Εγκατάσταση. Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές. Ηλεκτρικές συνδέσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκατάσταση. Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές. Ηλεκτρικές συνδέσεις"

Transcript

1 Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές Εγκατάσταση Θέση της παγομηχανής Η θέση που επιλέγεται για την παγομηχανή πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια. Σε περίπτωση που έστω και ένα από αυτά τα κριτήρια δεν πληρείται, επιλέξτε άλλη θέση. Η θέση πρέπει να είναι ελεύθερη από αερόβια ή άλλου είδους ρύπους. Η θερμοκρασία του αέρα πρέπει είναι τουλάχιστον 7 C (45 F) αλλά δεν πρέπει να ξεπερνά τους 43 C (110 F). Η θερμοκρασία του νερού πρέπει είναι τουλάχιστον 7 C (45 F) αλλά δεν πρέπει να ξεπερνά τους 32.2 C (90 F). Ο θέση δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας και να είναι προφυλαγμένη από την κακοκαιρία. Η θέση δεν πρέπει να εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα διαμέσου ή γύρω από τη μηχανή (η ροή αέρα γίνεται αριστερά και πάνω από την κορυφή της μηχανής). Η θέση πρέπει να διαθέτει αρκετό χώρο για τις ηλεκτρικές συνδέσεις και τις συνδέσεις παροχής και αποστράγγισης νερού στο πίσω μέρος της μηχανής. Η θέση πρέπει να είναι σε εσωτερικό χώρο. Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να στηρίζει το βάρος της παγομηχανής και μια δεξαμενή γεμάτη πάγο. SN12 SN20 Κορυφή 60,9 cm (24 ) 60,9 cm (24 ) Πλευρές 20,3 cm (8 ) 20,3 cm (8 ) Πίσω μέρος 12,7 cm (5 ) 12,7 cm (5 ) *12.7 cm συνιστώνται για αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση. Το διάκενο μπορεί να είναι 0 cm όταν οι συνδέσεις παροχής και αποστράγγισης νερού βγαίνουν από το κάτω μέρος της μηχανής. Η παγομηχανή πρέπει να προφυλάσσεται όταν εκτίθεται σε θερμοκρασίες πάνω από το 0 C(32 F). Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από την έκθεση της μηχανής σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από το μηδέν. Ηλεκτρικές συνδέσεις Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, τους κρατικούς και τους εθνικούς κανονισμούς. Τάση Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση τάσης είναι ± 10% της διαβαθμισμένης τάσης κατά το ξεκίνημα της μηχανής (όταν το ηλεκτρικό φορτίο είναι υψηλότερο). Η γείωση της παγομηχανής πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Πρέπει να τηρούνται οι εξής προφυλάξεις: Για κάθε παγομηχανή πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή ασφάλεια/διακόπτη κυκλώματος. Ελέγξτε όλες τις πράσινες βίδες γείωσης στο κιβώτιο ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι είναι στεγανές πριν βάλετε μπροστά τη παγομηχανή. Ασφάλεια/διακόπτης κυκλώματος Πρέπει να διατίθεται ξεχωριστός ηλεκτρικός διακόπτης που να αποσυνδέει όλους του πόλους και να παρέχει διαχωρισμό επαφών 3mm για σταθερή καλωδίωση. Οι διακόπτες κυκλώματος πρέπει να είναι κατάλληλοι για θέρμανση, κλιματισμό και ψύξη (δεν ισχύει για τον Καναδά). Οι παγομηχανές 115/60/1 είναι προκαλωδιωμένες από το εργοστάσιο με καλώδιο τροφοδότησης και πρίζα 5-15P. Οι παγομηχανές 230/50/1 είναι προκαλωδιωμένες από το εργοστάσιο με καλώδιο τροφοδότησης αλλά χωρίς πρίζα. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλώματος Το συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλώματος χρησιμεύει για την επιλογή των διαστάσεων των καλωδίων της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Οι διαστάσεις (διαμέτρημα) των ηλεκτρικών καλωδίων εξαρτώνται και από τη θέση της μηχανής, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, το μήκος διαδρομής, κλπ. και γι αυτό πρέπει να καθορίζονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. (Πίνακες με τα στοιχεία των ηλεκτρικών συνδέσεων θα βρείτε στην επόμενη σελίδα.) MANITOWOC ICE, INC South 26th Street P.O. Box 1720 Manitowoc, WI Τηλ.: (920) TUC006 Φαξ: (920) Ιστότοπος: Manitowoc Ice, Inc. Litho στις Η.Π.Α. 12/06 1

2 Στοιχεία ηλεκτρικών συνδέσεων για παγομηχανές Παγομηχανή SN12 Τάση Κύκλος φάσης Μέγιστη ασφάλεια/διακόπτ ης κυκλώματος Αερόψυκτη Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα κυκλώματος 115/60/ /50/ SN20 115/60/ /50/ Επιλογή διαστάσεων/συνδέσεις σωληνώσεων παροχής και αποστράγγισης νερού Όλες οι υδραυλικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, τους κρατικούς και τους εθνικούς κανονισμούς. Συνδέετε την είσοδο νερού για την παραγωγή πάγου αποκλειστικά και μόνο σε παροχή πόσιμου νερού. Μην συνδέετε σε παροχή ζεστού νερού. Τοποθετήστε βαλβίδα διακοπής νερού. Μονώστε τις σωληνώσεις παροχής και αποστράγγισης για να αποφύγετε τη συμπύκνωση. Θέση Παραγωγή πάγου Είσοδος νερού Θερμοκρασία νερού 45 F (6 C) ελάχιστο 90 F (32.2 C) μέγιστο Πίεση νερού 20 psi (1.4 bar) ελάχιστο 80 psi (5.5 bar) μέγιστο Αποστράγγιση παγομηχανής Σύνδεση παγομηχανής 3/8 (1.0 cm) Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 3/4 (1.9 cm) Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα Διαστάσεις σωληνώσεων για τη σύνδεση της παγομηχανής 3/8 (1.0 cm) ελάχιστο εσωτερική διάμετρος 3/4" (1.9 cm) ελάχιστο εσωτερική διάμετρος 2

3 Έλεγχοι λειτουργίας ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ Όλες οι παγομηχανές τίθενται σε λειτουργία και ρυθμίζονται στο εργοστάσιο πριν από την αποστολή. Κανονικά δεν απαιτείται καμία ρύθμιση κατά την εγκατάσταση καινούργιας μηχανής. Για να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία, εκτελείτε πάντα τους εξής ελέγχους λειτουργίας: Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά τη παγομηχανή. Μετά από μια περίοδο παρατεταμένης αδράνειας Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συνηθισμένες ρυθμίσεις και οι διαδικασίες συντήρησης που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτονται από εγγύηση. Μπλε φωτάκι Το μπλε φωτάκι στο ακροσωλήνιο διανομής ανάβει όταν ο διακόπτης επιλογής μπει στη θέση ΠΑΓΟΣ και η παγομηχανή είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Όταν το φωτάκι δεν ανάψει η παγομηχανή δεν φτιάχνει πάγο. Ανατρέξτε στο τμήμα 5 Πριν Καλέσετε το Σέρβις αν η παγομηχανή ρευματοδοτείται αλλά το φωτάκι δεν ανάβει. Παραγωγή πάγου Αφήστε στη μηχανή να παράγει πάγο για 15 λεπτά πριν δοκιμάσετε το μηχανισμό διανομής. Αυτό θα εξασφαλίσει επαρκή ποσότητα πάγου στο δοχείο για διανομή. Λειτουργία 1. Ρύθμιση διακόπτη επιλογής Πατήστε το κουμπί δίπλα στο κείμενο. Επιλέξτε ΠΑΓΟΣ για διανομή πάγου μόνο Επιλέξτε ΠΑΓΟΣ/ΝΕΡΟ για διανομή νερού και πάγου Επιλέξτε ΝΕΡΟ για διανομή νερού μόνο 2. Διανομή Χρησιμοποιείτε το ποτήρι ή το δοχείο για να σπρώξετε το βραχίονα του διανομέα προς τα πίσω. Αφήστε ελεύθερο το βραχίονα. Η παγομηχανή σταματά την παραγωγή πάγου. Διακόπτης επιλογής Ο διακόπτης επιλογής πρέπει να μπει στη θέση ON για να παράγει η παγομηχανή πάγο. Δεξαμενή νερού Η δεξαμενή νερού πρέπει να είναι γεμάτη κατά τα 2/3 με νερό και ο πλωτήρας διόπτευσης νερού πρέπει να είναι πάνω (διακόπτης κλειστός) πριν ξεκινήσει η μηχανή παγοκύβων. 3

4 Ακολουθία λειτουργίας ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Όταν ο διακόπτης επιλογής μπει στη θέση ΠΑΓΟΣ πρέπει να συμβούν τα παρακάτω με τη σειρά που αναφέρεται πριν αρχίσει η παραγωγή πάγου. Ο χρόνος καθυστέρησης 5 λεπτών πρέπει να έχει λήξει. Ο χρόνος καθυστέρησης αρχίζει μόλις εφαρμόσετε ισχύ. Το κλαπέτο ολισθητήρα πάγου πρέπει να είναι στη θέση κλειστό ή κάτω. Ο διακόπτης επιλογής διόπτευσης νερού πρέπει να είναι κλειστός (δεξαμενή νερού γεμάτη νερό ) και ο πλωτήρας διόπτευσης νερού στην πάνω θέση. ΑΡΧΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 1. Έχουν περάσει κάτω από 30 λεπτά από τη στιγμή που εφαρμόστηκε ισχύς στη παγομηχανή. Πρέπει να έχει περάσει χρόνος καθυστέρησης 5 λεπτών. Ο χρόνος καθυστέρησης ξεκινά να μετρά αντίστροφα μετά την εφαρμογή ισχύος και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όταν περάσει ο χρόνος καθυστέρησης πέντε λεπτών, ενεργοποιείται το γραναζωτό μοτέρ. Όταν η δεξαμενή γεμίσει με νερό, ο διακόπτης επιλογής διόπτευσης νερού κλείνει ενώ το μοτέρ με ανεμιστήρα του συμπιεστή και συμπυκνωτή ενεργοποιείται. 2. Έχουν περάσει πάνω από 30 λεπτά από τη στιγμή που εφαρμόστηκε ισχύς στη παγομηχανή. Το μοτέρ με ανεμιστήρα και η βαλβίδα υγρασίας ενεργοποιούνται. Μετά από 30 δευτερόλεπτα η βαλβίδα υγρασίας απενεργοποιείται. Όταν η δεξαμενή γεμίσει με νερό, ο διακόπτης επιλογής διόπτευσης νερού κλείνει ενώ το μοτέρ με ανεμιστήρα του συμπιεστή και συμπυκνωτή ενεργοποιείται. ΚΥΚΛΟΣ ΨΥΞΗΣ Η βαλβίδα με πλωτήρα διατηρεί αυτόματα τη στάθμη νερού στη δεξαμενή. Το κλαπέτο πάγου ανοίγει και κλείνει για να ελέγξει την παραγωγή πάγου. Η παγομηχανή συνεχίζει να παράγει πάγο όσο το κλαπέτο πάγου κρατιέται ανοικτό (πάνω) πάγος γεμίζει το δοχείο. ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ο χρόνος καθυστέρησης 5 λεπτών πρέπει να έχει λήξει. Ο χρόνος καθυστέρησης αρχίζει όταν η παγομηχανή εισέλθει στο Αυτόματο Κλείσιμο και δεν μπορεί να αγνοηθεί. 1. Έχουν περάσει κάτω από 30 λεπτά από τη στιγμή που εφαρμόστηκε ισχύς στη παγομηχανή. Πρέπει να έχει περάσει χρόνος καθυστέρησης 5 λεπτών. Ο χρόνος καθυστέρησης ξεκινά να περνάει αντίστροφα μετά την εφαρμογή ισχύος και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όταν περάσει ο χρόνος καθυστέρησης πέντε λεπτών, ενεργοποιείται το γραναζωτό μοτέρ. Όταν η δεξαμενή γεμίσει με νερό, ο διακόπτης επιλογής διόπτευσης νερού κλείνει ενώ το μοτέρ με ανεμιστήρα του συμπιεστή και συμπυκνωτή ενεργοποιείται. 2. Έχουν περάσει πάνω από 30 λεπτά από τη στιγμή που εφαρμόστηκε ισχύς στη παγομηχανή. Το γραναζωτό μοτέρ με ανεμιστήρα και η βαλβίδα υγρασίας ενεργοποιούνται. Μετά από 30 δευτερόλεπτα η βαλβίδα υγρασίας απενεργοποιείται. Όταν η δεξαμενή γεμίσει με νερό, ο διακόπτης επιλογής διόπτευσης νερού κλείνει ενώ το μοτέρ με ανεμιστήρα του συμπιεστή και συμπυκνωτή ενεργοποιείται. ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΨΥΞΗΣ Η αλλαγή της θέσης του διακόπτη επιλογής από το ΠΑΓΟΣ στο OFF ξεκινά χρόνο καθυστέρησης 5 λεπτών. Τοποθέτηση του διακόπτη επιλογής αμέσως στο ΠΑΓΟΣ - Η μηχανή περιμένει 5 λεπτά, κατόπιν ξεκινά κύκλο Επανέναρξη Μετά από Αυτόματο Κλείσιμο. Τοποθέτηση του διακόπτη επιλογής το ΠΑΓΟΣ μετά από διάστημα 5 λεπτών - Η μηχανή ξεκινά αμέσως κύκλο Επανέναρξη Μετά από Αυτόματο Κλείσιμο. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Όταν το κλαπέτο πάγου κρατιέται ανοικτό από τον πάγο, το γραναζωτό μοτέρ, το μοτέρ ανεμιστήρα του συμπιεστή και συμπυκνωτή απενεργοποιούνται. Ο χρόνος καθυστέρησης πέντε λεπτών ξεκινά να μετρά αντίστροφα. Η παγομηχανή παραμένει σβηστή έως ότου ο χρόνος καθυστέρησης 5 λεπτών λήξει και κλείσει το κλαπέτο πάγου. 4

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Για να έχετε αποτελεσματική λειτουργία, καθαρίζετε και απολυμαίνετε κάθε έξι μήνες τη παγομηχανή. Αν η συσκευή πάγου απαιτεί συχνότερο καθαρισμό και απολύμανση, συμβουλευθείτε εξειδικευμένη εταιρία σέρβις η οποία να κάνει τη δοκιμή ποιότητας του νερού και να σας συστήσει κατάλληλη επεξεργασία του νερού. Αν χρειαστεί, μια πολύ βρώμικη παγομηχανή μπορεί να αποσυναρμολογηθεί τελείως για καθαρισμό και απολύμανση. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικό παγομηχανών (κωδικός ) και απολυμαντικό (κωδικός ). Η χρήση προϊόντων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση της Ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις ετικέτες των μπουκαλιών. Μην αναμειγνύετε το καθαριστικό με το απολυμαντικό παγομηχανών. Η χρήση προϊόντων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση της Ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικά και απολυμαντικά για παγομηχανές, βάζετε πλαστικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά (ή και μάσκα προσώπου). Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν αρχίσετε τη διαδικασία. Αυτή η παγομηχανή Manitowoc απαιτεί τρεις διαφορετικές διαδικασίες καθαρισμού. Προληπτική διαδικασία καθαρισμού συντήρησης Κάνετε τη διαδικασία αυτή όπως υπαγορεύει η κατάσταση του νερού σας. Συνιστάται μηνιαίως. Επιτρέπει τον καθαρισμό της παγομηχανής σας χωρίς να αφαιρέσετε όλο τον πάγο από το δοχείο. Αφαιρέστε τις εναποθέσεις μετάλλων από σημεία ή επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό κατά τον κύκλο ψύξης (δεξαμενή, εξατμιστήρας, ατέρμων κοχλίας, σωλήνες αποστράγγισης). Διαδικασία καθαρισμού/απολύμανσης Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες. Αφαιρέστε όλο τον πάγο από το δοχείο. Η παγομηχανή και το δοχείο πρέπει να λυθούν, να καθαριστούν και να απολυμανθούν. Η παγομηχανή παράγει πάγο με τα διαλύματα καθαριστικού και απολυμαντικού. Όλος ο πάγος που παράγεται κατά τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να πετιέται. Διαδικασία καθαρισμού λόγω μεγάλης εναπόθεσης αλάτων Κάνετε αυτή τη διαδικασία αν η παγομηχανή παρουσιάζει ένα ή όλα από τα εξής συμπτώματα. Θόρυβοι τριβής, σκασίματος ή στριγκλίσματος από τον εξατμιστήρα Θόρυβοι τριβής από το κιβώτιο μετάδοσης Η παγομηχανή σταματά στο Κλείσιμο Ασφαλείας Το νερό σας έχει μεγάλη συγκέντρωση μετάλλων Η παγομηχανή δεν έχει ακολουθήσει τακτικό πρόγραμμα συντήρησης. Κάνετε μια διαδικασία καθαρισμού όπως περιγράφεται παραπάνω αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να γίνεται διαδικασία απολύμανσης αφού γίνουν όλες οι διαδικασίες καθαρισμού. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Εβδομαδιαίως Αφαιρέστε τη σχάρα από το δίσκο θρύψαλων πάγου και σκουπίστε το φάτνωμα πιτσιλίσματος, το δίσκο θρύψαλων πάγου και τη σχάρα με διάλυμα απολυμαντικού & νερού. Χύστε το περίσσιο διάλυμα στο δίσκο θρύψαλων πάγου για να καθαρίσετε το σωλήνα αποστράγγισης. ΑΘΙΚΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟ Σκουπίστε τη θυρίδα αισθητήρα με ένα μαλακό πανί και λίγο ελαφρύ καθαριστικό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα καθαρό μαλακό πανί. Η σκόνη και η βρωμιά μπορούν να βγουν από τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρύ οικιακό καθαριστικό πιάτων και ζεστό νερό. Σκουπίστε με ένα καθαρό μαλακό πανί για να στεγνώσει. 5

6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το καθαριστικό για παγομηχανές χρησιμεύει για την αφαίρεση των αλάτων ή άλλων μεταλλικών εναποθέσεων. Δεν προορίζεται για την αφαίρεση φυκιών ή λάσπης. Ανατρέξτε στo τμήμα Διαδικασία απολύμανσης για την αφαίρεση φυκιών και λάσπης. Γα να ξεκινήστε κύκλο καθαρισμού με την Τεχνολογία Καθαρισμού της Manitowoc ακολουθήστε την εξής διαδικασία. Βήμα 1 Για να ξεκινήσετε κύκλο καθαρισμού, βάλτε τον διακόπτη επιλογής στη θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Το νερό περνά μέσα από τη βαλβίδα ταχείας εκκένωσης νερού και καταλήγει στον οχετό. Βήμα 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα από την κορυφή του ολισθητήρα πάγου. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό, προσθέστε τη σωστή ποσότητα καθαριστικού παγομηχανής Manitowoc και κατόπιν ξανατοποθετήστε το κάλυμμα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικό μηχανών πάγου (κωδικός ) και απολυμαντικό (κωδικός ). Η χρήση προϊόντων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση της Ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις ετικέτες των μπουκαλιών. Μοντέλο SN12 SN20 Ποσότητα καθαριστικού 60 ml (2 ουγγιά) 60 ml (2 ουγγιά) Βήμα 3 Η παγομηχανή ολοκληρώνει αυτόματα τέσσερις κύκλους καθαρισμού και ξεβγάλματος και κατόπιν σταματά. Ολόκληρος ο κύκλος διαρκεί περίπου 21 λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο περιοδικός καθαρισμός πρέπει να γίνεται στις γειτονικές επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με το σύστημα διανομής νερού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παγομηχανή μπορεί να ρυθμιστεί να ξεκινήσει και να τελειώσει διαδικασία καθαρισμού και κατόπιν να αρχίσει να ξαναφτιάχνει πάγο. A. Αφού προστεθεί το καθαριστικό βάλτε τον διακόπτη επιλογής μοχλού από το ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στη θέση ΠΑΓΟΣ. B. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού αρχίζει αυτόματα η παραγωγή πάγου. Αλλαγή της θέσης του διακόπτη επιλογής κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού: 1. Κάτω από 60 δευτερόλεπτα στον κύκλο Καθαρισμού - Ο κύκλος Καθαρισμού τερματίζεται όταν ο επιλογέας δυο θέσεων μετακινηθεί στη θέση OFF. 2. Κάτω από 60 δευτερόλεπτα στον κύκλο Καθαρισμού - Η παγομηχανή ολοκληρώνει τον κύκλο καθαρισμού. Η αλλαγή της θέσης του διακόπτη επιλογής καθορίζει τον επόμενο κύκλο όταν τελειώσει ο κύκλος Καθαρισμού. ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - Η παγομηχανή περιμένει αλλαγή της θέσης του διακόπτη επιλογής μοχλού. ΘΕΣΗ OFF - Η παγομηχανή περιμένει αλλαγή της θέσης του διακόπτη επιλογής μοχλού. ΘΕΣΗ ΠΑΓΟΣ Η παγομηχανή αρχίζει να παράγει αυτόματα πάγο. Η Manitowoc συνιστά το λύσιμο, τον καθαρισμό και την απολύμανση της παγομηχανής και του διανομέα κάθε έξι μήνες. 6

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Οι παγομηχανές που έχουν μεγάλες εναποθέσεις αλάτων ή δεν έχουν καθαριστεί τακτικά πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασία καθαρισμού λόγω μεγάλης εναπόθεσης αλάτων. Η μη τήρηση αυτής της διαδικασίας οδηγεί στο μπλοκάρισμα του ατέρμονα κοχλία καθώς το πουρί άσβεστου φεύγει από τον ατέρμονα κοχλία και τον κύλινδρο εξατμιστήρα. Το καθαριστικό για παγομηχανές χρησιμεύει για την αφαίρεση των αλάτων ή άλλων μεταλλικών εναποθέσεων. Δεν προορίζεται για την αφαίρεση φυκιών ή λάσπης. Ανατρέξτε στo τμήμα Διαδικασία απολύμανσης για την αφαίρεση φυκιών και λάσπης. Βήμα 1 Αφαιρέστε τις πλάκες και βάλτε τον διακόπτη επιλογής ΠΑΓΟΣ/OFF/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στη θέση OFF. Βήμα 2 Κόψτε την παροχή ρεύματος και νερού στην παγομηχανή. Βήμα 3 Αφαιρέστε όλο τον πάγο από το δοχείο. Βήμα 4 Βάλτε το διακόπτη επιλογής ΠΑΓΟΣ/OFF/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στη θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Η βαλβίδα ταχείας εκκένωσης ανοίγει και αποστραγγίζει το νερό από τον εξατμιστήρα και τη δεξαμενή. Βήμα 5 Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα (ή μέχρι να αποστραγγίσει ο εξατμιστήρας) και κατόπιν βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση OFF. Βήμα 6 Αναμίξτε 2 ουγγιά (60 ml) καθαριστικού παγομηχανής Manitowoc με 32 ουγγιά (1 L) κρύου νερού. Βήμα 7 Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα από τον ολισθητήρα πάγου και γεμίστε τον εξατμιστήρα με το διάλυμα καθαριστικού/νερού. Συνεχίστε να προσθέτετε έως ότου το διάλυμα βγει από το σωλήνα υπερχείλισης της δεξαμενής νερού. Βήμα 8 Ξανατοποθετήστε το κάλυμμα ολισθητήρα πάγου και αφήστε την παγομηχανή σε αναμονή για 30 δευτερόλεπτα. Βήμα 9 Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος και νερού Βήμα 10 Βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση ΠΑΓΟΣ. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται και παράγει πάγο με το διάλυμα καθαρισμού. Βήμα 11 Η παγομηχανή ψύχει και βγάζει το διάλυμα καθαρισμού στο δοχείο. Αφήστε τον κύκλο να λειτουργήσει για 15 λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πετάξτε όλο τον πάγο που έγινε κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Βήμα 12 Βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση OFF και ανατρέξτε στη διαδικασία απολύμανσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πετάξτε όλο τον πάγο που έγινε κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να γίνονται στις γειτονικές επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με το σύστημα διανομής νερού. Ανατρέξτε στο τμήμα Αποσυναρμολόγηση Εξαρτημάτων για Καθαρισμό/Απολύμανση, καθαρίζετε και απολυμαίνετε την παγομηχανή τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικό παγομηχανών εγκεκριμένο από την Manitowoc (κωδικός ). Η χρήση προϊόντων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση της Ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις ετικέτες των μπουκαλιών. Μοντέλο SN12 SN20 Ποσότητα καθαριστικού 60 ml (2 ουγγιά) 60 ml (2 ουγγιά) 7

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ To απολυμαντικό παγομηχανών χρησιμεύει για την αφαίρεση φυκιών ή λάσπης. Δεν προορίζεται για την αφαίρεση των αλάτων ή άλλων μεταλλικών εναποθέσεων. Ανατρέξτε στο τμήμα Διαδικασία καθαρισμού για την αφαίρεση των αλάτων ή άλλων μεταλλικών εναποθέσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απολύμανση πρέπει να γίνεται στις γειτονικές επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με το σύστημα διανομής νερού. Κάνετε πάντα τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης για τον καθαρισμό και την απολύμανση και μια διαδικασία καθαρισμού πριν την απολύμανση της παγομηχανής. Βήμα 1 Κόψτε την παροχή νερού στην παγομηχανή. Βήμα 2 Βάλτε το διακόπτη επιλογής ΠΑΓΟΣ/OFF/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στη θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Η βαλβίδα ταχείας εκκένωσης ανοίγει και αποστραγγίζει το νερό από τον εξατμιστήρα και τη δεξαμενή. Βήμα 3 Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα (ή μέχρι να αποστραγγίσει ο εξατμιστήρας) και κατόπιν βάλτε το διακόπτη στη θέση OFF. Βήμα 4 Αναμίξτε 2 ουγγιά (60 ml) απολυμαντικού παγομηχανών Manitowoc με 3 γαλόνι 1 (11 L) κρύου νερού. Μοντέλο Ποσότητα καθαριστικού Βήμα 6 Ξανατοποθετήστε το κάλυμμα ολισθητήρα πάγου και αφήστε την παγομηχανή σε αναμονή για 30 δευτερόλεπτα. Βήμα 7 Αποκαταστήστε την παροχή νερού στην παγομηχανή Βήμα 8 Βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση ΠΑΓΟΣ. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται και παράγει πάγο με το διάλυμα απολύμανσης. Βήμα 9 Η παγομηχανή ψύχει και βγάζει το διάλυμα απολύμανσης στο δοχείο. Αφήστε τον κύκλο να λειτουργήσει για 15 λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πετάξτε όλο τον πάγο που έγινε κατά τη διαδικασία απολύμανσης. Βήμα 10 Βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Η παγομηχανή ολοκληρώνει αυτόματα τέσσερις κύκλους καθαρισμού και ξεβγάλματος και κατόπιν σταματά. Ολόκληρος ο κύκλος διαρκεί περίπου 21 λεπτά. Βήμα 11 Ανατρέξτε στο τμήμα Αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό/απολύμανση και αφαιρέστε, καθαρίστε και απολυμάνετε όλα τα αναφερθέντα εξαρτήματα. SN12 SN20 60 ml (2 ουγγιά) 60 ml (2 ουγγιά) Βήμα 5 Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα από τον ολισθητήρα πάγου και γεμίστε τον εξατμιστήρα με το διάλυμα απολυμαντικού/νερού. Συνεχίστε να προσθέτετε έως ότου το διάλυμα βγει από το σωλήνα υπερχείλισης της δεξαμενής νερού. 8

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΕ ΛΕΠΙΑ/ΒΩΛΟΥΣ Βήμα 1 Αφαιρέστε τις πλάκες και βάλτε τον διακόπτη επιλογής ΠΑΓΟΣ/OFF/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στη θέση OFF. Βήμα 2 Αφαιρέστε όλο τον πάγο από το δοχείο. Βήμα 3 Κόψτε την παροχή νερού στην παγομηχανή. Βήμα 4 Βάλτε το διακόπτη επιλογής. ΠΑΓΟΣ/OFF/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στη θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Η βαλβίδα ταχείας εκκένωσης ανοίγει και αποστραγγίζει το νερό από τον εξατμιστήρα και τη δεξαμενή. Βήμα 5 Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα (ή μέχρι να αποστραγγίσει ο εξατμιστήρας) και κατόπιν βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση OFF. Βήμα 6 Προσθέστε 12 ουγγιές (355 ml) καθαριστικό στον εξατμιστήρα. Βήμα 7 Αποκαταστήστε την παροχή νερού στην παγομηχανή. Σημαντικό Αφήστε το διάλυμα καθαριστικού/νερού στον εξατμιστήρα για τουλάχιστον 4 ώρες. Βήμα 8 Βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση ΠΑΓΟΣ. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται και παράγει πάγο με το διάλυμα καθαρισμού. Συνεχίστε τον κύκλο ψύξης για 15 λεπτά. Βήμα 9 Βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση OFF, και κατόπιν ακολουθήστε τις κανονικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. 9

10 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Ακολουθήστε τις οδηγίες των επόμενων σελίδων για να αποσυναρμολογήσετε την παγομηχανή. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται κάθε έξι μήνες. Βήμα 1 Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος και νερού στην παγομηχανή Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν αρχίσετε τη διαδικασία. Βήμα 2 Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται καθαρισμό και απολύμανση. Μην αναμειγνύετε διαλύματα καθαριστικού και απολυμαντικού. Η χρήση προϊόντων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση της Ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Βήμα 5 Χρησιμοποιήστε πλαστική βούρτσα με μαλακή τρίχα, σφουγγάρι ή πανί (ΟΧΙ συρμάτινη βούρτσα) για να απολυμάνετε προσεκτικά τα εξαρτήματα. Βήμα 6 Χρησιμοποιήστε το απολυμαντικό διάλυμα και σφουγγάρι ή πανί για να απολυμάνετε (σκουπίσετε) το εσωτερικό της μηχανής και το δοχείο. Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικά και απολυμαντικά για παγομηχανές, βάζετε πλαστικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά (ή και μάσκα προσώπου). Βήμα 3 Βουτήξτε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε σε σωστά ανακατεμένο διάλυμα. Τύπος διαλύματος Καθαριστικό Απολυμαντικό Νερό 1 γαλόνι (4L) 6 γαλόνια (23L) Ανακατεμένο με 16 ουγγιές (500 ml) καθαριστικό 4 ουγγιά (120 ml) απολυμαντικό Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικό παγομηχανών (κωδικός ) και απολυμαντικό (κωδικός ) εγκεκριμένα από τη Manitowoc. Η χρήση προϊόντων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση της Ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις ετικέτες των μπουκαλιών. Βήμα 7 Μην ξεπλένετε τις απολυμασμένες περιοχές. Βήμα 8 Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα. Βήμα 9 Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος και νερού ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποσύνδεση του ρεύματος ενεργοποιεί χρόνο καθυστέρησης 5 λεπτών πριν ξαναξεκινήσει η παγομηχανή. Ο χρόνος καθυστέρησης αρχίζει να μετρά αντίστροφα όταν αποκατασταθεί το ρεύμα στην παγομηχανή. Αυτός ο χρόνος καθυστέρησης δεν μπορεί να αγνοηθεί. 10

11 11

12 12

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. ΦΡΙΤΕΖΕΣ RE SERIES ELECTRIC Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. 24ωρη τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 CZ Český,19 TR Türkçe,37 Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Εγκατάσταση, 4 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Ευθυγράμμιση του στεγνωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων

Εγχειρίδιο Χρήστη. Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M. HG για επαγγελματίες εκτροφείς γουνοφόρων ζώων Εγχειρίδιο Χρήστη Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Περιεχόμενα Μηχανές ταΐσματος HG 100/125/160 M Θέμα Σελίδα 1 Κανονισμοί ασφαλείας... 3 2 Περιγραφή λειτουργιών... 6 3 Προφυλάξεις πριν από την εκκίνηση...

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η αρχική γλώσσα είναι η Αγγλική] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το Ομοσπονδιακό Δίκαιο (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από, ή κατόπιν αδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα