ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΓΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Φροντιστήριο ο : Εξίσωση κίνησης των σωµάτων και επίλυση (ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Παράειµα ο (αρµονική ταλάντωση: Επί (σηµειακού σώµατος εφαρµόζεται ύναµη επαναφοράς της µορφής: =. Να προσιοριστεί η κίνηση του σώµατος, λαµβάνοντας υπόψη και τις εξωτερικές τριβές που ασκούνται πάνω στο σώµα (παρεµπιπτόντως, υπάρχουν και εσωτερικές υνάµεις τριβής. Recittin, Physics I By M. Velgis

2 Στο σύστηµα καρτεσιανών συντεταµένων: ιάνυσµα θέσης του σώµατος: ( t = i + yj+ z (, y,z ( t y z Ταχύτης του σώµατος: υ = i + j+ ( υ,υy,υz Επιτάχυνση του σώµατος: υ( t υ υy = i + j+ υ z = i + y j+ z (, y, z Ο ος νόµος του Nεύτωνα: Η επιτάχυνση ενός σώµατος είναι ανάλοος της (συνολικής ύναµης που ρα πάνω στο σώµα, ηλ. καρτεσιανές συντεταµένες: =, η οποία αναλύεται σε y z = = = y z ή y z = = = z y (α (β ( Οι εξισώσεις (α, (β, ( είναι ακριβώς ίιες [απλά η εξηρτηµένη µεταβλητή στην (α συµβολίζεται µε, στην (β µε y, και στην ( µε z]. Άρα ουλεύουµε µόνο την (α, η οποία ράφεται: = ( τριβής ιακρίνουµε ιάφορες περιπτώσεις ια τη ύναµη τριβής τριβής : Recittin, Physics I 008-9

3 α Μπορεί η ύναµη τριβής να είναι σταθερά, ηλ. τριβής =α, οπότε η ( ράφεται: =, και η οποία µπορεί να πάρει τη µορφή = (3 Θεωρώντας την αλλαή µεταβλητών: παρατηρούµε ότι: ράφεται: = +, = και =, οπότε η (3 + = 0 (4 Η εξίσωση (4 καλείται οµοενής ιαφορική εξίσωση ας τάξεως. Επιλύουµε την (4 παρακάτω και βρίσκουµε τη λύση: = Asin( ωt+ φ, όπου ω=, ω R, και ω>0, και Α,φ είναι σταθερές ολοκλήρωσης, ο οποίες µπορούν να υπολοιστούν από τις αρχικές συνθήκες, εοµένων των ποσοτήτων =(t=0 και υ ο =υ(t=0 ια t=0. Η λύση αυτή παριστάνει ταλάντωση (ή απλή αρµονική κίνηση. α Αξίζει να σηµειωθεί η περίπτωση =0, ηλ. όταν εν εφαρµόζεται καµιά ραµµική ύναµη επαναφοράς. Τότε η λύση της (3 θα έχει τη µορφή (µετά από απλή ολοκλήρωση: Recittin, Physics I

4 = + υοt t, η νωστή µας σχέση ια την οµαλώς επιβραυνόµενη µεταφορική κίνηση, µε επιβράυνση α/. Οι σταθερές ολοκλήρωσης, =(t=0 και υ ο =υ(t=0 υπολοίζονται από τις αρχικές συνθήκες ια t=0. β Μπορεί η ύναµη τριβής να είναι ανάλοος της ταχύτητας, ηλ. τριβής =-αυ [όπου η σταθερά α καλείται σταθερά απόσβεσης. Το µείον εώ σηµαίνει ότι η ύναµη τριβής έχει αντίθετη φορά µε εκείνη της ταχύτητας, αλλά να µην αντικαταστήσουµε στη ( το µείον ύο φορές!! ]. Η ( λοιπόν ράφεται: υ =, ή + + = 0 (5 Η εξίσωση (5 καλείται (οµοενής ραµµική ιαφορική εξίσωση ας τάξεως, την οποία θα επιλύσουµε παρακάτω. Θα βρούµε ότι η λύση της (5 έχει τη µορφή: = Ae t cs( ωt+ φ, όπου ω= (, ω R, και ω>0, και Α,φ σταθερές ολοκλήρωσης, ο οποίες µπορούν να υπολοιστούν από τις αρχικές συνθήκες, εοµένων των ποσοτήτων =(t=0 και υ ο =υ(t=0 ια t=0. Η λύση αυτή παριστάνει ταλάντωση µε απόσβεση (pe scilltin. β Για να κλείσουµε τη παράραφο αυτή, θεωρούµε τη περίπτωση της εξανακασµένης ταλάντωσης, κατά την οποίαν πάνω στο σώµα ρα και µια εξωτερική περιοική Recittin, Physics I

5 ύναµη, ας πούµε της µορφής: = sin ωt. Τώρα η εξίσωση κίνησης (5 θα έχει τη µορφή: ή + + υ= sin ωt, + + = sin ωt (6 Η εξίσωση (6 καλείται µη-ραµµική ιαφορική εξίσωση ας τάξης, την οποία θα επιλύσουµε παρακάτω [Θα ξανασυναντήσουµε την εξίσωση (6 στις ταλαντώσεις ηλεκτρικών κυκλωµάτων που ιεείρονται από εξωτερική εναλλασσόµενη τάση]. Θα βρούµε παρακάτω ότι οι λύσεις της (6 είναι το άθροισµα των λύσεων της οµοενούς ιαφ. εξίς. (5 συν µια µερική λύση (pticul slutin, µερική (t, την οποίαν θα προσιορίσουµε, ηλ. ( t = Ae t cs( ω t+ φ + µερική ( t, όπου ω ( =. Κατ αρχήν, η λύση της οµοενούς (5 (η οποία λέεται και µεταβατική λύση µηενίζεται µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό ιάστηµα (είαµε ότι ια t>5τ η λύση αυτή είναι αµελητέα. Άρα, στην ουσία µας ενιαφέρει η λύση που θα επιζεί ια πεπερασµένους χρόνους t και αυτή είναι µόνο η µερική λύση, µερική (t, η οποία όπως θα βρούµε έχει τη µορφή, ή( t = A sin( ωt, µερικ + όπου tn ω / = και ( ω ω A= ( ω ω / + ( ω / Recittin, Physics I

6 ηλαή στην εξανακασµένη ταλάντωση το σώµα εκτελεί ίια ταλάντωση (µε κάποια ιαφορά φάσης µε εκείνη του εξωτερικού ιεέρτη (µε την ίια συχνότητα, αλλά µε πλάτος ταλάντωσης Α=f(ω, του οποίου η συµπεριφορά απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα. Όταν ω ω ο, λέµε ότι το σύστηµα συντονίζεται µε τον εξωτερικό ιεέρτη και καθώς οι εσωτερικές τριβές α 0, το πλάτος ταλάντωσης του συστήµατος µεαλώνει ( Αναλυτικοί υπολοισµοί : Επίλυση της (4: Σηµειώνουµε ότι ο είκτης- στην εξηρτηµένη µεταβλητή εξ. (4 εν παίζει κανένα ρόλο, εποµένως τον παραλείπουµε στη συνέχεια. Πολλαπλασιάζοµε και τα ύο µέλη της (4 επί (όπου υποηλώνει τη παράωο, οπότε έχουµε: =-/, η οποία ράφεται: (' ( ' = ή [ + ] = 0, που σηµαίνει ότι η ποσότης µέσα στην ακύλη είναι σταθερά, ηλ. ( ' + = c, όπου c είναι η σταθερά ολοκλήρωσης. Λύνοµε τη τελευταία σχέση ως προς : c ' = ± c ή, οπότε η προηούµενη σχέση ράφεται: ' c = ±. Ορίζουµε τις σταθερές: ' = ± ή ω ω και = ±. Η ω σχέση αυτή ολοκληρώνεται ιαχωρίζοντας τις µεταβλητές: =± ω = ± ω, απ όπου παίρνοµε sin ( =± ωt+, όπου είναι η νέα σταθερά ολοκλήρωσης. Η τελευταία συνάρτηση αντιστρέφεται και παίρνουµε: = sin( ± ωt+ =± sin( ωt± = Α sin( ωt+ φ, όπου Α= και φ=. Βρήκαµε λοιπόν ή Recittin, Physics I

7 τη λύση: = Α sin( ωt+ φ, όπου ω= µια σταθερά που καλείται συχνότητα ταλάντωσης, οι ε σταθερές ολοκλήρωσης Α,φ προσιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες ια t=0. Επίλυση της (5: Η εξίσωση (5 οµοενής ιαφορική εξίσωση ας τάξεως (αλλά εν λύνεται τόσο λt = Ae, οπότε εύκολα µε απλή ολοκλήρωση. Για να λυθεί οκιµάζουµε λύσεις της µορφής: λt υπολοίζουµε τις παραώους:. Αντικαθιστώντας στην (5 παίρνουµε: ή H λύση του τριωνύµου αυτού είναι: ' = λae και είναι πολύ µικρός (συνήθως, η ιακρίνουσα ω λ '' = Ae λt λ α λ + λ+ = 0 α λ + λ+ = 0. α α ± (, =. Επειή ο όρος της τριβής ( > 0, οι λύσεις λ, ράφονται: λ, ± iω µονάα. Εποµένως οι ύο λύσεις της (5 θα είναι: = ( είναι αρνητική (συνήθως. Καλώντας =, όπου i είναι η φανταστική λt = A e και λt = A e, όπου Α, Α οι ύο σταθερές ολοκλήρωσης. Συνεπώς, η ενική λύση της (5 θα είναι το άθροισµα των ύο επιµέρους λύσεων (θεωρία ιαφορικών εξισώσεων, ηλ. λ t λ t t + iωt iωt = + = A e + A e = e ( A e + A e. (α Η παρένθεση µπορεί να ραφεί ισούναµα ως εξής: A cs( ωt+ φ (ιατί;. Οπότε, η ενική λύση της (5 θα έχει τη µορφή: = Ae t cs( ωt+ φ, όπου ω (. Ακολουθεί η απόειξη του προηούµενου ισχυρισµού: Πράµατι, θεωρούµε την παρένθεση στο ο ± µέρος της (α. Χρησιµοποιώντας την ταυτότητα του Eule: e i ε = cs ε ± i sin ε (όπου ε είναι το όρισµα της τρι. συνάρτησης, η παρένθεση στην (α ράφεται: + iωt iωt Ae + Ae = A (cs ωt+ i sin ωt + A (cs ωt i sin ωt A + Α cs ωt+ i( Α A sinωt = ( (β Βάζουµε κοινό παράοντα στο ο µέρος της (β τη ποσότητα (Α +Α, οπότε η (β ισούται i( Α A = ( A + Α {cs ωt+ sin ωt }. ( ( A + Α Καλούµε το κλάσµα µέσα στη ακύλη tnφ (ή ctnφ, ιατί;, ηλ. ισούται tn φ i( Α ( A A + Α =, οπότε η ( τότε θα προέκυπτε η τριωνοµετρική συνάρτηση sin(ωt+φ! Recittin, Physics I

8 = A + Α {cs ωt tnφ sin ωt } ( ( Αναπτύσσοντας την εφαπτοµένη σε ηµίτονο και συνηµίτονο, παίρνοµε: {cs ωt cs φ sin φ sin ωt } ( A + Α = ( A + Α = cs( ωt+ φ (ε cs φ cs φ ( A Α Α + cs φ Καλούµε το σταθερό παράοντα στην (ε Α, ηλ. = Ae b t cs( ωt+ φ, όπου ω, οπότε τελικά η (α ράφεται: (. Οι σταθερές Α,φ είναι οι σταθερές ολοκλήρωσης, οι οποίες υπολοίζονται από τις αρχικές συνθήκες ια t=0. Η ποσότης ω καλείται ιιοσυχνότητα του συστήµατος και η ποσότης εκθέτη (που έχει µονάες χρόνου καλείται σταθερά χρόνου. Για t 5τ, ο εκθετικός παράοντας, ηλ. τότε 0 και το σώµα σχεόν ηρεµεί!! ισούται µε e 5 = τ = στον Στη περίπτωση α η ιακρίνουσα <0 (αποσβενόµενη ταλάντωση, στη περίπτωση b είναι =0 (κρίσιµη αποσβεννόµενη κίνηση, και στη περίπτωση c είναι >0 (υπερ-αποσβεννόµενη κίνηση Επίλυση της (6: Η εξίσωση (6 είναι µη-ραµµική ιαφορική εξίσωση ας τάξεως. Επειή ο µηραµµικός όρος στην (6 έχει τριωνοµετρική µορφή, οκιµάζουµε ως µερική λύση τριωνοµετρική συνάρτηση της µορφής: Recittin, Physics I

9 ή ( t = A sin( ωt µερικ + (στ Αντικαθιστώντας την (στ στην (6 παίρνουµε, Aω sin( ωt+ + Aωcs( ωt+ + Asin( ωt+ = sin ωt Αναπτύσσουµε τις τριωνοµετρικές συναρτήσεις: sin( ωt = sin ωt cs + cs ωt sin +, κλπ ( ω ( sin ωt cs ω + cs ωt sin + ( cs ωt cs sin ωt sin = sin ωt Α Μετά από αναωή ίιων όρων, λαµβάνουµε, ( ω ω ω cs sin sin ωt+ ( ω sin + cs cs ωt = 0 (ζ Α Επειή οι συναρτήσεις sinωt, csωt είναι ραµµικώς ανεξάρτητοι, θα πρέπει οι συντελεστές τους στην εξίσωση (ζ να µηενίζονται, ηλ. προκύπτει το σύστηµα: ω ( ω cs sin = 0 (η Α ω ( ω sin + cs = 0 (η Η εξίσωση (η ίει αµέσως: tn ω / ( ω = ή tn ω / ( ω ω =, όπου ω. Υπολοίζουµε πρώτα τις συναρτήσεις sin, cs, συναρτήσει της tn: sin = tn + tn = ( ω ω / ω + ( ω cs = + tn = ( ω ( ω ω ω + ( ω τις οποίες αντικαθιστώντας στην (η, λαµβάνουµε, ή ω ( ω + Α ω ω + ( = ( ω ω ( Θα µπορούσαµε να είχαµε επιλέξει ισούναµα τριωνοµετρικές συναρτήσεις της µορφής: Α cs(ωt+ ή Α sinωt + Β csωt Recittin, Physics I

10 A= ( ω ω / + ( ω Η µερική λύση λοιπόν της (6 έχει τη µορφή: ή ( t = A sin( ωt, όπου µερικ + tn ω / ( ω ω =, A= ( ω ω / + ( ω Παράειµα ο (επιβραυνόµενη µεταφορική κίνηση Να υπολοιστεί η ταχύτητα ενός σώµατος συναρτήσει του χρόνου, το οποίο κινείται µέσα σε ιξώες ρευστό, ηλ. η ύναµη της αντίστασης του ρευστού έχει τη µορφή: f = Kηυ, όπου Κ είναι σταθερά που εξαρτάται από το σχήµα του σώµατος (π.χ. ια σφαιρικό σχήµα Κ=6πR, υ είναι η ταχύτητα του σώµατος, και η µια σταθερά που καλείται συντελεστής ιξώους του ρευστού (π.χ. ια το νερό ισούται µε Pise στους 0 C, ια το καστορέλαιο Pise, Σηµ.: Pise=0 - Pscl sec. Λύση: Οι υνάµεις που έχεται το σώµα είναι το βάρος του (µε κατεύθυνση κατακόρυφα προς τα κάτω, η άνωση από το ρευστό Α=ρ ρευ gv (µε φορά κατακόρυφα προς τα πάνω, όπου ρ ρευ είναι η πυκνότητα του ρευστού και η αντίσταση που έχεται το σώµα κατά τη κίνηση από το ρευστό f = Kηυ (το µείον απλά τονίζει το εονός ότι ο φορά της ύναµης είναι πάντοτε αντίθετη προς τη ταχύτητα (Υποθέτουµε ότι το σώµα πέφτει προς τα Recittin, Physics I

11 κάτω, χωρίς να χάνεται η ενικότητα. Θα µπορούσαµε να εξετάζουµε τη κίνηση ενός µπαλονιού στον αέρα, πότε η κίνηση θα ήταν προς τα πάνω. Η εξίσωση κίνησης (β ράφεται ια τη περίπτωση, y = g Kηυ ρ gv (7 ρευ [Στο σηµείο αυτό πρέπει να κάνουµε µια αυτοκριτική, αν έχουµε ιαλέξει σωστά τα πρόσηµα στη σχέση (7. Πριν όµως ξεκινήσουµε τη λύση, θα έπρεπε να έχουµε αποφασίσει πού ορίζουµε την αρχή των συντεταµένων 0, ει υνατόν µε κάποιο παρατιθέµενο σχήµα. Ορίζουµε λοιπόν την αρχή των αξόνων πάνω στην ελεύθερη επιφάνεια του ρευστού, όπου υποθέτουµε ότι αφήνουµε το σώµα να πέσει ( αφήνουµε σηµαίνει ότι η αρχική ταχύτης: υ ο =0! Σηµαίνει ακόµη ότι µε αυτή την επιλοή της αρχής συντεταµένων που κάναµε: y =0!. Οπότε η φορά της ταχύτητας είναι θετική προς τα κάτω, το βάρος g είναι θετικό προς τα κάτω, και οι υπόλοιπες υνάµεις κατευθύνονται προς τα πάνω, άρα είναι αρνητικές, άρα τελικά, τα πρόσηµα στην (7 είναι σωστά!]. Όµως η επιτάχυνση του ου µέρους της (7 µπορεί να είναι θετική ή αρνητική, ανάλοα µε το πρόσηµο του ου µέρους]. Η (7 µπορεί να ραφεί, y Kη y ( ρ ρρευ gv + = 0 (8 όπου χρησιµοποιήσαµε τη σχέση: =ρgv, όπου ρ η πυκνότητα του σώµατος. Για ν απλουστεύουµε την (8, θέτοµε: ρευ = Kη / >0 και = ( ρ ρ gv / = ( g. Αν ισχύει ρ>ρ ρευ, τότε >0. Οπότε η ιαφορική εξίσωση (8 ράφεται, y y + = 0 (9 Η λύση της ιαφορικής εξίσωσης (9 υπολοίζεται παρακάτω. Βρίσκουµε ότι η ταχύτητα έχει τη µορφή: ρευ ρ ρ υ t = υ ( e τ, όπου ορ τ =, Kη υ ορ = ( ρ ρευ ρ g Kη Recittin, Physics I 008-9

12 Επίλυση της (9: Η (9 µπορεί να ολοκληρωθεί αµέσως. Πράµατι, χρησιµοποιώντας τη ταχύτητα υ=y/, η (9 ράφεται: υ = 0 ( υ = υ υ υ +, και ιαχωρίζοντας τις µεταβλητές έπεται: = υ ( υ = έχοµε: υ. Ολοκληρώνοντας ln( υ =t+ c, (θ όπου c η σταθερά ολοκλήρωσης, η οποία υπολοίζεται εφαρµόζοντας τις αρχικές συνθήκες: ια t=0 έχοµε υ=0, οπότε αντικαθιστώντας στην (θ έχοµε: ln = 0+ c, ή c= ln. Εποµένως η (θ υ υ t ράφεται: ln( υ =t+ ln, ή ln( = t. Η σχέση αντιστρέφεται, = e, και λύνοντας ως προς υ: t υ= ( e, (ι όπου ( ρ ρ ρευ gv ρρευ g = = (. Παρατηρούµε ακόµη στην (ι ότι ια t=0 πράµατι Kη ρ Kη προκύπτει υ=0, ενώ ια t παίρνοµε ορική ταχύτητα, ηλ. υ ορ υ=. Η ποσότης έχει ιαστάσεις ταχύτητος και καλείται ρ ρευ g = (. Ακόµη, η σταθερά έχει ιαστάσεις ρ Kη Nt Kg / sec sec [ ] = sec/ Kg = =, οπότε εισάοντας τη σταθερά τ = (η Kg sec Kη οποία καλείται σταθερά χρόνου ή χρόνος αποκατάστασης, τελικά η ταχύτητα (ι ράφεται: t υ= υ ( e τ, (ια ορ ρ ρευ g όπου τ = και υορ = (. Η σχέση (ια µπορεί να ολοκληρωθεί περαιτέρω ια να Kη ρ Kη υπολοιστεί η συνάρτηση: y=f(t, που όµως εν ζητείται στην εκφώνηση., ή Παράειµα 3 ο (πλάια βολή µε τριβές Να µελετηθεί η κίνηση σώµατος που βάλλεται µέσα στον αέρα µε αρχική ταχύτητα υ ο = υ ο i + υ οy j+ υ οz της αντίστασης του αέρα ( υ f,υy,υz Kηυ, λαµβανοµένης υπόψη και =, όπου Κ είναι σταθερά που εξαρτάται από το σχήµα του σώµατος (π.χ. ια σφαιρικό σχήµα Κ=6πR και υ η ταχύτητα του σώµατος. Λύση. Το επίπεο µέσα στο οποίο κινείται το σώµα λαµβάνεται σαν επίπεο -y (βλέπε σχήµα και πρόσεξε τη φορά των αξόνων. Στο σώµα ασκείται επί πλέον η Recittin, Physics I 008-9

13 ύναµη του βάρους του, B= g j. Οι εξισώσεις κίνησης (α και (β ράφονται ια τη περίσταση, όπου K y =, (0α f = g, (0β f = ηυ και fy Kηυy fy = είναι οι συνιστώσες της αντίστασης του αέρα κατά τους άξονες και y, αντίστοιχα. [Το µείον, όπως επισηµάναµε, υποηλώνει το εονός ότι οι υνάµεις τριβών ή αντιστάσεις έχουν αντίθετη φορά µε εκείνη της ταχύτητας, αλλά χρειάζεται προσοχή όταν ίνεται αντικατάστασή τους στις (α και (β να µην εισάουµε το µείον ύο φορές!! ]. Αναλυτικότερα οι εξισώσεις κίνησης (0 ράφονται, = Kηυ, y = Kηυy g, ή Recittin, Physics I

14 + = 0 (α y y + + g = 0 (β όπου = Kη / >0. Οι ιαφορικές εξισώσεις (, αν και είναι ίιες µε την (9, εν τούτοις ξανα-επιλύονται ια εξάσκηση. Βρίσκουµε λοιπόν παρακάτω τις εξής λύσεις: υο t = ( e, y= t Kη { gt+ υ ( e }, όπου. οy Επίλυση της (α: Η (α ολοκληρώνεται εύκολα. Πράµατι, χρησιµοποιώντας τη ταχύτητα υ υ υ = /, η (α ράφεται: + υ = 0, και ιαχωρίζοντας τις µεταβλητές έπεται, =. υ υ Η σχέση αυτή ολοκληρώνεται: = ή ln( υ = t + c, (ιβ υ όπου c η σταθερά ολοκλήρωσης, η οποία υπολοίζεται εφαρµόζοντας τις αρχικές συνθήκες: ια t=0 έχοµε υ =υ ο =υ ο csθ ο, οπότε αντικαθιστώντας στην (ιβ έχοµε: ln( υο = 0+ c, ή c= ln( υο, και υ αντικαθιστώντας στη (ιβ: ln( υ = t+ ln( υο, ή ln( = t. Η σχέση αντιστρέφεται και ίει: υο υ t t = e, άρα υ = υοe, (ι υο όπου Kη /. Παρατηρούµε ακόµη στην (ι ότι ια t=0 πράµατι βρίσκουµε υ =υ ο, ενώ ια t ισχύει υ 0 (βέβαια πριν συµβεί αυτό, το σώµα πολύ πιθανόν να έχει κτυπήσει το έαφος!. Η σχέση (ι µπορεί να ολοκληρωθεί περαιτέρω ια να υπολοιστεί η συνάρτηση: =f(t. Πράµατι, η (ι ράφεται: υ t ο e t =, ή = υοe, ή υ ο t = e + c (ι όπου c η σταθερά ολοκλήρωσης, η οποία υπολοίζεται εφαρµόζοντας τις αρχικές συνθήκες: ια t=0 υο υο έχοµε =0. αντικαθιστώντας στην (ι έχοµε: 0 = + c, άρα c=. Συνεπώς, η (ι ράφεται: υο t = ( e, (ιε η οποία ια t=0 πράµατι ίει: =0. Στη περίπτωση µηενικής αντίστασης, ηλ. ια Κ==0, η (ι ίει: υ = υ 0 = cnst., ενώ η (ιε ίει (χρησιµοποιώντας και τον κανόνα e l Hspitl: t t e te li = υ li = υ li = υ t, ηλ. καταλήουµε σε νωστές µας σχέσεις Recittin, Physics I

15 Επίλυση της (β: Η (β µπορεί να ολοκληρωθεί αµέσως. Πράµατι, χρησιµοποιώντας τη υ y ταχύτητα υ y = y /, η (β ράφεται: + υy + g= 0, και ιαχωρίζοντας τις µεταβλητές υ y υy υ y έπεται, =, ή =. Ολοκληρώνοντας = παίρνοµε: υy υ y υ y ln( g + + υ y =t c, (ιστ όπου c η σταθερά ολοκλήρωσης, η οποία υπολοίζεται εφαρµόζοντας τις αρχικές συνθήκες: ια t=0 έχοµε υ y =υ οy =υ ο sinθ ο, οπότε αντικαθιστώντας στην (ιστ έχοµε: ln υοy =0+ c, ή c = ln υοy. Εποµένως η (ιστ ράφεται: ln υ y =t+ ln υοy, ή υy υy t ln( =t. Η σχέση αντιστρέφεται και ίει: = e, η οποία λύνεται ως προς υ y : υοy υοy t ( υ e υ y = οy, (ιζ όπου Kη /. Η (ιζ ια t=0 πράµατι ίει: υ y =υ οy. Στη περίπτωση µηενικής αντίστασης, ηλ. ια Κ==0, η (ιζ ίει (χρησιµοποιώντας τον κανόνα e l Hspitl: t t t υοy e 0 t υοy e + υοye li υ y = li = li = υοy gt!! Τέλος, η σχέση (ιζ µπορεί να ολοκληρωθεί περαιτέρω ια να υπολοιστεί η συνάρτηση: y=f(t. y t t Πράµατι, η (ιζ ράφεται: = [ υοy e ], ή y= [ υοy e ], ή t y = gt+ υοy e + c όπου c 3 η σταθερά ολοκλήρωσης, η οποία υπολοίζεται εφαρµόζοντας τις αρχικές συνθήκες: ια t=0 έχοµε y=0. Πράµατι, αντικαθιστώντας στην (ιη έχοµε: 0 = 0+ υοy + c3, άρα υοy c3 =. Συνεπώς, η (ιη ράφεται: t y= { gt+ υοy ( e }, (ιθ η οποία όντως ίει y=0 ια t=0. Στη περίπτωση µηενικής αντίστασης, Κ==0, η (ιθ ίει (χρησιµοποιώντας και τον κανόνα e l Hspitl ις: t t t gt+ υοy ( e gt+ υοy( e + υοy te li y= li = li υ = li 0 οy te t + υ οy te t υ οy t e t = υ οy t gt 3 (ιη!!, ηλ. καταλήουµε σε νωστές σχέσεις. Recittin, Physics I

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τρισδιάστατες κινήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Τρισδιάστατες κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τρισδιάστατες κινήσεις Οι µονοδιάστατες κινήσεις είναι εύκολες αλλά ζούµε σε τρισδιάστατο χώρο Θα δούµε λοιπόν τώρα πως θα αντιµετωπίζοµε την κίνηση υλικού σηµείου στις τρεις διαστάσεις Ας θεωρήσοµε

Διαβάστε περισσότερα

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Θερµοδυναµική Φυσική Θετικής & εχνολοικής Κατεύθυνσης Λυκείου ο Κεφάλαιο Θερµοδυναµική. Θερµοδυναµικό σύστηµα ντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Σύστηµα είναι ένα τµήµα του φυσικού κόσµου που διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ. ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστήµιο Πατρών 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Φωκίτη Εµµανουήλ Πρόχειρες Περιληπτικές Σηµειώσεις Κυµατικής Αναθεωρήθηκαν 6, ΕΚ.007 Πρόλογος Στις σηµειώσεις αυτές καλύπτεται ένα τµήµα,στην πραγµατικότητα περίληψη, της ύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου Msc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης Ιούνης 2012 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις 7 1.1 Απλή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs. Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός hp://www.perifysikhs.com Αναζητώντας την αιτία των κινήσεων Η µελέτη των κινήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ι Σταύρος Κομηνέας Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Περιεχόμενα 0.1 Πρόλογος.......................................... ii 1 Μηχανική 1 1.1 Εισαγωγή..........................................

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (µερικές σηµειώσεις...) Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη διεύθυνση της κίνησης,

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα. Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 1

1 Περιεχόμενα. Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 1 Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία Περιεχόμενα. Περιγραφή του Θαλάσσιου περιβάλλοντος... 3. Στρωµατοποίηση του θαλασσινού νερού.... 3. Η επιφάνεια της θάλασσας.... 7.3 Ο πυθµένας της θάλασσας.....4 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Μ9. Ορµή και κρούση

Κεφάλαιο Μ9. Ορµή και κρούση Κεφάλαιο Μ9 Ορµή και κρούση Μοντέλα ανάλυσης µε βάση την ορµή Η δύναµη και η επιτάχυνση συνδέονται µέσω του δεύτερου νόµου του Νεύτωνα. Όταν η δύναµη και η επιτάχυνση µεταβάλλονται ως προς τον χρόνο, η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Tom W.B. Kibble Frank H. Berkshire. Imperial College, London ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Μετάφραση Eπιστημονική επιμέλεια Πέτρος Δήτσας, Δημήτρης Σαρδελής

Tom W.B. Kibble Frank H. Berkshire. Imperial College, London ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Μετάφραση Eπιστημονική επιμέλεια Πέτρος Δήτσας, Δημήτρης Σαρδελής Tom W.B. Kibble Frank H. Berkshire Imperial College, London ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μετάφραση Eπιστημονική επιμέλεια Πέτρος Δήτσας, Δημήτρης Σαρδελής Πα νε πι στη μια κες Εκ δο σεις Κρη της Ι δρυ τική δω ρεά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α ΜΕΡΟΣ ( 2.1-2.7)

Γ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α ΜΕΡΟΣ ( 2.1-2.7) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α ΜΕΡΟΣ ( 2. - 2.7) Δημήτρης I. Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΟΡΙΑΚΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 996 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου Α.Ε.Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Εξαµήνου ρ. Γ. Ι. Αυγουστής Φυσικός Τακτ. Καθηγητής Α.Ε.Ν Ασπροπύργου ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Φυσικός, τακτ. Καθηγητής, Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Κάθε πειραµατική µέτρηση υπόκειται σε πειραµατικά σφάλµατα. Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε λάθη τα οποία γίνονται κατά την εκτέλεση του πειράµατος ή τη λήψη των µετρήσεων, τα

Διαβάστε περισσότερα