Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άδεια χρήσης τελικού χρήστη"

Transcript

1 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν Garmin που έχετε στη διάθεσή σας (εφεξής το "Λογισμικό") ανήκει στην Garmin Ltd. ή στις θυγατρικές της (εφεξής "Garmin"). Τα δεδομένα χαρτών τρίτων κατασκευαστών που είναι ενσωματωμένα στο προϊόν Garmin ή το συνοδεύουν (εφεξής τα "Δεδομένα χάρτη") ανήκουν στη NAVTEQ North America LLC ή/και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (εφεξής "NAVTEQ") και εκχωρούνται στην Garmin με άδεια χρήσης. Επίσης η Garmin χορηγεί άδεια χρήσης πληροφοριών, κειμένου, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχου, βίντεο, εικόνων και άλλων εφαρμογών και δεδομένων από τρίτους παρόχους δεδομένων ("Δεδομένα περιεχομένου τρίτων παρόχων"). Τα Δεδομένα χάρτη και τα Δεδομένα περιεχομένου τρίτων ονομάζονται συλλογικά "Δεδομένα". Τόσο το Λογισμικό όσο και τα Δεδομένα προστατεύονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων του δημιουργού. Το Λογισμικό και τα Δεδομένα εκχωρούνται με άδεια χρήσης, δεν πωλούνται. Το Λογισμικό και τα Δεδομένα παρέχονται σύμφωνα με την ακόλουθη άδεια χρήσης και υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που συνομολογούνται μεταξύ αφενός του τελικού χρήστη ("εσείς" ή "(ε)σάς") και αφετέρου της Garmin και των εκχωρούντων άδεια αυτής (συμπεριλαμβανομένων των εκχωρούντων άδεια και των προμηθευτών αυτών) και συγγενών εταιρειών. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΤΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΑΝ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ) ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ. Όροι και προϋποθέσεις της Άδειας χρήσης Η Garmin ( εμείς ή (ε)μάς ) σας παρέχει μέσα αποθήκευσης τα οποία περιέχουν το Λογισμικό υπολογιστή (εφεξής το Λογισμικό ) και τα ενσωματωμένα ή συνοδευτικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε "Διαδικτυακού" ή ηλεκτρονικού υλικού τεκμηρίωσης και έντυπων υλικών (τα οποία αναφέρονται συλλογικά ως το "Προϊόν" για τους σκοπούς της παρούσας άδειας χρήσης), και σας εκχωρεί περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτά τα Δεδομένα μαζί με το προϊόν Garmin αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς σκοπούς, ή εφόσον

2 υφίστανται, για εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες, και όχι για υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, χρονομεριστική μίσθωση, μεταπώληση ή για άλλους παρόμοιους σκοπούς. Αντιστοίχως, βάσει όμως των περιορισμών που ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους, μπορείτε να αντιγράφετε τα Δεδομένα μόνο όπως απαιτείται για την από μέρους σας χρήση προκειμένου να (i) τα προβάλετε και να (ii) τα αποθηκεύετε, υπό τον όρο ότι δε θα αφαιρέσετε οποιεσδήποτε προειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες είναι εμφανείς, και δεν θα τροποποιήσετε το Λογισμικό ή τα Δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο. Αποδέχεστε ότι δε θα προβείτε με άλλο τρόπο στην αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα, αποσυμπίληση ή δημιουργία παράγωγων έργων οποιουδήποτε τμήματος του προϊόντος και ότι δεν έχετε δικαίωμα μεταφοράς ή διανομής του σε οποιαδήποτε μορφή, για οποιοδήποτε σκοπό, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το αναγκαστικό δίκαιο. Η Garmin διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόψει την παροχή Δεδομένων τρίτου παρόχου, εάν ο εν λόγω πάροχος σταματήσει να παρέχει τέτοιου είδους περιεχόμενο ή στην περίπτωση λύσης της σύμβασης της Garmin με τον εν λόγω, για οποιονδήποτε λόγο. Περιορισμοί. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η Garmin σας έχει ρητά εκχωρήσει σχετική άδεια και με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, δεν έχετε δικαίωμα χρήσης των Δεδομένων αυτών με οποιαδήποτε προϊόντα, συστήματα ή εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα ή κατά άλλο τρόπο συνδεδεμένα ή σε επικοινωνία με οχήματα και τα οποία έχουν δυνατότητα αποστολής, διαχείρισης στόλου ή παρόμοιων εφαρμογών, όπου τα Δεδομένα χρησιμοποιούνται από κέντρο ελέγχου για την αποστολή στόλου οχημάτων. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η από μέρους σας ενοικίαση ή εκμίσθωση των Δεδομένων ή των προϊόντων Garmin που περιέχουν τα Δεδομένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή τρίτους. Μόνο οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων που έχουν λάβει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από την Garmin να ενοικιάζουν στους πελάτες τους προϊόντα Garmin που περιέχουν τα Δεδομένα, έχουν το δικαίωμα να ενοικιάζουν τέτοια προϊόντα. nümaps Lifetime. Εάν αγοράσετε μια συνδρομή nümaps Lifetime (πωλείται ξεχωριστά), θα λάβετε έως τέσσερις (4) ενημερώσεις Δεδομένων χάρτη ανά έτος, όταν και με τον τρόπο που αυτές οι ενημερώσεις καθίστανται διαθέσιμες στην τοποθεσία της Garmin στο web, για ένα (1) συμβατό προϊόν Garmin έως ότου η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας λήξει ή η Garmin πάψει να λαμβάνει Δεδομένα χάρτη από τη NAVTEQ, ανάλογα με το ποια χρονική περίοδος είναι βραχύτερη. Οι ενημερώσεις που λαμβάνετε στο πλαίσιο της συνδρομής θα αφορούν ενημερώσεις των γεωγραφικών δεδομένων χαρτών που περιλαμβάνονταν αρχικά στο προϊόν Garmin κατά την πρώτη αγορά του προϊόντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως να μην υπάρχει επαρκής μνήμη στο προϊόν Garmin για να φορτώσετε μια ενημέρωση

3 για τα δεδομένα χαρτών που περιλαμβάνονταν αρχικά στο προϊόν Garmin, περίπτωση στην οποία θα χρειαστεί είτε (α) να επιλέξετε μειωμένη κάλυψη των δεδομένων χαρτών για τις ενημερώσεις σας είτε (β) να αγοράσετε ξεχωριστά μια κάρτα μνήμης microsd ή SD (ανάλογα με το προϊόν Garmin που διαθέτετε), να φορτώσετε το σύνολο ή μέρος της κάλυψης δεδομένων χαρτών για τις ενημερώσεις σας στην κάρτα και να την εισαγάγετε στην υποδοχή κάρτας microsd ή SD του προϊόντος Garmin που διαθέτετε. Η Garmin έχει δικαίωμα να τερματίσει τη συνδρομή σας nümaps Lifetime οποιαδήποτε στιγμή εάν παραβιάσετε κάποιον από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή της συνδρομής σας. Η συνδρομή σας nümaps Lifetime δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο ή σε άλλο προϊόν της Garmin. Δεν παρέχεται εγγύηση. Το παρόν Προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων) σας παρέχεται "ως έχει" και εσείς συμφωνείτε να το χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Η Garmin και οι δικαιοπάροχοι αυτής (και οι δικαιοπάροχοι και προμηθευτές αυτών) δεν παρέχουν εγγυήσεις, δηλώσεις ή άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, που πηγάζουν από τη νομοθεσία ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων για το περιεχόμενο, την ποιότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση, τη χρησιμότητα, τη χρήση ή τα αποτελέσματα που θα ληφθούν από το Προϊόν ή το γεγονός ότι τα Δεδομένα ή ο διακομιστής δεν θα υφίστανται διακοπές ή σφάλματα κατά τη λειτουργία. Αποποίηση εγγύησης. Η GARMIN ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΩΝ) ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GARMIN Ή ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ. Ορισμένες Πολιτείες, Περιοχές δικαιοδοσίας και Χώρες δεν επιτρέπουν κάποιες εξαιρέσεις εγγύησης, επομένως ενδέχεται σε αυτό το βαθμό να μην ισχύει για εσάς η ανωτέρω εξαίρεση. Αποποίηση ευθύνης. Η GARMIN ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΩΝ) ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙ: ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ

4 ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΒΛΑΒΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Ή ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η GARMIN Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ GARMIN ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΥΤΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ GARMIN ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ $1,00. Ορισμένες Πολιτείες, Περιοχές δικαιοδοσίας και Χώρες δεν επιτρέπουν κάποιες εξαιρέσεις ευθύνης ή περιορισμούς ζημιών, επομένως ενδέχεται σε αυτή την έκταση να μην ισχύουν για εσάς τα ανωτέρω. Αποποίηση υιοθέτησης. Η αναφορά σε οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, συνδέσμους υπερκειμένου προς τρίτα μέρη ή άλλα δεδομένα κατά εμπορική ονομασία, σήμα κατατεθέν, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλο τρόπο, δε συγκροτεί ή υποδηλώνει απαραίτητα υιοθέτηση, χορηγία ή σύστασή τους από μέρους της Garmin ή των χορηγών άδειάς της. Οι πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε μεμονωμένου προμηθευτή. Η ονομασία και το λογότυπο NAVTEQ, τα σήματα κατατεθέντα και λογότυπα NAVTEQ και NAVTEQ ON BOARD και άλλα σήματα κατατεθέντα και εμπορικές ονομασίες που ανήκουν στην NAVTEQ North America LLC, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της NAVTEQ. Έλεγχος εξαγωγών. Αποδέχεστε ότι δε θα εξάγετε από οπουδήποτε κανένα τμήμα των Δεδομένων που σάς παρέχονται ή κανένα άμεσο προϊόν αυτών, εκτός όσων προβλέπονται και σύμφωνα με όλες τις άδειες χρήσης και εγκρίσεις που απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς εξαγωγών. Αποζημίωση. Συμφωνείτε ότι θα καταβάλλετε αποζημιώσεις και τυχόν δικηγορικές αμοιβές, θα υπερασπίζεστε και δεν θα εγείρετε απαιτήσεις για λογαριασμό ή εναντίον της Garmin και των χορηγών άδειάς της (συμπεριλαμβανομένων των αντιστοίχων χορηγών άδειας, προμηθευτών, εκδοχέων, θυγατρικών εταιρειών, συγγενών εταιρειών

5 και των αντιστοίχων υπαλλήλων, διευθυντών, εργαζομένων, συμμετεχόντων, αντιπροσώπων και εκπροσώπων όλων αυτών) αναφορικά με ευθύνη, απώλεια, βλάβη (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που οδηγούν σε θάνατο), αίτημα, ενέργεια, κόστος, έξοδα ή αξίωση οποιουδήποτε είδους ή χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά τις δικηγορικές αμοιβές, που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με την από μέρους σας χρήση ή κατοχή του Προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων). Δεδομένα χάρτη Καναδά. Τα Δεδομένα χάρτη για τον Καναδά ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή να αντικατοπτρίζουν δεδομένα χορηγών αδείας, συμπεριλαμβανομένων της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post. Αυτά τα δεδομένα χορηγούνται με άδεια χρήσης "ως έχουν". Οι χορηγοί αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, δεν εγγυώνται, δεν αποδέχονται και δεν παρέχουν καμία εγγύηση όσον αφορά τέτοια δεδομένα, είτε ρητή είτε σιωπηρή, που να προκύπτει από τη νομοθεσία ή αλλού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων αποτελεσματικότητας, πληρότητας, ακρίβειας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Οι χορηγοί αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση ή ενέργεια, ανεξάρτητα από τη φύση της αιτίας της αξίωσης, της απαίτησης ή της ενέργειας, που επικαλείται απώλεια, τραυματισμό ή ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να οφείλονται στη χρήση ή κατοχή των δεδομένων ή των Δεδομένων χάρτη. Οι χορηγοί αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, δεν φέρουν ευθύνη οποιασδήποτε μορφής για απώλεια εσόδων ή συμβάσεων ή άλλη παρεπόμενη απώλεια οποιουδήποτε είδους που οφείλεται σε τυχόν ελάττωμα των δεδομένων ή των Δεδομένων χάρτη. Θα αποζημιώσετε και θα προστατέψετε τους χορηγούς αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά, του υπουργείου Φυσικών Πόρων του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, καθώς και των στελεχών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους από κάθε αξίωση, απαίτηση ή ενέργεια, ανεξάρτητα από τη φύση της αιτίας της αξίωσης, της απαίτησης ή της ενέργειας, που επικαλείται απώλεια, κόστη, δαπάνες, ζημίες ή βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που οδηγούν σε θάνατο) που προκύπτουν από τη χρήση ή κατοχή των δεδομένων ή των Δεδομένων χάρτη. Οι όροι που περιλαμβάνει η παρούσα Ενότητα αποτελούν προσθήκη στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων στην παρούσα Άδεια χρήσης μερών. Στο βαθμό που οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Ενότητας δεν συνάδουν με ή αντιβαίνουν σε οποιεσδήποτε διατάξεις της εν λόγω Άδειας χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Ενότητας. Δεδομένα χάρτη Ηνωμένων Πολιτειών. Η NAVTEQ έχει λάβει μη αποκλειστική άδεια χρήσης από το United States Postal Service προκειμένου να δημοσιεύει και

6 να διαθέτει προς πώληση πληροφορίες ZIP+4. United States Postal Service Οι τιμές δεν καθορίζονται, ελέγχονται ή εγκρίνονται από το United States Postal Service. Τα ακόλουθα εμπορικά σήματα και οι συναφείς καταχωρήσεις ανήκουν στο USPS: United States Postal Service, USPS και ZIP+4. Δεδομένα χάρτη Καναδά. Στα δεδομένα χάρτη για τον Καναδά περιλαμβάνονται πληροφορίες, για τη χρήση των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια από τις καναδικές αρχές, περιλαμβανομένων των ακολούθων: Her Majesty, Queen's Printer for Ontario, Canada Post, GeoBase, Department of Natural Resources Canada. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεδομένα χάρτη Αυστραλίας. Τα δεδομένα χάρτη για την Αυστραλία βασίζονται σε δεδομένα τα οποία έχουν εκχωρηθεί στη NAVTEQ με άδεια χρήσης από την PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Επίσης, το Προϊόν περιλαμβάνει δεδομένα που ανήκουν στις 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, Sentinel Content Pty Limited και Continental Pty Ltd. Εάν μέσω του Προϊόντος που διαθέτετε γίνεται χρήση κωδίκων που περιλαμβάνονται στα δεδομένα χαρτών, οι κώδικες περιοχής κίνησης ανήκουν στην 2010 Telstra Corporation Limited και τους δικαιοπαρόχους αυτής. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ. Η παρούσα σύμβαση Άδειας χρήσης θα έχει ισχύ έως (i) τη λήξη της χρονικής περιόδου συνδρομής σας (από μέρους σας ή από μέρους της Garmin) ή τη λήξη της παρούσας, κατά περίπτωση, ή (ii) τη λύση της παρούσας από μέρους της Garmin για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της περίπτωσης κατά την οποία η Garmin διαπιστώσει από μέρους σας αθέτηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας. Επιπροσθέτως, η παρούσα Άδεια λύεται αυτομάτως με τη λύση της σύμβασης μεταξύ της Garmin και οποιουδήποτε τρίτου, από τον οποίο η Garmin λαμβάνει άδεια χρήσης των Δεδομένων. Συνολική συμφωνία. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συγκροτούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα στην Garmin (και τους δικαιοπαρόχους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιοπαρόχων και προμηθευτών αυτών) και σε εσάς ως προς το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστούν στο σύνολό τους οποιεσδήποτε και όλες τις έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες που είχαν συναφθεί μεταξύ μας στο παρελθόν αναφορικά με αυτό το αντικείμενο. Εφαρμοστέο Δίκαιο. (α) Για δεδομένα NAVTEQ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους των Κάτω Χωρών, χωρίς να αποδίδεται ισχύς στην (i) αντίφαση νομικών διατάξεών τους ή στη

7 (ii) Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων, η οποία εξαιρείται ρητά. Συμφωνείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια δικαστική αρχή των Κάτω Χωρών για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφωνίες, αξιώσεις και ενέργειες που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με τα Δεδομένα της NAVTEQ που σάς παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος. (β) Για δεδομένα της NAVTEQ στη Βόρεια Αμερική και άλλα Δεδομένα της NAVTEQ για περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους του Ιλινόις, χωρίς να αποδίδεται ισχύς στην (i) αντίφαση νομικών διατάξεών τους ή στη (ii) Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων, η οποία εξαιρείται ρητά. Συμφωνείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια δικαστική αρχή του Ιλινόις για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφωνίες, αξιώσεις και ενέργειες που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με τα Δεδομένα που σάς παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος. (γ) Για διαφωνίες, αξιώσεις και ενέργειες που δεν σχετίζονται με τα Δεδομένα NAVTEQ Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους του Κάνσας, χωρίς να αποδίδεται ισχύς (i) στην αντίφαση νομικών διατάξεών τους ή (ii) στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων, η οποία εξαιρείται ρητά. Συμφωνείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια δικαστική αρχή του Κάνσας για οποιεσδήποτε και όλες τις διαμάχες, αξιώσεις και ενέργειες που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με τα Δεδομένα που σάς παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας. Κυβερνητικοί τελικοί χρήστες. Εάν ο Τελικός χρήστης είναι υπηρεσία, τμήμα ή άλλος φορέας της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή χρηματοδοτείται στο σύνολό του ή εν μέρει από την Κυβέρνηση των Η.Π.Α., τότε η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, έκδοση, τροποποίηση, γνωστοποίηση ή μεταφορά του Προϊόντος και του συνοδευτικού υλικού τεκμηρίωσης υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως ορίζονται στους κανονισμούς DFARS (α)(1) (ΙΟΥΝ. 1995) (ορισμός εμπορικού λογισμικού υπολογιστών του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας), DFARS (πολιτική περί εμπορικού λογισμικού υπολογιστών του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας), FAR (ΙΟΥΝ. 1987) (ρήτρα περί εμπορικού λογισμικού υπολογιστών για πολιτικές υπηρεσίες), DFARS (ΝΟΕΜ. 1995) (τεχνικά δεδομένα αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ρήτρα περί εμπορικών στοιχείων), FAR Αναθεωρήσεις I, II και III (ΙΟΥΝ. 1987) (τεχνικά δεδομένα πολιτικών υπηρεσιών και ρήτρα περί μη εμπορικού λογισμικού υπολογιστών) ή/και FAR και FAR (αγορές εμπορικών στοιχείων), όπως ισχύουν. Σε περίπτωση σύγκρουσης οποιωνδήποτε διατάξεων των FAR και

8 DFARS που παρατίθενται στο παρόν και στην παρούσα άδεια χρήσης, θα υπερισχύει η διατύπωση που παρέχει περισσότερους περιορισμούς ως προς τα δικαιώματα της Κυβέρνησης. Ανάδοχος/κατασκευαστής είναι η Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA και η NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606, USA. Η ονομασία Garmin αποτελεί εμπορικό σήμα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών αυτής στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin. Η ονομασία NAVTEQ αποτελεί εμπορικό σήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτή την τεκμηρίωση αποτελούν περιουσία των αντίστοιχων κατόχων. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE RCI Weeks - Όροι χρήσης Όροι χρήσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Αυτή η τοποθεσία Web προσφέρεται από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web ή/και η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της.

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της. Όροι χρήσης ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία παρέχεται σε εσάς από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση Επιδείξτε υπευθυνότητα. Διαβάστε πριν τη χρήση όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας προκειμένου να αποφύγετε τον τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΟΙ "ΟΡΟΙ") ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ SYMANTEC CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες: Kindle DX με διεθνή ασύρματη υπηρεσία Μοντέλο D00801

Σημαντικές πληροφορίες: Kindle DX με διεθνή ασύρματη υπηρεσία Μοντέλο D00801 Σημαντικές πληροφορίες: Kindle DX με διεθνή ασύρματη υπηρεσία Μοντέλο D00801 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση Υπεύθυνη Χρήση. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΛΕΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ BLACKBERRY ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19 ΚΑΙ 20 ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΛΕΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ BLACKBERRY ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19 ΚΑΙ 20 ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BBM, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Όροι και προϋποθέσεις. Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει την υπηρεσία Dell Backup

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα. Με την αποδοχή της παρούσας σύµβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις Όροι και προϋποθέσεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Εισαγωγή Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ισχύει για ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας μηχανής κρατήσεων. Διαβάστε τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Home > Terms and Conditions ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Terms and Conditions. Home > Terms and Conditions ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Home > Terms and Conditions Terms and Conditions ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Εισαγωγή Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ισχύει για ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας μηχανής κρατήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Twitter for BlackBerry Smartphones. Έκδοση: 4.4. Οδηγός χρήστη

Twitter for BlackBerry Smartphones. Έκδοση: 4.4. Οδηγός χρήστη Twitter for BlackBerry Smartphones Έκδοση: 4.4 Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2013-12-17 SWD-20131217102604197 Περιεχόμενα Γρήγορα αποτελέσματα:... 5 Πληροφορίες για την εφαρμογή Twitter για BlackBerry smartphone...

Διαβάστε περισσότερα