ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ελέγχου των Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Άρθρο 1. Αγορές Βιοκαλλιεργητών ορισμός. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας, είναι αγορές υπαίθριες ή στεγασμένες, όπου συμμετέχουν αποκλειστικώς και μόνον βιοκαλλιεργητές, ήτοι παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων βιολογικής γεωργίας πιστοποιημένων συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Κάθε συμμετέχων στις αγορές βιοκαλλιεργητών έχει το δικαίωμα να διαθέτει τα πιστοποιημένα προϊόντα βιολογικής γεωργίας που ο ίδιος παράγει πρωτογενώς ή δευτερογενώς. Τα μεταποιημένα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από την πιστοποιημένη πρωτογενή βιολογική παραγωγή του συμμετέχοντος σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας».. Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών λειτουργούν συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος και το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας». Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη μορφή υπαίθριας ή στεγασμένης αγοράς και μπορούν να λειτουργούν σε διαφορετικό τόπο ή χρόνο από τις τελευταίες. 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΠΟΔΟΜΗ Άρθρο 2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Βάση Δεδομένων και Ιστότοπος 1. Για την αποτελεσματική οργάνωση, λειτουργία, έλεγχο και εποπτεία των αγορών βιοκαλλιεργητών, δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στις αγορές και στους συμμετέχοντες βιοκαλλιεργητές. Τα πεδία της βάσης δεδομένων ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας», Παραρτήματα Γ και Δ. 2. Η βάση δεδομένων λειτουργεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο Σε τοπικό επίπεδο οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων αφορούν (α) στους βιοκαλλιεργητές του οικείου Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας στους οποίους χορηγείται άδεια συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών (β) στις αγορές που λειτουργούν στα όρια του Δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας, (γ) στους βιοκαλλιεργητές που συμμετέχουν σε αυτές και ( δ) στη στατιστική ανάλυση των στοιχείων των βιοκαλλιεργητών και των αγορών της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης και στην έκδοση σχετικών αναφορών Οι βάσεις δεδομένων των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι συγχρονισμένες και τα στοιχεία τους συγκεντρώνονται στην κεντρική βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες της κεντρικής βάσης δεδομένων αφορούν στις αγορές και τους συμμετέχοντες βιοκαλλιεργητές όλης της επικράτειας και στην έκδοση των σχετικών στατιστικών αναφορών Υπόδειγμα των στατιστικών αναφορών ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας», Παράρτημα Δ. 3. Οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων είναι δημόσιου χαρακτήρα, εκτός από αυτές που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η πρόσβαση στις τελευταίες πληροφορίες περιορίζεται αποκλειστικά στους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος. Οι άνω πληροφορίες παρέχονται διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο, ή εγγράφως. Η διαδικτυακή πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω ιστότοπου που δημιουργείται για αυτό το σκοπό με ευθύνη του Συμβουλίου του άρθρου 3. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 3. Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών (ΕΣΑΒ) και Γραφείο ΕΣΑΒ 1. Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Αρμοδιότητες Το Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών καθορίζει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ορθή διαχείριση των αγορών βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας με σκοπό τη συμβολή του θεσμού σε μία υγιή εθνική αγροδιατροφική πολιτική. Συγκεκριμένως: α) Μεριμνεί για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και του ιστότοπου του Άρθρου 2, και για τις συνθήκες της ορθής τηρήσεώς τους. β) Επεξεργάζεται τις προτάσεις και παρατηρήσεις των Τοπικών Συμβουλίων Αγορών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4. γ) Εκπονεί το ετήσιο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις αγορές βιοκαλλιεργητών με σκοπό την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργίας τους. δ) Εκπονεί ετήσιο απολογισμό για τις αγορές βιοκαλλιεργητών της επικράτειας. ε) Συμβάλλει στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και προώθηση του Προτύπου ΕΛΟΤ για τις αγορές βιοκαλλιεργητών. στ) Οργανώνει έρευνες και δράσεις με αντικείμενο την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών βιοκαλλιεργητών. ζ) Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει τα Τοπικά Συμβούλια Αγορών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4, και τους αρμόδιους φορείς ίδρυσης, αδειοδότησης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των αγορών βιοκαλλιεργητών. η) Αποφασίζει οριστικώς επί των ενστάσεων εναντίον οιασδήποτε απόφασης των Τοπικών Συμβουλίων Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Οι συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών είναι ανοικτές για τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Αγορών Βιοκαλλιεργητών του άρθρου Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Σύσταση Στην Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, συγκροτείται Εθνική Επιτροπή Αγορών Βιοκαλλιεργητών διετούς θητείας αποτελούμενη από: α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής αυτής. β) τον υπεύθυνο του Γραφείου Αγορών Βιοκαλλιεργητών της παρ.3 του παρόντος άρθρου ως γραμματέα. γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προερχόμενο από την Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας. δ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας. ε) δύο εκπρόσωπους των σωματείων βιοκαλλιεργητών της χώρας με αντικείμενο τις Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών. στ) έναν εκπρόσωπο του ΟΠΕΓΕΠ, ζ) έναν εκπρόσωπο των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης που λειτουργούν στη χωρά που θα επιλεχθεί από τους ΟΕΠ. η) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή θ) έναν εκπρόσωπο των Σωματείων Καταναλωτών της χώρας με αντικείμενο τα τρόφιμα ή/και τα βιολογικά προϊόντα. ι) έναν εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας με αντικείμενο τη βιολογική γεωργία και συγκεκριμένα την παραγωγή και διάθεση των βιολογικών προϊόντων 3

4 κ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με αντικείμενο το διατροφικό πολιτισμό και το γαστρονομικό τουρισμό λ) έναν εκπρόσωπο του ΕΦΕΤ μ) έναν εκπρόσωπο του ΕΛΟΤ από τη Διεύθυνση Τυποποίησης ν) έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας από τον τομέα της Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας. ξ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος που προέρχεται από Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών ο) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας 2. Γραφείο Αγορών Βιοκαλλιεργητών ΕΣΑΒ Στην Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύεται Γραφείο Αγορών Βιοκαλλιεργητών, με αντικείμενο τις αγορές του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Το Γραφείο Αγορών Βιοκαλλιεργητών, α) συντονίζει και ενημερώνει του φορείς ίδρυσης, αδειοδότησης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου των αγορών του παρόντος σε όλη την χώρα, β) διαχειρίζεται την κεντρική βάση δεδομένων και τον ιστότοπο, γ) μεριμνά για τη γραμματειακή και διοικητική στήριξη του έργου της Επιτροπής και την εφαρμογή των αποφάσεων της σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. δ) υλοποιεί τον ετήσιο απολογισμό, και περιοδικούς τριμηνιαίους απολογισμούς για τις αγορές της επικράτειας. ε) Ενημερώνει ανά μήνα κάθε Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) για την συμμετοχή στις αγορές των παραγωγών που έκαστος εξ αυτών πιστοποιεί, και τον ΟΠΕΓΕΠ και τη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας για όλους τους συμμετέχοντες. Από τη στιγμή που η ενημέρωση αυτή παρέχεται διαδικτυακά, θεωρείται ότι οι ΟΕΠ, ο ΟΠΕΓΕΠ και η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας είναι πλήρως ενημερωμένοι και δεν απαιτείται οιαδήποτε ενέργεια από μέρους του γραφείου του παρόντος άρθρου. στ) Γνωστοποιεί άμεσα στους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης τα αποτελέσματα ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιοι φορείς του κράτους ως προς τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στις διατάξεις για τη βιολογική γεωργία., και αντιστρόφως. ζ) Γνωστοποιεί στα γραφεία του άρθρου 4, παράγραφος 2, τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν οι ΟΕΠ στους συμμετέχοντες. 4

5 Άρθρο 4. Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών (ΤΣΑΒ) και Γραφείο ΤΣΑΒ. 1. Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Αρμοδιότητες Σε κάθε Δημοτική Αυτοδιοίκηση ή Περιφερειακή Ενότητα της χώρας με απόφαση του αντίστοιχου Συμβουλίου, συγκροτείται Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών διετούς θητείας το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εκπονεί ετήσιο σχέδιο δράσης για τις αγορές στον οικείο δήμο ή περιφερειακή ενότητα, και μεριμνεί για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών. β) Ελέγχει το Γραφείο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. γ) Εξετάζει την πρόταση για την ίδρυση αγορών βιοκαλλιεργητών εντός των ορίων της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης. δ) Λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας του οικείου δήμου σχετικά με τον χώρο και το ωράριο λειτουργίας της αγοράς. ε) Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο την ίδρυση αγοράς βιοκαλλιεργητών, και το χώρο και το ωράριο λειτουργίας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την εποχή και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των βιοκαλλιεργητών. στ) Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη σύνθεση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1. Εφόσον η ζήτηση στην αγορά το απαιτεί το οικείο Συμβούλιο του παρόντος άρθρου μπορεί να υποβάλλει νέα πρόταση για αύξηση του αριθμού των θέσεων και αν απαιτείται του χώρου της εν λόγω αγοράς. ζ) Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο τη σύσταση των επιτροπών ελέγχου λειτουργίας της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του παρόντος. η) Κατόπιν αίτησης του οικείου αντιπροσωπευτικότερου συλλόγου βιοκαλλιεργητών, γνωμοδοτεί για τη διεξαγωγή του πρωτογενούς ελέγχου λειτουργίας της αγοράς από αυτόν και προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο αντιστοίχως. η)υποβάλλει στο Συμβούλιο του άρθρου 3 ερωτήματα και προτάσεις για την ανάπτυξη των αγορών, τη βελτίωση της λειτουργίας, οργάνωσης και ελέγχου αυτών, καθώς και την καλύτερη εποπτεία του συστήματος. θ) Οργανώνει σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Άρθρου 3, έρευνες και δράσεις σχετικά με την λειτουργία των αγορών του παρόντος και φροντίζει για την προβολή τους. ι) Κρίνει και αποφασίζει επί των ενστάσεων εναντίον οιασδήποτε αποφάσεως εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος και για τη χορήγηση και αναθεώρηση των αδειών συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών. Η επιτροπή εφόσον διαπιστώσει παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κατά την έκδοση της αδείας παραγωγού Αγορών Αγροτών Βιοκαλλιεργητών, προβαίνει στην ανάκλησή της. 2. Τοπικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών: Σύσταση Στις Επιτροπές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν: α) Ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αρμοδιότητα τη Βιολογική Γεωργία όπου υπάρχει, ως Πρόεδρος. β) Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου, ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της οικίας Περιφερειακής Ενότητας. γ) Ένας εκπρόσωπος του Δήμου ή δημοτικής επιχείρησης/οργανισμού με αντικείμενο τη διατροφή ή/και τον πολιτισμό ή/και τον τουρισμό. 5

6 δ) Ένας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου Βιοκαλλιεργητών οι οποίοι συμμετέχουν στις ρυθμιζόμενες από το παρόν αγορές του Δήμου ή της Περιφέρειας. Αν δεν υφίσταται τέτοιο σωματείο στην εκάστοτε Τοπική Αυτοδιοίκηση, τότε συμμετέχει το σωματείο βιοκαλλιεργητών του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας. ε) Ένας εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων του Δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας, ή σωματείου καταναλωτών εφόσον δεν υπάρχει σωματείο καταναλωτών βιολογικών προϊόντων. 3. Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών. Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Δήμων ή των περιφερειακών Ενοτήτων, συνίσταται οργανική θέση με την ονομασία «Γραφείο ΤΣΑΒ», οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται ακολούθως: α) Τηρεί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 2. β) Παρέχει διοικητική και γραμματειακή στήριξη στο Συμβούλιο του παρόντος άρθρου. γ) Χορηγεί τις άδειες συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος. δ) Γνωστοποιεί στο κοινό την ίδρυση νέας αγοράς, το ωράριο και το χώρο λειτουργίας της, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων πριν και μετά την ίδρυση της, και τις ανάγκες της αγοράς για προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. ε) Χορηγεί τις θέσεις στις αγορές αρμοδιότητας του οικείου Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας και εγκρίνει την αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ συμμετεχόντων στην ίδια αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. στ) Παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κάθε βιοκαλλιεργητή στον οποίο χορηγεί άδεια συμμετοχής. ζ) Γνωστοποιεί στο γραφείο του Άρθρου 3 και στο Συμβούλιο του παρόντος άρθρου τις χορηγηθείσες άδειες συμμετοχής, τα στοιχεία των πιστοποιητικών συμμόρφωσης για τους βιοκαλλιεργητές στους οποίους χορήγησε άδεια συμμετοχής, τις χορηγηθείσες θέσεις σε κάθε αγορά της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης, τα αποτελέσματα ελέγχων, τις παραβάσεις και κυρώσεις, καθώς και τις ενστάσεις και παρατηρήσεις που αφορούν στις αγορές. η) Ενημερώνεται για τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 14 του παρόντος. θ) Εκπονεί τριμηνιαίες στατιστικές αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 2, εδάφιο 2.1, τις οποίες γνωστοποιεί στο γραφείο του άρθρου 3 και το Συμβούλιο του παρόντος άρθρου. 6

7 Άρθρο 5. Αγορές Βιοκαλλιεργητών. Ίδρυση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΙΔΡΥΣΗ Σε όλη τη χώρα η ίδρυση των αγορών βιοκαλλιεργητών αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων. Τα εκάστοτε δημοτικά συμβούλια αποφασίζουν για την ίδρυση των εν λόγω αγορών, τον αριθμό των συμμετεχόντων, και τους χώρους και τα ωράρια λειτουργίας τους, κατόπιν πρότασης του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών του Άρθρου 4. Η πρόταση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών υποβάλλεται κατόπιν αιτήματος είτε τουλάχιστον ενός εκ των συμμετεχόντων σε αυτό, είτε φορέων, ιδιωτών και λοιπών ενδιαφερομένων. Τα δημοτικά συμβούλια αποφασίζουν για όποια νέα πρόταση των Τοπικών Συμβουλίων σχετικά με την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων σε μία αγορά, και την αλλαγή του χώρου ή/και ωραρίου αυτής. Οι Δήμοι υποχρεούνται στην απόφαση ίδρυσης της προτεινόμενης αγοράς. Η απόφαση επικυρώνεται από τις οικείες Περιφέρειες. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ Άρθρο 6. Βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και βιοκαλλιεργητές μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Για τους σκοπούς του παρόντος βιοκαλλιεργητές νοούνται όποιοι παράγουν πρωτογενώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία. 1. Βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θεωρούνται όποιοι παράγουν πρωτογενώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία και θεωρούνται αγρότες σύμφωνα με το νόμο 3874/ Βιοκαλλιεργητές μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θεωρούνται όποιοι παράγουν πρωτογενώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία, το γεωργικό εισόδημα αποτελεί τουλάχιστον το 35% του συνολικού τους εισοδήματος, αλλά δεν πληρούν τους όρους του νόμου 3874/2010 προκειμένου να χαρακτηρισθούν αγρότες. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 7. Άδειες Συμμετοχής: δικαιούχοι - διαδικασία χορηγήσεως - απαιτούμενα δικαιολογητικά - στοιχεία ισχύς, εμβέλεια και θεώρηση ανάκληση. 1. Δικαιούχοι. Άδεια συμμετοχής στις αγορές βιοκαλλιεργητών δικαιούνται να λάβουν τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που είναι βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα μη αγρότες σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Συνεργαζόμενοι βιοκαλλιεργητές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα δικαιούνται ανά τέσσερις κατ ανώτατο όριο, και μίας συλλογικής άδειας, προκειμένου να συμμετέχουν σε αγορές που βρίσκονται σε απόσταση άνω των διακοσίων χιλιομέτρων από τις εκμεταλλεύσεις των.με την συλλογική άδεια ένας εκ των τεσσάρων παραγωγών εκ περιτροπής, επιτρέπεται να διαθέτει προϊόντα και των υπολοίπων τριών, υπό τον όρο ότι αυτά θα φέρουν τα στοιχεία του παραγωγού τους, δεν θα αναμειγνύονται μεταξύ των, θα συνοδεύονται από ξεχωριστά δελτία αποστολής, ξεχωριστές πιστοποιήσεις και λοιπά παραστατικά και θα διατίθενται κατά τρόπο αντιληπτό από τους καταναλωτές. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε οποιαδήποτε αγορά της χώρας των ίδιων παραγωγών και με ατομική και με συλλογική άδεια. Οι άδειες συμμετοχής στις αγορές βιοκαλλιεργητών είναι αμεταβίβαστες. 2. Διαδικασία χορήγησης και θεώρησης αδειών. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδείας συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών υποβάλουν αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Κατ επιλογήν του αιτούντος οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου Αγορών Βιοκαλλιεργητών (άρθρο 4, παράγραφος 3) του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου δηλώνουν διεύθυνση κατοικίας, ή έχουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Η άδεια χορηγείται από το Γραφείο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της υποβολής της αιτήσεως για την έκδοσή της, εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η άδεια θεωρείται ανά έτος από της εκδόσεώς της με την προσκόμιση και υποβολή των δικαιολογητικών ( β), (ε) και (στ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκε. 3. Ισχύς - Εμβέλεια αδειών Κάθε αγρότης βιοκαλλιεργητής δικαιούται μιας αδείας συμμετοχής η οποία ισχύει για τις Αγορές Βιοκαλλιεργητών όλης της χώρας και για όσο διάστημα ο δικαιούχος φέρει την ιδιότητα του αγρότη βιοκαλλιεργητή σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος. Με την άδεια αυτή κάθε παραγωγός μπορεί να συμμετέχει σε μία αγορά ανά ημέρα. Για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 5 του παρόντος η άδεια ισχύει για τις Αγορές Βιοκαλλιεργητών της Περιφέρειας όπου έχει τις εκμεταλλεύσεις του και για όσο διάστημα φέρει την ιδιότητα του βιοκαλλιεργητή. 9

10 4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο σύμβασης του ενδιαφερομένου παραγωγού με έναν νομίμως υφιστάμενο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. β. Βεβαίωση από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για τις εκτάσεις και είδη καλλιέργειας που ο ενδιαφερόμενος έχει εντάξει στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης και τα καλλιεργούμενα είδη σε αυτές. Εάν επέλθει οποιαδήποτε σχετική μεταβολή ο αδειούχος παραγωγός οφείλει να καταθέσει νέα βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι επελθούσες μεταβολές. γ. Αντίγραφο ισχύοντος Προγράμματος Παραγωγής ή Παρασκευής, που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. Για κάθε τροποποίησή του το άνω δικαιολογητικό κατατίθεται εντός δέκα εργασίμων ημερών από την έγκρισή του από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. δ. Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Προϊόντος σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία για τα παραγόμενα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. ε. Βιβλιάριο ΟΓΑ ή βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ. Το βιβλιάριο ΟΓΑ ή βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ δεν απαιτείται για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 6, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση δημόσιας ασφάλισης. στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (έντυπα Ε1 και Ε9 με όλες τις μεταβολές) για τα εισοδήματα του ενδιαφερομένου. ζ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι το εισόδημά του προέρχεται τουλάχιστον κατά 35% από γεωργική δραστηριότητα, ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ και αν κατέχει άδεια Παραγωγού κατά το ΠΔ 51/2005. η. Δήλωση ΟΣΔΕ για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους. θ. Οι συνεργαζόμενοι αγρότες βιολογικής γεωργίας αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού με το οποίο συμφωνούν την από κοινού συμμετοχή τους στις αγορές του παρόντος, επικυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται εφ άπαξ, εκτός και αν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή σε όποιο από αυτά, οπότε υποβάλλεται επικαιροποιημένο. 5. Στοιχεία αδειών Η άδεια συμμετοχής στις Αγορές Βιοκαλλιεργητών έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0,14μ. και πλάτους 0,20 μ., είναι κυανή και φέρει τα εξής στοιχεία: α. Τον φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία εκδόσεως και ανανεώσεως της αδείας. β. Τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου. γ. Τον αριθμό μητρώου συμμετέχοντος με ηλεκτρονική σήμανση. δ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου. ε. Τον ασφαλιστικό φορέα και τον σχετικό αριθμό μητρώου του κατόχου. στ. Τον ΟΕΠ και τον κωδικό αυτού, με τον οποίο έχει συμβληθεί ο δικαιούχος. ζ. Την αγορά βιοκαλλιεργητών ανά ημέρα της εβδομάδος που συμμετέχει ο κάτοχος της αδείας, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. η. Φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη από τον φορέα που εκδίδει την άδεια. Για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 5, οι άδειες φέρουν τα ως άνω στοιχεία, και είναι χρώματος πράσινου. Για τους συνεργαζόμενους αγρότες 10

11 βιολογικής γεωργίας, οι άδειες φέρουν τα ως άνω στοιχεία έκαστου συμμετέχοντα, και είναι χρώματος κίτρινου. 6. Ανάκληση αδείας Στην περίπτωση εξόδου από το σύστημα Ελέγχου κ Πιστοποίησης της Βιολογικής Γεωργίας, ενημερώνεται άμεσα το οικείο Γραφείο του άρθρου 4 από το Γραφείο του άρθρου 3 και η άδεια ανακαλείται αυτομάτως. Περαιτέρω η άδεια ανακαλείται στην περίπτωση επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων σύμφωνα με το εδάφιο 3 του παρόντος άρθρου και το άρθρο Κόστος έκδοσης και θεώρησης αδείας (να συζητηθεί) Άρθρο 8. Χορήγηση αδειών σε συγγενικά πρόσωπα. Εάν ο βιοκαλλιεργητής αδυνατεί να κάνει χρήση της αδείας για λόγους ανωτέρας βίας ή εκλείψει, η εκδούσα αρχή χορηγεί την άδεια σε εκείνον ή εκείνους από τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 1 ου ως και 3 ου βαθμού ή στον ή την σύζυγό του αρχικού αδειούχου, τον οποίο υποδεικνύει ο αρχικός αδειούχος ή εις τον οποίον ή τους οποίους περιέρχεται κατά νόμο η πιστοποιημένη βιολογική αγροτική εκμετάλλευση εφ όσον δηλώσει ότι θα την συνεχίσει. Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες αγορές και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου εφόσον αυτές επιλέγονται με την αίτηση του. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση των δικαιούχων και χάνει την ισχύ της εάν οι διαδικασίες μεταβίβασης των εκμεταλλεύσεων δεν ολοκληρωθούν εντός δώδεκα μηνών. Άρθρο 9 Χρήση άδειας από συγγενικά πρόσωπα - Αναπλήρωση και Υποβοήθηση από συγγενείς ή υπαλλήλους - Πρόσληψη υπαλλήλων - Διαγραφή υπαλλήλων Άδεια απουσίας. Επιτρέπεται, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων για τις Αγορές Βιοκαλλιεργητών της χώρας, με ενημέρωση προς το γραφείο του οικείου τοπικού συμβουλίου αγορών βιοκαλλιεργητών όπου χορηγήθηκε η άδεια, οι αδειούχοι να αναπληρώνονται, να υποβοηθούνται, να προσλαμβάνουν ή να διαγράφουν υπαλλήλους όπως ειδικότερα αναφέρεται αμέσως παρακάτω. 1. Στην περίπτωση αναπλήρωσης από συγγενικά πρόσωπα: α) Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον/την σύζυγο του/της αδειούχου ή τα παιδιά τους, εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο επάγγελμα. β) Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση μόνο σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον 2ο βαθμό και στον ή στην σύζυγο, μέχρι και τέσσερις (4) μήνες το έτος για λόγους υγείας του/της αδειούχου, που αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού του φορέα ή Δημόσιου Θεραπευτηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να παραταθεί για τέσσερις (4) επί πλέον μήνες. γ) Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου, για λόγους μητρότητας, από τον σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί μητρότητας διατάξεις και πάντως μέχρι τα τέκνα να φθάσουν στην ηλικία των έξι (6) ετών. δ). Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/ της αδειούχου, ή συζύγου ή τέκνων) εφόσον ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων της 11

12 περιπτώσεως β του παρόντος εδαφίου, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του από δηλωμένο υπάλληλο. 2. Επιτρέπεται η υποβοήθηση με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της αδείας από τον/ την σύζυγο ή από συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, ή από αγρεργάτη ή υπάλληλο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και Επιτρέπεται η απασχόληση ως υποβοήθηση από τον συμμετέχοντα στις αγορές βιοκαλλιεργητών των αγρεργατών που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και απασχολούνται στη βιολογική εκμετάλλευση του παραγωγού. Οι αγρεργάτες αυτοί εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3232/2004, άρθρο Επιτρέπεται η απασχόληση ως υποβοήθηση από τον συμμετέχοντα στις αγορές βιοκαλλιεργητών υπαλλήλων οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για τον σκοπό αυτό. 5. Επιτρέπεται η αναπλήρωση του παραγωγού από αγρεργάτη όπως ορίζεται στην παράγραφο 4, ή συγγενή όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, σε αναλογία δύο ανά έξη προσελεύσεων. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, επιτρέπεται η αναπλήρωση σε αναλογία τρεις ανά έξη προσελεύσεις εφ όσον αποδεδειγμένα συντρέχουν εργασίες για τα σωματεία. 6. Κάθε αδειούχος μπορεί να απουσιάζει από τις αγορές για είκοσι συνεχής προσελεύσεις, εν είδη κανονικής αδείας απουσίας. Η αναπλήρωση του/της μπορεί να γίνει από συγγενικό πρόσωπο της παραγράφου 1 ή αγρεργάτη της παραγράφου 3. Η αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του οργάνου που εξέδωσε την άδεια. β) τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής. γ) τον βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. δ) τον λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ). ε) το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης. Άρθρο 10 Όροι Συμμετοχής στις αγορές βιοκαλλιεργητών Δικαιολογητικά προσέλευσης Πινακίδες Κόστος συμμετοχής 1. Δικαιολογητικά προσέλευσης στις αγορές. α. Άδεια συμμετοχής του άρθρου 7 του παρόντος. β. Ισχύον πρωτότυπο «Πιστοποιητικό Προϊόντος» από τον συμβεβλημένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποιήσεως για τα εκάστοτε διατιθέμενα προϊόντα, στο οποίο αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία, και για κάθε προϊόν η προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής. γ. Τριπλότυπο θεωρημένο Βιβλίο Δελτίων Αποστολής. 2. Πινακίδες Καθιερώνεται για τους κατόχους αδειών η υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας διαστάσεως 0,25 Χ 0,30 μ. σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου). Οι πινακίδες είναι κυανές. Στην πινακίδα αναγράφονται με ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής: α) το ονοματεπώνυμο του αδειούχου β) ο αριθμός μητρώου του αδειούχου. γ) η περιοχή παραγωγής των βιολογικών προϊόντων του αδειούχου. δ) ο πιστοποιητικός οργανισμός με τον οποίο έχει συμβληθεί ο δικαιούχος. 12

13 Για τους βιοκαλλιεργητές του εδαφίου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, οι πινακίδες φέρουν τα ως άνω στοιχεία, και είναι πράσινες. Για τους συνεργαζόμενους αγρότες βιολογικής γεωργίας οι πινακίδες φέρουν τα ως άνω στοιχεία έκαστου παραγωγού, και είναι κίτρινες. 3. Κόστος συμμετοχής (να συζητηθεί) 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 11 Οργάνωση των αγορών βιοκαλλιεργητών αριθμός θέσεων δημοσιοποίηση διαθέσιμων θέσεων - τοποθέτηση συμμετεχόντων 1. Το οικείο τοπικό συμβούλιο του άρθρου 4 μεριμνεί για την επιλογή του χώρου όπου θα λειτουργήσει η αγορά προκειμένου να ικανοποιούνται: α) οι υγειονομικές συνθήκες για τη διάθεση τροφίμων, β) οι υποδομές για την καθαριότητα του χώρου, γ) η χωρητικότητα της τοποθεσίας ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων και δ) η ασφάλεια των καταναλωτών και των συμμετεχόντων. 2. Ο αριθμός των θέσεων κάθε αγοράς προτείνεται από το τοπικό συμβούλιο αγορών βιοκαλλιεργητών του άρθρου 4 βάσει: α) την ανάγκη της αγοράς σε ποσότητα, ποικιλία και ποιότητα προϊόντων, β) την ανάπτυξη του αγοραίου υγιούς ανταγωνισμού, γ) την προϋπόθεση ελάχιστης όχλησης των κατοίκων του δήμου, των καταναλωτών και των συμμετεχόντων, δ) την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της αγοράς όπως καθαριότητα, ανακύκλωση και ε) τη διευκόλυνση της γνωριμίας των καταναλωτών με τους συμμετέχοντες, τα προϊόντα που διαθέτουν, και τις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων. στ) την προώθηση του τοπικού παραδοσιακού τρόπου διατροφής. 3. Στην περίπτωση όπου απαιτείται η αλλαγή του αριθμού των συμμετεχόντων λόγω των αναγκών της αγοράς, ακολουθείται από το οικείο τοπικό συμβούλιο η διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 3(στ). 4. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για κάθε αγορά γνωστοποιείται στον ιστότοπο του άρθρου 2 παράγραφος 3, και από το οικείο γραφείο του άρθρου 4 με την ανάρτηση έγγραφης ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου και τον ιστότοπο αυτού εφόσον υπάρχει. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιοποιούνται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την πρώτη ημέρα έναρξης της αγοράς, 5. Κάθε βιοκαλλιεργητής που κατέχει άδεια εν ισχύ αιτείται την τοποθέτησή του στο οικείο Γραφείο του άρθρου 4 για κάθε αγορά όπου επιθυμεί να συμμετέχει. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί διαδικτυακά, ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία ή αυτοπροσώπως. 6. Ο βιοκαλλιεργητής θα πρέπει να δηλώνει στην αίτηση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου την περίοδο και τη συχνότητα συμμετοχής του στην αγορά και τα προϊόντα που θα διαθέτει για κάθε τρίμηνο. 7. Στην περίπτωση που ο βιοκαλλιεργητής αφήνει κενή την θέση του για διάστημα άνω των τεσσάρων συνεχόμενων εβδομάδων υποχρεούται να ειδοποιεί πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα το οικείο Γραφείο του άρθρου 4. Σε αντίθετη περίπτωση η θέση του χάνεται. Σε περίπτωση απουσίας άνω των τεσσάρων εβδομάδων λόγω ανωτέρας βίας η μη προσέλευση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ώστε η θέση του να μην χαθεί. 8. Με συμμετοχή κατ ελάχιστο πέντε συμμετεχόντων συγκροτείται αγορά βιοκαλλιεργητών. 9. Οι θέσεις κάθε αγοράς βιοκαλλιεργητών διατίθενται με κλήρο την πρώτη ημέρα έναρξης λειτουργίας της αγοράς και στη συνέχεια κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως, τις ανάγκες της αγοράς σε ποσότητες και ποικιλίες προϊόντων και την ανάγκη αναπτύξεως αγοραίου ανταγωνισμού. Οι θέση που λαμβάνει ο κάθε βιοκαλλιεργητής 14

15 10. Σε κάθε αγορά βιοκαλλιεργητών δημιουργούνται επί πλέον θέσεις για αγρότες βιοκαλλιεργητές ή βιοκαλλιεργητές οι οποίοι είναι πολύτεκνοι, ή άτομα με ειδικές ανάγκες, ή αρχηγοί μονογονικών οικογενειών. 11. Επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ συμμετεχόντων στην ίδια αγορά, μετά από έγγραφη αίτηση των συμμετεχόντων προς το Γραφείο ΤΣΑΒ της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης και γραπτή έγκριση από το τελευταίο. 12. Επιτρέπεται για τις αγορές βιοκαλλιεργητών της χώρας με έγκριση των οικείων γραφείων του άρθρου 4, η αλλαγή αγοράς μετά από αίτηση του κατόχου αδείας, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο αιτών έχει παραμείνει στην αγορά, από την οποία ζητάει να μετακινηθεί, για χρόνο συνολικά τουλάχιστον ενός (1) έτους, β) τα πωλούμενα είδη του κατόχου της άδειας δεν οδηγούν σε ανατροπή της επάρκειας προϊόντων της αγοράς από την οποία επιθυμεί να μετακινηθεί, γ) υπάρχει θέση στην νέα αγορά που ζητά να τοποθετηθεί. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 12. Λειτουργία των Αγορών Βιοκαλλιεργητών Οι αγορές βιοκαλλιεργητών λειτουργούν συμφώνως προς το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές Βιοκαλλιεργητών: Απαιτήσεις Λειτουργίας», όπου τίθενται οι απαιτήσεις λειτουργίας των αγορών ως προς: (α) τους συμμετέχοντες, (β) τις συνθήκες διάθεσης των προϊόντων, (γ) τα προϊόντα προς διάθεση και (δ) το φορέα λειτουργίας της αγοράς. Ο έλεγχος της εφαρμογής των απαιτήσεων λειτουργίας και η καθημερινή διαχείριση της λειτουργίας κάθε αγοράς διεξάγεται από την επιτροπή ελέγχου λειτουργίας του άρθρου 13, παράγραφος δ, του παρόντος. Περαιτέρω ο έλεγχος λειτουργίας μπορεί να διεξάγεται πρωτογενώς από τον οικείο αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο βιοκαλλιεργητών μετά από τη σύμφωνη γνώμη και πρόταση του οικείου τοπικού συμβουλίου αγορών βιοκαλλιεργητών και απόφαση του αντίστοιχου δημοτικού συμβουλίου. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Άρθρο 13 Έλεγχος των Αγορών Βιοκαλλιεργητών και Εποπτεία του Συστήματος Οι Αγορές Αγροτών Βιοκαλλιεργητών υπόκεινται στους εξής ελέγχους: 1. Έλεγχο συμμόρφωσης των διατιθέμενων προϊόντων προς τις ισχύουσες διατάξεις για τη βιολογική γεωργία, ο οποίος πραγματοποιείται από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, όπως ο νόμος ορίζει. Μετά από εισήγηση των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης, του ΟΠΕΓΕΠ, του ΕΦΕΤ, και της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινή διαδικασία δειγματοληψίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας από τις αγορές, βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 2. Έλεγχο υγιεινής των προϊόντων προς διάθεση ο οποίος πραγματοποιείται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων όπως ο νόμος ορίζει. 3. Αγορανομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες αγορανομικού ελέγχου, όπως ο νόμος ορίζει. 4. Έλεγχο λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ, ο οποίος πραγματοποιείται από επιτροπή ενός ως τριών υπαλλήλων του οικείου δήμου ή περιφερειακής ενότητας ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με πρόταση του τοπικού συμβουλίου του άρθρου 4 του παρόντος και απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση όπου διενεργείται πρωτογενής έλεγχος λειτουργίας της αγοράς από τον οικείο σύλλογο βιοκαλλιεργητών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, ο σύλλογος οφείλει να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην επιτροπή ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου. Οι έλεγχοι των παραγράφων (α), (β) και (γ) ασκούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, και ο έλεγχος λειτουργίας της αγοράς ασκείται κάθε μέρα λειτουργίας της αγοράς είτε από την επιτροπή ελέγχου της παραγράφου (δ) του παρόντος, είτε από τον οικείο σύλλογο βιοκαλλιεργητών. Τα αποτελέσματα των άνω ελέγχων γνωστοποιούνται άμεσα στο γραφείο των τοπικών συμβουλίων αγορών βιοκαλλιεργητών της οικείας τοπικής αυτοδιοικήσεως που οργανώνει την αγορά και στο γραφείο αγορών βιοκαλλιεργητών του Άρθρου 3. Όσον αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων που ασκούνται από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης στους συμβεβλημένους με αυτούς παραγωγούς, αυτά γνωστοποιούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών στο γραφείο του άρθρου 3 του παρόντος. Το γραφείο του άρθρου 3 του παρόντος, κοινοποιεί άμεσα τα αποτελέσματα αυτά στα γραφεία των τοπικών αυτοδιοικήσεων στις αγορές των οποίων συμμετέχει ο εν λόγω βιοκαλλιεργητής, και στο γραφείο της τοπικής αυτοδιοίκησης που χορήγησε την άδεια του εν λόγω βιοκαλλιεργητή. Την Εποπτεία των αρμόδιων φορέων των τοπικών αυτοδιοικήσεων κατά το άρθρο 4 του παρόντος, ασκεί το Εθνικό Συμβούλιο Αγορών Βιοκαλλιεργητών και το γραφείο αυτού κατά το άρθρο 3 του παρόντος. 17

18 Άρθρο 14. Παραβάσεις - Κυρώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι αρμόδιοι φορείς για τους ελέγχους της αγοράς επιβάλλουν κυρώσεις στους συμμετέχοντες, για παραβάσεις που αφορούν στο πεδίο ελέγχου τους. Οι παραβάσεις ορίζονται ακολούθως: 1. Μη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία: Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία. 2. Μη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για τις απαιτήσεις υγιεινής: Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Μη συμμόρφωση προς τις αγορανομικές διατάξεις: Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. 4. Μη συμμόρφωση στις διατάξεις του παρόντος και του Προτύπου ΕΛΟΤ 1428 σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν στις απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες, τα προϊόντα προς διάθεση και τη διάθεση των προϊόντων και καθορίζονται ακολούθως: 4.1. Παραβάσεις που αφορούν στους συμμετέχοντες: Προσέλευση χωρίς άδεια Προσέλευση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Εκπροσώπηση μη συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του παρόντος Συμπεριφορά έναντι καταναλωτών, συμμετεχόντων, φορέα λειτουργίας, αρχών ελέγχου Μη τήρηση των συνθηκών προσέλευσης και αποχώρησης από την αγορά Μη τήρηση του Ωραρίου Λειτουργίας Μη τήρηση συνθηκών ατομικής υγιεινής Μη τήρηση της ορθής πληροφόρησης των καταναλωτών Παραβάσεις που αφορούν στη διάθεση των προϊόντων: Ακατάλληλοι Πάγκοι εκθετήρια Απουσία πίνακα τιμών, ή πινακιδίων τιμών επί των προϊόντων Μη τήρηση των όρων καθαριότητας και των συνθηκών υγιεινής Διαχείριση ακατάλληλων προϊόντων Πρόκληση ηχορύπανσης Απουσία ή παραποίηση Παραστατικών διακίνησης Παραβάσεις που αφορούν στα προϊόντα: Για προϊόντα που έχουν παραχθεί εντός των ορίων εκμετάλλευσης ενταγμένης στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης, μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις για τη βιολογική γεωργία Διάθεση πρωτογενών ή μεταποιημένων προϊόντων μη ιδίας παραγωγής Διάθεση προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εκμετάλλευση εκτός του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης. Οι κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος εδαφίου καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Παραβάσεις των αρμόδιων φορέων για τις αγορές βιοκαλλιεργητών. Οι παραβάσεις των αρμόδιων φορέων του παρόντος αφορούν σε: 5.1 Διαδικασία ίδρυσης της αγοράς. 5.2 Οργάνωση της αγοράς 18

19 5.3 Λειτουργία της αγοράς 5.4 Έλεγχο των βιοκαλλιεργητών και της λειτουργίας της αγοράς 5.5 Διαδικασία χορήγησης και έκδοση άδειας συμμετοχής. 5.6 Έκδοση στατιστικών αναφορών, ετήσιου απολογισμού και ετήσιου σχεδίου δράσης. 5.7 Ενέργειες προβολής των αγορών. Άρθρο 15. Οι υφιστάμενες Αγορές Βιοκαλλιεργητών συνεχίζουν την λειτουργία τους υποκείμενες από της ισχύος του παρόντος στις διατάξεις του. Οι αγρότες βιοκαλλιεργητές οι οποίοι συμμετείχαν εις τις εν λόγω αγορές αδειοδοτούνται όλοι και συμμετέχουν κατά προτεραιότητα σε όλες τις εν λειτουργία αγορές. Έναρξη ισχύος. 19

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Π.Δ. 254/2005 - ΦΕΚ 307/Α'/16.12.2005 Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".

2) Το Άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. Π.Δ. 115/20.8.2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Το Άρθρο 12 παρ. 12 του ν. 3557/2007 (Α' 100). 2) Το Άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΥΡΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν στο Δήμο Αλμωπίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα διατεθούν στο Δήμο Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εξαπλάτανος 03-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Aριθ. Πρωτ.: 5644 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Μ.Αλεξάνδρου 12 Ταχ. Κωδ. : 58400 Εξαπλάτανος Πληροφορίες: Γ. Ελπασίδου Τηλέφωνο: 2384350325 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα,.2012 ΑΠ:. Δ2/A/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ EΠOΠTEIAΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ΥΙΒ/8577/83 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη) και την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600

Διαβάστε περισσότερα

Β/7/35889/2582/

Β/7/35889/2582/ Αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρ. Φύλλου 2795 17

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ 01/06/2013 ΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ 01/06/2013 ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 31/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση: Καλαµβόκη 2 Α Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σ. ΑΔΡΙΑΝΟΣ Τηλ.: 210 8105980 FAX.: 210 8105981 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο συμπλήρωσης-τροποποίησης αριθ.264/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας εμποροπανήγυρις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και πλανόδιου εμπορίου τύπου Β για το έτος 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και πλανόδιου εμπορίου τύπου Β για το έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Άργος 08-01 - 2014 Αριθ. Πρωτ : 563 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΑΝΑΟΥ 3 ΤΚ 21 200 ΑΡΓΟΣ : 2751360741,

Διαβάστε περισσότερα

22345/26-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22345/26-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22345/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 656 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση του

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 Η όλη διαδικασία ταξινομείται σε τρία (3) στάδια: I) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη χορήγηση (15) συνολικά θέσεων πλανόδιου υπαίθρου εµπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη χορήγηση (15) συνολικά θέσεων πλανόδιου υπαίθρου εµπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 13-07-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.οικ.: 3322 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 ο : Σύσταση και σκοπός 1. Συστήνεται Τράπεζα Αίματος με την ονομασία «ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα