Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης"

Transcript

1 Shop+ T200sd Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

2 Οδηγίες Προφύλαξης Αγαπητές καταναλωτή, Ευχαριστούµε που προτιµήσατε την εταιρία µας για την αγορά επίγειου δέκτη DVB-T. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προφυλάξεις που περιγράφονται παρακάτω. Το προϊόν αυτό µπορεί να λειτουργήσει µε τάση τροφοδοσίας 240Volt, 50Hz. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας µην εκτίθεται το προϊόν στην βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτεθεί σε σταγόνες ή σε πιτσίλισµα από υγρό και σκεύη µε υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω της. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή οποιασδήποτε βλάβης, χρησιµοποιήστε µόνο εξουσιοδοτηµένα ανταλλακτικά. Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς εκτός και αν την αποσυνδέσετε από το ρεύµα. Γύρω από τη συσκευή αφήστε ελεύθερο χώρο 5 εκατοστών για επαρκή αερισµό. Μην καλύπτεται τις οπές της συσκευής, µε εφηµερίδες, υφάσµατα, κτλ, καθώς δυσκολεύεται τον εξαερισµό της. Μην τοποθετείται εστίας φωτιάς, όπως ανάµενα κεριά πάνω στην συσκευή. Οι µπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερµότητα, όπως στην ηλιακή ακτινοβολία, σε φωτιά, κτλ. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας µην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής, ειδικά όταν αυτή λειτουργεί. Κατασκευασµένο µε την πιστοποίηση της Dolby Laboratories. Τα σήµατα Dolby και διπλό- D ανήκουν στην Dolby Laboratories Το σύµβολο αυτό σηµαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα άλλα οικιακά απορρίµµατα, ειδικά στην E. Ε.. Για να αποφύγετε πιθανή πρόκληση µόλυνσης του περιβάλλοντος ή βλάβη στην ανθρώπινη υγεία από µη ανακυκλωµένα απορρίµµατα, ανακυκλώστε το προϊόν υπεύθυνα, ώστε να επαναχρησιµοποιηθούν τµήµατά του, σαν πρώτες ύλες. Ο φόρος ανακύκλωσης έχει πληρωθεί για την συσκευή αυτή, κάτι που καθιστά περιβαλλοντολογικά ασφαλή την χρήση της. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί πληρώντας τα ιεθνή Στάνταρτ Ασφαλείας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης πριν την χρήση της συσκευής. ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ Μην υπερφορτώνεται την πρίζα τοίχου, το πολύπριζο ή τον µετασχηµατιστή, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Αποσυνδέστε την συσκευή από τον ρεύµα, πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιµοποιήσετε προϊόντα ψεκασµού για τον καθαρισµό της. Μαζέψτε την σκόνη µε ένα πανί ελαφρώς βρεγµένο µε νερό (χωρίς καθαριστικά). ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την κεραία, καθώς µπορεί να προκληθεί βλάβη στο δέκτη και στην κεραία. ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ TV Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος, πριν την σύνδεση ή αποσύνδεση µε την τηλεόραση, καθώς µπορεί να προκληθεί βλάβη στην τηλεόραση και στον δέκτη. 2

3 ΓΕΙΩΣΗ Το καλώδιο κεραίας πρέπει να είναι γειωµένο µέσω του συστήµατος γείωσης της κεντρικής κεραίας και το σύστηµα γείωσης, πρέπει να είναι συµβατό µε τα διεθνή πρότυπα Ηλεκτρικής Ασφάλειας. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ο δέκτης DVB-T είναι σχεδιασµένος µόνο για εσωτερική χρήση. Μην τον τοποθετείτε σε σηµεία µε δυνατό φως ή σε απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Προφυλάξεις Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις πριν την χρήση. Προστασία Καλωδίου Ρεύµατος Παρακαλούµε ακολουθήστε τους παρακάτω κανονισµούς, για να αποφύγετε βλάβη, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και γενικότερα οποιοδήποτε τραυµατισµό. Βεβαιωθείτε κάθε φορά, ότι έχετε συνδέσει ή αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύµατος. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύµατος µε βρεγµένα χέρια. Αποµακρύνετε όσο πιο πολύ µπορείτε το καλώδιο ρεύµατος από πηγές θερµότητας. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω από το καλώδιο ρεύµατος. Μην επισκευάσετε ή φτιάξετε το καλώδιο ρεύµατος, αν δεν είστε εξουσιοδοτηµένος τεχνικός. Να καθαρίζετε τακτικά το καλώδιο. Κόψτε ή αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο ρεύµατος, αν ο δέκτης βραχεί ή έχει βλάβη. Κόψτε ή αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο ρεύµατος, αν ο δέκτης βγάζει καπνό, µυρίζει ή κάνει θόρυβο. Τοποθεσία Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω σηµεία: Όπου υπάρχει έκθεση σε απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας ή σε πηγές θερµότητας όπως καλοριφέρ και σόµπες. Όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 35 C ή ατµοσφαιρική υγρασία περιβάλλοντος πάνω από 90%. Σηµεία µε σκόνη. Όπου επηρεάζεται από µαγνητικά πεδία ή στατικό ηλεκτρισµό. Όπου µπορεί να πέσει, να κουνιέται ή να χτυπήσει. Τοποθετήστε το δέκτη σε οριζόντια επιφάνεια. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω του. Περίοδος µη χρήσης Σβήστε τον δέκτη στο standby ή αποσυνδέστε τον από το ρεύµα, όταν δεν θα χρησιµοποιήσετε τον δέκτη. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα αν ο δέκτης πρόκειται να µην χρησιµοποιηθεί για µεγάλη περίοδο. Μην τοποθετείται τα δάχτυλά σας ή αντικείµενα στις οπές του προϊόντος Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο δέκτη ή ακόµη και στο ανθρώπινο σώµα αν αγγίξετε οποιαδήποτε εσωτερικό τµήµα, εξαιτίας της υψηλής τάσης. Μην αποσυναρµολογείτε τον δέκτη. Μην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω από το δέκτη. Κρατήστε µακριά τα υγρά και τα µαγνητικά αντικείµενα Η επαφή µε υγρό µπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο δέκτη, για αυτό κρατήστε τον µακριά από αυτόν. Κρατήστε τον δέκτη σε µεγάλη απόσταση από µαγνητικά αντικείµενα, όπως ηχεία, κτλ. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόµενα Πρόσοψη και Πίσω Πλευρά...5 Τηλεχειριστήριο Συνδέσεις Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Πρώτη Εγκατάσταση Αυτόµατη Ανίχνευση Χειροκίνητη Ανίχνευση Λειτουργία TV/Radio Λειτουργία TV Λίστα Καναλιών TV Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράµµατος (EPG) Αγαπηµένα Κανάλια TimeShift Άµεση Εγγραφή Μεγέθυνση Ήχος Υπότιτλοι/Teletext Λειτουργία Ράδιο Πολυµέσα και Άλλες Ρυθµίσεις Κυρίως Μενού ιαχείριση Καναλιών Χρονοδιακόπτες Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης Χρονοδιακόπτης Ύπνου Χρονοδιακόπτης Αυτόµατης Ανίχνευσης Πολυµέσα Μουσική Φωτογραφίες Ταινίες PVR Ρυθµίσεις Ρυθµίσεις Οθόνης Ρυθµίσεις Γλώσσας Ρυθµίσεις Εγγραφής Γονικός Έλεγχος Εργαλεία Αποθηκευτικό Μέσο Αναβάθµιση Λογισµικού Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Πληροφορίες Λογισµικού...13 Επίλυση Προβληµάτων...14 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

5 Πρόσοψη και Πίσω Πλευρά Πρόσοψη 1. ΕΝ ΕΙΞΗ STANDBY: είχνει την τροφοδοσία του δέκτη. Το πράσινο LED ανάβει όταν ο δέκτης είναι ανοιχτός και το κόκκινο LED ανάβει όταν ο δέκτης είναι σε standby. 2. ΜΑΤΑΚΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ: Λαµβάνει το υπέρυθρο σήµα του τηλεχειριστηρίου. 3. ΘΥΡΑ USB: Για σύνδεση µε εξωτερικό αποθηκευτικό µέσο USB 2.0. Πίσω Πλευρά 1. RF IN: Για σύνδεση µε την επίγεια κεραία. 2. RF OUT: Έξοδος Loop through για σύνδεση µε άλλη συσκευή. 3. COAXIAL: Για σύνδεση µε ψηφιακό ενισχυτή Hi-Fi. 4. VCR SCART: Για σύνδεση µε DVD, VCR, κ.ά. 5. TV SCART: Για σύνδεση µε TV. 6. DC IN 5V: Για σύνδεση µε τροφοδοτικό 5V DC. 5

6 Τηλεχειριστήριο 1. MUTE: Πλήκτρο σιγής. 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ: Για επιλογή καναλιού ή εισαγωγή αριθµών στα µενού. 3. RECALL: Εναλλαγή παρακολούθησης των δύο πρόσφατων καναλιών. 4. INFO: Απεικονίζει πληροφορίες για το κανάλι που βλέπετε και περισσότερες πληροφορίες σαν ένας µικρός EPG. 5. SUBTITLE: Για εναλλαγή διαφορετικών υποτίτλων (εφόσον εκπέµπονται). 6. EXIT: Για επιστροφή στην προηγούµενη καρτέλα µενού. 7. CH+: Για µετακίνηση στα µενού ή αλλαγή καναλιών. 8. VOL+: Για µετακίνηση στα µενού ή αλλαγή έντασης ήχου. 9. OK: Για επιβεβαίωση επιλογής στα µενού. 10. REC LIST: Απεικονίζει την λίστα εγγραφών. 11. ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΙΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΕ): Επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα µε το µενού. 12. STOP: ιακοπή εγγραφής ή αναπαραγωγής εγγραφής. 13.TV / RADIO: Εναλλαγή καναλιών TV / Ράδιο. 14. RECORD: Για άµεση εγγραφή προγράµµατος. Αν το πατήσετε ξανά µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια εγγραφής. 15. FAST FORWARD: Γρήγορη κίνηση προς τα εµπρός κατά την αναπαραγωγή εγγραφής. 16. DTV / VCR: Εναλλαγή µεταξύ της εισόδου VCR SCART και του δέκτη. 17.STANDBY: Για κλείσιµο standby του δέκτη. 18. FAV: Για πρόσβαση στα αγαπηµένα κανάλια. 19. AUDIO: Ρύθµιση εξόδου ήχου µεταξύ STEREO, LEFT, RIGHT, MONO. 20. MENU: Εµφάνιση του κυρίως µενού. 21. EPG: Εµφάνιση πληροφοριών του καναλιού που παρακολουθείτε. 22. VOL-: Για µετακίνηση στα µενού ή αλλαγή έντασης ήχου. 23. CH- : Για µετακίνηση στα µενού ή αλλαγή καναλιών. 24. TEXT: Για εµφάνιση του OSD teletext (εφόσον εκπέµπεται). 25. PAUSE: Για παύση ζωντανής εικόνας ή αναπαραγωγής. 26. FAST BACKWARD: Για ρύθµιση της ταχύτητας προς τα πίσω σε κατάσταση αναπαραγωγής. Σηµείωση: Τα πεδία SUBTITLE/ TEXT/ LANGUAGE δεν είναι διαθέσιµα σε όλα τα κανάλια. Τα ΚΟΚΚΙΝΟ/ ΠΡΑΣΙΝΟ/ ΚΙΤΡΙΝΟ/ ΜΠΛΕ έχουν διαφορετικές λειτουργίες στα διαφορετικά µενού. 6

7 Εγκατάσταση Μπαταριών Ανοίξτε το καπάκι µπαταριών του τηλεχειριστηρίου και εισάγετε 2 µπαταρίες τύπου AAA. Χρήση Τηλεχειριστηρίου Για να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο πρέπει να το στρέψετε προς το δέκτη. Το τηλεχειριστήριο έχει εµβέλεια λειτουργίας µέχρι 7 µέτρα από το δέκτη και γωνιακή απόκλιση µέχρι και 60 µοίρες. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί αν κρύψετε το µατάκι ή αν υπάρχουν εµπόδια µεταξύ τους. Το ηλιακό φως ή πολύ έντονος φωτισµός µπορεί να επηρεάσουν την ευαισθησία του τηλεχειριστηρίου. Συνδέσεις Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου είναι ίδια µε αυτή που απαιτεί ο δέκτης. Σηµείωση: Όταν συνδέσετε τον εξοπλισµό σας στο δέκτη, όπως TV, VCR και ενισχυτή χρησιµοποιήστε τα εγχειρίδια για οδηγίες. Επίσης, αποσυνδέστε τις συσκευές από την τροφοδοσία πριν τις συνδέσεις. 7

8 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 2.1. Πρώτη Εγκατάσταση Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά τη συσκευή θα εµφανιστεί το µενού εύκολης εγκατάστασης µε τις ακόλουθες παραµέτρους. Χώρα: Επιλέξτε χώρα µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Γλώσσα OSD: Επιλέξτε γλώσσα µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Ζώνη Ώρας: Επιλέξτε ζώνη ώρας µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Καλοκαιρινή Ώρα: Ρυθµίστε την καλοκαιρινή ώρα µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. LCN: Ρυθµίστε το LCN µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Ισχύς Κεραίας: Ρυθµίστε την ισχύ κεραίας µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Πατήστε τα πλήκτρα πάνω κάτω και αριστερό δεξί για να επιλέξετε, EXIT για έξοδο από τα µενού και OK για αποθήκευση ρυθµίσεων και επιστροφή στο Κυρίως Μενού. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για εκκίνηση αυτόµατης ανίχνευσης και το Πράσινο πλήκτρο για εκκίνηση χειροκίνητης ανίχνευσης. 2.2 Αυτόµατη Ανίχνευση Στο µενού Εγκατάσταση, πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να ξεκινήσει η αυτόµατη ανίχνευση. Εφόσον βρείτε κανάλια µπορείτε να παρακολουθήσετε TV. Αν δεν βρείτε επιλέξτε ΝΑΙ για εκκίνηση ξανά ή ΟΧΙ για επιστροφή στο µενού Εγκατάστασης. 2.3 Χειροκίνητη Ανίχνευση Στο µενού Εγκατάσταση πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για εκκίνηση χειροκίνητης ανίχνευσης. Εύρος Ζώνης: Ρυθµίστε το Εύρος Ζώνης µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Συχνότητα Εκκίνησης: Ρυθµίστε τη Συχνότητα Εκκίνησης µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Συχνότητα Τέλους: Ρυθµίστε τη Συχνότητα Τέλους µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε, µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί διαµορφώστε τις τιµές και πατήστε ΟΚ για να ξεκινήσει η χειροκίνητη ανίχνευση. 3. Λειτουργία TV/Radio Κάθε φορά που θα ανοίγετε την συσκευή το παράθυρο TV/Radio θα εµφανίζεται αυτόµατα. 3.1 Λειτουργία TV Με τα πλήκτρα Ch± αλλάξτε κανάλια. Κάθε φορά που θα αλλάζεται κανάλι θα εµφανίζεται η µπάρα πληροφοριών του καναλιού, την οποία µπορείτε να δείτε επίσης πατώντας το πλήκτρο i. Πατήστε το πλήκτρο i για λεπτοµερέστερες πληροφορίες καναλιού. Με τα πλήκτρα VOL± αυξοµειώνετε την ένταση ήχου. Πατήστε MUTE για σιγή ήχου και ξανά MUTE για επιστροφή ήχου στην ρυθµισµένη στάθµη. Με το πλήκτρο OK εµφανίζεται η λίστα καναλιών TV. 3.2 Λίστα Καναλιών TV Πατήστε OK για να εµφανιστεί η λίστα καναλιών TV, που περιέχει όλα τα κανάλια που κατεβάσατε µε την σάρωση. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω περιηγηθείτε στην λίστα και επιλέξτε κανάλι. Με το πλήκτρο EXIT βγαίνετε από την λίστα. 8

9 3.3 Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραµµάτων (EPG) Ο EPG παρέχει τις πληροφορίες προγράµµατος όλων των καναλιών για τις επόµενες 24 ώρες (εφόσον αυτές εκπέµπονται από τα κανάλια). Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε κανάλι / πρόγραµµα. Μετακινηθείτε από την αριστερή στήλη µε τα κανάλια στην δεξιά µε τα προγράµµατα και αντίστροφα µε τα πλήκτρα αριστερό δεξί. Στήλη Καναλιών Πατήστε το Κίτρινο ή το Μπλε πλήκτρο για να δείτε την λίστα προγραµµάτων της προηγούµενης ή επόµενης ηµέρας. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για λεπτοµερείς πληροφορίες προγράµµατος. Πατήστε EXIT για έξοδο. Στήλη Προγραµµάτων Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για κράτηση από τον Χρονοδιακόπτη εγγραφής. Πατήστε ΕΧΙΤ για επιστροφή στο EPG. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για λεπτοµερείς πληροφορίες προγράµµατος. Πατήστε το Κίτρινο ή το Μπλε πλήκτρο για να δείτε την λίστα προγραµµάτων της προηγούµενης ή επόµενης ηµέρας. 3.4 Αγαπηµένα Κανάλια Πατήστε FAV για να εµφανιστεί η λίστα αγαπηµένων καναλιών. Επιλέξτε κανάλι µε τα πλήκτρα πάνω κάτω. Πατήστε EXIT για έξοδο. 3.5 Timeshift Όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία timeshift ο δέκτης γράφει αυτόµατα το πρόγραµµα που παρακολουθείτε, το οποίο αποθηκεύεται προσωρινά. Με τα πλήκτρα PLAY/PAUSE ή F.F/REW, ξεκινήστε την αναπαραγωγή timeshift. Πατήστε STOP ή EXIT για διακοπή αναπαραγωγής. Έτσι, µπορείτε να διακόπτετε οποιαδήποτε στιγµή µια ζωντανή µετάδοση και να την παρακολουθείτε όποτε θέλετε, ακριβώς στο σηµείο που την αφήσατε. Η δυνατότητα αυτή χάνεται όταν αλλάξετε κανάλι. Μπορείτε να γράψετε το πρόγραµµα που παρακολουθείτε πατώντας το πλήκτρο RECORD και τότε θα εµφανιστεί µήνυµα που θα σας ρωτά αν επιθυµείτε να διακόψετε την λειτουργία timeshift και να ξεκινήσετε εγγραφή. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση εγγραφής timeshift πατώντας το πλήκτρο i. Η µπάρα κλείνει πατώντας ξανά i. Η µπάρα timeshift δείχνει το χρόνο µπρος πίσω, σε σχέση µε το σηµείο της εκποµπής που παρακολουθείτε. Με τα αριθµητικά πλήκτρα µπορείτε να µεταβείτε χρονικά σε οποιαδήποτε σηµείο της εκποµπής. Για παράδειγµα µε το 0 πάτε στην αρχή της ταινίας, µε το 1 στο 10%, το 2 στο 20%, κτλ Με τα ειδικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου µπορείτε να έχετε παύση και αναπαραγωγή (play/pause), γρήγορη κίνηση εµπρός - πίσω µε διαφορετικές ταχύτητες (x2, x4, x8), µε το Stop διακοπή αναπαραγωγής και µε τα πλήκτρα πάνω κάτω αλλαγή κεφαλαίου. 3.6 Άµεση Εγγραφή Πατήστε το πλήκτρο RECORD για να ξεκινήσει άµεσα η εγγραφή του προγράµµατος που παρακολουθείτε. Κατά την εγγραφή οι περισσότερες λειτουργίες είναι απενεργοποιηµένες, εκτός από τον έλεγχο ήχου και την ακύρωση εγγραφής. 3.7 Μεγέθυνση Πατήστε το πλήκτρο Zoom In για µεγέθυνση. Με τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά, µετακινήστε το κάδρο ζουµ στην οθόνη, µε το πλήκτρο ΟΚ κάντε µεγέθυνση (x2, x4, x6, x8, x10, x16) και µε το πλήκτρο EXIT επιστρέψτε στην κανονική διάσταση. 9

10 3.8 Ήχος Πολλά κανάλια συχνά µεταδίδουν διαφορετικές γλώσσες ήχου. Μπείτε στις ρυθµίσεις ήχου µε το πλήκτρο Audio για να επιλέξτε γλώσσα και κατάσταση ήχου. Με τα πλήκτρα αριστερό δεξί επιλέξτε πεδίο, ρυθµίστε το µε τα πλήκτρα πάνω κάτω και πατήστε ΟΚ για αποθήκευση ή EXIT για έξοδο. 3.9 Υπότιτλοι /Teletext Πατήστε τα πλήκτρα Υπότιτλοι ή Teletext για να µπείτε στα παράθυρα λειτουργιών τους. Με τα πλήκτρα αριστερό δεξί επιλέξτε γλώσσα και πατήστε ΟΚ για αποθήκευση ή EXIT για έξοδο Λειτουργία Radio Μπορείτε να εναλλάσσεστε µεταξύ λειτουργίας TV και Ράδιο µε το πλήκτρο TV/Radio. Με τα πλήκτρα Ch± αλλάζεται κανάλια. Η πρόσβαση στις λίστα καναλιών Ράδιο και λίστα αγαπηµένων καναλιών Ράδιο, είναι αντίστοιχη µε αυτές της λειτουργίας TV. 4. Πολυµέσα και Άλλες Ρυθµίσεις 4.1 Κυρίως Μενού Πατήστε Menu για να εµφανιστεί το κυρίως µενού. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω και αριστερό δεξί, περιηγηθείτε στις επιλογές και πατήστε ΟΚ σε αυτή που θα επιλέξετε ή ΕΧΙΤ για επιστροφή σε κατάσταση παρακολούθησης. 4.2 ιαχείριση Καναλιών Μέσα από την διαχείριση καναλιών, µπορείτε να µετακινήσετε, διαγράψετε και κλειδώσετε κανάλια, καθώς και να θέσετε κανάλια ως αγαπηµένα. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω µετακινηθείτε στο κανάλι που θέλετε και πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο. Μετακινήστε το κανάλι στο µέρος της λίστα που θέλετε και πατήστε το δεξί πλήκτρο. Με το Πράσινο πλήκτρο διαγράφετε κανάλι. Πατήστε το Κίτρινο πλήκτρο για ορισµό ενός καναλιού ως αγαπηµένο και πατήστε ξανά για ακύρωση. Πατήστε το Μπλε πλήκτρο για κλείδωµα καναλιού και πατήστε ξανά για ακύρωση. 4.3 Χρονοδιακόπτης Ο Χρονοδιακόπτης παρέχεται σε διαφορετικές µορφές, όπως Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης ή Ύπνου και Χρονοδιακόπτης Ανίχνευσης Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης Ρυθµίζοντας τον Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης ο δέκτης µπορεί να ανοίγει από κατάσταση standby σε µια συγκεκριµένα ώρα, σε ένα συγκεκριµένο κανάλι, που εσείς ορίσατε. Αν ο δέκτης είναι εκείνη την στιγµή ανοιχτός θα εµφανιστεί µήνυµα στην οθόνη που θα σας ρωτά αν επιθυµείτε να µεταβείτε στο κανάλι που προγραµµατίσατε. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για διαγραφή χρονοδιακόπτη Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για προσθήκη ή επεξεργασία χρονοδιακόπτη. Επεξεργασία Χρονοδιακόπτη Όνοµα Καναλιού: Επιλέξτε Κανάλι χρονοδιακόπτη Ηµεροµηνία: ηλώστε την ηµεροµηνία εγγραφής ή αφύπνισης Ώρα Εκκίνησης: ηλώστε την ώρα εκκίνησης εγγραφής ή αφύπνισης ιάρκεια: ηλώστε την διάρκεια (η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 30 λεπτά) 10

11 Τύπος: Μία φορά, Κάθε µέρα, Εβδοµαδιαία Λειτουργία: Επιλέξτε λειτουργία µεταξύ αφύπνιση ή εγγραφή Χρονοδιακόπτης Ύπνου Ο δέκτης παρέχει δύο τύπους χρονοδιακοπτών ύπνου. Εκτός από τον κανονικό χρονοδιακόπτη, η συσκευή διαθέτει χρονοδιακόπτη εξοικονόµησης ενέργειας που την θέτει αυτόµατα σε stand by, αν για 3 ώρες δεν χρησιµοποιηθεί από τον χρήστη. 2 λεπτά πριν το κλείσιµο εµφανίζεται ενηµερωτικό µήνυµα στην οθόνη. Ο κανονικός χρονοδιακόπτης ύπνου ρυθµίζεται µε τα πλήκτρα αριστερά δεξιά. Πατήστε ΟΚ για αποθήκευση ή ΕΧΙΤ για έξοδο Χρονοδιακόπτης Αυτόµατης Ανίχνευσης Ο χρονοδιακόπτης αυτόµατης ανίχνευσης επιτρέπει την αυτόµατη σάρωση για την εύρεση νέων καναλιών είτε ο δέκτης είναι σε λειτουργία, είτε σε standby. Όταν η ρύθµιση του χρονοδιακόπτη ανίχνευσης σε κατάσταση standby είναι στο ΟΝ, µία ώρα µετά το κλείσιµο του σε standby ο δέκτης προχωρά σε ανίχνευση καναλιών, µόνο όµως µία φορά την ηµέρα. Όταν η ρύθµιση του χρονοδιακόπτη ανίχνευσης σε κατάσταση λειτουργίας είναι στο ΟFF δεν προχωρά σε αυτόµατη ανίχνευση. 4.4 Πολυµέσα Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον δέκτη για να έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες σας, µουσική, ταινίες, καθώς και λειτουργίες PVR, αφού συνδέσετε στον δέκτη ένα αποθηκευτικό µέσο USB. (Προσοχή πρέπει να δοθεί όταν συνδεθεί µε εξωτερικό δίσκο που δεν διαθέτει ανεξάρτητη τροφοδοσία, να µην ξεπερνά η κατανάλωση του την ανοχή του τροφοδοτικού του δεκτή). Με τα πλήκτρα πάνω κάτω περιηγηθείτε στο µενού Multimedia, πατήστε ΟΚ για εισαγωγή σε υποµενού ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο Κυρίως Μενού Μουσική Η λίστα µουσικής θα εµφανιστεί όταν το µέσο σας διαθέτει φάκελο µε µουσικά αρχεία. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε τραγούδι και πατήστε ΟΚ για αναπαραγωγή. Με τα ειδικά πλήκτρα έχετε λειτουργίες Play/Pause, Stop και γρήγορη κίνηση εµπρός πίσω. Πατήστε µενού κατά την αναπαραγωγή για να µπείτε στο Music Settings και να επιλέξετε τρόπο αναπαραγωγής (µεταξύ συνεχής ή µίας φοράς επανάληψη) και ισοστάθµιση ήχου Φωτογραφίες Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες jpg και bmp µε τρεις τρόπους: Μωσαϊκό, Μία Μία, Σε µορφή Slide show. Σε Μωσαϊκό µε τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, επιλέξτε εικόνα και πατήστε ΟΚ για να την δείτε. Σε προβολή µία µία, µε τα πλήκτρα πάνω/αριστερά και κάτω/δεξιά µετακινηθείτε σε προηγούµενη και επόµενη φωτογραφία. Με το Πράσινο πλήκτρο περιστρέψτε την φωτογραφία και µε τα Κίτρινο και Μπλε πλήκτρο προκαλέστε µεγέθυνση ή σµίκρυνση Ταινίες Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον δέκτη για να δείτε τις ταινίες σας, εφόσον συνδέσετε στον δέκτη ένα αποθηκευτικό µέσο USB. Τα συµβατά αρχεία είναι: MPEG1 dat, avi MPEG2 mpg, vob, ts, tp, trp, avi MPEG4 SP 3gp, mp4, mov MPEG4 ASP divx, xvid, mp4, mov, avi 11

12 H.263 3gp, mov H.264 mkv, ts, avi Επιλέξτε ταινία από την λίστα. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε ταινία, και πατήστε ΟΚ για αναπαραγωγή, Κόκκινο πλήκτρο για διαγραφή ταινίας και ΕΧΙΤ για επιστροφή στο µενού Multimedia. Κατά την αναπαραγωγή, µε τα ειδικά πλήκτρα έχετε λειτουργίες Play/Pause, Stop και γρήγορη κίνηση εµπρός πίσω PVR Από το υποµενού PVR µπορείτε να αναπαράγετε τις άµεσες ή προγραµµατισµένες εγγραφές σας. Αφού επιλέξετε το υποµενού PVR σε 2-3 δευτερόλεπτα θα εµφανιστεί η λίστα εγγραφών µε το παράθυρο προεπισκόπησης. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε εγγραφή, και πατήστε ΟΚ για αναπαραγωγή, Κόκκινο πλήκτρο για διαγραφή και ΕΧΙΤ για επιστροφή στο µενού Multimedia. Κατά την αναπαραγωγή, µε τα ειδικά πλήκτρα έχετε λειτουργίες Play/Pause, Stop και γρήγορη κίνηση εµπρός πίσω. 4.5 Ρυθµίσεις Εδώ θα βρείτε τις ρυθµίσεις γλώσσας, εγγραφής, οθόνης και γονικού ελέγχου. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε υποµενού και πατήστε ΟΚ για εισαγωγή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο Κυρίως Μενού Ρυθµίσεις Οθόνης Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε µία από τις παρακάτω ρυθµίσεις και µε τα πλήκτρα πάνω κάτω διαµορφώστε την τιµή της. Πατήστε ΟΚ για αποθήκευση και έξοδο ή ΕΧΙΤ για ακύρωση και επιστροφή το µενού Ρυθµίσεις. Κατάσταση Απεικόνισης: Αναπαραγωγή TV Κάδρο Εικόνας: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan & Scan, 16:9 Pillar Box, 16:9 Full Screen Έξοδος Video: RGB, CVBS Ρυθµίσεις Γλώσσας Μπορείτε να προβείτε σε ρυθµίσεις γλώσσας EPG, ήχου και υποτίτλων. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε υποµενού και πατήστε ΟΚ για εισαγωγή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο Κυρίως Μενού Ρυθµίσεις Εγγραφής Εδώ µπορείτε να ρυθµίσετε την λειτουργία timeshift, καθώς και την διάρκεια της άµεσης εγγραφής. Θα βρείτε τα παρακάτω πεδία: Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε υποµενού και πατήστε ΟΚ για εισαγωγή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο Κυρίως Μενού. Λειτουργία timeshift: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την λειτουργία timeshift Αποθήκευση timeshift: Επιλέξτε µέγεθος αποθήκευσης (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4GB) ιάρκεια Εγγραφής: Επιλέξτε διάρκεια εγγραφής (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 ώρες) Αποθηκευτικό Μέσο: Επιλέξτε αποθηκευτικό µέσο USB 12

13 4.5.4 Γονικός Έλεγχος Ο γονικός έλεγχος αποτρέπει την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων, και κυρίως ανήλικων, σε κανάλια που δεν επιθυµούµε. Έτσι για την πρόσβαση στα κανάλια αυτά µπορεί να απαιτηθεί εισαγωγή κωδικού, τον οποίο µπορούµε να ρυθµίσουµε στο παρόν µενού. Αν ρυθµίσετε Κλείδωµα Μενού, τότε τα υποµενού Εγκατάσταση, Χρονοδιακόπτης Αφύπνισης, Αναβάθµιση Λογισµικού και Εργοστασιακές Ρυθµίσεις απαιτούν εισαγωγή κωδικού. Μπορείτε να κλειδώσετε τα παρακάτω πεδία: Κλείδωµα Μενού: Επιλέξτε µεταξύ on και off Κλείδωµα Καναλιού: Επιλέξτε µεταξύ on και off Ηλικιακό Κλείδωµα: Επιλέξτε µεταξύ off ή 4 έως 18 χρονών Κωδικός ΡΙΝ: Αλλαγή κωδικού ΡΙΝ 4.6 Εργαλεία Από το µενού Εργαλεία µπορείτε να διαχειριστείτε το αποθηκευτικό µέσο, να προβείτε σε επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων και αναβάθµιση λογισµικού και να ελέγξετε την έκδοση λογισµικού της συσκευής. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε υποµενού και πατήστε ΟΚ για εισαγωγή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο Κυρίως Μενού Αποθηκευτικό Μέσο Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε αποθηκευτικό µέσο και πατήστε ΟΚ για εισαγωγή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο µενού Εργαλεία Αναβάθµιση Λογισµικού Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε το αποθηκευτικό µέσο που έχει την αναβάθµιση και πατήστε ΟΚ για επιλογή ή ΕΧΙΤ για επιστροφή στο µενού Εργαλεία. Αν υπάρχει νέο λογισµικό θα εµφανιστεί µήνυµα στην οθόνη. Επιλέξτε ΝΑΙ και πατήστε ΟΚ για αναβάθµιση. Επιλέξτε ΟΧΙ και πατήστε ΟΚ ή κατευθείαν ΕΧΙΤ για ακύρωση αναβάθµισης και επιστροφή στο µενού Αναβάθµιση Λογισµικού. Μην κλείσετε τον δέκτη κατά την διάρκεια της αναβάθµισης. Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθµισης κλείστε την συσκευή από το ρεύµα Εργοστασιακές Ρυθµίσεις Από την επιλογή αύτη φορτώνονται στον δέκτη οι αρχικές εργοστασιακές ρυθµίσεις. Αν ζητήσετε εργοστασιακές ρυθµίσεις θα εµφανιστεί µήνυµα στην οθόνη. Επιλέξτε ΝΑΙ και πατήστε ΟΚ για να προχωρήσετε. Επιλέξτε ΟΧΙ και πατήστε ΟΚ ή κατευθείαν ΕΧΙΤ για ακύρωση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθµίσεων και επιστροφή στο µενού Εργαλεία Πληροφορίες Λογισµικού Πατήστε ΕΧΙΤ για επιστροφή στο µενού Εργαλεία. 13

14 Επίλυση Προβληµάτων Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Επίλυση Η οθόνη της πρόσοψης εν είναι συνδεδεµένο το καλώδιο Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύµατος είναι δεν ανάβει ρεύµατος. στην πρίζα. Λανθασµένη σύνδεση AV στην TV. Συνδέστε τα καλώδια SCART ή RF. Απουσία Ήχου ή Λάθος σύνδεση καλωδίου κεραίας Συνδέστε σωστά το καλώδιο κεραίας. Εικόνας. Λάθος ρύθµιση κεραίας Ρυθµίστε την κεραία Ασθενής σήµα ή απουσία σήµατος. Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας. Λάθος ρύθµιση των στοιχείων λήψης του Μαύρη και Λευκή καναλιού στο µενού Εγκατάσταση. Εικόνα Ρυθµίστε τα στοιχεία σωστά Μήνυµα Καναλιού Κωδικοποιηµένου Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί Το standard TV είναι διαφορετικό από αυτό της ψηφιακής εκποµπής. Το κανάλι είναι κωδικοποιηµένο. Οι µπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση. Εµπόδια µπροστά από τον αισθητήρα εν στοχεύετε σωστά. Χρησιµοποιήστε TV στo ίδιο πρότυπο ή έναν µετατροπέα NTSC/PAL. Επιλέξτε άλλο κανάλι. Αλλάξτε µπαταρίες. Αποµακρύνετε τα αντικείµενα Στοχεύστε σωστά. Χαρακτηριστικά TUNER ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 174MHz~230MHz (VHF) & 470MHz ~862MHz (UHF) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟ ΟΥ 75Ω ΣΤΑΘΜΗ ΕΙΣΟ ΟΥ -78 ~ -25 dbm ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ 7/8ΜΗz ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ COFDM TYΠΟΣ 2Κ/8Κ, SFN και MFN GUARD INTERVAL 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΟΣ RF IEC-TYPE, IEC169-2, ΘΗΛΥΚΟ RF LOOP THROUGH IEC-TYPE, IEC169-2, ΑΡΣΕΝΙΚΟ TV SCART CVBS, RGB, Audio L/R VCR SCART CVBS, Audio L/R OMOAΞΟΝΙΚΗ RCA, για έξοδο ψηφιακού ήχου ΘΥΡΑ USB Για αναπαραγωγή αρχείων και αναβάθµιση λογισµικού ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ DC 5V ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ MAX. 5W ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΤΥΠΟ TV PAL, NTSC ΑΝΑΛΥΣΗ 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) ΚΑ ΡΟ ΕΙΚΟΝΑΣ 4:3 (Letterbox, Pan & Scan), 16:9 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ VIDEO MPEG-2 Transport AUDIO MPEG-1 Layer 1,2 ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ETSI EN DVB-T ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΥ εξί, Αριστερό, Stereo Τα χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 14

15 STAM ELECTRONICS Τηλέφωνο Service: CE Το προϊόν αυτό πληρεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις, καθώς και τους κανονισµούς ασφαλείας µε βάση τις πιστοποιήσεις CE 15

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD5000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...5 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...6 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

TELESTAR TD 2210 T HD. Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης

TELESTAR TD 2210 T HD. Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης TELESTAR TD 2210 T HD Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Για να αποφύγεται κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε τον δέκτη. Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα τμήματα στο εσωτερικό του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 Εγχειρίδιο Χρήστη 1. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακάτω περιέχονται σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΣΟΨΗ...8 6. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...9 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...10 8.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... MPF3468H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου... 6 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

USB... 18 5.11 18 5.12 18 5.13 18 5.14 19 5.15 19 5.16 19 5.17 19 5.18 20 5.19 20 5.20 21 5.21 HBBTV... 21 6 21 6.1 21 6.2 23 7 EPG...

USB... 18 5.11 18 5.12 18 5.13 18 5.14 19 5.15 19 5.16 19 5.17 19 5.18 20 5.19 20 5.20 21 5.21 HBBTV... 21 6 21 6.1 21 6.2 23 7 EPG... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας... 3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 5 4 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης... 7 4.1 Πρόσοψη... 7 4.2 Πίσω Πλευρά... 8 4.3 Συνδέσεις... 8 4.4 Άνοιγμα / Κλείσιμο... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document. 1 1 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας precautions ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύµβολο

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

HRT 7 6 0 0. έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR. Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual

HRT 7 6 0 0. έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR. Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual HRT 7 6 0 0 έκτης DVB-T Υψηλής Ευκρίνειας µε δυνατότητα HDMI, USB και PVR Εγχειρίδιο Χρήστη User Manual Πίνακας Περιεχοµένων Πληροφορίες Ασφαλείας 4 Σηµειώσεις Πληροφορίες Ανακύκλωσης 8 Εξαρτήµατα / Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7"

MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7 MPF77401 Φορητή ψηφιακή τηλεόραση 7" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας 1.?ιαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE GR Εγχειρίδιο χρήσης HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ................................3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................4

Διαβάστε περισσότερα

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I.

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I. Περιεχόμενα (A) Οδηγίες Ασφαλείας (B) Περιεχόμενα Συσκευασίας (C) Περιγραφή Προϊόντος6 (D) Σύστημα Πρόσβασης 8 (E) Τηλεχειριστήριο 9 (F) Χαρακτηριστικά11 (G) Τεχνικά Χαρακτηριστικά12 I. Εγκατάσταση13 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy Combo DVD d8 HDTV. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Γενικές πληροφορίες 2 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Πριν τη χρήση του προϊόντος 3

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 2. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 3. ΠΡΟΣΟΨΗ...6 4. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...6 5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...6 6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...7 6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

COMET HD.0014. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET HD.0014. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET HD.0014 DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6302-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. HDVB 1080i 2

Περιεχόμενα. HDVB 1080i 2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Εισαγωγικά... 4 Περιγραφή πρόσοψης και πίσω όψης... 5 Πρόσοψη... 5 Πίσω όψη... 5 Τηλεχειριστήριο... 6 Εγκατάσταση μπαταριών... 7 Σύνδεση σε TV... 8 Σύνδεση σε ενισχυτή ήχου...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι επίγειοι ψηφιακοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία της εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Χηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ

Χηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ Χηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΑΥΑΛΕΙΑ...5 2. ΕΙΑΓΨΓΗ...6 3. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ...6 4. ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΣΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΟΧΗ...8 6. ΠΙΨ ΠΛΕΤΡΑ...8 7. ΤΝΔΕΕΙ...9 8. ΒΑΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ...10

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ...3 [2] ΠΡΟΣΟΨΗ...3 [3] ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...3 [4] ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...4 [5] ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ...5 [6] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...6 - Power On/Off...6 - Κατάσταση Standby...6 ΚΥΡΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

HDMI Media Player Free Time 100 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

HDMI Media Player Free Time 100 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HDMI Media Player Free Time 100 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 2 Πληροφορίες Ασφάλειας 3 Σηµειώσεις Πληροφορίες Ανακύκλωσης 4 Περιεχόµενα συσκευασίας 4 Χαρακτηριστικά 5 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα