Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL DEPARTMENT OF ESSENTIAL MEDICAL LESSONS Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ : TEI AΘΗΝΑΣ Σχολή : EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα : ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος : Xειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο 2009 Τόπος : ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : MAΪΟΣ 2010 AΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ , ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλ Ηλ. Ταχ.: AG. SPYRIDONOS , EGALEO, GREECE Tel

2 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης Ανάλυση θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας 11 2.Παρουσίαση του Τμήματος Γεωγραφική θέση του Τμήματος Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος.18 3.Προγράμματα Σπουδών Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και της κοινωνίας Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Το εξεταστικό σύστημα Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 43 Β. Αντιμετώπιση του πόνου Διδακτικό έργο Αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου Διαθέσιμα Μέσα και Υποδομές Βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα Συνεργασίες με εκπιαδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Ερευνητικό έργο Προαγωγή της έρευνας στο Πλαίσιο του Τμήματος Ερευνητικές υποδομές..118 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

3 2 5.4.Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΕΠ του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος Συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς Σύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα Βαθμός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικές και ερευνητικές) Βαθμός διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού Βαθμός διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη διαχείρηση οικονομικών πόρων Συμπεράσματα Κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος όπως προκύπτουν από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία Σχέδια βελτίωσης Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των Θετικών σημείων Προτάσεις προς δράση από τη διοίκηση του Ιδρύματος Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία Πίνακες Παραρτήματα 202 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

4 3 Πρόλογος Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και με τους ακόλουθους στόχους: 1. Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος 2. Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης 3. Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης 4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό 5. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του. Κατά τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφονται τα σημαντικότερα πορίσματα που προκύπτουν από τη σύνθεση των στοιχείων, τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος, αναφορικά με το υφιστάμενο και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία εγκρίνεται από το Τμήμα και ακολούθως διαβιβάζεται, μέσω της ΜΟΔΙΠ, στην ΑΔΙΠ, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης. Υπεύθυνη για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), που ορίζεται από το Τμήμα για τη διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΕΑ βασίζεται στα στοιχεία που έχει συλλέξει το Τμήμα και που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις τους. Ωστόσο, η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν πρέπει να αναλώνεται στην απλή παράθεση των στοιχείων αυτών, αλλά να υπεισέρχεται κριτικά στην ανάλυση και αξιολόγησή τους, με στόχο την συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων που θα οδηγήσουν στην βελτίωση της ποιότητας του Τμήματος. Και τούτο, επειδή, σύμφωνα με τον νόμο 3374/2005, «η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης συνεκτιμάται κατά τη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ακαδημαϊκής Μονάδας ή του ιδρύματος». Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Πολιτείας, προϋποθέτει κατά κανόνα το επόμενο στάδιο, αυτό της Εξωτερικής Αξιολόγησης. Λεπτομέρειες σχετικά με το τελικό αυτό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν στα Τμήματα κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το παρόν κείμενο αποτελεί πρότυπο σχήμα δομής και περιεχομένων της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η διάρθρωσή του αντιστοιχεί πλήρως στις βασικές ενότητες των κριτηρίων που αναλύονται στο έντυπο της ΑΔΙΠ με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα: προγράμματα σπουδών, διδακτικό έργο, ερευνητικό έργο, στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης, σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές. Πέρα από τα ανωτέρω, περιλαμβάνεται στην ΕΕΑ συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της ίδιας της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης μέσα στο Τμήμα, καθώς και τα συμπεράσματα και τα σχέδια βελτίωσης της ποιότητας του Τμήματος. Γίνεται έτσι ευνόητο ότι η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σύμφωνα με το προτεινόμενο Πρότυπο Σχήμα και η συμπλήρωση των Πινάκων που την συνοδεύουν (βλ. κατωτέρω, σελ. 14 κ.ε.) προϋποθέτει την σύνθεση στοιχείων που καταγράφονται από όλα τα μέλη του Τμήματος στα ειδικά απογραφικά δελτία (βλ. Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος και Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο έντυπο της ΑΔΙΠ με τίτλο «Απογραφικά Δελτία και Ερωτηματολόγιο Μαθήματος/Διδάσκοντος για τους Φοιτητές», Έκδοση 1.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα), και παράλληλα αξιοποιεί τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει το τεύχος «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα. Όλα τα προαναφερθέντα έντυπα, καθώς επίσης και οδηγίες για την συμπλήρωση ή αξιοποίησή τους δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ (http://www.adip.gr). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

5 4 Η χρήση του προτεινόμενου ενιαίου Πρότυπου Σχήματος για τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης όλων των Τμημάτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης επιβάλλεται από την ανάγκη αναγωγής των στοιχείων και των συμπερασμάτων που αφορούν τα επί μέρους Τμήματα στο επίπεδο του οικείου Ιδρύματος (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) και, τελικά, σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα Τμήματα μπορούν να προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες που απηχούν τις ιδιαιτερότητές τους, διευκρινίζοντας σε κάθε περίπτωση με σαφήνεια το περιεχόμενο (τι και πώς;) και τη λογική (γιατί;) της διαφοροποίησής τους. Εύλογο είναι, ιδίως κατά την τρέχουσα, πρώτη εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, ότι δεν θα είναι πάντα δυνατή η κάλυψη όλων των σημείων της έκθεσης. Είναι όμως ευκταίο σε κάθε περίπτωση το Τμήμα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τοποθετηθεί επί όσο το δυνατό περισσότερων από τα σημεία της έκθεσης. Ευνόητο είναι ότι η ΑΔΙΠ, αντιλαμβανόμενη τον ρόλο της ως αρωγού των Τμημάτων στη διαδικασία διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητάς τους, παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να βοηθήσει όπου χρειασθεί. Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος «Γενικό Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων» της Σχολής Επαγγελμάτων και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Πρόκειται ουσιαστικά σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του. Υλοποιεί την πολιτική του Τμήματος για ακαδημαϊκή αναβάθμιση και ολοκλήρωση στα πλαίσια που χαράζει ο Ευρωπαϊκός Χώρος της ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και προτρέπει η Ελληνική νομοθεσία. Με την παρούσα Έκθεση, το Τμήμα διαμορφώνει και διατυπώνει κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και με τους ακόλουθους στόχους: (1) την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος, (2) την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης, (3) τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης, (4) την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό και (5) τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009 και διήρκεσε δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα, ολοκληρώνεται δε με την παρούσα έκδοση. Υπεύθυνη για την σύνταξη της Έκθεσης ήταν η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος. Στο έργο της ΟΜΕΑ ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά το σύνολο των μελών του Τμήματος (Ε.Π., Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες, Ε,Τ.Π., Διοικητικό Προσωπικό και φοιτητές των 14 Τμημάτων της Σ.Ε.Υ.Π., οι οποίοι συμπλήρωσαν τα απογραφικά δελτία μαθήματος/διδάσκοντος για τα μαθήματα του ΓΤΒΙΜ και τους καθηγητές του Τμήματος). Η παρούσα έκθεση βασίστηκε στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (Παράρτημα , και , ), σε στοιχεία που συλλέχθηκαν απευθείας από τα μέλη του Τμήματος, καθώς και από τα αρχεία και τα πρακτικά των Συλλογικών Οργάνων του Τμήματος. Η έκθεση υπεισέρχεται όσο το δυνατόν κριτικά στην ανάλυση και αξιολόγηση των συλλεχθεντων στοιχείων, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας του Τμήματος. Η έκθεση έλαβε τη δυνατή δημοσιότητα που είναι εφικτή μέσα στα πλαίσια του Τμήματος, ενώ η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος βοήθησε σχετικά ικανοποιητικά την ΟΜΕΑ καθόλη τη διάρκεια της συγγραφής της. Η διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και η διάρθρωση του κειμένου της έκθεσης αξιολόγησης αντιστοιχεί στις βασικές ενότητες των κριτηρίων της ΑΔΙΠ (Παράρτημα και ). Στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 100 Διαγράμματα με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση των επιτευγμάτων του Τμήματος και την επισήμανση των σημείων που χρήζουν βελτίωσης για την επίτευξη των στόχων του και για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Τμήματος. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Γενικού Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ολοκλήρωσε και παρουσιάζει με την παρούσα έκδοση που αποτυπώνει τη συλλογική δουλειά, της τελευταίας πενταετίας (ακαδ. έτος ακαδ. έτος ), για τη δημιουργία της οποίας βοήθησε με πολύ ζήλο, η Πρόεδρος και συντονίστρια της ΟΜΕΑ και των μελών ΕΠ του Τμήματος, έτσι ώστε να λάβει τη σημερινή της μορφή για την οποία το ΓΤΒΙΜ μπορεί να είναι υπερήφανο. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

6 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Γενικού Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων συγκροτήθηκε με την αρ. 1/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (Παράρτημα 12-1), αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: Aνθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Α Τομέα Βενετίκου Μαρία, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Β Τομέα Φαλάρας Βασίλειος. Καθηγητής, Υπεύθυνος Γ Τομέα Χανιώτης Φραγκίσκος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Β Τομέα Κουκαδάκης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Σπουδαστών, με Αναπληρωτή τον σπουδαστή κ. Ηλιόπουλο. Η ανωτέρω Επιτροπή, έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη του Τμήματος για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους σπουδαστές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π. Στην πρώτη της Συνεδρίαση η Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος ορίζει ως υπεύθυνη για το συντονισμό των ενεργειών της Oμάδας εσωτερικής αξιολόγησης, την κ. Φραγκίσκη Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια και Τομεάρχη του Α ΤΟΜΕΑ Μαθημάτων του Τμήματος. Αποφασίζεται κάθε υπεύθυνος Τομέα να δώσει τα ερωτηματολόγια α) εξαμηνιαίου μαθήματος, β), ατομικού βιογραφικού και, γ) των σπουδαστών, στο τακτικό (Ε.Π.), και έκτακτο (Ε.Ε.Π.) προσωπικό του Τμήματος, και στους ενδιαφερομένους σπουδαστές. για συμπλήρωση. Η Εσωτερική Αξιολόγηση αφορά το Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; H ΟΜΕΑ του Γενικού Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων συνεργάστηκε με όλα τα μέλη ΕΠ, ΕΤΠ, ΕΕΠ, ΔΠ του Τμήματος, όπως και με άλλα Τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και συγκεκριμένα: 1. Νοσηλευτικής Α 2. Νοσηλευτικής Β 3. Οδοντικής Τεχνολογίας 4. Μαιευτικής και 5. Φυσικοθεραπείας, τα οποία συνέβαλαν εποικοδομητικά στο έργο της, και ιδιαίτερα στην απογραφή των ερωτηματολογίων των φοιτητών τους που αφορούσαν μαθήματα του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. Σκοπός αυτής της συνεργασίας ήταν η βοήθεια στη συλλογή των ερωτηματολογίων των φοιτητών των ανωτέρω τμημάτων, εφόσον το ΓΤΒΙΜ δεν έχει φοιτητές, για λογαριασμό, τόσον του οικείου τμήματος, όσον και των άλλων τμημάτων της ΣΕΥΠ. Τα περισσότερα τμήματα βοήθησαν στην ταξινόμηση και καταγραφή των απαντήσεων των φοιτητών, στα ιατρικά μαθήματα που ανήκουν στο ΓΤΒΙΜ. Πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδριάσεις της ΟΜΕΑ, όπου κυρίως συζητήθηκε η διαδικασία που θα ακολουθούσε το Τμήμα, βασιζόμενη στον χορηγούμενο από την ΑΔΙΠ «Οδηγό εφαρμογής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης» (Παράρτημα 12-2). Στην πρώτη συνεδρίαση συμμετείχαν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στη δεύτερη και τρίτη όλοι οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του Τμήματος. Στις συναντήσεις αυτές, οι οποίες είχαν ενημερωτικό χαρακτήρα, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: Η διαμόρφωση των ερωτηματολογίων που προτείνονται από την ΑΔΙΠ, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των ΤΕΙ γενικά και του Γενικού Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων (Γ.Τ.Β.Ι.Μ.), της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ-Α. Οι διαδικασίες διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων Η επεξεργασία των δεδομένων και Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

7 6 Η σύνταξη της εσωτερικής αξιολόγησης. Στην τέταρτη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (Παράρτημα 12-3) για την στατιστική αξιολόγηση των απογραφικών δελτίων και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τα μέλη σχετικά με τα ατομικά απογραφικά δελτία και με τα απογραφικά δελτία των εξαμηνιαίων μαθημάτων τους. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις της ΟΜΕΑ τόσον μεταξύ των μελών της, όσον και με μέλη ΕΠ και ΕΕΠ του Τμήματος, στην αίθουσα Συνεδράσεων του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. (Α15), προκειμένου να διαμορφωθεί η έκθεση στην τελική της μορφή Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Για την άντληση των πληροφοριών της εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος χρησιμοποιήθηκαν : Τα ερωτηματολόγια των εξαμηνιαίων μαθημάτων που ανήκουν στο τμήμα και που αποτελούν βασικά μαθήματα των τμημάτων της ΣΕΥΠ. Τα ερωτηματολόγια του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος (τακτικού και έκτακτου, και Τα ερωτηματολόγια των φοιτητών. Τα αρχεία του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. (πρακτικά Συμβουλίου, Συνελεύσεων, κ.ά.) Συγκεκριμένα, διανεμήθηκαν στους φοιτητές των Τμημάτων της ΣΕΥΠ που παρακολουθούσαν μαθήματα του ΓΤΒΙΜ, καθόσον το τμήμα δεν έχει δικούς του φοιτητές, και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Γ.Τ.Β.Ι.Μ., (τακτικό και έκτακτο), τα εξής ερωτηματολόγια: 1. Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος, για τους διδάσκοντες,σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (Παράρτημα 12-4). Τα περισσότερα απογραφικά δελτία παραδόθηκαν από τους διδάσκοντες του Γ.Τ.Β.Ι.Μ. στην Γραμματεία του τμήματος, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Συγκεντρώθηκαν απογραφικά δελτία για σχεδόν όλα τα μαθήματα του Τμήματος (θεωρητικά και εργαστηριακά), και οι πληροφορίες που εμπεριέχουν αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στη συγγραφή της παρούσας έκθεσης και παρατίθενται σε διάφορα σημεία της. 2. Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Παράρτημα 12-5), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Συγκεντρώθηκαν τα ατομικά απογραφικά δελτία από τα 35 (38 συνολικά) μέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος (μέλη Ε.Π., Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες), και οι πληροφορίες που εμπεριέχουν αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στη συγγραφή της παρούσας έκθεσης και παρατίθενται σε διάφορα σημεία της. 3. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας, για τους φοιτητές (Παράρτημα 12-6), σε έντυπη μορφή. Στα ερωτηματολόγια οι φοιτητές δεν απάντησαν με υπόδειξη των διδασκόντων στις ερωτήσεις με αριθμούς 15-21, καθόσον δεν υπάρχουν γραπτές ή προφορικές εργασίες τόσον στα Θεωρητικά όσον και στα Εργαστηριακά μαθήματα του ΓΤΒΙΜ, διότι σχεδόν όλα τα μαθήματα του ΓΤΒΙΜ είναι μαθήματα Γενικής υποδομής (ΜΓΥ ) και κορμού (Κο), τα οποία και διδάσκονται σε 13 από τα 15 τμήματα της ΣΕΥΠ, εφόσον όπως ανεφέρθη ανωτέτω το ΓΤΒΙΜ δεν διαθέτει δικούς του φοιτητές. Σε κάποια μαθήματα αν και έγιναν προφορικές ή γραπτές εργασίες, π.χ. Διατροφή- Διαιτολογία, Ψυχολογία, κ.ά., τα αποτελέσματα δεν αηιολογήθηκαν από την ΟΜΕΑ, διότι το δείγμα ήταν πολύ μικρό ώστε να εξαχθούν αποτελέσματα. Παρόμοια, από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές ααφαιρέθηκε και η ερώτηση 28, η οποία αφορά το επικουρικό διδακτικό προσωπικό, το οποίο δεν υπάρχει τουλάχιστον μέχρι την συγγραφή της παρούσας έκθεσης στο ΤΕΙ-Α, παρά μόνο στα Πανεπιστήμια. Σε όσα ερωτηματολόγια εκ παραδρομής η ερώτηση 28, είχε βαθμολογηθεί από τους φοιτητές, αυτή δεν αξιολογήθηκε από την ΟΜΕΑ. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους φοιτητές στο Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε σε ώρα θεωρητικού ή εργαστηριακού μαθήματος του Τμήματος και συμπληρώθηκε ανώνυμα από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν σε φάκελο από σπουδαστές, εκπροσώπους των εξαμήνων σπουδών των Τμημάτων της ΣΕΥΠ, στα οποία διδάσκετο το αντίστοιχο μάθημα του ΓΤΒΙΜ. Σε κάθε φάκελο ανεγράφη το μάθημα θεωρητικό, ή εργαστηριακό, η ημερομηνία, το όνομα του διδάσκοντος και ο αριθμός των ερωτηματολογίων. Ο φάκελος σφραγιζόταν και υπογρφόταν από τον υπεύθυνο φοιτητή, προτού παραδοθεί στη Γραμματεία του ΓΤΒΙΜ, όπου και πρωτοκωλλείτο. Η διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΙΠ, την όγδοη με δέκατη εβδομάδα του εξαμήνου με την πλήρη ευθύνη και αρμοδιότητα των φοιτητών. Η ΟΜΕΑ, ή άλλα μέλη Ε.Π., δεν είχαν καμία συμμετοχή στη διαδικασία. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

8 7 Συγκεντρώθηκαν 2103 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια κατά το χειμερινό εξάμηνο σπουδών και 1514 κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών, από όλα τα μαθήματα του τμήματος (31 Θεωρητικά και 7 Εργαστηριακά), συνολικά δε συγκεντρώθηκαν 3617 ερωτηματολόγια από 230 φακέλους. Κατά μέσο όρο, συγκεντρώθηκαν 16 (SD=+/-8) ερωτηματολόγια ανά μάθημα κατά το Χειμερινό εξάμηνο σπουδών και 17 (SD=+/-11) ερωτηματολόγια ανά μάθημα κατά το Eαρινό εξάμηνο σπουδών. Συνολικά για το ακαδημαϊκό έτος , συγκεντρώθηκαν ανά μάθημα, κατά μέσο όρο 33 (SD=+/-9) ερωτηματολόγια ανά μάθημα κατά το ακαδημαϊκό έτος Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των ερωτηματολογίων (ανά ερώτηση και ανά Θεωρητικό ή Εργαστηριακό μάθημα), αλλά και συγκεντρωτικά επί του συνόλου των μαθημάτων (22ι), παρατίθενται στα Παραρτήματα 12-7, 12-8, και 12-9, αντίστοιχα. Λόγω του ογκώδους δείγματος των απογραφομένων μαθημάτων, κατέστη αναγκαία από την ΟΜΕΑ του Τμήματος, η ταξινόμηση και η κωδικοποίηση των μαθημάτων του ΓΤΒΙΜ, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και το Τμήμα της ΣΕΥΠ που διδάσκετο το θεωρητικό ή εργαστηριακό μάθημα (Παραρτήματα και 12-11), και ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών Χειμερινό (130 μαθήματα, αποτελούμενα από 74 θεωρητικά και 35 εργαστηριακά μαθήματα, Παράρτημα 12-12), ή Εαρινό (91 μαθήματα αποτελούμενα από 56 θεωρητικά και 35 εργαστηριακά μαθήματα, Παράρτημα 12-13), αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα από αυτά τα στοιχεία που αφορούν τις απόψεις των φοιτητών περιέχονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσας έκθεσης με τη μορφή Διαγραμμάτων, ανάλογα με το κριτήριο που εξετάζεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την καλύτερη ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος για τα αποτελέσματα των απογραφικών δελτίων των φοιτητών, η ΟΜΕΑ του Τμήματος εκθέτει αναλυτικά κάθε μάθημα ανά ερώτηση, μεμονωμένα για τα Θεωρητικά (130 μαθήματα αποτελούμενα από 1641 απογραφικά δελτία) και Εργαστηριακά μαθήματα (91 μαθήματα αποτελούμενα από 1976 απογραφικά δελτία), αλλά και για το σύνολο των μαθημάτων του ΓΤΒΙΜ (221 θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα αποτελούμενα από 3617 ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές). Τα παραπάνω στοιχεία εκτίθενται στα Παραρτήματα 12-14, και 12-16, αντίστοιχα. Επίσης, στα αναλυτικά απογραφικά στοιχεία του ερωτηματολογίου μαθήματος/διδασκαλίας, πολλοί φοιτητές στον κενό χώρο του ερωτηματολογίου κατέγραψαν τα σχόλιά τους για τα απογραφόμενα μαθήματα του ΓΤΒΙΜ και για τους διδάσκοντες αυτά. Συγκεντρώθηκαν και κατεγράφησαν από την ΟΜΕΑ του Τμήματος 538 σχόλια φοιτητών, διανεμόμενα 377 στο Χειμερινό εξάμηνο σπουδών, και 161 στο Εαρινό εξάμηνο σπουδών, αντίστοιχα (Παράρτημα Συγκεντρωτικός Πίνακας 1). Τα παραπάνω στοιχεία εκτίθενται αναλυτικά για το κάθε Τμήμα της ΣΕΥΠ (Τμήματα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Δημόσιας Υγιεινής, Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας, Εργοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής Α, Νοσηλευτικής Β, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικής και Οπτομετρίας, Ραδιολογίας & Ακτινολογίας, Φυσικοθεραπείας, και Κονωνικής Εργασίας), στα οποία διδάσκονται τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος, στους Πίνακες 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 και 1.13 (Παραρτήματα , , , , , , , , , , , , και αντίστοιχα). Το Διάγραμμα 1.1. παρουσιάζει τον αριθμό των απαντήσεων που μελετήθηκαν ανά ερώτηση και ανά εξάμηνο. Τα Διαγράμματα 1.2. και 1.3. παρουσιάζουν τον αριθμό των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν (μέγεθος δείγματος), ανά Θεωρητικό και Εργαστηριακό μάθημα του ΓΤΒΙΜ και ανά εξάμηνο (χειμερινό, εαρινό) σπουδών, αντίστοιχα. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ XEIMΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ν= Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Α0 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α8 Α7 Β Β1 Β0 Β2 Β7 Β4 Β6 Β5 Β Β9 Β8 ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β11 Β10 Β12 Γ Β13 Γ1 Γ3 Γ2 Γ4 Γ5 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

10 9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3. ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ.Τ.Β.Ι.Μ. ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν= ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Α1=ΑΝΑΤΟΜΙΑ Α2=ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι Α3=ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Α4=ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β1=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Β2=ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ Β3=ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ 50 0 Α1 Α2 Α3 Α4 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. Β1 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β2 Β Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος; Η έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ κατά το στάδιο της σύνταξής της, συζητήθηκε μεταξύ των μελών της ΟΜΕΑ, σε ιδιαίτερες συνεδριάσεις στο Γραφείο Καθηγητών του Τμήματος (αίθουσα Α15), και με τα υπόλοιπα μέλη ΕΠ του Τμήματος στις Γενικές Συνελεύσεις του Tμήματος, όπου αναλύονταν διάφορα προβλήματα και διαπιστώσεις Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Όπως είναι γνωστό, η εφαρμογή κάθε τι νέου, και ιδιαίτερα στο χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου ανήκουν τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Αυτό συνέβη και κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του Γενικού Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων (Γ.Τ.Β.Ι.Μ.), της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας (Τ.Ε.Ι.Α.) Οι κύριες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εσωτερικής αξιολόγησης του ΓΤΒΙΜ, αφορούσαν τον τεράστιο όγκο των ερωτηματολογίων των σπουδαστών της ΣΕΥΠ, και αυτό, επειδή κάθε τμήμα της ΣΕΥΠ έχει τουλάχιστον δύο μαθήματα Γ.Υ. (Γενικής Υποδομής), που ανήκουν στο ΓΤΒΙΜ, και κάθε ερωτηματολόγιο είχε πολλές ερωτήσεις προς απάντηση (37 ερωτήσεις), χωρισμένες σε πέντε (Α, Β, Γ, Δ, Ε), κατηγορίες. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η καταγραφή των εν λόγω στοιχείων από την ΟΜΕΑ του ΓΤΒΙΜ, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα. Ο φόρτος της εργασίας της ΟΜΕΑ ήταν υπερβολικός, αν ληφθεί υπόψη ότι για την καταγραφή των δεδομένων από 18 απογραφικά δελτία φοιτητών, δαπανήθηκε ένα διήμερο 8ώρου εργασίας, με συμμετοχή και άλλων συναδέλφων προερχομένων από τους επιστημονικούς και εργαστηριακούς Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

11 10 συνεργάτες του Τμήματος. Ως εκ τούτου, η ΟΜΕΑ του Τμήματος αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία στην μεταφορά των δεδομένων από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι φοιτητές σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με τα μαθήματα του ΓΤΒΙΜ (Θεωρητικά ή Εργαστηριακά). Επομένως, όλη αυτή η διαδικασία της μεταφοράς στοιχείων ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα (διάρκεια > 4 μηνών), με αποτέλεσμα να καθυστερεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Η καθυστέρηση αυτή, σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο φόρτο εργασίας των μελών ΕΠ της ΟΜΕΑ και των υπολοίπων μελών ΕΠ του Τμήματος, οδηγεί σε ετεροχρονισμένες αξιολογήσεις των δεδομένων, γεγονός που αποθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της αξιολόγησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΓΤΒΙΜ, το Εργαστήριο της Ανατομίας (εργαστήριο Α Τομέα), γίνεται στα 11 από τα 13 Τμήματα της ΣΕΥΠ. Αν ληφθεί υπόψη ότι κάθε εργαστήριο έχει από φοιτητές, και ότι κάθε Τμήμα έχει κατ ελάχιστο 2 ομάδες και κατά το μέγιστο 3 ή ακόμη και 4 ομάδες, ο αριθμός των ερωτηματολογίων τότε κυμαίνεται από μέχρι χ 11= έως ερωτηματολόγια για τους φοιτητές του ενός από τα τρία Εργαστήρια του Α Τομέα, όπου το κάθε ερωτηματολόγιο έχει για αξιολόγηση τις 25/37 ερωτήσεις σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, και επομένως από 11.οοο απαντήσεις ανά εργαστήριο! Επιπλέον το Τμήμα έχει αρκετούς Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες (ΕΕΠ), με αριθμό ωρών διδασκαλίας σχεδόν προσεγγίζοντα τον αριθμό του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού (βλ. Παράρτημα Συγκεντρωτικός Πίνακας 1), εφόσον το μόνιμο (ΕΠ) προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των Ιατρικών μαθημάτων για τα 13 Τμήματα της ΣΕΥΠ. Επίσης, ικανός είναι ο αριθμός των φοιτητών που είτε δεν συμπλήρωσε καθόλου τα ερωτηματολόγια ή τα συμπλήρωσε μερικώς, μη απαντώντας σε βασικές ενότητες του ερωτηματολογίου, όπως αυτές που αφορούν είτε το μάθημα, είτε τον καθηγητή, ή ακόμα και τον ίδιο τον φοιτητή. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 1.1, ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που άφησαν αναπάντητες μερικές ή και όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου τους, ανέρχεται σε (6495 το χειμερινό εξάμηνο, και 4225 το εαρινό εξάμηνο), γεγονός που δείχνει ότι το 10% των φοιτητών (συνολικός αριθμός δείγματος =95148), δεν έχει κατανοήσει επαρκώς το θέμα της αξιολόγησης και δεν αντιλαμβάνεται το όφελος της αξιολόγησης για τη φοίτησή τους. Αντίθετα, άλλοι φοιτητές προτίμησαν την ενεργό συμμετοχή τους στην αξιολόγηση, εκδηλώνοντας μάλιστα και διάθεση γραπτής αναφοράς θετικών, ή αρνητικών σχολίων σχετιζομένων είτε με το μάθημα, είτε με τον διδάσκοντα (συνολικά 538 σχόλια φοιτητών, σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα 1.1, παράρτημα 12-17) Παρόλα ταύτα, παρά τις παραπάνω δυσκολίες, τόσον από τα έντυπα της αξιολόγησης μαθήματος/ διδασκαλίας των φοιτητών των 13 Τμημάτων της ΣΕΥΠ, όσον και από τα έντυπα του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος, τακτικού και έκτακτου (ΕΠ και ΕΕΠ), συλλέχθηκαν πολλές πληροφορίες που αφορούσαν: 1. το επίπεδο διδασκαλίας του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού θεωρητικού ή εργαστηριακού μαθήματος (Θ+Ε). 2. την επάρκεια ή μη του εκπαιδευτικού υλικού 3. την επάρκεια ή μη της υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού των εργαστηριακών χώρων 4. την επάρκεια ή μη εκπαιδευτικών βοηθημάτων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας 5. την επάρκεια, ποιότητα και την έγκαιρη χορήγηση των συγγραμμάτων 6. την επάρκεια σε βιβλία και τη διαθεσιμότητα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος 7. την επάρκεια και χρήση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου 8. τυχόν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που μπορεί να αφορούν α) τους φοιτητές, β) τον διδάσκοντα καθηγητή, γ) το μάθημα θεωρητικό ή εργαστηριακό, δ) τα χορηγούμενα συγγράμματα, κ.ά. Γενικά, η ανταπόκριση από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, απαρτιζόμενης από το σύνολο των διδασκόντων, μονίμων και μη, αλλά και φοιτητών, δύναται να χαρακτηριστεί αρκετά ικανοποιητική, και αποτελεί θετικό στοιχείο της διαδικασίας. Επίσης, θετικό σημείο αποτελεί η δυνατότητα σύγκρισης του ΓΤΒΙΜ με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπου θα διαπιστώνονται και θα καταγράφονται τα θετικά και αρνητικά σημεία της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, ώστε να διερευνηθούν τα αίτιά τους προκειμένου για τα αρνητικά σημεία, και να δοθεί η δυνατότητα για τη βελτίωσή τους, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγνωρισιμότητα του Τμήματος από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

12 Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Α. Θα βοηθούσε αναμφίβολα, αν η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ-Α είχε καθορίσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τόσο για την υποβολή των απογραφικών δελτίων, όσον και για τη συγγραφή της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης. Β. Θα ήταν σκόπιμη επίσης, η προσαρμογή των ερωτηματολογίων σύμφωνα με τα σχόλια τόσο των φοιτητών, όσο και των διδασκόντων. Γ. Η ύπαρξη, η χρήση και η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων που εμπεριέχονται στα ερωτηματολόγια του εξαμηνιαίου μαθήματος, ατομικού απογραφικού δελτίου για τον διδάσκοντα, και στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του μαθήματος/διδασκαλίας για τους φοιτητές. Δ. Η ευρεία συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού (μέλη ΕΠ, επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες), ΕΤΠ και ΔΠ, αλλά και φοιτητών, κρίνεται αναγκαία, αφενός μεν για την κατανόηση από όλους των προβλημάτων που υπάρχουν, αφετέρου δε για τη συμμετοχή όλων στη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και τη βοήθεια όλων στην αναζήτηση λύσεων επίλυσης των εκάστοτε προβλημάτων. Ε. Ομιλίες και συζητήσεις με όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία σχετικά με την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων, αλλά και με τους φοιτητές σχετικά με τους στόχους της αξιολόγησης, είναι ανάγκη να πραγματοποιούνται κατά την έναρξη των εξαμήνων, πριν τη συγγραφή της έκθεσης από την ΟΜΕΑ του Τμήματος. ΣΤ. Τέλος, η ύπαρξη γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης κρίνεται απαραίτητη, καθόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος από την ΟΜΕΑ να κάνει ταυτόχρονα, τη συλλογή των απογραφικών δελτίων, την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων των ερωτηματολογίων, την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα απογραφικά δελτία των φοιτητών, των καθηγητών και των εξαμηνιαίων μαθημάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, και τη συγγραφή της εσωτερικής αξιολόγησης, παράλληλα με το εκπαιδευτικό-ερευνητικόδιοικητικό έργο της. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

13 12 2. Παρουσίαση του Τμήματος 2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος Το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων, αποτελεί ένα από τα 15 Τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας, και βρίσκεται στο Αιγάλεω (Οδός Αγίου Σπυρίδωνα & Παλληκαρίδη), ένα από τα Δυτικά προάστια της Αθήνας. Η ιστοσελίδα του ΓΤΒΙΜ, βρίσκεται στο διαδικτυακό χώρο του ΤΕΙ-Αθήνας, με ηλεκτρονική διεύθυνση, έχει δε ώς Ιατρικό Τμήμα, έμβλημά του τη ράβδο του Ασκληπιού, τον Ιπποκράτη, και τον όρκο του (εικόνα 1). Εικόνα 1. Ο όρκος του Ιπποκράτη. τηλ. : Υπεύθυνη κατασκευής ιστοσελίδας: Α.Κανέλλου (Αναπλ. Καθηγήτρια ΓΤΒΙΜ) Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

14 Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Όταν το 1983 ιδρύθηκε το ΤΕΙ-Αθήνας μαζί με τα άλλα 14 Τμήματα της ΣΕΥΠ δημιουργήθηκε και το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων (ΓΤΒΙΜ), με σκοπό τη συντονισμένη και εφαρμοσμένη διδασκαλία των ιατρικών μαθημάτων που διδάσκονται στα περισσότερα τμήματα της ΣΕΥΠ. Με την στελέχωσή του, κάλυψε αυτές τις ανάγκες όλων των τμημάτων στην διδασκαλία των Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων. Στο πλαίσιο της αποστολής του αυτής το ΓΤΒΙΜ διαθέτει Ε.Π. και όργανα διοίκησης, όπως και όλα τα άλλα Τμήματα, και συγκεκριμένα: Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). 1 Η στελέχωση του ΓΤΒΙΜ σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα Tο Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων και Πρόνοιας του ΤΕΙ- Αθήνας, κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους , στελεχώνεται από 17 επιστήμονες, 16 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και μια Διατροφολόγο, με μεταπτυχιακές σπουδές, Διδακτορική Διατριβή και συνεχή σύνδεση με την παραγωγική διαδικασία, δηλαδή την μάχιμη Ιατρική. Από αυτούς 12 είναι τακτικοί καθηγητές, ένας αναπληρωτής καθηγητής και δύο επίκουροι καθηγητές. Το Εαρινό εξάμηνο του 2009, μετά από παραίτηση ενός τακτικού μέλους του Τμήματος, το Τμήμα αποτελείται πλέον από 16 μέλη, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία τρεις (3) θέσεις βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή. Στο δυναμικό του ΓΤΒΙΜ εντάσσονται επίσης ένας επίκουρος καθηγητής και ένας καθηγητής εφαρμογών, όλοι προσωποπαγών θέσεων, και συμπληρώνεται με 2 μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ), ενώ αναμένεται και τρίτο μέλος ΕΤΠ για την κάλυψη του ενός (εργαστήριο Πρώτων Βοηθειών), από τα τρία Εργαστήρια του Τμήματος που ανήκουν στον Α Τομέα Μαθημάτων (Ανατομίας, Χειρουργικής, και συναφών μαθημάτων). Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από γραμματέα και την προϊσταμένη της Γραμματείας. To σύνολο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας που καλύπτει το μόνιμο ΕΠ ανέρχεται σε 176 διδακτικές ώρες, από τις οποίες αφαιρούνται 20 ώρες λόγω διοικητικών υποχρεώσεων 6 μελών ΕΠ (Προϊστάμενος, 3 Τομεάρχες, μέλος ΑΔΙΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ-Α). Το σύνολο των ωρών (156) της εβδομαδιαίας διδασκαλίας του ΕΠ προσεγγίζει ποσοστό 50% επί του γενικού συνόλου ωρών διδασκαλίας του Τμήματος. Το υπόλοιπο 50% του γενικού συνόλου ωρών διδασκαλίας καλύπτεται από έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.), αποτελούμενο από Εργαστηριακούς Συνεργάτες κατά κύριο λόγο, και από Επιστημονικούς Συνεργάτες, κατά δεύτερο λόγο (βλ. Συγκεντρωτικό Πίνακα-Παράρτημα 12-17). Είναι απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωση του Τμήματος, με Καθηγητές βαθμίδας Εφαρμογών με σκοπό την κάλυψη όλων των γνωστικών αντικειμένων των 5 Εργαστηρίων που διαπραγματεύεται το Τμήμα (Ανατομίας, Ιστοπαθολογίας, Πρώτων Βοηθειών, Φυσιολογίας, και Διατροφολογίας). Το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τμήματος αποτελείται από (Πίνακας 1): Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

15 14 Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) ΓΤΒΙΜ Τομέας Βαθμίδα Θέση Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο, Ειδικότητα Α Τομέας Μαθημάτων (Ανατομίας, Χειρουργικής και συναφών μαθημάτων) Καθηγήτρια Τακτική Δρ. Α νθούλη-αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη (Τομεάρχης Α Τομέα Μαθημάτων) Ανατομία του Ανθρώπου, Παθολογική Ανατομική Καθηγητής Τακτική Δρ. Βελίκας Ηλίας Ανατομία του Ανθρώπου, Ορθοπεδική Καθηγήτρια Τακτική Δρ. Ευτυχίδου Ελένη Καθηγητής Τακτική Δρ. Καμμάς Αντώνιος (Αντιπρόεδρος ΤΕΙ-Α) Καθηγητής Τακτική Δρ. Οικονόμου Κλεομένης Καθηγητής Καθηγητής Εφαρμογών Τακτική (Μέλος Α.Δ.Ι. Π.) Δρ. Πετρίδης Αγάπιος Πρώτες Βοήθειες, Αναισθησιολογία, Αντιμετώπιση πόνου Ανατομία του Ανθρώπου, Ορθοπεδική Ανατομία του Ανθρώπου, Ουρολογία Ανατομία του Ανθρώπου, Γενική Χειρουργική, Παιδοχειρουργική Προσ/γής Πετρόπουλος Πέτρος Ανατομία του Ανθρώπου, Αγγειοχειρουργική Β Τομέας Μαθημάτων (Φυσιολογίας, Παθολογίας και συναφών) Καθηγήτρια Τακτική Δρ. Βενετίκου Μαρία (Τομεάρχης Β Τομέα Μαθημάτων) Παθοφυσιολογία, Ενδοκρινολογία Καθηγήτρια Τακτική Δρ. Δημουλά Υβόννη Φυσιολογία, Ενδοκρινολογία Καθηγητής Τακτική Δρ. Χανιώτης Φραγκίσκος Φυσιολογία, Καρδιολογία Καθηγήτρια Τακτική Δρ. Χατζηχρήστου Ελένη Παθολογία, Ογκολογία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επίκουρος Καθηγητής Τακτική Δρ. Κανέλλου Αναστασία Διατροφή-Διαιτολογία Προσ/γής Μαξιμιάδης Μιχαήλ Φυσιολογία, Παθολογία Γ Τομέας Μαθημάτων (Νευρολογίας, Ψυχικής Υγείας, Ψυχοπαθολογίας και συναφών) Επίκουρη Καθηγήτρια Τακτική Δρ. Γαλάνη-Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα Καθηγητής Τακτική Δρ. Παπαγεωργίου Ευάγγελος (Προϊστάμενος) Καθηγητής Τακτική Δρ. Φαλάρας Βασίλειος (Τομεάρχης Γ Τομέα Μαθημάτων) Φυσιολογία, Παθολογία Νευρολογία, Ψυχιατρική Νευρολογία, Ψυχιατρική Το σύνολο των ωρών που ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες ανά βαθμίδα ανάθεσης για το ακαδημαϊκό έτος έχει ως εξής (Πίνακας 2): Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

16 15 Πίνακας 2: Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) ΓΤΒΙΜ Κατηγορία Συνεργατών Α Τομέας Β Τομέας Γ Τομέας Σύνολο Επιστημονικοί Συνεργάτες Εργαστηριακοί Συνεργάτες Σύνολο Ωρών Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. 2 Το ΓΤΒΙΜ δεν έχει εγγεγραμμένους Προπτυχιακούς φοιτητές γιατί δεν χορηγεί πτυχία. Αντίθετα όμως, διαθέτει Μεταπτυχικούς φοιτητές, που φοιτούν στα 2 Μεταπτυχικά Προγράμματα του τμήματος, που περιγράφονται παρακάτω, σε σύμπραξη με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αφενός, και με την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφετέρου. Ο αριθμός και η κατανομή των Μεταπτυχιακών φοιτητών των 2 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος στην πενταετία , παρουσιάζεται στους πίνακες και Σκοπός και στόχοι του Τμήματος. Σκοπός του ΓΤΒΙΜ είναι η συντονισμένη και εφαρμοσμένη διδασκαλία των ιατρικών μαθημάτων που διδάσκονται στα περισσότερα τμήματα της ΣΕΥΠ (14/15). To ΓΤΒΙΜ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ιδρύθηκε το έτος 1983, μαζί με τα άλλα τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, είναι μοναδικό και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ΤΕΙ της χώρας, αποτελεί δε τον ακρογωνιαίο λίθο της εφαρμοσμένης διδασκαλίας των βασικών ιατρικών μαθημάτων, τα οποία όπως είναι γνωστό, αποτελούν τη βάση όλων παραϊατρικών επαγγελμάτων Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; Είναι γεγονός ότι τα Τμήματα Τ.Ε.Ι. έχουν, σ ένα βαθμό, κοινό σκοπό και στόχο, όπως καθορίζεται από τον ιδρυτικό νόμο (Ν. 1404/83) των ιδρυμάτων σε συνδυασμό με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του. Συνεπώς πρέπει να γίνει αναφορά και μελέτη αυτής της νομοθεσίας. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1404/83 τα Τ.Ε.Ι, διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση των ίδιων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών από ταα,ε,ι. και έχουν ειδικότερα ως αποστολή: α) να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων ννώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα. β) να συμβάλλουν στη δημι ουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στα πλαίσια τον δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. γ) να υλοποιήσουν το δικαίωμα δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα με τις κλίσεις του και με όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1404/83, τα Τ.Ε.Ι. στα πλαίσια της αποστολής τους: α) συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τόσο των σπουδαστών τους, όσο και των νέων γενικότερα, β) διατηρούν αμφίδρομη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειας τους. γ) συνεργάζονται μεταξύ τους ή με άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύματα ή φορείς ή υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την επίτευξη της αποστολής τους. δ) υπηρετούν την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των αποφοίτων τους και για διαρκή επιμόρφωση του ελληνικού λαού. ε) ενημερώνουν την κοινή γνώμη για την πορεία πραγματοποίησης των στόχων τους. στ) συντονίζουν τις επιδιώξεις τους με εκείνες των Α.Ε.Ι., όπως προβλέπονται με το Ν. 1268/1982, στην κοινή προσπάθεια για μια αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη του τόπου, ζ) παίρνουν μέρος σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

17 16 Σύμφωνα με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 του Ν. 2916/01, όπως τροποποιήθηκε με την παρ, 1 του άρθρου 2 του Ν. 3404/2007, στο πλαίσιο της αποστολής των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του N. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α') και αντιστοίχως στο άρθρο 1 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173 α'), ισχύουν τα ακόλουθα : β) Τα ιδρύματα τον τεχνολογικού τομέα δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στίχων εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση τους: αα) αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, ββ) μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και μεθόδους και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό, τα ιδρύματα τον τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπονδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα, όπως εκάστοτε ορίζεται αυτή και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3549/2008 επανακαθορίστηκαν τα Α.Ε.Ι. της χώρας, στα οποία εντάσσονται πλέον και τα Τ.Ε.Ι., ενώ με άρθρο ι του ίδιου νόμου επανακαθορίστηκε η αποστολή των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το οποίο η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από ταα.ε.ι., που έχουν ως αποστολή : α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.. β) να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. γ) να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. δ) να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιολόγηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.. ε) να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα A.E.Ι. οφείλουν να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο με κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητες τους Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, μέσα από τις σχέσεις συνεργασίας που έχουν αναπτύξει, καθώς και τις συχνές επαφές και τη συμμετοχής τους στα κοινά του Τμήματος, συμμετέχουν στην χάραξη της πολιτικής του Τμήματος και είναι κοινωνοί των στόχων και των προβλημάτων του. Όλο το ΕΠ του ΓΤΒΙΜ, τοποθετήθηκε από την πρώτη στιγμή, θετικά απέναντι στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο (Ν.2916/2001), για την Ανωτατοποίηση των ΤΕΙ. Απόδειξη αυτής της τοποθέτησης του ΕΠ, κατατέθηκε και έμπρακτα με την άμεση αίτηση των περισσοτέρων να κριθούν με το νέο νομικό καθεστώς και να εξελιχθούν στην ανώτατη βαθμίδα, του Καθηγητή. Οι Ιατρικές ειδικότητες των μελών ΕΠ του ΓΤΒΙΜ είναι: Αγγειοχειρουργική, Αναισθησιολογία, Γενική Χειρουργική, Διατροφολογία, Ενδοκρινολογία, Καρδιολογία, Ογκολογία, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Παθολογία, Παθολογοανατομία, Παιδοχειρουργική, Νευρολογία, Ψυχιατρική. Τα δε δύο μέλη ΕΤΠ είναι απόφοιτοι των Τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής και Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠ Β ΤΟΜΕΑ) και Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠ Α ΤΟΜΕΑ), αντίστοιχα. Η συγγραφική δραστηριότητα του Ε.Π. του ΓΤΒΙΜ σε επίπεδο συγγραμμάτων για τους σπουδαστές της ΣΕΥΠ, είναι πλουσιότατη και έχει προσφέρει στα Τμήματά της ΣΕΥΠ, αξιοζήλευτο επίπεδο αυτοδυναμίας. Ανατομική, Φυσιολογία, Παθολογική Ανατομική-Ιστοπαθολογία, Ογκολογία, Φαρμακολογία, Χειρουργική, Ορθοπαιδική, Παθολογία, Γηριατρική, Ψυχιατρική, Ψυχολογία Ασθενών και Πρώτες Βοήθειες είναι τίτλοι εγκεκριμένων βιβλίων που συνεγράφησαν από το ΕΠ του ΓΤΒΙΜ. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010

18 17 Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες των Εργαστηρίων του τμήματος, έχουν εκπονηθεί για τη βοήθεια των εργαστηριακών ασκήσεων και για τη βοήθεια των σπουδαστών, βιβλίο για το εργαστήριο της Φυσιολογίας και 3 CD-R για τα εργαστήρια της Ανατομίας (2) και Ιστοπαθολογίας (1), αντίστοιχα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος πιστεύει σε ένα δυναμικό και συνεχώς βελτιούμενο επίπεδο σπουδών που λειτουργεί με συλλογικότητα και κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών που καθορίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Επιπλέον, η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΓΤΒΙΜ, συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση των παρεχομένων προς τους φοιτητές της ΣΕΥΠ γνώσεων, με : το υψηλό γνωστικό επίπεδο των μελών της την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μέσω συνεργασιών με άλλα ιδρύματα της ημεδαπής τη συμμετοχή των μελών σε όλες σχεδόν τις επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και με αντιπροσωπευτικές συμμετοχές σε επιστημονικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. συνεργασίες που αναπτύσσει με τους θεσμικούς φορείς στους οποίους παρέχει οποιαδήποτε επιστημονική στήριξη και τεκμηρίωση απαιτηθεί Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Βασικά, δεν υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων στόχων του Τμήματος από εκείνους, που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει. Υπάρχει δηλαδή, λόγω της συχνής τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου και της μη ολοκλήρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, σύγχυση σχετικά με την αποστολή των Τ.Ε.Ι. μετά την ένταξή τους στα Α.Ε.Ι. Δεν έχει διευκρινιστεί η αποστολή των Τ.Ε.Ι. ως Α.Ε.Ι. και το κατά πόσο μπορεί αυτή να διαφοροποιείται από τα άλλα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα τα Πανεπιστήμια. Είναι άξιο προσοχής, ότι με τα νέα κριτήρια, μετά την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και την κρίση των στελεχών των, το ΓΤΒΙΜ είναι το μοναδικό τμήμα της ΣΕΥΠ που η συντριπτική πλειοψηφία των Εκπαιδευτικών του έχει κριθεί και έχει καταλάβει τακτικές θέσεις πρώτης βαθμίδας. Η προϋπηρεσία αυτών των Ιατρών-Εκπαιδευτικών σε Νοσοκομειακούς χώρους της Ελλάδας και του εξωτερικού και η συνεχής παρουσία τους στο επιστημονικό και επαγγελματικό προσκήνιο, συνέβαλλε στην οργάνωση των ιατρικών μαθημάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις και απαιτήσεις των ειδικοτήτων τους καθώς επίσης και στην πλαισίωση των θεωρητικών μαθημάτων με σύγχρονα εργαστήρια Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Ένα μεγάλο μέρος των στόχων του Τμήματος, που αναφέρεται κυρίως στη δημιουργία στελεχών υψηλής ποιοτικής στάθμης στο χώρο της Υγείας γενικά, επιτυγχάνονται με τη λειτουργία ενός σύγχρονου και συνεχώς βελτιούμενου επιστημονικού status των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήμτος. Στη ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α υπάγονται εκτός από το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων και άλλα 14 Τμήματα (Αισθητικής, Ακτινολογίας-Ραδιολογίας, Βρεφονηπιοκομίας, Δημόσιας Υγιεινής, Επισκεπτών/ριών Υγείας, Εργοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής Α, Νοσηλευτικής Β, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικής, Φυσικοθεραπείας) με πολύ μεγάλο πλήθος φοιτητών. Αυτοί οι φοιτητές θα κληθούν μελλοντικά να στελεχώσουν το σύγχρονο νοσοκομείο, αλλά και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αντικειμένου τους και να στηρίξουν το κάθε Σύστημα Υγείας ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Στους φοιτητές της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ-Α, που υπολογίζονται για το κάθε εξάμηνο σε περισσότερους από 700, διδάσκουν τα μεν Ιατρικά Μαθήματα ΕΠ του ΓΤΒΙΜ, τα δε μαθήματα ειδικότητας εκπαιδευτικοί των επί μέρους Τμημάτων. Η εκπαιδευτική αυτή δομή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση, είναι δοκιμασμένη με αποδεδειγμένα άριστα αποτελέσματα και καθιστά τον πτυχιούχο ικανό να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος Υγείας, να συμβαδίζει με τις συνεχώς ανανεωμένες εξελίξεις σε μια εποχή ραγδαίων επιστημονικών εξελίξεων και να συνδέει την επιστημονική αντίληψη με την εφαρμοσμένη πρακτική. Η ευαισθητοποίηση και η προσαρμοστικότητα στις πραγματικές διδακτικές ανάγκες των λοιπών Τμημάτων της ΣΕΥΠ υπήρξε πάντα ο οδηγός για τους εκάστοτε υπευθύνους των Τομέων του ΓΤΒΙΜ. Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους όλων των άλλων Τμημάτων προσαρμόζει την διδασκαλία των διαφόρων Ιατρικών Μαθημάτων στις εκάστοτε ανάγκες των διαφόρων Τμημάτων. Δηλαδή διδάσκει εφαρμοσμένα, τα διάφορα Ιατρικά Μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων Τμημάτων. Εκλεκτικά ασκεί μια εφαρμοσμένη διδασκαλία. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) Μάϊος 2010