ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 319253GR.fm Page 53 Tuesday, September 23, 28 12:45 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας εστιών. Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο σε σημείο με εύκολη πρόσβαση για ενδεχόμενες μελλοντικές χρήσεις. Προφυλάξεις και Συμβουλές 1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα μονάδα εστιών συμμορφούται με όλους τους νόμους σχετικά με την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Παρόλα αυτά, όσοι χρησιμοποιούν ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ δεν πρέπει να πλησιάζουν στην ηλεκτρική συσκευή. Ηεταιρεία είναι αδύνατον να εγγυηθεί ότι όλοι οι βηματοδότες τις αγοράς συμμορφούνται με τα πρότυπα βάσει των οποίων έχει δοκιμαστεί η μονάδα εστιών και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές. 2. Διάθεση υλικών συσκευασίας: Γι' αυτό το λόγο τα υλικά συσκευασίας δεν θα πρέπει να τα πετάτε μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια του σπιτιού αλλά να τα απορρίπτετε όπως συνιστάται από τις τοπικές αρχές. 3. Η παρούσα μονάδα επαγωγικών εστιών προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλες χρήσεις. 4. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός εάν τους έχει παρασχεθεί αρχική επιτηρήσει ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. 5. Οι εστίες φτάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες όταν ανάβουν: για την αποφυγή εγκαυμάτων πρέπει να είστε προσεκτικοί και να μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάσουν τη συσκευή. 6. Η ένδειξη H εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου για να επισημάνει την παραμένουσα θερμότητα στην αντίστοιχη εστία: ηθερμοκρασία της εστίας υπερβαίνει τους 6 C και συνιστάται να αποφεύγετε την επαφή και να μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στην εστία έως ότου σβήσει η ένδειξη H. 7. Σε περίπτωση φθοράς της επιφάνειας (ρωγμές ή ρήξη της επιφάνειας), αποφύγετε τη χρήση της συσκευής και καλέστε το Σέρβις. 8. Κάθε επισκευή ή επέμβαση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 9. Η παρούσα μονάδα εστιών διαθέτει θερμική ασφάλεια για την πρόληψη του κινδύνου καταστροφής των εσωτερικών κυκλωμάτων από υψηλή θερμοκρασία από πηγές θερμότητας εκτός μονάδας (π.χ. φούρνο στο κάτω μέρος της μονάδας). Εάν η θερμοκρασία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων υπερβεί το όριο ασφαλείας, η θερμική ασφάλεια επεμβαίνει σβήνοντας αυτόματα τη μονάδα εστιών. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (βλ. ενότητα Οδηγός ανεύρεσης βλαβών ). Μόλις η θερμοκρασία επανέλθει στα όρια ασφαλείας, η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. 1. Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι οι εστίες και οι πάτοι των σκευών είναι στεγνοί. 11. Μην τοποθετείτε στις εστίες μεταλλικά αντικείμενα όπως εργαλεία κουζίνας (μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, ), καπάκια ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να θερμανθούν. 12. Συνιστάται να παρακολουθείτε συνεχώς το μαγείρεμα των φαγητών όταν χρησιμοποιείτε καυτό λάδι ή λίπος που μπορεί να πάρει φωτιά. Σε περίπτωση ανάφλεξης του λαδιού μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό: σβήστε τη μονάδα εστιών και σκεπάστε αμέσως το σκεύος με το καπάκι του; Αφήστε το σκεύος να κρυώσει πάνω στην εστία. Το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 13. Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, πιέστε το πλήκτρο. Πριν τη χρήση Παλαιά σκεύη: OK Σημαντικό: Εάν τα σκεύη δεν έχουν το σωστό μέγεθος, οι εστίες δεν ανάβουν. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που φέρουν το σύμβολο INDUCTION SYSTEM (Εικόνα παραπλεύρως). Πριν ανάψετε τη μονάδα εστιών, τοποθετήστε το σκεύος στην επιθυμητή εστία. ΟΧΙ Για να βεβαιωθείτε εάν το σκεύος είναι κατάλληλο για τις επαγωγικές εστίες, χρησιμοποιήστε ένα μαγνήτη: τα σκεύη δεν είναι κατάλληλα εάν δεν έλκονται από το μαγνήτη. 1. Βεβαιωθείτε ότι ο πάτος των σκευών δεν είναι ανώμαλος γιατί διαφορετικά μπορεί να χαράξει την επιφάνεια της μονάδας εστιών. Ελέγχετε τα σκεύη. 2. Αποφύγετε τη λειτουργία με κενά σκεύη, ιδίως με εμαγιέ ή αλουμινένια τηγάνια. Ο πάτος του σκεύους και η κεραμική επιφάνεια μπορούν να υποστούν βλάβη. 3. Μην ακουμπάτε ποτέ ζεστές κατσαρόλες και τηγάνια στον πίνακα ελέγχου της μονάδας. Μπορούν να προκαλέσουν βλάβες. Συνιστώμενες διάμετροι σκευών XL 26 cm 17 cm 26 cm M 18 cm 12 cm 18 cm L 21 cm 14 cm 21 cm S 14,5 cm 9 cm 14,5 cm 53

2 319253GR.fm Page 54 Tuesday, September 23, 28 12:45 PM ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΕΝΔΕΣΗ Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό που γνωρίζει τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή εγκατάσταση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες σε περίπτωση μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος κεφαλαίου. Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση της μονάδας θα πρέπει να γίνει πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του τοπικού οργανισμού ηλεκτροδότησης. Βεβαιωθείτε η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων στο πίσω μέρος της συσκευής είναι ίδια με αυτή του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο εγκατάστασης. Η γείωση της συσκευής επιβάλλεται από το νόμο: χρησιμοποιήστε αγωγούς (συμπεριλαμβανομένου και του αγωγού γείωσης) μόνο στο κατάλληλο μέγεθος. Για την ηλεκτρική σύνδεση χρησιμοποιήστε καλώδιο τύπου H5 RR-F όπως φαίνεται στον πίνακα Τάση παροχής ισχύος. Το ηλεκτρικό καλώδιο θα πρέπει να είναι αρκετά μακρύ έτσι ώστε η κουζίνα να μπορεί να μετακινηθεί από τη επιφάνεια εργασίας και θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να αποφευχθούν βλάβες ή υπερθέρμανση από την επαφή με τη βάση της μονάδας. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες. Τάση παροχής ισχύος Αγωγοί Ποσότητα x μέγεθος ~ + 3 X 4 mm 2 3 X 4 mm 2 (μόνο για 23-24V ~ + Αυστραλία) 3 ~ + 4 X 1,5 mm 2 4V 3N ~ + 5 X 1,5 mm 2 4V 2N ~ + 4 X 1,5 mm 2 Σε περίπτωση που η μονάδα διαθέτει ήδη ηλεκτρικό καλώδιο, εφαρμόστε τις οδηγίες της ετικέτας που είναι κολλημένη στο καλώδιο. Η σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να γίνει μέσω πολυπολικού διακόπτη με ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επαφών 3 mm. Σύνδεση με τον πίνακα ακροδεκτών Συνδέστε τον κίτρινο/πράσινο αγωγό γείωσης στον ακροδέκτη με το σύμβολο. Ο αγωγός αυτός πρέπει να έχει μεγαλύτερο μήκος από τους υπόλοιπους. 1. Βγάλτε το καπάκι της βάσης ακροδεκτών (A) ξεβιδώνοντας τη βίδα και τοποθετήστε το καπάκι στο μεντεσέ (B) της βάσης ακροδεκτών. 2. Αφαιρέστε περίπου 7 mm από το μανδύα του ηλεκτρικού καλωδίου 3. Απογυμνώστε περίπου 1 mm των αγωγών. Τοποθετήστε το ηλεκτρικό καλώδιο στο σφιγκτήρα καλωδίου και συνδέστε τους αγωγούς στη βάση ακροδεκτών σύμφωνα με το διάγραμμα κοντά στους ακροδέκτες. 4. Στερεώστε το ηλεκτρικό καλώδιο με το σφιγκτήρα. 5. Κλείστε το καπάκι (C) και βιδώστε το στη βάση ακροδεκτών με τη βίδα που αφαιρέσατε - σημείο (1). 4V 3N ~ ~ 4V 2N ~ 3~ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 23-24V~ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ~ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4V 2N~ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Κάθε φορά που οι εστίες συνδέονται με την κεντρική τροφοδοσία εκτελείται ένας αυτόματος έλεγχος ο οποίος διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. A B C 54

3 319253GR.fm Page 55 Tuesday, September 23, 28 12:45 PM Εγκατάσταση και στερέωση Το προσωπικό που αναλαμβάνει την εγκατάσταση είναι υπεύθυνο για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένη εγκατάσταση. Για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής, η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε απόλυτα επίπεδη επιφάνεια στήριξης. Για τις διαστάσεις του ανοίγματος συμβουλευθείτε την εικόνα που ακολουθεί. Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να έχει πάχος 2-5 mm. Εάν χρειάζονται, εκτελέστε τις εργασίες κοπής της επιφάνειας εργασίας και του επίπλου. Καθαρίστε το άνοιγμα από πριονίδια που μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Διαστάσεις σε mm ελάχ. 5 R ελάχ. 6,5 μέγ. 8 ελάχ. 5 R ελάχ. 6,5 μέγ Για εγκαταστάσεις στο ίδιο επίπεδο ή σε μαρμάρινη επιφάνεια εργασίας απευθυνθείτε στο Σέρβις για να προμηθευτείτε το ειδικό κιτ εγκατάστασης και τις αναγκαίες οδηγίες Σετ εγκατάστασης για πάγκο εργασίας από μάρμαρο Σετ εγκατάστασης για εφαρμοστά τοποθετημένο πάγκο εργασίας. Για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής, η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε απόλυτα επίπεδη επιφάνεια στήριξης. Η επιφάνεια εργασίας πρέπει να έχει πάχος 2-5 mm. Εάν χρειάζονται, εκτελέστε τις εργασίες κοπής της επιφάνειας εργασίας και του επίπλου. Καθαρίστε το άνοιγμα από τη σκόνη που μπορεί να επηρεάσει τη Συναρμολόγηση 1. Τοποθετήστε τα ελάσματα (A) στην ειδική υποδοχή στην κορνίζα της μονάδας εστιών (Εικ. 3) εάν δεν είναι ήδη τοποθετημένα. 2. Μετρήστε το κέντρο των κάθετων πλευρών του ανοίγματος εντοιχισμού (Εικ. 1) 3. Κεντράρετε τα στηρίγματα (C) στο κέντρο των κάθετων πλευρών, ευθυγραμμίζοντας την πάνω πλευρά των στηριγμάτων με την επιφάνεια της μονάδας εργασίας (Εικ. 2). σωστή λειτουργία της συσκευής. Για την απόσταση μεταξύ του πιο χαμηλού μέρους της μονάδας επαγωγικών εστιών και του ντουλαπιού (ή του διαχωριστικού πλαισίου), τηρήστε τις διαστάσεις που δίνονται στην εικόνα παραπλεύρως. Σε περίπτωση τοποθέτησης στήλης δίπλα στη μονάδα εστιών, η ελάχιστη απόσταση πρέπει να είναι 1 mm από το άκρο της μονάδας. ελάχ. ελάχ. 2 ελάχ. 4. Στερεώστε τα στηρίγματα με τις 4 διατιθέμενες βίδες (B) χρησιμοποιώντας τις ειδικές υποδοχές. 5. Τοποθετήστε τη μονάδα εστιών στο άνοιγμα έτσι ώστε τα ελάσματα (A) να ασφαλίσουν στις ειδικές υποδοχές (Εικ. 4). 6. C B Εικ. 1 Εικ. 2 55

4 319253GR.fm Page 56 Tuesday, September 23, 28 12:45 PM A Εικ. 3 Εικ. 4 Τοποθέτηση φούρνου στο κάτω μέρος: Σε περίπτωση που η μονάδα τοποθετηθεί πάνω από φούρνο (της εταιρείας μας), βεβαιωθείτε ότι διαθέτει σύστημα ψύξης και τηρήστε τις αποστάσεις στην εικόνα παραπλεύρως. Δεν πρέπει να παρεμβάλλεται τίποτα ανάμεσα στις εστίες και το φούρνο (δοκάρια, πίνακες, μπρακέτα κλπ.). 5mm ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πίνακας χειριστηρίων On/Off (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) Χρονοδιακόπτης Συσκευή ασφαλείας για τα παιδιά Χειριστήρια ρύθμισης εστιών και αντίστοιχη οθόνη Τα σύμβολα δεν είναι αναμμένα! Για να επιλέξετε τις επιθυμητές λειτουργίες, αγγίξτε τις περιοχές στο κάτω μέρος. Άναμμα/σβήσιμο μονάδας Για να ανάψετε τη μονάδα πιέστε περίπου επί 2 δευτερόλεπτα το κουμπί έως ότου ανάψουν οι οθόνες των εστιών. Για να την σβήσετε, πιέστε το ίδιο κουμπί έως ότου σβήσουν οι οθόνες. Όλες οι εστίες σβήνουν. Εάν οι εστίες έχουν χρησιμοποιηθεί, η ένδειξη παραμένουσας θερμότητας H παραμένει αναμμένη έως ότου κρυώσουν. Οι εστίες απενεργοποιούνται αυτόματα εάν δεν επιλεγεί κάποια λειτουργία εντός 1 δευτερολέπτων από την ενεργοποίησή τους. 56

5 319253GR.fm Page 57 Tuesday, September 23, 28 12:45 PM Άναμμα και ρύθμιση εστιών Οθόνη ένδειξης ισχύος Κουμπί - Θέση εστίας Μετά το άναμμα της μονάδας και την τοποθέτηση του σκεύους στην επιλεγμένη εστία, ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος με το κουμπί +. Μετά το άναμμα στην οθόνη εμφανίζεται το επίπεδο ισχύος 5. Κάθε εστία διαθέτει διαφορετικά επίπεδα ισχύος που ρυθμίζονται με τα κουμπιά +/- από το 1 : της ελάχιστης ισχύος έως το 9 : της μέγιστης. Ορισμένες εστίες διαθέτουν λειτουργία Ταχυβραστήρα (Booster), η οποία επισημαίνεται στην οθόνη με την ένδειξη P. Σβήσιμο εστιών Κουμπί + Ένδειξη επιλεγμένης εστίας Επιλέξτε την εστία για σβήσιμο πιέζοντας το κουμπί + ή - (στην οθόνη ανάβει μια λυχνία κάτω δεξιά από το επίπεδο ισχύος). Πιέστε το κουμπί - για να επιλέξετε επίπεδο ισχύος. Μπορείτε επίσης να σβήσετε την εστία αγγίζοντας ταυτοχρόνως τα κουμπιά + και. Η εστία σβήνει και εμφανίζεται η ένδειξη παραμένουσας θερμότητας H Συσκευή ασφαλείας για τα παιδιά Η λειτουργία κλειδώνει τα χειριστήρια της μονάδας για να αποφεύγεται το ακούσιο άναμμα από τα παιδιά. Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, ανάψτε τη μονάδα και πιέστε επί τρία δευτερόλεπτα το κουμπί : το κλείδωμα επισημαίνεται από ένα ηχητικό σήμα και μια φωτεινή ένδειξη κάτω από το σύμβολο του κλειδιού. Όλες οι λειτουργίες κλειδώνουν, εκτός της λειτουργίας σβησίματος. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα των χειριστηρίων, επαναλάβετε τη διαδικασία ενεργοποίησης. Η φωτεινή λυχνία σβήνει και η μονάδα είναι και πάλι ενεργή. Η παρουσία νερού από τον καθαρισμό, υγρού που έχει τρέξει από τα σκεύη ή παντός είδους αντικειμένων πάνω στο κουμπί με το σύμβολο, μπορούν να προκαλέσουν ακούσια ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Ασφάλειας παιδιών. Εξάρτημα προστασίας των παιδιών ΑΜΗ 122 Μπορείτε να προμηθευτείτε από το Σέρβις το εξάρτημα με τον κωδικό Χρονοδιακόπτης Ο χρονοδιακόπτης παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της διάρκειας μαγειρέματος για μέγιστο χρόνο 99 λεπτών (1 ώρα και 39 λεπτά) σε μία μόνο εστία. Επιλέξτε την εστία για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη (μια φωτεινή λυχνία ανάβει κάτω δεξιά στο δείκτη στάθμης ισχύος της οθόνης), επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο με τα κουμπιά + και - της λειτουργίας χρονοδιακόπτη -(βλ. εικ. επάνω). Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο άγγιγμα, ο Λειτουργία Ταχυβραστήρα (Booster) Λειτουργία διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες εστίες, η οποία επιτρέπει τη μέγιστη εκμετάλλευση της ισχύος της μονάδας (π.χ. για γρήγορο βρασμό του νερού). Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το κουμπί + έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη P στην οθόνη ή, με τη μονάδα αναμμένη, πιέζοντας απευθείας το κουμπί - της επιθυμητής εστίας. Η ένδειξη P εμφανίζεται και πάλι στην οθόνη. Μετά από χρήση της λειτουργίας ενίσχυσης για 1 λεπτά, η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τη ζώνη στο επίπεδο 9. χρονοδιακόπτης αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση (η λυχνία επιλεγμένης εστίας αρχίζει να αναβοσβήνει). Με τη λήξη του χρόνου ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα και η εστία σβήνει αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, πιέστε το κουμπί - έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη : στην οθόνη ή πιέστε ταυτοχρόνως τα κουμπιά + και - του χρονοδιακόπτη. Προσοχή! Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ελέγχει μόνο μία εστία. Χρονόμετρο Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μονάδα εστιών σβηστή και επιτρέπει την επιλογή μέγιστου χρόνου 99 min. Πιέστε το κουμπί + κάτω από τους δείκτες του χρονοδιακόπτη: στην οθόνη εμφανίζονται τα λεπτά για ρύθμιση. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο με τα κουμπιά + και -. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και με τη λήξη του χρόνου ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα. Προσοχή! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονόμετρου μόνο με τη συσκευή σβηστή. Το άναμμα των εστιών μηδενίζει το χρονόμετρο. Μηνύματα του πίνακα χειριστηρίων. Ένδειξη παραμένουσας θερμότητας. Η μονάδα διαθέτει δείκτη παραμένουσας θερμότητας για κάθε εστία. Ο δείκτης αυτός επισημαίνει τις εστίες με παραμένουσα θερμότητα. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη, η εστία είναι ακόμη ζεστή. Για παράδειγμα, εάν η εστία εμφανίζει αυτήν την ένδειξη, μπορείτε να διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό ή να λειώσετε βούτυρο. Όταν η εστία κρυώσει, η οθόνη σβήνει. Ένδειξη λανθασμένου ή απόντος σκεύους. Η μονάδα διαθέτει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης σκεύους σε όλες τις εστίες. Εάν η εστία δεν ανιχνεύσει το σκεύος, η οθόνη με την ένδειξη της ισχύος αναβοσβήνει. Βεβαιωθείτε ότι το σκεύος είναι σωστά τοποθετημένο και διαθέτει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην ενότητα Πριν τη χρήση. 57

6 319253GR.fm Page 58 Tuesday, September 23, 28 12:45 PM ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Συνιστάται να καθαρίζετε τη μονάδα μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη φθορά της επιφάνειας και το σχηματισμό λεκέδων που αφαιρούνται δύσκολα. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι οι εστίες είναι σβηστές και ότι η ένδειξη παραμένουσας θερμοκρασίας ( H ) έχει σβήσει. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές! Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ελέγχετε αν υπάρχει σκόνη κάτω από τη συσκευή, κοντά στον εξαερισμό ή στα ανοίγματα. Αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει τον εξαερισμό και την ψύξη της ηλεκτρονικής μονάδας και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της μονάδας εστιών. Οδηγός ανεύρεσης βλαβών Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις: διαβάστε και εφαρμόστε τις οδηγίες της ενότητας ΟδηγΙεΣ ΧρΗσηΣ. Συνδέστε τη μονάδα στο ηλεκτρικό δίκτυο και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Για τον καθαρισμό: 1. Χρησιμοποιείτε καθαρό μαλακό πανί, χαρτί κουζίνας ή ειδικά προϊόντα για καθαρισμό κεραμικών εστιών. Αποφύγετε τη χρήση σφουγγαριών με σκληρή επιφάνεια ή/και σύρματος. 2. Καθαρίζετε τα υπολείμματα τροφών πριν ξεραθούν. Η ζάχαρη ή τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα καταστρέφουν τη μονάδα και πρέπει να καθαρίζονται αμέσως με ειδική ξύστρα. Προσοχή! Η ξύστρα για την κεραμική επιφάνεια έχει κοφτερή λάμα και πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά. 3. Καθαρίζετε τυχόν ξεραμένες τροφές με την ξύστρα ή με ειδικά προϊόντα. 4. Το αλάτι, η ζάχαρη και η άμμος μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια της μονάδας: καθαρίζετε αμέσως τυχόν υπολείμματα στη μονάδα. Σκουπίζετε καλά την επιφάνεια της μονάδας μετά τον καθαρισμό. Εάν μετά το άναμμα η οθόνη εμφανίζει αλφαριθμητικούς κωδικούς, εφαρμόστε τις οδηγίες του πίνακα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Οι εστίες απενεργοποιούνται και, μετά από 3 δευτερόλεπτα, εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα κάθε 4 δευτερόλεπτα C81, C82 F42 ή F43 F12, F21, F25, F36, F37, F4, F47, F56, F58, F6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΗ Μόνιμη πίεση στη ζώνη χειριστηρίων Η ζώνη χειριστηρίων σβήνει λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας Λανθασμένη τάση τροφοδοσίας Νερό ή εργαλεία κουζίνας στη ζώνη χειριστηρίων Πολύ υψηλή θερμοκρασία στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα Ο αισθητήρας ανιχνεύει διαφορετική τάση τροφοδοσίας Καλέστε το Σέρβις και δηλώστε τον κωδικό σφάλματος Καθαρίστε τη ζώνη χειριστηρίων Περιμένετε να κρυώσει η μονάδα πριν την χρησιμοποιήσετε Αποσυνδέστε τη μονάδα από το δίκτυο και ελέγξτε τη σύνδεση Σημαντικό! Αν δεν μπορείτε να σβήσετε την υαλοκεραμική εστία μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη αμέσως από το ρεύμα. Σέρβις Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις: Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα Οδηγός ανεύρεσης βλαβών(βλέπε. Σβήστε τη συσκευή, περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και ανάψτε την πάλι. Βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα λύθηκε. Αν η βλάβη εξακολουθεί να παρουσιάζεται μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Σέρβις. Δηλώνετε πάντα: σύντομη περιγραφή της βλάβης; τον ακριβή τύπο και μοντέλο της συσκευής; τον αριθμό σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη Σέρβις στην πλακέτα ) που βρίσκεται κάτω από τις εστίες ή στο Έντυπο της εγγύησης; Την πλήρη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Αν απαιτούνται κάποιες επισκευές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Σέρβις όπως φαίνεται στην εγγύηση. 58

7 319253GR.fm Page 59 Tuesday, September 23, 28 12:45 PM Αν δε συμμορφωθείτε με αυτές τις οδηγίες μπορεί να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος. Πινακίδα χαρακτηριστικών προϊόντος ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Για να επιτύχετε άριστα αποτελέσματα: Χρησιμοποιήστε σκεύη και κατσαρόλες, των οποίων η διάμετρος βάσης είναι ίδια με αυτή των εστιών. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη και κατσαρόλες με επίπεδο πάτο. Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε τα σκεύη με το καπάκι κατά το μαγείρεμα. Μαγειρέψτε λαχανικά, πατάτες, κτλ. με λίγο νερό προκειμένου να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος. Η χρήση χύτρας ταχύτητας μειώνει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας και το χρόνο μαγειρέματος. Τοποθετείτε τα σκεύη στο κέντρο της εστίας που είναι σχεδιασμένη στην επιφάνεια της μονάδας. Προτάσεις για προστασία του περιβάλλοντος. Συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, και υπάρχει και το σήμα της ανακύκλωσης. Υλικά. Η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 22/96/EC σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Διασφαλίζοντας τη σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος, ο χρήστης συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα, αλλά πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλα σημεία συγκέντρωσης για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για απόρριψη αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, περισυλλογή και ανακύκλωση αυτού του προϊόντος παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρχή για την αποκομιδή απορριμμάτων. Δήλωση συμμόρφωσης Η παρούσα μονάδα εστιών είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα και συμμορφούται με τον Κανονισμό (ΕΚ) n. 1935/24. Οι συσκευές είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά για χρήση σαν μαγειρικές συσκευές. Οποιαδήποτε άλλη χρήση (π. για θέρμανση δωματίου) θεωρείται ακατάλληλη και πιθανά επικίνδυνη. Οι συσκευές σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται σύμφωνα με: τις προδιαγραφές ασφαλείας της Οδηγίας Χαμηλή Τάση 26/95/ΕΚ (η οποία αντικαθιστά την 73/23/ ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε; Τις προδιαγραφές προστασίας της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 89/336/ΕΟΚ ; προδιαγραφές της οδηγίας της ΕΟΚ 93/68. Κολλήστε εδώ ένα από τα αυτοκόλλητα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που βρίσκεται εις διπλούν στο εγχειρίδιο εγγύησης 59

31902061GR.fm Page 60 Friday, October 8, 2010 4:52 PM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

31902061GR.fm Page 60 Friday, October 8, 2010 4:52 PM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 31902061GR.fm Page 60 Friday, October 8, 2010 4:52 PM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

120/160/210 mm 145 mm. 120/160/210 mm 145x250 mm

120/160/210 mm 145 mm. 120/160/210 mm 145x250 mm 12/21 mm 12/16/21 mm 12/21 mm 18 mm 18 mm 145x25 mm 12/16/21 mm 165x26 mm 12/16/21 mm 145x25 mm 12/16/21 mm 18 mm 18 mm 115/18 mm ENGLISH Instructions for use Page 2 DEUTSCH Bedienungsanleitung Seite 11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εντοιχισμένη κεραμική εστία

Εντοιχισμένη κεραμική εστία Εντοιχισμένη κεραμική εστία EL Αγαπητέ πελάτη! Η εντοιχισμένη κεραμική κουζίνα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC M TR 640 TR 620 TT 620 VTC M INOX HALOGEN TT 600 TT 630 TC 620 TB 600 TT 640 TR 600 TR 735 AB TM 620 TR 641 TM 601 TR 634 TB 641 TD

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και σύνδεση Ηλεκτρικές συνδέσεις. Περιγραφή της συσκευής, 4 Ο πίνακας ελέγχου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και σύνδεση Ηλεκτρικές συνδέσεις. Περιγραφή της συσκευής, 4 Ο πίνακας ελέγχου ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και σύνδεση Ηλεκτρικές συνδέσεις Περιγραφή της συσκευής, 4 Ο πίνακας ελέγχου Εκκίνηση και Χρήση, 5-8 Ξεκινώντας τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ELV 8160 ELV 8260 Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης EMV 6260 EMV 6263 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Αγαπητέ πελάτη! Το εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ... 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ... 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ... 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ... 4 5. ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ... 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 6 7. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ).

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (βλ. σελ. 3)...................................................σελίδα. 7 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.............................................σελίδα. 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..........................................................σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BLTM 9100/01 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BMV 6200 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... I

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... I ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... I ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 2 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ... 5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di uso e

Διαβάστε περισσότερα