ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΕΕΚ 0

2 Σύντομη επαγγελματική περιγραφή ( profile). Aσχολείται με το σύνολο των εργασιών του τραπεζικού επαγγέλματος και γενικά με τις γνώσεις του για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και την υποδομή του στα οικονομικά, νομικά και διοικητικά θέματα, ανταποκρίνεται με επιτυχία στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του τραπεζικού χώρου. Αναλυτική επαγγελματική περιγραφή Οι εργασίες με τις οποίες ασχολείται είναι: -Καταθέσεις -Κίνηση κεφαλαίων -Συνάλλαγμα -Διαδικασία εισαγωγικού - εξαγωγικού εμπορίου -Πιστωτικά δελτία -Ειδικά προϊόντα ( factoring, forfaiting κ.λ.π.) -Χορηγήσεις βραχυπρόθεσμων - μακροπρόθεσμων δανείων -Εκτίμηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατείας -Λογιστική ανάλυση και ερμηνεία ισολογισμών -Προβληματικές χορηγήσεις -Τραπεζική λογιστική -Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών -Αρχές ελεγκτικής -Προϋπολογισμός -Απολογισμός - Αναθεώρηση -Διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού -Διαχείριση υλικών μέσων Οι περισσότερες από τις πιο πάνω εργασίες (π.χ. οι καταθέσεις) γίνονται από γνώστες των διαδικασιών, απλούς υπαλλήλους - διεκπεραιωτές οι οποίοι με την εμπειρία που αποκτούν και με την υποδομή τους σε οικονομικά, νομικά και διοικητικά θέματα εξελίσσονται σε ικανά στελέχη τα οποία φτάνουν να λειτουργούν και ως σύμβουλοι για τους πελάτες της τράπεζας όπως απαιτείται σήμερα από τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στον τραπεζικό τομέα. Η γνώμη της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη όχι μόνο στις συναλλαγές και στη διεκπεραίωση των εργασιών εξωτερικού αλλά και για την απόκτηση τεχνογνωσίας. ΟΕΕΚ 1

3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ 4 4 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 5. ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 3 3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 4 4 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 9. MARKETING Ι, ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι, ΙΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 2 2. ΣΧΕΣΕΙΣ 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 16 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι, ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ* 18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝ/ΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ* ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 1 9 Θ= ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε= ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ= ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ * Απαιτείται γνώση των ειδικών πακέτων πληροφορικής και η επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των 5 ετών για αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. μετά τη λήψη πτυχίου. ΟΕΕΚ 2

4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 1. ΜΑΘΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΩΡΕΣ 5 /Εβδομάδα ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΩΡΕΣ 5 /Εβδομάδα ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΩΡΕΣ 2 /Εβδομάδα ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ανάγκες, αγαθά, Οικονομικοί Οργανισμοί 1.2 Οι Επιχειρήσεις 1.3 Η περιουσία της Επιχείρησης - Διακρίσεις της περιουσίας 1.4 Εφαρμογή 1.5 Διακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού 1.6 Εφαρμογή - Ασκήσεις 1.7 Έννοια και σκοποί της λογιστικής 1.8 Διακρίσεις της Λογιστικής 1.9 Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2.1 Γενικά 2.2 Απογραφή - Είδη απογραφής 2.3 Υποδείγματα απογραφής 2.4 Ισολογισμός 2.5 Υπόδειγμα ισολογισμού 2.6 Μορφές ισολογισμού 2.7 Διαχειριστική Χρήση ή διαχειριστική περίοδος 2.8 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΣ 3.1 Μεταβολές της περιουσίας - Διαδοχικοί Ισολογισμοί 3.2 Ασκήσεις 3.3 Οι λογαριασμοί Γενικά Γραφική παράσταση του λογαριασμού Τεχνικοί όροι τήρησης των λογαριασμών Σχέση ισολογισμού και λογαριασμών Ασκήσεις Βασικές κατηγορίες λογαριασμών Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών Παράδειγμα τηρήσεως λογαριασμών -Ανάλυση λογιστικών γεγονότων Ερωτήσεις Ασκήσεις ΟΕΕΚ 3

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4.1 Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου 4.2 Ημερολόγιο Χαρακτηριστικά και τρόπος τήρησης Εφαρμογή Ερωτήσεις - Ασκήσεις 4.3 Γενικό καθολικό Γενικά - Τρόπος τήρησης Εφαρμογή 4.4 Ισοζύγιο λογαριασμών 4.5 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.1 Λογαριασμοί του Ενεργητικού 5.2 Λογαριασμοί του Πραγματικού Παθητικού 5.3 Λογαριασμοί της Καθαρής Περιουσίας Η ανάγκη ανάλυσης και εμφάνισης καθαρής περιουσίας με περισσότερους λογαριασμούς Πως λειτουργούν οι λογαριασμοί που αντικαθιστούν την καθαρή περιουσία 5.4 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 6.1 Ανάγκη διάκρισης 6.2 Λογαριασμοί γενικοί ή περιληπτικοί, ειδικοί ή αναλυτική, απλοί ή ατομικοί 6.3 Λογαριασμοί Πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι, κ.τ.λ. 6.4 Εφαρμογή 6.5 Ισοζύγια Αναλυτικών Καθολικών ( καταστάσεις συμφωνίας ) 6.6 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Ε.Γ.Λ.Σ. ) 7.1 Γενικά 7.2 Σκοποί του Λογιστικού Σχεδίου 7.3 Διάρθρωση του Λογιστικού Σχεδίου 7.4 Ερωτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9.1 Τα λογιστικά στοιχεία ή δικαιολογητικά έγγραφα 9.2 Τα λογιστικά βιβλία 9.3 Κατάταξη των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. 9.4 Θεώρηση,τρόπος τήρησης και ενημέρωσης βιβλίων 9.5 Πορεία λογιστικών εργασιών 9.6 Ερωτήσεις ΟΕΕΚ 4

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥΣ 10.1 Γενικά 10.2 Περιπτώσεις λογιστικών σφαλμάτων 10.3 Ανακάλυψη λογιστικών σφαλμάτων 10.4 Διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων 10.5 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 11.1 Η αυτοτέλεια των διαχειριστικών χρήσεων 11.2 Χρονική ταυτοποίηση των λογ/σμών εξόδων και λογ/σμών εσόδων 11.3 Ασκήσεις 11.4 Προσαρμογή των λογαριασμών στην απογραφή 11.5 Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχειών κατά την απογραφή 11.6 Η λογιστική εργασία στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης - Η σειρά των λογιστικών εργασιών 11.7 Ανάλυση των λογιστικών ενεργειών που γίνονται στο τέλος της χρήσης 11.8 Προσάρτημα του Ισολογισμού και λοιπών καταστάσεων 11.9 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α 12.1 Γενικά 12.2 Εισροές - Εκροές, Φορολογική πλευρά 12.3 Εφαρμογή 12.4 Αυτοπαράδοση αγαθών 12.5 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 13.1 Ο λογαριασμός" Εμπορεύματα" και ο λογαριασμός "Πωλήσεις Εμπορευμάτων" στη διάρκεια και στο τέλος της χρήσης 13.2 Εμπορεύματα σε τρίτους, Εμπορεύματα στις γενικές αποθήκες 13.3 Οι υπόλοιποι λογαριασμοί αποθεμάτων 13.4 Εφαρμογή 13.5 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡ/ΤΕΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡ/ΤΕΑ 14.1 Γενικά για τα Γραμμάτια Εισπρακτέα 14.2 Λογιστικός χειρισμός των Γραμματίων Εισπρακτέων 14.3 Εφαρμογή 14.4 Γραμμάτια Πληρωτέα 14.5 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΟΕΕΚ 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ : ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.1 Η λογιστικοποίση των αμοιβών και εξόδων Προσωπικού 15.2 Λογαριασμοί σε Ξ.Ν. που τηρούνται σε λογιστικό Ισότιμο 15.3 Πιστώσεις εξωτερικού 15.4 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 : ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 16.1 Εφαρμογή κατά τη διάρκεια και το τέλος της χρήσης 16.2 Ασκήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 : ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 17.1 Λογιστικές μέθοδοι 17.2 Λογιστικά συστήματα Το Κλασσικό ή Ιταλικό σύστημα Το Αμερικάνικο σύστημα Το Συγκεντρωτικό σύστημα, πλεονεκτήματά του Εφαρμογή του Συγκ/κού συστήματος Η λογιστική με Η/Υ 17.3 Ερωτήσεις - Ασκήσεις ΕΞΑΜΗΝΟ Γ 1. Γενικά για τις εμπορικές Εταιρίες -Βασικές έννοιες και διακρίσεις -Το νομικό πρόσωπο της εμπορικής εταιρίας -Αυξομείωση του κεφαλαίου των εμπορικών εταιριών -Περιεχόμενο της Λογιστικής των Εμπορικών Εταιριών 2. Η Λογιστική των Ομορρύθμων Εταιριών -Ορισμός και σύσταση της Ο.Ε. -Λογιστικές εγγραφές -Αντικείμενο εισφοράς - Ασκήσεις -Αρχική απογραφή και αρχικός Ισολογισμός -Λογιστικές εγγραφές και Ο.Ε. στη διάρκεια της χρήσης Λογ/σμοίΣυνεταίρων -Ασκήσεις -Σύνταξη Ισολογισμού στο τέλος της χρήσης - διανομήαποτελεσμάτων της χρήσης -Ασκήσεις -Αύξηση και ελάττωση του κεφαλαίου της Ο.Ε. -Ασκήσεις -Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε. -Ασκήσεις 3. Λογιστική των Ετερορρύθμων Εταιριών -Ορισμός - Χαρακτηριστικά γνωρίσματα κια διαφορές με την Ο.Ε. -Λογιστικές εγγραφές στην Ε.Ε -Ασκήσεις ΟΕΕΚ 1

8 4. Λογιστική των ανωνύμων εταιριών -Έννοια και σύσταση της Α.Ε. -Βασικές νομικές διατάξεις για τις Α.Ε. -Το κεφάλαιο της Α.Ε. και οι λογιστικές εγγραφές σύστασή της -Έξοδα σύστασης της Α.Ε. -Ασκήσεις -Έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο -Ασκήσεις -Μεταβίβαση μετοχών -Ιδρυτικοί τίτλοι -Προνομιούχες μετοχές -Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου -Ασκήσεις -Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου -Λογιστική εργασία στο τέλος της χρήσης -Ασκήσεις 5. Λογιστική των εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης -Έννοια, χαρακτηριστικά γνωρίσματ και σύσταση της ΕΠΕ -Εταιρικό Κεφάλαιο -Λογιστικές εγγραφές κατά τη σύσταση της ΕΠΕ -Ασκήσεις -Αύξηση και ελάττωση του Εταιρικού Κεφαλαίου -Συμπληρωματικές εισφορές εταίρων -Ασκήσεις -Δάνεια -Λογιστική εργασία στο τέλος της χρήσης -Αποτελέσματα χρήσης και διάθεση καθαρών κερδών -Ασκήσεις 6. Διάλυση και εκκαθάριση εταιριών 7. Μετατροπή και συγχώνευση εταιρικών επιχειρήσεων -Γενικά -Διαφορές μετατροπής ή συγχώνευσης -Νομοθετικές ρυθμίσεις -Μετατροπή ή μετασχηματισμός εταιρικών επιχειρήσεων -Συγχώνευση εταιρικών επιχειρήσεων -Ασκήσεις 8. Τραπεζικη Λογιστική -Ανάπτυξη του Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών και του Εννοιολογικού περιεχομένου κατά Ομάδες Λογαριασμών -Λογιστική Βασικών Τραπεζικών εργασιών -Κατάρτιση και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων ΟΕΕΚ 2

9 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ 5/Εβδομάδα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΓΑΘΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ ΑΤΟΜΟ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΝΟΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΥΣ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΑΚΟ ΕΣΟΔΟ - ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΛΗΣ ΑΓΟΡΑ - ΕΝΝΟΙΑ ΤΠΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΑΓΑΘΑ Α ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΓΑΘΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑ ΑΜΙΓΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ " ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ" ΑΡΙΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΤΕΛΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΕΕΚ 3

10 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ 5/Εβδομάδα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : 1) Θεμελιώδης οικονομικές έννοιες και ορισμοί 2) Απλός και Σύνθετος Τόκος 3) Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις Β. ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ 1) Υπολογισμός του απλού τόκου όταν ο χρόνος εκφράζεται σε έτη, μήνες και ημέρες 2) Υπολογισμός του απλού τόκου με τοκάριθμους, τους Σταθερούς Διαιρέτες και τους Σταθερούς Πολλαπλασιαστές. 3) Υπολογισμός του συνολικού τόκου πολλών κεφαλαίων 4) Αυξημένοι κατά τους τόκους του κεφαλαίου 5) Ελαττωμένο κατά τον τόκο του κεφαλαίου 6) Εύρεση Μέσου Επιτοκίου Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 1) Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 2) Καταθέσεις Όψεως 3) Καταθέσεις Ταμιευτηρίου με προειδοποίηση 4) Καταθέσεις Προθεσμίας 5) Καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό 6) Καταθέσεις σε συνάλλαγμα 7) Δομή της Επιταγής 8) Προβλήματα Δ. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΟΚΟ 1) Βασικές Οικονομικοεμπορικές έννοιες και ορισμοί 2) Προεξόφληση χωρίς έξοδα α) Υπολογισμός Εξωτερικού και Εσωτερικού προεξοφλήματος β) Εύρεση παρούσας αξίας 3) Προεξόφληση με έξοδα α) Εύρεση παρούσας αξίας β) Εύρεση πραγματικού επιτοκίου γ) Πινάκιο προεξοφλήσεων 4) Προβλήματα Ε.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 1) Βασικές έννοιες και ορισμοί 2) Εύρεση της ονομαστικής αξίας του ενιαίου Γραμματίου ή Συναλλαγματικής 3) Εύρεση της ονομαστικής αξίας οποιουδήποτε Γραμματίου 4) Εύρεση της κοινής και της μέσης λήξης Προβλήματα ΣΤ. ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΤΟΚΟΣ ή ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ 1) Εύρεση της τελικής αξίας ενός κεφαλαίου με ανατοκισμό 2) Εύρεση του αρχικού κεφαλαίου 3) Προεξόφληση με ανατοκισμό 4) Εύρεση του χρόνου, του επιτοκίου και του μέσου επιτοκίου στον ανατοκισμό 5) Επιτόκια ανάλογα και ισοδύναμα 6) Αντικατάσταση κεφαλαίων στον ανατοκισμό Προβλήματα ΟΕΕΚ 4

11 Ζ. ΡΑΝΤΕΣ 1) Ορισμοί και κατάταξη Ραντών 2) Πρόσκαιρες Ακέραιες Ράντες 3) Εύρεση της αρχικής αξίας ληξιπρόθεσμων και προκαταβλητέων Ραντών 4) Εύρεση της τελικής αξίας ληξιπρόθεσμων και προκαταβλητέων Ραντών 5) Εύρεση των στοιχείων μιας ράντας (R, n, i ) 6) Διηνεκείς Ράντες (Εύρεση αρχικής και τελικής αξίας) 7) Κλασματικές Ράντες (Εύρεση αρχικής και τελικής αξίας ) Η. ΔΑΝΕΙΑ 1) Βασικές έννοιες και διάκριση δανείων 2) Δάνεια Ενιαία 3) Απόσβεση δανείων με τη Μέθοδο Σταθερού Χρεολυσίου 4) Απόσβεση δανείων με τη Μέθοδο Προοδευτικού Χρεολυσίου 5) Απόσβεση δανείων με το Αμερικάνικο Σύστημα 6) Απόσβεση δανείων με το σύστημα SINKING FUND 7) Απόσβεση δανείων με ίσα μέρη του κεφαλαίου 8) 8)Λύση Δανείων 9) Ομολογιακά Δάνεια 10) Ομολογιακά Δάνεια εξοφλητέα τοκοχρεολυτικώς στο άρτιο και σε τιμή διαφορετική από το άρτιο 11) Λαχειοφόρα Ομολογιακά Δάνεια 12) Τραπεζικά Ομόλογα Προβλήματα ΟΕΕΚ 5

12 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 4. ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ 4/Εβδομάδα Α. ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΝΟΙΑ 1. Έννοια του δικαίου 2. Ηθική - Διαφορά δικαίου και ηθικής 3. Δίκαιο - ευθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη 3α. Έννοια εθιμοτυπίας 3β. Έννοια συναλλακτικών ηθών Β. ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια του κανόνα δικαίου 2. Περιεχόμενο του κανόνα δικαίου 3. Κανόνας δικαίου και διάταξη νόμου 4. Είδη κανόνων δικαίου 5. Ερμηνεία κανόνων δικαίου Γ. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Νόμος 2. Έθιμο 3. Συναλλακτικά ήθη Δ. ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο 2. Κλάδοι του Δημοσίου Δικαίου 3. Κλάδοι του Ιδιωτικού Δικαίου ΙΙ. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ -Ο όρος αστικό δίκαιο -Σύντομη ιστορία και κύρια χαρακτηριστικά του Αστικού Κώδικα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΑ. ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Ικανότητα δικαίου 2. Φυσικό πρόσωπο 3. Κατάσταση του φυσικού προσώπου 4. Νομικό πρόσωπο 5. Διάκριση των νομικών προσώπων Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ 1. Έννομη σχέση 2. Δικαίωμα 3. Διάκριση των δικαιωμάτων 4. Αξίωση 5. Γένεση, κτήση, αλλοίωση και απώλεια δικαιώματος Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια της πράξεως δικαίου 2. Διάκριση των πράξεων δικαίου Δ. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ 1. Έννοια της δικαιοπραξίας 2. Η αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης 3. Είδη των δικαιοπραξιών 4. Τα μέρη της δικαιοπραξίας 5. Δικαιοπρακτική ικανότητα ΟΕΕΚ 6

13 6. Δήλωση βουλήσεως 7. Συμφωνία δηλώσεως και βουλήσεως 8. Βούληση απαλλαγμένη ελαττωμάτων 9. Βούληση περιβεβλημένη τον απαιτούμενο τύπο 10.Περιεχόμενο αναγνωριζόμενο από το Νόμο Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ 1. Γενικά 2.Έννοια αντιπροσώπευσης 3. Πληρεξουσιότητα ΣΤ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1. Έννοια παραγραφής 2. Έννοια αποσβεστικής προθεσμίας 3. Διαφορές 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Ενοχή (έννοια - είδη ) 2. Χρηματική παροχή 3. Τόκοι 4. Αποζημίωση 5. Ενοχές από σύμβαση 6. Ενοχές από αδίκημα 7. Απόσβεση της ενοχής 3. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ 1. Δωρεά 2. Πώληση 3. Ανταλλαγή 4. Μίσθωση πράγματος 5. Σύμβαση εργασίας 6. Εταιρία 7. Δάνειο 4. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Αρχές εμπραγμάτου δικαίου 2. Έννοια και ορισμός εμπραγμάτου δικαιώματος 3. Πράγμα - αντικείμενο του εμπραγμάτου δικαιώματος (Διακρίσεις - ορισμοί - πράγματα εκτός συναλλαγής ) 4.Νομή 5. Κυριότης - Έννοια - Τρόποι κτήσεως - Προστασία 6. Μεταγραφή 7. Ενέχυρο 8. Υποθήκη και προσημείωση 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Γάμος 2. Προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις συζύγων 3. Σχέσεις γονέων και τέκνων 6. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Κληρονομική διαδοχή 2. Διαδοχή εκ διαθήκης - Είδη διαθηκών 3. Εξ αδιαθέτου διαδοχή 4. Νόμιμη μοίρα 5. Περιέλευση της κληρονομιάς στον κληρονόμο 6. Κληρονομητήριο ΟΕΕΚ 7

14 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΩΡΕΣ 2/ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Εργαστήριο) ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ 2/ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Εργαστήριο) Θα διδαχθεί η ύλη που περιγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Χρήση Η/Υ για όλες τις ειδικότητες. ΟΕΕΚ 8

15 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ Δ ΩΡΕΣ 2/ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Θα διδαχθεί η ύλη που περιγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ για όλες τις ειδικότητες του τομέα, σε επίπεδο ωρολογίας. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 7. ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ 3/ Εβδομάδα -Εθνικό προϊόν και Εθνικό εισόδημα -Κατανάλωση και αποταμίευση -Θεωρία επενδυτών και οικονομικός κύκλος -Εισόδημα - Μισθοί Απασχόληση -Θεωρία χρήματος και τόκου -Θεωρία συνολικής ζητήσεως και προσφοράς -Περί πληθωρισμού -Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης και πολιτική -Διεθνείς συναλλαγές -Αντικείμενο Δημόσιας Οικονομικής -Ο οικονομικός ρόλος του Κράτους -Εξωτερικές επιδράσεις στην Οικονομία -Δημόσιος Προύπολογισμός - Απολογισμός -Άμεσοι και Έμμεσοι φόροι - Δημόσιος Δανεισμός - Λοιπά έσοδα τουκράτους -Φόρος εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων -Φ.Π.Α. - Φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα ΟΕΕΚ 9

16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 8. ΜΑΘΗΜΑ :ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ 4/Εβδομάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια του Εμπορικού Δικαίου 2. Ένοια του εμπορίου Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εμπορικές πράξεις 2.Έμπορος - Απόκτηση και απώλεια της εμπορικής ιδιότητας 3. Έννοια εμπορικής εκχώρησης 4. Εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία 5. Εμπορική επωνυμία 6. Διακριτικός τίτλος 7. Εμπορικό και βιομηχανικό σήμα - Αθέμιτος ανταγωνισμός ΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 1. Ομόρρυθμη εταιρία 2. Ετερόρυθμη εταιρία 3. Αφανής εταιρία 4. Συνεταιρισμός 5. Ανώνυμη εταιρία 6. Εταιρία περιωρισμένης ευθύνης -ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1. Έννοια και διακρίσεις 2. Συναλλαγματική 3. Επιταγή 4. Γραμμάτια "εις διαταγήν" -ΠΤΩΧΕΥΣΗ 1. Έννοια της πτώχευσης 2. Κήρυξη της πτώχευσης 3. Εργασίες της πτώχευσης 4. Αποτελέσματα της πτώχευσης -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Σύμβαση εργασίας 2. Αμοιβή 3. Συλλογικές διαπραγματεύσεις ΟΕΕΚ 10

17 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 9. ΜΑΘΗΜΑ : MARKETING I, ΙΙ EΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ EΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ EΞΑΜΗΝΟ Β -Το marketing ως λειτουργία της επιχείρησης -Μείγμα marketing -H πολιτική του marketing -Eιδικές πολιτικές Πολιτική προϊόντος Πολιτική πελατείας Πολιτική τιμών Πολιτική παρεχόμενης υπηρεσίας EΞΑΜΗΝΟ Γ -Το marketing ως λειτουργία της επιχείρησης -Μείγμα marketing -H πολιτική του marketing -Eιδικές πολιτικές Πολιτική προϊόντος Πολιτική πελατείας Πολιτική τιμών Πολιτική παρεχόμενης υπηρεσίας -Ανατομία προσωπικότητας του πωλητή -Κληρονομικότητα - Έμφυτα γνωρίσματα -Τρεις κατηγορίες πωλητών -Περιβάλλον - Επίκτητα γνωρίσματα -Η δύναμη της πίστης -Η οργανωμένη παρουσίαση -Τα δέκα στάδια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος -Ο νόμος των πιθανοτήτων -Η εξυπηρέτηση πελατών -Η επίδραση της επικοινωνίας στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών -Η προσωπική σχέση μεταξύ πωλητή και πελάτη -Ο πετυχημένος πωλητής ειδικός στην επικοινωνία -Ο διάλογος με τον πελάτη -Διαδικασία και παράγοντες επικοινωνίας στις πωλήσεις -Εμπόδια και αιτίες αποτυχημένων πωλήσεων -Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση μηνυμάτων πωλητή και πελάτη -Τα 5 βασικά ψυχολογικά εμπόδια στην επικοινωνία με τον πελάτη -Η επίδραση της αντίληψης στην επικοινωνία -Η φυσική και ψυχολογική αξία των πωλούμενων προίόντων και υπηρεσιών -Το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και πωλητή -Παθητική και ενεργητική ακρόαση του πελάτη -Η αξία της επανατροφοδότησης (Feed back) -Η προσωπική παραμόρφωση των μηνυμάτων από τον πωλητή -Τα 9 βήματα της ενεργητικής ακρόασης -Αντιμετώπιση των αντιρρήσεων -Τραπεζικό Μάρκετιγκ και ανάπτυξη Δικτύου -Ιδιαιτερότητες Μάρκετιγκ στο χώρο των τραπεζών (προίόντα, τιμές, διανομή,προώθηση, συμμετέχοντα περιβάλλον, διαδικασία) ΟΕΕΚ 11

18 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 10. ΜΑΘΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ -Εισαγωγή, λειτουργίες και διαδικασία του Managment -Oργάνωση και διαδικασία προγραμματισμού αποφάσεων -Οργάνωση λειτουργιώνκαι αλλαγές στη δομή -Παρακίνηση, ομαδική εργασία, ηγεσία, επικοινωνία -Διοίκηση βάσει στόχων -Διοίκηση Προσωπικού -Προγραμματισμός Ανθρώπινου δυναμικού -Αξιολόγηση και επιλογή στελεχών -Εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών -Οργανισμοί προσωπικού ΟΕΕΚ 12

19 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 11. ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι, II, III ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΩΡΕΣ 4/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ 3/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Β α) Καταθέσεις -Μορφές αποταμίευσης -Προϊόντα καταθέσεων (όψεως, προθεσμίας, ταμιευτηρίου, στεγ. ταμιευτηρίου,τρεχούμενων λογ/σμών, ομόλογα Τραπεζών) -Ομόλογα Δημοσίου (δραχμών- με ρήτρα συναλλάγματος) -Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου - Ομολογίες Ν.Π.Δ και Ι. Δικαίου -REPOS (Βραχυπρόθεσμες αγορές τίτλων με συμφωνία επαναπώλησης) -Αγορά μετοχών (πρωτοείσακτες ) - Προεγγραφές -Αγορά επιταγών σε δραχμές β) Κίνηση κεφαλαίων -Εμβάσματα δραχμών -Εμβάσματα συναλλάγματος -Η εντολή -Ο ανταποκριτής -Η ειδοποίηση του δικαιούχου γ) Συνάλλαγμα -Πιστωτικές επιστολές -Βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος -Αγορά ξένων χαρτονομισμάτων -Αγορά επιταγών σε συνάλλαγμα -Διατραπεζική αγορά συναλλάγματος -Καταθέσεις σε συνάλλαγμα -Πώληση συναλλάγματος -Επιβεβαίωση λαμβανομένων εντολών εξωτερικού -Άρνηση πληρωμής (STOP PAYMENT) -Διασφάλιση μηνυμάτων (σύστημα SWIFT) δ) Εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο -Εμπορικοί όροι (INCOTERMS) -Πιστώσεις (ενέγγυος, προθεσμιακή, τριγωνική, μεταβιβάσιμη) -Διακανονισμός - φορτωτικά έγγραφα και έλεγχός τους -Η άδεια εκτελωνισμού -Εξαγωγές -Συναλλαγματική υποχρέωση εξαγωγέων -Τμηματικές φορτώσεις ε) Πιστωτικά δελτία -Η έννοια του πλαστικού χρήματος -Πιστωτικές κάρτες - Χρεωστικές κάρτες -Travellers Cheques -Travel vouchers στ) Ειδικά προϊόντα -Factoring -Forfaiting -Leasing ΕΞΑΜΗΝΟ Γ Α. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ -Η λειτουργία των τραπεζών ως στυλοβάτη των επενδύσεων ΟΕΕΚ 13

20 -Εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη -Πληροφοριακό δελτίο -Βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις προς επιχειρήσεις * Χορηγήσεις κεφαλαίου κινήσεως * Πιστωτικές διευκολύνσεις -Μεσομακροπρόθεσμα δάνεια προς επιχειρήσεις * Ανέγερσης - επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων * Μηχανολογικού εξοπλισμού -Στεγαστικά δάνεια -Δάνεια καταναλωτικής πίστης -Εγγυητικές επιστολές (έννοια - σκοπός) -Κάλυψη τραπεζικού πιστωτικού κινδύνου κατά περίπτωση Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ -Διαχείρηση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων -Σύστημα παρακολούθησης της συνεργασίας με τον πελάτη -Εντοπισμός προβλημάτων συνεργασίας -Διορθωτικές ενέργειες από την τράπεζα -Εμπλοκή δανειοδότησης (έννοια - επιπτώσεις) -Διαχείριση εμπλοκής * Επανέλεγχος επιχείρησης - αξιολόγηση κατάστασης * Επανέλεγχος συμβατικών εγγράφων * Επανέλεγχος καλυμμάτων (υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων) -Δικαστικές ενέργειες * Είδη δικαστικών ενεργειών * Ασφαλιστικά μέτρα * Τακτική αγωγή * Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, επιλογές * Προθεσμίες παραγραφής - συνέπειες * Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων * Πλειστηριασμοί * Κατασχέσεις * Αποβολή * Διαχείρηση -Προϋπολογισμός - Απολογισμός - Αναθεώρηση (θεωρία) * Προϋπολογισμός μεγεθών επομένης περιόδου * Δωδεκατημόρια (μηνιαίος επιμερισμός) * Τεταρτημόρια (τριμηνιαίος επιμερισμός) * Συλλογή και επεξεργασία απολογιστικών στοιχείων * Διορθωτικές παρεμβάσεις - Αναθεώρηση -Διαχείρηση υλικών μέσων * Προμήθειες υποστήριξης και λειτουργίας * Προμήθειες παγίων μέσων - διαχείριση * Προμήθειες αναλωσίμων - διαχείριση ΕΞΑΜΗΝΟ Δ Απαιτείται βιντεοσκόπηση ή παρακολούθηση (σταδιακά κατά ομάδες καταρτιζομένων μιας Συναλλακτικής Ημέρας σε μία τράπεζα, σε όλα τα τμήματα σταδιακά κατά ροή εργασίας όπως περιγράφονται στην ύλη της θεωρίας (" Τραπεζικές εργασίες Ι & ΙΙ " ), με επεξήγηση από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της προβολής Ενδείκνυται οθόνη 26" και άνω με συσκευή βίντεο Επιβάλλεται συνεννόηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, για την οργάνωση της βιντεοσκόπησης ή παρακολούθησης. ΟΕΕΚ 14

21 Οι καταρτιζόμενοι, κατά την διάρκεια των επισκέψεων, θα κρατούν σημειώσεις ή άλλο υλικό, που θα τους βοηθήσει για τυχόν απορίες προς τον εκπαιδευτή, ώστε να παρουσιάσουν εργασία στο τέλος του εξαμήνου. Το θέμα της εργασίας θα καθορίσει ο εκπαιδευτής σε συνενόηση με τους καταρτιζομένους. Η εργασία αυτή θα έχει θέση τελικής βαθμολογίας του μαθήματος ΟΕΕΚ 15

22 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 12. ΜΑΘΗΜΑ : ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ -Η σημασία του Χρήματος στην Οικονομία -Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματ και Οργανισμοί -Η ζήτηση χρήματος -Ο έλεγχος της ποσότητας χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα -Πολιτική ανοικτής αγοράς -Πολιτική προεξοφλητικού επιτοκίου -Ποσότητα χρήματος - Πληθωρισμός -Χρηματαγορά - αγορά συναλλάγματος -Ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων - Ε.Ν.Σ. -Άσκηση Νομισματικής Πολιτικής -Διεθνές νομισματικό σύστημα ΟΕΕΚ 16

23 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 13. ΜΑΘΗΜΑ :ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι, ΙΙ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : 1. Ορισμός και βασικές έννοιες της Στατιστικής (Στατιστικός Πληθυσμός, Δείγμα, Μεταβλητές ) 2. Περιγραφή και Επαγωγική Στατιστικη 3. Το Εθνικό Στατιστικό Σύστημα της Ελλάδος Β. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Μέθοδοι συλλογής στατιστικού υλικού 2. Επεξεργασία στατιστικού υλικού 3. Ταξινόμηση και κατάταξη στατιστικού υλικού Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. Ενσωμάτωση στατιστικών δεδομένων στο κείμενο άρθρων, εκθέσεων, μελετών, κ.λ.π. 2. Στατιστικοί πίνακες 3. Στατιστικά Διαγράμματα Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΣ 1. Μέσος Αριθμητικός 2. Μέσος Γεωμετρικός 3. Μέσος Αρμονικός 4. Τεταρτημόρια 5. Εκατοστημόρια 6. Επικρατούσα Τιμή ή Τύπος Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ - ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ - ΚΥΡΤΩΣΗΣ 1. Μέτρα Διασποράς (Εύρος Μεταβολής, Ημιενδοτεταρτημοριακό Εύρος, Μέση Απόκλιση Μέση Απόκλιση Τετραγώνου, Συντελεστής Μεταβλητικότητας, Μέση Διαφορά (GINI). 2. Μέτρα Ασυμμετρίας (Συντελεστές Ασυμμετρίας K. PEARSON και A. BOWLEY) 3. Εκατοστημοριακός συντελεστής Κύρτωσης ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 1) Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 2) Αριθμοδείκτες Τιμών (Τιμάριθμοι 3) Αστάθμητοι Τιμάριθμοι (Μέσος Αριθμητικός, Μέσος Γεωμετρικός ) 4) Σταθμικοί Τιμάριθμοι (Τύποι : LASPEYRES, PAASCHE, FISHER, EDGEWORTH- MARSHALL) 5) Αριθμοδείκτες Όγκου (ποσοτήτων) (Τύποι: LASPEYRES, PAASCHE, FISHER) 6) Aριθμοδείκτες Αξίας 7) Αριθμοδείκτες σταθερής και κινητής βάσης, Αλλαγή περιόδου Βάσης 8) Μέτρηση της Αγοραστικής Δύναμης του Χρήματος ΟΕΕΚ 17

24 9) Αποπληθωρισμός Χρηματικών Αξιών 10) Οικονομικοί Αριθμοδείκτες (Δείκτες Τιμών Καταναλωτή, Δείκτες Τιμών Χονδρικής, Δείκτης Αξίας Λιανικών Πωλήσεων, Δείκτες Εξωτερικού Εμπορίου, Δείκτες Τιμών Μετοχών Ζ. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Ι. ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1) Εκτίμηση της εξίσωσης Ψ a+bx 2) Συντελεστής Ελαστικότητας 3) Τυπικό σφάλμα εκτιμήσεως ΙΙ. ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 4) Συντελεστής Γραμμικής Συσχετίσεως 5) Συντελεστής Προσδιορισμού 6) Συντελεστής συσχετίσεως SPEARMAN 7) Συντελεστής συσχετίσεως KENDALL III. ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙV. ΕΚΘΕΤΙΚΗ IV. ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ Ι. Εισαγωγικές Έννοιες, Συνιστώσες Χρονολογικών Σειρών ΙΙ. Στατιστικός Προσδιορισμός της Τάσεως 1) Χάραξη της τάσεως με το χέρι 2) Μέθοδοι Κινητών Μέσων 3) Γραμμική Τάση (Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων) 4) Καμπυλόγραμμη Τάση 5) Απλή Εκθετική Τάση ΙΙΙ. Στατιστικός Προσδιορισμός της Εποχικότητας 6) Μέθοδος των ποσοστών ως προς το μηνιαίο μέσο 7) Μέθοδος των ποσοστών ως προς τη μηνιαία τάση 8) Μέθοδος των ποσοστών ως προς τους μηνιαίους κινητούς μέσους 9)Απαλοιφή της Εποχικότητας ΙV. Στατιστικός προσδιορισμός των κυκλικών κυμάνσεων ΟΕΕΚ 18

25 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 14. ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ α) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΤΗΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ β) Γενικές αρχές δημοσίων σχέσεων -Μέσα και μέθοδοι ανάπτυξης δημοσίων σχέσεων και προβολής -Οργάνωση και προγραμματισμός δημοσίων σχέσεων και προβολής ΟΕΕΚ 19

26 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 15. ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ 1/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Θα διδαχθεί η ύλη που περιγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος για όλες τις ειδικότητες. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 16. ΜΑΘΗΜΑ :ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι, ΙΙ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ -Γενικές αρχές ελεγκτικής -Συστήματα εσωτερικού ελέγχου -Σκοπιμότητα εσωτερικού ελέγχου -Έλεγχος διαδικασιών -Έλεγχος διαχειρήσεων -Ο εσωτερικός έλεγχος στις τράπεζες -Αρχές Υπηρεσίας Επιθεώρησης -Προσόντα Επιθεωρητών ΕΞΑΜΗΝΟ Δ Έλεγχος και αξιολόγηση εξασφαλίσεων Ασφάλεια πιστοδοτήσεων Πιστώσεις παραγωγικές και καταναλωτικές Διάκριση χρηματοδοτήσεων από πλευράς διάρκειας Διάκριση πιστοδοτήσεων από άποψη εξασφαλίσεων Ενεχυρίαση και προεξόφληση συναλλαγματικών Τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής Οπισθογράφηση συναλλαγματικών Τριτεγγύηση συναλλαγματικών Χαρτοσήμανση συναλλαγματικών και γραμματίων Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών Παραγραφή των εκ συναλλαγματικών αξιώσεων Γραμμάτιο σε διαταγή Ουσιαστικός έλεγχος των συναλλαγματικών Η εμπορικότητα των χρηματοδοτούμενων συναλλαγματικών Έλεγχος αποδεκτών Συναλλαγματικές ευκολίας Συναλλαγματικές αντιπροσώπων πρακτόρων Συναλλαγματικές οικογενειακών εταιριών Συναλλαγματικές πλαστές Ενέχυρο επί εμπορευμάτων Βασικές μορφές ενεχυρίασης εμπορευμάτων Ενεχυρίαση φορτωτικών εγγράφων Εκχώρηση και ενεχυρίαση απαιτήσεων Υποθήκη προσημείωση Δέσμευση καταθέσεων (Νομικών προσώπων και Δημοσίου Εγγυήσεις (Φυσικών - Νομικών Προσώπων και Δημοσίου) Προνομιακή κατάταξη απαιτήσεων σε πλειστηριασμό κινητών ή ακινήτων ΟΕΕΚ 20

27 Εποπτεία Πίστεως Γενικοί πιστωτικοί κανόνες Χρηματοδότηση εμπορίου Χρηματοδότηση βιομηχανίας και βιοτεχνίας Χρηματοδότηση εμπόρων - επαγγελματιών χωρίς δικαιολογητικά Δάνεια με ενέχυρο χρεόγραφα Δάνεια καταναλωτικής πίστης Χρηματοδότηση τουρισμού Χρηματοδότηση κατασκευών Πιστωτικά δελτία Χρηματοδότηση ειδών διάρκειας Χρηματοδότηση λοιπών κατηγοριών επιχειρήσεων Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών Χρηματοδότηση της βιοτεχνίας από το ειδικό κεφάλαιο Εγγυοδοσίες Εποπτεία Κεντρικής Τράπεζας Οδηγίες Ε.Ο.Κ. ΟΕΕΚ 21

28 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 17. ΜΑΘΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ B Το περίγραμμα της ύλης του μαθήματος έχει ως ακολούθως: - Έννοια και σκοπός της χρηματοοικονομικής διοίκησης - Βασικές λειτουργίες και αποφάσεις της χρηματοοικονομικής διοίκησης - Ο ρόλος της Λογιστικής στη Χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων - Οι οικονομικές μονάδες και το περιβάλλον της χρηματοοικονομικής λειτουργίας - Αξιολόγηση επενδύσεων και λήψη αποφάσεων - Ανάλυση κινδύνου επενδυτικών αποφάσεων - Το πλαίσιο χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων - Μακροχρόνια και βραχυχρόνια ισορροπία στη χρηματοοικονομική διάρθρωση της επιχείρησης - Πολιτική των κερδών - Αποτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας - Αγορές χρήματος και κεφαλαίων - Σύγχρονοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και προϊόντα Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Γ εξαμήνου ΩΡΕΣ 4/Εβδομάδα ΜΙΚΤΟ (2Θ, 2Ε ) Το περίγραμμα της ύλης του μαθήματος έχει ως ακολούθως: - Έννοιες χρηματοροών των επιχειρήσεων - Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών με τη μέθοδο του ποσοστού των πωλήσεων - Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών με τη μέθοδο της παλινδρόμησης - Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών με τη μέθοδο πηγών χρήσεων κεφα-λαίων και ταμιακών ροών (cash flow) - Πίνακας πηγών και χρήσεων κεφαλαίων - Πίνακας ταμιακών ροών (cash flow) - Ταμιακές ροές βιομηχανικής μονάδας σε επενδυτική φάση (απολογιστικό cash flow, cash flow κατασκευαστικής περιόδου και cash flow περιόδου εξυπηρέτησης του δανείου). - Ανάλυση του νεκρού σημείου (λειτουργική και ταμιακή μόχλευση) - Τεχνικές προϋπολογισμού (πωλήσεων, λειτουργικών και μη λειτουργικών δαπανών, προϋπολογιστικός ισολογισμός). - Αγορά συναλλάγματος - Σχέση δολαρίου ευρώ - Συναλλαγματική ισοτιμία - Κερδοσκοπία επί του συναλλάγματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ Δ εξαμήνου ΩΡΕΣ 4/Εβδομάδα ΜΙΚΤΟ (2Θ, 2Ε ) Το περίγραμμα της ύλης του μαθήματος έχει ως ακολούθως: - Μακροπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων - Το αναπτυξιακό θεσμικό πλαίσιο των επενδύσεων - Μελέτη ανασυγκρότησης και στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων (business plan) - Η προοπτική των επενδυτικών σχεδίων (οικονομοτεχνικές μελέτες σκοπιμότητας βιωσιμότητας). - Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης - Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων - Διαχείριση και πολιτική των πιστώσεων - Εμπορική πίστωση - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Συγχωνεύσεις και εξαγορές ΟΕΕΚ 22

29 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 18. ΜΑΘΗΜΑ :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ 2/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Α. ΠΗΓΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Νόμος, εθιμική πρακτική, εμπορικές συνήθειες, ομοιόμορφοι κανόνες 2. Ιδιόμορφη πηγή γραπτού τραπεζικού δικαίου 3. Αποφάσεις της πρώην Νομισματικής Επιτροπής 4. Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος 5. Η γραπτή νομοθεσία ως έμμεση και πρωτεύουσα πηγή του τραπεζικού δικαίου Β. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Νόμοι που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των εμπορικών τραπεζών 2. Νόμοι που αφορούν τη χρηματοδοτική λειτουργία των εμπορικών τραπεζών 3. Νόμοι που ρυθμίζουν τις δικαιοπραξίες και λοιπές δραστηριότητες των εμπορικών τραπεζών 4. Νόμοι που ρυθμίζουν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις των τραπεζών 5. Ο σκοπός των τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 5076/ Διεύρυνση του σκοπού - Οι τραπεζικές δραστηριότητες σήμερα 7. Κοινοτικές οδηγίες περί τραπεζών που αποκτούν ισχύ εθνικού δικαίου Γ. ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Γενικά. Οι τραπεζικές δικαιοπραξίες σύστοιχες με τις τραπεζικές εργασίες 2. Καταθέσεις χρημάτων (Ν.Δ. 1923) 3. Καταθέσεις σε λογαριασμό όψεως 4. Καταθέσεις σε λογαριασμό ταμιευτηρίου 5. Καταθέσεις με προθεσμία 6. Καταθέσεις χρημάτων ή χρεωγράφων υπέρ τρίτων 7. Καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό Δ. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. Συνέπειες παράβασης απορρήτου - ποινική ευθύνη 2. Εξαιρέσεις 3. Τραπεζικό απόρρητο και φορολογική νομοθεσία Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 1. Έννοια - λειτουργία - νομική φύση 2. Προβλήματα στην πράξη ΣΤ. ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 1.Γενικά. Ν.1960/1933 περί επιταγής, όπως ισχύει 2. Προβλήματα στην πράξη σχετικά με: -τον ακριβή χρόνο έκδοσης της επιταγής -τη διαφορά στο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως -τα πρόσωπα στα οποία ανήκει ο λογαριασμός -το χρόνο εμφάνισης 3. Ανάκληση επιταγής 4. Σφράγιση επιταγής 5. Μεταχρονολογημένες επιταγές 6. Δίγραμμες επιταγές 7. Γραφείο Συμψηφισμού ΟΕΕΚ 23

30 Ζ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων οφειλετών ή εγγυητών 2. Η υποθήκη. Συμβολαιογραφικό έγγραφο 3. Η προσημείωση 4. Εννοιολογικές διαφορές υποθήκης - προσημείωσης 5. Εμπράγματες εξασφαλίσεις επί κινητών πραγμάτων 6. Ενέχυρο - Σύσταση, λειτουργία, τρόποι δικαστικής επιδίωξης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 19. ΜΑΘΗΜΑ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ 5/Εβδομάδα (2Θ, 3Ε ) ΜΙΚΤΟ Το περίγραμμα της ύλης του μαθήματος έχει ως ακολούθως: - Ανάπτυξη του ενιαίου κλαδικού λογιστικού σχεδίου τραπεζών και του εννοιολογικού περιεχομένου των λογαριασμών. - Λογιστική βασικών τραπεζικών εργασιών -Λογιστική καταθέσεων -Λογιστική χορηγήσεων -Λογιστική παγίων -Λογιστική συναλλάγματος -Λογιστική δικτύου υποκαταστημάτων -Λογιστική λοιπών τραπεζικών εργασιών - Κατάρτιση και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων ΟΕΕΚ 24

31 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 20. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΩΡΕΣ 4/Εβδομάδα (2Θ, 2Ε) ΜΙΚΤΟ Το περίγραμμα της ύλης του μαθήματος έχει ως ακολούθως: - Έννοια και σκοπός της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων - Βασικές κατηγορίες και σκοποί των αναλυτών - Είδη της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων - Μέθοδοι ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων - Ανάλυση περιουσιακής διάρθρωσης και κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης - Χρηματοοικονομική ανάλυση νεκρού σημείου και cash flow της επιχείρησης - Ανάλυση σχέσεων των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες - Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης - Συγκριτική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων - Χρηματοοικονομική ανάλυση ενοποιημένων ισολογισμών κλάδου - Μελέτη ισολογισμού και αποτελεσμάτων εμπορικής επιχείρησης - Μελέτη ισολογισμού και αποτελεσμάτων βιομηχανικής επιχείρησης Μελέτη ισολογισμού και αποτελεσμάτων τραπεζικής μονάδας ΟΕΕΚ 25

32 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 21. ΜΑΘΗΜΑ :ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΩΡΕΣ 4/Εβδομάδα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ -Εισαγωγή στην τραπεζική Δοικητική -Εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες -Τυπικό οργανόγραμμα τραπεζικής μονάδος -Συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης -Αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης -Τραπεζική ρευστότητα -Τραπεζική κοστολόγηση -Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων -Χαρτοφυλάκιο δανείων -Διατραπεζική αγορά -Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα - Ε.C.U. -Ο στρατηγικός σχεδιασμός -Οικονομικό περιβάλλον και θέση της επιχείρησης στην αγορά -Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης -Επιλογή στόχων -Μεθοδολογία επίτευξης στόχων -Πρόγραμμα δράσης επιχείρησης Εργαστήρια Η/Υ Ειδικότητας Χαρακτηριστικά Λογισμικού Οι προτεινόμενες αναβαθμίσεις ορισμένων θεωρητικών μαθημάτων με την προσθήκη εργαστηριακού μέρους αναφέρονται σε εφαρμογές προγραμμάτων λογισμικού των οποίων η χρησιμότητά τους, οι δυνατότητές τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά περιγράφονται ακολούθως: i) Πρόγραμμα Η/Υ Παρακολούθησης Χρηματοροών (cash flow) για το εργαστήριο του μαθήματος της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ΙΙ του Γ εξαμήνου. Χρησιμότητα του προγράμματος Το πρόγραμμα παρακολουθεί τις χρηματοροές (χρηματοοικονομικές εισροές και εκροές) της επιχείρησης, προβλέπει τη ρευστότητά της σε κάθε μελλοντική στιγμή, διαχειρίζεται τις χρηματοροές σε συνδυασμό με τις χρηματοπιστωτικές της ανάγκες, καταρτίζει προϋπολογιστικά προγράμματα, συγκρίνει προϋπολογιστικά με απολογιστικά στοιχεία και παίζει διάφορα σενάρια προβλεπόμενων και πραγματικών πηγών και χρήσεων κεφαλαίων. Το πρόγραμμα χρησιμεύει στα στελέχη των λογιστηρίων όλων των μορφών επιχειρήσεων και οργανισμών και ιδιαίτερα των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών οι οποίες με το συγκεκριμένο λογισμικό μπορούν να ελέγξουν τα επίπεδα ρευστότητας των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια την ικανότητά τους να αποπληρώνουν τα δάνεια και τις υποχρεώσεις τους. Δυνατότητες (αποτελέσματα) του προγράμματος Υπολογίζει, εκτυπώνει και παρουσιάζει σε γραφική μορφή: Ταμιακές ροές ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες Συγκρίσεις προϋπολογιστικών στοιχείων με απολογιστικά στοιχεία Σενάρια προβλεπόμενα σε συνδυασμό με το πραγματικό cash flow Cash flow για λογαριασμούς διαθεσίμων και συναλλάγματος Προβλεπόμενες καταστάσεις για τον έλεγχο της βιωσιμότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων Τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι: Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows με δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία σε Word, Excel Αναπτύσσεται με βάση τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού Παράγει υψηλού επιπέδου εκτυπώσεις και γραφικά Διαθέτει εργονομική σχεδίαση και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις σε Η/Υ από το χρήστη ΟΕΕΚ 26

33 Παρέχει ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τυποποίηση της εργασίας του χρήστη Ασκήσεις πράξης Για την εμβάθυνση της θεωρίας, την ενίσχυση της γνώσης και τη μύηση των σπουδαστών σε πρακτικές εφαρμογές Παρακολούθησης Χρηματοροών Cash flow στο εργαστήριο Η/Υ, βάσει του προτεινόμενου λογισμικού, χρησιμοποιούνται πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων στο φυσικό επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Για παράδειγμα: Μία συγκεκριμένη βιομηχανική ή άλλη επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει και να διαχειριστεί τις χρηματοροές της, για δεδομένο χρονικό διάστημα (εβδομάδα, δεκαπενθήμερο, μήνα, τρίμηνο κλπ.), σύμφωνα με τα όσα αναπτύσσονται ανωτέρω στη Χρησιμότητα του προγράμματος, προκειμένου να έχει τα παραπάνω αποτελέσματα (output), τα οποία επίσης αναλυτικά περιγράφονται στις Δυνατότητες (αποτελέσματα) του προγράμματος, οφείλει να εισάγει στο πρόγραμμα τα ακόλουθα δεδομένα (input) του προβλήματος: 1. Εισαγωγή της ονομασίας της επιχείρησης 2. Εισαγωγή διαθεσίμων περιόδου Ταμείο και λογαριασμοί όψεως. 3. Εισαγωγή εγγραφών Εγγραφές, ποσά, νόμισμα, ημερομηνία καταχώρησης και λήξης, χαρακτηρισμός (είσπραξη ή πληρωμή). 4. Εισαγωγή συνοπτικών εγγραφών Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών. 5. Εισαγωγή εγγραφών βάσει τύπων Έξοδα τέλους μήνα (π.χ. μισθοί, ενοίκια κλπ.). 6. Εισαγωγή ισοτιμίας νομισμάτων ii) Πρόγραμμα Η/Υ Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων για το εργαστήριο του μαθήματος Ανάλυση Ισολογισμών του Γ εξαμήνου. Χρησιμότητα του προγράμματος Το πρόγραμμα αναλύει διαχρονικά τα οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμούς Εκμεταλλεύσεις Κερδοζημίες) των επιχειρήσεων, προβλέπει (μέσα από μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις) τη βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων και την ικανότητά τους να αποπληρώνουν στη λήξη τους τις πιστοδοτήσεις τους, συγκρίνει την επιχείρηση διαχρονικά με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην αγορά αλλά και με τον κλάδο, καταρτίζει προγράμματα χρηματοροών, ενοποιεί ισολογισμούς και παρουσιάζει γραφικές παραστάσεις, στατιστικά στοιχεία κ.ά. Είναι χρήσιμο ακόμη για τη λήψη δανείων από τράπεζες, για την ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους, για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περιπτώσεις εισαγωγής εταιρειών στο Χρηματιστήριο. Δυνατότητες (αποτελέσματα) του προγράμματος Υπολογίζει, εκτυπώνει και παρουσιάζει σε γραφική μορφή: Διαχρονική διάρθρωση του Ισολογισμού Διαχρονική διάρθρωση Εκμεταλλεύσεων και Αποτελεσμάτων Πηγές Χρήσεις κεφαλαίων και Ταμιακές ροές Αριθμοδείκτες και τάσεις αριθμοδεικτών Τάσεις και συγκρίσεις οικονομικών μεγεθών Κεφάλαιο κίνησης Νεκρό σημείο και ανάλυση ευαισθησίας Μερίδια επιχειρήσεων στον κλάδο Διάγραμμα αποδοτικότητας Du Pont Ενοποιημένους ισολογισμούς Μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις και προβλέψεις Τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ΟΕΕΚ 27

34 Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι: Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows με δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία σε Word, Excel Αναπτύσσεται με βάση τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού Παράγει υψηλού επιπέδου εκτυπώσεις και γραφικά Διαθέτει εργονομική σχεδίαση και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις σε Η/Υ από το χρήστη Παρέχει ηλεκτρονική αρχειοθέτησης και τυποποίηση της εργασίας του χρήστη Ασκήσεις πράξης Για την εμβάθυνση της θεωρίας, την ενίσχυση της γνώσης και τη μύηση των σπουδαστών σε πρακτικές εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων στο εργαστήριο Η/Υ, βάσει του προτεινόμενου λογισμικού χρησιμοποιούνται πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων στο φυσικό επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Για παράδειγμα: Μια συγκεκριμένη βιομηχανική ή άλλη επιχείρηση η οποία θα πρέπει να προβεί σε ανάλυση των οικονομικών της στοιχείων, καθώς και σε συγκρίσεις και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής της κατάστασης, σύμφωνα με τα όσα αναπτύσσονται ανωτέρω στη χρησιμότητα του προγράμματος, προκειμένου να έχει τα παραπάνω αποτελέσματα (output), τα οποία επίσης αναλυτικά περιγράφονται στις Δυνατότητες (αποτελέσματα) του προγράμματος, οφείλει να εισάγει στο πρόγραμμα τα ακόλουθα δεδομένα (input) του προβλήματος: 1. Για την βάση δεδομένων των επιχειρήσεων α. Εισαγωγή ονομασίας επιχείρησης β. Εισαγωγή στοιχείων οικονομικών καταστάσεων περιόδου Ενεργητικό, Παθητικό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Διάθεση Αποτελεσμάτων, Γενική Εκμετάλλευση, Λογαριασμοί Τάξεως. 2. Για τους υπολογισμούς και εκτυπώσεις των αναλύσεων Επιλογή εταιρείας προς ανάλυση και των ισολογισμών των επιθυμητών ετών. 3. Για τους υπολογισμούς και εκτυπώσεις των συγκρίσεων Επιλογή των προς σύγκριση εταιρειών ή και κλάδων. 4. Για την Διενέργεια Προβλέψεων Εισαγωγή περιληπτικών οικονομικών στοιχείων που αφορούν τα Αποτελέσματα Χρήσεως, την Διάθεση Αποτελεσμάτων, τα Πάγια, το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, τα Ίδια Κεφάλαια και τις Υποχρεώσεις. iii) Πρόγραμμα Η/Υ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Business Plan) για το εργαστήριο του μαθήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ του Δ εξαμήνου. Χρησιμότητα του προγράμματος Το πρόγραμμα είναι χρήσιμο για τη λειτουργία του επιχειρηματικού προγραμματισμού και τη λήψη αποφάσεων τακτικής και στρατηγικής μορφής. Ειδικότερα χρησιμεύει στην κατάρτιση ετήσιων ή πολυετών σχεδίων αναφορικά με τις μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις, στο σχεδιασμό νέων και την επέκταση υφισταμένων επιχειρήσεων, στην παρουσίαση προβλεπομένων επιχειρηματικών προγραμμάτων για χρηματοπιστωτικούς σκοπούς, στην αξιολόγηση πωλήσεων, στην μελλοντική εκτίμηση οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών ανοιγμάτων (συναρτήσεις κερδών και εξόδων, αξιολόγηση αγορών) κ.ά. Για τους ανωτέρω λόγους το πρόγραμμα αυτό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σε κάθε επιχειρηματία και στέλεχος επιχείρησης, αλλά είναι και ιδιαίτερα κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση. Δυνατότητες (αποτελέσματα) του προγράμματος Υπολογίζει, εκτυπώνει και παρουσιάζει σε γραφική μορφή: Κατάρτιση αναλυτικών προϋπολογισμών (αγορών, πωλήσεων, παραγωγής, δαπανών κ.ά.) Κατάρτιση προϋπολογιστικών ισολογισμών και αποτελεσμάτων. Ανάλυση των ταμιακών ροών και του νεκρού σημείου ΟΕΕΚ 28

35 Προσδιορισμό των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δαπανών (τόκων κεφαλαίου) Τάσεις οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών Σύγκριση σεναρίων επιχειρηματικών κινήσεων Ανάλυση επιχειρηματικού κινδύνου Τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι: Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows με δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία σε Word, Excel Αναπτύσσεται με βάση τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού Παράγει υψηλού επιπέδου εκτυπώσεις και γραφικά Διαθέτει εργονομική σχεδίαση και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις σε Η/Υ από το χρήστη Παρέχει ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τυποποίηση της εργασίας του χρήστη Ασκήσεις πράξης Για την εμβάθυνση της θεωρίας, την ενίσχυση της γνώσης και τη μύηση των σπουδαστών σε πρακτικές εφαρμογές Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Business Plan στο εργαστήριο Η/Υ, βάσει του προτεινόμενου λογισμικού, χρησιμοποιούνται πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων στο φυσικό επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Για παράδειγμα: Μια συγκεκριμένη βιομηχανική ή άλλη επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να προγραμματίσει τις μελλοντικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στρατηγικές ανάπτυξής της, σύμφωνα με τα όσα αναπτύσσονται ανωτέρω στη Χρησιμότητα του προγράμματος, προκειμένου να έχει τα παραπάνω αποτελέσματα (output), τα οποία επίσης αναλυτικά περιγράφονται στις Δυνατότητες αποτελέσματα) του προγράμματος, οφείλει να εισάγει στο πρόγραμμα τα ακόλουθα δεδομένα (input) του προβλήματος: 1. Ισολογισμοί προηγούμενων χρήσεων 2. Στοιχεία των προβλεπομένων επενδύσεων Ποσό, χρονική κατανομή πληρωμών, νόμισμα αγοράς. 3. Στοιχεία χρηματοδότησης Δάνεια, επιτόκια, νόμισμα. 4. Πολιτικές Πωλήσεων Αγορών Καθορισμός πολιτικών (π.χ. χονδρική, λιανική κ.α.), εκπτώσεις, τρόπος είσπραξης. 5. Στοιχεία Εμπορευμάτων Τιμές, προβλεπόμενες ποσότητες πωλήσεων, συντελεστής ΦΠΑ, νόμισμα πώλησης, πολιτική πώλησης, κόστος αγοράς, αποθέματα, νόμισμα αγοράς. 6. Στοιχεία υλών παραγωγής Κόστος αγοράς, αποθέματα, ΦΠΑ, νόμισμα αγοράς, πολιτική αγοράς. 7. Στοιχεία παραγόμενων προϊόντων Τιμές, προβλεπόμενες ποσότητες πωλήσεων, συντελεστής ΦΠΑ, νόμισμα πώλησης, πολιτική πώλησης, αποθέματα, συνταγή παραγωγής, πρόγραμμα παραγωγής. 8. Σταθερά έξοδα Περιγραφή εξόδου, ποσό, νόμισμα, χρονική κατανομή πληρωμών. 9. Μεταβλητά έξοδα Περιγραφή εξόδου, ποσό, νόμισμα, χρονική κατανομή πληρωμών. ΟΕΕΚ 29

36 10. Ισοτιμίες νομισμάτων ως προς το ευρώ 11. Για το πιθανοτικό μέρος Εισάγονται οι κατανομές πωλήσεων (εμπειρικές ή τυποποιημένες). iv) Πρόγραμμα Η/Υ ένταξης βιομηχανικών επενδύσεων στην ισχύουσα αναπτυξιακή νομοθεσία (Ν. 2601/98) για το εργαστήριο του μαθήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙΙ του Δ εξαμήνου. Χρησιμότητα του προγράμματος Το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τις προϋποθέσεις για ένταξη επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο που θέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Το εν λόγω λογισμικό εκτελεί όλους τους απαιτούμενους οικονομικούς υπολογισμούς και παράγει αυτόματα το σχετικό υπόδειγμα προμελέτης σκοπιμότητας, ήτοι πίνακες δανείων, νεκρό σημείο, εξυπηρέτηση χρηματοδοτήσεων, αξιολόγηση επένδυσης και παράγει τις ανάλογες γραφικές παραστάσεις και στατιστικά στοιχεία. Το πρόγραμμα είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη επενδυτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως, ίδρυση νέων βιομηχανικών μονάδων, επέκταση παλαιών, μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και σε κάθε επιχειρηματία ή στέλεχος επιχείρησης που διαχειρίζεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα και θέλει να υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Δυνατότητες (αποτελέσματα) του προγράμματος Υπολογίζει, εκτυπώνει και παρουσιάζει σε γραφική μορφή: Τους απαιτούμενους πίνακες του ΥΠΕΘΟ Πίνακες απόσβεσης και εξυπηρέτησης δανείων Νεκρό σημείο Αξιολόγηση επένδυσης (NPV, IRR) Τα οικονομικά μεγέθη απολογιστικά και προβλεπόμενα της επένδυσης Τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι: Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows με δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία σε Word, Excel Αναπτύσσεται με βάση τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού Παράγει υψηλού επιπέδου εκτυπώσεις και γραφικά Διαθέτει εργονομική σχεδίαση και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις σε Η/Υ από το χρήστη Παρέχει ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τυποποίηση της εργασίας του χρήστη Ασκήσεις πράξης Για την εμβάθυνση της θεωρίας, την ενίσχυση της γνώσης και τη μύηση των σπουδαστών σε πρακτικές εφαρμογές Ένταξης Βιομηχανικών Επενδύσεων στην ισχύουσα Αναπτυξιακή Νομοθεσία (Ν. 2601/98) στο εργαστήριο Η/Υ, βάσει του προτεινόμενου λογισμικού, χρησιμοποιούνται πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων στο φυσικό επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Για παράδειγμα: Μία συγκεκριμένη βιομηχανική επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να υπαχθεί στον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο για να τύχει των πλεονεκτημάτων αυτού (δωρεάν επιχορήγηση, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδότηση του επιτοκίου του τραπεζικού δανείου, αυξημένους συντελεστές απόσβεσης ή οιουδήποτε άλλου κινήτρου που παρέχεται από το νόμο), σύμφωνα με τα όσα αναπτύσσονται ανωτέρω στη Χρησιμότητα του προγράμματος, προκειμένου να έχει τα παραπάνω αποτελέσματα (output), τα οποία επίσης αναλυτικά περιγράφονται στις Δυνατότητες (αποτελέσματα) του προγράμματος, οφείλει να εισάγει στο πρόγραμμα τα ακόλουθα δεδομένα (input) του προβλήματος: ΟΕΕΚ 30

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003 Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 Περιεχόμενα Τόμου Α ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Έννοιες 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 1.1 Εισαγωγή...23 1.2 Οι βασικές λειτουργίες της ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος των Εμπορικών είναι να ενημερώσει τους μαθητές να κατανοήσουν την τεχνική της διεξαγωγής του εμπορίου τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η θεωρητική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν. 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15 περιεχόμενα Εισαγωγή 15 Κεφ. Ιο Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου 1.1. Έννοια οργάνωσης 24 1.2. Οργάνωση λογιστηρίου 26 1.2.1. Προβλήματα διάρθρωσης οργανωτικού σχεδίου 27 1.2.2. Λειτουργικές βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. Υ/ Μικτό Εξάμηνο

Μάθημα. Υ/ Μικτό Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ/ Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 3 (2 Θ + 1 ΑΠ) Δ. Μ. / Φ.Ε 4 / 7 Περιγραφή Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Μέθοδοι και εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα