Η Ελληνική Οικονομία 2/02

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ελληνική Οικονομία 2/02"

Transcript

1 Η Ελληνική Οικονομία 2/02 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 33, Ιούλιος 2002 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ

2 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας των Ερευνητών του ΙΟΒΕ. Τα κείμενα αυτά είναι ανυπόγραφα και οι απόψεις που εκφράζονται αποτελούν τη συνισταμένη των διαφόρων αντιλήψεων και απόψεων. Επίσης, οι απόψεις που εκφράζονται εδώ δεν ανταποκρίνονται κατ ανάγκη προς αυτές των οργανισμών που υποστηρίζουν, χρηματοδοτούν ή συνεργάζονται με το Ίδρυμα. Το IOBE Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε με σκοπό να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής Οι Χορηγοί Η μελέτη αυτή έγινε με την ευγενική χορηγία της A.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Copyright 2002 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών ISSN Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο ανατύπωση ή μετάφραση οποιουδήποτε μέρους της μελέτης, χωρίς την άδεια του εκδότη. Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) Τσάμη Καρατάσου 11, Αθήνα, Tηλ.: ( ), Fax: (01)

3 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τάσεις και Προοπτικές της Διεθνούς Οικονομίας... 9 Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα Η οικονομική πολιτική Η δημοσιονομική πολιτική Διαρθρωτικές Αλλαγές Απελευθέρωση Αγορών ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παραγωγή, Ζήτηση Τομείς της οικονομίας Μεταποίηση Η Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία Εκτιμήσεις για το Προβλέψεις για το Κατανομή των επενδύσεων Παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις Νομισματικές Εξελίξεις Πληθωρισμός Νομισματική Ρευστότητα Καταναλωτική Πίστη Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Γενικό Οικονομικό Περιβάλλον Απασχόληση Έρευνα και Καινοτομία Οικονομικές Μεταρρυθμίσεις Κοινωνική Συνοχή... 63

4

5 Πίνακες Πίνακας 2.1 Ποσοστιαία (%) Μεταβολή του Πραγματικού ΑΕΠ για το Πίνακας 2.2 Κρατικός Προϋπολογισμός Ιανουάριος Μάρτιος 2002 (εκατ. ευρώ) Πίνακας 3.1 Εκτιμήσεις Βασικών Οικονομικών Μεγεθών (2001 και 2002) Πίνακας 3.2 Σύγκριση των προβλέψεων του πραγματικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ για τα έτη 2001 και Πίνακας 3.3 Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πίνακας 3.4 Βασικοί Δείκτες της Ελληνικής Οικονομίας και Προβλέψεις Πίνακας 3.5 Εξαμηνιαία Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία (% μεταβολές έναντι προηγούμενου έτους) Πίνακας 3.6 Κατανομή Επενδύσεων ανάλογα με το σκοπό τους (% συνόλου δαπάνης) Διαγράμματα Διάγραμμα 2.1 Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Ελλάδα-ΕΕ) Διάγραμμα 3.1 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία Διάγραμμα 3.2 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις κατασκευές (1990=100) Διάγραμμα 3.3 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο (1993=100) Διάγραμμα 3.4 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες (1998=100) Διάγραμμα 3.5 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (1993=100) Διάγραμμα 3.6 Επίπεδο αποθεμάτων & Παραγγελιών Διάγραμμα 3.7 Παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις Διάγραμμα 3.8 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή χωρίς νωπά οπωρ/τικά και καύσιμα 1/01-5/ Διάγραμμα 3.9 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 1/01-5/ Διάγραμμα 3.10 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή χωρίς μη επεξεργασμένα. Τρόφιμα - ενέργεια 1/01 έως 5/ Διάγραμμα 3.11 Μ3 Ευρωζώνης 1/01-3/ Διάγραμμα 3.12 Μεταβολής χρηματοδότησης καταναλωτικής πίστης (1/01-3/02) Διάγραμμα 4.1 Πραγματικό ΑΕΠ (ως ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές) Διάγραμμα 4.2 Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (ως ΙΑΔ, ΕΕ-15=100) Διάγραμμα 4. 3 Παραγωγικότητα Εργασίας (ως ΙΑΔ ανά απασχολούμενο, ΕΕ-15=100) Διάγραμμα 4.4 Συνολική Απασχόληση (ως ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές) Διάγραμμα 4.5 Τιμές (ως ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές του ΓΔΤΚ) Διάγραμμα 4.6 Ποσοστό Απασχόλησης (ως % του συνολικού πληθυσμού ηλικίας ετών). 45 Διάγραμμα 4.7 Ποσοστό Απασχόλησης Γυναικών Διάγραμμα 4.8 Ποσοστό Ανεργίας (ως % του συνολικού εργατικού δυναμικού) Διάγραμμα 4.9 Ποσοστό Ανεργίας Γυναικών Διάγραμμα 4.10 Δια Βίου Εκπαίδευση Διάγραμμα 4.11 Μισθολογικές Διαφορές Διάγραμμα 4.12 Συνολικές Επενδυτικές Δαπάνες σε Ε&Α (ως % του ΑΕΠ) Διάγραμμα 4.13 Συνολικές Επιχειρηματικές Επενδυτικές Δαπάνες σε Ε&Α (ως % του ΑΕΠ) Διάγραμμα 4.14 Δαπάνες σε Τεχνολογία Πληροφορικής (ως % του ΑΕΠ)... 52

6 Διάγραμμα 4.15 Δαπάνες σε Τηλεπικοινωνίες (ως % του ΑΕΠ) Διάγραμμα 4.16 Επίπεδο Πρόσβασης Νοικοκυριών στο Διαδίκτυο Διάγραμμα 4.17 Αιτήσεις Κατοχύρωσης (ως πλήθος ανά εκατ. κατοίκους) Διάγραμμα 4.18 Δημόσιες Δαπάνες για Εκπαίδευση/Κατάρτιση (ως % του ΑΕΠ) Διάγραμμα 4.19 Εξαγωγές Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας (ως % των συνολικών εξαγωγών).. 57 Διάγραμμα 4.20 Επίπεδο Σχετικών Τιμών (ΕΕ-15=100) Διάγραμμα 4.21 Τιμές Τηλεπικοινωνιών Τοπικές Κλήσεις (σε ευρώ) Διάγραμμα 4.22 Τιμές Τηλεπικοινωνιών Εθνικές Κλήσεις (σε ευρώ) Διάγραμμα 4.23 Τιμές Τηλεπικοινωνιών Διεθνείς Κλήσεις (σε ευρώ) Διάγραμμα 4.24 Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας Βιομηχανική Χρήση (σε ευρώ ανά KWH) Διάγραμμα 4.25 Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακή Χρήση (σε ευρώ ανά KWH) Διάγραμμα 4.26 Ανοικτοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί Δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ως % του ΑΕΠ) Διάγραμμα 4.27 Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικός Τομέας Διάγραμμα 4.28 Ολοκλήρωσης Εμπορίου Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές (ως % του ΑΕΠ) Διάγραμμα 4.29 Ανισοκατανομή Εισοδήματος Διάγραμμα 4.30 Κίνδυνος Φτώχιας Διάγραμμα 4.31 Εμμονή Φτώχιας Διάγραμμα 4.32 Περιφερειακές Ανισότητες Διάγραμμα 4.33 Ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαιδευτική διαδικασία Διάγραμμα 4.34 Μακροχρόνια Ανεργία - > 12 μηνών... 68

7 7 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο τεύχος αυτό μετά την παρουσίαση των τρεχουσών εξελίξεων δημοσιεύεται μια πρώτη ανάλυση των Δεικτών Διάρθρωσης, με βάση τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ενωση παρακολουθεί την πορεία των εθνικών οικονομιών και εκτιμά τα αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόζονται. Οι Δείκτες αυτοί οι οποίοι αποφασίσθηκαν στο Συμβούλιο Κορυφής της Λισσαβόνας και έκτοτε εμπλουτίζονται διαρκώς είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι ως σημεία αναφοράς (benchmarks) και για την ανάλυση της πραγματικής σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας. Οι Δείκτες που παρουσιάζονται αφορούν τους ακόλουθους τομείς: Γενικό Οικονομικό Περιβάλλον. Απασχόληση. Καινοτομία και Ερευνα. Οικονομικές Μεταρρυθμίσεις. Κοινωνική Συνοχή. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση είναι: 1 ον. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια σημαντική βελτίωση στο γενικό οικονομικό περιβάλλον, που εντοπίζεται στη διατήρηση υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης της Ελληνικής οικονομίας, υψηλότερων του μέσου ευρωπαϊκού. Η μεγέθυνση αυτή εκτιμάται ότι κατά κύριο λόγο προήλθε από την ε- νίσχυση της παραγωγικότητας η οποία ωστόσο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκρινόμενη με την υπόλοιπη ΕΕ. Παράλληλα, καταγράφεται βελτίωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος με βραδύτερους όμως ρυθμούς από την άνοδο του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος. Ο πληθωρι- σμός διατηρείται σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου ευρωπαϊκού αλλά η μετάβαση της χώρας μας σε περιβάλλον σταθερότητας είναι δεδομένη. Στον τομέα των δημοσίων οικονομικών καταγράφεται σταδιακή προσαρμογή και τάσεις μείωσης του υψηλού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Στην ίδια κατηγορία όμως Δεικτών που αφορούν το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στον τομέα της απασχόλησης: Η Ελληνική οικονομία μετατρέπει την ανάπτυξη σε νέες θέσεις εργασίας με ρυθμούς, βραδύτερους από την υπόλοιπη Ε.Ε. 2 ον. Στον τομέα της Απασχόλησης ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα χαμηλός, αν λάβει κανείς υπόψη τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να καταγράφεται υψηλή ανεργία. Μολονότι, η απασχόληση των γυναικών αυξάνει, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ε.Ε.. Τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας παραμένουν από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε.. Σύμφωνα με την ανάλυση, το βασικό πρόβλημα που χαρακτηρίζει την αγορά εργασία στην Ελλάδα είναι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της διαρθρωτικής ανεργίας (50% της συνολικής) που, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς δείκτες συμμετοχής, απαιτεί την άμεση εφαρμογή ουσιαστικών και κυρίως αποτελεσματικών πολιτικών.

8 8 3 ον. Σημαντική επίσης κρίνεται η υστέρηση που παρουσιάζεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, στην ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου και στην διάχυση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων κυρίως στις τηλεπικοινωνίες και την νέα οικονομία. Οι υστερήσεις σε αυτόν τον τομέα έχουν άμεση επίπτωση στο τεχνολογικό περιεχόμενο της παραγωγής. 4 ον. Στον τομέα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων όπως αντανακλώνται στην ε- ξέλιξη των σχετικών Δεικτών διαπιστώνονται οι καθυστερήσεις των διαρθρωτικών αλλαγών. Στις αγορές προϊόντων, οι αποφάσεις που ελήφθησαν για την σταδιακή απελευθέρωση της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών (αγορές δικτύου), αν και με σημαντική καθυστέρηση, θεωρούνται σημαντικές. Γενικότερα, η ολοκλήρωση της ελληνικής αγοράς δεν προωθείται με τις ταχύτητες που είναι αναγκαίες και εάν λάβει κανείς υπόψη την γεωγραφικής της θέση, κρίνεται περισσότερο αναγκαία η μείωση των εμποδίων εισόδου στον διεθνή ανταγωνισμό και η προώθηση του ανταγωνισμού σε όλους τους κλάδους στην εγχώρια αγορά. 5 ον. Στον τομέα της κοινωνικής συνοχής, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές εισοδηματικές ανισότητες. Επιπλέον σημαντικό τμήμα του πληθυσμού κατατάσσεται κάτω από το όριο φτώχιας όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ε.Ε. Αρνητικό δεδομένο είναι και η εμμονή της φτώχιας. Στις θετικές εξελίξεις περιλαμβάνεται η σταδιακή μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και η μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ε.Ε., στην Ελλάδα καταγράφεται άνοδος του ποσοστού των μακροχρονίως ανέργων το οποίο προσεγγίζει το 50% της συνολικής ανεργίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει εντονότερο δημογραφικό πρόβλημα από την γήρανση του πληθυσμού με ρυθμό υψηλότερο του μέσου ευρωπαϊκού. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες ε- πιπτώσεις στην βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ουσιαστικής μεταρρύθμισης και όχι της απλής μετάκλησης του βάρους της χρηματοδότησης στο μέλλον.

9 9 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1 Τάσεις και Προοπτικές της Διεθνούς Οικονομίας Όπως έχει αναφερθεί και στις δυο προηγούμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του ΙΟΒΕ, το τρομοκρατικό κτύπημα της 11 ης Σεπτεμβρίου οδήγησε την αβεβαιότητα σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα ωστόσο με τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι σχετικοί δείκτες υποδηλώνουν ότι το τρομοκρατικό κτύπημα της 11 ης Σεπτεμβρίου απλώς ανέβαλε την ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας. Οι δυσμενείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2001 φάνηκε αρχικά ότι άρχισαν να αναστρέφονται πιο γρήγορα από ότι αναμενόταν. Η οικονομία των ΗΠΑ επανέρχεται σε σχετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς η μείωση των επιτοκίων με σκοπό την αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης και η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής με κατεύθυνση την τόνωση της ζήτησης, είχαν θετικά αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην παγκόσμια οικονομία αλλά με διαφορετική ένταση μεταξύ των κρατών - μελών του ΟΟΣΑ. Ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει είναι το κατά πόσον η ανάκαμψη μπορεί να επέλθει κάτω από τις σοβαρές ανισορροπίες που εμφανίζει πλέον η οικονομία των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ που στην ουσία εκφράζει την καταναλωτική συμπεριφορά των Αμερικανών έχει τη δύναμη να αποσταθεροποιήσει τη διεθνή οικονομία τερ- ματίζοντας μία περίοδο με σχετικά σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η παγκόσμια αναταραχή που σημειώθηκε το 2001 οδήγησε την προσοχή στον συγχρονισμό των οικονομικών κύκλων για τις ανεπτυγμένες οικονομίες της Δύσης. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη σημασία των διασυνδέσεων που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον και οι οποίες αποτελούν την έκφραση της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων, του εμπορίου και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Λόγω του γεγονότος ότι πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και οι επενδυτές α- ναζητούν νέες αγορές για τα κεφάλαια τους, η ανάκαμψη των επιμέρους περιοχών θα οδηγήσει σε μία συγχρονισμένη άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η σταδιακή έξοδος από την κρίση της οικονομίας των ΗΠΑ θα ωφελήσει σε σημαντικό ποσοστό τις οικονομίες του Μεξικού, του Καναδά και της Ανατολικής Ασίας. Το ΑΕΠ στις ΗΠΑ παρουσίασε αυξητική μεταβολή της τάξης του 1,2% το 2001, σημαντικά χαμηλότερη της αντίστοιχης του 2000 (4,2%). Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τοποθετούν τη μεταβολή του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο 2,7% για το 2002 και στο 3,1% για το Η ανεργία εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 5,7% το 2002 ενώ θα παρουσιάσει μικρή μείωση το 2003 και θα βρεθεί στο 5,6%. Σχετικά με

10 10 τον πληθωρισμό, αναμένεται αύξηση της τάξης του 1,4% για το Για το 2003 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει άνοδο κατά 2,4%. Οι προαναφερόμενες μεταβολές του ΔΤΚ οφείλονται κατά κύριο λόγο στις μεταβολές της τιμής του πετρελαίου ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε σταθερά επίπεδα. Η μεταβολή του οικονομικού κλίματος στις ΗΠΑ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε. Η μείωση της φορολογίας που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2001 υπολογίζεται ότι θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη η οποία εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 0,7% του ΑΕΠ για το Επίσης, η ακολουθούμενη νομισματική πολιτική, με την μείωση των επιτοκίων έδωσε σημαντική ώθηση στην καταναλωτική δαπάνη ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο του Επιπλέον, η βελτίωση του κλίματος συνδέεται και με τη μείωση της τιμής του πετρελαίου μέσα στο 2001 αλλά και με την δυναμική του τρέχοντος οικονομικού κύκλου. Όμως, η ανάκαμψη αυτή παραμένει εύθραυστη και μπορεί να παρεμποδιστεί από δυο παράγοντες: α) τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων λόγω της υπερτίμησης του δολαρίου (γεγονός που έχασε την ισχύ του στα μέσα του 2002, λόγω της ενίσχυσης του ευρώ) και β) την περιορισμένη αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών λόγω του χαμηλού ρυθμού αποταμίευσης (0,4% του διαθέσιμου εισοδήματος για το τελευταίο τρίμηνο του 2001). Η οικονομία της Ιαπωνίας διανύει παρατεταμένη περίοδο ύφεσης η οποία εντάθηκε κατά το 2001, καταγράφοντας αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης (-0,5%). Βασικός ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης κατά το 2001 υπήρξε η μείωση των καθαρών εξαγωγών. Η μείωση των εξαγωγών εκτιμάται ότι ήταν το αποτέλεσμα της χαμηλής ζήτησης, κυρίως, για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, κλάδου υψίστης σημασίας για την Ιαπωνική οικονομία. Επιπρόσθετα, η επιδείνωση των εξαγωγών οδήγησε σε μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και χειροτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος. Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ τοποθετούν την ανάκαμψη της Ιαπωνικής οικονομίας στο τέλος του 2002 και το 2003 αναμένεται αυξητική μεταβολή του ΑΕΠ κατά 0,6%. Οι λόγοι της προβλεπόμενης ανάκαμψης συνδέονται με την θετική πορεία των εξαγωγών μέσα από την αύξηση της διεθνούς ζήτησης. Σχετικά με την ανεργία αναμένεται συνεχής αύξηση και προβλέπεται ότι θα φτάσει το 7,1% το Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από ένα πολύ ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης το 2000, παρουσίασε επιβράδυνση το 2001 ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Έτσι, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2001 ήταν της τάξης του 1,7% έναντι 3,3% το Οι λόγοι της σημαντικής αυτής επιβράδυνσης συνδέονται τόσο με το γενικότερο διεθνές οικονομικό περιβάλλον όσο και με τη χαμηλή προσαρμοστικότητα της ζήτησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών έφτασε στο χαμηλότερο σημείο της τον Νοέμβριο του 2001 ακολουθών-

11 11 τας έκτοτε σταθερά αυξητική πορεία. Όμως, το επίπεδο των δεικτών είναι ακόμη κάτω από το μακροχρόνιο μέσο τους γεγονός που υποδηλώνει ότι η αβεβαιότητα είναι ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ της Eυρωζώνης θα παρουσιάσει ρυθμούς αύξησης το 2002 της τάξης του 1,4% καταγράφοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2001 (1,6%). Η ανάκαμψη αναμένεται για το 2003 όταν το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα εμφανίσει αυξητικούς ρυθμούς της τάξης του 2,9%. Όσον αφορά στις ε- πενδύσεις για εξοπλισμό καταγράφεται αρνητικός ρυθμός μεταβολής για το 2002 (-0,7%) ενώ το 2003 προβλέπεται ανοδική τάση με ρυθμό 5,9%. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει άνοδο σε σχέση με το 2001 και θα κινηθεί στο 8,5% το 2002 ενώ για το 2003 προβλέπεται μείωση σε σχέση με το Τέλος, ο πληθωρισμός κινείται πτωτικά το 2002 και προβλέπεται ότι το 2003 σε σχέση με το 2001 θα διαμορφωθεί στο 2,2% και 2,0% αντίστοιχα. Πίνακας 2.1 Ποσοστιαία (%) Μεταβολή του Πραγματικού ΑΕΠ για το 2002 α' πρόβλεψη (Οκτωμ/Νοέμβριος 2001) β' πρόβλεψη (Μάρτιος 2002) Διαφορά Βέλγιο 1,3 1,1-0,2 Γερμανία 0,7 0,8 0,1 Ελλάδα 3,5 3,7 0,2 Ισπανία 2,0 2,1 0,1 Γαλλία 1,5 1,6 0,1 Ιρλανδία 3,3 3,5 0,2 Ιταλία 1,3 1,4 0,1 Λουξεμβούργο 3,0 2,9-0,1 Ολλανδία 1,5 1,5 0 Αυστρία 1,2 1,2 0 Πορτογαλία 1,5 1,5 0 Φινλανδία 1,7 1,6-0,1 Ευρωζώνη 1,3 1,4 0,1 Δανία 1,6 1,7 0,1 Σουηδία 1,6 1,7 0,1 Η. Βασίλειο 1,7 2,0 0,3 ΕΕ-15 1,4 1,5 0,1 Πηγή: European Economy, Economic Forecasts Τα βασικά μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής της Ε.Ε. το 2001 στόχευαν στη μείωση των ελλειμμάτων των προϋπολογισμών και τη διατήρηση σταθερότητας στο επίπεδο των τιμών. Οι πολιτικές αυτές είχαν θετικά αποτελέσμα-

12 12 τα. Επίσης, ο στόχος μείωσης του ελλείμματος επιτεύχθηκε, με αποτέλεσμα το έλλειμμα να προσεγγίσει το 62,8% του ΑΕΠ για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω κατά το 2002 φτάνοντας το 2003 το 60,5% του ΑΕΠ. Το 2001, οι διεθνείς εμπορικές ροές που περιελάμβαναν την Ευρωζώνη παρουσίασαν δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης σε αντίθεση με άλλες περιοχές του πλανήτη. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που αναδείχθηκε για τις χώρες της Ευρωζώνης μέσα στο 2001 είναι αποτέλεσμα της χειροτέρευσης των οικονομικών μεγεθών στην Ιαπωνία και της κρίσης που έκανε την εμφάνιση της στις ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη κατάσταση διατηρείται μέχρι τα μέσα του 2002 λόγω της μείωσης της ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ εξαιτίας της υπερτίμησης του δολαρίου. Αρχίζει όμως να εξασθενεί μετά την μεγάλη άνοδο της ισοτιμίας ευρώδολλαρίου. Η Ιαπωνία αναμένεται να επανακτήσει τμήμα του χαμένου εδάφους μέσα από την αποδυνάμωση του yen. Οι εισαγωγές των ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές τόσο το 2002 όσο και Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου που μειώθηκε στο 4,3% του ΑΕΠ των ΗΠΑ το 2001 α- ναμένεται να αυξηθεί και να φτάσει το 4,7% το 2002 και το 5,2% το Όσον αφορά στην Ευρωζώνη το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1,3% του ΑΕΠ τόσο για το 2002 όσο και για το Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 2001 η Ευρωζώνη συγκέντρωσε σημαντικό πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο εξαιρούμενου του πετρελαίου. Όμως, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου περιόρισαν τα συνολικά οφέλη. Τα τελευταία 6 χρόνια η ανάπτυξη του εμπορίου της Ευρωζώνης βασίστηκε σε ένα μίγμα περιοχών με έμφαση στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Μεξικό, τις υποψήφιες χώρες και την Μ. Βρετανία, οι οποίες συγκεντρώνουν μερίδιο γύρω στο 50% των συνολικών εξαγωγών. Η χαμηλή συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ με τα άλλα νομίσματα και κυρίως με το δολάριο ενίσχυσε την ανάπτυξη των εξαγωγών και ο- δήγησε σε αύξηση του μεριδίου τους τόσο το 2000 όσο και το Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται ότι το μερίδιο των εξαγωγών θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Όμως η ενίσχυση του ευρώ που καταγράφεται μέσα στον Ιούνιο του 2002 και η πιθανή παραμονή του σε αυτά τα επίπεδα μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης ιδιαίτερα σε σχέση με τις ΗΠΑ αφού, στα τέλη Ιουνίου έσπασε και το φράγμα των 98 σεντς, για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο του 2000, με πολλούς αναλυτές να θεωρούν την ισοτιμία ένα προς ένα με το δολάριο εγγύτερο ζήτημα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η άνοδός του από τις αρχές του έτους πλησιάζει το 10%. Συγκρινόμενο πάντως με την αρχική του ισοτιμία των 1,17 δολαρίων, τον Ιανουάριο του 1999, το ευρώ παραμένει υποτιμημένο κατά 16%. Το πρόβλημα της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ/$ δεν εντοπίζεται τόσο στην άνοδο του ευρώ, όσο στην ταχύτητα του συγκεκριμένου γεγονότος. Όμως, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αντιμετωπίζουν με ανησυχία το γεγονός αφού η πτώση του δολαρίου αναμένεται να έχει επιπτώσεις στις Ευρωπαϊκές εξαγωγές (20% των εξαγωγών της Ευρωζώνης κατευθύνονται προς τις χώρες της NAFTA) και κατ επέκταση στις με-

13 13 γάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρέπει να αναφερθεί ότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η πτώση του δολαρίου, καθώς η πορεία των παραγώγων στο χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης προμηνύει μεγάλη πτώση και η εμπιστοσύνη των επενδυτών τείνει να εξανεμιστεί. Η εμφάνιση του προβλήματος της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων χρήσης μεγάλων επιχειρήσεων των ΗΠΑ με συνέπεια στην μείωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης θα οδηγήσει πολλούς επενδυτές έξω από την Αμερικανική αγορά, γεγονός το οποίο αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στην συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου και κατ' επέκταση στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά για την πορεία τόσο της διεθνούς όσο και της Ευρωπαϊκής οικονομίας χρήζει για τις εξελίξεις γύρω από την τιμή του πετρελαίου. Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα η άνοδος της τιμής του πετρελαίου το 2001 περιόρισε τα οφέλη από την άνοδο της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ευρωζώνης και άσκησε σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις. Το Μάρτιο του 2002, η τιμή του πετρελαίου Brent παρουσίασε άνοδο, μετά από μία περίοδο όπου κυμαινόταν μεταξύ 17,5-22,0 δολάρια το βαρέλι, και προσέγγισε τον Απρίλιο του 2002 τα 27 δολάρια το βαρέλι λόγω τόσο της πολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή όσο και στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τα μελλοντικά συμβόλαια αγοράς, αναμένεται μείωση της τιμής η οποία θα φτάσει τα 22 δολάρια το βαρέλι στο τέλος του Επίσης, επίσημες προβλέψεις τοποθετούν την τιμή του πετρελαίου Βrent στα 23,8 δολάρια το βαρέλι κατά μέσο όρο το 2002 από 25 δολάρια το βαρέλι που ήταν το Τέλος, η διεθνής ανάκαμψη που αναμένεται για το 2003 εκτιμάται ότι θα οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου Brent στα 24,1 δολάρια το βαρέλι κατά μέσο όρο. Ενδιαφέρον, όσον αφορά στις μελλοντικές εξελίξεις, παρουσιάζει η σχέση μεταξύ της πτωτικής πορείας του δολαρίου και της τιμής του πετρελαίου αλλά και των άλλων βασικών παραγωγικών εισροών. Η αποδυνάμωση του δολαρίου αναμένεται να έχει σημαντικά θετικές επιπτώσεις στις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και των άλλων πρώτων υλών αφού αυτές εκφράζονται μέσω του Αμερικανικού νομίσματος. Πιο συγκεκριμένα, οι απώλειες που παρουσιάζει το δολάριο τον Ιούνιο του 2002 θα ο- δηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές για τις βασικές πρώτες ύλες (συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου) με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια την πτωτική τάση του πληθωρισμού. Επίσης, παρότι αναφέρθηκε προηγούμενα ότι για την Ευρωζώνη (λόγω της ανόδου του ευρώ) αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την ε- ξαγωγική της δραστηριότητα, η πτώση των τιμών των πρώτων υλών θα λειτουργήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση και στο βαθμό που οι αλλαγές ενσωματωθούν με σχετικά ταχείς ρυθμούς το συνολικό αποτέλεσμα για την οικονομία ενδέχεται να είναι θετικό. Eίναι σημαντικό να τονιστεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη μεγέθη των οικονομιών της Ευρωζώνης, η ανάκαμψη εμφανίζει μία σταθερότητα η οποία όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των νοικοκυριών (η ιδιωτική κατανάλωση να συνεχίσει τη συγκεκριμένη πορεία), τη σύνδεση μισθών και παραγωγικότητας και τη συνεπή πολιτική γύρω από

14 Φεβ-02 Απρ-02 Ιουν τα δημόσια οικονομικά. Η ανάκαμψη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να έχει μεγαλύτερη ένταση από ότι αναμένεται διότι οι δυνάμεις της διεθνούς οικονομίας που το 2001 οδήγησαν στη κρίση, ισχυρότερη της αναμενόμενης, μπορεί να λειτουργήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά οι τελευταίες εξελίξεις στην ΕΕ με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία να εμφανίζουν δυσκολίες προσαρμογής με τους όρους του Συμφώνου Σταθερότητας αυξάνουν την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της δημοσιονομικής πειθαρχίας για το Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα Παρά το γεγονός ότι τα μακροοικονομικά μεγέθη διατηρούνται σαφώς ανοδικά δεν παρατηρείται στην Ελλάδα η βελτίωση του κλίματος που θα δικαιολογούσαν αυτές οι εξελίξεις. Βεβαίως ο σχετικός Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινείται καθ' όλη τη διάρκεια του 2002 σε επίπεδα υψηλότερα εκείνου της Ε.Ε. δεν παρουσιάζει ωστόσο θεαματική άνοδο: Από 102 μονάδες που ήταν τον Ιανουάριο του 2002 βρίσκεται στις 102,2 μονάδες τον Ιούνιο. Τέλος, τα χρηματιστήρια ενσωματώνοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί σε σχέση με την χρονική στιγμή εξόδου από την ύ- φεση, εμφανίζουν έντονη νευρικότητα που αντανακλάται στην πτωτική τάση των τιμών των μετοχών. Σε ένα βαθμό αυτή η πτωτική πορεία των τιμών των μετοχών σε επίπεδα πενταετίας μπορεί να οδηγήσει σε ανάκαμψη του δολαρίου λόγω του επαναπατρισμού κεφαλαίων (άρχισε να συμβαίνει στο τέλος του Ιουλίου). Επίσης, η παρατηρούμενη αβεβαιότητα όσον αφορά την ανάκαμψη σε συνδυασμό με τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας του δολαρίου με αυτά των άλλων ισχυρών οικονομιών, ο- δηγούν σε έντονες μεταβολές τις τιμές των πρώτων υλών δημιουργώντας σοβαρή αστάθεια στο κόστος παραγωγής και κατ' ε- πέκταση στα αποτελέσματα των εισηγμένων επιχειρήσεων. Διάγραμμα 2.1 Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Ελλάδα-ΕΕ) Πηγή: EcoFin E.E Ελλάδα Μέσος Όρος Ε.Ε ( ) Η οικονομική πολιτική Κλείνοντας πρέπει να αναφερθεί ότι το άμεσο αποτέλεσμα των νέων αυτών δεδομένων είναι η ενίσχυση της ανησυχίας για την πραγματοποίηση της ανάκαμψης στη διεθνή οικονομία. Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους η οικονομική πολιτική δεν παρουσίασε θεαματικές μεταβολές που θα μπορούσαν να ανατρέψουν το κλίμα διστακτικότητας και αναμονής που επικρατεί. Οι σημαντικότερες

15 15 πάντως εξελίξεις της περιόδου εντοπίζονται κυρίως στη δημοσιονομική πολιτική, πρώτον, με την αρχή της εφαρμογής μέτρων της φορολογικής μεταρρύθμισης και δεύτερον, ίσως σημαντικότερο, με τους νέους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής που επιβάλει η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του δημοσίου χρέους, από την Eurostat Η δημοσιονομική πολιτική Αρχίζοντας από το δεύτερο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που υιοθετεί η Eurostat στο δημόσιο χρέος περιλαμβάνονται τώρα χρέη που μέχρι τώρα δεν υπολογίζονταν, όπως τιτλοποιήσεις, ανάληψη χρεών δημοσίων επιχειρήσεων κ.λ.π. Μέχρι πρόσφατα τα χρέη αυτά υπήρχαν, δεν επιβάρυναν όμως το συνολικό μέγεθος του δημόσιου χρέους, με βάση το οποίο μετρώνται και οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της σύγκλισης. Οι νέοι κανόνες εντάσσουν τα χρέη αυτά στο αναγνωρίσιμο δημόσιο χρέος, με αποτέλεσμα την σημαντική διεύρυνση του τόσο για το 2001 όσο και για το Με τον νέο υπολογισμό το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχεται για το 2002 σε 104% του ΑΕΠ, έναντι 98% του ΑΕΠ που ήταν με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού. Η σοβαρή αυτή διεύρυνση ανατρέπει μια από τις βασικές υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκε ο Προϋπολογισμός του 2002 (χρέος 98% του ΑΕΠ) και επιβάλλει αντίστοιχες αναθεωρήσεις στο σύνολο της δημοσιονομικής πολιτικής. Όπως έχει τονισθεί σε προηγούμενες εκθέσεις του ΙΟΒΕ, η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της δημοσιονομικής πολιτική, καθότι αποτελεί το κύριο μέσο για τον περιορισμό του δημόσιου χρέους. Είχε δε υπολογισθεί ότι για να προσεγγισθεί ο στόχος του περιορισμού του ελλείμματος στο 60% του ΑΕΠ μέχρι το 2010 απαιτούνται ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα που θα υπερβαίνουν το 6% του ΑΕΠ.. Με την αναθεώρηση του ύψους του δημοσίου χρέους, εκτιμάται ότι τα α- παιτούμενα πρωτογενή πλεονάσματα είναι πολύ υψηλότερα. Τα παραπάνω επανατοποθετούν με μεγαλύτερη οξύτητα τα σοβαρά διλήμματα που αντιμετωπίζει η δημοσιονομική πολιτική: Από την μια πλευρά δεν μπορεί να αγνοήσει τις πιέσεις για μείωση των φόρων που προέρχονται από τον διεθνή φορολογικό ανταγωνισμό και την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των φορολογουμένων. Γι' αυτό, σωστά προχωρά σε φορολογικές ε- λαφρύνσεις, οι οποίες ίσως είναι και ανεπαρκείς. Από την άλλη πλευρά τα νέα δεδομένα, αλλά και η φάση του κύκλου στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία ε- πιβάλλουν αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική. Ετσι, η μείωση των δαπανών αποκτά α- κόμη μεγαλύτερη σημασία και αναδεικνύεται πλέον ως η σημαντικότερη προτεραιότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτά θα πρέπει βέβαια να ληφθούν υπόψη όχι μόνο στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού του 2003, αλλά και στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

16 16 Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2002 που εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα και καλύπτουν μόνο το α' τρίμηνο του 2002 δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική υστέρηση στον τομέα των εσόδων, ενώ οι δαπάνες κινούνται με τους ρυθμούς που είχαν προβλεφθεί. Πίνακας 2.2 Κρατικός Προϋπολογισμός Ιανουάριος Μάρτιος 2002 (εκατ. ευρώ) Τακτικός Προϋπ/σμός Οικονομικό έτος 2001 Οικονομικό έτος μηνο Εκτιμήσεις Προϋπ/σμού 3μηνο Ετήσιες προβλέψεις Μεταβολή 2002/01 (%) Ετήσιος στόχος προϋπ/σμού (%) Έσοδα (ακαθάριστα) ,2 6,1 ΦΠΑ ,7 8,4 Λοιπά έσοδα ,9 5,1 Επιστροφές φόρων ,2 54,6 Καθαρά έσοδα ,6 4,8 Πρωτογενείς δαπάνες ,0 5,4 Καθαρές πρωτ, Δαπάνες ,4 5,6 Αποδιδόμενοι φόροι ,2 4,0 Τόκοι ,0-7,9 Δανειακές ανάγκες ,7-425,5 ΠΔΕ Έσοδα ,7 Δαπάνες ,1 9,7 Δανειακές Ανάγκες ,1 12,4 Κρατ. Προϋπ/σμός Έσοδα ,6 5,0 Δαπάνες ,2 3,3 Δανειακές ανάγκες ,3-11,6 Πηγή : Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Η υστέρηση των εσόδων μπορεί μεν να είναι συγκυριακή, αποκαλύπτει όμως αυτό που έχει τονισθεί πολλές φορές: ότι η δημοσιονομική προσαρμογή δεν μπορεί να συνεχίσει να στηρίζεται στα έσοδα, τα ο- ποία υπόκεινται σε αβεβαιότητες. Με βάση εξάλλου τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ήδη εξαγγέλθηκαν, το πρόβλημα θα είναι σαφώς εντονότερο το Τα παραπάνω επιτείνουν την ανάγκη μιας αυστηρής πολιτικής περιορισμού των δαπανών. Η ανάγκη αυτή αναγνωρίζεται πλέον από τις δημοσιονομικές αρχές, δεν έχουν όμως υπάρξει ακόμη σαφείς προτάσεις για την ριζική αναθεώρηση της πολιτικής δαπανών, ανάλογες με αυτές που διατυπώθηκαν για το φορολογικό σύστημα και τα έσοδα.

17 Διαρθρωτικές Αλλαγές Απελευθέρωση Αγορών Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η πορεία προς την πραγματική σύγκλιση περνάει μέσα από μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Παρά την αποδοχή αυτή, σε γενικό επίπεδο αρχών, οι διαρθρωτικές αλλαγές πραγματοποιούνται με βραδείς ρυθμούς, και παλινδρομήσεις. Χαρακτηριστικό στοιχείο κάθε διαρθρωτικής αλλαγής αποτελεί το γεγονός πως παρότι αυτές προκαλούν καθαρό όφελος στην οικονομία, το όφελος αυτό δεν διαχέεται ομοιόμορφα στους οικονομικούς παράγοντες. Κατά συνέπεια, κάθε επιχειρούμενη μεταρρύθμιση συναντά αντιδράσεις από κάποια ομάδα που βλέπει τα στενά οριζόμενα συμφέροντά της να πλήττονται. Επιπρόσθετος παράγοντας που δυσκολεύει την πορεία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί η δυσανεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας έναντι οποιασδήποτε μεταβολής του status quo. Και καθώς επιβιώνει ένα κλίμα δυσπιστίας έναντι της αποτελεσματικότητας των θεσμών της α- γοράς και της ελεύθερης οικονομίας, η κοινωνία ανέχεται προσπάθειες διατήρησης κεκτημένων προνομίων, ακόμα και όταν αφορούν μικρές μόνο ομάδες Οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδηλώνουν την ανάγκη να υπάρχει μία προδιαγεγραμμένη διαρθρωτική πολιτική, η οποία να δομεί τις μεταρρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται, κάθε φορά, η κοινωνική πλειοψηφία που θα επιτρέπει την επιτυχή προώθηση των εκάστοτε αλλαγών. Όμως, το γενικευμένο κλίμα δυσπιστίας που συναντάται στην κοινωνία καθιστά ιδιαιτέρως δύσκολη την κατά περίπτωση σύσταση του κατάλληλου συνασπισμού κοινωνικών δυνάμεων που να διατίθεται να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις. Οι δολιχοδρομήσεις, στο πλαίσιο αυτής της πορείας, είναι αναπόφευκτες και ίσως μερικές φορές επωφελείς αλλά σε κάθε περίπτωση οι τακτικές αυτές κινήσεις δεν θα πρέπει να εμφανίζονται ως αποτέλεσμα μεταβολών στη στρατηγική των μεταρρυθμίσεων, η οποία πρέπει να παραμένει προσηλωμένη στον τελικό σκοπό. Μέσα από αυτό το πρίσμα πρέπει να αξιολογηθούν οι εξελίξεις του τελευταίου τριμήνου. Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων παρατηρείται έντονη δραστηριότητα, η οποία όμως δεν έχει δώσει απτά αποτελέσματα. Η υιοθέτηση του μηχανισμού της χρυσής μετοχής επέτρεψε στο κράτος να προχωρήσει σε παραχώρηση πλειοψηφίας μετοχών σε επιχειρήσεις τομέων κοινής ωφέλειας. Η συνέχιση της δυνατότητας ελέγχου από το κράτος σοβαρών εταιρικών αποφάσεων με μειοψηφική μετοχική συμμετοχή μείωσε τις αντιδράσεις και τα ρητορικά επιχειρήματα που θα ακούγονταν κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να περιορίσει το εύρος των προνομίων που μπορούν να προσαρτηθούν στη χρυσή μετοχή, όχι μόνο δεν περιορίζει τη δυνατότητα χρήσης του μηχανισμού αυτού, αλλά αντίθετα, μειώνοντας τον κίνδυνο της άκριτης χρήσης της, την μετατρέπει σε πιο αξιόπιστη μέθοδο μείωσης αντιδράσεων στο πλαίσιο μιας πραγματικής ιδιωτικοποίησης. Δεύτερη παράμετρος που χρήζει ανάλυσης είναι η μεταβολή που παρατηρείται σε ότι αφορά στην επιδιωκόμενη μετοχική διάρθρωση των ιδιωτικοποιημένων επιχειρή-

18 18 σεων. Η προτίμηση στην εύρεση στρατηγικού επενδυτή, έστω και μειοψηφούντα, σηματοδοτεί πως πλέον έχει υποχωρήσει ο φόβος για την επιρροή που μπορεί να έχει ο στρατηγικός επενδυτής στη διοίκηση. Αντιθέτως, έχει μάλλον γίνει κατανοητό ότι οι δεξιότητες του νέου εταίρου μόνο επωφελείς θα μπορούν να είναι για την εταιρεία. Παρά τις καλές προθέσεις όμως, οι εξελίξεις σε αυτό τον τομέα δεν ήταν θετικές. Η αποτυχία πώλησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας, το τέλμα στο οποίο έχει περιπέσει η μερική ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, οι δυσκολίες για την ολοκλήρωση της πώλησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ακόμα και τα τεχνικής φύσεων προβλήματα που ανακύπτουν σε μικρότερες προσπάθειες, όπως αυτή του Καζίνο της Πάρνηθας, καταδεικνύουν τα εγγενή προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη ξεκάθαρης βούλησης, αλλά και τεχνογνωσίας, για τέτοιου ποιοτικού χαρακτήρα μεταβολή στη μέθοδο ιδιωτικοποίησης. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι συνθήκες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών δεν ευνοούν τη συνέχιση εκτεταμένων μετοχοποιήσεων. Λιγότερο ή περισσότερο αξιόπιστες φωνές παραγόντων της αγοράς ανάγουν τις μετοχοποιήσεις ως το βασικό παράγοντα επηρεασμού της βραχυπρόθεσμης κατεύθυνσης των δεικτών του ΧΑΑ. Καταγγελίες για τη δημιουργία συνθηκών υπερβάλλουσας προσφοράς τίτλων, και κατά συνέπεια συμπίεσης τιμών, πρέπει να λαμβάνονται εκ των πραγμάτων υπόψη από τους αρμόδιους φορείς καθώς δημιουργούν κλίμα σκεπτικισμού στην αγορά, που αρκεί από μόνο του για να περιορίσει την ελκυστικότητα σχεδιαζόμενων μετοχοποιήσεων. Παραδείγματος χάρη, η πώληση του 8% του ΟΤΕ σε μικρότερα πακέτα σε θεσμικούς επενδυτές πραγματοποιήθηκε με τη μέγιστη δυνατή έκπτωση έναντι της τρέχουσας τιμής διαπραγμάτευσης. Ενώ έπονται, βάση προγραμματισμού, η παραχώρηση ενός επιπλέον 18% του ΟΠΑΠ, και η εισαγωγή του ΟΛΠ, των ΕΤΑ και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Οι αντικειμενικές συνθήκες της αγοράς λοιπόν καθιστούν αναγκαία την άμεση υ- πέρβαση των δυσκολιών που παρουσιάζονται σε σχέση με την ολοκλήρωση διαδικασιών προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών. Διαφορετικά θα αρχίσουν να ακούγονται όλο και περισσότερο συχνά απόψεις που επιζητούν την ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, μέσω παραχώρησης πακέτων μετοχών μεταξύ τους, με το επιχείρημα της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών, συνήθως στο πλαίσιο μιας νεφελώδους στρατηγικής εξόδου προς τη βαλκανική ενδοχώρα. Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση του ρόλου των ιδιωτικοποιήσεων στην αποτελεσματική απελευθέρωση των αγορών η κατάσταση εμφανίζεται συγκεχυμένη. Πολλές φορές ακούγεται το επιχείρημα της προστασίας των προς ιδιωτικοποίηση εταιρειών από το άμεσο άνοιγμά στον ανταγωνισμό, με βασικό στόχο την προετοιμασία των εταιρειών αυτών στις νέες συνθήκες. Οπαδοί αυτής της αντίληψης αναφέρονται στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει το κράτος από μια πολιτική υποστήριξης των υπό ιδιωτικοποίηση εταιρειών μέσω κατάλληλης επιλογής κανονιστικού πλαισίου. Τα οφέλη στα οποία αναφέρονται δεν είναι παρά υψηλότερες τιμές πώλησης σε μελ-

19 19 λοντικές δευτερογενείς διαθέσεις μετοχών. Πρέπει να γίνει όμως κατανοητό ότι σκοπός των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι η μετατροπή μιας μονοπωλιακά προστατευόμενης δημόσιας επιχείρησης σε μια προστατευόμενη ιδιωτική επιχείρηση. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι χρήσιμο εργαλείο για την οικονομία εφόσον συνδυάζονται με την απελευθέρωση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ιδιωτικοποιημένες εταιρείες. Διαφορετικά οι ιδιωτικοποιήσεις γίνονται με καθαρά εισπρακτική πολιτική και όχι με στόχο τη διαρθρωτική μεταβολή της οικονομίας. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η κατάσταση είναι μάλλον συγκεχυμένη σε ότι αφορά στον ενεργειακό τομέα. Η ανάδυση μορφωμάτων εταιρικής σύνδεσης ανάμεσα στη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ και τα ΕΛΠΕ, όταν δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, ενώ το θεσμικό περιβάλλον στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει περιοριστικό έστω και μετά τις πρόσφατες προτάσεις της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, καταδεικνύουν τη δημιουργία συνθηκών αποτρεπτικών προς την προσέλκυση νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να υ- ποβαθμίζονται οι θετικές εξελίξεις στην απελευθερωμένη αγορά τηλεπικοινωνιών. Στον κλάδο αυτό η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, η ΕΕΤΤ, έχει κατορθώσει να θεσπίσει ένα φιλικό προς τους καταναλωτές και τον ανταγωνισμό ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο έχει αρχίσει να δίνει απτά οφέλη στους καταναλωτές, τόσο σε ότι αφορά στη μείωση τιμολογίων όσο και σε εύρος επιλογής υπηρεσιών. Αν μπορεί να εξαχθεί ένα χρήσιμο συμπέρασμα και για τους άλλους κλάδους δικτύου, αυτό είναι ότι η επιτυχής απελευθέρωση μπορεί να επέλθει μόνο με μια αρμόδια ρυθμιστική αρχή που έχει σαφείς και αντικειμενικούς στόχους, ανεξαρτησία από τη δημόσια διοίκηση και επάρκεια οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΤΤ ήταν και εξακολουθεί να παραμένει το πιο προωθημένο από αυτά όλων των άλλων ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες μάλιστα είναι και αρκετά μεταγενέστερες.

20 20 3. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 3.1 Παραγωγή, Ζήτηση Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας κατά το 2001 παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα υπερβαίνοντας τους αντίστοιχους ρυθμούς της Ευρωζώνης και του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες ενίσχυσης της οικονομίας συνδέονται με τους ρυθμούς ανόδου της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων σε κατασκευές, κυρίως σε κα- τοικίες, καθώς και με τη μείωση των εισαγωγών έναντι του Στον αντίποδα σημειώνεται η επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου της βιομηχανικής παραγωγής, των ιδιωτικών επιχειρηματικών επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Η πορεία αυτή του ΑΕΠ αναμένεται ότι θα συνεχιστεί, με ρυθμό, κατά το 2002, ο ο- ποίος θα προσεγγίσει το 3,8%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίνακας 3.1 Εκτιμήσεις Βασικών Οικονομικών Μεγεθών (2001 και 2002) Εκτίμηση (Ιούνιος 2002) Πρόβλεψη (Δεκ. 2001) Πρόβλεψη (Ιούν. 2002) Διαφορά (%) Σταθερές τιμές έτους 1995 Ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές Ιδιωτική Εγχώρια Κατανάλωση 3,2 2,9 2,9 0,0 Δημόσια Κατανάλωση 1,8-0,5-0,5 0,0 Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 7,4 9,5 9,5 0,0 Kατασκευές 8,6 11,0 11 0,0 Εξοπλισμός 5,2 8,0 8,0 0,0 Λοιπές 10,6 3,0 3,0 0,0 Μεταβολή Αποθεμάτων (ως % του ΑΕΠ) -0,1-0,1 0,0 0,1 Εγχώρια Τελική Ζήτηση 3,8 3,8 4,0 0,2 Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 2,3 4,8 2,4-2,4 Εξαγωγές αγαθών (fob) 1,4 4,5 1,5-3,0 Εξαγωγές υπηρεσιών 2,9 5,0 3,0-2,0 Τελική Ζήτηση 3,6 4,0 3,7-0,3 Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 1,9 4,6 3,5-1,1 Εισαγωγές αγαθών (cif) 2,9 4,9 3,6-1,3 Εισαγωγές υπηρεσιών -1,6 3,5 3,0-0,5 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, (τιμές αγοράς) 4,1 3,8 3,8 0,0 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΥΠΕΘΟ Κύριος προωθητικός παράγων της Ελληνικής οικονομίας το 2001 ήταν η εγχώρια ζήτηση η οποία αυξήθηκε με υψηλό ρυθμό, υψηλότερο αυτού της Ευρωπαϊκής Ενωσης (1,2%). Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά το

21 και το 2003 με αυξητικούς ρυθμούς που προσεγγίζουν το 4,1% και 4,2% αντίστοιχα. Η εγχώρια ζήτηση ενισχύθηκε κυρίως από την ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη και την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων αλλά και των επενδυτικών δαπανών για την κατασκευή κατοικιών. Αναλυτικότερα, ο ρυθμός ανόδου της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης κατά το 2001, διατηρήθηκε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους δηλαδή στο 3,2%. Η μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων καταναλωτικών δανείων είχε ως συνέπεια της αύξηση των δανειακών πόρων των νοικοκυριών και την ενίσχυση της καταναλωτικής ζήτησης. Επίσης, η καταναλωτική δαπάνη υποβοηθήθηκε από την μείωση της μέσης ροπής για αποταμίευση, η οποία ήταν αποτέλεσμα τόσο της μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων όσο και της αύξησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της τάσης των ελλήνων καταναλωτών να ακολουθήσουν τα καταναλωτικά πρότυπα των Ευρωπαίων. Με βάση πρώτες εκτιμήσεις αναφορικά με την εξέλιξη της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης για το 2002 αναμένεται ότι θα παραμείνει στα επίπεδα του 2001 χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Πίνακας 3.2 Σύγκριση των προβλέψεων του πραγματικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ για τα έτη 2001 και ΔΝΤ ΟΟΣΑ ΕΕ Μέσος Όρος ΔΝΤ ΟΟΣΑ ΕΕ Μέσος Όρος Ελλάδα 3,4 3,5 3,7 3,5 2,9 4,2 4,2 3,8 Γαλλία 1,4 1,4 1,6 1,4 3,0 3,0 2,8 2,9 Γερμανία 0,9 0,7 0,8 0,8 2,7 2,5 2,7 2,6 Ιταλία 1,4 1,5 1,4 1,4 2,9 2,8 2,7 2,8 Μ.Βρετανία 2,0 1,9 2,0 1,9 2,8 2,8 3,0 2,9 Ε.Ε 1,5 1,5 1,5 1,5 2,9 2,8 2,9 2,9 Ευρωζώνη 1,4 1,3 1,4 1,3 2,9 2,9 2,9 2,9 Πηγή: ΥΠΕΘΟ, Τρέχουσες εξελίξεις & προοπτικές της ελληνικής & της διεθνούς οικονομίας, εξαμηνιαία έκθεση Πέραν από την καταναλωτική δαπάνη, κύριο παράγοντα ώθησης της εγχώριας ζήτησης αποτέλεσε κατά το 2001 και η έντονη επενδυτική δραστηριότητα. μείωση των επιτοκίων δανεισμού για κατοικία αποτέλεσε κύριο παράγοντα ενίσχυσης της δραστηριότητας του κλάδου των κατασκευών. Η πτώση των επιτοκίων σε συνδυασμό με την αύξηση των εισροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησαν στην αύξηση των επενδυτικών δαπανών, με ταχύτερο ρυθμό από την αύξηση του ΑΕΠ. Παράλληλα, η Κατά το 2002 και 2003 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων και ειδικότερα στις κατασκευές, καθώς προχωρά μεταξύ άλλων, η διαδικασία ο- λοκλήρωσης των Ολυμπιακών Έργων.

22 22 Στον ιδιωτικό τομέα οι επενδύσεις σε κατασκευές αναμένεται να συνεχίσουν να είναι ισχυρές. Φαίνεται όμως ότι οι ιδιωτικές επιχειρηματικές επενδύσεις παρουσιάζουν ενδείξεις κόπωσης και είναι πιθανόν να επιβραδυνθούν αισθητά. Πίνακας 3.3 Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΕΠ Επενδύσεις Βέλγιο 1,1 2,8 0,5 3,4 Δανία 1,7 2,5 4,1 5,4 Γερμανία 0,8 2,7-2,4 3,6 Ελλάδα 3,7 4,2 9,6 9,8 Ισπανία 2,1 3,1 1,9 4,2 Γαλλία 1,6 2,8-0,1 3,1 Ιρλανδία 3,5 6,1 2,4 3,6 Ιταλία 1,4 2,7 2,8 4,9 Λουξεμβούργο 2,9 5,2-0,5 5,3 Ολλανδία 1,5 2,7-0,8 2,4 Αυστρία 1,2 2,5 0,6 4,0 Πορτογαλία 1,5 2,2 0,5 2,1 Φιλανδία 1,6 3,3-1,2 2,8 Σουηδία 1,7 2,8 1,6 4,6 Μ. Βρετανία 2,0 3,0 2,1 3,7 Πηγή: European Economy, Supplement A Όσον αφορά τέλος τη ζήτηση εξωτερικού θα πρέπεί να επισημανθεί ότι έχει αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ κυρίως λόγω της μείωσης των εξαγωγών. Κατά το 2001 παρατηρείται σημαντική μείωση των εξαγωγών με ρυθμό 1,3% (11,8% το 2000) η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από την μείωση των εισαγωγών. Η πτώση των εξαγωγών, ήταν ιδιαίτερα αισθητή προς τις χώρες του ΟΟΣΑ και την Ευρωζώνη. Το μερίδιο τον συνολικών εξαγωγών (1/5) προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, παρέμεινε υψηλό καθώς οι χώρες αυτές δέχτηκαν η- πιότερες πιέσεις από τη διεθνή κρίση. Κατά το 2002 προβλέπεται ότι θα σημειωθεί άνοδος του ρυθμού μεταβολής των ε- ξαγωγών προσεγγίζοντας το 3,3% ενώ θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά το 2003 φτάνοντας το 5,9%. Αντίστοιχη όμως άνοδος θα σημειωθεί και στις εισαγωγές με ρυθμό 5,2% για το 2002, ο οποίος θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα κατά το 2003 (5,8%). Συμπερασματικά, οι διαφαινόμενες την περίοδο αυτή προοπτικές είναι: Ύστερα από μια περίοδο επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας κατά τους τελευταίους μήνες του 2001, αναμένεται ότι η βελτίωση του κλίματος θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα σχετικώς υψηλό ρυθμό ανόδου και το Η καταναλωτική εμπιστοσύνη ανακτά έδαφος υποστηριζόμενη από τις θετικότερες προσδοκίες βελτίωσης των διαθέσιμων εισοδημάτων και αύξησης των εσόδων των νοικοκυριών από εισοδήματα εκτός εργασίας, λόγω των αυξήσεων των τιμών των ακινήτων. Τα χαμηλότερα ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια θα τονώσουν περαιτέρω την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Στην Ελλάδα, συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι δανειακές υποχρεώσεις αφενός των νοικοκυριών σε σχέση με το διαθέσιμό

23 23 εισόδημα τους και αφετέρου των επιχειρήσεων ως προς τα κέρδη τους βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα Η α- πόκλιση αυτή αναμένεται σταδιακά να καλυφθεί και οι έλληνες καταναλωτές και επιχειρήσεις να στραφούν περισσότερο στο δανεισμό. Η υποχρέωση ολοκλήρωσης των υποδομών μέχρι τους Ολυμπιακούς αγώνες αλλά και η προοπτική αύξησης των εισροών από τα διαρθρωτικά ταμεία θα Πίνακας 3.4 αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για αύξηση των επενδυτικών δαπανών. Οι ιδιωτικές επιχειρηματικές επενδύσεις παρουσιάζονται ασθενέστερες από το 2001, παραμένουν πάντως ανοδικές. Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν καθώς η πιθανή ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας θα τονώσει τη ζήτηση. Βασικοί Δείκτες της Ελληνικής Οικονομίας και Προβλέψεις Ε.Ε. (Εαρινές προβλέψεις Μάρτιος 2002) ΟΟΣΑ (πρόβλεψη Μάιος 2002) Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (%) Πραγματικό ΑΕΠ 4,1 3,7 4,2 4,1 3,5 4,2 Ιδιωτική Κατανάλωση 3,2 2,8 3,0 3,2 2,8 3,2 Δημόσια Κατανάλωση 1,8 0,5 1,0 1,8-0,3 0,9 Ακαθ. Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 7,4 9,6 9,8 7,4 8,0 8,3 Τελική Ζήτηση 3,6 4,1 4,7 3,9 3,5 4,1 Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 2,4 4,3 6,6 2,3 3,3 7,3 Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 2,1 5,4 6,0 1,9 3,5 6,2 Αποπληθωριστής ΑΕΠ 3,2 3,3 3,2 3,2 3,0 2,9 Αποπληθωριστής Ιδιωτ. Κατανάλωσης 3,0 3,3 2,9 3,0 3,0 2,9 Απασχόληση -0,1 0,3 0,5-0,1 0,3 0,8 Ανεργία (ως % του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) 10,2 9,9 9,3 10,4 10,3 10,0 Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας 1,9 3,1 2,0 : : : Πραγματικό Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας -1,2-0,2-1,1 : : : Αποταμίευση (ως % σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα) 16,9 18,4 20,1 : : : Εμπορικό Ισοζύγιο -16,3-16,5-16,7 : : : Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης 0,1 0,3 0,5 0,1 0,8 1,0 Ακαθάριστο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 99,7 97,9 95,2 99,7 97,3 94,4 Πηγή: European Economy, Economic Forecasts, Spring 2002, OECD Country Report, Greece

24 Ιαν-99 Μαϊ-99 Σεπ-99 Ιαν-00 Μαϊ-00 Σεπ-00 Ιαν-01 Μαϊ-01 Σεπ-01 Ιαν-02 Μαϊ-02 Ιαν-99 Μαϊ-99 Σεπ-99 Ιαν-00 Μαϊ-00 Σεπ-00 Ιαν-01 Μαϊ-01 Σεπ-01 Ιαν-02 Μαϊ-02 Ιαν-99 Μαϊ-99 Σεπ-99 Ιαν-00 Μαϊ-00 Σεπ-00 Ιαν-01 Μαϊ-01 Σεπ-01 Ιαν-02 Μαϊ Τομείς της οικονομίας Οι προσδοκώμενες εξελίξεις σε κύριους τομείς της οικονομίας κατά το τρέχον έτος όπως προκύπτούν από τα διαθέσιμα στοιχεία και κυρίως από τις Έρευνες Συγκυρίας του ΙΟΒΕ συνοψίζονται τα ακόλουθα: Στη βιομηχανία ο σχετικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε τους τελευταίους μήνες του 2001 μειώσεις, οι ο- ποίες συνεχίσθηκαν μέχρι και τον Φεβρουάριο του Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ωστόσο η παραγωγή ενισχύθηκε, με αποτέλεσμα η μέση μείωση του τετραμήνου να περιορισθεί στο 0,2%. Ανάλογες ενδείξεις βελτίωσης προκύπτουν και από τις Ερευνες Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Με τα υπάρχοντα στοιχεία μπορεί βάσιμα να προβλεφθεί ότι το 2002 η βιομηχανική παραγωγή θα αυξηθεί, πιθανώς ταχύτερα απ' ότι το Διάγραμμα 3.1 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία διατηρηθεί σ' αυτό το επίπεδο και το Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στον τομέα μετά από μικρές μειώσεις παρουσιάζει πάλι ανοδικές τάσεις το α' εξάμηνο του Σύμφωνα δε με την τελευταία έρευνα (Ιούνιος 2002) η δραστηριότητα θα παραμείνει έντονη και το β' εξάμηνο του χρόνου. Διάγραμμα 3.2 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις κατασκευές (1990=100) Πηγή:IOBE Διάγραμμα 3.3 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο (1993=100) Πηγή: IOBE Πηγή: IOBE Στις κατασκευές και το 2002 η δραστηριότητα υπήρξε έντονη. Ο ρυθμός ανόδου των επενδύσεων στον τομέα υπολογίζεται ότι υπερέβη το 10% και προβλέπεται ότι θα Στο λιανικό εμπόριο, η αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης, όπως εκφράζεται από την άνοδο των λιανικών πωλήσεων (8%, την περίοδο Ιανουάριος-Απρίλιος) επηρέ-

25 1997 ΙΙΙ 1998 II 1999 I 1999 IV 2000 III 2001 II Ιαν-02 Απρ Ιαν-02 Φεβ-02 Μαρ-02 Απρ ασε θετικά και συνέβαλε στη σχετική ισχυροποίηση του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών. Στις υπηρεσίες το κλίμα τους πρώτους μήνες του 2002 εμφανίζεται σαφώς δυσμενέστερο απ' ότι στους άλλους τομείς της οικονομίας. Ο κύριος ανασταλτικός παράγων εδώ εμφανίζεται η ανεπάρκεια της ζήτησης, η οποία είναι εντονότερη σε κλάδους του τομέα που συνδέονται με την τουριστική δραστηριότητα. Τον Ιούνιο ωστόσο του 2002 το κλίμα παρουσιάζει και στις υπηρεσίες οριακή βελτίωση. Διάγραμμα 3.4 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες (1998=100) Πηγή: IOBE Μεταποίηση Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται διεξοδικότερα οι πρόσφατες εξελίξεις στον μεταποιητικό τομέα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Ερευνας Επενδύσεων στη Βιομηχανία που διεξήχθη από το ΙΟΒΕ την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου του Τους τελευταίους μήνες του 2001 εντοπίσθηκαν σαφείς τάσεις μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής, οι οποίες συνεχίσθηκαν και τους δυο πρώτους μήνες του Η σχετικώς μεγάλη διάρκεια των μειώσεων θέτει το ερώτημα: Εξαντλήθηκε μήπως ο δυναμισμός της ανόδου των τελευταίων ετών, ή η καταγραφόμενη πτώση είναι συγκυριακή και η παραγωγή θα επανέλθει στην ανοδική της τάση; Διάγραμμα 3.5 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (1993=100) Πηγή: ΕΣΥΕ Τα διαθέσιμα στοιχεία συνηγορούν για τη δεύτερη εκδοχή. Τα στοιχεία αυτά είναι: πρώτον η ανάκαμψη της παραγωγής που παρατηρείται τον Μάρτιο και Απρίλιο, τελευταίοι μήνες για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία. Δεύτερον, οι θετικές εκτιμήσεις και προβλέψεις των επιχειρήσεων όπως καταγράφονται από την Ερευνα Οικονομικής Συγκυρίας στη βιομηχανία. Από αυτά σημειώνονται τα ακόλουθα: Η επαναφορά του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία σε σχετικώς υψηλά επίπεδα, τους θερινούς μήνες. Οι ανοδικές προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες.

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙΔΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία

Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία 1. Η συζήτηση γύρω από την εθνική αποταμίευση είναι εξόχως σημαντική, διότι το συγκεκριμένο μέγεθος αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα στη μεγέθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 Υποβλήθηκε σήμερα στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 21 Απριλίου 2015 Τρέχον περιβάλλον: Ανάπτυξη και Ευθύνη Η εκκρεμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2009 Αθήνα, Απρίλιος 2009 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2009 3 4 5 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος

Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας και η Εξάρτησή της από την Ακολουθούμενη Πολιτική και τις Εξελίξεις των Οικονομιών των Χωρών στη Νομισματική Ένωση Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία, έχοντας ανακάμψει δυναμικά το 2010 από τη διεθνή κρίση, όπως αναμενόταν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ανακοίνωση Αρ. 13/64 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 5 Ιουνίου 2013. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 700 19 th Street, NW Washington, D. C.

Ενημερωτική Ανακοίνωση Αρ. 13/64 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 5 Ιουνίου 2013. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 700 19 th Street, NW Washington, D. C. Ενημερωτική Ανακοίνωση Αρ. 13/64 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 5 Ιουνίου 2013 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 700 19 th Street, NW Washington, D. C. 20431 USA Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ Ολοκληρώνει τις Διαβουλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 825 24/05/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Του Δημητρη Κοντογιαννη, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1458 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ:

Του Δημητρη Κοντογιαννη, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1458 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ: Του Δημητρη Κοντογιαννη, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1458 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ: Ο καθηγητης κ.γκικας Χαρδουβελης, οικονομικος συμβουλος του πρωθυπουργου από τον Απριλιο του 2001, είναι γνωστος στους ανθρωπους της αγορας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός

Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός Από τον Ολιβιέ Μπλανσάρ 9 Ιουλίου 2015 Τα μάτια όλου του κόσμου είναι καρφωμένα στην Ελλάδα, καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν τις προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 4 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. ISSN:2241 4878 Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας. ISSN:2241 4878 Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα