ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΤΗΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΤΗΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»"

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΤΗΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (Μ.Ο.R.) ιευθύνων Σύµβουλος της OPTIMUM ΑΕ Παναγιώτης Καλογεράκης Μηχανικός Πληροφοριακών Συστηµάτων Παν/µίου Κρήτης Υπεύθυνος Μηχανογράφησης της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» Η «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ», µε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες, παράγει φύλλα πολυαιθυλενίου, σωλήνες πολυαιθυλενίου και masterbatches. Στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού των διαδικασιών αποθήκευσης και διανοµής των προϊόντων της, η «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ» ανέθεσε στην OPTIMUM την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Logistics για τη διαχείριση, αρχικά, του κυκλώµατος φύλλου (Kritifil), που θα συνδέει την Παραγγελιοληψία, την Παραγωγή, τη ιαχείριση της Αποθήκης και τη ροµολόγηση των Παραγγελιών. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο πρόβληµα logistics, του οποίου την πολυπλοκότητα επιτείνουν το µεγάλο πλήθος προϊόντων της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ», που ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες (λόγω, κυρίως, της ικανοποίησης ειδικών απαιτήσεων των πελατών, γεγονός που αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης), η διαχείριση ρολών και παλετών µη τυποποιηµένων διαστάσεων και η δυναµική χρήση του πλάτους των παλετών για τη βέλτιστη τοποθέτησή τους στα εξάµετρα ράφια της αποθήκης. Το νέο Πληροφοριακό Σύστηµα Logistics της επιχείρησης, βασισµένο στο ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα aberon της OPTIMUM, παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Σεπτέµβριο 1998, µέσα σε 3 µήνες από την ανάληψή του. 1. Γενικά Η αποθήκη Kritifil της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., διαχειρίζεται τα ρολά Kritifil. Πρόκειται για πλαστικό υλικό, πάχους από 10 µικρά έως 2,5 χιλιοστά, πλάτους από 40 έως 1800 εκατοστά και µήκους από 15 έως µέτρα. Χαρακτηριστική χρήση του υλικού είναι η κατασκευή θερµοκηπίων αλλά έχει πολλές ακόµα βιοµηχανικές, αστικές και βεβαίως αγροτικές χρήσεις. 1

2 Λόγω των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του προϊόντος, ο τρόπος συσκευασίας είναι προφανώς σε ρολά. Ανάλογα µε τη συγκεκριµένη εφαρµογή µπορεί να υπάρχει διαφορετική επιλογή τρόπου αναδίπλωσης του πλάτους. Συγκεκριµένα υπάρχουν 8 διαφορετικοί τρόποι αναδίπλωσης, οι οποίοι έχουν άµεση σχέση µε την τελική διάσταση πλάτους του ρολού. Οι τελικές διαστάσεις ρολού είναι χρήσιµες, για να µας δώσουν πληροφορίες για τον τρόπο αποθήκευσης -θέση και απαιτούµενο χώρο. Ο κύριος όγκος των παραγγελιών µπαίνει σε παραγωγή µε συγκεκριµένη δέσµευση της παραγωγής του ρολού για την συγκεκριµένη παραγγελία. Εξαίρεση παρατηρείται όταν τύχει να υπάρχει ίδιο ρολό ελεύθερο στην αποθήκη, το οποίο στην περίπτωση αυτή λαµβάνεται υπόψη στην εκτέλεση της παραγγελίας. Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες παρατηρείται ζήτηση για συγκεκριµένη κατηγορία ρολών από διάφορους πελάτες. Σε αυτήν την περίπτωση κατασκευάζονται περισσότερα ρολά για στοκ και πωλούνται από αυτά. Η ποσότητα παραγωγής ρολών στοκ επιλέγεται από το marketing µε πρόβλεψη των πωλήσεων, και ανάλυση των ιστορικών στατιστικών στοιχείων, οι δε παραγγελίες δεσµεύουν στοκ από το διαθέσιµο. Τέλος, σαν ειδική περίπτωση των ρολών στοκ, υπάρχει η δυνατότητα τεµαχισµού Jumbo Rolls (Τα Jumbo Rolls είναι ρολά σαν όλα τα άλλα µε την διαφοροποίηση ότι έχουν πολύ µεγάλο µήκος). Κατά την εκτέλεση παραγγελίας από Jumbo Roll έχουµε τύλιγµα µέρους του ρολού, συγκεκριµένου µήκους σε άλλο ρολό, και πώληση. Είναι τρόπος εκπλήρωσης παραγγελιών που χρησιµοποιείται αυτή την στιγµή από µεγάλους αντιπροσώπους και πελάτες εξωτερικού της εταιρείας, και προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί και από τα Πλαστικά Κρήτης. 2. Γενικά χαρακτηριστικά του νέου Πληροφοριακού Συστήµατος Τα γενικά χαρακτηριστικά του νέου Πληροφοριακού Συστήµατος είναι τα εξής : Λειτουργία σε παραθυρικό περιβάλλον (Windows) σε Σχεσιακή Βάση δεδοµένων ORACLE. Επικοινωνία µε εµπορολογιστικό πληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας Αυτονοµία των δύο κυκλωµάτων, µη παρέµβαση του ενός κυκλώµατος στο άλλο Ύπαρξη σαφούς διαχωριστικής γραµµήw και τρόπου επικοινωνίας ανάµεσα στα δύο κυκλώµατα Απαγόρευση διπλοκαταχωρήσεων εγγραφών, on line ενηµέρωση, ύπαρξη λειτουργιών ελέγχου ιατήρηση της συσχέτισης των αντίστοιχων δεδοµένων των δύο κυκλωµάτων. Ύπαρξη διαφορετικού κωδικού, βάσει του οποίου ορίζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης του κάθε χρήστη σε πίνακες, σε οθόνες, σε εκτυπωτικά και σε λειτουργίες. 2

3 3. Στόχοι Οι στόχοι από το νέο Πληροφοριακό Σύστηµα Logistics είναι : 1) Βελτιστοποίηση και συντονισµός των διαδικασιών παραγγελιοληψίας, προγραµµατισµού παραγωγής, προετοιµασίας-εκτέλεσης παραγγελιών και δροµολόγησης. 2) Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, λόγω ταχύτερης εξυπηρέτησης και εξάλειψης των λαθών. 3) Βελτιστοποίηση εκµετάλλευσης χώρου αποθήκευσης φύλλου. 4) Μείωση του χρόνου και του κόστους εκτέλεσης των παραγγελιών. 5) Πλήρης και συνεχής γνώση των περιεχοµένων της αποθήκης (πού βρίσκεται τί). 6) Βέλτιστη διαχείριση προσωπικού, λόγω καλύτερης κατανοµής του και µείωσης των υπερωριών. 7) Οργάνωση -προγραµµατισµός των εργασιών. 8) Τυποποίηση των εργασιών. 9) Πλήρη ιστορικά/στατιστικά στοιχεία όλου του κύκλου διαχείρισης, ως εργαλείο για τις στρατηγικές αποφάσεις της εταιρίας. 4. Εισαγωγική Περιγραφή 4.1 Γενικά Η στοιχειώδης µονάδα στην αποθήκη KRITIFIL είναι το ρολό. Η διαχείριση της αποθήκης γίνεται στο επίπεδο του ρολού αλλά και της παλέτας. Παλέτα KRITIFIL ορίζεται ως ένα σύνολο από ρολά. Τα ρολά αυτά µπορεί γενικά να είναι οποιουδήποτε τύπου και διάστασης. Σε συγκεκριµένες όµως περιπτώσεις τα ρολά µίας παλέτας µπορεί να έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως π.χ. κοινό τύπο/διάσταση, ή κοινό πελάτη για τον οποίο προορίζονται. Σε µία ειδική περίπτωση αναγκαζόµαστε να κατέβουµε ένα επίπεδο ανάλυσης πιο χαµηλά από το ρολό : Παράγουµε για στοκ ένα ρολό πολύ µεγάλου µήκους, συγκεκριµένου τύπου / πλάτους / πάχους / αναδίπλωσης και αργότερα, στο χώρο της αποθήκης, το ξετυλίγουµε και κόβουµε τµήµατα του, δηµιουργώντας έτσι νέα ρολά, τα οποία προωθούµε στους πελάτες µας. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται τεµαχισµός Jumbo Roll. Η περίπτωση αυτή είναι αντίστοιχη µε την διαχείριση 'χύµα' που γίνεται σε άλλες αποθήκες. 4.2 ρολά Ορισµοί Τα ρολά χαρακτηρίζονται από µία οµάδα στοιχείων, όπως : 3

4 Τύπος ρολού : Χαρακτηρίζει το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί το ρολό. Μπορεί να είναι απλό υλικό, είτευλικό που προσδίδει ειδικές ιδιότητες. Ανάλογα µε τον τύπο του ρολού µπορεί να υπάρχει ηµεροµηνία λήξης = Χ µέρες µετά την παραγωγή, οπότε το ρολό παύει να έχει τις ιδιότητές του, και πρέπει να γίνει υποκατασκευή, και να αλλάξει τύπο. Διαλογή : Το εάν είναι α, β είτε γ διαλογής. Στην αποθήκη φύλλου διαχειριζόµαστε τα ρολά α διαλογής. Σε µερικές περιπτώσεις µπορούµε να διαχειριζόµαστε και ρολά β διαλογής. Πλάτος φύλου : Το πλάτος του «ανοικτού» ρολού (σε εκατοστά). Πάχος φύλου : Το πάχος του φύλου ρολού (σε µικρά). Αναδίπλωση : Ο τρόπος µε τον οποίο το φύλο διπλώνεται για να γίνει ρολό. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή οκτώ διακριτοί τύποι αναδίπλωσης. Μήκος -Τεµάχια : Το φυσικό µήκος του φύλου. Υπάρχει η περίπτωση ένα ρολό να περιέχει δύο ή και περισσότεραφύλα του ίδιου µήκους. Μικτό Βάρος ρολού : Το τελικό µικτό βάρος του ρολού, όπως προκύπτει από ζύγισµα στην έξοδο της παραγωγής, ή σε ειδική διεργασία (εισαγωγή από επιστροφές, εξωτερική παραγωγή). Πρόκειται για απόλυτο χαρακτηριστικό του ρολού, που χρησιµοποιείται και για την τιµολόγησή του. Ακόµη και δύο ρολά ίδιου τύπου και διάστασης δεν είναι όµοια, αφού διαφέρουν στο µικτό τους βάρος. Τα χαρακτηριστικά Τύπος, ιαλογή, Πλάτος, Πάχος, Αναδίπλωση, Μήκος, Τεµάχια αποτελούν το είδος ρολού. Τα χαρακτηριστικά Πλάτος, Πάχος, Αναδίπλωση και Μήκος, Τεµάχια είναι οι διαστάσεις φύλου. Από τις διαστάσεις του φύλου, και τα ειδικά χαρακτηριστικά του τύπου, µπορούµε να υπολογίσουµε µία σειρά από χαρακτηριστικά του ρολού. Φυσικό πλάτος ρολού : Από αναδίπλωση και πλάτος φύλου υπολογίζουµε το πλάτος του ρολού. Χρησιµοποιείται στην αποθήκη για την τοποθέτηση στις θέσεις και την οµαδοποίηση ρολών. Υπολογιζόµενο Μικτό Βάρος : Το µικτό βάρος του ρολού όπως αυτό υπολογίζεται από την γεωµετρία του. Χρησιµοποιείται αντί για το πραγµατικό βάρος, όταν δεν το γνωρίζουµε ακόµη -πριν δηλαδή από την παραγωγή του. Προκύπτει από το ειδικό βάρος τύπου και τις διαστάσεις του φύλου, καθώς και από τα στοιχεία του µασουριού καθώς και του περιτυλίγµατος. Διάµετρος ρολού : Προκύπτει από τις διαστάσεις του φύλου καθώς και από τη διάµετρο του µασουριού Ταυτότητα ρολού Κάθε ρολό έχει µοναδική ταυτότητα, την οποία αποκτάει την στιγµή της παραγωγής του. Η ταυτότητα αυτή σε µορφή κειµένου αλλά και σε µορφή barcode, αναγράφεται στις δύο ετικέτες που επικολλούνται στο ρολό. Στη Βάση εδοµένων υπάρχει σύνδεση της ταυτότητας ρολού µε όποιες πληροφορίες έχουµε για αυτό. ρολά τα οποία διαχειριζόµαστε στην αποθήκη αλλά δεν παράγονται στην εταιρία (παραγωγή φασόν) αποκτούν 4

5 ταυτότητα κατά την παραλαβή τους. Αυτό γίνεται µε την εκτέλεση κατάλληλης εργασίας στην αποθήκη, η οποία φροντίζει και για την εκτύπωση των ετικετών. ρολά των οποίων έχει χαθεί η ταυτότητα τους, αποκτούν νέα ταυτότητα (αυτό συµβαίνει κυρίως σε ρολά που επιστρέφονται από πελάτες). ρολά τα οποία υπόκεινται σε κάποια µετατροπή κατά την διάρκεια της ζωής τους (εκτός τα τεµαχιζόµενα Jumbo Rolls) και αποκτούν νέα ταυτότητα µετά την µετατροπή. Μετατροπές γίνονται π.χ. όταν καθαρίζουµε ένα ρολό (κόβουµε µερικά µέτρα φύλλου τα οποία έχουν φθαρεί και το ξανασυσκευάζουµε), είτε όταν το υποβαθµίζουµε (αλλάζουµε τύπο στο ρολό όταν πολυκαιρίσει και χάσει κάποιες του ιδιότητες). Στην περίπτωση της µετατροπής, το υπολογιστικό σύστηµα κρατάει την πορεία (ιστορία) του ρολού Κατηγορίες ρολών ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες ρολών : ρολό χωρίς ταυτότητα : Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του Συστήµατος είναι ότι κάθε ρολό έχει ταυτότητα. Με την εργασία της ταυτοποίησης το ρολό αυτό αποκτάει ταυτότητα. ρολό δεσµευµένο : Το συγκεκριµένο ρολό έχει δεσµευθεί για µια παραγγελία. ρολό κρατηµένο : Το συγκεκριµένο ρολό δεν έχει δεσµευθεί. Αυτό δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι το ρολό είναι απόλυτα ελεύθερο, αφού υπάρχει η περίπτωση να έχει γίνει κράτηση στο επίπεδο του είδους του ρολού. 4.3 Παλέτες Περιγραφή Κάθε παλέτα έχει µοναδικό κωδικό. Στη Βάση εδοµένων, κάτω από τον κωδικό παλέτας, "κρέµονται" οι κωδικοί ρολών που ανά πάσα στιγµή είναι τοποθετηµένοι σ' αυτήν. εν υπάρχει τυποποίηση στις διαστάσεις της βάσης της παλέτας. Επίσης δεν υπάρχει τυποποίηση στο βάρος αλλά και στις διαστάσεις της φορτωµένης παλέτας, κυρίως όσον αφορά το πλάτος της, αφού αυτό καθορίζεται από το πλάτος των ρολών της, το οποίο µπορεί να είναι από 40cm έως 600cm. Κατά συνέπεια θεωρούµε ως χαρακτηριστικό της κάθε παλέτας τις διαστάσεις της και το βάρος της. Το σύστηµα υπολογίζει τις διαστάσεις της κάθε παλέτας από τα χαρακτηριστικά των ρολών που αυτή περιλαµβάνει, καθώς και από τον τρόπο τοποθέτησης των ρολών στην παλέτα (οριζόντια, κατακόρυφα, ρολά χωρίς µασούρι, ρολά σε κουτιά). Σε κάθε φάση δηµιουργίας/τροποποίησης παλέτας παρέχεται επιπρόσθετα και η δυνατότητα επιβεβαίωσης/τροποποίησης των διαστάσεων της Τύποι παλετών Τύπος 1 : Παλέτα µε πολλά ρολά δεµένα µε τσέρκια και στρετσαρισµένη, είτε παλέτα µε ένα Jumbo Roll 5

6 ασφαλισµένο µε σφήνες και στρετσαρισµένο. Τύπος 2 : Παλέτα µε ρολά δεµένα µόνο µε τσέρκια. Μπορεί να συµπληρωθεί εύκολα µε επιπλέον ρολά. Τύπος 3 : Παλέτα ζώνης picking. Μέχρι 3-4 στρώσεις ρολά, άδετα. Επιτρέπεται να τοποθετηθεί µόνο στο δάπεδο. Παλετοράφι : Μεταλλική κατασκευή σχήµατος γάµα, µε ιµάντα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση στο ράφι και ξεφόρτωµα χύµα. 4.4 Χώροι-Ζώνες Αποθήκης Η αποθήκη χωρίζεται σε ζώνες και σε χώρους. Ζώνες είναι οργανωµένα τµήµατα της αποθήκης µε διευθύνσεις, που λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος. Χώροι είναι τµήµατα της αποθήκης, που χρησιµοποιούνται για την προσωρινή απόθεση παλετών, ρολών και για την εκτέλεση λειτουργιών (π.χ. συμπλήρωση, αναδιάταξη κλπ) Χώροι Αποθήκης ιακρίνονται οι παρακάτω χώροι της Αποθήκης : Χώρος παραλαβής παραγωγής : Είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετούνται οι παλέτες από την παραγωγή πριν την οριστική τους τοποθέτηση σε ζώνη της αποθήκης. Χώρος εξωτερικών παραλαβών : Είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετούνται οι παλέτες όταν παραλαµβάνονται είτε από άλλη αποθήκη της εταιρίας, είτε από εξωτερικό προµηθευτή (παραγωγή φασόν), είτε από επιστροφές. Χώρος προετοιµασίας : Είναι ένας χώρος στην αποθήκη χωρίς ράφια, στον οποίο συγκεντρώνονται παλέτες και ρολά από τις ζώνες δροµολογίων, picking και στοκ και γίνεται η ενοποίηση παλετών καθώς και η αναδιάταξη τους σε νέες παλέτες. Χώρος φόρτωσης : Είναι ο χώρος όπου τοποθετούνται, οµαδοποιηµένες ανά φορτηγό και πελάτη, οι παλέτες προς φόρτωση Ζώνες Αποθήκης ιακρίνονται επίσης οι παρακάτω ζώνες της αποθήκης : Ζώνη 1(Αποθήκευση δροµολογίων) : Είναι η ζώνη στην οποία αποθηκεύονται οι παλέτες πελάτη και δροµολογίων. Στόχος µας είναι παλέτες του ίδιου πελάτη / δροµολογίου να βρίσκονται σε γειτονικές θέσεις στην αποθήκη. Επίσης θα πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση σε παλέτες που θα συµµετέχουν σε διαδικασίες ενοποίησης ή αναδιάταξης. Χαοτική καταχώρηση. Θέση της στην αποθήκη: δεύτερο, τρίτο και τέταρτο επίπεδο ραφιών. Στο 4ο επίπεδο οι έτοιµες στρετσαρισµένες, κλπ. Ζώνη 2 (Picking δεσµευµένων) : Είναι η ζώνη στην οποία τοποθετούνται τα ρολά που είναι δεσµευµένα, αλλά 6

7 που δεν έχουν τοποθετηθεί από την παραγωγή οργανωµένα ανά πελάτη είτε δροµολόγιο. Χαοτική καταχώρηση. Θέση της στην αποθήκη : το πρώτο επίπεδο στα ράφια (δάπεδο). Ζώνη 3 (Picking ελεύθερων) : Είναιη ζώνη στην οποία θα τοποθετούνται τα ρολά που δεν είναι δεσµευµένα (υπόλοιπα παραγωγής, επιστροφές), εκτός από το προγραµµατισµένο στοκ. Από τον χώρο αυτό θα γίνεται picking για την εκτέλεση παραγγελιών. Χαοτική καταχώρηση. Θέση της στην αποθήκη: το πρώτο επίπεδο στα ράφια (δάπεδο). Ζώνη 4 (Picking stock) : Είναι η ζώνη από την οποία θα γίνεται picking των ειδών στοκ. Θα τοποθετούνται σπασµένες παλέτες οι οποίες θα συµπληρώνονται όταν αδειάζουν, από πλήρεις παλέτες της ζώνης αποθήκευσης στοκ. Ζώνη 5: (Αποθήκευση stock) : Είναι η ζώνη στην οποία θα αποθηκεύεται το προγραµµατισµένο στοκ. Περιλαµβάνει θέσεις στις οποίες θα τοποθετούνται πλήρεις παλέτες. Θα υπάρχει αντιστοίχιση θέσης µε είδος. Η ζώνη στοκ δεν θα περιλαµβάνει σταθερά είδη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, λόγω εποχικότητας των ειδών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία τακτοποίησης, καθώς και διαδικασία µεταφοράς από και σε ζώνη picking ελευθέρων. Πρέπει να επισηµανθεί ότι σε όλες τις εργασίες της αποθήκης, προπάντων στην τοποθέτηση παλετών στα ράφια, λαµβάνεται υπ' όψη η ασφαλέστερη λύση κάθε φορά Τεχνικά Χαρακτηριστικά- ιευθύνσεις Αποθήκης Οι διευθύνσεις έχουν «κατέβει» σε επίπεδο αναλυτικότερο του φυσικού ραφιού και συγκεκριµένα σε εξάµετρου πλάτους ράφια. Τα κριτήρια επιλογής της τελικής λύσης είναι η βέλτιστη ευελιξία και χρήση του διαθέσιµου χώρου, καθώς και η αντιµετώπιση πρακτικών θεµάτων (καθαρές οδηγίες σε εργάτες, αποφυγή λαθών). Ο καθορισµός των διευθύνσεων της αποθήκης και η εκτύπωση των αντίστοιχων ετικετών ακολούθησαν τις εργασίες εγκατάστασης των ραφιών στην αποθήκη. 5. Διαχείριση παραγγελιών 5.1 Συνοπτική περιγραφή Όλες οι παραγγελίες καταχωρούνται αρχικά στο κεντρικό κύκλωµα της εταιρίας. Εκεί περνούν από έναν πρώτο έλεγχο (έλεγχος σωστής καταχώρησης, µη υπέρβασης πλαφόν κλπ) και µόνο στην περίπτωση που περάσουν από αυτόν προωθούνται στο κύκλωµα αποθήκης. Σε αντίθετη περίπτωση παραµένουν σε εκκρεµότητα στο κεντρικό κύκλωµα. Στο κύκλωµα αποθηκών, οι παραγγελίες ενεργοποιούνται Χ µέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης τους. Με τη λήψη µιας παραγγελίας εµφανίζονται αυτόµατα τα ελεύθερα ρολά από κάθε είδος που περιλαµβάνεται στην παραγγελία. Ο χρήστης, µε δική του κρίση, έχει την δυνατότητα να κάνει κράτηση για την συγκεκριµένη 7

8 παραγγελία συγκεκριµένων ειδών/τεµαχίων. Αυτό επιτρέπει την άµεση εκτέλεση παραγγελιών λιανικής και την εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς. Στο τελικό στάδιο της µερικής ή της ολικής φόρτωσης παραγγελίας, στο κεντρικό σύστηµα επιστρέφεται η πληροφορία για το τί ακριβώς φορτώθηκε (τύπος, διαστάσεις, τεµάχια, µικτό βάρος ρολών). Στο σηµείο αυτό πληροφορείται το κεντρικό κύκλωµα και για τις αλλαγές που ενδεχοµένως έγιναν από το κύκλωµα αποθηκών στις παραγγελιογραµµές, κατά την εκτέλεση της παραγγελίας. Στη συνέχεια, το κεντρικό κύκλωµα κάνει τις απαραίτητες ενηµερώσεις και εκδίδει τα κατάλληλα παραστατικά (δελτία αποστολής, τιµολόγια). 5.2 Προγραµµατισµός stock Το stock που προγραµµατισµένα επιθυµούµε να παράγουµε (µετά από στατιστική επεξεργασία πωλήσεων, οδηγίες marketing, κλπ) το καταχωρούµε στο Σύστηµα και το προωθούµε στο πρόγραµµα παραγωγής όπως και τις λοιπές παραγγελίες των πελατών. Το Σύστηµα προτείνει προγραµµατισµό του στοκ. 6. Διαχείριση Παραγωγής. 6.1 Εισαγωγή Το πρόγραµµα διαχείρισης παραγωγής αναλαµβάνει τον προγραµµατισµό παραγωγής µε ορίζοντα την εκτέλεση όλων των εκκρεµουσών παραγγελιών, καθώς και τον άµεσο προγραµµατισµό της παραγωγής, µε παρακολούθηση και ανάλυση των παραγόµενων ρολών σε παλέτες. Μία µηχανή παραγωγής δουλεύει καλλίτερα, δηλαδή οικονοµικότερα και χωρίς κίνδυνο προβληµάτων όταν δουλεύει σταθερά σε ένα είδος ρολού. Το µόνο χαρακτηριστικό ρολού που µπορεί να αλλάξει εύκολα είναι το µήκος, προφανώς επειδή η ρύθµιση είναι µόνο ένα µαχαίρι, που κόβει το ρολό όταν συµπληρωθεί το επιθυµητό µήκος. Όµως, εκ φύσεως οι παραγγελίες είναι τελείως διαφορετικές από αυτή την «βολική» κατάσταση, και έτσι εφ' ενός είναι σηµαντικό να υπάρχει κατάλληλος προγραµµατισµός και οµαδοποίηση της παραγωγής, αλλά και να µην παρουσιάζονται ανωµαλίες στην ροή της παραγωγής. Άµεσο αποτέλεσµα αυτών των περιορισµών είναι το πρόγραµµα παραγωγής να µην είναι δυνατό να καθοριστεί στην πλήρη λεπτοµέρειά του από πριν (π.χ. ποια διάσταση ή ποιος τύπος θα παραχθεί πρώτος και ποιος επόµενος), αλλά αποτελεί, µερικώς, αποτέλεσµα της επιλογής του υπεύθυνου χειριστή της µηχανής και των αστάθµητων παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν την οµαλή λειτουργία της παραγωγής. Πάντως το τελικό αποτέλεσµα της παραγωγής -υπό κανονικές συνθήκες -εµπεριέχει όλα (ή σχεδόν όλα) τα ρολά που προγραµµατίσαµε βάσει των αναγκών για παραγγελίες, αλλά περιέχει και κάποια πρόσθετα ρολά, εκτός προγράµµατος, που ο χειριστής «αναγκάστηκε» να παράγει για να διατηρηθεί η καλή λειτουργία της µηχανής. 8

9 6.2 Αντιστοίχιση παραγγελιογραµµής σε µηχανή Το πρώτο πράγµα που προγραµµατίζουµε κατά την καταχώρηση µιας παραγγελίας είναι το σε ποια µηχανή αυτό θα παραχθεί (ανά παραγγελιογραµµή της), εφόσον βέβαια τελικά δεν ικανοποιηθεί η παραγγελία αυτή από το στοκ. Για να το κάνουµε αυτό χρησιµοποιούµε κάποια κριτήρια όπως : Το σε ποιες µηχανές είναι εφικτό να παράγουµε την συγκεκριµένη παραγγελιογραµµή. Εάν είναι µόνο σε µία, τότε η παραγγελιογραµµή αντιστοιχίζεται αυτόµατα στη συγκεκριµένη µηχανή. Σε περίπτωση που µπορεί να παραχθεί σε περισσότερες από µία µηχανές, θα πρέπει να δούµε πόσο αποδοτικά παράγεται σε κάθε µια από αυτές. Αυτό θα το γνωρίζει το σύστηµα από ένα σύνολο συντελεστών απόδοσης. Επίσης θα πρέπει να ελέγξουµε την διαθεσιµότητα της κάθε µηχανής (π.χ. περίοδος συντήρησης), καθώς και το συνολικό φορτίο µε το οποίο την έχουµε επιβαρύνει βάσει του συνολικού προγράµµατος (ισορρόπηση φορτίου). Επίσης θα λάβουµε υπόψη τις προτιµήσεις που µπορεί να τίθενται από τον υπεύθυνο παραγωγής (π.χ. η µηχανή Α έχει λιγότερα τεχνικά προβλήµατα κατά την παραγωγή του συγκεκριµένου πλάτους/πάχους από την µηχανή Β). Οι προτιµήσεις αυτές θα δηλώνονται στο σύστηµα µε συντελεστές αντίστοιχους µε τους συντελεστές απόδοσης Όλοι οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να έχουν χρονικό ορίζοντα (π.χ. τεχνικό πρόβληµα που θα λυθεί τον επόµενο µήνα, καθιστά προσωρινά αδύνατη την παραγωγή συγκεκριµένης διάστασης από την µηχανή Α). Αφού ολοκληρωθεί ο συγκεκριµένος αλγόριθµος, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να κάνει µεταβολές που κρίνει αυτός σκόπιµες. Γνωρίζοντας την αντιστοίχιση της κάθε παραγγελιογραµµής στην κάθε µηχανή, καθώς και το µέσο πρόγραµµα παραγωγής της κάθε µηχανής, γίνεται εφικτή η πρόβλεψη ολοκλήρωσης της κάθε παραγγελίας. 6.3 Παραµετρικά στοιχεία µηχανών. Τα βασικότερα κριτήρια για την επιλογή µηχανής είναι το πλάτος και το πάχος του φύλου, σε µερικές ειδικές περιπτώσεις και ο τύπος. Κάθε µηχανή έχει ένα ωφέλιµο εύρος πλατών φύλου που µπορεί να παράγει. Το εύρος αυτό θα χωρίζεται σε επιµέρους εύρη, τα οποία θα χαρακτηρίζονται από συντελεστές ανάλογα µε το πόσο κρίνεται αποδοτική η λειτουργία της µηχανής σε αυτά, τόσο όσον αφορά το κόστος, όσο και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. (Μάλιστα ο αρχικός διαχωρισµός των διαφορετικών µηχανών γίνεται από την ονοµαστική µέγιστη διάµετρο του «µπαλονιού» που µπορεί να υλοποιήσει. Οι µηχανές λοιπόν είναι της µορφής : Φ1800, Φ700 Φ800, Φ300 κλπ). Έτσι στο παραµετρικό αρχείο πλατών - µηχανών έχουµε την αντιστοίχιση κάθε µηχανής µε ένα εύρος πλατών που µπορεί να υλοποιήσει. Κάθε συνδυασµός αντιστοιχίζεται και µε την ονοµαστική παραγωγικότητα της µηχανής σε 9

10 αυτό το εύρος (σε κιλά), ώστε να προκύπτει και ο απαιτούµενος χρόνος για την εκτέλεση της παραγωγής. Τέλος υπάρχει και ένας δείκτης προτεραιότητας της συγκεκριµένης διάστασης, ώστε να επιλέγεται ο επιθυµητός συνδυασµός και να µπορούν να υλοποιηθούν και µεταβολές, αν οι ανάγκες της συγκεκριµένης εποχής ή η επιλογή του υπευθύνου παραγωγής το απαιτεί. Εκτός από το πλάτος, ο τύπος και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά µιας µηχανής πιθανόν να επηρεάζουν την λειτουργικότητά της για την παραγωγή ενός συγκεκριµένου ρολού. Έτσι π.χ. το τυλικτικό µίας µηχανής δεν µπορεί να υλοποιήσει έναν τρόπο διπλώµατος, ενώ κάποιοι ιδιαίτεροι τύποι ρολού βγαίνουν υποχρεωτικά σε µία µηχανή. Έτσι έχουµε αντίστοιχα αρχεία για τους τύπους, καθώς και για τα άλλα χαρακτηριστικά του ρολού (εκτός του µήκους). Επιπροσθέτως έχουµε και µία συγκεκριµένη σειρά µε την οποία παίρνουµε τους τύπους ρολών για την εισαγωγή τους στο πρόγραµµα παραγωγής. Τη σειρά αυτή βέβαια µπορεί να αλλάξει ο υπεύθυνος παραγωγής, κάτω από τις ανάγκες του προγράµµατος. 6.4 Πρόγραµµα παραγωγής -Εντολή παραγωγής βάρδιας Το πρόγραµµα παραγωγής δηµιουργείται για κάθε µηχανή ανεξάρτητα. Υπολογίζονται οι τελικές ανάγκες σε ρολά, αφού κρατηθούν οι ποσότητες από το stock. Τα κριτήρια επιλογής ρολών που θα εκτελεστούν από το stock, και αυτών που θα προκύψουν από την παραγωγή µπορούν να αλλάξουν, αλλά βασικά είναι το κοντινότερο ταίριασµα των αναγκών της παραγγελίας µε τα διαθέσιµα ρολά. ηλαδή επιδιώκεται να βγαίνουν από την παραγωγή ολόκληρες παραγγελίες και να επιλέγονται από το stock επίσης ολόκληρες παραγγελίες. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε οι µικρότερες παραγγελίες είναι αυτές που κατά προτεραιότητα παίρνουν το διαθέσιµο stock. Τρέχει αυτόµατα ένα ακόµη κριτήριο, που επιλέγει ρολά από το stock, µε προτεραιότητα τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της παραγγελίας από το stock. Παρέχεται δυνατότητα τροποποιήσεων µε το χέρι στο τελικό πρόγραµµα παραγωγής για τις οποίες αρµοδιότητα θα έχει ο υπεύθυνος παραγωγής. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι: o Αφαίρεση συγκεκριµένων διαστάσεων (π.χ. δεν ταιριάζουν µε το υπόλοιπο πρόγραµµα) Προσθήκη διαστάσεων είτε τεµαχίων για βελτίωση του προγράµµατος. Τα επιπλέον ρολά που θα παραχθούν θα είναι ελεύθερα. Οι τελικές παρεµβάσεις που θα κάνει ο υπεύθυνος παραγωγής, συγκρίνονται µε το αρχικό πρόγραµµα παραγωγής προκειµένου να ενηµερωθεί ο υπεύθυνος φορτώσεων και τελικά ο πελάτης. Οι τελικές ανάγκες, µετά και τις τροποποιήσεις του υπευθύνου παραγωγής, ταξινοµούνται κατά τύπο / πλάτος / πάχος / αναδίπλωση / πελάτη και µήκος. Προγραµµατίζεται επίσης η οµαδοποίηση τους σε παλέτες πελάτη, δροµολογίου, µικτής ή στοκ, µε κριτήρια το µέγεθος της κάθε παραγγελιογραµµής, τα δροµολόγια στα οποία 10

11 ανήκουν. Παράµετροι του αλγορίθµου είναι το ελάχιστο µέγεθος παλέτας πελάτη και το ελάχιστο µέγεθος παλέτας δροµολογίου. Ο παραπάνω προγραµµατισµός έχει ως αποτέλεσµα µία οδηγία προς το πρόγραµµα παραγωγής για το ποια ρολά δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια παλέτα. Η οδηγία δεν είναι της µορφής: «ποία ρολά θα πρέπει να αποτελούν αναγκαστικά ίδια παλέτα», γιατί αυτό θα ήταν πολύ δεσµευτικό για την παραγωγή. Το τελικό πρόγραµµα στέλνεται στα αντίστοιχα προγράµµατα εκτέλεσης παραγωγής µέσω αρχείων, ενώ στο Σύστηµα µένει σε ειδικό status, αναµένοντας την τελική επικύρωση της παραγωγής µε την άφιξη των αντίστοιχων παλετών. Υπάρχει οθόνη παρακολούθησης των αναµενόµενων από την παραγωγή, µε δυνατότητα ακύρωσης µέρους, και επανάληψης της παραγωγής ή ακύρωσης, αν αυτό καταστεί απαραίτητο από απρόβλεπτες συνθήκες. 7. Διαχείριση Αποθήκης 7.1 Εισαγωγή από Παραγωγή Οι παλέτες που βγαίνουν από την παραγωγή τοποθετούνται στον χώρο παραλαβής παραγωγής. Κάθε ρολό ελέγχεται από τον ποιοτικό έλεγχο (πρακτικά γίνεται έλεγχος ανά παρτίδα). Μεσολαβεί ένα χρονικό στάδιο στο οποίο θεωρούµε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτός. Στο διάστηµα αυτό απαγορεύεται η φόρτωση των ρολών αυτών. Όταν βγουν θετικά τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου (η συνήθης περίπτωση), τα αντίστοιχα ρολά µπορούν πλέον να κινηθούν χωρίς άλλους περιορισµούς. Όταν βγουν αρνητικά τα αποτελέσµατα, τότε παγώνει η διαχείριση τους, έως ότου δοθεί συγκεκριµένη οδηγία από το τµήµα ποιοτικού ελέγχου. Εάν εν τω µεταξύ τα ρολά (οι παλέτες τους) είχαν προωθηθεί σε κάποιες ζώνες της αποθήκης, είναι πιθανό να δοθεί εντολή επιστροφής τους στο χώρο παραλαβής παραγωγής. Οι κωδικοί των παλετών της παραγωγής, καθώς και τα λεπτοµερή περιεχόµενά τους, έχουν περάσει αυτόµατα στο σύστηµα µε µεταφορά αρχείων. Το συνεργείο αναγνωρίζει την παλέτα µε ανάγνωση του κωδικού bar-code, και ανάλογα µε τον τύπο παλέτας εκτελεί την κατάλληλη λειτουργία ( π.χ. Αποστολή σε χώρο ράµπας, Τοποθέτηση σε ζώνη αποθήκευσης δροµολογίου, Τοποθέτηση σε θέση picking δεσµευµένων, ιάσπαση σε θέσεις picking δεσµευµένων, Τοποθέτηση σε θέση picking ελεύθερων, ιάσπαση σε θέσεις picking ελεύθερων, Τοποθέτηση σε θέση σε ζώνη αποθήκευσης Stock παλετών, Τοποθέτηση σε θέση picking είδους, κ.λπ. 11

12 7.2 Εισαγωγή από Εξωτερική Αποθήκη, Επιστροφή Πελάτη, Υποκατασκευαστή. Ο υπεύθυνος αναγνωρίζει το είδος της εισαγωγής, και ανάλογα µε την µορφή των ρολών, εκτελεί: ιαδικασία ζυγίσµατος, καταγραφή στοιχείων στο σύστηµα και εκτύπωση ετικέτας ρολού, εάν τα ρολά έχουν στοιχεία όπως ετικέτα, βάρος, κλπ., ή Τοποθέτηση σε παλέτες, µε κριτήριο την οµοιότητα των φυσικών διαστάσεων καθώς και του βάρους των ρολών (η παλετοποίηση περιγράφεται στο σύστηµα µε ανάγνωση των ετικετών ρολών, και εκτυπώνεται packing list, αν χρειάζεται), εάν τα ρολά δεν είναι τοποθετηµένα σε παλέτα µε γνωστό τρόπο, ή Αποστολή σε χώρο αποθήκευσης stock, εάν η παλέτα έχει ένα και µοναδικό είδος που είναι είδος stock, ή Αυτόµατη µετατροπή σε είδος stock, εάν η παλέτα έχει ένα και µοναδικό είδος που δεν είναι είδος stock, ή ιάσπαση σε ζώνη picking ελευθέρων ή τοποθέτηση σε ελεύθερη θέση της ζώνης picking ελευθέρων, εάν η παλέτα περιέχει περισσότερα του ενός είδη. 7.3 Προετοιµασία ροµολογίων. Το δροµολόγιο έχει επιλεγεί για εκτέλεση την επόµενη ηµέρα. Ενέργειες: Παλέτες πελατών µε υψηλό ποσοστό πληρότητας, µένουν στην αποθήκη ως έχουν και µετακινούνται την τελευταία στιγµή στο χώρο φορτώσεων. Παλέτες δροµολογίων και παλέτες πελατών µε χαµηλό ποσοστό πληρότητας και «σκόρπια» ρολά µετακινούνται στον χώρο προετοιµασίας παραγγελιών για αναδιάταξη των ρολών. Γίνεται picking υπολοίπων ρολών των σχετικών παραγγελιών από την ζώνη picking δεσµευµένων. Το picking γίνεται µε απόλυτη υπόδειξη ρολού. Γίνεται έλεγχος ταυτοποίησης µε ανάγνωση της ετικέτας bar-code του ρολού. Γίνεται picking των κρατηµένων ρολών από stock και χύµα ρολά. Το picking γίνεται µε επιλογή είδους και όχι συγκεκριµένου ρολού. Τη στιγµή του picking, γίνεται η τελική ανάθεση ρολών σε παραγγελίες, µε ανάγνωση του κωδικού ρολού. Εκτελείται η αναδιοργάνωση σε παλέτες πελατών, οµάδων πελατών κοινού τόπου (προτεραιότητας) παράδοσης. Τέλος οι παλέτες µεταφέρονται στον χώρο φόρτωσης ή στην αποθήκευση, βάσει προσωπικής επιλογής του συνεργείου προετοιµασίας και του ελεύθερου χώρου στην ράµπα. 7.4 Εκτέλεση Φόρτωσης. Πρόκειται για τη διαδικασία φόρτωσης του φορτηγού, µε επιβεβαίωση φόρτωσης. Οι παραγγελίες είτε βρίσκονται είδη στον χώρο φόρτωσης, είτε κατεβαίνουν από τα ράφια έτοιµες σε παλέτες πελατών -οµάδων προορισµού. Τυπώνεται φύλλο φόρτωσης -εντολή φόρτωσης για φορητά τερµατικά. Επιλέγονται παλέτες πελάτη και οδηγούνται προς φόρτωση µε βάση τη σειρά παράδοσης. 12

13 Επιβεβαιώνεται η φόρτωση ανά παλέτα και ρολό µε ανάγνωση των ετικετών bar-code. 7.5 Προγραµµατισµός εργασιών αποθήκης Συνολική διαχείριση των απαιτούµενων εκκρεµών εργασιών αποθήκης. Κατανοµή τους σε συνεργεία µε κριτήρια φόρτου εργασίας µείωση υπερωριών. ηµιουργία αναλυτικού προγράµµατος εργασιών ανά βάρδια, µε αυτόµατη επιλογή και ταξινόµηση των εργασιών. Βελτιστοποίηση ροών κινήσεων κλάρκ. υνατότητα ελέγχου/παρεµβάσεων αυτού του προγράµµατος από τον υπεύθυνο Το πρόγραµµα αυτό κατεβαίνει στα ασύρµατα τερµατικά. Προϋπολογισµός απαιτούµενου χρόνου ολοκλήρωσης. Προγραµµατισµός συνεργείων. ιαθεσιµότητα εξοπλισµού. On-Line παρακολούθηση εξέλιξης/εκτέλεσης εργασιών αποθήκης. 7.6 Δευτερεύουσες Λειτουργίες Αποθήκης -Παρακολούθηση Κατάστασης Διαχείριση θέσεων picking stock Χαρακτηρισµός είδους ως stock. o Ανάθεση ελεύθερης θέσης σε picking είδους ρολού. o Εντολή συγκέντρωσης ρολών είδους από ζώνη picking ελευθέρων ρολών στην θέση picking stock. Αποχαρακτηρισµός είδους από stock. o Εντολή µεταφοράς υπολοίπων ρολών από ζώνη picking stock σε picking ελευθέρων ρολών. o Ελευθέρωση θέσης picking stock Ανατροφοδοσία θέσεων picking stock Έλεγχος πληρότητας θέσης picking stock. Εντολή µεταφοράς παλέτας από αποθήκευση stock σε picking. Κριτήρια : o Κλασµατικές παλέτες (Μικρότερη παλέτα) o Ηµεροµηνία παραγωγής (παλαιότερη παλέτα) Μέγεθος και διασπορά θέσεων picking Έλεγχος κατάστασης θέσεων picking. o Πολλές θέσεις picking παρόµοιων ρολών. o Αποµακρυσµένες µεταξύ τους θέσεις παρόµοιων ρολών. o Θέσεις µε πολύ λίγα ρολά (1-2 στρώσεις) 13

14 o Θέσεις µε ελάχιστη κίνηση Εντολές αναδιάταξης o Μεταφορές o Αναδιάταξη και ελευθέρωση θέσεων o Τοπική τακτοποίηση θέσεων. Ενοποίηση ελεύθερου χώρου. Βελτιστοποίηση αποθήκευσης µεγάλων ρολών Μέγεθος και διασπορά θέσεων αποθήκευσης Έλεγχος τοποθέτησης σε φατνώµατα: o Λίγα φατνώµατα άδεια. o Πολλές θέσεις για µικρές παλέτες, λίγες για µεγαλύτερες. o Πολλές θέσεις που αχρηστεύονται (πολύ µικρές για παλέτα) o έσµευση ύψους χωρίς λόγο. o Παλέτες στη µέση του φατνώµατος. Εντολές αναδιάταξης: o Τοπική τακτοποίηση θέσεων. o Ενοποίηση ελεύθερου χώρου. o Βελτιστοποίηση αποθήκευσης µεγάλων ρολών Απογραφές Πλήρεις, κυκλικές είδους και θέσης. Σύγκριση µε στοιχεία πληροφοριακού συστήµατος. Εκτύπωση διαφορών. ιορθωτικές κινήσεις. Στατιστικά αποκλίσεων Απεικονίσεις Απεικόνιση των ζωνών στην αποθήκη. Απεικόνιση των χαρακτηριστικών, περιεχοµένων κάθε θέσης. Απεικόνιση των παλετών ανάλογα µε την κατηγορία και τον τύπο τους. Απεικόνιση των παλετών ανά πελάτη Σχεδίαση αποθήκης υναµικός ορισµός θέσεων στην αποθήκη (δυνατότητα µαζικού ορισµού θέσεων). Αντιστοίχιση θέσεων σε µια ή περισσότερες ζώνες. Ορισµός παραµέτρων κάθε θέσης (πλάτος, ύψος, µέγιστο βάρος φορτίου, κλπ). 14

15 8. Δροµολόγηση 8.1 Εισαγωγή Ο κάθε πελάτης αντιστοιχίζεται στατικά σ' ένα δροµολόγιο. Κατά συνέπεια από την στιγµή που καταχωρείται µια παραγγελία γνωρίζουµε σε ποιο δροµολόγιο αυτή εντάσσεται. Λόγω της φύσης του προϊόντος (όγκος του, αδυναµία εύκολου picking, κίνδυνος καταστροφής του από τις πολλές µετακινήσεις), έχουµε στόχο την όσο το δυνατό πιο έγκαιρη συγκέντρωση των παραγγελιών ανά πελάτη και δροµολόγιο. Αυτό εάν δεν βολεύει να γίνεται από τον χώρο της παραγωγής (όταν έχουµε µικρές παραγγελίες), γίνεται από ειδικό συνεργείο στο χώρο της αποθήκης, που θα επιφορτίζεται µε την ενοποίηση / αναδιάταξη των παλετών του χώρου δροµολογίων. Εάν οι παλέτες τακτοποιούνται µε συνεχή παρακολούθηση τους, αποφεύγουµε το πρόβληµα του κορεσµού της αποθήκης µε µισοάδειες παλέτες, ενώ ελαχιστοποιούµε τον χρόνο που απαιτείται για την τελική φόρτωση τους. 8.2 Πρόσθετα δεδοµένα που διαχειρίζεται η δροµολόγηση Για την εφαρµογή δροµολόγησης απαιτούνται οι παρακάτω βοηθητικοί πίνακες: Λίστα δροµολογίων. Αντιστοίχιση πελάτη σε δροµολόγιο (παραµετρικά του χρόνου). Μητρώο µεταφορικών εταιριών µε τις οποίες συναλλασσόµαστε. Αξιολογησή τους. Μητρώο φορτηγών κάθε µεταφορικής εταιρίας (µε διαστάσεις). Πίνακας προσφορών των µεταφορικών εταιριών ανά περιοχή και χρονικό διάστηµα. Πίνακας συµφωνιών µε µεταφορικές εταιρίες. Για κάθε περιοχή και χρονικό διάστηµα, κλείνουµε συµφωνία µε περισσότερες από µία εταιρίες, κάθε µία από τις οποίες αναλαµβάνει ένα ποσοστό των µεταφορών προς την αντίστοιχη περιοχή. (π.χ. για την Θράκη η µεταφορική Α µε τιµή ανά κιλό/όγκο/φορτηγό συµφωνούµε ότι θα αναλάβει το 60% των µεταφορών για το 1998, ενώ η Β σε άλλες ίσως τιµές το υπόλοιπο 40%). Στον παραπάνω πίνακα καταχωρούνται αυτές οι συµφωνίες, προκειµένου να έχουµε τη δυνατότητα να ελέγχουµε ότι τηρούνται τα ποσοστά που έχουν συµφωνηθεί. 8.3 Εργασίες Πριν την διαδικασία δροµολόγησης τρέχει αυτόµατος αλγόριθµος που δεσµεύει ρολά για παραγγελίες που µπορούν να εκπληρωθούν από το stock. Έτσι το stock αποδίδεται στην πιο άµεσα εκτελέσιµη παραγγελία. Ο υπεύθυνος φορτώσεων παρακολουθεί την εξέλιξη των δροµολογίων µε κριτήρια: Επιθυµητό βάρος φόρτωσης δροµολογίου για εκτέλεση. 15

16 Ποσοστιαίο και απόλυτο βάρος των ολοκληρωµένων παραγγελιών του δροµολογίου Οι παραγγελίες προστίθενται λαµβάνοντας υπ' όψη την επιλογή του πελάτη για δρο-µολόγηση όλων των παραγγελιών µαζί, ή τη µείξη παραγγελιών ή την αποστολή πλήρων παραγγελιών. Ποσοστιαίο και απόλυτο βάρος των παραγγελιών που ολοκληρώνονται µε εκπλήρωση του άµεσου προγράµµατος παραγωγής. Ποσοστιαίο και απόλυτο βάρος των παραγγελιών που βρίσκονται σε ποσοστό ολοκλήρωσης µεγαλύτερο π.χ. του 90% Σε λεπτοµερή εµφάνιση ενός δροµολογίου ο υπεύθυνος φορτώσεων βλέπει τους πελάτες που έχουν παραγγελίες στο δροµολόγιο µε επιµέρους κατατάξεις: Κατά προτεραιότητα παράδοσης -σειρά φόρτωσης. Κατά πληρότητα παραγγελιών -πελάτη, ανάλογα µε την επιλογή του πελάτη. Κατά ηµεροµηνία επιθυµητής παράδοσης -εισαγωγής στο σύστηµα. Υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης των παραγγελιών σε επίπεδο είδους µε εµφάνιση: Ρολών δεσµευµένων. Ρολών κρατηµένων. Υπόλοιπο ελλείψεων. Ρολών σε stock. Ηµεροµηνία προγράµµατος παραγωγής. Επιλέγοντας παραγγελίες, ο υπεύθυνος δηµιουργεί το τελικό δροµολόγιο και αναθέτει ηµεροµηνία φόρτωσης και ανάγκη µεγέθους φορτηγού. Οι παραγγελίες αλλάζουν κατάσταση και ο υπεύθυνος παραγωγής ενηµερώνεται αυτόµατα για να επηρεάσει το πρόγραµµα παραγωγής. Οι παραγγελίες παίρνουν αυτόµατα προτεραιότητα προετοιµασίας και αρχίζει άµεσα η προετοιµασία του δροµολογίου. Σε κάθε παραγγελία που εκτελείται καταχωρούµε: Τη µεταφορική εταιρία, Τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος Την αναµενόµενη ηµεροµηνία άφιξης στον πελάτη. Τα στοιχεία αυτά τα χρειαζόµαστε για να ενηµερώνουµε τον πελάτη και για να παρακολουθούµε τις συµφωνίες που έχουµε κάνει µε τους µεταφορείς. Για το τελευταίο παράγεται αναφορά, στην οποία για ένα χρονικό διάστηµα, για κάθε περιοχή, αναφέρεται το πλήθος και ο όγκος µεταφορών που έχει εκτελέσει ο κάθε µεταφορέας καθώς και η συµφωνία που είχε γίνει µε τους µεταφορείς. 16

17 Επίσης εκτυπώνεται το packing list για κάθε φόρτωση ανά πελάτη και συγκεντρωτικά ανά φορτηγό. Το packing list υπάρχει η περίπτωση να αποσταλεί στον πελάτη πριν από την αποστολή του εµπορεύµατος. υνατότητα αποστολής µηνύµατος για την τιµολόγηση άµεσα ή αργότερα κατά - µετά την φόρτωση του δροµολογίου. 17

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Το σύστηµα οργάνωσης επιχειρήσεων εστίασης αποτελεί µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αντιµετώπισης των καθηµερινών απαιτήσεων της λειτουργίας αντίστοιχων καταστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής OPUS Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής Παραγγελίες Έλεγχος Παραγωγής Αποθήκη Κοστολόγηση Προγραµµατισµός Παραγωγής Ποιοτικός Έλεγχος Συντήρηση SCADA Παραγγελίες Καταχωρίστε τις παραγγελίες εύκολα και γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ MegaTron Mobile ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 64 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 4 1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5 11 Picking Τιμολογίων 5 111 Επιλογή παραστατικού (Τιμολογίου)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Γενικά για την εφαρμογή Η νομοθεσία, η ανάγκη για προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά και οι κανόνες ορθής διαχείρισης της παραγωγής «επιβάλουν» στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PICK-BY-LIGHT

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PICK-BY-LIGHT Απόστολος Θεοδωρόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM A.E. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PICK-BY-LIGHT 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο LOGISTICS 2005 Θεσσαλονίκη, 25-26 Νοεµβρίου 2005 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όλα τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

WMS Depo Version 3.0. Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics. Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών

WMS Depo Version 3.0. Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics. Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών WMS Depo Version 3.0 Πληροφοριακό Σύστηµα Ασύρµατης ιαχείρισης Αποθηκών Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω στην τεχνολογία; Kανόνες Logistics Στην εποχή της νέας οικονοµίας είναι καθοριστικής σηµασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσις. doitsimple. Καλύψτε τις ανάγκες της επιχείρησης σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειά σας.

Γεύσις. doitsimple. Καλύψτε τις ανάγκες της επιχείρησης σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειά σας. Erprs Rsurc Plag Γεύσις Βελτιώστε τη παραγωγικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης σας, µειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά σας έξοδα µε τις τεχνολογίες αιχµής των συστηµάτων µηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Εστιατόρια, Ταβέρνες Παράδοση κατ οίκον Μπαρ, café Take away / πακέτο Βασικά πλεονεκτήµατα ifood Ασύρµατη παραγγελιοληψία Αυτοµατοποίηση στη διαχείριση των παραγγελιών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics).

A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). ΗOPTIMUM A.E. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management, Logistics). Στο ραγδαία εξελισσόµενο τοµέα των Logistics,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE Ελένη Πέγιου, Associate Manager, Planning AE 29/ Απριλίου/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015 Xpress Αλεξανδρούπολη Μάρτιος 2015 ΑΠΟΘΗΚΗ Στήλες ανάπτυξης αποθεμάτων αποθήκης - Αποθηκευτικοί χώροι. Διαθέσιμα = το σύνολο των ποσοτήτων, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ράφια ή στα συρτάρια του φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Cotton Plus WinPlan Enterprise Resource Planning Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Εκκοκκιστικών Επιχειρήσεων Προσχέδιο Τεχνικής Μελέτης «Cotton» ISO 9001:2000 Winplan Cotton Plus Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

On Line Data. software consultancy financial

On Line Data. software consultancy financial Warehouse Logistics Management Parmenion Ένα από τα πλέον σημαντικά και δυναμικά τμήματα της Εθνικής μας Οικονομίας είναι οι εταιρίες αποθήκευσης και διανομών, ή όπως στην Ελλάδα αποκαλούνται οι εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 Πρόσβαση http://www.cromar.gr/securewithcromar/main.html Εκπαιδευτικά Video: http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=145 Εισαγωγή... 3 Διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικογένεια PRISMA Win Auto-Moto αποτελείται από πρωτοποριακές εφαρµογές που ενσωµατώνουν και αξιοποιούν την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ΛΥΣΗ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ARCHIVING connect ARCHIVING CONNECT 100% ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Επιθυμείτε μία λύση που θα σας εξοικονομήσει σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής 1. Γενικά εν θα µπορούσαµε να χαρακτηριστούµε καινοτόµοι αν αναφέραµε

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ...4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ...5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...6

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ...4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ...5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...6 on οι πελάτες µου 1 Πίνακας περιεχομένων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ...4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ...5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ...7 Αναλυτικά στοιχεία εκκρεμής παραγγελίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η Ε µ πορική ιαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το PRISMA Win Εµπορική ιαχείριση είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή που ενσωµατώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Προσφέρει στην επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες του EPIKOUROU περιλαμβάνουν : Διαχείριση Τραπεζιών

Οι βασικές λειτουργίες του EPIKOUROU περιλαμβάνουν : Διαχείριση Τραπεζιών Η εφαρμογή EPIKOUROS Touch P.O.S αποτελεί την πρόταση της SYSCO S.A για την αποτελεσματική διαχείριση σύγχρονων χώρων εστίασης, είτε πρόκειται για αυτόνομες μονάδες όπως εστιατόρια, Cafés, Bars, Fast Foods,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Lexicon Software POS Dynamics ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Gonou Giota 2 58100 GIANNITSA web site: www.lexiconsoftware.gr e-mail: sales@lexiconsoftware.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε με απλά βήματα τις καθημερινές λειτουργίες που εκτελεί η επιχείρηση με τη βοήθεια της εφαρμογής

Παρακάτω μπορείτε να δείτε με απλά βήματα τις καθημερινές λειτουργίες που εκτελεί η επιχείρηση με τη βοήθεια της εφαρμογής Η εφαρμογή PRISMA Win Εστίαση αποτελεί ένα εξειδικευμένο εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία του χώρου της εστίασης που συμβάλλει στην καθημερινή άψογή λειτουργία της επιχείρησής του, ενώ ταυτόχρονα του

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Θεοδώρου. Εταιρικό προφίλ

Όμιλος Θεοδώρου. Εταιρικό προφίλ Όμιλος Θεοδώρου Εταιρικό προφίλ Τεχνολογικές λύσεις αύξησης παραγωγικότητας Βιομηχανική συσκευασία Εφοδιαστική αλυσίδα Εξοπλισμός και συστήματα για τα τελικά στάδια της παραγωγής Εξοπλισμός barcode και

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ιστορία Εξάπλωση Καταστημάτων Το σύνολο των καταστημάτων ανέρχεται σε 268 και αυξάνει, καθώς το δίκτυο επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Δίκτυο καταστημάτων 161 46 43 12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-12 ιδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα cookie

Πολιτική για τα cookie Πολιτική για τα cookie Η BSEU χρησιµοποιεί cookie για να βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία των επισκεπτών της διαδικτυακής τοποθεσίας της. Πρώτα από όλα, τα cookie µπορούν να βελτιώσουν άµεσα αυτή την εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τη Megasoft!

Λίγα λόγια για τη Megasoft! Λίγα λόγια για τη Megasoft! Εταιρεία παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού Περισσότερα από 20 χρόνια στη σχεδίαση και την παραγωγή: Εφαρμογών Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης Εξειδικευμένων Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα