ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά ) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 1 Καταθετικοί Λογαριασμοί (1)+(1.2) , 1.1 Υπόλοιπο Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης (προθ/κες καταθέσεις) , 1.2 Υπόλοιπο Λογαριασμού Διαθέσιμων Κεφαλάιων στην Τράπεζα της Ελλάδος , (2.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5 )+(2.6)+(2.7)+(2.8)+(2.9) , 2 Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες (1) (2) 2.1 Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (3) , 2.2 Ομόλογα Πιστωτικών Ιδρυμάτων (3), Υφιστάμενα Σύνθετα Ο.Ε.Δ. & Πιστωτικών Ιδρυμάτων έως την 2.3 1/7/27, 2.4 Κρατικά Ομόλογα Ευρωζώνης, 2.5 Μετοχές , 2.6 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλάιων , Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης & Δικαιώματα Προαίρεσης 2.7 του Χ.Α., 2.8 Συγχρηματοδότήσεις Έργων, 2.9 Διακιώματα από Χρηματοδοτική Μίσθωση, Κινητές Αξίες που Αποκτήθηκαν έναντι Ληξιπρόθεσμων 3 Ασφαλιστικών Εισφορών ή άλλων Απαιτήσεων, 4 Επενδύσεις σε Ακίνητα (4) (2) , Ακίνητα που Αποκτήθηκαν Έναντι Ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών 5 Εισφορών ή Άλλων Απαιτήσεων 6 Ανεξόφλητα Ποσά Δανείων, 7 Πλεόνασμα Χρήσης Προϋπολογισμού Έτους Επένδυσης , 8 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) , Δηλαδή, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο ενημερωτικό σημείωμα, η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, λόγω εφαρμογής του PSI, ανέρχεται σε 1,3 δις ευρώ περίπου. Στην παραπάνω καταγραφή της περιουσίας του Ταμείου μας περιλαμβάνεται και ποσό 51,32 εκατομμύρια ευρώ που έχει αποτιμηθεί το σύνολο της επένδυσης σε τίτλους Τραπεζών. Μέσα στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των μετοχών που κατέχει το ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής που, όπως είναι γνωστό, αποτελεί το βασικό μέτοχο και ως εκ τούτου έχει και την ευθύνη της διοίκησής της. 1

2 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου Ημερομηνία Ποσά σε ευρώ 2/6/1997 Αρχική Επένδυση /1/1997 ΑΜΚ /6/1999 ΑΜΚ /3/23 ΑΜΚ /6/27 ΑΜΚ /7/28 Επανεπένδυση μερίσματος /1/29 ΑΜΚ ΣΥΝΟΛΟ Β. Μερίσματα Μερίσματα Ημερομηνία Ποσά σε ευρώ , , , , , ,8 ΣΥΝΟΛΟ ,76 Γ. Έσοδα από πωλήσεις μετοχών Έσοδα από Πωλήσεις Ποσά σε ευρώ μετοχών 3/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ ΣΥΝΟΛΟ Εκτιμήσεις βάσει τιμών κλεισίματος της μετοχής τις παραπάνω ημερομηνίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αξιολόγηση της επένδυσης του ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν και το γεγονός ότι από το 1997 έως και σήμερα τα βασικά μεγέθη της Τράπεζας έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. 2

3 Εξέλιξη Βασικών μεγεθών της Τράπεζας, Δεκ Ποσά σε ευρώ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,16% ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,8% ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ % 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ATTICA BANK ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Υπόλοιπο στις 31/3/212 Ποσοστό επί συνόλου της κατηγορίας ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,35 61,25% ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ,96 16,39% ΣΥΝΟΛΟ ,31 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ATTICA BANK 4.97 καταθετικοί λογαριασμοί ασφαλισμένων/εργαζομένων του ΕΤΑΑ στην ATTIKA BANK στις 31/3/212 Καταθέσεις μελών του ΕΤΑΑ στην Τράπεζα (προϊόντα μελών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 31/3/212) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Υπόλοιπο Καταθέσων Ποσοστό επί συνόλου Καταθέσεων ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΖ/ΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΑ ,78 1,16% ΕΝΤΟΚΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΡΓΑΖ/ΑΣΦΑΛΙΣΜ. ΕΤΑΑ ,14,4% ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛ/ΣΥΝ-ΧΩΝ ΕΤΑΑ ,47,2% ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΖ/ΑΣΦΑΛΙΣΜ. ΕΤΑΑ ,86,74% ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΑΥΞΗΜ. ΕΠΙΤ. ΕΡΓΑΖ/ΑΣΦΑΛΙΣΜ. ΕΤΑΑ ,63,8% ΣΥΝΟΛΟ ,88 2,21% 3

4 4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ (ΤΝ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ) i. Καταθετικά Προϊόντα Στους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου, Έντοκου Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου και Τρεχούμενου Αυξημένου Επιτοκίου παρέχεται πιστωτικό επιτόκιο προσαυξημένο κατά,25% σε όλες τις κλίμακες σε σχέση με το τιμολόγιο της Τράπεζας και για όλο το ποσό της κατάθεσης. Στους λογαριασμούς Υπερταμιευτηρίου παρέχεται επιτόκιο 1,6% από το πρώτο ευρώ και για όλο το ποσό του λογαριασμού, αντί του 1,5% του τιμολογίου της Τράπεζας. Παροχή καρνέ επιταγών με προτυπωμένο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη ή την επωνυμία της επιχείρησης. Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, με πάγιες εντολές. Δωρεάν συναλλαγές μέσω e-banking. Δυνατότητα εξόφλησης οφειλών ΙΚΑ,ΦΠΑ και ΟΑΕΕ Δυνατότητα εξόφλησης εισφορών ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ με πάγιες εντολές Δυνατότητα πληρωμής εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών χωρίς προμήθεια. ii. Καταναλωτικά Προϊόντα Ανοιχτό Δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο 9,75% πλέον εισφοράς Ν.128/75, αντί του 1,4 % του τιμολογίου της Τράπεζας Τοκοχρεολυτικό Δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο 8,% πλέον εισφοράς Ν. 128/75, αντί του 1,% του τιμολογίου της Τράπεζας. Τοκοχρεολυτικό Δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο 7,% πλέον εισφοράς Ν. 128/75, αποκλειστικά με τη Στήριξη Νέων Μηχανικών. iii. Πιστωτικές Κάρτες Στους ασφαλισμένους ΤΣΜΕΔΕ παρέχονται κάρτες Visa/Mastercard με επιτόκιο εκτοκισμού 9,5% πλέον εισφοράς Ν. 128/75, αντί του 16,65% του τιμολογίου της Τράπεζας. Στους ασφαλισμένους ΤΝ και ΤΣΑΥ παρέχονται κάρτες Visa/Mastercard με επιτόκιο εκτοκισμού 1,5% πλέον εισφοράς Ν. 128/75, αντί του 16,65% του τιμολογίου της Τράπεζας. Δωρεάν ετήσια έξοδα διαχείρισης εφ όρου ζωής για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ iv. Στεγαστικά Προγράμματα Σε όλους τους ασφαλισμένους ΕΤΑΑ παρέχονται επιτόκια Στεγαστικών Δανείων μειωμένα κατά,25% από τα αντίστοιχα προϊόντα μας σταθερού επιτοκίου για τρία έτη και με μειωμένο κατά,25% το Βασικό Επιτόκιο. Έκπτωση 3% στα έξοδα διαχείρισης για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η επένδυση στην ATTICA BANK έχει προσφέρει στο Ταμείο πολλαπλά οφέλη. 4

5 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΙΣΤΟΔΟΣΙΑΣ Από τη Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Ταμείου παραθέτουμε τα οικονομικά αποτελέσματα του 1 ου τετραμήνου 212 με συγκριτικά στοιχεία του αντίστοιχου 1 ου τετραμήνου του 211. Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 212 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟ 1 Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 211. i. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Εισπράξεις προμηθειών κεντρικού 1 ου τετραμήνου 212 Εισπράξεις προμηθειών κεντρικού 1 ου τετραμήνου 211 Εισπράξεις προμηθειών Υπ/των 1 ου τετραμήνου 212 Εισπράξεις προμηθειών Υπ/των 1 ου τετραμήνου 211 Συνολικό ποσό εισπράξεων προμ. ΕΕ 1 ου τετραμήνου 212 Συνολικό ποσό εισπράξεων προμ. ΕΕ 1 ου τετραμήνου ,5 ευρώ ,7 ευρώ ΑΥΞΗΣΗ 23,77% ,9 ευρώ ,5 ευρώ ΑΥΞΗΣΗ 34,21% ,48 ευρώ ,2 ευρώ ΑΥΞΗΣΗ 29,2% ii. ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές 1 ου τετραμήνου 212 τεμάχια 9.56 Εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές 1 ου τετραμήνου 211 τεμάχια ΑΥΞΗΣΗ 32,8% Στα συνολικά εκδοθέντα κεφάλαια από την κεντρική υπηρεσία υπάρχει αύξηση 78% περίπου, ενώ πολύ μεγαλύτερη είναι η αύξηση από τα υποκαταστήματα ii- a. ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές υπο/των 1 ου τετραμήνου 212 τεμάχια Εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές υπο/των 1 ου τετραμήνου 211 τεμάχια ΑΥΞΗΣΗ 111,5% 5

6 iii. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Νέες προεξοφλήσεις 1 ου τετραμήνου ,59 ευρώ Νέες προεξοφλήσεις 1 ου τετραμήνου ,14 ευρώ Εισπράξεις από προεξοφλήσεις 1 ου τετραμήνου ,3 ευρώ Εισπράξεις από προεξοφλήσεις 1 ου τετραμήνου ,95 ευρώ Εισπραχθείσες προμήθειες και τόκοι (62.955, ,)= ,63 ευρώ 1 ου τετραμήνου 212, έναντι ποσού (8.398, ,76)=25.595,91 ευρώ για το έτος 211 ΑΥΞΗΣΗ 563,8% iv. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Κεφάλαιο Τόκοι Συνολικές Εισπράξεις Ζητηθείσες Πληρωθείσες 1 / , , , , ,58 1/ , , , , ,5 6

7 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τα οικονομικά αποτελέσματα και η κατάσταση των αποθεματικών του ΤΠΕΔΕ, μετά την εφαρμογή του PSI, έχουν όπως στον παρακάτω πίνακα: 1 Καταθετικοί Λογαριασμοί Υπόλοιπο Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης (προθ/κες καταθέσεις) Υπόλοιπο Λογαριασμού Διαθέσιμων Κεφαλάιων στην Τράπεζα της Ελλάδος 2 Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες (1) (2) 2.1 Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (3) 2.2 Ομόλογα Πιστωτικών Ιδρυμάτων (3) Υφιστάμενα Σύνθετα Ο.Ε.Δ. & Πιστωτικών Ιδρυμάτων έως την 2.3 1/7/ Κρατικά Ομόλογα Ευρωζώνης 2.5 Μετοχές 2.6 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλάιων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης & Δικαιώματα Προαίρεσης 2.7 του Χ.Α. 2.8 Συγχρηματοδότήσεις Έργων 2.9 Διακιώματα από Χρηματοδοτική Μίσθωση Κινητές Αξίες που Αποκτήθηκαν έναντι Ληξιπρόθεσμων 3 Ασφαλιστικών Εισφορών ή άλλων Απαιτήσεων 4 Επενδύσεις σε Ακίνητα (4) (2) Ακίνητα που Αποκτήθηκαν Έναντι Ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών 5 Εισφορών ή Άλλων Απαιτήσεων 6 Ανεξόφλητα Ποσά Δανείων 7 Πλεόνασμα Χρήσης Προϋπολογισμού Έτους Επένδυσης 8 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1)+(1.2) (2.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5 )+(2.6)+(2.7)+(2.8)+(2.9) (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) , , , , , , , , , ,35 7

8 Για τη βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής και υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος του ΤΠΕΔΕ προτείνονται οι πιο κάτω νομοθετικές ρυθμίσεις: Προϋποθέσεις χορήγησης και υπολογισμός εφάπαξ παροχών Προϋποθέσεις για τη χορήγηση εφάπαξ παροχών αποτελούν: Ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου στον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στο ΤΠΕΔΕ, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (1) έτη. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω οριστικώς κριθείσης αναπηρίας ο ανωτέρω χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5) έτη και Η συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στα μέλη της οικογένειάς του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 38 και 56 Ν. 384/1992, του άρθρου 16 Ν. 2556/1997 και του άρθρου 82 Ν. 3996/212, όπως ισχύουν, εφόσον ο θανών είχε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη ή διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα των προϋποθέσεων χορήγησης εφ άπαξ παροχών σε ασφαλισμένους του ΤΠΕΔΕ καταργείται. Το ύψος του εφάπαξ υπολογίζεται κατά το χρόνο λήξης του εργοληπτικού πτυχίου του ασφαλισμένου και σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο αυτό ως προς τον υπολογισμό του ποσού του χορηγούμενου εφάπαξ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι νέες διατάξεις θα αφορούν : όσους συνταξιοδοτηθούν μετά τη δημοσίευση του Νόμου ή όσους υποβάλλουν αίτηση για εφάπαξ μετά τη δημοσίευση του Νόμου Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ Ελήφθη απόφαση για τη συνεργασία μεταξύ ΤΣΜΕΔΕ- ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για τη χρήση μεθόδων τηλεκατάρτισης. Ορίστηκαν εκπρόσωποι, υπάλληλοι του ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι θα απαντούν ηλεκτρονικά σε κάθε ερώτημα των ασφαλισμένων. 8

9 Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ Με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) ηλεκτρονικής διαχείρισης νοσηλίων και πληρωμών παρουσιάζουμε τον παρακάτω πίνακα όπου φαίνονται τα στατιστικά στοιχεία ανά εβδομάδα λειτουργίας πριν και μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος. ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ Θ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ξ. Β. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ 9

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Μετά από τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του PSI στα αποθετικά του Ταμείου μας και επειδή στο επόμενο διάστημα θα κληθούμε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 -ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ..8 2.1. Ζήτηση Τραπεζικών Προϊόντων...8-13

Διαβάστε περισσότερα

T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ T CREDIT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λέκκα

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 10 ης εταιρικής χρήσης (1.1. 31.12.2005) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΑΘΗΝΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Οικονομικές Καταστάσεις ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2014 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΝΤΑΪΝΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Οικονομικές Καταστάσεις της 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο 2012 Περιεχόμενα- Σύντομο Ιστορικό-Ταυτότητα Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2012, εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα