ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιανουάριος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιανουάριος 2014"

Transcript

1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιανουάριος 2014 ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αλκμάνος 33, Ιλίσια, 11528, Αθήνα ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: , FAX: , Kιν ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/11/1953, Mπαρσινίκος, Δήμος Σπάρτης, Λακωνία ΟΙΚ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος με την Στέλλα Ζαμπαρλούκου με δύο παιδιά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Δικτυακός Τόπος: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Αναλυτής-Προγραμματιστής Συστημάτων στην μη κερδοσκοπική εταιρεία κοινής ωφέλειας Hellenic American Action Committee, Δήμος Νέας Υόρκης, ΗΠΑ, συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση συστήματος στατιστικής ανάλυσης κοινωνικών ερευνών Αναλυτής-Προγραμματιστής Συστημάτων στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων & Δοκιμών Νέων Προϊόντων της IBM, Poughipsie, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, με αντικείμενο την δοκιμή, προσαρμογή και τον έλεγχο νέων εργαλείων διαχείρισης δικτύων στο διεθνές εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής και εισηγητής για την έγκριση έργων πληροφορικής του δημοσίου από το γνωμοδοτικό συμβούλιο της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Προεδρίας Σύμβουλος Πληροφορικής του Υπουργού Εσωτερικών, κύρια ευθύνη η παρακολούθηση έργων πληροφορικής στο πλαίσιο των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ) και των πληροφοριακών συστημάτων διεξαγωγής των εθνικών εκλογών το Ερευνητής Μηχανικός σ τ ο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, υπεύθυνος του Εργαστηρίου Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (Network Management & Optimal Design Laboratory 1/ 10

2 NETMODE) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Η/Υ, Τομέας Πληροφορικής Διευθυντής του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔ) του ΕΜΠ, υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του ΚΕΔ που αποτελείται από τέσσερα τμήματα, το Τμήμα υποστήριξης υπηρεσιών δικτύου δεδομένων, το Τμήμα υποστήριξης υπηρεσιών τηλεφωνικού δικτύου, το Τμήμα ποιοτικού ελέγχου & υποστήριξης, το Τμήμα έρευνας & ανάπτυξης και απασχολεί συνολικά 26 συνεργάτες (14 πλήρους και 12 μερικής απασχόλησης), Το ΚΕΔ έχει την συνολική ευθύνη του δικτύου τηλεματικής του Ε.Μ.Π., δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για το συνεχή ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του δικτύου τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Εκπρόσωπος του ΕΜΠ στην τεχνική επιτροπή του Ακαδημαϊκού Δικτύου (GU-NET, Greek Universities Network) Τεχνικός Υπεύθυνος του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), κύρια ευθύνη ο συντονισμός της «Ομάδας Ειδικών Δικτύου Κορμού», ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ, σε συνεργασία με τους τεχνικούς των φορέων (18 ΑΕΙ, 14 ΤΕΙ, 15 Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α ) π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι σ τ ο δ ί κ τ υ ο, Τεχνικός Υπεύθυνος της ομάδας εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών με στόχο τον υπολογισμό των τελών διασύνδεσης (Interconnection Charges) μεταξύ των εταιριών κινητής τηλεφωνίας (GSM) και του δημοσίου, σταθερού, δικτύου του OTE Τεχνικός Υπεύθυνος της ομάδας εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών με στόχο τον υπολογισμό του κόστους Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Universal Service Obligation - USO) στην Ελλάδα Ερευνητής στην διεπιστημονική ερευνητική ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας, κύρια ευθύνη ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας-ΚτΠ» - Άξονας ψηφιακή οικονομία. Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και συντονισμό της δημόσιας διαβούλευσης για τις εξωγενείς υπηρεσίες 2/ 10

3 (outsourcinghttp://users.ntua.gr/karounos/ypan_outsourcing_study_2000.zip). Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του επιχειρησιακού προγράμματος για την ΚτΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης Εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Παιδείας, Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας, κύρια ευθύνη η εποπτεία έργων τηλεματικής του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Παιδεία, Μέτρα 1.1 & 1.2, ειδικότερα έργα σχετικά με την δικτύωση των σχολείων και των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση(ΕΣΠΕ), συντονιστής της ομάδας εργασίας για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση (http://www.noc.uth.gr/edu-sw/paradoteo.htm) Γενικός Διευθυντής του ΕΔΕΤ (http://www.grnet.gr), στα καθήκοντα, ευθύνες και αρμοδιότητες, περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος της ΕΔΕΤ Α.Ε. σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η καθημερινή διοίκηση της ΕΔΕΤ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου της (ΕΔΕΤ2, Δικτυωθείτε, ebusinessforum στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, GEANT, SEQUIN, 6NET, etrain, SEEREN στο πλαίσιο ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, λειτουργία του Athens Internet Exchange AIX, παροχή προηγμένων υπηρεσιών Internet στην ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας), η οικονομική διαχείριση της εταιρείας στα πλαίσια των αποφάσεων και εξουσιοδοτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τέλος η διοίκηση του συνόλου του προσωπικού της Εταιρείας (33 στελέχη εντός της εταιρείας και 157 εξωτερικοί συνεργάτες μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ) Συντονιστής της επιστημονικής επιτροπής για την ευρυζωνική πρόσβαση της Ειδικής Γραμματείας για την ΚτΠ( Σ υ ν το ν ι σ τ ή ς τ η ς ο μ ά δα ς ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α το Ε λ ε ύ θ ε ρ ο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα του ebusinessforum.gr (http://www.open-source.gr/) Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας (http://www.infosociety.gr/) Επιστημονικός συνεργάτης στο ΠΑΣΟΚ, συντόνιζα το Τμήμα Πληροφορικής, τις δράσεις Εθελοντών Διαδικτύου, σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συντονιστής της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με ευθύνη τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ανοιχτής διακυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ από το 2004-'9 και στην κυβέρνηση από το 2009-'12. 3/ 10

4 2004- Συντονιστής της ομάδας εργασίας για την Ελληνοποίηση των αδειών Creative Commons (http://www.creativecommons.gr/) E.E.ΔΙ.Π στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (Network Management & Optimal Design Laboratory NETMODE) Συντονιστής της επιτροπή πρωτοβουλίας για τον μαθητικό υπολογιστή OLPC (http://olpc.ellak.gr/) Εκπρόσωπος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην ΕΕΛ/ΛΑΚ(http://www.ellak.gr/ ). Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα Συντονιστής της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Αντιπρόεδρος του FAB LAB ATHENS, Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ( ), με αρμοδιότητα την εταιρική συγκρότηση και την διαφάνεια. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1970 Πτυχίο Μηχανοτεχνίτη από την Σιβιτανίδειο Μέση Τεχνική Σχολή 1975 Πτυχίο Λυκείου απο το High School Equivalency Program του State University of New York(SUNY) 1979 Πρόγραμμα Κοινωνικών Σπουδών & Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες, City University of New York, Brooklyn College, School of Contemporary Studies 1983 Πτυχίο (Bachelor of Science) Επιστήμης Η/Υ, New York Institute of Technology 1985 Μεταπτυχιακό (Master of Science), Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems), Polytechnic University, New York Αναγνώριση Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου, Αριθ.Πρωτ. 8246/ από το ΔΙΚΑΤΣΑ 4/ 10

5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εθνικά Διαρθρωτικά Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης Σχεδιασμός - Ανάπτυξη του Δικτύου Τηλεματικής των Ελληνικών Ταχυδρομείων - ΕΛΤΑ (STAR, TELEMATIQUE) Συμμετείχε στην ανάπτυξη του έργου, που υλοποιήθηκε για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Το έργο αφορούσε την αυτοματοποίηση χρηματο-οικονομικών εργασιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων και την επικοινωνία των κατά τόπους υποκαταστημάτων του Οργανισμού μέσω δικτύου ευρείας περιοχής, "Δίκτυο Τηλεματικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου". Συμμετείχε στην σύνταξη των προδιαγραφών και την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου "Δικτύου Τηλεματικής της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου". Μετά την ολοκλήρωση του Έργου συμμετείχε ως υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης (ΚΕΔ) του δικτύου Τηλεματικής του ΕΜΠ, Μελέτη και Σχεδιασμός του Δικτύου Τηλεματικής της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας - Ε.Α.Β (ΕΑΒ - CONVER). Συμμετείχε στην σχεδίαση και ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας / εφαρμογής για το Δίκτυο Τηλεματικής της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.). Το δίκτυο αυτό διασύνδεει όλους τους χώρους εργασίας και παραγωγής της Ε.Α.Β. με σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδομή (φωνή και δεδομένα) μέσω οπτικών ινών, καλωδιώσεων UTP C5 και ασύρματων τεχνολογιών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Κοινοτική Δράση CONVER που στοχεύει στον σταδιακό αναπροσανατολισμό πολεμικών βιομηχανιών προς πολιτικές εφαρμογές, Τεχνικός Υπεύθυνος των έργων Τηλεματικής του Υποπρογράμματος ΙΙ, T/30 Τράπεζα Δημοσιεύσεων της ΑΥΓΗΣ και T/283 Τράπεζα Ιστορικού Φωτογραφικού Υλικού, για την εφημερίδα <<Η ΑΥΓΗ>> 1995 Τεχνικός Υπεύθυνος της μελέτης του έργου Δίκτυο Τηλεματικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Συντονισμός μελετών στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης δικτύων του ΥΠΕΠΘ (GUNet), Τεχνικός Υπεύθυνος του έργου Ενοποιημένο Εκδοτικό Σύστημα της Εφημερίδας η ΑΥΓΗ στα πλαίσια του Προγράμματος Επιδεικτικών Έργων του ΕΠΕΤ-ΙΙ (ΠΕΠΕΡ). Με το έργο αυτό ολοκληρώθηκε η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και διαδικασιών στην έκδοση της εφημερίδας Η ΑΥΓΗ, Τεχνικός Υπεύθυνος του έργου ΠΑΒΕ96 HPRESS WEB: Ηλεκτρονικό Συντακτικό Σύστημα για Εφημερίδες, χρηματοδοτούμενο από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Αντικείμενο του Έργου είναι η τεχνολογική έρευνα για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, το οποίο θα υποστηρίζει την συντακτική και παραγωγική διαδικασία σε εφημερίδες και περιοδικά. Η πρωτοτυπία της εργασίας έγκειται στο ότι η ερευνητική προσπάθεια θα εστιασθεί αποκλειστικά στις δυνατότητες που 5/ 10

6 προσφέρουν για παρόμοιες εφαρμογές τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέως στο δίκτυο Internet (TCP/IP, WEB, Java, κλπ.), Μελέτη και Σχεδιασμός του Δικτύου Τηλεματικής των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Παντείου. Συμμετείχε στον σχεδιασμό και την μελέτη του Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Παντείου καθώς και στην επίβλεψη υλοποίησης του δικτύου της Παντείου, Τεχνική Υποστήριξη στο Πρόγραμμα EKBAN-229 "Κόμβος EDI". Συμμετέχει στο Πρόγραμμα ΕΚΒΑΝ-229 Κόμβος EDI. Προσέφερε υπηρεσίες τεχνικής συμβούλου στην Κοινοπραξία των εταιρειών Infoquest, Singular και EDI-Hellas στα πλαίσια του Προγράμματος πιλοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου προστιθέμενης αξίας (VAN) για ηλεκτρονική μεταγωγή και επεξεργασία εμπορικών συναλλαγών εταιρειών Πληροφορικής. Στα πλαίσια του έργου πραγματοποίησε: Μελέτη αναγκών, παρουσίαση της υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής στην χώρα, μελέτη προδιαγραφών ασφαλείας, παρουσίαση των διαδικασιών τυποποίησης EDI που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σύνταξη προδιαγραφών εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακής υποδομής, Εγκατάσταση και Πιλοτική Λειτουργία Συνδέσεων HellasPac II (Frame Relay) για Αποδοχή και Καθορισμό Ποιότητας Παρεχόμενης Υπηρεσίας από τον ΟΤΕ. Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης της πιλοτικής λειτουργίας δικτύου τεχνολογίας Frame Relay των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και του κεντρικού κόμβου του ΕΔΕΤ. Στο πλαίσιο του πιλοτικού πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και άλλων παραμέτρων των προσφερομένων υπηρεσιών του HellasPac II, Παροχή Συμβουλευτικής - Επιστημονικής Υποστήριξης προς την ΓΓΕΤ για την υλοποίηση του Έργου Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Συμμετείχε στο έργο παροχής αρωγής προς την ΓΓΕΤ για την εγκατάσταση και την προσωρινή διαχείριση του κόμβου ΕΔΕΤ Αθήνας (σε συνεργασία με τον ΟΤΕ). Μεταξύ των αντικειμένων του έργου περιλαμβάνονται η ανάλυση και η παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα τεχνολογίας δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, η σύνταξη προμελέτης και η παροχή επιστημονικής υποστήριξης για την προώθηση του ΕΔΕΤ και η παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα της "Κοινωνίας των Πληροφοριών". Συμμετείχε στην αποκατάσταση της διεθνούς σύνδεσης του ΕΔΕΤ με το Internet μέσω επίγειας γραμμής 2 Mbps σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, Τεχνικός Υπεύθυνος στα ακόλουθα Ανταγωνιστικά Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συντονισμός της Ελληνικής Συμμετοχής (ΓΓΕΤ/ΟΤΕ) στο Πρόγραμμα TEN34. Συμμετέχει στο Πρόγραμμα TEN-34. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση της σύνδεσης των πανευρωπαϊκών ερευνητικών δικτύων με το Internet στα 34 Mbps. Η συμμετοχή στο έργο έχει ως αντικείμενο την παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα τεχνολογίας δικτύων υπολογιστών και τεχνολογίας ATM, 6/ 10

7 όπως επίσης τη σύνταξη μελέτης και την παροχή επιστημονικής υποστήριξης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρόσβασης στο πανευρωπαϊκό δίκτυο κορμού στα 34 Mbps και τέλος το συντονισμό των εμπλεκόμενων ελληνικών φορέων (ΓΓΕΤ, ΟΤΕ) και της ελληνικής παρουσίας στην Διευρωπαϊκή Κοινοπραξία TEN-34, Distributed Documenting Services - DIDOS (RACE Project R2037). Αντικείμενο του DIDOS αποτέλεσε η δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος υπηρεσιών σχετιζόμενων με εκδοτικές διαδικασίες σύνθετων εντύπων και πολυμέσων. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών (ISDN/IBC), εκτείνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και συνδυάζει απομακρυσμένη παραγγελία, τοπική ή απομακρυσμένη επεξεργασία εντύπων ή πολυμέσων, μεταφορά των προϊόντων της επεξεργασίας μέσω δικτύων δεδομένων και διαχείριση των προσφερόμενων υπηρεσιών, A European Prototype for Integrated Care (EPIC AIM Project A2007). Το EPIC επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός πρότυπου μοντέλου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση, σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ιατρικού φακέλου των ασθενών και την βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ασθενών και όλων των βαθμίδων των Υπηρεσιών Υγείας, A Better Infrastructure for Rural Development - BIRD (ORA Project O2002). Η προσπάθεια του BIRD επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση ρεαλιστικών στρατηγικών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επικοινωνιών ευρείας ζώνης (Integrated Broadband Communications - IBC) σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, Telematics for Integrated Client Centered Community Care - ITHACA (TELEMATICS HC2384). Ο στόχος του Έργου είναι να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αυτό θα γίνει με την ενοποίηση και την αξιολόγηση τηλεματικών υπηρεσιών, με δυνατότητες υποστήριξης ικανών μηχανισμών διάχυσης και ανταλλαγής σχετικής πληροφορίας μεταξύ επαγγελματιών, A Patient held portable record for particular application in cases of medical emergency CARDLINK 2 (TELEMATICS). Ο στόχος του Έργου αυτού είναι η υλοποίηση και η επίδειξη σε δέκα (10) περιοχές εννιά (9) χωρών της Ευρώπης ενός ελάχιστου ιατρικού φακέλου σε smartcards με συγκεκριμένη εφαρμογή σε περιπτώσεις ιατρικής ανάγκης. Ο φάκελος θα αποθηκεύεται ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο σε smartcard. Στον φάκελο θα έχουν πρόσβαση και δυνατότητα ενημέρωσης ιατροί, νοσοκομειακοί και διοικητικό προσωπικό, Multimedia Audiovisual Retrieval Services - MARS (RACE Project R2120). Σκοπός του MARS είναι να ορίσει, να ελέγξει και να πειραματιστεί με ένα πανευρωπαϊκό κατανεμημένο σύστημα ανάκτησης οπτικοακουστικών υπηρεσιών πολυμέσων, βασισμένο σε ευρωπαϊκά δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με έμφαση υπηρεσίες τύπου video on demand, Application Research & Test for Emergency Management Intelligent Systems - ARTEMIS (TELEMATICS EN1001). Το έργο αυτό αποτελεί μια μελέτη 7/ 10

8 εφικτότητας για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Συμβάντων. Το έργο θα παράγει πλήρεις προδιαγραφές για όλες τις πλευρές ενός τέτοιου Συστήματος: ανάγκες των χρηστών, λειτουργικά χαρακτηριστικά, πλαίσιο αξιολόγησης και τηλεματικές υπηρεσίες, Development of a European Service for Information on Research and Education - DESIRE (TELEMATICS RE1004). Το Έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για Ερευνητές, που βασίζεται στο World Wide Web (WWW). Το Εργαστήριο συμμετέχει σε ειδικό πακέτο εργασίας, που ερευνάει τις δυνατότητες διαχείρισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δικτύου αυτού, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική και βελτιστοποίηση διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων και την ανοιχτή διακυβέρνηση. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Prodromos Tsiavos, Petros S. Stefaneas, and Theodoros Karounos, The Transposition of European Union Open Data/Public Sector Information Policies in Greece: A Critical Analysis. Policy & Internet, Vol. 5, No. 4, pp , Wiley Designing a Unified Framework for Political Parties to Support e- Democracy Practices: the case of a Greek Party, C. Bouras, E. Giannaka1, Th.Karounos, A. Priftis, V. Poulopoulos, Th. Tsiatsos, International Journal of Electronic Democracy, Vol. 1, No. 1, Δήμοι στην Κοινωνία της Πληροφορίας, των Γιάννη Καλογήρου, Θόδωρου Καρούνου, Βασιλικής Καρούνου, Δημήτρη Κορμπέτη, Θανάση Πρίφτη και Αιμιλίας Πρωτόγερου, Έκδοση ΚΕΔΚΕ (Βιβλίο, ) 4. The development of a Broadband Strategy in Greece, URL: (Greek / English, 2002) 5. Y.D.Caloghirou, N.Constantelou and T.Karounos, Learning From Technology Transfer in the Greek Context: The case of Digital Telecommunication Switches, Journal of Technology Transfer, Vol. 25, pp.59-74, February V. Maglaris, T. Karounos, N. Katsanou and P. Stefaneas. EU Conference The Information Society and Telematics Applications: an opportunity for the Mediterranean Third Countries, Catania Sicily, / 10

9 7. T.Chiotis, K.Berdekas, T.Karounos, B.Maglaris, The ISDN Controller MIB: SNMP Management of Narrow-Band ISDN Interfaces, in Proc. of the International Conference on Telecommunications (ICT 98), Chalkidiki, Greece, T.Karounos and P.Stefaneas, Managing the Quality of Network Services within an Academic Environment, Proc. International Conference on Telecommunications (ICT 98), pp , N. Katsanou, P. Stefaneas, C. Aposkitis, T.Karounos and P. Tzounakis, Teleteaching Infrastructure for Higher Education, Education & Information Society 98, Euromed Working Conference, Morocco V. Maglaris, T. Karounos, P. Stefaneas, T. Chrissafis, D. Papatriantafyllou, X.Psiakki, Recent Trends in European Research Networking the role of Greece as a regional node. Proc. Euro-Med 98, Nicosia Cyprus, Θ.Καρούνος, Ι.Σκοπούλης, Τ.Χιώτης, "Τα Πληροφοριακά Συστήματα της Εφημερίδας <<Η ΑΥΓΗ>>", Η Κυριακάτικη ΑΥΓΗ, 18 Φεβρουαρίου 1996, σσ Τ.Χιώτης, Θ.Καρούνος, Β.Μάγκλαρης, "Κατανεμημένες Υπηρεσίες Τεχνικής Τεκμηρίωσης πάνω από Δίκτυα ISDN/IBC στην Ευρώπη," στα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής της Ε.Π.Υ., Αθήνα, Δεκέμβριος 1995, σσ T.Χιώτης, Ι.Σκοπούλης, Θ.Καρούνος, "Η Θέση του Ηλεκτρονικού Τύπου στην Κοινωνία των Πληροφοριών - Το Πληροφοριακό Σύστημα της Εφημερίδας <<Η ΑΥΓΗ>>", Τ.Ε.Ε., 1ο Συνέδριο Πληροφορικής, "Η Κοινωνία των Πληροφοριών," Αθήνα, Δεκέμβριος 1995, σσ T.Karounos, B.Maglaris & A.Kindt, "DIDOS: A Shared Services Management Experiment in RACE," Network Management & Control, Plenum Publisher, New York, Β.Μάγκλαρης, Τ.Χιώτης, Θ.Καρούνος, Φ. Σταματελόπουλος, Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών, Σημειώσεις για το μάθημα: Διαχείριση Δικτύων - Ευφυή Δίκτυα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Αθήνα Τρύφων Χιώτης, Θεόδωρος Καρούνος, "Ελληνικοποίηση Προτύπων Διαχείρισης Δικτύων," Δελτίο ΠΣΔΜ-Η, τ. 266, Σεπτέμβριος 1994, σσ Θ. Καρούνος, Τ.Χιώτης, Β.Μάγκλαρης, "Δίκτυα: Εξελίξεις και τρέχουσα πραγματικότητα στην Ελλάδα," Δελτίο ΠΣΔΜ-Η, τ. 264, Ιούνιος 1994, σσ B. Maglaris, T.Karounos, and T.Chiotis, "Plans for ISDN infrastructure in Greece," Applications of Advanced Communications in Shipping, Seminar, Evgenidion Foundation, Athens, 7 June / 10

10 19. Τρύφων Χιώτης, Θεόδωρος Καρούνος, "Ελληνικοποίηση Προτύπων Διαχείρισης Δικτύων," Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΠΥ, τ. 53, Μάιος - Ιούλιος 1994, σσ B.Maglaris, T.Karounos & A.Kindt, "Service Management Concepts in Shared Business Environments," in Proc. of International Conference on Communications ICC'94, New Orleans, May Τ. Χιώτης, Θ.Καρούνος, και Β. Μάγκλαρης, "Δίκτυα: Εξελίξεις και τρέχουσα πραγματικότητα στην Ελλάδα," ΤΕΕ-ΕΛΟΤ/ΤΕ22, Ημερίδα: OSI και Eφαρμογή στις Eλληνικές Bιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, Αθήνα, 17 Ιανουαρίου Θ.Καρούνος, Β.Μωραΐτης, Β.Μάγκλαρης, Φ. Σταματελόπουλος & Τ. Χιώτης, "CERBERUS NETWORK MANAGEMENT SYSTEM (CNMS) Πειραματική πλατφόρμα διαχείρισης δικτύων υπολογιστών," Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πληροφορικής, Πάτρα, Δεκέμβριος 1993, σσ Θ.Καρούνος, Δ.Κίτσιου, Β.Μάγκλαρης & Ι.Σκοπούλης, "HERMES NETWORK DESIGN (HND), Ένα Ενοποιημένο Εργαλείο Σχεδίασης, Ανάλυσης και Αξιολόγησης Δικτύων," Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πληροφορικής, Πάτρα, Δεκέμβριος Τρύφωνας Χιώτης, Θεόδωρος Καρούνος, "Διασύνδεση δικτύων Η/Υ μέσω ISDN στην Ελλάδα," Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΠΥ, τ. 50, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος '93, σσ T.Chiotis, T.Karounos, and B.Maglaris, "Performance Evaluation and Network Management of Picture Archiving and Communication Systems - PACS," 4th International Conference on Advances in Communications & Control, Rhodes, Greece, June 14-18, 1993, pp F.Stamatelopoulos, K.Stathatos, T.Karounos, & B.Maglaris, "Cerberus Network Management System", ERSIM International Workshop, Crete, Greece, October D.Kalivas, T.Karounos & B.Maglaris, "TDAM Cube: A Conceptual Technical Documentation Architectural Model," Proceedings of the BROADCOM - 92 RACE Conference, STG 4.2/92/55/2, Ireland, October / 10

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/88 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 2 Σύντομο Βιογραφικό... 5 3 Προσωπικές Πληροφορίες... 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μιχάλη Παρασκευά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μιχάλη Παρασκευά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μιχάλη Παρασκευά Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μιχάλη Παρασκευά 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο: Μιχάλης Παρασκευάς Αναστάσιος Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ B.Sc., M.Sc., Ph.D. Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής Πρόεδρος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Θ. Μάρκελλος Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 16 Απριλίου 1975, Ξυλόκαστρο Κορινθίας Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση κατοικίας : Γ. Τερτσέτη 21, Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Βιογραφικό Σημείωμα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Καθηγητής Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου Βιογραφικό Σηµείωµα: Γιάννης Καλογήρου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Γιάννη Καλογήρου Α. ΣΥΝΟΨΗ O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής & Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, ιευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ

ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιούλιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ 1ο ΓΕΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ευάγγελου Τοπάλη Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα, Μάιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 3 4. AΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αποθετηρίου» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

1984 1991 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Α Γυμνάσιο και Α Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

1984 1991 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Α Γυμνάσιο και Α Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Π Ρ Ο ΣΣ Ω Π ΙΙ Κ Α ΣΣ ΤΤ Ο ΙΙ Χ ΕΕ ΙΙ Α Όνομα: Τηλέφωνο: 6977-606811 email: Υπηκοότητα: Στοιχεία Γέννησης: Γ ι ώ ρ γ ο ς Α σ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς gasimakop@gmail.com Ελληνική Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Νοέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΡΟΣ 1ο ΓΕΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ

ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιανουάριος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΡΟΣ 1ο ΓΕΝΙΚΑ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προϋπολογισμός: 280.000,00 (με ΦΠΑ) 227.642,28 (χωρίς ΦΠΑ)

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προϋπολογισμός: 280.000,00 (με ΦΠΑ) 227.642,28 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» του Υποέργου 3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ

ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιανουάριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (EXECUTIVE SUMMARY)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Κοτζίνος Ημερομηνία Γέννησης 02 Ιανουαρίου 1972 Διεύθυνση Κατοικίας Κεραμικού 13, 71409 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ... 4. Μέρος A : Διοίκηση & Λειτουργία...7. Μέρος Β : Δραστηριότητες 2012...18

Περιεχόμενα. Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ... 4. Μέρος A : Διοίκηση & Λειτουργία...7. Μέρος Β : Δραστηριότητες 2012...18 Περιεχόμενα Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ... 4 Μέρος A : Διοίκηση & Λειτουργία...7 Γενική Συνέλευση...7 Γνωμοδοτική Επιτροπή...7 Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος...7 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού...7 Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ M.SC. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ M.SC. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ M.SC. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Προσωπικά Στοιχεία...2 2. Εκπαίδευση - Τίτλοι Σπουδών...2 3. Προϋπηρεσία...3

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Νίκος Αδαµόπουλος - Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc (adamopou@cti.gr) Πέτρος Γανός ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ganos@cti.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΤ Α.Ε. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας

ΕΔΕΤ Α.Ε. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΔΕΤ Α.Ε. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.........................3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E.

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E. Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» ετήσια Συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Μεγάλη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της ΚτΠ Α.Ε. και το 20

Διαβάστε περισσότερα