ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Κωδικός: Β1 Διδάσκων του μαθήματος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΣΑΚΗΣ Επίκουρος Καθηγητής στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Copyright: συγγραφέας και ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (έκδοση 2013) 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μάθημα «Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» αφορά στο πολυδιάστατο ζήτημα της ένταξης, ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα εκπαιδευτικά συστήματα. Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται γύρω από τους επόμενους άξονες: 1. Η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου: «ΤΠΕ στην εκπαίδευση» 2. Κατηγορίες λογισμικών και εφαρμογών ΤΠΕ γενικότερα 3. Σχέσεις θεωριών μάθησης και ΤΠΕ 4. Σχεδιασμός εφαρμογών, πρακτικές χρήσης-διδακτική διαχείριση, αξιολόγηση 5. Ιστορική αναδρομή 6. Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Τεχνοκρατικό, Ολοκληρωμένο, Πραγματολογικό) & εκπαιδευτική πολιτική a. Σύγχρονα μοντέλα όπως: 1-1/OLPC b. Bring Your Own Device c. E-learning for K12 d. Flipped Classroom e. MOOC 7. Συγκριτική μελέτη περιπτώσεων ένταξης σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Προσεγγίσεις και παράγοντες επίδρασης στην ενσωμάτωση. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ O σκοπός του μαθήματος είναι να: μπορούν οι φοιτητές να οριοθετήσουν και να περιγράψουν το διεπιστημονικό πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση διακρίνουν κατηγορίες εφαρμογών ΤΠΕ με βάση τεχνολογικά, χρηστικά και παιδαγωγικά κριτήρια γνωρίζουν τις ιστορικές φάσεις που διακρίνονται στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μελετήσουν πρότυπα και θέσεις διεθνών οργανισμών σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μελετήσουν συγκριτικά τις προσπάθειες διαφόρων χωρών για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και γενικότερα εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές καταγράψουν πρακτικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό εφαρμογών ΤΠΕ, την παιδαγωγική διαχείριση αυτών στην πράξη και τέλος την αξιολόγηση τους περιγράφουν κριτικά τα νέα μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση γνωρίζουν τον ρόλο της πολιτικής και της διαχείρισης της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ σε επίπεδο μονάδας, περιφέρειας και εκπαιδευτικού συστήματος ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ Περιγραφή του διεπιστημονικού πεδίου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Συνεισφέροντα επιστημονικά πεδία, διαστάσεις, μέθοδοι, ερευνητικές κατευθύνσεις) Πλαίσιο ορισμού των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, κατηγορίες ΤΠΕ, σχέση ΤΠΕ και θεωρήσεων μάθησης Σχεδιασμό, παιδαγωγική διαχείριση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών ΤΠΕ Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Διαδικτύου και εκπαιδευτικός σχεδιασμός 2

3 Ιστορική αναδρομή των προσπαθειών ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Διεθνή πρότυπα για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Μελέτες περίπτωσης των προσπαθειών αξιοποίηση των ΤΠΕ διαφόρων κρατών Ερευνητικά πορίσματα, παράγοντες επίδρασης, μελλοντικές τάσεις ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. Διεθνή έργα για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, και ένταξης καινοτομιών π.χ. olpc, resource centers, Learning Objects, Παράγοντες επίδρασης στην ενσωμάτωση ΤΠΕ στην εκπαίδευση Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών, μαθητών κλπ Διαδίκτυο και κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, θέματα ιδιωτικότητας, ασφάλειας και διαδικτυακής φήμης Αλληλεπίδραση των ΤΠΕ με τις μαθησιακές/διδακτικές προσεγγίσεις π.χ. επίλυση προβλήματος και ΤΠΕ, story based learning και ΤΠΕ, διερευνητική μάθηση και ΤΠΕ κλπ Υπολογιστική σκέψη και εκπαίδευση Ποιότητα και ΤΠΕ Διεθνείς οργανισμοί και ΤΠΕ : ΕΕ, OECD, ISTE, ACM, COMPTIA κ.α. Πιστοποιήσεις, Προγράμματα Σπουδών ΤΠΕ εθνικά, συλλογικά από εταιρείες κλπ Web 2.0+, 3D worlds, Augmented Reality Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις Άτυπη μάθηση και ΤΠΕ ΤΠΕ και ειδική αγωγή ΤΠΕ & κοινωνική δικαιοσύνη, ψηφιακό χάσμα Επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών ΤΠΕ στην διοίκηση Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ΤΠΕ Σύγχρονες προσπάθειες μεταρρύθμισης ολιστικής προσέγγισης Συγκριτική θεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τις ΤΠΕ σε διάφορες χώρες Επισκόπηση των ελληνικών προσπαθειών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση Προτεινόμενο πλάνο ένταξης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα [φιλολογικά, ιστορία, γλώσσα και έκφραση, μαθηματικά, τεχνολογία, οικονομία, φυσική, κλπ, κλπ.) ΠΠΣ & Αναλυτικά προγράμματα και ένταξη σε γνωστικά αντικείμενα: o Νηπιαγωγείου o Δημοτικού o Γυμνασίου o Αναλυτικό πρόγραμμα Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) o Νέα ΠΣ 2011 (Νέο Σχολείο) και ΤΠΕ Ενταξη στο μικροεπίπεδο: Εφαρμογή δραστηριοτήτων: o Επιμόρφωση εκπαιδευτικών- ενδοσχολική επιμόρφωση o Eπιμόρφωση εκπαιδευτικών και Κοινότητες πρακτικών (Communities of Practices) Κοινότητες μάθησης & Communities of Practices (επιστήμονες, επαγγελματίες, κλπ) Αξιοποίηση και ένταξη των ΤΠΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Πλατφόρμες και συστήματα συνεργασίας κοινότητας χρηστών, π.χ: wikis Συνεργατικά περιβάλλοντα: 3

4 o Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Γλώσσα o Συνεργατικά περιβάλλοντα εργασίας o Ειδικού τύπου Συνεργατικά περιβάλλοντα: Concept maps and Writing o Συνεργατικές δραστηριότητες με συσκευές ασύρματης επικοινωνίας για μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές (MediaLab related projects) o Projects Συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών σχολείων Εργασίες σύνθεσης αναφορικά με επιμέρους κατηγορίες εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ: o Λογισμικά προσομοιώσεων o Λογισμικά μοντελοποίησης o Ανοικτά λογισμικά σύνθεσης και ταξινόμησης (concept maps, tabletop κλπ) o Υπερκείμενα και πολυμέσα o Πολυμεσικά λογισμικά εργαστήρια (εργαστηριακές πειραματικές διατάξεις με καταγραφείς δεδομένων σε ΗΥ) o Ρομποτική o Προγραμματιστικά περιβάλλοντα o Εκπαιδευτικά παιχνίδια o Νοήμονα συστήματα o Εκπαιδευτική αξιοποίηση λογισμικών γενικού σκοπού (επεξεργαστές κειμένου κλπ) o Πλατφόρμες εκπαίδευσης από απόσταση o Εργαλεία επικοινωνίας o Περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης o Φορητές τεχνολογίες o Επίκαιρα θέματα o Ψηφιακό σχολείο: o MOOCs o Flipped Classrooms o Online learning for K12 o Digital District management o Data mining for Educational Decision Support o Technology leadership / Chief Tech Officers/ Chief Information Officers/ Ed Technology Leaders/IT Coordinator/ School district seeks technology coordinator vs ΚΕΠΛΗΝΕT & Σχολικοί Σύμβουλοι o Οικονομική κρίση, ΤΠΕ και αειφορική εκπαίδευση o Το πρόγραμμα των ΠΑΚΕ και των ΚΣΕ o Σύγχρονα μοντέλα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ΤΠΕ o Σχεδιασμός και υλοποίηση webinars o Σχεδιασμός και υλοποίηση video-μαθημάτων, εκπαιδευτική αξιολόγηση o Πληροφορικός γραμματισμός και ψηφιακό χάσμα o Διαδικτυακή φήμη και εκπαίδευση o Δίκτυο, Δημοκρατία και εκπαίδευση 4

5 ΑΡΘΡΑ Γενικά για ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ΑΡΧΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Δημητρακοπούλου Α.,.(1998). Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά λογισμικά - Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση-. Περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μέρος Α, No 100, σελ & Μέρος Β : Νο 101, σελ Δημητρακοπούλου Α. (2002). Διαστάσεις διδακτικής διαχείρισης των εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας: Προς μια ολοκληρωμένη αξιοποίησή τους στην Εκπαίδευση. Στο Χ. Κυνηγός & Ε. Δημαράκη. (Επιμέλεια) Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογία για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής, σελ , Εκδόσεις Καστανιώτη. Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου Α., Σεραφείμ Κ., Ζαφειροπούλου Α., και Ντούνη Μ. (2008), Γνωριμία με το εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού SCRATCH, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής Επιμορφωτική συνεδρία, Πάτρα, Μαρτίου 2008 (http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/) Φεσάκης Γ., (2008), Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση, διαστάσεις και προοπτικές, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Πάτρα, Μαρτίου 2008 (http://www.ecedu.upatras.gr/didinfo/) Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου Α., (2007), «Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού ΗΥ: Τεχνολογικές και Παιδαγωγικές προβολές», στο ΘΕΜΑΤΑ στην Εκπαίδευση - Ειδικό αφιέρωμα: Σύγχρονη έρευνα στη ιδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικοί άξονες, μέθοδοι, τεχνικές, εργαλεία. Επιμέλεια: Κόμης Β., Πολίτης Π. και Τζιμογιάννης Α. Φεσάκης Γ., Τασούλα Ευ. (2006), Σχεδιασμός χειριζόμενης μέσω ΗΥ εκπαιδευτικής ρομποτικής διάταξης για την οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών και ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίληψης χώρου από νήπια, Περιοδικό «Αστρολάβος» της ΕΜΕ, τευχ. 6, Ιούλιος- Δεκέμβριος 2006, σελ Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου Δ., (2005), «Γνωστικές δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της προγραμματιστικής μεταβλητής και προτεινόμενες παρεμβάσεις.», 3ο πανελλήνιο συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής', Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005 (http://www.etpe.gr) Fessakis G., Dimitracopoulou A., Komis V., (2005), «Improving database design teaching in secondary education: Action research implementation for documentation of didactic requirements and strategies», Computers in Human Behavior Volume 21, Issue 2, Pages Provelengios, P., Fesakis G. (2011). «Educational applications of Serious Games: The case of the game Food Force in primary education students» Accepted for publication in the proceedings of the 5th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2011), Athens, Greece, October 2011, Fessakis, G., Thoma, R., (2012). Can digital games democratize access to mathematics learning? Tracing the relationship between learning potential and popularity. Proceedings of 5

6 the CIEAM64: Mathematics Education and Democracy: learning and teaching practices Conference, Rhodes, Greece, July 2012 Fessakis, G., Kladogenis, D., Markouzis, D., (2012). Training mixed groups of teachers and students in educational robotics using the studio pedagogical model., In C., Kynigos, J., Clayson., & N., Yiannoutsou (eds.), Proceedings of CONSTRUCTIONISM 2012, Conference, August 21-25, Athens, Greece. pp.: , Available online at Φεσάκης, Γ., Λάππας, Δ., (2011), «Υπολογιστικά εργαλεία υποστήριξης της δημιουργικότητας και εκπαίδευση. Αντίδοτο στην κρίση» στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 5ος Fessakis G. Lappas D., (2013). Cultivating Preschoolers Creativity Using Guided Interaction with Problem Solving Computer Games, In C. Carvallo and P. Escudeiro (eds.), Proceedings of the 7th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2013), Vol. 2, 2-4 October 2013, Porto, Portugal, pp.: Fessakis G., Theodoridou S., Roussou M., (2013). «The design and implementation of a professional development program for in service teachers about cultivation of online communities of practice. The case of the school-gardeners community.», «Twentieth International Conference on Learning», July, 11-13, 2013 at the University of the Aegean, Rhodes, Greece. (http://thelearner.com/the-conference/) Σεραφείμ Κ., Φεσάκης Γ., (2010), «Ψηφιακή Αφήγηση: Επισκόπηση λογισμικών», Στο Β., Κολτσάκης, Γ., Σαλονικίδης, & Μ., Δοδοντσής, (επιμ.) Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας: «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση», Βέροια & Νάουσα, Απριλίου 2010, ISBN: , σελ.: Σεραφείμ Κ., Φεσάκης Γ., (2010), «Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο», Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.) Πρακτικά εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2010, ISBN: , ISSN: , τόμος ΙΙ, σελ.: Αρμενάκη, Δ., Φεσάκης, Γ. (2011). «Στρατηγικές χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με κύρια αναφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας», στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη» Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011, ISBN : , σελ.: Φεσάκης, Γ., Μαυρουδή, Ε., Καράκιζα, Τ., (2012). «Η επίδραση του τύπου των εργασιών στην αναδυόμενη προσέγγιση στον προγραμματισμό για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Στο Θ., Μπράτιτσης, (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Διδακτική της Πληροφορικής», Φλώρινα, Απρ 2012, σελ.:57-61 Φεσάκης Γ., Θεοδωρίδου Σ., Ρούσσου Μ., (2013 έγινε δεκτή για δημοσίευση). «Προκλήσεις του σχεδιασμού και της λειτουργίας εκπαιδευτικών διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής: Η περίπτωση της κοινότητας των Σχολικών Κηπουρών», 7th International Conference on Open Distance Learning (ICODL2013), Athens, Greece, 8-10 Νοεμβρίου, 2013 Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου Α., (2009), «Μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική επισκόπηση», στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (επιμ), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 3ος, Εκδόσεις Ατραπός, σελ.:

7 Γενικά για ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες (χωρίς εστίαση σε συγκεκριμένα λογισμικά) Δημητρακοπούλου Α., (1999). Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδακτική των φυσικών επιστημών: Τι προσφέρουν και πως τις αξιοποιούμε; Εδικό Αφιέρωμα στη Πληροφορική και Εκπαίδευση, EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ, 3η Περίοδος, Vol. H, No 30, Άνοιξη 1999, σελ Δημητρακοπούλου Α. (2000) Ποιοτικά Διερευνητικά Λογισμικά για τις Θετικές Επιστήμες: Ποιες είναι οι κεντρικές αρχές σχεδιασμού τους; Στα (Επιμ.) Α. Κόλλιας, Α. Μαργετουσάκη, & Π. Μιχαηλίδης. Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Διδακτική των Μαθηματικών- Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, 1-3 Οκτωβρίου, 1999., Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ, Εκδόσεις Ελλην. σελ Δημητρακοπούλου Α. (2000). Τάσεις ανάπτυξης τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης για μικρά παιδιά. Στο (Επιμ.) Κ. Ραβάνης. Πρακτικά Πρώτου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Πάτρα Δεκεμβρίου Εκδόσεις. Νέες Τεχνολογίες. Σελ Γενικά για αξιοποίηση Διαδικτύου Δημητρακοπούλου Α. (2002). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Internet: Για μια ουσιαστικότερη μαθησιακή αξιοποίηση. Tετράδια Εργασίας Ρόδου, Θεματική Ενότητα: Διγλωσσία και Μάθηση στο Διαδίκτυο, Έκδοση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ Δημητρακοπούλου Α. (2000). Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Πως, πότε και γιατί;. Γλωσσικός Υπολογιστής, (ΓΥ), Τόμος 1, Νο 1, Δεκέμβριος 1999., σελ Xλαπάνης Γ. & Δημητρακοπούλου Α. (2002). Χρήση διαδικτύου στην Ελληνική πραγματικότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα (Επιμ.) Ν. Τζιμόπουλος, Πρακτικά 1ο Συνεδρίου Για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη: Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διαδίκτυο., Σύρος, Μαϊου 2001., σελ Fesakis G., Tatsis K., & Dimitracopoulou A. (2008 accepted for publication), Supporting "learning by design" activities using group blogs, Journal of Educational Technology & Society (http://www.ifets.info/) Φεσάκης Γ. (2008), Διαδικτυακές υπηρεσίες, web 2.0 και εκπαιδευτικός σχεδιασμός, Ημερίδα Educational Planning & Development, 10 May 2008, University of Aegean, Rhodes Φεσάκης Γ., Μαυρουδή Ε. (2007), Zητήματα ποιότητας σε προγράμματα τηλεκπαίδευσης μέσω διαδικτύου για τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Quality matters in web-based e- learning programs, focusing on primary and secondary education., 4th International Conference in Open and Distance Learning, Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, Athens, Greece November 2007 (http://artemis.eap.gr/icodl2007/) Καβρουματζής Κ., Φεσάκης Γ., (2007), Πειραματική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης μάθησης μέσω διαδικτύου στο δημοτικό σχολείο. Απόψεις των εκπαιδευτικών., 4th International Conference in Open and Distance Learning, Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, Athens, Greece November 2007 (http://artemis.eap.gr/icodl2007/) 7

8 Φεσάκης Γ., Κόνσολας Μ., Μαυρουδή Ελ., (2009), «Ποιοτικά χαρακτηριστικά προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης με χρήση διαδικτυακών συστημάτων, για τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης», ΘΕΜΑΤΑ Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 1(3), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, σελ.: Φεσάκης Γ., Βλάχου Ο., (2009), «Διαδίκτυο & περιβαλλοντική εκπαίδευση. σχεδιάζοντας ιστοεξερευνήσεις για εστιασμένες διδακτικές παρεμβάσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», στο Αν., Δημητρίου, Γ., Ξανθάκου, Γ., Λιαράκου και Μ., Καίλα, (επιμ), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ζητήματα θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών, Εκδόσεις ατραπός, σελ.: Φεσάκης Γ., (2009), «Διαδικτυακές υπηρεσίες, web 2.0 και εκπαιδευτικός σχεδιασμός», στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (επιμ), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 2ος, Εκδόσεις Ατραπός, σελ.: Fesakis G., Sofroniou C., Mavroudi E., (2011). «Using internet for communicative learning activities in kindergarten: The case of the Shapes planet», Early Childhood Education Journal (ECEJ), 38(5), Springer Netherlands, pp.: Ζουμπατιανού, Μ., Φεσάκης, Γ., (2012). «Εκπαιδευτικές εφαρμογές της Wikipedia: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.», Στο Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης, Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου, «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση», ΕΤΠΕ, Βόλος, Σεπ 2012 Φεσάκης, Γ., Σάββας, Α., (2012 υπό έκδοση), «Διαχείριση διαδικτυακής φήμης και εκπαιδευτική κοινότητα» στο Α., Κοντάκος και Φ., Καλαβάσης, (επιμ.), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 6ος Γενικά για Συνεργατικά Λογισμικά Πέτρου-Μπακίρη Α & Δημητρακοπούλου Α. (2001). Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη μάθηση μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων από απόσταση και πως αυτοί διαμορφώνουν τη συνεργατική τεχνολογία; Στο (Επιμ). Β. Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», Ρέθυμνο 8-10 Ιουνίου 2001, Εκδόσεις Ατραπός. Σελ Dimitracopoulou A. & Petrou A. (to be published- 2003). Advanced Collaborative Distance Learning Systems for young students: Design Issues and current trends on new cognitive and metacognitive tools. In THEMES in Education International Journal,, 60 pages. [ μόνο για να δείτε τα παραδείγματα συνεργατικών λογισμικών] Fessakis G., Petrou A., Dimitracopoulou A., (2004), «Collaboration Activity Function: An interaction analysis tool for Computer Supported Collaborative Learning activities», In 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2004), August 30 - Sept 1, 2004, Joensuu, Finland (http://lttf.ieee.org/icalt2004/) Fessakis, G., Dimitracopoulou, A., Palaiodimos, A., (2013). Graphical Interaction Analysis Impact on Groups Collaborating through Blogs, Journal of Educational Technology & Society, 16(1), pp.: ΒΙΒΛΙΑ Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Έκφραση. 8

9 J. Anderson, Tom van Weert Eds, Information and Communication Technology in Education. A curriculum for schools and programme of teachers development., UNESCO, 2002 Law, N. (2008). Pedagogy and ict use in schools around the world. New York, NY: Springer Dordrecht. National Educational Technology Standards for Administrators, ISTE Publications, 2004 National Educational Technology Standards for Students, ISTE Publications, 2004 National Educational Technology Standards for Teachers, ISTE Publications, 2004 Total cost of ownership: A review of the literature. A report to the DfES by Peter Scrimshaw, UK Department for education and skills 2004 Ράπτης Α, & Ράπτη Α. (2003). Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. V1&2, Αυτοέκδοση Κόμης Β., (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών, Αθήνα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Θέματα στην εκπαίδευση Σύγχρονη Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Νέα Παιδεία Παιδαγωγική Επιθεώρηση Μέντορας AACE Journal ALT-J (Research in Learning Technology) British Journal of Educational Technology Computer Science Education Computers & Education Computers in Human Behavior Contemporary Issues in Technology and teachers Education Education and Information Technologies Educational Media International Educational Technology Research and Development Information technology in Childhood Educational Annual Innovations in Education and teaching International Interactive Learning Environments 9

10 International Journal of Science Education International Journal on e-learning Journal of Computer Assisted Learning Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching Journal of Educational Computing Research Journal of Educational Multimedia and Hypermedia Journal of Educational Technology & Society Journal of Educational Technology Systems Journal of Interactive Learning Research Journal of Technology and Teacher Education Learning, Media & Technology Technology, Pedagogy and Education The Internet and Higher Education Themes in Education ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ [Unesco ] [Irish] [Finland] 10

11 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 η Γνωριμία. Οριοθέτηση του μαθήματος. Παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων και της προβληματικής. Συζήτηση για τις τυχών ειδικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Διαμόρφωση του διδακτικού συμβολαίου. 2 η Οριοθέτηση του Επιστημονικού πεδίου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 3 η Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού 4 η Σχεδιασμός, παιδαγωγική-διαχείριση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών ΤΠΕ 5 η Εκπαιδευτικές εφαρμογές διαδικτύου και εκπαιδευτικός σχεδιασμός 6 η Ιστορική αναδρομή 7 η Μοντέλα ένταξης ΤΠΕ στην εκπαίδευση Συνέπειες στην εκπαιδευτική πολιτική 8 η Διεθνή πρότυπα, ερευνητικές διαστάσεις του Πεδίου 9 η Μελέτη περιπτώσεων από την διεθνή εμπειρία 10 η Παρουσίαση της προόδου των εργασιών των φοιτητών. 11 η Μελέτη παραγόντων επίδρασης στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 12 η Παρουσίαση και συζήτηση των εργασιών των φοιτητών. 13 η Παρουσίαση και συζήτηση των εργασιών των φοιτητών 11

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του. Ηλία Καρασαββίδη. Επίκουρου Καθηγητή

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του. Ηλία Καρασαββίδη. Επίκουρου Καθηγητή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Ηλία Καρασαββίδη Επίκουρου Καθηγητή Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών Βιογραφικό Σημείωμα Φλώρινα Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικές πληροφορίες... 3 2. Τρέχουσα Επαγγελματική Θέση...

Διαβάστε περισσότερα

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθανάσιος Γ. Τζιμογιάννης Καθηγητής Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1. Ατομικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Μαριάνθη

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου Καθηγητές _

Τομέας Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου Καθηγητές _ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Α: Βιβλία/μονογραφίες Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις

Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική Δημητρακοπούλου Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις Υποψήφιων Διδακτόρων

Δημοσιεύσεις Υποψήφιων Διδακτόρων Δημοσιεύσεις Υποψήφιων Διδακτόρων Πριν το 2007 Αναστασάκη, Α. (2004). Ο λόγος των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, όπως αποτυπώνεται στα γλωσσικά εγχειρίδια της Ε και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

http://hermes.di.uoa.gr/papanikolaou

http://hermes.di.uoa.gr/papanikolaou 1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 'Ονοµα: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) Ηµ. Γέννησης: 13 Oκτωβρίου 1968 ιεύθυνση Λ.Βύρωνος 16, 15127 Μελίσσια Τηλ. (210) 2896930, (210) 8045223 Fax

Διαβάστε περισσότερα

http://education.aspete.gr/users/papanikolaou

http://education.aspete.gr/users/papanikolaou 1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 'Ονοµα: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) Ηµ. Γέννησης: 13 Oκτωβρίου 1968 ιεύθυνση Λ.Βύρωνος 16, 15127 Μελίσσια Τηλ. (210) 2896930, (210) 8045223 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Π. ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: Πέτρος Ρούσσος του Λεωνίδα ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήνα, 19 Ιουνίου 1966 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 227-245, 2015 Δημιουργία και υποστήριξη Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων: η μελέτη περίπτωσης Κοινότητας Κατάρτισης Εκπαιδευτικών με

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ------------------------------------------------------------------------------ 3 Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής, Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής, Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Αναστάσιος Μικρόπουλος Αριστοτέλης Ημερομηνία γέννησης: 13/02/1961 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Παπαστεργίου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μαρίνα Παπαστεργίου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μαρίνα Παπαστεργίου Είδος Αριθμός Βιβλία 0 Κεφάλαια σε βιβλία 1 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 20 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Π.Χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής».

Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής». Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής». Κρ. Φώλια Εκπαιδευτικός Π.Ε, Δασκάλα, MSc Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων. pure0india@yahoo.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυχρόνης Κυνηγός. Περίληψη

Πολυχρόνης Κυνηγός. Περίληψη Πολυχρόνης Κυνηγός Περίληψη Ο Καθηγητής κ. Χρόνης Κυνηγός kynigos@ppp.uoa.gr διδάσκει τα αντικείμενα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και της Διδακτικής των Μαθηματικών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ. Curriculum Vitae. Email: ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr http://users.att.sch.gr/ikomninou ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ. Curriculum Vitae. Email: ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr http://users.att.sch.gr/ikomninou ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Curriculum Vitae ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Email: ikomninou@gmail.com, kilm@otenet.gr http://users.att.sch.gr/ikomninou ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο», Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 5: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 5: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση και η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης: Τυπολογία, θεωρητικές παραδοχές, ερευνητικά δεδομένα

Η χρήση και η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης: Τυπολογία, θεωρητικές παραδοχές, ερευνητικά δεδομένα Η χρήση και η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης: Τυπολογία, θεωρητικές παραδοχές, ερευνητικά δεδομένα Τσιβάς Αρμόδιος Δρ Επιστημών Αγωγής, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. Σερρών tsarm@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας και καλή πλοήγηση! : Μελέτη ιστοσελίδων των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων»

«Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας και καλή πλοήγηση! : Μελέτη ιστοσελίδων των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας και καλή πλοήγηση! : Μελέτη ιστοσελίδων των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων» Κώστας Δ. Ντίνας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση Α. Σωτηριάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών. των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του

Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών. των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του με την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική Δημητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλογιαννάκη Μιχαήλ, PhD

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλογιαννάκη Μιχαήλ, PhD ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλογιαννάκη Μιχαήλ, PhD Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο Καλογιαννάκης Μιχαήλ Λέκτορας Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα