14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002442656 2014-12-02"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :52:43 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β3Τ59-ΨΤΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Τηλ. : Web : Αθήνα, 02/12/2014 Αρ. Πρωτ. 863 Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού (με τη λήψη τριών προσφορών)» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95). 2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας με αριθμ.π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789/Β/ ) που αφορά σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 2 παρ.5, 12, 13 και 16 του Ν.2286/ Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

2 7. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/ ). 10. Τις διατάξεις της Υ.Α. με αριθμ /739/ Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», (ΦΕΚ 1291/Β / ). 11. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Π1/2380/ Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/2012). 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/Α/ ). 13. Την υπ αριθμ /Y1/ (ΦΕΚ 2988/ Β / ) Υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 14. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3, του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74/Α/2014). 15. Το άρθρο 1 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/Α/2013), «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα: α. την παρ. 1, περί σύστασης της Ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής, β. την παρ. 6στστ όπου καθορίζεται ότι ο Πρόεδρος είναι διατάκτης των δαπανών της και γ. την παρ.13β σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες του διευθυντή έως την ανάδειξή του. 16. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.φ.350/24/18808/δ1 (ΦΕΚ: αρ. 67 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) «Ορισμός Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ9-ΓΜΓ). 17. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. 9/2014 (250 ΥΟΔΔ/ ), «Συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)». 18. Το απόσπασμα της υπ αριθμ. 12/ Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με θέμα «Προμήθεια ηλεκτρονικών

3 υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού» (ΑΔΑ: 64ΡΤ9-ΛΗ1, ΑΔΑΜ: 14REQ ). 19. Την υπ αριθμ.πρωτ. 525/ Απόφαση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε για μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ0711 στους ΚΑΕ1723, ΚΑΕ1111, ΚΑΕ0819 και ΚΑΕ0899 του Ε.Φ οικονομικού έτους 2014 (ΑΔΑ: 7ΑΟ49-ΔΧ0). 20. Την υπ αριθμ. πρωτ. 809/ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (έγκριση πίστωσης) για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών web camera, εκτυπωτών και σκάνερ (ΑΔΑ: ΒΑΛΕ9-Ξ77, ΑΔΑΜ: 14REQ ). 21. Το απόσπασμα της υπ αριθμ. 29/ Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση διάθεσης ποσού και διενέργειας των απαραίτητων διαδικασιών για τη προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού» (ΑΔΑ: 73EN9-E22). 22. Την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής. Προσκαλούμε τους κάτωθι αποδέκτες της πρόσκλησης, προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για τη προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης πρόκειται να προμηθευτεί: 5 Επιτραπέζιους Ηλεκτρονικούς Yπολογιστές, 5 Oθόνες Η/Υ, 2 Φορητούς Η/Υ (laptop), 2 ασπρόμαυρους Εκτυπωτές Laser, 1 Σαρωτή (scanner), 1 Διαδικτυακή Κάμερα (web camera). Η παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων από τον Ανάδοχο θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ Μαρούσι εντός επτά (07) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Στην έγγραφη Προσφορά του ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαμβάνει ρητώς τη δέσμευση ότι θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης που μπορεί να προκύψουν, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων. Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται χρόνος ισχύος της προσφοράς ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί στον προσφέροντα με το χαμηλότερο συνολικό κόστος προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. Η ΠΛΗΡΩΜΗ του Αναδόχου θα γίνει μετά από την πλήρη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.

4 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, τον Πίνακα Προδιαγραφών Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί με τη συμπλήρωση του συνόλου του Πίνακα Παραρτήματος του Β, το οποίο επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση ως αναπόσπαστο τμήμα της. Σημειώνεται ότι στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: Ημερομηνία, Υπογραφή & Σφραγίδα και τα Στοιχεία του προσφέροντα: Επωνυμία, Έδρα, ΑΦΜ, Νόμιμος Εκπρόσωπος και Υπογράφων της Οικονομικής Προσφοράς της παρούσης, τηλέφωνο Επικοινωνίας και αριθμός τηλεομοιοτυπίας. Επίσης, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα δηλώνεται ότι : α) να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν, β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 6 του ΠΔ118/2007. γ) εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. δ) όλα τα στοιχεία που δηλώνει και υποβάλλει με την παρούσα προσφορά είναι αληθή και ακριβή, ε) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η συνολική δαπάνη για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (6.300,00 ) συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Ε.Φ , Κ.Α.Ε Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο έως και τη Δευτέρα, 08/12/2014 και ώρα 14:30, στην έδρα της ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ , 3 ος όροφος, Γραφείο Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι Ανάδοχοι εκτός των συνημμένων στον πίνακα αποδεκτών.

5 Για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας Προδιαγραφών Φύλλο Συμμόρφωσης Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (-ΟΧΙ) 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (Σταθμός Εργασίας Workstation) - 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Ταχύτητα Ρολογιού >= 3,2 GHz Αριθμός Πυρήνων >=2 ΜΝΗΜΗ RAM Τεχνολογία Μνήμης Μέγεθος Εγκατεστημένης Μνήμης DDR3 4 GB Θέσεις Μνήμης 2 ΘΥΡΕΣ Ι/Ο Θύρες USB Συνολικά 6 Θύρες USB Front 2 Θύρες USB Rear 4 Θύρες USB Θύρες PCI Express 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Χωρητικότητα Τύπος διασύνδεσης Ταχύτητα περιστροφής 500 GB SATA 5400rpm ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Τύπος Τύπος διασύνδεσης Μνήμη γραφικών Αυτόνομη PCI Express 1GB ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΗΧΟΥ Δικτύου on board Ethernet 10/100/1000 Ήχου on board Hi-Definition audio

7 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ Οπτικό Μέσο DVD±RW ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Πληκτρολόγιο Ποντίκι Οπτικό δύο πλήκτρων με τροχό κύλισης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Λειτουργικό Σύστημα Επιπρόσθετο Λογισμικό Windows 8.1 Professional 64 bit Ελληνική Έκδοση, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού Microsoft Office 2010 ή νεότερο ακαδημαϊκή έκδοση ΕΓΓΥΗΣΗ Διάρκεια εγγύησης Τύπος εγγύησης 2 ΟΘΟΝΗ 5 ΤΕΜΆΧΙΑ Τύπος οθόνης 3 έτη Εγγύηση on-site κατασκευάστριας εταιρίας που να παρέχει επιτόπια επίσκεψη την επόμενη εργάσιμη ημέρα συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας LED Μέγεθος Οθόνης >=21,5 Ανάλυση Φωτεινότητα Χρόνος Απόκρισης Εγγύηση 0 καμμένων pixels >=1920x1080 >=200 cd/m² <=5ms Γωνία Θέασης (Οριζόντια) >=170 Γωνία Θέασης (Κάθετη) >=160 Διάρκεια εγγύησης Να αναφερθεί ο τύπος της εγγύησης και η διάρκειά της >=2 έτη 3 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΟΘΟΝΗ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ Τύπος LED Μέγεθος οθόνης 15.6 Ανάλυση 1366 x 768 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Ταχύτητα Ρολογιού 2,30 GHz Αριθμός Πυρήνων 2 ΜΝΗΜΗ RAM Τεχνολογία Μνήμης Μέγεθος Εγκατεστημένης Μνήμης DDR3 4 GB Θέσεις Μνήμης 2 ΘΥΡΕΣ Ι/Ο Θύρες USB Συνολικά 3 Θύρες USB ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

8 Χωρητικότητα 500 GB Τύπος διασύνδεσης Ταχύτητα περιστροφής SATA II 5400 rpm ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Τύπος Ενσωματωμένη ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ενσύρματο Δίκτυο Ασύρματο Δίκτυο Ήχου Onboard Ethernet Wi-Fi b/g/n Onboard audio ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ Οπτικό Μέσο DVD±RW ΠΕΡΙΕΦΕΙΑΚΑ Συσκευή κατάδειξης Ποντίκι Κάμερα Ηχεία Τσάντα μεταφοράς ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Λειτουργικό Σύστημα Επιπρόσθετο Λογισμικό ΕΓΓΥΗΣΗ Διάρκεια εγγύησης Τύπος εγγύησης 4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο Τύπος Συνδεσιμότητα Μέγεθος Εκτύπωσης Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Να αναφερθεί ο τύπος της εγγύησης και η διάρκειά της Ενσωματωμένο TouchPad Οπτικό δύο πλήκτρων με τροχό κύλισης Ενσωματωμένη με μικρόφωνο Ενσωματωμένα Να περιλαμβάνεται Windows 7 ή 8.1 Ελληνική Έκδοση 64 bit, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού Microsoft Office 2010 ή νεότερο ακαδημαϊκή έκδοση 2 έτη Εγγύηση on-site κατασκευάστριας εταιρίας που να παρέχει επιτόπια επίσκεψη την επόμενη εργάσιμη ημέρα συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας Laser Μονόχρωμος 1xUSB 2.0 και Θύρα Ethernet Α4 5 ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο Τύπος Σαρωτή Επίπεδης επιφάνειας, ADF Συνδεσιμότητα 1xUSB 2.0 Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα OCR Διαστάσεις Σάρωσης Α4 Αυτόματος τροφοδότης 50 Φύλλων Ανάλυση Σάρωσης 600dpi Ταχύτητα Σάρωσης αυτόματου τροφοδότη 8 σελίδες/λεπτό εγγράφων(ασπρόμαυρες σελίδες) Να αναφερθεί ο τύπος της εγγύησης και η διάρκειά της 6 WEB CAMERA 1 ΤΕΜΑΧΙΟ Λειτουργιες κάμερας 5.0 megapixels Ανάλυση Βίντεο 1280 x 720 p High Definition Video Ναι Μικρόφωνο Ενσωματωμένο

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' Αναλυτικός πίνακας οικονομικής προσφοράς - Εξοπλισμός Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΝΗ 18 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ , ΤΗΛ COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ , ΤΗΛ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΦΑΒΙΕΡΟΥ 5, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΗΛ , FAX: T.B.S. TOTAL BUSINESS SOLUTIONS ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99, Τ.Κ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ , , ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-48, Τ.Κ , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΗΛ HIPAC A.E.B.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 53, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ

14PROC002287751 2014-09-15

14PROC002287751 2014-09-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002626170 2015-03-10

15PROC002626170 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση DEVELOPMEN ήδη παραχθέντος DEVELOPMENT Ψηφιακού AGENCY Εκπαιδευτικού Υλικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657697 2015-03-23

15PROC002657697 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 23/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Η2Α-ΟΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Η2Α-ΟΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 07-03-2014 Τμήμα Οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003164245 2015-10-14

15PROC003164245 2015-10-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423

Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ.: 210 8647420, 8668653 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Αθήνα, 21/08/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 21. 11.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 25-6- 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολυμηχανήματος και σαρωτή (σκάνερ)». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κ. Μ. : Π60/2015 ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961)

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003217336 2015-10-26

15PROC003217336 2015-10-26 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΧΜΡ Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.504/1/32008 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία. Διαδικτυακή Πύλη. του ΕΣΗΔΗΣ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία. Διαδικτυακή Πύλη. του ΕΣΗΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα