Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άδεια χρήσης τελικού χρήστη"

Transcript

1 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν Garmin που έχετε στη διάθεσή σας (εφεξής το "Λογισμικό") ανήκει στην Garmin Ltd. ή στις θυγατρικές της (εφεξής "Garmin"). Τα δεδομένα χαρτών τρίτων κατασκευαστών που είναι ενσωματωμένα στο προϊόν Garmin ή το συνοδεύουν (εφεξής τα "Δεδομένα χάρτη") ανήκουν στη NAVTEQ North America LLC ή/και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (εφεξής "NAVTEQ") και εκχωρούνται στην Garmin με άδεια χρήσης. Επίσης η Garmin χορηγεί άδεια χρήσης πληροφοριών, κειμένου, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχου, βίντεο, εικόνων και άλλων εφαρμογών και δεδομένων από τρίτους παρόχους δεδομένων ("Δεδομένα περιεχομένου τρίτων παρόχων"). Τα Δεδομένα χάρτη και τα Δεδομένα περιεχομένου τρίτων ονομάζονται συλλογικά "Δεδομένα". Τόσο το Λογισμικό όσο και τα Δεδομένα προστατεύονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων του δημιουργού. Το Λογισμικό και τα Δεδομένα εκχωρούνται με άδεια χρήσης, δεν πωλούνται. Το Λογισμικό και τα Δεδομένα παρέχονται σύμφωνα με την ακόλουθη άδεια χρήσης και υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που συνομολογούνται μεταξύ αφενός του τελικού χρήστη ("εσείς" ή "(ε)σάς") και αφετέρου της Garmin και των εκχωρούντων άδεια αυτής (συμπεριλαμβανομένων των εκχωρούντων άδεια και των προμηθευτών αυτών) και συγγενών εταιρειών. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΤΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΑΝ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ) ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ. Όροι και προϋποθέσεις της Άδειας χρήσης Η Garmin ( εμείς ή (ε)μάς ) σας παρέχει μέσα αποθήκευσης τα οποία περιέχουν το Λογισμικό υπολογιστή (εφεξής το Λογισμικό ) και τα ενσωματωμένα ή συνοδευτικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε "Διαδικτυακού" ή ηλεκτρονικού υλικού τεκμηρίωσης και έντυπων υλικών (τα οποία αναφέρονται συλλογικά ως το "Προϊόν" για τους σκοπούς της παρούσας άδειας χρήσης), και σας εκχωρεί περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτά τα Δεδομένα μαζί με το προϊόν Garmin αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς σκοπούς, ή εφόσον

2 υφίστανται, για εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες, και όχι για υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, χρονομεριστική μίσθωση, μεταπώληση ή για άλλους παρόμοιους σκοπούς. Αντιστοίχως, βάσει όμως των περιορισμών που ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους, μπορείτε να αντιγράφετε τα Δεδομένα μόνο όπως απαιτείται για την από μέρους σας χρήση προκειμένου να (i) τα προβάλετε και να (ii) τα αποθηκεύετε, υπό τον όρο ότι δε θα αφαιρέσετε οποιεσδήποτε προειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες είναι εμφανείς, και δεν θα τροποποιήσετε το Λογισμικό ή τα Δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο. Αποδέχεστε ότι δε θα προβείτε με άλλο τρόπο στην αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα, αποσυμπίληση ή δημιουργία παράγωγων έργων οποιουδήποτε τμήματος του προϊόντος και ότι δεν έχετε δικαίωμα μεταφοράς ή διανομής του σε οποιαδήποτε μορφή, για οποιοδήποτε σκοπό, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το αναγκαστικό δίκαιο. Η Garmin διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόψει την παροχή Δεδομένων τρίτου παρόχου, εάν ο εν λόγω πάροχος σταματήσει να παρέχει τέτοιου είδους περιεχόμενο ή στην περίπτωση λύσης της σύμβασης της Garmin με τον εν λόγω, για οποιονδήποτε λόγο. Περιορισμοί. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η Garmin σας έχει ρητά εκχωρήσει σχετική άδεια και με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, δεν έχετε δικαίωμα χρήσης των Δεδομένων αυτών με οποιαδήποτε προϊόντα, συστήματα ή εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα ή κατά άλλο τρόπο συνδεδεμένα ή σε επικοινωνία με οχήματα και τα οποία έχουν δυνατότητα αποστολής, διαχείρισης στόλου ή παρόμοιων εφαρμογών, όπου τα Δεδομένα χρησιμοποιούνται από κέντρο ελέγχου για την αποστολή στόλου οχημάτων. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η από μέρους σας ενοικίαση ή εκμίσθωση των Δεδομένων ή των προϊόντων Garmin που περιέχουν τα Δεδομένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή τρίτους. Μόνο οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων που έχουν λάβει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από την Garmin να ενοικιάζουν στους πελάτες τους προϊόντα Garmin που περιέχουν τα Δεδομένα, έχουν το δικαίωμα να ενοικιάζουν τέτοια προϊόντα. nümaps Lifetime. Εάν αγοράσετε μια συνδρομή nümaps Lifetime (πωλείται ξεχωριστά), θα λάβετε έως τέσσερις (4) ενημερώσεις Δεδομένων χάρτη ανά έτος, όταν και με τον τρόπο που αυτές οι ενημερώσεις καθίστανται διαθέσιμες στην τοποθεσία της Garmin στο web, για ένα (1) συμβατό προϊόν Garmin έως ότου η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας λήξει ή η Garmin πάψει να λαμβάνει Δεδομένα χάρτη από τη NAVTEQ, ανάλογα με το ποια χρονική περίοδος είναι βραχύτερη. Οι ενημερώσεις που λαμβάνετε στο πλαίσιο της συνδρομής θα αφορούν ενημερώσεις των γεωγραφικών δεδομένων χαρτών που περιλαμβάνονταν αρχικά στο προϊόν Garmin κατά την πρώτη αγορά του προϊόντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως να μην υπάρχει επαρκής μνήμη στο προϊόν Garmin για να φορτώσετε μια ενημέρωση

3 για τα δεδομένα χαρτών που περιλαμβάνονταν αρχικά στο προϊόν Garmin, περίπτωση στην οποία θα χρειαστεί είτε (α) να επιλέξετε μειωμένη κάλυψη των δεδομένων χαρτών για τις ενημερώσεις σας είτε (β) να αγοράσετε ξεχωριστά μια κάρτα μνήμης microsd ή SD (ανάλογα με το προϊόν Garmin που διαθέτετε), να φορτώσετε το σύνολο ή μέρος της κάλυψης δεδομένων χαρτών για τις ενημερώσεις σας στην κάρτα και να την εισαγάγετε στην υποδοχή κάρτας microsd ή SD του προϊόντος Garmin που διαθέτετε. Η Garmin έχει δικαίωμα να τερματίσει τη συνδρομή σας nümaps Lifetime οποιαδήποτε στιγμή εάν παραβιάσετε κάποιον από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή της συνδρομής σας. Η συνδρομή σας nümaps Lifetime δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο ή σε άλλο προϊόν της Garmin. Δεν παρέχεται εγγύηση. Το παρόν Προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων) σας παρέχεται "ως έχει" και εσείς συμφωνείτε να το χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Η Garmin και οι δικαιοπάροχοι αυτής (και οι δικαιοπάροχοι και προμηθευτές αυτών) δεν παρέχουν εγγυήσεις, δηλώσεις ή άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, που πηγάζουν από τη νομοθεσία ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων για το περιεχόμενο, την ποιότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση, τη χρησιμότητα, τη χρήση ή τα αποτελέσματα που θα ληφθούν από το Προϊόν ή το γεγονός ότι τα Δεδομένα ή ο διακομιστής δεν θα υφίστανται διακοπές ή σφάλματα κατά τη λειτουργία. Αποποίηση εγγύησης. Η GARMIN ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΩΝ) ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GARMIN Ή ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ. Ορισμένες Πολιτείες, Περιοχές δικαιοδοσίας και Χώρες δεν επιτρέπουν κάποιες εξαιρέσεις εγγύησης, επομένως ενδέχεται σε αυτό το βαθμό να μην ισχύει για εσάς η ανωτέρω εξαίρεση. Αποποίηση ευθύνης. Η GARMIN ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΩΝ) ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙ: ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ

4 ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΒΛΑΒΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Ή ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η GARMIN Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ GARMIN ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΥΤΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ GARMIN ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ $1,00. Ορισμένες Πολιτείες, Περιοχές δικαιοδοσίας και Χώρες δεν επιτρέπουν κάποιες εξαιρέσεις ευθύνης ή περιορισμούς ζημιών, επομένως ενδέχεται σε αυτή την έκταση να μην ισχύουν για εσάς τα ανωτέρω. Αποποίηση υιοθέτησης. Η αναφορά σε οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, συνδέσμους υπερκειμένου προς τρίτα μέρη ή άλλα δεδομένα κατά εμπορική ονομασία, σήμα κατατεθέν, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλο τρόπο, δε συγκροτεί ή υποδηλώνει απαραίτητα υιοθέτηση, χορηγία ή σύστασή τους από μέρους της Garmin ή των χορηγών άδειάς της. Οι πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε μεμονωμένου προμηθευτή. Η ονομασία και το λογότυπο NAVTEQ, τα σήματα κατατεθέντα και λογότυπα NAVTEQ και NAVTEQ ON BOARD και άλλα σήματα κατατεθέντα και εμπορικές ονομασίες που ανήκουν στην NAVTEQ North America LLC, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της NAVTEQ. Έλεγχος εξαγωγών. Αποδέχεστε ότι δε θα εξάγετε από οπουδήποτε κανένα τμήμα των Δεδομένων που σάς παρέχονται ή κανένα άμεσο προϊόν αυτών, εκτός όσων προβλέπονται και σύμφωνα με όλες τις άδειες χρήσης και εγκρίσεις που απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς εξαγωγών. Αποζημίωση. Συμφωνείτε ότι θα καταβάλλετε αποζημιώσεις και τυχόν δικηγορικές αμοιβές, θα υπερασπίζεστε και δεν θα εγείρετε απαιτήσεις για λογαριασμό ή εναντίον της Garmin και των χορηγών άδειάς της (συμπεριλαμβανομένων των αντιστοίχων χορηγών άδειας, προμηθευτών, εκδοχέων, θυγατρικών εταιρειών, συγγενών εταιρειών

5 και των αντιστοίχων υπαλλήλων, διευθυντών, εργαζομένων, συμμετεχόντων, αντιπροσώπων και εκπροσώπων όλων αυτών) αναφορικά με ευθύνη, απώλεια, βλάβη (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που οδηγούν σε θάνατο), αίτημα, ενέργεια, κόστος, έξοδα ή αξίωση οποιουδήποτε είδους ή χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά τις δικηγορικές αμοιβές, που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με την από μέρους σας χρήση ή κατοχή του Προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων). Δεδομένα χάρτη Καναδά. Τα Δεδομένα χάρτη για τον Καναδά ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή να αντικατοπτρίζουν δεδομένα χορηγών αδείας, συμπεριλαμβανομένων της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post. Αυτά τα δεδομένα χορηγούνται με άδεια χρήσης "ως έχουν". Οι χορηγοί αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, δεν εγγυώνται, δεν αποδέχονται και δεν παρέχουν καμία εγγύηση όσον αφορά τέτοια δεδομένα, είτε ρητή είτε σιωπηρή, που να προκύπτει από τη νομοθεσία ή αλλού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων αποτελεσματικότητας, πληρότητας, ακρίβειας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Οι χορηγοί αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση ή ενέργεια, ανεξάρτητα από τη φύση της αιτίας της αξίωσης, της απαίτησης ή της ενέργειας, που επικαλείται απώλεια, τραυματισμό ή ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να οφείλονται στη χρήση ή κατοχή των δεδομένων ή των Δεδομένων χάρτη. Οι χορηγοί αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, δεν φέρουν ευθύνη οποιασδήποτε μορφής για απώλεια εσόδων ή συμβάσεων ή άλλη παρεπόμενη απώλεια οποιουδήποτε είδους που οφείλεται σε τυχόν ελάττωμα των δεδομένων ή των Δεδομένων χάρτη. Θα αποζημιώσετε και θα προστατέψετε τους χορηγούς αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά, του υπουργείου Φυσικών Πόρων του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, καθώς και των στελεχών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους από κάθε αξίωση, απαίτηση ή ενέργεια, ανεξάρτητα από τη φύση της αιτίας της αξίωσης, της απαίτησης ή της ενέργειας, που επικαλείται απώλεια, κόστη, δαπάνες, ζημίες ή βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που οδηγούν σε θάνατο) που προκύπτουν από τη χρήση ή κατοχή των δεδομένων ή των Δεδομένων χάρτη. Οι όροι που περιλαμβάνει η παρούσα Ενότητα αποτελούν προσθήκη στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων στην παρούσα Άδεια χρήσης μερών. Στο βαθμό που οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Ενότητας δεν συνάδουν με ή αντιβαίνουν σε οποιεσδήποτε διατάξεις της εν λόγω Άδειας χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Ενότητας. Δεδομένα χάρτη Ηνωμένων Πολιτειών. Η NAVTEQ έχει λάβει μη αποκλειστική άδεια χρήσης από το United States Postal Service προκειμένου να δημοσιεύει και

6 να διαθέτει προς πώληση πληροφορίες ZIP+4. United States Postal Service Οι τιμές δεν καθορίζονται, ελέγχονται ή εγκρίνονται από το United States Postal Service. Τα ακόλουθα εμπορικά σήματα και οι συναφείς καταχωρήσεις ανήκουν στο USPS: United States Postal Service, USPS και ZIP+4. Δεδομένα χάρτη Καναδά. Στα δεδομένα χάρτη για τον Καναδά περιλαμβάνονται πληροφορίες, για τη χρήση των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια από τις καναδικές αρχές, περιλαμβανομένων των ακολούθων: Her Majesty, Queen's Printer for Ontario, Canada Post, GeoBase, Department of Natural Resources Canada. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεδομένα χάρτη Αυστραλίας. Τα δεδομένα χάρτη για την Αυστραλία βασίζονται σε δεδομένα τα οποία έχουν εκχωρηθεί στη NAVTEQ με άδεια χρήσης από την PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Επίσης, το Προϊόν περιλαμβάνει δεδομένα που ανήκουν στις 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, Sentinel Content Pty Limited και Continental Pty Ltd. Εάν μέσω του Προϊόντος που διαθέτετε γίνεται χρήση κωδίκων που περιλαμβάνονται στα δεδομένα χαρτών, οι κώδικες περιοχής κίνησης ανήκουν στην 2010 Telstra Corporation Limited και τους δικαιοπαρόχους αυτής. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ. Η παρούσα σύμβαση Άδειας χρήσης θα έχει ισχύ έως (i) τη λήξη της χρονικής περιόδου συνδρομής σας (από μέρους σας ή από μέρους της Garmin) ή τη λήξη της παρούσας, κατά περίπτωση, ή (ii) τη λύση της παρούσας από μέρους της Garmin για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της περίπτωσης κατά την οποία η Garmin διαπιστώσει από μέρους σας αθέτηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας. Επιπροσθέτως, η παρούσα Άδεια λύεται αυτομάτως με τη λύση της σύμβασης μεταξύ της Garmin και οποιουδήποτε τρίτου, από τον οποίο η Garmin λαμβάνει άδεια χρήσης των Δεδομένων. Συνολική συμφωνία. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συγκροτούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα στην Garmin (και τους δικαιοπαρόχους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιοπαρόχων και προμηθευτών αυτών) και σε εσάς ως προς το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστούν στο σύνολό τους οποιεσδήποτε και όλες τις έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες που είχαν συναφθεί μεταξύ μας στο παρελθόν αναφορικά με αυτό το αντικείμενο. Εφαρμοστέο Δίκαιο. (α) Για δεδομένα NAVTEQ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους των Κάτω Χωρών, χωρίς να αποδίδεται ισχύς στην (i) αντίφαση νομικών διατάξεών τους ή στη

7 (ii) Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων, η οποία εξαιρείται ρητά. Συμφωνείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια δικαστική αρχή των Κάτω Χωρών για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφωνίες, αξιώσεις και ενέργειες που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με τα Δεδομένα της NAVTEQ που σάς παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος. (β) Για δεδομένα της NAVTEQ στη Βόρεια Αμερική και άλλα Δεδομένα της NAVTEQ για περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους του Ιλινόις, χωρίς να αποδίδεται ισχύς στην (i) αντίφαση νομικών διατάξεών τους ή στη (ii) Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων, η οποία εξαιρείται ρητά. Συμφωνείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια δικαστική αρχή του Ιλινόις για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφωνίες, αξιώσεις και ενέργειες που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με τα Δεδομένα που σάς παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος. (γ) Για διαφωνίες, αξιώσεις και ενέργειες που δεν σχετίζονται με τα Δεδομένα NAVTEQ Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους του Κάνσας, χωρίς να αποδίδεται ισχύς (i) στην αντίφαση νομικών διατάξεών τους ή (ii) στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων, η οποία εξαιρείται ρητά. Συμφωνείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια δικαστική αρχή του Κάνσας για οποιεσδήποτε και όλες τις διαμάχες, αξιώσεις και ενέργειες που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με τα Δεδομένα που σάς παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας. Κυβερνητικοί τελικοί χρήστες. Εάν ο Τελικός χρήστης είναι υπηρεσία, τμήμα ή άλλος φορέας της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή χρηματοδοτείται στο σύνολό του ή εν μέρει από την Κυβέρνηση των Η.Π.Α., τότε η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, έκδοση, τροποποίηση, γνωστοποίηση ή μεταφορά του Προϊόντος και του συνοδευτικού υλικού τεκμηρίωσης υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως ορίζονται στους κανονισμούς DFARS (α)(1) (ΙΟΥΝ. 1995) (ορισμός εμπορικού λογισμικού υπολογιστών του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας), DFARS (πολιτική περί εμπορικού λογισμικού υπολογιστών του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας), FAR (ΙΟΥΝ. 1987) (ρήτρα περί εμπορικού λογισμικού υπολογιστών για πολιτικές υπηρεσίες), DFARS (ΝΟΕΜ. 1995) (τεχνικά δεδομένα αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ρήτρα περί εμπορικών στοιχείων), FAR Αναθεωρήσεις I, II και III (ΙΟΥΝ. 1987) (τεχνικά δεδομένα πολιτικών υπηρεσιών και ρήτρα περί μη εμπορικού λογισμικού υπολογιστών) ή/και FAR και FAR (αγορές εμπορικών στοιχείων), όπως ισχύουν. Σε περίπτωση σύγκρουσης οποιωνδήποτε διατάξεων των FAR και

8 DFARS που παρατίθενται στο παρόν και στην παρούσα άδεια χρήσης, θα υπερισχύει η διατύπωση που παρέχει περισσότερους περιορισμούς ως προς τα δικαιώματα της Κυβέρνησης. Ανάδοχος/κατασκευαστής είναι η Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA και η NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606, USA. Η ονομασία Garmin αποτελεί εμπορικό σήμα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών αυτής στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin. Η ονομασία NAVTEQ αποτελεί εμπορικό σήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτή την τεκμηρίωση αποτελούν περιουσία των αντίστοιχων κατόχων. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE RCI Weeks - Όροι χρήσης Όροι χρήσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Αυτή η τοποθεσία Web προσφέρεται από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web ή/και η

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της.

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της. Όροι χρήσης ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία παρέχεται σε εσάς από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150

Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150 Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150 2011 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, διάδοση, ηλεκτρονική λήψη ή αποθήκευση αυτού

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο ελληνικά 2 source of translation: Z50123 rv04 Copyright 2008 Z50209 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton 360

Οδηγός χρήσης του Norton 360 Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry

Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry Οδηγός χρήσης Έκδοση: 3.0 SWDT396851-1764696-1109044741-019 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 3 Πληροφορίες για το Yahoo! Messenger για BlackBerry smartphone...

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

Twitter for BlackBerry Smartphones. Έκδοση: 4.4. Οδηγός χρήστη

Twitter for BlackBerry Smartphones. Έκδοση: 4.4. Οδηγός χρήστη Twitter for BlackBerry Smartphones Έκδοση: 4.4 Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2013-12-17 SWD-20131217102604197 Περιεχόμενα Γρήγορα αποτελέσματα:... 5 Πληροφορίες για την εφαρμογή Twitter για BlackBerry smartphone...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα. Με την αποδοχή της παρούσας σύµβασης,

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ EASYGNOSIS.

OPOI ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ EASYGNOSIS. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Για τον σκοπό αυτό ο «Συνεργάτης- Καθηγητής» διαθέτει προσωπικό λογαριασμό ώστε να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας. Το παρεχόμενο έργο από τον «Συνεργάτη-Καθηγητή» τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς bugaboo cameon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς eλληνικά 2 source of translation: Z26008 rv02 Copyright 2008 Z50214 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton Internet Security

Οδηγός χρήσης του Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας.

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος bugaboo bee bugaboo cameon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος χρήση του παρόντος οδηγού Η επένδυση καθίσματος μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα Bugaboo απλά και σε ελάχιστο χρόνο. Σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της L OREAL HELLAS Α.Ε. που είναι αφιερωμένη στα εμπορικά σήματα L Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, Shu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ............ 1 2. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ........ 1 3. ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ...........2 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.........3 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΟΙ "ΟΡΟΙ") ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ SYMANTEC CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό συμμετέχοντα Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν σε αυτή την Κάρτα και διατηρείστε τις στο αρχείο σας.

Συμφωνητικό συμμετέχοντα Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν σε αυτή την Κάρτα και διατηρείστε τις στο αρχείο σας. Συμφωνητικό συμμετέχοντα Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν σε αυτή την Κάρτα και διατηρείστε τις στο αρχείο σας. Απαγορεύεται η χρήση αυτής της Κάρτας από άτομα ηλικίας κάτω των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Game Control Mount GCM10

Οδηγός χρήστη. Game Control Mount GCM10 Οδηγός χρήστη Game Control Mount GCM10 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη Game Control Mount...3 Χρήση της Game Control Mount...4 Σύνδεση του χειριστηρίου παιχνιδιού και ενός τηλεφώνου ή tablet...4

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Όροι και προϋποθέσεις. Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει την υπηρεσία Dell Backup

Διαβάστε περισσότερα

Switch Smartphones. Οδηγός χρήσης

Switch Smartphones. Οδηγός χρήσης Switch Smartphones Οδηγός χρήσης SWD-1789441-1107023727-019 Περιεχόμενα Εναλλαγή smartphone... 2 Πληροφορίες σχετικά με την εναλλαγή smartphone... 2 Ροή διαδικασίας: Εναλλαγή BlackBerry smartphone... 2

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημοι κανόνες κλήρωσης:

Επίσημοι κανόνες κλήρωσης: 1. Η παρούσα κλήρωση προσφέρεται ως προωθητική ενέργεια χωρίς χρέωση ή κίνδυνο για το συμμετέχοντα από την εταιρεία Ford Motor Company Limited (εφεξής «Χορηγός») σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία Kosmocar, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568, καθώς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων της διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ»

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TUNE IN» στο FACEBOOK. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις Όροι και προϋποθέσεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Εισαγωγή Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ισχύει για ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας μηχανής κρατήσεων. Διαβάστε τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα