«Τά παιδιά ε ναι τό μεγαλύτερο δ ρο πού μ ς δωσε Θεός καί Τόν ε γνωμονο με πού μ ς τά μπιστεύθηκε»! ( Μητέρα, σ. 24).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τά παιδιά ε ναι τό μεγαλύτερο δ ρο πού μ ς δωσε Θεός καί Τόν ε γνωμονο με πού μ ς τά μπιστεύθηκε»! ( Μητέρα, σ. 24)."

Transcript

1 Γιά 41ο τος ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ... φιλοπολυτεκνικά! «Τά παιδιά ε ναι τό μεγαλύτερο δ ρο πού μ ς δωσε Θεός καί Τόν ε γνωμονο με πού μ ς τά μπιστεύθηκε»! ( Μητέρα, σ. 24). Χωρίς λουλούδια καί παιδιά, ποιά θά χε ὁ κόσμος ὀμορφιά; Κι ὅσα πολλά, τόση πολλή ἔχουνε χάρη καί τιμή! Ο κογέν. Φιλίππου καί ννας ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, κπαιδευτικ ν, μέ 9 παιδιά, γεννημ. πό 2000 ως 2009, Ν. ττικ ς, βλ. σ. 24. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σ α τό τό ΤΕΥΧΟΣ: θνικά θέματα, σ. 3 5 Νηστεία κάνει θαύματα, σ. 6 ρα α- ρωικά Γράμματα Πολυτέκνων-Φίλων Πολυτέκνων καί σπάνιες ο κογενειακές ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, σ Τό «ΧΑΠΙ τ ς πόμενης μέρας», σ. 14 Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο ε λαβ ν καί Πολυτέκνων ερέων, σ Τό δράμα τ ν λιγοτέκνων, σ.19 Πρός «νεο ελληνική» Ε κονομαχία; σ. 21 «Νέον Μαρτυρολόγιον» γίου Νικοδήμου, σ. 25 «Νίκησε μέ τήν πομονή της» (διήγημα), σ μερικανοί Πολύτεκνοι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, σ νδιαφέρουσες νακοινώσεις, σ. 30 Δωρεές χάρη τ ν Πολυτέκνων, σ. 31 Τό κτιστο καί γιο Φ ς το Παναγίου Τάφου, σ.32. ΤΕΥΧ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.ΦΙ.Π.

2 «Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνε ν καὶ φιλογονε ν». «Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πο λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά καί φι λογο νικά, τιμῶντα ἰσόβια τούς γονε ς. Γι αὐτό ὑ πῆρ χαν προστατευτικοί «πε λαργικοί νόμοι», ἐνῶ ἡ τι μή-εὐ γνω μοσύνη πρός τούς γο νε ς λέγεται «ἀντιπελάργωσις», ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος (PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. 2 Τριμηνια ο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: Ἔτος 33ο, ἀρ. φύλλου 125. Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος Ἀκαδημίας 78Δ ΑΘΗΝΑ , , FAX: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Α Ἀθηνῶν. Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ. Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή. Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.), Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἐκτύπωση: «ΟΜΗΡΟΣ» Ε.Π.Ε., Κορωπί Ἀττικῆς Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ: ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί Ι. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001) ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλῶν Δημοσ. & Ἰδιωτ. Φορέων. ΕΘΝΙΚΗ (Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 151/ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/μα ὁδ. Πανεπιστημίου 23) ἀριθμός ALPHA BANK (Κεντρικό, ὁδ. Σταδίου) ἀριθμός Καί σέ ὅλα τά Ὑποκαταστήματα τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας. Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματε ο φοροαπαλλάσσονται 100% μέ κατάθεση στό Σωματε ο καί μέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300 κατ ἔτος. Ἐπιπλέον ποσά πρέπει νά κατατίθενται σέ Τράπεζα ὑπέρ τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ: Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουργε ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ ἀ πό ρων Ὑ περ πολυτέκνων-πολυ τέκνων Ἑλλά δος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κισμένων, διαζευγμένων, ἀλλά καί ΑΓΑ- ΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁπο ες πιέζον ται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σ. 14 καί 27), γίνονται κατ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως, ὑγείας-κρατικοῦ Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή). ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ- ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ- ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ κυρίως (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ ). ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ὅσοι Φίλοι-Δωρητές διευκολύνονται ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ τίς Τραπεζικές Καταθέσεις, ἀποστέλλοντας τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), ἐπειδή αὐτό ἐξυπηρετε πολύ τό Γραφε ο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. tefxos 125.indd 2 10/3/2010 2:28:35 ìì

3 Προηγοῦνται καί προέχουν τά ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, πού στενεύουν καί στενάζουν καί «βαίνουν ἀπό τό κακό στό χειρότερο»! «ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ» μεταναστῶν Μουσουλμάνων!,... (Ἡ «ἑλληνοποίηση» εἰδικά ΑΛΒΑΝΩΝ, ἀλλά καί γενικά ἀλλοδαπῶν Μουσουλμάνων, εἶναι τό ἐπικινδυνότερο μέτρο ΕΘΝΙΚΑ)! Καί ΓΙΑΤΙ αὐτό; λεμος, θάνατος στούς «γκιαούρηδες»- Γιατί πολύ σύν τομα καί πάντως σέ ἀπίστους, μή Μουσουλμάνους) εἶναι ἡ λίγα χρόνια θά ἱδρύσουν δικό τους πίστη καί ζωή τους εἶναι ὁ «νόμος»(!) «ἑλληνικό» ΚΟΜΜΑ καί ἀπό τήν τοῦ Ἀλλάχ καί τοῦ «Προφήτη» του Ἑλληνική Βουλή θά θέτουν συνεχῶς Μωάμεθ εἶναι τό «εἰσιτήριό» τους γιά θέμα «Ἠπειρωτικό» («Τσαμου ριᾶς»), τόν «παράδεισο» μέ τά «πιλάφια» καί περιορίζοντας καί ἐξαφανίζοντας τό τή συνεχιζόμενη κι ἐκεῖ(!) πολυγαμία ἐκκρεμές Βορειοηπειρωτικό. Στή συνέχεια, ὅπως στό Κόσσοβο, θά ὀξύνουν τό ὅπως πλανεμένα καί ἀμετάπειστα «πι- καί τίς ἄληκτες ἡδονικές ἀπολαύσεις, Σκοπιανό καί τό «Θρακικό»... Στό μεταξύ, μέ τήν ὑπεργεννητικότητά τους, θά Λοιπόν, «ΜΗ παίζωμεν ἐν οὐ στεύουν»! ὑπεραυξάνονται, ἐνῶ οἱ ἐναπομείναντες παικτοῖς» καί «ΜΗ «ᾄδωμεν τῶν ὀλιγότεκνοι καί ἄ τεκνοι ΕΛΛΗΝΕΣ θά οἰκιῶν ἡμῶν πιμπραμένων»! (Ἄς μήν... εἶναι μειονότητα στήν πανάρχαιη Πατρίδα τους!... μας, ὅπως «τραγουδοῦν» οἱ σαλίγκα- τραγουδᾶμε, ἐνῶ καίγονται τά σπίτια «ΜΗ παίζωμεν ἐν οὐ παικτοῖς»! ροι-«φερέοικοι», ὅταν ψήνονται...). Ἄς μήν παιδαριολογοῦμε καί ἄς μήν Τούς ἐνδοτισμούς-ὑποχωρήσεις... ἐμ παίζουμε καί τά ἀδιαπραγμάτευτα. «ἄνευ ὅρων καί ὁρίων» τῶν μονοκομματικῶν καί ἀπολυταρχικῶν Κυ- Ἄλλο Ἀμερική, ἄλλο οἱ μεγάλες χῶρες τῆς Εὐρώπης καί ἄλ λο Αὐστραλία, μολονότι κι αὐτές ἤδη ἀντιμετωπίζουν πληρώνουμε πολύ ἀκριβά... βερνήσεων τά ἔχουμε πληρώσει καί τά καί θά ἀντιμετωπίσουν ὀξύ πρόβλημα Ὑπάρχει καί ἀλίμονο ἄν δέν ἀπό τούς Μετανάστες ΜΟΥΣΟΥΛΜΑ- ὑπῆρχε καί τό «ἕως ἐδῶ καί μή ΝΟΥΣ. Γιατί οἱ Μουσουλμάνοι δέν... παρέκει», ὅταν ὑπάρχει... γκρεμός καί «παίζουν». Ἡ «Τζιχάντ» (= ἱερός πό- ΧΑΟΣ! Εἰδική ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Εἰδικά γιά τό ὀξύ καί ὀξυνόμενο μεταναστευτικό πρόβλημα, μέ ἄμεσες συνέπειες στό ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, παραπέμ πουμε σέ προηγούμενα τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ (ἀρ. 121/2009, σ. 9 καί ἀρ. 123/2009, σ. 8 9), ὅπου ἔχουμε δημοσιεύσει εἰδικά καί ἀξιόλογα ἄρθρα. ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π. Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, πρωί καί μ.μ., ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί Κυριακῆς. Γιά Πολυτέκνους ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί Γιά Πολυτέκνους ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Παράκληση νά προηγε ται τηλεφώνημα. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργε ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου. «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) Λειτουργε ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 6 11 μ.μ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ εὐλογία-σύσταση ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ρ. 125, Μάρτιος καί 2010 τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου. 3 3 tefxos 125.indd 3 10/3/2010 2:28:40 ìì

4 «Τό ἰσχυρό ὅπλο τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ Ἱστορία»! (H. Kissinger). Ἡ ἱστορική ἀλήθεια γιά τή ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ. Τοῦ Μακεδόνα κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗ, πρ. Ὑπουργοῦ Μακεδονίας-Θράκης. Ὁ Χένρυ Κίσσιγκερ, τ. Ὑπουργός Ἐξω τερικῶν τῶν Η.Π.Α. (σ.σ. μολονότι... ἀνθέλληνας), ὡς γνώστης τῆς Ἱστορίας, ἐγνώριζε ὅτι οἱ Μακεδόνες εἶναι Ἕλληνες. ιότι οἱ Μακεδόνες εἶχαν τά ἴδια ἱερά τῶν θεῶν τους μέ τούς ἄλλους Ἕλληνες καί τούς αὐτούς θεούς, πού κατοικία εἶχαν τό Μακεδονικό Ὄρος, τόν Ὄλυμπο. Μιλοῦσαν ἐπίσης τήν αὐτή γλώσσα μέ τούς ἄλλους Ἕλληνες, τήν ἑλληνική. Στή Μακεδονία ὑπάρχουν τέσσερα (4) ἀρχαῖα θέατρα καί, ὡς γνωστό, μόνο οἱ Ἕλληνες εἶχαν θέατρα. Οἱ Μακεδόνες, ὅπως ὅλοι οἱ Ἕλληνες, συμμετεῖχαν στίς Ἀμφικτιονίες καί στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. Ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Α (παππούς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου) ἔλαβε μέρος στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες καί ἐνίκησε. Ὅσοι ἐπισκέφθηκαν τή Μακεδονία καί εἶδαν τίς ἑλληνικές ἐπιγραφές καί τά ἀρχαῖα θέατρα, εἶδαν τήν ἱστορική ἀλήθεια. Ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν, μετά τήν ἐπίσκεψή του στή Βεργίνα τό 1982, ἐδήλωσε: «έν γνώριζα γιά τίς ἀνασκαφές, οὔτε φανταζόμουν τόσο ἔντονη τή σφραγίδα τῆς Ἑλλάδας ἐδῶ. Βυθίσθηκα στό μεγαλεῖο τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων». Ὅταν ἤμουν Ὑπουργός Μακεδονίας-Θράκης, πέντε Πρέσβεις τῆς ΟΥΝΕ- ΣΚΟ ζήτησαν νά ἐπισκεφθοῦν τή Βεργίνα, ὁπότε ἀνέλαβα τή μετακίνηση καί τήν ξενάγησή τους. Ἐπισκέφθηκαν τή Βεργίνα καί ἐν συνεχείᾳ πῆγαν σ ἕνα ἑστιατόριο τῆς Βέροιας. Μεταξύ τῶν Πρέσβεων ἦταν καί ὁ Πρέσβυς τῆς Ὁλλανδίας, ὁ ὁποῖος ἦταν 15 χρόνια στήν ΟΥ- ΝΕΣΚΟ καί ἐθεωρεῖτο ἕνας ἐκ τῶν σημαντικοτέρων Πρέσβεων στήν ΟΥΝΕΣΚΟ. Οἱ τέσσερεις Πρέσβεις συνεχῶς ἀ να φέρονταν στά ἐκ πλη κτικά ἐκθέματα τῆς Βεργίνας, ἀλ λά τούς διέκοψε ὁ Ὁλλανδός Πρέσβυς καί τούς εἶπε: «Ὡραῖα αὐτά πού λέτε. Γιά μένα ἕνα ἔχει σημασία. Εἶδα ἑλληνικές ἐπιγραφές καί ξεκαθάρισε μέσα μου τό θέμα Μακεδονία»! Τό γεγονός αὐτό γιά τή σημασία τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Μακεδονίας εἶναι γνωστό στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Τό Ἰνστιτοῦτο Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Σουηδίας μέ τό Πανεπιστήμιο Lund καί τό διακεκριμέ νο συγγραφέα Staffan Stolpe σέ μελέτη τους τό 1995 γιά τήν ταυτότητα τῆς Μακεδονίας ἔγραψαν: «Ὅλοι, καί οἱ Ὑπουργοί, πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ Ἱστορία τῆς Μακεδονίας δέν εἶναι Ἱστορία μόνο τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί ὅλων τῶν Εὐρωπαίων, διότι οἱ Μακεδόνες διέδωσαν τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό στήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο ὁλόκληρο». Ὁ Ζέλεφ, ὡς Πρόεδρος τῆς η μοκρατίας τῆς Βουλγαρίας, ἐπισκέφθηκε τήν 20ή Ἰουνίου 1993 τή Σουηδία καί, ὅταν ρωτήθηκε ἀπό δημοσιογράφο τῆς Σουηδικῆς Ἐφημερίδας Svenska Dugbladed γιά τό «Μακεδονικό Ἔθνος», ἐδήλωσε: «Τό Μακεδονι- «...Νά ἐπανέλθουμε στήν ξεκάθαρη θέση ὅτι δέν παραχωροῦμε τό ἑλληνικό ὄνομα Μακεδονία οὔτε σύνθετο, οὔτε παράγωγο»! (Κων. Χολέβας, βλ. Ε.Π.Ο. 121/2009, σ. 11). 4 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 125, Μάρτιος 2010 tefxos 125.indd 4 10/3/2010 2:28:40 ìì

5 κό Ἔθνος, πού ἐδημιούργησε μετά τόν Πόλεμο ἡ Κομιντέρν, εἶναι Ἔγκλημα τοῦ ΤΙΤΟΪΣΜΟΥ καί τοῦ ΣΤΑΛΙΝΙ- ΣΜΟΥ»! Μετά τήν ἀνακήρυξη, τή 2α Αὐγού στου 1944, ἀπό τόν Τίτο τῆς «Σοσιαλιστικῆς ημοκρατίας τῆς Μακεδονίας», ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Stettinious, τό εκέμβριο τοῦ 1944, μέ τήν ὑπ ἀριθ / Ἐγκύκλιό του πρός τούς Πρεσβευτές καί τούς Προξένους τῶν Η.Π.Α., ἔδωσε ὁδηγίες νά πληροφορήσουν ὅτι ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνηση θεωρεῖ δημαγωγία (δηλ. ἀπάτη) τήν ὕπαρξη «Μακεδονικοῦ Ἔθνους» καί «μακεδονικῆς συνείδησης. Οἱ ἰσχυρισμοί αὐτοί δέν ἐκπροσωποῦν οὔτε ἐθνική οὔτε πολιτική πραγματικότητα καί στόχο ἔχουν τήν ἀπόσπαση τμήματος τῆς Ἑλλάδας» (τῆς... Μακεδονίας, πού κατοικεῖται ἀπό Ἕλληνες). Μέ τό όγμα Τροῦμαν ἀποφεύχθηκε ἡ ἀπόσπαση τῆς Μακεδονίας ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἡ ἔνταξή της στά Σκόπια τό Τά ἀνωτέρω εἶναι γνωστά σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἀλλά δυστυχῶς ἡ ὑπηρεσία διεύρυνσης τῆς ΕΕ, παρά τήν ὑπόμνησή μου, δέν εἶπε στόν Ἁρμόδιο Ἐπίτροπο κ. Oli Ren νά ἐπισκεφθῆ μέ τήν Ἐπιτροπή Σύνδεσης, δηλαδή τούς Σκοπιανούς Βουλευτές καί Εὐρωβουλευτές, τή Μακεδονία, γιά νά δοῦν τήν ἱστορική ἀλήθεια, ὥστε νά διαπιστώσουν οἱ Σκοπιανοί ὅτι τούς ἐξαπάτησε ὁ Τίτο μέ τό νά τούς θεωρεῖ ἀπογόνους τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γιά τό στόχο του. ηλαδή τήν ἀπόσπαση τῆς Μακεδονίας ἀπό τήν Ἑλλάδα πρός ἔλεγχο τοῦ Αἰγαίου, ὅπως ἔκαμε ὁ Χίτλερ, πού, γιά νά ἑδραιώσει τό Ναζισμό, ἐξαπάτησε τούς Γερμανούς ὅτι ἀνήκουν στήν Ἀρία Φυλή. Ἐπειδή δέν ἔγινε ἡ ἐπίσκεψη αὐτή, γυρίσθηκε τό ντοκυμαντέρ τοῦ Φώτη Κωνσταντινίδη μέ τίτλο: «ΜΑΚΕ Ο- ΝΙΑ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙ- ΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑ». Ἤδη τό ντοκυμαντέρ προβλήθηκε στό Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης καί σέ ὁρισμένες πόλεις τῆς Ἀμερικῆς. Καί θά προβληθῆ καί σέ ἄλλες χῶρες, γιά νά ντρέπονται ὅσοι ἀπό ἄγνοια Ἱστορίας καί ἀφέλεια εἰσηγήθηκαν νά ἀναγνωρισθοῦν τά Σκόπια μέ τό ὄνομα τῆς «ημοκρατίας τῆς Μακεδονίας», τό ὁποῖο δόλια ἀναφέρουν στό Σύνταγμά τους. Οἱ ἐπιγραφικές, ἀρχαιολογικές, χαρτογραφικές, νομισματικές, γεωγραφικές καί γραμματολογικές τεκμηριώσεις τῆς Ἱστορίας τῆς Μακεδονίας, πού παρουσιάζονται στό ντοκυμαντέρ τοῦ Φώτη Κωνσταντινίδη, μαζί μέ τίς ἐπιστημονικές καταθέσεις διεθνοῦς φήμης ἱστορικῶν καί ἀρχαιολόγων, ἀναδεικνύουν μέ ἕνα ἀδιάψευστο τρόπο τή Μακεδονία καί τήν ἑλληνική ἐθνοπολιτιστική της ταυτότητα. Συνεπῶς ἀκυρώνουν ὁριστικά καί ἀμετάκλητα ὁποιαδήποτε ἱστορική διαστρέβλωση. Ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Γκρουέφσκυ πρόσφατα στήν Αὐστραλία κάλεσε τούς Μακεδόνες τοῦ Αἰγαίου (δηλαδή τούς Ἕλληνες Μακεδόνες) καί τούς Μακεδόνες τοῦ ΠΙΡΙΝ (τῆς Βουλγαρίας) νά ἑνωθοῦν μέ τούς ψευδομακεδόνες τῶν Σκοπίων. Ἡ θρασύτατη δήλωση πρέπει νά γίνει γνωστή στήν ΕΕ καί νά μή γίνει συνάντηση Ἑλλήνων καί Σκοπιανῶν, ἐάν δέν ἀνακληθῆ ἡ δήλωση αὐτή. Νικόλαος Μάρτης (Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Περιοδικό «Λυδία», Νοέμβρ. 2009, Θεσσαλονίκη, τεῦχος 441, σ Εἴχαμε δημοσιεύσει καί προηγούμενο ἄρθρο τοῦ κ. Ν. Μάρτη στό τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀρ. 120/2008, σ Βλ. καί ἀξιόλογο ἄρθρο τοῦ κ. Κων. Β. Χιώλου, δρ Νομικῆς καί Προέδρου «Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων» στό Περιοδικό ἐπίσης «Λυδία», Φεβρουάριος 2010, τεῦχος 444, σ ). ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 125, Μάρτιος tefxos 125.indd 5 10/3/2010 2:28:41 ìì

6 Ἀναδημοσίευση ἀπό τήν Ἐφημ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» ( , Α46/82). «Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης δείχνει ὅτι οἱ διατροφικές ἐπιταγές τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἄκρως εὐεργετικές γιά τήν ὑγεία τῶν παιδιῶν. Ἡ ΝΗΣΤΕΙΑ κάνει Θαύματα. Οἱ εἰδικοί λένε ὅτι ἡ ἀποχή ἀπό τίς ζωικές τροφές σέ τακτά χρονικά διαστήματα ἀποτελεῖ λύση στό συνεχῶς διογκούμενο πρόβλημα τῆς παχυσαρκίας». ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ στό δημοσίευμα αὐτό, πού παρουσιάζουμε περιληπτικά, ἐνῶ μεταφέρουμε ἐδῶ καί τή συνέντευξη τῆς δημοσιογράφου Μάχης Τράτσα μέ τήν ἐκλεκτή καί νηστεύουσα ὀρθόδοξα Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Κωνσταντίνου καί Κυριακῆς ΣΑΧΝΙ- ΚΑ (μέ 9 παιδιά, γεννημένα ἀπό τό 1995 ἕως τό 2009), Ν. Ἀττικῆς. Ἀπό τήν εἰδική ἔρευ να τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, μέ ὑπεύθυνο Καθηγητή τόν κ. Ἀντώνιο Καφάτο καί τούς συν εργάτες του, μεταφέρουμε τά ἑπό μενα: Ἡ ἔρευνα διεξήχθηκε σέ 609 παιδιά ἡλικίας 5 ἕως 15,5 ἐτῶν, τό 12,1% τῶν ὁποίων ἀκολουθοῦν μέ ἀκρίβεια τίς ἐκκλησιαστικές Νηστεῖες Τετάρτης καί Παρασκευῆς καί τίς ἄλλες. Τά παιδιά πού νήστευαν τά 3,5 τελευταῖα χρόνια δέν βρέθηκαν νά ἔχουν σημαντικές διαφορές στό ὕψος σέ σχέση μέ ἐκεῖνα πού νήστευαν μερικά ἤ καθόλου. Γιατί «ἡ νηστεία δέν ἐπηρεάζει τή φυσιολογική τους ἀνάπτυξη, ὅπως πίστευαν παλαιότερα». Καί ὁ κ. Καφάτος καταλήγει: «Τά παιδιά πού νηστεύουν φαίνεται νά ἔχουν καλύτερες ἐπιλογές στήν κατανάλωση τροφίμων καί πλησιάζουν περισσότερο τίς ἡμερήσιες συνιστώμενες ποσότητες τῶν περισσότερων θρεπτικῶν συστατικῶν, σέ σχέση μέ ἐκεῖνα πού δέν νηστεύουν καθόλου, ἐνῶ δέν ἐπηρεάζεται ἡ σωματική τους ἀνάπτυξη». (Τό ἄρθρο ὁλόκληρο βλ. καί στό ιαδίκτυο: default.asp?pid=2&ct=1&artid= &dt=21/02/2010). Ἀλλ ἰδού τί γράφει καί γιά τήν Οἰκογένεια ΣΑΧΝΙΚΑ ἡ δημοσιογράφος, ἡ ὁποία ἀπευθύνθηκε στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ἐζήτησε τήν ὑπόδειξη μιᾶς νηστεύουσας Ἑλληνορθόδοξης Οἰκογένειας. Τή συνέντευξή της μέ τήν Οἰκογένεια τιτλοφορεῖ: «Πολλαπλή... ὑγεία. Τά μέλη τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας Σάχνικα ἀκολουθοῦν πιστά τήν ὀρθόδοξη νηστεία, μέ ἐξαίρεση τά τρία μικρότερα παιδιά, ἡλικίας 5, 4 καί 1 ἔτους. Τά ὑπόλοιπα ἕξι παιδιά (15 ἐτῶν τό μεγαλύτερο) καί οἱ γονεῖς Κωνσταντίνος καί Κυρια κή ἔχουν ἐξορίσει τό κρέας καί τά ζωικά προϊόντα ἀπό τό τραπέζι τους γιά τουλάχιστον 180 ἡμέρες τόν χρόνο. Ὅλα ὀφείλονται στή σύζυγό μου. Ἡ οἰκογένειά της νήστευε συστηματικά. Ἐγώ δέν εἶχα τέ τοιες ἐμπειρίες, ἀλλά τίς υἱοθέτησα μετά τόν γάμο, λέει ὁ κ. Κωνσταντίνος Σάχνικας, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται στά ΚΤΕΛ τοῦ Κηφισοῦ. Ἡ σύζυγός του δέν ἐργάζεται, ὁπότε φροντίζει νά ὑπάρχει πάντοτε ἕνα ὑγιεινό μαγειρεμένο φαγητό στήν κατσαρόλα. Τά παιδιά δέν διαμαρτύρονται, διότι ξεκίνησαν νά νηστεύουν ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς σχολικῆς τους ἡλικίας καί πλέον ἔχουν συνη- 6 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 125, Μάρτιος 2010 tefxos 125.indd 6 10/3/2010 2:28:41 ìì

7 Ο κογ. ΣΑΧΝΙΚΑ, μέ 9 παιδιά σήμερα. θίσει. Ἕνας φυσικός χυμός ἀντικαθιστᾶ περίφημα ἕνα ποτήρι γάλα γιά τό διάστημα τῆς νηστείας. Τό ἀσβέστιο τό ἀναπληρώνουν μέ τούς ξηρούς καρπούς, ἀναφέρει ὁ κ. Σάχνικας. Καί καταλήγει: Τά παιδιά ἀναπτύσσονται φυσιολογικά καί ἔ- χουν τό σωστό βάρος. Βεβαίως, πρέπει νά πῶ ὅτι ἡ νηστεία προϋποθέτει μία ἄσκηση καί γιά μένα συνδυάζεται μέ τήν ἱερή Ἐξομολόγηση καί τή θεία Κοινωνία»! Τήν Οἰκογένεια Σάχνικα ἔχει παρουσιάσει ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. στό ὑπ ἀρ. 107/2005 τεῦχος αὐτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ, στό πρωτεξώφυλλο σ. 1 καί 29, ὅταν τά παιδιά ἦσαν 7, ἐνῶ τώρα εἶναι 9. Ἐδῶ ὑπενθυμίζουμε μόνο ὅτι ἡ σεμνή καί εὐσεβής Μητέ ρα Κυριακή εἶναι κόρη εὐσεβῶν ἐπίσης Ὑπερπολυτέκνων Γονέων μέ 12 παιδιά-ἀδέλφια! Μάλιστα καί τά 9 ἀπό τά 12 ἀδέλφια της ἔχουν δημιουργήσει Πολύτεκνες Οἰκογένειες, μέ σύνολο παιδιῶν 40, πρός τό παρόν. (Τά 3 εἶναι ἀκόμη ἄγαμα). Καί ἀκριβῶς, ἡ κόρη Κυριακή συνεχίζει καί στή δική της Οἰκογένεια τήν ἑλληνορθόδοξη ἀγωγή καί ἀνατροφή πού ἔλαβε, τόσο στό θέμα τῆς τεκνογονίας-πολυτεκνίας, ὅσο καί στό θέμα τῶν ἐκκλησιαστικῶν Νηστειῶν καί Παραδόσεων, ὡς μία «κατ οἶκον ἐκκλησία» (Ρωμ. 16, 5). Γιατί γιά τούς συνειδητούς Ὀρθοδόξους στή Νηστεία προέχει τό πνευματικό νόημα, ἡ ὑπακοή-ἐφαρ μογή τῆς θείας Ἐντολῆς, πού ἔχει καί ὑγιεινό ἀποτέλεσμα καί γιά τό σῶμα, τό ὁποῖο καθαρίζει καί ἁγιάζει! Ἀνησυχοῦν καί φοβοῦνται οἱ Πολύτεκνοι γιά περιορισμό ἤ κατάργηση τῶν δικαιωμάτων τους. Σύλλογοι Πολυτέκνων καί 3τέκνων, ἀλλά καί μεμονωμένοι Πολύτεκνοι-Φίλοι τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., μάλιστα ἐκπαιδευτικοί, μᾶς γράφουν καί μᾶς τηλεφωνοῦν νά «ἐνεργήσουμε» κι ἐμεῖς νά μή θιγοῦν τά κεκτημένα δικαιώματά τους, πού κατέκτησαν μέ πολυετεῖς ἀγῶνες. Γιά τό εὐαίσθητο αὐτό θέμα ἔγινε καί σχετική Ἐπερώτηση στή Βουλή καί ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν... κ. Ἰωάννης Ραγκούσης ἔδω σε τήν ἑξῆς ἀπάντηση-διαβεβαίωση: «Μέ τό νόμο 3812/2009 (ΦΕΚ 234/ ), Ἀναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στό ημόσιο Τομέα καί ἄλλες διατάξεις, ΕΝ ΤΡΟ- ΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ οἱ διατάξεις πού ἀφοροῦν τό διορισμό καί τή μοριοδότηση Πολυτέκνων» (ποσοστό 20% καί 3τέκνων 10%). Πρός τό παρόν λοιπόν ἰσχύουν τά κεκτημένα δικαιώματα τῶν Πολυτέκνων. Πλήν ὅμως ἄς ἐπαγρυπνοῦν οἱ Πολύτεκνοι, γιατί δυστυχῶς συχνά ἄλλα λέγονται στή θεωρία καί ἄλλα γίνονται στήν πράξη... «διά τῶν παραθύρων». Καί πάντως ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, ὡς... Μητρυιά τῶν Πολυτέκνων, κωφεύει ἐξακολουθητικά στό ὀξύ θέμα τῆς φορολογίας τῶν Πολυτέκνων καί τούς «χαρατσώνει» περισσότερο ἀπό τούς ἀγάμους καί ὀλιγοτέκνους! Γιατί δέν θέλει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία πολλά παιδιά-ἑλληνόπουλα!... Προτιμᾶ τούς ἀλλοδαπούς-μετανάστες, πού ἑλληνοποιεῖ! (Βλ. σ. 3). 7 tefxos 125.indd 7 10/3/2010 2:28:41 ìì

8 8 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ( φιερώνεται στήν «Παγκόσμια μέρα τ ς Γυναίκας», 8η Μαρτίου, κατά τήν ποία τονίζεται... σότητα καί χι ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ). «Τά θεμέλια τ ς ο κογένειας στηρίζονται στή μητρότητα»! Γράφει Φίλος ναγνώστης. Κανδηλάπτης. ( κολουθο ν καί κάποιες στροφές Ποιημάτων του γιά τή Μάνα). Κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθ δ καί χρόνια τό ργο σας. Στό τε χος 124 το 2009 διάβασα τήν «προϊστορία, στορία καί λειτουργία» τ ς μεγάλης σας προσπάθειας. Ε σθε ο μόνοι πού στήν πράξη, κι χι μέ λόγια, γωνίζεσθε γιά τή στήριξη τ ς ο κογένειας, γιά τήν πολύτεκνη ο κογένεια, μιά προσ πάθεια πού χει καί νθρώπινο καί θνικό καί θρησκευτικό χαρακτήρα. νθρώπινο, γιατί μόνο μέσα στήν ο κογένεια δικαιώνεται νθρωπος. θνικό, γιατί λλάδα ντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα καί πολύτεκνη ο κογένεια ε ναι μόνη λύση. Θρησκευτικό, γιατί ο κογένεια ε ναι ε λογημένη πό τό Θεό. Πιστεύω τι δέν ε ναι τό ο κονομικό πρόβλημα πού μποδίζει τίς σημερινές ο κογένειες στήν πόκτηση παιδι ν. πράξη ποδείχνει τι πολύτεκνες ε ναι συνήθως ο φτωχότερες ο κογένειες καί τά παιδιά τους ε ναι τά πιό πιτυχημένα στήν κοινωνία. Προσωπικά πιστεύω τι χει ποδυναμωθ μητρότητα στήν ψυχή τ ν γυναικ ν. Καί τό γεγονός α τό δέν συντελε μόνο στήν ποφυγή τ ς τεκνοποίησης, λλά καί στήν ποδυνάμωση το θεσμο τ ς ο κογένειας. πόδειξη τι τά διαζύγια δίνουν καί παίρνουν στήν ποχή μας. Θυμ μαι τά λόγια το μεγάλου Γερμανο στοχαστ Ρίλκε: «μορφιά τ ς παρθενικ ς κοπέλας δέν ε ναι παρά τό προαίσθημα, προετοιμασία καί πόθος τ ς μελλούμενης μητρότητας. Καί μορφιά τ ς γυναίκας, σάν ε ναι μητέρα, δέν ε ναι παρά στρατευόμενη μητρότητα. Καί σάν φτάσει στά γεράματα, μορφιά της ε ναι μεγάλη θύμιση πού ζε μέσα της». Τά θεμέλια τ ς ο κογένειας στηρίζονται στή μητρότητα. ν σήμερα ο νέοι δέν χουν ράματα καί καταφεύγουν στά ναρκωτικά, στόν ναρχισμό, στήν τρομοκρατία καί στά κάθε λογ ς διέξοδα, α τό φείλεται ποκλειστικά καί μόνο στή μεγάλη κρίση πού περνάει ο κογένεια. Φυσικά, κανείς δέν μφιβάλλει τι ζο με σέ μιά κοινωνία χωρίς ξίες καί χωρίς δανικά. λλά τό κύτταρο τ ς κοινωνίας ε ναι ο κογένεια καί σ α τήν πρέπει ν ναζητήσουμε τήν α τία. Ε ναι λυπηρό νά χουμε τόσες κακοποιήσεις παιδι ν πό τούς γονε ς τους. Καλές ε ναι ο προσπάθειες πού γίνονται γιά τήν περίθαλψη α τ ν τ ν παιδι ν. λλά τό κακό πρέπει ν ναζητηθ καί νά χτυπηθ στή ρίζα του. Κοντά στό «χαμόγελο το παιδιο» νά ψάξουμε καί νά στηρίξουμε καί τό χαμόγελο τ ς μητέρας. ν προϋπάρξει τό χαμόγελο τ ς μητέρας, πόμενο ε ναι ν κολουθήσει φυσικά καί νομοτελειακά καί τό χαμόγελο το παιδιο. Τό μόνο χαμόγελο πού θά μ ς κάνει νά νοιώθουμε α σιόδοξοι γιά να καλύτερο α ριο, γιά να νθρωπινότερο μέλλον. Ν. ττικ ς, ΑΡΗΣ ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ 1. ΜΑΝΟΥΛΑ, ΣΕ ΣΤΟΧΑΖΟΜΑΙ... Πάντα σιμά μου βρίσκεσαι, κι ς μ ς χωρίζουν δρόμοι, κι ς μέ κρατάει κόμη μακριά σου ξενιτειά. Κι ταν σέ νοιώθω δίπλα μου σέ χαρά σέ λύπη, τίποτε δέν μο λείπει, Μανούλα μου γλυκειά. Μανούλα, σέ στοχάζομαι τ ποψινό τό βράδι, τό μητρικό σου χάδι ποζητ ψυχή. Καί μές στό σύθαμπο δειλά ργοκιν τ χείλι στόν Πλάστη μας νά στείλει γιά σέ μιά προσευχή. ΕΠΙΚΟΙ tefxos 125.indd 8 10/3/2010 2:28:43 ìì

9 ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ «Ε ναι χάρισμα καί ε λογία τά πολλά παιδιά»! Καί πάλιν, μέ τήν βοήθεια το Μεγάλου Θεο καί Σωτ ρος μ ν ησο Χριστο, πάρχουμε ε ς τήν ζωήν. χρόνος πέρασε καί ρχονται Χριστούγεννα. Πολλοί δελφοί Πολύτεκνοι στερο νται τά ναγκα α καί χρειάζονται τήν βοήθειά μας, διότι τούς χάρισε Θεός παιδιά, πολλά παιδιά, τά πο α δέν χει λος κόσμος. Ε ναι χάρισμα καί ε λογία τά πολλά παιδιά καί ς κ τούτου πρέπει νά τούς συνδράμωμεν μέ,τι μπορο με. Μέ α τές τίς σκέψεις θέλω νά τούς συμπαρασταθ, πως πάντα, καί σ ς σωκλείω πιταγή (CHECK) κ 275 δολλαρίων. Σ ς ε χομαι καλή Σαρακοστή καί καλές ορτές. Μέ τήν ν Χριστ γάπη καί κτίμηση διά τό θεάρεστο ργον πού πιτελε τε U.S.A., Στέφανος..., Φίλος τ ν Πολυτέκνων «Πόσο τούς καμαρώνω καί τούς μακαρίζω!»....κάθε φορά πού λαμβάνω τό Περιοδικό σας ε ναι δύνατον νά μή τό διαβάσω πολλές φορές καμαρώνοντας τίς πέροχες καί ξιες πολλ ς κτιμήσεως καί γάπης πολύτεκνες ο κογένειες. Δέν περβάλλω, ν σ ς π πώς νοερά λους τούς σφίγγω στήν γκαλιά μου λέγοντάς τους τά πιό μορφα καί τρυφερά λογάκια. Πόσο τούς καμαρώνω καί τούς μακαρίζω! Καί πόσο πολύ μως χρειάζονται τή συμπαράστασή μας! με ς μέ τά 2 3 παιδιά θά πρέπει νά ναπληρώσουμε τή δική μας λλειψη παιδι ν στηρίζοντας α τές τίς ρωικές ο κογένειες. σως τσι μετριάσουμε κάπως τήν νοχή μας πέναντι στό Θεό καί στήν Πατρίδα. Τό ργο σας μέ συγκινε πάρα πολύ. Θεός νά σ ς δίνει δύναμη καί γεία, γιά νά συνεχίζετε τήν ντως ερή ποστολή σας. Τό κράτος θά πρεπε μέσ τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π. νά βοηθε τίς πολύτεκνες ο κογένειες, γιατί πραγματικά γαπ τε α τό πού κάνετε μέ φόβο Θεο καί μέ ντιμότητα. Ποιοί λλοι θά μπορο σαν νά ναλάβουν τέτοιο ργο γάπης, μέ τόσο καλή ργάνωση καί σύστημα καί μέ τίς δικές σας ρχές; Ε ς μνήμην το συζύγου μου ΣΤΑΥΡΟΥ σ ς ποστέλλω να τσέκ δολλαρίων γιά τίς πολλαπλές νάγκες το ργου σας καί σ ς ε χομαι Κύριος νά ε λογε τό ργο σας. Γιατί βοηθώντας τούς πολυτέκνους βοηθ τε τήν Πατρίδα. Μέ κτίμηση Καναδάς, Μαρία νανιάδου ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Τόσο ἡ συχνότητα, ὅσο καί ἡ θερμότητα τῶν Γραμμάτων καί τῶν ωρεῶν σας μᾶς συγ-κινοῦν ἰδιαίτερα. Σᾶς Καθώς μέ τά μικρά σου χέρια πάνω μου νά πιαστ ς γυρεύεις, μέ νεβάζεις ς τ στέρια. Μάνα σου ε μαι, μέ μαγεύεις.... Πέφτεις, χτυπ ς κι μέσως τρέχω κι κε πού πόνεσες φιλάω. Τό κλάμα σου δέν τό ντέχω. Μάνα σου ε μαι καί πονάω. 2. ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΕΙΜΑΙ... συγχαίρουμε καί σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά. Τό ὄνομα τοῦ μακαρίτη συζύγου σας Σταύρου μνημονεύεται ἤδη καί θά μνημονεύεται. Χέρι μέ χέρι θά φροντίσω στά μονοπάτια α το το κόσμου τά βήματά σου νά δηγήσω. Μάνα σου γώ κι σύ τό φ ς μου. ΑΡΗΣ ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ (Στό πρ το πό τίς 4 στροφές πιλέξαμε 2 καί στό δεύτερο πό τίς 7 - πι λέξαμε 3, ς «δε γμα γραφ ς» ποιητικ ς). ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 125, Μάρτιος tefxos 125.indd 9 10/3/2010 2:28:43 ìì

10 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ Γράφει πόδημος uερεύς, θεολόγος καθηγητής καί Πολύτεκνος, 1ος Jπό 10 παιδιά-jδέλφια uερατικ ς Ο κογενείας Λακωνικ ς....λαμβάνω μέ μεγάλη χαρά καί bπερηφάνεια τά τεύχη το7 Περιοδικο7 «Mλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Ο κογένεια» καί >πιθυμ= νά σrς συγχαρ= ε λικριν=ς Jπό καρδίας. Διαπιστώνω μέ τούς δίους Uφθαλμούς μου τάς προσπαθείας τάς 'ποίας καταβάλλετε διά τήν διατήρηση καί αzξηση τ ς καλ ς, Xλληνοπρεπο7ς καί χριστιανικ ς ο κογενείας διά τήν καλή διαφώτιση πρός Jποφυγή τ=ν >κτρώσεων, πού εhναι * μάστιγα τ ς σημεριν ς παγκοσμίου ο κογενείας καί κοινωνίας. ΕHμαι γόνος πολυτέκνου ο κογενείας, ' πρ=τος Jπό τά 10 παιδιά, πού Jπέκτησαν οf γονεqς μου Παπα-Παναγιώτης καί Mλένη Γεωργακάκη στό Λογκανίκο τ ς Σπάρτης. ΣRς εhχα Jποστείλει παλαιότερα ο κογενειακή μας φωτογραφία (σ.σ. βλ. κάτω). Συγκινο7μαι διαίτερα, ταν βλέπω στίς φωτογραφίες το7 iραίου Περιοδικο7 σας τούς vγίους γονεqς νά κρατο7ν στίς Jγκαλιές τους 8, 10, 12, 14 καί 24 παιδιά! Θεέ μου, τί θαύματα εhναι αoτά, πού τόσο συχνά μrς παρουσιάζετε! Νά οf wγιοι τ ς >ποχ ς μας, πού εhναι Kγνωστοι στά σαλόνια τ=ν σχυρ=ν. Συγχαρητήρια διά τό?ργο σας καί νά μο7 Jποστέλλετε σα τεύχη το7 Περιοδικο7 μπορεqτε περισσότερα. Δέν πετιέται κανένα. xλα μπαίνουν μέ τό ταχυδρομεqο στίς Jπόδημες ο κογένειες. Συγχαρητήρια Jκόμη διά τήν συμπλήρωση τ=ν 40 χρόνων Jπό τήν ἵδρυση το7 Συλλόγου. Καλά Χριστούγεννα καί εoλογημένο μέ τή Χάρη το7 Θεο7 τό νέο σωτήριο?τος Μέ πολύ σεβασμό καί Jγάπη >ν Κυρίf Χάγκεν-Λυντενσάιντ Πολύευκτος-Στα7ρος Παν. Γεωργακάκης Γερμανίας, Πρωτοπρεσβ. Ο κουμεν. Πατριαρχείου Ο κογ. uερ. Παναγιώτου Γεωργακάκη. 10 tefxos 125.indd 10 Ὡς «ἀδικία» ἐννοεῖται ἡ μετάθεση τοῦ μακαριστοῦ παπαπαναγιώτη ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σπάρτης ιονύσιο ( άφνο) σέ ἄλλο χωριό, πού ἀπεῖχε ἀπό τό δικό του 70 χιλιόμετρα. Ἡ μετάθεση δέν ἔγινε δεκτή ἀπό τόν Ὑπερπολύτεκνο Ἱερέα καί ἀγρότη, λόγῳ ἀποστάσεως τότε, 8 10 ὧρες! Καί γι αὐτό τιμωρήθηκε μέ ἀργία... 7 χρόνων, 1944 ἕως 1951!... Περί αὐτοῦ τό βιβλίο ἀριστερά. 10/3/2010 2:28:43 ìì

11 ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ «...Π με νά γίνουμε μικρότερη χώρα τ ν Βαλκανίων»!* Μέ πο α λόγια νά κφράσω τόν θαυμασμόν μου γιά τούς ρωες Πολυτέκνους, μάλιστα σήμερον, σ α τήν τήν πομακρυσμένην κοινωνία πό τό θε ον θέλημα; ρθόδοξος λλάς μειώνεται πληθυσμιακά καί π με νά γίνουμε μικρότερη χώρα τ ν Βαλκανίων. Διότι ο νθρωποι τ ς λοποιημένης ποχ ς μας χουν πομακρυνθ πό τόν Θεόν καί τό Ε αγγέλιόν Του. ποφεύγουν τήν ε λογία το Θεο, τά παιδιά, μέ ποτέλεσμα καί τό σοβαρότατον πρόβλημα τ ς πογεννητικότητος. Θεός νά μ ς φωτίσει νά νανήψομε, νά γίνομε κράτος Θεο καί χι βρεφοκτόνων. Δεχθ τε τήν μικράν α τήν προσφοράν μου τ ν 100 $. Ε χαριστ καί ε χομαι καλ ς νά διέλθομε τό πόλοιπο τ ς Νηστείας καί καλά Χριστούγεννα. Μέ Χριστο γάπην Α στραλία, Κώστας Μπουρμ ς «Πώ, πώ, Θεέ μου!... Δέν τό πιστεύω... Δόξα Σοι, Κύριε!». γαπημένη μας Π.Ε.ΦΙ.Π., σ ς χαιρετ με. Σήμερα πήραμε τήν ε λογημένη πιταγή πού μ ς στείλατε. Πώ, πώ, Θεέ μου! Δέν προλάβαμε νά στείλουμε τό γράμμα πού ζητούσαμε βοήθεια καί μέσως νταποκριθήκατε! ταν ρθε ταχυδρόμος, κατέβηκε Παπούλης κάτω, γιατί γώ ε χα δουλειά. Γυρνώντας μο ε πε χαρούμενος: ντε, πήραμε μιά νάσα. Τί, το λέω. Μήπως στειλε Π.Ε.ΦΙ.Π. χρήματα; Ναί, μο λέει. Θεέ μου, δέν τό πιστεύω. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι! μέσως χαρτί καί μολύβι, ποιά χρέη θά ξοφλήσουμε πρ τα. Κατέβηκε Παπούλης στήν γορά καί τά δωσε λα. Τώρα μπορο με τά λλα πού μειναν νά τά λέγξουμε. Σ ς ε χαριστο με μέσα πό τήν καρδιά μας. καλός Θεός νά ε λογε τό γιο καί ε λογημένο ργο σας δίνοντάς σας γεία καί δύναμη. Καί πως ναπαύετε χιλιάδες ψυχές, τσι κι Θεός καί Παναγία μας νά ναπαύουν τίς δικές σας. Μέ πολύ σεβασμό, γάπη Χριστο καί κτίμηση Β. λλάδα, Πρεσβυτέρα Δέσποινα... ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Μόλις δύο χρόνια βοηθήθηκε ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἡ εὐγενής καί εὐγνώμων Οἰκογένεια, ἐνόσω τά παιδιά σπούδαζαν. Καί ἡ ἴδια ζήτησε... διακοπή βοηθημάτων, μολονότι ὑπῆρχε ἀνάγκη, γιατί ὑπάρχουν Οἰκογένειες μέ μεγαλύτερες ἀνάγκες(!)... Ἔτσι, ὅταν μέ διάκριση ξανάγραψε, ὅ,τι ἐστείλαμε ἦσαν μέρος τῶν «καθυστερημένων», ὡς... ἀναδρομικά. Ὄντως, συγκινητική ἡ εὐγνωμοσύνη της, ἀλλά καί ἡ ἀξιοπρέπειά της. Καί γιά τίς ἀρετές αὐτές διακρίνονται γενικά οἱ Ἑλληνορθόδοξες Πολύτεκνες Οἰκογένειες, ὅπως καί γιά τήν ὀλιγάρκεια καί ἐργατικότητά τους. (Τό γράμμα της εἶναι ἐπώνυμο, ἀλλ ἐμεῖς ἐκρίναμε σκόπιμη τήν ἀνωνυμία). * «...Νομίζω τι κανονικά θά πρεπε νά περβαίνουμε (ο λληνες) τά 50 κατομμύρια. Καί δέν ε-μαστε παρά Π με πρός ξαφανισμό. Α τό καί μόνο μ ς δημιουργε τεράστιες ποχρεώσεις». Νικόλαος Σβορ νος, στορικός, Πρόεδρος θνικο δρύματος ρευν ν. (Βλ. «Δημογραφική κρίση στήν λλάδα», μερίδα τ ς «ταιρείας Δημογραφικ ν Μελετ ν»-εδημ, θ ναι 1985, σελ. 17. Μέ τή λέξη «κανονικά» ννοε, πως ξηγε λλο, τή γνώση τ ς μακραίωνης λληνικ ς στορίας). ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 125, Μάρτιος tefxos 125.indd 11 10/3/2010 2:28:51 ìì

12 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Γιά τήν «σωτερική» ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ: «Δέν ε ναι καιρός νά καθόμαστε»! γαπητοί Φίλοι τ ν Πολυτέκνων, χαίρετε ν Κυρί. Καλά πού πάρχετε καί σε ς καί κρατε τε τίς παραδόσεις καί βοηθ τε τούς Πολυτέκνους, πού κόμη κρατο ν τήν λλάδα μας ρθια. Μέ τή βοήθεια το Θεο, κι γώ, ν καί ε μαι 76 τ ν καί σθενής (μέ ρθρίτιδα), πί 30 τη, μαζί μέ μιά φίλη συνεργάτιδά μου, πού χει μάξι, διανέμουμε δωρεάν τό Περιοδικό σας, καθώς καί λλα ρθόδοξα βιβλία καί κείμενα. πικοινων μέ θρησκευτικά βιβλιοπωλε α, πως «ρθόδοξος Κυψέλη» το κ. Στυλιανο Κεμεντζετζίδη, στή Θεσσαλονίκη, καί λλα, καί προμηθεύομαι βιβλία καί ντυπα δωρεάν σέ προσιτές τιμές. λλά καί φωτοτυπ διάφορα φέλιμα κείμενα πό βιβλία το Φώτη Κόντογλου, το Γέροντα Πορφυρίου, το Γ. Παϊσίου καί λλων. Διαθέτω γι α τά σχεδόν λη τή μικρή σύνταξή μου. Τά διανέμουμε σέ διάφορα καταστήματα, σέ πιχειρηματίες, σέ φοιτητές καί λλους καί κυρίως σέ Στρατιωτικά Φυλάκια καί Φυλακές. Γιατί «θερισμός ε ναι πολύς καί ο ργάτες ε ναι λίγοι», πως λέγει τό ερό Ε αγγέλιο. Δέν ε ναι καιρός νά καθόμαστε... πό τό τε χος το Περιοδικο σας ρ. 123, ν μπορε τε, σ ς παρακαλ νά μο στείλετε 50 φύλλα κόμη, καθώς καί τά βιβλία «Γνωριμία πρίν πό τό Γάμο» καί «Πορεία πρός τό Γάμο», σέ προσιτές τιμές. Γιατί δυστυχ ς τώρα γινε τ ς μόδας νά συζο ν ο νέοι χρόνια χωρίς γάμο. Σ ς ε χαριστ προκαταβολικά καί σ ς ε χομαι καλά Χριστούγεννα καί ε λογημένο τό νέο τος Μέ γάπη Χριστο καί κτίμηση Χίος, Α κατερίνη Σ. Νεράκη ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ γιά τήν ἐσωτερική ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ. Ἄν ἠθέλαμε νά συνοψίσουμε τό ἁπλό, ὅσο καί διδακτικότατο αὐτό γράμμα τῆς σεβαστῆς γερόντισσας ἱεραποστόλου, ἡ σύνοψη αὐτή θά ἦταν: «Καί σύ ποίει ὁμοίως» (Λουκᾶ 10, 37). Εἶναι τό συμπέρασμα καί δίδαγμα τῆς Παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη, πού εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ὁ Ὁποῖος εἶπε καί τόν ἰσχύοντα γιά πάντοτε... ἱεραποστολικό λόγο: «...ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι» (Ματθ. 9, 37). Καί ἡ ἁπλή, ἀλλά θερμή Χιώτισσα μαθήτριά Του, μεταφέροντας τά ἀνωτέρω λόγια τοῦ Θεανθρώπου, πρόσθεσε: «έν εἶναι καιρός νά καθόμαστε», μάλιστα ΣΗΜΕΡΑ, θά προσθέταμε ἐμεῖς. Ἀλήθεια, πόσοι (πάντως πολλοί) σύγχρονοι Ἑλληνορθόδοξοι, ἐνῶ μποροῦν «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν» τους (Ἐφεσ. 5, 16), νά κάνουν παρόμοια Ἱεραποστολή, ἔστω μιάν ὥρα βραδινή τήν ἑβδομάδα ἤ καί συχνότερα, ΕΠΙΚΟΙ «χάνουν τόν καιρό» τους σέ ἀδιάφορα πράγματα ἤ βλέπον τας... βλαβερή τηλεόραση κλπ.! Ναί, ναί! Ὅπως γιά τόν ἀναγκαῖ ο Ἐκκλησιασμό πρέπει ν ἀφιερώ νουμε 2 3 ὧρες ἀπό τίς 168 τῆς ἑβδομάδας, ἔτσι καί γιά τήν «εὔκολη» Ἱεραποστολή διανομῆς δωρεάν ὀρθοδόξων Περιο δικῶν καί Φυλλαδίων. Γιατί πολλοί ἀγνο οῦντες καί ἀμελοῦντες ἀνένηψαν καί φωτίσθηκαν ἀπό ἕνα ὀρθόδοξο ἔν τυπο, πού βρῆκαν κάτω ἀπό τήν πόρ τα τοῦ καταστήματος ἤ τοῦ σπι τιοῦ τους (ἤ καί στό γραμματοκιβώτιό τους). υστυχῶς, οἱ λεγόμενοι «Μάρτυρες τοῦ Γιεχωβᾶ»-Χιλιαστές καί διάφοροι αἱρετικοί διαδίδουν τά πλανεμένα ἔντυπά τους μέ «ζῆλο» καί σύστημα ἀπό πόρτα σέ πόρτα... Καί ὑπάρχουν αἱρέσεις στό «ξέφραγο ἀμπέλι»-ἑλλάδα! Τουλάχιστο οἱ Ἑλληνορθόδοξοι Πολύτεκνοι καί οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων τῶν Ἐνοριῶν, στό τέλος τῆς 12 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 125, Μάρτιος 2010 tefxos 125.indd 12 10/3/2010 2:28:51 ìì

13 ΝΩΝΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ θ. Λειτουργίας καί κατά τήν ἔξοδο ἀπό τόν Ἱ. Ναό, ἄς δίδουν στό χέρι τῶν ἐκκλησιαζομένων τό Περιοδικό μας, πού εὑρίσκεται στά Παγκάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν (μέ ἄδεια- «εὐλογία» τῆς Ἱ. Συνόδου). Γιατί πολλοί μᾶς καταγγέλλουν ὅτι παραμένει ἀδιάθετο ἤ καί πετάγεται!... Σ ς παρακαλ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ γιά μένα. νομάζομαι ΛΟΥ Κ Α Σ καί φέρω τό νομα το Νεοφανο ς καί Θαυματουργο γίου Λουκ, το μεγάλου Ρώσου ατρο -Χειρουργο, ρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Κριμαίας ( 1961), γιατί γεννήθηκα στή Θεσσαλονίκη τήν μέρα τ ς. Μνήμης Του, τήν 11η ουνίου Στόν 5ο μήνα τ ς μβρυακ ς μου ζω ς ο ατροί διέγνωσαν σοβαρό πρόβλημα στήν καρδιά μου καί δυστυχ ς πρότειναν τή... φονική ΕΚΤΡΩΣΗ μου, πού ε τυχ ς ο καλοί καί πιστοί Γονε ς μου ριστείδης καί ννα ο τε σάν λογισμό ΔΕΝ ΔΕΧΘΗ- ΚΑΝ! Τούς ε χαριστ θερμότατα. λλ ν γεννήθηκα φαινομενικά γιής, καρδούλα μου πασχε σοβαρά καί ο λληνες ατροί δέν μέ νελάμβαναν ο τε στή Θεσσαλονίκη ο τε στήν θήνα, στό νάσειο. τσι χρειάσθηκε νά μεταφερθ μεσα γιά γχείρηση στό Μόναχο τ ς Γερμανίας, που χειρουργήθηκα πιτυχ ς 1η Καί φυσικά, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥ- ΜΕ γι αὐτό ἰδιαίτερα τούς Σεβ. Ἐφημερίους, Ἐπιτρόπους, Κυρίες Φιλοπτώχων καί Νεωκόρους. Νά φροντίζουν δηλαδή γιά τή διάθεση ΩΡΕΑΝ τοῦ Περιοδικοῦ μας μέ τά Ἑλληνορθόδοξα ΜΗΝΥΜΑ- ΤΑ του. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Ε μαι ΛΟΥΚΑΣ... φορά τήν 20ή ουνίου 2007, μέρα. Μνήμης Ε ρέσεως. Λειψάνων το γίου ποστόλου καί Ε αγγελιστ Λουκ. Γιά 2η φορά χειρουργήθηκα μετά πεντάμηνο καί γιά 3η φορά τό Μάιο το 2009, πίσης πιτυχ ς. μως τήν 3η φορά ο ατροί βιάσθηκαν καί μ βγαλαν πρόωρα πό τήν ντατική κι παθα ν α ρ ρ ό φ η σ η, σταμάτησε γιά λίγο καρδιά μου καί δέν ξυγονώθηκε γκέφαλός μου, πότε, ν λειτούργησε καί λειτουργε πλέον καρδιά μου κανονικά καί βλέπω καί κούω, ε μαι σάν νεκρός («φυτό»;) δ στό Μόναχο... Ποιό ε ναι γιά μένα τό Θέλημα το Θεο, δέν μπορ νά τό ξέρω. ρκε πού, δόξα τ Θε, ε μαι ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ! Λυπ μαι μως τήν γαπημένη μου Μητέρα ΑΝΝΑ (26άχρονη), πού ε ναι συνεχ ς δίπλα μου, μάλιστα μέ τήν νός τους δελφούλα μου Ε τυχία. Τό ἴδιο λυπ μαι καί τόν γαπημένο μου Πατέρα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, πού πηγαινοέρχεται... Σ ς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ θερμά πού δη ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ γιά μένα καί τούς γαπημένους πιστούς Γονε ς μου. «Τό θέλημα το Κυρίου γινέσθω»! ΑΜΗΝ. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 125, Μάρτιος tefxos 125.indd 13 10/3/2010 2:28:52 ìì

14 14 ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ... Τό «ΧΑΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ» ε ναι κ τ ρ ω τ ι κ ό, λλά καί γενικά πολύ π ι κ ί ν δ υ ν ο! Γράφει Φίλος Φαρμακοποιός....Συγχαρητήρια γιά τό καλό σας Περιοδικό, πού πραγματικά μ ς δίνει μεγάλη λπίδα καί σέ πολλές περιπτώσεις σημαντικές γνώσεις! Σ ς στέλνω ν α ρ θ ρ ο πού δημοσιεύθηκε πό τόν Α στραλό Φαρμακοποιό John Wilks γιά τό λεγόμενο «χάπι τ ς πόμενης μέρας» (B. Pharm, MPS, MACPP). Δημοσιεύθηκε καί στήν στοσελίδα τ ς «μάδας Γυναικ ν γάζηλος» (http://agazilos.org/2009/07/20/your-new-page/comment-page- 1/#comment-64). Μέ τιμή Ν. Α γαίου, Κ.Β., Φαρμακοποιός ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ τό πολύ νδιαφέρον ΑΡΘΡΟ (σέ περίληψη) πιστημονικές μελέτες χουν διατυπώσει σχυρές νδείξεις τι σέ πολλές γυνα κες τό «χάπι τ ς πόμενης μέρας» δέν λειτουργε ς ποτρεπτικό ( ντισυλληπτικό) τ ς γκυμοσύνης. Τό φάρμακο δρ μέ δύο τουλάχιστο τρόπους, προκειμένου νά τερματίσει μιάν γκυμοσύνη πού δη χει ρχίσει κατά τή γονιμοποίηση: α) Βλάπτει τό νδομήτριο, στε νά μήν μπορε νά γίνει μφύτευση το νθρώπινου μβρύου, το θέατου σθενο ς. β) Καί ν να μβρυο προσκολληθ στή μήτρα, τό σ μα τό φομοιώνει, τερματίζοντας μέ α τόν τόν τρόπο τή ζωή το μβρύου. τσι, πειδή τό «χάπι τ ς πόμενης μέρας» μπορε νά δράσει μ α τούς τούς δύο τρόπους, πρέπει νά ταξινομηθ ς κτρωτικό, ς φάρμακο πού μπορε νά προκαλέσει κτρωση (σ.σ. πως καί τό σπιράλ, πού ε ναι κτρωτικό). Γι α τό Κώδικας παγγελματικ ς Συμπεριφορ ς (Φαρμακευτικός Σύλλογος Α στραλίας, ρθρ. 1.1 καί 1.2) παγορεύει τήν πώλησή του. 2. Τό «χάπι τ ς πόμενης μέρας» πίσης: α) Προκαλε α ξηση στή συχνότητα μφάνισης ξωμήτριων κυήσεων ( γκατάσταση το νθρώπινου μβρύου στή σάλπιγγα ντί γιά τή μήτρα). β) Μπορε νά χει σοβαρές λληλεπιδράσεις μέ χορηγούμενη φαρμακευτική γωγή, πως βαρφαρίνη (warfarin). γ) Τό «χάπι τ ς πόμενης μέρας» ε ναι ἴσο σέ σχύ μέ τή λήψη 50 κανονικ ν ντισυλληπτικ ν χαπι ν(!) Γι α τό μπορε νά δημιουργήσει θρομβώσεις, ταν μάλιστα πάρχει γενετική ε πάθεια. δ) Πολύ ψηλή δόση ρμον ν στό «χάπι τ ς πόμενης μέρας» μπορε νά δώσει τό ναυσμα γιά καρκίνο το τραχήλου, ν γυναίκα χει δη μολυνθ μέ τόν ό το νθρώπινου κονδυλώματος ( φροδίσιο νόσημα). ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ γιά τά ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ. Τά σύγχρονα ἀντισυλληπτικά φάρμακα οἱ Ἱεροί Κανόνες τά ὀνομάζουν «ἀμβλωθρίδια» (= ἀμβλωτικά-ἐκτρωτικά) καί «ἐμβρυοκτόνα δηλητήρια» (8ος Ἱ. Κ. Ἁγίου καί Μεγάλου Βασιλείου καί 91ος Ἁγίας Ἕκτης-Ϛ Οἰκουμενικῆς Συνόδου). Ἰδού τό ἱερό κείμενο: «Τάς τά ἀμβλωθρίδια διδούσας φάρμακα καί τάς δεχομένας τά ἐμβρυοκτόνα δηλητήρια τῷ τοῦ φονέως ἐπιτιμίῳ καθυποβάλλονται». (Βλ. Ἱ. Πηδάλιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, ἐκδ. «Ἀστέρος», Ἀθῆναι 1970, σ. 299 καί 595, μέ ἑρμηνεία καί σχόλια). Τό «διδούσας...» ἰσχύει σήμερα γιά τίς φαρμακοβιομηχανίες, ἀλλά καί γιά τούς «διδόντας» φαρμακοποιούς καί ἰατρούς, ὅπως καί γιά τά λεγόμενα «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ», πού οἱ πιστοί πρέπει νά μήν πλησιάζουν. Οἱ πιστοί ἐπίσης Ὀρθόδοξοι Φαρμακοποιοί δέν πρέπει νά πωλοῦν ἀντισυλληπτικά φάρμακα. (Βλ. καί σελ. 27). tefxos 125.indd 14 10/3/2010 2:28:54 ìì

15 ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ... ΑΡΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ! 1. περπολύτεκνη Ο κογένεια ερ. π. Δημητρίου καί Πρεσβυτέρας Γρηγορίας Πούλου, μέ 10 παιδιά, γεν καί α ξανόμενα..., Ν. ργολίδας. γνωριμία τ ν ξιεπαίνων γονέων γινε διά μέσου τ ς Π.Ε.ΦΙ.Π. π. Δημήτριος (γεν. 1967) σπούδασε Θεολογία, ς γγαμος καί ερεύς, καί διορίσθηκε καθηγητής σέ Γυμνάσιο, γιά νά μπορε ν νταποκρίνεται στίς πολυτεκνικές ποχρεώσεις του, μάλιστα δανείων γιά πόκτηση κατοικίας. Ε ναι ργατικότατος. λλά καί Πρεσβυτέρα Γρηγορία (γεν. 1973), πού ταν πόφοιτη Γυμνασίου, δη ς περπολύτεκνη φοιτ στή Β Τάξη Νυκτερινο Λυκείου, μέ βαθμό λέγχου τ ς Α Λυκείου 18,1! Ε ναι κόρη Πολυτέκνων, μέ 6 παιδιά- δέλφια, καί μεινε ρφανή πό πατέρα, πο ος ταν δελφός τ ς περ-υπερπολύτεκνης κας Βασιλικ ς Σταύρου ΖΟΥΓΑΝΕ- ΛΗ, μέ 19 παιδιά (πού θά σαν 24 μέ τά μή πιζήσαντα). Ο κογένεια Ζουγανέλη ε ναι περπολυτεκνότερη γνωστή στήν Π.Ε.ΦΙ.Π., λλά καί στήν Πατρίδα μας! Ε γε καί περε γε σας, γιατί δεχθήκατε καί δέχεσθε ΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ σ ς χάρισε Πανάγαθος ς ε λογία καί μέγα πλο το, λλά καί γιά τή θαυμαστή ργατικότητά σας! 2. Ο κογένεια ωάννου- Α κατερίνης Ζαφειρίδη, μέ 13 παιδιά, γεν , Ν. Φλώρινας. Ε-χαμε παρουσιάσει (στό τε χος ρ. 100/2003, σ. 1 καί 12) τήν Ο κογένεια ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ, μέ τά 12 παιδιά, καί τήν πα ναδη μοσιεύουμε χά ρη στήν ξιοθαύμαστη ργατι κότητα καί πιμέλεια τ ς Μητέρας ΑΙΚΑΤΕ- ΡΙΝΗΣ. Ε χε πολυτήριο Γερμανικο Γυμνασίου, ς πόδημη, τό πο ο 13η δέν τ ς ναγνωρίσθηκε γιά διορισμό της ς καθαρίστριας σέ Τράπεζα Νοσοκομε ο ( ς τραπεζοκόμα) σέ Δ μο. τσι φοίτησε καί ποφοίτησε πό λληνικό Νυκτερινό Γυμνάσιο, μέ βαθμό 19,1- ριστα! λλ νόμος λλαξε, παιτώντας πολυτήριο Λυκείου, πότε συνέχισε καί συνεχίζει τή φοίτηση στή Β Νυκτερινο Λυκείου, μέ βαθμό τ ς Α 18,8- ριστα! Μάλιστα τό γαπημένο της μάθημα ταν καί ε ναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, τήν ποία δέν διδάχθηκε στό Γερμανικό Δημοτικό καί Γυμνάσιο, καί γι α τό τήν θαύμασε καί τή θαυμάζει. 3. Ο κογένεια Σωκράτη-Βασιλικ ς Καρυώτη, μέ 10 παιδιά (τό να στόν Ο ρανό), γεν , Ν. Καστορι ς. Καί α τή τήν Ο κογένεια ε-χαμε παρουσιάσει στό τε χος ρ. 97/2003, σ. 32- πισθόφυλλο. Τήν παρουσιάζουμε καί πάλι ναφέροντας τι Πατέρας ΣΩΚΡΑΤΗΣ - φοίτησε ς περπολύτεκνος τά πρωινά στό Τεχνικό Λύκειο Νοσηλευτικ ς Κοζάνης, πηγαινοερχόμενος πό τήν Καστοριά, που δέν π ρχε Τ.Λ.Ν., καί ργαζόταν πογευματινή βραδινή βάρδια ς Νοσηλευτής. Στό πολυτήριό του λαβε βαθμό / 16 - ριστα! ΜΑΖΙ μέ τήν γάπη-α ταπάρνησή τους γιά τά πολλά καί ξιαγάπητα παιδιά τους ο περπολύτεκνοι α τοί Γονε ς θ φήσουν σ α τά, ς τήν καλύτερη παρακαταθήκη, τήν πολύμοχθη κι ξιέπαινη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ τους. 15 Ε γε καί περε γε σέ λους σας! tefxos 125.indd 15 10/3/2010 2:28:55 ìì

16 ΦΙΛΟΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ Ἱερεύς ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ( ). «Οἱ Ἱερεῖς Σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην» (Ψαλμ. 131, 9). Γόνος εὐσεβῶν καί Πολυτέκνων Γονέων Ἀθανασίου καί ήμητρας, γεννήθηκε τό 1928 στό χωριό Καμενιάνοι Καλαβρύτων καί ἦταν τό 4ο καί μικρότερο ἀπό τά ἐπιζήσαντα ἀδέλφια του. Ἔμεινε ὀρφανός ἀπό πατέρα 12ετής καί παρέμεινε στό χωριό του ὥς τά 17 του, βοηθώντας τή χήρα μητέρα του καί τίς δύο μεγαλύτερες ἀδελφές του Εὐανθία καί Ἀντωνία (πού ἀξιώθηκε νά γίνει καί Ὑπερπολύτεκνη, μέ 7 παιδιά). Μετά τή Γερμανική Κατοχή, τό 1945, ἦλθε στήν Ἀθήνα, ὅπου εἶχε προηγηθῆ ὁ πρῶτος καί μεγαλύτερος ἀδελφός Ἰωάννης, μετέπειτα Ἱερεύς. Ἦλθε στήν Ἀθήνα καί ὁ Σπύρος, γιά νά ἐργασθῆ, ἀλλά καί νά φοιτήσει στό Νυκτερινό Γυμνάσιο-Λύκειο. Ἔτσι, ἐργαζόμενος ὁλημερίς, τότε, τό βράδι ἦταν μαθητής καί μάλιστα ἐπιμελής! Στή συνέχεια ἐξεπλήρωσε τή στρατιωτική του θητεία καί ὡς σεμνός καί ἁγνός νέος, μέ κλίση καί κλήση ἱερατική, ἔγινε ἱεροσπουδαστής τῆς «ἔνδοξης» Ριζαρείου Ἱερατικῆς Σχολῆς. Ὡς πτυχιοῦχος της πλέον, ὥριμος καί ἔμπειρος ἀγωνιστής τῆς ζωῆς, νυμφεύθηκε τό 1960 τή σεμνή καί εὐγενική διδασκάλισσα Εὐθυμία Σκούρα, κόρη εὐσεβοῦς καί Πολύτεκνης Οἰκογενείας ἀπό τό χωριό Κρυονέρι Καλαβρύτων. (Ὁ ἀδελφός της Ἀλέξανδρος Σκούρας, θεολόγος καί δραστήριος ἐκπαιδευτικός, προστάτευσε ἑκατοντάδες νέους, μέ Σχολεῖα πού ἵδρυσε στήν Ἀ χαΐα, ἀλλά καί στήν Ἀθήνα). ιάκονος καί Ἱερεύς ὁ μακαριστός π. Σπυρίδων χειροτονήθηκε τό 1961 καί ὑπηρέτησε ἐπί 6ετία ὡς Ἐφημέριος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ν. Μάκρης Ἀττικῆς καί ἐπί 40ετία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Σμύρνης (Ἀθηνῶν). Καί ἐδῶ, ὡς ἔγγαμος καί Πολύτεκνος, συνέχισε τίς σπουδές του στή Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὥστε ὡς θεολόγος νά ὑπηρετήσει τούς Ἐνορίτες του καί μέ θεολογική καί ποιμαντική γνώση καί ἐμπειρία, ὅπως καί τήν «κατ οἶκον ἐκκλησία» του, ὅπου ὑπῆρξε ὑποδειγματικός σύζυγος καί πατέρας. Ἐφήρμοζε τό ἀποστολικό πα- 16 ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ὁ ἀδελφός τοῦ π. Σπυρίδωνος π. Ἰωάννης, ἤδη ἐτῶν! Ὑπῆρξε ἱερατικός Προϊστάμενος ἐπί 10ετίες τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ Γκύζη (Ἀθηνῶν), ὅπου ἀνέπτυξε ἀξιόλογη ποιμαντική δράση, μάλιστα μεταξύ τῶν νέων, ἀλλά καί τῶν ἡλικιωμένων, γιά τούς ὁποίους ἵδρυσε Γηροκομεῖο. ΕΞΙΑ: Ὁ π. Σπυρίδων ὡς Λει τουργός, πάντοτε σεμνός, πα ρα δοσιακός καί στό Ἱερό Βῆμα ἰδιαίτερα ἱεροπρεπής καί ἐπιβλητικός! tefxos 125.indd 16 10/3/2010 2:29:03 ìì

17 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Ἱερεύς ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΙΑΣ ( ). Εὐλαβέστατος Λειτουργός, Πνευματικός, Ἐλεήμων καί Πολύτεκνος. Τήν 3ην Φεβρουαρίου 2010, ἱ. Μνήμην τοῦ ικαίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου, παρέδωσε τό πνεῦμα του, κατά τό «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν Σου, έσποτα», ὁ ἡλικίας 76 ἐτῶν καί ἐπί 45ετίαν Λειτουργός τοῦ Ὑψίστου Πρωτοπρεσβύτερος καί θεολόγος π. Ἄγγελος Τόλιας. Ἐγεννήθη εἰς τό χωρίον Κάψαλα Στύρων Εὐβοίας τό 1935 καί ὑπῆρξε ὁ πρῶτος υἱός τῶν εὐσεβῶν γονέων του Πέτρου καί Ἀναστασίας, ἔχων τρεῖς ἀδελφούς, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ τέταρτος, ὁ π. Γεώργιος, εἶναι Ἱερεύς καί Πολύτεκνος, μέ 6 τέκνα, ὅπως καί ὁ π. Ἄγγελος, μέ 6 ἐπίσης τέκνα. Τά 5 εἶναι ἤδη Πολύτεκνα, ἐνῶ ἡ πρώτη κόρη-ἀναστασία εἶναι Μοναχή καί ἡ ἕκτη-σοφία εἶναι Πρεσβυτέρα. Σεμνοτάτη καί εὐλαβεστάτη ὑπῆρξε καί ἡ Πρεσβυτέρα τοῦ π. Ἀγγέλου ήμητρα, ἡ ὁποία ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τό 2003.* ιάκονος καί Ἱερεύς ὁ π. Ἄγγελος ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κυροῦ ιονυσίου, ὑπηρετήσας ἐπί 5ετίαν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Βησσαρίωνος Καλαμ πάκας, ἔπειτα ἐπί 5ετίαν ἐπίσης εἰς τόν Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Περιστερίου καί ἐν συνεχείᾳ ἐπί 35ετίαν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Αἰγάλεω. Ὑπῆρξεν ἐπί πολλά ἔτη ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, τόν ὁποῖον ἀνεκαίνισεν, ἐμεγέθυνε καί ἐκαλλώπισε, λει τουργῶν, μάλιστα τά τελευταῖα εἴκοσιν * Ἔχουμε κάμει ἐκτενές «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνό» της στό τεῦχος ἀρ. 104/2004, σ , ὅπου ἀναφέρονται καί ἀρκετά βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ π. Ἀγγέλου, γιά τόν ὁποῖον ἔλεγε: «Ὑπηρετῶ ὄχι τόν π. Ἄγγελο, ἀλλά ἕναν Ἄγγελο τοῦ Θεοῦ»! ράγγελμα: «τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενος, τέκνα ἔχων ἐν ὑποταγῇ (= ὑπάκουα) μετά πάσης σεμνότητος»! (Α Τιμοθ. 3, 4). Ἔπειθε μέ τήν ἀληθινή στοργή του καί τό ὑπεύθυνο παράδειγμά του. Ὅπως μᾶς διαβεβαίωσαν, «ποτέ δέν παραφερόταν οὔτε σήκωνε χέρι»! Ἦταν πάντοτε γλυκύς καί πραΰς! Τό ἴδιο καί περισσότερο φερόταν καί ὡς Ἐφημέριος, Λειτουργός, Πνευματικός-Ἐξομολόγος καί ἀληθινός Ποιμένας στήν Ἐνορία του, ἀλλά καί πέρα ἀπ αὐτή, «ἔχων μαρτυρίαν καλήν ἀπό τῶν ἔξωθεν» (Α Τιμοθ. 3, 7). Ἦταν προσεκτικός καί ἀπέβλεπε πάντοτε στήν πνευματική οἰκοδομή, ἀποφεύγοντας κάθε ἀφορμή σκανδαλισμοῦ... Ἀξιώθηκε μάλιστα νά ἰδῆ τή σεμνή πρώτη του κόρη ήμητρα, νοσηλεύτρια, ὡς Πρεσβυτέρα καί Πολύτεκνη, μέ 5 παιδιά, ἐνῶ ἡ ἄλλη του κόρη, ἡ Γεωργία, ἐκπαιδευτικός, παρέμει νε ἀφιερωμένη καί ἐργαζομένη ἱερα ποστολικά, χάρη ἀσφαλῶς καί στήν ὑποδειγματική Πρεσβυτέρα-Μητέρα τους. Τέλος ἐδῶ, ὁ μακαριστός π. Σπυρίδων φλεγόταν κυριολεκτικά ἀπό ἱεραποστολικό ζῆλο, βοηθώντας συνεχῶς, ἀφανῶς καί ἐμφανῶς, μέσῳ καί τῶν πνευματικῶν του τέκνων, τήν Ὀρθόδοξη Ἐξωτερική Ἱεραποστολή, ὅπως καί τήν ἐσωτερική καί προνοιακή Ἱεραποστολή. Γιατί ἦταν ἀφιλοχρήματος, ὅπως καί συνειδητά ἀφιλόδοξος καί ἰσόβια ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος. Καί φυσικά, ἦταν καί φιλοπολύτεκνος καί γενναιόδωρος ωρητής τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της. Μάλιστα ἡ Πρεσβυ- 17 tefxos 125.indd 17 10/3/2010 2:29:10 ìì

18 ἔτη, καθημερινῶς, ἀπό βαθείας πρωίας ἕως βαθείας νυκτός, διαμένων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν. ιότι ἐτέλει ἀπό τῆς 5ης πρωϊνῆς καθημερινῶς Μεσονυκτικόν, Ὄρθρον καί θείαν Λειτουργίαν, ὅπως καί Ἑσπερινόν καί Ἀπόδειπνον, ἀλλά καί Παρακλήσεις, τάς δέ ὑπολοίπους ὥρας ἐτέλει τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, ἐξομολογῶν καθ ὅλην τήν ἱερατικήν του ζωήν χιλιάδας κυριολεκτικῶς πνευματικῶν του τέκνων. Χωρίς ὑπερβολήν, ὁ μακαριστός π. Ἄγγελος ὑπῆρξεν ὄντως «λειτουργικὸν πνεῦμα» (Ἑβρ. 1, 14), ἐπίγειος Ἄγγελος καί σύγχρονος Ἅγιος Νικόλαος Πλανᾶς ( )! Εἰς τάς Λειτουργίας του καί τάς κατ ἰδίαν προσευχάς του ἐμνημόνευε χιλιάδας ὀνομάτων, τά ὁποῖα ἐφύλασσεν ἐπί καιρόν καί μέρος αὐτῶν μετέφερε μαζί του, ὅ ταν ἐταξίδευεν! Ἦτο καί φιλαγιορείτης, συνδεόμενος ἰδιαιτέρως μετά τοῦ μακαριστοῦ Ἱ- ερομονάχου Γ. Ἐ - φραίμ Κατουνα κιώτου, τοῦ Ὁ - σίου Γέρον τος Παϊ σίου καί τῆς Ἱ. Μ. οχειαρίου, εὐλαβούμενος πολύ τήν Παναγίαν Γοργοϋπήκοον. Ἦτο πρᾶος καί πολύ ἐλεήμων. Ἔδιδε συνεχῶς ἐλεημοσύνην ὅ,τι τοῦ ἔδιδον καί ὅ,τι εἶχε, μή κρατῶν χρήματα, μολονότι Πολύτεκνος, πιστεύων καί τηρῶν τό «οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ»! (Ψαλμ. 33, 11). Τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας του προέστησαν οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Νικαίας κ. Ἀλέξιος καί Γλυφάδας κ. Παῦλος, ἐνῷ συνιερούργησαν καί παρέστησαν περί τούς Ἱερεῖς, ἀλλά καί Μοναχοί μετά χιλιάδων κόσμου! Ἡ δέ σορός τοῦ μακαριστοῦ Λειτουργοῦ καί Πνευματικοῦ ἐτάφη εἰς τήν νέαν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Νηπίων, εἰς τήν περιοχήν Πάνακτος ( ερβενοχωρίων), ὅπου ἔχει ταφῆ καί ἡ Πρεσβυτέρα του ΗΜΗΤΡΑ ( 2003)*. Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν! Μ.Ν.Μ. (Ἀναδημοσίευσις ἀπό τήν Ἐφημ. «Ὀρθ. Τύπος» , σ. 7). * Συνιστοῦμε τή μελέτη τοῦ «Φιλοπολυτεκνικοῦ Μνημοσύνου» της (βλ. προηγ. σημ. τῆς σ. 17) ἀπό τίς Πρεσβυτέρες καί μάλιστα ἀπό τίς εὐσεβεῖς νέες, πού δύσκολα ἤ σπάνια θέλουν καί δέχονται νά γίνουν Πρεσβυτέρες τέρα του ὑπῆρξε καί ἱδρυτικό Μέλος της καί Μέλος τοῦ ιοικητικοῦ Συμβουλίου. Πλήρης ἡμερῶν καί ἔργων ἀγαθῶν, μετά ἀπό δικιμασία καρδιοπαθείας, πού ὑπέμεινε ὑποδειγματικά, ἔκλεισε ὁ ἐπίγειος κύκλος τῆς θεάρεστης ζωῆς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Σπυρίδωνα τήν 26η Ἀπριλίου τοῦ 2009 καί ἀνοίχθηκε ὁ ἐπουράνιος καί αἰώνιος, ὅπου συνεχίζει λειτουργῶν στό Ὑπερουράνιο Θυσιαστήριο, δεόμενος ὑπέρ πάντων τῶν φυσικῶν καί πνευματικῶν του τέκνων καί φίλων. Τήν εὐχή Σου νά ἔχουμε, Σεβαστέ Γέροντα, καί Αἰωνία Σου ἡ Μνήμη. Ἀμήν. Ἀπό Προσκύνημα στούς Ἁγίους Τόπους. Στήν ἱερατική αὐτή οἰκογενειακή φωτογραφία ἡ Πρεσβυτέρα- ήμητρα εἶναι ἡ 1η κόρη τοῦ π. Σπυρίδωνος καί ὁ σύζυγός της Ἱερεύς π. Θεόδωρος Γεωργίου, γιός Πολυτέκνων ἐπίσης ἀπό 5 παιδιά- ἀδέλφια, εἶναι ἱερατικός Προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως, εὐλαβέστατος καί δραστηριότατος. Γι αὐτόν ὅμως θά χρειασθῆ ἰδιαίτερη ἀναφορά σέ ἄλλο τεῦχος. tefxos 125.indd 18 10/3/2010 2:29:13 ìì

19 ΤΟ ΡΑΜΑ τῶν θεληματικά ΟΛΙΓΟΤΕΚΝΩΝ! Πρόκειται γιά δράμα ψυχοσωματικό ἀπό τά παιδιά τους. Γιατί τό ἕνα (1) παιδί συνήθως γίνεται καί εἶναι... τύραννος, μολονότι τό ἴδιο ἀρχικά δέν φταίει. Ἀλλά καί τά δύο (2) παιδιά συνήθως γίνονται καί εἶναι... ἀντίπαλοι μεταξύ τους καί δύσκολα κοινωνικοποιοῦνται. Ἀντίθετα, τά παιδιά τῶν Πολυτέκνων εἶναι ἤδη κοινωνικοποιημένα ἀπό τήν οἰκογένειά τους, ὅ που βιώνουν τήν ἀληθινή ἀγάπη, τήν ἰσότητα, τήν ἀλληλο προσφορά καί τή δικαιοσύνη. Τά 1 2 παιδιά ὑποσυνείδητα «ἐκδικοῦνται» τούς γονεῖς τους ὡς «φονεῖς» τῶν ἀδελφῶν τους, πού ἐκεῖνοι τά «ἐφόνευσαν» ἀποφεύγοντάς τα ἤ φονεύοντάς τα, μάλιστα μέ ἀντισύλληψη ἐκτρωτική ἤ στειρωτική (βλ. σχετικά στίς σ. 14 καί 27).* Γιατί τό Ἀνθρώπινο Ἔμ βρυο «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» (= ἀπό τήν πρωταρχική στιγμή τῆς συλλήψεως-γονιμοποιήσεώς του) εἶναι ἔμψυχη καί τριαδική Εἰκόνα (=νοῦςλόγος-πνεῦ μα) τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Καί ἀκριβῶς, ἡ βιοῦσα-ζωοποιοῦσα καί κινοῦσα δύναμη τό πρωταρχικό ζυγωτό κύτταρο-σῶμα εἶναι ἡ ἄυλη- ἀσώματη ΨΥΧΗ καί γι αὐτό τό σῶμα εἶναι ἱερό καί ἀπαραβίαστο, ναός Θεοῦ! «Οὐκ οἴδατε ὅτι τό σῶμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπό Θεοῦ καί οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν;» (Ἐπιστ. Α Κορινθ. 6, 19. = έν ἠξεύρετε ὅτι τό σῶμα σας εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖον κατοικεῖ μέσα σας καί τό ἔχετε λάβει ἀπό τόν Θεόν, καί συνεπῶς δέν ἀνήκετε εἰς τόν ἑαυτόν σας; Ἑρμην. Καθηγ. Π. Τρεμπέλα). Ὁ μέγας καί «συστηματικός» Θεολόγος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ αμασκηνός ( ), σέ Τροπάριό Του τῆς Νεκρώσιμης Ἀκολουθίας, ἰδού πῶς διατυπώνει ποιητικά τήν προηγούμενη θεολογική Ἀλήθεια: «Ἀρχή μοι καί ὑπόστασις τό πλαστουργόν Σου γέγονε πρόσταγμα βουληθείς γάρ ἐξ ἀοράτου τε καί ὁρατῆς με ζῷον συμπῆξαι φύσεως γῆθέν μου τό σῶμα διέπλασας, δέδωκας δέ μοι ψυχήν τῇ θείᾳ Σου καί ζωοποιῷ ἐμπνεύσει...». (Ἰδιόμελον. Ἦχος Πλ. Β ). Ἐξάλλου, ὅπως ἔχουμε καί ἄλλοτε γράψει σ αὐτό τό Περιοδικό (ἀρ. 61/ 1994, σ. 20), ὁ βαθύς Τριαδικός Θεολόγος καί Μητροπολίτης Σμύρνης Μητροφάνης, σύγχρονος τοῦ Μεγάλου Φωτίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (Θ αἰ.), ποιητικά ἐπίσης διατυπώνει ὡς ἑξῆς τά προηγούμενα: «Ἵνα τοῖς ἀνθρώποις ἑνικήν τήν τριλαμπῆ Σου δηλώσῃς Θεότητα, πλάσας πρίν (=ἀρχικά) τόν ἄνθρωπον κατά τήν Σήν Εἰκόνα διεμόρφωσας, νοῦν αὐτῷ καί λόγον καί πνεῦμα δούς, ὡς Φιλάνθρωπος». (Α Τροπ. Α ᾨδῆς Τριαδικοῦ Κανόνος Μεσο νυκτικοῦ Α Ἤχου. Πρβλ. «Τό τριλαμπές τῆς μιᾶς Θεότητος...»). Νοῦς-Πατήρ, Λόγος-Υἱός καί Πνεῦμα-Ἅγιον Πνεῦμα ὀνομάζουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες-Θεολόγοι τά Τρία Πρόσωπα- Ὑπο στάσεις τῆς Μιᾶς-«Ἑνικῆς» καί «Τριλαμποῦς» καί ἀδιαίρετης Θεότητος. Εἶναι βέβαια τό Μέγα, ἀλλά Ἀληθινό Μυστήριο, ὅπως μυστηριώδης εἶναι καί ὁ Ἄνθρωπος-Εἰκόνα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γιατί τοῦ Ἀνθρώπου ἡ μία Ψυχή εἶναι τριαδική (νοῦς-λόγοςπνεῦμα), ὡς δυνάμεις ὅμως τῆς Ψυχῆς καί ὄχι ὡς Ὑποστάσεις-Πρόσωπα. Αὐτά τά ἀναλύει θαυμάσια ὁ σπουδαῖος Βυζαντινός Θεολόγος Ἰωσήφ Βρυέννιος (1350; 1432) στόν Γ (τρίτο) Λόγο του «Περί Ἁγίας Τριάδος», ἀπό τόν ὁποῖο παραθέτουμε μικρό ἀπόσπασμα. * Βλ. προηγούμενα τεύχη τῆς Ε.Π.Ο. ἀρ. 68/1995, σ. 5, καί 69/1996, σ καί 15 16, ὅπου ἀξιόλογα σχετικά ἄρθρα εἰδικῶν καί πιστῶν Καθηγητῶν Πανεπιστημίου. 19 tefxos 125.indd 19 10/3/2010 2:29:17 ìì

20 ΤΟ... ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΖΑΛΟΓΓΟ! κτός πό τό πει ρωτικό Ζάλογγο καί τό Χορό το Θανάτου τ ν Σουλιωτισσ ν, τό 1803, πως καί πό τό Μακεδονικό Ζάλογγο, τ ς ραπίτσας τ ς Νάουσας, τό 1822, ΥΠΑΡΧΕΙ καί ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΖΑΛΟΓ- ΓΟ, τ ς Κουνάκα-Βαζελώνας, στίς 16 πριλίου δ λοιπόν, σ να μεγάλο Σπήλαιο τ ς Κουνάκας, κρύφθηκαν Πόντιοι καταδιωκόμε νοι πό τούς Τούρκους. Τελικά μως πείνα τούς νάγκασε νά παραδοθο ν, ΕΚΤΟΣ πό 26 γυνα κες καί νεάνιδες, ο πο ες, γιά ν ποφύγουν τήν τίμωση, λλά καί τό θάνατο, πεσαν στόν παρακείμενο ποταμό το χωριο Γέφυρα καί α τοθυσιάσθηκαν, παρά τίς προσπάθειες συμπατριωτ ν τους νά τίς διασώσουν. Α ωνία τους Μνήμη! ΥΠΑΡΧΕΙ κόμη καί παράλληλο ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΖΑΛΟΓΓΟ! Τόν πρίλιο το 1821 Τουρκαλβανοί το Κεχαγιάμπεη βίασαν 18 λληνίδες, νέα κορίτσια, στό ργος τ ς Πελοποννήσου. Καί ο 18 α τοθυσιάσθηκαν, πέφτοντας σέ πηγάδια! ΑΡΑΓΕ σέ λλους λαούς, μή ρθοδόξους, πάρχουν τέτοια μεγαλειώδη παραδείγματα; Μ λλον χι... «τιμή τιμή δέν χει καί χαρά σ τον πού τήν χει»! «...Ἐπεί (= ἐπειδή) εἰκών τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος καί λέγεται καί ἐστι (= εἶναι), κατά τήν τῆς ψυχῆς διάπλασιν, οὐ κατά τήν τοῦ προσώπου μορφήν, δεῖ πάντα τά ἐν τῇ εἰκόνι ταύτῃ κατά χάριν φαινόμενα, κατά φύσιν πιστεύειν ὑπάρχειν ἐν τῷ ἀρχετύπῳ... Ἐν τῇ ἀνθρωπείᾳ τοίνυν ψυχῇ νοῦς θεωρεῖται καί λόγος καί πνεῦμα, ἅμα μονάς τά αὐτά καί ἅμα τριάς τά αὐτά ἀληθείᾳ καί τρία ταῦτα καί ὄντα ἕν καί οὔτε τό εἶναι τρία κωλύει τό καί ἕν εἶναι ταῦτα, οὔτε τό ἔμπαλιν τό ἕν εἶναι ταῦτα παρεμποδίζει τό καί τρία ὑπάρχειν ἀλλ ὅλον ἐστί καί ἕκαστον ἐν ὅλοις καί ὅλα ὁλικῶς ἐν ἑκάστῳ νοῦς γάρ καί λόγος καί πνεῦμά ἐστιν ἡ ψυχή, καί ἐν νοΐ καί λόγῳ καί πνεύματί ἐστιν ἡ ψυχή οὔτε νοῦς καθ αὑτόν (= μόνος), οὔτε λόγος ἰδίως, οὔτε πνεῦμα χωρίς, ἀλλ ὁμοῦ τά τρία μία ψυχή ὅλη ἐν ὅλῳ τῷ νῷ ἡ αὐτή, καί ὅλος ἐν ὅλῃ τῇ αὐτῇ ὁ νοῦς, καί ὅλη ἐν ὅλῳ τῷ λόγῳ ἡ αὐτή καί ὅλος ἐν ὅλῃ τῇ αὐτῇ ὁ λόγος ὅλη ἐν ὅλῳ τῷ πνεύματι ἡ αὐτή, καί ὅλον ἐν ὅλῃ τῇ αὐτῇ τό πνεῦμα οὐ γάρ ἐκ μέρους ἡ ψυχή ἐν τῷ νῷ ἤ τῷ λόγῳ ἤ τῷ πνεύματι πέφυκεν, ἀλλ ὅλη ἐστίν ἡ αὐτή τελεία τελείως ἐν τοῖς τρισί καί ὅλα τά τρία τέλεια τελείως ἐστίν ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ μᾶλλον δέ ταῦτά ἐστιν ἡ ψυχή...». (Ἰωσήφ Βρυεννίου, «Τά Εὑρεθέντα», ἐπιμέλεια Εὐγενίου Βουλγάρεως, τόμ. Α, ἔκδοσις Β, Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1991, σ ). Ὁ κάθε Ἄνθρωπος λοιπόν δέν εἶναι αὐτοδημιούργητος καί αὐτόνομος. Εἶναι δημιούργημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Ὁποίου δωρεά μεγίστη στόν Ἄνθρωπο εἶναι τό αὐτεξούσιο-ἐλευθερία. Καί ἀκριβῶς, γι αὐτό ὁ Ἄνθρωπος εἶναι ὑπεύθυνος καί ὑπόλογος, τόσο στήν ἐπίγεια ζωή του, ὅσο τελικά καί ἀμετάκλητα στή μεταθανάτια ζωή του, χάρη στήν ἄυλη-ἀσώματη καί κατά χάρη ἀθάνατη Ψυχή του. Αὐτή ἡ πίστη εἶναι πανανθρώπινη, ἔστω καί ἄν ἔχει διαφοροποιηθῆ στίς ποικίλες αἱρέσεις καί πλάνες. Ἀντίθετα, ἡ ὀρθή-ὀρθόδοξη καί ἀληθινή Πίστη διασώζεται μόνο στήν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας, ὅπου ὁμολογοῦμε: «Προσδοκῶ ἀ- νά στασιν νεκρῶν καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος», μέ προηγούμενη ὁμολογία: «...(Πιστεύω)... καί πάλιν ἐρχόμενον (τόν Θεάνθρωπο Ἀναστηθέντα καί Ἀναληφθέντα Χριστό) κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς»- ἀναστημένους καί κρινομένους δίκαια καί τελεσίδικα. 20 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ρ. 125, Μάρτιος 2010 tefxos 125.indd 20 10/3/2010 2:29:17 ìì

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

13 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. «Κύριε αναζωπύρωσε. το έργο σου δια μέσου των χρόνων»

13 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. «Κύριε αναζωπύρωσε. το έργο σου δια μέσου των χρόνων» 13 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «Κύριε αναζωπύρωσε το έργο σου δια μέσου των χρόνων» 28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2017 Αγαπητοί αδελφοί, Με χαρά σας προσκαλούμε στο 13ο Συνέδριο της Αδελφότητας

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανάγκες των συμπολιτών για ένα ζεστό πιάτο φαί απλώνονται σε όλο το φάσμα του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Οι ανάγκες των συμπολιτών για ένα ζεστό πιάτο φαί απλώνονται σε όλο το φάσμα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οι ανάγκες των συμπολιτών για ένα ζεστό πιάτο φαί απλώνονται σε όλο το φάσμα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Μετά από επτά χρόνια κρίσης στις συνήθεις «ύποπτες» γειτονιές της φτώχειας και της ανέχειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα;

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα; ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Θ.Ε. 1 - Δ.Ε. 5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ερμηνεία της αγιότητας και αντίληψη των χαρακτηριστικων της ζωής και του έργου των αγίων της εκκλησίας. Όψεις της αγιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων Π.Εν.Ε.Π

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων Π.Εν.Ε.Π Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων Π.Εν.Ε.Π ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πλ. Ελευθερίας 22, 105-53 Αθήνα Τηλ. 210.3226.635-210.3243.408 Fax 210.3255.363

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Περιεχόμενα Πρόλογος Α ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Ἀντιφώνηση κατά τό μικρό μήνυμα ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς Χειροτονητήριος λόγος τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η νηστεία κάνει θαύματα

Η νηστεία κάνει θαύματα Η νηστεία κάνει θαύματα Έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης δείχνει ότι οι διατροφικές επιταγές της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι άκρως ευεργετικές για την υγεία των παιδιών Οι ειδικοί λένε ότι η αποχή από τις

Διαβάστε περισσότερα

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου Λαμπρή, αλλά και συνάμα λιτή ήταν η Ακολουθία στην γυναικεία Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, που τελέστηκε το Σάββατο της Διακαινησιμού προεξάρχοντος του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 1 Τα Δικαιώματα Των Παιδιών Μαθητές : Νίκος Τσουκανάς Σπύρος Κούφαλης Αναστάσης Παπαχρήστος Σπύρος Φραγκούλης Τάσος Χούσος Εκπαιδευτικοί Δρεπανόπουλος Νίκος, Γυμναστής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Κατά την απονομή των βραβείων Νόμπελ Λογοτεχνίας στον ποιητή το Γιάννης Μακρυγιάννης

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Κατά την απονομή των βραβείων Νόμπελ Λογοτεχνίας στον ποιητή το Γιάννης Μακρυγιάννης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε Συνάδελφοι, με θλίψη ενημερώθηκα για την επίθεση που εξαπολύσατε εναντίον του συνόλου των πολύτεκνων εκπαιδευτικών, με την

Προς την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε Συνάδελφοι, με θλίψη ενημερώθηκα για την επίθεση που εξαπολύσατε εναντίον του συνόλου των πολύτεκνων εκπαιδευτικών, με την Προς την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε Συνάδελφοι, με θλίψη ενημερώθηκα για την επίθεση που εξαπολύσατε εναντίον του συνόλου των πολύτεκνων εκπαιδευτικών, με την επιστολή σας προς τον κ. Υπουργό Παιδείας από 31/10/2007. Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Άγιο Πνεύμα και Πνευματικότητα Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τα λόγια: «Σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είτε έχουμε βαπτιστεί είτε όχι (δείτε Ματθ. 28/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) Απονέμεται στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Σταύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα