Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ. Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ. Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ."

Transcript

1 Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.. ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ Των: 1),., δικηγόρου.. και 2).,.., αμφοτέρων κατοίκων, οδός, τηλ... ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της.. με την επωνυμία., που εδρεύει στη(ν)., όπως νόμιμα εκπροσωπείται βάσει του υπ αριθμ./ ΦΕΚ, τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ, καθώς και κάθε άλλου προσώπου ασκούντος καθήκοντα διοίκησης για λογαριασμό του ανωτέρω νομικού προσώπου από την μέχρι και σήμερα, και ειδικότερα : κλπ B. Των κάτωθι υπαλλήλων της Τράπεζας., καθώς και κάθε άλλου υπαλλήλου που ήταν υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση του δανείου μας τόσο στο υποκατάστημα της.. από το έτος 2007 έως και σήμερα, όσο και..: κλπ Γ. Κατά παντός υπευθύνου. Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, Θεσσαλονίκη, /2013 A. Στις 14 Μαρτίου 2006, στο υποκατάστημα.. μεταξύ αφενός της Τράπεζας.. δια των υπαλλήλων της.. και.. ενεργούντος στο όνομα και για λογαριασμό της, και αφετέρου α) της πρώτης εξ ημών,.., και β) του δευτέρου εξ ημών,. συνήφθη η υπ αριθ. Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου ( κατά ΑΚ..), το περιεχόμενο της οποίας ήταν προδιατυπωμένο από την Τράπεζα.., δυνάμει της οποίας συνομολογήθηκε τοκοχρεωλυτικό στεγαστικό δάνειο, ποσού ,00 Ευρώ, με σκοπό την αγορά αγροτεμαχίου/ οικοπέδου, στη(ν).., συνολικής διάρκειας 360 μηνών (30 ετών) από την ημερομηνία της εφάπαξ εκταμίευσης του ανωτέρω ποσού σύμφωνα με τους εκεί (σ.σ. στη Σύμβαση) αναλυτικά αναφερόμενους όρους και συμφωνίες. Το ποσό του δανείου, συμφωνήθηκε πληρωτέο σε 360 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR 360 ημερών, πλέον περιθωρίου 1,54%, και εισφοράς του ν. 128/1975 0,12%. Σκοπός του ανωτέρου δανείου ήταν η αγορά αγροτεμαχίου, όπως αναφέρεται ρητά και στη σύμβαση και συγκεκριμένα, η αγορά, προκειμένου να. Η αποπληρωμή του τιμήματος αυτού της αγοραπωλησίας αποτέλεσε τον μοναδικό και αποκλειστικό λόγο που απευθυνθήκαμε στην εν λόγω Τράπεζα για τη λήψη Δανείου προς κάλυψη στεγαστικήςπροσωπικής ανάγκης. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση σε εμάς του στεγαστικού δανείου ήταν η πλήρης εξασφάλιση της απαίτησης από την ως άνω Σύμβαση Δανείου (120% επί του χορηγηθέντος κεφαλαίου) με α προσημείωση υποθήκης επί δύο ακινήτων, ιδιοκτησίας της πρώτης εξ ημών που βρίσκονται στην πόλη, και συγκεκριμένα, α).., που χρησιμοποιείται.., και β), η συνολική αξία των οποίων κατ εκτίμηση του πραγματογνώμονα της Τράπεζας ανέρχονταν στο ποσό των ,00 Ευρώ, ποσό, το οποίο κάλυπτε, όπως προαναφέρθηκε, πλήρως την απαίτηση της Τράπεζας, σύμφωνα με τον όρο.. της ως άνω Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου. Στις 23 Μαρτίου 2006 εκταμιεύθηκε το ποσό του δανείου και μεταβιβάσθηκε σε εμάς κατά τους όρους του αρ. 806 ΑΚ επ. η κυριότητα του ποσού των ,00 Ευρώ (χορηγηθέν ποσό δανείου), με την κατάθεση στον υπ αριθμ. κοινό καταθετικό μας λογαριασμό (σε 1

2 ΕΥΡΩ) ταμιευτηρίου που τηρούνταν στην ανωτέρω τράπεζα. Ο ανωτέρω λογαριασμός αποτέλεσε και αποτελεί τον μοναδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του ανωτέρω δανείου στον οποίο γίνονταν οι επιμέρους καταβολές των δόσεων του δανείου μας μέχρι και σήμερα. Από τον επόμενο κιόλας μήνα, ήτοι από τον Απρίλιο 2006, ξεκινήσαμε να πληρώνουμε κατά τους όρους της συμφωνίας μας και τακτικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις στις οποίες συμπεριλαμβανόταν μέρος του κεφαλαίου του δανείου των ,00 ευρώ και μέρος των τόκων επί του κεφαλαίου αυτού, καταθέτοντας τα αντίστοιχα ποσά στον ως άνω υπ αριθμ.. λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μας. Το ποσό της μηνιαίας δόσης του δανείου ανέρχονταν περίπου τον.. στο ποσό των 1.400,00 ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 5,10 %. Περί τον Νοέμβριο του 2006, με αποκλειστική πρωτοβουλία υπαλλήλων της Τράπεζας από το τμήμα χορηγήσεων του υποκαταστήματος και κατόπιν εντολής και καθοδήγησης που είχαν λάβει από τον Διευθυντή του ως άνω υποκαταστήματος., καθώς και κατ εντολή κάθε πρόσωπου ασκούντος τη διοίκηση της Τράπεζας εκείνη τη χρονική στιγμή, ο δεύτερος εξ ημών έλαβε τηλεφωνική ενημέρωση για μια δήθεν ελκυστική και συμφέρουσα τροποποίηση που μπορούσε να γίνει στο δάνειο μας. Ειδικότερα, υπάλληλος της Τράπεζας στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον δεύτερο εξ ημών του παρέστησε ότι μπορούσε να μας προσφέρει χαμηλότερο επιτόκιο κατά δύο περίπου εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι τότε, ήτοι το LIBOR, και έτσι, θα μειώνονταν και το αντίστοιχο ποσό της δόσης μας. Με το μειωμένο δε αυτό επιτόκιο, η ίδια υπάλληλος, κάνοντας συγκεκριμένους υπολογισμούς επί του δανείου μας, πληροφόρησε τον κ... ότι, η δόση μας θα μειωνόταν κατά 200,00 περίπου ευρώ το μήνα, ενώ συγχρόνως μας κάλεσε να περάσουμε από το υποκατάστημα της Τράπεζας για να κάνουμε την σχετική αίτηση. Παρόμοια προσφορά διαφημίζονταν από την Τράπεζα εκείνη την περίοδο και στην τηλεόραση με διαφημιστικά σποτ [ήτοι, «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ + ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ = ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2,75»]. Συγχρόνως, συνιστούσε εντολή και καθοδήγηση των προσώπων που ασκούσαν διοικητικά καθήκοντα στην εν λόγω τράπεζα προς τους υφισταμένους τους σε όλα τα υποκαταστήματα να προβαίνουν σε ενημέρωση όλων των πελατών τους και να τους προσελκύουν να συμβληθούν στο νέο αυτό προϊόν που λάνσαρε η Τράπεζα την περίοδο εκείνη. Την ίδια εκείνη χρονική περίοδο, οι περισσότερες ελληνικές Τράπεζες, με πρωταγωνιστές την, την, τη.., την, προωθούσαν παρόμοιο τραπεζικό προϊόν, διατυμπανίζοντας το χαμηλό επιτόκιο του δανείου και παρασύροντας πλήθος καταναλωτών στη σύναψη συμβάσεων των δήθεν προνομιακών αυτών δανείων. Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Τράπεζα και αφού είχε δημιουργηθεί σε εμάς, μέσω των όσων μας εξέθεσε ο υπάλληλος της Τράπεζας, η εντύπωση ότι θα προβαίναμε σε μια συμφέρουσα τροποποίηση του στεγαστικού μας δανείου, η οποία θα μας έδινε χαμηλότερο επιτόκιο και έτσι, θα καταβάλλαμε μικρότερη δόση κάθε μήνα, προσήλθαμε την.. στο κατάστημα της. για το σκοπό αυτό. Εκεί ο κ.., Διευθυντής του καταστήματος και η κ., Τραπεζική Υπάλληλος, μας έδειξαν για πρώτη φορά μια ΠΡΟΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ και μας διαβεβαίωσαν ότι η υπογραφή της θα ήταν ιδιαίτερα συμφέρουσα για εμάς, καθότι θα απολαμβάναμε εφεξής του χαμηλότερου επιτοκίου LIBOR. Με αυτόν τον τρόπο μας παρέστησαν ότι θα καταφέρναμε να μειώσουμε το ποσό της μηνιαίας μας δόσης, ενώ η σύμβαση μας, σε κάθε περίπτωση θα παρέμενε σύμβαση στεγαστικού δανείου και δεν θα επέρχονταν καμία άλλη μεταβολή στην ήδη υπάρχουσα συμφωνία μας. Απ όλα όσα μας εξέθεσαν οι ανωτέρω δημιουργήθηκε εύλογα σε εμάς η εντύπωση ότι η πρόσθετη αυτή πράξη θα ήταν πραγματικά προς το συμφέρον μας και ότι δεν θα εκτιθέμεθα σε κάποιον άλλο κίνδυνο, ούτε θα αλλάζαμε την ουσία της σύμβασης μας, πολλώ δε μάλλον ότι θα εμπλεκόμασταν σε νέο δάνειο. Κατόπιν τούτων προχωρήσαμε στην υπογραφή της πρόσθετης πράξης καλή τη πίστη και με πλήρη εμπιστοσύνη, ότι κάθε τι που μας πρότεινε η Τράπεζα δια των οργάνων της ήταν νόμιμο αφενός, και αφετέρου δεν αποσκοπούσε στην παραπλάνηση μας και στην παράσυρσή μας σε ανάληψη δυσβάσταχτων για εμάς υποχρεώσεων. Προς ενίσχυση της εντύπωσης μας αυτής, ενήργησε και το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο προωθούνταν έντονα ο δανεισμός σε ελβετικό φράγκο με διαφημιστικές και άλλες μεθόδους, και συνάπτονταν τέτοιες συμβάσεις από πλήθος δανειοληπτών. Η ως άνω πρόσθετη πράξη τιτλοφορούνταν ως ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ. Με την ως άνω πρόσθετη πράξη το υφιστάμενο υπόλοιπο του δανείου την. εξ ευρώ ,32 ευρώ συμφωνήθηκε όπως μετατραπεί την αυτή ημέρα, λογιστικά- εικονικά, σε Ελβετικά Φράγκα, με την ισοτιμία της ημέρας εκείνης, προκειμένου να απολαμβάνουμε πλέον του χαμηλού επιτοκίου Libor. Κατά την υπογραφή της από 1/12/2006 πρόσθετης πράξης, ουδεμία αναφορά έγινε από τους ως άνω υπάλληλους για οτιδήποτε άλλο, πλην της ελκυστικής προσφοράς για χαμηλότερη δόση του δανείου μας. Η όλη ενημέρωση μας, δηλαδή, αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το νέο 2

3 επιτόκιο. Καμία άλλη απολύτως αναφορά δεν έγινε στις αλλαγές που θα επέρχονταν στην ουσία της σύμβασης μας και κυρίως καμία αναφορά δεν έγινε στο κεφάλαιο του δανείου και το ενδεχόμενο μεταβολής του ενόψει αλλαγής στην συναλλαγματική ισοτιμία. Αντιθέτως, μας διαβεβαίωσαν ψευδώς ότι οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης Στεγαστικού Δανείου θα παρέμεναν ως είχαν και ότι δεν διατρέχαμε κανέναν κίνδυνο αύξησης της οφειλής μας και περαιτέρω επιβάρυνσης. Για το λόγο αυτό, δεν μας ζητήθηκε τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας προσημείωσης επί των ακινήτων μας, μιας και δεν θα μεταβάλλονταν η οφειλή μας και δη το μέρος που αφορά την παροχή της Τράπεζας προς εμάς, ήτοι το πραγματικά εκταμιευθέν κεφάλαιο ύψους ,00 ευρώ που οφείλαμε να επιστρέψουμε με τους συμφωνημένους τόκους. Με τις ως άνω ψευδείς παραστάσεις και αθέμιτες αποκρύψεις, οι ανωτέρω υπάλληλοι τη Τράπεζας, που υπέγραψαν και την σχετική συμφωνία, μας παρέστησαν μόνο ότι το επωφελές για εμάς στην εν λόγω πρόσθετη πράξη συνίστατο στη μείωση του επιτοκίου που επακόλουθα θα επέφερε και μείωση του διαμορφούμενου ύψους των εφεξής μηνιαίων δόσεων του δανείου μας, χωρίς καμία περαιτέρω αναφορά. Μας συμβούλεψαν, μόνο, να παρακολουθούμε τις διακυμάνσεις του επιτοκίου Libor, αφού αυτό θα ήταν πλέον το επιτόκιο μας, ώστε να παρακολουθούμε και το κάθε φορά διαμορφούμενο ύψος της τοκοχρεωλυτικής μας δόσης. Δημιούργησαν, έτσι, εμάς την εντύπωση ότι το κεφάλαιο του δανείου μας θα παρέμενε σταθερό, μια και ουδέν ετέθη θέμα ενδεχόμενης μεταβολής του. Κατά αντίληψη μας δε και ενόψει της πλήρους άγνοιας που είχαμε για οτιδήποτε σχετικό με πράξεις συναλλάγματος, η σταθερότητα του ποσού του κεφαλαίου του δανείου μας ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένη και εξέλειπε έστω και στοιχειώδης υπόνοια ότι αυτό δύναται να αλλάζει. Το ενδεχόμενο μεταβολής αυτού θα διαφοροποιούσε κατά πολύ τη στάση μας και ουδέποτε θα δεχόμασταν μια τέτοια τροποποίηση του στεγαστικού μας δανείου. Από το σύνολο όσων μας παρέστησαν οι ανωτέρω υπάλληλοι της Τράπεζας, μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι προβήκαμε σε μια συμφωνία συμφέρουσα για εμάς, μια, και όπως μας διαβεβαίωναν, θα «γλιτώναμε τόκους». Αισθανθήκαμε δε πολύ τυχεροί που η Τράπεζα από μόνη της ενδιαφέρθηκε για εμάς και μας ενημέρωσε για το καλύτερο επιτόκιο. Ουδεμία άλλη παράμετρος ή κίνδυνος που υπέκρυπτε η εν λόγω πρόσθετη πράξη ιδίως δε ο κίνδυνος της μεταβολής/αύξησης του ποσού του κεφαλαίου του δανείου μας ενόψει ενδεχόμενης μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιώνδεν επισημάνθηκε και επαναπαυθήκαμε στις διαβεβαιώσεις των υπαλλήλων της τράπεζας πως μόνον όφελος θα είχαμε από τη διαφορά του επιτοκίου σε Libor. Σε αντίθετη περίπτωση, ουδέν λόγος συνέτρεχε προκειμένου να προβούμε σε τροποποίηση της σύμβασης μας, και δη στην αλλαγή του κεφαλαίου που δανειστήκαμε και της οφειλής μας από ευρώ σε ελβετικά φράγκα αφού δεν είχαμε, ούτε επρόκειτο να έχουμε ποτέ εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο, αλλά και ούτε διοχετεύσαμε το ποσό του δανείσματος σε κάποια συναλλαγή σε ελβετικό φράγκο, ώστε δύναται να προκύψει για εμάς ανάγκη συναλλάγματος. Στα ανωτέρω δε όργανα της Τράπεζας ήταν γνωστό ότι δεν διαθέταμε εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο, αφού τηρούσαν πλήρη στοιχεία της οικονομικής και περιουσιακής μας κατάστασης, καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση θα εξοφλούσαμε το δάνειο σε ευρώ. Έτσι, λοιπόν, υπό αυτά τα δεδομένα πειστήκαμε και υπογράψαμε την ως άνω πρόσθετη πράξη. Την σχετική τροποποίηση υπέγραψαν για λογαριασμό της Τράπεζας οι ως άνω αναφερόμενοι υπάλληλοι, κ... και η κ..., που εφεξής κατέστην υπεύθυνοι για την καταχώρηση του δανείου μας, την τήρηση της σχετικής καρτέλας και κάθε άλλη ενέργεια που αφορούσε την εξυπηρέτηση του. Μέχρι και τα μέσα του έτους 2012 καταβάλαμε κανονικά τις δόσεις του δανείου μας, πάντα σε ευρώ και δη στον τηρούμενο σε ευρώ λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου που υπήρχε και πριν την υπογραφή της πρόσθετης πράξης, πιστεύοντας ότι το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας μειώνεται σταδιακά με την καταβολή των δόσεων κάθε μήνα. Το μόνο έγγραφο που λαμβάναμε από την Τράπεζα ήταν η μηνιαία ενημερωτική επιστολή που αφορούσε το ύψος της τρέχουσας μηνιαίας μας δόσης, όπως αυτό διαμορφώνονταν κάθε φορά, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 4 της πρόσθετης πράξης. Αυτή ήταν και μοναδική μας πληροφόρηση. Σε καθένα από τα μηνιαία ενημερωτικά αναγράφονταν το ποσό του υπόλοιπου δανείου μας σε ελβετικά φράγκα, καθώς και το ποσό της τρέχουσας δόσης (σε ελβετικά φράγκα) που έπρεπε να καταβάλλουμε κάθε μήνα. Το ισάξιο του ποσού της εκάστοτε δόσης σε ευρώ το καταβάλλαμε κάθε μήνα στον μοναδικό λογαριασμό που γνωρίζαμε ως λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μας, ήτοι τον με αριθμό λογαριασμό ταμιευτηρίου, και με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαμε ότι το δάνειο μας εξυπηρετούνταν και μάλιστα σε ευρώ. Δεδομένου ότι δεν είχαμε υπόψη μας, ούτε γνωρίζαμε τον παράγοντα αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά και ουδέποτε εξετέθη σε εμάς, ως όφειλε συμβεί, ο σχετικός κίνδυνος και κυρίως, ουδέποτε από τον Δεκέμβριο του 2006 μέχρι και σήμερα δεν έγινε σε εμάς κάποια σχετική ενημέρωση για την διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, θεωρούσαμε ότι το από την 28 η άληκτο κεφάλαιο μας ποσού ,32 Eυρώ που μετετράπη σε ,16 Ελβετικά Φράγκα με την τότε τρέχουσα ισοτιμία μειώνονταν με την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων τόσο 3

4 ως προς το υπόλοιπο δανείου μας σε ελβετικά φράγκα, όσο και του ισότιμου σε ευρώ. Πρακτικά, είχε δημιουργηθεί σε εμάς η εντύπωση από την ενημέρωση που είχαμε λάβει από την τράπεζα, τις διαβεβαιώσεις των ανωτέρω εντεταλμένων οργάνων της και τα ενημερωτικά που μας έστελνε, ότι το ποσό του δανείου που βλέπαμε να απομειώνεται σε ελβετικά φράγκα, απομειωνόταν και στο ισάξιο οφειλόμενο σε ευρώ. Στην δημιουργία της παράστασης αυτής συντέλεσαν καίρια, αποφασιστικά και κατ αποκλειστικότητα, η ψευδής παράσταση των ανωτέρω κατονομαζόμενων υπαλλήλων της τράπεζας ότι με την πρόσθετη πράξη δανείου, στην οποία και εν τέλει μας παρέσυραν, θα μεταβαλλόταν μόνο το επιτόκιο του δανείου μας και κυριότερα, η κομβικής σημασίας απόκρυψη του γεγονότος ότι η διαρκής μεταβολή συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ- ελβετικού φράγκου συνεπάγονταν και μεταβολή του υπολοίπου ποσού του δανείου μας κατ αντιστοιχία σε ευρώ, ώστε το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας να μην είναι σταθερό, αλλά μεταβλητό ανάλογα με την τρέχουσα κάθε φορά ισοτιμία. Ο ανωτέρω συναλλαγματικός κίνδυνος, όπως ονομάζεται, ήταν παντελώς άγνωστος σε εμάς και μάλιστα, τα ανωτέρω πρόσωπα δολίως και συστηματικώς μας απέκρυψαν τον κίνδυνο αυτό, ώστε να παρασυρθούμε στην υπογραφή της πρόσθετης πράξης δανείου. Περί το φθινόπωρο του 2012 και αφού βλέπαμε τις δόσεις του δανείου μας να αυξάνονται, και δεδομένου ότι πλέον τα εισοδήματά μας είχαν μειωθεί κατά πολύ, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε να κάνουμε και κάποια ρύθμιση στο δάνειό μας. Θεωρούσαμε δε ότι καθώς μέχρι σήμερα είχαμε ήδη καταβάλει στην Τράπεζα προς εξόφληση του δανείου το συνολικό ποσό των ,25 ευρώ 1, το άληκτο κεφάλαιο θα είχε μειωθεί κατά πολύ. Η παράσταση μας αυτή εδράζονταν στο γεγονός ότι ουδέποτε μέχρι τότε είχαμε αντιληφθεί ότι το ποσό του δανείου μας σε ευρώ μεταβάλλονταν ανάλογα με τις διαμορφούμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες και ότι οι διακυμάνσεις αυτές είχαν δραματικές επιπτώσεις για εμάς, με αποτέλεσμα η οφειλή μας να φτάσει πλέον σε επίπεδα απίθανα υψηλά. Είχε δε εντυπωθεί εύλογα στο μυαλό μας ότι το δάνειο μας παρέμενε να υπολογίζεται στην αξία του σε ευρώ, ήτοι στο αρχικό κεφάλαιο των ,00 ευρώ, δεδομένου ότι το ποσό αυτό και μόνο είχε εκταμιευτεί και το αυτό ποσό αυτό και μόνο αναφερόταν ως ποσό εκταμιευθέντος δανείου και στις σχετικές βεβαιώσεις τόκων που μας έστελνε η Τράπεζα... και τις οποίες καταθέταμε στην εφορία ως αποδεικτικό στοιχείο τόσο των καταβληθέντων από εμάς τόκων, όσο και του καταβληθέντος από εμάς ποσού κεφαλαίου, (το οποίο ποσό αφαιρούνταν από το ποσό κεφαλαίου του δανείου εκ ευρώ ,00 ), την έντοκη αποπληρωμή του οποίου αφορούσαν τα καταβληθέντα από εμάς ποσά τόκων και κεφαλαίου. Αυτή ήταν και η μοναδική ενημέρωση που είχαμε, και η οποία αφορούσε το ύψος του δανείου και της εκάστοτε οφειλής μας σε ευρώ. Δυνάμει δε των παραπάνω ετήσιων βεβαιώσεων που εξέδιδε η Τράπεζα για φορολογική χρήση, προέκυπτε ότι είχαμε καταβάλλει σε νόμισμα ευρώ α) για κεφάλαιο του στεγαστικού μας δανείου από το έτος 2006 έως και το έτος 2012, ,23 ευρώ. Με έναν απλό υπολογισμό και σύμφωνα με όσα παριστάνονταν στις χορηγούμενες βεβαιώσεις τόκων, αλλά και με βάση την κοινή λογική ότι εφόσον καταβάλουμε τις δόσεις του δανείου, οι οποίες περιλαμβάνουν εξόφληση κεφαλαίου και καταβολή τόκων, επόμενο είναι να απομειώνεται και το εκταμιευθέν -δανεισθέν κεφάλαιο εκ ποσού ,00 ευρώ, θεωρούσαμε ότι το εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας ανέρχονταν σήμερα στο ποσό ,77 ευρώ ( ,00 εκταμιευθέν κεφάλαιο δανείου ,23 ευρώ καταβληθέν κεφάλαιο έως και σήμερα = ,77 ευρώ άληκτο κεφάλαιο). Όταν λοιπόν η πρώτη από εμάς τον Σεπτέμβριο του 2012 επισκέφθηκε το κατάστημα της, για να πληροφορηθεί για το υπόλοιπο του δανείου μας και το ποσό που θα έπρεπε να πληρώσουμε, προκειμένου να εξοφλήσουμε πρόωρα το δάνειο μας, της απάντησαν το ανήκουστο και διόλου μη αναμενόμενο ότι οφείλουμε άληκτο κεφάλαιο δανείου ,00 ευρώ. Λεκτέον δε ότι αρχικά λάβαμε ,00 ευρώ, κατόπιν την προέκυψε άληκτο κεφάλαιο ,32 ευρώ, και ήδη μέχρι τα τέλη του έτους 2012 είχαμε καταβάλλει το ποσό των ,23 ευρώ για εξόφληση κεφαλαίου του δανείου και το ποσό των ,02 ευρώ σε τόκους (τοκοχρεωλυτικές δόσεις), σύμφωνα με τις ως άνω επίσημες βεβαιώσεις της Τράπεζας ( πλέον αυτά που είχαμε πληρώσει για τις ασφάλειες). Κατόπιν έρευνάς μας και με διαρκείς πιέσεις προς την Τράπεζα με αιτήματα για χορήγηση εγγράφων και παροχή εξηγήσεων (βλ. ενδεικτικά τις από και από αιτήσεις μας προς την Τράπεζα ), βρεθήκαμε έκπληκτοι ενώπιον του αληθούς γεγονότος ότι οι ανωτέρω κατονομαζόμενοι υπάλληλοι της Τράπεζας. που ενεργούσαν στο όνομα και για λογαριασμό της και κατόπιν εντολής των προσώπων ασκούντων τη διοίκηση της τράπεζας από τα μέσα του έτους 2006 μέχρι και σήμερα, τα οποία ήταν αρμόδια για την χάραξη της πολιτικής της Τράπεζας, αποφάσιζαν και 1 Στο σημείο αυτό, δέον να επισημανθεί ότι το ύψος των καταβληθέντων από εμάς προς την Τράπεζα ποσών είναι υπολογισμένο κατά προσέγγιση και με βάσει τις βεβαιώσεις τόκων- κεφαλαίου που μας χορήγησε η Τράπεζα επιφυλασσόμενοι για τα ακριβή ποσά, τα οποία θα προκύψουν από την πραγματογνωμοσύνη που διενεργούν ήδη έγκριτοι οικονομολόγοι. 4

5 ενέκριναν το σύνολο των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, μας είχαν παρασύρει σε μια οικονομική συναλλαγή με εξωφρενικούς όρους, που επέφερε τεράστια βλάβη στην περιουσία μας και μεγάλο κέρδος στο ταμείο της Τράπεζας. Όλη αυτή η εμπλοκή μας ήταν απόρροια ενός συνόλου ψευδών γεγονότων που μας παρέστησαν οι υπάλληλοι της Τράπεζας, δόλιων και αθέμιτων αποκρύψεων, καθώς και άλλων παράνομων ενεργειών που συντέλεσαν στην εξαπάτηση μας. Ειδικότερα κατά το στάδιο σύναψης της πρόσθετης πράξης δανείου, όσο και στο στάδιο της εξυπηρέτησης του δανείου μας έως και σήμερα: Α. Οι ανωτέρω κατονομαζόμενοι υπάλληλοι της Τράπεζας μας εξαπάτησαν και μας παρέσυραν στην υπογραφή μίας συμφωνίας, την οποία ψευδώς τιτλοφορούσαν ως Πράξης Τροποποίησης Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου και για την οποία ψευδώς μας παρέστησαν ότι επρόκειτο για τέτοια, με πλήρη διαβεβαίωση ότι η υπογραφή της δεν θα μετέβαλλε την ήδη υπάρχουσα μεταξύ μας σύμβαση. Στην πραγματικότητα, η νέα συμφωνία στην οποία προσχωρήσαμε με την Τράπεζα την άλλαξε πλήρως την ουσία της μεταξύ μας σύμβασης και μετέβαλλε αυτή σε σύμβαση επενδυτικού προϊόντος, όπως έτσι χαρακτηρίζεται κάθε υπηρεσία παρεχόμενη από πιστωτικό ίδρυμα που σχετίζεται με χρηματιστηριακές πράξεις ή κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης και της Διεθνούς αγοράς συναλλάγματος). Η απατηλή πρόσθετη πράξη δανείου συνίστατο σε μετατροπή του υπολοίπου ποσού του δανείου μας σε ελβετικά φράγκα, συνέδεε το δάνειο μας με την αγορά συναλλάγματος και καθιστούσε αυτό χρηματοοικονομικό επενδυτικό προϊόν, καθώς καθημερινώς η αξία σε συνάλλαγμα της οφειλής μας, ήτοι των ελβετικών φράγκων που συνιστούσαν πλέον την οφειλή μας, διαπραγματεύονταν στην Παγκόσμια Αγορά Εμπορίας Συναλλάγματος, το γνωστό FOREX MARKET. Εκ του αποτελέσματος, η υποχρέωση μας για επιστροφή του δανείσματος αλλοιώθηκε και καθίστατο πλέον σε υποχρέωση επιστροφής ενός αόριστου και διαρκώς μεταβαλλόμενου ποσού, ανάλογα με την εκάστοτε ισοτιμία ευρώ- ελβετικού φράγκου. Η διαμόρφωση της ισοτιμίας νομισμάτων επηρέαζε κάθε φορά το ποσό της οφειλής μας, ώστε να προκύπτει ζημία για εμάς από τυχόν υποτίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, και αντιστρόφως. Η ανωτέρω περιγραφή ανταποκρίνεται σε μια πράξη-υπηρεσία κερδοσκοπική για την οποία ούτε είχαμε πρόθεση να εμπλακούμε, ούτε καμία γνώση περί τίνος επρόκειτο. Συνεπώς, προκύπτει ότι η τιτλοφόρηση της νέας μας συμφωνίας ως τροποποίησηπρόσθετη πράξη της αρχικής σύμβασης ήταν ψευδής. Είχε δε εντέχνως συνταχθεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και μάλιστα έφερε τον σχετικό τίτλο σκόπιμα και δόλια, ώστε να πειστούμε και να προσχωρήσουμε σε αυτή, χωρίς να αντιληφθούμε ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για νέα σύμβαση και μάλιστα, πολύ επιβαρυντική για εμάς. Β. Περαιτέρω οι ανωτέρω υπάλληλοι της Τράπεζας καθόλα ψευδώς, δολίως και με πρόθεση να μας εξαπατήσουν, μας παρέστησαν ότι η πρόταση τους για αλλαγή του κεφαλαίου του δανείου μας σε ελβετικό φράγκο είναι μια ελκυστική και συμφέρουσα συμφωνία, αφού θα επωφελούμασταν του χαμηλότερου επιτοκίου LIBOR, χωρίς καμία μεταβολή στους όρους της σύμβασης, αποκρύπτοντας σκόπιμα το ουσιώδες στοιχείο του συναλλαγματικού κινδύνου που επιρρίπτονταν πλέον σε εμάς, ήτοι την μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στο οφειλόμενο από εμάς υπόλοιπο δανείου σε ευρώ. Στην ουσία, η υποτιθέμενη πρόσθετη πράξη δανείου μετέτρεπε το δάνειο μας στο πιο επικίνδυνο και κερδοσκοπικό επενδυτικό προϊόν, ήτοι αυτό που σύνδεε το κεφάλαιο του δανείου μας με την αγορά συναλλάγματος και μάλιστα, για τα επόμενα 30 χρόνια και με αντικείμενο το ίδιο μας το ακίνητο!! Δεσμευτήκαμε, δηλαδή, να αγοράζουμε συνάλλαγμα για 30 χρόνια για να αποπληρώσουμε το δάνειο μας. Αναλογιζόμενος δε κανείς του δεδομένου ότι οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος πάνω από ένα χρόνο καθίστανται φύσει τυχερά παίγνια, διαγιγνώσκεται περίτρανα η ανατροπή της αρχικής μας σύμβασης (βλ. Καλλιμόπουλος Γ., «Το Δίκαιο του Χρήματος», σελ. 302 επ., Η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος). Και εμείς όχι μόνο δεν λαμβάναμε καμία γνώση για όλα τα παραπάνω, αλλά συνεχίζαμε να πιστεύουμε ότι το κεφάλαιό μας μειώνεται, όπως συμβαίνει με όλα τα δάνεια!!!!! Οι ανωτέρω υπάλληλοι της Τράπεζας φρόντισαν να μας ενημερώσουν μόνο για το επωφελές δήθεν μέρος της συμφωνίας σχετικά με το χαμηλό επιτόκιο LIBOR, να μας διαβεβαιώσουν ότι καμία άλλα αλλαγή δεν θα επέρχονταν στη σύμβαση μας και να μας αποκρύψουν, παρά τη νόμιμη υποχρέωση τους, ότι πλέον με την μετατροπή σε ελβετικό φράγκο, κάθε ημέρα το κεφάλαιο του δανείου μας θα μεταβάλλονταν ανάλογα με 5

6 την εκάστοτε συναλλαγματική ισοτιμία. Η μεταβολή αυτή των συναλλαγματικών ισοτιμιών συνεπάγονταν αυτόματα ότι θα φέραμε πλέον τον σχετικό κίνδυνο, γεγονός που κατέληξε εν τέλει στην υπέρμετρη επιβάρυνση μας. Για τον ενδεχόμενο αυτό κίνδυνο ουδεμία πληροφορία και ενημέρωση λάβαμε σχετικά με τις επιπτώσεις που θα είχε στις δόσεις και στο κεφάλαιο του δανείου μας μια ΣΟΒΑΡΗ υποτίμηση του ευρώ έναντι του Ελβετικού Φράγκου. Οι ανωτέρω υπάλληλοι της Τράπεζας μας απέκρυψαν σκόπιμα και κατά παράβαση των νόμιμων υποχρεώσεων τους τον ενδεχόμενο ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ κίνδυνο και δεν μας παρείχαν τη δέουσα ενημέρωση για το επενδυτικό αυτό προϊόν μέσω ΕΙΔΙΚΟΥ συμβούλου της τράπεζας, εξειδικευμένου στην παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ξένο νόμισμα. Η πληροφόρηση μάλιστα αυτή, θα έπρεπε να είναι επαρκής και εξειδικευμένη, προκειμένου να είμαστε σε θέση να λάβουμε εμπεριστατωμένες και συνετές αποφάσεις, έπρεπε δε να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις επιπτώσεις που θα είχε στις δόσεις και το κεφάλαιο του δανείου μας μια ΣΟΒΑΡΗ υποτίμηση του ευρώ και τυχόν αύξηση του επιτοκίου του Ελβετικού φράγκου. Σε ενίσχυση της παράνομης συμπεριφοράς των ανωτέρω υπαλλήλων της Τράπεζας που διαπραγματευτήκαν μαζί μας την πρόσθετη πράξη, καθώς και κάθε προσώπου που ασκούσε και ασκεί μέχρι σήμερα εξουσίες διοίκησης αυτής, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά παράβαση του άρθρου 49 παρ. 1 του ν. 3371/2005, την ανωτέρω επενδυτική σύμβαση δανείου σε συνάλλαγμα ούτε διαπραγματευτήκαμε, αλλά και ούτε ενημερωθήκαμε για τους σχετικούς κινδύνους από ειδικό υπαλληλικό προσωπικό, που κατείχε το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Β1 επαγγελματικής επάρκειας που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Λεκτέον ότι το παραπάνω απαιτούμενο πιστοποιητικό δεν κατείχε κανένας από τους ανωτέρω αντισυμβαλλόμενους μας κατά το χρόνο σύναψης της πρόσθετης πράξης του δανείου. Γ. Σκόπιμα και δόλια οι υπάλληλοι της Τράπεζας δεν μας ενημέρωσαν για παράγωγα επενδυτικά προϊόντα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να μας θωρακίσουν ΠΛΗΡΩΣ από τον συναλλαγματικό κίνδυνο, άλλως να μειώσουν ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ τους κινδύνους που σχετίζονται με τη προκύπτουσα θέση μας σε Ελβετικό Φράγκο (τόσο σε επίπεδο δόσης, όσο και άληκτου κεφαλαίου) μετά την μετατροπή. Τέτοιου τύπου προγράμματα προσφέρονται εν γένει από την Τράπεζα και έπρεπε σε κάθε περίπτωση να μας παρασχεθούν εν είδει παρεχόμενης υπηρεσίας μαζί με την πρόταση για μετατροπή του δανείου. Λαμβανομένου υπόψη ότι η διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, ιδίως όταν γίνεται λόγος για μεγάλο χρονικό διάστημα 30 ετών, όπως στην περίπτωση μας, η παροχή υπηρεσιών που αφορούν πράξεις συναλλάγματος θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται και από την προσφορά χρηματοπιστωτικού προϊόντος αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου. Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων τέτοιου είδους ασφάλισης συνιστά ουσιώδες συνεχόμενο πράξεων συναλλαγματικού κινδύνου και δη δανείων, μη δυνάμενο να παραλειφθεί. Στην περίπτωση μας ειδικότερα, ήταν επιβεβλημένο η τράπεζα να μεριμνήσει για την εξασφάλιση μας έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου και σε κάθε περίπτωση να μας προτείνει συμπληρωματικά στην πρόσθετη πράξη δανείου, προϊόντα ασφάλισης. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν έγινε και έτσι εμείς παραμείναμε όχι μόνο σε πλήρη άγνοια του συναλλαγματικού κινδύνου (σημειωτέον ούτε μας εξηγήθηκε ποτέ τι ακριβώς σημαίνει η έννοια του συναλλαγματικού κινδύνου), αλλά και σε άγνοια των μέσων προστασίας μας. Με την πρακτική αυτή καταλήξαμε έρμαια των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επί των ανωτέρω πρέπει να αναφερθεί ότι η τράπεζα δόλια απέφυγε κάθε αναφορά και ενημέρωση μας για προϊόντα ασφάλισης κινδύνου, μιας και η ίδια έχοντας εξασφαλίσει τη δική της θέση έναντι της αλλαγής των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καρπώνονταν την προκύπτουσα διαφορά στην αξία των νομισμάτων και κερδοσκοπούσε εις βάρος μας. Σημειωτέον δε, ότι από τις πληροφορίες που έχουμε, ειδικά η Τράπεζα., ουδέποτε προσέφερε τέτοια προϊόντα ασφάλισης κινδύνου σε κανένα δανειολήπτη σε ελβετικά φράγκα. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ενημέρωσης, διαφάνειας της συναλλαγής και προστασίας θεμελιώνονται τόσο Α. στα άρθρα 2 και 9γ-9 ε του Ν. 2251/1994 (Δίκαιο προστασίας καταναλωτή και Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών), Β. στην παρ. 2 περιπτώσεις x και xi της υπ αριθμ../2002 ΠΤΔΕ, όπου γίνεται ειδική αναφορά στην υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην περίπτωση δανείων σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος και τη δυνατότητα και το κόστος χρησιμοποίησης τεχνικών κάλυψης του κινδύνου από την ενδεχόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας και Γ. στις διατάξεις του κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, όσο και στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, σύμφωνα με τα άρθρα 281, 288 ΑΚ. Το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων και ιδίως όσων αφορούν την προστασία του καταναλωτή και του αποδέκτη επενδυτικών υπηρεσιών καθιστούν την υποχρέωση της οργάνων της 6

7 Τράπεζας για ενημέρωση, διαφάνεια και παροχή επενδυτικών συμβουλών καθώς αντισταθμίσματος συναλλαγματικού κινδύνου, νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια. και προσφορά Ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την υποχρέωση ενημέρωσης και διαφάνειας που διέπει την συναλλαγή μας με την Τράπεζα, πρέπει να τονιστεί ότι αμφότεροι δεν είχαμε καμία σχετική γνώση με τις αγορές συναλλάγματος και τους κινδύνους της, δεν είχαμε το προφίλ επενδυτή, δεν συνέτρεχε καμία δική μας ανάγκη σε συνάλλαγμα, ούτε διαθέταμε εισόδημα σε ελβετικά φράγκα, ενώ σε κάθε περίπτωση το ποσό του δανείου που εκταμιεύθηκε την διοχετεύτηκε σε κάλυψη προσωπικής ανάγκης αγοράς ακινήτου και ουδέν εκφράστηκε βούληση μας για κερδοσκοπία ή ανάληψη επενδυτικού προϊόντος ή επενδυτική παροχή και ούτε φυσικά θέλαμε ούτε να κερδίσουμε ούτε να χάσουμε σε σχέση το ύψος του χορηγηθέντος κεφαλαίου δανείου. Όλα τα παραπάνω ήταν γνωστά στους υπαλλήλους της Τράπεζας που μας παρέσυραν στην υπογραφή της πρόσθετης πράξης. Για την παροχή δε σε εμάς της ανωτέρω υπηρεσίας δανείου σε ελβετικό φράγκο, οι υπάλληλοι της Τράπεζας όχι μόνο όφειλαν να διαγνώσουν το προφίλ μας και το κατά ποσό πληρούμε τους όρους του χαρακτηριζόμενου προσώπου ως επενδυτή, πράγμα που δεν έγινε, αλλά είχαν και πλήρη γνώση της εν γένει άγνοιας μας για τα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η αγορά και η πώληση συναλλάγματος αφορά πρόσωπα που είτε έχουν ανάγκη χορήγησης κάποιου άλλου νομίσματος πλην του ευρώ, είτε για κερδοσκοπικούς λόγους επιθυμούν να εμπλακούν σε αυτήν [όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται σε ανάρτηση της επίσημης ιστοσελίδας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. στη θεματική «TREASURY» και συγκεκριμένα, στα επενδυτικά προγράμματα σε συνάλλαγμα (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ), «Ιδιώτες με ανάγκη σε συνάλλαγμα, πχ. τουριστικό, φοιτητικό κλπ, εταιρείες με εισαγωγές ή εξαγωγές σε χώρες με νόμισμα διάφορο του ευρώ, επενδυτές με διάθεση για επενδύσεις σε ξένα νομίσματα»]. Τέτοια πρόσωπα δεν ήμασταν εμείς και σε κάθε περίπτωση δεν εκφράσαμε ποτέ τη βούληση μας να καταστούμε. Οι πράξεις και οι δόλιες αποκρύψεις με σκοπό την εξαπάτηση μας συνεχίστηκαν και μετά την υπογραφή της επίμαχης πρόσθετης πράξης δανείου την μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με όσα κατωτέρω εκτίθενται. Αναλυτικότερα, τόσο οι ως άνω υπάλληλοι της Τράπεζας που υπέγραψαν την πρόσθετη πράξη, όσο και οι υπάλληλοι στο κατάστημα.., που μετά από αυτούς ήταν υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση του δανείου μας, με σκοπό την ολοκλήρωση και την συγκάλυψη της απάτης σε βάρος μας συνέχιζαν να μας αποκρύπτουν ουσιώδη γεγονότα, ήτοι : Α) Ουδέποτε μας απέστειλαν την ενημερωτική επιστολή που όφειλαν σύμφωνα τη σύμβαση να μας στείλουν με την ακριβή τιμή μετατροπής την , καθώς και ουδεμία περαιτέρω ενημέρωση συναλλαγματικής ισοτιμίας. Β) Ουδέποτε μας χορήγησαν πληροφοριακό υλικό για την αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή έστω τις τρέχουσες τιμές διαμόρφωσης της, τις επιπτώσεις της στην οφειλή μας και την εν γένει πορεία των οικονομικών δεδομένων που αφορούσαν το Ελβετικό φράγκο και την αναμενόμενη πορεία του σε σχέση με το ευρώ. Κάθε μηνιαίο ενημερωτικό του δανείου μας αναφέρονταν αποκλειστικά και μόνο στο ποσό των οφειλόμενων ελβετικών φράγκων, χωρίς καμία αναφορά στην εκάστοτε τρέχουσα ισοτιμία των δύο νομισμάτων. Ήταν, λοιπόν, αδύνατο να γίνει αντιληπτό ότι είχε εμφιλοχωρήσει αλλοίωση της οφειλής μας σε ευρώ. Στερούμασταν δε, και κάθε μέσου ώστε να έχουμε μια στοιχειώδη εικόνα των διακυμάνσεων και με αυτόν τον τρόπο να προκύψει υποψία μας για το τι συμβαίνει. Γ) Απέκρυπταν συστηματικά την πραγματική κίνηση εξυπηρέτησης του στεγαστικού μας δανείου σε ευρώ από την έως και την και την σχετική καρτέλα που τηρούνταν στο λογαριασμό μας σε ευρώ και εμφάνιζαν μόνο την καρτέλα του δανείου μας από το χρόνο μετατροπής του σε ελβετικά φράγκα και εφεξής. Η ανωτέρω καρτέλα έπαψε να ενημερώνεται και έτσι δεν ήταν δυνατό να αντιληφθούμε τις διακυμάνσεις της οφειλής μας σε ευρώ και το τι τελικά θα καλούμασταν να πληρώσουμε την εκάστοτε χρονική στιγμή. Δ) Σε σχετική αίτηση μας την για χορήγηση αντιγράφου της ανωτέρω αποκρυβείσας καρτέλας δανείου σε ευρώ ο νυν Διευθυντής της Τράπεζας στο υποκατάστημα., κ.. μας απάντησε προφορικά, ότι η σύμβαση μας με αριθμό.. έχει κλείσει και το οφειλόμενο ποσό έχει εξοφληθεί. Τα ανωτέρω γεγονότα είναι ψευδή και βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με ότι συμφωνήσαμε!!!!!!!!! Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της Τράπεζας που αναφέρονται παραπάνω ( κ.κ... και ) χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς σχετική εντολή ή συμφωνία μας προς τούτο, προέβησαν σε κλείσιμο του αρχικού μας δανείου δυνάμει της υπ. αριθμ.../

8 σύμβασης με δήθεν εξόφληση του την , όπως εμφαίνεται στην σχετική καρτέλα δανείου με εικονική- ψευδή εγγραφή «ολική εξόφληση». Τέτοια εξόφληση ουδέποτε έγινε από εμάς και ουδέποτε καταγράφηκε στο βιβλιάριο καταθέσεων του τηρουμένου σε ευρώ λογαριασμού μας με αριθμό αντίστοιχη κατάθεση του εξοφλούμενου ποσού. Συγχρόνως, ψευδώς στις λογιστικές εγγραφές της Τράπεζας εμφανίζεται ότι μας εκταμιεύουν την αυτή ημέρα, νέο δάνειο ύψους ,16 Ελβετικών Φράγκων, το οποίο και συνδέεται με μια ανύπαρκτη σύμβαση με αριθμό την οποία ουδέποτε υπογράψαμε και αγνοούμε πλήρως. Χαρακτηριστικά, την εγγράφεται στην καρτέλα μας σε ελβετικό φράγκο ο όρος «εκταμίευση» Έτσι, εντέχνως οι ανωτέρω υπάλληλοι της Τράπεζας με υπόδειξη των ασκούντων την Διοίκηση της Τράπεζας προσώπων, τηρούν αναληθώς με την πραγματική κατάσταση τα αρχεία της Τράπεζας και με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζεται ότι δήθεν την λάβαμε νέο δάνειο, παραποιώντας το αληθές γεγονός ότι απλά προβήκαμε σε τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με συμφωνία μετατροπής νομίσματος. Το αυτό επιβεβαιώνεται και από ρητές δηλώσεις των στελεχών της Τράπεζας και ειδικότερα από τις κ.κ.,.. και.., όπου σε επανειλημμένη τηλεφωνική όχληση για το ληξιπρόθεσμο της οφειλής μας την 9/11/2012, την 15/11/2012 και την 29/11/2012 αντίστοιχα, παριστούσαν στην πρώτη εξ ημών ότι δήθεν λάβαμε δάνειο την ύψους είτε ,16 ελβετικών φράγκων, είτε ,00 ευρώ, και ότι αυτό παριστάνονταν στις εγγραφές των αρχείων τους και στο σύστημα της Τράπεζας. Αναλυτικά, η κυρία.. ανέφερε ότι το ποσό του δανείου μας που εκταμιεύτηκε και καταβλήθηκε σε εμάς στις είναι ,00 ευρώ και βάσει του ως άνω ποσού υπολογίζονται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις του δανείου, η κυρία.. ανέφερε και αυτή για εκταμίευση ποσού ,00 ευρώ και η κυρία. ανέφερε για εκταμίευση ποσού ,16 ελβετικών φράγκων. Οι ανωτέρω ενέργειες, όπως αυτές εκτελέστηκαν από τους υπαλλήλους της Τράπεζας, υπεύθυνους για την τήρηση του αρχείου του δανείου μας, αποσκοπούν στην αποσιώπηση και παραποίηση του αληθούς ότι το ποσό που πραγματικά εκταμιεύτηκε ήταν το ποσό των ,00 Ευρώ την και όχι το ποσό των ,16 Ελβετικών Φράγκων που ψευδώς αναφέρεται στην καρτέλα του δανείου μας σε ελβετικά φράγκα ως δήθεν εκταμιευθέν την Τέτοιο δάνειο, όμως, εμείς ουδέποτε συνάψαμε και ουδέποτε εκταμιεύτηκε και μεταβιβάστηκε η κυριότητα του ως άνω ποσού σε εμάς, όπως απαιτεί και η ΑΚ 806 για τη σύμβαση δανείου (re καταρτιζόμενη). Το μοναδικό ποσό που μας εκταμιεύθηκε ως δάνειο είναι αυτό των ,00 ευρώ και μόνο και το ποσό αυτό αναγνωρίζουμε ως υπαρκτό, μεταβιβασθέν και συμφωνημένο. Οι παραπάνω λογιστικές εγγραφές είναι αναληθείς και παράνομες!!!!!!!!!!!. Αποκλειστικός σκοπός διενέργειας τους είναι η συστηματική δημιουργία μιας νομιμοφανούς κατάστασης μέσω της εμφάνισης δήθεν αληθινών λογιστικών εγγραφών με αποδεικτική δύναμη από την οποία να προκύπτει ανύπαρκτη εκταμίευση ποσού δανείου εκ ,16 CHF, ώστε μετά να φαίνεται νόμιμη η εξίσου ανύπαρκτη σε βάρος μας οφειλή, για επιστροφή του ανύπαρκτου δανείου εκ ,16 CHF, και ο καταλογισμός μας με την υποχρέωση επιστροφής ενός ποσού που δεν λάβαμε και άρα δεν οφείλουμε. Όλα αποτελούν μέρος μίας συστηματικής πρακτικής δημιουργίας σε βάρος μας, μίας αχρεώστητης και παράνομης υποχρέωσης έναντι στην Τράπεζα και παράλληλα, απόκρυψης των παράνομων συναλλαγών αγοράς συναλλάγματος, και φυσικά, απόκρυψης του κέρδους που αποκομίζει η Τράπεζα, αλλά και απόκρυψης της ζημίας που υφιστάμεθα εμείς οι δανειολήπτες. Ε) Απουσιάζει παντελώς από κάθε καρτέλα ή ενημερωτικό προς εμάς δελτίο της Τράπεζας κάθε αναφορά στην ισοτιμία των δύο νομισμάτων, ώστε εντέχνως να αποσιωπείται η διακύμανση της οφειλής μας σε ευρώ. Επί του πρακτέου και δεδομένου ότι δεν είχαμε πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την διακύμανση της οφειλής με βάση τις προκύπτουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, δόλια μας απέκρυπταν τα στοιχεία αυτά, με σκοπό να συγκαλυφθεί η εξαπάτηση σε βάρος μας και να μην είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε την ζημία που υφιστάμεθα. ΣΤ) Ψευδώς εμφανιζόταν σε κάθε ενημερωτικό που μας αποστέλλονταν σχετικά με το δάνειο μας ότι αυτό συνδέονταν με μια ανύπαρκτη σύμβαση με αριθμό και δυνάμει αυτής μας ζητούσαν με την από εξώδικη δήλωση της Τράπεζας, την εξόφληση του συνολικού υπολοίπου. Η σύμβαση αυτή ουδέποτε υπεγράφη από εμάς, την αγνοούμε πλήρως και αρνούμαστε κάθε υποχρέωση σε βάρος μας που δύναται να απορρέει από αυτήν, δηλούντος τούτου ήδη με την από εξώδικη δήλωση μας. Ειδικότερα, σκόπιμα και δόλια ήδη από το έτος 2011 σε κάθε έγγραφο- υπενθύμιση της καθυστέρησης του δανείου μας, όπως αυτό συντάσσονταν και υπογράφονταν από την υπάλληλο της Τράπεζας., ψευδώς αναφέρονταν ως αριθμός σύμβασης η ανύπαρκτη σύμβαση. την οποία ποτέ δεν υπογράψαμε και δεν υφίσταται. Η αναφορά σε αυτή 8

9 την ανύπαρκτη σύμβαση υπάρχει και σε κάθε εξώδικο δήλωση- απάντηση που μας απέστειλαν τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και με αυτήν επιχειρείτο ψευδώς να συνδεθεί η οφειλή μας με μια ανύπαρκτη σύμβαση, όπως προκύπτει από την από εξώδικο διαμαρτυρία της Τράπεζας, υπογραφείσα από την κ.. Χαρακτηρίστηκα στην εν λόγω εξώδικη διαμαρτυρία- όχληση της Τράπεζας αναγράφεται ψευδώς ότι «δυνάμει της υπ αριθμόν σύμβασης, χορηγήσαμε σε εσάς στεγαστικό δάνειο ,45 ευρώ..». Η ανωτέρω δήλωση είναι κατάφορα ψευδής και παραπλανητική. Αναφέρεται δε σκοπίμως από την υπάλληλο της Τράπεζας με αποκλειστικό σκοπό να μεθοδευθεί σε βάρος μας η επιβάρυνση του ποσού των ,45 ευρώ ως δήθεν ποσό που μας χορηγήθηκε με τη μορφή του δανείου έναντι του αληθούς ποσού των ,00 ευρώ που πραγματικά λάβαμε. Το ποσό αυτό ουδέποτε μας χορηγήθηκε, ενώ η σχετική σύμβαση ουδέποτε υπογράφηκε από εμάς. Σημειώνουμε ότι η ως άνω εξώδικος ήταν και η αφορμή προκειμένου να αντιληφθούμε ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά σε σχέση με την ως άνω δανειακή μας σύμβαση και να αρχίσουμε να ερευνούμε το τί συμβαίνει. Με σκοπό δόλιας απόκρυψης, επίσης, δεν μας παρασχέθηκε ποτέ (αφού δεν υπήρχε) αντίγραφο της ανωτέρω ανύπαρκτης σύμβασης, όπως αυτό νόμιμα αιτηθήκαμε. Στην δε από απάντηση που λάβαμε, οι υπάλληλοι της τράπεζας,. και, ψευδώς αναφέρουν ότι επισυνάπτουν αντίγραφο της ανύπαρκτης σύμβασης. Το αυτό συνιστά και διαμαρτυρία μας στην από εξώδικη δήλωση μας. Η εμφάνιση της ανύπαρκτης αυτής σύμβασης αποτελεί καίριο στοιχείο για τη διάπλαση νομιμοφάνειας σχετικά με το αληθές ποσό της οφειλής μας. Η σύμβαση αυτή αποσκοπεί στο να αποτελέσει το δήθεν νόμιμο θεμέλιο και την πηγή της ενοχής μας για επιστροφή ενός ποσού του δανείου διάφορου από αυτό που πραγματικά λάβαμε και επομένως, αχρεώστητο. Ζ) Ουδέποτε μας ενημέρωσαν ότι τηρείται στο όνομα μας λογαριασμός ταμιευτηρίου σε νόμισμα CHF, ήτοι ο με αριθμό., ο οποίος φαίνεται ότι ανοίχτηκε από την Τράπεζα στις και στον οποίο δεν υπάρχει βέβαια καμία πίστωση του ποσού των ,16 ελβετικών φράγκων. Σημειωτέον ότι, στην καρτέλα του δανείου μας, ήτοι στο απόσπασμα από τα επίσημα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας που τηρούνται βάσει του ως άνω υπ αρ.. λογαριασμού, ψευδώς εμφαίνεται ότι μας εκταμιεύθηκε την ποσό ,16 ελβετικών φράγκων, καθόσον αντίστοιχη εγγραφή δεν υπάρχει στον ως άνω λογαριασμό ταμιευτηρίου σε συνάλλαγμα. Για το λογαριασμό αυτό δεν είχαμε ποτέ ενημερωθεί, ούτε είχαμε αντιληφθεί την ύπαρξη και την κίνηση του μια και σκοπίμως ουδέποτε μας δόθηκε σχετικό βιβλιάριο καταθέσεων, ως όφειλε συμβεί. Με αυτόν τον τρόπο, μεθοδεύθηκε η αποσιώπηση κάθε κίνησης του σχετικού λογαριασμού και των πράξεων σε συνάλλαγμα που γίνονταν στο όνομα μας αυθαίρετα και χωρίς να το γνωρίζουμε, αλλά και η εν γένει εξυπηρέτηση του δανείου μας. Εμείς είχαμε γνώση μόνο του λογαριασμού μας σε ευρώ στον οποίο κάθε φορά κάναμε τις εκάστοτε μηνιαίες καταβολές δόσεων του δανείου μας με πίστη ότι κάθε ποσό που καταβάλλαμε καταλογιζόταν στο συνολικό οφειλόμενο υπόλοιπο μας. Έτσι, μας είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το δάνειο μας σταδιακά εξοφλούνταν και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε το πώς είχε διαμορφωθεί η οφειλή μας. Η) Προς δήθεν εξόφληση των δόσεων μας σε ελβετικό φράγκο, διενεργούσαν αυθαίρετα και χωρίς να το γνωρίζουμε πράξεις αγοράς συναλλάγματος για λογαριασμό μας, παρά το ότι στο σε ευρώ βιβλιάριο καταθέσεων μας με αριθμό.. ουδέποτε κατεγράφη τέτοια πράξη καθώς και η σχετική χρέωση για αυτό, ενώ ουδέποτε δώσαμε έγγραφη εντολή για κάτι τέτοιο, ως όφειλε συμβεί, σύμφωνα με τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας και τους νόμους που αφορούν την πώληση και αγορά συναλλάγματος και ουδέποτε παραλάβαμε σχετικό παραστατικό που να εμφαίνεται η αγορά συναλλάγματος από εμάς. Πρακτικά, εμείς κάθε μήνα καταβάλλαμε στην Τράπεζα το ποσό που μας ενημέρωναν οι υπάλληλοι της ότι αντιστοιχούσε στο ισάξιο της δόσης μας σε ευρώ, χωρίς ποτέ να δίνουμε εντολή για αγορά συναλλάγματος και δη έγγραφη, και χωρίς ποτέ να λαμβάνουμε σχετικό παραστατικό. Μας δημιουργούνταν δε η εντύπωση ότι η εξόφληση του δανείου γινόταν σε ευρώ, αφού δεν λαμβάναμε γνώση της πράξης αγοράς συναλλάγματος που έκαναν οι υπάλληλοι της Τράπεζας αυθαίρετα για λογαριασμό μας κάθε φορά. Η χωρίς εντολή μας αυθαίρετη διενέργεια πράξεων αγοράς συναλλάγματος καλύπτονταν και αποσιωπούνταν στο βιβλιάριο μας υπό την εγγραφή «Λοιπές χρεώσεις» και έτσι, αποσιωπούνταν δόλια όχι μόνο η αγορά από εμάς συναλλάγματος, χωρίς να δίνουμε εντολή προς τούτο, αλλά και η επακόλουθη χρέωση μας για αυτό. Συγκαλύπτονταν δε σκόπιμα ο επερχόμενος με την νέα σύμβαση πραγματικός τρόπος εξυπηρέτησης του δανείου μας και η οφειλή μας πλέον σε συνάλλαγμα. 9

10 Θ) Κάθε πράξη συναλλάγματος (εκταμίευση ποσού δανείου-καταβολές δόσεων σε συνάλλαγμα) που καταχωρήθηκε σε καρτέλα δανείου ή άλλο έγγραφο είναι ψευδής, εικονική και παραπλανητική, αφού ποτέ δεν λάβαμε αυτούσιο συνάλλαγμα, αλλά και αυθαίρετη, αφού δεν υπήρξε καμία εντολή μας για αυτό. Ι) Με σκοπό την συγκάλυψη της εξαπάτησης μας και την απόκρυψη των παράνομων ενεργειών που τελούνταν σε βάρος μας και κυρίως της ζημίας μας, οι υπάλληλοι της Τράπεζας., κατά ρητή εντολή της Διοίκησης αυτής, συνεχίζουν να μας εξαπατούν μέχρι και σήμερα με το να μας αποστέλλουν από το έτος 2006 μέχρι σήμερα βεβαιώσεις τόκων και κεφαλαίου στις οποίες αναφέρουν ως ποσό εκταμιευθέντος και χορηγηθέντος στεγαστικού δανείου το αληθές εκταμιευθέν ποσό των ,00 ευρώ την Έτσι, μας παριστούσαν ψευδώς δια του υπογράφοντος ότι η αρχική οφειλή μας δεν είχε μεταβληθεί, με σκοπό να μην αντιληφθούμε τις κατάφωρα αισχροκερδείς επιβαρύνσεις που επέφερε η παραπλάνηση μας στην πρόσθετη πράξη δανείου την Το ποσό των ,00 ευρώ είναι το πραγματικό ποσό δανείου που λάβαμε. Βρίσκεται, όμως, σε πλήρη αναντιστοιχία και αντίφαση μ ε όσα αναγράφονται στην καρτέλα δανείου που τηρεί η Τράπεζα και όσα ρητά δηλώνονται εξωδίκως από τα όργανα της Τράπεζας και συγκεκριμένα, με την αναφορά στην από εξώδικη δήλωση της ότι δήθεν μας χορηγήθηκε δάνειο ,45 ευρώ!!!! το οποίο και οφείλουμε κατά τα λεγόμενα της, όσο και στην από καταγγελία στην οποία αναφέρεται ότι μας χορηγήθηκε ποσό δανείου εκ ,16 ελβετικών φράγκων!!!!! Διαπιστώνει, λοιπόν, κανείς ότι τα επίσημα έγγραφα των βεβαιώσεων τόκων και κεφαλαίου που μας αποστέλλονταν από την Τράπεζα και τα οποία εμείς νομίμως προσκομίζαμε ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών συνεχίζουν να παριστάνουν ότι το δάνειο μας είναι ,00 ευρώ, σε εξαπάτηση ημών. Διαβλέπει δε κανείς ότι υπάρχει καταφανής διάσταση ανάμεσα στα όσα καταγράφονται στα αρχεία της Τράπεζας και στα όσα δηλώνει και βεβαιώνει με τα επίσημα έγγραφα που εκδίδει. Οι βεβαιώσεις αυτές, όπως υπογράφονται από τον κ., αλλά και τα αντίγραφα αυτών [που υπογράφονται από τους κ.κ. (πρώην διευθυντή του υποκαστήματος..) και (νυν διευθυντή του υποκαταστήματος.)], περιέχουν ψευδείς εγγραφές και η έκδοση τους συνιστά απάτη τελούμενη κατά παράβαση και του αρθρ. 242 Π.Κ. σε συνδυασμό με το 263 Α ΠΚ. Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος της Τράπεζας κ., ο οποίος ήταν αρμόδιος, ως.., να εκδίδει βεβαιώσεις καταβληθέντων τόκων και κεφαλαίου για φορολογική χρήση και οι οποίες μπορούσαν να αποτελέσουν και τεκμήριο διαβίωσης, εξέδιδε και υπέγραφε βεβαιώσεις, οι οποίες περιέχουν ψευδείς εγγραφές σε σχέση με τις λογιστικές καρτέλες της Τράπεζας, καθώς στις εν λόγω βεβαιώσεις παριστάνεται ψευδώς προς εμάς τους δανειολήπτες, ότι η αρχική οφειλή μας εκ δανείου ,00 ευρώ δεν έχει μεταβληθεί και ότι τα ποσά κεφαλαίου και τόκων που έχουμε καταβάλλει αφορούν την αποπληρωμή της ως άνω οφειλής, ενώ στην πραγματικότητα η Τράπεζα αυθαίρετα και παράνομα είχε μεταβάλλει την οφειλή μας και τα ποσά αυτά τα καταλόγιζε ως αποπληρωμή εικονικά χορηγηθέντος δανείου εκ ελβετικών φράγκων ,16, με σκοπό να μην αντιληφθούμε τις κατάφωρα αισχροκερδείς επιβαρύνσεις που επέφερε η παραπλάνηση μας στην πρόσθετη πράξη δανείου την Τις ως άνω βεβαιώσεις προς απόδειξη των αναγραφέντων από την Τράπεζα σε αυτές και θεωρώντας βέβαια ότι είναι αληθές και το περιεχόμενο αυτών, (όσον αφορά το ύψους του χορηγηθέντος δανείου εκ ,00 ευρώ, και τα αναγραφέντα ποσά που καταβλήθηκαν από εμάς για την αποπληρωμή αυτού σε κεφάλαιο και τόκους) τις ΚΑΤΑΘΕΤΑΜΕ κάθε έτος, μαζί με τη φορολογική μας δήλωση και στην αρμόδια Δ.0.Υ... Ειδικότερα παριστάνουν ότι το δάνειο που εκταμιεύθηκε στις είναι ,00 Eυρώ, ενώ στις καρτέλες εγγραφών της Τράπεζας φαίνεται ότι εκταμιεύθηκε δάνειο στις σε ελβετικά φράγκα, ποσού ,16, γεγονός το οποίο βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με όσα καταγράφονται στα αρχεία της Τράπεζας. Επίσης, οι βεβαιώσεις αυτές περιέχουν ψευδείς εγγραφές ως προς την καταβολή του κεφαλαίου του εκταμιευθέντος δανείου και σε σχέση με τις εγγραφές που υπάρχουν στις λογιστικές καρτέλες της Τράπεζας, καθόσον τα καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου που αναγράφονται, η Τράπεζα προφανώς δεν τα πίστωσε ποτέ προς εξόφληση του κεφαλαίου (τα ποσά αυτά δεν έχουν καταλογιστεί ως εξοφληθέν άληκτο κεφάλαιο, καθόσον ενώ δανειστήκαμε το ποσό των ,00 Ευρώ και μέχρι σήμερα έχουμε καταβάλλει το ποσό των ,93 ευρώ ( σύμφωνα με τις βεβαιώσεις) ως κεφάλαιο, θα έπρεπε το εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των ,77 ευρώ ( ,00 ευρώ ,93 ευρώ = ,77 ευρώ), ενώ με την από

11 εξώδικη δήλωση καταγγελία η Τράπεζα μας καταλογίζει υπόλοιπο άληκτο κεφαλαίου ,00 ευρώ. Τα ως άνω καταβληθέντα ποσά εκ ευρώ ,93, ΠΟΥ ΠΉΓΑΝ;;;;;;;;; ΠΩΣ ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΗΚΑΝ;;;;;;; Στην πραγματικότητα, τα ως άνω ποσά ναι μεν δόθηκαν από εμάς για εξόφληση κεφαλαίου, αλλά η Τράπεζα με την αγορά και πώληση συναλλάγματος και την διαφορά ισοτιμίας, τα αποκόμισε ως κέρδος, εμείς δε ως ζημία, Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η Τράπεζα τα ως άνω ποσά δεν τα πίστωσε στο δάνειό μας!!!!!!! Το γεγονός αυτό εντέχνως αποκρύπτει με την ψευδή αυτή βεβαίωση η Τράπεζα και από εμάς και από τις φορολογικές αρχές!!!! Σημειώνεται ότι τούτο έγινε δόλια και εσκεμμένα από τον κ.., οποίος είχε λάβει εντολή προς τούτο από τα πρόσωπα ασκούντος καθήκοντα διοίκησης της Τράπεζας., ως μέρος μίας συστηματικής πρακτικής της Τράπεζας προκειμένου να αποκρύψει τα κέρδη της από την αγορά και πώληση συναλλάγματος και την διαφορά ισοτιμίας, και αντίστοιχη ζημία μας. Ειδικότερα, το κείμενο των βεβαιώσεων τόκων που υπογράφει ο κ., ο οποίος είναι, έχει ως εξής: - Βεβαίωση τόκων έτους 2008: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2008 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των ,24 ΕUR ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 5.261,27 Ευρώ, Τόκοι: 7.610,42 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας 0,55 Ευρώ - Βεβαίωση τόκων έτους 2009: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2009 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των ,59 ΕUR ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού. και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 7.657,89 Ευρώ, Τόκοι: 2.692,70 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 0,00 Ευρώ Βεβαίωση τόκων έτους 2010: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2010 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των ,60 ΕUR ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 8.428,96 Ευρώ, Τόκοι: 2.594,27 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 0,37 Ευρώ Βεβαίωση τόκων έτους 2011: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2011 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των 9.432,05 ΕUR ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού. και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 7.272,41 Ευρώ, Τόκοι: 2.141,02 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 18,62 Ευρώ. Όμοιο είναι και το κείμενο του αντιγράφου της βεβαίωσης του έτους 2007, που υπογράφει ο κ., πρώην Διευθυντής του Υποκαταστήματος, αλλά και των αντιγράφων των βεβαιώσεων των ετών , που υπέγραψαν ο κ.., Διευθυντής του Υποκαταστήματος., και η κ.., τραπεζική υπάλληλος του ιδίου

12 υποκαταστήματος. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των αντιγράφων των βεβαιώσεων τόκων των ετών 2006,2007 και 2012 έχει ως εξής: - Βεβαίωση τόκων έτους 2006: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2006 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των ,14 ΕUR ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού.. και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 2.819,38 Ευρώ, Τόκοι: 8.387,51 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 0,25 Ευρώ. - Βεβαίωση τόκων έτους 2007: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2007 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των ,88 ΕUR (ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΏ ΛΕΠΤΑ) για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού. και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου». Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 4.637,71 Ευρώ, Τόκοι: 8.121,28 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 0,89 Ευρώ. - Βεβαίωση τόκων έτους 2012: «Βεβαιώνουμε ότι για το έτος 2012 καταβάλατε στην Τράπεζα το ποσό των 7.673,75 ΕUR ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ για εξόφληση δόσεων στεγαστικού δανείου, ποσού ,00 EUR, που εκταμιεύτηκε στις 23/03/2006 με αριθμό δανειακού λογαριασμού και αφορά σε Αγορά κατοικίας/οικοπέδου» Οι ως άνω καταβολές προς εξόφληση κεφαλαίου και τόκων αναλύονται ως εξής: Κεφάλαιο: 6.050,61 Ευρώ, Τόκοι: 1.537,30 Ευρώ, Τόκοι υπερημερίας: 85,84 Ευρώ. Βάσει των ως άνω βεβαιώσεων προκύπτει ότι μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί από εμάς προς εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου το ποσό των ,23 ευρώ, ΗΤΟΙ το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,77 Ευρώ ( ,00 Ευρώ ,23 Ευρώ = ,77 Ευρώ). Ομοίως βάσει των ως άνω βεβαιώσεων, προκύπτει ότι μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί από εμάς προς εξόφληση τόκων το ποσό των ,02 Ευρώ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ: Βάσει των ως άνω βεβαιώσεων το σύνολο καταβληθέντος κεφαλαίου και τόκων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,25 Ευρώ (42.128,23 Ευρώ ,02 Ευρώ = ,25 Ευρώ). ΙΑ) Κατά παράβαση της νόμιμης υποχρέωσης τους, οι υπάλληλοι της ουδέποτε μας κάλεσαν να επαναφέρουμε την οφειλή μας σε ευρώ στο χρόνο που η ισοτιμία των δύο νομισμάτων είχε αρχίσει να γυρνά σε βάρος μας. Την αυτή δυνατότητα όφειλε η Τράπεζα να μας την παρέχει ήδη με την πρόβλεψη σχετικού όρου στη σύμβαση, ενώ σε κάθε περίπτωση όφειλε να μας καλέσει προς τούτο ήδη από τον Οκτώβριο του 2010, οπότε άρχισαν να εμφαίνονται τα πρώτα δείγματα υποχώρησης του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου. Το γεγονός ότι ουδέποτε ενημερωθήκαμε και δεν μας δόθηκε η δυνατότητα επαναφοράς του δανείου μας σε ευρώ, ώστε να αποφευχθεί η ζημία μας, αποδεικνύει την κερδοσκοπία της Τράπεζας. Εμφανής δε είναι η διαφορά με την οποία οι υπάλληλοι της τράπεζας επέμεναν για την υπογραφή της μετατροπής σε ελβετικό φράγκο και η αδιαφορία τους για το αντίστροφο. Οι ίδιοι από προφανή δόλο παρέλειψαν να μας καλέσουν σε επαναφορά του δανείου μας στην προτέρα κατάσταση, όταν άρχισαν να διαπιστώνουν τη δυσμενή εξέλιξη των ισοτιμιών για εμάς. Σκόπιμα, δεν μας πρότειναν καμία απολύτως λύση για την αποφυγή της ζημίας μας και διατήρησαν από πρόθεση την νοσηρή κατάσταση της διαρκούς επιβάρυνσης μας, απολαμβάνοντας άμεσο κέρδος από τη ζημιογόνα για εμάς ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ. ΙΒ) Σχετική πρόταση για επαναφορά του δανείου μας στην προτέρα κατάσταση δεν μας απευθύνουν οι υπάλληλοι της Τράπεζας μέχρι και σήμερα, αρνούμενοι καταχρηστικά και

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής). ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και 3) του,.. (εγγυητής). ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «..», που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στη μήνυση- έγκληση με.. Των α) και β). ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία.,

Διαβάστε περισσότερα

Η τραπεζική πραγματικότητα του δανείου σε Ελβετικό Φράγκο

Η τραπεζική πραγματικότητα του δανείου σε Ελβετικό Φράγκο Η τραπεζική πραγματικότητα του δανείου σε Ελβετικό Φράγκο Ξανθίππη Λ. Γκλαβοπούλου Πραγματογνώμων Εισαγγελίας Πρωτοδικών (Δικαστήρια Θεσ/νίκης) πτυχ. Νομικής (ΔΠΘ), MSc (ΑΠΘ) Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...σελ.3. Πλάνο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος...σελ.4. Γενικές εισαγωγικές πληροφορίες..σελ.5

Εισαγωγή...σελ.3. Πλάνο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος...σελ.4. Γενικές εισαγωγικές πληροφορίες..σελ.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες.σελ.2 Εισαγωγή...σελ.3 Πλάνο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος...σελ.4 Γενικές εισαγωγικές πληροφορίες..σελ.5 Δάνεια.σελ.6 Η κατάσταση αυτή τη στιγμή και οι προβλέψεις.σελ.13 Ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» Με τη σύμβαση αυτή η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία έχει έδρα επί της οδού Σταδίου αρ.40 Αθήναι, (εφεξής «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική συμπεριφορά : Η περίπτωση των δανειοληπτών Ανδρομανέτσικου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΕΔΡΑ: 56 ο χλμ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013)

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013) Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές Αρχές της Κανονιστικής Συμμόρφωσης... 4 3. Αρμοδιότητες και Ρόλοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η κοινοτική Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2010) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών, το παρόν προοίμιο που μαζί με τη σύμβαση πλαίσιο υπηρεσιών πληρωμών που διέπεται από το ν. 3862/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 B. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΙΑΤΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιοι: 1. ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή 2. ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτριες: 1.Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Νοµικός 2. ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΛΩΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα