Προσέγγιση Ενδυνάμωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσέγγιση Ενδυνάμωση"

Transcript

1 Προσέγγιση Ενδυνάμωση Διαφορετικότητα Προτάσεις πολιτικής για ευρωπαϊκούς και εθνικούς/ περιφερειακούς φορείς υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και για φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων

2 Σύνταξη και τελική επιμέλεια από τους: Ricarda Motschilnig, Gina Ebner, Thomas Fritz- σε συνεργασία με το δίκτυο OED και τους συμμετέχοντες στην τελική διάσκεψη του OED Συντονισμός του έργου: Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΕΑ Rue de l industrie 10, 1000 Bruxelles Σχεδιασμός και έκδοση: Serena Gamba OED Brussels, 014 Με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης LLP BE-GRUNDTVIGGNW. «Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την όποια τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν

3 Η εκπαίδευση ενηλίκων, σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή έρευνα για τα οφέλη της Δια βίου μάθησης, όπως αυτά αναφέρονται από τους ίδιους τους ενήλικες μαθητές, κάνει τα άτομα πιο χαρούμενα, πιο υγιή και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο ενεργά μέλη της κοινωνίας, τείνουν να είναι πιο ανεκτικοί και καλύτεροι γονείς 1. Εμείς, το δίκτυο OED, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει οφέλη σε όλα τα επίπεδα και ότι θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερα άτομα να παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες μάθησης. Παρ όλα αυτά, η συμμετοχή στη μάθηση βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα και αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για άτομα με περιορισμένα προσόντα ή/και μη προνομιούχα 3. Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί τρόποι για να ξεπεραστούν τα εμπόδια προς τη μάθηση, και, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, μπορεί να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος. Με βάση τα παραδείγματα καλών πρακτικών προσέγγισης που συγκεντρώσαμε και τις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές μας για την ενδυνάμωση, συνθέσαμε προτάσεις για τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς/ περιφερειακούς φορείς υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και για τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, διαθέτουμε έναν πολύ πρακτικό οδηγό για πιθανές δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κάνουν συγκεκριμένα βήματα. Σας καλούμε όλους να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα ώστε να γίνουν η προσέγγιση, η ενδυνάμωση και η διαφορετικότητα προτεραιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων και άρα πραγματικότητα. 1 Τα οφέλη της Δια Βίου Μάθησης στην Ευρώπη: Τα κύρια αποτελέσματα της Έκθεσης Έρευνας για το έργο BeLL, Το δίκτυο OED αποτελείται από 17 οργανώσεις προερχόμενες από 14 χώρες. Επισκεφθείτε την σχετική σελίδα του ιστότοπου του OED για να μάθετε περισσότερα για την σύμπραξη αυτή. 3 Στοιχεία που προέρχονται από την Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES), το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC - κ.α. 3

4 Ευρωπαϊκό επίπεδο 1. Προσέγγιση, ενδυνάμωση και διαφορετικότητα: να τεθούν ως προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων Οι εθνικοί συντονιστές για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα έχουν την δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά επίπεδα στις βασικές συνομιλίες. Συνεπώς εμείς προτείνουμε να γίνουν η προσέγγιση και η ενδυνάμωση των ομάδων που μειονεκτούν βασική προτεραιότητα για την ερχόμενη χρονική περίοδο και να ενθαρρύνουμε ενεργά τους εθνικούς συντονιστές να παρουσιάσουν σχέδια δράσης σε αυτό τον τομέα. 5. Αύξηση της συνεργασίας και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ της πολιτικής, των πρακτικών και της έρευνας. Μία πιο στενή συνεργασία και αμοιβαία μάθηση σε σχέση με την πολιτική, τις πρακτικές και την έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιώσεις σε όλους αυτούς τους τομείς μέσω συνεργασιών. Οργανώνοντας, για παράδειγμα, τακτικά συνέδρια ή εργαστήρια για βασικά θέματα, όπου οι καλές πρακτικές, οι τελευταίες έρευνες και οι εξελίξεις στην πολιτική παρουσιάζονται και συζητιούνται σε βάθος, μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος. Τα αποτελέσματα θα πρέπει τότε να συνδεθούν με τα εθνικά και τοπικά επίπεδα. 4. Οργάνωση ενός ευρωπαϊκό δικτύου για την προσέγγιση, την ενδυνάμωση και την διαφορετικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει δίκτυα μεγάλης εμβέλειας με συγκεκριμένη στόχευση (δείτε, για παράδειγμα, το δίκτυο αλφαβητισμού που χρηματοδοτείται από την σχολική μονάδα). Ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών ανά την Ευρώπη σε συνδυασμό με ένα αυστηρό πρόγραμμα εργασίας και στενή σύνδεση με το επίπεδο πολιτικής αλλά και προγραμμάτων (Εθνικοί συντονιστές, η ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συντονιστές του Erasmus+ κλπ) μπορούν να κάνουν πράγματι τη διαφορά- ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προσέγγιση, την ενδυνάμωση και την διαφορετικότητα για τις μη προνομιούχες ομάδες θα είχε συνεπώς μεγάλο αντίκτυπο. 3. Αύξηση του κοινωνικού διαλόγου για τη δια βίου μάθηση Οι συνεργασίες και η αμοιβαία μάθηση σε διαφορετικά επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό) και συγκεκριμένα η στενή συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων, είναι απαραίτητα στοιχεία. Ο τομέας μας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δουλέψει μάλλον προληπτικά παρά εκ των υστέρων ως προς τις αλλαγές στην πολιτική. Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνικών εταίρων, φορέων παροχής εκπαίδευσης, ΜΚΟ κλπ.) και ο διάλογος μαζί τους θα πρέπει να αποτελούν ένα αναπόσπαστο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της ανάπτυξης πολιτικής. 4. Μια (ανανεωμένη) έμφαση στη μάθηση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, τη δημοκρατία, την αειφόρο ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή συνοχή Σε καιρούς κρίσης ή/και αστάθειας, η απασχολησιμότητα έχει γίνει για τις περισσότερες χώρες το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών του 014 καθώς και οι εμπειρίες καλών πρακτικών 1 που συγκεντρώθηκαν στο δίκτυο OED δείχνουν ότι μία ανανεωμένη έμφαση στη μάθηση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, τη δημοκρατία, την αειφόρο ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή συνοχή είναι απαραίτητη. Μια ανανεωμένη έμφαση στα πλαίσια της Στρατηγικής 00 για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση και της εφαρμογής της είναι συνεπώς απαραίτητη. 6. Εισαγωγή ενός σημείου αναφοράς για τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων με χαμηλό επίπεδο προσόντων Ένα από τα σημεία αναφοράς της ΕΚ 00 επικεντρώνεται στα επίπεδα συμμετοχής των ενηλίκων (ηλικίας 5-64 ετών) στη δια βίου μάθηση, τα οποία θα πρέπει να φθάνουν τουλάχιστον το 15% το 00. Για να μπορέσουμε να θέσουμε στόχους και να συγκρίνουμε την πρόοδο των κρατών μελών στην προσέγγιση των εκπαιδευόμενων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την εκπαίδευση, θα πρέπει να εισάγουμε ένα σημείο αναφοράς για τη συμμετοχή αυτών των εκπαιδευόμενων. (π.χ. βασισμένο στη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης- ISCED). 7. Εισαγωγή καλύτερων προτύπων για τις βασικές επαγγελματικές δεξιότητες για το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων (EQF / NQFs) Για τα άτομα με πολύ χαμηλή ειδίκευση, μπορεί να πάρει πολύ καιρό να φθάσουν το επίπεδο 1 του Ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (και τα αντίστοιχα επίπεδα στα Εθνικά πλαίσια). Για να ενθαρρύνουμε τη μάθηση, θα πρέπει να προταθεί η πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και προόδου, μία συνεκτική προσέγγιση η οποία επιτρέπει μικρότερα βήματα και την κατάκτηση δεξιοτήτων σε πιο χαμηλά επίπεδα. 8. Να αναγνωριστεί η σημασία της μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων Η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να προσεγγίσει άτομα με κακές εμπειρίες από την τυπική εκπαίδευση ανοίγει για πολλούς τον κόσμο της μάθησης. Παρ όλα αυτά, πολλοί υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής τείνουν να υποτιμούν τις δυνατότητες της μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα από το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) και το έργο Οφέλη από τη Δια Βίου Μάθηση (BeLL) 3 δείχνουν ξεκάθαρα την ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση ενηλίκων, και ιδιαίτερα την ανάγκη 1 Προσέγγιση-Ενδυνάμωση-Διαφορετικότητα: Συλλογή, Παρουσίαση και Ανάλυση Παραδειγμάτων Καλών Πρακτικών από την Εκπαίδευση Ενηλίκων προς μία Κοινωνία Χωρίς Αποκλεισμούς- 3

5 να αυξηθούν οι πιθανότητες αυτή να προσεγγίσει μη προνομιούχες ομάδες. Αυτό πρέπει να αποτελεί ένα βασικό σημείο των στρατηγικών δια βίου μάθησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 9. Ανάπτυξη υψηλότερης ποιότητας και καινοτομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τον τομέα της κοινοτικής εκπαίδευσης ενηλίκων, βασισμένο σε καλές πρακτικές, μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές και καινοτόμες προσεγγίσεις, είναι αυτό που χρειάζεται. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την συγκεκριμένη, μη τυπική φύση της εκπαίδευσης ενηλίκων και να ενθαρρύνει τις αρχές της προσέγγισης, της ενδυνάμωσης και της διαφορετικότητας. επικεντρώνεται στη μαθητοκεντρική μέθοδο της προσέγγισης, της ενδυνάμωσης και του μη-αποκλεισμού στη συμμετοχή. συγκρίνεται με άλλες χώρες και δομές, ιδιαίτερα ως προς την ικανότητα τους να προσεγγίζουν, να ενδυναμώνουν, να περιλαμβάνουν και να ενσωματώνουν τους ενήλικες μαθητές. Εθνικό επίπεδο 1. Προσέγγιση ομάδων με μειωμένη εκπροσώπηση Αυτό που χρειάζεται είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες προσφορές μάθησης που να είναι συναφείς με τις ομάδες τις οποίες αφορούν. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαφορετικές ομάδες με μειωμένη εκπροσώπηση και στις ομάδες στόχους οι οποίες μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένα μέτρα για να τις προσελκύσουμε πίσω στη διαδικασία μάθησης. Η συλλογή μας από άριστες πρακτικές 1 δείχνει πολλούς καινοτόμους τρόπους για το πώς να προσεγγίσει κανείς, αλλά οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων θα χρειαστούν υποστήριξη για να ενσωματώσουν νέες μεθόδους εργασίας. Η εφαρμογή είναι αρμοδιότητα των φορέων παροχής, αλλά οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής χρειάζεται να θέσουν την προσέγγιση και την ενδυνάμωση ως προτεραιότητα πολιτικής ούτως ώστε να είναι δυνατό να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος.. Παρέχοντας δυνατότητες για εξέλιξη Θα πρέπει να παρέχονται καλύτερες διασυνδέσεις, δίοδοι εξέλιξης ανάλογα με τις προσωπικές περιστάσεις, καθοδήγηση και προσανατολισμός ανάμεσα σε άτυπες και τυπικές ευκαιρίες μάθησης σε τοπικό επίπεδο, ώστε να υποστηριχθούν οι εκπαιδευόμενοι στη μαθησιακή και την εργασιακή τους πορεία. 3. Αναγνώριση και προώθηση των προσωπικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών οφελών από την εκπαίδευση ενηλίκων Χρειάζεται η αναγνώριση της σημασίας της μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην ενδυνάμωση της δημοκρατικής κοινωνίας και των ευρύτερων οφελών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Τα εν λόγω οφέλη από την εκπαίδευση ενηλίκων (ιδιαίτερα την «ελεύθερη» εκπαίδευση ενηλίκων), σύμφωνα με μία πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη, πηγαίνουν πέρα από τα οικονομικά και τα σχετικά με την απασχόληση, εκτεινόμενα σε οφέλη για την κοινωνία, υψηλότερη αυτοεκτίμηση και ευημερία. 4. Ανάλυση και εν συνεχεία απομάκρυνση εμποδίων Τα εμπόδια που αποτρέπουν τα άτομα, ιδιαίτερα από τις μηπρονομιούχες ομάδες, από το να συμμετέχουν θα πρέπει να εξεταστούν σε βάθος. Προτρέπουμε τα κράτη μέλη να αναλύσουν την λειτουργία των νομικών και οικονομικών πλαισίων αναφορικά με την προώθηση ή την παρεμπόδιση της συμμετοχής των μη-προνομιούχων ομάδων. Για παράδειγμα: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων να προσεγγίζουν οι ίδιοι τις μηπρονομιούχες ομάδες και τους εκπαιδευόμενους που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με άλλους τρόπους, παρά να προτιμούν να εργάζονται με πιο παραδοσιακούς εκπαιδευόμενους (αυτό συμβαίνει όταν η πληρωμή βασίζεται στον αριθμό αποφοίτων των μαθημάτων) Να υποστηρίζονται οι ευκαιρίες των μεταναστών να παρακολουθούν δωρεάν ή χαμηλού κόστους μαθήματα μετά την άφιξή τους στη χώρα. Να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα πιστοποίησης βρίσκονται στο σωστό σημείο της διαδικασίας, ώστε η είσοδος στη μάθηση να μπορεί να γίνει ευκολότερη. Να ενθαρρύνονται οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων να δοκιμάζουν νέες και δημοκρατικές μεθόδους προσέγγισης και μάθησης. Μια διεξοδική ανάλυση της νομικής βάσης και των χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να αποκαλύψει ενσωματωμένα εμπόδια τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να απομακρυνθούν. 5. Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης ενηλίκων στις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές Σε αρκετές χώρες, υπάρχουν στρατηγικές κοινωνικής ένταξης για μη προνομιούχες ομάδες οι οποίες όμως δεν λαμβάνουν υπόψη τους την εκπαίδευση ενηλίκων. Εντάσσοντας την εκπαίδευση ενηλίκων στις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες και πολιτικές, αυτές, με τη σειρά τους, βελτιώνονται και η μάθηση ενσωματώνεται. 6. Προτεραιότητα και επενδύσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων Χρειάζονται αυξημένες δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων που να εξασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της. Είναι ζωτικής σημασίας το κόστος για τους εκπαιδευόμενους να παραμείνει δωρεάν ή πολύ χαμηλό ώστε να προωθηθεί η πρόσβαση για όλους. (Η Εσθονία, για παράδειγμα, επένδυσε πόρους του ΕΚΤ στην εκπαίδευση ενηλίκων και συνεργάστηκε στενά με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5

6 για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΕΑ) ώστε να εφαρμόσει την στρατηγική. Σαν συνέπεια, η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς επίσης και τα επίπεδα δεξιοτήτων αυξήθηκαν σημαντικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι Κοινοτικοί φορείς παροχής εκπαίδευσης έχουν έσοδα από τις εγγραφές ατόμων που μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος τα οποία χρησιμοποιούν για να συνεχίσουν την παροχή για εκείνους που δεν μπορούν). 7. Χρηματοδότηση και στήριξη της μάθησης στην τοπική κοινότητα Η τοπική κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας όταν μιλάμε για την ενσωμάτωση πιθανών ενήλικων μαθητών που είχαν τις ελάχιστες δυνατές ευκαιρίες στο παρελθόν. Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων του εθελοντικού και των κοινοτικού τομέα, χρειάζονται περισσότερη στήριξη και χρηματοδότηση. Αυτό θα ωφελήσει τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και την κοινότητα- οι καλύτερες δεξιότητες, η περισσότερη συμμετοχή, η πιο ενεργός ανάμειξη των πολιτών στα κοινά και η μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή έχουν ως αποτέλεσμα μία επωφελή κατάσταση για όλους τους ενδιαφερόμενους. 8. Ενδυνάμωση των δομών μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων Απαιτούνται πιο ισχυρές δομές για τη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της νομοθεσίας, της ανάπτυξης των θεσμών και της διαρκούς χρηματοδότησης ώστε να θεμελιώσουμε ή να διατηρήσουμε το έργο σε αυτόν τον τομέα. Η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να είναι πολύ πιο ευέλικτη από άλλες μορφές εκπαίδευσης ως προς το πώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων. 9. Η εκπαίδευση ενηλίκων χρειάζεται τους καλύτερους εκπαιδευτές και ανθρώπινο δυναμικό Ζητάμε την εξέλιξη των ικανοτήτων του προσωπικού μέσω της εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεπώς χρειάζεται να υποστηριχθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτών που εργάζονται με μη προνομιούχες ομάδες και να διασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτών. Σε αρκετές χώρες, η πλειοψηφία των εκπαιδευτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, και, ενώ αυτό μπορεί να έχει κάποια πλεονεκτήματα (π.χ. ειδικοί από συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι φέρνουν τις γνώσεις τους στην εκπαίδευση ενηλίκων ή δάσκαλοι/καθηγητές που διδάσκουν μία απογευματινή τάξη), σημαίνει επίσης ότι πολλοί εκπαιδευτές σε βασικούς τομείς για την προσέγγιση πληρώνονται ελάχιστα ώστε να διατηρηθεί το κόστος χαμηλό. Επίσης, στην εκπαίδευση ενηλίκων εργάζονται τακτικά εθελοντές - για αυτούς, η εκπαίδευση και η επαγγελματική εξέλιξη είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Προτείνουμε λοιπόν μια σοβαρή εξέταση του κόστους και των οφελών από τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτών, ιδιαίτερα αυτών που εργάζονται με μη προνομιούχες ομάδες. Ας υπογραμμίσουμε ότι αυτό είναι κυρίως θέμα χρημάτων παρά οργάνωσης! 10. Δημιουργία συνεκτικών συστημάτων δια βίου μάθησης μέσα από την πιστοποίηση και την αναγνώριση Χρειάζονται συστήματα πραγματικής δια βίου μάθησης στην Ευρώπη, τα οποία θα περιλαμβάνουν περισσότερες ανταλλαγές και μεγαλύτερη ισοδυναμία μεταξύ τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και μάθησης. Το Δίκτυο OED απαιτεί την διαμόρφωση και υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος με έμφαση στην αναγνώριση και την πιστοποίηση όλων των τύπων μάθησης, συμπεριλαμβανομένων του προσανατολισμού και της συμβουλευτικής. Η πιστοποίηση είναι το βασικό εργαλείο ώστε να προωθηθεί η δια βίου μάθηση, να εξασφαλιστούν πιο ευέλικτες δίοδοι μάθησης, να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευόμενους και να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή τους καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε μία πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των ικανοτήτων. 11. Οι θετικές διαστάσεις των ετερογενών κοινωνιών θα πρέπει ξεκάθαρα να υπογραμμιστούν Πρέπει να αναγνωρίσουμε την υπερ ετερογενή φύση των σύγχρονων κοινωνιών: οι πληθυσμοί και στις αγροτικές αλλά κυρίως στις αστικές περιοχές αποτελούνται από άτομα με διαφορετικές καταβολές, συνθήκες κοινωνικής διαβίωσης, νομική κατάσταση και ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετικό τρόπο, ο οποίος θα αποφεύγει την κατασκευή του Άλλου και την κατασκευή των αποκαλούμενων παράλληλων τμημάτων της κοινωνίας, ιδιαίτερα από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και από τους πολιτικούς. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για δίκαιη και ακριβή δημοσιογραφική κάλυψη καθώς επίσης και επιμορφωτικό υλικό για το χτίσιμο δεξιοτήτων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ειδικούς των μέσων ενημέρωσης να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν τις πολυσύνθετες διαστάσεις της πραγματικότητας, κάτι που θα μπορούσε να είναι αρκετό εν προκειμένω. 6 1 Προσέγγιση-Ενδυνάμωση-Διαφορετικότητα: Συλλογή, Παρουσίαση και Ανάλυση Παραδειγμάτων Καλών Πρακτικών από την Εκπαίδευση Ενηλίκων προς μία Κοινωνία Χωρίς Αποκλεισμούς -http://oed-network.eu/index.php?k=

7 Φορείς Παροχής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 1. Ας ακούσουμε τους εκπαιδευόμενους Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν λόγο στην εκπαίδευσή τους. Ξεκινώντας από τακτικές συσκέψεις των εκπαιδευόμενων μέχρι επιτροπές εκπαιδευόμενων και συμβουλευτικές επιτροπές, υπάρχουν πολλοί τρόποι να συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι στην διαχείριση, την οργάνωση και τη διδασκαλία των οργανώσεων εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων γίνονται πιο δημοκρατικοί και έχουν πολύ καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ενήλικων μαθητών τους. Για να γίνουν όλα τα είδη μάθησης δυνατά ζητάμε τη στενή συνεργασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων όλων των εκπαιδευόμενων καθώς και καλύτερη νομική εκπροσώπηση. 5. Ενθαρρύνετε το προσωπικό σας και τους διαμεσολαβητές να χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθοδολογίες που εμπεριέχουν την ενδυνάμωση Ρίξτε μια ματιά στις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές - συγκεντρώθηκαν από ειδικούς στην επιμόρφωση και εκπαίδευση ενηλίκων και έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε έναν αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Ευελπιστούμε ότι θα εμπνευστείτε από αυτές- σας προσκαλούμε να τις χρησιμοποιήσετε και να ζητήσετε από το προσωπικό σας και τους διαμεσολαβητές σας να τις χρησιμοποιήσουν επίσης- είμαστε βέβαιοι ότι θα έχετε θετικά σχόλια!. Ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή Οι μη προνομιούχες ομάδες χρειάζονται ευκαιρίες ώστε να ενδυναμωθούν και με αυτό τον τρόπο να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Εξασφαλίζοντας ότι η φωνή τους θα ακουστεί (βλέπε σημείο 1 παραπάνω), ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη γίνει. Μπορεί να γίνει περαιτέρω προώθηση αυτής της πρακτικής κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν και να επικοινωνούν. Η μάθηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μία πρωτοβουλία μεταξύ ίσων. 3. Αύξηση της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερο προσωπικό, διαχείρηση και διαμεσολαβητές από τις ίδιες τις μη προνομιούχες ομάδες ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη πολυμορφία στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και για να καταστούν αυτές, με τη σειρά τους, πρότυπα προς μίμηση για τους πιθανούς εκπαιδευόμενους. 4. Προσέγγιση σε υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες Χρειαζόμαστε ειδικά προσαρμοσμένες και συμμετοχικές προσφορές μάθησης οι οποίες να είναι συναφείς με τις ομάδες που αφορούν. Είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στις διάφορες υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες οι οποίες μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένα μέτρα ώστε να γίνει η μάθηση ελκυστική για αυτές (π.χ. μετανάστες, μειονότητες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, φυλακισμένοι, κλπ.). Για να βρούμε τι έχουν ανάγκη αυτές οι ομάδες πρέπει να διεξάγουμε έρευνα που να τους περιλαμβάνει ως ενεργά υποκείμενα. Η συλλογή μας από βέλτιστες πρακτικές 1 δείχνει πολλούς καινοτόμες μεθόδους για το πώς να προσεγγίσουμε- σας προσκαλούμε να τις χρησιμοποιήσετε σαν έμπνευση! 1 7

8 ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Πολλοί υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν περισσότερους ενήλικες μαθητές από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Ελπίζουμε να δώσουμε κάποιες ιδέες για το πώς να προσεγγίσετε αυτό το θέμα, τις οποίες θα βρείτε στη συνέχεια. Πιθανότατα έχετε πολύ καλά εργαλεία για το πώς να σχεδιάζετε, να οργανώνετε, να εφαρμόζετε και να παρακολουθείτε την πρωτοβουλία. Εμείς, ως οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη, τις ιδέες και τις προσεγγίσεις τις οποίες ίσως να μη γνωρίζετε- με βάση αυτές, δείτε παρακάτω κάποιες προτάσεις! Θα θέλαμε επίσης να σας επιστήσουμε την προσοχή στην συλλογή καλών πρακτικών 1 που συγκεντρώσαμε στο δίκτυο Grundtvig για Προσέγγιση-Ενδυνάμωση-Διαφορετικότητα και η οποία θα σας παρέχει ένα εύρος προσεγγίσεων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, αναπτύξαμε διεξοδικά μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων και τους εκπαιδευτές, ούτως ώστε να μπορούν να υιοθετήσουν νέες μεθόδους ενδυνάμωσης: αυτού του είδους οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, τα γαλλικά 3 και τα γερμανικά 4 στην αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου του OED 5. Σας προσκαλούμε να διαδώσετε και τις δύο δημοσιεύσεις ελεύθερα! πρόσφυγες, κλπ. Συνεργάτες που πρέπει να έχετε υπόψη σας: Εργασία (απασχόληση), Πολιτισμός (προσέγγιση, νέα μαθησιακά περιβάλλοντα), Υγεία και Πρόνοια (προσέγγιση, καθώς επίσης και παροχές, ενεργός γήρανση), Καταναλωτικές υποθέσεις (εκπαίδευση του καταναλωτή, εξοικείωση με χρηματοοικονομικές γνώσεις, και προσέγγιση), Δικαιοσύνη (φυλακισμένοι), Κοινωνικές υποθέσεις (μειονοτικές ομάδες, σύνδεση με την κοινωνική εργασία, ενεργός γήρανση...). 3. Εισάγετε ποιοτικούς στόχους και σκοπούς Τι θέλετε να κατορθώσετε; Η θέση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών- μπορεί να σας βοηθήσει όσον αφορά την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Οι ποσοτικοί στόχοι μπορούν να σας βοηθήσουν να αιτιολογήσετε τα σχέδια δράσεις στους φορείς χρηματοδότησης Οι ποιοτικοί στόχοι μπορούν να συμβάλλουν στην συνολική κατανόηση μιας πρωτοβουλίας, π.χ. πώς νομίζουν ότι έχουν ωφεληθεί οι συμμετέχοντες; Η συλλογή των εμπειριών των εκπαιδευόμενων μπορεί επίσης να είναι τρομερά χρήσιμη για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, τόσο των ίδιων των εκπαιδευόμενων όσο και για άλλων ομάδων Προσδιορίστε τα θέματα Ποιοί είναι οι βασικοί τομείς με τους οποίους θέλετε να καταπιαστείτε και ποιοί οι πιθανοί ενήλικες μαθητές στους οποίους απευθύνεστε; Οι φορείς παροχής συνήθως γνωρίζουν πολύ καλά ποιούς μπορούν να προσεγγίσουν και ποιούς όχι- μπορούν να αποτελέσουν μία σημαντική πηγή πληροφοριών όπως είναι και οι ΜΚΟ. Αναπτύξτε μία διαφοροποιημένη εικόνα των ατόμων στα οποία θέλετε να απευθυνθείτε, αποφεύγοντας να τους κατατάσσετε σε ομάδες που δεν υπάρχουν, π.χ. «Οι μουσουλμάνες γυναίκες». Προσκαλέστε άλλες υπηρεσίες και υπουργεία Άτομα από μη προνομιούχες ομάδες συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις και εμπόδια, για αυτό και είναι πολύ λογικό να υπάρχει συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και υπουργεία. Επίσης, οι συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών τομέων συχνά μπορούν να διευκολύνουν την προσέγγιση (π.χ. η προσέγγιση μεταναστριών μέσω των σχολείων των παιδιών τους, η προσέγγιση ατόμων μέσω των φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης, όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κλπ.) Υπάρχουν επίσης εν δυνάμει εκπαιδευόμενοι, για τους οποίους η συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία είναι απαραίτητη: φυλακισμένοι, 4. Προσκαλέστε φορείς Φορείς όπως οι κοινωνικοί εταίροι, παροχής εκπαίδευσης και οι ΜΚΟ μπορούν να συνδυάσουν τις πρωτοβουλίες με το επίπεδο βάσης και να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή της πρωτοβουλίας λειτουργεί ομαλά. Μια στενή συνεργασία με όλους αυτούς θα συντελέσει στην επιτυχία. Υπάρχει κάποιος συλλογικός φορέας για την εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα σας; Η παροχή υποστήριξης σε μία τέτοια οργάνωση μπορεί να είναι μια επωφελής για όλους διαδικασία, για την κοινωνία των πολιτών, από τη μια μεριά, και για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, από την άλλη. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν έναν βασικό συνεργάτη ο οποίος μπορεί να εργάζεται μαζί τους και του οποίου τα μέλη συντονίζουν. Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων θα έχουν ένα όργανο για την προώθηση και τη δικτύωση. 5. Προσδιορίστε τα εμπόδια Ποιά είναι τα βασικά θέματα που εμποδίζουν τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους που θέλετε να προσεγγίσετε από το να συμμετάσχουν; Έχει γίνει αξιοσημείωτη προετοιμασία και έρευνα σχετικά με τα εμπόδια και πώς αυτά μπορούν να ξεπεραστούν, ώστε, αφού έχετε προσδιορίσει τα εμπόδια, να μπορείτε να αντλήσετε από την εμπειρία

9 ανά την Ευρώπη (και πέρα από αυτή) προκειμένου να βρείτε επαρκείς και αποτελεσματικές λύσεις. Τα μαθήματα στον ελεύθερο χρόνο είναι συχνά τα καλύτερα μαθήματα για την προσέλκυση ατόμων στην διαδικασία της μάθησης. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής συχνά υποτιμούν τις δυνατότητες μαθημάτων όπως ο χορός οριεντάλ, η γιόγκα, η μαγειρική ή το τραγούδι-για άτομα που έχουν αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο, τέτοιου είδους μαθήματα μπορούν να αποτελέσουν την είσοδο στη μάθηση και σε μια νέα ζωή! 6. Παρέχετε ενίσχυση των ικανοτήτων Για να προχωρήσουν στην εφαρμογή της προσέγγισης, της ενδυνάμωσης και της διαφορετικότητας, οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και το προσωπικό και οι εκπαιδευτές τους πιθανό να χρειάζονται υποστήριξη και επιπλέον κατάρτιση. Για την βέλτιστη και πιο ολοκληρωμένη χρήση των χρημάτων που θα επενδύσουν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής σε μία πρωτοβουλία μπορεί να είναι απαραίτητη η αρχική και, πιθανώς, συνεχιζόμενη ενίσχυση των ικανοτήτων. Ρίξτε μια ματιά στις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές 6 σαν έμπνευση! Θυμηθείτε ότι η κριτική επανεξέταση του τι κάνετε, σε κάθε επίπεδο, δηλαδή επίπεδο φορέα, διαχείρισης προγράμματος και διαμεσολαβητών, είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος εξέλιξης. 8. Ελέγξτε για απρόβλεπτες συνέπειες Όταν παρακολουθείτε τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας, ελέγξτε για πιθανές απρόβλεπτες συνέπειες- είχε η πρωτοβουλία αντίκτυπο σε άλλες ομάδες-στόχους; Στους φορείς παροχής; Συγκεκριμένες στρατηγικές έχουν συνέπειες οι οποίες δεν είναι απαραίτητα προφανείς στην αρχή της εφαρμογής τους, για παράδειγμα, μία διάταξη για την πληρωμή των φορέων παροχής ανάλογα με τον αριθμό των αποφοίτων πιθανότατα να οδηγήσει σε επιλεκτική είσοδο εκπαιδευόμενων, δηλαδή οι φορείς παροχής να επιλέγουν τους συμμετέχοντες ο οποίοι είναι πιο πιθανό να αποφοιτήσουν. Αυτό σημαίνει ότι πιο «δύσκολα» άτομα μένουν πίσω. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσπάθειά σαςεπικοινωνήστε μαζί μας για ερωτήσεις ή σχόλια. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις προτάσεις μας, ενημερώστε μας! Francesca Operti and Gina Ebner eaea.org), εκ μέρους του δικτύου OED. 7. Σκεφτείτε μία εκστρατεία ενημέρωσης Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει πολλά οφέλη- για το άτομο αλλά και για την κοινωνία. Μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα μπορούσε να βοηθήσει να επιστήσουμε την προσοχή των ατόμων σε αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΕΑ) έχει συγκεντρώσει έναν αριθμό καλών πρακτικών 7 (για παράδειγμα η «εβδομάδα ενήλικων εκπαιδευόμενων με το λεωφορείο της εκπαίδευσης ενηλίκων») και προτάσεων 8 για τις εκστρατείες ενημέρωσης: arale/conference-report/arale_dfs_recommendations_8pages_ opslag.pdf arale/best-practice-collection.html conference-report/arale_dfs_recommendations_8pages_opslag.pdf 9

10

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Έγγραφο συζήτησης Προεδρίας Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους πολίτες με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Υιοθετήθηκε στην 20 η Γενική Συνέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους Εμείς, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Κοινωνικός Αποκλεισμός

Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Κοινωνικός Αποκλεισμός Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Κοινωνικός Αποκλεισμός Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την πραγμάτωση της δια βίου μάθησης ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ Προϊσταμένη Διεθνούς Συνεργασίας Γενική Γραμματεία εκπαίδευσης ενηλίκων ΥΠΕΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - m136 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εσπερινά σχολεία, μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής 1 ου Εσπερινού ΓΕΛ Αθηνών zarknick@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα από το πρόγραμμα COMMIT

Αποτελέσματα από το πρόγραμμα COMMIT Το πρόγραμμα Commit (www.commit.eu) είχε ως στόχο του την ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμετοχικής δράσης και αλληλεπίδρασης των πανεπιστημίων με την κοινωνία και την υποστήριξη των στρατηγικών που υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης Ιωάννα Δέδε Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6.9.2012 Η εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC ΤΕΥΧΟΣ 3 «Δρόμος για την κοινωνική ενσωμάτωση» Η σύμπραξη ALMA-DC συναντήθηκε στην Δρέσδη της Γερμανίας όπου υλοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2011. 3η Διακρατική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα του προγράμματος Erasmus+ Πρόγραμμα Erasmus+» Αθήνα 09.12.2016 Aνάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού ΕΕ μέσα από τα σχέδια της ΒΔ1/ΚΑ1 Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα