Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ. Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ. Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ."

Transcript

1 Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ... ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της.. με την επωνυμία., που εδρεύει στη(ν)., όπως νόμιμα εκπροσωπείται βάσει του υπ αριθμ./ ΦΕΚ, τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ, καθώς και κάθε άλλου προσώπου ασκούντος καθήκοντα διοίκησης για λογαριασμό του ανωτέρω νομικού προσώπου από την μέχρι και σήμερα, και ειδικότερα : κλπ B. Των κάτωθι υπαλλήλων της Τράπεζας., καθώς και κάθε άλλου υπαλλήλου που ήταν υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση του δανείου μας τόσο στο υποκατάστημα της.. από το έτος 2007 έως και σήμερα, όσο και..: κλπ Γ. Κατά παντός υπευθύνου. Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, Θεσσαλονίκη, /2013 A. Στις 14 Μαρτίου 2006, στο υποκατάστημα.. μεταξύ αφενός της Τράπεζας.. δια των υπαλλήλων της.. και.. ενεργούντος στο όνομα και για λογαριασμό της, και αφετέρου α) της πρώτης εξ ημών,.., και β) του δευτέρου εξ ημών,. συνήφθη η υπ αριθ. Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου ( κατά ΑΚ..), το περιεχόμενο της οποίας ήταν προδιατυπωμένο από την Τράπεζα.., δυνάμει της οποίας συνομολογήθηκε τοκοχρεωλυτικό στεγαστικό δάνειο, ποσού ,00 Ευρώ, με σκοπό την αγορά αγροτεμαχίου/ οικοπέδου, στη(ν).., συνολικής διάρκειας 360 μηνών (30 ετών) από την ημερομηνία της εφάπαξ εκταμίευσης του ανωτέρω ποσού σύμφωνα με τους εκεί (σ.σ. στη Σύμβαση) αναλυτικά αναφερόμενους όρους και συμφωνίες. Το ποσό του δανείου, συμφωνήθηκε πληρωτέο σε 360 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR 360 ημερών, πλέον περιθωρίου 1,54%, και εισφοράς του ν. 128/1975 0,12%. Σκοπός του ανωτέρου δανείου ήταν η αγορά αγροτεμαχίου, όπως αναφέρεται ρητά και στη σύμβαση και συγκεκριμένα, η αγορά, προκειμένου να. Η αποπληρωμή του τιμήματος αυτού της αγοραπωλησίας αποτέλεσε τον μοναδικό και αποκλειστικό λόγο που απευθυνθήκαμε στην εν λόγω Τράπεζα για τη λήψη Δανείου προς κάλυψη στεγαστικήςπροσωπικής ανάγκης. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση σε εμάς του στεγαστικού δανείου ήταν η πλήρης εξασφάλιση της απαίτησης από την ως άνω Σύμβαση Δανείου (120% επί του χορηγηθέντος κεφαλαίου) με α προσημείωση υποθήκης επί δύο ακινήτων, ιδιοκτησίας της πρώτης εξ ημών που βρίσκονται στην πόλη, και συγκεκριμένα, α).., που χρησιμοποιείται.., και β), η συνολική αξία των οποίων κατ εκτίμηση του πραγματογνώμονα της Τράπεζας ανέρχονταν στο ποσό των ,00 Ευρώ, ποσό, το οποίο κάλυπτε, όπως προαναφέρθηκε, πλήρως την απαίτηση της Τράπεζας, σύμφωνα με τον όρο.. της ως άνω Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου. Στις 23 Μαρτίου 2006 εκταμιεύθηκε το ποσό του δανείου και μεταβιβάσθηκε σε εμάς κατά τους όρους του αρ. 806 ΑΚ επ. η κυριότητα του ποσού των ,00 Ευρώ (χορηγηθέν ποσό δανείου), με την κατάθεση στον υπ αριθμ. κοινό καταθετικό μας λογαριασμό (σε 1

2 ΕΥΡΩ) ταμιευτηρίου που τηρούνταν στην ανωτέρω τράπεζα. Ο ανωτέρω λογαριασμός αποτέλεσε και αποτελεί τον μοναδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του ανωτέρω δανείου στον οποίο γίνονταν οι επιμέρους καταβολές των δόσεων του δανείου μας μέχρι και σήμερα. Από τον επόμενο κιόλας μήνα, ήτοι από τον Απρίλιο 2006, ξεκινήσαμε να πληρώνουμε κατά τους όρους της συμφωνίας μας και τακτικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις στις οποίες συμπεριλαμβανόταν μέρος του κεφαλαίου του δανείου των ,00 ευρώ και μέρος των τόκων επί του κεφαλαίου αυτού, καταθέτοντας τα αντίστοιχα ποσά στον ως άνω υπ αριθμ.. λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μας. Το ποσό της μηνιαίας δόσης του δανείου ανέρχονταν περίπου τον.. στο ποσό των 1.400,00 ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 5,10 %. Περί τον Νοέμβριο του 2006, με αποκλειστική πρωτοβουλία υπαλλήλων της Τράπεζας από το τμήμα χορηγήσεων του υποκαταστήματος και κατόπιν εντολής και καθοδήγησης που είχαν λάβει από τον Διευθυντή του ως άνω υποκαταστήματος., καθώς και κατ εντολή κάθε πρόσωπου ασκούντος τη διοίκηση της Τράπεζας εκείνη τη χρονική στιγμή, ο δεύτερος εξ ημών έλαβε τηλεφωνική ενημέρωση για μια δήθεν ελκυστική και συμφέρουσα τροποποίηση που μπορούσε να γίνει στο δάνειο μας. Ειδικότερα, υπάλληλος της Τράπεζας στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον δεύτερο εξ ημών του παρέστησε ότι μπορούσε να μας προσφέρει χαμηλότερο επιτόκιο κατά δύο περίπου εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι τότε, ήτοι το LIBOR, και έτσι, θα μειώνονταν και το αντίστοιχο ποσό της δόσης μας. Με το μειωμένο δε αυτό επιτόκιο, η ίδια υπάλληλος, κάνοντας συγκεκριμένους υπολογισμούς επί του δανείου μας, πληροφόρησε τον κ... ότι, η δόση μας θα μειωνόταν κατά 200,00 περίπου ευρώ το μήνα, ενώ συγχρόνως μας κάλεσε να περάσουμε από το υποκατάστημα της Τράπεζας για να κάνουμε την σχετική αίτηση. Παρόμοια προσφορά διαφημίζονταν από την Τράπεζα εκείνη την περίοδο και στην τηλεόραση με διαφημιστικά σποτ [ήτοι, «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ + ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ = ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2,75»]. Συγχρόνως, συνιστούσε εντολή και καθοδήγηση των προσώπων που ασκούσαν διοικητικά καθήκοντα στην εν λόγω τράπεζα προς τους υφισταμένους τους σε όλα τα υποκαταστήματα να προβαίνουν σε ενημέρωση όλων των πελατών τους και να τους προσελκύουν να συμβληθούν στο νέο αυτό προϊόν που λάνσαρε η Τράπεζα την περίοδο εκείνη. Την ίδια εκείνη χρονική περίοδο, οι περισσότερες ελληνικές Τράπεζες, με πρωταγωνιστές την, την, τη.., την, προωθούσαν παρόμοιο τραπεζικό προϊόν, διατυμπανίζοντας το χαμηλό επιτόκιο του δανείου και παρασύροντας πλήθος καταναλωτών στη σύναψη συμβάσεων των δήθεν προνομιακών αυτών δανείων. Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Τράπεζα και αφού είχε δημιουργηθεί σε εμάς, μέσω των όσων μας εξέθεσε ο υπάλληλος της Τράπεζας, η εντύπωση ότι θα προβαίναμε σε μια συμφέρουσα τροποποίηση του στεγαστικού μας δανείου, η οποία θα μας έδινε χαμηλότερο επιτόκιο και έτσι, θα καταβάλλαμε μικρότερη δόση κάθε μήνα, προσήλθαμε την.. στο κατάστημα της. για το σκοπό αυτό. Εκεί ο κ.., Διευθυντής του καταστήματος και η κ., Τραπεζική Υπάλληλος, μας έδειξαν για πρώτη φορά μια ΠΡΟΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ και μας διαβεβαίωσαν ότι η υπογραφή της θα ήταν ιδιαίτερα συμφέρουσα για εμάς, καθότι θα απολαμβάναμε εφεξής του χαμηλότερου επιτοκίου LIBOR. Με αυτόν τον τρόπο μας παρέστησαν ότι θα καταφέρναμε να μειώσουμε το ποσό της μηνιαίας μας δόσης, ενώ η σύμβαση μας, σε κάθε περίπτωση θα παρέμενε σύμβαση στεγαστικού δανείου και δεν θα επέρχονταν καμία άλλη μεταβολή στην ήδη υπάρχουσα συμφωνία μας. Απ όλα όσα μας εξέθεσαν οι ανωτέρω δημιουργήθηκε εύλογα σε εμάς η εντύπωση ότι η πρόσθετη αυτή πράξη θα ήταν πραγματικά προς το συμφέρον μας και ότι δεν θα εκτιθέμεθα σε κάποιον άλλο κίνδυνο, ούτε θα αλλάζαμε την ουσία της σύμβασης μας, πολλώ δε μάλλον ότι θα εμπλεκόμασταν σε νέο δάνειο. Κατόπιν τούτων προχωρήσαμε στην υπογραφή της πρόσθετης πράξης καλή τη πίστη και με πλήρη εμπιστοσύνη, ότι κάθε τι που μας πρότεινε η Τράπεζα δια των οργάνων της ήταν νόμιμο αφενός, και αφετέρου δεν αποσκοπούσε στην παραπλάνηση μας και στην παράσυρσή μας σε ανάληψη δυσβάσταχτων για εμάς υποχρεώσεων. Προς ενίσχυση της εντύπωσης μας αυτής, ενήργησε και το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο προωθούνταν έντονα ο δανεισμός σε ελβετικό φράγκο με διαφημιστικές και άλλες μεθόδους, και συνάπτονταν τέτοιες συμβάσεις από πλήθος δανειοληπτών. Η ως άνω πρόσθετη πράξη τιτλοφορούνταν ως ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ. Με την ως άνω πρόσθετη πράξη το υφιστάμενο υπόλοιπο του δανείου την. εξ ευρώ ,32 ευρώ συμφωνήθηκε όπως μετατραπεί την αυτή ημέρα, λογιστικά- εικονικά, σε Ελβετικά Φράγκα, με την ισοτιμία της ημέρας εκείνης, προκειμένου να απολαμβάνουμε πλέον του χαμηλού επιτοκίου Libor. Κατά την υπογραφή της από 1/12/2006 πρόσθετης πράξης, ουδεμία αναφορά έγινε από τους ως άνω υπάλληλους για οτιδήποτε άλλο, πλην της ελκυστικής προσφοράς για χαμηλότερη δόση του δανείου μας. Η όλη ενημέρωση μας, δηλαδή, αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το νέο 2

3 επιτόκιο. Καμία άλλη απολύτως αναφορά δεν έγινε στις αλλαγές που θα επέρχονταν στην ουσία της σύμβασης μας και κυρίως καμία αναφορά δεν έγινε στο κεφάλαιο του δανείου και το ενδεχόμενο μεταβολής του ενόψει αλλαγής στην συναλλαγματική ισοτιμία. Αντιθέτως, μας διαβεβαίωσαν ψευδώς ότι οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης Στεγαστικού Δανείου θα παρέμεναν ως είχαν και ότι δεν διατρέχαμε κανέναν κίνδυνο αύξησης της οφειλής μας και περαιτέρω επιβάρυνσης. Για το λόγο αυτό, δεν μας ζητήθηκε τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας προσημείωσης επί των ακινήτων μας, μιας και δεν θα μεταβάλλονταν η οφειλή μας και δη το μέρος που αφορά την παροχή της Τράπεζας προς εμάς, ήτοι το πραγματικά εκταμιευθέν κεφάλαιο ύψους ,00 ευρώ που οφείλαμε να επιστρέψουμε με τους συμφωνημένους τόκους. Με τις ως άνω ψευδείς παραστάσεις και αθέμιτες αποκρύψεις, οι ανωτέρω υπάλληλοι τη Τράπεζας, που υπέγραψαν και την σχετική συμφωνία, μας παρέστησαν μόνο ότι το επωφελές για εμάς στην εν λόγω πρόσθετη πράξη συνίστατο στη μείωση του επιτοκίου που επακόλουθα θα επέφερε και μείωση του διαμορφούμενου ύψους των εφεξής μηνιαίων δόσεων του δανείου μας, χωρίς καμία περαιτέρω αναφορά. Μας συμβούλεψαν, μόνο, να παρακολουθούμε τις διακυμάνσεις του επιτοκίου Libor, αφού αυτό θα ήταν πλέον το επιτόκιο μας, ώστε να παρακολουθούμε και το κάθε φορά διαμορφούμενο ύψος της τοκοχρεωλυτικής μας δόσης. Δημιούργησαν, έτσι, εμάς την εντύπωση ότι το κεφάλαιο του δανείου μας θα παρέμενε σταθερό, μια και ουδέν ετέθη θέμα ενδεχόμενης μεταβολής του. Κατά αντίληψη μας δε και ενόψει της πλήρους άγνοιας που είχαμε για οτιδήποτε σχετικό με πράξεις συναλλάγματος, η σταθερότητα του ποσού του κεφαλαίου του δανείου μας ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένη και εξέλειπε έστω και στοιχειώδης υπόνοια ότι αυτό δύναται να αλλάζει. Το ενδεχόμενο μεταβολής αυτού θα διαφοροποιούσε κατά πολύ τη στάση μας και ουδέποτε θα δεχόμασταν μια τέτοια τροποποίηση του στεγαστικού μας δανείου. Από το σύνολο όσων μας παρέστησαν οι ανωτέρω υπάλληλοι της Τράπεζας, μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι προβήκαμε σε μια συμφωνία συμφέρουσα για εμάς, μια, και όπως μας διαβεβαίωναν, θα «γλιτώναμε τόκους». Αισθανθήκαμε δε πολύ τυχεροί που η Τράπεζα από μόνη της ενδιαφέρθηκε για εμάς και μας ενημέρωσε για το καλύτερο επιτόκιο. Ουδεμία άλλη παράμετρος ή κίνδυνος που υπέκρυπτε η εν λόγω πρόσθετη πράξη ιδίως δε ο κίνδυνος της μεταβολής/αύξησης του ποσού του κεφαλαίου του δανείου μας ενόψει ενδεχόμενης μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιώνδεν επισημάνθηκε και επαναπαυθήκαμε στις διαβεβαιώσεις των υπαλλήλων της τράπεζας πως μόνον όφελος θα είχαμε από τη διαφορά του επιτοκίου σε Libor. Σε αντίθετη περίπτωση, ουδέν λόγος συνέτρεχε προκειμένου να προβούμε σε τροποποίηση της σύμβασης μας, και δη στην αλλαγή του κεφαλαίου που δανειστήκαμε και της οφειλής μας από ευρώ σε ελβετικά φράγκα αφού δεν είχαμε, ούτε επρόκειτο να έχουμε ποτέ εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο, αλλά και ούτε διοχετεύσαμε το ποσό του δανείσματος σε κάποια συναλλαγή σε ελβετικό φράγκο, ώστε δύναται να προκύψει για εμάς ανάγκη συναλλάγματος. Στα ανωτέρω δε όργανα της Τράπεζας ήταν γνωστό ότι δεν διαθέταμε εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο, αφού τηρούσαν πλήρη στοιχεία της οικονομικής και περιουσιακής μας κατάστασης, καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση θα εξοφλούσαμε το δάνειο σε ευρώ. Έτσι, λοιπόν, υπό αυτά τα δεδομένα πειστήκαμε και υπογράψαμε την ως άνω πρόσθετη πράξη. Την σχετική τροποποίηση υπέγραψαν για λογαριασμό της Τράπεζας οι ως άνω αναφερόμενοι υπάλληλοι, κ... και η κ..., που εφεξής κατέστην υπεύθυνοι για την καταχώρηση του δανείου μας, την τήρηση της σχετικής καρτέλας και κάθε άλλη ενέργεια που αφορούσε την εξυπηρέτηση του. Μέχρι και τα μέσα του έτους 2012 καταβάλαμε κανονικά τις δόσεις του δανείου μας, πάντα σε ευρώ και δη στον τηρούμενο σε ευρώ λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου που υπήρχε και πριν την υπογραφή της πρόσθετης πράξης, πιστεύοντας ότι το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας μειώνεται σταδιακά με την καταβολή των δόσεων κάθε μήνα. Το μόνο έγγραφο που λαμβάναμε από την Τράπεζα ήταν η μηνιαία ενημερωτική επιστολή που αφορούσε το ύψος της τρέχουσας μηνιαίας μας δόσης, όπως αυτό διαμορφώνονταν κάθε φορά, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 4 της πρόσθετης πράξης. Αυτή ήταν και μοναδική μας πληροφόρηση. Σε καθένα από τα μηνιαία ενημερωτικά αναγράφονταν το ποσό του υπόλοιπου δανείου μας σε ελβετικά φράγκα, καθώς και το ποσό της τρέχουσας δόσης (σε ελβετικά φράγκα) που έπρεπε να καταβάλλουμε κάθε μήνα. Το ισάξιο του ποσού της εκάστοτε δόσης σε ευρώ το καταβάλλαμε κάθε μήνα στον μοναδικό λογαριασμό που γνωρίζαμε ως λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μας, ήτοι τον με αριθμό λογαριασμό ταμιευτηρίου, και με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαμε ότι το δάνειο μας εξυπηρετούνταν και μάλιστα σε ευρώ. Δεδομένου ότι δεν είχαμε υπόψη μας, ούτε γνωρίζαμε τον παράγοντα αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά και ουδέποτε εξετέθη σε εμάς, ως όφειλε συμβεί, ο σχετικός κίνδυνος και κυρίως, ουδέποτε από τον Δεκέμβριο του 2006 μέχρι και σήμερα δεν έγινε σε εμάς κάποια σχετική ενημέρωση για την διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, θεωρούσαμε ότι το από την 28 η άληκτο κεφάλαιο μας ποσού ,32 Eυρώ που μετετράπη σε ,16 Ελβετικά Φράγκα με την τότε τρέχουσα ισοτιμία μειώνονταν με την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων τόσο 3

4 ως προς το υπόλοιπο δανείου μας σε ελβετικά φράγκα, όσο και του ισότιμου σε ευρώ. Πρακτικά, είχε δημιουργηθεί σε εμάς η εντύπωση από την ενημέρωση που είχαμε λάβει από την τράπεζα, τις διαβεβαιώσεις των ανωτέρω εντεταλμένων οργάνων της και τα ενημερωτικά που μας έστελνε, ότι το ποσό του δανείου που βλέπαμε να απομειώνεται σε ελβετικά φράγκα, απομειωνόταν και στο ισάξιο οφειλόμενο σε ευρώ. Στην δημιουργία της παράστασης αυτής συντέλεσαν καίρια, αποφασιστικά και κατ αποκλειστικότητα, η ψευδής παράσταση των ανωτέρω κατονομαζόμενων υπαλλήλων της τράπεζας ότι με την πρόσθετη πράξη δανείου, στην οποία και εν τέλει μας παρέσυραν, θα μεταβαλλόταν μόνο το επιτόκιο του δανείου μας και κυριότερα, η κομβικής σημασίας απόκρυψη του γεγονότος ότι η διαρκής μεταβολή συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ- ελβετικού φράγκου συνεπάγονταν και μεταβολή του υπολοίπου ποσού του δανείου μας κατ αντιστοιχία σε ευρώ, ώστε το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας να μην είναι σταθερό, αλλά μεταβλητό ανάλογα με την τρέχουσα κάθε φορά ισοτιμία. Ο ανωτέρω συναλλαγματικός κίνδυνος, όπως ονομάζεται, ήταν παντελώς άγνωστος σε εμάς και μάλιστα, τα ανωτέρω πρόσωπα δολίως και συστηματικώς μας απέκρυψαν τον κίνδυνο αυτό, ώστε να παρασυρθούμε στην υπογραφή της πρόσθετης πράξης δανείου. Περί το φθινόπωρο του 2012 και αφού βλέπαμε τις δόσεις του δανείου μας να αυξάνονται, και δεδομένου ότι πλέον τα εισοδήματά μας είχαν μειωθεί κατά πολύ, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε να κάνουμε και κάποια ρύθμιση στο δάνειό μας. Θεωρούσαμε δε ότι καθώς μέχρι σήμερα είχαμε ήδη καταβάλει στην Τράπεζα προς εξόφληση του δανείου το συνολικό ποσό των ,25 ευρώ 1, το άληκτο κεφάλαιο θα είχε μειωθεί κατά πολύ. Η παράσταση μας αυτή εδράζονταν στο γεγονός ότι ουδέποτε μέχρι τότε είχαμε αντιληφθεί ότι το ποσό του δανείου μας σε ευρώ μεταβάλλονταν ανάλογα με τις διαμορφούμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες και ότι οι διακυμάνσεις αυτές είχαν δραματικές επιπτώσεις για εμάς, με αποτέλεσμα η οφειλή μας να φτάσει πλέον σε επίπεδα απίθανα υψηλά. Είχε δε εντυπωθεί εύλογα στο μυαλό μας ότι το δάνειο μας παρέμενε να υπολογίζεται στην αξία του σε ευρώ, ήτοι στο αρχικό κεφάλαιο των ,00 ευρώ, δεδομένου ότι το ποσό αυτό και μόνο είχε εκταμιευτεί και το αυτό ποσό αυτό και μόνο αναφερόταν ως ποσό εκταμιευθέντος δανείου και στις σχετικές βεβαιώσεις τόκων που μας έστελνε η Τράπεζα... και τις οποίες καταθέταμε στην εφορία ως αποδεικτικό στοιχείο τόσο των καταβληθέντων από εμάς τόκων, όσο και του καταβληθέντος από εμάς ποσού κεφαλαίου, (το οποίο ποσό αφαιρούνταν από το ποσό κεφαλαίου του δανείου εκ ευρώ ,00 ), την έντοκη αποπληρωμή του οποίου αφορούσαν τα καταβληθέντα από εμάς ποσά τόκων και κεφαλαίου. Αυτή ήταν και η μοναδική ενημέρωση που είχαμε, και η οποία αφορούσε το ύψος του δανείου και της εκάστοτε οφειλής μας σε ευρώ. Δυνάμει δε των παραπάνω ετήσιων βεβαιώσεων που εξέδιδε η Τράπεζα για φορολογική χρήση, προέκυπτε ότι είχαμε καταβάλλει σε νόμισμα ευρώ α) για κεφάλαιο του στεγαστικού μας δανείου από το έτος 2006 έως και το έτος 2012, ,23 ευρώ. Με έναν απλό υπολογισμό και σύμφωνα με όσα παριστάνονταν στις χορηγούμενες βεβαιώσεις τόκων, αλλά και με βάση την κοινή λογική ότι εφόσον καταβάλουμε τις δόσεις του δανείου, οι οποίες περιλαμβάνουν εξόφληση κεφαλαίου και καταβολή τόκων, επόμενο είναι να απομειώνεται και το εκταμιευθέν -δανεισθέν κεφάλαιο εκ ποσού ,00 ευρώ, θεωρούσαμε ότι το εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας ανέρχονταν σήμερα στο ποσό ,77 ευρώ ( ,00 εκταμιευθέν κεφάλαιο δανείου ,23 ευρώ καταβληθέν κεφάλαιο έως και σήμερα = ,77 ευρώ άληκτο κεφάλαιο). Όταν λοιπόν η πρώτη από εμάς τον Σεπτέμβριο του 2012 επισκέφθηκε το κατάστημα της, για να πληροφορηθεί για το υπόλοιπο του δανείου μας και το ποσό που θα έπρεπε να πληρώσουμε, προκειμένου να εξοφλήσουμε πρόωρα το δάνειο μας, της απάντησαν το ανήκουστο και διόλου μη αναμενόμενο ότι οφείλουμε άληκτο κεφάλαιο δανείου ,00 ευρώ. Λεκτέον δε ότι αρχικά λάβαμε ,00 ευρώ, κατόπιν την προέκυψε άληκτο κεφάλαιο ,32 ευρώ, και ήδη μέχρι τα τέλη του έτους 2012 είχαμε καταβάλλει το ποσό των ,23 ευρώ για εξόφληση κεφαλαίου του δανείου και το ποσό των ,02 ευρώ σε τόκους (τοκοχρεωλυτικές δόσεις), σύμφωνα με τις ως άνω επίσημες βεβαιώσεις της Τράπεζας ( πλέον αυτά που είχαμε πληρώσει για τις ασφάλειες). Κατόπιν έρευνάς μας και με διαρκείς πιέσεις προς την Τράπεζα με αιτήματα για χορήγηση εγγράφων και παροχή εξηγήσεων (βλ. ενδεικτικά τις από και από αιτήσεις μας προς την Τράπεζα ), βρεθήκαμε έκπληκτοι ενώπιον του αληθούς γεγονότος ότι οι ανωτέρω κατονομαζόμενοι υπάλληλοι της Τράπεζας. που ενεργούσαν στο όνομα και για λογαριασμό της και κατόπιν εντολής των προσώπων ασκούντων τη διοίκηση της τράπεζας από τα μέσα του έτους 2006 μέχρι και σήμερα, τα οποία ήταν αρμόδια για την χάραξη της πολιτικής της Τράπεζας, αποφάσιζαν και 1 Στο σημείο αυτό, δέον να επισημανθεί ότι το ύψος των καταβληθέντων από εμάς προς την Τράπεζα ποσών είναι υπολογισμένο κατά προσέγγιση και με βάσει τις βεβαιώσεις τόκων- κεφαλαίου που μας χορήγησε η Τράπεζα επιφυλασσόμενοι για τα ακριβή ποσά, τα οποία θα προκύψουν από την πραγματογνωμοσύνη που διενεργούν ήδη έγκριτοι οικονομολόγοι. 4

5 ενέκριναν το σύνολο των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, μας είχαν παρασύρει σε μια οικονομική συναλλαγή με εξωφρενικούς όρους, που επέφερε τεράστια βλάβη στην περιουσία μας και μεγάλο κέρδος στο ταμείο της Τράπεζας. Όλη αυτή η εμπλοκή μας ήταν απόρροια ενός συνόλου ψευδών γεγονότων που μας παρέστησαν οι υπάλληλοι της Τράπεζας, δόλιων και αθέμιτων αποκρύψεων, καθώς και άλλων παράνομων ενεργειών που συντέλεσαν στην εξαπάτηση μας. Ειδικότερα κατά το στάδιο σύναψης της πρόσθετης πράξης δανείου, όσο και στο στάδιο της εξυπηρέτησης του δανείου μας έως και σήμερα: Α. Οι ανωτέρω κατονομαζόμενοι υπάλληλοι της Τράπεζας μας εξαπάτησαν και μας παρέσυραν στην υπογραφή μίας συμφωνίας, την οποία ψευδώς τιτλοφορούσαν ως Πράξης Τροποποίησης Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου και για την οποία ψευδώς μας παρέστησαν ότι επρόκειτο για τέτοια, με πλήρη διαβεβαίωση ότι η υπογραφή της δεν θα μετέβαλλε την ήδη υπάρχουσα μεταξύ μας σύμβαση. Στην πραγματικότητα, η νέα συμφωνία στην οποία προσχωρήσαμε με την Τράπεζα την άλλαξε πλήρως την ουσία της μεταξύ μας σύμβασης και μετέβαλλε αυτή σε σύμβαση επενδυτικού προϊόντος, όπως έτσι χαρακτηρίζεται κάθε υπηρεσία παρεχόμενη από πιστωτικό ίδρυμα που σχετίζεται με χρηματιστηριακές πράξεις ή κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης και της Διεθνούς αγοράς συναλλάγματος). Η απατηλή πρόσθετη πράξη δανείου συνίστατο σε μετατροπή του υπολοίπου ποσού του δανείου μας σε ελβετικά φράγκα, συνέδεε το δάνειο μας με την αγορά συναλλάγματος και καθιστούσε αυτό χρηματοοικονομικό επενδυτικό προϊόν, καθώς καθημερινώς η αξία σε συνάλλαγμα της οφειλής μας, ήτοι των ελβετικών φράγκων που συνιστούσαν πλέον την οφειλή μας, διαπραγματεύονταν στην Παγκόσμια Αγορά Εμπορίας Συναλλάγματος, το γνωστό FOREX MARKET. Εκ του αποτελέσματος, η υποχρέωση μας για επιστροφή του δανείσματος αλλοιώθηκε και καθίστατο πλέον σε υποχρέωση επιστροφής ενός αόριστου και διαρκώς μεταβαλλόμενου ποσού, ανάλογα με την εκάστοτε ισοτιμία ευρώ- ελβετικού φράγκου. Η διαμόρφωση της ισοτιμίας νομισμάτων επηρέαζε κάθε φορά το ποσό της οφειλής μας, ώστε να προκύπτει ζημία για εμάς από τυχόν υποτίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, και αντιστρόφως. Η ανωτέρω περιγραφή ανταποκρίνεται σε μια πράξη-υπηρεσία κερδοσκοπική για την οποία ούτε είχαμε πρόθεση να εμπλακούμε, ούτε καμία γνώση περί τίνος επρόκειτο. Συνεπώς, προκύπτει ότι η τιτλοφόρηση της νέας μας συμφωνίας ως τροποποίησηπρόσθετη πράξη της αρχικής σύμβασης ήταν ψευδής. Είχε δε εντέχνως συνταχθεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και μάλιστα έφερε τον σχετικό τίτλο σκόπιμα και δόλια, ώστε να πειστούμε και να προσχωρήσουμε σε αυτή, χωρίς να αντιληφθούμε ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για νέα σύμβαση και μάλιστα, πολύ επιβαρυντική για εμάς. Β. Περαιτέρω οι ανωτέρω υπάλληλοι της Τράπεζας καθόλα ψευδώς, δολίως και με πρόθεση να μας εξαπατήσουν, μας παρέστησαν ότι η πρόταση τους για αλλαγή του κεφαλαίου του δανείου μας σε ελβετικό φράγκο είναι μια ελκυστική και συμφέρουσα συμφωνία, αφού θα επωφελούμασταν του χαμηλότερου επιτοκίου LIBOR, χωρίς καμία μεταβολή στους όρους της σύμβασης, αποκρύπτοντας σκόπιμα το ουσιώδες στοιχείο του συναλλαγματικού κινδύνου που επιρρίπτονταν πλέον σε εμάς, ήτοι την μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στο οφειλόμενο από εμάς υπόλοιπο δανείου σε ευρώ. Στην ουσία, η υποτιθέμενη πρόσθετη πράξη δανείου μετέτρεπε το δάνειο μας στο πιο επικίνδυνο και κερδοσκοπικό επενδυτικό προϊόν, ήτοι αυτό που σύνδεε το κεφάλαιο του δανείου μας με την αγορά συναλλάγματος και μάλιστα, για τα επόμενα 30 χρόνια και με αντικείμενο το ίδιο μας το ακίνητο!! Δεσμευτήκαμε, δηλαδή, να αγοράζουμε συνάλλαγμα για 30 χρόνια για να αποπληρώσουμε το δάνειο μας. Αναλογιζόμενος δε κανείς του δεδομένου ότι οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος πάνω από ένα χρόνο καθίστανται φύσει τυχερά παίγνια, διαγιγνώσκεται περίτρανα η ανατροπή της αρχικής μας σύμβασης (βλ. Καλλιμόπουλος Γ., «Το Δίκαιο του Χρήματος», σελ. 302 επ., Η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος). Και εμείς όχι μόνο δεν λαμβάναμε καμία γνώση για όλα τα παραπάνω, αλλά συνεχίζαμε να πιστεύουμε ότι το κεφάλαιό μας μειώνεται, όπως συμβαίνει με όλα τα δάνεια!!!!! Οι ανωτέρω υπάλληλοι της Τράπεζας φρόντισαν να μας ενημερώσουν μόνο για το επωφελές δήθεν μέρος της συμφωνίας σχετικά με το χαμηλό επιτόκιο LIBOR, να μας διαβεβαιώσουν ότι καμία άλλα αλλαγή δεν θα επέρχονταν στη σύμβαση μας και να μας αποκρύψουν, παρά τη νόμιμη υποχρέωση τους, ότι πλέον με την μετατροπή σε ελβετικό φράγκο, κάθε ημέρα το κεφάλαιο του δανείου μας θα μεταβάλλονταν ανάλογα με 5

6 την εκάστοτε συναλλαγματική ισοτιμία. Η μεταβολή αυτή των συναλλαγματικών ισοτιμιών συνεπάγονταν αυτόματα ότι θα φέραμε πλέον τον σχετικό κίνδυνο, γεγονός που κατέληξε εν τέλει στην υπέρμετρη επιβάρυνση μας. Για τον ενδεχόμενο αυτό κίνδυνο ουδεμία πληροφορία και ενημέρωση λάβαμε σχετικά με τις επιπτώσεις που θα είχε στις δόσεις και στο κεφάλαιο του δανείου μας μια ΣΟΒΑΡΗ υποτίμηση του ευρώ έναντι του Ελβετικού Φράγκου. Οι ανωτέρω υπάλληλοι της Τράπεζας μας απέκρυψαν σκόπιμα και κατά παράβαση των νόμιμων υποχρεώσεων τους τον ενδεχόμενο ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ κίνδυνο και δεν μας παρείχαν τη δέουσα ενημέρωση για το επενδυτικό αυτό προϊόν μέσω ΕΙΔΙΚΟΥ συμβούλου της τράπεζας, εξειδικευμένου στην παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ξένο νόμισμα. Η πληροφόρηση μάλιστα αυτή, θα έπρεπε να είναι επαρκής και εξειδικευμένη, προκειμένου να είμαστε σε θέση να λάβουμε εμπεριστατωμένες και συνετές αποφάσεις, έπρεπε δε να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις επιπτώσεις που θα είχε στις δόσεις και το κεφάλαιο του δανείου μας μια ΣΟΒΑΡΗ υποτίμηση του ευρώ και τυχόν αύξηση του επιτοκίου του Ελβετικού φράγκου. Σε ενίσχυση της παράνομης συμπεριφοράς των ανωτέρω υπαλλήλων της Τράπεζας που διαπραγματευτήκαν μαζί μας την πρόσθετη πράξη, καθώς και κάθε προσώπου που ασκούσε και ασκεί μέχρι σήμερα εξουσίες διοίκησης αυτής, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά παράβαση του άρθρου 49 παρ. 1 του ν. 3371/2005, την ανωτέρω επενδυτική σύμβαση δανείου σε συνάλλαγμα ούτε διαπραγματευτήκαμε, αλλά και ούτε ενημερωθήκαμε για τους σχετικούς κινδύνους από ειδικό υπαλληλικό προσωπικό, που κατείχε το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Β1 επαγγελματικής επάρκειας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Λεκτέον ότι το παραπάνω απαιτούμενο πιστοποιητικό δεν κατείχε κανένας από τους ανωτέρω αντισυμβαλλόμενους μας κατά το χρόνο σύναψης της πρόσθετης πράξης του δανείου. Γ. Σκόπιμα και δόλια οι υπάλληλοι της Τράπεζας δεν μας ενημέρωσαν για παράγωγα επενδυτικά προϊόντα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να μας θωρακίσουν ΠΛΗΡΩΣ από τον συναλλαγματικό κίνδυνο, άλλως να μειώσουν ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ τους κινδύνους που σχετίζονται με τη προκύπτουσα θέση μας σε Ελβετικό Φράγκο (τόσο σε επίπεδο δόσης, όσο και άληκτου κεφαλαίου) μετά την μετατροπή. Τέτοιου τύπου προγράμματα προσφέρονται εν γένει από την Τράπεζα και έπρεπε σε κάθε περίπτωση να μας παρασχεθούν εν είδει παρεχόμενης υπηρεσίας μαζί με την πρόταση για μετατροπή του δανείου. Λαμβανομένου υπόψη ότι η διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, ιδίως όταν γίνεται λόγος για μεγάλο χρονικό διάστημα 30 ετών, όπως στην περίπτωση μας, η παροχή υπηρεσιών που αφορούν πράξεις συναλλάγματος θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται και από την προσφορά χρηματοπιστωτικού προϊόντος αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου. Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων τέτοιου είδους ασφάλισης συνιστά ουσιώδες συνεχόμενο πράξεων συναλλαγματικού κινδύνου και δη δανείων, μη δυνάμενο να παραλειφθεί. Στην περίπτωση μας ειδικότερα, ήταν επιβεβλημένο η τράπεζα να μεριμνήσει για την εξασφάλιση μας έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου και σε κάθε περίπτωση να μας προτείνει συμπληρωματικά στην πρόσθετη πράξη δανείου, προϊόντα ασφάλισης. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν έγινε και έτσι εμείς παραμείναμε όχι μόνο σε πλήρη άγνοια του συναλλαγματικού κινδύνου (σημειωτέον ούτε μας εξηγήθηκε ποτέ τι ακριβώς σημαίνει η έννοια του συναλλαγματικού κινδύνου), αλλά και σε άγνοια των μέσων προστασίας μας. Με την πρακτική αυτή καταλήξαμε έρμαια των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επί των ανωτέρω πρέπει να αναφερθεί ότι η τράπεζα δόλια απέφυγε κάθε αναφορά και ενημέρωση μας για προϊόντα ασφάλισης κινδύνου, μιας και η ίδια έχοντας εξασφαλίσει τη δική της θέση έναντι της αλλαγής των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καρπώνονταν την προκύπτουσα διαφορά στην αξία των νομισμάτων και κερδοσκοπούσε εις βάρος μας. Σημειωτέον δε, ότι από τις πληροφορίες που έχουμε, ειδικά η Τράπεζα., ουδέποτε προσέφερε τέτοια προϊόντα ασφάλισης κινδύνου σε κανένα δανειολήπτη σε ελβετικά φράγκα. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ενημέρωσης, διαφάνειας της συναλλαγής και προστασίας θεμελιώνονται τόσο Α. στα άρθρα 2 και 9γ-9 ε του Ν. 2251/1994 (Δίκαιο προστασίας καταναλωτή και Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών), Β. στην παρ. 2 περιπτώσεις x και xi της υπ αριθμ../2002 ΠΤΔΕ, όπου γίνεται ειδική αναφορά στην υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην περίπτωση δανείων σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος και τη δυνατότητα και το κόστος χρησιμοποίησης τεχνικών κάλυψης του κινδύνου από την ενδεχόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας και Γ. στις διατάξεις του κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, όσο και στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, σύμφωνα με τα άρθρα 281, 288 ΑΚ. Το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων και ιδίως όσων αφορούν την προστασία του καταναλωτή και του αποδέκτη επενδυτικών υπηρεσιών καθιστούν την υποχρέωση της οργάνων της 6

7 Τράπεζας για ενημέρωση, διαφάνεια και παροχή επενδυτικών συμβουλών καθώς αντισταθμίσματος συναλλαγματικού κινδύνου, νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια. και προσφορά Ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την υποχρέωση ενημέρωσης και διαφάνειας που διέπει την συναλλαγή μας με την Τράπεζα, πρέπει να τονιστεί ότι αμφότεροι δεν είχαμε καμία σχετική γνώση με τις αγορές συναλλάγματος και τους κινδύνους της, δεν είχαμε το προφίλ επενδυτή, δεν συνέτρεχε καμία δική μας ανάγκη σε συνάλλαγμα, ούτε διαθέταμε εισόδημα σε ελβετικά φράγκα, ενώ σε κάθε περίπτωση το ποσό του δανείου που εκταμιεύθηκε την διοχετεύτηκε σε κάλυψη προσωπικής ανάγκης αγοράς ακινήτου και ουδέν εκφράστηκε βούληση μας για κερδοσκοπία ή ανάληψη επενδυτικού προϊόντος ή επενδυτική παροχή και ούτε φυσικά θέλαμε ούτε να κερδίσουμε ούτε να χάσουμε σε σχέση το ύψος του χορηγηθέντος κεφαλαίου δανείου. Όλα τα παραπάνω ήταν γνωστά στους υπαλλήλους της Τράπεζας που μας παρέσυραν στην υπογραφή της πρόσθετης πράξης. Για την παροχή δε σε εμάς της ανωτέρω υπηρεσίας δανείου σε ελβετικό φράγκο, οι υπάλληλοι της Τράπεζας όχι μόνο όφειλαν να διαγνώσουν το προφίλ μας και το κατά ποσό πληρούμε τους όρους του χαρακτηριζόμενου προσώπου ως επενδυτή, πράγμα που δεν έγινε, αλλά είχαν και πλήρη γνώση της εν γένει άγνοιας μας για τα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η αγορά και η πώληση συναλλάγματος αφορά πρόσωπα που είτε έχουν ανάγκη χορήγησης κάποιου άλλου νομίσματος πλην του ευρώ, είτε για κερδοσκοπικούς λόγους επιθυμούν να εμπλακούν σε αυτήν [όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται σε ανάρτηση της επίσημης ιστοσελίδας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. στη θεματική «TREASURY» και συγκεκριμένα, στα επενδυτικά προγράμματα σε συνάλλαγμα (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ), «Ιδιώτες με ανάγκη σε συνάλλαγμα, πχ. τουριστικό, φοιτητικό κλπ, εταιρείες με εισαγωγές ή εξαγωγές σε χώρες με νόμισμα διάφορο του ευρώ, επενδυτές με διάθεση για επενδύσεις σε ξένα νομίσματα»]. Τέτοια πρόσωπα δεν ήμασταν εμείς και σε κάθε περίπτωση δεν εκφράσαμε ποτέ τη βούληση μας να καταστούμε. Οι πράξεις και οι δόλιες αποκρύψεις με σκοπό την εξαπάτηση μας συνεχίστηκαν και μετά την υπογραφή της επίμαχης πρόσθετης πράξης δανείου την μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με όσα κατωτέρω εκτίθενται. Αναλυτικότερα, τόσο οι ως άνω υπάλληλοι της Τράπεζας που υπέγραψαν την πρόσθετη πράξη, όσο και οι υπάλληλοι στο κατάστημα.., που μετά από αυτούς ήταν υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση του δανείου μας, με σκοπό την ολοκλήρωση και την συγκάλυψη της απάτης σε βάρος μας συνέχιζαν να μας αποκρύπτουν ουσιώδη γεγονότα, ήτοι : Α) Ουδέποτε μας απέστειλαν την ενημερωτική επιστολή που όφειλαν σύμφωνα τη σύμβαση να μας στείλουν με την ακριβή τιμή μετατροπής την , καθώς και ουδεμία περαιτέρω ενημέρωση συναλλαγματικής ισοτιμίας. Β) Ουδέποτε μας χορήγησαν πληροφοριακό υλικό για την αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή έστω τις τρέχουσες τιμές διαμόρφωσης της, τις επιπτώσεις της στην οφειλή μας και την εν γένει πορεία των οικονομικών δεδομένων που αφορούσαν το Ελβετικό φράγκο και την αναμενόμενη πορεία του σε σχέση με το ευρώ. Κάθε μηνιαίο ενημερωτικό του δανείου μας αναφέρονταν αποκλειστικά και μόνο στο ποσό των οφειλόμενων ελβετικών φράγκων, χωρίς καμία αναφορά στην εκάστοτε τρέχουσα ισοτιμία των δύο νομισμάτων. Ήταν, λοιπόν, αδύνατο να γίνει αντιληπτό ότι είχε εμφιλοχωρήσει αλλοίωση της οφειλής μας σε ευρώ. Στερούμασταν δε, και κάθε μέσου ώστε να έχουμε μια στοιχειώδη εικόνα των διακυμάνσεων και με αυτόν τον τρόπο να προκύψει υποψία μας για το τι συμβαίνει. Γ) Απέκρυπταν συστηματικά την πραγματική κίνηση εξυπηρέτησης του στεγαστικού μας δανείου σε ευρώ από την έως και την και την σχετική καρτέλα που τηρούνταν στο λογαριασμό μας σε ευρώ και εμφάνιζαν μόνο την καρτέλα του δανείου μας από το χρόνο μετατροπής του σε ελβετικά φράγκα και εφεξής. Η ανωτέρω καρτέλα έπαψε να ενημερώνεται και έτσι δεν ήταν δυνατό να αντιληφθούμε τις διακυμάνσεις της οφειλής μας σε ευρώ και το τι τελικά θα καλούμασταν να πληρώσουμε την εκάστοτε χρονική στιγμή. Δ) Σε σχετική αίτηση μας την για χορήγηση αντιγράφου της ανωτέρω αποκρυβείσας καρτέλας δανείου σε ευρώ ο νυν Διευθυντής της Τράπεζας στο υποκατάστημα., κ.. μας απάντησε προφορικά, ότι η σύμβαση μας με αριθμό.. έχει κλείσει και το οφειλόμενο ποσό έχει εξοφληθεί. Τα ανωτέρω γεγονότα είναι ψευδή και βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με ότι συμφωνήσαμε!!!!!!!!! Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της Τράπεζας που αναφέρονται παραπάνω ( κ.κ... και ) χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς σχετική εντολή ή συμφωνία μας προς τούτο, προέβησαν σε κλείσιμο του αρχικού μας δανείου δυνάμει της υπ. αριθμ.../

8 σύμβασης με δήθεν εξόφληση του την , όπως εμφαίνεται στην σχετική καρτέλα δανείου με εικονική- ψευδή εγγραφή «ολική εξόφληση». Τέτοια εξόφληση ουδέποτε έγινε από εμάς και ουδέποτε καταγράφηκε στο βιβλιάριο καταθέσεων του τηρουμένου σε ευρώ λογαριασμού μας με αριθμό αντίστοιχη κατάθεση του εξοφλούμενου ποσού. Συγχρόνως, ψευδώς στις λογιστικές εγγραφές της Τράπεζας εμφανίζεται ότι μας εκταμιεύουν την αυτή ημέρα, νέο δάνειο ύψους ,16 Ελβετικών Φράγκων, το οποίο και συνδέεται με μια ανύπαρκτη σύμβαση με αριθμό την οποία ουδέποτε υπογράψαμε και αγνοούμε πλήρως. Χαρακτηριστικά, την εγγράφεται στην καρτέλα μας σε ελβετικό φράγκο ο όρος «εκταμίευση» Έτσι, εντέχνως οι ανωτέρω υπάλληλοι της Τράπεζας με υπόδειξη των ασκούντων την Διοίκηση της Τράπεζας προσώπων, τηρούν αναληθώς με την πραγματική κατάσταση τα αρχεία της Τράπεζας και με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζεται ότι δήθεν την λάβαμε νέο δάνειο, παραποιώντας το αληθές γεγονός ότι απλά προβήκαμε σε τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με συμφωνία μετατροπής νομίσματος. Το αυτό επιβεβαιώνεται και από ρητές δηλώσεις των στελεχών της Τράπεζας και ειδικότερα από τις κ.κ.,.. και.., όπου σε επανειλημμένη τηλεφωνική όχληση για το ληξιπρόθεσμο της οφειλής μας την 9/11/2012, την 15/11/2012 και την 29/11/2012 αντίστοιχα, παριστούσαν στην πρώτη εξ ημών ότι δήθεν λάβαμε δάνειο την ύψους είτε ,16 ελβετικών φράγκων, είτε ,00 ευρώ, και ότι αυτό παριστάνονταν στις εγγραφές των αρχείων τους και στο σύστημα της Τράπεζας. Αναλυτικά, η κυρία.. ανέφερε ότι το ποσό του δανείου μας που εκταμιεύτηκε και καταβλήθηκε σε εμάς στις είναι ,00 ευρώ και βάσει του ως άνω ποσού υπολογίζονται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις του δανείου, η κυρία.. ανέφερε και αυτή για εκταμίευση ποσού ,00 ευρώ και η κυρία. ανέφερε για εκταμίευση ποσού ,16 ελβετικών φράγκων. Οι ανωτέρω ενέργειες, όπως αυτές εκτελέστηκαν από τους υπαλλήλους της Τράπεζας, υπεύθυνους για την τήρηση του αρχείου του δανείου μας, αποσκοπούν στην αποσιώπηση και παραποίηση του αληθούς ότι το ποσό που πραγματικά εκταμιεύτηκε ήταν το ποσό των ,00 Ευρώ την και όχι το ποσό των ,16 Ελβετικών Φράγκων που ψευδώς αναφέρεται στην καρτέλα του δανείου μας σε ελβετικά φράγκα ως δήθεν εκταμιευθέν την Τέτοιο δάνειο, όμως, εμείς ουδέποτε συνάψαμε και ουδέποτε εκταμιεύτηκε και μεταβιβάστηκε η κυριότητα του ως άνω ποσού σε εμάς, όπως απαιτεί και η ΑΚ 806 για τη σύμβαση δανείου (re καταρτιζόμενη). Το μοναδικό ποσό που μας εκταμιεύθηκε ως δάνειο είναι αυτό των ,00 ευρώ και μόνο και το ποσό αυτό αναγνωρίζουμε ως υπαρκτό, μεταβιβασθέν και συμφωνημένο. Οι παραπάνω λογιστικές εγγραφές είναι αναληθείς και παράνομες!!!!!!!!!!!. Αποκλειστικός σκοπός διενέργειας τους είναι η συστηματική δημιουργία μιας νομιμοφανούς κατάστασης μέσω της εμφάνισης δήθεν αληθινών λογιστικών εγγραφών με αποδεικτική δύναμη από την οποία να προκύπτει ανύπαρκτη εκταμίευση ποσού δανείου εκ ,16 CHF, ώστε μετά να φαίνεται νόμιμη η εξίσου ανύπαρκτη σε βάρος μας οφειλή, για επιστροφή του ανύπαρκτου δανείου εκ ,16 CHF, και ο καταλογισμός μας με την υποχρέωση επιστροφής ενός ποσού που δεν λάβαμε και άρα δεν οφείλουμε. Όλα αποτελούν μέρος μίας συστηματικής πρακτικής δημιουργίας σε βάρος μας, μίας αχρεώστητης και παράνομης υποχρέωσης έναντι στην Τράπεζα και παράλληλα, απόκρυψης των παράνομων συναλλαγών αγοράς συναλλάγματος, και φυσικά, απόκρυψης του κέρδους που αποκομίζει η Τράπεζα, αλλά και απόκρυψης της ζημίας που υφιστάμεθα εμείς οι δανειολήπτες. Ε) Απουσιάζει παντελώς από κάθε καρτέλα ή ενημερωτικό προς εμάς δελτίο της Τράπεζας κάθε αναφορά στην ισοτιμία των δύο νομισμάτων, ώστε εντέχνως να αποσιωπείται η διακύμανση της οφειλής μας σε ευρώ. Επί του πρακτέου και δεδομένου ότι δεν είχαμε πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την διακύμανση της οφειλής με βάση τις προκύπτουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, δόλια μας απέκρυπταν τα στοιχεία αυτά, με σκοπό να συγκαλυφθεί η εξαπάτηση σε βάρος μας και να μην είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε την ζημία που υφιστάμεθα. ΣΤ) Ψευδώς εμφανιζόταν σε κάθε ενημερωτικό που μας αποστέλλονταν σχετικά με το δάνειο μας ότι αυτό συνδέονταν με μια ανύπαρκτη σύμβαση με αριθμό και δυνάμει αυτής μας ζητούσαν με την από εξώδικη δήλωση της Τράπεζας, την εξόφληση του συνολικού υπολοίπου. Η σύμβαση αυτή ουδέποτε υπεγράφη από εμάς, την αγνοούμε πλήρως και αρνούμαστε κάθε υποχρέωση σε βάρος μας που δύναται να απορρέει από αυτήν, δηλούντος τούτου ήδη με την από εξώδικη δήλωση μας. Ειδικότερα, σκόπιμα και δόλια ήδη από το έτος 2011 σε κάθε έγγραφο- υπενθύμιση της καθυστέρησης του δανείου μας, όπως αυτό συντάσσονταν και υπογράφονταν από την υπάλληλο της Τράπεζας., ψευδώς αναφέρονταν ως αριθμός σύμβασης η ανύπαρκτη σύμβαση. την οποία ποτέ δεν υπογράψαμε και δεν υφίσταται. Η αναφορά σε αυτή 8

9 την ανύπαρκτη σύμβαση υπάρχει και σε κάθε εξώδικο δήλωση- απάντηση που μας απέστειλαν τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και με αυτήν επιχειρείτο ψευδώς να συνδεθεί η οφειλή μας με μια ανύπαρκτη σύμβαση, όπως προκύπτει από την από εξώδικο διαμαρτυρία της Τράπεζας, υπογραφείσα από την κ.. Χαρακτηρίστηκα στην εν λόγω εξώδικη διαμαρτυρία- όχληση της Τράπεζας αναγράφεται ψευδώς ότι «δυνάμει της υπ αριθμόν σύμβασης, χορηγήσαμε σε εσάς στεγαστικό δάνειο ,45 ευρώ..». Η ανωτέρω δήλωση είναι κατάφορα ψευδής και παραπλανητική. Αναφέρεται δε σκοπίμως από την υπάλληλο της Τράπεζας με αποκλειστικό σκοπό να μεθοδευθεί σε βάρος μας η επιβάρυνση του ποσού των ,45 ευρώ ως δήθεν ποσό που μας χορηγήθηκε με τη μορφή του δανείου έναντι του αληθούς ποσού των ,00 ευρώ που πραγματικά λάβαμε. Το ποσό αυτό ουδέποτε μας χορηγήθηκε, ενώ η σχετική σύμβαση ουδέποτε υπογράφηκε από εμάς. Σημειώνουμε ότι η ως άνω εξώδικος ήταν και η αφορμή προκειμένου να αντιληφθούμε ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά σε σχέση με την ως άνω δανειακή μας σύμβαση και να αρχίσουμε να ερευνούμε το τί συμβαίνει. Με σκοπό δόλιας απόκρυψης, επίσης, δεν μας παρασχέθηκε ποτέ (αφού δεν υπήρχε) αντίγραφο της ανωτέρω ανύπαρκτης σύμβασης, όπως αυτό νόμιμα αιτηθήκαμε. Στην δε από απάντηση που λάβαμε, οι υπάλληλοι της τράπεζας,. και, ψευδώς αναφέρουν ότι επισυνάπτουν αντίγραφο της ανύπαρκτης σύμβασης. Το αυτό συνιστά και διαμαρτυρία μας στην από εξώδικη δήλωση μας. Η εμφάνιση της ανύπαρκτης αυτής σύμβασης αποτελεί καίριο στοιχείο για τη διάπλαση νομιμοφάνειας σχετικά με το αληθές ποσό της οφειλής μας. Η σύμβαση αυτή αποσκοπεί στο να αποτελέσει το δήθεν νόμιμο θεμέλιο και την πηγή της ενοχής μας για επιστροφή ενός ποσού του δανείου διάφορου από αυτό που πραγματικά λάβαμε και επομένως, αχρεώστητο. Ζ) Ουδέποτε μας ενημέρωσαν ότι τηρείται στο όνομα μας λογαριασμός ταμιευτηρίου σε νόμισμα CHF, ήτοι ο με αριθμό., ο οποίος φαίνεται ότι ανοίχτηκε από την Τράπεζα στις και στον οποίο δεν υπάρχει βέβαια καμία πίστωση του ποσού των ,16 ελβετικών φράγκων. Σημειωτέον ότι, στην καρτέλα του δανείου μας, ήτοι στο απόσπασμα από τα επίσημα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας που τηρούνται βάσει του ως άνω υπ αρ.. λογαριασμού, ψευδώς εμφαίνεται ότι μας εκταμιεύθηκε την ποσό ,16 ελβετικών φράγκων, καθόσον αντίστοιχη εγγραφή δεν υπάρχει στον ως άνω λογαριασμό ταμιευτηρίου σε συνάλλαγμα. Για το λογαριασμό αυτό δεν είχαμε ποτέ ενημερωθεί, ούτε είχαμε αντιληφθεί την ύπαρξη και την κίνηση του μια και σκοπίμως ουδέποτε μας δόθηκε σχετικό βιβλιάριο καταθέσεων, ως όφειλε συμβεί. Με αυτόν τον τρόπο, μεθοδεύθηκε η αποσιώπηση κάθε κίνησης του σχετικού λογαριασμού και των πράξεων σε συνάλλαγμα που γίνονταν στο όνομα μας αυθαίρετα και χωρίς να το γνωρίζουμε, αλλά και η εν γένει εξυπηρέτηση του δανείου μας. Εμείς είχαμε γνώση μόνο του λογαριασμού μας σε ευρώ στον οποίο κάθε φορά κάναμε τις εκάστοτε μηνιαίες καταβολές δόσεων του δανείου μας με πίστη ότι κάθε ποσό που καταβάλλαμε καταλογιζόταν στο συνολικό οφειλόμενο υπόλοιπο μας. Έτσι, μας είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το δάνειο μας σταδιακά εξοφλούνταν και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε το πώς είχε διαμορφωθεί η οφειλή μας. Η) Προς δήθεν εξόφληση των δόσεων μας σε ελβετικό φράγκο, διενεργούσαν αυθαίρετα και χωρίς να το γνωρίζουμε πράξεις αγοράς συναλλάγματος για λογαριασμό μας, παρά το ότι στο σε ευρώ βιβλιάριο καταθέσεων μας με αριθμό.. ουδέποτε κατεγράφη τέτοια πράξη καθώς και η σχετική χρέωση για αυτό, ενώ ουδέποτε δώσαμε έγγραφη εντολή για κάτι τέτοιο, ως όφειλε συμβεί, σύμφωνα με τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας και τους νόμους που αφορούν την πώληση και αγορά συναλλάγματος και ουδέποτε παραλάβαμε σχετικό παραστατικό που να εμφαίνεται η αγορά συναλλάγματος από εμάς. Πρακτικά, εμείς κάθε μήνα καταβάλλαμε στην Τράπεζα το ποσό που μας ενημέρωναν οι υπάλληλοι της ότι αντιστοιχούσε στο ισάξιο της δόσης μας σε ευρώ, χωρίς ποτέ να δίνουμε εντολή για αγορά συναλλάγματος και δη έγγραφη, και χωρίς ποτέ να λαμβάνουμε σχετικό παραστατικό. Μας δημιουργούνταν δε η εντύπωση ότι η εξόφληση του δανείου γινόταν σε ευρώ, αφού δεν λαμβάναμε γνώση της πράξης αγοράς συναλλάγματος που έκαναν οι υπάλληλοι της Τράπεζας αυθαίρετα για λογαριασμό μας κάθε φορά. Η χωρίς εντολή μας αυθαίρετη διενέργεια πράξεων αγοράς συναλλάγματος καλύπτονταν και αποσιωπούνταν στο βιβλιάριο μας υπό την εγγραφή «Λοιπές χρεώσεις» και έτσι, αποσιωπούνταν δόλια όχι μόνο η αγορά από εμάς συναλλάγματος, χωρίς να δίνουμε εντολή προς τούτο, αλλά και η επακόλουθη χρέωση μας για αυτό. Συγκαλύπτονταν δε σκόπιμα ο επερχόμενος με την νέα σύμβαση πραγματικός τρόπος εξυπηρέτησης του δανείου μας και η οφειλή μας πλέον σε συνάλλαγμα. 9

10 Θ) Κάθε πράξη συναλλάγματος (εκταμίευση ποσού δανείου-καταβολές δόσεων σε συνάλλαγμα) που καταχωρήθηκε σε καρτέλα δανείου ή άλλο έγγραφο είναι ψευδής, εικονική και παραπλανητική, αφού ποτέ δεν λάβαμε αυτούσιο συνάλλαγμα, αλλά και αυθαίρετη, αφού δεν υπήρξε καμία εντολή μας για αυτό. Ι) Με σκοπό την συγκάλυψη της εξαπάτησης μας και την απόκρυψη των παράνομων ενεργειών που τελούνταν σε βάρος μας και κυρίως της ζημίας μας, οι υπάλληλοι της Τράπεζας., κατά ρητή εντολή της Διοίκησης αυτής, συνεχίζουν να μας εξαπατούν μέχρι και σήμερα με το να μας αποστέλλουν από το έτος 2006 μέχρι σήμερα βεβαιώσεις τόκων και κεφαλαίου στις οποίες αναφέρουν ως ποσό εκταμιευθέντος και χορηγηθέντος στεγαστικού δανείου το αληθές εκταμιευθέν ποσό των ,00 ευρώ την Έτσι, μας παριστούσαν ψευδώς δια του υπογράφοντος ότι η αρχική οφειλή μας δεν είχε μεταβληθεί, με σκοπό να μην αντιληφθούμε τις κατάφωρα αισχροκερδείς επιβαρύνσεις που επέφερε η παραπλάνηση μας στην πρόσθετη πράξη δανείου την Το ποσό των ,00 ευρώ είναι το πραγματικό ποσό δανείου που λάβαμε. Βρίσκεται, όμως, σε πλήρη αναντιστοιχία και αντίφαση μ ε όσα αναγράφονται στην καρτέλα δανείου που τηρεί η Τράπεζα και όσα ρητά δηλώνονται εξωδίκως από τα όργανα της Τράπεζας και συγκεκριμένα, με την αναφορά στην από εξώδικη δήλωση της ότι δήθεν μας χορηγήθηκε δάνειο ,45 ευρώ!!!! το οποίο και οφείλουμε κατά τα λεγόμενα της, όσο και στην από καταγγελία στην οποία αναφέρεται ότι μας χορηγήθηκε ποσό δανείου εκ ,16 ελβετικών φράγκων!!!!! Διαπιστώνει, λοιπόν, κανείς ότι τα επίσημα έγγραφα των βεβαιώσεων τόκων και κεφαλαίου που μας αποστέλλονταν από την Τράπεζα και τα οποία εμείς νομίμως προσκομίζαμε ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών συνεχίζουν να παριστάνουν ότι το δάνειο μας είναι ,00 ευρώ, σε εξαπάτηση ημών. Διαβλέπει δε κανείς ότι υπάρχει καταφανής διάσταση ανάμεσα στα όσα καταγράφονται στα αρχεία της Τράπεζας και στα όσα δηλώνει και βεβαιώνει με τα επίσημα έγγραφα που εκδίδει. Οι βεβαιώσεις αυτές, όπως υπογράφονται από τον κ., αλλά και τα αντίγραφα αυτών [που υπογράφονται από τους κ.κ. (πρώην διευθυντή του υποκαστήματος..) και (νυν διευθυντή του υποκαταστήματος.)], περιέχουν ψευδείς εγγραφές και η έκδοση τους συνιστά απάτη τελούμενη κατά παράβαση και του αρθρ. 242 Π.Κ. σε συνδυασμό με το 263 Α ΠΚ. Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος της Τράπεζας κ., ο οποίος ήταν αρμόδιος, ως.., να εκδίδει βεβαιώσεις καταβληθέντων τόκων και κεφαλαίου για φορολογική χρήση και οι οποίες μπορούσαν να αποτελέσουν και τεκμήριο διαβίωσης, εξέδιδε και υπέγραφε βεβαιώσεις, οι οποίες περιέχουν ψευδείς εγγραφές σε σχέση με τις λογιστικές καρτέλες της Τράπεζας, καθώς στις εν λόγω βεβαιώσεις παριστάνεται ψευδώς προς εμάς τους δανειολήπτες, ότι η αρχική οφειλή μας εκ δανείου ,00 ευρώ δεν έχει μεταβληθεί και ότι τα ποσά κεφαλαίου και τόκων που έχουμε καταβάλλει αφορούν την αποπληρωμή της ως άνω οφειλής, ενώ στην πραγματικότητα η Τράπεζα αυθαίρετα και παράνομα είχε μεταβάλλει την οφειλή μας και τα ποσά αυτά τα καταλόγιζε ως αποπληρωμή εικονικά χορηγηθέντος δανείου εκ ελβετικών φράγκων ,16, με σκοπό να μην αντιληφθούμε τις κατάφωρα αισχροκερδείς επιβαρύνσεις που επέφερε η παραπλάνηση μας στην πρόσθετη πράξη δανείου την Τις ως άνω βεβαιώσεις προς απόδειξη των αναγραφέντων από την Τράπεζα σε αυτές και θεωρώντας βέβαια ότι είναι αληθές και το περιεχόμενο αυτών, (όσον αφορά το ύψους του χορηγηθέντος δανείου εκ ,00 ευρώ, και τα αναγραφέντα ποσά που καταβλήθηκαν από εμάς για την αποπληρωμή αυτού σε κεφάλαιο και τόκους) τις ΚΑΤΑΘΕΤΑΜΕ κάθε έτος, μαζί με τη φορολογική μας δήλωση και στην αρμόδια Δ.0.Υ... Ειδικότερα παριστάνουν ότι το δάνειο που εκταμιεύθηκε στις είναι ,00 Eυρώ, ενώ στις καρτέλες εγγραφών της Τράπεζας φαίνεται ότι εκταμιεύθηκε δάνειο στις σε ελβετικά φράγκα, ποσού ,16, γεγονός το οποίο βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με όσα καταγράφονται στα αρχεία της Τράπεζας. Επίσης, οι βεβαιώσεις αυτές περιέχουν ψευδείς εγγραφές ως προς την καταβολή του κεφαλαίου του εκταμιευθέντος δανείου και σε σχέση με τις εγγραφές που υπάρχουν στις λογιστικές καρτέλες της Τράπεζας, καθόσον τα καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου που αναγράφονται, η Τράπεζα προφανώς δεν τα πίστωσε ποτέ προς εξόφληση του κεφαλαίου (τα ποσά αυτά δεν έχουν καταλογιστεί ως εξοφληθέν άληκτο κεφάλαιο, καθόσον ενώ δανειστήκαμε το ποσό των ,00 Ευρώ και μέχρι σήμερα έχουμε καταβάλλει το ποσό των ,93 ευρώ ( σύμφωνα με τις βεβαιώσεις) ως κεφάλαιο, θα έπρεπε το εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των ,77 ευρώ ( ,00 ευρώ ,93 ευρώ = ,77 ευρώ), ενώ με την από

11 εξώδικη δήλωση καταγγελία η Τράπεζα μας καταλογίζει υπόλοιπο άληκτο κεφαλαίου ,00 ευρώ. Τα ως άνω καταβληθέντα ποσά εκ ευρώ ,93, ΠΟΥ ΠΉΓΑΝ;;;;;;;;; ΠΩΣ ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΗΚΑΝ;;;;;;; Στην πραγματικότητα, τα ως άνω ποσά ναι μεν δόθηκαν από εμάς για εξόφληση κεφαλαίου, αλλά η Τράπεζα με την αγορά και πώληση συναλλάγματος και την διαφορά ισοτιμίας, τα αποκόμισε ως κέρδος, εμείς δε ως ζημία, Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η Τράπεζα τα ως άνω ποσά δεν τα πίστωσε στο δάνειό μας!!!!!!! Το γεγονός αυτό εντέχνως αποκρύπτει με την ψευδή αυτή βεβαίωση η Τράπεζα και από εμάς και από τις φορολογικές αρχές!!!! Σημειώνεται ότι τούτο έγινε δόλια και εσκεμμένα από τον κ.., οποίος είχε λάβει εντολή προς τούτο από τα πρόσωπα ασκούντος καθήκοντα διοίκησης της Τράπεζας., ως μέρος μίας συστηματικής πρακτικής της Τράπεζας προκειμένου να αποκρύψει τα κέρδη της από την αγορά και πώληση συναλλάγματος και την διαφορά ισοτιμίας, και αντίστοιχη ζημία μας. Ειδικότερα, το κείμενο των βεβαιώσεων τόκων που υπογράφει ο κ., ο οποίος είναι, έχει ως εξής: - Βεβαίωση τόκων έτους 2008: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2008 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των ,24 ΕUR ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 5.261,27 Ευρώ, Τόκοι: 7.610,42 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας 0,55 Ευρώ - Βεβαίωση τόκων έτους 2009: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2009 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των ,59 ΕUR ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού. και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 7.657,89 Ευρώ, Τόκοι: 2.692,70 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 0,00 Ευρώ Βεβαίωση τόκων έτους 2010: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2010 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των ,60 ΕUR ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 8.428,96 Ευρώ, Τόκοι: 2.594,27 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 0,37 Ευρώ Βεβαίωση τόκων έτους 2011: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2011 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των 9.432,05 ΕUR ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού. και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 7.272,41 Ευρώ, Τόκοι: 2.141,02 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 18,62 Ευρώ. Όμοιο είναι και το κείμενο του αντιγράφου της βεβαίωσης του έτους 2007, που υπογράφει ο κ., πρώην Διευθυντής του Υποκαταστήματος, αλλά και των αντιγράφων των βεβαιώσεων των ετών , που υπέγραψαν ο κ.., Διευθυντής του Υποκαταστήματος., και η κ.., τραπεζική υπάλληλος του ιδίου

12 υποκαταστήματος. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των αντιγράφων των βεβαιώσεων τόκων των ετών 2006,2007 και 2012 έχει ως εξής: - Βεβαίωση τόκων έτους 2006: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2006 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των ,14 ΕUR ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού.. και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 2.819,38 Ευρώ, Τόκοι: 8.387,51 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 0,25 Ευρώ. - Βεβαίωση τόκων έτους 2007: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2007 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των ,88 ΕUR (ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΏ ΛΕΠΤΑ) για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού. και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 4.637,71 Ευρώ, Τόκοι: 8.121,28 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 0,89 Ευρώ. - Βεβαίωση τόκων έτους 2012: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2012 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των 7.673,75 ΕUR ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου» Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 6.050,61 Ευρώ, Τόκοι: 1.537,30 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 85,84 Ευρώ. Βάσει των ως άνω βεβαιώσεων προκύπτει ότι μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί από εμάς προς εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου το ποσό των ,23 ευρώ, ΗΤΟΙ το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,77 Ευρώ ( ,00 Ευρώ ,23 Ευρώ = ,77 Ευρώ). Ομοίως βάσει των ως άνω βεβαιώσεων, προκύπτει ότι μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί από εμάς προς εξόφληση τόκων το ποσό των ,02 Ευρώ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ: Βάσει των ως άνω βεβαιώσεων το σύνολο καταβληθέντος κεφαλαίου και τόκων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,25 Ευρώ (42.128,23 Ευρώ ,02 Ευρώ = ,25 Ευρώ). ΙΑ) Κατά παράβαση της νόμιμης υποχρέωσης τους, οι υπάλληλοι της ουδέποτε μας κάλεσαν να επαναφέρουμε την οφειλή μας σε ευρώ στο χρόνο που η ισοτιμία των δύο νομισμάτων είχε αρχίσει να γυρνά σε βάρος μας. Την αυτή δυνατότητα όφειλε η Τράπεζα να μας την παρέχει ήδη με την πρόβλεψη σχετικού όρου στη σύμβαση, ενώ σε κάθε περίπτωση όφειλε να μας καλέσει προς τούτο ήδη από τον Οκτώβριο του 2010, οπότε άρχισαν να εμφαίνονται τα πρώτα δείγματα υποχώρησης του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου. Το γεγονός ότι ουδέποτε ενημερωθήκαμε και δεν μας δόθηκε η δυνατότητα επαναφοράς του δανείου μας σε ευρώ, ώστε να αποφευχθεί η ζημία μας, αποδεικνύει την κερδοσκοπία της Τράπεζας. Εμφανής δε είναι η διαφορά με την οποία οι υπάλληλοι της τράπεζας επέμεναν για την υπογραφή της μετατροπής σε ελβετικό φράγκο και η αδιαφορία τους για το αντίστροφο. Οι ίδιοι από προφανή δόλο παρέλειψαν να μας καλέσουν σε επαναφορά του δανείου μας στην προτέρα κατάσταση, όταν άρχισαν να διαπιστώνουν τη δυσμενή εξέλιξη των ισοτιμιών για εμάς. Σκόπιμα, δεν μας πρότειναν καμία απολύτως λύση για την αποφυγή της ζημίας μας και διατήρησαν από πρόθεση την νοσηρή κατάσταση της διαρκούς επιβάρυνσης μας, απολαμβάνοντας άμεσο κέρδος από τη ζημιογόνα για εμάς ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ. ΙΒ) Σχετική πρόταση για επαναφορά του δανείου μας στην προτέρα κατάσταση δεν μας απευθύνουν οι υπάλληλοι της Τράπεζας μέχρι και σήμερα, αρνούμενοι καταχρηστικά και

13 παράνομα να συναινέσουν σε μία τροποποίηση της σύμβασης μας που θα αποκαταστήσει τη ζημία μας και θα αποτρέψει την έκθεση μας σε κάθε μελλοντικό συναλλαγματικό κίνδυνο. Έτσι, μας οδηγούν στο να καταστούμε αναξιόχρεοι και αρνούνται κάθε διευθέτηση της οφειλής μας. Οι κρατούσες οικονομικές συγκυρίες επιβάλλουν τη ρύθμιση της οφειλής μας και την αποτροπή κάθε περαιτέρω ζημίας μας. Επί του ιστορικού, πρέπει να αναφερθεί, ότι εμείς ήδη από την και εφεξής αρνούμαστε νομίμως μέσω των εξωδίκων δηλώσεων μας κάθε οφειλή μας, όπως αυτή ορίζεται από την Τράπεζα με σχετικές δηλώσεις της. Ήδη σήμερα το δάνειο μας έχει καταγγελθεί από την 4 η δυνάμει της από εξώδικης δήλωσης- καταγγελίας που υπογράφει η υπάλληλος κ. καλώντας μας να καταβάλλουμε το ανήκουστο ληξιπρόθεσμο ποσό των ,00 ευρώ, δηλώνοντας δε κατάφορα ψευδώς ότι η οφειλή μας προκύπτει από την χορήγηση δανείου ποσού ,16 ελβετικών φράγκων δυνάμει δήθεν της υπ αρ.../ Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου και των προσθέτων πρόξεων!!!!!, γεγονός βέβαια όπως προαναφέραμε παντελώς ψευδές. Αναφέρεται δε ότι το άληκτο ποσό του δανείου ( κεφάλαιο) ανέρχεται στο ποσό των ,14 ελβετικών φράγκων, και το οποίο το μετατρέπει η Τράπεζα σε ευρώ, αντιστοιχώντας σήμερα σε ποσό ,00 ευρώ. Δηλαδή το άληκτο ποσό του κεφαλαίου που απαιτεί η Τράπεζα να της καταβάλουμε για την αποπληρωμή του δανείου (σύμφωνα με την καταγγελία) και το οποίο κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό είναι ,00 ευρώ!!!!!! Μάλιστα το ληξιπρόθεσμο πλέον ποσό εκ ευρώ ,00 έχει φτάσει να τοκίζεται με 9,75% (επιτόκιο Εuribor + τόκος υπερημερίας). Το ανύπαρκτο, αχρεώστητο παράνομο και άκυρο της οφειλής μας αυτής προβάλλαμε και με την από εξώδικη δήλωση -απάντηση μας, αρνούμενοι κάθε οφειλή μας και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας. Από τα παραπάνω διαβλέπει κανείς μία σωρεία πράξεων και παραλείψεων που στοιχειοθετούν την απάτη εις βάρος μας. Προς αποκάλυψη δε και διάγνωση της εξαπάτησης μας προβήκαμε σε ενδελεχή ερεύνα και σε πλείστα ερωτήματα και αιτήσεις στην Τράπεζα με σκοπό την χορήγηση εγγράφων που μας αφορούσαν (βλέπε τις από και αιτήσεις). Το σύνολο των αναφερόμενων πράξεων και παραλείψεων συνιστούν επιμέρους ψευδείς διαβεβαιώσεις, παραστάσεις και αθέμιτες αποκρύψεις που επαναλαμβάνονταν κατ εξακολούθηση από το έτος 2006 μέχρι και σήμερα μέχρις ότου καλλιεργηθεί σε εμάς η επιδιωκόμενη πλάνη με αποτέλεσμα αφενός να παρασυρθούμε στην σύναψη μιας δυσβάσταχτης για εμάς σύμβασης, και αφετέρου να μην αντιληφθούμε έως και σήμερα τις επιπτώσεις που είχε στην περιουσία μας, με στόχο τη αδρανοποίηση κάθε αντίδρασης μας, την αποχή από την άσκηση νομίμων μέσων ανατροπής των αποτελεσμάτων της παράνομης πρόσθετης πράξης δανείου και το διαρκές κέρδος της Τράπεζας (ΑΠ 935/2003 ΠΧ ΝΔ 219, ΑΠ 2251/02 ΠΧ ΝΓ 794, ΑΠ 2220/02 ΠΧ ΜΓ 762, ΑΠ 982/01 ΠΧ ΝΒ 398, ΑΠ 829/01 ΠΧ ΝΒ 313). Κάθε μια δε από αυτές αποτελεί καίρια και αναγκαία επιμέρους πράξη ή παράλειψη για την ολοκλήρωση και συντέλεση της απάτης σε βάρος μας και την περιουσιακή μας βλάβη. Σε ότι αφορά δε τις πράξεις εξαπάτησης μας με παράλειψη, λεκτέον είναι ότι η κατάφαση της απάτης με παράλειψη, προϋποθετει ιδιαίτερη, κατ` άρ. 15 ΠΚ, νομική υποχρέωση του δράστη, πηγάζουσα από τον νόμο ή από σύμβαση ή από προηγούμενη (κινδυνώδη) ενέργεια του να αποτρέψει την επέλευση του αξιοποίνου αποτελέσματος, δηλ. είτε να αποτρέψει την γένεση ή την εδραίωση της πλάνης στο πρόσωπο εκείνου που προβαίνει σε περιουσιακή διάθεση, είτε να άρει την ήδη υφιστάμενη πλάνη του, και, συνακόλουθα, να αποτρέψει την περιουσιακή διάθεση, διαφωτίζοντας σχετικά έγκαιρα αυτόν, και, κατ` ακρίβεια, ανακοινώνοντας του ορισμένο αληθινό γεγονός (ΑΠ 1551, 826/2006 ΠοινΧρ ΝΖ`, 719, 228, ΑΠ 40/2003 ΠοινΛογ Γ`, 83, ΑΠ 765/2000 ΠοινΧρ ΝΑ`, 111, Μυλωνόπουλος, ό.π., 461, Σπινέλλης, ό.π., 77). Γίνεται δεκτό ότι, τέτοια υποχρέωση προφυλάξεως του αντισυμβαλλόμενου από πλάνη που οδηγεί σε περιουσιακή του βλάβη, πηγάζει από σύμβαση, όχι μόνο όταν ρητά αναγράφεται σ` αυτήν, αλλά και όταν μεταξύ των συμβληθέντων αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης, όπως επί εταιρείας ή μακροχρόνιας συμβατικής σχέσεως, λ.χ. μεταξύ μονίμου πελάτη και τράπεζας (Μυλωνόπουλος, ό.π., 463, Ανδρουλάκης, Γενικό Μέρος, τ. Α`, 1991, σελ. 242, Σπινέλλης, ό.π., 78, Μ. Μαργαρίτης, ΠοινΚώδ, 2009, 1153), ενώ ήδη η γενική αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών επιβάλει την διαφώτιση, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως λ.χ. επί κινδύνου επελεύσεως ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας άλλου (Σπιέλλης, ό.π., 78- βλ. για άλλες περιπτώσεις ΑΠ 725/1986 ΠοινΧρ ΛΣΓ, 729 και ΑΠ 488/2002 ΠοινΛογ Β`, 6002). Σε συμπλήρωση των παραπάνω, πρέπει να αναφερθεί ότι αθέμιτη παρασιώπηση συνιστά και η απατηλή συμπεριφορά που πραγματώνεται και με παράλειψη, ήτοι παράλειψη ανακοίνωσης αληθινών γεγονότων, τα οποία είχε υποχρέωση ο δράστης να ανακοινώσει είτε από το νόμο, είτε από την σύμβαση. Τέτοια υποχρέωση ανακοινώσεως μπορεί να θεμελιωθεί και στην από τις διατάξεις των άρθρων 197, 288 και 330 ΑΚ επιβαλλόμενη συμπεριφορά στον συναλλασσόμενο κατά τα συναλλακτικά 13

14 ήθη και την καλή πίστη, η δε εξαπάτηση αυτή μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, έγγραφο ή προφορικά, ρητά ή σιωπηρά (ΑΠ 71/2012). Έπεται, λοιπόν, ότι κάθε ανωτέρω αναφερόμενη παράλειψη των υπαλλήλων της Τράπεζας συνιστά απατηλή συμπεριφορά σε βάρος μας και θεμελιώνει την ποινική ευθύνη. Τα κατανομαζόμενα ανωτέρω πρόσωπα, υπάλληλοι της Τράπεζας, δόλια και με πρόθεση ενήργησαν για την εξαπάτηση μας: 1. κατά συναυτουργία με τις επιμέρους διαδοχικές τους πράξεις που συνέτειναν στην πρόκληση απάτης σε βάρος μας και στην περιουσιακή μας ζημία. 2. κατ` επάγγελμα αφού δεν ενήργησαν ευκαιριακά αλλά βάσει σχεδίου και εντολών από τα πρόσωπα ασκούντα τη διοίκηση της τράπεζας, με διαμορφωμένη υποδομή και σαφή πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης (ΑΠ 2466/2005, ΑΠ 93/2006, ΑΠ 1478/2007). Η τελευταία προκύπτει, κυρίως από το γεγονός ότι πανομοιότυπες συμβάσεις συνήψαν πλήθος άλλων δανειοληπτών που παρασύρθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ιδιαίτερα προς τούτο, επισημαίνεται και αξιολογείται ο οργανωμένος, συστηματικός, επιτήδειος και αριστοτεχνικός τρόπος συγκρότησης του όλου μηχανισμού της Τράπεζας (τήρηση αρχείων, πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, επιστράτευση προσωπικού, προσωπική επικοινωνία με πελατολόγιο κ.α.) που χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση εκατοντάδων Ελλήνων δανειοληπτών, μεταξύ των οποίων και η εμείς, μέσω μίας καλοστημένης επιχείρησης σύναψης δανείων σε ελβετικό φράγκων και της προβολής της ακόμα και με διαφημιστικά σπότ. Στην Ελλάδα ο αριθμός ανέρχεται σε περίπου δανειολήπτες που ενεπλάκησαν δόλια στις απατηλές αυτές συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο και είδαν τις οφειλές τους στις Τράπεζες να εκτοξεύονται. 3. κατ` εξακολούθηση, αφού οι παραπάνω πράξεις ή παραλείψεις πανομοιότυπες έλαβαν χώρα και κατά περισσοτέρων παθόντων- δανειοληπτών με επαναλαμβανόμενες ψευδείς παραστάσεις σε βάρος του καθένα από αυτούς. Οι πράξεις και οι παραλείψεις αυτές επαναλαμβανόμενες σε πλήθος καταναλωτών έλαβαν διαστάσεις παραπλάνησης του συνόλου του καταναλωτικού κοινού. Υπάρχει ταυτότητα των επί μέρους πράξεων, δηλαδή είναι ομοειδείς και συνέχονται μεταξύ τους λόγω της ενότητας της πρόθεσης εξαπάτησης του συνόλου των δανειοληπτών και της παρέλκυσης τους σε εξωφρενικά δυσβάσταχτες συμβάσεις δανείων με στόχο το κέρδος της Τράπεζας. (ΑΠ 1085/89 ΠΧ Μ 399, ΑΠ 1338/05 ΠΧ ΝΣΤ 493, ΑΠ 176/06 ΠΧ ΝΣΤ 793). Σήμερα, μιλάμε για πάνω από άτομα που έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο, παρασυρμένοι από την δήθεν ελκυστική πρόταση. Το σύνολο αυτών βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στην δίνη των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σε ότι αφορά τα πρόσωπα που ασκούσαν τη διοίκηση της Τράπεζας κατά τα έτη 2006 έως 2012 είτε κατονομάζονται στην παρούσα, είτε όχι, ενήργησαν ως ηθικοί αυτουργοί της απάτης σε βάρος μας αφού κατόπιν δικών τους εντολών και εγκρίσεων οι υπάλληλοι της Τράπεζας ενήργησαν για την προώθηση σε εμάς των δανείων σε ελβετικό φράγκο και τους παρείχαν το σύνολο της οργάνωσης και την υποδομή για την προσέλκυση μας και τη σύναψη των συμβάσεων αυτών. Τα πρόσωπα αυτά ασκούντα διοίκηση αποφάσισαν την παροχή του εν λόγω προϊόντος των δανείων σε ελβετικό φράγκο, συνέταξαν τις σχετικές προδιατυπωμένες συμβάσεις, ενέκριναν το περιεχόμενο τους και έδωσαν τις εντολές όχι μόνο για την σύναψη τους αλλά και τον περαιτέρω χειρισμό τους από τους υφιστάμενους τους. Η συμπεριφορά των υπαλλήλων της Τράπεζας ήταν το αποτέλεσμα της καθοδήγησης που έλαβαν από τη διοίκηση της Τράπεζας και των συνεχών παραλείψεων κάθε υπευθύνου προσώπου που ασκεί διοικητικές εξουσίες να άρει την παρανομία και να προχωρήσει σε αναδιαμόρφωση ή απόσυρση των συμβάσεων δανείου σε ελβετικού φράγκο, ως προϊόν απάτης. Με τις αναφερόμενες παράνομες πράξεις και παραλείψεις, οι αναφερόμενοι υπάλληλοι της Τράπεζας μας παρέσυραν σε μια συμφωνία με εξωφρενικούς όρους με σκοπό τη δημιουργία μιας δυσβάσταχτης οφειλής σε βάρος μας. Μέχρι δε και σήμερα συγκαλύπτουν την απάτη σε βάρος μας και επιχειρούν ενέργειες και αποκρύψεις με στόχο την εξαπάτηση μας, την συγκάλυψη της και την απόκρυψη της δυσβάσταχτης οφειλής που προέκυψε σε βάρος μας και της υπέρογκης ζημίας που συνεπάγεται η πρόσθετη πράξη δανείου στην οποία μας παρέσυραν. Εμμένουν δε στο να αποκρύπτουν εντέχνως την αλλοίωση της αρχικής μας σύμβασης και συνεχίζουν να συγκαλύπτουν την εξαπάτηση μας σε ένα ριψοκίνδυνο επενδυτικό προϊόν υπό το κάλυμμα του δήθεν στεγαστικού δανείου που μας χορήγησαν. Με την ανωτέρω περιγραφόμενη ψευδή και παραπλανητική τακτική και την παράσταση μίας ψευδούς ελκυστικής για τους δανειολήπτες πρότασης με αθέμιτες διαβεβαιώσεις προς αυτό και πλείστες όσες αποκρύψεις για να μην είναι αντιληπτό το αντίθετο, οι υπάλληλοι της Τράπεζας που υπέγραψαν την πράξη τροποποίησης του δανείου μας και ήταν υπεύθυνοι για κάθε άλλη πράξη, νόμιμη οφειλόμενη 14

15 ενέργεια και καταχώρηση που αφορούσε την εξυπηρέτηση του δανείου μας, μας παρέσυραν στην σύναψη εξωφρενικά επιβαρυντικών για εμάς όρους και στην αποδοχή κινδύνων (όπως ο συναλλαγματικός) που νομοτελειακά θα οδηγούσαν στην οικονομική εξόντωση μας. Μας εγκλώβισαν για 30 χρόνια να χρωστάμε το δάνειο μας και μάλιστα με τρόπο, ώστε το συνολικό ποσό που κάθε φορά οφείλουμε να εξαρτάται από τον αστάθμητο παράγοντα της διαμόρφωσης συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ- ελβετικού φράγκου. Έτσι το υπόλοιπο του δανείου μας κατέστη ένας διαρκώς μεταβλητός αριθμός αναλόγως της κάθε φορά διαμορφούμενης ισοτιμίας των δύο νομισμάτων και, παρά το γεγονός ότι εμείς είχα λάβει στα χέρια μας ένα και μοναδικό ποσό, ήτοι αρχικά τα ,00 ευρώ ως στεγαστικό δάνειο, η οφειλή μας προς επιστροφή του ποσού τα δανείσματος κατέστη μεταβλητή ανά πάσα ώρα και στιγμή και βέβαια με την καταγγελία κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό άληκτο δήθεν κεφάλαιο ποσού ευρώ. Έχουμε δε υποστεί τις συνέπειες του κίνδυνου της πλήρους ανατροπής της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων, αφού η οφειλή μας έχει εκτιναχθεί σε απρόσμενα επίπεδα και υφιστάμεθα πλέον την επακόλουθη ζημία. Επ αυτών, καθίσταται σαφές ότι μόνο εξωφρενικής κουφότητας άνθρωπος ή απατηθείς θα μπορέσει με πρόθεση να λάβει δάνειο για να αγοράσει κατοικία ή ακίνητο να προσχωρήσει σε μία σύμβαση όπου για 30 χρόνια θα πληρώνει χωρίς να ξέρει, όμως, τι ακριβώς οφείλει και θα εναποθέσει το ύψος της οφειλής του σε έναν παντελώς αστάθμητο παράγοντα, την συναλλαγματική ισοτιμία νομισμάτων, την οποία δεν μπορεί να ελέγξει και ούτε αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαμόρφωσης της και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να επισημανθεί ότι στην περίπτωση μας δεν είχαμε καμία ανάμειξη με επενδύσεις και εν γένει κερδοσκοπικές πράξεις, αγνοούσαμε κάθε τι σχετικό με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους κινδύνους τους και προφανώς δεν είχαμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε σε κάτι τέτοιο. Μοναδικός μας σκοπός ήταν η εξασφάλιση πίστωσης για κάλυψη προσωπικής ανάγκης και δη στεγαστικής, και όχι η κερδοσκοπία. Σε κάθε δε περίπτωση ουδέποτε λάβαμε καμία ενημέρωση σχετικά με την διακύμανση των ισοτιμιών, και ειδικότερα το ότι αυτές οι διακυμάνσεις επηρεάζουν άμεσα το κεφάλαιο του δανείου που «ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ» οφείλουμε να επιστρέψουμε και έτσι, δεν ήταν ποτέ δυνατό καν να αντιληφθούμε ότι επέκειτο ο μεγάλος κίνδυνος εκτίναξης της οφειλής μας. Η παράσυρση μας στην αποδοχή των εξωφρενικών αυτών όρων στη σύμβαση στεγαστικού δανείου και η απόκρυψη πλείστων όσων στοιχείων, ώστε να μη γίνεται αντιληπτό στην συνέχεια σε εμάς το μέγεθος του κινδύνου στον οποίο εκτίθετο η περιουσία μας, επέφερε τεράστια περιουσιακή βλάβη σε εμάς. Συγκεκριμένα, ενώ την δανειστήκαμε το ποσό των ,00 ευρώ και μέχρι και σήμερα έχουμε καταβάλλει σε τόκους και κεφάλαιο το ποσό των ,25 ευρώ, σύμφωνα και με τις βεβαιώσεις της Τράπεζας ευρώ, ( συν τα ασφάλιστρα ζωής, κινδύνου κλπ) καταλήξαμε δε την , ημέρα καταγγελίας του δανείου μας, να οφείλουμε ως άληκτο κεφάλαιο δανείου το ποσό των ευρώ και να δημιουργηθεί ληξιπρόθεσμη ενοχή σε βάρος μας ύψους ευρώ. Δηλαδή στα 6,5 χρόνια που λειτούργησε η σύμβαση δανείου μας και ενώ έχουμε λάβει ευρώ, έχουμε καταβάλει ,25 ευρώ για τόκους και κεφάλαιο, καλούμαστε να επιστρέψουμε ,25 ευρώ ( ευρώ ,25), ήτοι συνολικά ,25 ευρώ επιπλέον του ποσού που δανειστήκαμε εξ αρχής. Η επιστροφή ανταλλάγματος ,25 ευρώ για ένα δάνειο ευρώ είναι εξωφρενική και ανήθικη και καθιστά το δάνειο τοκογλυφικό και αισχροκερδές. Και ειδικότερα, ενώ το άληκτο κεφάλαιο μας θα ήταν σήμερα με την καταγγελία ,77 ευρώ (σύμφωνα με αυτά που δηλώνει η Τράπεζα και εν συνεχεία εμείς στην αρμόδια εφορία: ,00 ευρώ εκταμιευθέν κεφάλαιο δανείου ,23 Ευρώ καταβληθέν ποσό κεφαλαίου για αποπληρωμή δανείου ,00 ευρώ = ,77 ευρώ), η Τράπεζα με την από εξώδικη καταγγελίας μας ζητά ποσό αλήκτου κεφαλαίου ,00 ευρώ, ήτοι ,23 ευρώ περισσότερα ( ,00 ευρώ ,77 ευρώ = ,23 ευρώ). Το ποσό δε αυτό του υπερβάλλοντος αλήκτου κεφαλαίου συνιστά και την περιουσιακή μας ζημία από την εξαπάτηση μας και την παράσυρση στην εν λόγω αισχροκερδή συμφωνία, επιφυλασσόμενοι για τυχόν άλλα ποσά που θα προκύψουν από την πραγματογνωμοσύνη των λογαριασμών. Καθόσον το μόνο νόμιμο ποσό που οφείλουμε εμείς να αποδώσουμε στην Τράπεζα, είναι το ποσό του κεφαλαίου που πράγματι καταβλήθηκε, επιβαρυνόμενο με τόκο (ο οποίος αποτελεί και το μόνο νόμιμο κέρδος της Τράπεζας για τη χορήγηση του στεγαστικού δανείου), υπολογιζομένου ως εξής: Τόκος = «επιτόκιο δανεισμού» χ καταβληθέντος κεφαλαίου δανείου ,00 Eυρώ, οτιδήποτε πέραν αυτού δεν είναι νόμιμο. Το περιουσιακό όφελος από το σύνολο των αναφερόμενων πράξεων και παραλείψεων που συντέλεσαν την εξαπάτηση μας συνίστατο ακριβώς στην δημιουργία σε βάρος μας και υπέρ της Τράπεζας χρηματικής οφειλής αντίστοιχου ύψους με την ζημία μας καθώς και στο άμεσο κέρδος 15

16 που κάθε φορά η Τράπεζα αποκόμιζε με το να ενεργεί παράνομα και αυθαίρετα πράξεις αγοράς συναλλάγματος για λογαριασμό μας, και τις οποίες μας χρέωνε χωρίς να το γνωρίζουμε. Το τελευταίο εμφαίνεται στο βιβλιάριο καταθέσεων μας με την εγγραφή «ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ». Περαιτέρω, η ίδια η Τράπεζα έχοντας εξασφαλίσει τη δική της θέση έναντι της αλλαγής των ισοτιμιών με κλείδωμα αυτής μέσω αγοράς χρηματοπιστωτικού παραγώγου κερδοσκοπούσε σε βάρος μας, αφού καρπώνονταν την διαφορά ισοτιμίας σε βάρος μας. Για τον λόγο δε αυτό ουδέποτε ενημερωθήκαμε και δεν μας έγινε πρόταση για αγορά από εμάς ανάλογου παραγώγου, ώστε να επιτευχθεί εξίσου η διασφάλιση μας και ουδέποτε μας έγινε πρόταση για επαναφορά της οφειλής μας στην προτέρα κατάσταση, όταν πλέον είχε διαταραχθεί απρόσμενα η ισοτιμία ευρώ- ελβετικού φράγκου. Η κερδοσκοπία αυτή είναι ανήθικη στο σύνολο της. Ως προς το κέρδος που προέκυψε για την Τράπεζα πρέπει να σημειωθεί ότι για αυτήν ουδέποτε ετίθετο θέμα διάθεσης προς εμάς ή αγοράς συναλλάγματος για λογαριασμό μας, αφού κάθε σχετική πράξη ήταν εικονική και γίνονταν για λόγους λογιστικούς. Συνεπώς, η Τράπεζα ποτέ δεν μας εκταμίευσε συνάλλαγμα, ήτοι ελβετικά φράγκα, και ούτε ποτέ μας χορήγησε άλλο ποσό αυτούσιου συναλλάγματος, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να επιβαρυνθεί με το κόστος ανεύρεσης συναλλάγματος για να μας το χορηγήσει και παρανόμως μετακυλύει το κόστος αυτό σε εμάς, επιβαρύνοντας μας και να μας επιβαρύνει με την διενέργεια των σχετικών πράξεων. Οι σχετικές κινήσεις ήταν καθαρά εικονικές. Η κερδοφορία της Τράπεζας σε βάρος μας με τρόπο που ανατρέπει πλήρως την σχέση παροχής και αντιπαροχής, ήτοι λάβαμε ευρώ και καλούμαστε να επιστρέψουμε ,25 ευρώ (πλέον 50% του αρχικού ποσού) άγει σε προφανή και αδιαμφισβήτητη δυσαναλογία το ποσό που αρχικά δανειστήκαμε σε σχέση με το ποσό που καλούμαστε να επιστρέψουμε. Αναλογιζόμενων δε των περιστάσεων ότι ήταν αδύνατον να αντιληφθούμε την επιβάρυνση που θα συνεπάγονταν η τροποποίηση του αρχικού μας δανείου, είχαμε πλήρη άγνοια για την αγορά συναλλάγματος, δεν μας παρασχέθηκε καμία σχετική ενημέρωση, δεν είχαμε πρόθεση να εμπλακούμε σε ένα επενδυτικό προϊόν, είχαμε τυφλή εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους της Τράπεζας, η αποκόμιση σε βάρος μας του υπέρογκου κέρδους των ,25 ευρώ, επιπλέον του ποσού που δανειστήκαμε εξ αρχής, από ένα απλό στεγαστικό δάνειο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την διαμορφούμενη σχέση παροχής και αντιπαροχής και επενεργεί εν είδη παντελώς διατάραξης της σχέσης αυτής και της αναλογίας ανάμεσα στο ποσό που μας χορηγήθηκε πραγματικά ως δάνειο και σε αυτό που καλούμαστε να καταβάλλουμε ως επιστροφή του δανείσματος. Τέλος, τόσο οι κατονομαζόμενοι υπάλληλοι της Τράπεζας όσο και τα πρόσωπα της διοίκησης αυτής είχαν πρόθεση εξαπάτησης μας, μίας και είχαν πλήρη γνώση ότι το σύνολο των πράξεων και παραλείψεων τους οδηγούσε στην παράσυρση μας σε μια ασύμφορη και εξωφρενικά αισχροκερδή συμφωνία, παρά τις εν γνώσει τους ψευδείς παραστάσεις προς το αντίθετο, και τον εγκλωβισμό μας σε αυτή, στερούμενοι πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που θα προκαλούσε την αντίδραση μας στην απάτη σε βάρος μας και στην αποτροπή ή μετριασμό της ζημίας μας. Όλα όσα αναφέρθηκαν είναι μέρος ενός καλοστημένου σχεδίου αποκόμισης κέρδους μέσω εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού, γεγονός που ήταν σε πλήρη γνώση των υπαλλήλων της Τράπεζας και αποτελούσε σαφή πρόθεση των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση της. Τα παραπάνω πρόσωπα τελούσαν σε πλήρη επίγνωση των οικονομικών δεδομένων, των επιπτώσεων που συνεπάγονταν οι συμβάσεις που πρότειναν στους δανειολήπτες και σε εμάς, της ζημίας που θα μπορούσε να προκαλέσουν καθώς και του γεγονότος ότι απεύθυναν την υπηρεσία τους σε πρόσωπα που τελούσαν σε πλήρη άγνοια για τις συναλλαγματικές πράξεις και τις επενδύσεις και τα οποία δεν είχαν καμία πρόθεση να κερδοσκοπήσουν μέσω της απόληψης ενός δανείου. Το σύνολο των συμβάσεων, όπως και η δική μας, αποτελούσαν συμβάσεις το κείμενο των οποίων είχε καταστρωθεί και είχε εγκριθεί από πλειάδα έγκριτων επιστημόνων που επιστράτευσε η Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Το γεγονός αυτό προσδίδει στη σύναψη των συναφών συμβάσεων χαρακτηριστικά συντονισμένης πρακτικής προσέλκυσης και παραπλάνησης ευρέως του καταναλωτικού κοινού. Σκοπός των υπαλλήλων της Τράπεζας και των διοικούντων αυτή ήταν να εισφέρουν κέρδη στο ταμείο της Τράπεζας τους μέσω της απάτης εις βάρος μας. Για αυτό και για κάθε πράξη και παράλειψη βαρύνονται με δόλο. Επιβαρυντικό στοιχείο της πρόθεσης εξαπάτησης μας και της γνώσης σχετικά με την πρόκληση της βλάβης στην περιουσία μας συνιστά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας και τα πρόσωπα της διοίκησης της όχι μόνο είχαν γνώση των διεθνών οικονομικών δεδομένων αλλά μπορούσαν να προβλέψουν τη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Για αυτό φρόντισαν και να εξασφαλίσει η ίδια η Τράπεζα την οικονομική της θέση μέσω της αγοράς παραγώγων έναντι του διαβλεπόμενου κινδύνου ανατροπής της ισοτιμίας ευρώ ελβετικού φράγκου μέσω συμφωνίας κλειδώματος αυτής. Έτσι, αντισταθμίστηκε πλήρως ο κίνδυνος για λογαριασμό της Τράπεζας και η ίδια δεν υπέστη καμία απώλεια, ενώ αντίθετα κερδοσκοπούσε από την διαφορά ισοτιμίας σε βάρος μας. Η κάλυψη της Τράπεζας και η μη πρόταση προς εμάς για κάτι σχετικό καθώς και για 16

17 ενδεχόμενη επαναφορά του δανείου στην προτέρα κατάσταση, αφότου επήλθε η ανατροπή στην ισοτιμία ελβετικού φράγκου- ευρώ αποδεικνύει και θεμελιώνει τη γνώση και το δόλο των κατονομαζόμενων προσώπων σχετικά με την επελθούσα σε βάρος περιουσιακή βλάβη και το αντίστοιχο κέρδος της Τράπεζας. Για την τέλεση των πράξεων και των παραλείψεων των κατονομαζόμενων προσώπων συντρέχουν και επιβαρυντικές περιστάσεις, ήτοι η απειρία και η παντελής άγνοια μας για το τραπεζικό προϊόν το οποίο μας παρέσυραν να υπογράψουμε καθώς και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης μας και της αδυναμίας μας να διαπραγματευτούμε την εν λόγω προδιατυπωμένη σύμβαση. Επιβαρυντικά δε επενεργεί και το γεγονός ότι η τράπεζα όχι μόνο δεν μας παρείχε καμία ενημέρωση ή προειδοποίηση αλλά συμβατικά δεν μας έδωσε και την δυνατότητα να μετατρέψουμε την οφειλή σε ευρώ με βάση την αρχική ισοτιμία την ημέρα μετατροπής, όταν πλέον η θέση μας σε ελβετικό φράγκο είχε καταστεί ασύμφορη και η διαμόρφωση των ισοτιμιών είχε εκτραπεί. Η παράλειψη αυτή προφανώς και συνδέεται με την κερδοσκοπία της Τράπεζας επί των οφειλών μας σε ελβετικό φράγκο. Το στοιχείο αυτό επιτείνει τη δόλια διάπραξη κάθε παράνομης πράξης σε βάρος μας ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκαλούμεθα και αιτούμεθα την νόμιμη τιμωρία των : Α) i. του κ., ii. της κ..., iii. κ. και iv. κ. για τα αδικήματα: 1) της απάτης του αρθρ. 386 παρ 1. εδ. 2 ΠΚ κατά συναυτουργία, κατ εξακολούθηση και κατ επάγγελμα, με αποτέλεσμα την πρόκληση ιδιαίτερα μεγάλης περιουσιακής ζημίας σε εμάς ύψους ,23 ευρώ [ διότι, ενώ το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας θα ήταν σήμερα με την καταγγελία ,77 ευρώ (σύμφωνα με αυτά που δηλώνει η Τράπεζα και εν συνεχεία εμείς στην αρμόδια εφορία: ,00 ευρώ εκταμιευθέν κεφάλαιο δανείου ,23 Ευρώ καταβληθέν ποσό κεφαλαίου για αποπληρωμή δανείου ,00 ευρώ = ,77 ευρώ), η Τράπεζα με την από εξώδικη καταγγελία, μας ζητά ποσό αλήκτου κεφαλαίου ,00 ευρώ, ήτοι ,23 ευρώ περισσότερα ( ,00 ευρώ ,77 ευρώ = ,23 ευρώ)], αλλά και σε πλήθος δανειοληπτών που εξαπατήθηκαν και προσχώρησαν στις παράνομες συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. 2) της αισχροκέρδειας του άρθρου 405 Π.Κ., καθότι εκμεταλλευόμενοι την άγνοια και την απειρία μας, μας παρέσυραν στην υπογραφή μίας σύμβασης όπου πήραμε με την μορφή παροχής ,00 ευρώ και καλούμαστε να επιστρέψουμε για δάνεισμα ,00 ευρώ, μετά από 6,5 χρόνια λειτουργίας της σύμβασης, το ποσό των ,25 ευρώ, ήτοι ποσό ,25 ευρώ περισσότερο από το ποσό που δανειστήκαμε. 3) της παραπλάνησης σε χρηματιστηριακές κερδοσκοπικές 2 πράξεις του αρθρ. 406 Π.Κ. κατά συναυτουργία, καθ ότι μας παραπλάνησαν και μας παρέσυραν σε κερδοσκοπική πράξη που παραπλανητικώς ονομάτισαν «δάνειο», ενώ δόλια και απατηλά υποκρύπτονταν επικίνδυνο και κερδοσκοπικό επενδυτικό προϊόν, με απώτερο στόχο να εισφέρουν κέρδη στο ταμείο της Τράπεζας. B) του κ... για το αδίκημα της έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων, σύμφωνα με το αρθρ. 242 Π.Κ. (σε συνδυασμό με το αρθρ. 263 Α περ. β Π.Κ.). Γ) τα πρόσωπα από A.1 έως A.16 για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε όλα τα παραπάνω αδικήματα. Δ) Καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που τελέστηκε, βάσει των αναλυτικά παρατιθέμενων στο ιστορικό της παρούσης πράξεων ή παραλείψεων. Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε και πάλι ότι τα ως άνω αδικήματα τελέστηκαν εναντίον μεγάλου αριθμού δανειοληπτών, εκτός από εμάς τους μηνυτές. Αιτούμεθα δε και την διενέργεια κάθε νόμιμης ενέργειας για τη διαπίστωση τυχόν ευθυνών των προσώπων διατελεσάντων Διοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος από το Δεκέμβριο του 2006 μέχρι σήμερα για ηθική αυτουργία σε όλα τα παραπάνω αδικήματα καθότι κατά 2 Κερδοσκοπικές είναι οι πράξεις υψηλού ρίσκου και οι οποίες μπορούν επιφέρουν ως αντιστάθμισμα υψηλά κέρδη (Χαραλαμπάκης Α., Ποινικός Κώδικας, Νομική Βιβλιοθήκη 2011,σελ. 2186), αλλά και μεγάλες ζημίες!!!. 17

18 παράλειψη του εποπτικού ελέγχου που όφειλαν να ενεργήσουν στις πράξεις και τις υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εν γένει αρμοδιοτήτων τους επέτρεψαν την κυκλοφορία και σύναψη της επίδικης σύμβασης και δεν ενήργησαν ως όφειλε για την ανάσχεση και απαγόρευση των αθέμιτων πρακτικών της ανωτέρω Τράπεζας και των ανήθικων και παράνομων συμβάσεων όπως η δική μας. Αιτούμεθα και τη διενέργεια κάθε νόμιμου διοικητικού, οικονομικού και κάθε είδους ελέγχου από αρμόδιες αρχές στα λογιστικά και εν γένει στα αρχεία της Τράπεζας για την διαπίστωση άλλων παραβάσεων που ενδέχεται να έχουν τελεστεί, ιδίως σε ότι αφορά την ορθότητα των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, τη νομιμότητα των συμβάσεων, την τήρηση των διατάξεων για την απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών καθώς και παραβάσεις φορολογικού δικαίου ή σχετικές με την υποχρέωση της Τράπεζας για τήρηση και διάθεση συναλλάγματος και διενέργεια σχετικών πράξεων. Προσκομίζουμε υπ όψιν Σας, ως αποδεικτικό υλικό των ισχυρισμών μας, τα εξής: 1. Αντίγραφο της υπ αριθ. / Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου (αρχική δανειακή σύμβαση). 2. Αντίγραφο της υπ αριθ.../ Πράξης Τροποποίησης της Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου ( πρόσθετη πράξη). 3. Αντίγραφο του βιβλιαρίου καταθέσεων του υπ αριθμ. Λογαριασμού Ταμιευτηρίου σε Νόμισμα Ευρώ. 4. α) Αντίγραφο του από αντιγράφου Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2012, που υπογράφουν οι κ.κ. και η κ..., β) Αντίγραφο του από αντιγράφου Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2011, που υπογράφουν οι κ.κ. και η κ., γ) Αντίγραφο του από αντιγράφου Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2010, που υπογράφουν οι κ.κ. και η κ..., δ) Αντίγραφο του από αντιγράφου Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2009, που υπογράφουν οι κ.κ... και η κ., ε) Αντίγραφο του από αντιγράφου Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2008, που υπογράφουν οι κ.κ. και η κ., στ) Αντίγραφο του από αντιγράφου Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2007 και ζ) Αντίγραφο του από αντιγράφου Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2006, που υπογράφουν οι κ.κ.. και η κ α) Αντίγραφο της από Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2011, που υπογράφει ο κ.., β) Αντίγραφο της από Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2010, που υπογράφει ο κ., γ) Αντίγραφο της από Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2009, που υπογράφει ο κ, δ) Αντίγραφο της από πρωτότυπης Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2008, που υπογράφει ο κ.. και ε) Αντίγραφο του από αντιγράφου Βεβαίωσης Τόκων για το έτος 2007, που υπογράφει ο κ.. 6. Αντίγραφο της από Εξώδικης Διαμαρτυρίας- Πρόσκλησης- Δήλωσης της Τράπεζας., την οποία υπογράφει η κ.. 7. Αντίγραφο της από επιστολής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χαρτοφυλακείου & Εισπράξεων Ιδιωτών της Τράπεζας., την οποία υπογράφει η κ.. 8. Αντίγραφο της από Εξώδικη Δήλωση- Καταγγελία της Τράπεζας, η οποία επιδόθηκε σε εμάς στις , την οποία υπογράφει η κ.. 9. Αντίγραφο της από επιστολής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χαρτοφυλακείου & Εισπράξεων Ιδιωτών της Τράπεζας., την οποία υπογράφουν οι κ.κ. και α) Καρτέλα Δανείου σε Νόμισμα Ευρώ (αφορά χρονικό διάστημα από έως ) και β) Καρτέλα Δανείου σε Νόμισμα CHF (αφορά χρονικό διάστημα από έως ) 11. α) Αντίγραφο Κίνησης του υπ αριθμ.. Λογαριασμού Ταμιευτηρίου σε Νόμισμα Ευρώ (αφορά χρονικό διάστημα από έως ) και β) Αντίγραφο Κίνησης υπ αριθμ. Λογαριασμού Ταμιευτηρίου σε Νόμισμα CHF (αφορά χρονικό διάστημα από έως ). 12. Αντίγραφο της από Εξώδικης Απάντησης- Διαμαρτυρίας Πρόσκλησης- Δήλωσης μας, νομίμως κοινοποιούμενη στην Τράπεζα... την δυνάμει της υπ αριθμ../ έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου... 18

19 13. Αντίγραφο της από Εξώδικης Απάντησης- Διαμαρτυρίας Πρόσκλησης- Δήλωσης μας, νομίμως κοινοποιούμενη στην Τράπεζα. την δυνάμει της υπ αριθμ. / έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αντίγραφο της από Εξώδικης Απάντησης- Διαμαρτυρίας Πρόσκλησης- Δήλωσης μας, νομίμως κοινοποιούμενη στην Τράπεζα.την δυνάμει της υπ αριθμ../ έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αντίγραφο της από Εξώδικης Απάντησης- Διαμαρτυρίας Πρόσκλησης- Δήλωσης μας, νομίμως κοινοποιούμενη στην Τράπεζα. την δυνάμει της υπ αριθμ..../ έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου. 16. α) Αντίγραφο της από αίτησής μας προς την Τράπεζα. για χορήγηση εγγράφων και β) Αντίγραφο της από αίτησής μας προς την Τράπεζα. για χορήγηση εγγράφων. 17. Αντίγραφο της υπ αριθμ. /2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.. (προσημείωση υποθήκης, ποσού ,00 Ευρώ). 18. Εκτύπωση αποσπασμάτων διαφήμισης της Τράπεζας.. για χορήγηση Στεγαστικών Δανείων σε Ελβετικό Φράγκο. 19. Εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας. της ανάρτησης με τίτλο «Εθελοντικός Κώδικας». 20. Εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας της ανάρτησης από τη θεματική TREASURY με τίτλο «Προϊόντα Συναλλάγματος». 21. Αντίγραφο της από 21 Σεπτεμβρίου 2011 Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για το δανεισμό σε ξένο νόμισμα (ΕπισΕφημ.ΕΕ C 342 της ). 22. Αντίγραφο της Γνώμης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 5ης Ιουλίου 2011, αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (CON/2011/58), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 240 της 18/08/2011 σ , (διαθέσιμο στην ηλεκτρον. διεύθυνση 23. Βιβλιογραφία: Ζήκου Παρ., «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK», Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ και Βιβλιογραφία: Παπαδάκης Χαρ., «Διαταγή Πληρωμής- Θεωρία και Πράξη», 2η εκδ., Εκδ. Σάκκουλα 2012, σελ Βιβλιογραφία: Καλλιμόπουλος Γ., «Το Δίκαιο του χρήματος», Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 1993, σελ Εκτύπωση από το διαδίκτυο, ανάρτησης σχετικά με την έννοια της υπηρεσίας iforex. 27. Εκτύπωση από το διαδίκτυο άρθρου του κ. Γ. Σακκουλίδη με τίτλο «Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Η ευθύνη των ελληνικών Τραπεζών». 28. Εκτύπωση από την ιστοσελίδα ανάρτησης με την οριοθέτηση εννοιών που σχετίζονται με τα Στεγαστικά Δάνεια. 29. Εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της Λαϊκής Τράπεζας, ανάρτησης με τίτλο «Στεγαστικά Δάνεια σε Μόνιμους Κατοίκους Κύπρου». 30. α) αντίγραφο του υπ αριθμ. ΦΕΚ (τεύχος ), β) Αντίγραφο του υπ αριθμ...φεκ (τεύχος ), γ) Αντίγραφο του υπ αριθμ...φεκ (τεύχος ), δ) Αντίγραφο του υπ αριθμ..φεκ (τεύχος.), ε) Αντίγραφο του υπ αριθμ..φεκ (τεύχος ), στ) Αντίγραφο του υπ αριθμ...φεκ (τεύχος ), ζ) Αντίγραφο του υπ αριθμ/. ΦΕΚ (τεύχος ), η) Αντίγραφο του υπ αριθμ. ΦΕΚ (τεύχος ), θ) Αντίγραφο του υπ αριθμ...φεκ (τεύχος..), ι) αντίγραφο του υπ αριθμ...φεκ (τεύχος.) και ια) Αντίγραφο του υπ αριθμ..φεκ (τεύχος..). Δηλώνουμε ότι παριστάμεθα ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για ποσό 45,00 ΕΥΡΩ, με την επιφύλαξη αναζήτησης του υπολοίπου χρηματικού ποσού ηθικής βλάβης στα πολιτικά δικαστήρια. 19

20 Αντίκλητο και δεκτικό επίδοσης όλων των εγγράφων ορίζουμε την πρώτη από εμάς δικηγόρο Ως μάρτυρες προτείνουμε τους: 1) 2) Παρακαλούμε να μας χορηγηθεί αντίγραφο της παρούσας μήνυσης-έγκλησής μας. Οι εγκαλούντες 20

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής). ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και 3) του,.. (εγγυητής). ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «..», που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 159 δόσης, συνιστά λόγω της νομικής φύσης της αναγνώρισης χρέους και των δραματικών νομικών συνεπειών που έχει σε βάρος του καταναλωτή τις οποίες και εκθέσαμε, υπέρμετρη εγγύηση έναντι της εναγομένης η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Αθήνα, 13-2-2009 Σειρά Β Αριθ. 27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ ΜΕΙΚΤΟ» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 4: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑ ΣΧ#ΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ Λ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ \ % / μ / / ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. I! ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-03-2012 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/05-03-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 /2012 Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ηλιάνα Ζαμανίκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1549

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1549 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Τηλ: 210-6460734 Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-04-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης

ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΗΚΑΠΑRESEARCH. Επωνυμία Εταιρείας. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE Χρηματιστηριακή Απάτη Τι είναι η χρηματιστηριακή απάτη Τύποι χρηματιστηριακής απάτης Χρηματιστηριακή Απάτη, ορισμός Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΑ. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠ ΑΥΤΩΝ

ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΑ. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠ ΑΥΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΑ. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠ ΑΥΤΩΝ Α) Δάνεια συναπτόμενα στην αλλοδαπή. Κατά τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, το τέλος χαρτοσήμου επί των δανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ 1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος 21, Καλλιθέα και εκπροσωπείται νόμιμα. ΚΑΤΑ Της ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από παροχές εξ ιδίων κεφαλαίων ΟΕΚ, που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από παροχές εξ ιδίων κεφαλαίων ΟΕΚ, που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ : Ι Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθ. πρωτ.: 19245/645 Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα