Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου Ελληνική Οικονοµία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία"

Transcript

1 Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονοµία Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον ρυθµό αναπτύξεως στο πρώτο τρίµηνο του έτους, επιβεβαιώνει τις εκτιµήσεις σχετικά µε την ανασχετική επίπτωση της παρατεταµένης αβεβαιότητας επί της οικονοµικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα της επενδυτικής δαπάνης. Όπως απεικονίζεται στο Γράφηµα 1, ο ρυθµός µεγεθύνσεως της οικονοµικής δραστηριότητας στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 215 έλαβε οριακά θετικό πρόσηµο σε ετήσια βάση (,3% µε βάση τα εποχικώς διορθωµένα στοιχεία), έναντι µειώσεως κατά,3% το πρώτο τρίµηνο του 214. αυτοκινήτων, όσο και από την πλευρά της προσφοράς, όπως η βιοµηχανική παραγωγή και η οικοδοµική δραστηριότητα, έστω και αν έχει ως βάση τα ιδιαίτερα χαµηλά περυσινά επίπεδα. Συγκεκριµένα, οι πωλήσεις νέων επιβατηγών αυξήθηκαν κατά 27,6.%, σε ετήσια βάση στο τετράµηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 215. Παράλληλα, η µεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,7% στο πρώτο τρίµηνο του έτους (Γράφηµα 2), ενώ η οικοδοµική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 25,4% στο πρώτο δίµηνο. 1 Γράφηµα 2. Μεταποιητική Παραγωγή και είκτης Εµπιστοσύνης στη Βιοµηχανία 1% 6,% Γράφηµα 1. Ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ σε % ετήσια και τριµηνιαία µεταβολή, εποχικώς διορθωµένα στοιχεία 8 6 5% % 4,% 4-5% 2,% 2-1%,% -2,% -4,% -2 % ετήσια μεταβολή κινητός μέσος 6μηνου Δείκτης Εμπιστοσύνης στη Βιομηχανία -15% -2% -6,% -8,% -1,% % τριµηνιαία µεταβολή % ετήσια µεταβολή Σε τριµηνιαία βάση, το ΑΕΠ µειώθηκε κατά,2% στο πρώτο τρίµηνο 215, έναντι µειώσεως,4% στο τέταρτο τρίµηνο 214 και αυξήσεως,8% το πρώτο τρίµηνο 214. Συνεπώς, η οικονοµία αδυνατεί να εισέλθει σε φάση ανακάµψεως, διανύοντας το δεύτερο κατά σειρά τρίµηνο µε αρνητικό ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ σε τριµηνιαία βάση. Η εξέλιξη αυτή καθιστά αδήριτη την ανάγκη αποµακρύνσεως της αβεβαιότητας και επιτεύξεως συµφωνίας προκειµένου να εξασφαλισθεί η αναγκαία ρευστότητα στην οικονοµία και να ανακάµψουν οι επιχειρηµατικές προσδοκίες, ώστε να αυξηθεί η επενδυτική δαπάνη και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισηµαίνεται ότι η Ελλάδα, µαζί µε την Φινλανδία αποτελούν τις µοναδικές χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε ύφεση. Αντιθέτως, η Ευρωζώνη κατέγραψε ρυθµό ανάπτυξης,4% σε τριµηνιαία βάση το πρώτο τρίµηνο 215 και µάλιστα υψηλότερο από εκείνο του Ην. Βασιλείου (,3%), αλλά και των ΗΠΑ (,1%). Ενθαρρυντική είναι η ανοδική πορεία των δεικτών της πραγµατικής οικονοµίας που ανακοίνωσε την περασµένη εβδοµάδα η ΕΛΣΤΑΤ τόσο από την πλευρά της ζητήσεως, όπως οι πωλήσεις νέων Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, µειώνεται µε ιδιαίτερα υποτονικό ρυθµό φθάνοντας το 25,4% τον Φεβρουάριο 215 µε βάση τα εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η ασθενική άνοδος της εγχωρίου ζητήσεως το τελευταίο τρίµηνο του 214 και η στάση αναµονής του επιχειρηµατικού τοµέα στους πρώτους µήνες του τρέχοντος έτους λόγω της παρατεταµένης αβεβαιότητας φαίνεται πως δυσχεραίνουν τη δυνατότητα της οικονοµίας να δηµιουργήσει τον αριθµό νέων θέσεων εργασίας που χρειάζεται η χώρα για να καµφθεί ουσιωδώς η ανεργία Φεβ-12 Γράφηµα 3. Ετήσιες Μεταβολές Εργατικού υναµικού και Ποσοστό Ανεργίας Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 2% Μεταβολή Αριθµού Ανέργων (αριστερός άξονας) Μεταβολή Αριθµού Απασχολουµένων (αριστερός άξονας) Ποσοστό Ανεργίας (δεξιός άξονας) Παράλληλα, η αύξηση του αριθµού των απασχολουµένων ήταν σηµαντικά µικρότερη της µείωσης του αριθµού των ανέργων αφού το εργατικό δυναµικό µειώθηκε κατά,9% (42,1 χιλ.). Η τάση

2 αποχωρήσεως αριθµού ατόµων από το εργατικό δυναµικό οδηγεί σε επιβράδυνση της µειώσεως του ποσοστού ανεργίας. Το σκηνικό αυτό επιβαρύνεται σηµαντικά από τις ισχυρές αποπληθωριστικές πιέσεις που επικρατούν στην ελληνική οικονοµία. Όπως παρατηρείται στο Γράφηµα 4, ο πληθωρισµός στην Ελλάδα παραµένει σε αρνητικό έδαφος και στους πρώτους µήνες του έτους. Συγκεκριµένα, διατηρήθηκε στο -2,1% τον Απρίλιο 215 όπως και τον Μάρτιο 215 και -1,3% τον Απρίλιο % % -1% -2% -3% Γράφηµα 4.Πληθωρισµός µε βάση τον ΤΚ και οµικός Πληθωρισµός Πληθωρισµός οµικός Πληθωρισµός Αποπληθωριστική ιαδικασία: Η µείωση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης είχε αρνητική επίπτωση στον πληθωρισµό (κατά 1,1 ποσοστιαίες µονάδες σε ετήσια βάση) όπως και η τιµή της βενζίνης (,68 ποσοστιαίες µονάδες). Αντίθετα, µικρές αυξήσεις σηµειώθηκαν στις κατηγορίες διατροφή και αλκοολούχα ποτά, οι οποίες είχαν συνολικά θετική επίπτωση στον πληθωρισµό κατά,29 ποσοστιαίες µονάδες. 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% Γράφημα 5. Εξέλιξη Τιμών Εμπορεύσιμων και Μη Αγαθών % ετήσιες μεταβολές Δείκτης Αγαθών Δείκτης Υπηρεσιών Η διατήρηση των τιµών του πετρελαίου σε χαµηλό επίπεδο και το 215 σε συνδυασµό µε την αδυναµία ανακάµψεως της πραγµατικής ζήτησης της οικονοµίας είναι οι κύριοι παράγοντες που διατηρούν τον πληθωρισµό σε αρνητικό έδαφος και το 215. Αύξηση του πληθωρισµού αναµένεται το 216, µε την ανάκαµψη της οικονοµίας. Η υποτονική ζήτηση αντανακλάται στην διατήρηση του δοµικού πληθωρισµού στο -,8% και τον Απρίλιο 215. Η µείωση αποδίδεται πρωτίστως στα αγαθά (Απρίλιος 215:-2,6%) αλλά και τις υπηρεσίες (Απρίλιος 215: -1,3%). Όπως εµφαίνεται στο Γράφηµα 5, οι τιµές των εµπορεύσιµων υπηρεσιών µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 214 µειώνονταν µε µεγαλύτερο ρυθµό από ό,τι οι τιµές των αγαθών. Η εικόνα αυτή αντιστράφηκε τους τελευταίους µήνες του 214 και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. Αγορά Εργασίας: Σύµφωνα µε τα µηνιαίαεποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία-της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε σηµαντικά κατά 7,5% (97,5 χιλ.) τον Φεβρουάριο 215, σε ετήσια βάση, ενώ οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 1,6% (55,5 χιλ.). Κατά συνέπεια το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 25,4% τον Φεβρουάριο 215, έναντι 27,2% τον Φεβρουάριο 214. Γράφημα 6. Ετήσια Μεταβολή της Απασχόλησης: 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -1% % μέση ετήσια μεταβολή -11% -12% Η ετήσια µείωση του εργατικού δυναµικού κατά 42,1 χιλ. άτοµα δεν συνοδεύθηκε από αντίστοιχη αύξηση του µη ενεργού πληθυσµού, που αντίθετα µειώθηκε κατά 1,2 χιλ., µε αποτέλεσµα να µειωθεί ο πληθυσµός ικανός προς εργασία κατά 52,2 χιλ. Η συνεχής αποχώρηση από το εργατικό δυναµικό σε συνάρτηση µε τη µείωση του µη ενεργού πληθυσµού µπορεί να µειώνει µεν το ποσοστό ανεργίας, φαλκιδεύει, όµως, τον παραγωγικό συντελεστή εργασίας εµποδίζοντας την δυναµική µείωση των ανέργων και τον δυνητικό ρυθµό ανάπτυξης. Αναφορικά µε το ποσοστό ανεργίας κατά ηλικιακή οµάδα, επισηµαίνεται η σηµαντική µείωση της ανεργίας στα ηλικιακά κλιµάκια ετών σε 5,1% τον Φεβρουάριο 215 (Φεβρουάριος.214: 56,4%) και έτη σε 31,3% (Φεβρουάριος 214: 36,%). Αντίθετα, στο κρίσιµη ηλικιακή οµάδα έτη αυξήθηκε το ποσοστό των ανέργων στο 21,3% τον Φεβρουάριο 215 από 2,6% τον Φεβρουάριο 214, ενώ µεταξύ των ετών το ποσοστό των ανέργων παρουσίασε ανεπαίσθητη µείωση (Φεβρουάριο 215: 17,8%, Φεβρουάριος 214: 17,9%). Από την άλλη πλευρά, θετικές κρίνονται οι εξελίξεις που καταγράφονται στην καθαρή ροή απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα (απασχόληση-αποχωρήσεις) το πρώτο τετράµηνο 215 µε βάση το πληροφορικό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς σηµειώθηκε ικανοποιητική αύξηση της απασχόλησης. 2

3 Ειδικότερα, οι καθαρές ροές µισθωτής απασχόλησης ενισχύθηκαν σηµαντικά το τετράµηνο Ιανουαρίου- Απριλίου 215, καθώς οι προσλήψεις µισθωτών στον ιδιωτικό τοµέα υπερέβησαν τις αναχωρήσεις κατά 18,4 χιλ. άτοµα, έναντι 11,5 χιλ. άτοµα το αντίστοιχο διάστηµα 214. Η επίδοση του ισοζυγίου στο τετράµηνο 215 αποτελεί την υψηλότερη πρώτου τετραµήνου έτους από το 21, όπως εµφαίνεται στο Γράφηµα 7. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αύξηση των προσλήψεων κατά 72, χιλ. άτοµα το τετράµηνο 215, έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος 214, αύξηση η οποία υπερκάλυψε την αύξηση των αποχωρήσεων (65,1 χιλ.) που σηµειώθηκαν στο ίδιο διάστηµα Γράφηµα 7. Καθαρή Ροή της µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα σε χιλ., Ιανουάριος-Απρίλιος 25,2 4,2-13,7 7, -29,5 11,5 2,5 18,4 ΚαθαρήΡοή -32,7Απασχόλησης Πηγή: Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ Προσλήψεις Απολύσεις Σηµαντική συµβολή στην αύξηση των προσλήψεων τον Απρίλιο 215 είχαν οι συµβάσεις εργασίας µερικής απασχόλησης, καθώς και οι συµβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης, που αποτελούν συνολικά το 43,2% των νέων προσλήψεων (Γράφηµα 8). Συγκεκριµένα, τον Απρίλιο 215, το ποσοστό των συµβάσεων πλήρους απασχόλησης διαµορφώθηκε στο 56,8% του συνόλου, οι συµβάσεις µερικής απασχόλησης ανήλθαν σε 28,6%, ενώ οι συµβάσεις της εκ περιτροπής απασχόλησης ανήλθαν σε 14,6%. Γράφηµα 8. Ποσοστιαία Κατανοµή Νέων Προσλήψεων ανά Είδος Σύµβασης Εργασίας, Ιανουάριος-Απρίλιος 215 Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ Εκ περιτροπής; 14,65% Μερική; 28,57% Πλήρης; 56,78% Ο Απρίλιος 215 είναι ο τρίτος κατά σειρά µήνας που εµφανίζει θετική καθαρή ροή απασχόλησης, καθώς το διάστηµα Σεπτεµβρίου 214-Ιανουαρίου 215 το ισοζύγιο ήταν αρνητικό. Πάντα τον Απρίλιο, οι ροές απασχόλησης εµφανίζονται πάντα θετικές, αν και ο Απρίλιος 215 παρουσιάζει την υψηλότερη θετική επίδοση. Θετική εξέλιξη κρίνεται η υψηλότερη καθαρή αύξηση της απασχόλησης τον Απρίλιο 215 καταγράφεται στην ηλικιακή οµάδα 3-44 ετών που θεωρείται η πιο παραγωγική. Τέλος, η µεγαλύτερη θετική ροή απασχόλησης καταγράφεται στους τοµείς των καταλυµάτων και τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. Βιοµηχανική Παραγωγή: Βελτιώθηκε αισθητά η εικόνα της βιοµηχανίας στο πρώτο τρίµηνο του 215. Συγκεκριµένα, η µεταποιητική παραγωγή σηµείωσε τον Μάρτιο 215, σηµαντική αύξηση κατά 8,2% (Φεβρ.215: +5,8%), σε ετήσια βάση, για τρίτο κατά σειρά µήνα, ενώ στο πρώτο τρίµηνο του 215 η αύξησή της ανήλθε στο 5,7% (δίµηνο 215: +4,5%), έναντι οριακής µείωσης κατά,1% στο αντίστοιχο τρίµηνο του 214 (βλ. Πίνακα). Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι η αύξηση της µεταποιητικής παραγωγής οφείλεται κατά σηµαντικό βαθµό στην παραγωγή διυλισµένου πετρελαίου, λόγω της υψηλής στάθµισης του κλάδου στον δείκτη, όπως και στην άνοδο της παραγωγής των βασικών µετάλλων και της βιοµηχανίας τροφίµων. Ειδικότερα, σχετικά µε την εξέλιξη των κλάδων της µεταποίησης στο πρώτο τρίµηνο 215, σηµειώνεται ότι 14 από τους 24 κλάδους της κατέγραψαν άνοδο. Συγκεκριµένα, στο πρώτο τρίµηνο 215 αυξήθηκε η παραγωγή σε βασικούς κλάδους της ελληνικής βιοµηχανίας όπως: Της βιοµηχανίας τροφίµων (3,2%), της ποτοποιίας (+4,%), της καπνοβιοµηχανίας (+35,%),λόγω σηµαντικών εξαγωγών, των βασικών µετάλλων (+4,6%), λόγω επίσης αύξησης της ζήτησης από το εξωτερικό, των διυλιστηρίων (+17,5%), της χαρτοποιίας (+4,8%), των ηλεκτρονικών υπολογιστών (+53,1%), της βιοµηχανίας χηµικών προϊόντων (+3,1%), της φαρµακοβιοµηχανίας (+1,7%), της (αναθέρµανσης) της παραγωγής του λοιπού εξοπλισµού µεταφορών και κυρίως ναυπηγίων (+12,3%), των άλλων µεταποιητικών δραστηριοτήτων (+7,6%), που αφορούν κυρίως παραγωγή εµπιστευτικών προϊόντων (+7,3%) και του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού (+7,3%). Αντίθετα, συνεχίζεται η πτώση της παραγωγής της οικοδοµήσιµης ξυλείας (-12,9%) και της τσιµεντοβιοµηχανίας (-8,3%), εξαιτίας κυρίως της επιβράδυνσης της προόδου των έργων βασικής υποδοµής και της στασιµότητας της οικοδοµικής δραστηριότητας, καθώς επίσης της βυρσοδεψίας (- 19,9%) και των ειδών ένδυσης και υπόδησης (- 11,3%). Επισηµαίνεται ότι η αύξηση της συνολικής βιοµηχανικής παραγωγής υστέρησε (1 ο 3µηνο 215: +2,3%), έναντι της αύξησης µεταποιητικής βιοµηχανίας (+5,7%), εξαιτίας της µείωσης της παραγωγής των Ορυχείων και Λατοµείων (1 ο 3µηνο: +2,3%, 1 ο 3µηνο 214: -2,5%). Ειδικότερα η εξορυκτική παραγωγή επηρεάσθηκε δυσµενώς, 3

4 λόγω της µείωσης: (α) της εξόρυξης Νικελίου (- 15,3%), εξαιτίας των χαµηλών τιµών που σχηµατίσθηκαν στη διεθνή αγορά, (β) της µείωσης της εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, λόγω της αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας, που προέκυψε από την πληθώρα υδάτων στα φράγµατα (-11,9%) και (γ) της εξόρυξης αµµοχάλικα και µάρµαρου (-15,3%), εξαιτίας της επιβράδυνσης των δηµοσίων έργων και της µείωσης της άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου (-16.5%). Κλάδοι Μεταποίησης (εκατοστιαίες μονάδες) 1ο 3μηνο 215 1ο 3μηνο 214 Παράγωγα πετρελαίου 3,44 -,8 Τρόφιμα,66,2 Καπνός,62 -,35 Βασικά μέταλλα,46,87 Ηλεκτρινικοί υπολογιστές,39,23 Ποτά,26,31 Χημικά προϊόντα,22,26 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός,15 -,44 Χαρτί και προϊόντα,14,2 Προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη,13,22 Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα,11 -,11 Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών,4 -,15 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες,3,3 Κλωστουφαντουργικές ύλες,1 -,27 Έπιπλα -,1,2 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων -,1 -,36 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων -,2,5 Μηχανοκίνητα οχήματα -,3,12 Δέρματα-είδη υπόδησης -,4 -,5 Ξύλο και φελλός -,4 -,8 Εκτυπώσεις -,8,4 Ενδυση Υποδυση -,15 -,13 Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού -,17,32 Μη μεταλικά ορυκτά -,41,17 Σύνολο Μεταποίησης 5,69 -,1 Συµβολή των κλάδων στη µεταβολή του συνόλου της Mεταποίησης Η ανάκαµψη της µεταποίησης παραµένει εύθραυστη, παρά τη βελτίωση που σηµείωσε στο πρώτο τρίµηνο, ένεκα των περιορισµών της εγχώριας ζήτησης και της µεταβλητότητας της εξωτερικής ζήτησης, όπως αποτυπώνεται και στις µεταβολές του PMI στη διάρκεια του 214 αλλά και των πρώτων µηνών του 215. Το αποτέλεσµα αυτό αντανακλάται στους δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών του ΙΟΒΕ, που καταγράφουν πλέον σχετική στασιµότητα των εκτιµήσεων, µετά την πτώση του δείκτη επιχειρηµατικών προσδοκιών τον Απρίλιο 215 στις 84,6 µον., από 88,8 τον Μάρτιο 214. Κατά συνέπεια στο πρώτο τετράµηνο 215 ο δείκτης επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στη βιοµηχανία υποχώρησε στις 86,5µον. (κατά µέσο όρο), έναντι 9,5 µον. στο αντίστοιχο διάστηµα του 214. Η αναµενόµενη στερέωση και ενίσχυση της διαδικασίας ανάκαµψης της οικονοµίας, που προσδοκάται στα επόµενα τρίµηνα, αναµένεται να ενισχύσουν τη µεταποιητική παραγωγή, ενώ η αύξηση της παραγωγής θα επιταχυνθεί µε την ανάκαµψη και του κατασκευαστικού τοµέα, όπως ανέκαθεν συνέβαινε. Αναφορικά µε τη συµβολή των επιµέρους κλάδων της µεταποιητικής παραγωγής κατά σειρά σηµασίας στο πρώτο τρίµηνο του 215 σηµειώνεται η εµφατική συµβολή του κλάδου των διυλιστηρίων ακολουθούµενος από τη βιοµηχανία τροφίµων, την καπνοβιοµηχανία, τη χαλυβουργία και τους ηλεκτρονικούς πλέον υπολογιστές. Αντίθετα, αρνητικά επέδρασαν η τσιµεντοβιοµηχανία, τα µηχανήµατα και είδη εξοπλισµού, οι εκτυπώσεις, η οικοδοµήσιµη ξυλεία και η βυρσοδεψία. Πωλήσεις ΙΧ Αυτοκινήτων: Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΤτΕλλάδος, νέα σηµαντική αύξηση του αριθµού των ΙΧ νέων επιβατικών αυτοκινήτων σηµειώθηκε και τον Απρίλιο 215, καθώς οι νέες εγγραφές ανήλθαν στις (Μάρτιος 215: 8.282), σηµειώνοντας συνεπώς σηµαντική αύξηση κατά 52,5%, σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης κατά 1,4% τον Απρίλιο 214. Κατά συνέπεια στο πρώτο τετράµηνο του 215 οι νέες εγγραφές ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθαν στις από στο αντίστοιχο τετράµηνο του 214, παρουσιάζοντας ευρεία άνοδο κατά 27,6%, έναντι αύξησης κατά 18,4%, που κατέγραψαν στο πρώτο τετράµηνο του 214. Αξιοπαρατήρητο, πάντως, είναι το γεγονός της συνεχούς αύξησης των πωλήσεων µεταχειρισµένων επιβατικών αυτοκίνητων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποσοστιαία αναλογία τους διαµορφώθηκε στο 23,8% επί των συνολικών νέων εγγραφών στο πρώτο τετράµηνο του 215, έναντι 14,2% και 1,3% που αναλογούσαν στο πρώτο τετράµηνο του % 4% 2% % -2% -4% -6% Απρ-11 Ιουλ-11 Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ Γράφηµα 9. Πωλήσεις νέων ΙΧ Αυτοκινήτων (% ετήσια µεταβολή) Οκτ-11 Ιαν-12 Απρ-12 Ιουλ-12 Οκτ-12 Ιαν-13 Απρ-13 Ιουλ-13 Οκτ-13 6 month mov.avg. Η βελτίωση των µεγεθών στην αγορά του αυτοκινήτου αποτυπώνεται και στην ενίσχυση των επιχειρηµατικών προσδοκιών του κλάδου (ΙΟΒΕ), που ανήλθαν κατά µέσο όρο στις 114,4 µονάδες το 214, από 81,8 το 213 (+39.9%) και 6,7 το 212 (+34,8%), ενώ καλυτέρευση σηµειώθηκε και στο πρώτο τετράµηνο 215, καθώς ο σχετικός µέσος δείκτης οικονοµικής εµπιστοσύνης αυξήθηκε στις 17,4 µον. από 13,6 στο πρώτο τετράµηνο 214. Μάλιστα το ισοζύγιο των εκτιµήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου των ΙΧ αυτοκινήτων βελτιώθηκε τον Απρίλιο φθάνοντας στις +8 µον. από +5 τον προηγούµενο µήνα, ενώ αυξήθηκαν σηµαντικά οι προβλέψεις των πωλήσεων για το προσεχές 3-µηνο (Απρίλιος 215:+16 Μάρτιος 215: -2). Ειδικότερα, το 214 ο κύκλος εργασιών (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία) αυξήθηκε κατά 24,9%, σε ετήσια Ιαν-14 Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 4

5 βάση, έναντι µείωσης κατά 3,3% το 213 και πτώσης κατά 35,8% το 212. Σηµειώνεται εν προκειµένω ότι η δαπάνη για εισαγωγή αυτοκινήτων (πηγή: Τ.τ.Ελλάδος) κατέγραψε σηµαντική άνοδο κατά 26,8% συνολικά το 214 ( 1,7 δισ.), από αύξηση κατά 11,1% το 213 (,9 δισ.), ενώ στο πρώτο δίµηνο του 215 ανήλθε στα 227 εκατ. σηµειώνοντας σηµαντική άνοδο κατά 24,1% σε ετήσια βάση. Η συνεχής άνοδος του αριθµού των επιβατικών αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσης, οφείλεται εν πολλοίς και στη ζήτηση από τις εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων προκειµένου να ικανοποιήσουν την αυξηµένη τουριστική κίνηση του 215, καθώς και στη στροφή από µεσαίους κυρίως εισοδηµατίες σε αγορές αυτοκινήτων, λόγω µαταιώσεως σχεδίων αποκτήσεως κατοικίας. Οικοδοµική ραστηριότητα: Σηµαντική αύξηση παρουσίασε και τον Φεβρουάριο 215 η ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα. Συγκεκριµένα, ο όγκος των ιδιωτικών οικοδοµών (κατοικήσιµων και µη κτιρίων) αυξήθηκε κατά 36,6% (:972 χιλ. κυβ. µέτρα), έναντι µείωσης κατά 5,% που κατεγράφη τον Φεβρουάριο 214 (:712 χιλ. κυβ. µέτρα) (Γράφηµα). Κατά συνέπεια στο πρώτο δίµηνο του 215 παρατηρήθηκε αύξηση της οικοδοµικής δραστηριότητας κατά 25,4%, έναντι σωρευτικής πτώσης κατά 25,8% στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του % 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% Φεβ-11 Μαϊ-11 Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ Γράφηµα 1. Όγκος Οικοδοµικής ραστηριότητας (% ετήσια µεταβολή) Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 6 month mov.avg. Σηµειώνεται ότι στους πρώτους µήνες του 215 παρατηρούνται σηµαντικές επενδύσεις σε κτίρια, που δεν προορίζονται για κατοικίες, όπως επεκτάσεις µεταποιητικών µονάδων, επενδύσεις σε µεγάλα εµπορικά καταστήµατα και τουριστικά καταλύµατα, στη Βόρειο και Νησιωτική κυρίως Ελλάδα και ειδικότερα σε περιφέρειες, όπως η υτική Μακεδονία, η Ήπειρος η Θεσσαλία και τα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου, στα οποία σηµειώθηκε η σηµαντικότερη αύξηση της οικοδοµικής δραστηριότητας, λόγω αύξησης; Και επέκτασης των τουριστικών καταλυµάτων Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι επειδή η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητας έχει πλέον περιέλθει σε πολύ χαµηλό επίπεδο, αρκεί και η έκδοση µικρού αριθµού αδειών για επένδυση σε ιδιωτικά κτίρια µιας περιφέρειας, ώστε να επηρεάσει θετικά όχι µόνο όλη την περιοχή ακόµα και το σύνολο της χώρας. Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Αντίθετα, συνεχίζεται η αρνητική εικόνα στην κατασκευή κατοικιών, καθώς τον Ιανουάριο 215 (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία) ολοκληρώθηκαν µόλις 58 νέες οικιστικές µονάδες, έναντι 736 τον Ιανουάριο 214. Σηµειωτέον ότι συνολικά το 214 ο αριθµός των νέων κατοικιών περιορίσθηκε στις από το 27 και το 28 (Γράφηµα 6). Τα στοιχεία αυτά υποστηρίζονται και από τις επιχειρηµατικές προσδοκίες στην «Κατασκευή Κατοικιών» (ΙΟΒΕ), οι οποίες στο τετράµηνο 215 περιορίσθηκαν στις 27,9 µονάδες, από τις 57,4 µονάδες του πρώτου τετραµήνου Γράφηµα 11. Αριθµός Νέων Κατοικιών - Ιανουάριος Η άνοδος της τιµής του πετρελαίου και η διαµόρφωση της στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε µηνών µετά την µείωση των εβδοµαδιαίων αποθεµάτων στις ΗΠΑ και τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Υεµένη, προβληµατίζει τους επενδυτές, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Η προαναφερθείσα άνοδος σε συνδυασµό µε την βελτίωση των οικονοµικών δεικτών στη Ζώνη του Ευρώ έχει οδηγήσει σε αναστροφή της ισχύουσας επί µακρό χρονικό διάστηµα, ανοδικής τάσης στην αγορά οµολόγων. Η υποχώρηση των βασικών επιτοκίων κεντρικών τραπεζών σε µηδενικά ή αρνητικά επίπεδα συνέβαλε στην ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος στις οµολογιακές αγορές. Οι ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις των οµολόγων της Ζώνης του Ευρώ, άρχισαν να υποχωρούν, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το 1- ετές γερµανικό οµόλογο του οποίου η απόδοση ανήλθε στο,777% στις 7 Μάιου, από το ιστορικά χαµηλό επίπεδο του,49% που είχε καταγράψει στις 17 Απριλίου. Οι επενδυτές προβληµατίζονται στο κατά πόσο οι πρόσφατες ρευστοποιήσεις αποτελούν µια προσωρινή κατάσταση ή µια στάση πριν την επανεµφάνιση ενός νέου κύκλου ρευστοποιήσεων. Η βελτίωση της οικονοµίας της Ευρωζώνης, όπως καταγράφηκε µε την πορεία του ΑΕΠ το 1 ο 3µηνο 215 µπορεί να αποτελέσει ένα στήριγµα για διατήρηση των ρευστοποιήσεων στις αγορές οµολόγων αλλά µε ηπιότερο τρόπο. Η επιφυλακτική συµπεριφορά των επενδυτών µπορεί να αποδοθεί στο ότι οι µετρήσεις τόσο σε τριµηνιαία (,4%) όσο και ετήσια βάση (1,%) δεν ήσαν αρκετά ισχυρές αλλά και στην απουσία των 5

6 λεπτοµερειών σχετικά µε τα κύρια συστατικά της ανόδου του ΑΕΠ. Είναι σαφές ότι εισερχόµαστε σε µια περίοδο διόρθωσης των τιµών στην αγορά οµολόγων που ήταν αναγκαία. Η διάρκεια της διάρθρωσης θα εξαρτηθεί από το εάν η τιµή του πετρελαίου κινηθεί υψηλότερα από τα σηµερινά επίπεδα (Brent $67,11 /b) και το βαθµό ευρωστίας των οικονοµιών των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης. ΗΠΑ Εµπορικό ισοζύγιο. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε στα $51,4 δισ. τον Μάρτιο (υψηλό από Οκτ.28) από $35,9 δισ. τον Φεβρουάριο. Η άνοδος του ελλείµµατος ήταν µεγαλύτερη της αναµενόµενης και προήλθε κυρίως από την αύξηση των εισαγωγών κατά 7,7% (µηνιαία µεταβολή), εν αντιθέσει µε τις εξαγωγές που αυξήθηκαν µόλις κατά,9% ,6 Τοέλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίουαυξήθηκε λόγω ανόδου των εισαγωγών ($ δισ.) -43,2-41,4-4,7-39,9-43,4-41,9-39,5-45,6-42,7-35,9-51,4 Απρ-14 Μαϊ-14 Ιουν-14 Ιουλ-14 Αυγ-14 Σεπ-14 Οκτ-14 Νοε-14 Δεκ-14 Ιαν-15 Φεβ-15 Μαρ-15 Πηγή: US Census Bureau Η αύξηση των εισαγωγών τον Μάρτιο ήταν εν µέρει αναµενόµενη, καθώς τον Φεβρουάριο οι εισαγωγές είχαν µειωθεί λόγω των εργασιακών προβληµάτων σε αρκετούς λιµένες των υτικών Ακτών. είκτης PMI Markit. Ο ενοποιηµένος δείκτης PMI Markit (τελική µέτρηση) υποχώρησε στις 57, µονάδες τον Απρίλιο (χαµηλό 3 µηνών) από 59,2 τον Μάρτιο. Ωστόσο, παρά την πτώση του, ο δείκτης διαµορφώνεται υψηλότερα από τις 55,4 µονάδες, που αποτελούν τον µέσο όρο των τελευταίων έξι ετών. Παρόµοια πορεία ακολούθησε ο δείκτης PMI Markit για τις υπηρεσίες ο οποίος υποχώρησε στις 57,4 µονάδες τον Απρίλιο, έναντι 59,2 τον Μάρτιο. Ωστόσο ο δείκτης διαµορφώνεται υψηλότερα του µέσου όρου (55,9 µνδ) της εξαετίας. Ανεργία. Το ποσοστό της ανεργίας µειώθηκε ελαφρώς στο 5,4% τον Απρίλιο από 5,5% τον Mάρτιο. Επιπλέον, τον Απρίλιο, οι µέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά,1% σε µηνιαία βάση και κατά 2,2% σε ετήσια βάση, ενώ ο µέσος εβδοµαδιαίος όρος ωρών απασχόλησης παρέµεινε αµετάβλητος στις 34,5 ώρες. Επιπλέον, η ποσοστιαία αναλογία του εργατικού δυναµικού προς τον ενεργό πληθυσµό, αυξήθηκε οριακά στο 62,8% τον Απρίλιο από 62,7% τον Μάρτιο, εξακολουθώντας να παραµένει στα χαµηλά επίπεδα της δεκαετίας του 7. Παράλληλα, ο σύνθετος δείκτης που παρακολουθεί στενά η Fed (Labour Market Conditions Indicator) επιδεινώθηκε για δεύτερο συνεχόµενο µήνα τον Απρίλιο, αγγίζοντας το χαµηλότερο επίπεδο (-1,9) από τον Ιούν.212. Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης αποτελεί έναν σταθµικό µέσο 19 επιµέρους δεικτών, που σχετίζονται µε την απασχόληση και τις αµοιβές στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η πρόσφατη µέτρηση του δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας το 2ο 3µηνο 215. Επίσης, η αύξηση των µέσων ωριαίων αποδοχών κατά 2,2% σε ετήσια βάση, απέχει πολύ από το 3,%-3,5% που η Fed θεωρεί ως φυσιολογικό ρυθµό αύξησης των µισθών για µία υγιή οικονοµία. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η Fed θα αναγκαστεί να περιµένει να εδραιωθεί η ανάκαµψη και στην αγορά εργασίας προτού προβεί σε άνοδο των επιτοκίων της. 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 7,6 7,5 7,5 7,3 7,2 7,2 7,2 7, 6,7 6,6 6,7 6,6 6,2 6,3 6,1 6,2 6,1 5,9 5,7 5,8 5,6 5,7 5,5 5,5 5,4 Απρ-13 Ιουν-13 To ποσοστό ανεργίας μειώθηκε ελαφρώς τον Απρίλιο Αυγ-13 Πηγή: Bloomberg Οκτ-13 Δεκ-13 Φεβ-14 Ζώνη του Ευρώ (ΖτΕ) Εαρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηµοσίευσε τις εαρινές προβλέψεις της για την πορεία των οικονοµιών της Ζώνης του Ευρώ. Σύµφωνα µε την Έκθεση αναµένεται ανάκαµψη των οικονοµιών της ΖτΕ και για το 215, ο ρυθµός ανάπτυξης αναµένεται να ανέλθει στο 1,5% υψηλότερα σε σχέση µε τις χειµερινές προβλέψεις (1,3%). Όσον αφορά το 214 η αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ αναµένεται να διαµορφωθεί στο,9% στη ΖτΕ, ήτοι οριακά υψηλότερα από τις χειµερινές εκτιµήσεις (,8%). Η προς τα πάνω αναθεώρηση του ρυθµού ανάπτυξης για το 215, οφείλεται στη χαµηλή τιµή του πετρελαίου, στο εξασθενηµένο ευρώ, στην πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και στην υιοθέτηση προγράµµατος επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους περίπου 32 δισ. για την περίοδο Όσον αφορά το 215, οι µεγαλύτερες αναθεωρήσεις στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ ανάµεσα στις χώρες-µέλη της ΖτΕ έγινε για τη Γερµανία, από το 1,5% (χειµερινές προβλέψεις) στο 1,9%, και την Ελλάδα από το 2,5% στο,5%. Σύµφωνα µε τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ΖτΕ, ο πληθωρισµός το 214 αναµένεται να διαµορφωθεί στο,4%, ως αποτέλεσµα της χαµηλής τιµής του πετρελαίου, ενώ το 215 αναµένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο,1%. Ωστόσο, το 216 προβλέπεται ότι ο πληθωρισµός θα ανέλθει στο 1,5% λόγω ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης, εξασθένησης της επίδρασης των χαµηλών τιµών των αγαθών και της υποτίµησης Απρ-14 Ιουν-14 Αυγ-14 Οκτ-14 Δεκ-14 Φεβ-15 Απρ-15 6

7 του ευρώ. Η µεγαλύτερη αναθεώρηση σε επίπεδο πληθωρισµού για το 215 αφορά την Ελλάδα. Ειδικότερα, από -,3% που προέβλεπαν οι χειµερινές προβλέψεις στο -1,5%. Eαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιλεγμένες οικονομίες της ΖτΕ ΑΕΠ Πληθωρισμός Ανεργία ΖτΕ,9 1,5 1,9,4,1 1,5 11,6 11, 1,5 Γερμανία 1,6 1,9 2,,8,3 1,8 5, 4,6 4,4 Γαλλία,4 1,1 1,7,6, 1, 1,3 1,3 1, Ολλανδία,9 1,6 1,7,3,2 1,3 7,4 7,1 6,9 Ιταλία -,4,6 1,4,2,2 1,8 12,7 12,4 12,4 Ισπανία 1,4 2,3 2,5 -,2 -,6 1,1 24,5 22,4 2,5 Ιρλανδία 4,8 3,6 3,5,3,4 1,5 11,3 9,6 9,2 Ελλάδα,8,5 2,9-1,4-1,5,8 26,5 25,6 23,2 Πορτογαλία,9 1,6 1,8 -,2,2 1,3 14,1 13,4 12,6 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάιος 215. Στην αγορά εργασίας, η ΕΕ εκτιµά ότι η ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας ευνοεί την αύξηση της απασχόλησης. Το 214, το ποσοστό της ανεργίας στη ΖτΕ προβλέπεται να διαµορφωθεί στο 11,6% και το 215 αναµένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 11,%. Οι µεταρρυθµίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην αγορά εργασίας εκτιµάται ότι θα συµβάλουν θετικά τα επόµενα έτη στην υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στη ΖτΕ και συγκεκριµένα στο 1,5% το 216. Εντούτοις, οι διαφορές στην ανεργία ανάµεσα στα κράτη-µέλη θα παραµείνουν µεγάλες. είκτης PMI Markit. Ο ενοποιηµένος δείκτης PMI Markit µειώθηκε οριακά στις 53,9 µονάδες τον Απρίλιο από 54, µονάδες τον Μάρτιο, έναντι 53,5 µον. που ήταν η πρώτη εκτίµηση. Η αναθεώρηση της εκτίµησης προς τα πάνω οφείλεται κυρίως στην άνοδο του κλάδου των υπηρεσιών στην Ισπανία και την άνοδο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε όλα τα κράτη- µέλη εκτός της Γαλλίας. Αναλυτικότερα, εντυπωσιακή ήταν η άνοδος του ενοποιηµένου δείκτης PMI Markit στην Ισπανία, από τις 56,9 µον. τον Μάρτιο στις 59,1 µονάδες τον Απρίλιο, προερχόµενη κυρίως από την άνοδο του επιµέρους δείκτη για τον κλάδο των υπηρεσιών. Στη Γερµανία ο ενοποιηµένος δείκτης PMI Markit µειώθηκε στις 54,1 µον. τον Απρίλιο από 55,4 µον. τον Μάρτιο, εξαιτίας της οριακής πτώσης που σηµειώθηκε στον κλάδο των υπηρεσιών και της µεταποίησης. Συνολικά, όµως, ο ενοποιηµένος δείκτης PMI Markit στη Γερµανία προοιωνίζει σταθερή ανάπτυξη για τη µεγαλύτερη οικονοµία της ΖτΕ. Στην Ιταλία, ο ενοποιηµένος δείκτης PMI Markit αυξήθηκε τον Απρ.215 στις 53,9 µον., µε αποτέλεσµα να σηµειώσει υψηλό 1 µηνών. Αντιθέτως, στη Γαλλία, ο ενοποιηµένος δείκτης PMI Markit µειώθηκε στις 5,6 µον. τον Απρίλιο από 51,4 µονάδες τον Μάρτιο, καθώς η επιδείνωση των στοιχείων για την µεταποίηση αντιστάθµισε τη βελτίωση που παρατηρήθηκε στον κλάδο των υπηρεσιών. Βασικός παράγοντας της επιδείνωσης, η ασθενής τελική ζήτηση η οποία κρατά τις τιµές χαµηλά, όταν την ίδια στιγµή το κόστος των πρώτων υλών αυξάνεται, µε αποτέλεσµα να συµπιέζονται τα περιθώρια κέρδους οπότε και δεν αναµένεται να υπάρξει βελτίωση όσον αφορά την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ωστόσο, ενθαρρυντικό στοιχείο για την οικονοµία της Γαλλίας αποτελούν τα στοιχεία για την βιοµηχανική παραγωγή και την µεταποίηση αφού αυξήθηκαν τον Απρίλιο ετησίως κατά 1,3% και,6%, αντίστοιχα. Αναφορικά µε τον δείκτη PMI Markit για τις λιανικές πωλήσεις στη ΖτΕ, αυτός σηµείωσε νέα άνοδο τον Απρίλιο µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στις 49,5 µον., που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 1 µηνών, από 48,6 τον Μάρτιο. Σε παρόµοια πορεία και ο αντίστοιχος δείκτης στη Γαλλία και την Ιταλία αν και παραµένει χαµηλότερα του ορίου των 5 µονάδων, ήτοι 46,2 και 49, µονάδες αντίστοιχα. Ηνωµένο ΒασίλειοΗ ΤτΑγγλίας (ΒΟΕ) αποφάσισε να διατηρήσει αµετάβλητο στο,5% το βασικό της επιτόκιο, στην συνεδρίαση της 11 ης Μαΐου, όπως άλλωστε προέβλεπε η αγορά. Η Επιτροπή Νοµισµατικής Πολιτικής, αποφάσισε επίσης, να διατηρήσει αµετάβλητο στα 375 δισ. το πρόγραµµα αγοράς οµολόγων. Κίνα Ττ Κίνας Βασικό επιτόκιο. Η ΤτΚίνας, όπως ήταν αναµενόµενο, στις 1 Μαΐου ανακοίνωσε για τρίτη φορά από τον Νοέµβριο 214, τη µείωση του βασικού της επιτοκίου δανεισµού διάρκειας ενός έτους κατά 25 µονάδες βάσης στο 5,1% και ισόποση µείωση του επιτοκίου καταθέσεων ενός έτους στο 2,25%. Παράλληλα, η ΤτΚίνας έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες να µπορούν να καθορίζουν τα επιτόκια καταθέσεων µέχρι 1,5 φορές υψηλότερα του επιτοκίου αναφοράς, έναντι 1,3 φορές που είχε επιτρέψει τον Μάρτιο. Η µείωση του επιτοκίου δανεισµού θα συµβάλλει στη µείωση του κόστους χρηµατοδοτήσεως και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της ανάπτυξης. Πληθωρισµός Ο πληθωρισµός αυξήθηκε στο 1,5% τον Απρίλιο από 1,4% που ήταν τους δύο προηγούµενους µήνες, λόγω ανόδου των τιµών των τροφίµων κατά 2,7%, έναντι 2,3% τον Μάρτιο. Σε µηνιαία βάση, ο πληθωρισµός αυξήθηκε στο -,2% τον Απρίλιο από -,5% τον Μάρτιο. Σύµφωνα µε την αγορά, η πρόσφατη µείωση των επιτοκίων θα επιδράσει θετικά στην άνοδο του πληθωρισµού προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της κυβερνήσεως για 3,% το 215. Εµπορικό ισοζύγιο. Το πλεόνασµα στο εµπορικό ισοζύγιο ανήλθε στα $34,1 δισ. τον Απρίλιο από $3,1 δισ. τον Μάρτιο. Η αύξηση ήταν αποτέλεσµα της µεγαλύτερης υποχώρησης των εισαγωγών σε σχέση µε τις εξαγωγές. Ειδικότερα, οι εισαγωγές µειώθηκαν, για έκτο κατά σειρά µήνα, κατά 16,2% σε ετήσια βάση 7

8 τον Απρίλιο, έναντι µείωσης κατά 12,7% τον Μάρτιο, κυρίως ως αποτέλεσµα της αδύναµης εσωτερικής ζήτησης. Παράλληλα, οι εξαγωγές µειώθηκαν, για δεύτερο κατά σειρά µήνα, κατά 6,4% τον Απρίλιο, έναντι µείωσης κατά 15,% τον Μάρτιο λόγω της ισχυροποίησης του γουάν. Σύµφωνα µε την αγορά, η διαµόρφωση του πλεονάσµατος στο εµπορικό ισοζύγιο σε χαµηλότερο του αναµενόµενου επιπέδου λόγω της υποχώρησης των εξαγωγών, προκαλεί ανησυχίες ότι ο ρυθµός ανάπτυξης το 2 ο 3µηνο 215 θα διαµορφωθεί σε χαµηλότερο επίπεδο έναντι του 1 ου τριµήνου 215 (7%) µε αποτέλεσµα να αναµένονται νέα µέτρα τόνωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας ,5 Το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιοαυξήθηκε,καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές ($ δισ.) 35,9 31,6 47,3 49,8 3,9 45,4 54,5 49,6 6, 6,6 Απρ-14 Ιουν-14 Αυγ-14 Οκτ-14 Δεκ-14 Φεβ-15 Απρ-15 Πηγή: Τελωνειακή Αρχή Κίνας Ισοτιµίες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του χρηµατιστηρίου του Σικάγο, οι τοποθετήσεις στο δολάριο ΗΠΑ (USD+DXY) για µη εµπορικές συναλλαγές (specs) την εβδοµάδα που έληξε στις µειώθηκαν κατά $2,7 δισ. µε τις συνολικές καθαρές (αγορές µείον πωλήσεις) θέσεις να διαµορφώνονται σε θετικό επίπεδο για 52η εβδοµάδα και συγκεκριµένα στα $38,84 δισ. Οι τοποθετήσεις κατά του ευρώ για µη εµπορικές συναλλαγές (specs), την εβδοµάδα που έληξε στις µειώθηκαν κατά συµβόλαια µε αποτέλεσµα οι συνολικές καθαρές (αγορές µείον πωλήσεις) θέσεις να διαµορφωθούν στα συµβόλαια από την προηγούµενη εβδοµάδα. δισ Ιαν Όσο η αξία των specs θέσεων εναντίον (short) του ευρώ δεν υποχωρεί κάτω των 2 δισ. δεν αντιστρέφεται η αρνητική εικόνα για το ευρωπαικό νόμισμα. 13-Ιαν 2-Ιαν 27-Ιαν Πηγή: CFTC,IMM 3-Φεβ 1-Φεβ 17-Φεβ 24-Φεβ 3-Μαρ 1-Μαρ Το δολάριο-ηπα εµφανίσθηκε οριακά ενισχυµένο έναντι του ευρώ στις αρχές της εβδοµάδας, µε αποτέλεσµα να διαπραγµατεύεται στα 1,114 δολάρια ( ) από 1,118 δολάρια ( ) που ήταν την προηγούµενη εβδοµάδα. Ωστόσο, στη συνέχεια άρχισε να περιορίζει τα κέρδη του, παρά τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Ν. Υόρκης, ότι οι 17-Μαρ 24-Μαρ 31-Μαρ 7-Απρ 14-Απρ 21-Απρ 3,1 28-Απρ 34,1 5-Μαϊ -23,8 επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι για µια άνοδο των επιτοκίων στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει χρονικά την κίνηση. Θετικά επηρεάζει το ευρώ η µείωση της επιτοκιακής διαφοράς µεταξύ των 1-ετών οµολόγων ΗΠΑ- Ζώνης Ευρώ. Η πορεία του ευρώ θα εξαρτηθεί τις επόµενες ηµέρες από την ανακοίνωση του ΑΕΠ στη Ζώνη του Ευρώ για το 1 ο 3µηνο 215. Εάν η µέτρηση είναι υψηλότερη των προσδοκιών της αγοράς θα λειτουργήσει υπέρ του ευρώ. Η στερλίνα στην αρχή της τρέχουσας εβδοµάδας εµφανίζει τάσεις ενίσχυσης (1,5484 USD/GBP,,7194 GBP/EUR), καθώς το εκλογικό αποτέλεσµα της 7ης Μαΐου, αλλά και η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη µεγαλύτερου κινδύνου, λειτουργούν υπέρ της στερλίνας. Θετικά επηρεάζει την στερλίνα, η διαµόρφωση της βιοµηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο (,5%, µηνιαία µεταβολή) υψηλότερα του προσδοκώµενου από την αγορά (,%). Αγορές οµολόγων Η πορεία του προγράµµατος QE της ΕΚΤ. Ρευστοποιήσεις σε εβδοµαδιαία βάση, λόγω ανόδου της τιµής του πετρελαίου και της βελτιωµένης εικόνας που εµφανίζει η οικονοµία της Ζώνης του Ευρώ. Ωστόσο, οι αποδόσεις διαµορφώνονται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της πραγµατικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε επιστολή του διοικητή της ΕΚΤ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εφαρµογή του προγράµµατος αγοράς κρατικών οµολόγων-qe, πραγµατοποιείται χωρίς προβλήµατα, ενώ στην παρούσα συγκυρία δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή στη σύνθεση του προγράµµατος αγορών. Οι αγορές κρατικών οµολόγων από την ΕΚΤ την εβδοµάδα µέχρι 8 Μαΐου στα πλαίσια εφαρµογής του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης (QE), ήταν 13,7 δισ. έναντι 1, δισ. της προηγούµενης εβδοµάδας, µε αποτέλεσµα ο µέσος εβδοµαδιαίος όρος να διαµορφώνεται στα 12,1 δισ. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η ΕΚΤ προέβη στην αγορά καλυµµένων οµολόγων, ύψους 2,9 δισ. και στην αγορά ABS ύψους 42 εκατ. Σύνολο 8-Μαϊ 1-Μαϊ 24-Απρ 17-Απρ 1-Απρ 3-Απρ 27-Μαρ 2-Μαρ 13-Μαρ Πρόγραμμα αγοράς κρατικώνομολόγων της ΕΚΤ 13,7 1, 11,7 11,6 9,2 11,5 14,7 16,6 9,8 Μέσος όρος εβδομάδας 18, Πηγή: Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα δισ. Στην Ελληνική αγορά οµολόγων, το εύρος τιµών (αγορά) της ελληνικής 1ετίας λήξης 225 στις διαµορφωνόταν µεταξύ 56,4-57,2 ή απόδοση 1,7%-1,9%. Υπενθυµίζεται ότι στις 8

9 το 1-ετές οµόλογο είχε καταγράψει χαµηλό 5,475%. Ρευστοποιήσειςστις αγορές των 1-ετώνομολόγων της Ζώνης του Ευρώ. Γερμανία Ολλανδία Γαλλία Πορτογαλία Ιταλία Ισπανία Ελλάδα,45,6,6,79,73,89 2,1 2,36 1,5 1,74 1,57 1,74 1,55 1, /5/215 11/5/215 Πηγή: Reuters Η διαφορά απόδοσης µεταξύ ελληνικών 1ετών και γερµανικών οµολόγων (spread) αυξήθηκε οριακά στις 1.11 µονάδες βάσης από 1.1 µονάδες βάσης που ήταν την προηγούµενη εβδοµάδα. Η απόδοση του 1-ετούς γερµανικού οµολόγου, το σηµείο αναφοράς για το κόστος δανεισµού της ζώνης του ευρώ, ανήλθε στο,6%. Η 1-ετία της Πορτογαλίας εµφανίζει απόδοση 2,36%, της Ισπανίας 1,74% και της Ιταλίας 1,74%. Η διαφορά απόδοσης του 1- ετούς πορτογαλικού οµολόγου σε σχέση µε την αντίστοιχη του 1-ετούς γερµανικού, ανήλθε σε εβδοµαδιαία βάση στις 175 µ.β. από 164 µ.β. και του 1-ετούς ιταλικού οµολόγου έναντι του 1-ετούς γερµανικού στις 114 µ.β. από 15 µ.β. Η απόδοση του 1-ετούς οµολόγου των ΗΠΑ διαµορφωνόταν στο 2,18% στις Σε δηµοπρασία 3-ετών οµολόγων προέβη στις 12 Μαΐου το δηµόσιο στις ΗΠΑ, µε στόχο την άντληση ποσού $24 δισ. Ειδικότερα, το επιτόκιο των 3-ετών οµολόγων διαµορφώθηκε στο 1,% (υψηλό 2 µηνών) έναντι,598% της προηγούµενης δηµοπρασίας, µε συντελεστή κάλυψης στο 3,34% έναντι του µέσου όρου των τελευταίων δέκα δηµοπρασιών 3,27%. Η συµµετοχή των ξένων ανήλθε στο 52,7%, έναντι του µέσου όρου 42,%. υπηρεσιών εκπαίδευσης (1,1%), ενώ τη µεγαλύτερη µείωση παρουσίασαν οι τιµές των υπηρεσιών υγείας και οι τιµές των µεταφορών (- 1,5%). Σε µηνιαία βάση, ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο στο -,5% τον Απρίλιο από,4% τον Μάρτιο, µε τη µεγαλύτερη µείωση να σηµειώνεται στις τιµές νερού, ηλεκτρισµού, υγραερίου και άλλων καυσίµων (- 1,5%), ενώ η µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε στις τιµές των µεταφορών (,8%). 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Πηγή: INSTAT Κύπρος Ο πληθωρισμός παραμένει για τρίτο κατά σειρά μήνα πάνω από το κατώτατο όριο του στόχου της ΤτΑλβανίας Πληθωρισµός Ο πληθωρισµός, µε βάση τον ΤΚ, διαµορφώθηκε στο -2,1% τον Απρίλιο, έναντι -1,9% τον Μάρτιο. Σε µηνιαία βάση, ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε σε,3% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιµές ορισµένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, των πετρελαιοειδών. Την περίοδο Ιαν.-Απρ.215, ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε σε -1,7%. Ο εναρµονισµένος πληθωρισµός υποχώρησε για τρίτο κατά σειρά µήνα και διαµορφώθηκε στο -1,7% τον Απρίλιο, έναντι -1,4% τον Μάρτιο. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος 215), ο µέσος ετήσιος εναρµονισµένος πληθωρισµός θα διαµορφωθεί στο -,8% το 215 και στο,9% το 216 από -,3% το 214. Αλβανία ΤτΑλβανίας. Η ΤτΑλβανίας αποφάσισε στην συνεδρίασή της 6ης Μαΐου να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 2,%, (ιστορικά χαµηλό), το οποίο είχε µειώσει στις 28 Ιανουαρίου από το 2,25%. Σύµφωνα µε την ΤτΑλβανίας, η απόφαση αυτή βασίστηκε στο ότι η παρούσα νοµισµατική πολιτική είναι ικανή να συµβάλλει στην ανάκαµψη της οικονοµίας και στην επίτευξη του µεσοπρόθεσµου στόχου για πληθωρισµό 2%-4%. Πληθωρισµός. Ο πληθωρισµός αυξήθηκε στο 2,3% τον Απρίλιο από 2,2% τον Μάρτιο και διαµορφώθηκε για τρίτο κατά σειρά µήνα πάνω από το κατώτατο όριο του στόχου της ΤτΑλβανίας που είναι 2%-4%. Η µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε στις τιµές των 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5-2, Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Πηγή: CYSTAT Σερβία Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε για τρίτο κατά σειρά μήνα ΤτΣερβίας Βασικό επιτόκιο. Η Επιτροπή Νοµισµατικής Πολιτικής της ΤτΣερβίας στις 11 Μαΐου, αποφάσισε να µειώσει το βασικό της επιτόκιο στο 6,5% από 7,%. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο ότι ο πληθωρισµός παραµένει χαµηλός και διαµορφώνεται χαµηλότερα του κάτω 9

10 ορίου του διαστήµατος 2,5%-5,5% που έχει θέσει ως στόχο η ΤτΣερβίας, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις είναι αδύναµες ως αποτέλεσµα της χαµηλής ζήτησης και της µικρής αύξησης των διοικητικά καθοριζόµενων τιµών. 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, Ιαν-14 Μαρ-14 Μαϊ-14 Ιουλ-14 Σεπ-14 Νοε-14 Ιαν-15 Μαρ-15 Μαϊ-15 Πηγή: National Bank of Serbia Η ΤτΣερβίας μείωσε για τρίτο κατά σειρά μήνα το βασικό της επιτόκιο Πληθωρισµός. Ο πληθωρισµός υποχώρησε, µετά από δύο συνεχείς µήνες ανόδου, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο 1,8% τον Απρίλιο από 1,9% τον Μάρτιο. Σε µηνιαία βάση, ο πληθωρισµός υποχώρησε στο,5% τον Απρίλιο από,7% τον Μάρτιο. Η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις τιµές των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, της διασκέδασης και του πολιτισµού. Ωστόσο, ο πληθωρισµός συνέχισε να διαµορφώνεται κάτω από το κατώτατο όριο του στόχου της ΤτΣερβίας (2,5%-5,5%). 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Ο πληθωρισμός υποχώρησε μετά από δύο μήνες ανόδου Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Πηγή: Statistical Office of the Republic of Serbia Ρουµανία ΤτΡουµανίας Βασικό επιτόκιο. Η Επιτροπή Νοµισµατικής Πολιτικής της ΤτΡουµανίας, επικαλούµενη την πορεία του πληθωρισµού και τις προοπτικές του για το , µείωσε στις 8 Μαΐου το βασικό της επιτόκιο (monetary policy rate) στο νέο ιστορικά χαµηλό επίπεδο του 1,75% από 2,%, ενώ ταυτόχρονα µείωσε και το ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικών δεσµεύσεων κατά 2 µ.β. σε RON, στο 8% διατηρώντας σταθερό στο 14% των δεσµεύσεων σε συνάλλαγµα. Επιπλέον, µείωσε το επιτόκιο δανεισµού (Lombard) των τραπεζών από την ΤτΡουµανίας στο 3,25% από 3,75%, ενώ διατήρησε σταθερό το επιτόκιο καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών προς την ΤτΡουµανίας στο,25%. Η µείωση των υποχρεωτικών δεσµεύσεων, σηµαίνει πρόσθετη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστηµα περί τα RON 2,8 δισ. ( 67 εκατ.). Η πρόσθετη ρευστότητα αναµένεται να ενισχύσει την πιστωτική επέκταση στην χώρα, η οποία τον Μάρτιο ήταν στο - 3,4% σε ετήσια βάση, ενισχύοντας περαιτέρω τον δανεισµό σε εγχώριο νόµισµα. ΠΓ Μ Πληθωρισµός. Ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε σε θετικό επίπεδο, µετά από οκτώ µήνες αρνητικών µετρήσεων, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο,1% τον Απρίλιο από -,3% τον Μάρτιο. Σηµειώνεται ότι ο πληθωρισµός διαµορφώνεται πολύ χαµηλότερα από το 1% που έχει θέσει ως στόχο η ΤτΠΓ Μ για το 215. Σε µηνιαία βάση, ο πληθωρισµός σηµείωσε αύξηση κατά,4% τον Απρίλιο ως αποτέλεσµα κυρίως της ανόδου των τιµών των φρέσκων λαχανικών και φρούτων. 1,,5, -,5-1, -1,5-2, Ο πληθωρισμός σε θετικό επίπεδο Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Πηγές: FYROM State Statistical Office, National Bank of FYROM Το παρόν δελτίο έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που περιέχει προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Alpha Bank. Το παρόν δεν αποτελεί συµβουλή ή σύσταση ούτε προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής. Επίσης δεν συνιστά έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων κατά την έννοια της ισχύουσας νοµοθεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων. Η Alpha Bank δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί ή να αναθεωρεί το δελτίο αυτό ούτε να προβαίνει σε ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο, γνώµη, πρόβλεψη ή εκτίµηση που περιέχεται σε αυτό µεταβληθεί ή διαπιστωθεί εκ των υστέρων ως ανακριβής. Η Alpha Bank και οι θυγατρικές της, καθώς επίσης τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτών δεν παρέχουν καµία διαβεβαίωση ούτε εγγυώνται την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται και των απόψεων που διατυπώνονται στο παρόν ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριµένη χρήση και δεν φέρουν καµία ευθύνη για οποιανδήποτε άµεση ή έµµεση ζηµία θα µπορούσε τυχόν να προκύψει σε σχέση µε οποιανδήποτε χρήση του παρόντος και των πληροφοριών που περιέχει εν όλω ή εν µέρει. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδηµοσίευση αυτού του δελτίου ή τµήµατος του πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει την Alpha Bank ως πηγή προελεύσεώς του. 1

11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές) Ετήσια στοιχεία ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές αγοράς) -,4-4,4-5,4-8,9-6,6-3,9,8 Ιδιωτική Κατανάλωση 3, -1, -7,1-1,6-7,8-2, 1,3 ηµόσια Κατανάλωση -2,1 1,6-4,3-6,6-5, -6,5 -,9 Ακαθάριστες Επενδύσεις -6,6-13,2-2,9-16,8-28,7-9,5 2,7 - Κατοικίες -23,8-18,8-26,3-14,8-33,1-27,6-51,8 - Εξοπλισµός 3,9-16,8-23,6-22,8-29,4-4,3 28,3 Ανεργία (%) 7,6 9,5 12,5 17,7 24,2 27,5 26,5 Συνολική Απασχόληση 1,2 -,6-2,6-5,6-8,3-3,7,6 είκτης Τιµών Καταναλωτή (µέσα επίπεδα) 4,2 1,2 4,7 3,3 1,5 -,9-1,3 Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 4,9 5,2 -,1-1,8-6,2-7,8-1,5 Πιστωτική Επέκταση (προς ιδιωτικό τοµέα) 15,9 4,1, -3,1-4, -3,9-3,1 Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -5, -1,4-5,6-3,3 -,9 1,2 1,5 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 19,3 126,8 146, 171,3 156,9 174,9 177,7 Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών (% ΑΕΠ) -14,9-11,2-1,1-9,9-2,4,6,9 είκτες Οικονοµικής Συγκυρίας έτος Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 διαθέσιµη περίοδος Οικονοµική ραστηριότητα Όγκος Λιανικών Πωλήσεων -8,4-9,1-1,8 2,4 4,8 -,2 -,6 (2µηνο) Νέες εγγραφές ΙΧ Αυτοκινήτων 3,1 6,4 15,2 36, 31,5 35,4 27,6 (4µηνο) Οικοδοµική ραστηριότητα -25,6-21,9 2,2 17,4-11,4 25,4 (2µηνο) Μεταποίηση -1,1-3,9-3, -1,3,3 -,6 5,7 (3µηνο) είκτης Υπευθύνων Προµηθειών ΡΜΙ στη µεταποίηση 46, 47,7 48,7 5,5 49,1 49,1 46,5 (Απρ.15) είκτης Οικονοµικού Κλίµατος 9,8 91,8 91,6 99,8 11,5 11,4 92,7 (Απρ.15) είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία 87,8 9,1 85,4 95,6 97,8 95, 84,6 (Απρ.15) είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών -69, -73, -65, -5, -52,7-51,6-4,5 (Απρ.15) Πιστωτική Επέκταση Ιδιωτικός Τοµέας -3,9-3,9-3,9-3,5-3,5-3,1-2,5 (Μάρ.15) Επιχειρήσεις -4,9-4,7-4,9-4,7-4,7-3,7-2,2 (Μάρ.15) - Βιοµηχανία -2,8-1,9-2,8-5,5-4,5-3,3 -,9 (Μάρ.15) - Κατασκευές,6,4,6-2,2-2,6-1,2,5 (Μάρ.15) - Τουρισµός -2,6-1,5-2,6-1,5-1,3 -,6-1,2 (Μάρ.15) Νοικοκυριά -3,5-3,6-3,5-3, -2,9-2,9-3, (Μάρ.15) - Καταναλωτική Πίστη -3,9-4,8-3,9-2,7-2,5-2,8-2,5 (Μάρ.15) - Στεγαστικά άνεια -3,3-3,2-3,3-3,2-3,1-3, -3,3 (Μάρ.15) Τιµές είκτης Τιµών Καταναλωτή -,9-1, -2,2-1,5 -,6-1,8-2,1 (Απρ.215) οµικός Πληθωρισµός -1,7-2, -2,1-1,2, -,7 -,8 (Απρ.215) είκτης Τιµών ιαµερισµάτων -1,9-1,2-9,6-7,9-7, -5,8-3,9 (3µηνο) Επιτόκια Ταµιευτηρίου,38,37,32,27,2,15,13 (Μαρ.15) άνεια προς επιχειρήσεις 7,34 7,29 7,21 7,8 6,56 6,38 6,25 (Μαρ.15) Καταναλωτικών ανείων (σύνολο µε επιβαρύνσεις) 1,47 1,83 1,82 9,79 8,55 8,74 8,55 (Μαρ.15) Στεγαστικών ανείων (σύνολο µε επιβαρύνσεις) 3,7 2,99 2,99 3,22 3,44 3,37 2,99 (Μαρ.15) Απόδοση 1-ετούς Οµολόγου 1,5 1,23 8,6 6,17 6,3 9,75 1,47 (Απρ.15) ΑΕΠ σε σταθερές τιµές -3,9-2,6-3,1,3 2, 1,2,1 (3µηνο) Τελική Κατανάλωση -3, -2,6 1,1 1, 1,9,6,8 (214) Επενδύσεις -9,5-2,3-8,7-6, 2,7 17,9 2,7 (214) Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών 2,1 6,9-5, 9,5 6,9 1,8 9, (214) Εισαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών -1,6 9,2-7,5 9,3 3, 17,3 7,4 (214) Ισοζύγιο Πληρωµών σε δισ. Εξαγωγές Αγαθών 22,5 5,8 5,7 6, 6,1 2, 3,2 (Φεβ.15) Εισαγωγές Αγαθών 39,8 1,4 1, 1,5 1,6 3,5 6,4 (Φεβ.15) Εµπορικό Ισοζύγιο -17,2-4,6-4,3-4,5-4,5-1,5-3,2 (Φεβ.15) Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων 21,4 11,3 3,3 4,7 9,6 1, 1,6 (Φεβ.15) Ισοζύγιο Τρεχ/σών Συναλλαγών 1,1 5, -1,3 -,2 5,1 -,7-1,8 (Φεβ.15) Χρηµατιστήριο Γενικός είκτης Τιµών ΧΑ 1.162,7 1.14, , ,3 1.61,6 826,2 822,9 (Απρ.15) (% µεταβολή Γ ) 28,1 37,2 28,1 43,3 4,7-28,9-33,2 (Απρ.15) Χρηµατιστηριακή Αξία (% ΑΕΠ) 39,6 31,6 39,6 41,3 36,7 29, 2,7 (Απρ.15) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛΣΤΑΤ. 11

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Μαρ-11 Ιουν-11 Σεπ-11 Δεκ-11 Μαρ-12 Ιουν-12 Σεπ-12 Δεκ-12 Μαρ-13 Ιουν-13 Σεπ-13 Δεκ-13 Μαρ-14 Ιουν-14 Σεπ-14 Δεκ-14 Μαρ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονοµικού επιτελείου µε τους θεσµούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς.

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Μεγάλη Πέµπτη 9 Απριλίου 2015 Hundreds Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων µε τους θεσµούς επί του σχεδίου µεταρρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 215 Ελληνική Οικονομία Η αναστάτωση των διεθνών αγορών ως αποτέλεσμα των ανησυχιών για αποδυνάμωση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονομία Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη της οικονομίας από το 3 ο 3μηνο.2014, με αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 215 Ελληνική Οικονοµία Η διατήρηση της µέσης ροπής προς αποταµίευση των νοικοκυριών σε αρνητικό έδαφος κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 Ελληνική Οικονοµία Η έναρξη του προγράµµατος «ποσοτικής χαλάρωσης» (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 20 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ταχεία επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ το 20. Σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας. ISSN:2241 4878 Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Εξέλιξη του ΑΕΠ το 2013: Τελικά, σύμφωνα με τα νέα δραστικά αναθεωρημένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η έναρξη του προγράμματος «ποσοτικής χαλάρωσης» (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙΔΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η συμφωνία στο Eurogroup για την τετράμηνη παράταση της δανειακής σύμβασης και η

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 21 Απριλίου 2015 Τρέχον περιβάλλον: Ανάπτυξη και Ευθύνη Η εκκρεμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Αξιοσημείωτη εξέλιξη για τη Ζώνη του Ευρώ αποτελεί η απόφαση για έξοδο από την

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Προκαλούν οι νέες γενικού χαρακτήρα εκτιµήσεις του ΝΤ, που αποφάσισε την εκταµίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 6/12/2013 Η.Π.Α. το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των Η.Π.Α. ενισχύθηκε στο γ τρίµηνο κατά 3,6%. Το µέγεθος αυτό αποτελεί ανοδική αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έκδοση της 3/7/2014 Σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη προχώρησε η Παγκόσμια Τράπεζα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Η εξασθένιση του Ευρώ και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

συγκυρία & επιχειρήσεις

συγκυρία & επιχειρήσεις συγκυρία & επιχειρήσεις Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας σελ. ΑΕΠ 2 Οικονομικό κλίμα 3 Οικονομική συγκυρία 4 Απασχόληση 5 Τιμές Αμοιβές 6 Χρηματοδότηση 7 Δημοσιονομικά στοιχεία 8 Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Η.Π.Α. Με ρυθµό 3,2% αναπτύχθηκε η αµερικανική οικονοµία το δ τρίµηνο του 2013, ενισχυµένη κυρίως από την µεγαλύτερη άνοδο των καταναλωτικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 5/3/2013 Η.Π.Α. Σε ισχύ τέθηκαν και επίσηµα οι αυτόµατες περικοπές στον προϋπολογισµό της οµοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, ελλείψει συµφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015

Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Ενισχύονται πλέον καταλυτικά οι ενδείξεις ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 15 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 15 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Η εντυπωσιακή πρόσβαση της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, που ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Η.Π.Α. Με ρυθµό 1,5% σε ετησιοποιηµένη βάση αναπτύχθηκε η αµερικανική οικονοµία στο β τρίµηνο του 2012, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 7/4/2014 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Με ρυθµό 7,1% αναµένεται να αναπτυχθούν οι οικονοµίες της Ανατολικής Ασίας το 2014 σύµφωνα µε τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία ηµοσιονοµική Προσαρµογή Η ηµοσιονοµική Προσαρµογή συνεχίζεται και το 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 1 Διάγραμμα 1: Βασικοί κάτοχοι κρατικού χρέους ΗΠΑ.

το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 1 Διάγραμμα 1: Βασικοί κάτοχοι κρατικού χρέους ΗΠΑ. το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 1 Διάγραμμα 1: Βασικοί κάτοχοι κρατικού χρέους ΗΠΑ. 2 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Διάγραμμα 2: Ανάπτυξη αγοράς CDS. το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 3 Διάγραμμα 3: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 08 Φεβρουαρίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών ή άλλων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα