Περιεχόμενα με μία Ματιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα με μία Ματιά"

Transcript

1 Περιεχόμενα με μία Ματιά Εισαγωγή...1 Μέρος I: Βασικό Υπόβαθρο Κεφάλαιο 1: Excel 2010: Προέλευση...11 Κεφάλαιο 2: Το Excel Εν Συντομία...23 Κεφάλαιο 3: Τρικ και Τεχνικές Τύπων...53 Κεφάλαιο 4: Κατανόηση των Αρχείων του Excel...77 Μέρος II: Ανάπτυξη Εφαρμογών του Excel Κεφάλαιο 5: Τι Είναι Μία Εφαρμογή Υπολογιστικού Φύλλου; Κεφάλαιο 6: Τα Βασικά της Ανάπτυξης Εφαρμογών Υπολογιστικού Φύλλου Μέρος III: Κατανόηση της Visual Basic for Applications Κεφάλαιο 7: Εισαγωγή στην Visual Basic for Applications Κεφάλαιο 8: Τα Βασικά του Προγραμματισμού με VBA Κεφάλαιο 9: Εργασία με VBA ιαδικασίες Sub Κεφάλαιο 10: ημιουργία ιαδικασιών Function Κεφάλαιο 11: Παραδείγματα και Τεχνικές Προγραμματισμού VBA Μέρος IV: Εργασία με UserForms Κεφάλαιο 12: Εναλλακτικές Επιλογές για Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου..399 Κεφάλαιο 13: Εισαγωγή στα UserForms Κεφάλαιο 14: Παραδείγματα UserForm Κεφάλαιο 15: Προχωρημένες Τεχνικές UserForm Μέρος V: Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 16: Ανάπτυξη Βοηθημάτων του Excel με VBA Κεφάλαιο 17: Εργασία με Συγκεντρωτικούς Πίνακες Κεφάλαιο 18: Εργασία με Γραφήματα Κεφάλαιο 19: Κατανόηση των Συμβάντων του Excel Κεφάλαιο 20: Αλληλεπίδραση με Άλλες Εφαρμογές Κεφάλαιο 21: ημιουργία και Χρήση Προσθέτων Μέρος VI: Ανάπτυξη Εφαρμογών Κεφάλαιο 22: Εργασία με το Ribbon Κεφάλαιο 23: Εργασία με Μενού Συντομεύσεων Κεφάλαιο 24: Παροχή Βοήθειας για τις Εφαρμογές σας Κεφάλαιο 25: Ανάπτυξη Εφαρμογών με Γνώμονα τον Χρήστη _excel-vba-cont.indd vii 8/6/ :44:49 πμ

2 viii Μέρος VII: Άλλα Θέματα Κεφάλαιο 26: Ζητήματα Συμβατότητας Κεφάλαιο 27: Χειρισμός Αρχείων με VBA Κεφάλαιο 28: Χειρισμός Συστατικών Visual Basic Κεφάλαιο 29: Κατανόηση Λειτουργικών Μονάδων Κλάσης Κεφάλαιο 30: Εργασία με Χρώματα Κεφάλαιο 31: Συχνά Τιθέμενες Ερωτήσεις για τον Προγραμματισμό στο Excel Μέρος VIII: Παραρτήματα Παράρτημα A: Online Πηγές για το Excel Παράρτημα B: Προτάσεις και Συναρτήσεις VBA Παράρτημα Γ: Κωδικοί Σφαλμάτων VBA Παράρτημα : Τι Υπάρχει στο CD-ROM Ευρετήριο _excel-vba-cont.indd viii 8/6/ :44:49 πμ

3 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Μέρος I: Βασικό Υπόβαθρο Κεφάλαιο 1: Excel 2010: Προέλευση Η Σύντομη Ιστορία των Υπολογιστικών Φύλλων...11 Όλα Άρχισαν με το VisiCalc...11 Lotus Quattro Pro...14 Microsoft Excel...15 Τρέχων Ανταγωνισμός...20 Γιατί το Excel Είναι Θαυμάσιο για Προγραμματιστές...20 Ο Ρόλος του Excel στην Στρατηγική της Microsoft...22 Κεφάλαιο 2: Το Excel Εν Συντομία Σκεφθείτε με Όρους Αντικειμένων...23 Βιβλία Εργασίας...24 Φύλλα Εργασίας...24 Φύλλα γραφημάτων...26 Φύλλα μακροεντολών XLM...26 Φύλλα διαλόγου Excel 5/ Το Περιβάλλον Χρήστη του Excel...28 Το Ribbon...28 Μενού συντομεύσεων και η Μίνι γραμμή εργαλείων...34 Παράθυρα διαλόγου...35 Συντομεύσεις πληκτρολογίου...36 Έξυπνες Ετικέτες...36 Παράθυρο Εργασιών...36 Προσαρμογή της Εμφάνισης...37 Καταχώριση εδομένων...38 Τύποι, Συναρτήσεις και Ονόματα...38 Επιλογή Αντικειμένων...40 Μορφοποίηση...40 Επιλογές Προστασίας...42 Προστασία τύπων από υπερεγγραφή...42 Προστασία της δομής βιβλίου εργασίας...43 Εφαρμογή προστασίας κωδικού πρόσβασης σε βιβλίο εργασίας...43 Προστασία κώδικα VBA με κωδικό πρόσβασης...43 Γραφήματα...44 Σχήματα και SmartArt...45 _excel-vba-cont.indd ix 8/6/ :44:49 πμ

4 x Πίνακας Περιεχομένων Πρόσβαση σε Βάσεις εδομένων...46 Βάσεις δεδομένων φύλλου εργασίας...46 Εξωτερικές βάσεις δεδομένων...47 Χαρακτηριστικά Internet...47 Εργαλεία Ανάλυσης...48 Πρόσθετα...50 Μακροεντολές και Προγραμματισμός...50 Μορφή Αρχείων...50 Το Σύστημα Βοήθειας του Excel...51 Κεφάλαιο 3: Τρικ και Τεχνικές Τύπων Σχετικά με τους Τύπους...53 Υπολογισμός Τύπων...54 Αναφορές Κελιών και Περιοχών...55 Γιατί χρησιμοποιούμε αναφορές που δεν είναι σχετικές;...55 Για την σημειογραφία R1C Αναφορά άλλων φύλλων ή βιβλίων εργασίας...57 Χρήση Ονομάτων...58 Ονομασία κελιών και περιοχών...59 Εφαρμογή ονομάτων σε υπαρκτές αναφορές...60 Τομή ονομάτων...61 Ονομασία στηλών και γραμμών...61 Εμβέλεια ονομάτων...61 Ονομασία σταθερών...62 Ονομασία τύπων...63 Ονομασία αντικειμένων...65 Σφάλματα Τύπων...65 Τύποι Πίνακα...66 Παράδειγμα τύπου πίνακα...66 Ημερολόγιο με τύπο πίνακα...67 Υπέρ και κατά τύπων πίνακα...68 Τεχνικές Καταμέτρησης και Άθροισης...69 Παραδείγματα τύπων καταμέτρησης...70 Παραδείγματα τύπων άθροισης...70 Άλλα εργαλεία καταμέτρησης...71 Εργασία με Ημερομηνίες και Ώρες...71 Εισαγωγή ημερομηνιών και ωρών...72 Χρήση ημερομηνιών πριν το ημιουργία Μεγατύπων...74 Κεφάλαιο 4: Κατανόηση των Αρχείων του Excel Ξεκίνημα του Excel...77 Τύποι Αρχείων...80 Μορφές αρχείων του Excel...80 Μορφές αρχείων κειμένου...81 Μορφές αρχείων βάσης δεδομένων...82 Άλλες μορφές αρχείων...82 _excel-vba-cont.indd x 8/6/ :44:49 πμ

5 Πίνακας Περιεχομένων xi Εργασία με Αρχεία Προτύπων...83 Εξέταση προτύπων...83 ημιουργία προτύπων...84 ημιουργία προτύπων βιβλίου εργασίας...86 Μέσα στο Αρχείο του Excel...87 Ανατομία ενός αρχείου...87 Γιατί είναι σημαντική η μορφή αρχείου;...91 Το Αρχείο OfficeUI...91 Το Αρχείο XLB...92 Αρχεία Προσθέτων...93 Ρυθμίσεις του Excel στο Μητρώο...94 Για το Μητρώο...94 Ρυθμίσεις του Excel...95 Μέρος II: Ανάπτυξη Εφαρμογών του Excel Κεφάλαιο 5: Τι Είναι Μία Εφαρμογή Υπολογιστικού Φύλλου; Εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων Ο Προγραμματιστής και ο Τελικός Χρήστης Ποιοι είναι προγραμματιστές; Τι κάνουν; Ταξινόμηση χρηστών υπολογιστικών φύλλων Το κοινό των εφαρμογών υπολογιστικών φύλλων Επίλυση Προβλημάτων με το Excel Βασικοί Τύποι Υπολογιστικών Φύλλων Γρήγορα και απλά υπολογιστικά φύλλα Υπολογιστικά φύλλα μόνο για σας Εφαρμογές ενός χρήστη Εφαρμογές σπαγγέτι Εφαρμογές βοηθήματα Πρόσθετα που περιέχουν συναρτήσεις φύλλου εργασίας Προϋπολογισμοί ενός στοιχείου Υποθετικά μοντέλα Υπολογιστικά φύλλα αποθήκευσης και πρόσβασης δεδομένων Περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων Ετοιμοπαράδοτες εφαρμογές Κεφάλαιο 6: Τα Βασικά της Ανάπτυξης Εφαρμογών Υπολογιστικού Φύλλου Βήματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Καθορισμός Αναγκών Χρηστών Σχεδιασμός Εφαρμογής που Ικανοποιεί τις Ανάγκες των Χρηστών Καθορισμός του Καταλληλότερου Περιβάλλοντος Χρήστη Προσαρμογή του Ribbon Προσαρμογή μενού συντομεύσεων ημιουργία πλήκτρων συντόμευσης ημιουργία προσαρμοσμένων παραθύρων διαλόγου Χρήση στοιχείων ελέγχου ActiveX σ ένα φύλλο εργασίας _excel-vba-cont.indd xi 8/6/ :44:49 πμ

6 xii Πίνακας Περιεχομένων Εκτέλεση προσπαθειών ανάπτυξης Ενδιαφερθείτε για τον Τελικό Χρήστη Έλεγχος της εφαρμογής Κάντε την εφαρμογή αλεξίσφαιρη Κάντε την εφαρμογή σας αισθητικά ελκυστική και κατανοητή ημιουργία συστήματος βοήθειας στον χρήστη Τεκμηρίωση των προσπαθειών ανάπτυξης ιανομή της εφαρμογής στον χρήστη Ενημέρωση της εφαρμογής όταν απαιτείται Άλλα Ζητήματα Ανάπτυξης Η εγκατεστημένη έκδοση Excel του χρήστη Ζητήματα γλώσσας Ταχύτητα συστήματος Μορφές οθόνης Μέρος III: Κατανόηση της Visual Basic for Applications Κεφάλαιο 7: Εισαγωγή στην Visual Basic for Applications Βασικό Υπόβαθρο σε BASIC Εμβάθυνση στην VBA Μοντέλα αντικειμένων VBA και XLM Κάλυψη των Βασικών της VBA Εισαγωγή στον Visual Basic Editor Προβολή της καρτέλας Developer του Excel Ενεργοποίηση του VBE Τα παράθυρα του VBE Εργασία με το Project Explorer Προσθήκη νέας λειτουργικής μονάδας VBA Αφαίρεση μίας λειτουργικής μονάδας VBA Εξαγωγή και εισαγωγή αντικειμένων Εργασία με Παράθυρα Κώδικα Ελαχιστοποίηση και μεγιστοποίηση παραθύρων Αποθήκευση κώδικα VBA Εισαγωγή κώδικα VBA Προσαρμογή του Περιβάλλοντος VBE Χρήση της καρτέλας Editor Χρήση της καρτέλας Editor Format Χρήση της καρτέλας General Χρήση της καρτέλας Docking Το Macro Recorder Τι καταγράφει η καταγραφή μακροεντολών στην πραγματικότητα Σχετική ή απόλυτη καταγραφή; Επιλογές καταγραφής Απαλοιφή καταγεγραμμένων μακροεντολών _excel-vba-cont.indd xii 8/6/ :44:49 πμ

7 Πίνακας Περιεχομένων xiii Για τα Αντικείμενα και τις Συλλογές Η ιεραρχία αντικειμένων Για τις συλλογές Αναφορά σε αντικείμενα Ιδιότητες και Μέθοδοι Ιδιότητες αντικειμένου Μέθοδοι αντικειμένου Το Αντικείμενο Comment: Ανάλυση Υπόθεσης Εξέταση Βοήθειας για το αντικείμενο Comment Ιδιότητες ενός αντικειμένου Comment Μέθοδοι ενός αντικειμένου Comment Η συλλογή Comments Για την ιδιότητα Comment Αντικείμενα μέσα σ ένα αντικείμενο Comment Καθορισμός αν ένα κελί έχει σχόλιο Προσθήκη νέου αντικειμένου Comment Κάποιες Χρήσιμες Ιδιότητες Εφαρμογής Εργασία με Αντικείμενα Range Η ιδιότητα Range Η ιδιότητα Cells Η ιδιότητα Offset Πράγματα να Γνωρίζετε για τα Αντικείμενα Ουσιαστικές έννοιες για να θυμάστε Μάθετε περισσότερα για τα αντικείμενα και τις ιδιότητες Κεφάλαιο 8: Τα Βασικά του Προγραμματισμού με VBA Στοιχεία της Γλώσσας VBA: Ανασκόπηση Σχόλια Μεταβλητές, Τύποι εδομένων και Σταθερές Ορισμός τύπων δεδομένων ήλωση μεταβλητών Εμβέλεια μεταβλητών Εργασία με σταθερές Εργασία με συμβολοσειρές Εργασία με ημερομηνίες Προτάσεις Εκχώρησης Πίνακες ήλωση πινάκων ήλωση πολυδιάστατων πινάκων ήλωση δυναμικών πινάκων Μεταβλητές Αντικειμένων Ορισμένοι από τον Χρήστη Τύποι εδομένων Ενσωματωμένες Συναρτήσεις Χειρισμός Αντικειμένων και Συλλογών ομές With-End With ομές For Each-Next _excel-vba-cont.indd xiii

8 xiv Πίνακας Περιεχομένων Έλεγχος Εκτέλεσης Κώδικα Προτάσεις GoTo ομές If-Then ομές Select Case Επανάληψη μπλοκ οδηγιών Κεφάλαιο 9: Εργασία με VBA ιαδικασίες Sub Για τις ιαδικασίες ήλωση μίας διαδικασίας Sub Εμβέλεια διαδικασίας Εκτέλεση ιαδικασιών Sub Εκτέλεση μίας διαδικασίας με την εντολή Run Sub/UserForm Εκτέλεση μίας διαδικασίας απ το παράθυρο διαλόγου Macro Εκτέλεση μίας διαδικασίας μ έναν συνδυασμό Ctrl+πλήκτρου συντόμευσης Εκτέλεση μίας διαδικασίας από το Ribbon Εκτέλεση μίας διαδικασίας από ένα προσαρμοσμένο μενού συντομεύσεων Εκτέλεση μίας διαδικασίας από μία άλλη διαδικασία Εκτέλεση μίας διαδικασίας με κλικ σ ένα αντικείμενο Εκτέλεση μίας διαδικασίας όταν λάβει χώρα ένα συμβάν Εκτέλεση μίας διαδικασίας από το παράθυρο Immediate ιοχέτευση Ορισμάτων σε ιαδικασίες Τεχνικές Χειρισμού Σφαλμάτων Παγίδευση σφαλμάτων Παραδείγματα χειρισμού σφαλμάτων Ένα Ρεαλιστικό Παράδειγμα που Χρησιμοποιεί ιαδικασίες Sub Ο στόχος Προδιαγραφές έργου Τι γνωρίζετε Η προσέγγιση Τι χρειάζεται να μάθω Κάποια προκαταρκτική καταγραφή Αρχική διαμόρφωση Συγγραφή κώδικα Συγγραφή της διαδικασίας Sort Επιπλέον έλεγχος ιόρθωση των προβλημάτων ιαθεσιμότητα βοηθήματος Αποτίμηση του έργου Κεφάλαιο 10: ημιουργία ιαδικασιών Function ιαδικασίες Sub και ιαδικασίες Function Γιατί ημιουργούμε Προσαρμοσμένες Συναρτήσεις; Ένα Εισαγωγικό Παράδειγμα Συνάρτησης Χρήση της συνάρτησης σ ένα φύλλο εργασίας Χρήση της συνάρτησης σε μία διαδικασία VBA Ανάλυση της προσαρμοσμένης συνάρτησης _excel-vba-cont.indd xiv

9 Πίνακας Περιεχομένων xv ιαδικασίες Function Η εμβέλεια μίας συνάρτησης Εκτέλεση διαδικασιών function Ορίσματα Συνάρτησης Παραδείγματα Συναρτήσεων Συναρτήσεις χωρίς όρισμα Μία συνάρτηση μ ένα όρισμα Μία συνάρτηση με δύο ορίσματα Μία συνάρτηση με όρισμα πίνακα Μία συνάρτηση με προαιρετικά ορίσματα Μία συνάρτηση που επιστρέφει έναν πίνακα VBA Μία συνάρτηση που επιστρέφει τιμή σφάλματος Μία συνάρτηση με άπειρο πλήθος ορισμάτων Προσομοίωση της Συνάρτησης SUM του Excel Συναρτήσεις Εκτεταμένης Ημερομηνίας Αποσφαλμάτωση Συναρτήσεων Εργασία με το Παράθυρο ιαλόγου Insert Function Χρήση της μεθόδου MacroOptions Καθορισμός μίας κατηγορίας συναρτήσεων Προσθήκη περιγραφής συνάρτησης μη αυτόματα Χρήση Προσθέτων για να Αποθηκεύσετε Προσαρμοσμένες Συναρτήσεις Χρήση του Windows API Παραδείγματα Windows API Καθορισμός του καταλόγου Windows Ανίχνευση του πλήκτρου Shift Εκμάθηση περισσοτέρων για τις συναρτήσεις API Κεφάλαιο 11: Παραδείγματα και Τεχνικές Προγραμματισμού VBA Εκμάθηση με Παράδειγμα Εργασία με Περιοχές Αντιγραφή περιοχής Μετακίνηση περιοχής Αντιγραφή περιοχής μεταβλητού μεγέθους Επιλογή ή διαφορετικός προσδιορισμός διαφόρων τύπων περιοχών Προτροπή για τιμή κελιού Εισαγωγή τιμής στο επόμενο κενό κελί Παύση μακροεντολής για να πάρει μία περιοχή επιλεγμένη από τον χρήστη Μέτρηση επιλεγμένων κελιών Καθορισμός τύπου επιλεγμένης περιοχής Αποτελεσματική επανάληψη σε επιλεγμένη περιοχή ιαγραφή όλων των κενών γραμμών Αναπαραγωγή γραμμών μεταβλητό πλήθος φορών Καθορισμός αν μία περιοχή περιέχεται σε μία άλλη περιοχή Καθορισμός τύπου δεδομένων ενός κελιού Ανάγνωση και εγγραφή περιοχών Ένας καλύτερος τρόπος εγγραφής σε μία περιοχή _excel-vba-cont.indd xv

10 xvi Πίνακας Περιεχομένων Μεταφορά πινάκων μίας διάστασης Μεταφορά περιοχής σε πίνακα variant Επιλογή κελιών με τιμή Αντιγραφή ασυνεχούς περιοχής Εργασία με Βιβλία και Φύλλα Εργασίας Αποθήκευση όλων των βιβλίων εργασίας Αποθήκευση και κλείσιμο όλων των βιβλίων εργασίας Απόκρυψη όλων πλην της επιλογής Συγχρονισμός φύλλων εργασίας Τεχνικές VBA Εναλλαγή ιδιότητας Boolean Καθορισμός του πλήθους των εκτυπώσιμων σελίδων Προβολή ημερομηνίας και ώρας Λήψη λίστας γραμματοσειρών Ταξινόμηση πίνακα Επεξεργασία σειράς αρχείων Μερικές Χρήσιμες Συναρτήσεις για Χρήση στον Κώδικά σας Η συνάρτηση FileExists Η συνάρτηση FileNameOnly Η συνάρτηση PathExists Η συνάρτηση RangeNameExists Η συνάρτηση SheetExists Η συνάρτηση WorkbookIsOpen Ανάκτηση τιμής από κλειστό βιβλίο εργασίας Μερικές Χρήσιμες Συναρτήσεις Φύλλου Εργασίας Επιστροφή πληροφοριών μορφοποίησης κελιού Ένα ομιλόν φύλλο εργασίας Εμφάνιση ημερομηνίας αποθήκευσης ή εκτύπωσης ενός αρχείου Κατανόηση των προγόνων αντικειμένου Μέτρηση κελιών ανάμεσα σε δύο τιμές Καθορισμός του τελευταίου μη κενού κελιού σε στήλη ή γραμμή Μία συμβολοσειρά ταιριάζει με ένα πρότυπο; Απόσπαση του n-ιοστού στοιχείου από μία συμβολοσειρά Αριθμός ολογράφως Μία πολυλειτουργική συνάρτηση Η συνάρτηση SheetOffset Επιστροφή της μέγιστης τιμής από όλα τα φύλλα εργασίας Επιστροφή πίνακα μοναδικών τυχαίων ακεραίων Τυχαία διάταξη μίας περιοχής Κλήσεις Windows API Καθορισμός συσχετίσεων αρχείων Καθορισμός πληροφοριών δίσκου Καθορισμός πληροφοριών προεπιλεγμένου εκτυπωτή Καθορισμός πληροφοριών οθόνης video Προσθήκη ήχου στις εφαρμογές σας Ανάγνωση από και εγγραφή στο Registry _excel-vba-cont.indd xvi

11 Πίνακας Περιεχομένων xvii Μέρος IV: Εργασία με UserForms Κεφάλαιο 12: Εναλλακτικές Επιλογές για Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου Πριν ημιουργήσετε Αυτό το UserForm Χρήση Πλαισίου Εισόδου Η VBA συνάρτηση InputBox Η μέθοδος InputBox του Excel Η VBA Συνάρτηση MsgBox Η Μέθοδος GetOpenFilename του Excel Η Μέθοδος GetSaveAsFilename του Excel Προτροπή για Έναν Κατάλογο Εμφάνιση Ενσωματωμένων Παραθύρων ιαλόγου του Excel Εμφάνιση μίας Φόρμας εδομένων Κάντε την φόρμα δεδομένων προσπελάσιμη Εμφάνιση φόρμας δεδομένων χρησιμοποιώντας VBA Κεφάλαιο 13: Εισαγωγή στα UserForms Πώς Χειρίζεται το Excel Προσαρμοσμένα Παράθυρα ιαλόγου Εισαγωγή Νέου UserForm Προσθήκη Στοιχείων Ελέγχου σ Ένα UserForm Στοιχεία Ελέγχου του Toolbox CheckBox ComboBox CommandButton Frame Image Label ListBox MultiPage OptionButton RefEdit ScrollBar SpinButton TabStrip TextBox ToggleButton Προσαρμογή Στοιχείων Ελέγχου UserForm Προσαρμογή Ιδιοτήτων Στοιχείου Ελέγχου Χρήση παραθύρου Properties Κοινές ιδιότητες Εξυπηρέτηση χρηστών πληκτρολογίου Εμφάνιση ενός UserForm Προβολή μη δεσμευτικού UserForm Εμφάνιση UserForm με βάση μία μεταβλητή Φόρτωση ενός UserForm Σχετικά με τις διαδικασίες χειρισμού συμβάντων _excel-vba-cont.indd xvii

12 xviii Πίνακας Περιεχομένων Κλείσιμο ενός UserForm ημιουργία ενός UserForm: Ένα Παράδειγμα ημιουργία του UserForm Εγγραφή κώδικα για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη διαδικασιών χειρισμού συμβάντων Επικύρωση των δεδομένων Το ολοκληρωμένο παράθυρο διαλόγου Κατανόηση των Συμβάντων UserForm Εκμάθηση για τα συμβάντα Συμβάντα UserForm Συμβάντα SpinButton Συνδυασμός SpinButton με TextBox Αναφορά σε Στοιχεία Ελέγχου UserForm Προσαρμογή του Toolbox Προσθήκη νέων σελίδων στο Toolbox Προσαρμογή ή συνδυασμός στοιχείων ελέγχου Προσθήκη νέων στοιχείων ελέγχου ActiveX ημιουργία Προτύπων UserForm Λίστα Ελέγχου UserForm Κεφάλαιο 14: Παραδείγματα UserForm ημιουργία ενός UserForm Μενού Χρήση CommandButtons σ ένα UserForm Χρήση ListBox σ ένα UserForm Επιλογή Περιοχών από Ένα UserForm ημιουργία Αρχικής Οθόνης Απενεργοποίηση Κουμπιού Κλεισίματος ενός UserForm Αλλαγή ιαστάσεων ενός UserForm Ζουμ και Κύλιση Φύλλου από Ένα UserForm Τεχνικές ListBox Προσθήκη επιλογών σ ένα στοιχείο ελέγχου ListBox Καθορισμός του επιλεγμένου στοιχείου σ ένα ListBox Καθορισμός πολλαπλών επιλογών σ ένα ListBox Πολλαπλές λίστες σ ένα ListBox Μεταφορά στοιχείου ListBox Μετακίνηση στοιχείων σ ένα ListBox Εργασία με στοιχεία ελέγχου ListBox πολλαπλών στηλών Χρήση ListBox για επιλογή γραμμών φύλλου εργασίας Χρήση ListBox για ενεργοποίηση ενός φύλλου Χρήση στο Στοιχεία Ελέγχου MultiPage σε Ένα UserForm Χρήση Εξωτερικού Στοιχείου Ελέγχου Κίνηση σε Ετικέτα Κεφάλαιο 15: Προχωρημένες Τεχνικές UserForm Ένα Μη εσμευτικό Παράθυρο διαλόγου Προβολή Ένδειξης Εξέλιξης ημιουργία μίας αυτόνομης ένδειξης εξέλιξης _excel-vba-cont.indd xviii

13 Πίνακας Περιεχομένων xix Εμφάνιση ένδειξης εξέλιξης χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο ελέγχου MultiPage Εμφάνιση ένδειξης εξέλιξης χωρίς την χρήση ενός στοιχείου ελέγχου MultiPage ημιουργία Οδηγών Ορισμός του στοιχείου ελέγχου MultiPage για τον οδηγό Προσθήκη των κουμπιών στο UserForm του οδηγού Προγραμματισμός των κουμπιών του οδηγού Προγραμματισμός εξαρτήσεων σ έναν οδηγό Εκτέλεση της εργασίας με τον οδηγό Προσομοίωση της Συνάρτησης MsgBox Προσομοίωση MsgBox: κώδικας MyMsgBox Πώς λειτουργεί η συνάρτηση MyMsgBox Χρήση της συνάρτησης MyMsgBox Ένα UserForm με Κινητά Στοιχεία Ελέγχου Ένα UserForm Χωρίς Γραμμή Τίτλου Προσομοίωση Γραμμής Εργαλείων με Ένα UserForm Ένα UserForm με υνατότητα Αλλαγής ιαστάσεων Χειρισμός Πολλών Στοιχείων Ελέγχου του UserForm με Έναν Χειρισμό Συμβάντος Επιλογή Χρώματος σε Ένα UserForm Εμφάνιση Γραφήματος σε Ένα UserForm Αποθήκευση γραφήματος ως αρχείο GIF Αλλαγή της ιδιότητας Picture του στοιχείου ελέγχου Image Κάνοντας Ένα UserForm Ημιδιαφανές Μία Βελτιωμένη Φόρμα εδομένων Για το Enhanced Data Form Εγκατάσταση του προσθέτου Enhanced Data Form Ένα Παζλ σε Ένα UserForm Video Πόκερ σε Ένα UserForm Μέρος V: Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 16: Ανάπτυξη Βοηθημάτων του Excel με VBA Για τα Βοηθήματα στο Excel Χρήση VBA για την Ανάπτυξη Βοηθημάτων Τι Συνιστά Ένα Καλό Βοήθημα; Εργαλεία Κειμένου: Η Ανατομία Ενός Βοηθήματος Υπόβαθρο για το Text Tools Στόχοι του έργου Text Tools Το βιβλίο εργασίας Text Tools Πώς λειτουργεί το βοήθημα Text Tools Το UserForm για το βοήθημα Text Tools Η λειτουργική μονάδα VBA Module Ο κώδικας της λειτουργικής μονάδας UserForm Κάνοντας το βοήθημα Text Tools αποτελεσματικό _excel-vba-cont.indd xix

14 xx Πίνακας Περιεχομένων Αποθήκευση των ρυθμίσεων βοηθήματος Text Tools Υλοποίηση Αναίρεσης Προβολή αρχείου Help Προσθήκη στον κώδικα RibbonX Μετά το έργο Κατανόηση του βοηθήματος Text Tools Περισσότερα για τα Βοηθήματα του Excel Κεφάλαιο 17: Εργασία με Συγκεντρωτικούς Πίνακες Εισαγωγικό Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα ημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα Εξέταση του καταγεγραμμένου κώδικα για τον συγκεντρωτικό πίνακα Ξεκαθάρισμα του καταγεγραμμένου κώδικα συγκεντρωτικού πίνακα ημιουργία Πολυπλοκότερου Συγκεντρωτικού Πίνακα Ο κώδικας που δημιουργεί τον συγκεντρωτικό πίνακα Πώς λειτουργεί ο πολυπλοκότερος συγκεντρωτικός πίνακας ημιουργία Πολλαπλών Συγκεντρωτικών Πινάκων ημιουργία Αντίστροφου Συγκεντρωτικού Πίνακα Κεφάλαιο 18: Εργασία με Γραφήματα Λήψη Εσωτερικών Στοιχείων σε Γραφήματα Θέσεις γραφήματος Η καταγραφή μακροεντολών και τα γραφήματα Το μοντέλο αντικειμένων Chart ημιουργία Συγχωνευμένου Γραφήματος ημιουργία Γραφήματος σε Φύλλο Γραφήματος Χρήση VBA για Ενεργοποίηση Γραφήματος Μετακίνηση Γραφήματος Χρήση VBA για Απενεργοποίηση Γραφήματος Καθορισμός αν Είναι Ενεργό Ένα Γράφημα ιαγραφή από την Συλλογή ChartObjects ή Charts Επανάληψη σε Όλα τα Γραφήματα Αλλαγή ιαστάσεων και Στοίχιση σε ChartObjects Εξαγωγή Γραφήματος Εξαγωγή όλων των γραφικών Αλλαγή των εδομένων που Χρησιμοποιούνται σε Ένα Γράφημα Αλλαγή δεδομένων γραφήματος με βάση το ενεργό κελί Χρήση VBA για καθορισμό των περιοχών που χρησιμοποιούνται σε ένα γράφημα Χρήση VBA για να Εμφανίσετε Αυθαίρετες Ετικέτες εδομένων σε Ένα Γράφημα Προβολή Γραφήματος σε UserForm Κατανόηση των Συμβάντων Γραφήματος Ένα παράδειγμα χρήσης συμβάντων Chart Ενεργοποίηση συμβάντων για ένα συγχωνευμένο γράφημα Παράδειγμα: Χρήση συμβάντων Chart με ένα συγχωνευμένο γράφημα _excel-vba-cont.indd xx

15 Πίνακας Περιεχομένων xxi Ανακάλυψη Τεχνασμάτων της VBA για Γραφήματα Εκτύπωση συγχωνευμένων γραφημάτων σε ολόκληρη σελίδα Απόκρυψη σειράς με απόκρυψη στηλών ημιουργία ασύνδετων γραφημάτων Προβολή κειμένου με το συμβάν MouseOver Κίνηση Γραφημάτων Κύλιση σε γράφημα ημιουργία υποκυκλοειδούς γραφήματος ημιουργία γραφήματος ρολογιού ημιουργία ιαδραστικού Γραφήματος χωρίς VBA Λήψη των δεδομένων για την δημιουργία διαδραστικού γραφήματος ημιουργία των στοιχείων ελέγχου Option Button για το διαδραστικό γράφημα ημιουργία λιστών πόλεων για το διαδραστικό γράφημα ημιουργία περιοχής δεδομένων διαδραστικού γραφήματος ημιουργία διαδραστικού γραφήματος Εργασία με Γραφήματα Sparkline Κεφάλαιο 19: Κατανόηση των Συμβάντων του Excel Τι θα Πρέπει να Γνωρίζετε για τα Συμβάντα Κατανόηση των αλληλουχιών συμβάντων Πού τοποθετούνται οι διαδικασίες χειρισμού συμβάντων Απενεργοποίηση συμβάντων Εισαγωγή κώδικα χειρισμού συμβάντων ιαδικασίες χειρισμού συμβάντων που χρησιμοποιούν ορίσματα Γνωριμία με τα Συμβάντα Επιπέδου Βιβλίου Εργασίας Το συμβάν Open Το συμβάν Activate Το συμβάν SheetActivate Το συμβάν NewSheet Το συμβάν BeforeSave Το συμβάν Deactivate Το συμβάν BeforePrint Το συμβάν BeforeClose Εξέταση Συμβάντων Φύλλου Εργασίας Το συμβάν Change Παρακολούθηση συγκεκριμένης περιοχής για αλλαγές Το συμβάν SelectionChange Το συμβάν BeforeDoubleClick Το συμβάν BeforeRightClick Έλεγχος Συμβάντων Γραφήματος Παρακολούθηση με Συμβάντα Εφαρμογής Ενεργοποίηση συμβάντων επιπέδου Application Καθορισμός χρόνου ανοίγματος ενός βιβλίου εργασίας Παρακολούθηση συμβάντων επιπέδου Application Χρήση Συμβάντων UserForm _excel-vba-cont.indd xxi

16 xxii Πίνακας Περιεχομένων Προσπέλαση Συμβάντων που εν Συσχετίζονται με Ένα Αντικείμενο Το συμβάν OnTime Το συμβάν OnKey Κεφάλαιο 20: Αλληλεπίδραση με Άλλες Εφαρμογές Ξεκίνημα Εφαρμογής από το Excel Χρήση της VBA συνάρτησης Shell Χρήση της Windows API συνάρτησης ShellExecute Ενεργοποίηση Εφαρμογής με το Excel Χρήση της AppActivate Ενεργοποίηση εφαρμογής του Microsoft Office Άνοιγμα Παραθύρων ιαλόγου Control Panel Χρήση Αυτοματισμού στο Excel Εργασία με ξένα αντικείμενα χρησιμοποιώντας αυτοματισμό Πρώιμη και ύστερη δέσμευση Ένα απλό παράδειγμα ύστερης δέσμευσης Έλεγχος του Word από το Excel Έλεγχος του Excel από άλλη εφαρμογή Αποστολή Προσωποποιημένου μέσω Outlook Αποστολή Συνημμένων από το Excel Χρήση SendKeys Κεφάλαιο 21: ημιουργία και Χρήση Προσθέτων Τι Είναι Ένα Πρόσθετο; Σύγκριση προσθέτου με ένα τυπικό βιβλίο εργασίας Γιατί δημιουργούμε πρόσθετα; Κατανόηση του Excel Add-In Manager ημιουργία Προσθέτου Παράδειγμα Προσθέτου Προσθήκη περιγραφικών πληροφοριών για το παράδειγμα προσθέτου ημιουργία προσθέτου Εγκατάσταση προσθέτου Έλεγχος του προσθέτου ιανομή προσθέτου Τροποποίηση προσθέτου Σύγκριση Αρχείων XLAM και XLSM Ιδιότητα μέλους συλλογής VBA αρχείου XLAM Ορατότητα αρχείων XLSM και XLAM Φύλλα εργασίας και φύλλα γραφημάτων σε αρχεία XLSM και XLAM Πρόσβαση διαδικασιών VBA σ ένα πρόσθετο Χειρισμός Προσθέτων με VBA Ιδιότητες αντικειμένου AddIn Πρόσβαση σε πρόσθετο ως βιβλίο εργασίας Συμβάντα αντικειμένου AddIn Βελτιστοποίηση Απόδοσης Προσθέτων Ειδικά Προβλήματα με Πρόσθετα ιασφάλιση εγκατάστασης προσθέτου _excel-vba-cont.indd xxii

17 Πίνακας Περιεχομένων xxiii Αναφορά σε άλλα αρχεία από ένα πρόσθετο Ανίχνευση της σωστής έκδοσης του Excel για το πρόσθετό σας Μέρος VI: Ανάπτυξη Εφαρμογών Κεφάλαιο 22: Εργασία με το Ribbon Τα Βασικά του Ribbon Χρήση VBA με το Ribbon Πρόσβαση στοιχείου ελέγχου του Ribbon Εργασία με το Ribbon Ενεργοποίηση καρτέλας Προσαρμογή του Ribbon Απλό παράδειγμα RibbonX Απλό παράδειγμα Ribbon, 2η θεώρηση Ένα άλλο παράδειγμα RibbonX Επίδειξη στοιχείων ελέγχου Ribbon Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου DynamicMenu Περισσότερα για την προσαρμογή στο Ribbon ημιουργία Γραμμής Εργαλείων Παλιού Στυλ Περιορισμοί των γραμμών εργαλείων παλιού στυλ στο Excel Κώδικας για την δημιουργία γραμμής εργαλείων Κεφάλαιο 23: Εργασία με Μενού Συντομεύσεων Ανασκόπηση του CommandBar Τύποι CommandBar Παράθεση μενού συντομεύσεων Αναφορά σε CommandBars Αναφορά σε στοιχεία ελέγχου σ ένα CommandBar Ιδιότητες των στοιχείων ελέγχου CommandBar Προβολή όλων των στοιχείων μενού συντομεύσεων Χρήση VBA για Προσαρμογή των Μενού Συντομεύσεων Επαναφορά μενού συντομεύσεων Απενεργοποίηση μενού συντομεύσεων Απενεργοποίηση στοιχείων σε μενού συντομεύσεων Προσθήκη νέου στοιχείου στο μενού συντομεύσεων Cell Προσθήκη δευτερεύοντος μενού σε μενού συντομεύσεων Μενού Συντομεύσεων και Συμβάντα Αυτόματη προσθήκη και διαγραφή μενού Απενεργοποίηση ή απόκρυψη στοιχείων μενού συντομεύσεων ημιουργία μενού συντομεύσεων συμφραζομένων Κεφάλαιο 24: Παροχή Βοήθειας για τις Εφαρμογές σας Βοήθεια για τις Εφαρμογές σας Excel Συστήματα Βοήθειας που Χρησιμοποιούν Συστατικά του Excel Χρήση σχολίων κελιών για βοήθεια Χρήση πεδίου κειμένου για βοήθεια _excel-vba-cont.indd xxiii

18 xxiv Πίνακας Περιεχομένων Χρήση φύλλου εργασίας για την προβολή κειμένου βοήθειας Προβολή βοήθειας σε UserForm Προβολή Βοήθειας σε Πρόγραμμα Περιήγησης Web Χρήση αρχείων HTML Χρήση αρχείου MHTML Χρήση του Συστήματος Βοήθειας HTML Χρήση της μεθόδου Help για να εμφανίσετε βοήθεια HTML Συσχέτιση Αρχείου Βοήθειας με την Εφαρμογή σας Συσχέτιση θέματος Help με μία συνάρτηση VBA Κεφάλαιο 25: Ανάπτυξη Εφαρμογών με Γνώμονα τον Χρήστη Τι Είναι Μία Εφαρμογή με Γνώμονα τον Χρήστη; Loan Amortization Wizard Χρήση του Loan Amortization Wizard Η δομή βιβλίου εργασίας του Loan Amortization Wizard Πώς λειτουργεί το Loan Amortization Wizard Πιθανές βελτιώσεις για τον Loan Amortization Wizard Έννοιες Ανάπτυξης Εφαρμογής Μέρος VII: Άλλα Θέματα Κεφάλαιο 26: Ζητήματα Συμβατότητας Τι Είναι η Συμβατότητα; Τύποι Προβλημάτων Συμβατότητας Αποφυγή Χρήσης Νέων Χαρακτηριστικών Θα Λειτουργεί σε Mac; Ενασχόληση με το Excel 64-bit ημιουργία ιεθνούς Εφαρμογής Πολύγλωσσες εφαρμογές Ζητήματα γλώσσας VBA Χρήση τοπικών ιδιοτήτων Προσδιορισμός ρυθμίσεων συστήματος Ρυθμίσεις ημερομηνιών και ωρών Κεφάλαιο 27: Χειρισμός Αρχείων με VBA Εκτέλεση Συνήθων Ενεργειών σε Αρχεία Χρήση προτάσεων VBA σχετικών με αρχεία Χρήση του αντικειμένου FileSystemObject Προβολή Εκτενών Πληροφοριών Αρχείων Εργασία με Αρχεία Κειμένου Άνοιγμα αρχείου κειμένου Ανάγνωση αρχείου κειμένου Εγγραφή αρχείου κειμένου Λήψη αριθμού αρχείου Καθορισμός ή ορισμός θέσης αρχείου Προτάσεις για ανάγνωση και εγγραφή _excel-vba-cont.indd xxiv 8/6/ :44:51 πμ

19 Πίνακας Περιεχομένων xxv Παραδείγματα Χειρισμού Αρχείων Κειμένου Εισαγωγή δεδομένων σε αρχείο κειμένου Εξαγωγή περιοχής σε αρχείο κειμένου Εισαγωγή αρχείου κειμένου σε περιοχή Καταγραφή χρήσης του Excel Φιλτράρισμα αρχείου κειμένου Εξαγωγή περιοχής σε μορφή HTML Εξαγωγή περιοχής σε αρχείο XML Συμπίεση και Αποσυμπίεση Αρχείων Χρήση μορφής Zip σε αρχεία Αποσυμπίεση αρχείου Εργασία με ADO Κεφάλαιο 28: Χειρισμός Συστατικών Visual Basic Εισαγωγή στο IDE Το Μοντέλο Αντικειμένων IDE Η συλλογή VBProjects Προβολή Όλων των Συστατικών σε Ένα Έργο VBA Παράθεση Όλων των ιαδικασιών VBA σε Ένα Βιβλίο Εργασίας Αντικατάσταση Λειτουργικής Μονάδας με Μία Ενημερωμένη Έκδοση Χρήση VBA για Εγγραφή Κώδικα VBA Προσθήκη Στοιχείων Ελέγχου σε Ένα UserForm Κατά την Σχεδίαση Χειρισμοί UserForm στην σχεδίαση και στην εκτέλεση Προσθήκη 100 CommandButtons κατά την σχεδίαση ημιουργία UserForms με Προγραμματισμό Ένα παράδειγμα απλού UserForm στην εκτέλεση Ένα χρήσιμο (αλλά όχι τόσο απλό) παράδειγμα δυναμικού UserForm Κεφάλαιο 29: Κατανόηση Λειτουργικών Μονάδων Κλάσης Τι Είναι Μία Λειτουργική Μονάδα Κλάσης; Παράδειγμα: ημιουργία Κλάσης NumLock Εισαγωγή λειτουργικής μονάδας κλάσης Προσθήκη κώδικα VBA στην λειτουργική μονάδα κλάσης Χρήση της κλάσης NumLockClass Περισσότερα για τις Λειτουργικές Μονάδες Κλάσης Προγραμματισμός ιδιοτήτων αντικειμένων Προγραμματισμός μεθόδων για αντικείμενα Συμβάντα λειτουργικής μονάδας κλάσης Παράδειγμα: Μία Κλάση Αρχείου CSV Μεταβλητές επιπέδου λειτουργικής μονάδας κλάσης για την CSVFileClass ιαδικασίες Property για την CSVFileClass ιαδικασίες μεθόδων για την CSVFileClass Χρήση του αντικειμένου CSVFileClass Κεφάλαιο 30: Εργασία με Χρώματα Καθορισμός Χρωμάτων Το σύστημα χρωμάτων RGB _excel-vba-cont.indd xxv 8/6/ :44:51 πμ

20 xxvi Πίνακας Περιεχομένων Το σύστημα χρωμάτων HSL Μετατροπή χρωμάτων Κατανόηση της Γκρίζας Κλίμακας Μετατροπή χρωμάτων σε γκρι Προβολή γραφημάτων σε γκρίζα κλίμακα Πειραματισμός με Χρώματα Κατανόηση των Θεμάτων Εγγράφου Για τα θέματα εγγράφου Κατανόηση θεμάτων χρωμάτων εγγράφου Προβολή όλων των χρωμάτων θεμάτων Εργασία με Αντικείμενα Σχημάτων Το χρώμα φόντου ενός σχήματος Σχήματα και χρώματα θεμάτων Παραδείγματα σχημάτων Τροποποίηση Χρωμάτων Γραφήματος Κεφάλαιο 31: Συχνά Τιθέμενες Ερωτήσεις για τον Προγραμματισμό στο Excel Εργασία με FAQs Γενικές Ερωτήσεις για το Excel Ο Visual Basic Editor ιαδικασίες Συναρτήσεις Αντικείμενα, Ιδιότητες, Μέθοδοι και Συμβάντα UserForms Πρόσθετα Περιβάλλον Χρήστη Μέρος VIII: Παραρτήματα Παράρτημα A: Online Πηγές για το Excel Το Σύστημα Βοήθειας του Excel Τεχνική Υποστήριξη της Microsoft Επιλογές Υποστήριξης Γνωστική Βάση της Microsoft Κεντρική Σελίδα του Microsoft Excel Κεντρική Σελίδα του Microsoft Office Internet Newsgroups Πρόσβαση σε Ομάδες Ειδήσεων με Χρήση Ενός Αναγνώστη Ειδήσεων Πρόσβαση Ομάδων Ειδήσεων με Χρήση Ενός Προγράμματος Περιήγησης Web Αναζήτηση σε Ομάδες Ειδήσεων Internet Τόποι Web Η Σελίδα του «κ. Spreadsheet» Ημερήσια όση Excel Η Σελίδα Excel του Jon Peltier _excel-vba-cont.indd xxvi 8/6/ :44:51 πμ

21 Πίνακας Περιεχομένων xxvii Συμβουλές Λογισμικού του Pearson Συρραφές Pointy Haired Dilbert Σελίδες Excel του David McRitchie Mr. Excel Παράρτημα B: Προτάσεις και Συναρτήσεις VBA Εμπλοκή Συναρτήσεων του Excel σε Οδηγίες VBA Παράρτημα Γ: Κωδικοί Σφαλμάτων VBA Παράρτημα : Τι Υπάρχει στο CD-ROM Προδιαγραφές Συστήματος Χρήση του CD Αρχεία και Λογισμικό στο CD Εφαρμογές Αρχεία παραδειγμάτων για Εγχειρίδιο Προγραμματισμού με VBA στο Excel Αντιμετώπιση Προβλημάτων Ευρετήριο _excel-vba-cont.indd xxvii 8/6/ :44:51 πμ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή...15. Kεφάλαιο 1: Office XP και PowerPoint 2002...17. Kεφάλαιο 2: Xρησιμοποιώντας παράθυρα στα Windows και στο Office..31

Eισαγωγή...15. Kεφάλαιο 1: Office XP και PowerPoint 2002...17. Kεφάλαιο 2: Xρησιμοποιώντας παράθυρα στα Windows και στο Office..31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eισαγωγή...15 Kεφάλαιο 1: Office XP και PowerPoint 2002...17 Tι είναι το Office XP;...17 Tι είναι το PowerPoint 2002;...17 Tεχνικές απαιτήσεις του Office XP...18 Eπιπλέον αντικείμενα ή υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων 9 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO EXCEL ΤΗΣ MICROSOFT...19 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...20

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ. 210.3387190 Φαξ 210.3634576 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) MASTER IN OFFICE microsoft word ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MASTER IN OFFICE Το Master in Office είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν κάποια εμπειρία στο Office (πχ. κάτοχοι πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13. Πρόλογος...11

Περιεχόμενα. Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13. Πρόλογος...11 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1ο Τα νέα χαρακτηριστικά του Microsoft Office Word 2007...13 1.1 Εισαγωγή...13 1.2 Το περιβάλλον εργασίας...13 1.2.1 Κουμπί του Microsoft Office...15 1.2.2 Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate Vellum Object Oriented Programming Visual Basic Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µε την γλώσσα Visual Basic Vellum Global Educational Services Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ActionScript 3.0 για το Adobe Flash. CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ.

ActionScript 3.0 για το Adobe Flash. CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ. ActionScript 3.0 για το Adobe Flash CS5 Professional ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα Ηλεκτρ. Μηχανικός Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Παρουσιάσεις ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr

Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr Εισαγωγή στην πληροφορική με εφαρμογές στη Στατιστική Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία elma.theodoraki@aegean.gr -> Webmail Εισαγωγή στο Ms Excel 2007 http://www.actuar.aegean.gr/ Webmail

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55, ΤΚ 11521 Τηλ: 210-7239770 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Ψαρρών 2, ΤΚ 10552 Τηλ: 210-5228643 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Dreamweaver. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού

Dreamweaver. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Adobe Dreamweaver CC ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου: Adobe

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL...11 1.1 Εισαγωγή στο Excel...11 1.2 Tα βασικά του Excel...12 1.3 Εισαγωγή κειμένου...14 1.4 Απλές μαθηματικές πράξεις στο Excel...16 1.5 ιάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1 Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC Η Visual Basic είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οδηγούμενη από συμβάντα που έχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Έχει δημιουργηθεί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Υπηρεσία Ερωτηματολογίου

Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. Υπηρεσία Ερωτηματολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ερωτηματολογίου Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Βήματα δημιουργίας ερωτηματολογίου...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Visual basic (µέρος 1 ο ) 1 Περιεχόµενα Visual Basic - Ιδιότητες και Μέθοδοι... 3 Visual Basic editor (περιβάλλον εργασίας).... 7 Menu (µενού επιλογών)... 8 File... 9 Edit... 10 View... 11 Project... 12

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης.

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης. Κωδικός Πακέτου: P4 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 5 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία SMART Notebook 3D. Οδηγός χρήστ η

Εργαλεία SMART Notebook 3D. Οδηγός χρήστ η Εργαλεία SMART Notebook 3D Οδηγός χρήστ η Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online στη διεύθυνση smarttech.com/reistration.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77.

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Microsoft Access 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...17 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...23 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...25 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Απλές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Ελληνικού ΜICROSOFT OFFICE 2010

Οδηγός του Ελληνικού ΜICROSOFT OFFICE 2010 Οδηγός του Ελληνικού ΜICROSOFT OFFICE 2010 Steve Schwartz Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 6: Ασκήσεις στη Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Adobe FLASH Professional CC

Adobe FLASH Professional CC Adobe FLASH Professional CC ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα