ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. 1. Ορισµοί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. 1. Ορισµοί"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 1. Ορισµοί Οι πωλήσεις των προϊόντων µε την εµπορική επωνυµία «Prada» που πραγµατοποιούνται εξ αποστάσεως µέσω της ιστοσελίδας (εφεξής «Ιστοσελίδα»), διέπονται από τους κάτωθι Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής «Γενικοί Όροι»). Τα προϊόντα που διατίθενται µέσω της Ιστοσελίδας, πωλούνται απευθείας από την Prada S.p.Α. (εφεξής «PRADA»). Η PRADA είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ιταλικό δίκαιο, µε καταστατική έδρα στο Μιλάνο, επί της οδού Antonio Fogazzaro, Milano (ΜΙ) Italia, αριθµό φορολογικού µητρώου και Νούµερο Εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Μιλάνο Η PRADA, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, έχει αποφασίσει να δηµιουργήσει για ορισµένα από τα προϊόντα της, παράλληλα µε το δίκτυο καταστηµάτων άµεσης και αποκλειστικής πώλησης, ένα δίκτυο πωλήσεων εξ αποστάσεως µέσω Ιστοσελίδας, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής από συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων «Prada». Ο κατάλογος των προϊόντων «Prada» που διατίθενται προς πώληση εξ αποστάσεως, είναι διαθέσιµος στην Ιστοσελίδα. Οι Γενικοί Όροι είναι διαθέσιµοι στην ιταλική, αγγλική, γαλλική, γερµανική, ισπανική, ολλανδική, πορτογαλική και ελληνική γλώσσα. 2. Εισαγωγή 2.1. Η χρήση της υπηρεσίας πώλησης εξ αποστάσεως, όπως περιγράφεται στους Γενικούς Όρους, επιτρέπεται αποκλειστικά σε καταναλωτές (εφεξής «Πελάτης» ή, στον πληθυντικό, «Πελάτες») οι οποίοι, σύµφωνα µε την έννοια που τους αποδίδεται από το νόµο και τη νοµολογία, είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν για σκοπούς που δεν σχετίζονται µε τυχόν προσωπική τους εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή επαγγελµατική δραστηριότητα και είναι άνω των 18 ετών (για ανηλίκους απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόµιµο εκπρόσωπό τους). Η αγορά των προϊόντων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοσή τους θα γίνει αποκλειστικά σε µια από τις ακόλουθες χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Πριγκιπάτο του Μονακό, Ηνωµένο Βασίλειο και Ελβετία Απαγορεύονται ρητά η µεταπώληση, ενοικίαση ή µεταβίβαση έναντι αµοιβής των προϊόντων που αγοράζονται µέσω της Ιστοσελίδας για οιονδήποτε εµπορικό ή άλλο επαγγελµατικό σκοπό Η εταιρεία PRADA µπορεί να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης καλείται να αποδέχεται αποκλειστικά τους Γενικούς Όρους που είναι σε ισχύ τη στιγµή της εκάστοτε αγοράς Οι Γενικοί Όροι δηµοσιεύονται στην Ιστοσελίδα µε σκοπό τη γνωστοποίησή τους, δίνοντας στον Πελάτη τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφος 3 του Νοµοθετικού Διατάγµατος Νο 70, ηµεροµηνίας 9 Απριλίου 2003 («Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά»). Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.8 των Γενικών Όρων, αντίγραφο αυτών θα αποστέλλεται από την PRADA µε στον Πελάτη. 3. Αγορά 3.1. Καθένα εκ των επιλεγµένων προϊόντων δύναται να απεικονιστεί µέσω ειδικού συνδέσµου που επιτρέπει την εµφάνιση φωτογραφιών του αντικειµένου, της τιµής µονάδας και των διαθέσιµων χρωµάτων και µεγεθών (όπου υπάρχουν). 1

2 3.2. Κάθε πώληση που διενεργεί η PRADA µέσω της online υπηρεσίας πώλησης εξ αποστάσεως (εφεξής «Υπηρεσία») µπορεί να αφορά σε ένα ή περισσότερα προϊόντα, µε µέγιστο αριθµό τα 9 τεµάχια ανά είδος. Η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, τους περιορισµούς στις ποσότητες ή/και το είδος των προϊόντων που είναι διαθέσιµα µέσω της Υπηρεσίας. Οι σχετικές µε τα προϊόντα «Prada» που διατίθενται µέσω της Υπηρεσίας πληροφορίες, παρέχονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και συγκεκριµένα, τα άρθρα 49 και 51 του Νοµοθετικού Διατάγµατος Νο 206, ηµεροµηνίας 6 Σεπτεµβρίου 2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Νοµοθετικό Διάταγµα Νο 21, ηµεροµηνίας 21 Φεβρουαρίου 2014 (εφεξής «Κώδικας Προστασίας Καταναλωτή») Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη της επιλογής των προϊόντων της αρεσκείας του, περιγραφή των οποίων θα περιλαµβάνεται στο καλάθι αγορών του. Προκειµένου η περιγραφή να αποτελεί σωστή και ολοκληρωµένη παρουσίαση των προϊόντων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, συµπεριλαµβάνονται σε αυτήν οι διαστάσεις ή τα µεγέθη (όπου υπάρχουν) και µια ή περισσότερες φωτογραφίες απεικόνισης σε ψηφιακή µορφή Παρά το γεγονός ότι η PRADA λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι οι φωτογραφίες που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι πιστές αναπαραγωγές των πρωτότυπων προϊόντων, χρησιµοποιώντας, όπου είναι εφικτό, κάθε δυνατή λύση που προσφέρει η τεχνολογία ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο οι ανακρίβειες, υπάρχει πάντα η πιθανότητα παραλλαγών, ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανάλυσης χρωµάτων του υπολογιστή του Πελάτη. Ως εκ τούτου, η PRADA δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για πιθανές αλλοιώσεις των γραφικών απεικονίσεων των προϊόντων «Prada» που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, εφόσον αυτές οφείλονται στα προαναφερθέντα τεχνικά αίτια Προκειµένου να εµφανιστούν τα επιλεγµένα προϊόντα και το συνολικό οφειλόµενο ποσό της παραγγελίας, πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του καλαθιού αγορών. Ο Πελάτης παρακαλείται πριν προβεί σε επιβεβαίωση της παραγγελίας του, να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχοµένου του καλαθιού αγορών, να συµπληρώσει τη φόρµα παραγγελίας σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στη καρτέλα της Ιστοσελίδας και να επιβεβαιώσει πως έχει διαβάσει και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Στην περίπτωση που ο Πελάτης χρειαστεί να προβεί σε αλλαγές (π.χ. στο είδος ή την ποσότητα) ή διορθώσεις ενδεχόµενων λαθών στην παραγγελία, θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα Με την επιβεβαίωση, η παραγγελία αποστέλλεται απευθείας στην PRADA και αρχειοθετείται στο σύστηµα παρακολούθησης παραγγελιών της PRADA, υπηρεσία που παρέχεται από την «Arturai - Tecnologias de Informacao, Lda» µε έδρα στην Πορτογαλία. Ο Πελάτης µπορεί να ελέγξει την κατάσταση της παραγγελίας του ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς, συστήνεται στον πελάτη να τηλεφορτώσει, αποθηκεύσει ή εκτυπώσει τους Γενικούς Όρους σε ισχύ τη στιγµή της ολοκλήρωσης της αγοράς. Ο Πελάτης θα λάβει επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στη φόρµα παραγγελίας, µήνυµα το οποίο θα περιλαµβάνει: επιβεβαίωση των όρων αγοράς όπως προβλέπεται από το άρθρο 51 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, γραπτή επιβεβαίωση του προϊόντος που παραγγέλθηκε µε αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του, στοιχεία σχετικά µε την PRADA σύµφωνα µε το άρθρο 14 των Γενικών Όρων, την τελική τιµή του προϊόντος, τον τρόπο πληρωµής ή το ποσό που έχει ήδη καταβάλει ο Πελάτης, το δικαίωµα υπαναχώρησης και τον τρόπο ακύρωσης της παραγγελίας, τη γεωγραφική διεύθυνση για υποβολή πιθανών παραπόνων, πληροφορίες σχετικές µε τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης, την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έµπορος οφείλει να έχει παραδώσει το προϊόν της παραγγελίας, νοµική εγγύηση σχετικά µε τη συµµόρφωση των προϊόντων και το κόστος χρήσης της Ιστοσελίδας στην περίπτωση που αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί σε διαφορετική βάση Η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει παραγγελίες από Πελάτη µε τον οποίο βρίσκεται σε δικαστική διαµάχη για παλαιότερη παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα γίνεται αποδεκτή καµία παραγγελία από την PRADA και δεν θα συνάπτεται καµία σύµβαση µεταξύ της PRADA και του Πελάτη. Η 2

3 PRADA διατηρεί επίσης το δικαίωµα να απορρίψει παραγγελίες από Πελάτη τον οποίο κρίνει αφερέγγυο, εξαιτίας περιπτώσεων µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε, παλαιότερη παραβίαση των Γενικών Όρων που αφορούν στην αγορά προϊόντων µέσω της Ιστοσελίδας, πρόθεση του Πελάτη να αγοράσει προϊόντα για σκοπούς που σχετίζονται µε εµπορική ή άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα του ιδίου ή άλλου ατόµου, έλλειψη από τη πλευρά του Πελάτη πραγµατικού και ειλικρινούς ενδιαφέροντος για την απόκτηση των προϊόντων που παρήγγειλε, καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης όπως αυτό αναγνωρίζεται στην παράγραφο 10 παρακάτω ή οιαδήποτε άλλη νόµιµη αιτία, ιδίως εάν ο Πελάτης έχει εµπλακεί σε κάθε είδους παράνοµη δραστηριότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υποβολή παραγγελίας από τον Πελάτη θα θεωρείται άκυρη. Η PRADA θα ενηµερώνει τον Πελάτη µέσω e- mail για την µη αποδοχή της παραγγελίας εκ µέρους της ίδιας της εταιρείας και για την αδυναµία σύναψης σύµβασης, φροντίζοντας επίσης για τη διαγραφή κάθε χρέωσης ή/και εξόδων που βαρύνουν τον Πελάτη. Η PRADA οφείλει να ενηµερώσει τον Πελάτη για την ενδεχόµενη αδυναµία αποδοχής των παραγγελιών εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία πραγµατικής λήψης των, φροντίζοντας για την επιστροφή χρηµατικών ποσών που ενδέχεται να έχουν ήδη καταβληθεί από τον Πελάτη µε online πληρωµή Η φόρµα παραγγελίας και τα στοιχεία του Πελάτη που αντιστοιχούν σε αυτήν, θα τηρούνται στα αρχεία της PRADA για όσο διάστηµα προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, µε την επιφύλαξη ενδεχόµενης χρήσης των εν λόγω δεδοµένων, για σκοπούς που δεν σχετίζονται µε την αγορά, σύµφωνα µε τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, και κατόπιν προληπτικής ρητής συγκατάθεσης του Πελάτη. 4. Διαθεσιµότητα 4.1. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως τα αποθέµατα των προϊόντων που διατίθενται από την PRADA µέσω της Υπηρεσίας, είναι περιορισµένα. Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της διαθεσιµότητας καθενός εκ των προϊόντων που διατίθεται προς πώληση στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγµή, είτε µε τη δηµιουργία καλαθιού αγορών Πελάτη είτε, µεταγενέστερα, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο Πελάτης γνωρίζει συνεπώς πως η διαθεσιµότητα όλων των προϊόντων που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα, αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη χρονική στιγµή Η διαδικασία της αγοράς πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως. Σε αντίθετη περίπτωση, το περιεχόµενο του καλαθιού αγορών διαγράφεται, χωρίς αποθήκευση του σταδίου της διαδικασίας αγοράς Περιστασιακά ενδέχεται να παρατηρηθούν απροσδόκητες ελλείψεις στη διαθεσιµότητα κάποιων προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η PRADA θα ενηµερώσει τον Πελάτη άµεσα (σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσµιών παράδοσης που ορίζονται παρακάτω) µέσω ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, δίνοντας στον Πελάτη τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα στην αγορά ενός προϊόντος ίσης αξίας µε αυτό που βρίσκεται σε έλλειψη ή την ακύρωση της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να ακυρώσει την παραγγελία, δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία χρέωση στην πιστωτική του κάρτα. Εάν η χρέωση έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, το ποσό θα επιστρέφεται άµεσα στον Πελάτη Η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να αντικαταστήσει τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση µέσω της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση. 5. Ολοκλήρωση παραγγελίας 5.1. Η διαδικασία αγοράς ολοκληρώνεται τη στιγµή που ο Πελάτης επιλέξει την «Επιβεβαίωση». Με την επιβεβαίωση, η παραγγελία αποστέλλεται στην PRADA προκειµένου να διεκπεραιωθεί και δεν δύναται να γίνει περαιτέρω τροποποίηση ή ακύρωσή της, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στους Γενικούς Όρους ή προβλέπονται από την ισχύουσα ιταλική νοµοθεσία. Η απεσταλµένη παραγγελία κρίνεται δεσµευτική για την PRADA, µόνο στην περίπτωση που η διαδικασία αγοράς έχει ολοκληρωθεί χωρίς παραλείψεις ή λάθη και δεν έχουν παρατηρηθεί σφάλµατα στη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Η σύµβαση ως 3

4 εκ τούτου µεταξύ της PRADA και του Πελάτη, θεωρείται πως συνάπτεται τη στιγµή που ο Πελάτης λαµβάνει την επιβεβαίωση από τη πλευρά της PRADA, πως η εντολή αγοράς, που εστάλη σύµφωνα µε τη διαδικασία αγοράς, καταχωρήθηκε επιτυχώς έπειτα από επαλήθευση της διαθεσιµότητας του προϊόντος που παραγγέλθηκε και πραγµατοποίηση της χρέωσης του τελικού οφειλόµενου ποσού στην πιστωτική κάρτα του Πελάτη Η επιβεβαίωση της παραγγελίας αποτελεί επίσης, απόδειξη αποδοχής από τη πλευρά του Πελάτη, των διατάξεων που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους Τα δεδοµένα που καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα αποτελούν πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αφορούν στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ της PRADA και του Πελάτη. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της PRADA και του Πελάτη, αναφορικά µε συναλλαγή που ολοκληρώθηκε µέσω της Ιστοσελίδας, τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί από την PRADA θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της εν λόγω συναλλαγής. 6. Τιµή και Τρόπος Πληρωµής 6.1. Οι τιµές όλων των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στην Ιστοσελίδα περιλαµβάνουν Φ.Π.Α Οι τιµές αναγράφονται σε Ευρώ (EUR) για αποστολές σε Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Πριγκιπάτο του Μονακό, σε Λίρες Αγγλίας (GBP) για αποστολές στο Ηνωµένο Βασίλειο και σε Ελβετικά Φράγκα (CHF) για αποστολές στην Ελβετία Το συνολικό ποσό πληρωµής που εµφανίζεται κατά τη διαδικασία αγοράς, περιλαµβάνει τα έξοδα αποστολής και απεικονίζεται στο καλάθι αγορών, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται παρακάτω Η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τις τιµές των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση µέσω της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Ο Πελάτης θα χρεωθεί σύµφωνα µε τις τιµές που αναγράφονταν στην Ιστοσελίδα τη στιγµή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα ήταν διαθέσιµα τη στιγµή της παραγγελίας Η PRADA δέχεται πληρωµές αποκλειστικά µέσω πιστωτικής κάρτας. Αποδεκτές πιστωτικές κάρτες είναι: - για Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Πριγκιπάτο του Μονακό και Ελβετία οι: Visa - Visa Electron - MasterCard - American Express - για το Ηνωµένο Βασίλειο οι: Visa - Visa Electron - MasterCard - American Express - Solo - Maestro Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη θα πραγµατοποιείται µόνον εφόσον: (α) έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, (β) έχει ληφθεί έγκριση για την χρέωση του ποσού από την τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη (γ) έχει επιβεβαιωθεί από τη µεριά της PRADA η διαθεσιµότητα του προϊόντος και ως εκ τούτου δύναται να αποσταλεί η παραγγελία. Δεν θα πραγµατοποιείται καµία χρέωση κατά τη στιγµή αποστολής της παραγγελίας, εξαιρουµένης ενδεχόµενης χρέωσης που κρίνεται αναγκαία για την εξακρίβωση της εγκυρότητας της πιστωτικής κάρτας. Για την πραγµατοποίηση της πληρωµής, ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται πως είναι ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιµοποιεί για την αγορά και πως το όνοµα του κατόχου που αναγράφεται στην εν λόγω πιστωτική κάρτα είναι του ιδίου. Ο Πελάτης οφείλει να καταχωρήσει τον αριθµό της κάρτας, την ηµεροµηνία λήξης και τον κωδικό ασφαλείας όπως ακριβώς αναγράφονται στην πιστωτική του κάρτα. Στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο καθίσταται αδύνατη η χρέωση του οφειλόµενου ποσού, αυτοµάτως ακυρώνεται η διαδικασία πώλησης και διαγράφεται η παραγγελία 4

5 6.6. Η αποστολή των προϊόντων πραγµατοποιείται µόνο εφόσον η PRADA έχει επιβεβαιώσει µέσω της τράπεζας, την εγκυρότητα των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που χρησιµοποιεί ο Πελάτης και έχει λάβει εξουσιοδότηση να προβεί σε χρέωση της εν λόγω πιστωτικής κάρτας Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα προϊόντα δεν είναι διαθέσιµα, θα χρεωθεί µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος των διαθέσιµων προϊόντων πλέον των εξόδων αποστολής. 7. Περιορισµοί στην αποστολή προϊόντων 7.1. Η προµήθεια και αποστολή των προϊόντων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο για τα κράτη που αναφέρονται παραπάνω (Άρθρο 2.1). Παραγγελίες µε διεύθυνση αποστολής σε χώρες εκτός των προαναφερθέντων, θα απορρίπτονται αυτοµάτως κατά το στάδιο επεξεργασίας της παραγγελίας. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και κατά την παράδοση θα απαιτείται η υπογραφή του Πελάτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του, εάν ο ίδιος είναι ανήλικος Για λόγους ασφαλείας, η PRADA δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει καµία αποστολή παραγγελίας σε ταχυδροµική θυρίδα ή να δεχτεί παραγγελία εάν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση τόσο του φυσικού προσώπου που φαίνεται ως παραλήπτης της παραγγελίας, όσο και της διεύθυνσής του. 8. Αποστολή 8.1. Τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον Πελάτη και περιλαµβάνονται στο συνολικό οφειλόµενο ποσό, όπως αυτό απεικονίζεται στο καλάθι αγορών κατά τη διαδικασία της αγοράς µέχρι και την επιβεβαίωση της παραγγελίας εκ µέρους του Πελάτη. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατ αποκοπή ως ακολούθως: - 10,00 για κάθε παραγγελία µε διεύθυνση αποστολής εντός της Ιταλίας, - 20,00 για κάθε παραγγελία µε διεύθυνση αποστολής σε Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο και Πριγκιπάτο του Μονακό, - 15,00 GBP για κάθε παραγγελία µε διεύθυνση αποστολής στο Ηνωµένο Βασίλειο, - 35,00 CHF για κάθε παραγγελία µε διεύθυνση αποστολής στην Ελβετία. Τα έξοδα αποστολής εµφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συµπλήρωσης της παραγγελίας και µέχρι την επιβεβαίωσή της, συγκεντρωτικά µε οιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα που ενδέχεται να βαραίνουν την αγορά. Σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, η PRADA οφείλει να ζητήσει τη συγκατάθεση του Πελάτη για κάθε επιπρόσθετη χρέωση που ενδέχεται να προκύψει, πέραν του συνολικού οφειλόµενου ποσού, όπως αυτό αναγράφεται στην αρχική σύµβαση Σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 61 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, η PRADA οφείλει να εξασφαλίσει την παράδοση των προϊόντων εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης, ή εντός οιασδήποτε άλλης προθεσµίας για την οποία έχει έρθει σε συµφωνία µε τον Πελάτη, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, τυχαίου συµβάντος ή παράληψης της PRADA να ενηµερώσει εγκαίρως και εντός των ίδιων προθεσµιών τον Πελάτη σχετικά µε την µη αποδοχή της παραγγελίας ή την αδυναµία εκτέλεσής της λόγω µη διαθεσιµότητας, έστω και προσωρινής, των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Στην περίπτωση έλλειψης του προϊόντος, η PRADA θα φροντίσει για την επιστροφή των χρηµάτων που ο Πελάτης ενδέχεται να έχει προκαταβάλει. Εάν η PRADA αθετήσει την υποχρέωσή της για παράδοση των προϊόντων εντός της παραπάνω προθεσµίας, και σε κάθε περίπτωση εντός οιασδήποτε άλλης προθεσµίας που µπορεί να έχει συµφωνηθεί, ο Πελάτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει από την PRADA να πραγµατοποιήσει την παράδοση εντός µεταγενέστερης προθεσµίας, ανάλογα µε τις συνθήκες, µε την προϋπόθεση πως δεν συντρέχει κανένας από τους λόγους που θα µπορούσαν να αποκλείσουν τον Πελάτη από την άσκηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 61, παράγραφος 4 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή. Ο Πελάτης επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση, καθώς επίσης να απαιτήσει αποζηµίωση στην περίπτωση που το προϊόν της παραγγελίας δεν 5

6 παραδοθεί εντός των προθεσµιών που αναφέρονται παραπάνω. Προκειµένου να επισπευθεί η αποστολή και παράδοση της παραγγελίας, η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να χωρίσει µια παραγγελία σε περισσότερες αποστολές ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, η PRADA θα ενηµερώσει τον Πελάτη µε ή τηλεφωνική επικοινωνία και θα χρεώσει την πιστωτική του κάρτα ξεχωριστά για κάθε αποστολής και αποκλειστικά µε το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος των προϊόντων που περιλαµβάνονται στην εκάστοτε αποστολή. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αποστολής θα χρεωθούν µία φορά, σαν να επρόκειτο για µια και µοναδική αποστολή Την στιγµή κατά την οποία το δέµα φεύγει από τις εγκαταστάσεις της PRADA, η εταιρεία courier που έχει ορίσει η PRADA, θα αποστέλλει σχετικό στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης στη φόρµα αγοράς. Στο εν λόγω θα αναφέρεται ο κωδικός παρακολούθησης και ένας αποκλειστικός σύνδεσµος (link) που θα παρέχει, σε πραγµατικό χρόνο, πληροφορίες σχετικά µε το στάδιο της αποστολής. Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας µας, µπορεί να προσφέρει βοήθεια σε κάθε πιθανό πρόβληµα σχετικό µε την αποστολή. Ο Πελάτης µπορεί να επικοινωνήσει µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της PRADA µέσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, από τη στιγµή που ο Πελάτης (ή τρίτο πρόσωπο που ο ίδιος έχει υποδείξει εξαιρουµένου του µεταφορέα), πάρει στην κατοχή του τα προϊόντα, αναλαµβάνει και την ευθύνη ενδεχόµενης απώλειας ή φθοράς τους, όταν αυτή οφείλεται σε αίτια για τα οποία δεν δύναται να καταλογιστούν ευθύνες στην PRADA. Στην περίπτωση που η εταιρεία courier αποτελεί επιλογή του πελάτη και όχι πρόταση της PRADA, νοείται αυτοµάτως πως η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορές µεταφέρεται στον Πελάτη κατά τη στιγµή παράδοσης των προϊόντων στον µεταφορέα, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Πελάτη έναντι του µεταφορέα Στην περίπτωση που η απώλεια ή φθορά του προϊόντος οφείλεται σε αµέλεια της PRADA, η PRADA έχει την υποχρέωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, να αντικαταστήσει το προϊόν δωρεάν, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Πελάτη το οποίο θα πρέπει να στείλει ο ίδιος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω. 9. Πιστότητα παραγγελθέντων προϊόντων 9.1. Τη στιγµή της παράδοσης, ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει τα προϊόντα, προκειµένου να διασφαλίσει πως αυτά αντιστοιχούν στα προϊόντα που παρήγγειλε και δεν φέρουν κατασκευαστικά ή άλλα ελαττώµατα. Πέραν των ειδικών εγγυήσεων που συνοδεύουν το προϊόν και παρέχονται στον Πελάτη, κατά την πώληση προϊόντων «Prada», ισχύουν επιπρόσθετα οι νοµικές εγγυήσεις που προβλέπονται από την ιταλική νοµοθεσία και συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, αυτές που προβλέπονται και ρυθµίζονται από τα άρθρα 129, 130 και 132 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις του δεν είναι υπερβολικές ή αντικειµενικά ανέφικτες. Στην περίπτωση που συντρέξει κάποια από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 130, παράγραφος 7 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, ο Πελάτης δύναται να ζητήσει αντίστοιχη µείωση της τιµής ή λύση της σύµβασης. Θεωρείται δεδοµένο πως ο Πελάτης εκπίπτει τέτοιου δικαιώµατος, εάν παραλείψει να καταγγείλει στην PRADA τη µη συµµόρφωση του προϊόντος µε τις προδιαγραφές, εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία εντοπισµού του ελαττώµατος. Το µέγιστο διάστηµα εντός του οποίου µπορεί να πραγµατοποιηθεί η εκτίµηση τυχόν ελαττωµάτων που αποκρύφτηκαν από την PRADA χωρίς δόλο, σε κάθε περίπτωση, ορίζεται σε 26 (είκοσι έξι) µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής του προϊόντος. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία χρέωση στην πιστωτική κάρτα του Πελάτη. Στην περίπτωση που η χρέωση της πιστωτικής κάρτας έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, το ποσό θα επιστρέφεται στον Πελάτη άµεσα. 9.3 Το αίτηµα του Πελάτη για αποζηµίωση σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται ανωτέρω, πρέπει να αποστέλλεται στην PRADA αρχικά µε e- mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 6

7 και στη συνέχεια µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: Client Service Web, Prada S.p.A., via Fogazzaro 28, Milano, Italia. Η επιθυµία του Πελάτη να επωφεληθεί της εγγύησης που προβλέπεται από τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, µε σκοπό την αντικατάσταση των ελαττωµατικών προϊόντων, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω και µόνο για προϊόντα που αγοράστηκαν µέσω της Ιστοσελίδας. 10. Επιστροφές και πιστώσεις Υπαναχώρηση Η άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης από τη πλευρά του Πελάτη, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 52 και τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, πρέπει να πραγµατοποιείται µε τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω. α) Το δικαίωµα υπαναχώρησης πρέπει να ασκείται από τη πλευρά του Πελάτη εντός 14 (δεκατεσσάρων) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής των προϊόντων στον Πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο, εξαιρουµένου του µεταφορέα, που έχει οριστεί από τον Πελάτη να αναλάβει την παράδοση. Σε περίπτωση τµηµατικής αποστολής της παραγγελίας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 8.2 των Γενικών Όρων, η προθεσµία των 14 (δεκατεσσάρων) ηµερών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµέρα που ο Πελάτης ή το τρίτο πρόσωπο, εξαιρουµένου του µεταφορέα, που έχει οριστεί από τον Πελάτη να αναλάβει την παράδοση, πάρει στην φυσική κατοχή του και το τελευταίο αγαθό. β) Προκειµένου ο Πελάτης να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, θα πρέπει να συµπληρώσει το αντίστοιχο «έντυπο επιστροφών» το οποίο εσωκλείεται στη συσκευασία που περιείχε τα απεσταλµένα προϊόντα ή να αποστείλει µια άλλη δήλωση στην οποία να αναφέρει ξεκάθαρα την επιθυµία του για υπαναχώρηση από τη σύµβαση, σηµειώνοντας τη ποσότητα των αγαθών προς αντικατάσταση. Το «έντυπο επιστροφών», ή η δήλωση που αναφέρεται παραπάνω, αφού συµπληρωθούν δεόντως και υπογραφούν από τον Πελάτη θα πρέπει να αποστέλλονται στη PRADA µε e- mail στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: και Η PRADA θα φροντίσει να ενηµερώσει άµεσα τον Πελάτη, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, για τη λήψη του «εντύπου επιστροφών» ή της δήλωσης. Το πρωτότυπο «έντυπο επιστροφών» ή η πρωτότυπη δήλωση, θα πρέπει να εσωκλείονται στη συσκευασία µε την οποία θα επιστραφούν τα προϊόντα προς αντικατάσταση. γ) Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση παραλήφθηκαν και µέσα στην αρχική τους συσκευασία δ) Ο Πελάτης οφείλει να χρησιµοποιήσει την ετικέτα επιστροφής που εσωκλείεται στο δέµα που έλαβε από την PRADA και στην οποία αναγράφεται ήδη, προς διευκόλυνσή του, η διεύθυνση αποστολής Τα προϊόντα οφείλουν να επιστρέφονται στην παρακάτω διεύθυνση: Prada S.p.A. Via Aretina, 403 Porta Montevarchi (Arezzo) Italia Ο Πελάτης δεσµεύεται να επιστρέψει τα προϊόντα για τα οποία ασκεί το δικαίωµα της υπαναχώρησης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, εντός 14 (δεκατεσσάρων) ηµερών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της PRADA σχετικά µε την απόφασή του να λύσει τη σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στη παράγραφο 10.6 παρακάτω, τα έξοδα αποστολής κατά την επιστροφή των προϊόντων, βαραίνουν την PRADA. 7

8 10.5. Η PRADA θα επιβεβαιώσει πως τα προϊόντα επιστράφηκαν πράγµατι σε άριστη κατάσταση και εντός της αρχικής τους συσκευασίας µέσα στην οποία είχαν αποσταλεί από την PRADA στον Πελάτη, δεδοµένου ότι η ακεραιότητα των επιστρεφόµενων προϊόντων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη στην περίπτωση που η αξία των προϊόντων έχει µειωθεί εξαιτίας κακής µεταχείρισής τους και πέραν της απαραίτητης χρήσης τους προκειµένου να ελεγχθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητά τους σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 57 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή. Ως εκ τούτου, η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την επιστροφή των προϊόντων που ενδέχεται να είναι κατεστραµµένα, φθαρµένα, λερωµένα ή να βρίσκονται σε κατάσταση που καθιστά κατηγορηµατικά σαφές πως τα προϊόντα χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς πέραν των ως άνω αναφερόµενων. Η PRADA διατηρεί επίσης το δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµίωση για κάθε ζηµία που µπορεί να οφείλεται σε δόλο ή αµέλεια του Πελάτη και δύναται να ασκήσει αυτό το δικαίωµα κατά την επιστροφή των προϊόντων. Η PRADA δεν φέρει ουδεµία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των επιστρεφόµενων προϊόντων, όταν αυτές δεν οφείλονται σε αµέλειά της PRADA, σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων σε λανθασµένη διεύθυνση ή σε περίπτωση καθυστερήσεων στην παράδοση των επιστρεφόµενων προϊόντων για λόγους πέραν δικής της υπαιτιότητας, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Πελάτης αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη τέτοιων αποστολών. Τέλος, η διαδικασία επιστροφής των προϊόντων έγκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του Πελάτη Η πίστωση του κόστους των επιστρεφόµενων προϊόντων, θα πραγµατοποιείται από την PRADA, σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 (δεκατεσσάρων) ηµερών από την ηµεροµηνία που γνωστοποιήθηκε στην PRADA η άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης από τη πλευρά του Πελάτη. Η προαναφερθείσα επιστροφή χρηµάτων θα πραγµατοποιείται µε πίστωση του ποσού που κατέβαλε ο Πελάτης και µε τον ίδιο τρόπο πληρωµής που χρησιµοποιήθηκε για την αγορά, εξαιρουµένης της περίπτωσης που ο Πελάτης ρητά έχει συµφωνήσει διαφορετικά και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν επιπρόσθετα έξοδα ως αποτέλεσµα του διαφορετικού τρόπου επιστροφής χρηµάτων. Η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να καθυστερήσει την πίστωση µέχρι την παραλαβή του προϊόντος ή µέχρι ο Πελάτης να αποδείξει πως έχει επιστρέψει το προϊόν. Ως πλήρωση της απαιτούµενης προϋπόθεσης για την επιστροφή των χρηµάτων, θα νοείται όποια εκ των παραπάνω δυο περιπτώσεων βεβαιωθεί πρώτη. Η PRADA δεν έχει την υποχρέωση να πιστώσει στον Πελάτη τα επιπρόσθετα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει έναν τρόπο επιστροφής των χρηµάτων πιο δαπανηρό από τον προτεινόµενο από την PRADA. Η PRADA θα επιβεβαιώσει στον Πελάτη την πίστωση του ποσού µε e- mail Σηµειώστε πως σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, η αντικατάσταση προϊόντων και η επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία τους και έχει καταβληθεί από τον Πελάτη, επιτρέπεται µόνο για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την Ιστοσελίδα. 11. Περιορισµός ευθύνης Πέραν των περιπτώσεων δόλου ή βαριάς αµέλειας, η PRADA δεν φέρει µε οιονδήποτε τρόπο καµία ευθύνη έναντι του Πελάτη για έµµεσες ή παρεπόµενες ζηµίες που ενδέχεται να απορρέουν από την αγορά των προϊόντων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα 12. Αυθεντικότητα των προϊόντων και δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 12.1 Η PRADA εγγυάται την αυθεντικότητα και την υψηλή ποιότητα όλων των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στην Ιστοσελίδα Η εµπορική επωνυµία «Prada», καθώς επίσης το σύνολο των εικονιστικών και µη σηµάτων και, γενικότερα, όλα τα εµπορικά σήµατα, φωτογραφίες, εικόνες και λογότυπα που φέρουν τα προϊόντα «Prada» στα αξεσουάρ ή/και τη συσκευασία τους, κατατεθειµένα ή µη, είναι και παραµένουν στην αποκλειστική νοµή και κατοχή της εταιρείας Prada S.A., µε καταστατική έδρα στο Λουξεµβούργο, επί της οδού 23 rue 8

9 Aldringen, L Η ολική ή µερική αναπαραγωγή, τροποποίηση, παραποίηση ή χρήση των παραπάνω εµπορικών σηµάτων, φωτογραφιών, εικόνων και λογότυπων, για οιονδήποτε λόγο και µε οιοδήποτε µέσο, χωρίς τη προηγούµενη ρητή συγκατάθεση της Prada S.A., απαγορεύεται αυστηρά. 13. Αντιδικία Οι Γενικοί Όροι διέπονται από το ιταλικό δίκαιο και ερµηνεύονται σύµφωνα µε αυτό, συµπεριλαµβανοµένου του νοµοθετικού διατάγµατος Νο 206 ηµεροµηνίας 6 Σεπτεµβρίου 2005 (Κώδικας Προστασίας Καταναλωτή), µε ιδιαίτερη αναφορά στο Μέρος ΙΙΙ, Τίτλος III, Σηµείο I του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε µε το Νοµοθετικό Διάταγµα 21/2014, στο Μέρος IV, Τίτλος III, Σηµείο I του προαναφερθέντος Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή και το Νοµοθετικό Διάταγµα Νο 70 ηµεροµηνίας 9 Απριλίου 2003 (νόµος περί ηλεκτρονικού εµπορίου), µε την επιφύλαξη υπερίσχυσης τυχόν διατάξεων αναγκαστικού δικαίου του κράτους µόνιµης διαµονής του Πελάτη Σε περίπτωση αντιδικίας εξαιτίας της ερµηνείας ή/και της εφαρµογής των Γενικών Όρων, ως αρµόδια θα κρίνονται τα δικαστήρια του τόπου κατοικίας ή διαµονής του Πελάτη, εφόσον βρίσκονται εντός του ιταλικού κράτους, ή κατ επιλογή του πελάτη και εφόσον ο ίδιος προβαίνει στη χρήση ένδικων µέσων, το Ιταλικό δικαστήριο του Μιλάνο Η PRADA διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, ανά πάσα στιγμή, σε τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στους Γενικούς Όρους. Οιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες θα ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται κατά την ημερομηνία της αλλαγής ή/και προσθήκης. Ενδεχόμενη κατάργηση των Γενικών Όρων από την ιστοσελίδα αυτόματα και αμετάκλητα την αδυναμία αναφοράς σε αυτούς, την αναποτελεσµατικότητά τους και την παύση της ισχύος τους για όλες τις πωλήσεις που θα διενεργήσει η PRADA µέσω της Ιστοσελίδας από τη στιγµή της κατάργησης των Γενικών Όρων από την Ιστοσελίδα και έπειτα, ακόµα και στην περίπτωση που παρέχεται στο κοινό η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς µέσω άλλων ιστοσελίδων πέρα της παραπάνω αναφερόµενης. 14. Στοιχεία επικοινωνίας Για οποιαδήποτε αξίωση, περαιτέρω πληροφόρηση ή βοήθεια σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τη διαδικασία αγοράς, ήτοι για οιαδήποτε ανάγκη επιπρόσθετων πληροφοριών ή/και διευκρινήσεων σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους Γενικούς Όρους, ο Πελάτης δύναται να στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή να απευθυνθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Web της Prada S.p.A., το οποίο βρίσκεται επί της οδού: via Antonio Fogazzaro 28, Milano, Italia. Τελευταία ενηµέρωση 11 Ιουνίου Prada S.p.a., Διεύθυνση: Via Antonio Fogazzaro 28, Milano, Italia. 9

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 1. Ορισµοί Οι πωλήσεις των προϊόντων που διατίθενται δια του διαδικτυακού µας τόπου www.prada.com (περαιτέρω ο «ιαδικτυακός Τόπος») διέπονται από τους κατωτέρω Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ YZF-R1M Μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.yamaha-motor.eu/gr παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να προβεί σε σχετική ηλεκτρονική εγγραφή προκειμένου να συμμετάσχει επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού

Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού 1. Αντικείμενο Όρων Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού 1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού κατάλληλου για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες (εφεξής ο «Εξοπλισμός»)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Οι παρόντες Γενικοί Όροι Τεχνικής Εκπαίδευσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δικτυακού τόπου http://public.servicebox.peugeot.com και υπόκεινται στις Προϋποθέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα Στουτγάρδη, Μάιος 2015 Με την έναρξη του σχολικού έτους 2015/2016 όλες οι επιδοτούμενες συνδρομές μαθητριών και μαθητών Scool-Abo (συμμετοχή στο κόστος: στις περιφέρειες κατά κανόνα 40,55, στη Στουτγάρδη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect 1. Συμβατική βάση Με το παρόν, η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "φορέας λειτουργίας") σας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Τη Δευτέρα 11.1.2016 αρχίζει η περίοδος των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών LIBYA BUILD 2014 οργανώνεται για πρώτη φορά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο website (στο εξής αναφερόµενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας «Αλουµίνιον της Ελλάδος» (στο εξής αναφερόµενη ως «ΑΤΕ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico

Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico. Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag. #ilovekiconico Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας! Από 10 έως 21 Σεπτεμβρίου I LOVE KicoNico Δείξτε μας πόσο αγαπάτε τον KicoNico Ανεβάστε μια φωτογραφία στο Instagram αγκαλιά μαζί του, mε το hashtag #ilovekiconico Και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για

συμμετοχών κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι ανάλογος του αριθμού των Προϊόντων που θα έχει αγοράσει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (αν, για ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. («ΡΕΚΙΤ») σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» («ΑΒ») (οι «Διοργανώτριες εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό H δύναμη των Χριστουγέννων 1. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης:

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ Κάνετε εγγραφή στο σύστηµα για να καταχωρηθούν τα στοιχεία σας. Κάνετε είσοδο στο σύστηµα µε το email και τον κωδικό που έχετε εισάγει κατά την εγγραφή. Πηγαίνετε στην αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΚΘΕΣΕΩΝ 100%design Λονδίνο, 22-25/09/2011 Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από την περιοχή αποστολής, από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας.

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από την περιοχή αποστολής, από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το www.florasfun.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Μαρία Φλωρά ΕΠΕ" και διακριτικό τίτλο ''Βιβλιοπωλεία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ CPM - Collection Premiere Moscow (05-08/09/2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ CPM - Collection Premiere Moscow (05-08/09/2011) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/νση Προβολής & Εκθέσεων ΕΝΔΥΣΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ CPM - Collection Premiere Moscow (05-08/09/2011) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση ένδυσης, αξεσουάρ, εσωρούχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3E)», καλουµένη κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E PRODUCTION Μ.ΕΠΕ Α. Γενικά Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής και «η

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2. Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής... 1 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής... 1 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

3. Ασφάλεια συναλλαγών - Σύνδεσμοι - Cookies Για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και ηλεκτρονικών Συναλλαγών,

3. Ασφάλεια συναλλαγών - Σύνδεσμοι - Cookies Για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και ηλεκτρονικών Συναλλαγών, 1. Γενικοί όροι- Εισαγωγή Ο παρών ιστότοπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης (πώλησης) των προϊόντων SWAROVSKI μέσω διαδικτύου (εφεξής «το Κατάστημα») ιδιοκτησίας της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

2. - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

2. - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ Για την τήρηση όσων προβλέπονται από τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (ΝΟΜΟΣ 3471/2006 - ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006), η PRAXIS HISPANIA, S.L. (στο εξής PRAXIS) ενημερώνει τον χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα