Μαθαίνω πώς να µαθαίνουν οι µαθητές ενός διαπολιτισµικού Νηπιαγωγείου να αξιοποιούν τον πλούτο των λαϊκών παραµυθιών των πολιτισµικών οµάδων του.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθαίνω πώς να µαθαίνουν οι µαθητές ενός διαπολιτισµικού Νηπιαγωγείου να αξιοποιούν τον πλούτο των λαϊκών παραµυθιών των πολιτισµικών οµάδων του."

Transcript

1 Μαθαίνω πώς να µαθαίνουν οι µαθητές ενός διαπολιτισµικού Νηπιαγωγείου να αξιοποιούν τον πλούτο των λαϊκών παραµυθιών των πολιτισµικών οµάδων του. Γιαννακοπούλου Αιµιλία, εκπαιδευτικός ΠΕ60 ρούγκας Αναστάσιος, επιτ. Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε Μέξη Ευγενία, εκπαιδευτικός ΠΕ60, υπ. ρ. Π.Τ.Ν. Παν/µίου Ιωαννίνων Μητρόπαπα Ελένη, εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη: Ο λαϊκός πολιτισµός είναι από τα πιο πρόσφορα πεδία για την πραγµατοποίηση της «πολιτισµικής συνάντησης» και της ανάδειξης των κοινών πολιτισµικών στοιχείων, ανάµεσα στους λαούς. Ο λαϊκός πολιτισµός µέσα στο διαπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης, η γνώση της πολιτισµικής παράδοσης και η καλλιέργεια της ιστορικής µνήµης, τόσο της γενικής, όσο και της τοπικής, κρίνεται απαραίτητη, από την προσχολική ακόµη ηλικία. καθώς αυτή η πολιτισµική συνάντηση συµβάλλει στην περαιτέρω µάθηση. Εισαγωγή Η µαζική εισροή αλλοδαπών µεταναστών στην ελληνική κοινωνία έχει επηρεάσει τη δηµογραφική σύνθεσή της και έχει διαµορφώσει µια κοινωνική πραγµατικότητα που χαρακτηρίζεται από την πολυπολιτισµικότητα. Οι σοβαρές κοινωνικές ανακατατάξεις που συντελούνται στη χώρα µας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη δε µας επιτρέπουν να µιλάµε για αµιγείς γλωσσικά, πολιτισµικά ή εθνικά σχολικές τάξεις. Έτσι η σύνθεση των µονοπολιτισµικών άλλοτε σχολικών τάξεων των δηµόσιων σχολείων έχει αλλάξει ριζικά.. Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την πραγµατικότητα θα πρέπει το σχολικό πρόγραµµα να προσαρµοστεί στις νέες κοινωνικές συνθήκες και να έχει διαπολιτισµικό προσανατολισµό. Το εκπαιδευτικό σύστηµα, ως ο κατεξοχήν θεσµός κοινωνικοποίησης των ανθρώπων, καλείται να αντιµετωπίσει τα νέα δεδοµένα του γλωσσικού και του ευρύτερου πολιτισµικού πλουραλισµού, γεγονός που προϋποθέτει το άνοιγµα του παραδοσιακού µονογλωσσικού και µονοπολιτισµικού µοντέλου σε διαδικασίες κοινωνικής συναίνεσης και καλλιέργειας του σεβασµού της διαφορετικότητας του Άλλου (Γκόβαρης, 2001). Το εγχείρηµα αυτό προσδιορίζεται από περίπλοκες διαδικασίες συγκρότησης των συλλογικών ταυτοτήτων, οι οποίες αφενός διαµορφώνονται µέσα στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης που προάγει τη διεθνοποίηση ιδεών και προτύπων ζωής, στις οποίες κυριαρχεί η δυτική κουλτούρα, αφετέρου συγκροτούνται και νοηµατοδοτούνται από τα υποκείµενα ως σταθερές και µοναδικές ουσιοκρατικές δοµές, η προσήλωση στις οποίες αντιµετωπίζεται ως ένα είδος πολιτισµικής αντίστασης ενάντια στην πολιτισµική ισοπέδωση. Με τον όρο λαϊκό πολιτισµό εννοούµε τόσο τον παραδοσιακό, προβιοµηχανικό, όσο και τον σύγχρονο λαϊκό πολιτισµό, έτσι όπως αυτός διαµορφώνεται µέσα στα πλαίσια των εθνών κρατών και της παγκοσµιοποίησης που συντελείται είτε υιοθετώντας στοιχεία της δυτικής κουλτούρας, προσαρµόζοντας ISSN

2 την τοπικότητα στο εθνικό ή στο δυτικό µοντέλο, είτε προβάλλοντας πολιτισµικές αντιστάσεις που εστιάζονται στην περιφρούρηση της τοπικής ταυτότητας. Ο λαϊκός πολιτισµός είναι από τα πιο πρόσφορα πεδία για την πραγµατοποίηση της «πολιτισµικής συνάντησης» και της ανάδειξης των κοινών πολιτισµικών στοιχείων, ανάµεσα στους λαούς, χωρίς ταυτόχρονα να παραγνωρίζονται και οι ιδιαιτερότητες. Ο λαϊκός πολιτισµός είναι ένα από τα ουσιαστικά αγαθά της πολιτιστικής κληρονοµιάς των λαών και µια έκφραση της πολιτισµικής ταυτότητας. τα στοιχεία του οποίου είναι καταξιωµένα µε το πέρασµα του χρόνου στις συνειδήσεις των λαών και ανάγονται στο πολιτιστικό παρελθόν και αποτελούν την παράδοσή του. Τα παιδιά στο σύγχρονο σχολείο καλούνται να κατανοήσουν και να αποδεχτούν την πολυπολιτισµική συνύπαρξη, να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να δηµιουργήσουν µε άλλα παιδιά από διαφορετικές πατρίδες, θρησκείες και πολιτισµούς. Θα πρέπει να µοιραστούν συναισθήµατα και ιδέες, να οραµατιστούν και να αναζητήσουν κοινούς τρόπους αρµονικής συµβίωσης. Ο λαϊκός πολιτισµός είναι ένα πεδίο µέσα από το οποίο µπορούν να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι. Στην εισήγησή µας θα υποστηρίξουµε ότι ο λαϊκός πολιτισµός µέσα στο διαπολιτισµικό µοντέλο εκπαίδευσης, η γνώση της πολιτισµικής παράδοσης και η καλλιέργεια της ιστορικής µνήµης, τόσο της γενικής, όσο και της τοπικής, κρίνεται απαραίτητη, από την προσχολική ακόµη ηλικία. καθώς αυτή η πολιτισµική συνάντηση συµβάλλει στην περαιτέρω µάθηση. Ειδικότερα το λαϊκό παραµύθι, σαν κύριο εκφραστικό στοιχείο του λαϊκού πολιτισµού, θεωρείται κατά τον Μ.Γ.Μερακλή, ως κατεξοχήν ανθρωπολογικό είδος, που παρουσιάζει µια καθολικότητα ανάµεσα στους λαούς. που εκδηλώνεται ως κοινότητα θεµάτων, αλλά και τρόπων έκφρασης και ποιητικών µορφών ανάµεσα στους διάφορους (και συχνά διαφορετικούς) λαούς -, που υπερβαίνει τα εθνικά όρια, όπως υπερβαίνει και τα όρια των ειδών αλλά και µια από τις πιο ενδιαφέρουσες και επιστηµονικά θεµελιωµένες προτάσεις εισαγωγής της λαϊκής αφηγηµατολογίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη από την αφήγηση και η άποψη αυτή έχει εφαρµογή στην περίπτωση των ειδών της προφορικής δηµιουργίας, της προφορικής ιστορίας και του τοπικού πολιτισµού. Το παραµύθι και το παιδί Η λέξη «µύθος» σηµαίνει στοµατικός λόγος, σήµερα όµως δηλώνει τον αφηγηµατικό λόγο µε θέµα µια εντυπωσιακή ιστορία, ίσως φανταστική, µε ήρωες από την ιστορία, την ανθρώπινη κοινωνία ή και την κοινωνία των ζώων. Τα παραµύθια είναι οι λαϊκές διηγήσεις. Ότι είναι στη λογοτεχνία το µυθιστόρηµα, είναι στη λαογραφία το παραµύθι. Είναι µεγάλοι περιπετειακοί µύθοι µε κέντρο τον άνθρωπο και φανταστικά και µεταφυσικά στοιχεία όπως δράκους, µάγισσες και φτερωτά άλογα. Έτσι έχουµε τα µυθικά παραµύθια, τα διηγηµατικά, τα θρησκευτικά παραµύθια και τα αστεία ή σατιρικά. Το παραµύθι από τη φύση του προορίζεται για την ψυχαγωγία των ενηλίκων, αλλά κρατά αµείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Έτσι το παραµύθι και η ISSN

3 επιστηµονική γνωριµία µε αυτό απορρέει από την πολυεπίπεδη λειτουργία και σχέση αφήγησης µε τον κόσµο του παιδιού. Στην προσχολική εκπαίδευση το παραµύθι και η αφήγηση λειτουργούν σε δυο επίπεδα. Από τη µια δηµιουργεί κατάλληλη εκπαιδευτική ατµόσφαιρα και από την άλλη οι εκπαιδευτικοί µεταφέρουν τη γνώση και τον πολιτισµό στις επόµενες γενιές. Το παραµύθι (Αυδίκος, 1998, 1999, 2002) εξαιτίας της ανατρεπτικής και µη συµβατικής δοµής του είναι πολύ κοντά στη συναισθηµατική λειτουργία του νηπίου και ακόµη σαν αφηγηµατική ενέργεια συµβάλει στη µεταφορά πολιτισµικής ύλης. Επί πλέον δε το παραµύθι, όπως µας εισηγείται ο ίδιος είναι το πιο κατάλληλο είδος για την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, γιατί καλλιεργεί την φαντασία,, την προσοχή, την γλωσσική έκφραση, την κριτική σκέψη, κοινωνικοποιεί και ηθικοποιεί το παιδί, το µαθαίνει να ακούει και το τέλος το µαθαίνει να επικοινωνεί και µε άλλους πολιτισµούς, οι οποίοι κατά βάση είναι όµοιοι (Μερακλής,2001.) αφού διαµορφώθηκαν από λαούς που πέρασαν από τα ίδια στάδια και ας είχαν διαφορετικές πολιτισµικές ταυτότητες. Είναι αυτό που «σπάει τον ορθολογιστικό χαρακτήρα της µαθησιακής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα θα εγκαθιστά «στέρεους διαύλους επικοινωνίας µε τη διεθνή πολιτισµική κληρονοµιά». Σύµφωνα µε την Κυριακίδου - Νέστορος η θεωρία της πολυγένεσης, ή της αυτόµατης γένεσης, των πολιτισµικών φαινοµένων και η θεωρία της µονογένεσης και της διασποράς τους, διατυπώθηκαν για να ερµηνευθεί η ύπαρξη κοινών στοιχείων σε διάφορους πολιτισµούς. Κατά τη θεωρία της µονογένεσης τα στοιχεία που συναντάµε σε περισσότερους από έναν λαούς δηµιουργήθηκαν σε έναν τόπο µια φορά και από εκεί διαδόθηκαν σε άλλους τόπους. Κατά τη θεωρία της πολυγένεσης τα στοιχεία αυτά δηµιουργήθηκαν αυτόµατα σε περισσότερα µέρη, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και αυτό οφείλεται, όπως παρατήρησε ο Lang, στο γεγονός ότι «παρόµοιες συνθήκες του πνεύµατος γεννούν παρόµοιες εκδηλώσεις, ανεξάρτητα από τη φυλετική ταυτότητα ή το δανεισµό τρόπων και ιδεών» (Χατζητάκη - Καψωµένου, 2001). Το λαϊκό παραµύθι αποτελεί ένα προνοµιακό γνωστικό-συναισθηµατικό πεδίο για αξιοποίηση στο σχολείο. Παλαιότερα αποτελούσε το λογοτεχνικό είδος που γνώριζε κάποιος από παιδί σαν ακροατής και συνέχιζε σαν ενήλικας ως αφηγητής. Στα υφολογικά-αισθητικά γνωρίσµατα του παραµυθιού ανήκουν το περιεχόµενο, τα εκφραστικά µέσα και η λειτουργία του. Το περιεχόµενο του παραµυθιού είναι ενιαίο και µονοδιάστατο. Το φυσικό και το υπερφυσικό στοιχείο συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Εξαιτίας αυτής της απλότητας αµφισβητήθηκε η λογοτεχνική αξία του παραµυθιού και ο βαθµός της ωριµότητάς του ως πνευµατική έκφραση. Από την αισθητική ανάλυση του παραµυθιού απουσιάζουν οι γλαφυρές περιγραφές και τα πολλά επίθετα και το ύφος του παραµυθιού στηρίζεται στην υπερβολή και τα εκφραστικά µέσα του, που έχουν τελικό αποτέλεσµα τη σταθερότητα του ύφους και της δοµής. Επιπλέον, το παραµύθι «ωθεί το ακροατήριο στην ονειροπόληση εξιδανικεύοντας την πραγµατικότητα». Eπειδή αντικατοπτρίζει ένα βαθύτερο µυθικό ISSN

4 όραµα της ανθρώπινης ζωής και του κόσµου, το συναντάµε σε τόσο διαφορετικούς πολιτισµούς µε την ίδια αναγνωρίσιµη µορφή. Έτσι οι λαϊκές διηγήσεις ταξίδευαν πάντοτε κρατώντας ενιαία τη δοµή τους και τα διαχρονικά τους χαρακτηριστικά, παρόλο που άλλαζαν πλαίσιο, κλίµα, γλώσσα και πολιτισµό. Mεταδόθηκαν για πολλούς αιώνες από στόµα σε στόµα, πλάστηκαν µε αίσθηµα και εµπειρία (γνώση) αυτών που τα έλεγαν κι αυτών που τα άκουγαν. Ο λόγος των Λαϊκών Παραµυθιών γίνεται η µαρτυρία της ανθρώπινης περιπλάνησης δίχως τους περιορισµούς του χρόνου και του τόπου. Είναι ένας ουτοπικός χώρος, όπου µπορεί να λάβει χώρα το θαυµάσιο, έχοντας συγχρόνως επίγνωση των νόµων και των ορίων του γεγονότος, ζωή. Με αυτά τα δεδοµένα, που αγγίζουν την παιδική ιδιοσυγκρασία, σκεφτήκαµε τη δηµιουργία ενός πεδίου, όπου µαθητές µε διαφορετικές κουλτούρες θα είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν µέσα από κοινά στοιχεία που αφορούν τα ήθη και τα έθιµά τους, τους ανθρώπους και το λαϊκό τους πολιτισµό, ενώ θα µπορούσαν συγχρόνως να νιώσουν ευχαρίστηση ως ακροατές ή αφηγητές, να απεικονίσουν τα φαντασιακά προσωπικά τους ερεθίσµατα, να υποδυθούν τους ήρωες, να παρουσιάσουν τις δραµατοποιήσεις τους και να δώσουν τη δική τους εκδοχή. Κι αυτό το πεδίο δεν ήταν άλλο από το παραµύθι. Η διδακτική µας πρόταση αναφέρεται στην προσέγγιση της νέας γνώσης µέσα από την δηµιουργία-αφήγηση ενός λαϊκού παραµυθιού, ενταγµένο στα πλαίσια της διαθεµατικής διδασκαλίας. Eπιδιώκουµε αρχικά τη γνωριµία των παιδιών µε άλλους πολιτισµούς µέσω των παραµυθιών, που αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα λαϊκού πολιτισµού και στη συνέχεια τη δηµιουργία από τα ίδια ενός νέου παραµυθιού. Τα λαϊκά παραµύθια έχουν συχνά επαναλαµβανόµενα µοτίβα και θέµατα, κοινά σε διάφορους πολιτισµούς. Για παράδειγµα το κεφαλοµάντηλο είναι κοµµάτι από πολλές γυναικείες λαϊκές φορεσιές. Θεωρούµε το συγκεκριµένο στοιχείο σαν σηµείο αναφοράς για τη δηµιουργία και παρουσίαση ενός λαϊκού παραµυθιού µε θέµα το κεφαλοµάντηλο, το οποίο µπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων των µαθητών της διαπολιτισµικής τάξης. Με τον τρόπο αυτό, η αφήγηση εµπνεόµενη από το χώρο του λαϊκού πολιτισµού, γίνεται περισσότερο «βιωµατική», δια-δραστική και ενδιαφέρουσα για τους συµµετέχοντες. Στόχος να προσελκύσουµε το παιδί, µε τρόπο ευχάριστο και εναλλακτικό. Το λαϊκό παραµύθι είναι είδος οικουµενικό και οι ίδιες ιστορίες βρίσκονται σε όλους τους λαούς και η µεταφορά του µέσα σε µια διαπολιτισµική τάξη, καταφέρνει µε ευκολία να µεταδώσει τον προφορικό λόγο, αλλά κυρίως τη ζωντανή σχέση του µε την σύγχρονη εποχή, µέσα από τους δηµιουργικούς µετασχηµατισµούς που συνεπάγεται αυτή η σχέση. ISSN

5 ιδακτικοί στόχοι Στόχος είναι Να συλλάβουν τα παιδιά το φαινόµενο του παραµυθιού ως διαχρονικό και παγκόσµιο. Nα φέρουµε τα παιδιά σε επαφή µε την τέχνη άλλων πολιτισµών ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν τα κοινά πολιτισµικά στοιχεία των παραµυθιών. Να µεταδώσουν τις ιδέες τους, τα συναισθήµατά τους και τις εµπειρίες τους, αφηγούµενα προσωπικές τους εµπειρίες, αλλά και να εκφραστούν µέσα από αυτές µε καλλιτεχνικό τρόπο. Να διευρύνουν την προσωπικότητά τους µέσα από την ανακάλυψη και την ενεργό συµµετοχή τους στην πολιτιστική διαµόρφωση. Το κεφαλοµάντηλο της Ρηνιώς: Όπως κάθε µέρα, έτσι κι εκείνο το πρωινό η Ρηνιώ ξύπνησε νωρίς. Νίφτηκε µε δροσερό νερό, φόρεσε τη µακριά της φούστα και το λευκό της πουκάµισο, χτένισε τα µακριά της µαλλιά, έβαλε και το όµορφο µαντήλι στο κεφάλι της, δένοντας το όπως µόνο εκείνη ήξερε να δένει και ξεκίνησε µε τη στάµνα της να φέρει νερό στο σπίτι από τη βρύση που βρισκόταν στην άκρη του χωριού. Το χωριό της ήταν όµορφο, χτισµένο πάνω σ ένα µικρό λόφο, µε κάτασπρα σπίτια και πανέµορφες αυλές µα κυρίως µε χαµογελαστούς, καλοσυνάτους ανθρώπους που αγαπούσαν να λένε ιστορίες για νεράιδες, µάγισσες και ξωτικά. Στο δρόµο για τη βρύση η Ρηνιώ συνάντησε κι άλλες κοπέλες, που πήγαιναν κι αυτές να γεµίσουν τις στάµνες τους µε νερό. Περπατούσαν όλες µαζί τώρα και σιγοτραγουδούσαν χαρούµενα τραγούδια του τόπου τους. Έλεγαν για τα νέα του χωριού, για τα προικιά που ετοίµαζαν, αλλά και για τα ρούχα τους που οι ίδιες έραβαν και κεντούσαν. Μεγαλύτερη σηµασία όµως έδιναν όλες οι κοπέλες στο µαντήλι, που θα έφτιαχναν και θα φορούσαν στο κεφάλι τους. Αυτό πια το θεωρούσαν σπουδαιότερο στολίδι και από τα πραγµατικά κοσµήµατα! - Αχ! πως θα θέλαµε να κεντούσαµε τόσο όµορφα κεφαλοµάντηλα σαν εσένα Ρηνιώ, της έλεγαν τ άλλα κορίτσια. Κι εκείνη καταδεκτική και καλόκαρδη τους έδειχνε πάντα κάποιο καινούριο σχέδιο ή έναν τρόπο να το κεντήσουν και να το στολίσουν. Μα και τούτη τη µέρα έλαµπε η Ρηνιώ µε το µαντήλι που φορούσε. Από λεπτό µεταξωτό ύφασµα, κεντηµένο µε µικρές, πυκνές βελονιές που σχηµάτιζαν το σχέδιο ενός πανέµορφου µπουκέτου και στο τελείωµά του λεπτή, αραχνοΰφαντη δαντέλα που του έδινε ιδιαίτερη µεγαλοπρέπεια. Σε λίγο οι κοπέλες έφτασαν στη βρύση και άρχισαν να γεµίζουν τις στάµνες τους. Σαν τέλειωσαν ξεµάκρυναν απ τη βρύση µε γέλια και πειράγµατα κι άρχισαν το παιχνίδι. Η Ρηνιώ έµεινε τελευταία. Πριν προλάβει κι εκείνη να γεµίσει τη στάµνα της και να πάει κοντά τους, ακούει µια παράξενη, λεπτή φωνίτσα: - Γεια χαρά σου Ρηνιώ! Η Ρηνιώ γυρίζει και βλέπει να στέκεται πίσω της ένα περίεργο, µικροσκοπικό πλασµατάκι. Γεια και σε σένα, του λέει φανερά ξαφνιασµένη. Ποιος είσαι; και πως γνωρίζεις το όνοµά µου; - Μα, Ρηνιώ, είµαι το ξωτικό του δάσους. Εµείς τα ξωτικά γνωρίζουµε τα ονόµατα όλων! Είναι ένα σηµείο που µπορούµε να σταµατήσουµε την αφήγηση και να πάρουν το λόγο τα παιδιά, δηµιουργώντας εκείνα την εξέλιξη και το τέλος της ιστορίας. ίνεται η ευκαιρία στο κάθε παιδί που προέρχεται από διαφορετικό πολιτισµό και κουλτούρα να κάνει δικό του το παραµύθι προσθέτοντας εκείνα τα στοιχεία που του ταιριάζουν. ISSN

6 Στη συνέχεια µπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση-ενηµέρωση των παιδιών για τα γυναικεία κεφαλοµάντηλα και την τέχνη τους.. Καθισµένα σε ηµικύκλιο παρατηρούν εικόνες αλλά και πραγµατικούς κεφαλόδεσµους από διάφορες χώρες και τότε θέτουµε στα παιδιά ερωτήσεις, ώστε να τα βοηθήσουµε να ανακαλύψουν στοιχεία και να οργανώσουν τη σκέψη τους. Οι ερωτήσεις µας βασίζονται στις αρχές της παρατήρησης, της υπόθεσης, της σύγκρισης, της πρόβλεψης της δηµιουργικότητας, της αξιολόγησης και της ανακάλυψης συναισθηµάτων. Ερωτήσεις Τι είναι αυτά που βλέπετε; Έχετε ξαναδεί τέτοια κεφαλοµάντηλα; Πού; Είναι όλες οι µαντήλες όµοιες; Ποια ιδιαίτερα ονόµατα δίνουν στα κεφαλοµάντηλα στις διάφορες χώρες; Aπό τι υλικά είναι κατασκευασµένες; Ποιοι λέτε να τις κατασκεύαζαν; Ποια υλικά από αυτά που χρησιµοποιήθηκαν γνωρίζετε κι εσείς; Προσέξτε τα σχέδια των κεντηµάτων τους, τι συµπεραίνετε για τις επιλογές αυτές; Σκέπτεστε κάποιους λόγους για τους οποίους τις φορούσαν; Γιατί λέτε ότι διαφέρουν από χώρα σε χώρα; Τις φορούν νέες γυναίκες ή γιαγιάδες; Σήµερα φορούν οι γυναίκες κάτι τέτοιο; Γιατί νοµίζετε; Αν θέλατε να ρωτήσετε κάτι το κεφαλοµάντηλο, τι θα ήταν αυτό; ραστηριότητες µετά την αφήγηση Οι παραστάσεις, οι εµπειρίες, οι γνώσεις που απέκτησαν τα παιδιά από την δηµιουργία-αφήγηση, το εποπτικό υλικό και την µετέπειτα συζήτηση, είναι σίγουρα πολλές και ποικίλες και εµείς δεν χάνουµε την ευκαιρία για αξιοποίησή τους. Έτσι ζητούµε αρχικά από τα παιδιά να µας πουν τις εντυπώσεις τους, τι κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον τους, τι ήταν αυτό που τους δηµιούργησε απορίες κ.λ. Στη συνέχεια ζητούµε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν «τις εικόνες» που έµειναν στη µνήµη τους, απ όσα άκουσαν π.χ. Τι θέλω να θυµάµαι Λεκτικά παιχνίδια (1) Προσπαθούµε να συµπληρώσουµε την ακροστιχίδα απαντώντας στους ορισµούς. Μ ητέρα Α στέρια Ν εράιδα Τ έχνη Η λιος Λ εµονιά Ι ππότης 1) Το πιο αγαπητό πρόσωπο 2) Φέγγουν τη νύχτα στον ουρανό 3) Γυναικεία µορφή στα παραµύθια 4) Λέγεται η ικανότητα κάποιου όταν εκτελεί ένα έργο 5) Μας χαρίζει το φως 6) Είδος δέντρου 7) Γενναίος ευγενής που πολεµούσε πάνω στο άλογό του Σχήµα 1. Ακροστιχίδα ISSN

7 (2) Τα παιδιά σε µικρές οµάδες γράφουν µια πιθανή συνέχεια της ιστορίας ή σχετικές ιστορίες µ αυτήν που άκουσαν (ή αφηγούνται και γράφει ο εκπαιδευτικός) σχετικά µε το θέµα του παραµυθιού και τις εικονογραφούν π.χ. Ένα κεφαλοµάντηλο αφηγείται τις περιπέτειές του ή δυο κεφαλοµάντηλα συζητούν. Μπορούν ακόµη να γράψουν ποιήµατα και να τα µελοποιήσουν, να τα µαγνητοφωνήσουν ή και να τα παρουσιάσουν σε άλλες διαπολιτισµικές τάξεις. (3) Μαθαίνουµε τα ονόµατα των κεφαλοµάντηλων σε διάφορες γλώσσες. Φτιάχνουµε οικογένειες λέξεων, σύνθετες λέξεις κ.λ Παιχνίδι παρατήρησης Μέσα σ ένα πουγκί έχουµε κοµµάτια-µέρη εικόνας, στα οποία έχουµε κόψει µια µεγάλη εικόνα «κεφαλοµάντηλου» και τα µοιράζουµε στα παιδιά. Παράλληλα η ίδια εικόνα υπάρχει µπροστά στα παιδιά, στερεωµένη σ ένα τρίποδο. ουλεύοντας οµαδικά σχηµατίζουν µε τα κοµµάτια τους την εικόνα του κεφαλοµάντηλου. (Το παιχνίδι υπάρχει σε ποικιλία, ανάλογα µε τις χώρες από τις οποίες µπορεί να προέρχονται τα παιδιά). Εκπαιδευτικό φυλλάδιο Μετά την επεξεργασία και συζήτηση του παραµυθιού, δίνεται να συµπληρώσουν ένα εκπαιδευτικό φυλλάδιο µε στόχο την οργάνωση στη σκέψη τους των νέων γνώσεων και εµπειριών τους. Στο φυλλάδιο υπάρχουν σχέδια και εικόνες που συνάντησαν τα παιδιά στην επαφή τους µε το λαϊκό παραµύθι που διηγηθήκαµε και τα ίδια ολοκλήρωσαν. ίνεται έτσι η ευκαιρία να χαρούν αποδεικνύοντας τις νέες γνώσεις τους. Kατασκευές χειροτεχνία Προτείνουµε στα παιδιά να φτιάξουν κι αυτά αν θέλουν κεφαλοµάντηλα από όποια χώρα προορισµού εκείνα θέλουν και να τα παρουσιάσουν στη συνέχεια στην οµάδα. Τα παιδιά κατασκευάζουν µε διάφορες τεχνικές (π.χ. κολλώντας πάνω σε τριγωνικά υφάσµατα, κορδόνια, χάντρες, χρυσά νήµατα, δαντέλες κ.α.). Βασισµένη στην αρχή της αξιολόγησης είναι η παρακάτω δραστηριότητα, µε τον στατιστικό πίνακα. Τα παιδιά θυµούνται και συζητούν ποιες από τις δραστηριότητες που ακολούθησαν την δηµιουργία-αφήγηση τους άρεσε περισσότερο. Έτσι σχηµατίζουν έναν πίνακα δραστηριοτήτων µε οριζόντιες και κάθετες γραµµές. Ζωγραφίζουν ένα κυκλάκι κάτω από κάθε δραστηριότητα που τους άρεσε. Στο τέλος µετρούν τα κυκλάκια κάθε δραστηριότητας και γράφουν τον αριθµό των επιλογών της κάθε µιας και διαβάζουν τα αποτελέσµατα. Λεκτικά παιχνίδια Παιχνίδι παρατήρησης Εκπαιδευτικό φυλλάδιο Κατασκευή κεφαλοµάντηλου Πίνακας 1. Τι µου άρεσε περισσότερο ISSN

8 Παιχνίδια, ταύτισης, ταξινόµησης, σειραθέτησης, αρίθµησης, γύρω πάντα από το θέµα µας, µπορούν να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν για την µαθηµατική εκπαίδευση των παιδιών. Π.χ. να µετρήσουν κεφαλόδεσµους ή πόσα λουλούδια έχει κεντηµένα ή ζωγραφισµένα το κάθε κεφαλοµάντηλο. Συνεχίζοντας τις δραστηριότητες και µε δεδοµένο το ενδιαφέρον των παιδιών, βασιζόµενοι στην αρχή της δηµιουργικότητας, ρωτάµε τα παιδιά τι σκέπτονται να κάνουν µε τα κεφαλοµάντηλα που δηµιούργησαν τα ίδια. Απ τις προσφιλέστερες δραστηριότητες των παιδιών είναι η θεατρική έκφραση, έτσι υλοποιούµε την πρότασή τους να παίξουν µια παράσταση. Τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν τη συµµετοχή τους σε µια γιορτή ή µπορεί να παίξουν τις κοπέλες που κεντούν τα κεφαλοµάντηλα κ.α. Οι ζωγραφιές των παιδιών και τα κείµενα ή ποιήµατα που δηµιούργησαν, µπορούν µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή και των γονέων, να εκδοθούν σε ένα ηµερολόγιο για την επόµενη χρονιά. Τα παιδιά έχουν εργαστεί γύρω από πολλούς τοµείς και έχουν δηµιουργήσει αντικείµενα, κείµενα, συλλογές. Είναι έτσι δυνατό να οργανωθεί ένα κοινωνικό γεγονός που θα λειτουργήσει επαναληπτικά και θα ενδυναµώσει τις έως τώρα προσπάθειες και που θα φέρει κοντά ανθρώπους µε διαφορετική κουλτούρα. Προτείνουµε λοιπόν στα παιδιά να παρουσιάσουµε στους γονείς και στους φίλους του σχολείου µας, µια έκθεση ή µια γιορτή µε όλα όσα δηµιούργησαν τα ίδια, αλλά και µε όλο το υλικό που έχουν συγκεντρώσει στην αντίστοιχη γωνιά της τάξης µας, προωθώντας την κοινωνικότητα των παιδιών και συνδέοντας σχολείο και κοινωνία. Με τις εκδηλώσεις αυτές εκπληρώνονται και άλλοι παιδαγωγικοί στόχοι, όπως σεβασµό και αξιοποίηση της εργασίας του παιδιού, ανάπτυξη του αυτοσυναισθήµατος και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους µέσω της εισαγωγής τους σε οργανωτικές διαδικασίες, άνοιγµα του σχολείου προς τους φορείς της κοινότητας και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και δηµιουργία θετικών συναισθηµάτων για τον εκπαιδευτικό-εµψυχωτή που η εργασία του δεν µένει αναξιοποίητη και ξεχασµένη. Σηµαντικό ρόλο παίζει ακόµη και για τους γονείς αφού δηµιουργούνται θετικά συναισθήµατα για τον συµµετοχικό ρόλο των ίδιων και των παιδιών τους στη νέα κοινωνία, ενώ έµµεσα λειτουργεί και προτρεπτικά για παρόµοιες εργασίες σε µορφωτικούς χώρους. Οι δραστηριότητες µετά την αφήγηση και γενικότερα η ενασχόληση µε το θέµα ή τις προεκτάσεις του, µπορούν να πάρουν την χρονική έκταση που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα της κάθε οµάδας. Επίλογος Θα θέλαµε να τελειώσουµε την εισήγησή µας µε τα λόγια της Αγνής Στρουµπούλη, «τα Λαϊκά Παραµύθια φέρουν τη σοφία των παππούδων µας µε τρόπο παιγνιώδη, γεµάτο εικόνες. Κι έτσι, µε την ανωνυµία που έχει ταπεινότητα και εύρος και µε το κύρος του χρόνου που τα κρησάρισε, αλλά δεν τα σάρωσε, γίνονται ένας θησαυρός ISSN

9 σε παµπάλαιο µπαούλο, που ανοίγεται σ όποιον έχει τη λαχτάρα ζωής ενός παιδιού και την εµπειρία ζωής ενός ενήλικα.». Βιβλιογραφικές παραποµπές: Αναγνωστόπουλος, Β., (1995), Λαϊκό παραµύθι και παραµυθάδες στην Ελλάδα εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε., (1986), Λαογραφικά µουσεία και παιδεία, Αθήνα Άλκηστις, Μουσεία και Σχολεία, 2η έκδοση, Ελληνικά Γράµµατα Αυδίκος, Ε., ( ), Αφηγηµατικά µοντέλα στον Αίσωπο και το λαϊκό µύθο: Το παράδειγµα της. Αλεπούς. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, τ.13, Αυδίκος Ε., (1999), Μια φορά κι έναν καιρό αλλά µπορεί να γίνει και τώρα, Η εκπαίδευση ως χώρος διαµόρφωσης παραµυθάδων, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα Γκόβαρης, Χ., (2001), Εισαγωγή στη ιαπολιτισµική Εκπαίδευση. Αθήνα, Ατραπός Μερακλής, Μ. Γ., (1992), Ελληνική λαογραφία., εκδ. Οδύσσεας Μερακλής, Μ. Γ., (2001), Παιδαγωγικά της λαογραφίας, εκδ.:ιωλκός Μωραΐτη, Τ., (1997), Λαϊκή Παράδοση και Σχολείο, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα Ντολιοπούλου, Ε., (2003), Σύγχρονα Προγράµµατα για παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, Εκδ.τυπωθήτω- αρδανός. Αθήνα Ντολιοπούλου, Ε., (2004 ), Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Αγωγής εκδ.τυπωθήτω- αρδανός, Αθήνα Οδηγός Νηπιαγωγού, ΟΕ Β, Αθήνα Χατζητάκη - Καψωµένου Χ., (2001), Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισµός. Λαογραφία και ιστορία Συνέδριο στη µνήµη της Άλκης Κυριακίδου Νέστορος, εκδ. Παρατηρητής ISSN

H ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΣΤΗ ΔΙAΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚOΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ ΝEΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

H ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΣΤΗ ΔΙAΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚOΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ ΝEΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ H ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΣΤΗ ΔΙAΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚOΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ ΝEΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή Αγνή Μαρκαντωνάτου Σωτηρία Σαμπάνη Σκοπός της εισήγησής

Διαβάστε περισσότερα

Το παραµύθι ως µέσο διαπολιτισµικής γλωσσικής εκπαίδευσης

Το παραµύθι ως µέσο διαπολιτισµικής γλωσσικής εκπαίδευσης Το παραµύθι ως µέσο διαπολιτισµικής γλωσσικής εκπαίδευσης Βερβίτης Νικόλαος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τµήµα Φιλολογίας, Α.Π.Θ. Καπουρκατσίδου Μαρία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τµήµα Φιλολογίας, Α.Π.Θ. Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η μέθοδος project. του Chicago σε σχολεία αρχικά της Γ τάξης. Η μέθοδος αναπτύχθηκε περισσότερο τη δεκαετία 1960-70 στα Νηπιαγωγεία της Αγγλίας.

Η μέθοδος project. του Chicago σε σχολεία αρχικά της Γ τάξης. Η μέθοδος αναπτύχθηκε περισσότερο τη δεκαετία 1960-70 στα Νηπιαγωγεία της Αγγλίας. Η μέθοδος project Η σπουδαιότητα της μεθόδου Τι είναι τελικά project Η μέθοδος project στο Νηπιαγωγείο της Νικολέττας Γκλιάοιν Τα τελευταία χρόνια, ακούμε συνεχώς τους όρους «επικοινωνιακή Βιωματική διδασκαλία»

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4.1. Εισαγωγή 4.1.1. Σκοπός Στα αναλυτικά προγράµµατα των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης, αναφέρεται ότι: "Σκοπός του Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Το εκπαιδευτικό δράμα

Α. Το εκπαιδευτικό δράμα Το εκπαιδευτικό δράμα στη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων του Ανθολογίου Γ & Δ Δημοτικού Αικατερίνη Κωστοπούλου (Δασκάλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που έβγαλαν ρίζες

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που έβγαλαν ρίζες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 6ο Νηπιαγωγείο Περαίας Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Τμήμα Νηπιαγωγών. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Οι μικροί παραμυθάδες στην ψηφιακή εποχή».

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Τμήμα Νηπιαγωγών. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Οι μικροί παραμυθάδες στην ψηφιακή εποχή». Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Τμήμα Νηπιαγωγών Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Οι μικροί παραμυθάδες στην ψηφιακή εποχή». Εισηγήτρια: Μανδήλα Κυριακή Α.Ε.Μ.: 1580 Εξάμηνο: Η Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραλλαγές του λαϊκού παραμυθιού και τα ευτράπελα παραμύθια ως υλικό για την αξιοποίησή τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Οι παραλλαγές του λαϊκού παραμυθιού και τα ευτράπελα παραμύθια ως υλικό για την αξιοποίησή τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι παραλλαγές του λαϊκού παραμυθιού και τα ευτράπελα παραμύθια ως υλικό για την αξιοποίησή τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τασούλα Τσιλιμένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ : ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραµύθια για µικρούς και µεγάλους µια τέχνη και τεχνική που διαρκεί στο χρόνο

Παραµύθια για µικρούς και µεγάλους µια τέχνη και τεχνική που διαρκεί στο χρόνο Παραµύθια για µικρούς και µεγάλους µια τέχνη και τεχνική που διαρκεί στο χρόνο Εισαγωγή Φωτεινή Βασιλοπούλου - Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου Οτιδήποτε βλέπεις µπορεί να γίνει ένα παραµύθικαι µπορείς να βγάλεις

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της λογοτεχνίας είναι η ενδυνάµωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης K;ona και Θρησκευμάτων ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σμαράγδας Χρυσοστόμου Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για Αύγουστος μάθημα 2011 της Μουσικής στην Οδηγός Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ (Σημειώσεις)

ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ (Σημειώσεις) ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ (Σημειώσεις) Περιεχόμενα: 1. Ορισμός και χαρακτηριστικά της Παιδικής Λογοτεχνίας..σ. 1 2. Η παιδικότητα κατά Hollindale..σ. 2 3. Το παιδί ως αναγνώστης και κριτικός της

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική Λογοτεχνία και Φιλαναγνωσία: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο χώρο της προσχολικής αγωγής.

Παιδική Λογοτεχνία και Φιλαναγνωσία: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο χώρο της προσχολικής αγωγής. ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Παιδική Λογοτεχνία και Φιλαναγνωσία: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Φοιτήτρια: Αδαμαντία Γιοβάνη

Διαβάστε περισσότερα

ƒ À à ª Àª 75% Àƒø π ø π ª π π 25% π À ƒ À ISBN 960-06-1815-1

ƒ À à ª Àª 75% Àƒø π ø π ª π π 25% π À ƒ À ISBN 960-06-1815-1 ƒ À à ª Àª 75% Àƒø π ø π ª π π 25% π À ƒ À ISBN 960-06-1815-1 Ιστορία Γ ηµοτικού Από τη Μυθολογία στην Ιστορία Βιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΟΥΛΑ ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΕΣΣΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΤΤΑΣ Η Μαίρη Πινέζα ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Το παρόν έργο αποτελεί συνοδευτικό υλικό του μεγάλου βιβλίου Η Μαίρη Πινέζα και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ιωσήφ Φραγκούλης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές λειτουργίες σε ξένα και ελληνικά παραμύθια

Κοινές λειτουργίες σε ξένα και ελληνικά παραμύθια Κοινές λειτουργίες σε ξένα και ελληνικά παραμύθια Μπουδουρίδου Ειρήνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. Εισαγωγικά Μέσα στο πέρασμα των

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα