Greek Young Cardiologists

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Greek Young Cardiologists"

Transcript

1 Greek Young Cardiologists Newsletter August

2 MY APPROACH to Selecting Cardiac Computed Tomography vs Cardiac Magnetic Resonance Imaging vs Echocardiography Raymond Y. Kwong MD, MPH Director, Cardiac Magnetic Resonance Imaging, Harvard Medical School Brigham and Women s Hospital, Boston Η προσέγγισή μου για την επιλογή: Καρδιακή Αξονική Τομογραφία vs Καρδιακή Μαγνητική Τομογραφία vs Echocardiography Raymond Γ. Kwong MD, MPH, July 07, 2014 Για την επιλογή υπερηχοκαρδιογράφημα, καρδιακή μαγνητική τομογραφία (CMR), ή καρδιακή αξονική τομογραφία (CCT) στη διαχείριση των καρδιακών παθήσεων, σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες είναι ό, τι πρέπει να απαντηθούν: συγκεκριμένες κλινικές ερωτήσεις, ποια τεχνική απεικόνισης είναι η πλέον κατάλληλη για να δώσει τις απαντήσεις, η κατάσταση του ασθενούς που μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστη ποιότητα απεικόνισης, αντενδείξεις για την μέθοδο απεικόνισης, και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης με βάση την επιλογή της μελέτης απεικόνισης. Τι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν: Η υπερηχοκαρδιογραφία, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς και η αξονική τομογραφία καρδιάς έχουν η καθεμιά μοναδικές δυνατότητες τεχνολογικές που καθορίζουν ποια/ες είναι η/οι ερώτηση /ιες απεικόνισης που μπορούν η καθεμιά τους να απαντήσουν καλύτερα. Η υπερηχοκαρδιογραφία έχει τα πλεονεκτήματα της εκτεταμένης κλινικής προσαρμογής, υψηλή χρονική ανάλυση (την ικανότητα να παγώσει την ταχεία καρδιακή κίνηση), και υψηλή φορητότητα, έτσι ώστε η απεικόνιση μπορεί να πραγματοποιηθεί και για τους πιο σοβαρά ασθενείς. Τόσο η διοισοφάγειος (ΤΕΕ) όσο και η διαθωρακική (TTE) ηχοκαρδιογράφια είναι κατάλληλη για ασθενείς οι οποίοι είναι αιμοδυναμικά ασταθής. Η CMR και CCT έχουν απεριόριστες δυνατότητες απεικόνισης και μπορούν να εκτιμήσουν και ογκομετρικά τις καρδιακές κοιλότητες. Χρησιμοποιώντας διάφορες ακολουθίες, η CMR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση της καρδιακής δομής και λειτουργίας δίνοντας και πολλαπλές πληροφορίες για φυσιολογικές παραμέτρους (π.χ., αιμάτωση, έμφραγμα, οίδημα, διήθηση με σίδηρο) εάν η σάρωση γίνει σε καθορισμένα επίπεδα και σε μία μόνο συνεδρία απεικόνισης. Η CT στεφανιαία αγγειογραφία (CTA) είναι σήμερα η καλύτερη μη επεμβατική τεχνική για την απεικόνιση στένωσης του αυλού των στεφανιαίων. Στην πλειονότητα των καρδιακών ασθενών για τους οποίους η εκτίμηση της καρδιακής δομής και λειτουργίας υποδεικνύονται, η ΤΤΕ θα πρέπει να είναι η πρώτη δοκιμή απεικόνισης. Σε ποσοστό έως 15% των TTEs όπου η ποιότητα της εικόνας είναι κακή λόγω κακού ακουστικού παραθύρου, η CMR πρέπει να θεωρείται ως εναλλακτική επιλογή. Παρομοίως, για τους ασθενείς που χρειάζονται αξιολόγηση της σοβαρότητας της βαλβιδικής στένωσης ή παλινδρόμησης, η ΤΤΕ με έγχρωμη απεικόνιση Doppler θα πρέπει να είναι η αρχική μέθοδος απεικόνισης. Ωστόσο, η CMR πρέπει να είναι η επόμενη επιλογή σε περίπτωση κακού ηχοκαρδιογραφικού παραθύρου ή εάν μια ακριβής ποσοτική μέτρηση του μεγέθους των

3 καρδιακών κοιλοτήτων είναι απαραίτητη για την περαιτέρω κατανόηση της σοβαρότητας της φόρτισης πίεσης / όγκου η οποία προέρχεται από την βαλβιδική δυσλειτουργία. Για τους ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια, η CMR παίζει ένα όλο και μεγαλύτερο συμπληρωματικό ρόλο στην ΤΤΕ. Μολονότι η ΤΤΕ παραμένει η πλέον κοινή αρχική εξέταση απεικόνισης για την εκτίμηση της καρδιακής δομής και λειτουργίας σε ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια, η CMR δίνει τη δυνατότητα μη επεμβατικής ανίχνευσης της συγκεκριμένης αιτίας της καρδιακής ανεπάρκειας. Η CMR μπορεί να εκτιμήσει αιμάτωση, διήθηση, έμφραγμα, οίδημα, και την περιεκτικότητα σε σίδηρο του μυοκαρδίου στην ίδια μελέτη. Αυτές οι δυνατότητες της CMR, βοηθούν το γιατρό να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το αν η ισχαιμία του μυοκαρδίου ή η επιβάρυνση από στεφανιαία νόσο είναι υπεύθυνα για την καρδιακή ανεπάρκεια, ή εάν υπάρχει μη ισχαιμικής αιτιολογίας καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτή η γνώση έχει αποδειχθεί πως βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της επεμβατικής αγγειογραφίας. Επιπλέον, σε ασθενείς με μη ισχαιμικής αιτιολογίας καρδιακή ανεπάρκεια, η καθυστερημένη πρόσληψη γαδολινίου μπορεί να προσφέρει μια ειδική διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας συμπεριλαμβανομένων των: αμυλοείδωση, σαρκοείδωση, υπερφόρτωση σιδήρου, ή μυοκαρδίτιδα. Η CTA έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία στην ανίχνευση στεφανιαίας στένωσης και μπορεί να είναι χρήσιμη στον αποκλεισμό της στεφανιαίας νόσου ως αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας σε ορισμένους ασθενείς (π.χ., νέοι ασθενείς με χαμηλό ρίσκο στεφανιαίου κινδύνου). Για την αξιολόγηση του προκάρδιου άλγους, η επιλογή του exercise stress ΤΤΕ είναι αποτελεσματικό εργαλείο, εάν ο ασθενής μπορεί να επιτύχει επαρκή άσκηση και δεν έχει περιορισμό στο ηχωκαρδιογραφικό παράθυρο. Σε ασθενείς που δεν μπορούν να εκτελέσουν την κατάλληλη δοκιμασία κοπώσεως ή που έχουν έναν περιορισμένο υπερηχοκαρδιογραφικό παράθυρο, η επιλογή του φαρμακολογικού stress με CMR και CCT είναι λογικές επιλογές. Οι περισσότερες φαρμακολογικές δοκιμασίες με CMR χρησιμοποιούν αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες για την εκτίμηση των ελλειμάτων αιμάτωσης, ως αποτέλεσμα της στένωσης των στεφανιαίων. Η stress CMR συλλαμβάνει την έκταση των δύο ελλειμμάτων αιμάτωσης τόσο της υποάρεδευσης λόγω stress, όσο και το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Επιπλέον, η stress CMR μπορεί να εκτιμήσει το μέγεθος της έκτασης της ισχαιμίας του μυοκαρδίου με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό, τι το stress ΤΤΕ. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να είναι επιθυμητό σε επιλεγμένους ασθενείς με μέτρια έως υψηλή πιθανότητα της νόσου, όταν ακριβείς εκτιμήσεις της ισχαιμίας / εμφράγματος μπορούν να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις προς την επεμβατική στεφανιαία επέμβαση. Η CCT φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική σε ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα της νόσου ή όταν υπάρχει ένα διφορούμενο αποτέλεσμα από το σπινθηρογράφημα. Σε μια μειοψηφία των κέντρων, η έγχυση δοβουταμίνης έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του στρες CMR για την απεικόνιση της παθολογικής κίνησης των τοιχωμάτων που προκύπτει λόγω της ισχαιμίας, που προκαλείται από την ινότροπη δοκιμασία. Σε ασθενείς με περιορισμένο ηχοκαρδιογραφικό ακουστικό παράθυρο, η χρήση δοβουταμίνης σε stress CMR έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο ακριβής από την χρήση της δοβουταμίνης στην ηχοκαρδιογραφία. Σε ασθενείς με οξύ πόνο στο στήθος ή με υποψία ανευρύσματος αορτής, η ΤΕΕ είναι το προτιμώμενο εργαλείο (vs με επόμενη καλύτερη επιλογή την CCT), διότι παρέχει άμεση πρόσβαση στον ασθενή, ο οποίο πιθανόν να χρήζει άμεσης θεραπείας σε πιθανή αιμοδυναμική κατάρριψη. Συνθήκες που οδηγούν στη μη βέλτιστη ποιότητα απεικόνισης: Εκτός από τον σωματότυπο του ασθενούς που επηρεάζει το ακουστικό παράθυρο στην ΤΤΕ, θα πρέπει να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την περιορισμένη ποιότητα απεικόνισης. Συχνές έκτακτες κοιλιακές συστολές επηρεάζουν την ποιότητα και των της CMR

4 και της CCT, αλλά μπορούν να ελεγχθούν με τη χορήγηση μιας μικρής δόσης ενδοφλέβιας ατροπίνης ή βήτα αποκλειστή κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η CMR και CCT απεικόνιση των ασθενών που δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αναπνοής σχεδόν πάντα οδηγούν στη μη βέλτιστη ποιότητα. Αντενδείξεις για την απεικόνιση: Η CTA και, στις περισσότερες περιπτώσεις, η CCT περιλαμβάνουν τη χρήση σκιαγραφικών, η οποία αντενδείκνυται σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Η χορήγηση του γαδολινίου σε CMR αντίθεσης αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (egfr <30 ml/min/1.73 m2), λόγω της ανάπτυξης μιας κατάστασης απειλητική για τη ζωή γνωστή ως νεφρογενής συστηματική ίνωση. Η χρήση των παραγόντων αντίθεσης με βάση το γαδολίνιο σε ασθενείς με ήπια νεφρική δυσλειτουργία (egfr, ml/min/1.73 m 2 ) απαιτεί τη μείωση της δόσης. Από το 2008, όταν η προσαρμογή των δόσεων των παραγόντων αντίθεσης έγινε σύμφωνα με το egfr, η συχνότητα εμφάνισης νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης ήταν εξαιρετικά σπάνια σε όλο τον κόσμο. Κόστος της υγειονομικής περίθαλψης: Η CMR είναι πιο δαπανηρή από ό, τι η CCT, και η CCΤ είναι πιο δαπανηρή από ό, τι η ΤΤΕ. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα χρειαστεί απεικόνιση με πολλαπλές μεθόδους ή θα χρειαστεί μια επεμβατική δαπανηρή μέθοδος, η χρήση της CMR και CCT είναι οικονομικά δικαιολογημένη. MY APPROACH to aortic stenosis Maurice E Sarano Department of Cardiology Mayo Clinic, Rochester Minnesota Άνδρας 75 ετών προσέρχεται για εκτίμηση συστολικού φυσήματος. Ισχυρίζεται ότι δεν έχει συμπτώματα. Από την φυσική εξέταση δεν προκύπτουν σημαντικά ευρήματα παρά ένα μεσοσυστολικό φύσημα 3/6 με διατηρημένο δεύτερο τόνο (S2), κορυφαίο τέταρτο τόνο (S4), καρωτιδικές σφύξεις δύσκολο να διακρίνουμε, χωρίς προφανή ένδειξη καρδιακής ανεπάρκειας, και αρτηριακή πίεση 150/70 mmhg. Η Doppler υπερηχοκαρδιογραφία αποκαλύπτει μια πεπαχυμένη αορτική βαλβίδα με περιορισμένη διαάνοιξη, μέση κλίση πίεσης 38 mmhg, μέγιστη ταχύτητα 3,8 m / s, περιοχή αορτικής βαλβίδας 0,87 cm 2. Τι πρέπει να γίνει για αυτή την αορτική στένωση (AS) και τι μπορεί να μας καθοδηγήσει στη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων αποφάσεων; Οι πληροφορίες που συλλέγχθηκαν / αναλύθηκαν περιγράφονται παρακάτω. Σοβαρότητα αορτικής στένωσης: Τα στοιχεία της κλινικής εξέτασης είναι σπάνια πειστικά και στον συγκεκριμένο ασθενή (ένταση του φυσήματος, S2, S4) δεν ήταν καθοριστικά. Η Doppler υπερηχοκαρδιογραφία είναι ο στυλοβάτης της διάγνωσης, αλλά εδώ τα κριτήρια είναι αντικρουόμενα, με κλίση <40 mmhg (ταχύτητα και <4 m / s) ενώ η περιοχή της βαλβίδας είναι <1,0 cm2. Αυτή η ασυμφωνία των ευρημάτων (κλίση πίεσης υπέρ μέτριου

5 βαθμού AS, περιοχή της βαλβίδας υπέρ σοβαρού βαθμού AS) είναι συχνή, και συναντάται μέχρι και στα δύο τρίτα των ασθενών με στένωση αορτής. Η πρόγνωση τέτοιων περιπτώσεων μπορεί να είναι πτωχή παρά τη χαμηλή κλίση, επομένως πρέπει να αποδειχθεί αν η AS είναι σοβαρή ή όχι με πρόσθετες δοκιμές. Εάν η λειτουργία της αριστεράς κοιλίας είναι εππηρεασμένη, η ηχοκαρδιογραφία με δοβουταμίνη μπορεί να αποκαλύψει αποθεματικό συστολής και να εμφανίσει υψηλότερη κλίση πίεσης με το στρες, ωστόσο η χρήση της ηχοκαρδιογραφίας με δοβουταμίνη σπάνια είναι αποδεικτική. Μια επιλογή που αναπτύχθηκε πρόσφατα είναι η μέτρηση του φορτίου ς ασβεστοποίησης της αορτικής βαλβίδας με αξονική τομογραφία (CT), το οποίο μπορεί να αναλυθεί εύκολα και δεν απαιτεί αντίθεση. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασθενής είχε ένα σκορ ασβεστίου του 2000 ΑΕ, το οποίο σε σχέση με το μέγεθος του δακτυλίου (σκορ /περιοχή δακτυλίου) ως πυκνότητα του ασβεστίου, ήταν 530 AU/cm 2 (> 490 AU/cm 2 είναι σοβαρή ασβεστοποίηση). Γιατί, σε σοβαρή ασβεστοποίηση αορτικής βαλβίδας είναι η μικρή η κλίση πίεσης; Αυτό μπορεί να οφείλεται στη χαμηλή ροή, παρά το φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας(ef) (σπάνια) ή περισσότερο πιθανόν σε μειωμένη συμμόρφωση της αορτικής βαλβίδας το οποίο αποκαλύπτεται απο την υψηλή περιφερική πίεση του αίματος. Κάποιος θα μπορούσε να κάνει καθετηριασμό για τη μέτρηση των κλίσεων κατά τη διάρκεια της έγχυσης νιτροπρωσσίκου (χαμηλότερη πίεση, βελτίωση της συμμόρφωσης) για να αυξήσει την κλίση πάνω από 40 mmhg. Έχουμε πλέον αποδείξει ότι ο ασθενής έχει σοβαρή αποτιτάνωση της αορτικής βαλβίδας. Ποιο είναι το επόμενο; Επιπτώσεις / αντικειμενική δείκτες του αποτελέσματος: οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν δύο συνέπειες της AS: συμπτώματα και ασυμπτωματική επίπτωση στην LV (κλάσμα εξώθησης <50%). Το τελευταίο είναι σπάνιο και δύσκολο να ερμηνευθεί (θα πρέπει ένα κλάσμα εξώθησης < 40% λόγω στεφανιαίας νόσου να οδηγήσει στην αντικατάσταση της βαλβίδας). Τα συμπτώματα είναι πολύτιμα για τη διάγνωση σε νέους ασθενείς αλλά, σε ηλικιωμένους, με περιορισμένη δραστηριότητα ή η κινητικότητα μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς ασυμπτωματική κατάσταση.η περιορισμένη δραστηριότητα ή ακόμη και η παρουσία συμπτωματολογίας μπορεί να οφείλεται σε συννοσηρότητα (π.χ., χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αναιμία), με αποτέλεσμα η αξιολόγηση της συμπτωματικής κατάστασης και η ερμηνεία της να αποτελεί πρόκληση. Η δοκιμασία κοπώσεως είναι ασφαλής μέθοδος και μπορεί να αποκαλύψει σημαντικούς περιορισμούς (ιδιαίτερα όταν μετράται με την κατανάλωση O2), αλλά οι μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς έχουν συχνά περιορισμούς, ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα (χωλότητα, εγκεφαλικό επεισόδιο, νευροπάθεια ή κακή ισορροπία, αναιμία) που κάνουν την άσκηση δύσκολη. Άλλα στόχοι, δείκτες κακής πρόγνωσης είναι χρήσιμοι, συμπεριλαμβανομένων των εξής: κριτική AS (μέση κλίση> 50 mmhg, Περιοχή της βαλβίδας <0,75 cm2), σοβαρή πυκνότητα ασβεστοποίησης (> 490 AU/cm 2 στους άνδρες, > 200 AU/cm 2 στις γυναίκες), πνευμονική υπέρταση> 50 mmhg, και τέλος αυξημένη C-terminal BNP (οι υψηλότερες τιμές είναι χειρότερες). Άλλοι δείκτες προς το παρόν διερευνώνται. Ο ασθενής μας έχει σοβαρό περιορισμό λόγω της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος, ακυρώνοντας την αξιολόγηση των συμπτωμάτων και τον έλεγχο της άσκησης. Το κλάσμα εξώθησης είναι 52%, και η AS δεν είναι κριτική. Ωστόσο, το BNP είναι 800 pg / ml-περισσότερο από τέσσερις φορές της φυσιολογικής τιμής, υπάρχει σοβαρή αποτιτάνωση της βαλβίδας, και η πνευμονική πίεση είναι 52 mmhg με απουσία προφανούς άλλης αιτίας. Ως εκ τούτου, παρά την «απουσία των συμπτωμάτων», υπάρχουν ανησυχητικοί δείκτες που δικαιολογούν το να εξετάσουμε το ενδεχόμενο επέμβασης.

6 Εκτίμηση της συννοσηρότητας: Αυτό συνεπάγεται στην αξιολόγηση των εμπλεκόμενων συνθηκών και των συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού, όπως είναι η ευπάθεια. Ο στόχος είναι να εκτιμηθεί ο κίνδυνος της επέμβασης και το δυνητικό όφελος που θα προέρθει από αυτή. Εργαλεία για την αξιολόγηση (π.χ., STS SCORE) είναι ατελή. Καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν κακή έκβαση μιας παρέμβασης, όπως η χρόνια νεφρική νόσος, η γνωστική δυσλειτουργία, καθώς και η ευπάθεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Άλλες συνθήκες μπορούν να μειώσουν ή να εξαλείψουν το όφελος της παρέμβασης (σοβαρή ΧΑΠ, προχωρημένος καρκίνος, ή αιματολογικά νοσήματα) είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση. Στη δική μας περίπτωση, ο ασθενής έχει καλή κατάσταση μυικού συστήματος και δέρματος, εξαιρετική μνήμη, είναι διανοητικά προσανατολισμένος, και δεν έχει καμία σημαντική συννοσηρότητα εκτός από διαβήτη τύπου 2 και μέτρια παχυσαρκία. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος του για θνητότητα είναι χαμηλός (<2%), και θεωρείται κατάλληλος για την επέμβαση. Η επιθυμία του ασθενούς: Εάν η κλινική κατάσταση δεν είναι κρίσιμη, η επιθυμία του ασθενούς διαφωτίζεται με στοιχεία που παρέχονται από τον ιατρό. Θα του εξηγήσω τον χαμηλό, αλλά απρόβλεπτο κινδύνο της επέμβασης, πράγμα που σημαίνει ότι ο θάνατος είναι σπάνιος, αλλά πιο ανησυχητικός είναι ο κίνδυνος για εγκεφαλικό επεισόδιο ή παρατεταμένη νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα εξηγήσω επίσης το γεγονός ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών, η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας έχει σαν αποτέλεσμα την επιστροφή στην πρότερη κατάσταση, δίνοντας τη δυνατότητα για χρόνια καλής ζωής, αλλά επίσης πως μπορεί να παρουσιάσει τις επιπλοκές που μπορεί να μην οδηγήσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ο ασθενής μας εξέφρασε πως ήθελε να προχωρήσει. Προσέγγιση στην αορτική βαλβίδα: Οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου θεωρούνται κατάλληλοι για χειρουργική αντικατάσταση βαλβίδας (AVR), ενώ οι ασθενείς μεσαίου και υψηλού κινδύνου είναι υποψήφιοι για διαδερμική AVR (TAVR). Η TAVR ενδείκνυται επίσης εάν η AVR είναι εχθρική (πορσελανοειδής αορτή, στεφανιαίο μόσχευμα σε μια επικίνδυνη θέση). Η TAVR απαιτεί ένα κατάλληλο μέγεθος στομίου και μπορεί να γίνει μέσω της διαμηριαίας προσέγγισης, εάν τα αγγεία είναι κατάλληλα ή, λιγότερο συχνά, μέσω της transapical, transaortic ή transaxillary προσέγγισης. Ως εκ τούτου, η εκτίμηση για TAVR απαιτεί τον καθορισμό με CT αγγειογραφία του μεγέθους του χώρου εκροής της LV, το μέγεθος της αορτής, και των περιφερικών αγγείων. Ο ασθενής μας δεν είχε κανένα πρόβλημα για AVR και το πλάνο περιελάμβανε την χρήση περιορισμένης στερνοτομής. Σχετικές συνθήκες: Περίπου 50% των ασθενών με AS απαιτούν επαναγγείωση λόγω αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου. Η στεφανιαία αγγειογραφία γίνεται το πρωί της επέμβασης, εάν η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική και ο ασθενής μεταφέρεται στο χειρουργείο από το εργαστήριο καθετηριασμού. Η διαδερμική επέμβαση εκτελείται πριν την TAVR αν στεφανιαία απόφραξη είναι παρούσα και η TAVR γίνεται αργότερα. Σπάνια, το υπερηχοκαρδιογράφημα (προεγχειρητικό και διεγχειρητικό) αποκαλύπτει μια άλλη βαλβιδική πάθηση που χρειάζεται διόρθωση, ως επί το πλείστον μιτροειδούς ή τριγλώχινας βαλβίδας. Στον ασθενή μας, η απουσία της στεφανιαίας νόσου και άλλης βαλβιδοπάθειας οδήγησε μεμονομένη AVR χρησιμοποιώντας μία βαλβίδα ιστού. Ο ασθενής πήρε εξιτήριο για το σπίτι την 4 ημέρα, με ένα ραντεβού με την πρωτοβάθμια φροντίδα για την αποκατάσταση του.

7 MY APPROACH to Wolff-Parkinson-White Syndrome John K Triedman Department of Pediatric Cardiology, Boston Children's Hospital Οι ασθενείς με Wolff-Parkinson-White syndrome (WPW) συνήθως παρουσιάζονται με συμπτωματική ταχυκαρδία και σπανιότερα με συγκοπή ή καρδιακή ανακοπή. Στην εποχή της παρακολούθησης με ECG, μια μεγάλη ομάδα ασθενών έχουν τη διάγνωση του ventricular preexcitation ( ασυμπτωματικό σύνδρομο WPW ). Ολοι οι WPW ασθενείς έχουν χαμηλό κίνδυνο για αιφνίδιο θάνατο όπως εκτιμάται είναι περίπου 1/1000 ασθενείς/χρόνο. Οι στόχοι της έγκαιρης διάγνωσης και της θεραπείας του WPW είναι να προλάβουν τον αιφνίδιο θάνατο καθώς επίσης να επιτραπεί στους ασθενείς η συμμετοχή σε δραστηριότητες χωρίς περιορισμό. Παρά τα πολλαπλά χαρακτηριστικά του συνδρόμου, ο WPW πληθυσμός είναι ετερογενής ως προς τα κλινικά χαρακτηριστικά αλλά και τους στόχους της θεραπείας. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι γιατροί απευθύνονται στον κίνδυνο αιφνιδίου θανάτου, οι προτεραιότητες του κάθε ασθενούς αλλά και της οικογένειας τους μπορεί να είναι διαφορετικές και αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν. Το σύνδρομο WPW μπορεί να θεραπευτεί με καυτηριασμό του πλεονάζοντος δεματίου (accessory pathway AP). Ένα μονιμο και πετυχημένο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται σε 90% ασθενών, με κίνδυνο επιπλοκών 1%. Οι περισσότεροι ασθενείς με WPW διαδράμουν μια υγιή ζωή και έχουν αντοχή σε δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της θεραπείας ως προς την πλήρη θεραπεία και αποφυγή σνέων συμβαμάτων WPW, μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανατομική περιοχή στην οποία βρίσκεται το συμπληρωματικό δεμάτιο. Η διαφορετική ανατομία μπορεί να επηρεάσει την κλινική κρίση. Χρειάζεται όντως ο ασθενής τον καυτηριασμό; Ποιες οι πιθανές επιπλοκές και ποιο το δεμάτιο-στόχος για πλήρη θεραπεία του ασθενούς; Ποια θα είναι η περισσότερο ασφαλής και πιο αποτελεσματική τεχνική για καυτηριασμό; Ο κίνδυνος αιφνιδίου θανάτου στο WPW εξαρτάται από την περίοδο αντίστασης στο συμπληρωματικό δεμάτιο (refractory period of the AP - APERP). Παρά το γεγονός ότι λείπουν μελέτες με σαφή δεδομένα, οι ασθενείς έχουν χαμηλό κίνδυνι για αιφνίδιο θάνατο αν η προδιέγερση είναι διακεκομμένη, ή αν εξαφανίζεται σε υψηλή καρδιακή συχνότητα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Σε απουσία των συμπτωμάτων, οι ασθενείς δεν χρειάζονται περαιτέρω ηλεκτροφυσιολογική εκτίμηση. Προσωπικά, πραγματοποιώ ηλεκτροφυσιολογική μελέτη σε ασθενείς με εμμένουσα προδιέγερση ή συμπτώματα, για να προσδιορίσω τον κίνδυνο και κατόπιν να αξιολογήσω την ανάγκη για καυτηριασμό. Οι ασθενείς με βραχύ APERP, όπως εκετιμάται από την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, πρέπει να υπόκεινται σε καυτηριασμό. Τι σημαίνει βραχύ APERP? το όριο είναι αβέβαιο καθώς δεδομένα σε θανατηφόρα συμβάματα επί WPW είναι διάσπαρτα και οι πληροφορίες πάρθηκαν πριν δεκαετίες. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ασθενείς με APERP <300 ms και όλοι οι ασθενείς με APERP <250 ms πρέπει να υπόκεινται σε καυτηριασμό. Επιπρόσθετα η χρήση της ισοπρεναλίνης ελαττώνει τον εκτιμούμενο APERP κατά ms, παρόλα αυτά ο ρόλος στην εκτίμηση κινδύνου για WPW δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος. Ως προς την ανατομική κατανομή, σε παιδιά και νεογέννητα τα οποία έχουν μια μικρή καρδιά και μερικώς ανεπτυγμένο μυοκάρδιο, καθώς και οι ασθενείς με δεμάτια πιο κοντά ανατομικά στο γλεβόκοσβο, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε καυτηριασμό. Σε ασθενείς με προσθιο-τοιχωματικό

8 δεμάτιο και ένδειξη για καυτηριασμό, συνήθως χρησιμοποιώ κρυο-καυτηριασμό (cryoablation). Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η μέθοδος αυτή έχει μικρότερο κίνδυνο για τραυματισμό του φλεβοκόμβου και είναι πιθανόν να έχουμε άμεσα και επιτυχή αποτελέσματα. Το μειονέκτημα είναι ότι το ποσοστό συμβαμάτων είναι λίγο υψηλότερο μετά από κρυο-καυτηριασμό. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και σε αυτους με δεμάτιο το οποίο ανατομικά έχει μικρό κίνδυνο, όπως στην προεξοχή του στεφανιαίου κόλπου (στην επικαρδιακή στεφανιαία αρτηρία σε μικρότερους ασθενείς) ή στον μιτροειδικό δακτύλιο (ανάγκη για δια-τοιχωματική παρακέντηση) μπορεί επίσης να επηρεάσουν την κρίση μου για καυτηριασμό. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, πρέπει απαραίτητα να γίνεται ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και έτσι ένα ποσοστό 10% δεν χρειάζεται καυτηριασμό. Το αποτέλεσμα του καυτηριασμού του WPW αξιολογείται μήνες μετά τον καυτηριασμό. Η πιθανότητα συμβαμάτων αγγίζει ένα ποσοστό 6-10% και ποικίλει ανάλογα με την ανατομία του δεματίου. Επιτυχία είναι η μη αναπαραγωγή συμπτωμάτων και η συμμετοχή του ασθενούς σε έντονη σωματική δραστηριότητα όπως ο αθλητισμός. Cardiac Magnetic Resonance Evaluation of Left Ventricular Remodeling Distribution in Cardiac Amyloidosis [E Pozo et all, Heart 2014 Jul 10;(EPub Ahead of Print)] ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός Καρδιακή αμυλοείδωση (CA) σχετίζεται με τυπικά μορφολογικά χαρακτηριστικά στο υπερηχοκαρδιογράφημα, συμπεριλαμβανομένης της ομόκεντρης υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας LV. Η καρδιακή μαγνητική τομογραφία (CMR) μπορεί να απεικονίσει με ακρίβεια την ανατομία σε διάφορες καρδιοπάθειες. Στόχος μας ήταν να περιγράψουμε τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και την αναδιαμόρφωση στην καρδιακή αμυλοείδωση με χρήση CMR, και να καθορίσουμε τη διαγνωστική τους ακρίβεια, όπως και να μελετήσουμε την αξία των παραδοσιακών διαγνωστικών κριτηρίων που απορρέουν από το υπερηχοκαρδιογράφημα και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Μέθοδοι Αξιολογήθηκαν οι μελέτες με CMR ασθενών με πιθανή CA. Η διάγνωση της CA τέθηκε με την παρουσία μιας θετικής καρδιακής βιοψία ή / και ένα τυπικό μοτίβο μυοκαρδιακής καθυστερημένης πρόσληψης γαδολινίου. Οι μορφολογικές παραμέτροι ελήφθησαν από τις συνήθεις ακολουθίες. Προσδιορίστηκαν η παρουσία και η κατανομή της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας( LVH), το σχετικό πάχος των τοιχώματων (RWT) και η αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας.

9 Αποτελέσματα Συμπεριλήφθηκαν 130 ασθενείς (92 άνδρες (70,8%), ηλικίας 64 ± 13 ετών). Καρδιακή αμυλοείδωση διαγνώστηκε σε 51 (39,2%). Οι ασθενείς με καρδιακή αμυλοείδωση είχαν αυξημένο πάχος τοιχώματος και δείκτη μάζας της αριστερής κοιλίας. Ένα πρότυπο αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας διαφορετικό από την συγκεντρικού τύπου υπερτροφία βρέθηκε στο 42% των ασθενών με καρδιακή αμυλοείδωση, και ασύμμετρη υπερτροφία αριστερής κοιλίας παρατηρήθηκε σε 68,6%. Ένα μοντέλο που συμπεριλαμβανε το πάχος των τοιχώματων, την ασύμμετρη υπερτροφία αριστερής κοιλίας και τον δείκτη μάζας της αριστερής κοιλίας (LVMI) έδειξε διαγνωστική ακρίβεια 88%, ευαισθησία 67% και ειδικότητα 86% για την ανίχνευση καρδιακής αμυλοειδωσης. Τα κλασικά διαγνωστικά κριτήρια για την καρδιακή αμυλοειδωση έδειξαν υψηλή εξειδίκευση, αλλά φτωχή ευαισθησία. Συμπεράσματα Η ασύμμετρη LVH και η μη συγκεντρική αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας είναι κοινά σε καρδιακή αμυλοείδωση. Ο αυξημένος δείκτης μάζας της ΑΚ, το αυξημένο πάχος τοιχωμάτων και η ασύμμετρη υπερτροφία της αριστερής κοιλίας συνδέονται ανεξάρτητα με τη διάγνωση. Τα κλασικά διαγνωστικά κριτήρια παρουσιάζουν φτωχή ευαισθησία. TAKE-HOME MESSAGE Αυτή η αναδρομική μελέτη συμπεριέλαβε 130 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε καρδιακή μαγνητική τομογραφία (CMR) για να αξιολογηθούν για πιθανή καρδιακή αμυλοείδωση (CA). Η χρήση κλασικών διαγνωστικών κριτηρίων για τη διάγνωση της καρδιακής αμυλοείδωσης, τα οποία είναι το σχετικό πάχος τοιχώματος, η ασύμμετρη υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, ο δείκτης μάζας της αριστερής κοιλίας, οδήγησε σε διαγνωστική ακρίβεια στο 88%, η ευαισθησία ήταν 67%, και η ειδικότητα ήταν 86%. Η CMR αποκαλύπτει διαφορετικά πρότυπα της αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας σε καρδιακή αμυλοείδωση, η οποία μπορεί να εξηγήσει γιατί τα καλσικά διαγνωστικά κριτήρια είχαν κακή ευαισθησία. Έτσι, η απουσία ενός θετικού αποτελέσματος με βάση τα κλασικά διαγνωστικά κριτήρια δεν μπορεί να αποκλείσει με αξιοπιστία την διάγνωση της καρδιακής αμυλοείδωσης και μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

10 Preclinical Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Metabolic Syndrome [N Ayalon et all, Am J Cardiol 2014 Jul 01;(EPub Ahead of Print)] ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) συνήθως συνδέεται με διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας (LV) και υπερτροφία αυτής. Επιδιώξαμε να εξετάσουμε την ύπαρξη διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας ανεξάρτητα από την παρουσία υπερτροφίας αυτής στο μεταβολικό σύνδρομο. Στη μελέτη συμμετείχαν 90 ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο και χωρίς καρδιαγγειακή νόσο (μέση ηλικία 46 έτη, και 78% αυτών γυναίκες) και 26 μάρτυρες (χωρίς παράγοντες κινδύνου για μεταβολικό σύνδρομο ( μέση ηλικία 43 έτη, το 65% αυτών ήταν γυναίκες). Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε υπερηχοκαρδιογράφημα με χρήση απεικόνισης ιστικού Doppler. Στην ανάλυση σε συσχέτιση με την ηλικία και το φύλο, το μεταβολικό σύνδρομο συσχετίστηκε με μεγαλύτερη διάμετρο αριστερού κόλπου (LA), μεγαλύτερη μάζα αριστερής κοιλίας (LV), μικρότερο λόγο E / A, και χαμηλότερη μέση τιμή του e (P <0.001 για όλους). Αυτοί οι συσχετισμοί παρέμειναν σημαντικοί μετά από περαιτέρω προσαρμογή με την αρτηριακή πίεση, τη χρήση αντι-υπερτασικών φαρμάκων, και το δείκτη μάζας σώματος. Η συσχέτιση της μάζας της αριστερής κοιλίας με την παρουσία μεταβολικού συνδρόμου οδήγησε στα εξής συμπεράσματα: το μεταβολικό σύνδρομο παρέμεινε ανεξάρτητος παράγοντας, σχετίζεται με υψηλότερη διαμέτρο αριστερού κόλπου( LA), χαμηλότερο λόγο Ε / Α και χαμηλότερη μέση τιμή e (P 0,01 για όλα). Συγκεκριμένα, τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο είχαν 1,8 cm / s χαμηλότερο μέσο e σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (P = 0.01). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι διαφορές στη μέση τιμή e μεταξύ εκείνων με και χωρίς μεταβολικό σύνδρομο ήταν πιο έντονη στις νεώτερες ηλικίες (P αλληλεπίδρασης = 0,003). Εν κατακλείδι, το μεταβολικό σύνδρομο συνδέθηκε με την παρουσία προκλινικής διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας ανεξάρτητα της μάζας της αριστερής κοιλίας, όπως φαίνεται από τις υψηλότερες διάμετρους του αριστερού κόλπου, τον μικρότερο λόγο Ε / Α, και τη μικρότερη μέση τιμή του e. Αυτό υποδηλώνει ότι το μεταβολικό σύνδρομο μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της διαστολικής δυσλειτουργίας μέσω μηχανισμών ανεξάρτητων από αυτόν της υπερτροφίας. Η διαφορά στη διαστολική λειτουργία ήταν πιο έντονη στις νεώτερες ηλικίες, υπογραμμίζοντας τη δυναμική σημασία της έγκαιρης τροποποίησης των παραγόντων κινδύνου και τις στρατηγικές πρόληψης του μεταβολικού συνδρόμου. TAKE-HOME MESSAGE Σε 90 διαδοχικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο και χωρίς καρδιαγγειακή νόσο και 26 μάρτυρες, το μεταβολικό σύνδρομο συσχετίστηκε με την αυξημένη διάμετρο αριστερού κόλπου, τον μικρότερο λόγο Ε / Α, και την κατώτερη μέση τιμή e. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το μεταβολικό σύνδρομο επηρεάζει την ανάπτυξη της διαστολικής δυσλειτουργίας, η οποία είναι πιο έντονη στις νεώτερες ηλικίες.

11 Unique Predictors of Mortality in Patients With Pulmonary Arterial Hypertension Associated With Systemic Sclerosis in the Reveal Registry [L Chung et all, Chest 2014 Jul 03;(EPub Ahead of Print),] ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός Οι ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση που σχετίζεται με συστηματική σκλήρυνση (SSC-APAH) παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από ό, τι σε ασθενείς με ιδιοπαθή νόσο και ασθενείς με χρόνια νοσήματα του συνδετικού ιστού (CTD-APAH). Επιδιώξαμε να προσδιορίσουμε μοναδικούς προάγγελους της θνησιμότητας που σχετίζονται με την SSc-APAH στον πληθυσμό ασθενών με νοσήματα του συνδετικού ιστού (CTD-APAH). Μέθοδοι Το μητρώο καταγραφής για την πρώιμη και μακροχρόνια διαχείρηση ασθενών με PAH (REVEAL), είναι μια πολυκεντρική, προοπτική καταγραφή των ασθενών στις ΗΠΑ, με παλαιότερη και πρόσφατη διάγνωση (ένταξη εντός 90 ημερών από τον διαγνωστικό καθετηριασμό της καρδιάς) ΠΑΥ. Η μελέτη επιβίωσης (Cox models) αξιολόγησε όλους τους υποψήφιους προγνωστικούς δείκτες της θνησιμότητας που είχαν διαπιστωθεί στο συνολικό πληθυσμό του μητρώου καταγραφής (REVEAL) για τον εντοπισμό σημαντικών προγνωστικών παραγόντων θνησιμότητας στην ομάδα με SSc-APAH (n = 500) σε σύγκριση με την ομάδα με non -SSc CTD-APAH (n = 304). Αποτελέσματα Η τριετής επιβίωση σε ασθενείς με παλαιότερη και πρόσφατη διάγνωση στην ομάδα των ασθενών με SSc-APAH ήταν 61,4 ± 2,7% και 51,2 ± 4,0%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 80,9 ± 2,7% και 76,4 ± 4,6%, αντίστοιχα, στην ομάδα ασθενών με non-ssc-ctd-apah (P <.001). Σύμφωνα με την πολυπαραγοντική ανάλυση, οι άνδρες ηλικίας> 60 ετών, η συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) 110 mmhg, η 6λεπτη δοκιμασία βάδισης (6MWD) <165 m, η αύξηση της μέσης πίεση του δεξιού κόλπου (mrap)> 20 mmhg μέσα σε 1 χρόνο, και οι πνευμονικές αγγειακές αντίστασεις (PVR)> 32 WU, παρέμειναν μοναδικοί προάγγελοι της θνησιμότητας στην ομάδα SSc-APAH. Η 6MWD 440 m ήταν προστατευτικό σημείο στην ομάδα non -SSc CTD- APAH, αλλά όχι στην ομάδα SSc-APAH. Συμπεράσματα Οι ασθενείς με SSc-APAH έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σχέση με τους ασθενείς με non-ssc-ctd-apah. Ο εντοπισμός των ασθενών SSc-APAH που βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο θανάτου, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων ανδρών, των ασθενών με χαμηλή αρχική συστολική αρτηριακή πίεση ή 6MWD, ή σημαντικά αυξημένη μέση πίεση δεξιού κόλπου (mrap) ή οι αυξημένες πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις (PVR), αποτελούν παράγοντες που θα επιτρέψουν στους γιατρούς να εντοπίσουν τους ασθενείς που μπορούν να επωφεληθούν από τη στενότερη παρακολούθηση και την πιο επιθετική αγωγή.

12 Υπερηχοκαρδιογραφια Αξιολόγηση διαστολικής λειτουργίας...μια εικόνα χίλιες λέξεις

13

14 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ESC ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 2014 (30/08/ /09/2014) ACHD London (συμπόσιο για συγγενείς καρδιοπάθειες με τον καθηγητή Μιχάλη Γκατζούλη) (29/09/ /09/2014): London PCR valves 2014: 28/09/ /09/2014: Πανελλήνιο συνέδριο καρδιολογίας 23/10/ /10/2014 : AHA Scientific Sessions Chicago 15/11/ /11/2014 : Sessions_UCM_316900_SubHomePage.jsp

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Αν θελετε να συμμετεχετε σε καποια απο τις παρακατω ομάδες, στειλτε μας μαιλ: - EAPCI young interventionalists - Young EP - EACVI club 35 - ESC Cardiologists of tomorrow Αν βρεθείτε στο ESC στη Βαρκελώνη, την Κυριακη 31 Αυγοσυτου πραγματοποιείται το session meet the με τους Eugene Braunwald (Boston, US), Alain Carpentier (Paris, FR), Sir Rory Collins (Oxford, GB), Petr Widimsky (Prague, CZ) Στα πλαισια του ESC, θα πραγματοποιηθει φιλανθρωπικο δειπνο για την οργανωση European Heart for Children με περιπου 450 καλεσμενους. Για περισσοτερες πληροφοριες, στειλτε μας μαιλ. O Alain Cribier, διευθυντης του νοσοκομειου Charles Nicolle, University of Rouen, στη Γαλλια δεχεται νεους καρδιολογους οι οποιοι θελουν να εξειδικευτουν σε επεμβατικη καρδιολογια, για μερες observership. Για περισσοτερες πληροφοριες, επικοινωνηστε με τη γραμματεα του στο τηλεφωνο : ή με μαιλ: Ευχες για καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Η συντακτική ομάδα των Greek young Cardiologists

16

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΕΝΩΤΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Δοκιμασία κοπώσεως σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ Επίπεδα MiR-21 και mir-133 σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως. Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

της µιτροειδούς βαλβίδος

της µιτροειδούς βαλβίδος Πότε και πως θα αντιµετωπίσω επεµβατικά τον ασθενή µε ασυµπτωµατική ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδος Αθανάσιος Τσούκας,, MD, FESC ιευθυντής Γ. Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ΜΙΤΡΟΕΙ ΗΣ ΒΑΛΒΙ Α Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιµελητής Καρδιολογίας 1 η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ.

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πρώιμες κοιλιακές συστολές Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ Αραγιάννης Δημήτριος Μονάδα Υπέρτασης Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. Καρδιά & παιδί. Αρχίζοντας από τη βρεφική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 1. Ιστορικό 2. Κλινική εξέταση 3. Εργαστηριακός έλεγχος Αιματολογικός Απεικονιστικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014

Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014 ΕΚΕ Πανελλήνια Σεµινάρια Οµάδων Εργασίας 25 27 Φεβρουραρίου 2016 Hotel Du Lac, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014 Μαρία Κιάφφα Παιδίατρος Παιδοκαρδιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς Συμφορητική καρδιακή νόσος: - Ορισμός, σχόλια για την αιτιοπαθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Θ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ S.C.D. V.A. C.A.D. Καταστάσεις που προδιαθέτουν σε εμφάνιση αρρυθμιών με την άσκηση. Υγιή άτομα Στεφανιαία νόσο Πρόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ως βαλβιδική αορτική στένωση ορίζεται η παρεµπόδιση της ροής του αίµατος δια µέσου της αορτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ NO CONFLICT OF INTEREST ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πνευµονική υπέρταση είναι µια νοσολογική οντότητα που περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα παθήσεων που χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους. Βαλβιδοπάθειες. Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μαθήματα Καρδιολογίας για Παθολόγους Βαλβιδοπάθειες Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΡΠ 13/11/2013 Κυριότερες βαλβιδοπάθειες Στένωση αορτής Ανεπάρκεια αορτής Οξεία Χρόνια Στένωση μιτροειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Σύμφωνα με τις πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες (ESC/ERS 2009 και ACCF/AHA 2009) προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Μαυρουδή Μελαχρινή Επιμελήτρια της ΓΚΚ Καρδιακή Ανεπάρκεια δεν είναι νόσος είναι σύνδρομο που προκαλείται από πολλές αιτίες συγκλίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Τριάντης Γεώργιος Καρδιολόγος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Θεσσαλονίκη Νεφραγγειακή νόσος, εντόπιση και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία.

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης - Αξονική Στεφανογραφία 41 Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ Διάγνωση πρόγνωση αντιμετώπιση Ανδρέας Κατσαρός Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος,

Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος, Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών, Ηχωκαρδιογραφικό Τμήμα Εισαγωγή Η δυναμική ηχωκαρδιογραφία εισήχθη στην κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομική υπολογιστική τομογραφία

Μέθοδοι απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομική υπολογιστική τομογραφία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομική υπολογιστική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ/ΝΤΗΣ Κ/Δ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική.

Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας Κ. Κυπαρρίση Χ. Μαλλιάρα Μ. ΓΝ Κατερίνης, Καρδιολογική κλινική. Η χρησιμότητα του TDI TEI INDEX στην εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Συγκριτική μελέτη πριν και μετά την αιμοκάθαρση. Σπυρομήτρος Γ. Λαγός Ι. Μπαλτούμας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη.

ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη. ΗΦΜ. Ποια η σηµασία της στην κλινική πράξη. Πότε πρέπει να εφαρµόζεται; «Ιπποκράτειες Ηµέρες Καρδιολογίας» Μέλανη Κωνσταντινίδου Καρδιολόγος Ηλεκτροφυσιολόγος Αγ Λουκάς Disclosures None ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.)

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.) ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η καρδιά προωθεί το αίμα στον οργανισμό μέσω των αρτηριών, με αποτέλεσμα οι αρτηρίες να βρίσκονται υπό πίεση. Η πίεση αυξάνει όταν είμαστε αναστατωμένοι, όταν τρομάζουμε, όταν καταβάλουμε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

22ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

22ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ. Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη Διευθυντής: Ιωάννης Τσιτουρίδης 22ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

So much time, so little to say

So much time, so little to say So much time, so little to say > 6 εκ ασθενείς επισκέπτονται τα ΤΕΠ στις ΗΠΑ για ΘΠ ~ 5% του συνόλου των περιστατικών στα ΤΕΠ Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές αιτίες ΘΠ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

Stress Echo. σε ιαβητικούς Ασθενείς. Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Stress Echo. σε ιαβητικούς Ασθενείς. Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Stress Echo σε ιαβητικούς Ασθενείς Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η επίδραση του βαθμού της στένωσης στη βασική στεφανιαία ροή

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης Παράταση του διαστήματος QTc και αναδιαμόρφωση δεξιάς κοιλίας: μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε ασθενείς με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βασιλική Δηµ. Μιχαλίτση Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, MD, PhD, MSc, RCR/RCOG in Maternal Medicine, Heart Disease and Pregnancy Specialist, Υπότροφος ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Λεβισιανού Δ 1, Κουκούλη Μ.Π. 1, Φουφοπούλου Ε 1, Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Φιλικά Φίλιππος Τρυποσκιάδης. Καθηγητής Καρδιολογίας Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Χαιρετισμός. Φιλικά Φίλιππος Τρυποσκιάδης. Καθηγητής Καρδιολογίας Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα προσωπικά και εκπροσωπώντας την οργανωτική επιτροπή του Καρδιολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδος να σας προσκαλέσω στις 11-14 Οκτωβρίου 2012, στην πόλη της Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 8.7.2016 L 183/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/1106 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Άνδρας 57 ετών προσέρχεται στα επείγοντα νοσοκομείου παραπονούμενος για θωρακικό άλγος που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και αντανακλά στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα www.pegkaspanagiotis.gr Τι εννοούμε με τον όρο πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου; Εννοούμε τη συντονισμένη δέσμη ενεργειών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 42 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες και σακχαρώδης διαβήτης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος Μετα-ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας παρουσιάζουμε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Καρδιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής.

Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής. Δ. Τσιαχρής, Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ακούει την καρδιά σας!

Ακούει την καρδιά σας! Ακούει την καρδιά σας! Καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Όταν η καρδιά φέρνει τα πάνω κάτω Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα ή ένα χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VO2=COX A VO2 CO=ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ A VO=ΑΡΤΗΡΙΟ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE)

Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE) Εκτίµηση της συµµόρφωσης στην αγωγή µε βισοπρολόλη σε ασθενείς µε ήπια ή µέτρια αρτηριακή υπέρταση στον ελληνικό πληθυσµό (µελέτη CONCORDANCE) Σ. Πατσιλινάκος 1, Δ. Σακελλαρίου 2, Α. Αναδιώτης 1, Χ. Καλιάνος

Διαβάστε περισσότερα