PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1"

Transcript

1 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Οδηγίες Χρήσης GR Πριν λειτουργήσετε την τηλεόραση, παρακαλούµε διαβάστε πρώτα την ενότητα "Πληροφορίες ασφαλείας" του παρόντος εγχειριδίου. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Istruzioni per il funzionamento Prima di mettere in funzione il televisore, si prega di leggere attentamente la sezione 'Informazioni di sicurezza' del presente manuale. Conservare il presente manuale per farvi riferimento in futuro. Gebruiksaanwijzing Alvorens de televisie te gebruiken, dient u de paragraaf met veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen. Bewaar deze handleiding zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Manual de Instruções Antes de utilizar o televisor, por favor leia a secção Informação sobre segurança deste manual. Guarde este manual para futuras consultas. Инструкция по эксплуатации Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с разделом "Общие правила техники безопасности" настоящей инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее. IT NL PT RU 2004 by Sony Corporation

2 Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ ένα µέλος του δικτύου µας εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, για παράδειγµα σε τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων µας και στις ιστοσελίδες µας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία σας, συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Η Εγγύησή Σας Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης. Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγµένο από κάθε ελάττωµα σχετιζόµενο µε τα υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικό το προϊόν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊόντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή ανακυκλωµένα προϊόντα ή εξαρτήµατα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony. Όροι 1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µόνο εάν προσκοµισθεί το πρωτότυπο τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊόντος και του ονόµατος του εµπόρου) µαζί µε το ελαττωµατικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερόµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊόν ή το µοντέλο του προϊόντος ή το όνοµα του εµπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακός αριθµός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος. 2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/ διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης. 3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη µεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή µέλος του δικτύου ASN. 4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς. Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως µη επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.). Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική ατοµική ή οικιακή χρήση. Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου: * του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων * µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος * µη συντήρηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony * εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος µε τρόπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊόν. Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος µε λογισµικό που δεν παρέχεται µε το προϊόν ή λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού. Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία ενσωµατώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται µε το εν λόγω προϊόν. 2 Χρήση του προϊόντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακό εξοπλισµό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony. Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN. Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται: * η αναβάθµιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή * οι τροποποιήσεις του προϊόντος µε σκοπό να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά. Αµέλεια. Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµότητα, ακατάλληλο εξαερισµό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και επιδράσεων. 5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τα υλικά µέρη του προϊόντος. εν καλύπτει το λογισµικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση. Εξαιρέσεις και περιορισµοί Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόµου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριµένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της µόνο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόµος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης. Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών και άυλων απωλειών του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος της απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεµένων προϊόντων της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζηµίας ακόµη και αν αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε: Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεµένων προϊόντων λόγω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιµότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας. Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεµένα προϊόντα. Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες. Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόµα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζηµιών). Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της µόνο στη µέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµό ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια, σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δόλο και παρόµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µόνο περιορισµούς ευθυνών υψηλότερου βαθµού, θα ισχύουν οι τελευταίοι. Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς. Sony Hellas A.E.E. Ρ. Φεραίου & Λ. Μεσογείων Ν. Ψυχικό Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony Τηλ Version

3 Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Sony. Προτού τη χρησιµοποιήσετε, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο: Σηµαντικές πληροφορίες. Πληροφορίες για τη λειτουργία. 1,2... Αλληλουχία των οδηγιών. Περιεχόµενα Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY... 2 Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες ασφαλείας... 4 Προφυλάξεις... 7 Επισκόπηση & Εγκατάσταση Τα σκιασµένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο δείχνουν ποια πλήκτρα πρέπει να πιέσετε για να ακολουθήσετε την αλληλουχία των οδηγιών. Σας πληροφορεί σχετικά µε το αποτέλεσµα των οδηγιών. Έλεγχος των παρεχόµενων εξαρτηµάτων... 9 Επισκόπηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου Επισκόπηση των Πλήκτρων και των πλαϊνών Υποδοχών της τηλεόρασης Επισκόπηση των ενδείξεων της τηλεόρασης Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Σύνδεση της κεραίας και του βίντεο Σταθεροποίηση της τηλεόρασης Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά Ενεργοποίηση της τηλεόρασης και Αυτόµατος Συντονισµός Καναλιών...15 GR Λειτουργίες της τηλεόρασης Εισαγωγή και Χρήση του Συστήµατος Μενού Το µενού Ρύθµιση Εικόνας Το µενού Ρύθµιση Ήχου Το µενού Λειτουργίες Το µενού Χρονοδιακόπτης Το µενού Ρύθµιση "Memory Stick" Σχετικά µε το "Memory Stick" Ρύθµιση επιλογών Προβολή φωτογραφιών και Αναπαραγωγή ταινιών Teletext NexTView...37 Πρόσθετες πληροφορίες Σύνδεση συσκευών µε την τηλεόραση...38 Προβολή εικόνων από συσκευές συνδεδεµένες µε την τηλεόραση...40 ιαµόρφωση Τηλεχειριστηρίου για Βίντεο ή DVD...41 Εκµάθηση λειτουργιών από τηλεχειριστήρια άλλων συσκευών...42 Τεχνικά χαρακτηριστικά...44 Αντιµετώπιση προβληµάτων...45 Ευρετήριο...49 Τρόπος ανύψωσης της τηλεόρασης... Οπισθόφυλλο Περιεχόµενα 3

4 Πληροφορίες ασφαλείας Table 1: Καλώδιο τροφοδοσίας Για να µετακινήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μη µετακινείτε τη συσκευή ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ακόµα συνδεδεµένο. Υπάρχει περίπτωση το καλώδιο τροφοδοσίας να υποστεί ζηµιά και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν η συσκευή πέσει ή υποστεί ζηµιά, πρέπει να ελεγχθεί αµέσως από ένα εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Ζηµιά που απαιτεί σέρβις Εάν η επιφάνεια της οθόνης ραγίσει, µην την ακουµπήσετε µέχρι να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Ιατρική µέριµνα Μην τοποθετείτε την τηλεόραση αυτή σε θέση όπου χρησιµοποιούνται ιατρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στα ιατρικά όργανα. Μεταφορά Για τη µεταφορά της τηλεόρασης χρειάζονται δυο ή περισσότερα άτοµα. Εάν µεταφέρετε την τηλεόραση µε τρόπο διαφορετικό από τον προδιαγραφόµενο, µπορεί να σας πέσει και να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Βεβαιωθείτε ότι δυο ή περισσότερα άτοµα µεταφέρουν την τηλεόραση. Κατά τη µεταφορά, µην υποβάλλετε την τηλεόραση σε χτυπήµατα ή υπερβολικούς κραδασµούς. Η τηλεόραση µπορεί να πέσει και να υποστεί ζηµιά ή να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό. Εξαερισµός Αφήστε χώρο γύρω από την τηλεόραση. Σε αντίθετη περίπτωση, η αναγκαία κυκλοφορία του αέρα µπορεί να εµποδίζεται οδηγώντας σε υπερθέρµανση που µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ζηµιά στην τηλεόραση 10cm 30cm 10cm Αφήστε τουλάχιστον αυτό το κενό. 10cm συνεχίζεται... 4 Πληροφορίες ασφαλείας

5 Πηγές τροφοδοσίας Υπερφόρτιση Η τηλεόραση αυτή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί µόνο µε ρεύµα V AC. Φροντίστε να µη συνδέσετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα παροχής διότι κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Παροχή ρεύµατος Μην χρησιµοποιείτε πρίζες µε κακή εφαρµογή. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα µέχρι να εφαρµόσει τελείως. Εάν το φις παραµείνει χαλαρό, µπορεί να προκαλέσει τόξο µε αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε µε τον ηλεκτρολόγο για να αλλάξετε την πρίζα. Υγρασία Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας µε βρεγµένα χέρια. Η σύνδεση/αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας µε βρεγµένα χέρια µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Καταιγίδες Για την ασφάλειά σας, µην αγγίξετε οποιοδήποτε εξάρτηµα της συσκευής, το καλώδιο παροχής ή το καλώδιο της κεραίας κατά τη διάρκεια καταιγίδας µε κεραυνούς. Καλώδιο τροφοδοσίας Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζηµιά, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην τρυπάτε, λυγίζετε ή συστρέφετε πολύ το καλώδιο. Οι αγωγοί του πυρήνα µπορεί να απογυµνωθούν ή να κοπούν, προκαλώντας βραχυκύκλωµα που µπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μη µετατρέψετε ή προκαλέσετε ζηµιά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μη τοποθετήσετε οποιοδήποτε βαρύ αντικείµενο πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας µακριά από πηγές θερµότητας. Φροντίστε να κρατάτε την πρίζα όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, διακόψτε τη χρήση του και απευθυνθείτε στο κατάστηµα πώλησης ή στο σέρβις της Sony για αντικατάσταση. Προστασία καλωδίου τροφοδοσίας Τραβήξτε το καλώδιο παροχής από το φις. Μην τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο. Συνδεσµολογία καλωδίων Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν πραγµατοποιήσετε οποιαδήποτε καλωδίωση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία στερέωσης της συσκευής. Καθαρισµός Καθαρίζετε το φις τακτικά. Εάν το φις καλυφθεί µε σκόνη και µαζέψει υγρασία, µπορεί να µειωθεί η ποιότητα της µόνωσης και να προκληθεί πυρκαγιά. Αποσυνδέστε το φις και καθαρίζετέ το τακτικά. Όταν δε χρησιµοποιείται Για λόγους περιβαλλοντικούς και ασφάλειας όταν η συσκευή δε χρησιµοποιείται συνιστάται να απενεργοποιείται - να µην παραµένει σε λειτουργία αναµονής. Αποσυνδέστε την από το ρεύµα. Καλωδίωση Προσέξτε µη µπλεχτούν τα πόδια σας στα καλώδια. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην τηλεόραση. Εγκατάσταση Μην τοποθετείτε προαιρετικά εξαρτήµατα πολύ κοντά στην τηλεόραση. Κρατήστε τα προαιρετικά εξαρτήµατα σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από την τηλεόραση. Εάν τοποθετήσετε κάποιο βίντεο µπροστά ή δεξιά από την τηλεόραση, η εικόνα µπορεί να παραµορφωθεί. Θερµότητα Μην αγγίζετε την επιφάνεια της τηλεόρασης. Η θερµοκρασία της παραµένει υψηλή για αρκετή ώρα ακόµα και µετά την απενεργοποίησή της τηλεόρασης. Λάδια Μην τοποθετείτε αυτήν την τηλεόραση σε εστιατόρια όπου γίνεται χρήση λαδιού. Σκόνη που έχει απορροφήσει λάδι µπορεί να εισχωρήσει στην τηλεόραση και να προκαλέσει ζηµιά. GR Ηλεκτροπληξία Μην αγγίζετε την τηλεόραση µε βρεγµένα χέρια. Κάνοντας κάτι τέτοιο µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ζηµιά στηντηλεόραση. ιάβρωση Εάν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε ακτές, το αλάτι µπορεί να διαβρώσει τα µεταλλικά µέρη της τηλεόρασης και να προκαλέσει εσωτερική ζηµιά ή πυρκαγιά. Μπορεί επίσης να προκληθεί µείωση της διάρκειας ζωής της τηλεόρασης. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη µείωση της υγρασίας και της θερµοκρασίας του χώρου όπου βρίσκεται η συσκευή. συνεχίζεται... Πληροφορίες ασφαλείας 5

6 Εγκατάσταση και µετακίνηση Εξαερισµός Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές αερισµού του περιβλήµατος. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση και κίνδυνος πυρκαγιάς. Εάν δεν παρέχεται σωστός αερισµός, η τηλεόραση µπορεί να σκονιστεί και να λερωθεί. Για σωστό αερισµό, τηρήστε τα ακόλουθα: Μην τοποθετείτε την τηλεόραση να δείχνει προς τα πίσω ή να στηρίζεται στο πλάι. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση αναποδογυρισµένη ή τα πάνω κάτω. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ράφι ή µέσα σε ντουλάπα. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε χαλί ή σε κρεβάτι. Μην καλύπτετε την τηλεόραση µε υφάσµατα όπως κουρτίνες, ή αντικείµενα όπως εφηµερίδες, κλπ. Χρήση σε εξωτερικούς χώρους Μην τοποθετείτε την τηλεόραση αυτή σε εξωτερικούς χώρους. Εάν η τηλεόραση εκτεθεί σε βροχή, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν η τηλεόραση εκτεθεί απευθείας στις ακτίνες του ήλιου, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί υπερθέρµανση και ζηµιά στην τηλεόραση. Τοποθέτηση σε οχήµατα ή σε οροφή Μην τοποθετείτε αυτήν την τηλεόραση σε οχήµατα. Τυχόν πρόσκρουση του οχήµατος µπορεί να οδηγήσει τη συσκευή σε πτώση και να προκληθεί τραυµατισµός. Μην κρεµάσετε αυτήν την τηλεόραση από την οροφή. Νερό και υγρασία Μη χρησιµοποιείτε αυτήν την τηλεόραση κοντά σε νερό για παράδειγµα, κοντά σε µπανιέρες ή ντους. Επίσης, µην εκθέτετε την τηλεόραση στη βροχή. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Επισκευή Μην ανοίγετε το περίβληµα και µην αφαιρείτε το πίσω κάλυµµα της συσκευής. Απευθυνθείτε µόνο σε εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Πλοία και άλλα σκάφη Μην τοποθετείτε αυτήν την τηλεόραση σε πλοία ή άλλα σκάφη. Εάν η τηλεόραση εκτεθεί σε θαλασσινό νερό, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί πυρκαγιά ή βλάβη της τηλεόρασης. Πρόληψη πτώσης της τηλεόρασης Τοποθετήστε την τηλεόραση επάνω σε µία ασφαλή και στέρεα βάση και στερεώστε την στον τοίχο (δείτε σελίδα 14 για λεπτοµέρειες). Μην κρεµάτε οτιδήποτε από την τηλεόραση. Η τηλεόραση µπορεί να πέσει από τη βάση ή το στήριγµα τοίχου προκαλώντας ζηµιά ή σοβαρό τραυµατισµό. Οπές αερισµού Μην εισάγετε οτιδήποτε στις οπές αερισµού. Εάν εισχωρήσει κάποιο µεταλλικό ή εύφλεκτο αντικείµενο, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Υγρασία και εύφλεκτα αντικείµενα Μην αφήνετε τη συσκευή αυτή να βραχεί. Μη χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους πάνω στη συσκευή. Εάν πέσει οποιοδήποτε υγρό ή στερεό αντικείµενο µέσα στη συσκευή, µη θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζηµιά στη συσκευή. ώστε την τηλεόραση για έλεγχο σε εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Για την αποτροπή πυρκαγιάς, κρατήστε εύφλεκτα αντικείµενα ή εκτεθειµένες φλόγες (π.χ. κεριά) µακριά από τη συσκευή. Σπασµένο γυαλί Μην πετάτε οτιδήποτε στην τηλεόραση. Από την πρόσκρουση µπορεί να προκληθεί έκρηξη του γυαλιού της οθόνης και σοβαρός τραυµατισµός. Θέση µε προεξοχές Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε θέσεις µε προεξοχές. Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε µια από τις ακόλουθες θέσεις, µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε θέση όπου µπορεί να προεξέχει, όπως για παράδειγµα πάνω ή πίσω από κολόνα. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε θέση όπου µπορεί να χτυπήσετε το κεφάλι σας. Τοποθέτηση Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε ζεστά, υγρά ή πολύ σκονισµένα µέρη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σηµεία που εκτίθενται σε µηχανικούς κραδασµούς. 6 Πληροφορίες ασφαλείας Καθαρισµός Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας προτού προβείτε σε καθαρισµό αυτής της τηλεόρασης. Εάν δεν το κάνετε, µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. συνεχίζεται...

7 Προφυλάξεις Για την άνετη παρακολούθηση της τηλεόρασης Για να παρακολουθείτε άνετα την τηλεόραση, συνιστάται η περιοχή θέασης να βρίσκεται σε απόσταση από την τηλεόραση τέσσερις µε επτά φορές το κατακόρυφο µήκος της οθόνης. Παρακολουθείτε την τηλεόραση σε δωµάτιο µε µέτριο φωτισµό, καθώς η παρακολούθηση της τηλεόρασης µε συνθήκες χαµηλού φωτισµού βλάπτει την όρασή σας. Το να παρακολουθείτε συνεχώς για µεγάλα χρονικά διαστήµατα την οθόνη µπορεί επίσης να βλάψει την όρασή σας. Για την τοποθέτηση της τηλεόρασης Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε χώρους που υπόκεινται σε υψηλές θερµοκρασίες, όπως για παράδειγµα απευθείας στο ηλιακό φως ή κοντά σε καλοριφέρ και κλιµατιστικά. Εάν η τηλεόραση εκτεθεί σε υψηλές θερµοκρασίες, υπάρχει περίπτωση να υπερθερµανθεί και να προκληθούν παραµορφώσεις του περιβλήµατος ή δυσλειτουργία της τηλεόρασης. Μετά τη µεταφορά της τηλεόρασης απευθείας από κρύα σε ζεστή τοποθεσία, ή εάν η θερµοκρασία του δωµατίου αλλάξει ξαφνικά, η εικόνα µπορεί να είναι θολή ή να έχει κακή ποιότητα χρώµατος σε κάποια σηµεία της. Αυτό συµβαίνει επειδή έχει συµπυκνωθεί υγρασία στα κάτοπτρα ή τους φακούς στο εσωτερικό της τηλεόρασης. Σ' αυτήν την περίπτωση, αφήστε την υγρασία να εξατµιστεί πριν χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση. Για να έχετε καθαρή εικόνα, µην εκθέσετε την οθόνη σε απευθείας φωτισµό ή απευθείας στο ηλιακό φως. Εάν είναι δυνατό χρησιµοποιήστε φωτισµό τύπου σποτ ο οποίος να φωτίζει κατακόρυφα από την οροφή. Η τηλεόραση δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο παροχής ρεύµατος όταν ο διακόπτης βρίσκεται σε θέση Off. Για να αποσυνδεθεί εντελώς η συσκευή τραβήξτε το φις από την πρίζα. Για τη ρύθµιση της έντασης ήχου Ρυθµίστε την ένταση ήχου έτσι ώστε να µην ενοχλείτε τους γείτονες. Ο ήχος ακούγεται πολύ έντονα τη νύχτα. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να κλείνετε τα παράθυρα ή να χρησιµοποιείτε ακουστικά. Όταν χρησιµοποιείτε ακουστικά, αποφύγετε τη ρύθµιση της έντασης ήχου σε υψηλά επίπεδα καθώς κάτι τέτοιο µπορεί να σας προκαλέσει προβλήµατα ακοής. Για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου Χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο µε προσοχή. Μην το αφήνετε να πέφτει, µην το πατάτε και µη χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους πάνω του. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερµότητας, σε θέση που να τη βλέπει ο ήλιος ή σε δωµάτιο µε υγρασία. GR Για τον καθαρισµό του περιβλήµατος Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τον καθαρισµό. Καθαρίζετε το περίβληµα µε το παρεχόµενο ύφασµα καθαρισµού ή µε ένα µαλακό ύφασµα ελαφρά νοτισµένο. Μη χρησιµοποιήσετε σφουγγαράκι οποιουδήποτε τύπου που θα µπορούσε να χαράξει την τηλεόραση, αλκαλικά καθαριστικά, σκόνες καθαρισµού ή διαλυτικά όπως οινόπνευµα ή βενζίνη, ή αντιστατικά σπρέι. Σηµειώστε ότι εάν η τηλεόραση εκτεθεί σε πτητικά διαλυτικά, όπως το οινόπνευµα, το νέφτι, η βενζίνη ή τα εντοµοκτόνα, ή διατηρηθεί παρατεταµένη επαφή µε λαστιχένια ή υλικά από βινύλιο, µπορεί να προκληθεί υποβάθµιση της ποιότητας του υλικού ή φθορά της επίστρωσης της οθόνης. Με την πάροδο του χρόνου µπορεί να συσσωρευτεί σκόνη στις οπές αερισµού και η συσσωρευµένη σκόνη µπορεί να καταστήσει τη λειτουργία ψύξης του ενσωµατωµένου ανεµιστήρα λιγότερο αποτελεσµατική. Για την πρόληψη αυτού του φαινοµένου συνιστάται να αφαιρείται περιοδικά (µια φορά το µήνα) η σκόνη µε χρήση µιας ηλεκτρικής σκούπας. Για το χειρισµό και το καθαρισµό της επιφάνειας της οθόνης Η οθόνη αυτής της τηλεόρασης διαθέτει αντι-ανακλαστική επίστρωση. Για να αποφύγετε τη φθορά της οθόνης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Μην πιέζετε ή γδέρνετε µε σκληρά αντικείµενα και µην πετάτε οτιδήποτε στην οθόνη. Η οθόνη µπορεί να υποστεί ζηµιά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τον καθαρισµό. Μην αγγίζετε την τηλεόραση µετά από συνεχή λειτουργία για µεγάλο χρονικό διάστηµα διότι η οθόνη θερµαίνεται. Η οθόνη αυτής της τηλεόρασης διαθέτει αντι-ανακλαστική επίστρωση. Συνιστάται να αποφεύγετε όσο το δυνατό να αγγίζετε την οθόνη. Καθαρίζετε την οθόνη µε το παρεχόµενο ύφασµα καθαρισµού ή µε ένα µαλακό ύφασµα ελαφρά νοτισµένο. Ο καθαρισµός µε βρώµικο πανί µπορεί να προκαλέσει φθορά στην τηλεόραση. Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ σφουγγαράκι οποιουδήποτε τύπου που θα µπορούσε να χαράξει, σκόνες καθαρισµού ή διαλυτικά όπως οινόπνευµα ή βενζίνη. Αυτού του είδους η επαφή µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην επιφάνεια της οθόνης. συνεχίζεται... Πληροφορίες ασφαλείας 7

8 Για την εικόνα Παρακαλούµε σηµειώστε ότι η οθόνη πλάσµατος (PDP) κατασκευάζεται µε τεχνολογία υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, µπορεί να εµφανισθούν µόνιµα στη οθόνη PDP µερικά µαύρα ή φωτεινά σηµεία (κόκκινα, µπλε ή πράσινα), ή να εµφανισθούν λωρίδες µη κανονικού χρωµατισµού ή φωτεινότητα. εν πρόκειται για δυσλειτουργία. Όταν για πολύ χρόνο γίνεται χρήση αυτής της τηλεόρασης σε λειτουργία 4:3, η επιφάνεια οθόνης 4:3 µπορεί να γίνει πιο σκούρα µέσα σε πλαίσιο µορφής 16:9. Προς αποφυγή αυτού του προβλήµατος, πρέπει να χρησιµοποιείται η λειτουργία εικόνας "Smart" (δείτε σελίδα 22). Για τη σταθεροποίηση της εικόνας Εάν οι παρακάτω εικόνες εµφανιστούν για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, µπορεί να υπάρξει σταθεροποίηση της εικόνας (afterimage) σε ορισµένες περιοχές της οθόνης λόγω των χαρακτηριστικών της οθόνης πλάσµατος. Μαύρες λωρίδες στο πάνω και κάτω µέρος οι οποίες εµφανίζονται µε πηγές βίντεο ευρείας εικόνας (εικόνα Letterbox). Μαύρες λωρίδες αριστερά και δεξιά οι οποίες εµφανίζονται µε πηγή βίντεο 4:3 (συµβατικές τηλεοπτικές µεταδόσεις). Βιντεοπαιχνίδια Εικόνες Η/Υ Μενού DVD στην οθόνη Μενού στην οθόνη, αριθµοί καναλιών, κλπ, συνδεδεµένων εξωτερικών συσκευών όπως συσκευές Set top box, Modem µε καλώδιο, βίντεο κλπ. Αυτός ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος αν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία "Ζωντανή" ή λειτουργεί µε υψηλό κοντράστ. Αυτή η εικόνα δεν µπορεί να απαλειφθεί εφόσον γραφτεί στην οθόνη. Προκειµένου να µη συµβεί κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να αφήνετε την τηλεόραση να λειτουργεί µε αυτήν την εικόνα ή µε αυτό το πρόγραµµα για πολύ χρόνο. Πρέπει να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία "Προφύλαξη Οθόνης" (σελίδα 24) ή να περιορίζετε τη στάθµη του κοντράστ. Μία επαναλαµβανόµενη και µακράς διάρκειας καθηµερινή χρήση της ίδιας εικόνας ή προγράµµατος, µπορεί επίσης να δηµιουργήσει το ίδιο ελάττωµα. Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ SONY. Για τη µείωση της διατήρησης εικόνας, αυτή η τηλεόραση διαθέτει τη λειτουργία "Προστασία Οθόνης". Η προεπιλεγµένη ρύθµιση της λειτουργίας "Περιφορά" στη "Προφύλαξη Οθόνης" είναι "Ναι" (σελίδα 24.) Η λειτουργία "Προφύλαξη Οθόνης" προλαµβάνει και µειώνει τη διατήρηση εικόνας Για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε σελίδα 24. Για το υψόµετρο Όταν χρησιµοποιείται σε υψόµετρο µεγαλύτερο των µέτρων (πίεση αέρα µικρότερη από 760hPa), αυτή η τηλεόραση πλάσµατος µπορεί να παράγει ένα χαµηλό βόµβο σαν αποτέλεσµα της διαφοράς πίεσης του αέρα στο εσωτερικό και το εξωτερικό των πινάκων. Αυτό δε θεωρείται ελάττωµα και δεν καλύπτεται από την Εγγύηση της Sony. Αυτός ο βόµβος είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό οποιασδήποτε οθόνης πλάσµατος. 8 Πληροφορίες ασφαλείας

9 Έλεγχος των παρεχόµενων εξαρτηµάτων 1 Τηλεχειριστήριο (RM-Y1010): 2 Μπαταρίες (µεγέθους AA): 1 Ύφασµα καθαρισµού: 1 Οµοαξονικό καλώδιο: 1 Ποντίκι AV: 2 Εξαρτήµατα στερέωσης: 1 Ιµάντας Στερέωσης: GR 1 Καλώδιο παροχής ρεύµατος (Τύπου C-4): 1 Καλώδιο παροχής ρεύµατος (Τύπου BF): 1 Καλώδιο παροχής ρεύµατος (Τύπου C-5): Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη. Χρησιµοποιήστε αυτό το καλώδιο παροχής ρεύµατος (µε προστατευτική γείωση) εάν χρησιµοποιείτε την τηλεόραση στην Ευρώπη (εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Ελβετίας). Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη. Χρησιµοποιήστε αυτό το καλώδιο παροχής ρεύµατος (µε προστατευτική γείωση) εάν χρησιµοποιείτε την τηλεόραση εντός του Ηνωµένου Βασιλείου. είτε "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" στη σελίδα 2 GB όταν χρησιµοποιείτε αυτά τα καλώδια παροχής ρεύµατος. Αυτό τοκαλώδιο παροχής ρεύµατος µπορεί να µην παρέχεται ανάλογα µε τη χώρα. Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη. Χρησιµοποιήστε αυτό το καλώδιο παροχής ρεύµατος (µε προστατευτική γείωση) εάν χρησιµοποιείτε την τηλεόραση στην Ελβετία. Αυτό το καλώδιο παροχής ρεύµατος µπορεί να µην παρέχεται ανάλογα µε τη χώρα. 1 εγχειρίδιο "Σηµειώσεις για τις οθόνες πλάσµατος". Επισκόπηση & Εγκατάσταση 9

10 Επισκόπηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου q; 1 TV I/ : Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την τηλεόραση (λειτουργία αναµονής): Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την τηλεόραση (ανάβει η ένδειξη αναµονής στην τηλεόραση). Πιέστε και πάλι για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από τη λειτουργία αναµονής. Για εξοικονόµηση ενέργειας, σας συνιστούµε να απενεργοποιείτε εντελώς την τηλεόραση όταν δεν τη χρησιµοποιείτε. Εάν η επιλογή "Αυτόµ. Κλείσιµο" έχει ρυθµιστεί στο "Ναι" (δείτε σελίδα 25), η τηλεόραση µεταβαίνει αυτόµατα σε λειτουργία αναµονής µετά από 15 λεπτά χωρίς τηλεοπτικό σήµα και αν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο. 2 VIDEO I/ : πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το βίντεο ή το DVD σας. 3 Επιλογέας Συσκευής: πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να λειτουργήσετε, TV (τηλεόραση), VCR (βίντεο), DVD ή AUX (εξωτερική συσκευή). Μια πράσινη λυχνία θα ανάψει στιγµιαία για να σας δείξει ποια συσκευή έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες Επιλογή λειτουργίας τηλεόρασης: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Teletext ή την είσοδο του Βίντεο. 5 Επιλογή πηγής εισόδου: πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σύµβολο της επιθυµητής πηγής εισόδου. Ανατρέξτε στη σελίδα Απενεργοποίηση της εικόνας: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την εικόνα. Απενεργοποιείται µόνο η εικόνα. Ο ήχος παραµένει ενεργοποιηµένος. Πιέστε ξανά για ακύρωση. 7 Επιλογή τηλεοπτικών καναλιών: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στην τηλεόραση, πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε κανάλια. Για διψήφιους αριθµούς καναλιών, εισάγετε το δεύτερο ψηφίο εντός 2,5 δευτερολέπτων. 8 α) Παρακολούθηση του τελευταίου καναλιού που επιλέξατε: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση TV (τηλεόραση), πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στο προηγούµενο κανάλι που παρακολουθούσατε (µε την προϋπόθεση ότι το παρακολουθούσατε για 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα). β) Επιλογή διψήφιου αριθµού καναλιών στο βίντεο: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση VCR (βίντεο), πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε διψήφιο αριθµό καναλιών στο βίντεο της Sony, π.χ. για το κανάλι 23, πιέστε πρώτα -/-- και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 3. 9 α) Fastext: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση TV (τηλεόραση) και παράλληλα βρίσκεστε στη λειτουργία Teletext, αυτά τα πλήκτρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πλήκτρα Fastext. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα 36. β) Χειρισµός του βίντεο ή του DVD: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση VCR (βίντεο) ή DVD, αυτά τα πλήκτρα χειρίζονται τις βασικές λειτουργίες του βίντεο ή του DVD σας, από τη στιγµή που το τηλεχειριστήριο έχει προγραµµατιστεί. Ανατρέξτε στη σελίδα 41. q; Teletext: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το Teletext. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα 36. συνεχίζεται Επισκόπηση & Εγκατάσταση

11 wa w; ql qk qj qh qg qa qs qd qf qa α) Προβολή ευρετηρίου προγραµµάτων ενός καναλιού ή ενός σήµατος εισόδου: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση TV (τηλεόραση) και το MENU είναι απενεργοποιηµένο, πιέστε OK για προβολή του ευρετηρίου προγραµµάτων του καναλιού ή του σήµατος εισόδου. Μόλις πιέσετε OK: 1 Για να επιλέξετε κάποιο κανάλι: πιέστε v ή V για να επιλέξετε κάποιο κανάλι και στη συνέχεια πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να παρακολουθήσετε το κανάλι που επιλέξατε. 2 Για να επιλέξετε κάποιο σήµα εισόδου: ενώ παρακολουθείτε το ευρετήριο προγραµµάτων κάποιου καναλιού, πιέστε b για να εµφανίσετε το σήµα εισόδου (µπορείτε πάντοτε να µεταβείτε από το ευρετήριο προγραµµάτων ενός καναλιού στο ευρετήριο προγραµµάτων του σήµατος εισόδου και αντίστροφα πιέζοντας B ή b). Στη συνέχεια πιέστε v ή V για να επιλέξετε κάποιο διαθέσιµο σήµα εισόδου. Τελικά πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να παρακολουθήσετε το σήµα εισόδου που επιλέξατε. β) Μετακίνηση: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση TV και το MENU (qs) είναι ενεργοποιηµένο, χρησιµοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να µετακινηθείτε µέσα στο σύστηµα µενού της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στη σελίδα 17. qs Εµφάνιση µενού "Memory Stick": για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες qd Επιλογή τηλεοπτικού καναλιού: πιέστε τα πλήκτρα αυτά για να επιλέξετε το επόµενο ή το προηγούµενο τηλεοπτικό κανάλι. qf Σύστηµα µενού: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα µενού της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στη σελίδα 17. GR qg Ρύθµιση της έντασης του ήχου: πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση. qh Επιλογή φορµά της οθόνης: πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε το φορµά τής οθόνης. Ανατρέξτε στη σελίδα 22. qj NexTView: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εµφανίσετε το NexTView. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 37. qk Προβολή πληροφοριών: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εµφανίσετε όλες τις ενδείξεις στην οθόνη, όπως για παράδειγµα τον αριθµό του καναλιού, κλπ. Πιέστε ξανά για ακύρωση. ql Επιλογή λειτουργίας εικόνας: πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία εικόνας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαφορετικές λειτουργίες εικόνας, ανατρέξτε στη σελίδα 18. w; Επιλογή του εφέ ήχου: πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε το εφέ ήχου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα διαφορετικά εφέ ήχου, ανατρέξτε στη σελίδα 20. wa Αποκοπή του ήχου: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να κλείσετε τον ήχο της τηλεόρασης. Πιέστε ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο. Τα πλήκτρα µε την ένδειξη 5, qd και qk µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για τη λειτουργία Teletext. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα 36. Επισκόπηση & Εγκατάσταση 11

12 Επισκόπηση των Πλήκτρων και των πλευρικών Υποδοχών της τηλεόρασης Επισκόπηση των Πλήκτρων της τηλεόρασης ιακόπτης λειτουργίας (On/Off) Πλήκτρα προγραµµάτων επάνω ή κάτω (επιλογή τηλεοπτικών καναλιών) Πλήκτρα ελέγχου της έντασης ήχου (+/-) Πλήκτρο επιλογής της πηγής εισόδου (δείτε σελίδα 40) Πλήκτρο της λειτουργίας τηλεόρασης Πλήκτρο αυτόµατης έναρξης (εκκινεί τη διαδικασία της αυτόµατης έναρξης, δείτε σελίδα 15) Επισκόπηση των πλαϊνών Υποδοχών Υποδοχή ακουστικών Υποδοχή εισόδου S Video Υποδοχή εισόδου εικόνας (MONO) Υποδοχές εισόδου ήχου L/G/S/I R/D/D/D 12 Επισκόπηση & Εγκατάσταση

13 Επισκόπηση των ενδείξεων της τηλεόρασης Ανάβει µπλε όταν πιέζετε (Picture Off) στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε την εικόνα. Μόνο η εικόνα απενεργοποιείται (ο ήχος παραµένει χωρίς αλλαγές). Ανάβει όταν ρυθµιστεί ο χρονοδιακόπτης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στην ενότητα " Χρονοδιακόπτης" στη σελίδα 25. Ανάβει κόκκινη όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής. Ανάβει πράσινη όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση. Για να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς αυτό το δέκτη. GR Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις παρεχόµενες µπαταρίες µε τη σωστή πολικότητα. Να θυµάστε πάντοτε να απορρίπτετε τις µπαταρίες, δείχνοντας σεβασµό στο περιβάλλον. Επισκόπηση & Εγκατάσταση 13

14 Σύνδεση της Κεραίας και του Βίντεο Χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο καλώδιο παροχής ρεύµατος (Τύπου C-4, BF ή C-5, δείτε σελ. 9). Χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο οµοαξονικό καλώδιο για τη σύνδεση της κεραίας. ή Βίντεο OUT IN Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση του βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση προαιρετικών συσκευών µε την τηλεόραση" στη σελίδα 38. Σταθεροποίηση της τηλεόρασης Μετά τη ρύθµιση της τηλεόρασης, για λόγους ασφαλείας στερεώστε την τηλεόραση στον τοίχο, σε κολώνα ή αλλού χρησιµοποιώντας τα παρεχόµενα εξαρτήµατα στερέωσης. 1 Αφαιρέστε τις δυο βίδες στο επάνω πίσω µέρος της τηλεόρασης. 2 Αντικαταστήστε τις δυο βίδες µε τα δυο παρεχόµενα εξαρτήµατα στερέωσης. 3 Ασφαλίστε το επίτοιχο προσάρτηµα στερέωσης (δεν παρέχεται) σε συµπαγή τοίχο ή κολώνα. 4 Περάστε ένα χοντρό σχοινί ή µια αλυσίδα µέσα και από τις δυο οπές των εξαρτηµάτων στερέωσης και στη συνέχεια στερεώστε το σχοινί ή την αλυσίδα σε έναν τοίχο ή κολώνα, κλπ. 14 Επισκόπηση & Εγκατάσταση

15 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης και Αυτόµατος Συντονισµός Καναλιών Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, θα εµφανιστεί στην οθόνη µια ακολουθία µενού τα οποία θα σας επιτρέψουν να: 1) επιλέξετε τη γλώσσα της οθόνης µενού, 2) επιλέξετε τη χώρα στην οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση, 3) ελέγξετε τον τρόπο σύνδεσης προαιρετικών συσκευών µε την τηλεόραση, 4) αναζητήσετε και αποθηκεύσετε όλα τα διαθέσιµα κανάλια (τηλεοπτική µετάδοση) και 5) αλλάξετε τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται στην οθόνη τα κανάλια (τηλεοπτική µετάδοση). Ωστόσο, εάν θέλετε να αλλάξετε οποιεσδήποτε από αυτές τις ρυθµίσεις κάποια άλλη στιγµή, µπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας το κατάλληλο στοιχείο από το µενού (Ρύθµιση) ή πιέζοντας το πλήκτρο αυτόµατης έναρξης στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης. 1 Συνδέστε την τηλεόραση στην πρίζα ( V AC, 50Hz). Την πρώτη φορά που συνδέεται η τηλεόραση, συνήθως είναι ενεργοποιηµένη. Εάν η τηλεόραση είναι απενεργοποιηµένη, πιέστε το πλήκτρο on/off πάνω στην τηλεόραση για να την ενεργοποιήσετε. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, θα εµφανιστεί αυτόµατα στην οθόνη το µενού Language (Γλώσσα). GR 3 Πιέστε το πλήκτρο V, v, B ή b στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Από εδώ και πέρα, όλα τα µενού εµφανίζονται στη γλώσσα που επιλέξατε. 4 Το µενού Χώρα εµφανίζεται αυτόµατα. Πιέστε το πλήκτρο v ή V για να επιλέξετε τη χώρα στην οποία χρησιµοποιείτε την τηλεόραση. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Εάν η χώρα στην οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση δεν εµφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε "Όχι" αντί για χώρα. Για την αποφυγή λανθασµένων χαρακτήρων teletext για γλώσσες µε Κυριλλικό αλφάβητο συνιστάται να επιλέξετε Ρωσία εφόσον δεν εµφανίζεται η δική σας χώρα στη λίστα. συνεχίζεται... Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 15

16 5 Εµφανίζεται ένα διάγραµµα που σας δείχνει τον τρόπο σύνδεσης ενός µεγάλου αριθµού συσκευών µε την τηλεόρασή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες και στο πιέστε το πλήκτρο OK για να εξαφανίσετε την εικόνα και να συνεχίσετε την αυτόµατη διαδικασία. Το διάγραµµα συνδέσεων πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για καθοδήγηση καθώς οι περισσότερες συσκευές µπορούν να συνδεθούν σε περισσότερους από έναν τύπους υποδοχών της τηλεόρασης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του αυτόµατου συντονισµού, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγός Εγκατάστασης" στη σελίδα 23 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την καλύτερη δυνατή ρύθµιση των συσκευών σας. 6 Το µενού Αυτόµ. συντονισµός εµφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε Ναι. 7 Η τηλεόραση αυτόµατα ξεκινά την αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιµων τηλεοπτικών καναλιών. Αυτή η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. Παρακαλούµε επιδείξτε υποµονή και µην πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, διαφορετικά δε θα ολοκληρωθεί ο αυτόµατος συντονισµός. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι τηλεοπτικοί σταθµοί αποθηκεύουν αυτόµατα τα κανάλια (σύστηµα ACI). Σε αυτήν την περίπτωση, ο τηλεοπτικός σταθµός στέλνει ένα µενού στο οποίο µπορείτε να επιλέξετε την πόλη σας πιέζοντας το πλήκτρο v ή V και OK για να αποθηκεύσετε τα κανάλια. Εάν κατά τη διαδικασία του αυτόµατου συντονισµού δε βρεθεί κανένα κανάλι τότε αυτόµατα εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα το οποίο σας ζητά να συνδέσετε την κεραία. Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας (ανατρέξτε στη σελίδα 14). Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε ξανά τη διαδικασία αυτόµατου συντονισµού. 8 Όταν όλα τα διαθέσιµα κανάλια εντοπισθούν και αποθηκευθούν, εµφανίζεται αυτόµατα στην οθόνη το µενού Ταξινόµηση πρoγρ/τωv και σας επιτρέπει να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία αποθηκεύονται τα κανάλια. α) Εάν επιθυµείτε να διατηρήσετε τα κανάλια στη συντονισµένη σειρά, προχωρήστε στο βήµα 9. β) Εάν επιθυµείτε να αποθηκεύσετε τα κανάλια µε διαφορετική σειρά: 1 Πιέστε το πλήκτρο v ή V για να επιλέξετε το πρόγραµµα µε το κανάλι (τηλεοπτικό σταθµό) που θέλετε να µετακινήσετε. Πιέστε το πλήκτρο b. 2 Πιέστε το πλήκτρο v ή V για να επιλέξετε το νέο αριθµό προγράµµατος της θέσης για το επιλεγµένο κανάλι (τηλεοπτικό σταθµό). Πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθµισή σας. 3 Επαναλάβετε τα βήµατα β)1 και β)2 εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά και άλλων καναλιών. 9 Πιέστε το πλήκτρο MENU για να αποµακρύνετε το µενού από την οθόνη. Η τηλεόρασή σας είναι τώρα έτοιµη για χρήση 16 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά

17 Εισαγωγή και Χρήση του Συστήµατος Μενού Η τηλεόραση χρησιµοποιεί ένα σύστηµα µενού στην οθόνη για να σας καθοδηγήσει στις λειτουργίες. Χρησιµοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για το χειρισµό του συστήµατος µενού της τηλεόρασης: 1 Για να ενεργοποιήσετε τα µενού: Πιέστε το πλήκτρο MENU για να ενεργοποιήσετε το µενού του πρώτου επιπέδου. 2 Για να µετακινηθείτε µέσα στα µενού: Για να φωτίσετε και να επιλέξετε το επιθυµητό µενού ή επιλογή, πιέστε v ή V. Για να εισέλθετε στο επιθυµητό µενού ή επιλογή, πιέστε OK ή b. Για να επιστρέψετε στο τελευταίο µενού ή επιλογή, πιέστε OK ή B. Για να αλλάξετε την τιµή της επιλογής, πιέστε v/v/b ή b. Για να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε την επιλογή σας, πιέστε OK. GR 3 Για να βγείτε από τις οθόνες των µενού: Πιέστε το πλήκτρο MENU για να αποµακρύνετε το µενού από την οθόνη. Λειτουργίες της τηλεόρασης 17

18 Το µενού Ρύθµιση εικόνας MENU Το µενού "Ρύθµιση εικόνας" σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθµίσεις της εικόνας., Εκτέλεση: Πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε OK για να χρησιµοποιήσετε αυτό το µενού: Στη συνέχεια, πιέστε v ή V για να επιλέξετε την επιθυµητή επιλογή και πιέστε OK. Τελικά, διαβάστε παρακάτω τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιλογής. Kρύo Ρύθµιση εικόνας Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρµόζετε τη Ρύθµιση Εικόνας µε βάση το πρόγραµµα το οποίο παρακολουθείτε. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε OK. Στη συνέχεια, πιέστε επανειληµµένα v ή V για να επιλέξετε: Ζωντανή (για ζωντανά τηλεοπτικά προγράµµατα, DVD και ψηφιακούς δέκτες Set Top Box). Ταινία (για ταινίες). Προσωπική (για ανεξάρτητες ρυθµίσεις). Μόλις πραγµατοποιήσετε τις επιθυµητές επιλογές, πιέστε OK για αποθήκευση. Τα επίπεδα "Φωτεινότητας", "Χρώµατος" και "Οξύτητας" των ρυθµίσεων "Ζωντανή" και "Ταινία" είναι σταθερά στις εργοστασιακές τιµές για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Αντίθεση Φωτεινότητα Πιέστε B ή b για να µειώσετε ή να αυξήσετε την αντίθεση της εικόνας. Στη συνέχεια, πιέστε OK για αποθήκευση. Πιέστε B ή b για να κάνετε πιο σκοτεινή ή φωτεινή την εικόνα. Στη συνέχεια, πιέστε OK για αποθήκευση. Αυτή η επιλογή εµφανίζεται και µπορεί να ρυθµιστεί µόνο εάν η "Ρύθµιση εικόνας" έχει ρυθµιστεί στο "Προσωπική". Χρώµα Πιέστε B ή b για να µειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση των χρωµάτων. Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Αυτή η επιλογή εµφανίζεται και µπορεί να ρυθµιστεί µόνο εάν η "Ρύθµιση εικόνας" έχει ρυθµιστεί στο "Προσωπική". Χροιά Πιέστε B ή b για να µειώσετε ή να αυξήσετε τους τόνους του πράσινου. Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Η επιλογή αυτή εµφανίζεται µόνο για σήµατα NTSC (π.χ. βιντεοκασέτες που προορίζονται για Η.Π.Α.) Οξύτητα Πιέστε B ή b για να µειώσετε ή να αυξήσετε την οξύτητα της εικόνας. Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Αυτή η επιλογή εµφανίζεται και µπορεί να αλλάξει µόνο εάν η "Ρύθµιση εικόνας" έχει ρυθµιστεί στο "Προσωπική". συνεχίζεται Λειτουργίες της τηλεόρασης

19 Μηδενισµός Πιέστε OK για να επαναρυθµιστεί η εικόνα στα εργοστασιακά προρυθµισµένα επίπεδα. Μείωση Θορύβου Τόνος Χρώµατος Η επιλογή αυτή είναι ρυθµισµένη στο Auto για αυτόµατη µείωση του χιονιού στην εικόνα του ασθενούς τηλεοπτικού σήµατος. Ωστόσο µπορεί να τροποποιηθεί. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε v ή V για να επιλέξετε Υψηλό, Μεσαίο, Χαµηλό, ή Όχι. Τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάζετε τους χρωµατικούς τόνους της εικόνας. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε b. Στη συνέχεια, πιέστε επανειληµµένα v ή V για να επιλέξετε: Ζεστό (δίνει στα άσπρα χρώµατα µια κόκκινη απόχρωση), Κανονικό (δίνει στα άσπρα χρώµατα µια ουδέτερη απόχρωση), Κρύο (δίνει στα άσπρα χρώµατα µια µπλε απόχρωση). Τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Λειτουργία DRC Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε την εικόνα υψηλής ανάλυσης µε πυκνότητα 4x για πηγές υψηλής ποιότητας (δηλ. DVD player, δορυφορικούς δέκτες). Αυτή η λειτουργία είναι ρυθµισµένη στην Υψηλή Ανάλυση (συνιστάται για κινούµενες εικόνες). Ωστόσο µπορεί να τροποποιηθεί. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε v ή V για να επιλέξετε Progressive (συνιστάται για ακίνητες εικόνες και κείµενο). Αυτή η επιλογή εµφανίζεται και µπορεί να ρυθµιστεί µόνο εάν η "Ρύθµιση εικόνας" έχει ρυθµιστεί στο "Προσωπική". Παλλέτα DRC Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρµόσετε το επίπεδο της λεπτοµέρειας (Αληθινή) και της οµαλότητας (Καθαρή) για µέχρι τρεις πηγές εισόδου. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε v ή V, για να ρυθµίσετε Αληθινή (όσο υψηλότερα βρίσκεται το σύµβολο στον άξονα Αληθινή, η εικόνα γίνεται λεπτοµερέστερη) και πιέστε B ή b για να ρυθµίσετε Καθαρή (καθώς κινείστε προς τα δεξιά, κατά µήκος του άξονα Καθαρή, η εικόνα γίνεται οµαλότερη). Τελικά, πιέστε OK για αποθήκευση. Αυτή η επιλογή εµφανίζεται και µπορεί να ρυθµιστεί µόνο εάν η "Ρύθµιση εικόνας" έχει ρυθµιστεί στο "Προσωπική". GR Λειτουργίες της τηλεόρασης 19

20 Το µενού Ρύθµιση ήχου MENU Το µενού "Ρύθµιση ήχου" σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθµίσεις του ήχου. m Εκτέλεση: Πιέστε το πλήκτρο MENU, πιέστε v δυο φορές για να επιλέξετε, και στη συνέχεια πιέστε OK για να χρησιµοποιήσετε αυτό το µενού. Στη συνέχεια, πιέστε v ή V για να επιλέξετε την επιθυµητή επιλογή και πιέστε OK. Τελικά, διαβάστε παρακάτω τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιλογής., Εφέ Ήχου Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρµόζετε το Εφέ ήχου. Αφού κάνετε την επιλογή αυτή πιέστε OK. Στη συνέχεια, πιέστε επανειληµµένα v ή V για να επιλέξετε: Dolby** Virtual Φυσικός (Dolby Virtual, εξοµοιώνει το εφέ ήχου "Dolby Surround Pro Logic"). (εµπλουτίζει την καθαρότητα, τη λεπτοµέρεια και την παρουσία του ήχου µε χρήση του "BBE High Definition Sound system" (Ηχοσύστηµα υψηλής ανάλυσης BBE**). υναµικός ("BBE High Definition Sound system"** (Ηχοσύστηµα υψηλής ανάλυσης BBE)* εµπλουτίζει την καθαρότητα και την παρουσία του ήχου για καλύτερη ευκρίνεια και µουσικό ρεαλισµό). Όχι (Επίπεδη απόκριση). Μόλις πραγµατοποιήσετε τις επιθυµητές επιλογές, πιέστε OK για αποθήκευση. Πρίµα Μπάσα Πιέστε B ή b για µείωση ή αύξηση των ήχων υψηλότερων συχνοτήτων. Στη, συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Πιέστε B ή b για ελάττωση ή αύξηση των ήχων χαµηλότερων συχνοτήτων. Στη συνέχεια, πιέστε OK για αποθήκευση. Ισορροπία Πιέστε B ή b για τονισµό του αριστερού ή του δεξιού ηχείου. Στη συνέχεια, πιέστε OK για αποθήκευση. Μηδενισµός ιφ. ήχος Πιέστε OK για να επαναρυθµιστεί ο ήχος στα εργοστασιακά προρυθµισµένα επίπεδα. Πιέστε b. Στη συνέχεια: Για στερεοφωνική εκποµπή: Πιέστε v ή V για να επιλέξετε Stereo ή Mono. Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Για δίγλωσση εκποµπή: Πιέστε vή V για να επιλέξετε Μono (για µονοφωνικό κανάλι εάν είναι διαθέσιµο), A (για το κανάλι 1) ή B (για το κανάλι 2). Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Αυτ. έντ. φωνής Πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε v ή V για να επιλέξετε Ναι (η ένταση του ήχου των καναλιών θα παραµείνει η ίδια, ανεξάρτητα από το εκπεµπόµενο σήµα, π.χ. σε περίπτωση διαφηµίσεων) ή Όχι (η ένταση των καναλιών αλλάζει ανάλογα µε το εκπεµπόµενο σήµα. Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Εάν επιλέξετε "Dolby Virtual" από τη ρύθµιση "Εφέ ήχου", η επιλογή "Auτ. έλεγ. έvτασης" ρυθµίζεται αυτόµατα στο "Όχι". 20 Λειτουργίες της τηλεόρασης συνεχίζεται

21 Μεγάφωνο TV Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέγετε εάν θέλετε να ακούτε τον ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης ή από εξωτερικό ενισχυτή συνδεδεµένο στις εξόδους ήχου στο πίσω µέρος της τηλεόρασης. Αφού κάνετε την επιλογή αυτή, πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε επανειληµµένα v ή V για να επιλέξετε: Κύριο για να ακούτε τον ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης. Όχι για να ακούτε τον ήχο από τον εξωτερικό ενισχυτή. Μόλις πραγµατοποιήσετε τις επιθυµητές επιλογές, πιέστε OK για αποθήκευση. Εάν επιλέξετε "Όχι", η ένταση του ήχου της εξωτερικής συσκευής µπορεί επίσης να αλλάξει πιέζοντας τα πλήκτρα 2 +/- στο τηλεχειριστήριο. Όταν πιέζετε τα πλήκτρα έντασης ήχου, εµφανίζεται το σύµβολο % δείχνοντας ότι η ένταση ήχου που αλλάζετε δεν είναι η ένταση του ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης, αλλά από την εξωτερική συσκευή. Έξοδος Ήχου Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τρόπο ελέγχου της έντασης του ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης όταν έχετε συνδέσει έναν εξωτερικό ενισχυτή στις υποδοχές εξόδου ήχου της τηλεόρασης. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε v ή V για να επιλέξετε Μεταβλητό (εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης) ή Σταθερό (εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο του εξωτερικού ενισχυτή). * Κατασκευάζεται µε την άδεια της Dolby Laboratories. H ονοµασία "Dolby" και το σύµβολο διπλού D είναι εµπορικά σήµατα της Dolby Laboratories. ** Η τηλεόραση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να παράγει το εφέ ήχου surround εξοµοιώνοντας τον ήχο τεσσάρων ηχείων µε δυο ηχεία, όταν το εκπεµπόµενο ηχητικό σήµα είναι κωδικοποιηµένο µε Dolby Surround. Το εφέ ήχου µπορεί επίσης να βελτιωθεί συνδέοντας έναν κατάλληλο εξωτερικό ενισχυτή (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 39). GR ** Το "BBE High Definition Sound system" (Ηχοσύστηµα υψηλής ανάλυσης BBE) κατασκευάζεται από την Sony Corporation κατόπιν αδείας της BBE Sound, Inc. Καλύπτεται από την πατέντα Η.Π.Α. No. 4,638,258 και No. 4,482,866. Η λέξη και το σύµβολο "BBE" είναι εµπορικά σήµατα της BBE Sound. Λειτουργίες της τηλεόρασης 21

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Beoab 2 Οδηγός Τα DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC αποτελούν εµπορικά σήµατα της Dolby aboratories icensing Corporation. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών απευθύνεται στους χρήστες του TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. Το WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V χρησιµοποιείται για την αποστολή, άνευ καλωδίων,

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL BeoLab 6000 Οδηγός ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα