Ὑπὲρ φροντιστηρίου λόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὑπὲρ φροντιστηρίου λόγος"

Transcript

1 Ὑπὲρ φροντιστηρίου λόγος Εἰλικρινά, πάνε τρία χρόνια τώρα που δεν θέλω να ὁμιλῶ για θέματα παιδείας. Καὶ μόνο τὸ ἄκουσμα τῆς λέξης αὐτῆς μου προκαλεῖ πόνο. Τίποτα στον τόπο μας μετὰ τὸν πόλεμο - ἀλλὰ καὶ πρὶν - δεν κακοπάθε τόσο πολὺ ὄσο ἡ παιδεία, ποῦ γι' αὐτὸ ἔχει ὡς συνοδευτικὸ τὸ "σταυρικὸ" καὶ τόσο ταιριαστὸ ἐπίθετο 'πολύπαθη". Ἂς προσθέσω καὶ τὸ πολυταραχή. Ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1957, ὅταν πρωτοετὴς τῆς φιλοσοφικῆς ἀναμετρήθηκα μὲ ἔναν ὑπουργὸ οἰκονομικῶν τοῦ Κων/νοῦ Καραμανλή που διπλασίασε τὰ δίδακτρα (τότε διαμείφθηκε καὶ ὁ μνημειώδης διάλογος - "Κύριε ὑπουργέ, να καταριόμαστε τὴν ὥρα που γεννηθήκαμε φτωχοί:" -"Ὄχι! Να καταριέστε τὴν ὥρα που δεν γεννηθήκατε πλούσιοι...) καὶ ἀπὸ τὸ φοιτητικὸ κίνημα τῶν ἐτῶν , ὅταν εἰσηγήθηκα τὸ 15% για τὴν παιδεία (για τὸ ὅποιο ἔγινε ἄτυπο δημοψήφισμα μὲ ὑπογραφές), μέχρι τὰ δύο πρῶτα ἔτη τοῦ 21ου αἰῶνα ὅλος ὁ χρόνος αὐτὸς ἤταν ἀφιερωμένος στην παιδεία. εκάδες βιβλία, ἑκατοντάδες ἄρθρα καὶ ὁμιλίες. Ἀποκαμα. Νοιώθω πως ἡ φωνὴ - ἢ μᾶλλον κραυγὴ - ἀγωνίας μου ἤταν ἔνας ψίθυρος στην ἀπεράντη πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ μας Σαχάρα. Ὅπως λέγαμε, στα νεανικὰ μας χρόνια, δεν ἔχουν μόνον οἱ τοῖχοι ἀφτιὰ ἀλλὰ καὶ τ' ἀφτιὰ ἔχουν τοίχους. Καὶ τὸ φρικτὸ εἲναι πως ἔβαλαν τοίχους στ' ἀφτιὰ κι αὐτοί που κάποτε ἔλεγαν ἢ ἔγραψαν τὸ σύνθημα αὐτό. εν θὰ 'θελα, λοιπόν, να ὁμιλήσω, καὶ πολὺ περισσότερο να γράψω, για τὸ Φροντιστήριο (ἄλλωστε παλαιά μου κείμενα γι' αὐτὸ ὑπάρχουν στα φυλλάδια τοῦ Ἠράκλειτου, τοῦ ὁποίου ἤμουν ὀνοματοθέτης καὶ ἰδρυτικὸ μέλος), για ἔναν δεινὰ ὑβριζόμενο θεσμό, ποὺ ἔχει προσφερεῖ ἀνυπολόγιστες ὑπηρεσίες στον τόπο μας - καὶ ὄχι μόνο στον διδακτικὸ τομέα. Ποῖος, ἄλλωστε, ἀγνοεῖ ὅτι τὰ καλύτερα διδακτικὰ ἐγχειρίδια ἤταν καὶ εἲναι τὰ φροντιστηριακά, Τὸ φροντιστήριο δεν εἲναι νέος, εἲναι παναρχαῖος δεσμός. Ἡ ἱστορία τῆς παιδείας ἀρχίζει ὡς φροντιστηριακὴ λειτουργία. Περιφερόμενοι ἀνὰ τὸν ἑλληνικὸ κόσμο φροντιστὲς ἦσαν οἱ μεγάλοι σοφιστές που ἔβαλάν τις βάσεις τῆς ὀργανωμένης παιδείας. Ὁ Ἰσοκράτης ὀργάνωσε τὸν πρῶτο προτυπο φροντιστηριακὸ ὀργανισμό. Ἀλλὰ καὶ οἱ περιώνυμες φιλοσοφικὲς σχολὲς τῶν Ἀθηνῶν, μήπως δεν ἦσαν κι αὐτὲς ἀνωτάτη μορφὴ φροντιστηρίων; ημόσια παιδεία, ἀλλὰ χαμηλῆς πνευματικῆς ἐμβελείας, εἶχε μόνον ἡ Σπαρτή. Ἡ λέξη "Φροντιστήριο", ποὺ πολλοὶ τὴν ξορκίζουν μὲ τὸν "ἀπήγανο", εἲναι πολὺ παλιὰ καὶ στα νεοτέρα χρόνια ἀπαντᾷ ὡς τίτλος περιωνύμων πνευματικῶν ἱδρυμάτων. Μνημονεύω τὸ "Φλαγγινιανὸν Φροντιστήριον τῆς Βενετίας" (ἰδρύθηκε τὸν 17ο αἱ. ἀπὸ τὸν Κερκυραῖο Θῶμα Φλαγγίνη), τὸ "Ἑλληνικὸν Φροντιστήριον τῆς Τραπεζοῦντος", ποὺ ἰδρύθηκε μετὰ

2 τὴν καταλύσῃ τῆς ἐκεῖ ἑλληνικῆς αὐτοκρατορίας τὸ 1461, τὸ "Ἑλληνικὸν Φροντιστήριον Χερσῶνος" (ἰδρύθηκε τὸ 1785 ἀπὸ τὸν Ἠλία Κανδύλη) καὶ τὸ "Ἑλληνικὸν Φροντιστήριον Ἀργυρουπόλεως". ποῦ ὕπηρξε - μετὰ τὸ "Φροντιστήριον τῆς Τραπεζοῦντος" -τὸ μεγαλύτερο σχολεῖο τοῦ Πόντου. Προτοῦ οἱ Ἕλληνες μάθουν τῇ λέξη "Πανεπιστήμιο", -ἀκόμη καὶ τῇ λέξη "σχολεῖο" - γνώριζαν τὸν ὄρο "φροντιστήριο". εν εἲναι τυχαῖο, ἄλλωστε, ποὺ κατὰ τὴν τελικὴ φάσῃ ( ) τοῦ ἀγῶνα τῆς ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, ἡ λέξη "φροντιστήριο" ἐδήλωνε τὴν ὑπηρεσία που εἶχε τῇ μέριμνα τῶν στρατιωτικῶν καὶ ναυτικῶν ζητημάτων, ἤταν δηλαδὴ ἡ πρώτη μορφὴ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Ἀργότερα ὁ ὅρος "ἐξειδικεύθηκε" στον τομέα τῆς παιδείας καὶ πῆρε τῇ σημασίᾳ τοῦ σπουδαστηρίου ἢ τοῦ ἰδιαιτέρου χώρου παραδόσεως μαθημάτων σὲ μαθητὲς καὶ φοιτητές. Φροντιστήρια Νομικῆς ὑπήρχαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ 20ου αἰῶνα. Τὸ φροντιστήριο, ὅμως, δεν εἲναι ζήτημα χώρου, εἲναι ζήτημα προσώπου. Ὁ οἰκοδιδάσκαλος εἲναι ὁ πρῶτος διδάσκαλος, τόσο κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ὄσο κατὰ τὰ μεσαιωνικὰ καὶ τὰ νεοτέρα χρόνια. Τὶ ἤταν ὁ Μαρτελάος, ποὺ ἐνεφύσησε τὰ πρῶτα ὑψηλὰ ἰδανικὰ στους μαθητὲς τοῦ, Κάλβο καὶ Σολωμό; Προτοῦ δημιουργηθοὺν τὰ πρῶτα Παρθεναγωγεία, τὰ κορίτσια ἐμάθαιναν γράμματα κατ' οἶκον ἀπὸ οἰκοδιδασκάλους. Καὶ μάλιστα ἡ μόρφωση αὐτὴ εἶχε ἐπισημη ἀναγνωρίσῃ. Τοῦτο δεν σημαίνει ὅτι πάντα οἱ οἰκοδιδάσκαλοι εἴχαν τὴν πρέπουσα ἀναγνωρίσῃ. Ὅπως μου ἔλεγε περὶ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ '60 ὁ ἀείμνηστος φροντιστὴς Πάν. Γρυμπιλάκος (εἶχε φροντιστήριο στην Κάνιγγος καὶ προετοίμαζε παιδάκια τοῦ ημοτικοῦ για τὶς εἰσαγωγικὲς τοῦ Βαρβακείου) προπολεμικὰ στην περιοχὴ τοῦ Κολωνακίου οἱ οἰκοδιδάσκαλοι, οἱ χυδαϊστὶ σήμερα λεγόμενοι "ἰδιαιτεράδες", εἰσήρχοντο στην οἰκία ἀπὸ τὴν πόρτα τῆς ὑπηρεσίας! Ὡς συμπληρωματικὸ τοῦ σχολείου μέσο τὸ φροντιστήριο - ἀτύπως ἀρχικὰ λειτουργοῦσε στα καθημὰς σὲ ὄλες τις φάσεις τοῦ νεοτερου πολιτικοῦ Βίου μας, κυρίως ἀφότου ἄρχισε να σχηματίζονται ἀστικοὶ πυρῆνες μὲ τάσεις ἀνοδικὴς πνευματικῆς κινητικότητας. Τὴν ἄνοδο αὐτὴ ὑποβοηθοῦσε ἡ εἰσαγωγὴ σὲ μία ἀνωτάτη σχολή. Τὰ μαθησιακὰ κενὰ ποὺ εἶχε ὁ νέος ἐκάλυπτε μὲ συμπληρωματικὴ διδασκαλία, εἴτε στο δικὸ τοῦ σπίτι, εἴτε στο σπίτι ἢ στο γραφεῖο τοῦ φροντιστῇ. Αὐτὸ ἴσχυε περίπου μέχρι τὸ 1928, ὅταν ψηφίστηκε τὸ "ἰδιώνυμο" ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ὁπότε δεκάδες δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς - λόγῳ φρονημάτων -βρέθηκαν ἐκτὸς σχολείου. Αὐτοὶ ἀποτελέσαν τὴν πρώτη "μαγιὰ" για τῇ δημιουργίᾳ τῶν πρώτων ὀργανωμένων φροντιστηρίων. Ἡ μαγιὰ αὐτὴ ἔγινε "καρβέλι", ὅταν στα χρόνια τῆς ικτατορίας τοῦ Μέταξα (οἱ πρῶτες διώξεις

3 εἴχαν ἀρχίσει τὸ 1925 ἐπὶ ικτατορίας Θεοδ.Πάγκαλου) ἑκατοντάδες πλέον ἐκπαιδευτικοί διώχθηκαν ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση. Ὅλοι αὐτοὶ - για λόγους βιοπορισμοὺ- στράφηκαν πρὸς τὰ Φροντιστήρια ἢ τὰ ἰδιαίτερα μαθήματα. εν εἲναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι οἱ πρῶτοι νόμοι, ποὺ ἀφοροὺν στῇ λειτουργία φροντιστηρίου, θεσπίστηκαν ἐπὶ Μέταξα, οὔτε εἲναι καὶ πάλι τυχαῖο ὅτι τὸ "σπόρο" τῆς ἀριστερᾶς ἰδεολογίας που θὰ ἔριχναν δῆθεν οἱ ἀριστεροὶ ἐκπαιδευτικοί (που πολλοὶ ἦσαν ἁπλῶς δημοκρατικοί), τὸν ἔριξαν ἀπὸ ὀργὴ - λόγῳ τῶν διώξεων - μέσῳ τοῦ Φροντιστηρίου. Ἔτσι, ὅταν ἄρχισε στῇ διαρκεια τῆς Κατοχῆς να ἀναπτύσσεται τὸ "ἐαμικὸ" κίνημα, πολλοὶ φροντιστὲς ἐξελίχθηκαν σὲ θαυμασίους διαφωτιστές. εν ξέρω ἂν δικαιοῦμαι να ἀναφέρω ὀνόματα, καὶ δεν μνημονεύω. Μετὰ τὸν πόλεμο τὸ φροντιστήριο ἑξακολουθεῖ να ὑφίσταται, ἀλλὰ σὲ χαμηλὰ μεγέθη. Ἡ γιγάντωσή του ἀρχίζει κατὰ τὰ πρῶτα μετεμφυλιακὰ ἔτη. Οἱ λόγοι εἲναι πολλοί. Κατὰ πρῶτον, τὰ αἰώνια προβλήματα τῆς παιδείας, οἱ γνωστὲς "δυσλειτουργίες", ποὺ δεν (ἐπέτρεπαν στο μαθητῇ να ἔχει τὰ ἀναγκαῖα ἐφόδια για να εἰσαχθεῖ σὲ κάποιο ἀνώτερο σχολεῖο (π.χ. Βαρβάκειο) ἢ σχολὴ (πανεπιστημιακή, στρατιωτική, πολυτεχνεῖο μικρὸ καὶ μεγάλο). Ἤδη ἀπὸ τὴν προπολεμικὴ ἐποχὴ ὑπήρχαν φροντιστὲς εἰδικευμένοι ὁρισμένες σχολὲς (π.χ. στρατιωτικές, πολυτεχνεῖο, θεωρητικὲς κ.λ.π.). εύτερον, ἡ σχεδὸν βίαιη ἀστικοποίηση, ποὺ ἔκανε πλῆθος οἰκογένειες (πρῴην ἐργατικὲς - ἀγροτικές, μικροαστικὲς) να Βλέπουν ὡς λύσῃ στο ἐπαγγελματικὸ πρόβλημα τῶν παιδιῶν τοὺς τὴν εἰσαγωγὴ σὲ μία ἀνωτάτη ἢ ἀνώτερη σχολὴ (ὅπως τὸ Μικρὸ Πολυτεχνεῖο, ποὺ ἡ προσφορὰ τοῦ δεν ἔχει ἀκόμη ἐκτιμηθεῖ). Τρίτον, τὸ σύστημα τῶν κατὰ σχολὴν ἐξετάσεών που ἴσχυε ὡς τὴν ἐποχὴ τῆς πρώτης μεταπολεμικῆς μεταρρυθμίσεως (1964) λόγῳ τῶν εἰδικῶν καὶ ὑψηλῶν ἀπαιτήσεων κάθε σχολῆς, τὸ σχολεῖο δεν ἤταν σὲ θέση να ἀνταποκριθεῖ καὶ μοιραία ὁ μαθητὴς ἔπρεπε να καταφύγει κατὰ τὸ δίμηνο τοῦ θέρους (Ἰούλιος - Αὔγουστος) στα "φῶτα" τοῦ φροντιστῇ. Οἱ ἐξετάσεις τότε γίνονταν ἀρχὲς Σεπτεμβρίου καὶ ὁ μαθητής, ἂν προφθαινε κι εἶχε τὰ ἀναγκαῖα χρήματα για "ἐξέταστρα", ἔδινε σὲ δύο ἢ τρεῖς σχολές. Ὁ γραφῶν ἔδωσε πρῶτα στῇ Νομικὴ καὶ μία ἑβδομάδα μετὰ στῇ Φιλοσοφική. Τέταρτος παράγων ἐνισχυτικὸς τῶν φροντιστηρίων σὲ ὄλες τις πόλεις τῆς χώρας μας ἦσαν τὰ "φρονήματα". Μετὰ τὸ 1947 χιλιάδες δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς ἐκδιώχθηκαν ἢ ἀποκλείσθηκαν ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση λόγῳ "φρονημάτων". Ἤταν ἕνα ἐδραιωμένο καθεστώς, ποὺ ἔκανε πολλοὺς νέους που δεν ἤθελαν να ὑπογράψουν για λόγους ἀξιοπρέπειας - ὅπως ὁ γραφῶν - καὶ ὄχι ἰδεολογίας τις καταπτυστες "δηλώσεις μετανοίας" καὶ εἴχαν ἀποκλείσει ἀπαρχῆς κάθε ἰδέα διορισμοὺ στο ημόσιο. Ἡ δική μου προετοιμασία για φροντιστηριακὴ σταδιοδρόμηση εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὸ ἔτος τῆς προετοιμασίας

4 μου να εἰσαχθῶ στο Πανεπιστήμιο. Τὰ τετράδιά μου για τὴν Ἔκθεση, τὰ Λατινικά, κυρίως για τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, μὲ συντρόφευσαν ὡς τὸ τέλος τῆς φροντιστηριακής μου σταδιοδρομίας. Ὁ τελευταῖος ἐνισχυτικὸς παράγων εἶναι οἱ ἀλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις που ἀκολουθῆσαν τῇ μεταρρύθμιση τῶν Γ. Παπανδρέου-Λουκὴ Ἄκριτα - Εὐαγ. Παπανούτσου, τότε που καθιερώθηκε τὸ περιφημο ΑΚ -ΑΠ (Ἀκαδημαϊκὸ Ἀπολυτήριο), ποὺ ἀποσυνδέθηκαν οἱ ἐξετάσεις (πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) καὶ μεταβιβάστηκαν στο Λύκειο, κάτι που μελλοντικὰ ἐπρόκειτο να ἀποβεῖ εὐεργετικὸ για τὸ φροντιστήριο, καταστροφικό, ὅμως, για τὸ Λύκειο καὶ μακροπρόθεσμα για τὶς ἀνώτερες καὶ ἀνώτατες σχολές. Ἡ λεγομένη "μεταρρύθμιση Παπανούτσου" που ὑπερδιπλασίασε τὰ ἐξεταζόμενα μαθήματα καὶ τεμάχισε σὲ φέτες τὴν ἐξεταζόμενη ὕλη δημιούργησε τέτοια κοσμοσυρροὴ στα φροντιστήρια τὸ θέρος τοῦ 1965, ποὺ ἀναγκασθήκαμε να ἐνοικιάσουμε δύο ἐπὶ πλέον κτήρια καὶ ἀπὸ καθηγητὲς να μεταβαλλόμαστε στα διαλείμματα σὲ δρομεῖς. Ἔκτοτε ἡ ἀνὰ διετίαν σχεδὸν ἀνακοινουμένη "μεταρρύθμισή" που κατὰ κανόνα ἐξελισσόταν σὲ ἀπορρύθμιση, ἔφερνε νέον κόσμο στα φροντιστήρια. ιότι ὁ φροντιστὴς εἶχε ἐξελιχθεῖ σὲ ἔναν εἰδικευμένο στις ἐξετάσεις δάσκαλό που φροντίζε να καταρτισθεῖ πάνω στο νέο "μοντέλο" ἐξετάσεων, προτοῦ αὐτὸ ἀρχίσει ἄκομα να ἐφαρμόζεται. Ἐπιπλέον τὰ φροντιστηριακὰ βοηθήματα, ποὺ εἴχαν εὐρύτατη κυκλοφορία, ἦσαν σκάλες ἀνώτερα ἀπὸ τὰ λεγόμενα σχολικὰ "ἐγχειρίδια", ποὺ ἦσαν ὄντως ἐγχειρίδια - ὄχι ὅλα - για τὸ μυαλὸ τῶν μαθητῶν. Τότε ἄρχισε καὶ ἡ "μυθοποίηση" τοῦ φροντιστηρίου. Πολλοὶ φροντιστὲς εἴχαν γίνει στο εἶδος τοὺς "βεντέτες", ὅπως σήμερα οἱ "βεντέτες" τῆς τηλοψίας, χωρὶς φυσικὰ να πουλάνε...πίτουρα. εινὴ ἤταν ἡ δοκιμασία τῶν φροντιστηρίων κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ικτατορίας. Κάποια ἔκλεισαν. Κάποιοι φροντιστὲς στερήθηκαν ἀκόμη καὶ τοῦ δικαιώματος διδασκαλίας. Τότε φούντωσε τὸ "ἰδιαιτεράδικο", ποὺ κατὰ κανόνα ἤταν παρανομο. Ὁ φροντιστηριακὸς ὀργανισμός, μὲ τὸν ὁποῖο συνεργαζόμουν ἐγώ, ὡς τὸ 1969, ἔκλεισε δύο φορές. Βρίσκαμε ὑποκατάστατα λειτουργίας. Ἔτσι προέκυψε ὁ "Ἡράκλειτος". Οἱ δικτάτορες τελικὰ μας ἀνέχθηκαν, γιατὶ οἱ πλεῖστοι ἀξιωματούχοι εἴχαν τὴν ἀνάγκη μας. Ἐμπιστεύονταν τῇ δουλείᾳ μας. Τουλάχιστον τρεῖς ὑπουργοὶ τῆς ικτατορίας καὶ δεκάδες ἀνώτατοι ἀξιωματούχοι εἴχαν ἐμπιστευθεῖ τὴν προετοιμασία τῶν παιδιῶν τοὺς σὲ μένα, παρόλο που ἤξεραν ὅτι 19 Μαρτίου 1969, για να μὴν ἐκφωνήσω τὸν ἔτοιμο λόγο τῆς Γ ΕΑ για τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο (ὁ λόγος ἔκλεινε μὲ τὸ ἐπιφώνημα "Ζήτω ἡ 21 ἡ Ἀπριλίου" καὶ σὲ κάθε σχολεῖο πήγαινε συχνὰ ἐντολὴ να τὸν ἐκφωνήσει κάποιος συγκεκριμένος καθηγητὴς για να στιγματισθεῖ). Τὸ φρικτότερο τότε ἤταν ἡ διαχύσῃ τοῦ "χαφιεδισμού". Νεαροὶ ἀστυνομικοὶ εἴχαν ἐγγράφει ὡς μαθητὲς μας

5 στα τμήματα καὶ παρακολουθοῦσαν εἰδικὰ καποίους καθηγητές. Ἐπίσης κάποιοι μαθητὲς ἦσαν συνεργάτες τοὺς καὶ τὸ βραδὺ ἔδιναν "ῥαπόρτο" στους ἀστυνομικούς. εν τοὺς κατηγόρῳ. Κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἀστυνομικοὺς αὐτοὺς μας προστάτευσαν ἀπὸ τοὺς μαθητὲς μας. Τοὺς κερδίσαμε μὲ τὴν ἀξία που δείχναμε πάνω στῇ δούλεια μας. Ὡστόσο, δεν λησμονῶ ἕνα περιστατικό: Ἕνα βραδὺ κλήθηκα στην Μπουμηουλίνας (ὅπου ἡ Γενικὴ Ἀσφάλεια) ἀπὸ ἔναν ἀνώτερο ἀστυνομικὸ (ἀπὸ αὐτοὺς ποῦ μετὰ ὀνομάστηκαν "Βασανιστὲς") για μία "διευκρίνιση": τὶ ἐννοοῦσα στην ἔκθεση ποῦ ὑπαγόρευα μὲ τῇ φράσῃ: Ἀπὸ τῇ στιγμῇ ποῦ κάποιος θὰ πει "τὶ μ' ἐνδιαφέρει;" ἔχει γίνει τὸ πρῶτο βῆμα για τὴν παρακμὴ τῶν κρατῶν". Ἡ ἀνακρίσῃ δεν μὲ ἐνόχλησε. Αὐτό που μὲ συγκλόνισε ἤταν τὸ τετράδιο. Ἀνῆκε σὲ ἕνα μαθητῇ, ποὺ εἰλικρινὰ τὸν ἀγαπούσα. Ὄσο κι ἂν ὁ ἀστυνομικὸς τὸ ἔκρυβε ἐπιμελῶς, γνώρισα τὸ γραφικὸ τοῦ χαρακτῆρα. εν θὰ ἀναφερθῶ στο περιστατικὸ τῆς συναντήσεώς μου μὲ τὸν δεύτερο τῆς ἱεραρχίας τῶν συνταγματαρχῶν (αὐτὸς ἤταν ταξίαρχος), διότι ἤταν στους τότε φροντιστηριακοὺς κύκλους πολὺ γνωστὸ καὶ κυκλοφοροῦσε ὡς ἀνέκδοτο. Ἀνέκδοτο, ὅμως, κατάντησε ἡ ὑπόθεση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας μετὰ τῇ ικτατορίᾳ. εν θὰ ἀναπτύξω ἔδω αὐτό που ἔχω ἀναλύσει σὲ πλῆθος μελετῶν μου, χωρίς ποτέ καὶ πουθενὰ να ἔχω διαψευσθεῖ, ἀκόμη καὶ στις πιὸ δυσοίωνες προβλέψεις μου. Θὰ περιορισθῶ να πὼ μόνο τοῦτο: ἀντὶ να διαμορφώσουμε παιδεία, διαμορφώσαμε κακῆς ποιότητας ἐκπαίδευση, ποὺ ἐξελίχθηκε σὲ κακοπαιδεία καὶ ὑποπαιδεία. Οἱ πλεῖστοι τῶν πολιτικῶν - ἂν ὄχι ὅλοι - που ἀνέλαβαν τῇ διεύθυνση τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὑπουργείου τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως ἦσαν ἄγευστοι παιδείας καὶ οἱ συνεργάτες τοὺς ἦσαν ἀνικανοὶ να ἀσκήσουν ἔργο παιδείας. Κι εἴχαν μῖσος για τοὺς καλοὺς ἐκπαιδευτικούς, ἰδίως τοὺς φροντιστές. Ὄχι μόνο γιατὶ οἱ φροντιστὲς ἦσαν διδακτικὰ ἐπαρκέστεροι, ἀλλὰ καὶ γιατὶ βγήκαν σχεδὸν στο σύνολο τοὺς ἀπροσκύνητοι ἀπὸ τῇ ικτατορίᾳ. Τὴν ὥρα που αὐτοὶ ἔκαναν ῥαγδαῖες καριέρες ἔδω καὶ μὲ ὑποτροφίες στο ἐξωτερικό, τὰ φροντιστήρια εἴχαν γίνει για τοὺς ἐφήβους καταφύγια ἐλευθερίας. Ἡ δημοκρατία, ἀντὶ να τὰ τιμήσει, προσπάθησε να τὰ κτυπήσει. Ἀντὶ οἱ πρῶτοι - ἀλλὰ καὶ οἱ μετέπειτα - ὑπουργοὶ να καλέσουν καὶ να συμβουλευθοὺν πέντε "ψημένους" φροντιστές, συμβουλεύονταν "φρόκαλα", ἀνθρώπους που εἴχαν ἀποτύχει στο παρελθὸν κατὰ τὸ περᾷσμα τοὺς ἀπὸ τὰ φροντιστήρια. Τὸ φροντιστήριο, λόγῳ τῶν γνωστῶν περιπετειῶν τῆς χώρας, ἐξελίχθηκε σὲ μέγα σχολεῖο. Συγκέντρωσε μία τεράστια διδακτικὴ πείρα Χρησιμοποίησε τὰ πιὸ μοντέρνα συστήματα διδασκαλίας καὶ προσέφερε στῇ μαθητώσα νεολαία τὰ καλύτερα βιβλία. Οἱ πολιτικοὶ μας προσπάθησαν καὶ προσπαθοὺν να τὰ κλείσουν. Τὸ ἀποτέλεσμα εἲναι γνωστό: πέτυχαν τὴν ὁλοσχερῆ φροντιστηριοποίηση τοῦ Λυκείου. Σήμερα τὸ φροντιστήριο περνάει κρίσῃ. Ὄχι γιατὶ ἔγινε καλύτερο τὸ σχολεῖο. Θὰ τό πω

6 ὠμά: τὸ σχολεῖο ὅπως καὶ οἱ ἀνώτερες καὶ ἀνώτατες σχολὲς ἔχουν χρεοκοπήσει. Ἀποτόκος τῆς χρεοκοπίας αὐτῆς, ποὺ εἲναι γενικευμένο φαινόμενο σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῆς πολιτικῆς, εἲναι καὶ ἡ κρίσῃ τοῦ φροντιστηριακοὺ θεσμοῦ. Τὸ φροντιστήριο, ὅμως, βρίσκει πάντα τρόπους να ἐπιβιώνει. Σήμερα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἀνθίζει μία νέα μορφὴ φροντιστηρίου: οἱ σχολὲς γονέων, τὰ ἀνοιχτὰ ἢ λαϊκὰ πανεπιστήμια, οἱ πολιτιστικοὶ ὅμιλοι κ.λ.π. Στους χώρους αὐτοὺς οἱ ἄνθρωποι συμπληρώνουν ἢ ὁλοκληρώνουν τῇ μόρφωσή που δεν πήραν στο (σχολεῖο ἢ στῇ σχολῇ τούς. Προσωπικά, ξεκίνησα τῇ διδακτικῇ μου καριέρα ὡς φροντιστὴς ἀρκετὰ ἐνωρὶς ( ). Πίστευα πιὰ ὅτι τὸ φροντιστήριο ἀνηκεῖ στην προϊστορία τῆς προσωπικῆς μου ζωῆς. Ἔδω καὶ τρία χρόνια τὸ ξαναζῶ στα μαθήματά που παραδιδῶ στο ἀνοικτὸ πανεπιστήμιο τῆς γεραρᾶς "Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ". Κάποτε στο ἀμφιθέατρο τῆς ὁδοῦ Κωλὲττη συγκέντρωνα 150 μαθητές. Κάθε Τρίτη στην ὀδὸ Εὐρυπίδου, ὅπου παραδιδῶ μαθήματα ἱστορίας δωρεὰν συγκεντρώνω 250 ἀκροατές. Ἕνα θα πώ στους νέους συναδελφοὺς τῶν φροντιστηρίων: ὁποῖος ξέρει να διδάξει, δεν χάνει ποτέ. Οἱ μαθητὲς εἲναι σὰν τὰ λαγωνικά. Ὀσφραίνονται τὸ άσκαλο ἀπὸ μακριά. Πρέπει, ὅμως, ὁ φροντιστὴς να τὸ νοιώθει Βαθεῖα πῶς εἲναι άσκαλος. ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΠΕΥΚΗ - 23 Σεπτεμβρίου 2005

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ! ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 16 (96), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ» Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν καταδικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΟΣ Ζ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΙΜΗ: 0.50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; Τ ὸ ξημέρωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ» : λάθος. Πιὸ καλὰ ( πιὸ σωστὰ) θὰ ἤτανε ἂν λέγαμε : ἀγάπα τὸν ἑαυτό σου ὅπως ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς τὸν διπλανό σου. Τ`ὸν συνάνθρωπό σου δηλαδή, ποὺ μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου του Β κατά την. επίδοση του τιμητικού τόμου προς τιμήν του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ.

Ομιλία Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου του Β κατά την. επίδοση του τιμητικού τόμου προς τιμήν του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ομιλία Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου του Β κατά την επίδοση του τιμητικού τόμου προς τιμήν του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου. Δὲν μοῦ ἦταν εὔκολο νὰ γράψω τὰ βιογραφικὰ τοῦ Γέροντός

Διαβάστε περισσότερα

κ. Σ. Λ. Χ. κάτοικος Λονδίνου

κ. Σ. Λ. Χ. κάτοικος Λονδίνου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Τὸ κοσμοείδωλο τῆς φιλοσοφίας ἀντικατέστησε ἡ φαντασιώδης ἐπιστήμη (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Παρά τούς πόδας τοῦ π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου (Μηνᾶς Ἀναστασάκης) 03. Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Χαιρετισμὸς Θεόφ. Παπαδόπουλου, Τὸ κοινὸ καλὸ Χαιρετισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (α μέρος) Μέ τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου πραγματοποιοῦμε ἐφέτος τήν «Εἰκοστή

διάλογος Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (α μέρος) Μέ τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου πραγματοποιοῦμε ἐφέτος τήν «Εἰκοστή ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 54 διάλογος Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΟΥΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων. Μέ τήν χάρη καί τήν εὐλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: http://www.oefe.gr/ekdoseis/47/2.pdf ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗ (22/10/2005) κος Στεφανής: Ξεκινήσαµε σας έλεγα µία προσπάθεια για

Πηγή: http://www.oefe.gr/ekdoseis/47/2.pdf ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗ (22/10/2005) κος Στεφανής: Ξεκινήσαµε σας έλεγα µία προσπάθεια για Πηγή: http://www.oefe.gr/ekdoseis/47/2.pdf ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗ (22/10/2005) κος Στεφανής: Ξεκινήσαµε σας έλεγα µία προσπάθεια για να αναδείξουµε τις µορφές οι οποίες κόσµησαν, κοσµούν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 739 Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι (1912-1913) Πόντος. Ἕνα ὁδοιπορικὸ στὴν ἱστορία Τὸ μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Lautsi καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ;

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 17 (97), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2010 «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Γ.Α. Παπανδρέου βρέθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως. Στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση στὴν πρωτεύουσα

Παρέλαση στὴν πρωτεύουσα ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 7 (87), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἀλβανίας Ἡ σκορπίζει ἀφειδώλευτα τὰ χαμόγελά της πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἰδιαίτερα, μάλιστα, ὅταν παίρνῃ καὶ κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ἔτος 1 ο Νοέμβριος 2011 Τεῦχος 2 ο Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκ φύσεως καλός, τὴν πεποίθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους

Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους 1. Γενικά χαρακτηριστικά τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ Τό ζήτημα τῆς ὀργανώσεως, τῆς ποιότητας καί τῆς λειτουργίας τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τῆς βυζαντινῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 185 / ΤΙΜΗ 0,90 ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 185 / ΤΙΜΗ 0,90 ΣΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ Ἀντιφωνητὴς ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς μητρός; Πάντως ὡς οἶδεν, ὡς ἠθέλησε καί ὡς ηὐδόκησεν. Ἄσαρκος γάρ ὤν, ἐσαρκώθη ἑκών. Καί γέγονεν ὁ Ὤν, ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΧΡΑΝΤ ΝΤΙΝΚ Ξανθιώτικος (πάλι!) δάκτυλος; 14 Φεβρουαρίου, Ἡµέρα τῶν Ἐρωτευµένων! Κυβερνητική σοφία... in English!

Ἀντιφωνητὴς. ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΧΡΑΝΤ ΝΤΙΝΚ Ξανθιώτικος (πάλι!) δάκτυλος; 14 Φεβρουαρίου, Ἡµέρα τῶν Ἐρωτευµένων! Κυβερνητική σοφία... in English! Ἀντιφωνητὴς...Ψυχές μαραγκιασμένες ἀπό δημόσιες ἁμαρτίες καθένας κι ἕνα ἀξίωμα σάν τό πουλί μές στό κλουβί του... Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ Υ ΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

ΑΙ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ Υ ΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 43 4.00 ΑΝΟΙΞΗ 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τριµηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς ------------------------------------------------------------------------------ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΣΤΡΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα