96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "96(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, Ν. 96(Ι)/ (Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΕΓΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 3. Πεδίο εφαρμογής. 4. Ορισμός Λαϊκής Αγοράς. 5. Προϊόντα που μπορούν να πωλούνται σε Λαϊκή Αγορά. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΚΟΠΟΣ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6. Σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 7. Σκοπός, ρόλος και αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

2 2 8. Άδεια λειτουργίας και οριοθέτηση Λαϊκής Αγοράς. 9. Διαχείριση λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς. 10. Συμπλεγματοποίηση Λαϊκών Αγορών. 11. Προσδιορισμός θέσεων εντός της Λαϊκής Αγοράς. 12. Διαφάνεια. 13. Μέρα και ώρα λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 14. Ανώτατος αριθμός αδειών χρήσης χώρου σε Λαϊκές Αγορές. 15. Υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά. 16. Όροι και προϋποθέσεις παροχής άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά. 17. Ισχύς άδειας και ανανέωση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά. 18. Τέλη χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 19. Αρμοδιότητα ελέγχου Λαϊκής Αγοράς. 20. Ευθύνη και έλεγχος Λαϊκών Αγορών. ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 21. Διοικητικό πρόστιμο. ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 22. Κανονισμοί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 3 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: άδεια χρήσης χώρου σημαίνει την άδεια που παραχωρείται δυνάμει του άρθρου15. αρμόδια αρχή σημαίνει την κατά τόπους αρμόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης. αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης σημαίνει Συμβούλιο Δήμου ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Γενικός Διευθυντής σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Δημοκρατία σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. δήμος σημαίνει δήμο που συστάθηκε με βάση τις πρόνοιες του 111 του του του του 1986 περί Δήμων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

4 4 39 του του του του του του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2005

5 5 127(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (I)του (I) του (Ι) του κοινότητα σημαίνει κοινότητα που συστάθηκε με βάση τις 86(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2010 πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

6 6 29(Ι) του (Ι) του (Ι) του Υπουργείο σημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Πεδίο εφαρμογής. 3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε Λαϊκή Αγορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, και βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοκρατίας. Ορισμός Λαϊκής Αγοράς. 4. Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, Λαϊκή Αγορά ορίζεται ως ο ακάλυπτος ή ο καλυμμένος χώρος στον οποίο πραγματοποιείται υπαίθριο, στάσιμο, λιανικό εμπόριο γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ιδίας παραγωγής από τους παραγωγούς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 5: Νοείται ότι ως ακάλυπτοι χώροι λογίζονται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραξη, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή: Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα με τα όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο, εάν η οικεία αρμόδια αρχή διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για σκοπούς χρήσης αυτού ως Λαϊκής Αγοράς δύναται να το χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό: Νοείται έτι περαιτέρω ότι απαγορεύεται από την οικεία

7 7 αρμόδια αρχή να λειτουργεί παράλληλα με την λαϊκή αγορά άλλου είδους αγορά ή/και άλλου είδους παζαράκι, στα οποία να πωλούνται προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5. Προϊόντα που μπορούν να πωλούνται σε Λαϊκή Αγορά. 5. (1) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εντός της Λαϊκής Αγοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4, μπορεί να διεξάγεται εμπόριο για τα ακόλουθα προϊόντα ιδίας παραγωγής: (α) Προϊόντα φυτικής παραγωγής κα μανιτάρια, που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων που συλλέγονται από τη φύση. (β) (γ) Κομμένα άνθη και φυτά γλάστρας. Μεταποιημένα προϊόντα. Τόσο οι βασικές πρώτες ύλες, με εξαίρεση τη ζάχαρη, το ξύδι, το σιτάρι, το αλεύρι και το χοιρινό κρέας (για παρασκευή αλλαντικών) όσο και το ίδιο το μεταποιημένο προϊόν, πρέπει να είναι παραγωγής και παρασκευής του ίδιου του γεωργού που το διαθέτει στην αγορά. (δ) (ε) Σαλιγκάρια άγρια ή εκτροφής. Μέλι και άλλα προϊόντα της μέλισσας (πχ. Γύρις, μέλι σε κηρύθρα κ.ά) (στ) (ζ) Αυγά. Κρασί τυποποιημένο σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. (η) Φρέσκα ψάρια. (θ) Μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης ιδίας

8 8 παραγωγής πχ. γαλακτοκομικά προϊόντα (χαλούμια ή αναρή ή τυρί φλαούνας ή τραχανά). (2) Απαγορεύεται στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε Λαϊκή Αγορά να διαθέτουν προς πώληση προϊόντα που φέρουν εμπορική σήμανση η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην αγορά. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΚΟΠΟΣ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 6. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθιδρύει Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, και στην οποία συμμετέχουν ως μέλη οι ακόλουθοι: (α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή), (β) δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκ των οποίων ο ένας να προέρχεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, (γ) ένας εκπρόσωπος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, (δ) ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, (ε) ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου,

9 9 (στ) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, (ζ) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, (η) (θ) ένας εκπρόσωπος κάθε αγροτικής οργάνωσης και ένας εκπρόσωπος κάθε οργάνωσης καταναλωτών. (2) Τις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλεί ο Γενικός Διευθυντής σε χρόνο και τόπο που αυτός ήθελε επιλέξει, σε συνεννόηση και με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής: Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής συγκαλεί συνεδρία τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο: Νοείται περαιτέρω ότι ο Γενικός Διευθυντής συγκαλεί συνεδρία όποτε το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. (3) Η θητεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ανανεώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια. Σκοπός, ρόλος και αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 7.- (1) Σκοπός της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας και να ετοιμάζει ετήσια έκθεση προς τον Υπουργό, η οποία θα περιλαμβάνει εισηγήσεις για τα ακόλουθα: (α) τον αριθμό και τις τοποθεσίες στις οποίες θα πρέπει να λειτουργούν Λαϊκές Αγορές εντός των ορίων της Δημοκρατίας, (β) την ανάγκη για μετακίνηση ή/και κατάργηση

10 10 συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς, (γ) μέτρα τα οποία βοηθούν στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, (δ) την τροποποίηση ή/και τη βελτίωση του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, (ε) την έκδοση κανονισμών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άδεια λειτουργίας και οριοθέτηση Λαϊκής Αγοράς. 8. (1) Η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει για την ίδρυση και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς. (2) Η απόφαση της οικείας αρμόδιας αρχής δημοσιεύεται, με γνωστοποίηση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην επίσημη ιστοσελίδα της οικείας αρμόδιας αρχής στο διαδίκτυο και σε αυτήν καθορίζονται πόσες Λαϊκές Αγορές και σε ποιούς χώρους θα λειτουργήσουν. (3) Η οικεία αρμόδια αρχή διασφαλίζει τις αναγκαίες συνθήκες υγιεινής. Διαχείριση 9. (1) Η διαχείριση της Λαϊκής Αγοράς γίνεται από την οικεία

11 11 λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς. αρμόδια αρχή, μέσω του διορισμού ή της ανάθεσης καθηκόντων σε υπεύθυνο διαχειριστή. (2) Στον υπεύθυνο διαχειριστή εξασφαλίζεται χώρος για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή υπάρχει σε περίοπτη θέση στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς πληροφόρηση όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας με αυτόν. Συμπλεγματοποίηση Λαϊκών Αγορών. 10. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, κάθε αρμόδια αρχή από μόνη της ή σε συνεργασία με αριθμό άλλων αρμόδιων αρχών δύναται να λειτουργήσει Λαϊκή Αγορά. Προσδιορισμός θέσεων εντός της Λαϊκής Αγοράς. 11. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν όσοι κατέχουν άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Λαϊκή Αγορά, χωρίς να επηρεάζεται ο ανταγωνισμός, αυτές βρίσκονται σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους, όπου αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των αδειών που έχουν παραχωρηθεί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 15, τις κατηγορίες των προϊόντων, τα είδη των πωλούμενων προϊόντων και την ποσότητα αυτών. Διαφάνεια. 12. Για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότερου ελέγχου των προϊόντων που διακινούνται εντός της Λαϊκής Αγοράς, όσοι κατέχουν άδεια χρήσης χώρου σε αυτήν υποχρεούνται να αναγράφουν σε ειδικές καρτέλες

12 12 σήμανσης, το όνομά τους, το είδος, την τιμή, τα συστατικά, το βάρος, την ποιότητα και τον τόπο παραγωγής του πωλούμενου προϊόντος, τον αριθμό άδειας χρήσης χώρου στη συγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ένδειξη απαιτείται βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμου αφορά τη σήμανση και παρουσίαση τροφίμων: Νοείται ότι αυτός που κατέχει άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά μπορεί να είναι μόνο παραγωγός, κατόπιν βεβαίωσης του Τμήματος Γεωργίας ή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή των Υγειονομικών Υπηρεσιών ή του Τμήματος Αλιείας, και να θέτει προς πώληση μόνο δικά του προϊόντα: Νοείται περαιτέρω ότι οι πιο πάνω υπηρεσίες δύνανται να διενεργούν οποιουσδήποτε απαιτούμενους ελέγχους σχετικά με τον τόπο προέλευσης ή/και παραγωγής ή/και παρασκευής του προϊόντος προκειμένου να παραχωρούν τη βεβαίωση αυτή. Νοείται έτι περαιτέρω ότι παραγωγοί που έχουν εξασφαλίσει τις αναγκαίες βεβαιώσεις από τα αντίστοιχα τμήματα, έχουν το δικαίωμα εκχώρησης του δικαιώματος πώλησης των προϊόντων τους σε άλλο παραγωγό που επίσης έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες βεβαιώσεις για προώθηση των δικών του προϊόντων, εφόσον η εκχώρηση αυτή γίνει γραπτώς και κοινοποιηθεί στην οικεία αρμόδια αρχή. Μέρα και ώρα λειτουργίας Λαϊκής 13.- (1) Κάθε Λαϊκή Αγορά δεν ανοίγει νωρίτερα από τις 5:00 π.μ.

13 13 Αγοράς. και κλείνει σε ώρα που καθορίζεται από την οικεία τοπική αρχή, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της κάθε Λαϊκής Αγοράς: Νοείται ότι η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει το ωράριο λειτουργίας μιας Λαϊκής Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η επιλογή της ημέρας και του συγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς αποφασίζεται από την οικεία αρμόδια αρχή. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ανώτατος αριθμός αδειών χρήσης χώρου σε Λαϊκές Αγορές. 14. Μετά από την έκδοση της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 8, καθορίζεται με απόφαση της οικείας αρμόδιας αρχής, ο ανώτατος αριθμός των αδειών χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά, που προγραμματίζεται να χορηγηθούν για το επόμενο έτος και δημοσιεύεται στον εγχώριο τύπο. Υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά. Παράρτημα (1) Κάθε ενδιαφερόμενος για εξασφάλιση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά υποβάλλει μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου, αίτηση για άδεια χρήσης χώρου προς την οικεία αρμόδια αρχή, στο έντυπο που περιλαμβάνεται

14 14 στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, και επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. (2) Οι αιτήσεις εξετάζονται από την οικεία αρμόδια αρχή, η οποία εντός επτά (7) ημερών τις εξετάζει και συντάσσει κατάλογο στον οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι αιτήσεις συγκέντρωσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και εγκρίθηκαν. (3) Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου η αίτηση δεν έχει εγκριθεί και το όνομά του δεν αναγράφεται στον πιο πάνω κατάλογο, μπορεί να υποβάλει ένσταση ενώπιον της οικείας αρμόδιας αρχής, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταλόγου που αναφέρεται στο εδάφιο (2). (4) Επί της πιο πάνω ενστάσεως αποφαίνεται, κατά περίπτωση, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο της οικείας αρμόδιας αρχής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της και αν γίνει αποδεκτή, το όνομα του ενδιαφερόμενου αιτητή προστίθεται στον πιο πάνω αναφερόμενο κατάλογο: Νοείται ότι η παραχώρηση του χώρου σε καμία περίπτωση δε δίνει δικαίωμα στο χρήστη επαναλαμβανόμενης ή/και μόνιμης χρήσης του ίδιου χώρου:

15 15 Νοείται περαιτέρω ότι η αρχική κατανομή των θέσεων δε δεσμεύει την αρμόδια αρχή. (5) Ο ανώτατος αριθμός θέσεων καθορίζεται από την αρμόδια αρχή. Όροι και προϋποθέσεις παροχής άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά. 16. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. Ισχύς και επανέκδοση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά. 17. Η άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά είναι ημερήσια και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά για την οποία εκδίδεται: Νοείται ότι η πιο πάνω άδεια μπορεί να επανεκδοθεί, όταν αυτό ζητηθεί: Νοείται περαιτέρω ότι το έντυπο υποβολής αίτησης για άδεια χρήσης χώρου, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 15 υποβάλλονται στην οικεία αρμόδια αρχή μόνο δύο φορές το χρόνο: Νοείται έτι περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, σε περιπτώσεις νέων γεωργών ή για λόγους εποχικότητας προϊόντων, θα διασφαλίζονται άδειες χρήσης χώρων για λόγους εποχικότητας προϊόντων ή/και για περιπτώσεις νέων γεωργών. Τέλη χρήσης 18. Τα τέλη για την έκδοση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά

16 16 χώρου σε Λαϊκή Αγορά. καθορίζονται από την οικεία αρμόδια αρχή, αφού συμφωνηθούν με αυτούς που κατέχουν άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Αρμοδιότητα ελέγχου Λαϊκής Αγοράς. 19. (1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες άλλων νόμων και κανονισμών, τα κατά τόπους δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια είναι αρμόδια για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, την οποία εξασκούν μέσω των εξουσιοδοτημένων λειτουργών τους ή των υπεύθυνων διαχειριστών τους. (2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, η αρμόδια αρχή ορίζει επιτροπή ελέγχου της τήρησης/εφαρμογής του νόμου και της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. Ευθύνη και έλεγχος Λαϊκών Αγορών. 20. Ευθύνη και έργο των οικείων αρμόδιων αρχών είναι ο έλεγχος για τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και ειδικότερα των ακόλουθων: (α) Των όρων, των προϋποθέσεων έκδοσης και της κατοχής άδειας χρήσης χώρου από τους συμμετέχοντες στην Λαϊκή Αγορά. (β) της αυθαίρετης αλλαγής χώρου άσκησης της δραστηριότητας

17 17 (γ) (δ) (ε) (στ) της τήρησης του ωραρίου της αυτοπρόσωπης προσέλευσης της τήρησης των όρων καθαριότητας και της τοποθέτησης πινακίδων με τις ενδείξεις όσον αφορά τις τιμές πώλησης, της ποιότητας του προϊόντος, του τόπου παραγωγής και της αναγραφής του αριθμού τους άδειας και του κατόχου τους. ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ Διοικητικό πρόστιμο (1) Σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ ( 3.000) στο διαχειριστή Λαϊκής Αγοράς. (2) Επιπρόσθετα με την πιο πάνω ποινή, ο Υπουργός δύναται να επιβάλει ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς. (3) Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει σε Λαϊκή Αγορά και το οποίο παραβαίνει τους διατάξεις του παρόντος Νόμου υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την οικεία αρμόδια αρχή και το οποίο δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ( 1.000). (4) Επιπρόσθετα με την πιο πάνω ποινή, η οικεία αρμόδια

18 18 αρχή δύναται να αρνηθεί την επανέκδοση της άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά. (5) Αν διαπραχθούν περισσότερες από τρείς (3) επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται και η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί οριστικά την επανέκδοση της άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά. ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κανονισμοί. 22. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Υπουργός εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα τους Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο χρήζει καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για την καλύτερη εφαρμογή αυτών. (2) Κάθε αρμόδια αρχή, με την έγκριση του Υπουργού, δύναται να εκδίδει, να τροποποιεί και να ανακαλεί εκάστοτε κανονισμούς, που δεν αντίκεινται προς τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει εκάστοτε για όλους ή για οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή: (α) Τη χωροθέτηση των συμμετεχόντων σε Λαϊκή Αγορά

19 19 και το διάκοσμο. (β) (γ) (δ) (ε) Τον έλεγχο των Λαϊκών Αγορών. Τη χορήγηση αδειών. Την είσπραξη τελών. Το λεπτομερή καθορισμό των αδικημάτων και των ανάλογων διοικητικών ποινών: Νοείται ότι δεν απαιτείται η έγκριση του Υπουργού για την έκδοση κανονισμών, που προνοούν για τον καθορισμό τελών. (3) Μέχρι την έκδοση νέων κανονισμών οι υφιστάμενοι κανονισμοί παραμένουν σε ισχύ. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 23. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1 η Σεπτεμβρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 15 (1)) Έντυπο υποβολής αίτησης Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ Προς Δήμο/Κοινότητα. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά/Αγορές

20 20. Παρέχω τα εξής στοιχεία:. 1. Πλήρες ονοματεπώνυμο:. 2. Διεύθυνση:.. 3. Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:. 4. Ημερομηνία Γεννήσεως:. 5. Αρ. Δελτίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων:.. 6. Είδος προϊόντων: Τόπος παραγωγής των προϊόντων:. (Φύλλο/Σχέδιο) 8. Όχημα μεταφοράς προϊόντων:. Επισυνάπτω δύο φωτογραφίες διαστάσεων 6Χ9 εκατοστών. Ημερομηνία Υπογραφή 1 (Στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων ο αριθμός άδειας αλιείας και ο αριθμός εγγραφής σκάφους)

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006. Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 31 και 86(1) της Συνθήκης περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις

Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο, νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, η διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 3 Άρθρο 2 ο : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ... 3 Άρθρο 3 ο : ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 116 Τροποποίηση του π.δ. 51/2006 (Α 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 7 παρ.12 του ν.2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3517, 27/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3517, 27/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3517 της 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' Κ.Δ.Π. 242/2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4578 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 1601 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 139(Ι)/2013 139(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4341, 27/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4341, 27/6/2012 Αρ. 4341, 27.6.2012 81(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο» 1. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόμων

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: "Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα