Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα Ευσταθίου Ταµουτσίδη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα Ευσταθίου Ταµουτσίδη"

Transcript

1 Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα Ευσταθίου Ταµουτσίδη Σπουδές: ίπλωµα Χηµείας της Σχολής Χηµείας και Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου Tuebingen Γερµανίας (1980). Τίτλος: «Darstellung, Eigenschaften und Charakterisierung neuartiger Acyl(dipheny)phosphane und deren Oxide mit ungesaettigten aliphatischen Resten in der Acylgruppe». ιδακτορικό δίπλωµα Φυσικών Επιστηµών της Σχολής Χηµείας και Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου Tuebingen Γερµανίας (1983). Τίτλος: «Untersuchungen zum reaktiven Verhalten von α,β-ungesättigten Acyl(diphenyl)phosphanen Synthese, Struktur und Isomerie stabiler diphosphorylierter Enole». Ο ρ. Ευστάθιος Ταµουτσίδης, από 18/09/1987 έως 31/08/2013 εργάστηκε στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής και από 01/09/2013 εργάζεται στο Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας, αρχικά ως καθηγητής εφαρµογών (Ε5/5358/ ) και επίκουρος καθηγητής (Ε5/5539/ ) και στη συνέχεια ως καθηγητής (Ε5/1465/ ). ιετέλεσε Προϊστάµενος από 13/04/1994 µέχρι 31/08/1994 του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής, καθώς και αναπληρωτής διευθυντής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι.. Μακεδονίας για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Συµµετείχε επί 8 συναπτά σπουδαστικά έτη στο συµβούλιο του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ως Υπεύθυνος της Οµάδας Γενικών Μαθηµάτων και διετέλεσε για τρία σπουδαστικά έτη αναπληρωτής Προϊσταµένου. Επίσης, συµµετείχε για την εξαετία και ως µέλος στην επιτροπή Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Εκπαίδευσης και Έρευνας του Τ.Ε.Ι.. Μακεδονίας. ιετέλεσε ιευθυντής Παραρτήµατος από έως της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Παραρτήµατος Φλώρινας του Τ.Ε.Ι.. Μακεδονίας και από έως κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι.. Μακεδονίας, στην οποία έχει εκλεγεί στις Τέλος, από συµµετέχει στο Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι.. Μακεδονίας ως εσωτερικό µέλος. ίδαξε, ως Επιστηµονικός Συνεργάτης, το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος της ποσοτικής αναλυτικής χηµείας στο Ινστιτούτο Ανόργανης και Αναλυτικής Χηµείας ΙΙ του Πανεπιστηµίου Τuebingen ( ) (θέση ΒΑΤ ΙΙa) και το µάθηµα της Γεωργικής Χηµείας στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως έκτακτος εκπαιδευτικός ( ). Συνέγραψε και εξέδωσε ένα βιβλίο µε τίτλο «Γεωργική Χηµεία». Επιπλέον, συµµετείχε/συµµετέχει σε 13 ερευνητικά προγράµµατα και σε 8 Ευρωπαϊκά Προγράµµατα του ΕΠΕΑΕΚ Ι&ΙΙ-ΕΣΠΑ είτε ως επιστηµονικός υπεύθυνος είτε ως µέλος της κύριας ερευνητικής/επιστηµονικής οµάδας. Τέλος, το ερευνητικό του έργο έτυχε σηµαντικής αναγνώρισης από τη διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα (πάνω από 170 αναφορές).

2 Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Παρασκευή και ταυτοποίηση νέων ακόρεστων οργανοφωσφορικών ενώσεων. Αξιοποίηση της ιλύος µονάδων βιολογικού καθαρισµού στη γεωργική γη. Αξιοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων µονάδων βιολογικού καθαρισµού στη γεωργική γη. ηµοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά επιστηµονικά περιοδικά: 1. Lindner Εkkehard und Efstathios Tamoutsidis, Das reaktive Verhalten von methylsubstituierten Propenoyldiphenylphosphanen und deren Oxide. Chem. Ber. 116, Lindner Ekkehard, Efstathios Tamoutsidis, Wolfgang Hiller und Riad Fawzi, Synthese, Struktur und Isomerie stabiler diphosporylierter Enole. Chem. Ber. 116, Lindner Ekkehard und Efstathios Tamoutsidis, Das reaktive Verhalten von phenyl- und imidazolylsubstituierten Propenoyldiphe-nylphosphanen. Z. Naturforsch. 38b, Στανόγιας Γ., Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Ι. Μιχαηλίδης, Ε. Ταµουτσίδης, Ποιοτική εκτίµηση µε τη µέθοδο της χηµικής ανάλυσης ορισµένων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήµης, 17, Παππα-Μιχαηλίδου Β., Μ. Αυδή, Ι. Μιχαηλίδης, Α. Ζαφράκας, Ε. Ταµουτσίδης, Θ. Αληφακιώτης, Συγκριτική µελέτη επίδρασης του κριού στην πρόκληση και το συγχρονισµό του οίστρου κατά την άνοιστρη περίοδο σε τρεις ελληνικές φυλές προβάτων. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα. Τόµος 5, τεύχος 2, σελ Ταµουτσίδης Ευστάθιος και Γεώργιος Στανόγιας, Προσδιορισµός της συγκέντρωσης ορισµένων ιχνοστοιχείων και τοξικών στοιχείων σε απλές και σύνθετες ζωοτροφές. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα. Τόµος 7, τεύχος 2, σελ Tsialtas, I., I. Tokatlidis, E. Tamoutsidis, I. Xinias, Grain carbon isotope discrimination and ash content of bread wheat individual plants of cv. Nestos selected for high and low yield in absence of competition. Cereal Research Communication, 29(3-4), Ταµουτσίδης Ευστάθιος, Ιωάννης Τοκατλίδης, Ιωάννης Τσιάλτας και Κωνσταντίνος Τζάλης, Κατανοµή των ιχνοστοιχείων Mn, Fe, Zn σε διάφορα υπέργεια τµήµατα φυτών µαλακού σίτου. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, 13 (2):

3 9. Τζάλης K., Γ. Στανόγιας, Ε. Ταµουτσίδης, Ανάπτυξη των εγχώριων εριφίων µέχρι την ηλικία των πέντε µηνών (απογαλακτισµός) καθώς και απόδοση σφάγιου αυτών σε σχέση µε τα διασταυρωµένα ερίφια σκοπέλου Χ εγχώρια και αλπίν Χ εγχώρια. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήµης, 29, Τamoutsidis, E., I. Papadopoulos, I. Tokatlidis, S. Zotis, Th. Mavropoulos Wet sewage sludge effect on soil properties and element content of leaf and root vegetables. J. Plant Nutr., 25 (9): Tokatlidis I.S., J.T. Tsialtas, I.N. Xynias, E. Tamoutsidis, M. Irakli, Variation within a bread wheat cultivar for grain yield, protein content, carbon isotope discrimination and ash content. Field Crops Research, 86: Tsialtas J.T., I.S. Tokatlidis, E. Tamoutsidis and I. Xynias, Relationship of grain yield with carbon isotope discrimination and ash content in lines derived from a bread wheat cultivar. Journal of Agricultural Science, 143: Tokatlidis I.S., M. Koutsika-Sotiriou, E. Tamoutsidis, Benefits from Using Maize Density-Independent Hybrids. Maydica, 50: Vafias B., C. Coulas, G. Lolas, E. Tamoutsidis, P.N. Deligeorgidis and C.G. Ipsilantis, Stress Conditions for Improvement of Mass Breeding Methode in Maize. Asian Journal of Plant Sciences, 6(3): Papadopoulos I. Ioannis, Ioannis S. Tokatlidis, Efstathios G. Tamoutsidis, Metaxia Koutsika Sotiriou and S. Koutroubas, Crop Yield Potential Estimation under Too Low Density in Dry Bean Genotypes. International Journal of Plant Breeding and Genetics, 1(2): Tertivanidis K., O. Koutita, I.I. Papadopoulos, I. S. Tokatlidis, E. G. Tamoutsidis, V. Pappa-Michailidou and M. Koutsika Sotiriou, Genetic diversity in dry bean populations based on random amplified polymorphic DNA markers. Biotechnology, 7(1): Tamoutsidis Efstathios, Martha Lazaridou, Ioannis Papadopoulos, Thomas Spanos, Phokion Papathanasiou, Maria Tamoutsidou, Paraskevi Mitlianga, George Vasiliou, The effect of treated urban wastewater on soil properties, plant tissue composition and biomass productivity in berseem clover and corn. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7(3&4), Papathanasiou, F., Papadopoulos I., Vakali, C., Kazoglou, I., and Tamoutsidis, E., Evaluation of local landraces of common bean (Phaseolus vulgaris L.) under organic agriculture in Greece. Journal of International Research Publication: Ecology & Safety, 5, Tsialtas, J.T., I. Papadopoulos, E. Tamoutsidis, and I. S. Tokatlidis, Relationships of grain carbon isotope discrimination ( ) and ash content with yield and quality in dry bean. Journal of Agricultural Science, 149(3),

4 20. Papadopoulos I., Papathanasiou, F., Vakali, C., Kazoglou, I., and Tamoutsidis, E., Local landraces of dry beans (Phaseolus vulgaris L.): a valuable resource for organic production in Greece. Acta Horticulturae, 933: Papathanasiou, F., Papadopoulos, I., Tsakiris, I., and Tamoutsidis, E., Vermicompost as a soil supplement to improve growth, yield and quality of lettuce (Lactuca sativa L.). Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(2): Ανακοινώσεις σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια 22. Τσιάλτας Ι, Ι. Τοκατλίδης, Ε. Ταµουτσίδης, Ι. Ξυνιάς, ιάκριση ισοτόπων άνθρακα ( ) και περιεχόµενη τέφρα σε επιλεγµένα για απόδοση φυτά της ποικιλίας σιταριού Νέστος. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Βελτίωσης Φυτών, Οκτώβριος 2000, Άρτα. 23. Τοκατλίδης, Ι., Μ. Κούτσικα Σωτηρίου, Ε. Ταµουτσίδης, Α. Φασούλας, ηµιουργία υβριδίων καλαµποκιού µε µικρότερη εξάρτηση από την πυκνότητα σποράς - πλεονεκτήµατα. 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Βελτίωσης Φυτών, Οκτώβριος 2000, Άρτα. 24. Τσιάλτας Ι, Ι. Τοκατλίδης, Ι. Ξυνιάς, Ε. Ταµουτσίδης και Μαρία Ηρακλή, Ενδο-ποικιλιακή παραλλακτικότητα στο µαλακό σιτάρι. 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 30 Oκτωβρίου-1 Νοεµβρίου 2002, Θεσσαλονίκη. 25. Papadopoulos Ioannis, Ioannis S. Tokatlidis, Konstantinos Tertivanidis and Efstathios Tamoutsidis, Environmental effects on phenotypic expression are blunted in greenhouse compared to open field. 4 th International Crop Science Congress, Brisbane, Australia, 26 Sept.-1 Oct Tamoutsidis E., Lazaridou M., Melfou A., Vassiliou G. and Th. Spanos, Fotyma M. αnd B. Kaminska (eds), proc. IX European Society for Agronomy Congress, 4-7 September 2006, Warszawa, Poland. Pp Παπαδόπουλος Ι., Ι. Τοκατλίδης, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου, Σ. Κουτρούµπας, Ε. Ταµουτσίδης, Π. εληγεωργίδης, Εκτίµηση παραγωγικού δυναµικού διαλογών φασολιού µε αξιολόγηση σε συνθήκες αραιής και πυκνής σποράς. 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 31 Oκτωβρίου-2 Νοεµβρίου 2006, Ορεστιάδα. 28. Τερτιβανίδης Κ., Ο. Κουτίτα, I. Παπαδόπουλος, I. Τοκατλίδης, E. Ταµουτσίδης, Β. Παππά-Μιχαηλίδου, M. Κούτσικα-Σωτηρίου, Γενετικές σχέσεις πληθυσµών φασολιού µε βάση µοριακούς δείκτες RAPD. 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 31 Oκτωβρίου-2 Νοεµβρίου 2006, Ορεστιάδα.

5 29. Παπαδόπουλος Ιωάννης, Ιωάννης Τοκατλίδης, Ευστάθιος Ταµουτσίδης, Μεταξία Κούτσικα-Σωτηρίου, Σπυρίδων Κουτρούµπας, Βασιλική Παππά- Μιχαηλίδου, Γενετική Ταυτοποίηση και Βελτίωση Πληθυσµού Φασολιάς. Ηµερίδα Αρχιµήδης Ι και ΙΙ του Τ.Ε.Ι.. Μακεδονίας, 29 Νοεµβρίου, Φλώρινα. 30. Vacali C., Papathanasiou F., Papadopoulos I. and Tamoutsidis E Prelimenary results on a comparative study evaluating landraces of common bean (Phaseolus vulgaris L.) under organic agriculture in a protected area in Greece. In the Proceedings of the 2 nd Scientific Conference within the framework of the 9 th European Summer Academy on Organic Farming, Lednice na Moravě, June 24 26, Czech Republic. 31. Papathanasiou, F., Papadopoulos I., Vakali, C., Kazoglou, I., and Tamoutsidis, E., Evaluation of local landraces of common bean (Phaseolus vulgaris l.) under organic agriculture in Greece. In 19 th International Symposium Ecology and Safety 2010, Burgas Bulgaria, 7-11 June Papadopoulos I., Papathanasiou, F., Vakali, C., Kazoglou, I., and Tamoutsidis, E., Local landraces of dry beans (Phaseolus vulgaris L.): a valuable resource for organic production in Greece. In 28 th International Horticultural Congress, Lisbon Portugal, August Παπαθανασίου Φ., Παπαδόπουλος Ι., Τσακίρης Ι. και Ταµουτσίδης Ε. (2011). Επίδραση κοµπόστ γαιοσκωλήκων στην παραγωγικότητα και ποιότητα µαρουλιού (Lactuca sativa L.). 25 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιστήµης των Οπωροκηπευτικών, Λεµεσός, Κύπρος, 1-4 Νοεµβρίου 2011, Βιβλίο Περιλήψεων. 34. Tsanaktsidis C.G., Tamoutsidis E., Kasapidis G., Itziou. A., Ntina E. (2011). Preliminary results on anttributes of distillation products of the rose Rosa damascena as a dynamic and friendly to the environment rural crop 3rd International Conference on Environmental Science and Development, Hong Kong, January 5-7, Παπαδόπουλος Ι., Παπαθανασίου Φ., Βλαχοστέργιος. και Ταµουτσίδης Ε. (2013). Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και παραγωγικότητας ποικιλιών κοινού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) σε περιβάλλον χαµηλών εισροών για παράλληλη παραγωγή νωπών λοβών και ξηρών σπερµάτων. Βιβλίο Περιλήψεων 26 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήµης των Οπωροκηπευτικών, Καλαµάτα, Οκτωβρίου 2013, pp της

Bιογραφικό Σηµείωµα ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. Ανα ληρωτή Καθηγητή

Bιογραφικό Σηµείωµα ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. Ανα ληρωτή Καθηγητή Bιογραφικό Σηµείωµα ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Ανα ληρωτή Καθηγητή Τµήµατος Τεχνολόγων Γεω όνων Σχολή Τεχνολογίας Γεω ονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και ιατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επώνυμο. : Τσιάλτας Όνομα. : Ιωάννης Οικογ. κατάσταση : Παντρεμένος Ημερομηνία γέννησης : 13 Ιανουαρίου 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επώνυμο. : Τσιάλτας Όνομα. : Ιωάννης Οικογ. κατάσταση : Παντρεμένος Ημερομηνία γέννησης : 13 Ιανουαρίου 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Τσιάλτας Όνομα : Ιωάννης Οικογ. κατάσταση : Παντρεμένος Ημερομηνία γέννησης : 13 Ιανουαρίου 1971 Τόπος γέννησης : Γρεβενά Διεύθυνση επικοινωνίας Ε-mail : Εργ. Γεωργίας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΦΛΩΡΙΝΑ 2015. 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΞΥΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ Καθηγητής στο αντικείμενο Σποροπαραγωγή Καλλιεργούμενων Φυτών και Πολλαπλασιαστικό υλικό, στο Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή θέση Βαθμίδα: Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Δράμας, του ΤΕΙ Καβάλας

Σημερινή θέση Βαθμίδα: Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Δράμας, του ΤΕΙ Καβάλας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Όνομα συζύγου: Πατρώνυμο: Τόπος γέννησης: Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου Σάββας Αθανασιάδης Γεώργιος Κιλκίς Έτος γέννησης: 1951 Ιθαγένεια Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE UNIVERSITY DEGREES

CURRICULUM VITAE UNIVERSITY DEGREES CURRICULUM VITAE Family Name: KOUTROUBAS First Name: Spyridon Position/Title: Professor Nationality: Greek Date of Birth: December 06, 1965 Marital Status: Married, two children Office Address: Dept. of

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας:

Βιογραφικό Σημείωμα. Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας: Μαρία Ηρακλή Δρ. Χημικός 29 Ιανουαρίου 1973, Θεσσαλονίκη Έγγαμη με τρία παιδιά ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΘΑ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Γεωπόνος, Ph.D. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 Γεννήθηκα στο χωριό Δοξαρά του νομού Λάρισας το 1948. Τον Ιούνιο του 1966 αποφοίτησα από το Α' Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ρ.

Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ρ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε 1. Προσωπικές Πληροφορίες ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ Όνοµα Θωµάς Επίθετο Σπανός Επάγγελµα Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ Η

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ Η Γεωπόνου (M.Sc., Ph.D.) Επίκουρου Καθηγητή.Π.Θ. Ορεστιάδα, 2013 [1] Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα: Χρήστος Επώνυµο: Χατζησαββίδης Όνοµα πατρός: Αλέξανδρος Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.2. Συμμετοχή σε επιτροπές. Συμμετοχή σε πολλές επιτροπές γενικού περιεχομένου στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. από το 1985 που διορίστηκα μέχρι σήμερα

Γ.2. Συμμετοχή σε επιτροπές. Συμμετοχή σε πολλές επιτροπές γενικού περιεχομένου στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. από το 1985 που διορίστηκα μέχρι σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Παλάτου του Αθανασίου Καθηγητή Εφαρμογών Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής Σχολή: Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1 Εθνικά Ανταγωνιστικά 1.1.1 Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ». Τίτλος: «Selection

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Σάββας. Γεωπόνος - Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ. Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Σάββας. Γεωπόνος - Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ. Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Σάββας Γεωπόνος - Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ Βιογραφικό Σημείωμα Τελευταία επικαιροποίηση: 6-03-2012 2 Ι. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Επώνυμο: Σάββας 'Ονομα: Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4. Εξέλιξη του προσωπικού του τµήµατος. συνταξιοδοτήσεις - - - - - - - Νέες προσλήψεις - 1 1 - - - -

Πίνακας 4. Εξέλιξη του προσωπικού του τµήµατος. συνταξιοδοτήσεις - - - - - - - Νέες προσλήψεις - 1 1 - - - - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι 2 Πίνακας 4. Εξέλιξη του προσωπικού του τµήµατος Καθηγητές Αναπληρωτές καθηγητές Επίκουροι καθηγητές Καθηγητές εφαρµογών ιδάσκοντες επί συµβάσει Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΡΟΓΟΥ Η

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΡΟΓΟΥ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΡΟΓΟΥ Η Προσωπικά στοιχεία Οικογενειακή κατάσταση Ταχυδροµική ιεύθυνση Ε-mail : Έγγαµος µε ένα παιδί : Εργασίας: Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνας Κ. Μέλφου. Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz.

Κατερίνας Κ. Μέλφου. Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz. B I OΓPAΦ I K O Σ H M E IΩMA Κατερίνας Κ. Μέλφου 1. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Kατερίνα Μέλφου ιεύθυνση Βασ. Γεωργίου 9, Φλώρινα 53100 Tηλέφωνο 23850-54655 E-mail kmelfou@teikoz.gr Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Δ. ΝΙΚΛΗΣ Αν. καθηγητής ( Συν/χος) Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτ. Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 162 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ F 2 ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΡΑΣ Χ. Γκόγκας, Μ. Κούτσικα Σωτηρίου Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραμάνου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραμάνου 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραμάνου Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13/9/1946. 1964-69: Σπουδές Γεωπονίας στην Α.Γ.Σ.Α.(εξειδίκευση στη Φυτοπαθολογία- Εντομολογία).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραµάνου

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραµάνου 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Ανδρέα Ι. Καραµάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13/9/1946. 1964-69: Σπουδές Γεωπονίας στην Α.Γ.Σ.Α.(εξειδίκευση στη Φυτοπαθολογία- Εντοµολογία).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου Ταχυδρομική διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου 53100 Φλώρινα Αριθμοί τηλεφώνων: 23850 54612 e-mail: vpappa@florina.teikoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ 1986 1991 Πτυχίο Χημείας (Πολύ καλά 7,53) Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1991-1995 ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1 Εθνικά Ανταγωνιστικά 1.1.1 Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ». Τίτλος: «Selection

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 Έγγαμος με δυο παιδιά Αντιοχείας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Νικολάου Ε. Κουτίνα

Βιογραφικό Σηµείωµα Νικολάου Ε. Κουτίνα Βιογραφικό Σηµείωµα Νικολάου Ε. Κουτίνα Ατοµικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης : 13 Μαΐου 1955 Τόπος : Αργυροπούλι Λάρισας Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαµος µε δύο παιδιά /νση κατοικίας : Αθανασίου ιάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ MARKETING MANAGEMENT ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 2010 Γ.

Διαβάστε περισσότερα