ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. 1. Ορισµοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. 1. Ορισµοί"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 1. Ορισµοί Οι πωλήσεις των προϊόντων µε την εµπορική επωνυµία «Prada» που πραγµατοποιούνται εξ αποστάσεως µέσω της ιστοσελίδας (εφεξής «Ιστοσελίδα»), διέπονται από τους κάτωθι Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής «Γενικοί Όροι»). Τα προϊόντα που διατίθενται µέσω της Ιστοσελίδας, πωλούνται απευθείας από την Prada S.p.Α. (εφεξής «PRADA»). Η PRADA είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ιταλικό δίκαιο, µε καταστατική έδρα στο Μιλάνο, επί της οδού Antonio Fogazzaro, Milano (ΜΙ) Italia, αριθµό φορολογικού µητρώου και Νούµερο Εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Μιλάνο Η PRADA, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, έχει αποφασίσει να δηµιουργήσει για ορισµένα από τα προϊόντα της, παράλληλα µε το δίκτυο καταστηµάτων άµεσης και αποκλειστικής πώλησης, ένα δίκτυο πωλήσεων εξ αποστάσεως µέσω Ιστοσελίδας, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής από συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων «Prada». Ο κατάλογος των προϊόντων «Prada» που διατίθενται προς πώληση εξ αποστάσεως, είναι διαθέσιµος στην Ιστοσελίδα. Οι Γενικοί Όροι είναι διαθέσιµοι στην ιταλική, αγγλική, γαλλική, γερµανική, ισπανική, ολλανδική, πορτογαλική και ελληνική γλώσσα. 2. Εισαγωγή 2.1. Η χρήση της υπηρεσίας πώλησης εξ αποστάσεως, όπως περιγράφεται στους Γενικούς Όρους, επιτρέπεται αποκλειστικά σε καταναλωτές (εφεξής «Πελάτης» ή, στον πληθυντικό, «Πελάτες») οι οποίοι, σύµφωνα µε την έννοια που τους αποδίδεται από το νόµο και τη νοµολογία, είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν για σκοπούς που δεν σχετίζονται µε τυχόν προσωπική τους εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή επαγγελµατική δραστηριότητα και είναι άνω των 18 ετών (για ανηλίκους απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόµιµο εκπρόσωπό τους). Η αγορά των προϊόντων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοσή τους θα γίνει αποκλειστικά σε µια από τις ακόλουθες χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Πριγκιπάτο του Μονακό, Ηνωµένο Βασίλειο και Ελβετία Απαγορεύονται ρητά η µεταπώληση, ενοικίαση ή µεταβίβαση έναντι αµοιβής των προϊόντων που αγοράζονται µέσω της Ιστοσελίδας για οιονδήποτε εµπορικό ή άλλο επαγγελµατικό σκοπό Η εταιρεία PRADA µπορεί να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης καλείται να αποδέχεται αποκλειστικά τους Γενικούς Όρους που είναι σε ισχύ τη στιγµή της εκάστοτε αγοράς Οι Γενικοί Όροι δηµοσιεύονται στην Ιστοσελίδα µε σκοπό τη γνωστοποίησή τους, δίνοντας στον Πελάτη τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφος 3 του Νοµοθετικού Διατάγµατος Νο 70, ηµεροµηνίας 9 Απριλίου 2003 («Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά»). Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.8 των Γενικών Όρων, αντίγραφο αυτών θα αποστέλλεται από την PRADA µε στον Πελάτη. 3. Αγορά 3.1. Καθένα εκ των επιλεγµένων προϊόντων δύναται να απεικονιστεί µέσω ειδικού συνδέσµου που επιτρέπει την εµφάνιση φωτογραφιών του αντικειµένου, της τιµής µονάδας και των διαθέσιµων χρωµάτων και µεγεθών (όπου υπάρχουν). 1

2 3.2. Κάθε πώληση που διενεργεί η PRADA µέσω της online υπηρεσίας πώλησης εξ αποστάσεως (εφεξής «Υπηρεσία») µπορεί να αφορά σε ένα ή περισσότερα προϊόντα, µε µέγιστο αριθµό τα 9 τεµάχια ανά είδος. Η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, τους περιορισµούς στις ποσότητες ή/και το είδος των προϊόντων που είναι διαθέσιµα µέσω της Υπηρεσίας. Οι σχετικές µε τα προϊόντα «Prada» που διατίθενται µέσω της Υπηρεσίας πληροφορίες, παρέχονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και συγκεκριµένα, τα άρθρα 49 και 51 του Νοµοθετικού Διατάγµατος Νο 206, ηµεροµηνίας 6 Σεπτεµβρίου 2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Νοµοθετικό Διάταγµα Νο 21, ηµεροµηνίας 21 Φεβρουαρίου 2014 (εφεξής «Κώδικας Προστασίας Καταναλωτή») Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη της επιλογής των προϊόντων της αρεσκείας του, περιγραφή των οποίων θα περιλαµβάνεται στο καλάθι αγορών του. Προκειµένου η περιγραφή να αποτελεί σωστή και ολοκληρωµένη παρουσίαση των προϊόντων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, συµπεριλαµβάνονται σε αυτήν οι διαστάσεις ή τα µεγέθη (όπου υπάρχουν) και µια ή περισσότερες φωτογραφίες απεικόνισης σε ψηφιακή µορφή Παρά το γεγονός ότι η PRADA λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι οι φωτογραφίες που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι πιστές αναπαραγωγές των πρωτότυπων προϊόντων, χρησιµοποιώντας, όπου είναι εφικτό, κάθε δυνατή λύση που προσφέρει η τεχνολογία ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο οι ανακρίβειες, υπάρχει πάντα η πιθανότητα παραλλαγών, ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανάλυσης χρωµάτων του υπολογιστή του Πελάτη. Ως εκ τούτου, η PRADA δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για πιθανές αλλοιώσεις των γραφικών απεικονίσεων των προϊόντων «Prada» που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, εφόσον αυτές οφείλονται στα προαναφερθέντα τεχνικά αίτια Προκειµένου να εµφανιστούν τα επιλεγµένα προϊόντα και το συνολικό οφειλόµενο ποσό της παραγγελίας, πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του καλαθιού αγορών. Ο Πελάτης παρακαλείται πριν προβεί σε επιβεβαίωση της παραγγελίας του, να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχοµένου του καλαθιού αγορών, να συµπληρώσει τη φόρµα παραγγελίας σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στη καρτέλα της Ιστοσελίδας και να επιβεβαιώσει πως έχει διαβάσει και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Στην περίπτωση που ο Πελάτης χρειαστεί να προβεί σε αλλαγές (π.χ. στο είδος ή την ποσότητα) ή διορθώσεις ενδεχόµενων λαθών στην παραγγελία, θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα Με την επιβεβαίωση, η παραγγελία αποστέλλεται απευθείας στην PRADA και αρχειοθετείται στο σύστηµα παρακολούθησης παραγγελιών της PRADA, υπηρεσία που παρέχεται από την «Arturai - Tecnologias de Informacao, Lda» µε έδρα στην Πορτογαλία. Ο Πελάτης µπορεί να ελέγξει την κατάσταση της παραγγελίας του ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς, συστήνεται στον πελάτη να τηλεφορτώσει, αποθηκεύσει ή εκτυπώσει τους Γενικούς Όρους σε ισχύ τη στιγµή της ολοκλήρωσης της αγοράς. Ο Πελάτης θα λάβει επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στη φόρµα παραγγελίας, µήνυµα το οποίο θα περιλαµβάνει: επιβεβαίωση των όρων αγοράς όπως προβλέπεται από το άρθρο 51 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, γραπτή επιβεβαίωση του προϊόντος που παραγγέλθηκε µε αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του, στοιχεία σχετικά µε την PRADA σύµφωνα µε το άρθρο 14 των Γενικών Όρων, την τελική τιµή του προϊόντος, τον τρόπο πληρωµής ή το ποσό που έχει ήδη καταβάλει ο Πελάτης, το δικαίωµα υπαναχώρησης και τον τρόπο ακύρωσης της παραγγελίας, τη γεωγραφική διεύθυνση για υποβολή πιθανών παραπόνων, πληροφορίες σχετικές µε τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης, την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έµπορος οφείλει να έχει παραδώσει το προϊόν της παραγγελίας, νοµική εγγύηση σχετικά µε τη συµµόρφωση των προϊόντων και το κόστος χρήσης της Ιστοσελίδας στην περίπτωση που αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί σε διαφορετική βάση Η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει παραγγελίες από Πελάτη µε τον οποίο βρίσκεται σε δικαστική διαµάχη για παλαιότερη παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα γίνεται αποδεκτή καµία παραγγελία από την PRADA και δεν θα συνάπτεται καµία σύµβαση µεταξύ της PRADA και του Πελάτη. Η 2

3 PRADA διατηρεί επίσης το δικαίωµα να απορρίψει παραγγελίες από Πελάτη τον οποίο κρίνει αφερέγγυο, εξαιτίας περιπτώσεων µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε, παλαιότερη παραβίαση των Γενικών Όρων που αφορούν στην αγορά προϊόντων µέσω της Ιστοσελίδας, πρόθεση του Πελάτη να αγοράσει προϊόντα για σκοπούς που σχετίζονται µε εµπορική ή άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα του ιδίου ή άλλου ατόµου, έλλειψη από τη πλευρά του Πελάτη πραγµατικού και ειλικρινούς ενδιαφέροντος για την απόκτηση των προϊόντων που παρήγγειλε, καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης όπως αυτό αναγνωρίζεται στην παράγραφο 10 παρακάτω ή οιαδήποτε άλλη νόµιµη αιτία, ιδίως εάν ο Πελάτης έχει εµπλακεί σε κάθε είδους παράνοµη δραστηριότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υποβολή παραγγελίας από τον Πελάτη θα θεωρείται άκυρη. Η PRADA θα ενηµερώνει τον Πελάτη µέσω e- mail για την µη αποδοχή της παραγγελίας εκ µέρους της ίδιας της εταιρείας και για την αδυναµία σύναψης σύµβασης, φροντίζοντας επίσης για τη διαγραφή κάθε χρέωσης ή/και εξόδων που βαρύνουν τον Πελάτη. Η PRADA οφείλει να ενηµερώσει τον Πελάτη για την ενδεχόµενη αδυναµία αποδοχής των παραγγελιών εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία πραγµατικής λήψης των, φροντίζοντας για την επιστροφή χρηµατικών ποσών που ενδέχεται να έχουν ήδη καταβληθεί από τον Πελάτη µε online πληρωµή Η φόρµα παραγγελίας και τα στοιχεία του Πελάτη που αντιστοιχούν σε αυτήν, θα τηρούνται στα αρχεία της PRADA για όσο διάστηµα προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, µε την επιφύλαξη ενδεχόµενης χρήσης των εν λόγω δεδοµένων, για σκοπούς που δεν σχετίζονται µε την αγορά, σύµφωνα µε τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, και κατόπιν προληπτικής ρητής συγκατάθεσης του Πελάτη. 4. Διαθεσιµότητα 4.1. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως τα αποθέµατα των προϊόντων που διατίθενται από την PRADA µέσω της Υπηρεσίας, είναι περιορισµένα. Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της διαθεσιµότητας καθενός εκ των προϊόντων που διατίθεται προς πώληση στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγµή, είτε µε τη δηµιουργία καλαθιού αγορών Πελάτη είτε, µεταγενέστερα, κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο Πελάτης γνωρίζει συνεπώς πως η διαθεσιµότητα όλων των προϊόντων που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα, αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη χρονική στιγµή Η διαδικασία της αγοράς πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως. Σε αντίθετη περίπτωση, το περιεχόµενο του καλαθιού αγορών διαγράφεται, χωρίς αποθήκευση του σταδίου της διαδικασίας αγοράς Περιστασιακά ενδέχεται να παρατηρηθούν απροσδόκητες ελλείψεις στη διαθεσιµότητα κάποιων προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η PRADA θα ενηµερώσει τον Πελάτη άµεσα (σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσµιών παράδοσης που ορίζονται παρακάτω) µέσω ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, δίνοντας στον Πελάτη τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα στην αγορά ενός προϊόντος ίσης αξίας µε αυτό που βρίσκεται σε έλλειψη ή την ακύρωση της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει να ακυρώσει την παραγγελία, δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία χρέωση στην πιστωτική του κάρτα. Εάν η χρέωση έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, το ποσό θα επιστρέφεται άµεσα στον Πελάτη Η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να αντικαταστήσει τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση µέσω της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση. 5. Ολοκλήρωση παραγγελίας 5.1. Η διαδικασία αγοράς ολοκληρώνεται τη στιγµή που ο Πελάτης επιλέξει την «Επιβεβαίωση». Με την επιβεβαίωση, η παραγγελία αποστέλλεται στην PRADA προκειµένου να διεκπεραιωθεί και δεν δύναται να γίνει περαιτέρω τροποποίηση ή ακύρωσή της, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στους Γενικούς Όρους ή προβλέπονται από την ισχύουσα ιταλική νοµοθεσία. Η απεσταλµένη παραγγελία κρίνεται δεσµευτική για την PRADA, µόνο στην περίπτωση που η διαδικασία αγοράς έχει ολοκληρωθεί χωρίς παραλείψεις ή λάθη και δεν έχουν παρατηρηθεί σφάλµατα στη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Η σύµβαση ως 3

4 εκ τούτου µεταξύ της PRADA και του Πελάτη, θεωρείται πως συνάπτεται τη στιγµή που ο Πελάτης λαµβάνει την επιβεβαίωση από τη πλευρά της PRADA, πως η εντολή αγοράς, που εστάλη σύµφωνα µε τη διαδικασία αγοράς, καταχωρήθηκε επιτυχώς έπειτα από επαλήθευση της διαθεσιµότητας του προϊόντος που παραγγέλθηκε και πραγµατοποίηση της χρέωσης του τελικού οφειλόµενου ποσού στην πιστωτική κάρτα του Πελάτη Η επιβεβαίωση της παραγγελίας αποτελεί επίσης, απόδειξη αποδοχής από τη πλευρά του Πελάτη, των διατάξεων που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους Τα δεδοµένα που καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα αποτελούν πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αφορούν στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ της PRADA και του Πελάτη. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της PRADA και του Πελάτη, αναφορικά µε συναλλαγή που ολοκληρώθηκε µέσω της Ιστοσελίδας, τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί από την PRADA θα αποτελούν πλήρη απόδειξη της εν λόγω συναλλαγής. 6. Τιµή και Τρόπος Πληρωµής 6.1. Οι τιµές όλων των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στην Ιστοσελίδα περιλαµβάνουν Φ.Π.Α Οι τιµές αναγράφονται σε Ευρώ (EUR) για αποστολές σε Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Πριγκιπάτο του Μονακό, σε Λίρες Αγγλίας (GBP) για αποστολές στο Ηνωµένο Βασίλειο και σε Ελβετικά Φράγκα (CHF) για αποστολές στην Ελβετία Το συνολικό ποσό πληρωµής που εµφανίζεται κατά τη διαδικασία αγοράς, περιλαµβάνει τα έξοδα αποστολής και απεικονίζεται στο καλάθι αγορών, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται παρακάτω Η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τις τιµές των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση µέσω της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Ο Πελάτης θα χρεωθεί σύµφωνα µε τις τιµές που αναγράφονταν στην Ιστοσελίδα τη στιγµή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα ήταν διαθέσιµα τη στιγµή της παραγγελίας Η PRADA δέχεται πληρωµές αποκλειστικά µέσω πιστωτικής κάρτας. Αποδεκτές πιστωτικές κάρτες είναι: - για Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Πριγκιπάτο του Μονακό και Ελβετία οι: Visa - Visa Electron - MasterCard - American Express - για το Ηνωµένο Βασίλειο οι: Visa - Visa Electron - MasterCard - American Express - Solo - Maestro Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη θα πραγµατοποιείται µόνον εφόσον: (α) έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, (β) έχει ληφθεί έγκριση για την χρέωση του ποσού από την τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη (γ) έχει επιβεβαιωθεί από τη µεριά της PRADA η διαθεσιµότητα του προϊόντος και ως εκ τούτου δύναται να αποσταλεί η παραγγελία. Δεν θα πραγµατοποιείται καµία χρέωση κατά τη στιγµή αποστολής της παραγγελίας, εξαιρουµένης ενδεχόµενης χρέωσης που κρίνεται αναγκαία για την εξακρίβωση της εγκυρότητας της πιστωτικής κάρτας. Για την πραγµατοποίηση της πληρωµής, ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται πως είναι ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιµοποιεί για την αγορά και πως το όνοµα του κατόχου που αναγράφεται στην εν λόγω πιστωτική κάρτα είναι του ιδίου. Ο Πελάτης οφείλει να καταχωρήσει τον αριθµό της κάρτας, την ηµεροµηνία λήξης και τον κωδικό ασφαλείας όπως ακριβώς αναγράφονται στην πιστωτική του κάρτα. Στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο καθίσταται αδύνατη η χρέωση του οφειλόµενου ποσού, αυτοµάτως ακυρώνεται η διαδικασία πώλησης και διαγράφεται η παραγγελία 4

5 6.6. Η αποστολή των προϊόντων πραγµατοποιείται µόνο εφόσον η PRADA έχει επιβεβαιώσει µέσω της τράπεζας, την εγκυρότητα των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που χρησιµοποιεί ο Πελάτης και έχει λάβει εξουσιοδότηση να προβεί σε χρέωση της εν λόγω πιστωτικής κάρτας Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα προϊόντα δεν είναι διαθέσιµα, θα χρεωθεί µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος των διαθέσιµων προϊόντων πλέον των εξόδων αποστολής. 7. Περιορισµοί στην αποστολή προϊόντων 7.1. Η προµήθεια και αποστολή των προϊόντων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο για τα κράτη που αναφέρονται παραπάνω (Άρθρο 2.1). Παραγγελίες µε διεύθυνση αποστολής σε χώρες εκτός των προαναφερθέντων, θα απορρίπτονται αυτοµάτως κατά το στάδιο επεξεργασίας της παραγγελίας. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και κατά την παράδοση θα απαιτείται η υπογραφή του Πελάτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του, εάν ο ίδιος είναι ανήλικος Για λόγους ασφαλείας, η PRADA δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει καµία αποστολή παραγγελίας σε ταχυδροµική θυρίδα ή να δεχτεί παραγγελία εάν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση τόσο του φυσικού προσώπου που φαίνεται ως παραλήπτης της παραγγελίας, όσο και της διεύθυνσής του. 8. Αποστολή 8.1. Τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον Πελάτη και περιλαµβάνονται στο συνολικό οφειλόµενο ποσό, όπως αυτό απεικονίζεται στο καλάθι αγορών κατά τη διαδικασία της αγοράς µέχρι και την επιβεβαίωση της παραγγελίας εκ µέρους του Πελάτη. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατ αποκοπή ως ακολούθως: - 10,00 για κάθε παραγγελία µε διεύθυνση αποστολής εντός της Ιταλίας, - 20,00 για κάθε παραγγελία µε διεύθυνση αποστολής σε Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο και Πριγκιπάτο του Μονακό, - 15,00 GBP για κάθε παραγγελία µε διεύθυνση αποστολής στο Ηνωµένο Βασίλειο, - 35,00 CHF για κάθε παραγγελία µε διεύθυνση αποστολής στην Ελβετία. Τα έξοδα αποστολής εµφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συµπλήρωσης της παραγγελίας και µέχρι την επιβεβαίωσή της, συγκεντρωτικά µε οιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα που ενδέχεται να βαραίνουν την αγορά. Σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, η PRADA οφείλει να ζητήσει τη συγκατάθεση του Πελάτη για κάθε επιπρόσθετη χρέωση που ενδέχεται να προκύψει, πέραν του συνολικού οφειλόµενου ποσού, όπως αυτό αναγράφεται στην αρχική σύµβαση Σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 61 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, η PRADA οφείλει να εξασφαλίσει την παράδοση των προϊόντων εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης, ή εντός οιασδήποτε άλλης προθεσµίας για την οποία έχει έρθει σε συµφωνία µε τον Πελάτη, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, τυχαίου συµβάντος ή παράληψης της PRADA να ενηµερώσει εγκαίρως και εντός των ίδιων προθεσµιών τον Πελάτη σχετικά µε την µη αποδοχή της παραγγελίας ή την αδυναµία εκτέλεσής της λόγω µη διαθεσιµότητας, έστω και προσωρινής, των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Στην περίπτωση έλλειψης του προϊόντος, η PRADA θα φροντίσει για την επιστροφή των χρηµάτων που ο Πελάτης ενδέχεται να έχει προκαταβάλει. Εάν η PRADA αθετήσει την υποχρέωσή της για παράδοση των προϊόντων εντός της παραπάνω προθεσµίας, και σε κάθε περίπτωση εντός οιασδήποτε άλλης προθεσµίας που µπορεί να έχει συµφωνηθεί, ο Πελάτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει από την PRADA να πραγµατοποιήσει την παράδοση εντός µεταγενέστερης προθεσµίας, ανάλογα µε τις συνθήκες, µε την προϋπόθεση πως δεν συντρέχει κανένας από τους λόγους που θα µπορούσαν να αποκλείσουν τον Πελάτη από την άσκηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 61, παράγραφος 4 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή. Ο Πελάτης επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση, καθώς επίσης να απαιτήσει αποζηµίωση στην περίπτωση που το προϊόν της παραγγελίας δεν 5

6 παραδοθεί εντός των προθεσµιών που αναφέρονται παραπάνω. Προκειµένου να επισπευθεί η αποστολή και παράδοση της παραγγελίας, η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να χωρίσει µια παραγγελία σε περισσότερες αποστολές ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, η PRADA θα ενηµερώσει τον Πελάτη µε ή τηλεφωνική επικοινωνία και θα χρεώσει την πιστωτική του κάρτα ξεχωριστά για κάθε αποστολής και αποκλειστικά µε το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος των προϊόντων που περιλαµβάνονται στην εκάστοτε αποστολή. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αποστολής θα χρεωθούν µία φορά, σαν να επρόκειτο για µια και µοναδική αποστολή Την στιγµή κατά την οποία το δέµα φεύγει από τις εγκαταστάσεις της PRADA, η εταιρεία courier που έχει ορίσει η PRADA, θα αποστέλλει σχετικό στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης στη φόρµα αγοράς. Στο εν λόγω θα αναφέρεται ο κωδικός παρακολούθησης και ένας αποκλειστικός σύνδεσµος (link) που θα παρέχει, σε πραγµατικό χρόνο, πληροφορίες σχετικά µε το στάδιο της αποστολής. Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας µας, µπορεί να προσφέρει βοήθεια σε κάθε πιθανό πρόβληµα σχετικό µε την αποστολή. Ο Πελάτης µπορεί να επικοινωνήσει µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της PRADA µέσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, από τη στιγµή που ο Πελάτης (ή τρίτο πρόσωπο που ο ίδιος έχει υποδείξει εξαιρουµένου του µεταφορέα), πάρει στην κατοχή του τα προϊόντα, αναλαµβάνει και την ευθύνη ενδεχόµενης απώλειας ή φθοράς τους, όταν αυτή οφείλεται σε αίτια για τα οποία δεν δύναται να καταλογιστούν ευθύνες στην PRADA. Στην περίπτωση που η εταιρεία courier αποτελεί επιλογή του πελάτη και όχι πρόταση της PRADA, νοείται αυτοµάτως πως η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορές µεταφέρεται στον Πελάτη κατά τη στιγµή παράδοσης των προϊόντων στον µεταφορέα, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Πελάτη έναντι του µεταφορέα Στην περίπτωση που η απώλεια ή φθορά του προϊόντος οφείλεται σε αµέλεια της PRADA, η PRADA έχει την υποχρέωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, να αντικαταστήσει το προϊόν δωρεάν, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Πελάτη το οποίο θα πρέπει να στείλει ο ίδιος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω. 9. Πιστότητα παραγγελθέντων προϊόντων 9.1. Τη στιγµή της παράδοσης, ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει τα προϊόντα, προκειµένου να διασφαλίσει πως αυτά αντιστοιχούν στα προϊόντα που παρήγγειλε και δεν φέρουν κατασκευαστικά ή άλλα ελαττώµατα. Πέραν των ειδικών εγγυήσεων που συνοδεύουν το προϊόν και παρέχονται στον Πελάτη, κατά την πώληση προϊόντων «Prada», ισχύουν επιπρόσθετα οι νοµικές εγγυήσεις που προβλέπονται από την ιταλική νοµοθεσία και συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, αυτές που προβλέπονται και ρυθµίζονται από τα άρθρα 129, 130 και 132 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις του δεν είναι υπερβολικές ή αντικειµενικά ανέφικτες. Στην περίπτωση που συντρέξει κάποια από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 130, παράγραφος 7 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, ο Πελάτης δύναται να ζητήσει αντίστοιχη µείωση της τιµής ή λύση της σύµβασης. Θεωρείται δεδοµένο πως ο Πελάτης εκπίπτει τέτοιου δικαιώµατος, εάν παραλείψει να καταγγείλει στην PRADA τη µη συµµόρφωση του προϊόντος µε τις προδιαγραφές, εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία εντοπισµού του ελαττώµατος. Το µέγιστο διάστηµα εντός του οποίου µπορεί να πραγµατοποιηθεί η εκτίµηση τυχόν ελαττωµάτων που αποκρύφτηκαν από την PRADA χωρίς δόλο, σε κάθε περίπτωση, ορίζεται σε 26 (είκοσι έξι) µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής του προϊόντος. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία χρέωση στην πιστωτική κάρτα του Πελάτη. Στην περίπτωση που η χρέωση της πιστωτικής κάρτας έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, το ποσό θα επιστρέφεται στον Πελάτη άµεσα. 9.3 Το αίτηµα του Πελάτη για αποζηµίωση σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται ανωτέρω, πρέπει να αποστέλλεται στην PRADA αρχικά µε e- mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 6

7 και στη συνέχεια µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: Client Service Web, Prada S.p.A., via Fogazzaro 28, Milano, Italia. Η επιθυµία του Πελάτη να επωφεληθεί της εγγύησης που προβλέπεται από τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, µε σκοπό την αντικατάσταση των ελαττωµατικών προϊόντων, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω και µόνο για προϊόντα που αγοράστηκαν µέσω της Ιστοσελίδας. 10. Επιστροφές και πιστώσεις Υπαναχώρηση Η άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης από τη πλευρά του Πελάτη, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 52 και τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, πρέπει να πραγµατοποιείται µε τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω. α) Το δικαίωµα υπαναχώρησης πρέπει να ασκείται από τη πλευρά του Πελάτη εντός 14 (δεκατεσσάρων) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής των προϊόντων στον Πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο, εξαιρουµένου του µεταφορέα, που έχει οριστεί από τον Πελάτη να αναλάβει την παράδοση. Σε περίπτωση τµηµατικής αποστολής της παραγγελίας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 8.2 των Γενικών Όρων, η προθεσµία των 14 (δεκατεσσάρων) ηµερών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµέρα που ο Πελάτης ή το τρίτο πρόσωπο, εξαιρουµένου του µεταφορέα, που έχει οριστεί από τον Πελάτη να αναλάβει την παράδοση, πάρει στην φυσική κατοχή του και το τελευταίο αγαθό. β) Προκειµένου ο Πελάτης να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, θα πρέπει να συµπληρώσει το αντίστοιχο «έντυπο επιστροφών» το οποίο εσωκλείεται στη συσκευασία που περιείχε τα απεσταλµένα προϊόντα ή να αποστείλει µια άλλη δήλωση στην οποία να αναφέρει ξεκάθαρα την επιθυµία του για υπαναχώρηση από τη σύµβαση, σηµειώνοντας τη ποσότητα των αγαθών προς αντικατάσταση. Το «έντυπο επιστροφών», ή η δήλωση που αναφέρεται παραπάνω, αφού συµπληρωθούν δεόντως και υπογραφούν από τον Πελάτη θα πρέπει να αποστέλλονται στη PRADA µε e- mail στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: και Η PRADA θα φροντίσει να ενηµερώσει άµεσα τον Πελάτη, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, για τη λήψη του «εντύπου επιστροφών» ή της δήλωσης. Το πρωτότυπο «έντυπο επιστροφών» ή η πρωτότυπη δήλωση, θα πρέπει να εσωκλείονται στη συσκευασία µε την οποία θα επιστραφούν τα προϊόντα προς αντικατάσταση. γ) Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση παραλήφθηκαν και µέσα στην αρχική τους συσκευασία δ) Ο Πελάτης οφείλει να χρησιµοποιήσει την ετικέτα επιστροφής που εσωκλείεται στο δέµα που έλαβε από την PRADA και στην οποία αναγράφεται ήδη, προς διευκόλυνσή του, η διεύθυνση αποστολής Τα προϊόντα οφείλουν να επιστρέφονται στην παρακάτω διεύθυνση: Prada S.p.A. Via Aretina, 403 Porta Montevarchi (Arezzo) Italia Ο Πελάτης δεσµεύεται να επιστρέψει τα προϊόντα για τα οποία ασκεί το δικαίωµα της υπαναχώρησης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, εντός 14 (δεκατεσσάρων) ηµερών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της PRADA σχετικά µε την απόφασή του να λύσει τη σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στη παράγραφο 10.6 παρακάτω, τα έξοδα αποστολής κατά την επιστροφή των προϊόντων, βαραίνουν την PRADA. 7

8 10.5. Η PRADA θα επιβεβαιώσει πως τα προϊόντα επιστράφηκαν πράγµατι σε άριστη κατάσταση και εντός της αρχικής τους συσκευασίας µέσα στην οποία είχαν αποσταλεί από την PRADA στον Πελάτη, δεδοµένου ότι η ακεραιότητα των επιστρεφόµενων προϊόντων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη στην περίπτωση που η αξία των προϊόντων έχει µειωθεί εξαιτίας κακής µεταχείρισής τους και πέραν της απαραίτητης χρήσης τους προκειµένου να ελεγχθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητά τους σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 57 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή. Ως εκ τούτου, η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την επιστροφή των προϊόντων που ενδέχεται να είναι κατεστραµµένα, φθαρµένα, λερωµένα ή να βρίσκονται σε κατάσταση που καθιστά κατηγορηµατικά σαφές πως τα προϊόντα χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς πέραν των ως άνω αναφερόµενων. Η PRADA διατηρεί επίσης το δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµίωση για κάθε ζηµία που µπορεί να οφείλεται σε δόλο ή αµέλεια του Πελάτη και δύναται να ασκήσει αυτό το δικαίωµα κατά την επιστροφή των προϊόντων. Η PRADA δεν φέρει ουδεµία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των επιστρεφόµενων προϊόντων, όταν αυτές δεν οφείλονται σε αµέλειά της PRADA, σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων σε λανθασµένη διεύθυνση ή σε περίπτωση καθυστερήσεων στην παράδοση των επιστρεφόµενων προϊόντων για λόγους πέραν δικής της υπαιτιότητας, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Πελάτης αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη τέτοιων αποστολών. Τέλος, η διαδικασία επιστροφής των προϊόντων έγκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του Πελάτη Η πίστωση του κόστους των επιστρεφόµενων προϊόντων, θα πραγµατοποιείται από την PRADA, σύµφωνα µε το άρθρο 56 του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 (δεκατεσσάρων) ηµερών από την ηµεροµηνία που γνωστοποιήθηκε στην PRADA η άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης από τη πλευρά του Πελάτη. Η προαναφερθείσα επιστροφή χρηµάτων θα πραγµατοποιείται µε πίστωση του ποσού που κατέβαλε ο Πελάτης και µε τον ίδιο τρόπο πληρωµής που χρησιµοποιήθηκε για την αγορά, εξαιρουµένης της περίπτωσης που ο Πελάτης ρητά έχει συµφωνήσει διαφορετικά και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν επιπρόσθετα έξοδα ως αποτέλεσµα του διαφορετικού τρόπου επιστροφής χρηµάτων. Η PRADA διατηρεί το δικαίωµα να καθυστερήσει την πίστωση µέχρι την παραλαβή του προϊόντος ή µέχρι ο Πελάτης να αποδείξει πως έχει επιστρέψει το προϊόν. Ως πλήρωση της απαιτούµενης προϋπόθεσης για την επιστροφή των χρηµάτων, θα νοείται όποια εκ των παραπάνω δυο περιπτώσεων βεβαιωθεί πρώτη. Η PRADA δεν έχει την υποχρέωση να πιστώσει στον Πελάτη τα επιπρόσθετα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει έναν τρόπο επιστροφής των χρηµάτων πιο δαπανηρό από τον προτεινόµενο από την PRADA. Η PRADA θα επιβεβαιώσει στον Πελάτη την πίστωση του ποσού µε e- mail Σηµειώστε πως σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, η αντικατάσταση προϊόντων και η επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία τους και έχει καταβληθεί από τον Πελάτη, επιτρέπεται µόνο για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την Ιστοσελίδα. 11. Περιορισµός ευθύνης Πέραν των περιπτώσεων δόλου ή βαριάς αµέλειας, η PRADA δεν φέρει µε οιονδήποτε τρόπο καµία ευθύνη έναντι του Πελάτη για έµµεσες ή παρεπόµενες ζηµίες που ενδέχεται να απορρέουν από την αγορά των προϊόντων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα 12. Αυθεντικότητα των προϊόντων και δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 12.1 Η PRADA εγγυάται την αυθεντικότητα και την υψηλή ποιότητα όλων των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στην Ιστοσελίδα Η εµπορική επωνυµία «Prada», καθώς επίσης το σύνολο των εικονιστικών και µη σηµάτων και, γενικότερα, όλα τα εµπορικά σήµατα, φωτογραφίες, εικόνες και λογότυπα που φέρουν τα προϊόντα «Prada» στα αξεσουάρ ή/και τη συσκευασία τους, κατατεθειµένα ή µη, είναι και παραµένουν στην αποκλειστική νοµή και κατοχή της εταιρείας Prada S.A., µε καταστατική έδρα στο Λουξεµβούργο, επί της οδού 23 rue 8

9 Aldringen, L Η ολική ή µερική αναπαραγωγή, τροποποίηση, παραποίηση ή χρήση των παραπάνω εµπορικών σηµάτων, φωτογραφιών, εικόνων και λογότυπων, για οιονδήποτε λόγο και µε οιοδήποτε µέσο, χωρίς τη προηγούµενη ρητή συγκατάθεση της Prada S.A., απαγορεύεται αυστηρά. 13. Αντιδικία Οι Γενικοί Όροι διέπονται από το ιταλικό δίκαιο και ερµηνεύονται σύµφωνα µε αυτό, συµπεριλαµβανοµένου του νοµοθετικού διατάγµατος Νο 206 ηµεροµηνίας 6 Σεπτεµβρίου 2005 (Κώδικας Προστασίας Καταναλωτή), µε ιδιαίτερη αναφορά στο Μέρος ΙΙΙ, Τίτλος III, Σηµείο I του Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε µε το Νοµοθετικό Διάταγµα 21/2014, στο Μέρος IV, Τίτλος III, Σηµείο I του προαναφερθέντος Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή και το Νοµοθετικό Διάταγµα Νο 70 ηµεροµηνίας 9 Απριλίου 2003 (νόµος περί ηλεκτρονικού εµπορίου), µε την επιφύλαξη υπερίσχυσης τυχόν διατάξεων αναγκαστικού δικαίου του κράτους µόνιµης διαµονής του Πελάτη Σε περίπτωση αντιδικίας εξαιτίας της ερµηνείας ή/και της εφαρµογής των Γενικών Όρων, ως αρµόδια θα κρίνονται τα δικαστήρια του τόπου κατοικίας ή διαµονής του Πελάτη, εφόσον βρίσκονται εντός του ιταλικού κράτους, ή κατ επιλογή του πελάτη και εφόσον ο ίδιος προβαίνει στη χρήση ένδικων µέσων, το Ιταλικό δικαστήριο του Μιλάνο Η PRADA διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, ανά πάσα στιγμή, σε τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στους Γενικούς Όρους. Οιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες θα ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται κατά την ημερομηνία της αλλαγής ή/και προσθήκης. Ενδεχόμενη κατάργηση των Γενικών Όρων από την ιστοσελίδα αυτόματα και αμετάκλητα την αδυναμία αναφοράς σε αυτούς, την αναποτελεσµατικότητά τους και την παύση της ισχύος τους για όλες τις πωλήσεις που θα διενεργήσει η PRADA µέσω της Ιστοσελίδας από τη στιγµή της κατάργησης των Γενικών Όρων από την Ιστοσελίδα και έπειτα, ακόµα και στην περίπτωση που παρέχεται στο κοινό η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς µέσω άλλων ιστοσελίδων πέρα της παραπάνω αναφερόµενης. 14. Στοιχεία επικοινωνίας Για οποιαδήποτε αξίωση, περαιτέρω πληροφόρηση ή βοήθεια σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τη διαδικασία αγοράς, ήτοι για οιαδήποτε ανάγκη επιπρόσθετων πληροφοριών ή/και διευκρινήσεων σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους Γενικούς Όρους, ο Πελάτης δύναται να στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή να απευθυνθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Web της Prada S.p.A., το οποίο βρίσκεται επί της οδού: via Antonio Fogazzaro 28, Milano, Italia. Τελευταία ενηµέρωση 11 Ιουνίου Prada S.p.a., Διεύθυνση: Via Antonio Fogazzaro 28, Milano, Italia. 9

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά Όροι και Προϋποθέσεις 1.Γενικά 1.1 Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του YouPick, www.youpick.gr(στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»).ToYouPick είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει προς πώληση,

Διαβάστε περισσότερα

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Beauty Hall σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα http://www.beauty-hall.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «ιστοσελίδα» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας.

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 1.1. ΣΚΌΠΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση πελατών και Γενικοί Όροι Συναλλαγών της unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε.

Ενηµέρωση πελατών και Γενικοί Όροι Συναλλαγών της unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε. Ενηµέρωση πελατών και Γενικοί Όροι Συναλλαγών της unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε. A. Ενηµέρωση πελατών I. Πληροφορίες σχετικά µε τον προµηθευτή unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε. Ταχυδροµική διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Όροι. 2. Πληροφορίες και Προϊόντα

1. Όροι. 2. Πληροφορίες και Προϊόντα Το είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «Α ΦΟΙ. Θ. ΡΕΠΠΑ Α.Ε.», που έχει την έδρα του στο Μοναστηράκι Αττικής, στην διεύθυνση Αθηνάς 15 και Κακουργοδικείου 3, στην Ελλάδα. Συμβουλεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

3. Ασφάλεια συναλλαγών - Σύνδεσμοι - Cookies Για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και ηλεκτρονικών Συναλλαγών,

3. Ασφάλεια συναλλαγών - Σύνδεσμοι - Cookies Για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και ηλεκτρονικών Συναλλαγών, 1. Γενικοί όροι- Εισαγωγή Ο παρών ιστότοπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης (πώλησης) των προϊόντων SWAROVSKI μέσω διαδικτύου (εφεξής «το Κατάστημα») ιδιοκτησίας της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Η e-watershop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής προσωπικής εταιρίας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ.», που εδρεύει στη Γ.

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας Όροι χρήσης της ιστοσελίδας Η Εταιρία µε την επωνυµία «XTEND B2B ΕΠΕ», που εδρεύει στην Παιανία, επί της Λεωφόρου Λαυρίου 99Β, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της «www.luckyday.gr». Μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδρομητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Πεδίο εφαρμογής όρων χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν και ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ της ιστοσελίδας και των μελών/χρηστών αυτής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η Εταιρεία

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η Εταιρεία ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET 1/9 2/9 3/9 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET Μεταξύ της Εταιρείας µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων Γενικά H παρούσα ιστοσελίδα περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop), της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΣΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ» και το διακριτικό τίτλο «AQUAPUREST WATER SYSTEMS» (ΑΦΜ 044039600, ΟΥ Kαλαµαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα