Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άδεια χρήσης τελικού χρήστη"

Transcript

1 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν Garmin που έχετε στη διάθεσή σας (εφεξής το "Λογισμικό") ανήκει στην Garmin Ltd. ή στις θυγατρικές της (εφεξής "Garmin"). Τα δεδομένα χαρτών τρίτων κατασκευαστών που είναι ενσωματωμένα στο προϊόν Garmin ή το συνοδεύουν (εφεξής τα "Δεδομένα χάρτη") ανήκουν στη NAVTEQ North America LLC ή/και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (εφεξής "NAVTEQ") και εκχωρούνται στην Garmin με άδεια χρήσης. Επίσης η Garmin χορηγεί άδεια χρήσης πληροφοριών, κειμένου, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχου, βίντεο, εικόνων και άλλων εφαρμογών και δεδομένων από τρίτους παρόχους δεδομένων ("Δεδομένα περιεχομένου τρίτων παρόχων"). Τα Δεδομένα χάρτη και τα Δεδομένα περιεχομένου τρίτων ονομάζονται συλλογικά "Δεδομένα". Τόσο το Λογισμικό όσο και τα Δεδομένα προστατεύονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων του δημιουργού. Το Λογισμικό και τα Δεδομένα εκχωρούνται με άδεια χρήσης, δεν πωλούνται. Το Λογισμικό και τα Δεδομένα παρέχονται σύμφωνα με την ακόλουθη άδεια χρήσης και υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που συνομολογούνται μεταξύ αφενός του τελικού χρήστη ("εσείς" ή "(ε)σάς") και αφετέρου της Garmin και των εκχωρούντων άδεια αυτής (συμπεριλαμβανομένων των εκχωρούντων άδεια και των προμηθευτών αυτών) και συγγενών εταιρειών. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΤΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΑΝ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ) ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ. Όροι και προϋποθέσεις της Άδειας χρήσης Η Garmin ( εμείς ή (ε)μάς ) σας παρέχει μέσα αποθήκευσης τα οποία περιέχουν το Λογισμικό υπολογιστή (εφεξής το Λογισμικό ) και τα ενσωματωμένα ή συνοδευτικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε "Διαδικτυακού" ή ηλεκτρονικού υλικού τεκμηρίωσης και έντυπων υλικών (τα οποία αναφέρονται συλλογικά ως το "Προϊόν" για τους σκοπούς της παρούσας άδειας χρήσης), και σας εκχωρεί περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτά τα Δεδομένα μαζί με το προϊόν Garmin αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς σκοπούς, ή εφόσον

2 υφίστανται, για εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες, και όχι για υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, χρονομεριστική μίσθωση, μεταπώληση ή για άλλους παρόμοιους σκοπούς. Αντιστοίχως, βάσει όμως των περιορισμών που ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους, μπορείτε να αντιγράφετε τα Δεδομένα μόνο όπως απαιτείται για την από μέρους σας χρήση προκειμένου να (i) τα προβάλετε και να (ii) τα αποθηκεύετε, υπό τον όρο ότι δε θα αφαιρέσετε οποιεσδήποτε προειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες είναι εμφανείς, και δεν θα τροποποιήσετε το Λογισμικό ή τα Δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο. Αποδέχεστε ότι δε θα προβείτε με άλλο τρόπο στην αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα, αποσυμπίληση ή δημιουργία παράγωγων έργων οποιουδήποτε τμήματος του προϊόντος και ότι δεν έχετε δικαίωμα μεταφοράς ή διανομής του σε οποιαδήποτε μορφή, για οποιοδήποτε σκοπό, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το αναγκαστικό δίκαιο. Η Garmin διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόψει την παροχή Δεδομένων τρίτου παρόχου, εάν ο εν λόγω πάροχος σταματήσει να παρέχει τέτοιου είδους περιεχόμενο ή στην περίπτωση λύσης της σύμβασης της Garmin με τον εν λόγω, για οποιονδήποτε λόγο. Περιορισμοί. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η Garmin σας έχει ρητά εκχωρήσει σχετική άδεια και με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, δεν έχετε δικαίωμα χρήσης των Δεδομένων αυτών με οποιαδήποτε προϊόντα, συστήματα ή εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα ή κατά άλλο τρόπο συνδεδεμένα ή σε επικοινωνία με οχήματα και τα οποία έχουν δυνατότητα αποστολής, διαχείρισης στόλου ή παρόμοιων εφαρμογών, όπου τα Δεδομένα χρησιμοποιούνται από κέντρο ελέγχου για την αποστολή στόλου οχημάτων. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η από μέρους σας ενοικίαση ή εκμίσθωση των Δεδομένων ή των προϊόντων Garmin που περιέχουν τα Δεδομένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή τρίτους. Μόνο οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων που έχουν λάβει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από την Garmin να ενοικιάζουν στους πελάτες τους προϊόντα Garmin που περιέχουν τα Δεδομένα, έχουν το δικαίωμα να ενοικιάζουν τέτοια προϊόντα. nümaps Lifetime. Εάν αγοράσετε μια συνδρομή nümaps Lifetime (πωλείται ξεχωριστά), θα λάβετε έως τέσσερις (4) ενημερώσεις Δεδομένων χάρτη ανά έτος, όταν και με τον τρόπο που αυτές οι ενημερώσεις καθίστανται διαθέσιμες στην τοποθεσία της Garmin στο web, για ένα (1) συμβατό προϊόν Garmin έως ότου η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας λήξει ή η Garmin πάψει να λαμβάνει Δεδομένα χάρτη από τη NAVTEQ, ανάλογα με το ποια χρονική περίοδος είναι βραχύτερη. Οι ενημερώσεις που λαμβάνετε στο πλαίσιο της συνδρομής θα αφορούν ενημερώσεις των γεωγραφικών δεδομένων χαρτών που περιλαμβάνονταν αρχικά στο προϊόν Garmin κατά την πρώτη αγορά του προϊόντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως να μην υπάρχει επαρκής μνήμη στο προϊόν Garmin για να φορτώσετε μια ενημέρωση

3 για τα δεδομένα χαρτών που περιλαμβάνονταν αρχικά στο προϊόν Garmin, περίπτωση στην οποία θα χρειαστεί είτε (α) να επιλέξετε μειωμένη κάλυψη των δεδομένων χαρτών για τις ενημερώσεις σας είτε (β) να αγοράσετε ξεχωριστά μια κάρτα μνήμης microsd ή SD (ανάλογα με το προϊόν Garmin που διαθέτετε), να φορτώσετε το σύνολο ή μέρος της κάλυψης δεδομένων χαρτών για τις ενημερώσεις σας στην κάρτα και να την εισαγάγετε στην υποδοχή κάρτας microsd ή SD του προϊόντος Garmin που διαθέτετε. Η Garmin έχει δικαίωμα να τερματίσει τη συνδρομή σας nümaps Lifetime οποιαδήποτε στιγμή εάν παραβιάσετε κάποιον από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή της συνδρομής σας. Η συνδρομή σας nümaps Lifetime δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο ή σε άλλο προϊόν της Garmin. Δεν παρέχεται εγγύηση. Το παρόν Προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων) σας παρέχεται "ως έχει" και εσείς συμφωνείτε να το χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Η Garmin και οι δικαιοπάροχοι αυτής (και οι δικαιοπάροχοι και προμηθευτές αυτών) δεν παρέχουν εγγυήσεις, δηλώσεις ή άλλες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, που πηγάζουν από τη νομοθεσία ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων για το περιεχόμενο, την ποιότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση, τη χρησιμότητα, τη χρήση ή τα αποτελέσματα που θα ληφθούν από το Προϊόν ή το γεγονός ότι τα Δεδομένα ή ο διακομιστής δεν θα υφίστανται διακοπές ή σφάλματα κατά τη λειτουργία. Αποποίηση εγγύησης. Η GARMIN ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΩΝ) ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GARMIN Ή ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ. Ορισμένες Πολιτείες, Περιοχές δικαιοδοσίας και Χώρες δεν επιτρέπουν κάποιες εξαιρέσεις εγγύησης, επομένως ενδέχεται σε αυτό το βαθμό να μην ισχύει για εσάς η ανωτέρω εξαίρεση. Αποποίηση ευθύνης. Η GARMIN ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΩΝ) ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙ: ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ

4 ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΒΛΑΒΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΙΤΕ ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Ή ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η GARMIN Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ GARMIN ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΥΤΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ GARMIN ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ $1,00. Ορισμένες Πολιτείες, Περιοχές δικαιοδοσίας και Χώρες δεν επιτρέπουν κάποιες εξαιρέσεις ευθύνης ή περιορισμούς ζημιών, επομένως ενδέχεται σε αυτή την έκταση να μην ισχύουν για εσάς τα ανωτέρω. Αποποίηση υιοθέτησης. Η αναφορά σε οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, συνδέσμους υπερκειμένου προς τρίτα μέρη ή άλλα δεδομένα κατά εμπορική ονομασία, σήμα κατατεθέν, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλο τρόπο, δε συγκροτεί ή υποδηλώνει απαραίτητα υιοθέτηση, χορηγία ή σύστασή τους από μέρους της Garmin ή των χορηγών άδειάς της. Οι πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε μεμονωμένου προμηθευτή. Η ονομασία και το λογότυπο NAVTEQ, τα σήματα κατατεθέντα και λογότυπα NAVTEQ και NAVTEQ ON BOARD και άλλα σήματα κατατεθέντα και εμπορικές ονομασίες που ανήκουν στην NAVTEQ North America LLC, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της NAVTEQ. Έλεγχος εξαγωγών. Αποδέχεστε ότι δε θα εξάγετε από οπουδήποτε κανένα τμήμα των Δεδομένων που σάς παρέχονται ή κανένα άμεσο προϊόν αυτών, εκτός όσων προβλέπονται και σύμφωνα με όλες τις άδειες χρήσης και εγκρίσεις που απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς εξαγωγών. Αποζημίωση. Συμφωνείτε ότι θα καταβάλλετε αποζημιώσεις και τυχόν δικηγορικές αμοιβές, θα υπερασπίζεστε και δεν θα εγείρετε απαιτήσεις για λογαριασμό ή εναντίον της Garmin και των χορηγών άδειάς της (συμπεριλαμβανομένων των αντιστοίχων χορηγών άδειας, προμηθευτών, εκδοχέων, θυγατρικών εταιρειών, συγγενών εταιρειών

5 και των αντιστοίχων υπαλλήλων, διευθυντών, εργαζομένων, συμμετεχόντων, αντιπροσώπων και εκπροσώπων όλων αυτών) αναφορικά με ευθύνη, απώλεια, βλάβη (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που οδηγούν σε θάνατο), αίτημα, ενέργεια, κόστος, έξοδα ή αξίωση οποιουδήποτε είδους ή χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά τις δικηγορικές αμοιβές, που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με την από μέρους σας χρήση ή κατοχή του Προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων). Δεδομένα χάρτη Καναδά. Τα Δεδομένα χάρτη για τον Καναδά ενδέχεται να περιλαμβάνουν ή να αντικατοπτρίζουν δεδομένα χορηγών αδείας, συμπεριλαμβανομένων της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post. Αυτά τα δεδομένα χορηγούνται με άδεια χρήσης "ως έχουν". Οι χορηγοί αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, δεν εγγυώνται, δεν αποδέχονται και δεν παρέχουν καμία εγγύηση όσον αφορά τέτοια δεδομένα, είτε ρητή είτε σιωπηρή, που να προκύπτει από τη νομοθεσία ή αλλού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων αποτελεσματικότητας, πληρότητας, ακρίβειας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Οι χορηγοί αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση ή ενέργεια, ανεξάρτητα από τη φύση της αιτίας της αξίωσης, της απαίτησης ή της ενέργειας, που επικαλείται απώλεια, τραυματισμό ή ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να οφείλονται στη χρήση ή κατοχή των δεδομένων ή των Δεδομένων χάρτη. Οι χορηγοί αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, δεν φέρουν ευθύνη οποιασδήποτε μορφής για απώλεια εσόδων ή συμβάσεων ή άλλη παρεπόμενη απώλεια οποιουδήποτε είδους που οφείλεται σε τυχόν ελάττωμα των δεδομένων ή των Δεδομένων χάρτη. Θα αποζημιώσετε και θα προστατέψετε τους χορηγούς αδείας, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Καναδά, του υπουργείου Φυσικών Πόρων του Καναδά και της ταχυδρομικής υπηρεσίας Canada Post, καθώς και των στελεχών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους από κάθε αξίωση, απαίτηση ή ενέργεια, ανεξάρτητα από τη φύση της αιτίας της αξίωσης, της απαίτησης ή της ενέργειας, που επικαλείται απώλεια, κόστη, δαπάνες, ζημίες ή βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που οδηγούν σε θάνατο) που προκύπτουν από τη χρήση ή κατοχή των δεδομένων ή των Δεδομένων χάρτη. Οι όροι που περιλαμβάνει η παρούσα Ενότητα αποτελούν προσθήκη στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων στην παρούσα Άδεια χρήσης μερών. Στο βαθμό που οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Ενότητας δεν συνάδουν με ή αντιβαίνουν σε οποιεσδήποτε διατάξεις της εν λόγω Άδειας χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Ενότητας. Δεδομένα χάρτη Ηνωμένων Πολιτειών. Η NAVTEQ έχει λάβει μη αποκλειστική άδεια χρήσης από το United States Postal Service προκειμένου να δημοσιεύει και

6 να διαθέτει προς πώληση πληροφορίες ZIP+4. United States Postal Service Οι τιμές δεν καθορίζονται, ελέγχονται ή εγκρίνονται από το United States Postal Service. Τα ακόλουθα εμπορικά σήματα και οι συναφείς καταχωρήσεις ανήκουν στο USPS: United States Postal Service, USPS και ZIP+4. Δεδομένα χάρτη Καναδά. Στα δεδομένα χάρτη για τον Καναδά περιλαμβάνονται πληροφορίες, για τη χρήση των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια από τις καναδικές αρχές, περιλαμβανομένων των ακολούθων: Her Majesty, Queen's Printer for Ontario, Canada Post, GeoBase, Department of Natural Resources Canada. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεδομένα χάρτη Αυστραλίας. Τα δεδομένα χάρτη για την Αυστραλία βασίζονται σε δεδομένα τα οποία έχουν εκχωρηθεί στη NAVTEQ με άδεια χρήσης από την PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Επίσης, το Προϊόν περιλαμβάνει δεδομένα που ανήκουν στις 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, Sentinel Content Pty Limited και Continental Pty Ltd. Εάν μέσω του Προϊόντος που διαθέτετε γίνεται χρήση κωδίκων που περιλαμβάνονται στα δεδομένα χαρτών, οι κώδικες περιοχής κίνησης ανήκουν στην 2010 Telstra Corporation Limited και τους δικαιοπαρόχους αυτής. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ. Η παρούσα σύμβαση Άδειας χρήσης θα έχει ισχύ έως (i) τη λήξη της χρονικής περιόδου συνδρομής σας (από μέρους σας ή από μέρους της Garmin) ή τη λήξη της παρούσας, κατά περίπτωση, ή (ii) τη λύση της παρούσας από μέρους της Garmin για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της περίπτωσης κατά την οποία η Garmin διαπιστώσει από μέρους σας αθέτηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας. Επιπροσθέτως, η παρούσα Άδεια λύεται αυτομάτως με τη λύση της σύμβασης μεταξύ της Garmin και οποιουδήποτε τρίτου, από τον οποίο η Garmin λαμβάνει άδεια χρήσης των Δεδομένων. Συνολική συμφωνία. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συγκροτούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα στην Garmin (και τους δικαιοπαρόχους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιοπαρόχων και προμηθευτών αυτών) και σε εσάς ως προς το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστούν στο σύνολό τους οποιεσδήποτε και όλες τις έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες που είχαν συναφθεί μεταξύ μας στο παρελθόν αναφορικά με αυτό το αντικείμενο. Εφαρμοστέο Δίκαιο. (α) Για δεδομένα NAVTEQ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους των Κάτω Χωρών, χωρίς να αποδίδεται ισχύς στην (i) αντίφαση νομικών διατάξεών τους ή στη

7 (ii) Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων, η οποία εξαιρείται ρητά. Συμφωνείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια δικαστική αρχή των Κάτω Χωρών για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφωνίες, αξιώσεις και ενέργειες που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με τα Δεδομένα της NAVTEQ που σάς παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος. (β) Για δεδομένα της NAVTEQ στη Βόρεια Αμερική και άλλα Δεδομένα της NAVTEQ για περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους του Ιλινόις, χωρίς να αποδίδεται ισχύς στην (i) αντίφαση νομικών διατάξεών τους ή στη (ii) Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων, η οποία εξαιρείται ρητά. Συμφωνείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια δικαστική αρχή του Ιλινόις για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφωνίες, αξιώσεις και ενέργειες που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με τα Δεδομένα που σάς παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος. (γ) Για διαφωνίες, αξιώσεις και ενέργειες που δεν σχετίζονται με τα Δεδομένα NAVTEQ Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους νόμους του Κάνσας, χωρίς να αποδίδεται ισχύς (i) στην αντίφαση νομικών διατάξεών τους ή (ii) στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Πώληση Εμπορευμάτων, η οποία εξαιρείται ρητά. Συμφωνείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια δικαστική αρχή του Κάνσας για οποιεσδήποτε και όλες τις διαμάχες, αξιώσεις και ενέργειες που προκύπτουν από ή συσχετίζονται με τα Δεδομένα που σάς παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας. Κυβερνητικοί τελικοί χρήστες. Εάν ο Τελικός χρήστης είναι υπηρεσία, τμήμα ή άλλος φορέας της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή χρηματοδοτείται στο σύνολό του ή εν μέρει από την Κυβέρνηση των Η.Π.Α., τότε η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, έκδοση, τροποποίηση, γνωστοποίηση ή μεταφορά του Προϊόντος και του συνοδευτικού υλικού τεκμηρίωσης υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως ορίζονται στους κανονισμούς DFARS (α)(1) (ΙΟΥΝ. 1995) (ορισμός εμπορικού λογισμικού υπολογιστών του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας), DFARS (πολιτική περί εμπορικού λογισμικού υπολογιστών του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας), FAR (ΙΟΥΝ. 1987) (ρήτρα περί εμπορικού λογισμικού υπολογιστών για πολιτικές υπηρεσίες), DFARS (ΝΟΕΜ. 1995) (τεχνικά δεδομένα αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ρήτρα περί εμπορικών στοιχείων), FAR Αναθεωρήσεις I, II και III (ΙΟΥΝ. 1987) (τεχνικά δεδομένα πολιτικών υπηρεσιών και ρήτρα περί μη εμπορικού λογισμικού υπολογιστών) ή/και FAR και FAR (αγορές εμπορικών στοιχείων), όπως ισχύουν. Σε περίπτωση σύγκρουσης οποιωνδήποτε διατάξεων των FAR και

8 DFARS που παρατίθενται στο παρόν και στην παρούσα άδεια χρήσης, θα υπερισχύει η διατύπωση που παρέχει περισσότερους περιορισμούς ως προς τα δικαιώματα της Κυβέρνησης. Ανάδοχος/κατασκευαστής είναι η Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA και η NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606, USA. Η ονομασία Garmin αποτελεί εμπορικό σήμα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών αυτής στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin. Η ονομασία NAVTEQ αποτελεί εμπορικό σήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και εμπορικά σήματα που αναφέρονται σε αυτή την τεκμηρίωση αποτελούν περιουσία των αντίστοιχων κατόχων. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για το λογισμικό KODAK Adaptive Picture Exchange και KODAK Picture Kiosk EASTMAN KODAK COMPANY ("EKC") ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE RCI Weeks - Όροι χρήσης Όροι χρήσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Αυτή η τοποθεσία Web προσφέρεται από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web ή/και η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο ελληνικά 2 source of translation: Z50123 rv04 Copyright 2008 Z50209 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση TM Norton AntiVirus Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150

Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150 Εγχειρίδιο κατόχου echo 100 και echo 150 2011 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, διάδοση, ηλεκτρονική λήψη ή αποθήκευση αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της.

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της. Όροι χρήσης ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία παρέχεται σε εσάς από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton 360

Οδηγός χρήσης του Norton 360 Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry

Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry Οδηγός χρήσης Έκδοση: 3.0 SWDT396851-1764696-1109044741-019 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 3 Πληροφορίες για το Yahoo! Messenger για BlackBerry smartphone...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς bugaboo cameon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς eλληνικά 2 source of translation: Z26008 rv02 Copyright 2008 Z50214 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος bugaboo bee bugaboo cameon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος χρήση του παρόντος οδηγού Η επένδυση καθίσματος μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα Bugaboo απλά και σε ελάχιστο χρόνο. Σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ADACOM ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ VERISIGN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ADACOM ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ VERISIGN ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ADACOM ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ VERISIGN ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ADACOM ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ VERISIGN ("ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Twitter for BlackBerry Smartphones. Έκδοση: 4.4. Οδηγός χρήστη

Twitter for BlackBerry Smartphones. Έκδοση: 4.4. Οδηγός χρήστη Twitter for BlackBerry Smartphones Έκδοση: 4.4 Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2013-12-17 SWD-20131217102604197 Περιεχόμενα Γρήγορα αποτελέσματα:... 5 Πληροφορίες για την εφαρμογή Twitter για BlackBerry smartphone...

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. Τελευταία αναθεώρηση: 5 Απριλίου 2013. Αποδοχή των Όρων χρήσης

Όροι χρήσης. Τελευταία αναθεώρηση: 5 Απριλίου 2013. Αποδοχή των Όρων χρήσης Όροι χρήσης Τελευταία αναθεώρηση: 5 Απριλίου 2013 Αποδοχή των Όρων χρήσης Καλωσήλθατε στην Ιστοσελίδα της WorldVentures Marketing LLC ("Εταιρεία", "εµείς" ή "µας"). Οι ακόλουθοι όροι και συνθήκες, µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα. Με την αποδοχή της παρούσας σύµβασης,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η Research in Motion Limited (η "RIM"),η κατασκευάστρια και μέσω της θυγατρικής της εταιρίας, της Research In Motion UK Limited, με αριθμό εταιρίας 4022422, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Τεχνική περιγραφή Sicherheit-TGR103010 Έκδοση 1.0 GR SMA

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

υϖηρεσίες εκτύϖωσης, υϖηρεσίες Internet Information Services, Κοινή χρήση σύνδεσης (Internet Connection Sharing) και υϖηρεσίες τηλεφωνίας.

υϖηρεσίες εκτύϖωσης, υϖηρεσίες Internet Information Services, Κοινή χρήση σύνδεσης (Internet Connection Sharing) και υϖηρεσίες τηλεφωνίας. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION SERVICE PACK 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ϖαρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ("Άδεια") αϖοτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ EASYGNOSIS.

OPOI ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ EASYGNOSIS. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Για τον σκοπό αυτό ο «Συνεργάτης- Καθηγητής» διαθέτει προσωπικό λογαριασμό ώστε να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας. Το παρεχόμενο έργο από τον «Συνεργάτη-Καθηγητή» τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της L OREAL HELLAS Α.Ε. που είναι αφιερωμένη στα εμπορικά σήματα L Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, Shu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Paixnidiaxl.gr

Όροι Χρήσης της Paixnidiaxl.gr Όροι Χρήσης της Paixnidiaxl.gr Εισαγωγή Στο δικτυακό τόπο www.paixnidiaxl.gr (από εδώ και στο εξής Ιστοσελίδα) μπορείτε να παίζετε παιχνίδια, να εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο και να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όροι Χρήσης. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Όροι Χρήσης Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 MF667 USB Modem Σύντομος Οδηγός Χρήσης ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 URL: http://www.zte.com.cn ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Copyright 2012 ZTE CORPORATION.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton Internet Security

Οδηγός χρήσης του Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας.

Διαβάστε περισσότερα