Σταθεροποίηση της Γερµανίας ως µοχλός ανάπτυξης στην Ευρώπη (µέρος I)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σταθεροποίηση της Γερµανίας ως µοχλός ανάπτυξης στην Ευρώπη (µέρος I)"

Transcript

1 ιοικητικό συµβούλιο Σταθεροποίηση της Γερµανίας ως µοχλός ανάπτυξης στην Ευρώπη (µέρος I) Αλλαγή πορείας για µια Ευρώπη της αλληλεγγύης (µέρος II) ιοικητικό συµβούλιο του IG Metall: 09 Οκτωβρίου 2012 Οκτώβριος 2012 Σελίδα 1 από 14

2 Μέρος I: Σταθεροποίηση της Γερµανίας ως µοχλός ανάπτυξης στην Ευρώπη Τρέχουσα κατάσταση Η γερµανική οικονοµία ενισχύθηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 κατά το δεύτερο τρίµηνο κατά 0,3 τοις εκατό και κατά το πρώτο τρίµηνο κατά 0,5 τοις εκατό. Η κινητήρια δύναµη της καλής ανάπτυξης υπήρξαν οι καταναλωτές. Οι µισθολογικές αυξήσεις και η σταθερή αγορά εργασίας υπήρξαν αρωγοί της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η Γερµανία κατάφερε να αποµονώσει τη γενική αρνητική επίδραση της ευρωζώνης. Παρά της ανάπτυξης που παρατηρήθηκε στις µεγαλύτερες ευρωπαϊκές εθνικές οικονοµίες, η ευρωζώνη συρρικνώθηκε κατά το δεύτερο τρίµηνο κατά 0,2 τοις εκατό. Η Γαλλία εµφάνισε στασιµότητα ενώ στις χώρες που πλήττονται από την κρίση ξέσπασε ύφεση, Ιταλία (µείον 0,7 τοις εκατό), Ισπανία (µείον 0,4 τοις εκατό) και Πορτογαλία (µείον 1,2 τοις εκατό). Ο ΟΟΣΑ έχει προειδοποιήσει αναφορικά στο δεύτερο εξάµηνο. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του αναµένεται στασιµότητα και της γερµανικής οικονοµίας. Το γεγονός αυτό θα επέφερε ανάλογες δυσµενείς επιδράσεις στην συνολική ύφεση στην ευρωζώνη. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση δεν ασπάζεται αυτή την άποψη. Αναµένει ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα συνεχίζει να σταθεροποιεί την ανάπτυξη. Η άποψη της γερµανικής επιχειρηµατικότητας δείχνει ένα άλλο τοπίο. Ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος Ifo συνέχισε την πτωτική του πορεία για πέµπτο µήνα κατά σειρά. Ανάλογη απαισιοδοξία εξέφρασαν και γερµανοί διευθυντές στα µέσα Μαΐου του Οι ενδείξεις για µια επιχειρηµατική εξασθένιση στη Γερµανία αυξάνονται. Πολλές βιοµηχανικές επιχειρήσεις απέσυραν το σχεδιασµό τους για το δεύτερο εξάµηνο του Ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριµένη ενέργεια είναι η κρίση σε πολλές χώρες της Ευρώπης και η συνεπαγόµενη µείωση νέων παραγγελιών. Εκτός αυτού, το κλίµα επηρεάζουν και τα διαρθρωτικά προβλήµατα που συνεχίζουν να υπάρχουν, όπως είναι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιοµηχανία αλλά και η ανασφάλεια που επικρατεί αναφορικά στις επενδύσεις λόγω των πολιτικών αποφάσεων που εκκρεµούν ακόµα στο θέµα της ενεργειακής µετάβασης. To IG Metall πιστεύει ότι ως εκ τούτου σηµασία έχει η σταθεροποίηση της γερµανικής οικονοµίας µέσω κατάλληλων µέτρων. Με το παρόν έγγραφο, το IG Metall υποβάλει προτάσεις επ αυτού. Η γερµανική εθνική οικονοµία είναι η µεγαλύτερη της Ευρώπης και το IG Metall ζητάει από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση να σταθεροποιήσει τη Γερµανία ως µοχλό ανάπτυξης στην Ευρώπη. ραστική διασφάλιση της απασχόλησης Μια σταθερή ανάπτυξη της απασχόλησης µε καλά εισοδήµατα είναι πράγµατι η κινητήριος δύναµη της οικονοµικής ανάκαµψης της Γερµανίας. Για να παραµείνει η κατάσταση ως έχει χρειάζεται µια δραστική πολιτική αντιµετώπιση της απασχόλησης, η οποία θα δηµιουργεί θέσεις εργασίας, θα αποτρέπει τις απολύσεις στις επιχειρήσεις και θα διασφαλίζει τα εισοδήµατα των πολιτών. Το IG Metall θα προσφέρει τις συµβουλές της σε αυτό. Θα συνεχίζει να εφαρµόζει µια πολιτική αµοιβών που προσανατολίζεται στην παραγωγικότητα, η οποία διασφαλίζει την καλή εξέλιξη των εισοδηµάτων και διατηρεί τις θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις. Η συλλογική σύµβαση εργασίας στη βιοµηχανία µετάλλου και στη βιοµηχανία ηλεκτρονικής ενέργειας την άνοιξη του 2012, µε τις δίκαιες προσαυξήσεις εισοδηµάτων αποτελεί στην πραγµατικότητα ένα µοχλό ανάπτυξης για την εθνική οικονοµία. Οκτώβριος 2012 Σελίδα 2 από 14

3 Το IG Metall πρόκειται επίσης να χρησιµοποιήσει επιθετικά όλα τα συνδικαλιστικά εργαλεία δράσης µε σκοπό τη διασφάλιση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις. Με τη µερική ανεργία, τους λογαριασµούς του χρόνου εργασίας, τη συλλογική σύµβαση εργασίας για τη διασφάλιση της απασχόλησης και το «Σύµφωνο Pforzheim» οι επιχειρήσεις και οι εταιρίες έχουν στη διάθεσή τους µια εκτεταµένη επιχειρηµατική «εργαλειοθήκη» που µπορεί να διεκδικήσει, ούτως ώστε να αποφύγουν πλήρως τις απολύσεις. Το IG Metall συµβουλεύει τις επιχειρήσεις όπως χρησιµοποιούν δραστικά τα εν λόγω όργανα. Ταυτόχρονα απευθύνεται στο πολιτικό σκηνικό µε τα παρακάτω αιτήµατα: Το ποσοστό της επισφαλούς απασχόλησης έχει αυξηθεί δραµατικά στα τελευταία έτη στη Γερµανία. Κατά το έτος 2010, ποσοστό 23,1 τοις εκατό των απασχολούµενων έπαιρνε χαµηλούς µισθούς κατά το έτος 1995 το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε µόλις 17,7 τοις εκατό. Το χαµηλότερο 30 τοις εκατό της κατανοµής των εισοδηµάτων έχασε στο διάστηµα από το 2000 έως το ,6 τοις εκατό του πραγµατικού του εισοδήµατος. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι συλλογικές συµβάσεις αναφορικά στην προσωρινή απασχόληση της IG Metall έχουν υπάρξει το πρώτο ορόσηµο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρέπει όµως και η οµοσπονδιακή κυβέρνηση να λάβει µέτρα, τα οποία θα διασφαλίζουν ένα σταθερό επίπεδο εισοδήµατος για όλους τους απασχολούµενους. Η εφαρµογή ενός νόµιµου κατώτερου µισθού και η νοµική ρύθµιση του Equal Pay για προσωρινά απασχολούµενους είναι ως εκ τούτου επιτακτικές ανάγκες. Λόγω εσφαλµένων φορολογικών κινήτρων όπως είναι για παράδειγµα οι Minijob, οδηγούνται κυρίως οι γυναίκες σε αµελητέα απασχόληση. Στο θέµα αυτό πρέπει να αναλάβει ρυθµιστική δράση η οµοσπονδιακή κυβέρνηση, ούτως ώστε να θεσπίσει και για τις γυναίκες τη ρυθµιστική πλήρη απασχόληση ως φυσιολογική σχέση εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι επενδύσεις για µια βελτιωµένη φύλαξη παιδιών. Χρειαζόµαστε την εκτεταµένη ρύθµιση για την περίοδο του επιδόµατος µερικής ανεργείας. Οι υγιείς επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να απολύουν τους καλά εκπαιδευµένους απασχολούµενούς τους. εν επιτρέπεται να εκτεθεί σε κίνδυνο η καινοτόµος δύναµη της γερµανικής βιοµηχανίας. Ως εκ τούτου, το IG Metall έχει τα εξής αιτήµατα: Η περίοδος του επιδόµατος µερικής ανεργείας πρέπει να παραταθεί σε 24 µήνες, ενώ πρέπει να εφαρµοστεί εκ νέου η επιστροφή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εκ µέρους της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης µετά από έξι µήνες. Η άµεση επιστροφή πρέπει να συνδυαστεί µε την πραγµατοποίηση επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Το κύριο βάρος µιας ελαφριάς ύφεσης πρόκειται να αναλάβουν οι προσωρινά απασχολούµενοι και οι εργαζόµενοι ορισµένου χρόνου. Αυτοί είναι οι πρώτοι που χάνουν τη θέση εργασίας τους όταν η κατάσταση δυσχεραίνει. Ως εκ τούτου, το IG Metall αιτεί την εκ νέου εφαρµογή της ρύθµισης µερικής ανεργείας και για τους προσωρινά απασχολούµενους. ιατήρηση της εσωτερικής χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων Για πολλές επιχειρήσεις, η χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους µπορεί να µετατραπεί σε Γολγοθά, όταν η δυναµική της οικονοµικής δραστηριότητας αρχίζει να φθίνει. Οι τράπεζες δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις πραγµατικές ανάγκες αναφορικά στις υπηρεσίες, στη φυσιολογική δανειακή ροή των επιχειρήσεων. Το IG Metall αιτεί: Οκτώβριος 2012 Σελίδα 3 από 14

4 Εκτός της εξωτερικής χρηµατοδότησης, πρέπει να ενισχυθεί και η εσωτερική χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, όταν οι τράπεζες δεν µπορούν να ανταποκριθούν πλέον στις ανάγκες χρηµατοδότησης. Η προστασία του κλίµατος και οι οικολογικές πτυχές πρόκειται να διαµορφώσουν µελλοντικά τη βιοµηχανική προστιθέµενη αξία. Στο πλαίσιο αυτό η δραστική οικολογική αναµόρφωση της βιοµηχανίας είναι απαραίτητη, στην οποία θα περιλαµβάνονται τα προϊόντα και οι παραγωγικές διαδικασίες και θα βελτιώνεται η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση τόσο της ενέργειας όσο και των πόρων. Το IG Metall αιτεί από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση την αποδοχή ευέλικτων επιταχυνόµενων αποσβέσεων της τάξης του 50 τοις εκατό για τις επιχειρήσεις για τέτοιου είδους επενδύσεις και συνεπώς τη συµβολή στη χρηµατοδότησή τους. Πολλές εταιρίες υπέστησαν κατά την κρίση σηµαντική απώλεια υλικού, την οποία αντιστάθµισαν µε χρηµατοδότηση ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (ενδιάµεσο κεφάλαιο). Οι εν λόγω χρηµατοδοτήσεις τελειώνουν στους επόµενους µήνες και θα πυροδοτήσουν νέα προβλήµατα στην κεφαλαιακή βάση. Το IG Metall είχε προτείνει στο πρόγραµµα δράσης της, µε το όνοµα «ράση για έξοδο από την κρίση», το Μάρτιο 2009 ένα Public Equity Fonds. Το σχέδιο προβλέπει την ίδρυση ενός ταµείου ιδίου κεφαλαίου που τροφοδοτείται από δηµόσια µέσα στην KfW. Ο επενδυτικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των γερµανικών βιοµηχανικών επιχειρήσεων, ειδικά εκείνων της µεσαίας τάξης. Λόγω της εισροής της Public Equity βελτιώνεται η κεφαλαιακή επάρκεια και συνεπώς η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και της φερεγγυότητας. Σταθεροποίηση επενδύσεων µελλοντικές επενδύσεις µε σταθερή προστιθέµενη αξία Η βιοµηχανική προστιθέµενη αξία είναι επί της ουσίας η πηγή της ευηµερίας στη Γερµανία. Μία στις τρεις θέσεις εργασίας εξαρτάται από την εξέλιξη της βιοµηχανικής προστιθέµενης αξίας. Για να συνεχίσει η καλή εξέλιξη της βιοµηχανίας στη Γερµανία είναι απαραίτητες οι επενδύσεις στις υποδοµές αλλά και στην εκπαίδευση και στην επιστήµη. Για το θέµα αυτό λίγα έχουν γίνει στο πέρας των τελευταίων ετών. Το IG Metall ζητά από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση να σταµατήσει τη συσσώρευση των επενδύσεων και να επενδύσει αντικυκλικά στην τρέχουσα, ασταθή κατάσταση. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αποφασίσει αναφορικά στην ενεργειακή µετάβαση. Για την εφαρµογή αυτής όµως είναι απαραίτητες µεγάλες επενδύσεις. Οι εν λόγω επενδύσεις πρέπει να λάβουν χώρα µέσω επιταχυµένων διαδικασιών χορήγησης άδειας (παρόµοιες µε την Ανασυγκρότηση πρώην Ανατολικής Γερµανίας). Το ίδιο ισχύει για τη σταθεροποίηση της υποδοµής δικτύου (ευρυζωνική καλωδίωση) και τα δίκτυα µεταφοράς. Η ενεργειακή απόδοση στα νοικοκυριά θα πρέπει να βελτιωθεί ακόµα πιο πολύ στο πλαίσιο της ενεργειακής µετάβασης. Για το σκοπό αυτό προσφέρονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις και η προώθηση εκ µέρους της KfW -Επιχορήγηση στους παρακάτω τοµείς: - ανανέωση των εγκαταστάσεων θέρµανσης, - αντικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών οικιακής χρήσης, - ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων. Οκτώβριος 2012 Σελίδα 4 από 14

5 Το επίπεδο των δηµοσίων επενδύσεων πρέπει να σταθεροποιηθεί στον ευρωπαϊκό µέσο όρο µέσα στα επόµενα έτη. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει σταθερά κοινοτικά έσοδα, καθώς οι κοινότητες εισπράττουν τα 2/3 του συνόλου των επενδύσεων στις υποδοµές. Ως πρωτεύουσα της βιοµηχανίας, η Γερµανία χρειάζεται ένα πρόγραµµα µελλοντικών επενδύσεων. Παράλληλα, οι επενδύσεις στις υποδοµές θα ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση. Το πρόγραµµα µελλοντικών επενδύσεων µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µέσω ενός οµολόγου. Επί του παρόντος η Γερµανία διαθέτει µια υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Η εν λόγω πιστοληπτική ικανότητα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη συγκέντρωση ιδιωτικού κεφαλαίου, το οποίο αναζητά ασφαλείς δυνατότητες τοποθέτησης για ελκυστικές µελλοντικές επενδύσεις. Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχηµένης προστιθέµενης αξίας στη Γερµανία είναι το υψηλό ποσοστό καλά εκπαιδευµένων ατόµων µε υψηλά κίνητρα. Το ποσό που έχει επενδυθεί για τη διατήρηση αυτού του ποσοστού στο πέρας των τελευταίων ετών είναι εξαιρετικά µικρό. Αυτός είναι ο λόγος που το IG Metall ζητάει από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση και τις χώρες να επενδύσουν σε αυτόν το τοµέα. Το 1979 εκδόθηκε µε µεγάλη επιτυχία ένα ειδικό πρόγραµµα εκπαιδευτικής πολιτικής µε διάρκεια τριών ετών. Το IG Metall επιδιώκει την εκκίνηση ενός παρόµοιου ειδικού προγράµµατος. Μεγάλο µέρος των κρατικών επενδύσεων στο χώρο της εκπαίδευσης περνάει από τις χώρες και τις κοινότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που το IG Metall προτείνει τη διάθεση µέσων ειδικών επενδύσεων στις χώρες και στις κοινότητες. Αυτό το µέσο ειδικών επενδύσεων θα πρέπει να ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά κάτοικο ενώ πρέπει να συνδυαστεί µε επενδύσεις σε σχολεία και στην επιστήµη. Η πολιτεία είναι υπεύθυνη ώστε να συµβάλει και αυτή στη διαµόρφωση της βιοµηχανικής αλλαγής. Η πολιτική της πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων µια αλλαγή πορείας αναφορικά στην αναπτυξιακή πολιτική για τους βιοµηχανικούς σχηµατισµούς (cluster) προστιθέµενης αξίας, µια σύγχρονη πολιτική απάντηση στο θέµα της ενέργειας και µια δραστική οικολογική πολιτική της βιοµηχανίας. Η εν λόγω πολιτική πρέπει να εκφραστεί και στη φορολογική πολιτική. Το IG Metall προτείνει δαπάνες για την έρευνα και την εξέλιξη αυτών των τοµέων για τη δυνατότητα ενεργοποίησης της σταθεροποίησης της οικονοµικής επιβράδυνσης µειώνοντας τη φορολογία σε µεγάλο βαθµό. Για την IG Metall ισχύει το εξής: Η βιοµηχανική προστιθέµενη αξία είναι για την ευηµερία και την πολιτική σταθερότητα στη Γερµανία εξίσου συστηµική όπως είναι οι τράπεζες για τη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η βιοµηχανική βάση στη Γερµανία είναι πολύ σηµαντική ώστε η προσαρµογή να µπορέσει να αφεθεί αποκλειστικά στα χέρια της αγοράς. Ενίσχυση της δικαιοσύνης της κατανοµής βελτίωση των κρατικών εσόδων Εδώ και δύο έτη οι χώρες της νοµισµατικής ένωσης δεν ήταν σε θέση να επιλύσουν από µόνες τους τα προβλήµατα χρηµατοδότησης µεµονωµένων ευρωπαϊκών χωρών. Το αντίθετο µάλιστα: Λόγω εσφαλµένης αντιµετώπισης της κρίσης η κατάσταση επιδεινώθηκε. Λόγω της παραδοχής ότι τα υπέρογκα δηµόσια χρέη υπήρξαν και οι αιτίες της κρίσης, συνάφθηκαν εκτεταµένες αποφάσεις λιτότητας. Με τον τρόπο αυτό, η κρίση στην ευρωζώνη εξαπλώθηκε αντί να αντιµετωπιστεί. Λόγω έλλειψης κρατικών δαπανών και µειώσεων στις κοινωνικές παροχές αποτράπηκε η οικονοµική επιβράδυνση σε πολλές χώρες. Το αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής ήταν το µικρότερο φορολογικό πλαίσιο, γεγονός που οδήγησε σε κλιµάκωση της κατάστασης στη χρηµατοδότηση. Στη Γερµανία, το φρένο στο χρέος βασίστηκε στο σύνταγµα. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει στη βάση αυτή έως το 2016 (χώρες 2020) να µειώσει το κρατικό χρέος στο 60 τοις Οκτώβριος 2012 Σελίδα 5 από 14

6 εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η παρακολούθηση των δηµόσιων οικονοµικών και η χρηµατοδότηση των µελλοντικών επενδύσεων εκτός του χρέους είναι σωστές πρακτικές. Το υψηλό βάρος των επιτοκίων περιορίζει τη δικαιοπρακτική ικανότητα του κράτους. Ωστόσο είναι λάθος η περικοπή µόνο των δαπανών των δηµοσίων οικονοµικών για τον περιορισµό του βάρους του χρέους. Το κράτος πρέπει παράλληλα να βελτιώνει τα έσοδα. Η Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας έχει µεγάλες πιθανότητες χρηµατοδότησης των µελλοντικών επενδυτικών προγραµµάτων που περιγράφονται παραπάνω από τα έσοδα και συνεπώς έχει ακόµα πιο πολλές πιθανότητες να εφαρµόσει δικαιοσύνη της κατανοµής. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών στη Γερµανία, συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων και εξαιρουµένων όλων των ιδιωτικών παθητικών αξιών ανερχόταν το 2010 σε 8,5 τρισεκατοµµύρια Ευρώ. Συγκριτικά: Τα δηµόσια χρέη όλων των ευρωπαϊκών χωρών ανερχόταν το 2010 σε 7,8 τρισεκατοµµύρια Ευρώ. Ο πλούτος πρέπει να φορολογηθεί, ούτως ώστε να µειωθεί το δηµόσιο χρέος σε 60 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και µέσω των εσόδων. (Übersetzung der Graphik In Milliarden Euro = σε δισεκατοµµύρια Ευρώ Geldvermögen der privaten Haushalte = Χρηµατικά διαθέσιµα νοικοκυριών Bargeld und Einlagen der privaten Haushalte = Μετρητά και καταθέσεις νοικοκυριών Staatschulden nach Maastricht = Κρατικό χρέος µετά το Μάαστριχτ Quelle: Deutsche Bundesbank = Πηγή: Deutsche Bundesbank) Ποσοστό που υπερβαίνει το 50 τοις εκατό του πλούτου στη Γερµανία αναλογεί σε χρηµατικά διαθέσιµα όπως είναι καταθέσεις ταµιευτηρίου, προθεσµιακές καταθέσεις ή επενδυτικά κεφάλαια. Η υψηλή φορολογία θα ανέστειλε συνεπώς τη ρευστότητα της κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω ρευστότητα κατά την άποψη της IG Metall ευθύνεται και αυτή για την κρίση. Το κεφάλαιο δεν συνοδεύεται από εθνικούς δεσµούς. Μπορεί εύκολα να µεταφερθεί από ένα σε κάποιο άλλο σηµείο του κόσµου. Πάντα στο κέντρο βρίσκεται η απόδοση που πρέπει να επιτευχθεί σε σχέση µε τον κίνδυνο. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει διαφάνεια, ούτως ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των κινδύνων. Συχνά όµως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Για παράδειγµα, κατά το έτος 2008 το πολύ µεγάλο κεφάλαιο µε πολύ υψηλή ανάληψη κινδύνου υπήρξε µια προφανής αιτία κρίσης. Ακόµα όµως και σε πραγµατικό επίπεδο η κατανοµή δεν λειτουργεί ορθά. Μόνο µε αντίστροφο πρόσηµο. Η Οµοσπονδιακή ηµοκρατία έχει επί του παρόντος µερικώς ένα αρνητικό επιτόκιο για 10ετή οµοσπονδιακά δάνεια. Οκτώβριος 2012 Σελίδα 6 από 14

7 Αυτό σηµαίνει απλά ότι λαµβάνει χρήµα όταν δανείζει χρήµα. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακόµα και στην απορρόφηση κεφαλαίου. Τα παραδείγµατα υποδεικνύουν: Η αρχική πεποίθηση ότι οι αγορές ρυθµίζουν την ιδανική κατανοµή του κεφαλαίου είναι εσφαλµένη. Αυτό που ισχύει είναι ότι η ρευστότητα που βασίζεται στα επιτόκια ενισχύει την κρίση. Για το λόγο αυτό το IG Metall ζητάει: αποκατάσταση του φόρου κεφαλαίου στο 2 τοις εκατό του πλούτου που ανέρχεται σε περισσότερα από ένα εκατοµµύρια Ευρώ αύξηση του φορολογικού συντελεστή των πλουσίων στο 49,0 τοις εκατό από εισοδήµατα που υπερβαίνουν τα Ευρώ υψηλότερους φόρους κληρονοµιάς Σύµφωνα µε το DIW, ποσοστό 10 τοις εκατό του πληθυσµού διαχειρίζεται περίπου το 60 τοις εκατό του πλούτου. Η εν λόγω οµάδα διέθετε το 2009 πλούτο που ανερχόταν σε περίπου Ευρώ. Υποθέτοντας ότι σε ποσοστό 10 τοις εκατό της ιδιοκτησίας αντιστοιχούν περισσότερα από ένα εκατοµµύρια Ευρώ, από την εισαγωγή ενός φόρου κεφαλαίου της τάξης του δύο τοις εκατό θα προέκυπταν έσοδα περίπου 20 δισεκατοµµυρίων Ευρώ. Το IG Metall προτείνει την κατά το ήµισυ χρήση αυτών των εσόδων στην απόσβεση και στις µελλοντικές επενδύσεις. Το µέσο πρέπει να κατανεµηθεί ταυτόχρονα στο Οµοσπονδιακό κράτος, στα κρατίδια και στις κοινότητες. Ακόµα και σε παγκόσµια σύγκριση, η Γερµανία δεν θα έχανε µέρος της ανταγωνιστικότητάς της από µία υψηλότερη φορολογία του πλούτου. Οι φόροι που αφορούν στον πλούτο αντιστοιχούν στη Γερµανία στο 0,9 του ΑΕΟ, ενώ στη Γαλλία ή στις Η.Π.Α. το ποσοστό ανέρχεται στο 3,0 τοις εκατό και στο µέσο όρο του ΟΟΣΑ σε 1,8 τοις εκατό. Στο φόντο της άνισης κατανοµής του πλούτου, η φορολόγηση της µεγάλης περιουσίας δεν αποτελεί απλά θέµα της κρατικής χρηµατοδότησης αλλά και ένα θέµα της δικαιοσύνης της κατανοµής. Η έντονη εξάπλωση των χαµηλόµισθων και η απώλεια της ευηµερίας, την οποία υπέστησαν οι λιγότερο καλά αµειβόµενοι εργαζόµενοι στο πέρας των τελευταίων 10 ετών, καθιστά άκρως απαραίτητη την πολιτική απάντηση. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η Γερµανία πρέπει να εκπέµψει σήµα µεγαλύτερης δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Οκτώβριος 2012 Σελίδα 7 από 14

8 Μέρος II: Αλλαγή πορείας για µια Ευρώπη της αλληλεγγύης Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί µια µακρά ιστορία επιτυχίας. Μια ενωµένη Ευρώπη, µετά από τις τραυµατικές εµπειρίες των δύο παγκοσµίων πολέµου του 20 ου αιώνα υπήρξε ένα όραµα που κανείς δεν θεωρούσε ποτέ δυνατό να πάρει σάρκα και οστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια κοινότητα ειρήνης που θα αποτελείται προσεχώς από 28 χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης µια κοινότητα αξιών που βασίζεται στην κοινή ιδέα ότι η οικονοµία της αγοράς πρέπει πάντα να προσανατολίζεται στο στόχο ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Είναι συνεπώς µια κοινότητα δικαίου. Και εν κατακλείδι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια οικονοµική κοινότητα που αποτελείται από περισσότερους από 500 εκατοµµύρια ανθρώπους, µε αυξανόµενη ευηµερία από τη στιγµή της ίδρυσής της που έχει πλέον ιστορία µεγαλύτερη των 50 ετών και µε διάφορες διευρύνσεις. Η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα είναι και µια κρίση του δηµοσίου χρέους. Η κρίση αυτή είναι το αποτέλεσµα οικονοµικών κρίσεων και διάσωσης τραπεζών. Η ευρωζώνη που έχει προκύψει υπό τη µορφή νοµισµατικής ένωσης χωρίς µια πολιτική ένωση µε ισχυρό ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διαφαίνεται ως το µεγαλύτερο εµπόδιο στην ανάκαµψη από την κρίση. Η ΕΕ βρίσκεται στη δίνη µιας σηµαντικής κρίσης ταυτότητας: Η «ιδέα της Ευρώπης» φθείρεται ολοένα και πιο πολύ ενώ ο ευρωσκεπτικισµός και ο εθνικισµός αυξάνονται. Η κριτική στάση των πολιτών απέναντι στην ΕΕ ενισχύεται ουσιαστικά από την νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολλών κρατών µελών και απειλεί µε αποτυχία την επιτυχία της Ευρώπης και του κοινού µας νοµίσµατος. Επιπροσθέτως, η θεσµική δοµή της ΕΕ που χαρακτηρίζεται από ενισχυµένη πολυπλοκότητα και αυξηµένη ετερογένεια µιας κοινότητας που σύντοµα θα αριθµεί 28 κράτη µέλη είναι λιγότερο δίκαιη. Η ανάγκη που έχουν οι κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα ώστε να µπορούν να καταπολεµούν άµεσα τις κρίσεις άφησε εκτεθειµένα τα τρωτά σηµεία της ΕΕ. Οι άµεσοι µηχανισµοί συµφωνιών και αποφάσεων δυσχεραίνονται όλο και πιο πολύ λόγω της πολιτικής του µπλοκαρίσµατος που έχουν υιοθετήσει κάποια κράτη µέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιµετωπίσει µια διπλή πρόκληση: Από τη µία έχει να κάνει µε την βραχυπρόθεσµη αντιµετώπιση της κρίσης και από την άλλη χρειάζεται µεσοπρόθεσµες βασικές θεσµικές µεταρρυθµίσεις που προσανατολίζονται σε µια πολιτική και κοινωνική ένωση της Ευρώπης, η οποία βασίζεται σε δηµοκρατικούς κανόνες και µέσα στην οποία οι πολίτες της Ευρώπης θα µπορούν να ταυτιστούν. Το IG Metall επιθυµεί µια πολιτικά ενωµένη, οικονοµικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη! Η Ευρώπη χρειάζεται αειφόρο ανάπτυξη µέσω δραστικής, συντονισµένης και δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένης οικονοµικής και βιοµηχανικής πολιτικής για τη διασφάλιση της βιοµηχανικής βάσης και της προστιθέµενης αξίας. Η διάσωση του Ευρώ απαιτεί την κοινοτική ευθύνη και τον κοινό έλεγχο των εθνικών προϋπολογισµών. Η Ευρώπη χρειάζεται µια ολοκληρωµένη ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την υποστήριξη των πολιτών. Και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να µεταµορφωθεί σε µια κοινωνική ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την πολιτική ένωση. Αειφόρος ανάπτυξη µέσω δραστικής, συντονισµένης και δηµοκρατικά Οκτώβριος 2012 Σελίδα 8 από 14

9 νοµιµοποιηµένης οικονοµικής και βιοµηχανικής πολιτικής Η µόνιµη ευηµερία στην Ευρώπη προϋποθέτει αποδοτικές βιοµηχανίες. Μια µακροπρόθεσµη και επιτυχηµένη αντιµετώπιση της κρίσης απαιτεί δραστική, συντονισµένη και δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη οικονοµική και βιοµηχανική πολιτική της ΕΕ. Η κοινωνικοπεριβαλλοντική µεταστροφή ανοίγει νέα πεδία ανάπτυξης και διασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη µελλοντική ικανότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Αυτό το µελλοντικό ευρωπαϊκό σχέδιο ανοίγει και το πεδίο για µια κοινωνική Ευρώπη που στοχεύει στη σύγκλιση των εργασιακών συνθηκών και των συνθηκών διαβίωσης. Μόνο η προοπτική µιας οικονοµικά ενισχυµένης, οικολογικής και κοινωνικής και δηµοκρατικής Ευρώπης είναι σε θέση να βοηθήσει τους πολίτες να ξεπεράσουν τη βαθιά κρίση ταυτότητας ενώπιον της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ένωσης. Η µονόπλευρη πολιτική λιτότητας στην Ευρώπη δεν είναι κατάλληλη να αντιµετωπίσει τα βαθιά προβλήµατα και τις αρνητικές τους επιδράσεις στη βιοµηχανία και στους εργαζοµένους στον τοµέα αυτό. Το αντίθετο µάλιστα: Η µονόπλευρη πολιτική λιτότητας ενισχύει την κρίση στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτή και έχει οδηγήσει σε αβάστακτες επιβάρυνσεις των εργαζοµένων. Τις µεγαλύτερες επιπτώσεις έχουν υποστεί η νέοι εργαζόµενοι. Σε πολλές χώρες µια ολόκληρη νέα γενιά που έχει λάβει καλή εκπαίδευση δεν έχει απολύτως καµία προοπτική σε ασφαλείς και καλές θέσεις εργασίας. Μόνο ο συνδυασµός της αποµόχλευσης µε στοχευµένα αναπτυξιακά προγράµµατα θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια επιτυχηµένη έξοδο από την κρίση χωρίς απαράδεκτο κοινωνικό κόστος. Για τη διασφάλιση της µελλοντικής ικανότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας πρέπει να ανοίξει το θέµα της κοινωνικοοικολογικής µετατροπή και δοµής. Για τη διαχείριση των κοινωνικών τάσεων του µέλλοντος πρέπει η ευρωπαϊκή βιοµηχανία να γίνει αποδοτικότερη ως προς τη χρήση των πόρων, να συνυπολογίσει τη δηµογραφική αλλαγή και να εντάξει στην ατζέντα της την ενεργειακή µεταστροφή και την εξέλιξη της κινητικότητας. Η αποδοτικότητα ως προς τη χρήση των πόρων και η περιβαλλοντική βιωσιµότητα αναφορικά στα υλικά και στην ενέργεια συνιστούν δυναµικό παραγωγής, το οποίο καθιστά δυνατή µια νέα δυναµική εξέλιξης. Αντί της προώθησης κερδοσκοπικών οικονοµικών ακινητοποιήσεων, πρέπει η επενδυτική δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα να στραφεί στην περιβαλλοντική µεταστροφή και δοµή. Σε αυτό το πλαίσιο είναι επίσης απαραίτητες και στοχευµένες επενδύσεις στη µόρφωση, στην κατάρτιση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη όπως επίσης και στις υποδοµές, τις οποίες πρέπει να ενισχύσει ενεργά και το δηµόσιο. Για το σηµείο αυτό η στρατηγική Ευρώπη 2020, µε τους πέντε βασικούς στόχους, αποτελεί τη βάση, η οποία µπορεί να εξελιχθεί ακόµα περισσότερο. Βραχυπρόθεσµα, η στρατηγική αυτή αναφέρεται στον προσανατολισµό του ελέγχου του προϋπολογισµού της ΕΕ στους στόχους που έχουν θεσπιστεί και στον τερµατισµό της εσφαλµένης κατανοµής, ειδικότερα στον αγροτικό τοµέα. εν αναφέρεται σε τίποτα λιγότερο από τη διασφάλιση της βιοµηχανικής βάσης, της προστιθέµενης αξίας και της καινοτόµου δύναµης στην Ευρώπη. Μια επιτυχηµένη ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική εξαρτάται από την ιδία παραγωγή σε βιοµηχανίες κλειδιά. Η εισαγωγή του Ευρώ συνοδεύτηκε από την προσµονή ότι η οικονοµική ανάπτυξη, η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και τα ποσοστά πληθωρισµού των κρατών του Ευρώ θα αντισταθµίζοντας «από µόνα τους». Η εν λόγω προσµονή διαψεύστηκε µε δραµατικό τρόπο. Σε µια κοινή νοµισµατική ένωση δεν έχουν πλέον χώρο οι ανεξάρτητες εθνικές χρηµατικές, φορολογικές πολιτικές και οι πολιτικές αλλαγής πορείας. Το µόνο εργαλείο που έχει αποµείνει είναι η πολιτική αµοιβών και η φορολογική πολιτική ως ρυθµιστές της µεµονωµένης οικονοµικής πολιτικής. Μόλις τώρα έχει γίνει εµφανής σε όλες της τις διαστάσεις µια σηµαντική αιτία για την αύξηση των οικονοµικών ανισοτήτων στην Ευρώπη: Μια κοινή ευρωπαϊκή νοµισµατική ένωση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 9 από 14

10 µπορεί να λειτουργήσει µόνο όταν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης ψηφίζουν ταυτόχρονα την οικονοµική και κοινωνική πολιτική. Το IG Metall προωθεί µια δηµοκρατικά ελεγχόµενη οικονοµική πολιτική για την Ευρώπη και µία οικονοµική κυβέρνηση που έχει νοµιµοποιηθεί δηµοκρατικά από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Αυτή η ρύθµιση πρέπει να θεσπίσει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και να υποστηριχθεί από κοινή περιβαλλοντική, κοινωνική πολιτική και πολιτική των υποδοµών. Αυτή η οικονοµική κυβέρνηση συντονίζει της οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές των κρατών µελών και ενισχύει µε τον τρόπο αυτό τη δικαιοπρακτική ικανότητα της εκτελεστικής εξουσίας, έτσι ώστε να προωθηθεί ουσιαστικά η διαδικασία ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση µιας πολιτικής ένωσης. Η εφαρµογή µιας ευρωπαϊκής συντονιστικής πολιτικής θα διευκολυνθεί µέσω των διαδικασιών της συνδιαχείρισης στις εργασιακές σχέσεις. Η συνδιαχείριση σχηµατίζει τις βάσεις της δοµής της Ευρώπης στις επιχειρήσεις. Η εφαρµογή µιας δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένης οικονοµικής πολιτικής απαιτεί υψηλό βαθµό συνδιαχείρισης εκ µέρους των επιχειρήσεων. Οι βάσεις για µια δυνατή και ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω τόσο στην πράξη όσο και νοµικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόµα και εν καιρώ κρίσης, όταν οι επιπτώσεις των διαδικασιών αναδιάρθρωσης απειλούν τους απασχολούµενους, πρέπει να εξισορροπηθεί ο ιστός µεταξύ της πλευράς των εργαζοµένων και των εργοδοτών. Το IG Metall ζητάει από την Ευρώπη εκτεταµένη νοµοθετική αρµοδιότητα στη φορολογική πολιτική, κοινά φορολογικά µέσα και κοινή αρµοδιότητα επιβολής φόρου. Μόνο µε τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η µελλοντική αποτροπή του φορολογικού ντάµπινγκ. Ο ανταγωνισµός για τους µικρότερους φόρους και η αµοιβαία χρήση της υπεροχής των κρατών µελών πρέπει να αποτραπεί. Η ΕΕ χρειάζεται ελάχιστα όρια (βάσεις υπολογισµού και φορολογικοί δείκτες) για τη φορολόγηση του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων. Όµως και τα συνδικάτα πρέπει να συνεισφέρουν φορολογικά στο πλαίσιο µιας κοινής νοµισµατικής ένωσης. Αυτό ισχύει ειδικότερα για το συντονισµό των αποδοχών. Η ψήφιση της πολιτικής των αµοιβών µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η νοµισµατική ζώνη. Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα έχουν ήδη αναπτύξει τα πρώτα όργανα για το συντονισµό των αµοιβών (τύπος συντονισµού των αµοιβών της EMB). Αυτά πρέπει να εφαρµοστούν και να εξελιχθούν, προς αποφυγή µιας περαιτέρω µείωσης του βιοτικού επιπέδου στην Ευρώπη. Επίσης, ο συντονισµός των αµοιβών των ευρωπαϊκών συνδικάτων πρέπει να γίνει αντιληπτός ως µέρος µιας πανευρωπαϊκής πολιτικής της κατανοµής και οικονοµικής πολιτικής που βασίζεται στην κοινωνική ευηµερία και στη σταθερότητα. Ο συντονισµός πρέπει οπωσδήποτε να πραγµατοποιηθεί µέσω των συνδικάτων. Οι παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου («Τρόικα») στη συλλογική αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων απορρίπτονται απερίφραστα από την IG Metall. Ο συνδικαλιστικός συντονισµός των αµοιβών είναι αποτελεσµατικός εφόσον υπάρχει συνδικαλιστική δικαιοπρακτική ικανότητα και οι µισθολογικές ρυθµίσεις µέσω δέσµευσης από συλλογική σύµβαση των επιχειρήσεων επανέρθουν στη βάση της ανάπτυξης του πραγµατικού εισοδήµατος και των εργασιακών συνθηκών. Αντίθετη στα δύο αυτά επιχειρήµατα είναι η συνεχής αποκανονιστικοποίηση των αγορών εργασίας, όπως αυτή µετατράπηκε σε πρότυπο ευρωπαϊκής πολιτικής αγοράς της εργασίας και απασχόλησης από το σχέδιο στρατηγικής της γερµανικής πολιτικής ατζέντας σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η σηµαντική προσαύξηση προκάλεσε αποκανονιστικοποίηση, οι συχνά κρίσιµες εργασιακές συνθήκες ανέστειλαν όχι απλά την συνδικαλιστική δικαιοπρακτική ικανότητα αλλά προκάλεσαν εξάπλωση σε ζώνες χωρίς πραγµατικές συλλογικές συµβάσεις. Οκτώβριος 2012 Σελίδα 10 από 14

11 Μία νέα τάξη στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι απαραίτητη. Αυτή δεν πρέπει απλά να προστατεύει και να προωθεί τις διασφαλισµένες µέσω συλλογικών συµβάσεων εργασιακές συνθήκες αλλά και να συνεισφέρει στον περιορισµό της εργασιακής ανασφάλειας. Η διάσωση του Ευρώ απαιτεί κοινή ανάληψη ευθύνης και κοινό έλεγχο των εθνικών προϋπολογισµών Μια προφανής αιτία για την κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει πολλές χώρες της Ευρωζώνης είναι η µονόπλευρη κατασκευή της σύµβασης του Μάαστριχτ. Οι ανισορροπίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών δεν ήταν πλέον δυνατό να αντισταθµιστούν µέσω υποτίµησης των εθνικών νοµισµάτων. Η πολιτική των αµοιβών υπερεκτιµήθηκε στη δράση της ως αντισταθµιστικός µηχανισµός. Το IG Metall υποστηρίζει σθεναρά την εξακολούθηση του Ευρώ. Τάσσεται υπέρ µιας ουσιαστικά κοινής ευθύνης, για τη µακροπρόθεσµη διασφάλιση µιας αλληλέγγυας χρηµατοδότησης των χωρών µε ελλειµµατικό ισοζύγιο πληρωµών και την αποφυγή του κινδύνου αφερεγγυότητας µεµονωµένων χωρών. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η µείωση των οικονοµικών βαρών των χωρών µε ελλειµµατικό ισοζύγιο πληρωµών. Αυτό σηµαίνει ότι αυτές οι χώρες πρέπει να καταβάλουν µικρότερα επιτόκια για τα χρέη τους και συνεπώς θα µπορέσουν να βγουν γρηγορότερα από την κρίση. Αυτό επίσης σηµαίνει ότι οι λιγότερο χρεωµένες χώρες όπως η Γερµανία θα πρέπει να καταβάλουν µεγαλύτερα ποσά για τα δικά τους χρέη. Αυτό το πρόσθετο κόστος για τη Γερµανία και τις άλλες πλεονασµατικές χώρες είναι ωστόσο µικρότερο από τα οφέλη για τη γερµανική οικονοµία και την εξαγωγική βιοµηχανία. Ο αυστηρός κοινοτικός έλεγχος των εθνικών προϋπολογισµών και η κοινή ευθύνη είναι άρρηκτα συνδεδεµένες έννοιες. Απαιτούν τροποποιήσεις των εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Το IG Metall προωθεί στο πλαίσιο αυτό τη σταθεροποίηση των δηµοκρατικών δοµών λήψης αποφάσεων µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συµπερίληψη άµεσων δυνατοτήτων συµµετοχής για τους πολίτες της Ευρώπης. Υπό το πρίσµα των επίκαιρων συνθηκών µένει να αποφασιστεί η υποβολή στα εθνικά κοινοβούλια του αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προϋπολογισµού µέσω των εσόδων ή εξόδων. Ένα σύµφωνο απόσβεσης θα µπορούσε να αναλάβει την προσωρινή κοινή χρηµατοδότηση του δηµοσίου χρέους σε ποσοστό που υπερβαίνει το όριο του 60 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσε να συνεισφέρει τα µέγιστα στη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση της κρίσης. Το IG Metall θεωρεί λογικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο πλαίσιο ενός προσωρινού µέτρου, να υποστηρίζει τα δηµοσιονοµικά στις υπερχρεωµένες χώρες της νοµισµατικής ένωσης µέσω της άµεσης αγοράς των κρατικών οµολόγων στην πρωτογενή αγορά. Το IG Metall συνηγορεί συνεπώς υπέρ της παρέµβασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Η οµπρέλα διάσωσης του ΕΜΣ µπορεί ως εκ τούτου να επεκταθεί στο θέµα της σταθεροποίησης των κρατών που αντιµετωπίζουν την κρίση µε δανειοδοτικές πράξεις. Με τη βοήθεια αυτού του µέτρου διασφαλίζεται η δυνατότητα απορρόφησης των οικονοµικών µέσων εκ µέρους των υπερχρεωµένων χορών και η προστασία τους από την κερδοσκοπία λόγω µιας κρατικής χρεοκοπίας. Οι χώρες του Ευρώ υποτάσσονται κατά τις υποβολές αιτηµάτων βοήθειας στον ΕΜΣ (και στο ΕΣΧΕ) και στην ΕΚΤ σε µια πραγµατική οικονοµική κυβέρνηση χωρίς δηµοκρατική νοµιµοποίηση και έλεγχο. Οι εν λόγω κυβερνήσεις αναγκάζονται λόγω του δηµοσιονοµικού συµφώνου σε τροµερά µέτρα οικονοµίας και περικοπές, ειδικότερα στον οικονοµικό τοµέα αλλά και στις πληρωµές. Η συνεπαγόµενη ελαστικότητα των αγορών εργασίας και η εκχώρηση δηµόσιας ιδιοκτησίας αποτελούν επίσης µέρος αυτής της Οκτώβριος 2012 Σελίδα 11 από 14

12 πολιτικής λιτότητας. Το IG Metall απορρίπτει τις παρεµβάσεις στους εργαζοµένους στην Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται µια ευρεία ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών αγορών Οι οικονοµικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη βιοµηχανία στην Ευρώπη πρέπει να βελτιωθούν άµεσα. Οι τράπεζες πρέπει να εξυπηρετούν την πραγµατική οικονοµία. Η επιχειρηµατική αποστολή των τραπεζών αφορά στη διασφάλιση της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και όχι στην κερδοσκοπία µε αδιαφανή πιστωτικά µέσα υψηλού κινδύνου. Ως συνυπεύθυνες για τη κρίση, οι τράπεζες πρέπει να συµµετάσχουν στα έξοδα για την υπερνίκηση της κρίσης. Το IG Metall προωθεί µια εκτεταµένη ρύθµιση των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών αγορών µεταξύ άλλων την αποσύνδεση των εργασιών αποδοχής καταθέσεων και των πιστοδοτικών πράξεων των τραπεζών από την κατονοµαζόµενη επενδυτική τραπεζική. Ενώ στην εγγύηση καταθέσεων ρόλο εγγυητή αναλαµβάνει και το κράτος, κατά την επενδυτική τραπεζική την ευθύνη πρέπει να αναλαµβάνουν οι ιδιοκτήτες, πανευρωπαϊκή απαγόρευση της ανοιχτής πώλησης, ρύθµιση των κερδοσκοπικών, πολυβαθµιαίων κεκτηµένων πιστωτικών τίτλων και την εισαγωγή ενός «πιστωτικού µέσου TÜV», αυστηρή ρύθµιση των παραγώγων, περιορισµός των συναλλαγών υψηλής συχνότητας. Η ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών αγορών εµπεριέχει και ένα φόρο επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), ο οποίος στοχεύει στην µετατροπή των κερδοσκοπικών δηµοσιονοµικών πράξεων σε µη ελκυστικές δράσεις. Η επιβολή του φόρου επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο ή τουλάχιστον στο πλαίσιο της ΕΕ είναι λογική οικονοµικά και πολιτικά επιθυµητή. Ωστόσο δεν είναι κάτι που θα υλοποιηθεί µέσα σε λογικό χρονικό διάστηµα. Ως δεύτερη καλύτερη λύση προσφέρεται η εισαγωγή εντός της Ευρωζώνης σε ή ακόµα µόνο από ουσιαστικά κράτη µέλη της Ευρωζώνης. Η Ευρώπη χρειάζεται µια ενεργή ευρωπαϊκή εποπτεία των τραπεζών. Αυτό ισχύει κυρίως για τράπεζες που αφορούν στο σύστηµα, οι οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς. Οι ποσοστώσεις ιδίου κεφαλαίου των τραπεζών πρέπει να αυξηθούν προς αποφυγή της ανάγκης εκ νέου διάσωσης των τραπεζών σε περίπτωση κρίσης από τους φορολογούµενους. Στα κράτη µέλη της ΕΕ πρέπει να εφαρµοστούν δεσµευτικά συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων των τραπεζών. Αναφορικά σε τράπεζες που σχετίζονται µε το σύστηµα, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτείται ένα πανευρωπαϊκό σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων. Η ΕΕ χρειάζεται έναν ευρωπαϊκό οργανισµό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο οποίος πρέπει να ιδρυθεί υπό τη µορφή δηµοσίου (όχι οργανωµένος βάσει του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας) και ανεξάρτητου οργανισµού. Το IG Metall υποστηρίζει το διαχωρισµό του τραπεζικού συστήµατος. Για τον περιορισµό των «συστηµικών» κινδύνων που προκύπτουν από τις ασύµφορες επενδύσεις των τραπεζών γενικών εργασιών, θα πρέπει να διαχωριστεί ρητά η επενδυτική τραπεζική από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. Οι εντονότερες ρυθµίσεις είναι σηµαντικές και για τις αγορές πρώτων υλών εκτός από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Για την πρόληψη της κερδοσκοπίας και της περίπλοκης Οκτώβριος 2012 Σελίδα 12 από 14

13 αστάθειας των τιµών και τη δίκαιη διαµόρφωση στον ίδιο βαθµό της πρόσβασης στις πρώτες ύλες από όλους τους επιχειρηµατίες θα πρέπει και για παράδειγµα και η αγορά βασικών εµπορευµάτων του Λονδίνου να επιστρέψει στην άποψη των ρυθµιστικών µέτρων. Στο σύνολό τους, αυτά τα ρυθµιστικά µέτρα θα αποτελούσαν το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση της ένωσης της αλληλεγγύης και της πολιτικής ένωσης και θα έπαιζαν ρόλο θεµέλιου λίθου για τη σταθεροποίηση της κοινής νοµισµατικής ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την υποστήριξη των πολιτών. Για το λόγο αυτό πρέπει να µετατραπεί σε µια κοινωνική ένωση. Το IG Metall υποστηρίζει ότι η Ευρώπη πρέπει τελικά να στραφεί εκ νέου στους εργαζοµένους. Οι κοινωνικοί και οικονοµικοί φόβοι του πληθυσµού πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Πολλοί πολίτες στην Ευρώπη έχουν την άποψη ότι η πολιτική της ΕΕ εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα συµφέροντα των επιχειρήσεων και των οµάδων ειδικών συµφερόντων. Συνεπώς, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλαµβάνεται συχνά πυκνά ως απειλή. Η ελκυστικότητα του «ευρωπαϊκού έργου» έχει πληγεί από τις κοινωνικές ανισορροπίες, τις οποίες βιώνουν την παρούσα στιγµή. Τα κοινωνικά θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως αυτά καθορίζονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων στη Συνθήκη της Λισσαβόνας, θα πρέπει να υπερτερούν των οικονοµικών ελευθεριών. Το IG Metall προωθεί σε συνεργασία µε τα ευρωπαϊκά συνδικάτα µία «κοινωνική ρήτρα προόδου» για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενσωµατωµένο κοµµάτι του ευρωπαϊκού πρωτογενούς δικαίου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται οι εθνικές επιτεύξεις όπως είναι τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα και τα συστήµατα συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Η εξέλιξη κοινών υψηλών κοινωνικών κατώτατων προτύπων πρέπει να είναι µια προτεραιότητα για την κοινωνική Ευρώπη. Έως το σηµείο αυτό πρέπει να υπερασπιστούν οι εθνικές επιτεύξεις στην κοινωνική πολιτική. Φυσικά, το IG Metall στρέφεται ρητά εναντίον όλων των τάσεων για περαιτέρω αβεβαιότητα της εργασίας, ενώ µπορεί να υποστηρίξει το σχέδιο «Flexicurity», εφόσον έχει θεσπιστεί προκαταβολικά η ασφάλεια. Τα κοινωνικά συστήµατα έχουν διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι πολίτες στην ΕΕ να έχουν διασφαλισµένη την ισότητα ευκαιριών, τις δυνατότητες συµµετοχής, την κοινωνική ένταξη και την διασφάλιση έναντι σοβαρών κινδύνων της ζωής. Πρέπει να σταµατήσουν οι διακρίσεις που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και οι µετανάστες στην επιχειρηµατική και στην κοινωνική ζωή. Συνεπώς απαιτείται ο περιορισµός της αβέβαιης επισφαλούς απασχόλησης ακόµα και για τους νέους εργαζοµένους. Το IG Metall προτείνει ως εκ τούτου µια κοινωνική συµφωνία για την Ευρώπη. Μια κοινωνική συµφωνία του είδους αυτού µπορεί να δηµιουργήσει την απαραίτητη ισορροπία και ψήφιση των εφαρµοζόµενων κοινωνικών πολιτικών των κρατών µελών και των πλαισιακών δεδοµένων από τις Βρυξέλλες. Η κοινωνική συµφωνία διαθέτει τα παρακάτω ουσιαστικά στοιχεία: Αρχικά πρέπει να επανέρθει η τάξη στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται µέτρα, τα οποία θα αποτρέψουν την περαιτέρω διάδοση του ποσοστού των χαµηλόµισθων και τη µισθολογική ψαλίδα στην Ευρώπη. Ως θεµελιώδης αρχή πρέπει να καταρτιστεί η αρχή των ίδιων αµοιβών και ίσων δικαιωµάτων για ισάξια εργασία στον ίδιο χώρο. Κατά δεύτερον πρέπει να καταπολεµηθεί το κοινωνικό ντάµπινκγ. Εκτός του περιορισµού της κρίσιµης απασχόλησης µπορεί να καταπολεµηθεί το κοινωνικό ντάµπινγκ µε κατώτατες αµοιβές σε όλους τους τοµείς, όπου κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο. Κατά τρίτον, το IG Metall προωθεί πιο δυνατά δικαιώµατα συµµετοχής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των συνδικάτων τους στα κράτη µέλη και σε Οκτώβριος 2012 Σελίδα 13 από 14

14 ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συµµετοχή, η δηµοκρατία και η συνδιαχείριση στις επιχειρήσεις είναι τα στοιχεία που δείχνουν το δρόµο προς την κοινωνική Ευρώπη. Αυτά τα στοιχεία τηρήθηκαν κατά την κρίση του 2008 και επηρέασαν την επιτυχηµένη υπερνίκηση της κρίσης στη Γερµανία. Οι δυνατές ευρωπαϊκές βιοµηχανίες και υπηρεσίες χρειάζονται δυνατά, ικανά για δράση συνδικάτα και ανταγωνιστικούς εκπροσώπους των εργαζοµένων. Η ΕΕ χρειάζεται την πολιτική ένωση Οι εξελίξεις από το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης αναφορικά στην κρίση αναχρηµατοδότησης των δηµοσίων χρεών έφεραν στην επιφάνεια σοβαρές δοµικές ελλείψεις στη θεσµική δοµή της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης. Έγινε σαφές ότι η συνέχιση της Ένωσης δεν είναι δυνατή χωρίς την εµβάθυνση της πολιτικής ενσωµάτωσης. Εν όψει των εµπειριών από την διαχείριση της κρίσης του Ευρώ προσφέρεται µε σκοπό την ανάπτυξη η ευρωπαϊκή ενσωµάτωση µιας «διπλής στρατηγικής». Από τη µία έχει να κάνει µε βραχυπρόθεσµα κονδύλια, τα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθούν διακυβερνητικά εντός του υπάρχοντος συµβατικού πλαισίου της ΕΕ. Από την άλλη χρειάζεται µεσοπρόθεσµα µια νέα συµβατική βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ξεπεραστούν τα «µαιευτικά σφάλµατα» της ευρωπαϊκής οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης και για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για µια πολιτική ένωση. Η αφετηρία της εµβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενσωµάτωσης είναι ο πυρήνας της Ευρώπης, ο οποίος αποτελείται από τα κράτη µέλη της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης. Ο βασικός στόχος των θεσµικών µεταρρυθµίσεων θα πρέπει να είναι µια ανεξάρτητη, δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη οικονοµική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα απαιτήσει εθνικές αρµοδιότητες στο χώρο της φορολογικής και της οικονοµικής πολιτικής και προϋπολογισµό ικανού δράσης στην κατεύθυνση της ΕΕ. Μια «ισχυρή Ευρώπη» δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς ανάλογες αρµοδιότητες της ΕΕ. Το γεγονός αυτό απαιτεί τη µεταβίβαση κυριαρχικών δικαιωµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας πρώτος αρχικός πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονοµικής ρύθµισης είναι µια φορολογική ένωση µε εκτεταµένες νοµοθετικές αρµοδιότητες στον τοµέα της φορολογικής πολιτικής ή µια ένωση µε δική της αρµοδιότητα επιβολής φόρου. Με ή χωρίς την αυτόνοµη αρµοδιότητα επιβολής φόρου, η Ευρώπη χρειάζεται σηµαντικά αυξηµένο κοινοτικό προϋπολογισµό, ούτως ώστε στα έτη των µόνιµων µεταρρυθµίσεων να είναι σε θέση να υποστηρίζει τα ασθενέστερα κράτη µέλη. Το IG Metall ζητάει µια εµφανώς µεγαλύτερη ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πρέπει να περιβληθεί µε εκτεταµένα δικαιώµατα ελέγχου και πρωτοβουλίας. Το κοινοβούλιο πρέπει µελλοντικά µετά από την ενοποίηση του εκλογικού δικαίου να εκλέγεται από διεθνικούς εκλογικούς καταλόγους. Και πάλι αυτό µε τη σειρά του απαιτεί µια επέκταση του νοµικού καθεστώτος και τον οικονοµικό εξοπλισµό των ευρωπαϊκών κοµµάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να συσκέπτεται και να αποφασίζει για κάποιες ευρωπαϊκές νοµοθεσίες. Ένα ακόµα απαραίτητο µεταρρυθµιστικό στοιχείο είναι η εκλογή της αρχηγίας της επιτροπής. Αυτός είναι ο µοναδικός τρόπος που οδηγεί την επιτροπή της ΕΕ σε µια «πραγµατική» ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Επίσης θα βελτιωθεί η άµεση εκπροσώπηση των συµφερόντων των κρατών µελών της ΕΕ. Ο στόχος της ευρωπαϊκής ενσωµάτωσης βάσει της τρέχουσας κατάστασης των πραγµάτων δεν µπορεί να έχει τη µορφή ενός ευρωπαϊκού οµόσπονδου κράτους γερµανικού τύπου. Τα µεγάλα ιστορικά ιδιώµατα των κρατών µελών της ΕΕ δεν επιτρέπουν µια τέτοια προοπτική. Το IG Metall υποστηρίζει την πρόταση της δηµιουργίας µιας «ευρωπαϊκής συνέλευσης», η οποία θα επεξεργάζεται ευρείες οικονοµικές συζητήσεις και εκτεταµένη δηµοκρατική συµµετοχή των συµβατικών αρχών για µια πολιτική και κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση. Οκτώβριος 2012 Σελίδα 14 από 14

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention»

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention» 26.11.2014 Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών «1ο Eurobank Greek Exports Convention» Αθήνα, 26.11.2014 Ξενοδοχείο Intercontinental 1. Εισαγωγή Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

20+2 Προτάσεις Διεκδίκησης

20+2 Προτάσεις Διεκδίκησης 20+2 Προτάσεις Διεκδίκησης Α. Οικονομική Πολιτική 1. Να καταργηθεί ο θεσμός της Τρόικα. Το ΔΝΤ να μην συμμετέχει σε προγράμματα της Ε.Ε. Τα Κράτη-Μέλη να στηρίζονται από Ευρωπαϊκά Ταμεία και μηχανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ 21 MAΪΟΥ 2010 Ο ΣΥΕΤΕ, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΕΤΕ προσδοκούν σε ταχύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.1.2009 COM(2009) 34 τελικό Τόµος I Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ. Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2013 Hilton αίθουσα Galaxy

Η ΣΗΜΑΣΙΑ. Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2013 Hilton αίθουσα Galaxy ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΞΙΟΤΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα