ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OLENXA 5 mg δισκία διασπειρόµενα στο στόµα OLENXA 10 mg δισκία διασπειρόµενα στο στόµα OLENXA 15 mg δισκία διασπειρόµενα στο στόµα OLENXA 20 mg δισκία διασπειρόµενα στο στόµα Oλανζαπίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειασθεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το OLENXA και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το OLENXA 3. Πώς να πάρετε το OLENXA 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το OLENXA 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ OLENXA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το OLENXA ανήκει σε µια οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται αντιψυχωτικά. Το OLENXA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ασθένειας µε συµπτώµατα όπως το να ακούς, βλέπεις ή αισθάνεσαι πράγµατα που δεν υπάρχουν, λανθασµένες πεποιθήσεις, ασυνήθιστη καχυποψία και κοινωνική απόσυρση. Οι ασθενείς µε τις παθήσεις αυτές µπορεί επίσης να αισθάνονται κατάθλιψη, άγχος ή ένταση. Το OLENXA χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ασθένειας µε συµπτώµατα όπως έντονο αίσθηµα ευφορίας, υπερβολική ενέργεια, σηµαντικά ελαττωµένη ανάγκη για ύπνο, οµιλία µε γρήγορο ρυθµό και αλλαγή θέµατος, και µερικές φορές σοβαρή ευερεθιστότητα. Επίσης, είναι ένας σταθεροποιητικός παράγοντας της διάθεσης, που προφυλάσσει από µελλοντικές υποτροπές της διαταραχής που χαρακτηρίζονται είτε από υπερβολική ευφορία είτε από καταθλιπτική διάθεση. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ OLENXA Μην πάρετε το OLENXA - Εάν έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στην ολανζαπίνη, ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του OLENXA. Μία αλλεργική αντίδραση µπορεί να χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση εξανθήµατος, κνησµού, οιδήµατος στο πρόσωπο ή στα χείλη ή δύσπνοιας. Εάν αυτό συµβεί σε εσάς, ενηµερώστε το γιατρό σας. 1

2 - Εάν έχετε διαγνωσθεί στο παρελθόν µε οφθαλµολογικά προβλήµατα όπως συγκεκριµένα είδη γλαυκώµατος - γλαύκωµα κλειστής γωνίας (αυξηµένη πίεση στο µάτι). Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το OLENXA - Τα φάρµακα αυτής της κατηγορίας, ενδέχεται να προκαλέσουν αφύσικες κινήσεις κυρίως του προσώπου ή της γλώσσας. Σε περίπτωση εµφάνισης τέτοιων συµπτωµάτων µετά τη λήψη OLENXA ενηµερώστε το γιατρό σας. - Πολύ σπάνια, τα φάρµακα αυτής της κατηγορίας προκαλούν ένα συνδυασµό συµπτωµάτων που περιλαµβάνουν πυρετό, γρηγορότερη αναπνοή, εφίδρωση, δυσκαµψία µυών, καταστολή ή υπνηλία. Εάν αυτό συµβεί σε σας επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας. - Η χρήση του OLENXA σε ηλικιωµένους ασθενείς µε άνοια δε συνιστάται καθώς ενδέχεται να εµφανισθούν σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες. Εάν πάσχετε από οποιαδήποτε από τα παρακάτω νοσήµατα, ενηµερώστε το γιατρό σας: ιαβήτη Καρδιακή νόσο Νόσο του ήπατος ή των νεφρών Νόσο Parkinson Επιληψία Παθήσεις προστάτη Προβλήµατα απόφραξης εντέρου (παραλυτικός ειλεός) Αιµατολογικές διαταραχές Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (προσωρινά συµπτώµατα εγκεφαλικού επεισοδίου) Εάν πάσχετε από άνοια, εσείς ή ο φροντιστής συγγενής σας θα πρέπει να ενηµερώσει το γιατρό σας, εάν είχατε εµφανίσει στο παρελθόν, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σαν συνήθης προφύλαξη, αν είστε µεγαλύτερος/η των 65 ετών η αρτηριακή σας πίεση θα πρέπει να παρακολουθείται από το γιατρό σας. Το OLENXA δε συνιστάται για ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών. Λήψη άλλων φαρµάκων Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας µε OLENXA µπορείτε να λαµβάνετε άλλα φάρµακα, µόνο εάν ο γιατρός σας το υποδείξει. Ενδέχεται να αισθανθείτε υπνηλία εάν λαµβάνετε OLENXA σε συνδυασµό µε αντικαταθλιπτικά φάρµακα ή φάρµακα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση του άγχους ή για να σας βοηθήσουν να κοιµηθείτε (ηρεµιστικά). Θα πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας εάν λαµβάνετε φλουβοξαµίνη (ένα αντικαταθλιπτικό) ή σιπροφλοξασίνη (ένα αντιβιοτικό), καθώς ενδέχεται να χρειασθεί να αλλάξετε τη δόση σας OLENXA. Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα οποιαδήποτε άλλα φάρµακα, ακόµη και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Ιδιαίτερα, ενηµερώστε το γιατρό σας εάν λαµβάνετε φάρµακα για τη νόσο Parkinson. 2

3 Λήψη του OLENXA µε τροφές και ποτά Μην καταναλώσετε αλκοόλ εάν λαµβάνετε OLENXA διότι η ταυτόχρονη λήψη του OLENXA µε αλκοόλ είναι δυνατό να σας προκαλέσει υπνηλία. Κύηση και θηλασµός Ενηµερώστε το γιατρό σας εάν είστε, έχετε την υποψία ή σχεδιάζετε να µείνετε έγκυος. εν πρέπει να λαµβάνετε το φάρµακο αυτό κατά την κύηση εκτός εάν το έχει υποδείξει ο γιατρός σας. εν πρέπει να λαµβάνετε το φάρµακο αυτό κατά την περίοδο του θηλασµού καθώς µικρές ποσότητες του OLENXA µπορεί να απεκκρίνονται στο µητρικό γάλα. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Υπάρχει κίνδυνος εµφάνισης υπνηλίας όταν λαµβάνετε OLENXA. Σε περίπτωση εµφάνισης τέτοιου συµπτώµατος να αποφεύγετε την οδήγηση ή το χειρισµό εργαλείων ή µηχανών και να ενηµερώσετε το γιατρό σας. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του OLENXA Ασθενείς οι οποίοι δε δύνανται να λάβουν φαινυλαλανίνη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα OLENXA περιέχουν ασπαρτάµη, η οποία είναι µία πηγή φαινυλαλανίνης. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ασθενείς µε φαινυλκετονουρία. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ OLENXA Πάντοτε να παίρνετε το OLENXA αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας. Ο γιατρός θα σας ενηµερώσει πόσα δισκία OLENXA πρέπει να λαµβάνετε και για πόσο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να συνεχίσετε τη θεραπεία. Η ηµερήσια δόση του OLENXA είναι από 5 έως 20 mg. Να ενηµερώσετε το γιατρό σας σε περίπτωση που τα συµπτώµατα επανεµφανιστούν και να µη διακόψετε τη λήψη OLENXA, εάν δεν έχετε συµβουλευθεί το γιατρό σας. Τα δισκία OLENXA πρέπει να λαµβάνονται µία φορά ηµερησίως σύµφωνα µε την υπόδειξη του γιατρού σας. Προσπαθήστε να παίρνετε τα δισκία σας την ίδια ώρα κάθε µέρα. εν έχει καµία σηµασία εάν λαµβάνετε τα δισκία µε ή χωρίς φαγητό. Τα δισκία OLENXA προορίζονται για από του στόµατος χορήγηση. Τα δισκία OLENXA είναι εύθραυστα, για αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προσεκτικά. Να µην πιάνετε τα δισκία µε βρεγµένα χέρια διότι µπορεί να διαλυθούν. 1. Κρατήστε τον περιέκτη (blister) από τα άκρα του και διαχωρίστε µία κυψέλη του από το υπόλοιπο του περιέκτη σχίζοντας προσεκτικά κατά µήκος των διατρήσεων γύρω από την κυψέλη. 2. Προσεκτικά αφαιρέστε την οπίσθια όψη. 3. Βγάλτε το δισκίο, απαλά. 4. Τοποθετείστε το δισκίο στο στόµα σας. Το δισκίο θα διαλυθεί άµεσα, έτσι ώστε να είναι εύκολη η κατάποσή του. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το δισκίο σε ένα ποτήρι µε νερό, χυµό πορτοκάλι, χυµό µήλο, γάλα, ή καφέ και να το αναδεύσετε. Με ορισµένα υγρά, 3

4 στο µίγµα µπορεί να εµφανισθεί µεταβολή στο χρώµα και ίσως γίνει θολερό. Πιείτε το µίγµα αµέσως µετά τη διάλυση. Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση OLENXA από την κανονική Ασθενείς που έλαβαν µεγαλύτερη δόση OLENXA από την κανονική, παρουσίασαν τα ακόλουθα συµπτώµατα: γρήγορο καρδιακό ρυθµό, διέγερση/επιθετικότητα, διαταραχές στο λόγο, αφύσικες κινήσεις (ιδιαίτερα του προσώπου ή της γλώσσας) και µειωµένο επίπεδο συνείδησης. Άλλα συµπτώµατα ενδέχεται να είναι: έντονη σύγχυση, σπασµοί (επιληψία), κώµα, ένας συνδυασµός από πυρετό, γρηγορότερη αναπνοή, εφίδρωση, µυϊκή δυσκαµψία και ζάλη ή υπνηλία, αργός ρυθµός αναπνοής, εισρόφηση, αυξηµένη ή µειωµένη αρτηριακή πίεση, µη φυσιολογικός καρδιακός ρυθµός. Επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό σας ή το νοσοκοµείο. είξτε στο γιατρό σας το κουτί µε τα δισκία. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το OLENXA Εάν ξεχάσετε να λάβετε τα δισκία σας πάρτε τα αµέσως µόλις το θυµηθείτε. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το OLENXA Μη διακόπτετε τη θεραπευτική αγωγή σας απλά επειδή αισθάνεστε καλύτερα. Πρέπει να συνεχίσετε την αγωγή µε OLENXA για όσο χρονικό διάστηµα σας έχει καθορίσει ο γιατρός σας. Εάν σταµατήσετε απότοµα να παίρνετε το OLENXA, µπορεί να σας παρουσιασθούν συµπτώµατα όπως εφίδρωση, δυσκολία στον ύπνο, τρόµος, άγχος ή ναυτία και έµετος. Ο γιατρός σας µπορεί να σας προτείνει να µειώσετε τη δόση σας σταδιακά, πριν τη διακοπή της θεραπείας σας. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το OLENXA µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες: επηρεάζουν 1 χρήστη στους 10 Αύξηση σωµατικού βάρους Υπνηλία Αυξηµένα επίπεδα προλακτίνης του αίµατος Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες: επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 100 Μεταβολές στα επίπεδα ορισµένων κυττάρων αίµατος καθώς και λιπιδίων αίµατος Αύξηση στα επίπεδα σακχάρου του αίµατος και των ούρων Αυξηµένη αίσθηση πείνας Ζάλη Ανησυχία Τρόµος 4

5 Μυϊκή δυσκαµψία ή σπασµός (περιλαµβανοµένων των κινήσεων του µατιού) Προβλήµατα στην οµιλία Ασυνήθιστες κινήσεις (κυρίως του προσώπου ή της γλώσσας) υσκοιλιότητα Ξηροστοµία Εξάνθηµα Απώλεια δύναµης Υπερβολική κόπωση Κατακράτηση υγρών που οδηγεί σε πρήξιµο των χεριών, των αστραγάλων ή των ποδιών Στα αρχικά στάδια της θεραπείας, ορισµένοι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν ζάλη ή λιποθυµική τάση (µε επιβράδυνση του καρδιακού ρυθµού), ιδιαίτερα όταν σηκώνονται από το κρεβάτι ή το κάθισµα. Το σύµπτωµα αυτό συνήθως υποχωρεί µόνο του, αν όµως αυτό δε συµβεί ενηµερώστε το γιατρό σας. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες όπως µειωµένη γενετήσια ορµή στους άνδρες και στις γυναίκες ή στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες. Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες: επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους Επιβράδυνση στον καρδιακό ρυθµό Φωτοευαισθησία στο ηλιακό φως Ακράτεια ούρων Απώλεια µαλλιών Απουσία ή µείωση των περιόδων της εµµηνόρρυσης Αλλαγές στο στήθος των ανδρών και των γυναικών όπως µη φυσιολογική παραγωγή γάλακτος από τους µαστούς ή µη φυσιολογική αύξηση των µαστών Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες: η συχνότητά τους δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα. Αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. οίδηµα στο στόµα και στο λαιµό, κνησµός, εξάνθηµα) Εµφάνιση ή επιδείνωση του σακχαρώδη διαβήτη, που περιστασιακά έχει συσχετισθεί µε κετοξέωση (εµφάνιση κετονών στο αίµα και στα ούρα) ή κώµα Μειωµένη θερµοκρασία σώµατος Σπασµοί, που σχετίζονται µε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων (επιληψία) Συνδυασµός πυρετού, ταχύτερης αναπνοής, εφίδρωσης, µυϊκής δυσκαµψίας και αίσθηµα νύστας ή υπνηλία Μυϊκοί σπασµοί στα µάτια που προκαλούν περιστροφικές κινήσεις των µατιών Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθµός Αιφνίδιος ανεξήγητος θάνατος Θρόµβοι στο αίµα όπως θρόµβωση των εν τω βάθει φλεβών στα πόδια ή θρόµβοι αίµατος στους πνεύµονες Φλεγµονή του παγκρέατος, η οποία προκαλεί έντονο στοµαχικό πόνο, πυρετό και αδιαθεσία Ηπατική νόσος που εµφανίζεται ως κιτρίνισµα του δέρµατος και εµφάνιση άσπρων κηλίδων στο µάτι Μυϊκή νόσος που εµφανίζεται µε ανεξήγητα άλγη και πόνους υσκολία στην ούρηση Παρατεταµένη και/ή επώδυνη στύση 5

6 Οι ηλικιωµένοι ασθενείς µε άνοια που λαµβάνουν ολανζαπίνη ενδέχεται να εµφανίσουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, πνευµονία, ακράτεια ούρων, πτώσεις, υπερβολική κόπωση, οπτικές ψευδαισθήσεις, αύξηση της θερµοκρασίας σώµατος, ερυθρότητα δέρµατος, και να έχουν προβλήµατα µε το βάδισµα. Ορισµένες θανατηφόρες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη συγκεκριµένη οµάδα ασθενών. Σε ασθενείς µε νόσο Parkinson, το OLENXA ενδέχεται να επιδεινώσει τα συµπτώµατά τους. Σπάνια, γυναίκες που λαµβάνουν φάρµακα αυτής της κατηγορίας για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, άρχισαν να εκκρίνουν γάλα, έχασαν κάποιες περιόδους ή είχαν περίοδο σε µη τακτά χρονικά διαστήµατα. Εάν αυτές οι διαταραχές επιµένουν ενηµερώστε το γιατρό σας. Πολύ σπάνια νεογνά των οποίων οι µητέρες έλαβαν ολανζαπίνη στο τελευταίο στάδιο της εγκυµοσύνης (3 ο τρίµηνο) ενδέχεται να εµφανίσουν συµπτώµατα όπως τρόµο, µέτρια ή έντονη υπνηλία. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή φαρµακοποιό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ OLENXA Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείται το OLENXA µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Να φυλάσσεται το OLENXA στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία. Παρακαλείσθε να επιστρέφετε το φάρµακο που περίσσεψε στο φαρµακοποιό σας. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το OLENXA - Η δραστική ουσία είναι η ολανζαπίνη. Κάθε δισκίο διασπειρόµενο στο στόµα περιέχει 5 mg, 10 mg, 15 mg, ή 20 mg δραστικής ουσίας, ολανζαπίνης. Η περιεκτικότητα του προϊόντος OLENXA αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία (κουτί) του φαρµάκου. - Τα άλλα συστατικά είναι: Magnesium stearate, L-Methionine, Silica colloidal anhydrous, Hydroxypropyl cellulose, Crospovidone, Aspartame, Microcrystalline cellulose, Guar gum, Magnesium carbonate heavy, Orange flavour. Εµφάνιση του OLENXA και περιεχόµενο της συσκευασίας Tα OLENXA 5 mg, 10 mg, 15 mg και 20 mg είναι κίτρινου χρώµατος δισκία διασπειρόµενα στο στόµα. ισκία διασπειρόµενα στο στόµα είναι η τεχνική ονοµασία των δισκίων τα οποία διαλύονται απευθείας στη στοµατική κοιλότητα έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατάποσή τους. Τα δισκία OLENXA 5 mg, 10 mg, 15 mg και 20 mg διατίθενται σε χάρτινους περιέκτες (κουτιά) που περιέχουν 28 δισκία. Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6

7 Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας TARGET PHARMA LTD, Μενάνδρου 54, Αθήνα, Τηλ.: , Φαξ: , targetpharma.gr Παραγωγός Actavis hf., Reykjavikurvegi 76-78, P.O. Box 420, IS-220 Hafnarfjordur, Iceland. Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το παρόν φαρµακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας. 7

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Oλανζαπίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Oλανζαπίνη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2895701_02_04-01 DATE: 14-12-2012 NORPEN ORO ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Norpen Oro 5mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα Norpen Oro 10mg δισκία διασπειρόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ολανζαπίνη. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Ολανζαπίνη. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Olanzapine/Mylan Generics 5 mg ισκία Olanzapine/Mylan Generics 5 mg, 10 mg και 20 mg δισκία διασπειρόµενα στο στόµα Ολανζαπίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. QUETIAPINE/GENERICS 300 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Κουετιαπίνη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. QUETIAPINE/GENERICS 300 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Κουετιαπίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ QUETIAPINE/GENERICS 25 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία QUETIAPINE/GENERICS 100 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία QUETIAPINE/GENERICS 200 mg

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MIRTAZAPINE/GENERICS 30 mg & 45mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (μιρταζαπίνη) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Natibo 3 και 4 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Ρισπεριδόνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Natibo 3 και 4 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Ρισπεριδόνη NORMA HELLAS S.A. NATIBO VERSION: PIL-2814303_04-01 DATE: 07-10-2009 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Natibo 3 και 4 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Ρισπεριδόνη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Risperidone/Generics 3 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Ρισπεριδόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη Saxib επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gabapentin/Generics 300 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ NORMA HELLAS S.A. PROVICARD VERSION: PIL-2929301_02_03-02 DATE: 01-11-2013 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Provicard 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Provicard 20 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Amisulpride/Generics 100 mg δισκία & 400 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Amisulpride/Generics 100 mg δισκία & 400 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Amisulpride/Generics 100 mg δισκία & 400 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Αµισουλπρίδη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (25 mg+100 mg)/μικτή συσκευασία έναρξης θεραπείας 3 ημερών (25 mg+100 mg+200

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Seroquel XR 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Seroquel XR 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης quetiapine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ VENLAFAXINE / GENERICS 75 mg & 150 mg καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρά (βενλαφαξίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

Motofen ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Motofen ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ NORMA HELLAS S.A. MOTOFEN VERSION: PIL-2812401_02_03-04 DATE: 14-12-2012 Motofen ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Μιρταζαπίνη Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (25 mg+100 mg)/μικτή συσκευασία έναρξης θεραπείας 3 ημερών (25 mg+100 mg+200

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Alfuzosin/ Generics 10 mg δισκία παρατεταµένης αποδέσµευσης. ραστική ουσία: Αλφουζοσίνη υδροχλωρική

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Alfuzosin/ Generics 10 mg δισκία παρατεταµένης αποδέσµευσης. ραστική ουσία: Αλφουζοσίνη υδροχλωρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Alfuzosin/ Generics 10 mg δισκία παρατεταµένης αποδέσµευσης ραστική ουσία: Αλφουζοσίνη υδροχλωρική Για Άρρενες Ενήλικες ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης Γλικλαζίδη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη Target Pharma Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σερτραλίνη PIL_2815501,02_01 ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Enalapril Maleate / Generics 20mg ισκία

Enalapril Maleate / Generics 20mg ισκία ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Enalapril Maleate / Generics 20mg ισκία ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη)

MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Telmisartan / Mylan 40 mg & 80mg ισκία Tελµισαρτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ TOPIRAMATE/GENERICS 25 MG, 50 MG, 100 MG ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΙΣΚΙΑ Τοπιραµάτη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη AMLODIPINE/MYLAN GENERICS 5 MG & 10 MG (Αµλοδιπίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο Κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DONEPEZIL/GENERICS 5 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία DONEPEZIL/GENERICS 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (υδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ QUINAPRIL/GENERICS 20 mg, Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (κιναπρίλη υδροχλωρική) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

OXCARBAZEPINE/GENERICS

OXCARBAZEPINE/GENERICS Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη OXCARBAZEPINE/GENERICS 300/600 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (Οξυκαρβαζεπίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ESCITALOPRAM/GENERICS 10 mg & 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία οξαλική εσιταλοπράµη

ESCITALOPRAM/GENERICS 10 mg & 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία οξαλική εσιταλοπράµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ESCITALOPRAM/GENERICS 10 mg & 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία οξαλική εσιταλοπράµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα