σε ένα γράφημα Χρήση VBA για να Εμφανίσετε Αυθαίρετες Ετικέτες εδομένων σε Ένα Γράφημα Προβολή Γραφήματος σε UserForm Κατανόηση των Συμβάντων Γραφήματος Ένα παράδειγμα χρήσης συμβάντων Chart Ενεργοποίηση συμβάντων για ένα συγχωνευμένο γράφημα Παράδειγμα: Χρήση συμβάντων Chart με ένα συγχωνευμένο γράφημα _excel-vba-cont.indd xx

15 Πίνακας Περιεχομένων xxi Ανακάλυψη Τεχνασμάτων της VBA για Γραφήματα Εκτύπωση συγχωνευμένων γραφημάτων σε ολόκληρη σελίδα Απόκρυψη σειράς με απόκρυψη στηλών ημιουργία ασύνδετων γραφημάτων Προβολή κειμένου με το συμβάν MouseOver Κίνηση Γραφημάτων Κύλιση σε γράφημα ημιουργία υποκυκλοειδούς γραφήματος ημιουργία γραφήματος ρολογιού ημιουργία ιαδραστικού Γραφήματος χωρίς VBA Λήψη των δεδομένων για την δημιουργία διαδραστικού γραφήματος ημιουργία των στοιχείων ελέγχου Option Button για το διαδραστικό γράφημα ημιουργία λιστών πόλεων για το διαδραστικό γράφημα ημιουργία περιοχής δεδομένων διαδραστικού γραφήματος ημιουργία διαδραστικού γραφήματος Εργασία με Γραφήματα Sparkline Κεφάλαιο 19: Κατανόηση των Συμβάντων του Excel Τι θα Πρέπει να Γνωρίζετε για τα Συμβάντα Κατανόηση των αλληλουχιών συμβάντων Πού τοποθετούνται οι διαδικασίες χειρισμού συμβάντων Απενεργοποίηση συμβάντων Εισαγωγή κώδικα χειρισμού συμβάντων ιαδικασίες χειρισμού συμβάντων που χρησιμοποιούν ορίσματα Γνωριμία με τα Συμβάντα Επιπέδου Βιβλίου Εργασίας Το συμβάν Open Το συμβάν Activate Το συμβάν SheetActivate Το συμβάν NewSheet Το συμβάν BeforeSave Το συμβάν Deactivate Το συμβάν BeforePrint Το συμβάν BeforeClose Εξέταση Συμβάντων Φύλλου Εργασίας Το συμβάν Change Παρακολούθηση συγκεκριμένης περιοχής για αλλαγές Το συμβάν SelectionChange Το συμβάν BeforeDoubleClick Το συμβάν BeforeRightClick Έλεγχος Συμβάντων Γραφήματος Παρακολούθηση με Συμβάντα Εφαρμογής Ενεργοποίηση συμβάντων επιπέδου Application Καθορισμός χρόνου ανοίγματος ενός βιβλίου εργασίας Παρακολούθηση συμβάντων επιπέδου Application Χρήση Συμβάντων UserForm _excel-vba-cont.indd xxi

16 xxii Πίνακας Περιεχομένων Προσπέλαση Συμβάντων που εν Συσχετίζονται με Ένα Αντικείμενο Το συμβάν OnTime Το συμβάν OnKey Κεφάλαιο 20: Αλληλεπίδραση με Άλλες Εφαρμογές Ξεκίνημα Εφαρμογής από το Excel Χρήση της VBA συνάρτησης Shell Χρήση της Windows API συνάρτησης ShellExecute Ενεργοποίηση Εφαρμογής με το Excel Χρήση της AppActivate Ενεργοποίηση εφαρμογής του Microsoft Office Άνοιγμα Παραθύρων ιαλόγου Control Panel Χρήση Αυτοματισμού στο Excel Εργασία με ξένα αντικείμενα χρησιμοποιώντας αυτοματισμό Πρώιμη και ύστερη δέσμευση Ένα απλό παράδειγμα ύστερης δέσμευσης Έλεγχος του Word από το Excel Έλεγχος του Excel από άλλη εφαρμογή Αποστολή Προσωποποιημένου μέσω Outlook Αποστολή Συνημμένων από το Excel Χρήση SendKeys Κεφάλαιο 21: ημιουργία και Χρήση Προσθέτων Τι Είναι Ένα Πρόσθετο; Σύγκριση προσθέτου με ένα τυπικό βιβλίο εργασίας Γιατί δημιουργούμε πρόσθετα; Κατανόηση του Excel Add-In Manager ημιουργία Προσθέτου Παράδειγμα Προσθέτου Προσθήκη περιγραφικών πληροφοριών για το παράδειγμα προσθέτου ημιουργία προσθέτου Εγκατάσταση προσθέτου Έλεγχος του προσθέτου ιανομή προσθέτου Τροποποίηση προσθέτου Σύγκριση Αρχείων XLAM και XLSM Ιδιότητα μέλους συλλογής VBA αρχείου XLAM Ορατότητα αρχείων XLSM και XLAM Φύλλα εργασίας και φύλλα γραφημάτων σε αρχεία XLSM και XLAM Πρόσβαση διαδικασιών VBA σ ένα πρόσθετο Χειρισμός Προσθέτων με VBA Ιδιότητες αντικειμένου AddIn Πρόσβαση σε πρόσθετο ως βιβλίο εργασίας Συμβάντα αντικειμένου AddIn Βελτιστοποίηση Απόδοσης Προσθέτων Ειδικά Προβλήματα με Πρόσθετα ιασφάλιση εγκατάστασης προσθέτου _excel-vba-cont.indd xxii

17 Πίνακας Περιεχομένων xxiii Αναφορά σε άλλα αρχεία από ένα πρόσθετο Ανίχνευση της σωστής έκδοσης του Excel για το πρόσθετό σας Μέρος VI: Ανάπτυξη Εφαρμογών Κεφάλαιο 22: Εργασία με το Ribbon Τα Βασικά του Ribbon Χρήση VBA με το Ribbon Πρόσβαση στοιχείου ελέγχου του Ribbon Εργασία με το Ribbon Ενεργοποίηση καρτέλας Προσαρμογή του Ribbon Απλό παράδειγμα RibbonX Απλό παράδειγμα Ribbon, 2η θεώρηση Ένα άλλο παράδειγμα RibbonX Επίδειξη στοιχείων ελέγχου Ribbon Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου DynamicMenu Περισσότερα για την προσαρμογή στο Ribbon ημιουργία Γραμμής Εργαλείων Παλιού Στυλ Περιορισμοί των γραμμών εργαλείων παλιού στυλ στο Excel Κώδικας για την δημιουργία γραμμής εργαλείων Κεφάλαιο 23: Εργασία με Μενού Συντομεύσεων Ανασκόπηση του CommandBar Τύποι CommandBar Παράθεση μενού συντομεύσεων Αναφορά σε CommandBars Αναφορά σε στοιχεία ελέγχου σ ένα CommandBar Ιδιότητες των στοιχείων ελέγχου CommandBar Προβολή όλων των στοιχείων μενού συντομεύσεων Χρήση VBA για Προσαρμογή των Μενού Συντομεύσεων Επαναφορά μενού συντομεύσεων Απενεργοποίηση μενού συντομεύσεων Απενεργοποίηση στοιχείων σε μενού συντομεύσεων Προσθήκη νέου στοιχείου στο μενού συντομεύσεων Cell Προσθήκη δευτερεύοντος μενού σε μενού συντομεύσεων Μενού Συντομεύσεων και Συμβάντα Αυτόματη προσθήκη και διαγραφή μενού Απενεργοποίηση ή απόκρυψη στοιχείων μενού συντομεύσεων ημιουργία μενού συντομεύσεων συμφραζομένων Κεφάλαιο 24: Παροχή Βοήθειας για τις Εφαρμογές σας Βοήθεια για τις Εφαρμογές σας Excel Συστήματα Βοήθειας που Χρησιμοποιούν Συστατικά του Excel Χρήση σχολίων κελιών για βοήθεια Χρήση πεδίου κειμένου για βοήθεια _excel-vba-cont.indd xxiii

18 xxiv Πίνακας Περιεχομένων Χρήση φύλλου εργασίας για την προβολή κειμένου βοήθειας Προβολή βοήθειας σε UserForm Προβολή Βοήθειας σε Πρόγραμμα Περιήγησης Web Χρήση αρχείων HTML Χρήση αρχείου MHTML Χρήση του Συστήματος Βοήθειας HTML Χρήση της μεθόδου Help για να εμφανίσετε βοήθεια HTML Συσχέτιση Αρχείου Βοήθειας με την Εφαρμογή σας Συσχέτιση θέματος Help με μία συνάρτηση VBA Κεφάλαιο 25: Ανάπτυξη Εφαρμογών με Γνώμονα τον Χρήστη Τι Είναι Μία Εφαρμογή με Γνώμονα τον Χρήστη; Loan Amortization Wizard Χρήση του Loan Amortization Wizard Η δομή βιβλίου εργασίας του Loan Amortization Wizard Πώς λειτουργεί το Loan Amortization Wizard Πιθανές βελτιώσεις για τον Loan Amortization Wizard Έννοιες Ανάπτυξης Εφαρμογής Μέρος VII: Άλλα Θέματα Κεφάλαιο 26: Ζητήματα Συμβατότητας Τι Είναι η Συμβατότητα; Τύποι Προβλημάτων Συμβατότητας Αποφυγή Χρήσης Νέων Χαρακτηριστικών Θα Λειτουργεί σε Mac; Ενασχόληση με το Excel 64-bit ημιουργία ιεθνούς Εφαρμογής Πολύγλωσσες εφαρμογές Ζητήματα γλώσσας VBA Χρήση τοπικών ιδιοτήτων Προσδιορισμός ρυθμίσεων συστήματος Ρυθμίσεις ημερομηνιών και ωρών Κεφάλαιο 27: Χειρισμός Αρχείων με VBA Εκτέλεση Συνήθων Ενεργειών σε Αρχεία Χρήση προτάσεων VBA σχετικών με αρχεία Χρήση του αντικειμένου FileSystemObject Προβολή Εκτενών Πληροφοριών Αρχείων Εργασία με Αρχεία Κειμένου Άνοιγμα αρχείου κειμένου Ανάγνωση αρχείου κειμένου Εγγραφή αρχείου κειμένου Λήψη αριθμού αρχείου Καθορισμός ή ορισμός θέσης αρχείου Προτάσεις για ανάγνωση και εγγραφή _excel-vba-cont.indd xxiv 8/6/ :44:51 πμ

19 Πίνακας Περιεχομένων xxv Παραδείγματα Χειρισμού Αρχείων Κειμένου Εισαγωγή δεδομένων σε αρχείο κειμένου Εξαγωγή περιοχής σε αρχείο κειμένου Εισαγωγή αρχείου κειμένου σε περιοχή Καταγραφή χρήσης του Excel Φιλτράρισμα αρχείου κειμένου Εξαγωγή περιοχής σε μορφή HTML Εξαγωγή περιοχής σε αρχείο XML Συμπίεση και Αποσυμπίεση Αρχείων Χρήση μορφής Zip σε αρχεία Αποσυμπίεση αρχείου Εργασία με ADO Κεφάλαιο 28: Χειρισμός Συστατικών Visual Basic Εισαγωγή στο IDE Το Μοντέλο Αντικειμένων IDE Η συλλογή VBProjects Προβολή Όλων των Συστατικών σε Ένα Έργο VBA Παράθεση Όλων των ιαδικασιών VBA σε Ένα Βιβλίο Εργασίας Αντικατάσταση Λειτουργικής Μονάδας με Μία Ενημερωμένη Έκδοση Χρήση VBA για Εγγραφή Κώδικα VBA Προσθήκη Στοιχείων Ελέγχου σε Ένα UserForm Κατά την Σχεδίαση Χειρισμοί UserForm στην σχεδίαση και στην εκτέλεση Προσθήκη 100 CommandButtons κατά την σχεδίαση ημιουργία UserForms με Προγραμματισμό Ένα παράδειγμα απλού UserForm στην εκτέλεση Ένα χρήσιμο (αλλά όχι τόσο απλό) παράδειγμα δυναμικού UserForm Κεφάλαιο 29: Κατανόηση Λειτουργικών Μονάδων Κλάσης Τι Είναι Μία Λειτουργική Μονάδα Κλάσης; Παράδειγμα: ημιουργία Κλάσης NumLock Εισαγωγή λειτουργικής μονάδας κλάσης Προσθήκη κώδικα VBA στην λειτουργική μονάδα κλάσης Χρήση της κλάσης NumLockClass Περισσότερα για τις Λειτουργικές Μονάδες Κλάσης Προγραμματισμός ιδιοτήτων αντικειμένων Προγραμματισμός μεθόδων για αντικείμενα Συμβάντα λειτουργικής μονάδας κλάσης Παράδειγμα: Μία Κλάση Αρχείου CSV Μεταβλητές επιπέδου λειτουργικής μονάδας κλάσης για την CSVFileClass ιαδικασίες Property για την CSVFileClass ιαδικασίες μεθόδων για την CSVFileClass Χρήση του αντικειμένου CSVFileClass Κεφάλαιο 30: Εργασία με Χρώματα Καθορισμός Χρωμάτων Το σύστημα χρωμάτων RGB _excel-vba-cont.indd xxv 8/6/ :44:51 πμ

20 xxvi Πίνακας Περιεχομένων Το σύστημα χρωμάτων HSL Μετατροπή χρωμάτων Κατανόηση της Γκρίζας Κλίμακας Μετατροπή χρωμάτων σε γκρι Προβολή γραφημάτων σε γκρίζα κλίμακα Πειραματισμός με Χρώματα Κατανόηση των Θεμάτων Εγγράφου Για τα θέματα εγγράφου Κατανόηση θεμάτων χρωμάτων εγγράφου Προβολή όλων των χρωμάτων θεμάτων Εργασία με Αντικείμενα Σχημάτων Το χρώμα φόντου ενός σχήματος Σχήματα και χρώματα θεμάτων Παραδείγματα σχημάτων Τροποποίηση Χρωμάτων Γραφήματος Κεφάλαιο 31: Συχνά Τιθέμενες Ερωτήσεις για τον Προγραμματισμό στο Excel Εργασία με FAQs Γενικές Ερωτήσεις για το Excel Ο Visual Basic Editor ιαδικασίες Συναρτήσεις Αντικείμενα, Ιδιότητες, Μέθοδοι και Συμβάντα UserForms Πρόσθετα Περιβάλλον Χρήστη Μέρος VIII: Παραρτήματα Παράρτημα A: Online Πηγές για το Excel Το Σύστημα Βοήθειας του Excel Τεχνική Υποστήριξη της Microsoft Επιλογές Υποστήριξης Γνωστική Βάση της Microsoft Κεντρική Σελίδα του Microsoft Excel Κεντρική Σελίδα του Microsoft Office Internet Newsgroups Πρόσβαση σε Ομάδες Ειδήσεων με Χρήση Ενός Αναγνώστη Ειδήσεων Πρόσβαση Ομάδων Ειδήσεων με Χρήση Ενός Προγράμματος Περιήγησης Web Αναζήτηση σε Ομάδες Ειδήσεων Internet Τόποι Web Η Σελίδα του «κ. Spreadsheet» Ημερήσια όση Excel Η Σελίδα Excel του Jon Peltier _excel-vba-cont.indd xxvi 8/6/ :44:51 πμ

21 Πίνακας Περιεχομένων xxvii Συμβουλές Λογισμικού του Pearson Συρραφές Pointy Haired Dilbert Σελίδες Excel του David McRitchie Mr. Excel Παράρτημα B: Προτάσεις και Συναρτήσεις VBA Εμπλοκή Συναρτήσεων του Excel σε Οδηγίες VBA Παράρτημα Γ: Κωδικοί Σφαλμάτων VBA Παράρτημα : Τι Υπάρχει στο CD-ROM Προδιαγραφές Συστήματος Χρήση του CD Αρχεία και Λογισμικό στο CD Εφαρμογές Αρχεία παραδειγμάτων για Εγχειρίδιο Προγραμματισμού με VBA στο Excel Αντιμετώπιση Προβλημάτων Ευρετήριο _excel-vba-cont.indd xxvii 8/6/ :44:51 πμ

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43 Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες... 23 Ενημερώστε μας!... 25 Το CD του βιβλίου... 27 Τι περιλαμβάνεται στο CD... 27 Δείγματα εφαρμογών... 28 Χρήση του CD... 29 Απαιτήσεις συστήματος... 29 Πληροφορίες τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός της Access για Ανάλυση εδομένων

Οδηγός της Access για Ανάλυση εδομένων Οδηγός της Access για Ανάλυση εδομένων Από το Excel στην Access Michael Alexander Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες...xxxix Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει!...xli Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βιβλίο...xliii

Ευχαριστίες...xxxix Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει!...xli Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βιβλίο...xliii Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες...xxxix Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει!...xli Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βιβλίο...xliii Μέρος 1 Εισαγωγή στο Microsoft FrontPage 2002 1

Διαβάστε περισσότερα

0 Περιεχόμενα με μια ματιά

0 Περιεχόμενα με μια ματιά 0 Περιεχόμενα με μια ματιά Μέρος Ι Ξεκίνημα με τη Microsoft Visual Basic 2010 1 Εξερεύνηση του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης του Visual Studio... 33 2 Συγγραφή του πρώτου σας προγράμματος... 67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΕΛΕ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Shane Conder Lauren Darcey. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος

Ανάπτυξη Εφαρμογών. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Shane Conder Lauren Darcey. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Android Shane Conder Lauren Darcey Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3

Πίνακας περιεχομένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3 Πίνακας περιεχομένων Αφιέρωση...iii Ευχαριστίες...xxxiii Θα θέλαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!...xxxv Συμβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου...xxxvii Το CD του βιβλίου...xxxix Μέρος 1 Εγκατάσταση, εκκίνηση,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3

Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3 Αφιέρωση...iii Ευχαριστίες...xxxiii Θα θέλαµε να επικοινωνήσετε µαζί µας!...xxxv Συµβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου...xxxvii Το CD του βιβλίου...xxxix Μέρος 1 Εγκατάσταση, εκκίνηση, και ρύθµιση 1

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εξερεύνηση του Office 2010 43. 2 Εργασία με αρχεία 77. Μέρος 1 Microsoft Office Professional 2010

Περιεχόμενα. 1 Εξερεύνηση του Office 2010 43. 2 Εργασία με αρχεία 77. Μέρος 1 Microsoft Office Professional 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Office Professional 2010... 17 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας... 23 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου... 29 Χρήση των αρχείων εξάσκησης... 31 Βοήθεια... 35

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σύστημα εκμάθησης αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ»

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σύστημα εκμάθησης αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ» Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα εκμάθησης αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων Η/Υ» Εισηγητής Κλεισαρχάκης Μιχαήλ Σπουδάστριες Δαβράδου Γεωργία Κουρούτσαλτη Δήμητρα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77.

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Microsoft Access 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...17 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...23 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...25 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Απλές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΕΚΔΟΣΗ 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL Luke Welling Laura Thomson Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

Plus Pack. ECDL Progress 4. Eξεταστέα Ύλη Syllabus

Plus Pack. ECDL Progress 4. Eξεταστέα Ύλη Syllabus Plus Pack ECDL Progress 4 Eξεταστέα Ύλη Syllabus Ενότητα 1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Openoffice.org Κοινά θέματα βοήθειας

Openoffice.org Κοινά θέματα βοήθειας Openoffice.org Κοινά θέματα βοήθειας Πνευματικά δικαιώματα Μπορείτε να το διανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε είτε υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License έκδοση 2 ή νεότερη (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html),

Διαβάστε περισσότερα

Dreamweaver CS5. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος

Dreamweaver CS5. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Adobe Dreamweaver CS5 ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνημα με τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα