ΕΛΟΤ ΕΝ xxxx-x ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ ΕΝ xxxx-x ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD"

Transcript

1

2 Xxxx-xx-xx ICS: xx.xxx ΕΛΟΤ ΕΝ xxxx-x ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD You Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες Safety of toys Part 1: Mechanical and physical properties ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΙΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 313, ΑΘΗΝΑ

3

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕN 71-1 έχει την ισχύ Ελληνικού Προτύπου. Αυτό το Πρότυπο αποτελεί την Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-1 και αντικαθιστά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1:1988. Η έκδοση αυτή ταυτίζεται απόλυτα με το κείμενο που εγκρίθηκε την από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς CEN/CENELEC «Κοινοί Κανόνες για τις Εργασίες Τυποποίησης» και τον «Κανονισμό Σύνταξης και Εκδοσης Ελληνικών Προτύπων» του ΕΛΟΤ, αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο είχε επικυρωθεί ως Ελληνικό Πρότυπο την , και η απόδοσή του στην Ελληνική γλώσσα εγκρίθηκε την Την πιστή απόδοση αυτού του Ευρωπαϊκού Προτύπου στην Ελληνική, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς CEN/CENELEC, επιμελήθηκε η Τεχνική Επιτοπή ΤΕ 12 Ασφάλεια Παιχνιδιών. ΕΛΟΤ 2001 Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών Αθήνα

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 71-1 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Ιούλιος 1998 ICS: Αντικαθιστά : ΕΝ 71-1:1988 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ: παιχνίδια, πλαστικά προϊόντα, ξύλινα προϊόντα, γυάλινα προϊόντα, προϊόντα από μέταλλο, προδιαγραφές, όροι κατασκευής, απαιτήσεις ασφαλείας, δοκιμές, φυσικές ιδιότητες, μηχανικές ιδιότητες, συσκευασία, σήμανση, οδηγίες, τεχνικές οδηγίες. Ελληνική έκδοση Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες Safety of toys Part 1: Mechanical and physical properties Securite des jouets Partie 1: Proprietes mecaniques et physiques Sicherheit von Spielzeug Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο έγινε αποδεκτό από τη CEN την Τα μέλη της CEN έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Εσωτερικών Κανονισμών της CEN/CENELEC που καθορίζουν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους δίνεται σ' αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο η ισχύς Εθνικού Προτύπου χωρίς καμία τροποποίηση. Ενημερωμένοι Κατάλογοι και βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν σε τέτοια Εθνικά Πρότυπα μπορεί να παραγγελθούν στην Κεντρική Γραμματεία της CEN ή σε οποιονδήποτε Οργανισμό μέλος της. Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο υπάρχει σε τρεις επίσημες εκδόσεις (στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα). Έκδοση που έγινε με ευθύνη Οργανισμού μέλους της CEN με μετάφραση στην Εθνική του γλώσσα και γνωστοποιήθηκε στην Κεντρική Γραμματεία της CEN, έχει την ίδια ισχύ με τις επίσημες εκδόσεις. Μέλη της CEN είναι οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης των χωρών, Αυστρίας, Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας, Ελβετίας, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ισλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Σουηδίας και Φινλανδίας.

6 EN 71-1 ΕΛΟΤ Περιεχόμενα CEN Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης European Committee for Standardization Πρόλογος... Comité Européen de Normalisation iii Europäisches Komitee für Normung Εισαγωγή...iv 2Πεδίο εφαρμογής...1 Κεντρική Γραμματεία: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels Τ 1998 CEN - Ολα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο είναι κατοχυρωμένα παγκοσμίως για τα μέλη της CEN 3Τυποποιητικές παραπομπές Ορισμοί Γενικές απαιτήσεις Παιχνίδια για παιδιά κάτω των 36 μηνών Συσκευασία Σήμανση και οδηγίες χρήσης (βλ. Γ 34) Μέθοδοι δοκιμών...28 Παράρτημα Α (τυποποιητικό) Καψούλια επίκρουσης ειδικά για παιχνίδια- Απαιτήσεις Παράρτημα ΖΑ (ενημερωτικό)...53 Σημεία του παρόντος ευρωπαϊκού προτύπου που αφορούν βασικές απαιτήσεις ή άλλες διατάξεις οδηγιών της ΕΕ. 53 Παράρτημα Β (πληροφοριακό)...55 Οδηγός απαιτήσεων ανά κατηγορία παιχνιδιών Παράρτημα Γ (πληροφοριακό)...57 Ιστορικό και αιτιολόγηση των απαιτήσεων του παρόντος ευρωπαϊκού προτύπου...57 Παράρτημα Δ (ενημερωτικό)...69 Βιβλιογραφία...69 ii

7 Πρόλογος Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο εκπονήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 52 για την «ασφάλεια των παιχνιδιών», η γραμματεία της οποίας τελεί υπό την ευθύνη του Δανικού Οργανισμού Προτύπων (DS). Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο αντικαθιστά το EN 71-1:1988 (συμπεριλαμβανομένου του Διορθωτικού 1:1989). Στο παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο πρέπει να δοθεί η ισχύς εθνικού προτύπου, με δημοσίευση ταυτόσημου κειμένου ή με επικύρωση, το αργότερο έως τον Ιανουάριο του Κάθε αντιτιθέμενο εθνικό πρότυπο πρέπει να αποσυρθεί μέχρι τον Ιανουάριο Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο εκπονήθηκε κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών προς τη CEN και υποστηρίζει βασικές απαιτήσεις Οδηγίας/ιών της ΕΕ Οσον αφορά τη σχέση με Οδηγία(ες) ΕΕ, βλ. πληροφοριακό Παράρτημα ΖΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προτύπου. Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της CEN/CENELEC, οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης των ακόλουθων χωρών έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία. Το παρόν πρότυπο αποτελεί το πρώτο μέρος του ευρωπαϊκού προτύπου για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Το παρόν μέρος του ΕΝ 71 είναι το αποτέλεσμα αναθεώρησης του ΕΝ 71-1:1988. Οι κυριότερες αλλαγές του παρόντος μέρους του ΕΝ 71 σε σχέση με το ΕΝ 71-1:1988 είναι οι ακόλουθες: - εισαγωγή εκτενούς καταλόγου ορισμών - αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, περιορισμών σχετικά με το σχεδιασμό, προς όφελος μιας προσέγγισης που αναπτύχθηκε με σκοπό τη μείωση των κινδύνων - εισαγωγή αυστηρότερων απαιτήσεων και δοκιμών όσον αφορά παιχνίδια για παιδιά κάτω των 36 μηνών και παιχνίδια για παιδιά που είναι πολύ μικρά για να κάθονται χωρίς βοήθεια - εισαγωγή απαιτήσεων όσον αφορά καψούλια επίκρουσης ειδικά σχεδιασμένα για παιχνίδια καθώς και όσον αφορά την ακουστική. Περισσότερο αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την ακουστική θα εφαρμοστούν τρία χρόνια μετά την ημερομηνία διάθεσης του παρόντος μέρους του ΕΝ 71 - εισαγωγή απαιτήσεων όσον αφορά τις προειδοποιητικές ενδείξεις για μπαλόνια, ποδήλατα-παιχνίδια και παιχνίδια τα οποία προορίζονται να φέρουν το βάρος παιδιού κάτω των 36 μηνών καθώς και παιχνίδια που περιλαμβάνουν μονόκλωνα νήματα. Τα παρόν πρότυπο εμπεριέχει πέντε παραρτήματα: - Παράρτημα Α (τυποποιητικό) Καψούλια επίκρουσης ειδικά σχεδιασμένα για παιχνίδια. - Παράρτημα Β (ενημερωτικό) Οδηγός απαιτήσεων ανά κατηγορία παιχνιδιών. - Παράρτημα Γ (ενημερωτικό) Ιστορική αναδρομή και αιτιολόγηση. - Παράρτημα Δ (ενημερωτικό) Βιβλιογραφία. - Παράρτημα ΖΑ (ενημερωτικό) Κεφάλαια του παρόντος ευρωπαϊκού προτύπου σχετικά με βασικές απαιτήσεις ή άλλες διατάξεις οδηγιών ΕΕ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Σε χώρες μη μέλη της ΕΕ μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές νομικές απαιτήσεις

8 EN 71-1 ΕΛΟΤ Εισαγωγή Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο για την ασφάλεια των παιχνιδιών αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: - Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες - Μέρος 2: Ευφλεκτότητα - Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων - Μέρος 4: Συλλογή πειραμάτων χημείας και συναφών δραστηριοτήτων - Μέρος 5: Χημικά παιχνίδια πλην συλλογών πειραμάτων χημείας - Μέρος 6: Γραφικό σύμβολο προειδοποιητικής σήμανσης για την ηλικία Σκοπός του προτύπου είναι η μεγαλύτερη δυνατή μείωση των κινδύνων που δεν είναι άμεσα αντιληπτοί από το χρήστη, δεν καλύπτονται ωστόσο οι κίνδυνοι που είναι εγγενείς με τη λειτουργία (για παράδειγμα αστάθεια πατινιών, αιχμηρές βελόνες σε συλλογή εργαλείων ραπτικής κ.λπ.), οι οποίοι είναι εμφανείς στα παιδιά ή στα άτομα που έχουν την επιμέλειά τους. Εφόσον τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται με τον προβλεπόμενο τρόπο, δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για τα παιδιά για τα οποία προορίζονται. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η κανονική ή προβλέψιμη χρήση, με δεδομένη τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών, που συνήθως δεν επιδεικνύουν τον ίδιο βαθμό προσοχής με εκείνον του μέσου ενήλικα χρήστη. Κατά γενικό κανόνα, τα παιχνίδια σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για συγκεκριμένες ηλικίες παιδιών. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ανάλογα της ηλικίας και του σταδίου ανάπτυξης των παιδιών και η χρήση τους προϋποθέτει ορισμένες ικανότητες. Τα ατυχήματα οφείλονται συχνά στο γεγονός ότι το παιχνίδι είτε δίνεται σε παιδιά για τα οποία δεν προορίζεται, είτε χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε. Η επιλογή ενός παιχνιδιού πρέπει επομένως να τυγχάνει μεγάλης προσοχής και προς τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η νοητική και φυσική ανάπτυξη του παιδιού που θα χρησιμοποιεί το παιχνίδι. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν απαλλάσσουν τους γονείς ή εκείνους που έχουν τη φροντίδα του παιδιού από την ευθύνη της επιτήρησης του παιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. iv

9 ΕΛΟΤ EN Πεδίο εφαρμογής Αυτό το μέρος του ΕΝ 71 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για τις μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των παιχνιδιών. Το πρότυπο εφαρμόζεται στα παιχνίδια για παιδιά. Με τον όρο «παιχνίδι» νοείται κάθε προϊόν ή υλικό σχεδιασμένο ή σαφώς προοριζόμενο για να παίζουν παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Αναφέρεται σε καινούργια παιχνίδια και λαμβάνει υπόψη την περίοδο της προβλεπόμενης και κανονικής χρήσης και τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης με δεδομένο τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών. Περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις για τα παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών και για μικρά παιδιά που μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια. Τα μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια, που προορίζονται για να τα κρατάει ή να τα αγκαλιάζει το παιδί, θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου, ως παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Το παρόν πρότυπο καθορίζει επίσης απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση. Το παρόν πρότυπο δεν καλύπτει μουσικά όργανα, αθλητικό εξοπλισμό ή παρόμοια αντικείμενα, περιλαμβάνει ωστόσο τα ομοιώματά τους που χρησιμοποιούνται ως παιχνίδια.. Το παρόν πρότυπο δεν καλύπτει το θέμα της προστασίας των παιχνιδιών από άποψη ηλεκτρολογική. Αυτό το θέμα καλύπτεται από το ΕΝ σχετικά με την «ασφάλεια ηλεκτρικών παιχνιδιών». Επιπλέον, δεν καλύπτει τα ακόλουθα αντικείμενα τα οποία, κατά την έννοια του προτύπου, δεν θεωρούνται παιχνίδια: - χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά παιχνίδια ( βλ. Γ.1), - ομοιώματα σε σμίκρυνση κατασκευασμένα υπό κλίμακα με λεπτομέρειες, για ενήλικες συλλέκτες (βλ. Γ.1), - εξοπλισμοί που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν συλλογικά σε γήπεδα αθλοπαιδιών, - αθλητικοί εξοπλισμοί, - ναυτικοί εξοπλισμοί για χρήση σε βαθιά νερά, - διακοσμητικές κούκλες και κούκλες με τοπικές ενδυμασίες καθώς και άλλα παρόμοια αντικείμενα για ενήλικους συλλέκτες, - «επαγγελματικά» παιχνίδια εγκατεστημένα σε δημόσιους χώρους (μεγάλα καταστήματα, σταθμοί, κ.λπ.) (βλ. Γ.1), - παιχνίδια- γρίφοι συναρμολόγησης (puzzles) με περισσότερα από 500 κομμάτια ή χωρίς πρότυπη εικόνα που προορίζονται για ειδικούς, - αεροβόλα όπλα ( βλ. Γ.1), - πυροτεχνήματα, συμπεριλαμβανομένων καψουλιών επίκρουσης εκτός από τα καψούλια επίκρουσης που είναι σχεδιασμένα ειδικά για παιχνίδια, - σφενδόνες και εκτοξευτές λίθων ( βλ. Γ.1), - παιχνίδια εξακοντισμού μικρών βελών με μεταλλικές αιχμές σε πίνακα, - ηλεκτρικοί φούρνοι, σίδερα σιδερώματος και άλλα λειτουργικά προϊόντα που λειτουργούν με ονομαστική τάση άνω των 24 V, - προϊόντα που περιλαμβάνουν θερμαντικά στοιχεία για χρήση υπό την επίβλεψη ενήλικα σε παιδαγωγικά πλαίσια, - οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (βλ. Γ.1), 1

10 EN 71-1 ΕΛΟΤ - παιχνίδια με ατμομηχανή, - ποδήλατα σχεδιασμένα για αθλητικούς σκοπούς ή για μετακινήσεις σε δημόσιο οδικό δίκτυο, - βιντεοπαιχνίδια που μπορούν να συνδεθούν σε οθόνη και λειτουργούν με ονομαστική τάση άνω των 24V, - πιπίλες για βρέφη, - πιστές απομιμήσεις αληθινών πυροβόλων όπλων, - ψεύτικα κοσμήματα για παιδιά ( βλ. Γ.1). Επίσης, κατά την έννοια του παρόντος προτύπου, τα ακόλουθα αντικείμενα δεν θεωρούνται παιχνίδια: - βοηθήματα επίπλευσης όπως μπρατσάκια κολύμβησης (βλ. Γ.24), - γυαλιά κολύμβησης, γυαλιά ηλίου και άλλα μέσα προστασίας των ματιών καθώς και προστατευτικά κράνη για επιβαίνοντες σε ποδήλατα και τροχοσανίδες (βλ. Γ. 18), - αντικείμενα που ωθούνται από το παιδί σε ελεύθερη πτήση μέσω ελαστικής ταινίας (για παράδειγμα αεροπλάνα, πύραυλοι). Τα αντικείμενα αυτά θεωρούνται εκτοξευτές λίθων (βλ. παραπάνω, ενδέκατο εδάφιο), - τόξα τοξοβολίας με συνολικό μήκος, όταν δεν είναι τεντωμένα, άνω των 120 cm. 3 Τυποποιητικές παραπομπές Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο περιέχει, μέσω χρονολογημένης ή μη χρονολογημένης αναφοράς, διατάξεις και από άλλα δημοσιεύματα. Οι εν λόγω τυποποιητικές αναφορές παρατίθενται σε κατάλληλα μέρη του κειμένου ενώ τα δημοσιεύματα αναγράφονται παρακάτω. Όσον αφορά τις χρονολογημένες αναφορές, οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις οποιουδήποτε από τα εν λόγω δημοσιεύματα ισχύουν για το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο μόνο εφόσον ενσωματωθούν σ αυτό με τροποποίηση ή αναθεώρηση. Όσον αφορά τις μη χρονολογημένες αναφορές ισχύει η πιο πρόσφατη δημοσίευση του σχετικού δημοσιεύματος. IEC 60126: 1973 Ζεύκτες αναφοράς IEC για τη μέτρηση των ακουστικών βαρηκοΐας με χρήση ακουστικών με βυσματοειδή σύζευξη στο αυτί. IEC 60318: 1970 Τεχνητό αυτί IEC, ευρυζωνικού τύπου για τη διακρίβωση ακουστικών για χρήση στην ακοομετρία. IEC 60651: 1979 Μετρητές ηχητικής στάθμης. ΕΝ 60804: 1985 Ολοκληρωτικοί -μέσης τιμής μετρητές ηχητικής στάθμης. EN ISO 868: 1998 Πλαστικά και εβονίτης Προσδιορισμός σκληρότητας διεισδύσεως με χρήση σκληρομέτρου (σκληρότητα κατά Shore). EN ISO 3744:1994 Ακουστική Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου με χρησιμοποίηση της ηχητικής πίεσης Τεχνική μέθοδος για συνθήκες ελευθέρου ηχητικού πεδίου πάνω από ηχοανακλαστικό πεδίο. EN ISO 3746:1995 Ακουστική Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου με χρησιμοποίηση της ηχητικής πίεσης - Συνοπτική μέθοδος με τη χρησιμοποίηση περιβάλλοντος μετρητικής επιφάνειας πάνω σε ηχοανακλαστικό επίπεδο. ISO :1984 Επιφανειακή τραχύτητα Ορολογία Μέρος 2 : Μέτρηση των παραμέτρων επιφανειακής τραχύτητας. ISO 4593: 1993 Πλαστικά Υμένια και φύλλα Προσδιορισμός πάχους με μηχανική σάρωση. ISO 6508:1986 Μεταλλικά υλικά Δοκιμή σκληρότητας Δοκιμή Rockwell (Κλίμακες Α- Β-C-D-F-G-H-K). ISO 7619: 1986 Ελαστικό Προσδιορισμός σκληρότητας εγκοπής με σκληρόμετρα τσέπης. ΕΝ ISO 11201:1995 Ακουστική Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και συσκευές Μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης εκπομπής σε μια θέση εργασίας και σε άλλες καθορισμένες θέσεις Τεχνική μέθοδος σε ουσιαστικά ελεύθερο ηχητικό πεδίου πάνω σε ηχοανακλαστικό επίπεδο. 2

11 ΕΛΟΤ EN 71-1 ΕΝ ISO 11202:1995 Ακουστική Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και συσκευές Μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης εκπομπής σε μια θέση εργασίας και σε άλλες καθορισμένες θέσεις Επιτόπια συνοπτική μέθοδος. ΕΝ ISO 11204:1995 Ακουστική Θόρυβος εκπεμπόμενος από μηχανήματα και συσκευές Μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης εκπομπής σε μια θέση εργασίας και σε άλλες καθορισμένες θέσεις Μέθοδος που απαιτεί περιβαλλοντικές διορθρώσεις. 4 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί. 3.1 Προσιτό Eπαφή υπό τις συνθήκες δοκιμής που περιγράφονται στο 8.10 (προσιτότητα ενός μέρους ή εξαρτήματος παιχνιδιού). 3.2 Παιχνίδι για νερό Αντικείμενο, φουσκωτό ή μη, που προορίζεται να υποστηρίζει το βάρος του παιδιού και χρησιμοποιείται ως παιχνίδι σε ρηχά νερά. 3.3 Eπένδυση Υλικό που συγκολλάται σε εύκαμπτο πλαστικό φύλλο. 3.4 Ατέλεια Τραχύτητα που οφείλεται σε απρόσεκτη κοπή ή σε άσχημο φινίρισμα του υλικού. 3.5 Παιχνίδι που προορίζεται να φέρεται κοντά στο αυτί Παιχνίδι που έχει εμφανώς σχεδιαστεί για να εκπέμπει ήχο και προορίζεται να φέρεται κοντά στο αυτί, δηλαδή σε μια υποθετική θέση που βρίσκεται κανονικά 2,5 cm από την κοντινότερη πλευρά εκπομπής ήχου του παιχνιδιού που μπορεί να τοποθετηθεί κοντά στο αυτί του παιδιού. Παραδείγματα αυτού του είδους παιχνιδιού: τα τηλέφωνα που κουδουνίζουν ή εκπέμπουν ένα μπιπ από το ακουστικό και παιχνίδια με ακουστικά. 3.6 Απότομη αναδίπλωση Ξαφνική ή αναπάντεχη δίπλωση μιας κατασκευής. 3.7 Σχοινί Λεπτό επίμηκες στοιχείο που αποτελείται από ένα εύκαμπτο υλικό και περιλαμβάνει μονόκλωνες ίνες, υφασμένα ή στριμμένα κορδόνια, λωρίδες πλαστικοποιημένου υφάσματος, κορδόνια, κορδέλες και άλλα ινώδη υλικά που αποκαλούνται γενικώς σπάγγοι. 3.8 Ρωγμή Ρήγμα σε ένα υλικό σε όλο το πάχος του. 3.9 Σύνθλιψη Βλάβη ενός μέρους του σώματος που είναι αποτέλεσμα συμπίεσης ανάμεσα σε δύο επιφάνειες. 3.10Μηχανισμός κίνησης 3

12 EN 71-1 ΕΛΟΤ Σύνολο συνδεδεμένων τμημάτων παιχνιδιού από τα οποία το ένα τουλάχιστον, κινείται με τη βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ελατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου μηχανικού μέσου, συμπεριλαμβάνοντας γρανάζια, ιμάντες και μηχανισμούς κουρδίσματος Χείλος Γραμμή που σχηματίζεται από την ένωση δύο επιφανειών, με μήκος μεγαλύτερο των 2,0 mm Διογκούμενο υλικό Υλικό του οποίου ο όγκος αυξάνει όταν έρχεται σε επαφή με το νερό Μέσο στερέωσης Μηχανική διάταξη η οποία στερεώνει δύο ή περισσότερα στοιχεία ενός παιχνιδιού μεταξύ τους (π.χ. οι βίδες) Πληρωτικό υλικό Υλικό που προορίζεται αποκλειστικά να εμπεριέχεται σε παραγεμισμένα μαλακά παιχνίδια Ποδήλατο-παιχνίδι με ελεύθερη τροχοκίνηση Δίτροχο όχημα με ή χωρίς σταθεροποιητές, με ύψος σέλας μικρότερο ή ίσο των 435 mm, το οποίο κινείται αποκλειστικά με τη βοήθεια της μυϊκής δύναμης του χρήστη, κυρίως μέσω πεταλιών αλλά χωρίς μηχανική μετάδοση κίνησης Λειτουργικό χείλος ή λειτουργική αιχμή Χείλος ή αιχμή απαραίτητη για τη λειτουργία του παιχνιδιού (π.χ. πλακίδια μικροσκοπίων, ηλεκτρικοί αγωγοί, βελόνες) Λειτουργικό παιχνίδι Παιχνίδι που λειτουργεί και χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με ένα προϊόν, μία συσκευή ή μια εγκατάσταση που προορίζεται για ενήλικους, ενώ συνήθως αποτελεί ομοίωμα σε σμίκρυνση, όπως π.χ. μία ηλεκτρική κουζίνα που παράγει θερμότητα Χνούδι Στοιχείο από υλικό ινώδους τύπου, το οποίο μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί από παιχνίδια με χνουδωτή επιφάνεια Παιχνίδι που προορίζεται να κρατιέται στο χέρι Παιχνίδι που έχει εμφανώς σχεδιαστεί για να εκπέμπει ήχο και προορίζεται να κρατιέται στο χέρι όπως τα παιχνίδια που κουδουνίζουν, τα παιχνίδια-εργαλεία, τα μουσικά παιχνίδια και τα ομοιώματα όπλων με καψούλια, με εξαίρεση τα παιχνίδια που προορίζονται να φέρονται κοντά στο αυτί, ή παιχνίδια που ενεργοποιούνται από το παιδί ή με το στόμα Γραμμή στροφέα (μεντεσέ) Γραμμή που εκτείνεται κατά μήκος ή παράλληλα με τη γραμμή που προβάλλεται διαμέσου του άξονα περιστροφής ή παράλληλα με αυτόν, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. 4

13 ΕΛΟΤ EN Μεγάλο και ογκώδες παιχνίδι Σχήμα 1 - Ορισμός γραμμής στροφέα Παιχνίδι με εμβαδόν προβολής της επιφάνειας άνω των 0,26m 2 ή με όγκο μετρούμενο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μικρά εξαρτήματα άνω των 0,08 m 3 ή με μάζα μεγαλύτερη ή ίση των 4,5 kg. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Επιφάνεια της βάσης ενός παιχνιδιού με σταθερά πόδια είναι η επιφάνεια που περικλείεται από τις ευθείες γραμμές που συνδέουν τα εξωτερικά άκρα κάθε ποδιού της περιμέτρου Μέγιστο ύψος σέλας Κατακόρυφη απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και την ανώτερη επιφάνεια του καθίσματος, η οποία μετριέται με το κάθισμα σε οριζόντια θέση και το στέλεχος της σέλας τοποθετημένο στο κατώτερο σημείο Σύνδεση μερικής αλληλοκάλυψης Αρθρωση της οποίας ένα χείλος καλύπτει μια παράλληλη επιφάνεια, αλλά δεν είναι απαραιτήτως στερεωμένη μηχανικά σε όλα τα σημεία του μήκους της Συσκευασία Υλικό που συνοδεύει το παιχνίδια κατά την αγορά του, αλλά δεν προορίζεται για παίξιμο Χαρτί Υλικό που διατίθεται στο εμπόριο υπό μορφή χαρτιού ή χαρτονιού και του οποίου το βάρος δεν υπερβαίνει τα 400 g/m Σωματίδιο Τρισδιάστατο στοιχείο μικρού μεγέθους (για παράδειγμα από διογκωμένο πολυστυρένιο). Εξαιρούνται τα ινώδη υλικά Πλαστικό φύλλο Λεπτό φύλλο από πλαστικό, το οποίο αποτελεί μέρος του παιχνιδιού ή της συσκευασίας Βλήμα Αντικείμενο που προορίζεται να εκτοξεύεται στο αέρα, σε ελεύθερη πτήση ή σε τροχιά Παιχνίδι με βλήματα με αποθηκευμένη ενέργεια Παιχνίδι με βλήματα τα οποία εκτοξεύονται μέσω μηχανισμού εκτόξευσης ικανού να αποθηκεύει και στη συνέχεια να ελευθερώνει ενέργεια. 5

14 EN 71-1 ΕΛΟΤ 3.30 Παιχνίδι με βλήματα χωρίς αποθηκευμένη ενέργεια Παιχνίδι με βλήματα τα οποία εκτοξεύονται μέσω ενέργειας που προσδίδεται από το παιδί Κουδουνίστρα Παιχνίδι που σχεδιάζεται για να εκπέμπει ήχο όταν ανακινείται. Προορίζεται για παιδιά πολύ μικρά για να κάθονται χωρίς βοήθεια και που μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από το ίδιο το παιδί είτε από οποιοδήποτε άλλο άτομο Αφαιρούμενο εξάρτημα Τμήμα ή εξάρτημα που προορίζεται να αφαιρείται χωρίς τη βοήθεια εργαλείου Παραγεμισμένο μαλακό παιχνίδι Παιχνίδι με ή χωρίς ένδυμα, του οποίου το σώμα είναι μαλακό, γεμισμένο με μαλακά υλικά που επιτρέπουν την εύκολη συμπίεση του κύριου τμήματός του με το χέρι Σκλήθρα Ακιδωτό θραύσμα Ελατήριο Ελικοειδές ελατήριο Ελατήριο με μορφή πηνίου, βλ. Σχήμα 2, το οποίο λειτουργεί είτε με συμπίεση είτε με έκταση. Σχήμα 2 - Ελικοειδές ελατήριο Ελατήριο συμπίεσης Ελατήριο που επανέρχεται στην αρχική του θέση όταν απομακρύνεται η δύναμη συμπίεσης Ελατήριο έκτασης Ελατήριο που επανέρχεται στην αρχική του θέση όταν απομακρύνεται η δύναμη τάσεως Σπειροειδές ελατήριο Ελατήριο τύπου ωρολογοποιίας (βλ. Σχήμα 3). Σχήμα 3 - Σπειροειδές ελατήριο 6

15 ΕΛΟΤ EN Ζουληχτό παιχνίδι Εύκαμπτο παιχνίδι που περιέχει διάταξη για την εκπομπή ήχου, όταν περνάει ο αέρας από το άνοιγμα που προβλέπεται γι αυτό το σκοπό όταν ζουλιέται, και προορίζεται για παιδιά πολύ μικρά για να κάθονται χωρίς βοήθεια Παιχνίδι που παίζεται σε τραπέζι ή στο πάτωμα Παιχνίδι που προορίζεται να παίζεται πάνω σε τραπέζι ή στο πάτωμα, όπως για παράδειγμα μικρά αυτοκινητάκια, μηχανικά ζωάκια και μεγάλα και ογκώδη παιχνίδια Μασητικό οδοντοφυΐας Παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί για μάσημα και προορίζεται αρχικά για να προσφέρει κάποια ανακούφιση στον πονόδοντο των παιδιών Εργαλείο Κατσαβίδι, κέρμα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση βίδας, κλιπ ή παρόμοιας διάταξης στερέωσης. 5 Γενικές απαιτήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ - O ορισμός των λέξεων με πλάγια γράμματα δίνεται στο κεφάλαιο 3. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στο παράρτημα Γ. 4.1 Υλικά (βλ. Γ.2) Τα παιχνίδια και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια πρέπει να είναι εμφανώς καθαρά και απηλλαγμένα από παράσιτα. Το υλικό αξιολογείται οπτικά, με γυμνό οφθαλμό και χωρίς τη χρήση μεγεθυντικών οργάνων. 4.2 Συναρμολόγηση (βλ. Γ.3) Αν ένα παιχνίδι προορίζεται να συναρμολογηθεί από το παιδί, οι απαιτήσεις του παρόντος μέρους του ΕΝ 71 εφαρμόζονται σε κάθε ένα από τα κομμάτια που δίδεται στο παιδί καθώς και το συναρμολογημένο παιχνίδι. Οι απαιτήσεις για το συναρμολογημένο παιχνίδι δεν εφαρμόζονται σε παιχνίδια στα οποία η συναρμολόγηση αποτελεί σημαντικό μέρος της παικτικής τους αξίας. Αν ένα παιχνίδι προορίζεται να συναρμολογηθεί από ενήλικα, οι απαιτήσεις εφαρμόζονται στο συναρμολογημένο παιχνίδι. Τα παιχνίδια που προορίζονται να συναρμολογηθούν, πρέπει να συνοδεύονται, εάν χρειάζεται, από λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης. Οι οδηγίες πρέπει να ορίζουν, εάν χρειάζεται, αν το παιχνίδι πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα ή αν πρέπει να ελεγχθεί από ενήλικα πριν τη χρήση. 4.3 Εύκαμπτα πλαστικά φύλλα (βλ. Γ.4) Τα παιχνίδια με εύκαμπτα πλαστικά φύλλα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) φύλλα χωρίς επένδυση και με επιφάνεια μεγαλύτερη από 100 mm x 100 mm, όταν δοκιμάζονται σύμφωνα με το (πλαστικά φύλλα, πάχος) πρέπει να έχουν μέσο πάχος 0,038 mm ή περισσότερο, β) φύλλα με μέσο πάχος κάτω των 0,038 mm και με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 mm x 100 mm πρέπει να είναι διάτρητα με καθορισμένες οπές έτσι ώστε να έχει αφαιρεθεί κατ ελάχιστο το 1 % κάθε επιφάνειας 30 mm x 30 mm, 7

16 EN 71-1 ΕΛΟΤ γ) όσον αφορά τα πλαστικά μπαλόνια οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο α) εφαρμόζονται στα διπλά στρώματα πλαστικών φύλλων (το πάχος δηλαδή υπολογίζεται χωρίς να έχει φουσκωθεί ή καταστραφεί το μπαλόνι). 4.4 Σάκοι-παιχνίδια Οι σάκοι-παιχνίδια από αδιάβροχο υλικό των οποίων η περίμετρος ανοίγματος είναι μεγαλύτερη των 380 mm δεν πρέπει να έχουν διάταξη κλεισίματος με σπάγγο ή κορδόνι. 4.5 Γυαλί (βλ. 5.8 και Γ.5) Προσιτό γυαλί μπορεί να χρησιμοποιείται για την κατασκευή παιχνιδιών που προορίζονται για παιδιά άνω των 36 μηνών εφόσον: α) η χρήση του είναι αναγκαία για τη λειτουργία του παιχνιδιού (π.χ. οπτικά παιχνίδια, γυάλινοι λαμπτήρες φωτισμού, γυαλί σε συλλογές πειραμάτων), β) πρόκειται για υαλοΰφασμα που χρησιμοποιείται για ενίσχυση, γ) είναι υπό μορφή βόλων από συμπαγές γυαλί ή συμπαγών γυάλινων ματιών κούκλας. 4.6 Διογκούμενα υλικά (βλ. Γ.6) Η απαίτηση του 4.6 δεν εφαρμόζεται στους σπόρους που περιλαμβάνονται στις συλλογές καλλιέργειας φυτών. Παιχνίδια και τμήματα παιχνιδιών που αποτελούνται από διογκούμενα υλικά, τα οποία χωρούν τελείως στον κύλινδρο που περιγράφεται στο 8.2, δεν πρέπει, όταν δοκιμάζονται σύμφωνα με το 8.14, να διογκώνονται περισσότερο από 50 % κατά οποιαδήποτε διάσταση. 4.7 Χείλη (βλ. Γ.7) Τα προσιτά χείλη δεν πρέπει να παρουσιάζουν υπερβολικό κίνδυνο τραυματισμού: α) τα μεταλλικά ή γυάλινα χείλη παιχνιδιών θεωρούνται ως δυνητικός επικίνδυνα κοφτερά χείλη εάν είναι κοφτερά όπως καθορίζεται στο 8.11 (αιχμηρότητα χειλών). Σε περίπτωση που τα χείλη δεν συμμορφώνονται τις απαιτήσεις της δοκιμής, πρέπει να αξιολογούνται για να προσδιοριστεί αν παρουσιάζουν υπερβολικό κίνδυνο τραυματισμού λαμβάνοντας υπόψη την προβλέψιμη χρήση του παιχνιδιού. Ανεξάρτητα από το είδος των άκρων τους, τα χείλη συνιστάται να δοκιμάζονται σύμφωνα με το ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Τα χείλη μπορούν να είναι αναδιπλωμένα, κυκλοτερή ή σπειροειδή ώστε να καθίστανται απρόσιτα ή να προστατεύονται από επίστρωση πλαστικού ή άλλου παρόμοιου υλικού. β) στις συνδέσεις μερικής αλληλοκάλυψης, εάν η απόσταση μεταξύ μεταλλικού φύλλου μέγιστου πάχους 0,5 mm και της υποκείμενης επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από 0,7 mm, το χείλος του μεταλλικού φύλλου πρέπει να συμμορφώνεται με την απαίτηση του εδαφίου α), γ) τα μεταλλικά χείλη (συμπεριλαμβανομένων των μέσων στερέωσης όπως π.χ. οι κεφαλές στις βίδες) καθώς και τα χείλη από άκαμπτο πολυμερές υλικό δεν πρέπει να εμφανίζουν ατέλειες ικανές να προκαλέσουν πληγές ή εκδορές. Περίσσεια υλικού εύκαμπτων πολυμερών (π.χ. πολυολεφίνες) δεν θεωρείται ατέλεια. δ) Οταν είναι απαραίτητο για την λειτουργία του παιχνιδιού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοφτερά χείλη σε παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά μεγαλύτερα των 36 μηνών (πλάκες και πλακίδια μικροσκοπίων). Οι δυνητικοί κίνδυνοι που παρουσιάζουν τα κοφτερά αυτά χείλη πρέπει να επισημαίνονται στους χρήστες (βλ. 7.7). Χείλη κομματιών που προορίζονται να χρησιμεύουν ως ηλεκτρικοί αγωγοί ή πλάκες και πλακίδια μικροσκοπίων θεωρούνται λειτουργικά χείλη και υπό αυτή την ιδιότητα, δεν χρειάζεται να φέρουν προειδοποιητική ένδειξη. 8

17 ΕΛΟΤ EN Αιχμές και σύρματα (βλ. Γ.8) Τα σύρματα και οι προσιτές αιχμές δεν πρέπει να παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού. α) Οι αιχμές παιχνιδιών θεωρούνται ως δυνητικός επικίνδυνες σε περίπτωση που είναι αιχμηρές όπως καθορίζεται στο 8.12 (αιχμηρότητα άκρων). Εάν οι αιχμές δεν πληρούν τις απαιτήσεις της δοκιμής, επιβάλλεται να προσδιορίζεται εάν παρουσιάζουν υπερβολικό κίνδυνο τραυματισμού λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη χρήση του παιχνιδιού ( βλ. επίσης 5.1), Οι μύτες μολυβιών και παρόμοιων εργαλείων γραφής και σχεδίασης δεν θεωρούνται ως αιχμηρά άκρα. β) Παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά μεγαλύτερα των 36 μηνών μπορούν να φέρουν αιχμηρά άκρα, εφόσον είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του παιχνιδιού, Οι δυνητικοί κίνδυνοι που παρουσιάζουν τα αιχμηρά αυτά άκρα πρέπει να επισημαίνονται στους χρήστες (βλ. 7.7). Αιχμές κομματιών που προορίζονται ως ηλεκτρικοί αγωγοί θεωρούνται ως λειτουργικά άκρα και δεν χρειάζεται να φέρουν προειδοποιητική ένδειξη. γ) Παιχνίδια που περιέχουν σύρματα που μπορούν να αναδιπλωθούν και σύρματα που χρησιμοποιούνται για να παράσχουν ακαμψία ή για να διατηρείται η μορφή των παιχνιδιών (π.χ. σε παραγεμισμένα μαλακά παιχνίδια) δεν πρέπει να σπάζουν και να παρουσιάζουν αιχμές άκρα ή να προεξέχουν από το κάλυμμα του παιχνιδιού κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.13 (ευκαμψία μεταλλικών συρμάτων). 4.9 Προεξέχοντα μέρη (βλ. Γ.9) Σωλήνες και δύσκαμπτα στοιχεία που προεξέχουν από το παιχνίδι και τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν κινδύνους τρυπήματος για τα παιδιά, πρέπει να προστατεύονται. Το προστατευτικό κάλυμμα δεν πρέπει να αφαιρείται κατά τη διάρκεια των δοκιμών σύμφωνα με το (δοκιμή έλξης, προστατευτικά εξαρτήματα). Οι άκρες των ακτινών που φέρουν οι ομπρέλες-παιχνίδια πρέπει να προστατεύονται. Εάν το προστατευτικό κάλυμμα αποσπαστεί όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με το (δοκιμή έλξης, προστατευτικά στοιχεία) οι ακτίνες δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα και κοφτερά χείλη κατά τις δοκιμές σύμφωνα με το 8.11 (αιχμηρότητα χειλιών) και 8.12 (αιχμηρότητα άκρων). Επιπλέον, εάν το προστατευτικό κάλυμμα αποσπαστεί ως ανωτέρω, οι ακτίνες πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 2 mm, ενώ πρέπει να έχουν λείες, στρογγυλεμένες άκρες χωρίς ατέλειες Μέρη κινούμενα μεταξύ τους Πτυσσόμενοι μηχανισμοί (βλ. Γ.10) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο δεν εφαρμόζονται στα παιχνίδια που έχουν επιφάνειες πλάτους μικρότερου των 140 mm (η καθεμία) που μπορεί να καθίσει το παιδί. Τα παιχνίδια που περιλαμβάνουν πτυσσόμενους μηχανισμούς πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω απαιτήσεις: α) τα καροτσάκια για κούκλες που φέρουν λαβή ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα του παιχνιδιού που μπορεί να αναδιπλωθεί πάνω στο παιδί, πρέπει να φέρουν τουλάχιστον μία κύρια διάταξη κλειδώματος καθώς και μία τουλάχιστον δευτερεύουσα διάταξη κλειδώματος, οι οποίες να δρούν απ ευθείας στο μηχανισμό δίπλωσης. Τουλάχιστον μία από τις διατάξεις κλειδώματος πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ανοίγει το παιχνίδι. Κατά τις δοκιμές σύμφωνα με το α) (καροτσάκια για κούκλες) το παιχνίδι δεν πρέπει να αναδιπλώνεται και καμία από τις διατάξεις κλειδώματος δεν πρέπει να απενεργοποιείται. Δύο διατάξεις ίδιας κατασκευής (π.χ. κρίκοι ασφαλείας) τοποθετημένες η μία στη δεξιά και η άλλη στην αριστερή πλευρά του παιχνιδιού, θεωρούνται ως μία μόνο διάταξη κλειδώματος. 9

18 EN 71-1 ΕΛΟΤ Εάν είναι δυνατόν να ανοίγει εν μέρει ένα καροτσάκι για κούκλες, χωρίς να ενεργοποιηθεί κάποια από τις διατάξεις κλειδώματος, τότε οι δοκιμές που περιγράφονται στο α) πρέπει να πραγματοποιούνται με το παιχνίδι σε αυτή τη θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - «Ανοίγει εν μέρει» σημαίνει ότι το παιχνίδι ανοίγει κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να έχει τη λανθασμένη εντύπωση ότι είναι τελείως ανοικτό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα καροτσιού για κούκλες που καλύπτεται από το εδάφιο α). Σχήμα 4 - Καροτσάκι για κούκλες που καλύπτεται από το εδάφιο α) β) Τα καροτσάκια για κούκλες τα οποία δεν παρουσιάζουν κίνδυνο δίπλωσης της χειρολαβής ή οποιουδήποτε άλλου τμήματος του παιχνιδιού που μπορεί να αναδιπλωθεί πάνω στο παιδί, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μία τουλάχιστον χειροκίνητη διάταξη κλειδώματος ή ασφάλεια. Κατά τις δοκιμές σύμφωνα με το β) (καροτσάκια για κούκλες) το παιχνίδι δεν πρέπει να αναδιπλώνεται και όλες οι διατάξεις κλειδώματος δεν πρέπει να απενεργοποιούνται. Εάν είναι δυνατόν να ανοίγει εν μέρει ένα καροτσάκι για κούκλες, χωρίς να ενεργοποιηθεί κάποια από τις διατάξεις κλειδώματος, τότε οι δοκιμές που περιγράφονται στο β) πρέπει να πραγματοποιούνται με το παιχνίδι σε αυτή τη θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 - Στο σχήμα 5 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα καροτσιού για κούκλες που καλύπτεται από το εδάφιο β). Σχήμα 5 - Καροτσάκι για κούκλες που καλύπτεται από το εδάφιο β) γ) Οι πτυσσόμενοι μηχανισμοί άλλων παιχνιδιών που υπόκεινται σε αναδίπλωση (για παράδειγμα σανίδες σιδερώματος, πτυσσόμενα τραπέζια και καρέκλες, κ.λπ.)και μπορούν να εκτελούν ψαλιδοειδείς κινήσεις πρέπει να έχουν: 10

19 ΕΛΟΤ EN ) ασφάλεια ή διάταξη κλειδώματος. Κατά τις δοκιμές σύμφωνα με το (άλλα παιχνίδια που υπόκεινται σε αναδίπλωση), το παιχνίδι δεν πρέπει να αναδιπλώνεται και η διάταξη κλειδώματος δεν πρέπει να απενεργοποιείται 2) διάκενο τουλάχιστον 12mm. ανάμεσα στα κινητά μέρη που διαγράφουν την ψαλιδοειδή κίνηση. δ) Παιχνίδια που δεν καλύπτονται από τα εδάφια α), β) ή γ), αλλά φέρουν πτυσσόμενους μηχανισμούς και προορίζονται να υποβαστάζουν ή είναι σχεδιασμένα για να υποβαστάζουν το βάρος ενός παιδιού και μπορούν να τραυματίσουν τα δάκτυλα, πρέπει να είναι κατασκευμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το διάκενο ανάμεσα στα κινητά μέρη, εάν επιτρέπει να περνά ράβδος διαμέτρου 5 mm., να επιτρέπει να περνά και ράβδος διαμέτρου 12 mm Μηχανισμοί κίνησης (βλ. Γ.11) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο α) και β) δεν εφαρμόζονται στους μηχανισμούς κίνησης που δεν έχουν επαρκή δύναμη να προκαλέσουν τραυματισμό των δακτύλων ή άλλων μελών του σώματος του παιδιού. Οι μηχανισμοί κίνησης και τα κλειδιά κουρδίσματος πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) οι μηχανισμοί κίνησης πρέπει να προστατεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, κατά τις δοκιμές που περιγράφονται στο 8.5 (δοκιμή πτώσης) και 8.7 (δοκιμή κρούσης), να μην εκθέτουν προσιτά στο παιδί κοφτερά χείλη (βλ. 8.11) ή αιχμές (βλ. 8.12) ούτε να παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο σύνθλιψης των δακτύλων ή άλλων μερών του σώματος, β) οι μηχανισμοί κίνησης που αποτελούν μέρος παιχνιδιών μεγάλης μάζας και όγκου πρέπει να προστατεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, κατά τις δοκιμές που περιγράφονται στο 8.6 (δοκιμή σε ανατροπή) να μην εκθέτουν προσιτά στο παιδί κοφτερά χείλη (βλ. 8.11) ή αιχμές (βλ. 8.12) ούτε να παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο σύνθλιψης των δακτύλων ή άλλων μερών του σώματος, γ) το σχήμα και οι διαστάσεις των κλειδιών κουρδίσματος ή των μοχλών εκκίνησης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το διάκενο μεταξύ του κλειδιού ή του μοχλού και του σώματος του παιχνιδιού, εάν αφήνει να περνά ράβδος διαμέτρου 5 mm, να αφήνει και ράβδο διαμέτρου 12 mm. Τα κλειδιά ή οι μοχλοί δεν πρέπει να φέρουν οπές οι οποίες να επιτρέπουν εισαγωγή ράβδου διαμέτρου 5 mm Στροφείς (μεντεσέδες) (βλ. Γ.12) Η παρούσα απαίτηση δεν εφαρμόζεται εάν κάποιο από τα αρθρωμένα τμήματα με ένα ή περισσότερους στροφείς έχει μάζα μικρότερη από 250 g. Παιχνίδια που περιλαμβάνουν δύο τμήματα που αρθρώνονται μέσω ενός ή περισσότερων στροφέων και εμφανίζουν κάποιο διάκενο μεταξύ των συνδεομένων χειλέων κατά μήκος της γραμμής του στροφέα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το εν λόγω διάκενο, εάν αφήνει να περνά ράβδος διαμέτρου 5 mm., να αφήνει και ράβδο διαμέτρου 12 mm, όποια κι αν είναι η θέση των δύο τμημάτων Ελατήρια (βλ. Γ.13) Τα ελατήρια πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω απαιτήσεις: α) Τα σπειροειδή ελατήρια δεν πρέπει να είναι προσιτά σύμφωνα με το 8.10 (προσιτότητα ενός μέρους ή εξαρτήματος παιχνιδιού) εάν το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών σπειρών είναι μεγαλύτερο από 3 mm., όποια κι αν είναι η θέση χρήσης. Η απαίτηση που διατυπώνεται στο β) δεν εφαρμόζεται στα ελατήρια που δεν επανέρχονται στην αρχική τους θέση μετά την αποφόρτισή τους (δηλαδή όταν γίνεται υπέρβαση του ορίου ελαστικότητάς τους). β) Τα ελικοειδή ελατήρια τάσης δεν πρέπει να είναι προσιτά σύμφωνα με το 8.10 (προσιτότητα ενός μέρους ή εξαρτήματος παιχνιδιού) εάν το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών σπειρών, όταν εφαρμόζεται δύναμη εφελκυσμού ίση με 40 Ν, είναι μεγαλύτερο από 3 mm. Η απαίτηση που διατυπώνεται στο γ) δεν εφαρμόζεται στα ελατήρια που δεν επανέρχονται στην αρχική τους θέση μετά από εφαρμογή δύναμης ίσης με 40 Ν, και στα ελατήρια που βρίσκονται τυλιγμένα γύρω από κάποιο εξάρτημα του παιχνιδιού (για παράδειγμα ράβδοι οδήγησης) έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την εισαγωγή του δοκιμαστήρα προσιτότητας Α σε μήκος μεγαλύτερο από 5 mm μεταξύ δύο διαδοχικών σπειρών. 11

20 EN 71-1 ΕΛΟΤ γ) Τα ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης δεν πρέπει να είναι προσιτά σύμφωνα με το 8.10 (προσιτότητα ενός μέρους ή εξαρτήματος παιχνιδιού) εάν το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών σπειρών είναι μεγαλύτερο από 3 mm σε κατάσταση ηρεμίας και εάν στο ελατήριο μπορεί να εφαρμοστεί δύναμη ίση ή μεγαλύτερη από 40 Ν κατά τη χρήση του παιχνιδιού Παιχνίδια που ενεργοποιούνται με το στόμα(βλ. Γ.14) Τα παιχνίδια που ενεργοποιούνται με το στόμα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) τα παιχνίδια που φέρονται στο στόμα και τα αποσυνδεόμενα επιστόμια αυτών των παιχνιδιών δεν πρέπει να εισέρχονται πλήρως στον κύλινδρο κατά την διάρκεια της δοκιμής σύμφωνα με το 8.2 (κύλινδρος για μικρά εξαρτήματα), β) εάν τα μη αποσπώμενα επιστόμια των παιχνιδιών που προορίζονται να ενεργοποιούνται με το στόμα αποσπώνται κατά τη δοκιμή 8.9 (δοκιμή διαποτισμού), και κατόπιν κατά τις δοκιμές 8.3 (δοκιμή στρέψης) και 8.4 (δοκιμή έλξης), δεν πρέπει να εισέρχονται πλήρως στον κύλινδρο κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.2 (κύλινδρος για μικρά εξαρτήματα), γ) τα παιχνίδια που ενεργοποιούνται με το στόμα και τα οποία περιέχουν εξαρτήματα που κινούνται ελεύθερα, όπως μπίλιες σε σφυρίχτρες ή γλωσσίδες σε ηχητικά παιχνίδια και υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με το 8.17 (αντοχή παιχνιδιών που ενεργοποιούνται με το στόμα) δεν πρέπει να απελευθερώνουν μέρη που εισέρχονται πλήρως στον κύλινδρο δοκιμής σύμφωνα με το 8.2 (κύλινδρος για μικρά εξαρτήματα), δ) τα αφαιρούμενα ή τα μη αποσπώμενα επιστόμια που προσαρμόζονται σε μπαλόνια οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα α) και β) Μπαλόνια (βλ. 4.3 και Γ.15) Η συσκευασία των μπαλονιών από ελαστικό πρέπει να φέρει προειδοποιητική ένδειξη (βλ. 7.3). Στη συσκευασία μπαλονιών από φυσικό καουτσούκ πρέπει να αναγράφεται ότι τα μπαλόνια είναι από φυσικό καουτσούκ Σπάγγοι χαρταετών και άλλων ιπτάμενων παιχνιδιών (βλ. Γ.16) Οι σπάγγοι χαρταετών και άλλων ιπτάμενων παιχνιδιών, τα οποία λειτουργούν ως υλικός σύνδεσμος μεταξύ του παιδιού και του παιχνιδιού και των οποίων το μήκος ξεπερνά τα 2m, πρέπει να είναι από υλικά των οποίων η ηλεκτρική αντίσταση, κατά τη μέτρηση σύμφωνα με το 8.19 (ηλεκτρική αντίσταση σπάγγων) να ξεπερνάει τα 100 ΜΩ ανά εκατοστό σπόγγου. Πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από το πέταγμα του χαρταετού κοντά σε ηλεκτρικά σύρματα καθώς και κατά τη διάρκεια καταιγίδας (βλ. 7.10) Κλειστοί χώροι/κελύφη Παιχνίδια στα οποία μπορεί να μπει το παιδί Τα παιχνίδια στα οποία μπορεί να μπει το παιδί πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) κάθε παιχνίδι με πόρτα, καπάκι ή κάποιο άλλο μηχανισμό κλεισίματος, που έχει ενιαίο εσωτερικό χώρο με όγκο μεγαλύτερο από 0,03 m 3 και του οποίου όλες οι εσωτερικές διαστάσεις είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 150 mm, πρέπει να διαθέτει δύο τουλάχιστον ελεύθερα ανοίγματα αερισμού, τουλάχιστον 650 mm 2 το καθένα, ενώ η απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 mm. Η επιφάνεια αερισμού πρέπει να παραμένει τελείως ελεύθερη όταν το παιχνίδι τοποθετείται στο έδαφος, σε οποιαδήποτε θέση, δίπλα σε δύο κάθετες επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζουν γωνία 90ο, έτσι ώστε να προσομοιάζει με γωνία δωματίου. 12

21 ΕΛΟΤ EN 71-1 Δεν απαιτείται επιφάνεια αερισμού όταν ο ενιαίος χώρος έχει μόνιμο χώρισμα ή ράβδους (τουλάχιστον δύο) που περιορίζουν με αποτελεσματικό τρόπο την εσωτερική διάσταση κάτω των 150 mm. β) Στα παιχνίδια που έχουν πόρτα, καπάκι ή κάποιο άλλο μηχανισμό κλεισίματος, πρέπει το παιδί όταν βρίσκεται στο εσωτερικό τους να μπορεί να ανοίγει από μέσα, ασκώντας το πολύ δύναμη 50 Ν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Αυτή η απαίτηση αποκλείει κυρίως τη χρήση κουμπιών, φερμουάρ και άλλων παρόμοιων μέσων στερέωσης πάνω σε πόρτες, καπάκια ή κάποιο άλλο μηχανισμό κλεισίματος Μάσκες και κράνη (βλ. Γ.18) Οι μάσκες και τα κράνη πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) Οι μάσκες και τα κράνη που καλύπτουν τελείως το κεφάλι και είναι από αδιαπέραστο υλικό πρέπει να παρέχουν συνολική επιφάνεια αερισμού τουλάχιστον 1300 mm 2 μέσω δύο τουλάχιστον ανοιγμάτων που απέχουν τουλάχιστον 150 mm ή διαμέσου μιας ενιαίας ισοδύναμης επιφάνειας αερισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Στο σχήμα 6 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενιαίας ισοδύναμης επιφάνειας αερισμού. Συνολική επιφάνεια αερισμού 1300 mm 2 κατ ελάχιστο Εναλλακτική ισοδύναμη επιφάνεια αερισμού 1300 mm 2 κατ ελάχιστο Σχήμα 6 - Παράδειγμα ισοδύναμης επιφάνειας αερισμού 13

22 EN 71-1 ΕΛΟΤ β) Κανένα από τα άκαμπτα υλικά που καλύπτουν το πρόσωπο, όπως γυαλιά, κράνη αστροναυτών ή προστατευτικές μάσκες προσώπου, δεν πρέπει πριν και μετά τις δοκιμές σύμφωνα με το 8.3 (δοκιμή στρέψης), 8.4 (δοκιμή έλξης, γενικά), 8.5 (δοκιμή πτώσης), 8.7 (δοκιμή κρούσης) και 8.8 (δοκιμή συμπίεσης), να παρουσιάζουν κοφτερά χείλη (8.11), αιχμηρά άκρα (8.12) ή αποσπώμενα κομμάτια που μπορούν να μπουν στο μάτι του παιδιού. Η παρούσα απαίτηση ισχύει επίσης για παιχνίδια από άκαμπτα υλικά που φέρουν ανοίγματα για τα μάτια, όπως και για παιχνίδια που καλύπτουν τα μάτια. γ) Τα παιχνίδια που είναι απομιμήσεις μασκών ή προστατευτικών κρανών (για παράδειγμα κράνη μοτοσικλετιστών, κράνη ασφαλείας σε βιομηχανίες, κράνη πυροσβεστών) πρέπει να φέρουν σχετική προειδοποιητική ένδειξη (βλ. 7.9) Παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν τη μάζα (βάρος) του παιδιού (βλ. Γ.19) Παιχνίδια που κινούνται από το παιδί ή από άλλα μέσα Τα παιχνίδια που κινούνται από το παιδί ή από άλλα μέσα και προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού (π.χ. τρίκυκλα ποδήλατα, πατίνια, αυτοκινητάκια, συρόμενα αμαξάκια, τροχοπέδιλα, τροχοσανίδες, αναπηδόντα μπαλόνια και ξυλοπόδαρα με ελατήριο) πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται στα ποδήλατα-παιχνίδια με ελεύθερη τροχοκίνηση, τα οποία καλύπτονται από το Προειδοποιητικές ενδείξεις και οδηγίες χρήσης Τα παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν το βάρος του παιδιού πρέπει, εάν κρίνεται απαραίτητο, να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης. Πρέπει επίσης να εφιστάται η προσοχή του χρήστη όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του παιχνιδιού και τις απαραίτητες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται (βλ. 7.4). Τα παιχνίδια τα οποία, λόγω κατασκευής, αντοχής, σχεδιασμού ή άλλων παραγόντων, είναι ακατάλληλα για παιδιά άνω των 36 μηνών, πρέπει να φέρουν προειδοποιητική ένδειξη σύμφωνα με το Αντοχή Τα παιχνίδια που υποβάλλονται στις δοκιμές σύμφωνα με το 8.21 (στατική αντοχή) και 8.22 (δυναμική αντοχή), δεν πρέπει να παρουσιάζουν: α) προσιτά κοφτερά χείλη (βλ. 8.11), β) προσιτά αιχμηρά άκρα (βλ. 8.12), γ) προσιτούς μηχανισμούς κίνησης, οι οποίοι παρουσιάζουν κίνδυνο σύνθλιψης των δακτύλων ή άλλων μελών του σώματος, δ) δίπλωση η οποία να οδηγεί σε μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους του προτύπου ΕΝ Ευστάθεια Η απαίτηση που αναφέρεται στο δεν εφαρμόζεται στα : - τροχοπέδιλα, γραμμικά τροχοπέδιλα και τροχοσανίδες-παιχνίδια, - παιχνίδια, τα οποία δεν έχουν, λόγω σχεδιασμού, σταθερή βάση (για παράδειγμα ξυλοπόδαρα με ελατήριο, αναπηδόντα μπαλόνια, πατίνια), - παιχνίδια, που προορίζονται για παιδιά άνω των 36 μηνών, στα οποία το ίδιο το παιδί διασφαλίζει την πλευρική ισορροπία με τα πόδια του (δεν περιορίζεται δηλαδή η πλευρική κίνηση των ποδιών) ενώ το ύψος του καθίσματος τους είναι τέτοιο ώστε τα παιδιά που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα για την οποία 14

23 ΕΛΟΤ EN 71-1 προορίζεται το παιχνίδι να μπορούν, όταν βρίσκονται καθισμένα, να αγγίξουν το έδαφος με τα δυο τους πόδια (η ευστάθεια του μπροστινού και πίσω μέρους πρέπει να διατηρείται), - παιχνίδια με ρόδες σε σειρά (π.χ. πατίνια). Οι εξωτερικές ρόδες στις οποίες η απόσταση των κέντρων είναι μικρότερη ή ίση από 150 mm, θεωρούνται ως μία ρόδα. Το παιχνίδι, όταν υποβάλλεται στη δοκιμή σύμφωνα με το (ευστάθεια, παιχνίδια που προορίζονται να φέρουν τη μάζα του παιδιού) δεν πρέπει να ανατρέπεται Τροχοπέδηση Η απαίτηση που αναφέρεται στο δεν εφαρμόζεται στα : - τροχοπέδιλα, τροχοσανίδες-παιχνίδια και πατίνια - παιχνίδια στα οποία η κινητήρια δύναμη ασκείται απευθείας από τα χέρια ή τα πόδια στον τροχό ή τους τροχούς, με άμεση μηχανική μετάδοση (π.χ. αυτοκινητάκια με πετάλια ή τρίκυκλα), - παιχνίδια με ηλεκτρική ώθηση, τα οποία μπορούν να φέρουν τη μάζα του παιδιού κινούμενα χωρίς φορτίο (βάρος), με μέγιστη ταχύτητα 1m/s, με ύψος καθίσματος χαμηλότερο των 300 mm και στα οποία τα πόδια του παιδιού είναι τελείως ελεύθερα. α) Τα παιχνίδια που κινούνται με μηχανική ή ηλεκτρική ώθηση, με ελεύθερη τροχοκίνηση, πρέπει να έχουν διάταξη τροχοπέδησης. Εάν παιχνίδια αυτού του είδους έχουν μάζα μεγαλύτερη ή ίση με 30 kg, τότε το φρένο τους πρέπει να διαθέτει σύστημα κλειδώματος, Εάν ένα παιχνίδι με φορτίο μάζας 50 kg επιταχύνει κατά την κάθοδο του πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσης 10, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ελεύθερη τροχοκίνηση. Το ίδιο το παιχνίδι όμως δεν θεωρείται ότι έχει ελεύθερη τροχοκίνηση όταν η απαραίτητη δύναμη έλξης για να μετακινηθεί σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα (2 ± 0,2) m/s, φέροντας τη μάζα που ορίζεται σύμφωνα με το 8.21 (στατική αντοχή) είναι: FT 1 > (M + 25) x 1,7 ή FT 2 > (M + 50) x 1,7 όπου FT 1 είναι η μέγιστη δύναμη έλξης, εκφρασμένη σε newtons, για ένα παιχνίδι που προορίζεται για παιδιά κάτω των 36 μηνών FT 2 είναι η μέγιστη δύναμη έλξης, εκφρασμένη σε newtons, για ένα παιχνίδι που προορίζεται για παιδιά άνω των 36 μηνών Μ είναι η μάζα του παιχνιδιού, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα. Το παιχνίδι κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το (απόδοση φρένων για παιχνίδια εκτός από ποδήλατα παιχνίδια) δεν πρέπει να μετακινείται περισσότερο από 5 cm. β) Τα παιχνίδια με ηλεκτρική ώθηση πρέπει να λειτουργούν με τη βοήθεια διακόπτη που να διακόπτει αυτόματα το ρεύμα όταν δεν είναι πατημένος, χωρίς το παιχνίδι να ανατρέπεται. Η ενεργοποίηση των φρένων πρέπει να διακόπτει αυτόματα την τροφοδότηση ρεύματος Μετάδοση κίνησης και διάταξη των τροχών Η μετάδοση κίνησης και η διάταξη των τροχών πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) οι κινητήριες αλυσίδες πρέπει να φέρουν, από την πλευρά της αλυσίδας (πλευρά Α) προστατευτικό περίβλημα το οποίο να ξεκινάει από το δίσκο των πεταλιών και να φθάνει μέχρι τον κινητήριο οδοντωτό τροχό και, από την 15

24 EN 71-1 ΕΛΟΤ αντίθετη πλευρά (πλευρά Β), ένα προστατευτικό περίβλημα γύρω από το δίσκο των πεταλιών (βλ. σχήμα 7). Το προστατευτικό περίβλημα δεν πρέπει να φέρει σχισμές ή οπές πλάτους μεγαλύτερου από 5 mm. Η αφαίρεση του προστατευτικού περιβλήματος πρέπει να είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση εργαλείων. β) Οι τροχοί που κινούνται απευθείας με πετάλια δεν πρέπει να φέρουν σχισμές ή οπές πλάτους μεγαλύτερου από 5 mm. Η απαίτηση που αναφέρεται στο γ) δεν εφαρμόζεται στις επιφάνειες τριβής των μηχανισμών τροχοπέδησης, στις τροχοσανίδες ή στα τροχοπέδιλα. γ) Εάν τα διάκενα ανάμεσα στους τροχούς και το σώμα του παιχνιδιού ή τα μέρη του (π.χ λασπωτήρες) αφήνουν να περνά ράβδος διαμέτρου 5 mm, τότε πρέπει να αφήνουν να περνά και ράβδος διαμέτρου 12 mm, δ) τα τρίκυκλα που είναι εφοδιασμένα με λαβή που χρησιμεύει για να σπρώχνεται το παιδί, πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος παγίδευσης των ποδιών του παιδιού στα πετάλια ή κάποιο άλλο μέρος του τρίκυκλου κατά την ώθηση του παιδιού (π.χ. μηχανισμός ελεύθερης τροχοκίνησης ή αναβατήρες ποδιών). Σχήμα 7 - Κινητήριες αλυσίδες και προστατευτικό περίβλημα αλυσίδας Ποδήλατα-παιχνίδια με ελεύθερη τροχοκίνηση (βλ. Γ.19) Επιπρόσθετα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα και , τα ποδήλατα-παιχνίδια με ελεύθερη τροχοκίνηση πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: Οδηγίες χρήσης Τα ποδήλατα-παιχνίδια με ελεύθερη τροχοκίνηση πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης. Πρέπει να εφιστάται η προσοχή των γονιών ή αυτών που φροντίζουν το παιδί όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των εν λόγω ποδηλάτων-παιχνιδιών και τις απαραίτητες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται Eνδειξη ελάχιστης εισαγωγής του στελέχους της σέλας Το στέλεχος της σέλας πρέπει να φέρει μόνιμη ένδειξη η οποία να δείχνει το ελάχιστο βάθος εισαγωγής του στελέχους στο σωλήνα του σκελετού. Η απόσταση της ένδειξης, μετρούμενη από το κατώτερο άκρο, πρέπει να είναι ίση, αλλά όχι μικρότερη, με δυόμισι φορές τη μεγαλύτερη διάμετρο του στελέχους. Η ένδειξη αυτή δεν πρέπει να επηρεάζει την αντοχή του στελέχους. 16

25 ΕΛΟΤ EN Απαιτήσεις τροχοπέδησης Τα ποδήλατα-παιχνίδια με ελεύθερη τροχοκίνηση πρέπει να διαθέτουν δύο ανεξάρτητα συστήματα τροχοπέδησης, εκ των οποίων το ένα να ενεργεί στη μπροστινή ρόδα και το άλλο στην πίσω. Εάν το φρένο ενεργοποιείται με το χέρι, η διάσταση d, του μοχλού του χειρόφρενου, η οποία μετράται στο μέσον του (Β), όπως φαίνεται στο σχήμα 8, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 mm. Η κλίμακα ρυθμίσεων ενός ρυθμιζόμενου μοχλού χειρόφρενου πρέπει να επιτρέπει την επίτευξη της παραπάνω διάστασης. Το μήκος του μοχλού (l) δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 80 mm. Κατά τη δοκιμή που περιγράφεται στο (απόδοση φρένων για ποδήλατα-παιχνίδια), το παιχνίδι δεν πρέπει να μετακινείται περισσότερο από 5 cm. Σχήμα 8 - Διαστάσεις μοχλού χειρόφρενου Κούνιες και παρόμοια παιχνίδια (βλ. 5.6 και Γ.20) Οι κούνιες πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) τα πλαίσια ή/και τα μέσα ανάρτησης κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.24 (αντοχή κούνιας), δεν πρέπει να παρουσιάζουν κατάρρευση η οποία να οδηγεί σε μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους του προτύπου ΕΝ 71, β) τα μέσα ανάρτησης, κατά τη δοκιμή σύμφωνα με το 8.29 (διάμετρος σχοινιών και αλυσίδων κούνιας), πρέπει να έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm αν πρόκειται για σχοινιά ή αλυσίδες ή ελάχιστο πλάτος 10 mm αν πρόκειται για ιμάντες. Οι αλυσίδες πρέπει να έχουν μέγιστο άνοιγμα μεταξύ κρίκων 5 mm ώστε να μην μπορούν να σφηνωθούν τα δάκτυλα του παιδιού (βλ. σχέδιο 9). Οι κρίκοι ανάρτησης πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να εμποδίζεται κάθε απροσδόκητη αποσύνδεσή τους (π.χ. να είναι γυρισμένοι τουλάχιστον κατά 540 ή να έχουν μορφή ελατηριωτού γάντζου). Σχήμα 9 - Μέγιστο άνοιγμα κρίκων αλυσίδων για κούνιες 17

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7356 Κ.Δ.Π. 752/2004 Αριθμός 752 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) τόυ 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΦΕ 2009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΟΕΦΕ 2009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΟΕΦΕ 2009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθμού - Καλαμάτα τηλ.: & 96390

ΘΕΜΑ 1 ο. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθμού - Καλαμάτα τηλ.: & 96390 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β.

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. Α) Αν η κρούση είναι μετωπική και ελαστική

Διαβάστε περισσότερα

2) Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση. 3) Ένα σύστημα σωμάτων σε πτώση. 4) Ένα σύστημα επιταχύνεται. Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής

2) Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση. 3) Ένα σύστημα σωμάτων σε πτώση. 4) Ένα σύστημα επιταχύνεται. Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής 1) Στο ταβάνι, στον τοίχο ή στο πάτωμα; Βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο όπου ταβάνι τοίχος και δάπεδο έχουν φτιαχτεί από το ίδιο υλικό και κάνουμε το εξής πείραμα. Εκτοξεύουμε μπαλάκι

Διαβάστε περισσότερα

6α) Ο δίσκος ισορροπεί με τη βοήθεια ενός νήματος παράλληλου στο κεκλιμένο επίπεδο. Αν το

6α) Ο δίσκος ισορροπεί με τη βοήθεια ενός νήματος παράλληλου στο κεκλιμένο επίπεδο. Αν το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 6. Ομογενής ράβδος ΑΒ μήκους και βάρους ισορροπεί οριζόντια στηριζόμενη σε κατακόρυφο τοίχο με άρθρωση και στο σημείο της Λ σε υποστήριγμα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7/4/06 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΚΡΟΥΣΕΙΣ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΚΡΟΥΣΕΙΣ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 26 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Μαΐου, 2012 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση Γενικές Οδηγίες: 1) Είναι πολύ σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια:

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια: 10.30-13.00 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ...8 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ...8 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ... 0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ... 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 4... 6 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ΜΕ ΡΆΦΙΑ... 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟΥ... 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ... 9 ΣΥΛΛΟΓΈΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 11 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα σποράς και φύτευσης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ - ΦΥΤΕΥΣΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και πέντε (5) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 12. Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη 1. Δίσκος μάζας Μ=1 Kg είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=200 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο δίσκο κάθεται ένα πουλί με μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παραπάνω ροπές αδράνειας ισχύει: α. β. γ. δ. Μονάδες 5

Για τις παραπάνω ροπές αδράνειας ισχύει: α. β. γ. δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ M-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

- ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, Κ.Α.

- ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, Κ.Α. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Μάθημα: Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ. Εξωτερικές κατασκευές 9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. 2. Στην άκρη ενός τραπεζιού βρίσκονται δύο σφαίρες Σ1 και Σ2. Κάποια

1. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. 2. Στην άκρη ενός τραπεζιού βρίσκονται δύο σφαίρες Σ1 και Σ2. Κάποια 1. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. α. Μία κίνηση θα λέγεται σύνθετη όταν το σώμα εκτελεί ταυτόχρονα μόνο δύο κινήσεις. β. Η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

γ. το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας παραμένει σταθερό ενώ μεταβάλλεται συνεχώς η

γ. το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας παραμένει σταθερό ενώ μεταβάλλεται συνεχώς η ΘΕΜΑ Α (μοναδες 5x4+5=25) Α1. Σε μια οριζόντια βολή από μικρό ύψος πάνω από το έδαφος, στο κενό α. η μηχανική ενέργεια του σώματος αυξάνεται β. το κινητό εκτελεί ταυτόχρονα δύο κινήσεις, οι οποίες εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

προς ένα ακίνητο σωμάτιο α (πυρήνας Ηe), το οποίο είναι ελεύθερο να κινηθεί,

προς ένα ακίνητο σωμάτιο α (πυρήνας Ηe), το οποίο είναι ελεύθερο να κινηθεί, ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Σφαίρα Α μάζας 3m κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική φορά και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα Β μάζας m που κινείται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου.

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Μια ράβδος ΑΒ περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω από έναν σταθερό οριζόντιο άξονα που περνάει από ένα σημείο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Θέμα 1ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Θέμα ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. ) Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

[απ. α) =2 m/s, β) h=1,25 m, γ) =9 J, =8 J]

[απ. α) =2 m/s, β) h=1,25 m, γ) =9 J, =8 J] Ορµή 1. Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 kg κινείται με ταχύτητα 72 km/h. Κάποια στιγμή προσκρούει σε τοίχο και σταματάει. Αν η διάρκεια της σύγκρουσης είναι 0,2 s να βρείτε α) Την μεταβολή της ορμής του β) Τη

Διαβάστε περισσότερα

των δύο σφαιρών είναι. γ.

των δύο σφαιρών είναι. γ. ΘΕΜΑ B Σφαίρα µάζας κινούµενη µε ταχύτητα µέτρου υ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα ίσης µάζας Να βρείτε τις σχέσεις που δίνουν τις ταχύτητες των δύο σφαιρών, µετά την κρούση, µε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις ~ Διάρκεια: 3 ώρες ~ Θέμα Α Α1. Η ορμή συστήματος δύο σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται: α. Μόνο στην πλάγια κρούση. β. Μόνο στην έκκεντρη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 16118 Δύο σφαιρίδια Σ 1 και Σ 2 βρίσκονται σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του οποίου φαίνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 1. Νήμα τυλίγεται σε λεπτό αυλάκι κατά μήκος της περιφέρειας κυλίνδρου, που έχει μάζα 2 kg και ακτίνα 0,2 m. Ο κύλινδρος συγκρατείται αρχικά στη θέση που φαίνεται στο σχήμα, με το νήμα να εξέχει τεντωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διαγωνίσματα 2012-2013 Θεματικό πεδίο: Διαγώνισμα Γ Λυκείου Ταλαντώσεις-Κρούσεις-Doppler Ημερομηνία.. Νοεμβρίου 2012 Διάρκεια 3 Ώρες ΘΕΜΑ 1 25 μονάδες Α. Ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παραπάνω ροπές αδράνειας ισχύει: α. β. γ. δ. Μονάδες 5

Για τις παραπάνω ροπές αδράνειας ισχύει: α. β. γ. δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ-A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ M-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου. ένταση. μήκος κύματος θέρμανσης. Ε 4 =-1, J Ε 3 =-2, J Ε 2 =-5, J Ε 1 = J

Γ Λυκείου. ένταση. μήκος κύματος θέρμανσης. Ε 4 =-1, J Ε 3 =-2, J Ε 2 =-5, J Ε 1 = J 22 Μαρτίου 2008 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o Γ Λυκείου Στις ερωτήσεις Α και Β, μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4 1. F 2 F 3 F 1 F 4 Στο σώμα του παραπάνω σχήματος βάρους Β = 20Ν ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς τα δεξιά κατά 2m να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΗΣ. Ελαστική κρούση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΗΣ. Ελαστική κρούση Ελαστική κρούση 1. Σώμα μάζας m 1 = 2 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου υ 1 = 4 m / s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα μάζας m 2 = 4 kg που κινείται και αυτή προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν το γράμμα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΤΕΣΤ 16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Επαναληπτικό 4 ΘΕΜ aa ΤΕΣΤ 16 1. Στη διάταξη του σχήματος, ασκούμε κατακόρυφη δύναμη σταθερού μέτρου F στο άκρο του νήματος, ώστε ο τροχός () να ανέρχεται κυλιόμενος χωρίς ολίσθηση στο κεκλιμένο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα δευτερογενούς κατεργασίας του εδάφους Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

περιφέρειας των δίσκων, Μονάδες 6 Δ2) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου (1), Μονάδες 5

περιφέρειας των δίσκων, Μονάδες 6 Δ2) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου (1), Μονάδες 5 15958 Στο σχήμα φαίνονται δύο δίσκοι με ακτίνες R1= 0,2 m και R2 = 0,4 m αντίστοιχα, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με μη ελαστικό λουρί. Οι δίσκοι περιστρέφονται γύρω από σταθερούς άξονες που διέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ. =1 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου u 1. =8m /s συγκρούεται κεντρικά

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ. =1 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου u 1. =8m /s συγκρούεται κεντρικά ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ 1. Σφαίρα μάζας m 1 =1 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου u 1 =8m /s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα μάζας =3 kg που κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις συχνότητας f. (Μονάδες 5)

Α3. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις συχνότητας f. (Μονάδες 5) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ /04/04 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΠΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΡΟΠΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΡΟΠΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ροπή Δύναμης Θα έχετε παρατηρήσει πως κλείνετε ευκολότερα μια πόρτα, αν την σπρώξετε σε μια θέση που βρίσκεται σχετικά μακρύτερα από τον άξονα περιστροφής της (τους μεντεσέδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ XII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ L 285/424 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΤΜΗΜΑ XII ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΓΙΑ ΚΡΟΥΣΗ.. Σώμα που κινείται με κάποια ταχύτητα που σχηματίζει γωνία ως προς το κεκλιμένο επίπεδο συγκρούεται πλαστικά με άλλο σώμα δεμένο στο άκρο οριζοντίου ελατηρίου. Ξύλινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Στις ερωτήσεις Α1-Α4, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Στις ερωτήσεις Α1-Α4, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Α & Β ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΤΟΣΙΤΣΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 07 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 PRO

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 PRO ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 853 -- ΤΗΛ. 0-4475, 43687 ΘΕΜΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ PRO Α. Σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με εξίσωση x A ημωt. H δύναμη που

Διαβάστε περισσότερα

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 1. Δύο τροχοί συνδέονται με ιμάντα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι συχνότητες περιστροφής του συνδέονται με τη σχέση: A R 2 Γ R 1 B Δ 2. Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού δείχνουν ακριβώς 12h.

Διαβάστε περισσότερα

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί.

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί. 1. Ο ομογενής και ισοπαχής δίσκος του σχήματος έχει ακτίνα και μάζα, είναι οριζόντιος και μπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Ο δίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ταχύτητα μέτρου. Με την άσκηση κατάλληλης σταθερής ροπής, επιτυγχάνεται

ταχύτητα μέτρου. Με την άσκηση κατάλληλης σταθερής ροπής, επιτυγχάνεται ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ 26. Δύο σημειακές σφαίρες που η καθεμιά έχει μάζα συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια αβαρή ράβδο. Το σύστημα περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: Τηλ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ηράκλειο 07/10/2016 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016 ΘΕΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5//06 ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 10/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2 Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε μια σωστή απάντηση. 1. Ένα σύστημα ελατηρίου - μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουμε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡ.: 31/05/2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡ.: 31/05/2011 ΛΥΚΕΙΟ ΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙ 2010 2011 ΡΠΤΕΣ ΠΡΟΩΙΚΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ ΜΙΟΥ ΤΞΗ: ΗΜΕΡ.: 31/05/2011 ΜΘΗΜ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΡΚΕΙ: 2,5 ώρες Οδηγίες: α) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 2 μέρη, 8 σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Θέμα Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F 3 δ. F 4 3. 2 Ένα σώμα δέχεται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις. Τότε: α. οι ροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Διατήρηση της στροφορμής) Η Γη στρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Το κοντινότερο σημείο στον Ήλιο ονομάζεται Περιήλιο (π) και το πιο απομακρυσμένο Αφήλιο (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ 1. Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=1000 N /m έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ 1 μάζας m 1 =8 kg, ενώ ένα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος 1. Ένα σύστημα ελατηρίου σταθεράς = 0 π N/ και μάζας = 0, g τίθεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν είναι Α 1 και Α τα πλάτη της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr ΟΝΟΜΑ Αλφάδι Μεταλλικό πλαίσιο που συγκρατεί μικρό γυάλινο σωλήνα με νερό και φυσαλίδα αέρα. Διαστάσεις: Μήκος ~ 30cm Βάρος: 500 gr Επαλήθευση οριζόντιου επιπέδου. Τρόπος Χρήσης: (πως χρησιμοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : 10.64.5.777 ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης Θέμα ο Στα θέματα 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. ) Στο σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα