Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης"

Transcript

1 Shop+ T200sd Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

2 Οδηγίες Προφύλαξης Αγαπητές καταναλωτή, Ευχαριστούµε που προτιµήσατε την εταιρία µας για την αγορά επίγειου δέκτη DVB-T. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προφυλάξεις που περιγράφονται παρακάτω. Το προϊόν αυτό µπορεί να λειτουργήσει µε τάση τροφοδοσίας 240Volt, 50Hz. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας µην εκτίθεται το προϊόν στην βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτεθεί σε σταγόνες ή σε πιτσίλισµα από υγρό και σκεύη µε υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω της. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή οποιασδήποτε βλάβης, χρησιµοποιήστε µόνο εξουσιοδοτηµένα ανταλλακτικά. Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς εκτός και αν την αποσυνδέσετε από το ρεύµα. Γύρω από τη συσκευή αφήστε ελεύθερο χώρο 5 εκατοστών για επαρκή αερισµό. Μην καλύπτεται τις οπές της συσκευής, µε εφηµερίδες, υφάσµατα, κτλ, καθώς δυσκολεύεται τον εξαερισµό της. Μην τοποθετείται εστίας φωτιάς, όπως ανάµενα κεριά πάνω στην συσκευή. Οι µπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερµότητα, όπως στην ηλιακή ακτινοβολία, σε φωτιά, κτλ. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας µην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής, ειδικά όταν αυτή λειτουργεί. Κατασκευασµένο µε την πιστοποίηση της Dolby Laboratories. Τα σήµατα Dolby και διπλό- D ανήκουν στην Dolby Laboratories Το σύµβολο αυτό σηµαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα άλλα οικιακά απορρίµµατα, ειδικά στην E. Ε.. Για να αποφύγετε πιθανή πρόκληση µόλυνσης του περιβάλλοντος ή βλάβη στην ανθρώπινη υγεία από µη ανακυκλωµένα απορρίµµατα, ανακυκλώστε το προϊόν υπεύθυνα, ώστε να επαναχρησιµοποιηθούν τµήµατά του, σαν πρώτες ύλες. Ο φόρος ανακύκλωσης έχει πληρωθεί για την συσκευή αυτή, κάτι που καθιστά περιβαλλοντολογικά ασφαλή την χρήση της. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί πληρώντας τα ιεθνή Στάνταρτ Ασφαλείας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης πριν την χρήση της συσκευής. ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ Μην υπερφορτώνεται την πρίζα τοίχου, το πολύπριζο ή τον µετασχηµατιστή, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Αποσυνδέστε την συσκευή από τον ρεύµα, πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιµοποιήσετε προϊόντα ψεκασµού για τον καθαρισµό της. Μαζέψτε την σκόνη µε ένα πανί ελαφρώς βρεγµένο µε νερό (χωρίς καθαριστικά). ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την κεραία, καθώς µπορεί να προκληθεί βλάβη στο δέκτη και στην κεραία. ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ TV Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος, πριν την σύνδεση ή αποσύνδεση µε την τηλεόραση, καθώς µπορεί να προκληθεί βλάβη στην τηλεόραση και στον δέκτη. 2

3 ΓΕΙΩΣΗ Το καλώδιο κεραίας πρέπει να είναι γειωµένο µέσω του συστήµατος γείωσης της κεντρικής κεραίας και το σύστηµα γείωσης, πρέπει να είναι συµβατό µε τα διεθνή πρότυπα Ηλεκτρικής Ασφάλειας. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ο δέκτης DVB-T είναι σχεδιασµένος µόνο για εσωτερική χρήση. Μην τον τοποθετείτε σε σηµεία µε δυνατό φως ή σε απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Προφυλάξεις Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις πριν την χρήση. Προστασία Καλωδίου Ρεύµατος Παρακαλούµε ακολουθήστε τους παρακάτω κανονισµούς, για να αποφύγετε βλάβη, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και γενικότερα οποιοδήποτε τραυµατισµό. Βεβαιωθείτε κάθε φορά, ότι έχετε συνδέσει ή αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύµατος. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύµατος µε βρεγµένα χέρια. Αποµακρύνετε όσο πιο πολύ µπορείτε το καλώδιο ρεύµατος από πηγές θερµότητας. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω από το καλώδιο ρεύµατος. Μην επισκευάσετε ή φτιάξετε το καλώδιο ρεύµατος, αν δεν είστε εξουσιοδοτηµένος τεχνικός. Να καθαρίζετε τακτικά το καλώδιο. Κόψτε ή αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο ρεύµατος, αν ο δέκτης βραχεί ή έχει βλάβη. Κόψτε ή αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο ρεύµατος, αν ο δέκτης βγάζει καπνό, µυρίζει ή κάνει θόρυβο. Τοποθεσία Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω σηµεία: Όπου υπάρχει έκθεση σε απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας ή σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ και σόµπες. Όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 35 C ή ατµοσφαιρική υγρασία περιβάλλοντος πάνω από 90%. Σηµεία µε σκόνη. Όπου επηρεάζεται από µαγνητικά πεδία ή στατικό ηλεκτρισµό. Όπου µπορεί να πέσει, να κουνιέται ή να χτυπήσει. Τοποθετήστε το δέκτη σε οριζόντια επιφάνεια. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω του. Περίοδος µη χρήσης Σβήστε τον δέκτη στο standby ή αποσυνδέστε τον από το ρεύµα, όταν δεν θα χρησιµοποιήσετε τον δέκτη. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα αν ο δέκτης πρόκειται να µην χρησιµοποιηθεί για µεγάλη περίοδο. Μην τοποθετείται τα δάχτυλά σας ή αντικείµενα στις οπές του προϊόντος Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο δέκτη ή ακόµη και στο ανθρώπινο σώµα αν αγγίξετε οποιαδήποτε εσωτερικό τµήµα, εξαιτίας της υψηλής τάσης. Μην αποσυναρµολογείτε τον δέκτη. Μην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω από το δέκτη. Κρατήστε µακριά τα υγρά και τα µαγνητικά αντικείµενα Η επαφή µε υγρό µπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο δέκτη, για αυτό κρατήστε τον µακριά από αυτόν. Κρατήστε τον δέκτη σε µεγάλη απόσταση από µαγνητικά αντικείµενα, όπως ηχεία, κτλ. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόµενα Πρόσοψη και Πίσω Πλευρά...5 Τηλεχειριστήριο Συνδέσεις Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Πρώτη Εγκατάσταση Αυτόµατη Ανίχνευση Χειροκίνητη Ανίχνευση Λειτουργία TV/Radio Λειτουργία TV Λίστα Καναλιών TV Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράµµατος (EPG) Αγαπηµένα Κανάλια TimeShift Άµεση Εγγραφή Μεγέθυνση Ήχος Υπότιτλοι/Teletext Λειτουργία Ράδιο Πολυµέσα και Άλλες Ρυθµίσεις Κυρίως Μενού ιαχείριση Καναλιών Χρονοδιακόπτες Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης Χρονοδιακόπτης Ύπνου Χρονοδιακόπτης Αυτόµατης Ανίχνευσης Πολυµέσα Μουσική Φωτογραφίες Ταινίες PVR Ρυθµίσεις Ρυθµίσεις Οθόνης Ρυθµίσεις Γλώσσας Ρυθµίσεις Εγγραφής Γονικός Έλεγχος Εργαλεία Αποθηκευτικό Μέσο Αναβάθµιση Λογισµικού Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Πληροφορίες Λογισµικού...13 Επίλυση Προβληµάτων...14 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

5 Πρόσοψη και Πίσω Πλευρά Πρόσοψη 1. ΕΝ ΕΙΞΗ STANDBY: είχνει την τροφοδοσία του δέκτη. Το πράσινο LED ανάβει όταν ο δέκτης είναι ανοιχτός και το κόκκινο LED ανάβει όταν ο δέκτης είναι σε standby. 2. ΜΑΤΑΚΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ: Λαµβάνει το υπέρυθρο σήµα του τηλεχειριστηρίου. 3. ΘΥΡΑ USB: Για σύνδεση µε εξωτερικό αποθηκευτικό µέσο USB 2.0. Πίσω Πλευρά 1. RF IN: Για σύνδεση µε την επίγεια κεραία. 2. RF OUT: Έξοδος Loop through για σύνδεση µε άλλη συσκευή. 3. COAXIAL: Για σύνδεση µε ψηφιακό ενισχυτή Hi-Fi. 4. VCR SCART: Για σύνδεση µε DVD, VCR, κ.ά. 5. TV SCART: Για σύνδεση µε TV. 6. DC IN 5V: Για σύνδεση µε τροφοδοτικό 5V DC. 5

6 Τηλεχειριστήριο 1. MUTE: Πλήκτρο σιγής. 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ: Για επιλογή καναλιού ή εισαγωγή αριθµών στα µενού. 3. RECALL: Εναλλαγή παρακολούθησης των δύο πρόσφατων καναλιών. 4. INFO: Απεικονίζει πληροφορίες για το κανάλι που βλέπετε και περισσότερες πληροφορίες σαν ένας µικρός EPG. 5. SUBTITLE: Για εναλλαγή διαφορετικών υποτίτλων (εφόσον εκπέµπονται). 6. EXIT: Για επιστροφή στην προηγούµενη καρτέλα µενού. 7. CH+: Για µετακίνηση στα µενού ή αλλαγή καναλιών. 8. VOL+: Για µετακίνηση στα µενού ή αλλαγή έντασης ήχου. 9. OK: Για επιβεβαίωση επιλογής στα µενού. 10. REC LIST: Απεικονίζει την λίστα εγγραφών. 11. ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΙΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΕ): Επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα µε το µενού. 12. STOP: ιακοπή εγγραφής ή αναπαραγωγής εγγραφής. 13.TV / RADIO: Εναλλαγή καναλιών TV / Ράδιο. 14. RECORD: Για άµεση εγγραφή προγράµµατος. Αν το πατήσετε ξανά µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια εγγραφής. 15. FAST FORWARD: Γρήγορη κίνηση προς τα εµπρός κατά την αναπαραγωγή εγγραφής. 16. DTV / VCR: Εναλλαγή µεταξύ της εισόδου VCR SCART και του δέκτη. 17.STANDBY: Για κλείσιµο standby του δέκτη. 18. FAV: Για πρόσβαση στα αγαπηµένα κανάλια. 19. AUDIO: Ρύθµιση εξόδου ήχου µεταξύ STEREO, LEFT, RIGHT, MONO. 20. MENU: Εµφάνιση του κυρίως µενού. 21. EPG: Εµφάνιση πληροφοριών του καναλιού που παρακολουθείτε. 22. VOL-: Για µετακίνηση στα µενού ή αλλαγή έντασης ήχου. 23. CH- : Για µετακίνηση στα µενού ή αλλαγή καναλιών. 24. TEXT: Για εµφάνιση του OSD teletext (εφόσον εκπέµπεται). 25. PAUSE: Για παύση ζωντανής εικόνας ή αναπαραγωγής. 26. FAST BACKWARD: Για ρύθµιση της ταχύτητας προς τα πίσω σε κατάσταση αναπαραγωγής. Σηµείωση: Τα πεδία SUBTITLE/ TEXT/ LANGUAGE δεν είναι διαθέσιµα σε όλα τα κανάλια. Τα ΚΟΚΚΙΝΟ/ ΠΡΑΣΙΝΟ/ ΚΙΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΕ έχουν διαφορετικές λειτουργίες στα διαφορετικά µενού. 6

7 Εγκατάσταση Μπαταριών Ανοίξτε το καπάκι µπαταριών του τηλεχειριστηρίου και εισάγετε 2 µπαταρίες τύπου AAA. Χρήση Τηλεχειριστηρίου Για να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο πρέπει να το στρέψετε προς το δέκτη. Το τηλεχειριστήριο έχει εµβέλεια λειτουργίας µέχρι 7 µέτρα από το δέκτη και γωνιακή απόκλιση µέχρι και 60 µοίρες. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί αν κρύψετε το µατάκι ή αν υπάρχουν εµπόδια µεταξύ τους. Το ηλιακό φως ή πολύ έντονος φωτισµός µπορεί να επηρεάσουν την ευαισθησία του τηλεχειριστηρίου. Συνδέσεις Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου είναι ίδια µε αυτή που απαιτεί ο δέκτης. Σηµείωση: Όταν συνδέσετε τον εξοπλισµό σας στο δέκτη, όπως TV, VCR και ενισχυτή χρησιµοποιήστε τα εγχειρίδια για οδηγίες. Επίσης, αποσυνδέστε τις συσκευές από την τροφοδοσία πριν τις συνδέσεις. 7

8 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 2.1. Πρώτη Εγκατάσταση Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά τη συσκευή θα εµφανιστεί το µενού εύκολης εγκατάστασης µε τις ακόλουθες παραµέτρους. Χώρα: Επιλέξτε χώρα µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Γλώσσα OSD: Επιλέξτε γλώσσα µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Ζώνη Ώρας: Επιλέξτε ζώνη ώρας µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Καλοκαιρινή Ώρα: Ρυθµίστε την καλοκαιρινή ώρα µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. LCN: Ρυθµίστε το LCN µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Ισχύς Κεραίας: Ρυθµίστε την ισχύ κεραίας µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Πατήστε τα πλήκτρα πάνω κάτω και αριστερό δεξί για να επιλέξετε, EXIT για έξοδο από τα µενού και OK για αποθήκευση ρυθµίσεων και επιστροφή στο Κυρίως Μενού. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για εκκίνηση αυτόµατης ανίχνευσης και το Πράσινο πλήκτρο για εκκίνηση χειροκίνητης ανίχνευσης. 2.2 Αυτόµατη Ανίχνευση Στο µενού Εγκατάσταση, πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να ξεκινήσει η αυτόµατη ανίχνευση. Εφόσον βρείτε κανάλια µπορείτε να παρακολουθήσετε TV. Αν δεν βρείτε επιλέξτε ΝΑΙ για εκκίνηση ξανά ή ΟΧΙ για επιστροφή στο µενού Εγκατάστασης. 2.3 Χειροκίνητη Ανίχνευση Στο µενού Εγκατάσταση πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για εκκίνηση χειροκίνητης ανίχνευσης. Εύρος Ζώνης: Ρυθµίστε το Εύρος Ζώνης µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Συχνότητα Εκκίνησης: Ρυθµίστε τη Συχνότητα Εκκίνησης µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Συχνότητα Τέλους: Ρυθµίστε τη Συχνότητα Τέλους µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε, µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί διαµορφώστε τις τιµές και πατήστε ΟΚ για να ξεκινήσει η χειροκίνητη ανίχνευση. 3. Λειτουργία TV/Radio Κάθε φορά που θα ανοίγετε την συσκευή το παράθυρο TV/Radio θα εµφανίζεται αυτόµατα. 3.1 Λειτουργία TV Με τα πλήκτρα Ch± αλλάξτε κανάλια. Κάθε φορά που θα αλλάζεται κανάλι θα εµφανίζεται η µπάρα πληροφοριών του καναλιού, την οποία µπορείτε να δείτε επίσης πατώντας το πλήκτρο i. Πατήστε το πλήκτρο i για λεπτοµερέστερες πληροφορίες καναλιού. Με τα πλήκτρα VOL± αυξοµειώνετε την ένταση ήχου. Πατήστε MUTE για σιγή ήχου και ξανά MUTE για επιστροφή ήχου στην ρυθµισµένη στάθµη. Με το πλήκτρο OK εµφανίζεται η λίστα καναλιών TV. 3.2 Λίστα Καναλιών TV Πατήστε OK για να εµφανιστεί η λίστα καναλιών TV, που περιέχει όλα τα κανάλια που κατεβάσατε µε την σάρωση. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω περιηγηθείτε στην λίστα και επιλέξτε κανάλι. Με το πλήκτρο EXIT βγαίνετε από την λίστα. 8

9 3.3 Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραµµάτων (EPG) Ο EPG παρέχει τις πληροφορίες προγράµµατος όλων των καναλιών για τις επόµενες 24 ώρες (εφόσον αυτές εκπέµπονται από τα κανάλια). Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε κανάλι / πρόγραµµα. Μετακινηθείτε από την αριστερή στήλη µε τα κανάλια στην δεξιά µε τα προγράµµατα και αντίστροφα µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Στήλη Καναλιών Πατήστε το Κίτρινο ή το Μπλε πλήκτρο για να δείτε την λίστα προγραµµάτων της προηγούµενης ή επόµενης ηµέρας. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για λεπτοµερείς πληροφορίες προγράµµατος. Πατήστε EXIT για έξοδο. Στήλη Προγραµµάτων Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για κράτηση από τον Χρονοδιακόπτη εγγραφής. Πατήστε ΕΧΙΤ για επιστροφή στο EPG. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για λεπτοµερείς πληροφορίες προγράµµατος. Πατήστε το Κίτρινο ή το Μπλε πλήκτρο για να δείτε την λίστα προγραµµάτων της προηγούµενης ή επόµενης ηµέρας. 3.4 Αγαπηµένα Κανάλια Πατήστε FAV για να εµφανιστεί η λίστα αγαπηµένων καναλιών. Επιλέξτε κανάλι µε τα πλήκτρα πάνω κάτω. Πατήστε EXIT για έξοδο. 3.5 Timeshift Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία timeshift ο δέκτης γράφει αυτόµατα το πρόγραµµα που παρακολουθείτε, το οποίο αποθηκεύεται προσωρινά. Με τα πλήκτρα PLAY/PAUSE ή F.F/REW, ξεκινήστε την αναπαραγωγή timeshift. Πατήστε STOP ή EXIT για διακοπή αναπαραγωγής. Έτσι, µπορείτε να διακόπτετε οποιαδήποτε στιγµή µια ζωντανή µετάδοση και να την παρακολουθείτε όποτε θέλετε, ακριβώς στο σηµείο που την αφήσατε. Η δυνατότητα αυτή χάνεται όταν αλλάξετε κανάλι. Μπορείτε να γράψετε το πρόγραµµα που παρακολουθείτε πατώντας το πλήκτρο RECORD και τότε θα εµφανιστεί µήνυµα που θα σας ρωτά αν επιθυµείτε να διακόψετε την λειτουργία timeshift και να ξεκινήσετε εγγραφή. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση εγγραφής timeshift πατώντας το πλήκτρο i. Η µπάρα κλείνει πατώντας ξανά i. Η µπάρα timeshift δείχνει το χρόνο µπρος πίσω, σε σχέση µε το σηµείο της εκποµπής που παρακολουθείτε. Με τα αριθµητικά πλήκτρα µπορείτε να µεταβείτε χρονικά σε οποιαδήποτε σηµείο της εκποµπής. Για παράδειγµα µε το 0 πάτε στην αρχή της ταινίας, µε το 1 στο 10%, το 2 στο 20%, κτλ Με τα ειδικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου µπορείτε να έχετε παύση και αναπαραγωγή (play/pause), γρήγορη κίνηση εµπρός - πίσω µε διαφορετικές ταχύτητες (x2, x4, x8), µε το Stop διακοπή αναπαραγωγής και µε τα πλήκτρα πάνω κάτω αλλαγή κεφαλαίου. 3.6 Άµεση Εγγραφή Πατήστε το πλήκτρο RECORD για να ξεκινήσει άµεσα η εγγραφή του προγράµµατος που παρακολουθείτε. Κατά την εγγραφή οι περισσότερες λειτουργίες είναι απενεργοποιηµένες, εκτός από τον έλεγχο ήχου και την ακύρωση εγγραφής. 3.7 Μεγέθυνση Πατήστε το πλήκτρο Zoom In για µεγέθυνση. Με τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά, µετακινήστε το κάδρο ζουµ στην οθόνη, µε το πλήκτρο ΟΚ κάντε µεγέθυνση (x2, x4, x6, x8, x10, x16) και µε το πλήκτρο EXIT επιστρέψτε στην κανονική διάσταση. 9

10 3.8 Ήχος Πολλά κανάλια συχνά µεταδίδουν διαφορετικές γλώσσες ήχου. Μπείτε στις ρυθµίσεις ήχου µε το πλήκτρο Audio για να επιλέξτε γλώσσα και κατάσταση ήχου. Με τα πλήκτρα αριστερό δεξί επιλέξτε πεδίο, ρυθµίστε το µε τα πλήκτρα πάνω κάτω και πατήστε ΟΚ για αποθήκευση ή EXIT για έξοδο. 3.9 Υπότιτλοι /Teletext Πατήστε τα πλήκτρα Υπότιτλοι ή Teletext για να µπείτε στα παράθυρα λειτουργιών τους. Με τα πλήκτρα αριστερό δεξί επιλέξτε γλώσσα και πατήστε ΟΚ για αποθήκευση ή EXIT για έξοδο Λειτουργία Radio Μπορείτε να εναλλάσσεστε µεταξύ λειτουργίας TV και Ράδιο µε το πλήκτρο TV/Radio. Με τα πλήκτρα Ch± αλλάζεται κανάλια. Η πρόσβαση στις λίστα καναλιών Ράδιο και λίστα αγαπηµένων καναλιών Ράδιο, είναι αντίστοιχη µε αυτές της λειτουργίας TV. 4. Πολυµέσα και Άλλες Ρυθµίσεις 4.1 Κυρίως Μενού Πατήστε Menu για να εµφανιστεί το κυρίως µενού. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω και αριστερό δεξί, περιηγηθείτε στις επιλογές και πατήστε ΟΚ σε αυτή που θα επιλέξετε ή ΕΧΙΤ για επιστροφή σε κατάσταση παρακολούθησης. 4.2 ιαχείριση Καναλιών Μέσα από την διαχείριση καναλιών, µπορείτε να µετακινήσετε, διαγράψετε και κλειδώσετε κανάλια, καθώς και να θέσετε κανάλια ως αγαπηµένα. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω µετακινηθείτε στο κανάλι που θέλετε και πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο. Μετακινήστε το κανάλι στο µέρος της λίστα που θέλετε και πατήστε το δεξί πλήκτρο. Με το Πράσινο πλήκτρο διαγράφετε κανάλι. Πατήστε το Κίτρινο πλήκτρο για ορισµό ενός καναλιού ως αγαπηµένο και πατήστε ξανά για ακύρωση. Πατήστε το Μπλε πλήκτρο για κλείδωµα καναλιού και πατήστε ξανά για ακύρωση. 4.3 Χρονοδιακόπτης Ο Χρονοδιακόπτης παρέχεται σε διαφορετικές µορφές, όπως Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης ή Ύπνου και Χρονοδιακόπτης Ανίχνευσης Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης Ρυθµίζοντας τον Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης ο δέκτης µπορεί να ανοίγει από κατάσταση standby σε µια συγκεκριµένα ώρα, σε ένα συγκεκριµένο κανάλι, που εσείς ορίσατε. Αν ο δέκτης είναι εκείνη την στιγµή ανοιχτός θα εµφανιστεί µήνυµα στην οθόνη που θα σας ρωτά αν επιθυµείτε να µεταβείτε στο κανάλι που προγραµµατίσατε. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για διαγραφή χρονοδιακόπτη Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για προσθήκη ή επεξεργασία χρονοδιακόπτη. Επεξεργασία Χρονοδιακόπτη Όνοµα Καναλιού: Επιλέξτε Κανάλι χρονοδιακόπτη Ηµεροµηνία: ηλώστε την ηµεροµηνία εγγραφής ή αφύπνισης Ώρα Εκκίνησης: ηλώστε την ώρα εκκίνησης εγγραφής ή αφύπνισης ιάρκεια: ηλώστε την διάρκεια (η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 30 λεπτά) 10

11 Τύπος: Μία φορά, Κάθε µέρα, Εβδοµαδιαία Λειτουργία: Επιλέξτε λειτουργία µεταξύ αφύπνιση ή εγγραφή Χρονοδιακόπτης Ύπνου Ο δέκτης παρέχει δύο τύπους χρονοδιακοπτών ύπνου. Εκτός από τον κανονικό χρονοδιακόπτη, η συσκευή διαθέτει χρονοδιακόπτη εξοικονόµησης ενέργειας που την θέτει αυτόµατα σε stand by, αν για 3 ώρες δεν χρησιµοποιηθεί από τον χρήστη. 2 λεπτά πριν το κλείσιµο εµφανίζεται ενηµερωτικό µήνυµα στην οθόνη. Ο κανονικός χρονοδιακόπτης ύπνου ρυθµίζεται µε τα πλήκτρα αριστερά δεξιά. Πατήστε ΟΚ για αποθήκευση ή ΕΧΙΤ για έξοδο Χρονοδιακόπτης Αυτόµατης Ανίχνευσης Ο χρονοδιακόπτης αυτόµατης ανίχνευσης επιτρέπει την αυτόµατη σάρωση για την εύρεση νέων καναλιών είτε ο δέκτης είναι σε λειτουργία, είτε σε standby. Όταν η ρύθµιση του χρονοδιακόπτη ανίχνευσης σε κατάσταση standby είναι στο ΟΝ, µία ώρα µετά το κλείσιµο του σε standby ο δέκτης προχωρά σε ανίχνευση καναλιών, µόνο όµως µία φορά την ηµέρα. Όταν η ρύθµιση του χρονοδιακόπτη ανίχνευσης σε κατάσταση λειτουργίας είναι στο ΟFF δεν προχωρά σε αυτόµατη ανίχνευση. 4.4 Πολυµέσα Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον δέκτη για να έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες σας, µουσική, ταινίες, καθώς και λειτουργίες PVR, αφού συνδέσετε στον δέκτη ένα αποθηκευτικό µέσο USB. (Προσοχή πρέπει να δοθεί όταν συνδεθεί µε εξωτερικό δίσκο που δεν διαθέτει ανεξάρτητη τροφοδοσία, να µην ξεπερνά η κατανάλωση του την ανοχή του τροφοδοτικού του δεκτή). Με τα πλήκτρα πάνω κάτω περιηγηθείτε στο µενού Multimedia, πατήστε ΟΚ για εισαγωγή σε υποµενού ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο Κυρίως Μενού Μουσική Η λίστα µουσικής θα εµφανιστεί όταν το µέσο σας διαθέτει φάκελο µε µουσικά αρχεία. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε τραγούδι και πατήστε ΟΚ για αναπαραγωγή. Με τα ειδικά πλήκτρα έχετε λειτουργίες Play/Pause, Stop και γρήγορη κίνηση εµπρός πίσω. Πατήστε µενού κατά την αναπαραγωγή για να µπείτε στο Music Settings και να επιλέξετε τρόπο αναπαραγωγής (µεταξύ συνεχής ή µίας φοράς επανάληψη) και ισοστάθµιση ήχου Φωτογραφίες Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες jpg και bmp µε τρεις τρόπους: Μωσαϊκό, Μία Μία, Σε µορφή Slide show. Σε Μωσαϊκό µε τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, επιλέξτε εικόνα και πατήστε ΟΚ για να την δείτε. Σε προβολή µία µία, µε τα πλήκτρα πάνω/αριστερά και κάτω/δεξιά µετακινηθείτε σε προηγούµενη και επόµενη φωτογραφία. Με το Πράσινο πλήκτρο περιστρέψτε την φωτογραφία και µε τα Κίτρινο και Μπλε πλήκτρο προκαλέστε µεγέθυνση ή σµίκρυνση Ταινίες Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον δέκτη για να δείτε τις ταινίες σας, εφόσον συνδέσετε στον δέκτη ένα αποθηκευτικό µέσο USB. Τα συµβατά αρχεία είναι: MPEG1 dat, avi MPEG2 mpg, vob, ts, tp, trp, avi MPEG4 SP 3gp, mp4, mov MPEG4 ASP divx, xvid, mp4, mov, avi 11

12 H.263 3gp, mov H.264 mkv, ts, avi Επιλέξτε ταινία από την λίστα. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε ταινία, και πατήστε ΟΚ για αναπαραγωγή, Κόκκινο πλήκτρο για διαγραφή ταινίας και ΕΧΙΤ για επιστροφή στο µενού Multimedia. Κατά την αναπαραγωγή, µε τα ειδικά πλήκτρα έχετε λειτουργίες Play/Pause, Stop και γρήγορη κίνηση εµπρός πίσω PVR Από το υποµενού PVR µπορείτε να αναπαράγετε τις άµεσες ή προγραµµατισµένες εγγραφές σας. Αφού επιλέξετε το υποµενού PVR σε 2-3 δευτερόλεπτα θα εµφανιστεί η λίστα εγγραφών µε το παράθυρο προεπισκόπησης. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε εγγραφή, και πατήστε ΟΚ για αναπαραγωγή, Κόκκινο πλήκτρο για διαγραφή και ΕΧΙΤ για επιστροφή στο µενού Multimedia. Κατά την αναπαραγωγή, µε τα ειδικά πλήκτρα έχετε λειτουργίες Play/Pause, Stop και γρήγορη κίνηση εµπρός πίσω. 4.5 Ρυθµίσεις Εδώ θα βρείτε τις ρυθµίσεις γλώσσας, εγγραφής, οθόνης και γονικού ελέγχου. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε υποµενού και πατήστε ΟΚ για εισαγωγή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο Κυρίως Μενού Ρυθµίσεις Οθόνης Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε µία από τις παρακάτω ρυθµίσεις και µε τα πλήκτρα πάνω κάτω διαµορφώστε την τιµή της. Πατήστε ΟΚ για αποθήκευση και έξοδο ή ΕΧΙΤ για ακύρωση και επιστροφή το µενού Ρυθµίσεις. Κατάσταση Απεικόνισης: Αναπαραγωγή TV Κάδρο Εικόνας: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan & Scan, 16:9 Pillar Box, 16:9 Full Screen Έξοδος Video: RGB, CVBS Ρυθµίσεις Γλώσσας Μπορείτε να προβείτε σε ρυθµίσεις γλώσσας EPG, ήχου και υποτίτλων. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε υποµενού και πατήστε ΟΚ για εισαγωγή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο Κυρίως Μενού Ρυθµίσεις Εγγραφής Εδώ µπορείτε να ρυθµίσετε την λειτουργία timeshift, καθώς και την διάρκεια της άµεσης εγγραφής. Θα βρείτε τα παρακάτω πεδία: Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε υποµενού και πατήστε ΟΚ για εισαγωγή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο Κυρίως Μενού. Λειτουργία timeshift: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την λειτουργία timeshift Αποθήκευση timeshift: Επιλέξτε µέγεθος αποθήκευσης (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4GB) ιάρκεια Εγγραφής: Επιλέξτε διάρκεια εγγραφής (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 ώρες) Αποθηκευτικό Μέσο: Επιλέξτε αποθηκευτικό µέσο USB 12

13 4.5.4 Γονικός Έλεγχος Ο γονικός έλεγχος αποτρέπει την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων, και κυρίως ανήλικων, σε κανάλια που δεν επιθυµούµε. Έτσι για την πρόσβαση στα κανάλια αυτά µπορεί να απαιτηθεί εισαγωγή κωδικού, τον οποίο µπορούµε να ρυθµίσουµε στο παρόν µενού. Αν ρυθµίσετε Κλείδωµα Μενού, τότε τα υποµενού Εγκατάσταση, Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης, Αναβάθµιση Λογισµικού και Εργοστασιακές Ρυθµίσεις απαιτούν εισαγωγή κωδικού. Μπορείτε να κλειδώσετε τα παρακάτω πεδία: Κλείδωµα Μενού: Επιλέξτε µεταξύ on και off Κλείδωµα Καναλιού: Επιλέξτε µεταξύ on και off Ηλικιακό Κλείδωµα: Επιλέξτε µεταξύ off ή 4 έως 18 χρονών Κωδικός ΡΙΝ: Αλλαγή κωδικού ΡΙΝ 4.6 Εργαλεία Από το µενού Εργαλεία µπορείτε να διαχειριστείτε το αποθηκευτικό µέσο, να προβείτε σε επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων και αναβάθµιση λογισµικού και να ελέγξετε την έκδοση λογισµικού της συσκευής. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε υποµενού και πατήστε ΟΚ για εισαγωγή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο Κυρίως Μενού Αποθηκευτικό Μέσο Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε αποθηκευτικό µέσο και πατήστε ΟΚ για εισαγωγή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο µενού Εργαλεία Αναβάθµιση Λογισµικού Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε το αποθηκευτικό µέσο που έχει την αναβάθµιση και πατήστε ΟΚ για επιλογή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο µενού Εργαλεία. Αν υπάρχει νέο λογισµικό θα εµφανιστεί µήνυµα στην οθόνη. Επιλέξτε ΝΑΙ και πατήστε ΟΚ για αναβάθµιση. Επιλέξτε ΟΧΙ και πατήστε ΟΚ ή κατευθείαν ΕΧΙΤ για ακύρωση αναβάθµισης και επιστροφή στο µενού Αναβάθµιση Λογισµικού. Μην κλείσετε τον δέκτη κατά την διάρκεια της αναβάθµισης. Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθµισης κλείστε την συσκευή από το ρεύµα Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Από την επιλογή αύτη φορτώνονται στον δέκτη οι αρχικές εργοστασιακές ρυθµίσεις. Αν ζητήσετε εργοστασιακές ρυθµίσεις θα εµφανιστεί µήνυµα στην οθόνη. Επιλέξτε ΝΑΙ και πατήστε ΟΚ για να προχωρήσετε. Επιλέξτε ΟΧΙ και πατήστε ΟΚ ή κατευθείαν ΕΧΙΤ για ακύρωση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθµίσεων και επιστροφή στο µενού Εργαλεία Πληροφορίες Λογισµικού Πατήστε ΕΧΙΤ για επιστροφή στο µενού Εργαλεία. 13

14 Επίλυση Προβληµάτων Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Επίλυση Η οθόνη της πρόσοψης εν είναι συνδεδεµένο το καλώδιο Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύµατος είναι δεν ανάβει ρεύµατος. στην πρίζα. Λανθασµένη σύνδεση AV στην TV. Συνδέστε τα καλώδια SCART ή RF. Απουσία Ήχου ή Λάθος σύνδεση καλωδίου κεραίας Συνδέστε σωστά το καλώδιο κεραίας. Εικόνας. Λάθος ρύθµιση κεραίας Ρυθµίστε την κεραία Ασθενής σήµα ή απουσία σήµατος. Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας. Λάθος ρύθµιση των στοιχείων λήψης του Μαύρη και Λευκή καναλιού στο µενού Εγκατάσταση. Εικόνα Ρυθµίστε τα στοιχεία σωστά Μήνυµα Καναλιού Κωδικοποιηµένου Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί Το standard TV είναι διαφορετικό από αυτό της ψηφιακής εκποµπής. Το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο. Οι µπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση. Εµπόδια µπροστά από τον αισθητήρα εν στοχεύετε σωστά. Χρησιµοποιήστε TV στo ίδιο πρότυπο ή έναν µετατροπέα NTSC/PAL. Επιλέξτε άλλο κανάλι. Αλλάξτε µπαταρίες. Αποµακρύνετε τα αντικείµενα Στοχεύστε σωστά. Χαρακτηριστικά TUNER ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 174MHz~230MHz (VHF) & 470MHz ~862MHz (UHF) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟ ΟΥ 75Ω ΣΤΑΘΜΗ ΕΙΣΟ ΟΥ -78 ~ -25 dbm ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ 7/8ΜΗz ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ COFDM TYΠΟΣ 2Κ/8Κ, SFN και MFN GUARD INTERVAL 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΟΣ RF IEC-TYPE, IEC169-2, ΘΗΛΥΚΟ RF LOOP THROUGH IEC-TYPE, IEC169-2, ΑΡΣΕΝΙΚΟ TV SCART CVBS, RGB, Audio L/R VCR SCART CVBS, Audio L/R OMOAΞΟΝΙΚΗ RCA, για έξοδο ψηφιακού ήχου ΘΥΡΑ USB Για αναπαραγωγή αρχείων και αναβάθµιση λογισµικού ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ DC 5V ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ MAX. 5W ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΤΥΠΟ TV PAL, NTSC ΑΝΑΛΥΣΗ 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) ΚΑ ΡΟ ΕΙΚΟΝΑΣ 4:3 (Letterbox, Pan & Scan), 16:9 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ VIDEO MPEG-2 Transport AUDIO MPEG-1 Layer 1,2 ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ETSI EN DVB-T ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΥ εξί, Αριστερό, Stereo Τα χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 14

15 STAM ELECTRONICS Τηλέφωνο Service: CE Το προϊόν αυτό πληρεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις, καθώς και τους κανονισµούς ασφαλείας µε βάση τις πιστοποιήσεις CE 15

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD5000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...5 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...6 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 Εγχειρίδιο Χρήστη 1. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακάτω περιέχονται σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12 Περιεχόµενο Οδηγίες ασφαλείας...3 1. Αναφορικά... 4 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα... 4 1.2 Αξεσουάρ... 4 2. Επισκόπηση προιόντος... 5 2.1 Πρόσοψη... 5 2.2 Πίσω ταµπλό... 5 2.3 Μονάδα αποµακρυσµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει για τη σωστή λειτουργία του DVB-T High Definition Ψηφιακού επίγειου δέκτη. Ο κωδικός πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy Combo DVD d8 HDTV. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριστερά / Προηγούμενο 5. Μενού 2. Δεξιά / Επόμενο 6. Ρεύμα Ανοιχτό / Κλειστό 3. Play / OK 7. IR Αισθητήρας 4. Ρύθμιση. 3.

1. Αριστερά / Προηγούμενο 5. Μενού 2. Δεξιά / Επόμενο 6. Ρεύμα Ανοιχτό / Κλειστό 3. Play / OK 7. IR Αισθητήρας 4. Ρύθμιση. 3. 95244 Οδηγίες χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1) Οδηγίες ασφαλείας 2) Χαρακτηριστικά 3) Περιγραφή προϊόντος 4) Χρήση 5) Ρυθμίσεις 6) Επίλυση προβλημάτων 1. Οδηγίες Ασφαλείας Παρακαλούμε πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE GR Εγχειρίδιο χρήσης HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ................................3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................4

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 2. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 3. ΠΡΟΣΟΨΗ...6 4. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...6 5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...6 6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...7 6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΣΟΨΗ...8 6. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...9 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...10 8.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ...10

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης S1 Οδηγίες χρήσεως Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λάμψη αστραπής με το ενδεικτικό βέλος, εντός ενός ισοσκελούς τριγώνου, αποσκοπεί στο να προειδοποιήσει τον χρήστη για «επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες Ασφαλείας 1 Χαρακτηριστικά 2 Εμφάνιση 3 Χειριστήριο 5 Συνδέσεις του Δέκτη 9 Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 Δορυφορική Εγκατάσταση 13 Format σκληρού δίσκου 15 Επιλεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Γενικές πληροφορίες 2 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Πριν τη χρήση του προϊόντος 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Google Media Smart Player. Οδηγίες Χρήσεως. itv-10

Google Media Smart Player. Οδηγίες Χρήσεως. itv-10 Google Media Smart Player Οδηγίες Χρήσεως itv-10 (Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για καθημερινή χρήση) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά.. 2 2. Λίστα αξεσουάρ........2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy DVD d1 DVD/USB. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας συσκευής και των βασικών της χαρακτηριστικών.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Περιεχόμενα IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 65 FlexDock... 115 IntelliLink Εισαγωγή... 6 Ραδιόφωνο... 22 Εξωτερικές συσκευές... 34 Τηλέφωνο... 48 Ευρετήριο... 60 6

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι επίγειοι ψηφιακοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία της εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα