Τρεις Πλατείες των Σερρών. Διαδικασίες Διαμόρφωσης. Χωρική Λειτουργία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρεις Πλατείες των Σερρών. Διαδικασίες Διαμόρφωσης. Χωρική Λειτουργία"

Transcript

1 Τρεις Πλατείες των Σερρών. Διαδικασίες Διαμόρφωσης. Χωρική Λειτουργία Λίλα Θεοδωρίδου * Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών Γλυκερία Καριώτου Καθηγήτρια Εφαρμογών τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών *Τηλ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το άρθρο επιδιώκει να τεκμηριώσει τις διαδικασίες διαμόρφωσης και τη χωρική λειτουργία τριών κεντρικών πλατειών στην πόλη των Σερρών, χρησιμοποιώντας χαρτογραφικό, φωτογραφικό και αρχειακό υλικό. Σχολιάζοντας τις κατά καιρούς μεταλλαγές, από την ύστερη τουρκοκρατία μέχρι τις μέρες μας, επισημαίνουμε ότι η απάλειψη των ιστορικών καταλοίπων στις πλατείες Εμπορίου και ΙΚΑ αποδυνάμωσε την εικόνα τους, ενώ αντίθετα η διατήρηση της λιθόκτιστης αγοράς, η ανέγερση του μεγάρου της Εθνικής Τράπεζας και μια επιτυχής ανασχεδίαση κατά τη δεκαετία του 1960 διαμόρφωσε για την πλατεία Ελευθερίας μια ισχυρή εικόνα δημόσιου χώρου. Επιπλέον με τη διατήρηση ορισμένων χαράξεων της παλιάς πόλης, τη συνύπαρξη μικρεμπορίου, κατοικίας και αναψυχής, η περιοχή της πλατείας Ελευθερίας μπορεί να θεωρηθεί ότι υλοποιεί πολεοδομικές τάσεις που επιζητούν την ανάπλαση των δημοσίων χώρων όχι με λειτουργική απομόνωση, αλλά με ανάμειξη χρήσεων. Καταλήγοντας, θεωρούμε ότι οι τρεις πλατείες πρέπει να αναδειχθούν ως κόμβοι ενός δικτύου δημόσιων χώρων, που, όπως έδειξε και η παρούσα έρευνα, σχεδιάστηκαν και λειτουργούσαν για πολλά χρόνια με μια συμπληρωματικότητα, προσδιορίζοντας τον πυρήνα του ιστορικού κέντρου των Σερρών. Λέξεις Κλειδιά: πολεοδομικός σχεδιασμός, κεντρικές πλατείες, ανοικτοί δημόσιοι χώροι ABSTRACT: Τhe aim of this paper is to analyze the transformation and spatial organization of three main squares in the city of Serres, using cartographic, photographic and archival resources. Since the late Ottoman period, these squares, either as parts of an organic urban tissue, or as components of a formal grid, are important factors of the urban life. The data reveals that there is a significant association between spatial organization and cultural heritage. Old historical buildings (as the Bezesteni and National Bank of Greece) and remains of ancient streets, in conjunction to modern buildings and a new recreation area constitute an interesting setting in the central square of Liberty. The lack of city memory on the other two squares, although no less important as the first one, reinforce our main argument that architectural and urban planning have a strong connection. As a result we stress that the renewal of these three squares and their perception as a coherent urban network should regenerate the historical centre of Serres. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πλούσια βιβλιογραφία μελετών για τους ανοικτούς δημόσιους χώρους και ειδικότερα για τις «πλατείες» περιέχει πολυποίκιλες προσεγγίσεις. Οι «πλατείες» διερευνώνται ως αστικά και πολιτισμικά τοπία, ως χώροι ιστορικής μνήμης και κοινωνικής επαφής, ως χώροι ανάπλασης και εικαστικών παρεμβάσεων. Εξετάζονται, ως προς την κηποτεχνική διαμόρφωση, τις συνθήκες άνεσης, αερισμού, κυκλοφορίας πεζών. Το τελευταίο διάστημα οι μελέτες αυτές αυξήθηκαν και περιέλαβαν πολλές ελληνικές πόλεις [1] [2] [3] [4]. Οι μεταλλαγές των πλατειών ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την χωρική λειτουργία τους συνιστούν ένα τομέα μελέτης με αναφορές στο παρελθόν. Είναι γνωστό ότι στον ελλαδικό χώρο η αρχαιοελληνική παράδοση της Αγοράς, αλλά και της «πλατείας» οδού, θαμπώνει και ενίοτε χάνεται στα βυζαντινά χρόνια και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες επέβαλαν περιορισμένες και ελεγχόμενες συναθροίσεις των κατοίκων [5]. Αναβιώνει κατά την περίοδο του κλασικισμού (19ος αι.) λαμβάνοντας απλές γεωμετρικές μορφές στα πολεοδομικά σχέδια, που εκπονούνται από τις υπηρεσίες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Πολυάριθμες πλατείες σχεδιάστηκαν και μετά το 1912 για τις περιοχές που ενσωματώθηκαν στο νεοελληνικό κράτος. Οι πλατείες αυτές αποτέλεσαν τμήματα νέων πολεοδομικών σχεδίων που εκπονήθηκαν σταδιακά σχεδόν για όλες τις μεσαίου μεγέθους πόλεις του βορειοελλαδικού χώρου, αλλού με μεγαλύτερη και αλλού με μικρότερη επιτυχία. Στόχος του αστικού σχεδιασμού την περίοδο αυτή ήταν κυρίως ο εξορθολογισμός και η κανονικότητα των προϋφιστάμενων οργανικών ιστών, η ομογενοποίηση του χώρου σε σχέση με την παλιότερη πολυκεντρική οργάνωση σε εθνικό-θρησκευτικές συνοικίες, η εξωστρέφεια των λατρευτικών χώρων, ο εξευρωπαϊσμός του κτηριακού αποθέματος και η ένταξη νέων αστικών λειτουργιών. Keywords urban planning, open public spaces, city of Serres (Greece) 63

2 ΙΙ. ΤΡΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. ΧΩΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για τις πλατείες των Σερρών εντοπίστηκαν διάσπαρτες συνοπτικές αναφορές. Η έλλειψη μιας εξειδικευμένης μελέτης υπήρξε το κενό που επιχειρεί να καλύψει η παρούσα έρευνα. Οι τρεις πλατείες επιλέχθηκαν με κριτήριο την κεντρικότητα της χωροθέτησής τους στον αστικό ιστό και την ιστορική τους σημασία. Οι δύο από αυτές, οι πλατείες Ελευθερίας και Δημοκρατίας (ΙΚΑ), έλκουν την προέλευσή τους στον εμπρησμό του Ως συνέπεια αυτού του ιστορικού γεγονότος θεσμοθετήθηκε ο Ν. 2517/1920 «Περί ανοικοδομήσεως της πόλεως Σερρών επί νέου σχεδίου». Με το νέο σχέδιο προβλέπονταν στην περιοχή της παλιάς πόλης δύο σημαντικοί ανοικτοί δημόσιοι χώροι: ο πρώτος μπροστά από το Μπεζεστένι και ο δεύτερος επί της τότε οδού Δημοκρατίας (στο ύψος του ΙΚΑ). Κατά την υλοποίηση του σχεδίου ο μεν πρώτος διευρύνθηκε και αποτέλεσε την κεντρική πλατεία της πόλης, ο δε δεύτερος σμικρύνθηκε. Ένα τρίτο ευρύ πλάτωμα εκτεινόταν στις παρυφές της πυρικαύστου, εκεί όπου υπήρχαν τα σφαγεία-βυρσοδεψεία της πόλης και χάνια για τους ταξιδιώτες. Το πλάτωμα αυτό διατηρήθηκε, διευθετήθηκε και αποτέλεσε τον πυρήνα της σημερινής «πλατείας» Εμπορίου. Εσκί Τζαμί βρίσκονταν βρύσες πόσιμου νερού, τα λεγόμενα «σουληνάρια», που έρρεαν νύχτα μέρα δροσερό και εύγεστο νερό. Εικόνα 1 - Το πλάτωμα μπροστά στο Μπεζεστένι πριν το 1913 (επεξεργασία Γλ. Καριώτου) Ο κεντρικός δρόμος της κυρίως σερραϊκής αγοράς, το Ορτά Τσαρσί, άρχιζε επίσης από το Μπεζεστένι και κατέληγε στα ανατολικά στη σημερινή οδό Ρωμανού, αφού προηγουμένως έκοβε με μια ξύλινη γέφυρα το χείμαρρο Κλουποτίτσα, ενώνοντας με τον τρόπο αυτό δύο σημαντικά για την οθωμανική πόλη πλατώματα. ΙΙΙ. Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η σημερινή πλατεία Ελευθερίας αποτελεί μετεξέλιξη του μικρού πλατώματος που προϋπήρχε δίπλα από το Μπεζεστένι, το «κέντρο» της εμπορικής περιοχής της πόλης κατά την τουρκοκρατία. Το εξάτρουλλο λιθόκτιστο Μπεζεστένι (1494 μ.χ.), μια κλειστή αγορά διαστάσεων 21χ31μ. περιστοιχιζόταν από μικρές ιδιοκτησίες και είχε τέσσερις εισόδους που έκλειναν το βράδυ [6]. Γύρω του απλωνόταν ένα εκτεταμένο συγκρότημα από μαγαζιά, χάνια και εργαστήρια. Στον κόμβο που σχηματιζόταν στην ανατολική παρειά της νησίδας του Μπεζεστενίου, διασταυρώνονταν πέντε κύριες αρτηρίες του αστικού ιστού. Ο χώρος σημαδευόταν από τρία ακόμη σημαντικά κτίσματα: το Εσκί Τζαμί (1385 μ.χ.), σύμβολο της κατάκτησης των Σερρών από τους Οθωμανούς, το κτισμένο ανατολικότερα, Εσκί Χαμάμ ή Hayreddin Πασά Χαμάμ (στη διασταύρωση των οδών Διον. Σολωμού, Παπαπαύλου) και το Χαμάμ της οδού Κύπρου, στη θέση όπου το 1963 κτίστηκε ο κινηματογράφος Αλέξανδρος [7]. Το Εσκί Χαμάμ, και το Χαμάμ επί της οδού Κύπρου ήταν από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας (ξεπερνούσαν το μέγεθός τους μόνο το Μπέη Χαμάμ της Θεσσαλονίκης και το Χαμάμ της Λάρισας). Η ύπαρξή τους μάς οδηγεί στην υπόθεση ότι επρόκειτο για ένα βακουφικό συγκρότημα με μέρος των εσόδων της αγοράς και των χαμάμ να αποδίδεται στο τέμενος. Μπροστά από το Εικόνες 2, 3 - Το Μπεζεστένι (άνω) και τα σουληνάρια (κάτω) γύρω στα 1920 Στο σχέδιο του 1920 η λειτουργία του εμπορίου μετακινήθηκε ελαφρώς νότια σε σχέση με την παλιά αγορά και εντάχθηκε σ ένα μικρό αριθμό πολυγώνων, το ένα από τα οποία (το Ο.Π. 13) περιλάμβανε το Μπεζεστένι και το Εσκί Τζαμί. Στο 64

3 σχέδιο του 1920 όλα τα μικρά μαγαζιά που περιέβαλλαν το Μπεζεστένι απομακρύνονται και το κτήριο παρέμεινε περίοπτο. Στα ανατολικά του Μπεζεστενίου σχεδιάστηκε μία μεγάλη ορθογωνική πλατεία, τα υπόλοιπα μέτωπα της οποίας ορίζονταν από περιγράμματα κτηρίων με τη σημείωση: Δημαρχείο (στη θέση της σημερινής Εθνικής Τράπεζας), Ξενοδοχείο (στη θέση του σημερινού Δημαρχιακού Μεγάρου) και Τ.Τ.Τ. (Ταχυδρομείο- Τηλεγραφείο Τηλεφωνείο). Εικόνα 4 - Η πλατεία Ελευθερίας στο σχέδιο του 1920 Η χωροθέτηση του μεγάρου Τ.Τ.Τ στο ανατολικό μέτωπο της πλατείας έχει αντίστοιχο παράδειγμα στο σχέδιο Hebrard για τη Θεσσαλονίκη. Και εκεί σε ανάλογη κεντρική πλατεία (πλατεία Ελευθερίας) χωροθετείται ένα κτίριο Τ.Τ.Τ [4]. Μπορούμε ενδεχομένως να υποθέσουμε κάποιου είδους επιρροή από τον Hebrard στη διαμόρφωση της πλατείας των Σερρών, ο οποίος συμμετέχοντας το 1920 στο Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ταξιδεύει στην ανατολική Μακεδονία και παρακολουθεί την προσπάθεια για ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών; Από αυτήν την περιοδεία του Hebrard φαίνεται να προέρχονται και ορισμένες φωτογραφικές λήψεις των Σερρών, που δημοσιεύθηκαν σε έκδοση-αφιέρωμα στο διαπρεπή Γάλλο αρχιτέκτονα και πολεοδόμο [8]. Το μέγαρο Τ.Τ.Τ δεν ανεγέρθηκε ποτέ και το οικόπεδο ενσωματώθηκε λίγο αργότερα (γύρω στα 1927) στην πλατεία Ελευθερίας, που με τον τρόπο αυτό διευρύνθηκε σημαντικά (και στην Θεσσαλονίκη το εκεί μέγαρο Τ.Τ.Τ, αν και θεμελιώθηκε, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ). Το Μπεζεστένι, ως βακουφικό κτίριο, καταγράφηκε, μετά το 1913, στα βιβλία της Κτηματικής Υπηρεσίας και το 1926 μετατράπηκε σε ανταλλάξιμο ακίνητο. Αν και υπήρξαν σκέψεις να κατεδαφιστεί ή να πουληθεί, τελικά χάρη και στις προσπάθειες του αρχιτέκτονααρχαιολόγου Αναστ. Ορλάνδου, κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο το Πολύ αργότερα, το 1962, περιήλθε στην κυριότητα του Δημοσίου και από το 1970 λειτουργεί ως Αρχαιολογικό Μουσείο. Διαφορετική πορεία ακολούθησε το Εσκί Τζαμί. Αφού πέρασε ως ανταλλάξιμη περιουσία στην Εθνική Τράπεζα, που το νοίκιαζε άλλοτε για κέντρο διασκέδασης, άλλοτε για καφενείο, άλλοτε για αποθήκη πυρομαχικών και άλλοτε για κινηματογράφο, κατεδαφίστηκε το 1935 (μαζί με τον πύργο-ρολόι) χωρίς σημαντικό λόγο. Κάποια από τα υλικά της κατεδάφισης χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση του χριστιανικού ναϊδρίου του Αγίου Συμεών. Εν τω μεταξύ, το χαρακτηρισμένο ως Δημαρχείο (στο σχέδιο του 1920) οικόπεδο στα βόρεια της πλατείας, εκποιήθηκε το 1924 στην Εθνική Τράπεζα, η οποία ευθύς αμέσως έκτισε ένα μεγαλοπρεπές υποκατάστημα. Είναι το πρώτο κτήριο που κτίστηκε στην νέα πλατεία και το μόνο που πήρε ειδική άδεια να τοποθετηθεί ελεύθερα χωρίς να εφάπτεται της οικοδομικής γραμμής. Σε φωτογραφία της περιόδου ανέγερσης του μεγάρου της Τράπεζας μπορούμε να διακρίνουμε τον ερειπωμένο τρούλο του Χαμάμ της οδού Κύπρου [9] [7]. Ο Δήμος Σερρών απέκτησε νεόδμητο δημαρχείο το 1931 στη νότια πλευρά της πλατείας. Εργολάβος του δημαρχιακού μεγάρου ήταν ο Σπύρος Στεργίου, που κατά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έλαβε ως αντίτιμο της εργασίας του ένα προνομιακό δημοτικό οικόπεδο στην πλατεία Εμπορίου, όπου ευθύς αμέσως ανήγειρε το πολυώροφο ξενοδοχείο «Μητρόπολις». Εικόνα 5 - Διαμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας με τον κυκλικό κόμβο χωρίς την προτομή Εικόνα 6 - Διαμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας με τον κυκλικό κόμβο και την προτομή του Εμμανουήλ Παπά, έργο του Μ. Τόμπρου Κατά την αρχική της διαμόρφωση η πλατεία διαιρέθηκε σε δύο τμήματα: το δυτικό παρέμεινε 65

4 χώρος διέλευσης και το ανατολικό λειτούργησε ως «δημοτικό πάρκο» με χαμηλή φύτευση και άνθη. Δύο διασταυρούμενοι πεζόδρομοι διέσχιζαν το «πάρκο», σχηματίζοντας έναν κυκλικό κόμβο, στον οποίο τοποθετήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα η στήλη με την προτομή του Εμμανουήλ Παπά (που αργότερα μετακινήθηκε στην ομώνυμη κοινότητα). Εικόνα 8 - Ανάπλαση της πλατείας το 1966 Εικόνα 7 - Ανάπλαση της πλατείας το 1966 και τοποθέτηση του νέου ανδριάντα, έργο του Νικ.Περαντινού Ριζική ανάπλαση της πλατείας πραγματοποιήθηκε κατά τη δεκαετία του Τα δύο τμήματά της ενοποιήθηκαν και τονίστηκε ο άξονας ανατολήςδύσης. Ένα τριπλό σιντριβάνι από σκυρόδεμα κατασκευάστηκε το 1962 (περίπου στη θέση που ήταν τα οθωμανικά «σουληνάρια») διατηρώντας το νερό ως διαχρονική παρουσία στην πλατεία και προσθέτοντας στο χώρο μια μοντέρνα αισθητική. Την γραμμικότητα και ευκρίνεια του σχεδιασμού τόνιζαν υψηλόκορμα δέντρα (σε αντίστιξη μ έναν εκτενή απέριττο χλοοτάπητα) και την ασυμμετρία της σύνθεσης η έκκεντρη τοποθέτηση ενός νέου ανδριάντα του Εμμανουήλ Παπά, έργο του γλύπτη Νίκου Περαντινού, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στις 17/5/1966 [10]. Με την επέμβαση αυτή η πλατεία Ελευθερίας μετασχηματίστηκε σε σύγχρονο δημόσιο χώρο, αντανακλώντας μια διάθεση εκμοντερνισμού, που κυριαρχούσε στις σχεδιαστικές πρακτικές του 60. Μεταμορφώθηκε από χώρος στάσης και ανάπαυσης σε χώρο περιήγησης και «θέασης». Τα χρόνια που ακολούθησαν η πλατεία Ελευθερίας έχασε σταδιακά τα στοιχεία του σχεδιασμού που προαναφέραμε, όταν στο έδαφός της επεκτάθηκαν οι υπαίθριες χρήσεις των χώρων εστίασης που στεγάζονταν στα ισόγεια των γύρω οικοδομών. Εικόνα 9 - Η πλατεία κατά την δεκαετία του 70 Η «επανακατάληψη» της πλατείας από τις επιχειρήσεις και από τους πολίτες υποβοηθήθηκε από τις πεζοδρομήσεις στο νότιο και δυτικό της μέτωπο. Ως επακόλουθο των πεζοδρομήσεων δημιουργήθηκαν δύο νέα επίκεντρα δραστηριοτήτων αναψυχής σε ανοικτούς χώρους ακανόνιστους και ακατάστατους, που δεν είναι παρά κατάλοιπα του προϋπάρχοντος οργανικού ιστού, όπως διαπιστώνει κανείς μελετώντας το διαθέσιμο χαρτογραφικό υλικό. Με τον τρόπο αυτό τα ίχνη των χαράξεων της παλιάς πόλης, που διατηρήθηκαν επειδή η υψηλή αξία γης στα Ο.Π 13 και Ο.Π 69 και η εντατική χρήση δεν επέτρεψε την υλοποίηση του σχεδίου, βρήκαν μια δεύτερη χρήση προσθέτοντας στο αστικό περιβάλλον ποικιλομορφία και ενδιαφέρον. Σήμερα η πλατεία δεν είναι ούτε αντικείμενο θέασης, ούτε μνημειακός χώρος, ούτε «δημοτικό πάρκο». Φιλοξενεί τον ανδριάντα του Εμμανουήλ Παπά, περιβάλλεται από κτήρια με ιδιαίτερη αξία (Μπεζεστένι και Εθνική Τράπεζα), διατηρεί το εντυπωσιακό σιντριβάνι της, αλλά όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Σήμερα η πλατεία Ελευθερίας είναι κυρίως ένας «κόμβος», ένας χώρος επικοινωνίας, κοινωνικών γεγονότων (εκθέσεις, χορευτικές συναντήσεις) και υπαίθριας εστίασης, ένας τόπος συμπύκνωσης πολλών και διαφορετικών λειτουργιών. Το δίκτυο πεζοδρόμων που αναπτύσσεται προς ανατολικά και γύρω από το Μπεζεστένι της προσδίδει ζωντάνια όλο το 24ωρο. Και ακριβώς αυτός ο συνδυασμός ιστορικότητας και εντατικής χρήσης, η συνύπαρξη παλιού και νέου σχεδιασμού, την καθιστά το πιο αναγνωρίσιμο 66

5 κομμάτι της σύγχρονης πόλης και ίσως το πιο δημοφιλές. μηχανικού», σχεδιασμένο επίσης ως τόπο αναψυχής και πρασίνου [14]. Τα ψηλά πλατάνια που φυτεύτηκαν, ο μικρός κήπος που διαμορφώθηκε και ένα μαρμάρινο γλυπτό με δύο ερωτιδείς, που τοποθετήθηκε προπολεμικά και διατηρήθηκε στη θέση του για πολλά χρόνια, τόνιζαν τον χαρακτήρα της πλατείας ως τόπο αναψυχής. Το «Θέατρο» και το «Λύκειο» δεν ανεγέρθηκαν ποτέ. Αντίθετα στο βορινό μέρος της πλατείας ανεγέρθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 το ογκώδες κτίριο του ΙΚΑ ενσωματώνοντας την νησίδα πρασίνου προς τα δυτικά, ενδεχομένως για να μην διαταράξει τα ίχνη του βυζαντινού τείχους που διέρχονταν στην ανατολική του πλευρά. Εικόνα 10 - Η σημερινή διαμόρφωση της πλατείας. IV. Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΙΚΑ). ΜΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΗΚΕ Η περιοχή αποτελούσε, πριν το εμπρησμό του 1913, ένα μικρό ακανόνιστο πλάτωμα, σε μικρή απόσταση από το Μπεζεστένι (200μ.), στην καρδιά της ελληνορθόδοξης συνοικίας, στο νοτιοδυτικό όριο του βυζαντινού τείχους. Εκεί βρισκόταν ένας από τους βυζαντινούς ναούς της πόλης, ο ναός του Αγίου Νικολάου των Μποσταντζίδων [11] [12]. Δίπλα στο ιερό του ναού, ακριβώς στο τρίστρατο είχε ανεγερθεί στις αρχές του 20 αι. η οικία του Ιωάννη Δήμιτσα, που νοικιάστηκε ευθύς αμέσως από την Τράπεζα Ανατολής ως έδρα του υποκαταστήματός της [13]. Ο ναός και το κτίριο καταστράφηκαν κατά τον εμπρησμό. Την περιοχή διέσχιζε η ομώνυμη κεντρική αρτηρία της παλιάς πόλης (οδός Αγίου Νικολάου), γνωστή και ως «Φαρδύ». Είχε κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά και εκεί βρίσκονταν τα σπίτια πολλών ευπόρων ελληνορθόδοξων Σερραίων. Εικόνα 12 - Η πλατεία του ΙΚΑ στο σχέδιο του 1920 Εικόνα 13 - Άποψη της πλατείας ΙΚΑ από βορειοδυτική θέση λήψης. Διακρίνονται οι τρεις νησίδες πρασίνου σε εφαρμογή του νέου σχεδίου του Εικόνα 10 - Το πλάτωμα μπροστά από τον ναό Αγίου Νικολάου και το ίχνος του βυζαντινού τείχους Στη θέση του μικρού και ακανόνιστου πλατώματος, το σχέδιο του 1920 χωροθέτησε μία ακόμη πλατεία. Τα κτίρια που την όριζαν (Θέατρο και Λύκειο) μαρτυρούσαν ότι είχε λιγότερο «διοικητικό» και περισσότερο χαρακτήρα πολιτισμού και παιδείας. Με μια λωρίδα πρασίνου συνδεόταν με το «λόφο Tη δεκαετία του 1980 στο νότιο μέρος της πλατείας διαμορφώθηκε παιδική χαρά και πρόσφατα τοποθετήθηκε μπρούτζινο άγαλμα του Σερραίου συγγραφέα Γ. Καφταντζή. Την πλατεία ΙΚΑ διασχίζει η σημερινή οδός Εθνικής Αντίστασης, απομονώνοντας μια μικρή αναξιοποίητη νησίδα πρασίνου στα νότια (με σχεδόν αθέατους δύο ανδριάντες επιφανών ανδρών). Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι σήμερα η πλατεία Ι.Κ.Α δεν συνιστά έναν ισχυρό- διακριτό πόλο, αλλά ένα συμπλήρωμα της γειτονικής πλατείας Ελευθερίας, με το κτίριο του ΙΚΑ να κυριαρχεί στο χώρο τόσο με τον όγκο, όσο και με την μεγάλη επισκεψιμότητά του. Η ψηλή δενδοφύτευση και η πολυσύχναστη παιδική χαρά 67

6 μετά βίας διασώζουν την αίγλη ενός χώρου, που υπήρξε κέντρο πολλών σημαντικών αστικών λειτουργιών επί τουρκοκρατίας, επανασχεδιάστηκε με φιλόδοξους στόχους, που όμως δεν υλοποιήθηκαν. ευρύτερη περιοχή ονομαζόταν Ταμπάχανα και άρχιζε από το πίσω μέρος της σημερινής Μητρόπολης, ακολουθούσε δε προς νότο το χείμαρρο Κλουποτίτσα. Στο πλάτωμα που σχηματιζόταν στα ανατολικά γινόταν το εβδομαδιαίο παζάρι και εκεί υπήρχαν αστικά χάνια και βυρσοδεψεία [15]. Από τον χάρτη της κτηματογράφησης του 1914 συμπεραίνουμε ότι κάηκε ένα μικρό τμήμα από τα κτίρια που περιέβαλαν το πλάτωμα, αφήνοντας ανέπαφο για παράδειγμα το χάνι του Ηλιάδη στην βορεινή πλευρά (κατεδαφίστηκε το 1965). Χάνια και μικρομάγαζα που εξυπηρετούσαν τους διερχόμενους υπήρχαν και στην νότια πλευρά της πλατείας, όπως για παράδειγμα το χάνι του Βέη. Εικόνα 14 - Βορειοδυτική πλευρά της μετέπειτα πλατείας ΙΚΑ (πριν το 1928). Διακρίνεται το γλυπτό με τους ερωτιδείς και τα ψηλά δένδρα Στο σχέδιο του 1920 δεν υπήρξε μέριμνα για την περιοχή. Εντάχθηκε στο μεταγενέστερο σχέδιο του 1925 και παρέμεινε χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία ή αλλαγή στα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Με την επικάλυψη της Κλουποτίτσας με κιβωτιόσχημο αγωγό από σκυρόδεμα ο χώρος ενοποιήθηκε κυκλοφοριακά, αλλά η διάκριση σε ανατολικό και δυτικό τμήμα είναι ορατή ως τις μέρες μας. Εικόνα 15 - Άποψη της πλατείας ΙΚΑ από νότια θέση λήψης. Διακρίνεται η οικία Παναγιωτόπουλου με τον χαρακτηριστικό πύργο Εικόνα 17 - Η πλατεία Εμπορίου στον χάρτη του 1925 Εικόνα 16 - H πλατεία σήμερα. Διακρίνεται το ογκώδες κτίριο του ΙΚΑ V. Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Τόσο οι καταβολές, όσο και οι διαδικασίες διαμόρφωσης της πλατείας Εμπορίου υπήρξαν διαφορετικές από τις δύο που προαναφέρθηκαν. Η Τη βορεινή πλευρά του δυτικού τμήματος καταλάμβανε το Εσκί Χαμάμ, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ήταν διπλό χαμάμ με ξεχωριστούς χώρους για άνδρες και γυναίκες. Σήμερα σώζονται λίγα τμήματά του, ενσωματωμένα στη σειρά των μονώροφων καταστημάτων της οδού Διον. Σολομού Χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο το 1998 [7]. Στον ανοικτό χώρο μπροστά από το Εσκί Χαμάμ τοποθετήθηκε τον Ιούνιο του 1930, κατά τις γιορτές της εκατονταετηρίδας της εθνικής παλιγγενεσίας, μαρμάρινη στήλη με την προτομή του Εμμανουήλ Παπά [16], έργο του γλύπτη Βάσου Φαληρέα, στα πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας δημιουργίας εθνικής συνείδησης και διατήρησης της ιστορικής μνήμης [17]. Η προτομή «εξαφανίστηκε» κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής ( ) και αντικαταστάθηκε μεταπολεμικά με άλλη του γλύπτη Μιχ. Τόμπρου. 68

7 Εικόνα 18 - Φωτογραφία του μεσοπολέμου στο μικρό πλάτωμα της οδού Μικράς Ασίας με την προτομή του Εμμ. Παπά, έργο του Βάσου Φαληρέα. Λήψη από ανατολικά Εικόνες 20, 21, 22 - Η πλατεία Εμπορίου στις αρχές της δεκαετίας του 60. Διακρίνονται αριστερά τα βυρσοδεψεία (πάνω). Η πλατεία σε πίνακα του Χρ. Μελλίδη (στο μέσον). Η πλατεία το διάστημα , όταν έγιναν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της πλατείας από τις δημοτικές υπηρεσίες (κάτω) Εικόνα 19 - Η νέα προτομή του Εμμανουήλ Παπά στον ίδιο χώρο το Λήψη από δυτικά Η γωνία της οδού Παπαπαύλου (Κλουποτίτσα) και πλατείας Εμπορίου στο νέο σχέδιο της πόλης (ΟΠ 33/8) υπήρξε μια ιδανική επιλογή για ένα νέο σύγχρονο ξενοδοχείο. Επιλέχθηκε λοιπόν από τον εργολάβο Στεργίου το 1931 για την ανέγερση του επιβλητικού ξενοδοχείου «Μητρόπολις» σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Λαδίσλαου Ράιζερ (αρ. αδείας 615/ ). Το ξενοδοχείο διατηρείται μέχρι σήμερα. Είχε από την αρχή καλοριφέρ, ανελκυστήρα και ψυχρόθερμό νερό σε κάθε δωμάτιο. Εντυπωσίαζε με τον στυλ, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τον όγκο του. Στην ταράτσα του, τους δύσκολους καιρούς που ακολούθησαν, τοποθετήθηκε από τις αρχές κατοχής πολυβολείο. Στη θέση των παλιών βυρσοδεψείων κτίστηκε το 1965 μια νέα δημοτική αγορά-ιχθυαγορά σε σχέδια του αρχιτέκτονα Νικ. Μουτσόπουλου, στεγασμένη με καμπύλα, υπερυψωμένα κελύφη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τόσο το ξενοδοχείο Μητρόπολις (1931) όσο και η νέα δημοτική αγορά (1965), διατήρησαν, αλλά και εκσυγχρόνισαν τυπολογικά και μορφολογικά, χρήσεις, που για πολλά-πολλά χρόνια συνυπήρξαν στον συγκεκριμένο τόπο. VI. Η ΧΩΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ Παρατηρούμε ότι οι δύο πρώτες πλατείες προβλέφτηκαν στο σχέδιο του 1920 και σχεδιάστηκαν πάνω σε μια βασική εγκάρσια αρτηρία της πόλης, που εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να παίζει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της κυκλοφορίας και των λειτουργιών της. Η χωρική γειτνίαση των δύο πλατειών, αλλά και η έλλειψη ενός κτηριακού πόλου αναφοράς στην πλατεία ΙΚΑ καθυστέρησε την υλοποίηση της τελευταίας και συνετέλεσε στην υποβάθμισή της. Αντίθετα η πλατεία Ελευθερίας διατήρησε την κεντρικότητά της, συγκέντρωσε νέες χρήσεις και επαύξησε τη σημασία της. Σαφώς δυσκολότερη είναι η αποτίμηση της λειτουργίας της πλατείας Εμπορίου, η οποία εξάλλου δεν είχε σαφή σχεδιασμό από την αρχή. Η απλή διεύρυνση και ο εξορθολογισμός των γεωμετρικών της χαρακτηριστικών δεν υπήρξε αρκετός, ώστε να της προσδώσει ιδιαίτερη ταυτότητα. Παραμένει χώρος περάσματος και εμπορίου περισσότερο, παρά χώρος στάσης και αναψυχής. Το ξενοδοχείο «Μητρόπολις» 69

8 αποτελεί ακόμη σημείο αναφοράς, όμως σε μια νέα πλατεία χωρίς τα χάνια και το πολύβουο πλήθος των ταξιδιωτών. Ο επανασχεδιασμός της, με άξονες τη μείωση (ή και απάλειψη της κυκλοφορίας των τροχοφόρων), η ανάδειξη των καταλοίπων του Εσκί Χαμάμ και η ένταξη του οικοπέδου της δημοτικής αγοράς στο συνολικό σχεδιασμό αποτελούν άμεση προτεραιότητα. Επανασχεδιασμός απαιτείται και για την πλατεία του ΙΚΑ με έμφαση στην αποκάλυψη και ανάδειξη των υπολειμμάτων του βυζαντινού τείχους. Τέλος η «σύνδεση» των τριών πλατειών και η δημιουργία ενός «δικτύου» ελεύθερων χώρων (μέσω πεζοδρόμων, πινακίδων, ομοιόμορφου φωτισμού κ.λπ.) θα ενισχύσει την κάθε μια ξεχωριστά και συνολικά το ιστορικό κέντρο των Σερρών. VII. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το άρθρο αυτό επιδίωξε να μελετήσει και να ερμηνεύσει τη χωρική λειτουργία και τις διαδικασίες σχηματισμού τριών πλατειών στην πόλη των Σερρών αναδεικνύοντας ενδιαφέρουσες παραμέτρους αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές και τοπικές. Η σημαντικότερη από αυτές καταδεικνύει ότι η απάλειψη των κτηριακών καταλοίπων και η άμετρη μεταπολεμική ανοικοδόμηση άφησε στους σημερινούς κατοίκους της πόλης δύο άχρωμες και αδιάφορες πλατείες που δε διασώζουν τα ίχνη από το απώτερο ή νεότερο παρελθόν τους, χωρίς παράλληλα να θέλγουν με τη σύγχρονη μορφή τους. Η τρίτη και σημαντικότερη, η πλατεία Ελευθερίας, χρωστά πολλά σ όσους διατήρησαν το Μπεζεστένι και σχεδίασαν την Εθνική Τράπεζα. Αποδεικνύεται έτσι για μια ακόμη φορά ο σημαντικός ρόλος της αρχιτεκτονικής έκφρασης των κτηρίων στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των δημοσίων χώρων. VΙΙΙ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Στεφανίδου Αιμιλία, «Οι κεντρικές πλατείες της Καβάλας. Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωσή τους», πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών, Καβάλα Σεπτεμβρίου 2005, τ. Β, Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (ΙΛΑΚ) 2007, σσ [2] Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Λίλα, Αγγελούδη-Ζαρκάδα Σαπφώ, «Το χρονικό της διαμόρφωσης της πλατείας του Μωχάμετ Άλυ στην Παναγία Καβάλας, πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών, Καβάλα Σεπτεμβρίου 2005, τ. Γ, 2008, σσ [3] Μελαμπιανάκη Ευγενία, Οι πλατείες της Αθήνας Διαδικασίες διαμόρφωσης, λειτουργία, πολεοδομική σημασία, Διδ. Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., [4] Γκαλά-Γεωργιλά Έλλη (επιμ.), Η πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη. Ο χώρος, οι άνθρωποι, η ιστορία, Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος: Θεσσαλονίκη [5] Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μ., Γερόλυμπου-Καραδήμου Αλ. (επιμ.), Πλατείες της Ευρώπης. Πλατείες για την Ευρώπη, Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: εκδ. Ζήτη, [6] Στεφανίδου Αιμιλία, Η συντήρηση και αποκατάσταση των Οθωμανικών Μνημείων στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, [7] Στεφανίδου Αιμιλία, «Το χαμάμ των Σερρών», στο Β Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Οι Σέρρες και η περιοχή τους, Β Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, 6-9 Απριλίου [8] Γιακουμής Χάρης, Γερόλυμπου Αλέκα, Κριστιάν Πεντελαχόρ ντε Λοντίς, Ερνέστ Εμπράρ ( ), εκδ. Ποταμός: 2001 [9] Θεοδωρίδου Λίλα, «Το χρονικό του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας Σερρών», Β Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, 6-9 Απριλίου [10] Σαμσάρης Πέτρος, «Το ιστορικό της ανέγερσης του ανδριάντα του Εμμανουήλ Παπά στην πόλη των Σερρών», περ. ΜΕΤΑ, τχ. 51, Σέρρες, Μάρτιος 1999, σσ [11] Ξυγγόπουλος Α., Έρευναι εις τα Βυζαντινά μνημεία των Σερρών, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη [12] Παπακυριάκου Κ., Ναοί της πόλης των Σερρών. Καταστραφέντες και μη επανεγερθέντες, Σέρρες [13] Αψηλίδης Γ., «Το πρακτορείο της τράπεζας της Ανατολής στις Σέρρες: Μια ελληνική τράπεζα των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας», Σίρις 5 (1996) 41 [14] Θεοδωρίδου Λίλα, «Ατελέσφορα σχέδια για το λόφο μηχανικού. Συμβολή στην πολεοδομική εξέλιξη των Σερρών», περ. Χωρογραφίες, [15] Γαβρά Ελένη «Χάνια και καραβάν σεράγια από την Θεσσαλονίκη έως την πόλη των Σερρών και γύρω από αυτών», περ. Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. ΚΕ -ΚΣΤ, Θεσσαλονίκη 1985, σσ [16] Καφταντζής Γ., Οι Σέρρες άλλοτε και τώρα έκδοση Ομίλου Ορφέα Σερρών, Θεσσαλονίκη [17] Τσιάρα Συραγώ, Τοπία της εθνικής μνήμης. Ιστορίες της Μακεδονίας γραμμένες σε μάρμαρο, Αθήνα ΙΧ. ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικ. 2, 3 ( Γιακουμής κ.ά, 2001) Εικ. 4, 12 Αποτελούν περαιτέρω επεξεργασία της Γλ. Καριώτου των χαρτών που δημοσιεύτηκαν στον συλλογικό τόμο Σέρρες Χώρος και Ιστορία, Σέρρες 2008 από την Ευδ. Ράντου Εικ. 5, 6 (Γ.Α.Κ Σερρών-Συλλογή Ζ. Μ. Ακριβοπούλου) Εικ. 7 (Γ.Α.Κ Σερρών-Συλλογή Στ. Κοταμανίδη) Εικ. 8, 9 (Γ.Α.Κ Σερρών-Συλλογή φωτογραφιών πόλης Σερρών) Εικ. 13, 14 (Β. Τζανακάρης, Ιστορία της πόλης των Σερρών, 1991) Εικ. 15 (Γ.Α.Κ Σερρών-Συλλογή φωτογραφιών πόλης Σερρών) Εικ 10, 16 Εικ. 17 Απόσπασμα από το σχέδιο του 1925 Εικ. 18 ( Γ. Καφτανζης, 1983, σ.170) Εικ. 19 (Β. Παπαστεφάνου, Ο Εμμ.Παππάς και η επανάσταση στη Χαλκιδική κατά το 1821, Αθήναι 1970,σ. 143 Εικ.20 (Οδηγός της πόλης των Σερρών, 2001, σ. 39) Εικ.21 (πίνακας Χριστ. Μελλίδης) Εικ.22 (Γ.Α.Κ Σερρών-Αρχείο Δήμου Σερρών) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Λίλα Θεοδωρίδου - Σωτηρίου Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Τεχνολογικός Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες - ΕΛΛΑΣ Τηλ.: , Φαξ: Χωρογραφίες/ Τόμος 2/ Αρ2/ 2011 σελ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΥΔΟΚΙΑ ΡΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Εισαγωγή Η πόλη των Σερρών πυρπολήθηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά το 1913 από τους Βουλγάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διερεύνηση αρχιτεκτονικής διευθέτησης με ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διερεύνηση αρχιτεκτονικής διευθέτησης με ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διερεύνηση αρχιτεκτονικής διευθέτησης με ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Το παλίμψηστο της Εγνατίας ή «Η σήμερον ως αύριον και ως χθές» Ανάγνωση O τόπος και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Το Δημοτικό Πάρκο είναι σήμερα ο μεγαλύτερος δημόσιος ελεύθερος χώρος ξεκούρασης και αναψυχής της πόλης του Αγρινίου. Καλύπτει συνολικά 54 στρέμματα. Η ιστορία του αρχίζει εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΜΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ (ΕΠΙΣΤΗΜ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ) ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 222388

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 222388 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 222388 Α. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η ιστορική και εκπαιδευτική αξία των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων για την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΣΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΣΑΣ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ //ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ //ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΣΥΝΘΟΣ //ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ η περιοχή μελέτης γειτνιάζει με: _τα όρια της παλιάς (Σαμακώβ) με τη σύγχρονη πόλη _το χείμαρρο Κόσυνθο _με εκτάσεις πρασίνου (Λιμνίο, Δημοτικός Κήπος) _με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1900

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1900 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2012 Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1910 Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. Τα Φάρσαλα είναι έδρα Δήμου και πρωτεύουσα την ομώνυμης επαρχίας. Ανήκει διοικητικά στο νομό Λάρισας. Σήμερα είναι μια σύγχρονη και δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Μελετητής: Θ. Τσιναράκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τεχνική Υπηρεσία Πολυτεχνείου Κρήτης Σύμβουλος:

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δήμο Κοζάνης η έκταση του Σιδηροδρομικού Σταθμού για 99 χρόνια

Στο Δήμο Κοζάνης η έκταση του Σιδηροδρομικού Σταθμού για 99 χρόνια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Πλατεία Νίκης 1-2ος όροφος TK-50100 Τηλ. (Εσωτερικό) : +30 2461 3 50305 E-mail: mme@kozanh.gr Προς ενημέρωση συντακτών Κοζάνη, 4 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δημοτικό κοιμητήριο της Βάρης βρίσκεται στη θέση «Ασύρματος» της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα)

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΟΥΦΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΓΑ ΕΛΕΝΑ Πολυκατοικίες σε μεγάλες πόλεις από

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: AΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Για την σύνταξη της μελέτης Aνάπλασης τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας συνεργάστηκαν: ΑΠΕΡΓΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΘΕΜΕΛΙΑ ΧΟΥΒΑΡ ΑΣ Α.Τ.Ε. Οδός Πεντέλης 110 Μαρούσι, 151 26

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 02/03/ :53:35 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 02/03/ :53:35 EET ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΖΕΚΟΣ II ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη. ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ

ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη. ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ Οκτώβριος 2016 ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη Ισχυρά στοιχεία που απαιτούν ανάδειξη. Ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεων γης ελεύθερων χώρων και κτηριακού αποθέματος Λειτουργικές ενότητες Στην πρώτη ενότητα Στη δεύτερη ενότητα Στην τρίτη ενότητα

Προτάσεις χρήσεων γης ελεύθερων χώρων και κτηριακού αποθέματος Λειτουργικές ενότητες Στην πρώτη ενότητα Στη δεύτερη ενότητα Στην τρίτη ενότητα 1 Προτάσεις χρήσεων γης ελεύθερων χώρων και κτηριακού αποθέματος Η επιλογή, οργάνωση και ορθολογική χωροθέτηση των χρήσεων στο παρόν στρατηγικό σχέδιο είναι προϊόν προβληματισμών και συνδυασμού διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑ VI: ΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΔΙΔ. Β. ΤΡΟΒΑ αν. καθ. Τμ. Αρχιτεκτόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 119.000,00 Αριθμ. Μελέτης 45/2016 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη χρήση των ιστορικών ιχνών στο σχεδιασμό

Για τη χρήση των ιστορικών ιχνών στο σχεδιασμό Για τη χρήση των ιστορικών ιχνών στο σχεδιασμό Νίκος Μπελαβίλας Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY XΩPOY AΠO MIA ΓEITONIA THΣ AΘHNAΣ

H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY XΩPOY AΠO MIA ΓEITONIA THΣ AΘHNAΣ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2008-09 TOMEIΣ I, II, III 9ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 9: AΣTIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ H ΠEPIOXH TOY METΣ MAΘHMATA ΓIA TON ΣXEΔIAΣMO TOY AΣTIKOY

Διαβάστε περισσότερα

Re-think-Athens / ξανα-σκέψου την Αθήνα

Re-think-Athens / ξανα-σκέψου την Αθήνα Re-think-Athens / ξανα-σκέψου την Αθήνα (εικ.1) Κυρίες και κύριοι Ζούμε σε μια πόλη ξεχωριστή, σε μια από τις λίγες πόλεις του κόσμου, των οποίων το κέντρο κατοικείται συνέχεια, χιλιάδες χρόνια τώρα, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Στη στήλη αυτή σας παρουσιάζουμε μνημεία και χώρους, ευρισκόμενα στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή, τα οποία η Πολιτεία επισήμως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ιερό Αφροδίτης Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ε ο φ ύ τ ο υ Β 2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή..σελ.3 Ιστορική αναδρομή..σελ.3 Περιγραφή του χώρου.σελ.4

Διαβάστε περισσότερα

Βάση της διάλεξης είναι η ερευνητική εργασία με τίτλο «Οικολογικές γειτονιές σε χώρες της Ευρώπης» των Κατεργιανάκη Ευγενία, Μουσταφατζή Βασιλική,

Βάση της διάλεξης είναι η ερευνητική εργασία με τίτλο «Οικολογικές γειτονιές σε χώρες της Ευρώπης» των Κατεργιανάκη Ευγενία, Μουσταφατζή Βασιλική, Σχεδιασμός περιοχών κατοικίας* Βάση της διάλεξης είναι η ερευνητική εργασία με τίτλο «Οικολογικές γειτονιές σε χώρες της Ευρώπης» των Κατεργιανάκη Ευγενία, Μουσταφατζή Βασιλική, Τζιραλή Αννα-Μαρία με Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η : Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ω Ρ Ο Σ Κ Α Ι Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μνημεία Πολιτισμού UNESCO. (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)

Μνημεία Πολιτισμού UNESCO. (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) Μνημεία Πολιτισμού UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) Λίγα λόγια για την UNESCO Δημιουργήθηκε 16-11-1945 με στόχο την παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης μέσα από την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ κας ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙΔΟΥ Εγκαίνια της πρώτης φάσης του Πολεοδομικού Έργου: «Διαμόρφωση της Κοίτης του Ποταμού Βαθκειά σε Γραμμικό Πάρκο»,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δραπετσώνας & Τροιζήνας Μεθάνων. Λόφος Μουσών. Φύλλα εργασίας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δραπετσώνας & Τροιζήνας Μεθάνων. Λόφος Μουσών. Φύλλα εργασίας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας & Τροιζήνας Μεθάνων Λόφος Μουσών Φύλλα εργασίας Στόχος των φύλλων εργασίας είναι να ανιχνευθούν βιωματικά στον χώρο τα κυριότερα στοιχεία της ανάπλασης του

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά»

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» Δήμος Πειραιά «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» ΙΣΤΟΡΙΑ Το πολεοδομικό σχέδιο ολοκληρώθηκε το 1832 από τους αρχιτέκτονες Σταμάτιο Κλεάνθη και Εδουάρδο Σάουμπερτ, ακολουθώντας στις βασικές του γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΠΤΗ. Γενική άποψη του οικισμού. Το άνοιγμα στη θέα. Η περιοχή μελέτης

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΠΤΗ. Γενική άποψη του οικισμού. Το άνοιγμα στη θέα. Η περιοχή μελέτης ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΠΤΗ Το Ράπτη είναι ένα τυπικό παράδειγμα οικισμού στα ορεινά του νομού Ηλείας :δε χαρακτηρίζεται για τον παραδοσιακό του χαρακτήρα αλλά κυρίως για το πλούσιο φυσικό του περιβάλλον, που όμως

Διαβάστε περισσότερα

1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο)

1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1810 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1821 (περίπου) Σχέδιο της εποχής 1825 Αθηναίοι μπροστά από τον Παρθενώνα 1835 Πανοραμική άποψη 1837 Άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - 4 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - 4 ΜΑΪΟΥ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - 4 ΜΑΪΟΥ 2017 Η παρουσίαση αφορά Έργα που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Προγραμματική Περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 Φοιτητής : Λιούμπας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1. Απομονωμένο και αναξιοποίητο κέντρο 2. Αναξιοποίητοι ελεύθεροι χώροι στις γειτονιές της πόλης 3. Αναξιοποίητες περιοχές φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΠΤΗΣ ΠΤΕΛΕΑ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ

ΡΑΠΤΗΣ ΠΤΕΛΕΑ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ ΡΑΠΤΗΣ ΠΤΕΛΕΑ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ προς Λιβαδάκι ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Η Σύσταση του Οικισμού: Ο οικισμός είναι ορεινός, αγροτικός και αποτελείται από: -13 κατοικίες, (μόνιμα διαμένουν σε 6 από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης: «Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου» Πέμπτη, 08 Νοέμβριος :32

Δήμος Θεσσαλονίκης: «Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου» Πέμπτη, 08 Νοέμβριος :32 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το φθινοπωρινό κύκλο δωρεάν ξεναγήσεων με τίτλο «Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου».βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάδειξη και η προβολή των μοναδικών μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Αναστασία Δένδια Λυδία Μπόουεν α.μ. 04107001 α.μ. 04107660 6 ο εξάμηνο Κα. Σ. Αυγερινού Κολόνια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας Φοίβος Αργυρόπουλος ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πανίερο έγινε το Θριάσιο πεδίο από τη στιγμή που η θεά Δήμητρα θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 86882 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 2 διαγραμμα 1 1. Εισαγωγή Ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του λόφου της Φάμπρικας και η σπηλιές που έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ξάνθη, 19 Ιουλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση. Περιοχών Κατοικίας. 1. Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και ζητήματα. Χρήστος Θ. Κουσιδώνης

Οργάνωση. Περιοχών Κατοικίας. 1. Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και ζητήματα. Χρήστος Θ. Κουσιδώνης Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 1. Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και ζητήματα Χρήστος Θ. Κουσιδώνης Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή από την ευρύτερη κλίμακα: Οι χρήσεις και οι σχέσεις τους οι κινήσεις Δύο βασικά πολεοδομικά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 2 ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ Τμήμα: ΒΨ Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ελληνιτάκη Βασιλική Φατσέα Μαρία Τούρκικα Μετόχια Άρχισαν να δημιουργούνται μετά την κατάκτηση των Χανίων από τους Τούρκους

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΡΚΑ Λείπουν τα µεγάλα πάρκα συνοικίας και τα περιαστικά πάρκα, που µπορούν να εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Τα υπάρχοντα µεσαίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

οκ _ τόπους παρεμβάσεις τοπίου για την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Ναυπλίου

οκ _ τόπους παρεμβάσεις τοπίου για την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Ναυπλίου Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. τομέας Ι _ αρχιτεκτονικών συνθέσεων Ιούλιος 2012 Σπουδαστική ομάδα _ Αγαπητού-Κυρίτση Αλεξάνδρα-Νιόβη Χουντάλα Παναγιώτα Επιβλέποντες καθηγητές _ Καρβουντζή Βαλεντίνη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ναός ήταν αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στη θέση αυτή από το Μεγάλο Κωνσταντίνο (306-339) αλλά πολύ σύντομα, το 404, καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Πάφος εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα στους περισσότερους τομείς της κοινωνικής και Οικονομικής δραστηριότητας τής πόλης.

Η Πάφος εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα στους περισσότερους τομείς της κοινωνικής και Οικονομικής δραστηριότητας τής πόλης. Η Πάφος εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα στους περισσότερους τομείς της κοινωνικής και Οικονομικής δραστηριότητας τής πόλης. Τα προβλήματα αυτά μετά τον ερχομό της Οικονομικής κρίσης οξυνθήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Ομάδα Εργασίας: Κόντου Χριστίνα, Λαζαρίδης Χριστόφορος, Μπουλταδάκη Άννα, Πάσχου Μαρία, Παυλίδου Ιωάννα, Τσιολάκη Φανή ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Η περιοχή μελέτης ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ H παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ / ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΜΠ / ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΜΠ / ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ / ΧΑΛΚΙΔΑ _ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ : ΒΑΪΟΥ ΝΤΙΝΑ _ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΟΥ ΑΛΕΚΑ «...Οι σημαντικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

MILTON KEYNES: ΜΙΑ ΠΟΛΗ-ΠΡΟΤΥΠΟ;

MILTON KEYNES: ΜΙΑ ΠΟΛΗ-ΠΡΟΤΥΠΟ; MILTON KEYNES: ΜΙΑ ΠΟΛΗ-ΠΡΟΤΥΠΟ; -Τοποθεσία: Buckinghamshire, ανάµεσα σε Λονδίνο και Birmingham -Απόσταση από Β Λονδίνo: 72 χµ -Εκταση: 89 χµ² περιλαµβάνοντας τις κωµοπόλεις Bletchley, Wolverton και Stony

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ο.Λ.Η Α.Ε) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ» Εκτιμώμενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα