ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 07/03/2012 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων - Ε.Τ.Α.Α.», το οποίο συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Εργοδότης», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22, ο πρώτος συµβαλλόµενος, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Ζαφειρόπουλο Αργύριο, σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ. 9, του Ν. 3655/2008 και Β) Της επιχείρησης µε την επωνυµία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο «FANTASY CLEANING SERVICE», που συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Ανάδοχος», που εδρεύει στο Περιστέρι, στην οδό Υψηλάντου 16, ο δεύτερος συµβαλλόµενος και εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντωνοπούλου Βασιλική, κάτοχο του υπ αριθµόν ΑΚ /2011 Α..Τ. του Τ.Α. Πετρούπολης, µε Α.Φ.Μ και αρµόδια.ο.υ. τη.ο.υ. Πετρούπολης, προς υπογραφή της παρούσας, συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. Η ανάδοχος αναλαµβάνει, βάσει της παρούσας σύµβασης, την εκτέλεση εργασιών καθαρισµού στο κτήριο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Σωκράτους 53. Τα συµβαλλόµενα µέρη, κατά την υπογραφή της σύµβασης, έλαβαν υπόψη τα κάτωθι: I. Την υπ αριθµ. 1/2012 διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α., που αφορούσε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή συνεργείου καθαρισµού για την καθαριότητα του κτηρίου του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., που βρίσκεται στην οδό Σωκράτους, αριθµό 53. II. Την πρόταση κατακύρωσης που πραγµατοποίησε η Τριµελής Επιτροπή ιενέργειας Πρόχειρων ιαγωνισµών, η οποία συστάθηκε νόµιµα, µε την υπ αριθµ. 136/ , Θέµα 19 ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. και διενήργησε τον παραπάνω διαγωνισµό στις 20/01/2012. Η εν λόγω Επιτροπή πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού στη δεύτερη των συµβαλλοµένων, η οποία διά του νοµίµου εκπροσώπου της προσέφερε το ποσό των 1.843,00 ευρώ, πλέον του νοµίµου

2 Φ.Π.Α. ( ευρώ), σύνολο 2.266,89 ευρώ. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. ΙΙΙ. Την υπ αριθµ. 3 µε ηµεροµηνία 02/01/2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Α.Ν., µε αριθµό καταχώρησης 3 στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Α.Ν., µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η ανάληψη ποσού ύψους ,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε ( απάνες Καθαρισµού Γραφείων) για το έτος IV. Την υπ αριθµ. 170/ απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α., που επικύρωσε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αποδεχόµενο την πρόταση της Επιτροπής και κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των συµβαλλοµένων αντί του ποσού των 1.843,00 ευρώ, πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. (423,89 ευρώ), σύνολο 2.266,89 ευρώ, µε τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού. 2. Με βάση τα παραπάνω, η ετήσια αµοιβή της αναδόχου για τις εργασίες της, ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. (5.086,68 ευρώ), σύνολο ,68 ευρώ. Σε µηνιαία βάση, το ποσόν ανέρχεται σε 1.843,00 ευρώ πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. (423,89 ευρώ), σύνολο 2.266,89 ευρώ. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα. 3. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια, µε ισχύ από 07/03/2012 έως 06/03/ Η ανάδοχος αναλαµβάνει, βάσει της παρούσας σύµβασης, την εκτέλεση των εξής εργασιών στο κτήριο του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Σωκράτους 53: Καθηµερινό καθαρισµό των 4 πρώτων ορόφων, του ηµιώροφου και της εισόδου του κτηρίου στην οδό Σωκράτους, αριθµό 53. Συγκεκριµένα: Α. Χώροι γραφείων & Αίθουσες συναντήσεων - Άδειασµα, καθαρισµός και πλύσιµο των σταχτοδοχείων (όπου υπάρχουν). - Αποκοµιδή των πλαστικών σακουλών από τα καλάθια αχρήστων, τοποθέτηση νέων και µεταφορά των απορριµµάτων στο χώρο συγκέντρωσης αυτών. - Ξεσκόνισµα σε όλα τα έπιπλα γραφείου, καθώς και των αντικειµένων πάνω σε αυτά - Ξεσκόνισµα των βιβλιοθηκών - Καθαρισµός των αποτυπωµάτων των δακτύλων από τοίχους, πόρτες, διαχωριστικά τζάµια µε κατάλληλα απορρυπαντικά

3 - Ξεσκόνισµα και καθαρισµός των ξύλινων επιφανειών των επίπλων (βιβλιοθήκες, ντουλάπες, γραφεία, κ.λ.π.) - Απορρόφηση µε ηλεκτρική σκούπα της σκόνης από τα ψηλά σηµεία (κορνίζες, φωτογραφίες, βιβλιοθήκες, φωτιστικά, πίνακες, κ.λ.π.) - Ξεσκόνισµα και σκούπισµα σε όλα τα εσωτερικά περβάζια των παραθύρων. - Καθαρισµός των βοηθητικών διαδρόµων. Β. άπεδα -Σφουγγάρισµα των δαπέδων και του κλιµακοστάσιου-πορτών ασανσέρ, µε κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά µέσα όπου δεν υπάρχει µοκέτα. - Εξάλειψη σηµαδιών και βρωµιών, όπου αυτό είναι εφικτό. Γ. Τουαλέτες - Καθαρισµός µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά στις λεκάνες, εσωτερικά και εξωτερικά στα καπάκια των W.C. - Καθαρισµός των νιπτήρων και λοιπών αντικειµένων µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά. - Γυάλισµα όλων των µεταλλικών ειδών. - Καθαρισµός στις στεγνωτικές µηχανές χεριών και όποιες άλλες σχετικές µηχανές υπάρχουν. - Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων µε απολυµαντικό υγρό, αποκοµιδή των απορριµµάτων και µεταφορά στο χώρο συγκέντρωσης των απορριµµάτων. - Καθαρισµός µε κατάλληλα απορρυπαντικά στους καθρέπτες και γυάλισµα µε στεγνό ύφασµα - Καθαρισµός θυρών και παραθύρων - Κατά το χρόνο καθαρισµού θα τοποθετούνται χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, σαπούνια, αποσµητικά κ.α., και Μηνιαίο καθαρισµό των 5 πρώτων ορόφων, του ηµιώροφου και της εισόδου, της ισόγειας και υπόγειας στοάς του κτηρίου, ο οποίος περιλαµβάνει: καθαρισµό υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά, κάσες, µπαλκόνια, περβάζια, διαχωριστικών γενικό καθαρισµό W.C πλακίδια, νιπτήρες, λεκάνες, σκούπισµα, σφουγγάρισµα των δαπέδων και κλιµακοστασίου, πορτών ασανσέρ. Ετήσιο καθαρισµό των ορόφων 6 και 7 (κενοί όροφοι του κτηρίου), κατόπιν συνεννοήσεως µε το αρµόδιο τµήµα. Ο καθαρισµός θα περιλαµβάνει αποκοµιδή τυχόν απορριµµάτων, σκούπισµα, σφουγγάρισµα. Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού θα πραγµατοποιείται ως εξής: α) ο καθηµερινός θα γίνεται πέντε φορές την εβδοµάδα, τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας, από τις 14:30 και µετά, κατόπιν

4 συνεννοήσεως µε την αρµόδια υπηρεσία του Τοµέα, β) ο µηνιαίος καθαρισµός θα γίνεται µία φορά το µήνα και µόνο εκτός ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Τοµέα, ηµέρα Σάββατο ή Κυριακή κατόπιν συνεννοήσεως µε την αρµόδια υπηρεσία του Τοµέα, γ) ο ετήσιος καθαρισµός θα γίνεται µία φορά το έτος και µόνο εκτός ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Τοµέα, ηµέρα Σάββατο ή Κυριακή κατόπιν συνεννοήσεως µε την αρµόδια υπηρεσία του Τοµέα. Και για τις τρεις κατηγορίες καθαρισµών τα υλικά καθαριότητας θα επιβαρύνουν τον εργολάβο. Οι παρακάτω πίνακες περιλαµβάνουν τα τετραγωνικά µέτρα (µικτά) των χώρων του Τ.Α.Ν.. Καθηµερινός καθαρισµός Εµβαδόν χώρων κτηρίου (σε m 2, µικτά): Είσοδος - Ηµιώροφος 100,00 1 ος όροφος 792,00 2 ος όροφος 738,00 3 ος όροφος 790,00 4 ος όροφος 790,00 Σύνολο 3.210,00 Ετήσιος καθαρισµός Εµβαδόν χώρων κτηρίου (σε m 2, µικτά): 6 ος όροφος 705,00 7 ος όροφος 481,00 Σύνολο 1.186,00 Μηνιαίος καθαρισµός Εµβαδόν χώρων κτηρίου (σε m 2, µικτά): Υπόγεια Στοά 126,00 Ισόγεια Στοά 230,00 Είσοδος - Ηµιώροφος 100,00 1 ος όροφος 792,00 2 ος όροφος 738,00 3 ος όροφος 790,00 4 ος όροφος 790,00 5 ος όροφος 764,00 Σύνολο 4.330,00 5. Η ανάδοχος, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του εργοδότη έχει προσκοµίσει µέχρι και την υπογραφή της παρούσας σύµβασης τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του παραρτήµατος Β της διακήρυξης 1/ Η ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ αριθµ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού 2.220,00 ευρώ, ίσου µε το 10% τις τιµής κατακύρωσης (υπολογιζόµενη σε ετήσια βάση), άνευ Φ.Π.Α. η οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στην ανάδοχο µετά το πέρας τετραµήνου από τη λήξη της σύµβασης, εφόσον έχει εκκαθαρισθεί κάθε οικονοµική εκκρεµότητα µε τον εργοδότη. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων της, η ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

5 7. Στο τέλος κάθε µήνα η ανάδοχος θα εκδίδει τιµολόγιο και η πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση του σχετικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 8. Η ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί καταβολής των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία Σ.Σ.Ε., της τήρησης του νόµιµου ωραρίου, των ασφαλιστικών καλύψεων, των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, κ.λ.π.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω όρων, θα καταγγελθεί η σύµβαση µε την ανάδοχο. i) Η ανάδοχος παραθέτει τα εξής στοιχεία: α. Ο αριθµός των εργαζοµένων ανέρχεται σε τέσσερις (4) υπαλλήλους καθαριότητας. β. Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας είναι: από ευτέρα έως και Παρασκευή, δέκα (10) ώρες ηµερησίως και συνολικά 220 ώρες το µήνα και για µία ηµέρα εντός ενός (1) Σαββατοκύριακου το µήνα, οκτώ (8) ώρες ηµερησίως και συνολικά οκτώ (8) ώρες το µήνα. γ. Οι εργαζόµενοι υπάγονται στη συλλογική σύµβαση εργασίας «Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010, 2011 και 2012». δ. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων ανέρχεται σε 1.129,32 ευρώ µηνιαίως και σε ,84 ευρώ ετησίως. ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται σε 609,48 ευρώ µηνιαίως και σε 7.313,76 ευρώ ετησίως. στ. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο είναι 802,50 τ.µ. ii) Η ανάδοχος δεσµεύεται για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω όρων, θα καταγγελθεί η σύµβαση µε την ανάδοχο και θα απορριφθεί η δαπάνη πληρωµής. 10. Οι εργασίες της αναδόχου που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση καλύπτονται ως προς την αστική ευθύνη έναντι τρίτων σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο Νο / 1 της ασφαλιστικής εταιρείας ERGO Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών, ως ακολούθως: - Σωµατικές Βλάβες (κατ άτοµο): ,00 - Σωµατικές Βλάβες (κατ ατύχηµα): ,00

6 - Υλικές ζηµίες τρίτων: ,00 - Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της εταιρείας: , Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της παρούσας σύµβασης είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν την ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη της αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του εργοδότη, µε απλή εξώδικη δήλωση που θα της κοινοποιηθεί νόµιµα. 12. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµιάς που προξενήθηκε σε αυτό από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου από την πλευρά της αναδόχου. Για κάθε διαφορά ή διαφωνία οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα καθ ύλην αρµόδια δικαστήρια Αθηνών. 13. Το Τµήµα Προσωπικού του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. θα ελέγχει σε καθηµερινή βάση την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού από τον εργολάβο, βάσει της σύµβασης. Εάν διαπιστώσει παρατυπίες ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα εισηγηθεί προς το.σ. του Ε.Τ.Α.Α. την επιβολή προστίµου ίσου µε το 10% της καθαρής αξίας της µηνιαίας αποζηµίωσής του. Εφόσον το.σ. του Ε.Τ.Α.Α. αποδεχθεί την εισήγηση του τµήµατος, το πρόστιµο θα παρακρατηθεί από το τελευταίο ανεξόφλητο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου. Σε περίπτωση που υπάρξει δεύτερη αρνητική αξιολόγηση του εργολάβου από το τµήµα, η εισήγηση προς το.σ. του Ε.Τ.Α.Α. θα αφορά την επιβολή προστίµου ίσου µε το 20% της καθαρής αξίας της µηνιαίας αποζηµίωσης του εργολάβου. Εάν υπάρξει και τρίτη αρνητική αξιολόγηση, η εισήγηση προς το.σ. του Ε.Τ.Α.Α. θα αφορά την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του εργολάβου ως έκπτωτου, µε απλή εξώδικη δήλωση που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 14. Σε περίπτωση που η πληρωµή της αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των

7 καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 15. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε κατάλληλα από τους συµβαλλόµενους. Ένα (1) αντίτυπο πήρε η ανάδοχος και δύο (2) αντίτυπα το Ε.Τ.Α.Α. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΡΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΗ 2Α, Τ.Κ. 84 100, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ Nο 22/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΑ, Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 30/03/2012, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ:

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 (ΑΘΗΝΑ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218

ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 60 Tαχ.Kώδικας: 11742 Αθήνα Τηλέφωνο: 2132158829 Τηλ/οτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 26-3-2010 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘ. 1866 Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 26-3-2010 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘ. 1866 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 26-3-2010 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΘ. 1866 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την ανάθεση του ετήσιου καθαρισμού των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002609439 2015-03-03

15SYMV002609439 2015-03-03 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 8/2014 Στον Πειραιά σήµερα 29 εκεµβρίου 2014, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ: 1. Του ΝΠ µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρθρο 1 ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επί των οδών Πειραιώς 40, Αγησιλάου 16, Επικούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Κηφισίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001973795 2014-04-07

14PROC001973795 2014-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959

Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 959 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002261868 2014-08-28

14REQ002261868 2014-08-28 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στην Τρίπολη σήμερα την 25/08/2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003086620 2015-09-24

15PROC003086620 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Καθαρισμός των γραφείων του Νομικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στην Αθήνα σήμερα την 1 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14209/11-7-12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 4/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπηρεσίας Ταχ/κή /νση Ωφέλιµη Επιφάνεια Εργατοώρες

Στοιχεία Υπηρεσίας Ταχ/κή /νση Ωφέλιµη Επιφάνεια Εργατοώρες ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Αριθμός Πρωτοκόλλου 8364/22-09-2014 Στην Κόρινθο σήμερα 22/09/2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στη Πάτρα σήµερα 21/8/2014, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ: 1. Του ΝΠ µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗΦ6ΣΙ-ΙΣ3 ΑΔΑΜ: 14PROC001969889 Πειραιάς, 4 Απριλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 2927 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 21-08-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 2927 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 21-08-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ30 (ΑΘΗΝΑ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΧΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΧΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΧΙΟΥ Στη Χίο σήμερα την 7η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα