Internet:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr"

Transcript

1

2 Η παρούσα έκθεση καταγράφει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας, με σκοπό να δώσει μια συνολική εικόνα των τάσεων εξέλιξης βασικών κοινωνικοοικονομικών μεγεθών στις ζώνες διέλευσης τους. Η έκθεση συντάχθηκε από τους Αθηνά Γιαννακού (Δρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος) και Γιώργο Δωρή (Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Μηχ.). Στην συγγραφική επιμέλεια και στη επεξεργασία ειδικών θεμάτων της έκθεσης συνέβαλαν οι Βασίλης Φούρκας, Μανούσος Τρουλινός, Ηλίας Δημητριάδης και Σωκράτης Σεϊτανίδης. Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείμενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός Α.Ε.). 1η έκδοση Internet: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα και τάσεις εξέλιξης στις ζώνες διέλευσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή: Αντικείμενο και σκοπός της Έκθεσης Οι στρατηγικοί οδικοί άξονες και ο ελληνικός χώρος Βασικά στοιχεία - σχέσεις με τα Διευρωπαϊκά Οδικά Δίκτυα Ένταξη στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού χωρικού σχεδιασμού Ανάλυση κοινωνικο-οικονομικών μεγεθών στις ζώνες διέλευσης των στρατηγικών οδικών αξόνων Μεθοδολογία ανάλυσης Βασικά μεγέθη δυναμικότητας Επίπεδα ανάπτυξης και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά Μέγεθος αγοράς ΑΕΠ ανά κάτοικο Επίπεδα ανεργίας Τομεακή σύνθεση παραγωγής Σύνθεση Απασχόλησης Συμπερασματικές παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων Β. Μεθοδολογία Γ. Ορισμοί Eurostat

4 1. Εισαγωγή: αντικείμενο και σκοπός της Έκθεσης Αντικείμενο της παρούσας Έκθεσης είναι να καταγράψει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες ανάπτυξης της χώρας. Πρόκειται για τους βασικούς οδικούς άξονες της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης, οι οποίοι είτε είναι κατασκευασμένοι αυτοκινητόδρομοι, είτε σχεδιάζονται ή ανασχεδιάζονται ως αυτοκινητόδρομοι, ενώ ταυτόχρονα θεωρούνται από τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό ως οι κύριοι άξονες ανάπτυξης που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το χωρικό πρότυπο οργάνωσης της χώρας. Οι άξονες αυτοί είναι: ο άξονας Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ), η Εγνατία Οδός, ο αυτοκινητόδρομος Δυτικής Ελλάδας (Ιόνια οδός), ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) με την επέκτασή του Λαμία Άμφισσα/Ιτέα Αντίρριο, ο Κεντρικός Άξονας Πελοποννήσου και ο Βόρειος Άξονας Κρήτης 1. Τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά καταγράφονται για συγκεκριμένους δείκτες, τους οποίους παρακολουθεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και για τους οποίους συλλέγει δεδομένα που καλύπτουν όλους τους Νομούς της χώρας. Η παρούσα ανάλυση αφορά το χωρικό επίπεδο των Νομών καθώς και των Περιφερειών διέλευσης των στρατηγικών οδικών αξόνων. Αυτοί οι διάδρομοι διέλευσης αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση με τον όρο «Ζώνη Διέλευσης», ενώ ορισμένα κρίσιμα σχόλια γίνονται και σε επίπεδο Περιφερειών διέλευσης αυτών των αξόνων. Σκοπός της Έκθεσης είναι να δώσει μια συνολική εικόνα των τάσεων εξέλιξης βασικών κοινωνικο-οικονομικών μεγεθών στις ζώνες διέλευσης των στρατηγικών οδικών αξόνων. Επιδίωξη της Έκθεσης είναι να σκιαγραφηθεί η υφιστάμενη κατάσταση αυτών των ζωνών που θεωρούνται αλλά και σχεδιάζονται ως οι κύριοι άξονες ανάπτυξης του ελληνικού χώρου. Πρέπει να επισημανθεί ότι από τα μεγέθη αυτά και τις τάσεις εξέλιξης που καταγράφονται δεν μπορούν να εξαχθούν απευθείας συμπεράσματα για το ρόλο και τις επιδράσεις των οδικών αξόνων στην ανάπτυξη των περιοχών διέλευσής τους, ούτε να γίνουν κάποιες συγκρίσεις ανάμεσα στις ζώνες διέλευσης. Κατ αρχήν οι ίδιοι οι άξονες ως συγκοινωνιακή υποδομή δεν είναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους, αφού μάλιστα οι περισσότεροι είτε δεν είναι ολοκληρωμένοι είτε δεν έχει ξεκινήσει καν η κατασκευή τους. Εκτός αυτού, η σχέση μεταφορών και ανάπτυξης είναι μια περισσότερο πολύπλοκη διεργασία, στενά συσχετισμένη με τη διαχρονική συσσώρευση πλεονεκτημάτων μιας περιοχής, γεγονός που δεν επιτρέπει την απευθείας εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το ρόλο μιας υπάρχουσας ή μιας σχεδιαζόμενης συγκοινωνιακής υποδομής στην χωρική ανάπτυξη. 1 Με τη ονομασία αυτή καταγράφονται οι άξονες στην έκδοση του ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ «Οδηγός Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου της Χώρας», Αθήνα, Ιούνιος

5 2.. Οι στρατηγικοί οδικοί άξονες και ο ελληνικός χώρος 2.1 Βασικά στοιχεία των οδικών αξόνων - σχέσεις με τα Διευρωπαϊκά Οδικά Δίκτυα O αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) έχει συνολικό μήκος, περίπου, 770 km και διατρέχει 6 Περιφέρειες, από βορρά προς νότο, τις ακόλουθες: Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδομής , ο αυτοκινητόδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ηπειρωτικής Ελλάδας και τον κύριο άξονα ανάπτυξης του Ελλαδικού χώρου. Πρόκειται για τον παραδοσιακό άξονα ανάπτυξης της χώρας καθώς συνδέει τα δύο μητροπολιτικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), ενώ κατά μήκος του αρθρώνεται ένα πλέγμα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα με πόλεις μεσαίου (Πάτρα, Λάρισα, Βόλος) ή μικρότερου μεγέθους (Χαλκίδα, Κατερίνη, Λαμία, Κόρινθος) 3. Ο ΠΑΘΕ συνδέεται με το διάδρομο X των Διευρωπαϊκών Οδικών Δικτύων (ΔΟΔ), ο οποίος διατρέχει από βορειοδυτικά προς νοτιο-ανατολικά συνδέοντας τις παρακάτω πόλεις και χώρες: Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) Ζάγκρεμπ (Κροατία) Βελιγράδι (Σερβία Μαυροβούνιο) Νις (Σερβία Μαυροβούνιο) Σκόπια (ΠΔΓΜ) Βέλες (ΠΓΔΜ) Θεσσαλονίκη (Ελλάδα). Μέσω τεσσάρων κλάδων, ο κύριος άξονας X συνδέεται και με τις ακόλουθες πόλεις ή περιοχές: α) Γρατς (Αυστρία) Μάριμπορ (Σλοβενία) Ζάγκρεμπ (Κροατία), β) Βουδαπέστη (Ουγγαρία) Νόβισαντ (Σερβία Μαυροβούνιο) Βελιγράδι (Σερβία Μαυροβούνιο), γ) Νις (Σερβία Μαυροβούνιο) Σόφια (Βουλγαρία) και περαιτέρω κατά μήκος του διαδρόμου IV στην Κωνσταντινούπολη και δ) Βέλες (ΠΔΓΜ) Βίτολα (ΠΔΓΜ) Φλώρινα (Ελλάδα) και περαιτέρω μέσω της Φλώρινας Κοζάνης (μέσω της Εγνατίας Οδού) στην Ηγουμενίτσα. Η ολοκλήρωση του συστήματος των αξόνων ΠΑΘΕ και Εγνατίας Οδού με σύγχρονες προδιαγραφές αποτελεί ένα από τα 30 έργα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την αποφ. Αριθ. 884/2004/ΕΚ «περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών». Ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού έχει διάταξη σχεδόν εγκάρσια προς τον ΠΑΘΕ και συνολικό μήκος 670 km, από τα οποία 25 km είναι κοινά με τον ΠΑΘΕ. Διατρέχει το σύνολο του βορειοελλαδικού χώρου και διέρχεται από 5 Περιφέρειες, από ανατολικά προς τα δυτικά τις ακόλουθες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία (15 km στο βόρειο τμήμα του Ν. Τρικάλων) και Ήπειρο. Ο αυτοκινητόδρομος άρχισε να κατασκευάζεται το 1997 (25 km που αποτελούν κοινό τμήμα με τον ΠΑΘΕ κατασκευάστηκαν πριν το 1994), ενώ σήμερα υπολείπονται 124 km για την ολοκλήρωσή του. Αποτελεί τη δεύτερη σε μήκος κεντρική ραχοκοκαλιά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας, διέρχεται, περίπου στο 2 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, «Ελλάδα 2010, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδομής», Αθήνα, Νοέμβριος ΥΠΕΧΩΔΕ, «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΠΧΣΑΑ)», 12/06/2008, 5

6 μέσον του, από την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και συνδέει τα περισσότερα αστικά κέντρα του βορειοελλαδικού χώρου. Ο άξονας της Εγνατίας οδού ολοκληρώνεται σε συνδυασμό με το σύστημα των καθέτων αξόνων που είναι υπό κατασκευή ή σχεδιάζεται να κατασκευαστούν και των οποίων το συνολικό μήκος φθάνει τα 627 km. Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού από δυτικά προς ανατολικά είναι οι εξής: Ιωάννινα Κακκαβιά, Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, Κοζάνη Φλώρινα Νίκη, Θεσσαλονίκη Σέρρες Προμαχώνας, Καβάλα Δράμα Νευροκόπι Εξοχή, Ξάνθη Εχινός, Κομοτηνή Νυμφέα, Αρδάνιο Ορμένιο. Η Εγνατία Οδός συνδέει τη χώρα ανατολικά με την Τουρκία (Κήποι) και δυτικά με την Ιταλία μέσω του λιμένα της Ηγουμενίτσας. Με το σύστημα Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες η χώρα συνδέεται, επίσης, με τη Βουλγαρία μέσω των διαδρόμων IV και IX των ΔΟΔ, με την ΠΓΔΜ μέσω του διαδρόμου Χ, καθώς και με την Αλβανία. Ο διάδρομος IV είναι ένας πολυ-τροπικός μεταφορικός άξονας που εκτείνεται από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, από τη Δρέσδη/Νυρεμβέργη (Γερμανία), μέσω της Πράγας (Τσεχία), Βιέννης (Αυστρία) /Μπρατισλάβα (Σλοβακία) και Βουδαπέστης (Ουγγαρία) έως τη Ρουμανία. Στη Ρουμανία ο διάδρομος IV διαιρείται σε δύο κλάδους. Ο βόρειος κλάδος εκτείνεται από το Αράντ μέσω του Βουκουρεστίου στην Κωστάντσα στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ο νότιος κλάδος από το Αράντ μέσω της Κραϊόβα στη Σόφια (Βουλγαρία) και διαιρείται περαιτέρω, με τον ένα κλάδο να εκτείνεται έως τη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) και τον άλλο έως την Κωνσταντινούπολη (Τουρκία). Ο διάδρομος ΙΧ είναι ο μακρύτερος από τους δέκα διαδρόμους των ΔΟΔ. Ο διάδρομος έχει αφετηρία το Ελσίνκι (Φινλανδία), εκτείνεται έως την Αγ. Πετρούπολη (Ρωσία), όπου χωρίζεται σε δύο κλάδους, ο πρώτος προς τη Μόσχα (Ρωσία), ενώ ο δεύτερος προς το Pskov (Ρωσία). Οι δύο κλάδοι ενώνονται και πάλι στο Κίεβο (Ουκρανία). Ο διάδρομος διαιρείται πάλι στην Ljubashevka/Rozdilna (Ουκρανία). Ο ένας κλάδος κατευθύνεται έως την Οδησσό (Ουκρανία) στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η κύρια αρτηρία συνεχίζεται νότια στο Κισινάου (Μολδαβία), στο Βουκουρέστι (Ρουμανία), το Dimitrovgrad (Βουλγαρία) και σταματά στο Αιγαίο Πέλαγος και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εκτός από τους προαναφερθέντες κλάδους υπάρχουν δύο πρόσθετες συνδέσεις. Και οι δύο συνδέσεις αρχίζουν στη θάλασσα της Βαλτικής, η πρώτη από το Καλίνινγκραντ (Ρωσία) και η δεύτερη από την Klaipeda (Λιθουανία). Στο Κάουνας (Λιθουανία) οι δύο κλάδοι τέμνονται και ο άξονας συνεχίζει μέσω Βίλνιους (Λιθουανία) στο Μινσκ (Λευκορωσία), όπου ο διάδρομος ΙΧ ταυτίζεται με το διάδρομο ΙΙ και συνεχίζει έως το Κίεβο (Ουκρανία). Ο αυτοκινητόδρομος Δυτικής Ελλάδας (Ιόνια οδός), στην πλήρη ανάπτυξή του θα έχει συνολικό μήκος 383 km με αφετήρια τα Ιωάννινα και απόληξη την Καλαμάτα. Το τμήμα που αναφέρεται ως «Βόρεια Ιόνια Οδός» έχει μήκος περίπου 196 χλμ. από Ιωάννινα έως Αντίρριο (ανισόπεδος κόμβος με Εγνατία Οδό). Από αυτό το τμήμα έχουν κατασκευαστεί τα 19 km. Η κατασκευή του νότιου τμήματος της Ιόνιας οδού δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Στο σύνολό του ο αυτοκινητόδρομος διατρέχει τρεις Περιφέρειες, από βορρά προς νότο την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, και θα συνδέει τις πόλεις Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα και Καλαμάτα. 6

7 Οι υπόλοιποι οδικοί άξονες είναι μικρότεροι σε μήκος, αλλά ολοκληρώνουν το μεταφορικό σύστημα σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για τους παρακάτω άξονες: Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) σχεδιάζεται με συνολικό μήκος 175 km. Εκτείνεται από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό με την οποία και συνδέεται περίπου στο ύψος των Γρεβενών. Το έργο βρίσκεται υπό μελέτη. Ως επέκταση του Ε65 μπορεί να θεωρηθεί ο διαγώνιος άξονας Λαμίας Αντιρρίου (μέσω Άμφισσας/Ιτέας) ο οποίος σχεδιάζεται με συνολικό μήκος 172 km. Έτσι, συνολικά, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας θα διέρχεται από βορρά προς νότο από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ενώ θα επεκτείνεται και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (μέσω του διαγώνιου άξονα Λαμίας Αντιρρίου). Ο άξονας διέρχεται από τις πόλεις Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία και καταλήγει, μέσω Άμφισσας/Ιτέας, στο Αντίρριο. Ο Κεντρικός Άξονας Πελοποννήσου έχει συνολικό μήκος περίπου 200 km από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα 62 km. Αφετηρία έχει την Κόρινθο και εκτείνεται έως τη Σπάρτη συμπεριλαμβάνοντας και την πόλη της Καλαμάτας. Διέρχεται αποκλειστικά μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τέλος, ο Βόρειος Άξονας της Κρήτης έχει συνολικό μήκος περίπου 300 km, εκ των οποίων είναι κατασκευασμένα περίπου τα 200 km. Ο άξονας αυτός καλύπτει όλο το βόρειο κομμάτι της Κρήτης, από το Καστέλι έως τη Σητεία, ενώ διατρέχει ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης και συνδέει τις πρωτεύουσες των νομών του νησιού, δηλαδή το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο. Στον Πίνακα 1 καταγράφονται οι στρατηγικοί οδικοί άξονες, το συνολικό μήκος τους και το ποσοστό ολοκλήρωσής τους ως αυτοκινητοδρόμων. Πίνακας 1: Βασικά στοιχεία των στρατηγικών οδικών αξόνων της χώρας Άξονας Συνολικό μήκος (km) Κατασκευασμένος αυτοκινητόδρομος (km) Ποσοστό ολοκλήρωσης 1 ΠΑΘΕ ,64% 2 Εγνατία Οδός (*) 81,49% 3 Ιόνια Οδός ,49% 4 Ε65: Λαμία Παναγιά Λαμία - Αντίρριο ,00% 0,00% 5 Κεντρ. Άξονας Πελ/νήσου ,81% 6 Β.Α. Κρήτης ,88% (*) Πηγή: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Ιουν Πηγή: «Οδηγός Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου της Χώρας», ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ, Αθήνα, Ιούνιος

8 Χάρτης 1: Στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας 8

9 2.2 Οι στρατηγικοί οδικοί άξονες στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού χωρικού σχεδιασμού Όλοι οι εξεταζόμενοι οδικοί άξονες αντιμετωπίζονται από τον χωρικό και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ως οι βασικοί διάδρομοι ανάπτυξης της χώρας. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) καθορίζει τους σκοπούς της χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης της χώρας και στοχεύει στη διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, με την ενίσχυση του ρόλου της χώρας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο, την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής, τη διαφύλαξη και, κατά περίπτωση, την ανάδειξη των ευαίσθητων φυσικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου, την προσαρμογή της χώρας στις νέες συνθήκες που διαγράφουν οι κλιματικές αλλαγές και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αυτές συνεπάγονται και την παροχή ενός συνεκτικού πλαισίου κατευθύνσεων για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. Το ΓΠΧΣΑΑ καθορίζει ως κύριους άξονες ανάπτυξης της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης τους ακόλουθους 4 : Ανατολικός Χερσαίος Άξονας. Αναπτύσσεται κατά μήκος του ΠΑΘΕ και συμπεριλαμβάνει, εκτός της Εύβοιας, και τα πλησίον νησιά (Σποράδες, πλησίον της Αττικής νησιά). Παραμένει ο παραδοσιακός άξονας ανάπτυξης της χώρας. Περιλαμβάνει τα μητροπολιτικά κέντρα (πόλους) της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πρωτεύοντες εθνικούς πόλους (Πάτρα, δίπολο Λάρισα Βόλος) και άλλους σημαντικούς σε εθνικό επίπεδο πόλους ανάπτυξης (Λαμία, Χαλκίδα, Κατερίνη). Η ολοκλήρωσή του ενισχύει το σύνολο σχεδόν των αξόνων ανάπτυξης της χώρας με τους οποίους συνδέεται λειτουργικά. Συνδέεται άμεσα και έμμεσα (μέσω της Εγνατίας οδού) με το σύνολο των χερσαίων πυλών εισόδου/εξόδου της χώρας, καθώς και με διεθνείς θαλάσσιους άξονες. Βόρειος Άξονας: Αναπτύσσεται κατά μήκος της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα της Εγνατίας οδού, συμπεριλαμβάνοντας και τα πλησίον νησιά (Σαμοθράκη, Θάσος, Κέρκυρα). Περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, πρωτεύοντες εθνικούς πόλους (Ιωάννινα και το δίπολο Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης) και άλλους σημαντικούς σε εθνική κλίμακα πόλους ανάπτυξης (Κοζάνη, Καβάλα, Σέρρες, Ξάνθης και Δράμα) καθώς και τις διεθνείς πύλες της χώρας προς τα Βαλκάνια (Κακαβιά, Κρυσταλλοπηγή/Ιεροπηγή, Εύζωνοι, Προμαχώνας, Ορμένιο), προς την Αδριατική/Ιταλία (Ηγουμενίτσα) και την Ευρωπαϊκή Τουρκία (Κήποι) και, κατ επέκταση, προς τη Μικρά Ασία. Δυτικός Άξονας: Διατρέχει την ηπειρωτική χώρα στα δυτικά του ορεινού συμπλέγματος της Πίνδου, των ορεινών σχηματισμών της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβάνοντας και τα πλησίον νησιά (Ιόνια νησιά). Περιλαμβάνει πρωτεύοντες εθνικούς αναπτυξιακούς πόλους (Ιωάννινα σε συνδυασμό με την Ηγουμενίτσα και την Πάτρα) και άλλους, σημαντικούς σε 4 ΥΠΕΧΩΔΕ, [πρόσβαση στις 12/06/2008] 9

10 εθνικό επίπεδο, πόλους ανάπτυξης (Καλαμάτα και Αγρίνιο). Συνδέεται λειτουργικά προς βορρά με τα δυτικά Βαλκάνια, δυτικά και νότια με διεθνείς θαλάσσιους άξονες και με την Κρήτη (Καστέλλι Κισσάμου). Χάρτης 2: Πύλες Πόλοι και Άξονες Ανάπτυξης σύμφωνα με το ΓΠΧΣκΑΑ (Ιουν. 2008) Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008 (διαθέσιμο στο τελευταία πρόσβαση στις 04/07/2008). 10

11 Άξονας κεντρικής ενδοχώρας: Αναπτύσσεται κατά μήκος της Ε65 και του οδικού άξονα Λάρισα - Κοζάνη Φλώρινα - Νίκη. Περιλαμβάνει σημαντικούς, σε εθνικό επίπεδο, πόλους ανάπτυξης (Λαμία, Καρδίτσα Τρίκαλα και το δίπολο Κοζάνη / Πτολεμαίδα), ενώ συνδέεται λειτουργικά με πρωτεύοντες εθνικούς αναπτυξιακούς πόλους (Ιωάννινα και το δίπολο Λάρισα-Βόλος). Διαγώνιος Άξονας: Αναπτύσσεται κατά μήκος του οδικού άξονα Λαμία-Ιτέα / Άμφισσα Αντίρριο-Πάτρα. Διασυνδέει άμεσα το διεθνές λιμάνι της Πάτρας με την κεντρική Ελλάδα, μέσω της Λαμίας, διευκολύνοντας τις ροές ανθρώπων και αγαθών. Άξονας Κεντρικής Πελοποννήσου: Αναπτύσσεται κατά μήκος του οδικού άξονα Κόρινθος Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη - Γύθειο - Νεάπολη, συμπεριλαμβάνοντας και τα πλησίον νησιά (Κύθηρα, Αντικύθηρα). Άξονας Κρήτης: Αναπτύσσεται κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα του νησιού, από τη Σητεία έως το Καστέλλι Κισσάμου, και σε αυτόν συναρθρώνεται ολόκληρη η αναπτυξιακή ενότητα της Κρήτης και των πλησίον αυτής νησιών. Συνδέεται λειτουργικά με άξονες ανάπτυξης της ηπειρωτικής χώρας (Δυτικός και χερσαίος Ανατολικός), με το αναπτυξιακό νησιωτικό σύμπλεγμα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και με διεθνείς θαλάσσιους άξονες. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) εκτιμά ότι, έως το τέλος της 15ετούς προγραμματικής περιόδου, ο κλάδος των μεταφορών και των συγκοινωνιών θα εξυπηρετεί, με αυξημένη ποιότητα, ταχύτητα και μειωμένο κόστος, πολλαπλάσια από σήμερα μεταφορικά βάρη. Το σύνολο του κλάδου προβλέπεται να λειτουργήσει σε πιο ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον και να διαδραματίσει κομβικό ρόλο για τις μεταφορές όλων των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα. Η προώθηση πολιτικών συνδυασμένων συστημάτων μεταφορών και δημοσίων συγκοινωνιών θεωρείται ότι θα καταστήσει ανταγωνιστικότερη την ελληνική οικονομία και θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών μεταφορών. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , εκτιμά ότι η κατάσταση του βασικού διαπεριφερειακού οδικού δικτύου της χώρας παραμένει στο σύνολό της ακόμη μέτρια, παρά τις σημαντικές τμηματικές βελτιώσεις των τελευταίων ετών. Βασική αιτία, σύμφωνα με το ΕΣΠΑ, αποτελούν η εξάρτηση από μη αναβαθμισμένα σε ένα ομοιογενές επίπεδο σύγχρονων λειτουργικών προδιαγραφών οδικά τμήματα, καθώς και οι ελλείπουσες συνδέσεις. Ανεπάρκειες εντοπίζονται και στις συνδέσεις του βασικού οδικού δικτύου με τα αστικά κέντρα και τις παραγωγικές περιοχές της χώρας, καθώς επίσης και με σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους των λοιπών δικτύων μεταφορών (λιμένων, αεροδρομίων, εμπορευματικών κέντρων κλπ.), με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στη χώρα. Το ΕΣΠΑ θέτει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) με σύγχρονες προδιαγραφές και με προτεραιότητα στο σύστημα αξόνων ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδός. Παράλληλες επιδιώξεις αποτελούν η συμπλήρωση/αναβάθμιση της αστικής οδικής υποδομής των μητροπολιτικών 5 11

12 περιοχών και η βελτίωση της σύνδεσης των αστικών κέντρων, των παραγωγικών περιοχών της χώρας και των κύριων αρχαιολογικών και τουριστικών προορισμών με το ΔΟΔ, καθώς και η βελτίωση της σύνδεσης με τα υπόλοιπα μεταφορικά δίκτυα της χώρας. Η στρατηγική του ΕΣΠΑ για τις μεταφορές εξειδικεύεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» που έχει ως στόχους, ανάμεσα στα άλλα, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μεταφορών της χώρας και την ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης των οδικών αξόνων. Βασικές προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι: - η συνέχιση της υλοποίησης του ΠΑΘΕ στο τμήμα Κόρινθος Πάτρα μέσω της σύμβασης παραχώρησης «Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα», - η συνέχιση της υλοποίησης της Ιόνιας οδού στο τμήμα Αντίρριο Ιωάννινα, μέσω σύμβασης παραχώρησης και στο τμήμα Πάτρα Τσακώνα, μέσω της σύμβασης παραχώρησης «Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα», - η κατασκευή τμημάτων της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο, - η συνέχιση της υλοποίησης τμήματος του οδικού άξονα Τρίπολη Καλαμάτα / Σπάρτη μέσω της σύμβασης παραχώρησης «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα», - η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Όλα τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), τα οποία εγκρίθηκαν τη διετία , με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής για την οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ, αναδεικνύουν το ρόλο των παραπάνω οδικών αξόνων, ως κύριους άξονες ανάπτυξης της χώρας. Συνοπτικά και ανά Περιφέρεια επισημαίνονται τα ακόλουθα: ΠΠΧΣΑΑ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Από την Περιφέρεια διέρχεται το ανατολικό τμήμα της Εγνατίας Οδού, ενώ, με τέσσερις κάθετους άξονες (Καβάλα Εξοχή, Ξάνθη Εχινός, Κομοτηνή Νυμφέα, Αρδάνιο Ορμένιο), θα συνδεθεί με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΟΔ IX και IV). Στην Εγνατία προσδίδεται ιδιαίτερα αναπτυξιακός χαρακτήρας αναδεικνύοντας την, από απλό διάδρομο διαμπερούς διέλευσης οχλούσας εμπορευματικής κυκλοφορίας, σε στοιχείο αναπτυξιακής υποδομής. Ως σύγχρονο οδικό έργο, η Εγνατία Οδός δεν εγγυάται την άρση της περιφερειακότητας εφ όσον δεν κινηθεί - και σε άλλους τομείς πέραν των μεταφορών - μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή διαδικασία που θα εγγυάται την συγκράτηση του πληθυσμού. Η χωρική διάταξη του οδικού δικτύου καθορίζει ορισμένα από τα κριτήρια χωροθέτησης σημαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, είτε αυτές εγκαθίστανται οργανωμένα (π.χ. ΒΕΠΕ, ΒΙΠΕ) είτε ορίζονται ως ζώνες χρήσεων γης με διακεκριμένα επίπεδα όχλησης. ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας: Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει το τμήμα της Εγνατίας Οδού και του ΠΑΘΕ καθώς και τους Κάθετους Άξονες της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη Προμαχώνας και Θεσσαλονίκη Χαλκιδική. Με κομβικό σημείο τη σύνδεσή της με τον ΠΑΘΕ και το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Εγνατία Οδός κρίνεται ότι προσφέρει την υποδομή για την ανάδυση ενός νέου αναπτυξιακού άξονα, που θα συνδέει τα αστικά κέντρα από 12

13 την Ηγουμενίτσα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ, η Εγνατία και ο ΠΑΘΕ σε συνδυασμό με το Πολεοδομικό Συγκρότημα (ΠΣ) Θεσσαλονίκης δημιουργούν ισχυρό κόμβο και πόλο έλξης με διεθνή εμβέλεια ιδιαίτερα για το χώρο των Βαλκανίων. Ο ΠΑΘΕ διατάσσεται επί του παραδοσιακού άξονα σύνδεσης του ελληνικού χώρου με τις γειτονικές χώρες, οι δε επιπτώσεις από τη λειτουργία του δεν αναμένεται να παρουσιάσουν δραστικές μεταβολές στο γενικό χωροταξικό επίπεδο. Αντίθετα η Εγνατία οδός, ενισχυμένη και από τους κάθετους άξονες, εισάγει ένα νέο δίκτυο στην κατεύθυνση Δύσης Ανατολής με σημαντικές επιπτώσεις στις διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις της Περιφέρειας. H Εγνατία Οδός και οι κάθετες συνδέσεις με τις χώρες της Βαλκανικής και σε συνδυασμό με το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης - φυσική πύλη της Βαλκανικής Χερσονήσου και πρώτο διαμετακομιστικό κέντρο - καθιστούν την Περιφέρεια πόλο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής. ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Μακεδονίας: Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τμήμα της Εγνατίας Οδού καθώς και τους κάθετους άξονες Κοζάνη Φλώρινα - Νίκη και Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή προς την Αλβανία και την ΠΓΔΜ αντίστοιχα. Οι δύο κάθετοι αυτοί άξονες διαρθρώνουν και το βασικό κορμό πρωτεύουσας-διευρωπαϊκής εμβέλειας οδικού δικτύου που διατρέχει την Περιφέρεια. Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ, με την ολοκλήρωση των έργων αυτών και με την εκτέλεση έργων οδικών υποδομών στις προς βορρά χώρες, η «ενδοχώρα» της Περιφέρειας θα αυξηθεί σημαντικά με ανάλογες επιπτώσεις, τόσο στο αναπτυξιακό της πρότυπο όσο και στη συνοχή της. ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας: Τα κύρια οδικά έργα για την περιφέρεια σε υπερτοπικό επίπεδο θεωρούνται ο ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Το πρώτο έργο συνδέει την Περιφέρεια με τους κύριους πόλους υπερτοπικής σημασίας της χώρας (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) και συνεπώς με τα διεθνή κέντρα ανάπτυξης. Το τμήμα του ΠΑΘΕ που διέρχεται από την περιφέρεια, ταυτίζεται με τον άξονα ανάπτυξης του ανατολικού τμήματος της περιφέρειας και αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της αντίστοιχης ζώνης. Το δεύτερο έργο, δηλαδή ο αυτοκινητόδρομος Ε65, θεωρείται, επίσης, ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της περιφέρειας (αναβάθμιση του ρόλου της σε εθνικό επίπεδο), ενώ παράλληλα κρίνεται ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του δυτικού τμήματος της περιφέρειας και στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου: Οι κύριοι άξονες ανάπτυξης της Περιφέρειας είναι η Εγνατία Οδός και ο Δυτικός Άξονας (Ιόνια οδός). Η Εγνατία οδός θεωρείται ότι θα διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εθνικών μεταφορών και των διεθνών συνδέσεων με Δυτική Ευρώπη, Βαλκανικούς διαδρόμους και με τον διαφαινόμενο σημαντικό διάδρομο προς Ουκρανία και Ρωσία μέσω Βουλγαρίας και θα αποτελέσει πόλο έλξης για την ανάπτυξη βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας. Ο δυτικός άξονας (Ιόνια οδός) θεωρείται στρατηγικό έργο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου στη Δυτική Ελλάδα (Καλαμάτα Πύργος Πάτρα Μεσολόγγι Αγρίνιο Άρτα Ιωάννινα - Κακαβιά). Επεκτεινόμενη εντός του Αλβανικού εδάφους και συνδεόμενη με τους 13

14 Αλβανικούς λιμένες Δυρραχίου και Αυλώνας κρίνεται ότι θα συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη συνθηκών οικονομικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας. ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας: Η Περιφέρεια διαθέτει μια ισχυρή μεταφορική υποδομή στην κατεύθυνση Αθήνα - Θεσσαλονίκη αφού διασχίζεται κατά μήκος από τον υπό ολοκλήρωση αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Αθήνα - Θεσ/νίκη Εύζωνοι (ΠΑΘΕ). Η διαπεριφερειακή μεταφορική της σύνδεση με τις γειτονικές της περιφέρειες και με ισχυρά σημεία του ευρύτερου χώρου θα εξυπηρετηθεί, επίσης, από νέους υπό προγραμματισμό ή υπάρχοντες υπό αναβάθμιση διαπεριφερειακούς οδικούς άξονες, όπως ο Ε65, καθώς και η επέκτασή του Λαμία - Αντίρριο. Το μεταφορικό δίκτυο υποστηρίζεται από λιμάνια και πορθμεία μικρής ακόμα δυναμικότητας, αλλά με δυνατότητες αναβάθμισης. ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Ελλάδας: Ως κύριοι άξονες ανάπτυξης της Περιφέρειας θεωρούνται ο Άξονας ανάπτυξης ΠΑΘΕ, ο Δυτικός άξονας ανάπτυξης (Κακαβιά Ιωάννινα Άρτα Αγρίνιο Μεσολόγγι Πάτρα Αμαλιάδα Πύργος Καλαμάτα) και ο άξονας ανάπτυξης Βόλος Λαμία Άμφισσα Ναύπακτος. Η άρση των φραγμών επικοινωνίας (κυρίως μέσω των Ζεύξεων Ρίου Αντιρρίου και Ακτίου Πρέβεζας, καθώς και της Ιόνιας Οδού και της λεγόμενης «Διαγωνίου» κ.α.) αναμένεται να αναβαθμίσει το ρόλο της περιφέρειας και συνολικά του δυτικού διαμερίσματος της χώρας, με την ανάπτυξη διαπεριφερειακών σχέσεων στο εμπόριο, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την έρευνα τεχνολογία και τις υπηρεσίες, ενισχύοντας παράλληλα την «ενότητα» ολόκληρου του δυτικού διαμερίσματος. ΠΠΧΣΑΑ Πελοποννήσου: Η ολοκλήρωση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), σε συνδυασμό με την εθνική οδό Καλαμάτας-Τρίπολης- Κορίνθου, αναμένεται να ισχυροποιήσει την τάση για λειτουργική και χωρική ενσωμάτωση στο βασικό αναπτυξιακό άξονα της χώρας, δηλαδή προς τις όμορες Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα των νομών και περιοχών που γειτνιάζουν άμεσα με τον ΠΑΘΕ. Επιπλέον, η ζεύξη Ρίου-Αντίρριου κρίνεται ότι, με κατάλληλες επιλογές, μπορεί να οδηγήσει στην ενδυνάμωση του δεύτερου αναπτυξιακού δυτικού εθνικού άξονα με θετικές επιδράσεις για την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Δυτικός άξονας). ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης: Το προβλεπόμενο σύστημα του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου συνδέει όλα τα κέντρα των αναπτυξιακών ενοτήτων και υποενοτήτων, καθώς και όλα τα οικιστικά κέντρα των νέων Δήμων, με στόχο την εξυπηρέτηση των μεταξύ τους μετακινήσεων. Ειδικότερα, όσον αφορά στο πρωτεύον οδικό δίκτυο, απαιτείται η λειτουργική αναβάθμιση σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα, από Καστέλι έως Σητεία και Ιεράπετρα, με την πρόσθετη απαιτούμενη σύνδεση Σούδας αεροδρομίου Χανίων. Με το ολοκληρωμένο και λειτουργικό δίκτυο οδικών αξόνων που προβλέπεται να δημιουργηθεί, προσδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις χωροταξικές παραμέτρους και ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση του ιεραρχημένου οικιστικού δικτύου, στις πολιτικές χρήσεων γης, καθώς και στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις σημαντικών δραστηριοτήτων. 14

15 3. Ανάλυση κοινωνικο-οικονομικών μεγεθών στις ζώνες διέλευσης των στρατηγικών οδικών αξόνων 3.1 Μεθοδολογία ανάλυσης Στο τμήμα αυτό αναλύονται ορισμένα κοινωνικο-οικονομικά μεγέθη και οι τάσεις εξέλιξής τους στις Ζώνες Διέλευσης κάθε στρατηγικού άξονα. Ως Ζώνη Διέλευσης (ΖΔ) του άξονα ορίζεται το σύνολο των Νομών ή των Περιφερειών από τους οποίους διέρχεται ο εν λόγω άξονας. Οι Νομοί και οι Περιφέρειες που συνιστούν κάθε Ζώνη Διέλευσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Νομοί και Περιφέρειες διέλευσης των στρατηγικών οδικών αξόνων ΖΔ Άξονα Νομοί Περιφέρειες Αττική Ημαθία Λάρισα Αττική Πελοπόννησος ΠΑΘΕ Αχαΐα Θεσσαλονίκη Μαγνησία Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Βοιωτία Κιλκίς Πιερία Θεσσαλία Εύβοια Κορινθία Φθιώτιδα Κεντρική Μακεδονία Γρεβενά Ιωάννινα Σέρρες Αν. Μακεδ. & Θράκη Εγνατία Οδός Ιόνια Οδός Α. Πελ/νήσου Ε65 (με την επέκτασή του) Β.Α. Κρήτης Δράμα Καβάλα Τρίκαλα Δυτική Μακεδονία Έβρος Καστοριά Φλώρινα Ήπειρος Ημαθία Κοζάνη Χαλκιδική Θεσσαλία Θεσπρωτία Ξάνθη Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη Ροδόπη Αιτωλοακαρνανία Ηλεία Πρέβεζα Δυτική Ελλάδα Άρτα Ιωάννινα Ήπειρος Αχαία Μεσσηνία Πελοπόννησος Αργολίδα Κορινθία Μεσσηνία Πελοπόννησος Αρκαδία Λακωνία Αιτωλοακαρνανία Καρδίτσα Φθιώτιδα Δυτική Ελλάδα Θεσσαλία Γρεβενά Τρίκαλα Φωκίδα Δυτική Μακεδονία Στερεά Ελλάδα Ηράκλειο Ρέθυμνο Κρήτη Λασίθι Χανιά Η ανάλυση στηρίζεται στη μελέτη ορισμένων κοινωνικο-οικονομικών δεικτών, τους οποίους καταγράφει το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και είναι οι ακόλουθοι: - πληθυσμός, - μέγεθος αγοράς και παραγωγικότητα, - ΑΕΠ ανά κάτοικο (ή κατά κεφαλή), - επίπεδο ανεργίας, - σύνθεση Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, και - σύνθεση της απασχόλησης. Πηγή των πρωτογενών δεδομένων είναι η Eurostat (στοιχεία Φεβρουαρίου 2008) και η ΕΣΥΕ (στοιχεία των απογραφών πληθυσμού των ετών 1991 και 2001). 15

16 Για να δοθεί μια εικόνα των επιπέδων που βρίσκονται τα διάφορα κοινωνικοοικονομικά μεγέθη και των τάσεων εξέλιξης, εκτός από τα απόλυτα και ποσοστιαία μεγέθη, οι Νομοί ή οι Περιφέρειες ταξινομήθηκαν ως προς μια μέση τιμή με τη χρήση της στατιστικής μεθόδου των «τεταρτημορίων» (quartiles) ως εξής: Αρχικά, το σύνολο των δεδομένων ταξινομείται σε αύξουσα σειρά και διαιρείται σε τέσσερα ίσα μέρη (τεταρτημόρια). Το «πάνω τεταρτημόριο» είναι το τμήμα του συνόλου το οποίο περιέχει τις υψηλότερες τιμές δεδομένων, ενώ ακολουθούν το «3 ο τεταρτημόριο», το «2 ο τεταρτημόριο» και το «κάτω τεταρτημόριο», το οποίο περιλαμβάνει τις χαμηλότερες τιμές. Στη συνέχεια, για να ξεχωρίσουν από το σύνολο ορισμένες τιμές, οι οποίες απέχουν πολύ από τις υπόλοιπες, γίνεται περαιτέρω διαχωρισμός και δημιουργούνται, όπου προκύπτει από στατιστική άποψη, μέχρι τέσσερις νέες κατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες τιμές σε «ακραία υψηλή ή χαμηλή τιμή» και «εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή ακραία τιμή» Βασικά μεγέθη δυναμικότητας των ζωνών διέλευσης Η δυναμικότητα του ΠΑΘΕ, του παραδοσιακού άξονα ανάπτυξης της χώρας, καταδεικνύεται βεβαίως από το γεγονός ότι οι Περιφέρειες από τις οποίες διέρχεται ο άξονας αυτός έχουν πληθυσμό ο οποίος αντιστοιχεί περίπου στα 3/4 του πληθυσμού της χώρας (Πίνακας 3), αφού στη ζώνη του ΠΑΘΕ βρίσκονται οι δύο μητροπολιτικές περιοχές και ορισμένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, στην οποία εντάσσεται η μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί, περίπου, στο 1/3 της χώρας. Σε ό,τι αφορά τις Περιφέρειες διέλευσης των υπολοίπων στρατηγικών αξόνων, η ΖΔ του Ε65 με την επέκτασή της αντιστοιχεί στο 21% του πληθυσμού της χώρας, η ζώνη της Ιόνιας Οδού στο 15%, ενώ ο Κ.Α. Πελοποννήσου και ο Β.Α. Κρήτης αντιστοιχούν περίπου στο 5% του πληθυσμού της χώρας ο καθένας. Πίνακας 3: Μόνιμος πληθυσμός των Ζωνών Διέλευσης των στρατηγικών αξόνων. Χωρικό επίπεδο: Περιφέρειες Περιφέρειες διέλευσης των αξόνων Ποσοστό επί του συνόλου της χώρας, 1991 Ποσοστό επί του συνόλου της χώρας, 2001 ΠΑΘΕ ,76% 76,70% Εγνατία Οδός ,42% 35,23% Ιόνια Οδός ,61% 15,14% Κ.Α. Πελοποννήσου ,61% 5,47% Ε ,12% 21,16% Β.Α. Κρήτης ,25% 5,44% Σύνολο Χώρας ,00% 100,00% Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2001 Σε επίπεδο Νομών, ο πληθυσμός της ΖΔ του ΠΑΘΕ ισοδυναμεί περίπου με τα 2/3 της χώρας, της ΖΔ της Εγνατίας Οδού περίπου με το 1/4 και ακολουθούν η ΖΔ της Ιόνιας 6 Για τους ορισμούς των τεταρτημορίων (quartiles) και ακραίων τιμών (outliers) βλ.: Λεξιλόγιο στατιστικών όρων του ΟΟΣΑ, 16

17 Οδού με 10,9% και η ΖΔ του Ε65 με 6,5%. Οι ΖΔ του Κ.Α. Πελοποννήσου και του Β.Α. Κρήτης ισοδυναμούν με το 5,5% και 5,4% του πληθυσμού της χώρας αντίστοιχα (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Μόνιμος πληθυσμός των Ζωνών Διέλευσης των στρατηγικών αξόνων. Χωρικό επίπεδο: Νομοί Νομοί διέλευσης των αξόνων Ποσοστό επί του συνόλου της χώρας, 1991 Ποσοστό επί του συνόλου της χώρας, 2001 ΠΑΘΕ ,44% 62,06% Εγνατία Οδός ,89% 26,00% Ιόνια Οδός ,16% 10,80% Κ.Α. Πελοποννήσου ,61% 5,47% Ε ,02% 6,51% Β.Α. Κρήτης ,25% 5,44% Σύνολο Χώρας ,00% 100,00% Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2001 Σε επίπεδο ΟΤΑ, ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός του ΠΑΘΕ είναι περίπου το 1/4 της χώρας, ενώ αυτός της Εγνατίας Οδού αντιστοιχεί στο 16%. Ακολουθούν η Ιόνια Οδός με 6,4% και ο Β.Α. Κρήτης με 3,9%. Ο Ε65 και ο Κ.Α. Πελοποννήσου εξυπηρετούν το 2,7% και 1,2% του πληθυσμού της χώρας αντίστοιχα (Πίνακας 5). 17

18 Χάρτης 3: Μόνιμος πληθυσμός Νομών,

19 Χάρτης 4: Μεταβολή μόνιμου πληθυσμού Νομών,

20 Πίνακας 5: Μόνιμος πληθυσμός των Ζωνών Διέλευσης των στρατηγικών αξόνων. Χωρικό επίπεδο: ΟΤΑ ΟΤΑ διέλευσης των αξόνων Ποσοστό επί του συνόλου της χώρας, 1991 Ποσοστό επί του συνόλου της χώρας, 2001 ΠΑΘΕ ,14% 19,46% Εγνατία Οδός ,28% 16,47% Ιόνια Οδός ,36% 6,37% Ε ,75% 2,68% Άξονας Πελ/σου ,25% 1,22% Β.Α. Κρήτης ,61% 3,89% Σύνολο Χώρας ,00% 100,00% Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 2001 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στη ΖΔ του ΠΑΘΕ εντάσσονται τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Λάρισα. Έτσι δικαιολογείται και το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο οδικό άξονα. Αντίστοιχα, στη ΖΔ της Εγνατίας Οδού εντάσσονται η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα και στη ΖΔ της Ιόνιας Οδού εντάσσονται η Πάτρα και τα Ιωάννινα. Ο Β.Α. Κρήτης διέρχεται από την πόλη του Ηρακλείου, ενώ οι υπόλοιποι δύο μελετώμενοι οδικοί άξονες (Ε65 και ΚΑ Πελοποννήσου) εξυπηρετούν πληθυσμιακά πολύ μικρότερα αστικά κέντρα. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται αναλυτικά οι πόλεις και ο πληθυσμός τους που βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με τους μελετώμενους άξονες. Όσον αφορά τη μεταβολή του πληθυσμού κατά την περίοδο , η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στη ΖΔ του ΒΑ Κρήτης με ποσοστό 10,8%. Ακολουθεί η ΖΔ της Εγνατίας Οδού με 6,4%. Αναλόγως, σε επίπεδο Περιφερειών, υψηλότερο ποσοστό αύξησης παρουσίασε η Περιφέρεια Κρήτης (10,8%) και ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (9,9%). Σημειωτέον ότι, στο σύνολο χώρας υψηλότερο ποσοστό αύξησης παρουσίασε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (17%). Σε επίπεδο Νομών ξεχωρίζουν οι Νομοί των ΖΔ του ΒΑ Κρήτης και της Εγνατίας Οδού: Ρεθύμνου (14,6%), Κιλκίς (14,1%) και Χαλκιδικής (13,4%). Σημειωτέον ότι σε επίπεδο χώρας υψηλότερο ποσοστό αύξησης παρατηρήθηκε σε αρκετούς νησιωτικούς Νομούς (Ζάκυνθος με 19,3%, οι Κυκλάδες με 17,8%, Κεφαλλονιά με 16,7% και Δωδεκάνησα με 16,5%). Μείωση πληθυσμού παρουσίασαν ο Νομός Αρκαδίας (με το υψηλότερο στη χώρα ποσοστό - 4,8%), οι Νομοί Ευρυτανίας με -4,3%, Τρικάλων με -3,87%, Αιτωλοακαρνανίας με - 2,2%, Άρτας με -2,6%, Καρδίτσας με -2,4%, και Γρεβενών με -0,7% (μεγάλα τμήματα των οποίων είναι ορεινά), αλλά και ο Νομός Βοιωτίας (-1,2%). 20

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEX : 216 938 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ. ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ.7 1.1.Α. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών της Περιφέρειας..σελ.7

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 3 1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 5 1.3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 9 1.4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 14 1.5

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Μάρττιιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση μελετά την εδαφική συνοχή στους Νομούς των Περιφερειών διέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης - Πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα