ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑΔΑ Α....4 ΟΜΑΔΑ Β Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους) Σελίδα 2 από 29

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τουριστικός Συνοδός» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τουριστικός Συνοδός» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 29

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής 1. Τι είναι η ΙΑΤΑ; 2. Τι είναι ταξιδιωτικός οδηγός; Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α. 3. Τι υπηρεσίες περιλαμβάνει το τουριστικό πακέτο; 4. Τι είναι ο Tour Operator; 5. Να αναφέρετε τις διάφορες κατηγορίες tour operator. 6. Ποια είναι τα κανάλια διανομής του τουριστικού προϊόντος; 7. Να αναφέρετε τα είδη τουριστικών πακέτων. 8. Τι περιλαμβάνει το μίγμα μάρκετινγκ ; 9. Περιγράψτε τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. 10. Ποια πλεονεκτήματα έχει η διαφήμιση όταν χρησιμοποιείται ως μέσο προώθησης ενός τουριστικού οργανισμού; 11. Ποια πλεονεκτήματα έχουν οι δημόσιες σχέσεις και η δημοσιότητα όταν χρησιμοποιούνται ως μέσο προώθησης ενός τουριστικού οργανισμού; 12. Να αναφέρετε τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού μάρκετινγκ. 13. Τι ευθύνη έχει ένα τουριστικό γραφείο και ένας μεταφορέας ως προς την πληροφόρηση του πελάτη σχετικά με τις ταξιδιωτικές διαδικασίες; 14. Ποιες είναι οι διαφορές ενός ταξιδιωτικού οδηγού και ενός τουριστικού οδηγού; 15. Περιγράψτε τους προσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των πελατών. 16. Γιατί μπορεί η οπτική επαφή με τον πελάτη να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην επικοινωνία; 17. Τι γνωρίζετε για τους καθοδηγητές γνώμης; 18. Ποια στάση του σώματος μπορεί να επηρεάσει θετικά την πειστικότητα του ομιλητή; 19. Ποιοι παράγοντες συντελούν στη δημιουργία θετικού κλίματος ανάμεσα στον πελάτη και τα στελέχη μιας επιχείρησης; 20. Ποια είναι τα έμφυτα μη λεκτικά σήματα; 21. Ποια είναι τα μη λεκτικά σήματα που καθορίζονται από το πολιτισμικό πλαίσιο; Σελίδα 4 από 29

5 22. Ποια διαδικασία ενεργοποιείται από τον πομπό προς τον αποδέκτη για τη μετάδοση ενός μηνύματος; 23. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το περιεχόμενο του μηνύματος; 24. Ποια πλεονεκτήματα διαθέτει η περιοχή της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού ώστε να αναδεικνύεται σε δεύτερο, μετά την Ευρώπη προορισμό στον κόσμο; 25. Ποιες κλιματολογικές ζώνες παρατηρούνται στον ελληνικό χώρο; 26. Ποιοι παράγοντες συντελούν στη δημιουργία του κλίματος της Β. Αμερικής; 27. Ποιοι παράγοντες συντελούν στην αποτυχία της Ν. Αμερικής να προσελκύσει τουρίστες; 28. Χώροι επίσκεψης και αξιοθέατα της Ισπανίας(σύντομες αναφορές). 29. Να αναφέρετε τα φυσικά χαρακτηριστικά της Γαλλίας. 30. Τι είναι και πώς δημιουργήθηκαν τα φιορδ και ποιας περιοχής χαρακτηριστικό αποτελούν; 31. Οι σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζουν ομοιότητα όχι μόνο στην οικονομία και στη γεωγραφία αλλά και στον τουρισμό. Σε ποια συγκεκριμένα σημεία τον εντοπίζετε; 32. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης ονομαστικά και να αναλύσετε ένα. 33. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του τουρισμού κατά το παρελθόν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και πώς αυτός μεταβλήθηκε μετά το ; 34. Ποια είναι τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των σύγχρονων τουριστών; 35. Γιατί η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια δεν είναι τόσο εύκολη; 36. Να αναφερθείτε με συντομία στους παράγοντες που ωθούν στην επιλογή ενός τουριστικού προορισμού. 37. Τι προσφέρει στον εμπορικό κόσμο η εμπορική αλληλογραφία; 38. Αφού δώσετε τον ορισμό της αλληλογραφίας και κάνετε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, να αναφερθείτε στη συνέχεια στη σημασία της. 39. Τι πρέπει να γνωρίζει καλά ο επιστολογράφος για να συντάξει μια σωστή και άψογη επιστολή; 40. Με βάση τις γνώσεις σας να δικαιολογήσετε το χαρακτηρισμό «Μέγας» για τον Αλέξανδρο. 41. Τι είναι τα CRS και τι προσφέρουν; 42. Να αναφέρετε 3 εταιρίες CRS. 43. Τι σημαίνει ο όρος «αειφορικός τουρισμός»; 44. Να αναφέρετε ονομαστικά τα είδη συμβάσεων μεταξύ τουριστικών γραφείων και ξενοδοχείων. 45. Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επέφεραν το μαζικό τουρισμό; 46. Τι γνωρίζετε για τα βασικά ταξιδιωτικά έγγραφα, διαβατήριο, visa, κάρτα υγείας και εμβολιασμού; Σελίδα 5 από 29

6 47. Τι είναι τα ταξίδια κινήτρων; 48. Τι περιλαμβάνει ο εκθεσιακός τουρισμός; 49. Αναλύστε τις ιδιαιτερότητες του συνεδριακού τουρισμού. 50. Τι γνωρίζετε για τις διακοπές με ενοικιαζόμενα σκάφη αναψυχής; 51. Ποια η χρήση της μπροσούρας ως εργαλείο πωλήσεων; 52. Θεωρείτε απαραίτητο το marketing στα τουριστικά γραφεία; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 53. Να αναφέρετε συνοπτικά τη χρησιμότητα των λογισμικών και τις λειτουργίες ενός συστήματος. 54. Υπάρχει περιβαλλοντικό κόστος από την τουριστική ανάπτυξη; Να αναφέρετε συνοπτικά τέτοιου είδους επιπτώσεις. 55. Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ); Να αναφέρετε συνοπτικά τις λειτουργίες των κύριων θεσμικών οργάνων του. 56. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κύρια προβλήματα (διοικητικά και λογιστικά), που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο. 57. Να αναφέρετε τα φυσικά χαρακτηριστικά της Ολλανδίας. 58. Τι ρόλο έπαιξαν οι πτήσεις τσάρτερ στην ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού; 59. Ποιους κινδύνους ενέχει η χρήση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως πόλων τουριστικής έλξης; 60. Ποιο είναι το γενικό πλαίσιο επενδυτικών κινήτρων στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα; 61. Ποια είναι τα κίνητρα και ποιοι οι φραγμοί της τουριστικής μετακίνησης; Αναλύστε ένα κίνητρο και ένα φραγμό της επιλογής σας. 62. Ποιες είναι οι κατηγορίες ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα; 63. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ( e Commerce ) για τα ταξιδιωτικά γραφεία; 64. Να αναφέρετε τις 4 (τέσσερις) θάλασσες - Ωκεανούς που βρέχουν την Αφρική. 65. Να αναφέρετε τους κύριους τουριστικούς πόρους του νομού Μαγνησίας. 66. Τι γνωρίζετε για τον Ιαματικό τουρισμό και σε ποιες περιοχές της Ελλάδας αναπτύσσεται; 67. Τι γνωρίζετε για το Θρησκευτικό τουρισμό και σε ποιες περιοχές της Ελλάδας αναπτύσσεται; 68. Ποιοι είναι οι κύριοι τόποι προσέλκυσης πολιτιστικού τουρισμού στον ελληνικό χώρο; 69. Δώστε για τις χώρες της Ρωσίας, Βραζιλίας, Ιαπωνίας και Ισπανίας τα παρακάτω: 1. Πρωτεύουσα 2. Νόμισμα 3. Αεροπορική Εταιρεία 4. Αεροδρόμια 5. Κυριότερες πόλεις Σελίδα 6 από 29

7 70. Ταξίδι και τουρισμός είναι έννοιες συνώνυμες; Αιτιολογήστε την απάντηση. 71. Τι γνωρίζετε για τον ποιοτικό, τον κοινωνικό και τον τουρισμό υγείας; 72. Ποια τα ιερά κείμενα του Ιουδαϊσμού; 73. Ποιο είναι το ιερό βιβλίο των Ισλαμιστών και ποιες οι διδασκαλίες του; 74. Ποια τα χαρακτηριστικά των Σηϊτών και των Σουνιτών; 75. Τι είναι Σουφισμός στο Ισλάμ; 76. Τι γνωρίζετε για τη βεδική θρησκεία; 77. Τι γνωρίζετε για τους ουπανισάδες; 78. Ποια η διδασκαλία του βουδισμού Χιναγιάνα; 79. Ποια η διδασκαλία του βουδισμού Μαχαγιάνα; 80. Ποια τα χαρακτηριστικά της θρησκευτικότητας των αρχαίων Ελλήνων; 81. Πώς εκφράζεται ο Μονοθεϊσμός στους μεγάλους φιλοσόφους στην αρχαία Ελλάδα; 82. Τι συνιστούσε τον αρχαίο Ελληνικό μυστικισμό και πώς αυτός εκφράζεται; 83. Ποια τα γενικά χαρακτηριστικά της θρησκευτικότητας των Αφρικανών; 84. Τι είναι οι ιεροδιάμεσοι στις Αφρικανικές θρησκείες και ποιος ο ρόλος τους στη επαφή με το υπερβατικό; 85. Τι είναι Ταοϊσμός και σε τι διακρίνεται; 86. Τι είναι κονφουκιανισμός; 87. Ποιες οι θεομητορικές ( της Παναγίας) εορτές; 88. Ποιες είναι οι εξελίξεις που δρομολόγησαν οι αποφάσεις στα Μεδιόλανα; 89. Ποιες οι μεταρρυθμίσεις του Σβίγγλιου και του Καλβίνου στη Δυτική Ευρώπη; 90. Ποια η θέση και η σημασία της Βίβλου στη ζωή των πιστών σύμφωνα με τον Λουθηρανισμό; 91. Τι γνωρίζετε για το πρεσβυτεριανό σύστημα; 92. Ποια είναι η σημασία της λέξεως «αίρεση»; Ποια είναι τα σημαντικότερα αίτια της εμφάνισης των αιρέσεων στην ιστορία της Εκκλησίας; 93. Ποια η σχέση της Ορθοδοξίας με τις άλλες θρησκείες; 94. Ποιος είναι ο ύψιστος στόχος της ζωής ενός ινδουιστή και με ποιους τρόπους πραγματώνεται αυτός; 95. Ποια είναι η σημασία του μυστηρίου του Χρίσματος της Εκκλησίας μας; 96. Ποια είναι τα κυριότερα αίτια της σύγχρονης αθεΐας; 97. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα της Ορθοδοξίας; Σελίδα 7 από 29

8 98. Τι ήταν οι κατακόμβες; Δώστε μια γενική περιγραφή του εσωτερικού τους; 99. Ποιος είναι ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη σύγχρονη Ορθοδοξία; 100. Ποιος είναι βασικός στόχος ενός βουδιστή; Ποιοι είναι οι 3 βασικοί κλάδοι του βουδισμού; 101. Ποια είναι τα ιερά βιβλία του Ινδουισμού στα οποία αναπτύσσεται η διδασκαλία του; Σε ποιο βιβλίο αναπτύσσεται η διδασκαλία για την τεχνική μέθοδο «γιόγκα»; 102. Ποια η σημασία της λέξης «Ισλάμ»; Ποια είναι η στάση της θρησκείας του Ισλάμ απέναντι στη γυναίκα; 103. Ποια πέντε βασικά καθήκοντα, «πέντε στύλοι του Ισλάμ», οφείλουν να τηρούν οι πιστοί μουσουλμάνοι; 104. Σε ποιες εικονογραφικές ομάδες κύκλους χωρίζεται ο ορθόδοξος χριστιανικός ναός και τι γνωρίζετε για έναν από αυτούς; 105. Ποια είναι η σημασία της λέξης «μπαρόκ» και ποια τα χαρακτηριστικά του στη ζωγραφική και στην αρχιτεκτονική; 106. Ποιοι είναι οι τύποι ναών της δυτικής εκκλησιαστικής τέχνης όπως αυτοί αποκρυσταλλώνονται διαδοχικά από τον 11ο αιώνα μ.χ και τι γνωρίζετε για έναν από αυτούς; 107. Τι συμβολίζει ο ορθόδοξος χριστιανικός ναός; 108. Ποια είναι τα αναγεννησιακά χαρακτηριστικά (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική) της βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη; 109. Ποια η θέση και συμπεριφορά των διαμαρτυρομένων (προτεστάντες) απέναντι στην εικονογραφία; Ποιες ήταν οι συνέπειες στην ανάπτυξη της ζωγραφικής; Σελίδα 8 από 29

9 ΟΜΑΔΑ Β. 1. Να αναφέρετε δύο (2) κατηγορίες θέσεων επιβατών αεροσκαφών και τα χαρακτηριστικά της κάθε θέσης. 2. Να περιγραφεί η διαδικασία του Check in. 3. Να αναφέρετε πέντε (5) παραδείγματα ταξιδιωτικών οδηγών. 4. Τι περιλαμβάνει ο ταξιδιωτικός οδηγός GTP; 5. Ποια είναι η επίδραση των αρχών της ολικής ποιότητας στη δημιουργία τουριστικών πακέτων; 6. Ποια είναι τα στοιχεία κόστους ενός πακέτου διακοπών; 7. Τι στοιχεία περιλαμβάνει η σύμβαση ενός τουριστικού πακέτου; 8. Τι περιλαμβάνει η έρευνα αγοράς στο σχεδιασμό ενός τουριστικού πακέτου; 9. Να αναφέρετε τις σχέσεις Tour operator με ξενοδοχεία. 10. Τι θεωρείται σημαντικό στη σύνταξη κειμένων και brochure για την προώθηση του τουριστικού πακέτου; 11. Να αναφέρετε τα μέσα και τις διαδικασίες προώθησης τουριστικών πακέτων. 12. Ποια είναι η σχέση Tour operator με τα ταξιδιωτικά γραφεία. 13. Ποιες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί το σύνολο αυτών ότι αποτελεί «οργανωμένο ταξίδι» σύμφωνα προς την αντίστοιχη κοινοτική οδηγία; 14. Τι σημαίνει σχεδιασμός Τουριστικού Πακέτου; Ποιες οι διακτίσεις του; Να αναφέρετε συνοπτικά παραδείγματα. 15. Ποια είναι τα στάδια κοστολόγησης του τουριστικού πακέτου; 16. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην κοστολόγηση, επιφέροντας διαφοροποίηση της τελικής τιμής του τουριστικού πακέτου; 17. Ποια είναι τα βασικά στάδια σχεδιασμού τουριστικών φυλλαδίων; 18. Τι ρόλο έχουν οι αερομεταφορές στο σχεδιασμό του τουριστικού πακέτου; 19. Τι περιλαμβάνει το σταθερό κόστος ενός οργανωμένου ταξιδιού; 20. Τι γνωρίζετε για τους transfer επιβάτες; 21. Ποια είναι η διαδικασία παράδοσης αποσκευών πριν την πτήση; 22. Ποιες είναι οι κύριες διαφορές των τακτικών εναέριων μεταφορών (scheduled) με τις ναυλωμένες εναέριες μεταφορές (charter); Σελίδα 9 από 29

10 23. Ποιες κατηγορίες πτήσεων περιλαμβάνονται στα έκτακτα / μη προγραμματισμένα δρομολόγια; 24. Να αναπτύξετε τα στάδια εξυπηρέτησης των πελατών αεροπορικής εταιρίας (τουριστικό γραφείο, αεροδρόμιο, κατά την πτήση). 25. Πότε ιδρύθηκε και λειτούργησε ο Διεθνής οργανισμός πολιτικής αεροπορίας (ICAO) και ποιοι είναι οι σκοποί και οι επιδιώξεις του οργανισμού; 26. Τι είναι η επίγεια εξυπηρέτηση (ground handling) και ποιες δραστηριότητες καλύπτει; 27. Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία συντήρησης του αεροσκάφους 28. Να αναφέρετε τι καλύπτει η υπηρεσία τροφοδοσίας του αεροσκάφους του ground handling. 29. Ποια είναι τα όργανα λειτουργίας του ICAO; 30. Τι σημαίνει ECAC και ποιος είναι ο ρόλος του συγκεκριμένου θεσμού; 31. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας πτήσης ποιες διαδικασίες επιβάλλονται ως προς την επικοινωνία με τον πελάτη; 32. Σε περίπτωση καθυστέρησης της αναχώρησης της πτήσης από την προγραμματισμένη ώρα, ποιες διαδικασίες επιβάλλονται ως προς την επικοινωνία με τον πελάτη; 33. Τι γνωρίζετε για την κατηγορία των διαμετακομιζόμενων (transit) επιβατών; 34. Ποια είναι τα καθήκοντα των συνοδών εδάφους κατά την αναχώρηση; 35. Ποια είναι τα καθήκοντα εξυπηρέτησης επιβατών κατά την άφιξη; 36. Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου των αποσκευών 37. Να αναφέρετε τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας επιβατών και χειραποσκευών. 38. Εξηγήστε τη διαδικασία συσχετισμού επιβατών και αποσκευών. 39. Τι γνωρίζετε για τις διερχόμενες αποσκευές; 40. Περιγράψτε τα καθήκοντα της υπηρεσίας Lost and Found. 41. Δώστε τον ορισμό των Dangerous goods (επικίνδυνα υλικά) και ποιες κατηγορίες αυτών γνωρίζετε; 42. Τι είναι το A.B.C, τι περιλαμβάνει και τι γνωρίζετε για το minimum connecting time; 43. Τι φύσεως πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από τον οδηγό TIM; 44. Τι πληροφορία αναφέρεται στο GTP για το αεροδρόμιο μιας Χ πόλης του εξωτερικού η οποία συνδέεται αεροπορικώς με την Ελλάδα; 45. Ποιες είναι οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στον τουρίστα και ποιες είναι εκείνες που δίνονται κατόπιν ερωτήσεως; 46. Πώς παρουσιάζονται στο OAG τα flight routings και οι κωδικοί των αεροπορικών εταιριών; 47. Να αναφέρετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της χωρητικότητας ενός αεροδρομίου. Σελίδα 10 από 29

11 48. Περιγράψτε 3 βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ενός αεροδρομίου (π.χ τροχοδρόμος). 49. Τι είναι και τι περιλαμβάνει η ζυγοστάθμιση του αεροσκάφους; 50. Ποια χαρακτηριστικά της φωνής (ιδιότητες και άρθρωση) μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στον ομιλητή; 51. Τι είναι η «ενδοπροσωπική επικοινωνία» και τι η «διαπροσωπική επικοινωνία»; 52. Να συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά της μονοχρονικής και πολυχρονικής κουλτούρας. 53. Να αναφερθείτε συνοπτικά στις ανάγκες που μπορούν να επηρεάσουν την αγοραστική συμπεριφορά του πελάτη. 54. Γιατί πιστεύετε πως η αυτοαντίληψη αποτελεί έναν από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του υποψήφιου πελάτη; 55. Να αναφερθείτε συνοπτικά στους διαπροσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των πελατών. 56. Να αναφέρετε τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης ως προς τη στάθμευση του αεροσκάφους. 57. Ποιες είναι οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής και ποιες είναι οι μεταξύ τους ομοιότητες; 58. Ποια νησιά ανήκουν στο συγκρότημα των Μεγάλων Αντιλλών και ποια στο συγκρότημα των Γαλλικών Αντιλλών; 59. Περιγράψτε τις τρεις κυριότερες τουριστικές περιοχές της Βραζιλίας. 60. Ποια η ερμηνεία του όρου «animation» και πόσους τύπους του μπορούμε να διακρίνουμε; 61. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων Canadian Shield, fall line, lowlands. 62. Ποια είναι η πιο δημοφιλής τουριστική περιοχή του Καναδά και ποια τα αξιοθέατά της; 63. Αφού αναφέρετε τους λόγους που καθιστούν το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική σημαντικούς πόλους έλξης του κόσμου, να εξηγήσετε την διαφοροποίηση που υπάρχει στην αντίστοιχη τουριστική βιομηχανία. 64. Εκδοχές και απόψεις για την ετυμολογία των λέξεων Ελλάς, Έλλην. 65. Περιγράψτε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Πέλλας, της Ροτόντα (Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης), και της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης. 66. Να αναφέρετε τα αξιοθέατα και τα έργα τέχνης που βρίσκονται στη Φλωρεντία και το Βατικανό. 67. Ποια είναι τα σπουδαιότερα ποτάμια συστήματα της Β. Αμερικής και ποιος ο ρόλος τους κατά το παρελθόν και σήμερα; 68. Να συγκρίνετε τις κλιματολογικές συνθήκες του Μεξικού και της Καραϊβικής. 69. Ποια νησιά ανήκουν στις Κυκλάδες και ποια στα Δωδεκάνησα; 70. Ποια είναι τα νησιά του Β. Αιγαίου και ποια είναι τα νησιά που ανήκουν στις Β. Σποράδες; 71. Ποιοι είναι οι νομοί της Θράκης και ποιοι οι σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι τους; Σελίδα 11 από 29

12 72. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών; 73. Ποιοι τύποι απασχόλησης δημιουργούνται από την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας; 74. Με ποιες μορφές μπορούν να εμφανίζονται οι δευτερεύουσες επιδράσεις του τουρισμού στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών; Να αναφερθείτε αναλυτικά. 75. Ποιος είναι ο φορέας της τουριστικής ανάπτυξης σε χώρες με μεικτή οικονομία; 76. Ποια σημεία καταδεικνύουν την αυξανόμενη σπουδαιότητα του τουρισμού; 77. Να αναφέρετε τρεις βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του πολιτιστικούπεριβαλλοντικού τουρισμού. 78. Πώς διακρίνονται τα τουριστικά καταλύματα; 79. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το ύψος της ιδιωτικής τουριστικής επένδυσης; 80. Σε ποια σημεία πρόκειται να εστιαστεί το κοινωνιολογικό ενδιαφέρον στον τουρισμό τα επόμενα χρόνια; 81. Ποιες κοινωνικές αλλαγές επέρχονται με την τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου; (αναλυτικά) 82. Να αναφέρετε πέντε (5) επιδράσεις του τουρισμού (μαζικού) στα οικοσυστήματα. 83. Αφού αναφέρετε ονομαστικά τις σημαντικότερες διακρίσεις τουριστικών υπηρεσιών να σχολιάσετε αναλυτικά μία απ αυτές. 84. Τι εννοούμε με τον όρο αρχείο και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λειτουργεί τέλεια; 85. Αφού δώσετε τον ορισμό της συστημένης και της επείγουσας αλληλογραφίας, να επισημάνετε τα κοινά τους στοιχεία. 86. Σε ποιο σημείο του φακέλου θέτουμε την επωνυμία της επιχείρησης και σε ποιο πρέπει να επικολλάται το γραμματόσημο και γιατί ; 87. Ποιες είναι οι κατηγορίες και οι κατευθύνσεις της αλληλογραφίας σε μια επιχείρηση; 88. Να αναφέρετε ονομαστικά τα συστήματα για τη διανομή της αλληλογραφίας και να περιγράψετε ένα απ αυτά. 89. Δώστε τον ορισμό της επικοινωνίας ως γενικής υπηρεσίας γραφείου. Ποιες είναι οι διακρίσεις της και ποιος ο ρόλος της σε μια επιχείρηση; 90. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται για την εισερχόμενη αλληλογραφία και ποια για την εξερχόμενη προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιτυχία της ταχυδρομικής υπηρεσίας της επιχείρησης; 91. Σε πόσες και ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα έγγραφα της εμπορικής αλληλογραφίας; 92. Ποιο είναι το σπουδαιότερο και το κυριότερο εμπορικό έγγραφο και γιατί; 93. Ποια καινούρια στενογραφικά συστήματα ανακαλύφθηκαν τους τελευταίους αιώνες και ποιο απ αυτά χρησιμοποιείται για την τήρηση των πρακτικών της ελληνικής βουλής; Σελίδα 12 από 29

13 94. Ποιες ειδικές υπηρεσίες ασχολούνται με την παραλαβή της αλληλογραφίας στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις δημόσιες υπηρεσίες; Ποιες οι αρμοδιότητές τους; 95. Ποιοι κανόνες διέπουν τη χρήση των μηχανών γραμματοσήμανσης; 96. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και το χαρακτηρισμό ενός εγγράφου και ποιος για την κυκλοφορία του; 97. Ποια είναι τα μέσα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας; (ονομαστική αναφορά) 98. Σε τι διακρίνεται η αλληλογραφία από γεωγραφική άποψη και σε τι από άποψη των συναλλασσόμενων; 99. Ποια αλληλογραφία καλείται δημόσια και ποια ιδιωτική; 100. Τι κάνουμε σε περίπτωση που κάποιος ασθενής έχει υποστεί θερμοπληξία; 101. Πώς αντιμετωπίζουμε τα εγκαύματα; 102. Τι κάνουμε σε περίπτωση πνιγμονής; (την ώρα του φαγητού) 103. Ποια είναι η θέση ανάνηψης; 104. Πώς γίνεται η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση; 105. Τι δεν πρέπει να κάνουμε σε υπόνοια κάκωσης της κεφαλής, του αυχένα ή της σπονδυλικής στήλης; 106. Ορισμός και διαστάσεις της λέξης «ακρόπολις» Ποιες οικονομικές και τεχνολογικές καινοτομίες προκάλεσαν σημαντικές κοινωνικές αλλαγές μεταξύ του 8ου και του 1ου αιώνα π.χ;) 108. Να εξηγήσετε το διπολικό χαρακτήρα της ιωνικής πόλης Ποιο ήταν το σημαντικότερο έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον πολιτιστικό τομέα; 110. α) Ποια είναι τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να προστεθούν σε μία ήδη υπάρχουσα κράτηση εξωτερικού προκειμένου να εκδοθεί αυτόματα εισιτήριο; β) Ποια είναι τα προαιρετικά στοιχεία που μπορούν να προστεθούν; 111. Να εξηγήσετε τι ώρα, μέρα και ημερομηνία αναχωρεί η κάθε πτήση από τις ακόλουθες και αντίστοιχα πότε φθάνει στον προορισμό της Να αναφέρετε τα 5 υποχρεωτικά στοιχεία μιας κράτησης Γράψτε τη σύνταξη εισαγωγής ονόματος σε μια κράτηση Να αναφέρετε τα υποχρεωτικά στοιχεία για τη σύνταξη της εντολής διαθεσιμότητας (availability) Σελίδα 13 από 29

14 115. Γράψτε τις βασικές εντολές κοστολόγησης Να αναφέρετε τα υποχρεωτικά στοιχεία για έκδοση visa μέσω συστήματος κρατήσεων Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει ένα Τουριστικό γραφείο Γενικού Τουρισμού Ι.Α.Τ.Α. agent; 118. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικού σήματος Ε.Ο.Τ. για τη λειτουργία Τουριστικού Πρακτορείου Γενικού Τουρισμού; 119. Τι είναι ο G.S.A.; 120. Τι καλείται αρχειοθέτηση και τι ταξινόμηση; 121. Τι χρησιμεύει το βιβλίο διεκπεραίωσης στις δημόσιες υπηρεσίες και τι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις; 122. Τι στοιχεία αναφέρονται στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο; 123. Τι ενέργειες γίνονται σε ένα τουριστικό πρακτορείο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου; 124. Περιγράψτε μια περιήγηση με τουριστικό λεωφορείο Τι υπηρεσίες περιλαμβάνει ένα πρακτορείο εισερχόμενου τουρισμού; 126. Τι είναι το IIT και τι το GIT; 127. Τι γνωρίζετε για την ταξιδιωτική ασφάλιση; 128. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ξεναγών και τουριστικών συνοδών; 129. Τι είναι το BSP; 130. Σύμφωνα με το αλφάβητο της τουριστικής ορολογίας ποιες λέξεις χρησιμοποιούνται για τα γράμματα: C,L,P,W 131. Πόσα γράμματα χρησιμοποιούνται για τη συντομογραφία των αεροπορικών εταιριών; 132. Τι υπηρεσίες προσφέρουν τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία; 133. Τι γνωρίζετε για τα τουριστικά γραφεία επαγγελματικού τουρισμού; 134. Να αναφέρετε τις υπηρεσίες που παρέχει ένα τουριστικό γραφείο εσωτερικού τουρισμού Ποιες μορφές τουρισμού εξυπηρετούν τα γραφεία εναλλακτικού τουρισμού; 136. Τι γνωρίζετε για τα τουριστικά γραφεία δικαιόχρησης (franchised travel agency); 137. Ποιες είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη εισροή τουριστών; 138. Τι είδη κρουαζιέρων γνωρίζετε; 139. Τι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα καθήκοντα ενός τουριστικού συνοδού; 140. Να αναφέρετε τις μεγαλύτερες εταιρίες οργάνωσης ταξιδιών Tour operators- που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο Ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει ο επιστολογράφος της εμπορικής επιστολής; Σελίδα 14 από 29

15 142. Πώς γίνεται η παραλαβή και ο χαρακτηρισμός των εγγράφων και ποιο στάδιο ακολουθεί το χαρακτηρισμό; 143. Ποια είναι η επίδραση των αρχών της ολικής ποιότητας στη δημιουργία τουριστικών πακέτων; 144. Ως «Tour leader» να αναφέρεται τρόπους για τη συμπλήρωση του ελεύθερου χρόνου του πελάτη πέραν από τις ήδη υπάρχουσες οργανωμένες δραστηριότητες 145. Να αναφέρετε ενέργειες που θα κάνετε για τη μετατροπή του καταναλωτή σε πελάτη Ποιες είναι οι εποπτεύουσες υπηρεσίες για την τήρηση της νομοθεσίας του τουρισμού; 147. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ίδρυσης ενός ξενοδοχείου; 148. Ποια είναι τα δικαιώματα του ξενοδόχου από την ξενοδοχειακή σύμβαση; 149. Ποια είναι τα δικαιώματα του πελάτη από την ξενοδοχειακή σύμβαση; 150. Τι είναι το allotment; 151. Τι γνωρίζετε για τη χρονομεριστική μίσθωση (time sharing); 152. Τι είναι το MCO; 153. Τι γνωρίζετε για το voucher; 154. Ποιες είναι οι κυρώσεις από τη χρήση πλαστών τουριστικών εγγράφων; (μέτρια) (12 λεπτά) 155. Τι είναι το συμβόλαιο On commission basis; 156. Τι είναι και τι περιλαμβάνει το τμήμα επισιτισμού ενός ξενοδοχείου; 157. Τι είναι και πώς λειτουργεί μια ομάδα animation; 158. Ποιος είναι ο ρόλος και ποια τα απαραίτητα προσόντα των animateurs; 159. Δώστε ένα παράδειγμα σχεδιασμού προγραμμάτων ψυχαγωγίας Τι σημαίνει ο όρος Leisure Travel; Ποια είναι η διαφορά του από το Business Travel; 161. Τι είναι το πρόγραμμα fly and drive και ποιες υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει; 162. Να αναφέρετε ονομαστικά τις μορφές του θαλάσσιου τουρισμού Τι είναι η VISA ΣΕΓΚΕΝ; 164. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο επιβάτης για να επιβεβαιώσει μία τουριστική κράτηση; 165. Ποιες είναι οι εργασίες και τα καθήκοντα των Representatives (Reps) ενός Tour Operator; 166. Περιγράψτε τις αρμοδιότητες της θέσης διευθυντή τουριστικού γραφείου Περιγράψτε τις αρμοδιότητες του τμήματος κρατήσεων ενός ταξιδιωτικού γραφείου Τι είναι «αγροτουρισμός» και ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξής του στην Ελλάδα; 169. Τι γνωρίζετε για τον αθλητικό τουρισμό και ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξής του στην Ελλάδα μετά τους ολυμπιακούς αγώνες; Σελίδα 15 από 29

16 170. Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα; 171. Τι είναι ο «τουρισμός υγείας», τι είδους υπηρεσίες περιλαμβάνει και σε ποιους απευθύνεται; 172. Τι είναι ο «εκπαιδευτικός τουρισμός», τι είδους υπηρεσίες περιλαμβάνει και σε ποιους απευθύνεται; 173. Ποιοι είναι οι τουριστικοί πόροι μιας χώρας υποδοχής τουριστών και σε τι διακρίνονται; 174. Tι γνωρίζετε για το σύνδρομο PVDS (Post Vacation Depression Syndrome), το σύνδρομο κατάθλιψης μετά τις διακοπές; Συνοπτική αναφορά Τι είναι ο stand by επιβάτης; 176. Μέχρι ποια ηλικία θεωρείται ως infant ένα παιδί; 177. Τι σημαίνει OVERBOOKING; 178. Ποιος πελάτης επιβάτης θεωρείται ως «no show»; 179. Σε μια τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή να αναφέρετε τι είναι υποδομή, τι είναι ανωδομή και τι περιλαμβάνουν; 180. Tι γνωρίζετε για την UFTAA; Πότε ιδρύθηκε, ποιος ο σκοπός ίδρυσής της; Ποιοι μπορούν να γίνουν πλήρη μέλη αυτής; 181. Ποια είναι τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Ελβετίας (φυσικά και επίκτητα) που της εξασφαλίζουν μεγάλο τουριστικό εισόδημα; 182. Δίδονται τα παρακάτω μέρη τουριστικού ενδιαφέροντος και ζητείται να απαντήσετε πού βρίσκονται και ποια τα τουριστικά χαρακτηριστικά τους: Δελφοί Βεργίνα Μυστράς Κνωσσός Μετέωρα Μυκήνες Φίλιπποι Δήλος 183. Να αναφέρετε σύντομα τα χαρακτηριστικά των πόλεων / περιοχών: Σίδνεϋ Μελβούρνη Βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας Νησιά του Ειρηνικού 184. Να αναφέρετε τα 3 (τρία) κυριότερα λιμάνια της Βαλτικής θάλασσας Ποιοι τουριστικοί προορισμοί της Ευρώπης έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση ως προς τις ολιγοήμερες διακοπές αναψυχής; 186. Σε ποια πόλη αντιστοιχούν τα παρακάτω αξιοθέατα: Big Ben Σελίδα 16 από 29

17 Tivoli Gardeus Norte - Dame. Cathedral Prado National Museum Piazza San Marco 187. Να αναφέρετε τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, τις σημαντικότερες πόλεις και τα κυριότερα τουριστικά της αξιοθέατα. Να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην πόλη της Πάφου από τουριστικής άποψης Να αναφέρετε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης των Αθηνών (χαρακτηριστικά, ιστορικά, πολιτιστικά στοιχεία) Να αναφέρετε ονομαστικά πέντε από τα τουριστικά ενδιαφέροντα του Νομού Καβάλας Σε ποια χώρα αντιστοιχούν οι παρακάτω πόλεις; α.ταλίν κ.χάγη β.κρακοβία λ.ζάγκρεμπ γ.οδησσός μ.σεβίλη δ.πόρτο ν.μπέρμιγκχαμ ε.μασσαλία ξ.μάλμαι στ.νυρεμβέργη ο.βλαδιβοστόκ ζ.χιούστον π.ακαπούλκο η.βαλπαραΐσο ρ.κάλγκαρυ θ.ρεσίφε σ.τζακάρτα ι.ναϊρόμπι τ.πορτ-λούι 191. Ποιες χώρες της Νότιας Αμερικής έχουν τους περισσότερους τουρίστες και γιατί; 192. Ποιες γλώσσες επικρατούν στις χώρες της Καραϊβικής; 193. Τι γνωρίζετε για τα σημαντικότερα αεροδρόμια και το οδικό δίκτυο της Αμερικής; 194. Ποια είναι η οικονομική σημασία του τουρισμού στην Ελλάδα ως προς την περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση; 195. Τι γνωρίζετε για το χιονοδρομικό τουρισμό στην Ελλάδα; 196. Αναλύστε τις διακρίσεις των ξενοδοχείων (ανάλογα με τη νομική τους υπόσταση, το μέγεθος, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, το οικονομικό μέγεθος κλπ) Τι είναι ξενοδοχειακή επιχείρηση και ποιοι είναι οι σκοποί και η αποστολή της; 198. Τι αναφέρει η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους τουριστικούς συνοδούς; 199. Ποιες περιοχές της Ελλάδας έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην τουριστική τους ανάπτυξη από την εποχικότητα της ζήτησης; 200. Ποια είναι η διάρθρωση των συγκοινωνιακών μέσων στον Ελληνικό χώρο; 201. Να αναφέρετε τον ελάχιστο βασικό εξοπλισμό για τη μηχανοργάνωση ενός Τουριστικού Πρακτορείου Γενικού Τουρισμού και να εξηγήσετε τη σημασία του Ποιες είναι οι μορφές τουριστικής διαφήμισης; Σελίδα 17 από 29

18 203. Τι ισχύει σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν τα τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν); 204. Ποια διαδικασία ακολουθεί η Αεροπορική Εταιρεία σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν εμφανίζεται ή αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα; 205. Τι καθορίζει και σε τι βοηθάει το οργανόγραμμα λειτουργίας του τουριστικού γραφείου; 206. Σε τι βοηθάει η ύπαρξη και λειτουργία συστήματος Η/Υ στα τουριστικά γραφεία; Αναφέρετε τις βασικές εφαρμογές τους Ποια η θέση του Τουριστικού Πρακτορείου στο πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης τουριστικού προϊόντος; 208. Ποιες είναι οι σημαντικότερες εορτές του Ιουδαϊσμού και ποια η σημασία τους; 209. Σε ποιες «τέσσερις ευγενικές αλήθειες» βασίζεται η αρχική διδασκαλία του Βουδισμού; 210. Ποια είναι τα βασικά σημεία της διδασκαλίας του Ιουδαϊσμού όπως αυτά καθορίζονται από το ιερό του βιβλίο (Torah, δηλ. Νόμος); 211. α. Παρατίθενται παραδείγματα κειμένων για μετάφραση: από Ελληνικά σε Αγγλικά και από Ελληνικά σε Γαλλικά. I. Ο τουρισμός αποτελεί για την Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων. Γι αυτό και είναι επιτακτική και διαρκής η ανάγκη για την ανάπτυξή του. Πόλος έλξης για τους τουρίστες της χώρας μας αποτελούν εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, η σπάνια γεωμορφολογία με τις έντονες αντιθέσεις και τις περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. II. Πυλώνες ανάπτυξης του τουρισμού είναι οι εναλλακτικές μορφές όπως ο πολιτιστικός, ο θρησκευτικός, ο συνεδριακός και ο οικολογικός. Η άριστη οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και η αναβάθμιση των βασικών υποδομών και η δημιουργία νέων, συνιστούν ένα πλέγμα πλεονεκτημάτων που μπορούν να προσελκύσουν χιλιάδες τουρίστες. III. Ο τουρισμός είναι η οικονομία της ασφάλειας. Ο τουρισμός είναι η οικονομία της ειρήνης. Ο τουρισμός είναι η οικονομία της ανάπτυξης και της ευημερίας. Είναι η οικονομία της σύγχρονης Ελλάδας. Το τουριστικό προϊόν πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας για να προσελκύσει επισκέπτες υψηλού οικονομικού επιπέδου. Γι αυτό πρέπει να δρομολογηθούν έργα και δράσεις που θα αναπτύξουν κι άλλες μορφές τουρισμού, πέρα από τον κλασσικό καλοκαιρινό τουρισμό. β. Παρατίθενται παραδείγματα λέξεων για μεταφορά: από Ελληνικά σε Αγγλικά και από Αγγλικά σε Ελληνικά. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Τουριστική ανάπτυξη Σελίδα 18 από 29

19 Οικολογικός τουρισμός Θρησκευτικός τουρισμός Ιαματικός τουρισμός Τουριστικά θέρετρα Τουριστικός πράκτορας Τουριστικοί προορισμοί Τουριστική διπλωματία Τουριστικές υπηρεσίες Τουριστικοί φορείς Ταξιδιωτικός οδηγός Τουριστική γεωγραφία Τουριστική βιομηχανία Ταξιδιωτικά γραφεία Ξενοδοχειακές μονάδες Τουριστικό προϊόν Αγροτουρισμός Πολιτιστικός τουρισμός Ταξιδιωτική οδηγία Σελίδα 19 από 29

20 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 211 ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 1. Tourism is one of the greatest income sources for Greece. Thus, there is constant need for its development and upgrading. What attracts tourists in our country is not only the archeological sites and the museums, but also the rare geomorphology with its distinct differences and the regions of high ecological value. 2. Alternative forms of tourism such as cultural, religious, conference or ecological tourism are the means for tourist development. The perfect organization of the Olympic Games, the improvement of the basic infrastructure and the creation of new constitute a network of advantages that can attract thousands of tourists. 3. Tourism means financial security. Tourism means peace. Tourism means development and prosperity. It is the basis of the contemporary Greek economy. The tourist product must be of high quality in order to attract visitors coming from high financial backgrounds. That is why action should be taken so that other forms of tourism be developed along with the typical summer tourism. 211 b. -alternative forms of tourism -tourist development -ecological tourism -religious tourism -therapeutic tourism / thermalism -tourist resorts -tourist agent Σελίδα 20 από 29

21 -tourist destinations -tourist diplomacy -tourist services -tourist authorities -guide-book -tourist geography -tourist industry -travel agencies -hotels -tourist product -agricultural tourism -cultural tourism -travel instruction Σελίδα 21 από 29

22 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 211 ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ 211a 1. Le tourisme constitue pour la Grèce une de grandes sources des revenus. C est pour cette raison que c est un besoin impérieux et permanent pour son développent et sa revalorisation. Pôle d attraction pour les touristes de notre pays constituent sauf les sites archéologiques et les musées, la géomorphologie rare avec les violents contrastes et les régions de haute valeur écologique. 2. Axes centraux du tourisme sont surtout des formes alternatives comme le tourisme culturel, réligieux, conférenciel et écologique. L organisation excellente des jeux Olympiques et la revalorisation de principales infrastructures et la création de nouvelles constituent un réseau des avantages qui peuvent attirer beaucoup de touristes. 3. Le tourisme est l économie de la securité. Le tourisme est l économie de la paix. Le tourisme est l économie de développement et de la prosperité. C est l économie de la Grèce contemporaine. Le produit touristique doit être de haute qualité pour attirer les visiteurs de haut niveau économique. C est pourquoi on doit mettre en oeuvre des projets et des actions qui développeront d autres formes touristiques, sauf le tourisme classique d été. 211b les formes alternatives du tourisme instruction de voyage développement touristique le tourisme écologique le tourisme religieux Σελίδα 22 από 29

23 le tourisme thérapeutique résidences touristiques d été un tour-opérateur déstinations touristiques la diplomatie touristique services touristiques porteurs touristiques guide touristique la géographie touristique l industrie touristique une agence de tourisme / agence de voyage la police touristique hôtels produit touristique tourisme d agriculture le tourisme culturel 212 a Παρατίθενται παραδείγματα λέξεων για μεταφορά: από Ελληνικά σε Αγγλικά και από Αγγλικά σε Ελληνικά. βωμός τέμπλο τρούλος άμβωνας ανασκαφές ερείπια Σελίδα 23 από 29

24 επίστρωμα ευαγγελισμός χειρόγραφο ευρήματα ιδρύω οπαδός θρησκείας περίμετρος ανάγλυφο τοιχογραφία ψηφιδωτό αναγέννηση χαράσσω χωρητικότητα Απόδοση στην αγγλική altar altar screen dome pulpit excavations ruins layer annunciation manuscript findings set up, found pilgrim Σελίδα 24 από 29

25 circunvalation relief frescos mosaic renaissance carve inscribe capacity Σελίδα 25 από 29

26 212.β Αποδώστε στα Ελληνικά το παρακάτω Αγγλικό κείμενο: 1ο κείμενο The chapel of the Panagia, dating from the 12th century, is a small space (8.4 Χ 3.05 m) with a vaulted roof and a marble floor. Under the beautiful gate of the altar screen, a partially effaced inscription serves as a doorsill; it may have been taken from the temple of Artemis. Also to be seen there are an early Christian-era column capital and a column carved with doves in relief, which comes from the 4th-century early Christian basilica. The remarkable carven wooden altar-screen of 1607 is hung with Cretan icons. The chapel s frescos were painted in and later covered over with other, mediocre ones (dating from 1745, according to an inscription above the entrance inscription above the entrance); these were stripped away in Το παρεκκλήσι της Παναγίας που χρονολογείται από το 12ο αιώνα είναι ένας μικρός χώρος (8.4Χ3,05μ) με μια θολωτή οροφή και ένα μαρμάρινο πάτωμα κάτω από την όμορφη θύρα του τέμπλου, μια μερικώς φθαρμένης αναγραφή λειτουργεί σαν πρεβάζι πόρτας. Πιθανολογείται ότι προέρχεται από το ναό της Άρτεμης. Ο επισκέπτης μπορεί ακόμη να δει ένα αέτωμα κολώνας (στήλης) χαραγμένο με ανάγλυφα περιστέρια από την αρχή της χριστιανικής εποχής που χρονολογείται από χριστιανική βασιλική του 4ου αιώνα. Στο εκπληκτικά χαραγμένο ξύλινο τέμπλο του 1607 υπάρχουν κρητικές εικόνες. Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησιού έγιναν την περίοδο και αργότερα καλύφτηκαν με μικρότερες που χρονολογούνται από το 1745, σύμφωνα με μία αναγραφή πάνω από την είσοδο που αφαιρέθηκαν το Αποδώστε στα Ελληνικά το παρακάτω Αγγλικό κείμενο: 2ο κείμενο The refectory was where the monks ate their meals together. Construction οn it was completed around It is a rectangular room of about 50 square meters; originally it had a wooden peaked roof. Its present-day vaulted, semi-cylindrical roof is 8.5 m in height. Ιn its centre is a dome, and you can see the old buttresses which reinforce the walls. The central area of the refectory is occupied by Σελίδα 26 από 29

27 two long masonry tables covered with marble. The niches around their bases, where the monks probably placed their personal effects (knives, glasses, etc.), are decorated with bands of spirals. On the west wall in particular, there are some splendid frescos, painted during two different phases of construction. Η κατασκευή της τραπεζαρίας όπου οι μοναχοί έτρωγαν τα γεύματά τους ολοκληρώθηκε γύρω στ 1090.Είναι ένας ορθογώνιος χώρος γύρω στα 50 τετ. μέτρα. Αρχικά είχε μία ξύλινη μυτερή οροφή. Η σημερινή θολωτή, ημικυκλική οροφή έχει 8.5μ. ύψος. Στο κέντρο του υπάρχει τρούλος και παλιά αντιτειχίσματα (αντηρίδες) που ενισχύουν τους τοίχους. Ο κεντρικός χώρος της τραπεζαρίας καλύπτεται από 2 μακρυά τεκτονικά τραπέζια από μάρμαρο. Τα κοιλώματα γύρω από τις βάσεις τους όπου πιθανά οι μοναχοί τοποθετούν τα προσωπικά αντικείμενα τους (μαχαίρια, ποτήρια) είναι διακοσμημένα με ελικοειδείς ταινίες: Στο δυτικό τοίχο, ιδιαίτερα υπάρχουν εκπληκτικές τοιχογραφίες (νωπογραφίες) που ζωγραφήθηκαν κατά την διάρκεια 2 διαφορετικών φάσεων της κατασκευής της τραπεζαρίας. Αποδώστε στα Ελληνικά το παρακάτω Αγγλικό κείμενο: 3ο κείμενο The port of Scala was created in to provide safe access for ships and secure storage of goods. Until the beginning of the 20th century Skala remained a port only, and the islanders lived up in Hora. As the Island s only port, it developed in the course of time into a centre of commerce and shipping. During the Italian occupation, the buildings of the Italian garrison were erected; they now house the customs office and the post office. Το λιμάνι της Σκάλας (της Πάτμου) δημιουργήθηκε δημιουργήθηκε το 1600 για να παρέχει ασφαλή πρόσβαση στα πλοία και στην αποθήκευση προϊόντων. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, η «Σκάλα» παρέμενε μόνο λιμάνι και οι νησιώτες έμεναν στη χώρα. Καθώς ήταν το μοναδικό λιμάνι του νησιού αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε κέντρο εμπορίου και ναυσιπλοϊας. Κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής ανεγέρθηκαν κτίρια της στεγάζουν το τελωνείο και το ταχυδρομείο. ιταλικής φρουράς που τώρα Σελίδα 27 από 29

28 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τουριστικός Συνοδός, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Οι βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την ειδικότητα είναι οι ακόλουθες: Ξένες Γλώσσες. Εκτός από την άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας η οποία είναι απαραίτητη, οποιοσδήποτε και να είναι ο προορισμός λόγω ταξιδιωτικών εγγράφων, ταξιδιωτικών οδηγών κ.λ.π., η γνώση κι άλλων γλωσσών δίνει σοβαρό πλεονέκτημα στον επαγγελματία. Συνήθως προτιμούνται εκείνοι που γνωρίζουν την γλώσσα του προορισμού, ή άλλη εκτός της Αγγλικής, που να μιλιέται στον προορισμό. Καλή γνώση της χώρας προορισμού. Οι περισσότεροι επαγγελματίας του κλάδου εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους προορισμούς. Καλή γνώση των δυνατοτήτων του προϊόντος που κατά περίπτωση προτείνονται στον πελάτη ώστε να τον φέρουν κατά το δυνατό πιο κοντά στις ιδιαίτερες προτιμήσεις του. Επίπεδο μόρφωσης και τρόποι καλής συμπεριφοράς. Καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι κάνουν κάποιους επαγγελματίες να προτιμούνται σε ακριβά ταξίδια, incentive tours, V.I.P., επαγγελματικά κ.λ.π. Α. Γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες 1. Υγιεινή Παροχή Α Βοηθειών 2. Ψυχαγωγία Animation 3. Αρχές Τουρισμού 4. Τουριστική γεωγραφία 5. Τουριστικό Δίκαιο 6. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού πρακτορείου 7. Γραμματειακή Υποστήριξη 8. Ξενοδοχειακές Μονάδες 9. Είδη Ταξιδιωτικών Μεταφορών 10. Δημόσιες Σχέσεις Ειδικότερα, οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν έναν επιτυχημένο επαγγελματία της ειδικότητας είναι οι εξής : Προσωπικότητα. Η παράμετρος αυτή είναι καθοριστική στην συγκεκριμένη ειδικότητα. Απαιτούνται ικανότητες ηγεσίας, οργάνωσης, πειθούς, διαπραγμάτευσης επικοινωνίας, ευκολία προσαρμογής, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Επίσης ο καλός επαγγελματίας πρέπει να είναι ευχάριστος και συμπαθητικός και παράλληλα να εμπνέει εμπιστοσύνη. Σελίδα 28 από 29

29 Γνώση. Απαιτείται άριστη γνώση του ταξιδιωτικού προϊόντος και των δυνατοτήτων του. Επίσης απαιτείται λεπτομερής γνώση των προορισμών που ασχολείται με τα θετικά και τα αρνητικά τους σημεία. Εμπειρία. Πάντοτε πολύτιμη, ποτέ όμως επαρκής, μια και τα περιστατικά που θα αντιμετωπίσει είναι εξαιρετικά ποικίλα. Βοηθά ιδιαίτερα στην εξομάλυνση προβλημάτων με τους συμμετέχοντες αλλά και τους προμηθευτές. Β. Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες. 1. Τουριστική Γεωγραφία 2. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού πρακτορείου 3. Συστήματα Κρατήσεων 4. Εξυπηρέτηση πελατών Τεχνικές πωλήσεων 5. Σχεδιασμός και Λειτουργία πακέτων 6. Χρήση ταξιδιωτικών οδηγιών 7. Στοιχεία Θρησκειολογίας 8. Μεθοδολογία Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 9. Στοιχεία Ιστορίας 10. Αγγλικά (Business English, Τουριστική Ξενοδοχειακή Αεροπορική Ορολογία) 11. Γαλλικά (Business French, Τουριστική Αεροπορική Ορολογία) Η επαφή και η γνώση των δυνατοτήτων που παρέχει η ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία στο χώρο της παροχής τουριστικής υπηρεσίας είναι απαραίτητη. Γνωρίζοντας ο επαγγελματίας τις δυνατότητες μιας αεροπορικής εταιρείας, του ταξιδιωτικού γραφείου, ή ενός ξενοδοχείου τις αξιοποιεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να τις γνωρίζουν τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό. Επίσης, ο tour leader οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς για την τρέχουσα επικαιρότητα του προορισμού που ασχολείται μια και αυτό τον βοηθά να βρεί λύση εκ των προτέρων για προβλήματα που πιθανώς θα αντιμετωπίσει π.χ. απεργίες σε μεταφορικά μέσα, κακοκαιρίες κ.λ.π. Σελίδα 29 από 29

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ο ΙΕΚ Πειραιά Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κ. Τσαγκαράκης 06/10/2009 Τουριστικό Μάρκετινγκ 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Τουρισμός; Τι είναι Τουρίστας; Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο) TOURIST GUIDES OF CRETE ΜΗ.Τ.Ε. 1039 Ε 6061 01849 01 Ανδρεαδάκη, 13-15 Ηράκλειο Κρήτη Τ.Κ. 71201 e-mail: touristguidesofcrete@gmail.com web site: www.travelcrete.gr Tel: +30 2810 342222 Fax: +30 2810 342212

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στον Ξενοδοχειακό κλάδο: Στρατηγική και Προοπτικές

Οι Νέες Τεχνολογίες στον Ξενοδοχειακό κλάδο: Στρατηγική και Προοπτικές Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Οι Νέες Τεχνολογίες στον Ξενοδοχειακό κλάδο: Στρατηγική και Προοπτικές Νικόλαος Κανέλλος, Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2009, 9-12/7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα από 80 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Oι απόφοιτοι της Ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, θα πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη δραστηριοτήτων της νέας ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, της SkyGreece Airlines S.A. Η SkyGreece Airlines είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 15/4/13 ΕΩΣ 20/4/13 ΑLKYONIS: 3.900 LYMPERAKOS TOURS 3.840 FLASKIS TRAVEL 3.739,25 LOVE YOUR HOLIDAYS 3.702 αλλά δεν ελήφθη υπόψη επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay Αγαπητοί Συνεργάτες, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στα πλαίσια της διοργάνωσης του «9 ου Θερινού Σχολείου» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014

KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014 KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υπό αναφορά Πρόγραμμα έχει σαν στόχο

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â

Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â City of Rhodes Old Town ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Απαγορεύεται η εξαγωγή αρχαιοτήτων καθώς και έργων τέχνης τα οποία βρεθήκαν στην Ελλάδα, µε εξαίρεση κάποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών.

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 1 Εισαγωγή (4 περίοδοι) : Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 2 Ιστορική εξέλιξη του τουρισµού (5 περίοδοι) Να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη του τουρισµού. Να αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...4 3. Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100 Ρέθυμνο http://www.history-archaeology.uoc.gr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Τ.Θ. 119

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091] ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091] ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ CENTRUM research Ετοιµάστηκε ειδικά για την παρουσίαση στο Τουριστικό

Διαβάστε περισσότερα

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa).

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa). Το έργο με τίτλο Μεσογειακή Ταυτότητα: Νέα τουριστικά προϊόντα και βιώσιμος τουρισμός, το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B MEDOCC 2000 2006. Το έργο είναι διακρατικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενική Εισαγωγή. 9. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή.. 21. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Εισαγωγή..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενική Εισαγωγή. 9. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή.. 21. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Εισαγωγή.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή. 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή.. 21 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Εισαγωγή.. 25 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γενικά 27 1.1.1.1. Έγκριση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία DMC (Destination Management Companies) από χώρες της Μέσης Ανατολής, χώρες του Κόλπου και την Ινδία

Γραφεία DMC (Destination Management Companies) από χώρες της Μέσης Ανατολής, χώρες του Κόλπου και την Ινδία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ 2013 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υπό αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

9 ημέρες 8 νύχτες Colombo Habarana Dambulla - Kandy Pinawella - Nuwara Eliya Katharagama

9 ημέρες 8 νύχτες Colombo Habarana Dambulla - Kandy Pinawella - Nuwara Eliya Katharagama 9 ημέρες 8 νύχτες Colombo Habarana Dambulla - Kandy Pinawella - Nuwara Eliya Katharagama 1 η 2 η ημέρα Αθήνα Κολόμπο - Νεγκόμπο Αναχώρηση από την Αθήνα και άφιξη στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα Colombo με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων. Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος

Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων. Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος Τηλέφωνο: 2241052035 36 Fax: 2241052037 Email: kbtravel@otenet.gr, www.kbtravel.gr ΡΟΔΟΣ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 22000044 Β.. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 35 B.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Το αντικείμενο εργασίας του Τουριστικού Συνοδού (Tour Leader), ανάγεται βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (B ΤΑΞΗ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΑΚΤΙΚΗ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ) ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (+ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, +ΠΡΟΦΟΡ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ. Πέτρου Ράλλη 221 18451 Νίκαια Τηλ :2104250072-4 Fax 2104250078 www.nikaiatravel.gr info@nikaiatravel.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ. Πέτρου Ράλλη 221 18451 Νίκαια Τηλ :2104250072-4 Fax 2104250078 www.nikaiatravel.gr info@nikaiatravel. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΕΣ ( 16/12/1-9/1/2015 ) ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 20 30 205 260 350 205 *SUP BOUTIQUE 260 365 205 METROPARK *

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ενός γραφείου εισερχομένου τουρισμού

Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ενός γραφείου εισερχομένου τουρισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ενός γραφείου εισερχομένου τουρισμού ΣΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. 4320 2011 Επόπτρια καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης σφραγισμένων προσφορών για την εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πράγα

Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης σφραγισμένων προσφορών για την εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πράγα Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης σφραγισμένων προσφορών για την εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πράγα Στη Ρόδο και στο γραφείο του Διευθυντή του 6 ου Γυμνασίου Ρόδου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ. 98/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ. 98/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2010 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. 147 T.Θ. 22, Τ.Κ. 551 02 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας

Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Οι Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέματα αεροπορικής επικαιρότητας Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 1. Μείωση του κόστους χρήσης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυμητό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015

Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2015: Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015 1 η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 η ΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/02/2015 Αναχώρηση από το λιμάνι του Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23/02 Συγκέντρωση στο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Οδός Ιωάννου Γενναδίου 14 Αθήναι 11521 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Επιταγές αξίας 100 / ζευγάρι για εκδρομές στο Ντουμπάι διοργάνωσης SIGMA TRAVEL.

- Επιταγές αξίας 100 / ζευγάρι για εκδρομές στο Ντουμπάι διοργάνωσης SIGMA TRAVEL. Λεοφόρος Ηρακειδων, RHODESLAND +30 22410 71222 Φαξ:+30 22410 96697 e-mail :sigmatravel @gmail.com www. Sigma-travel.gr Kεντρικό κατάστημα : εμπορικό κέντρο Tηλ:+30 22410 90049, ΠΡΟΣ YΠΟΨΗ ΘΕΜΑ :ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

4-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΙΛΑΝΟ ΛΟΥΓΚΑΝΟ FOX TOWN ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ ΛΙΜΝΗ ΚΩΣΤΑΝΤΖΑΣ - ΛΙΝΤΑΟΥ ΒΑΝΤΟΥΖ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΣΑΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΜΙΛΑΝΟ 4-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 4 ΝΥΚΤΕΣ / 5 ΜΕΡΕΣ Ο «Γαλανόλευκος Φάρος» και το kalamaki travel services

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Φραγκιά Αγγελική Ιατρού Σοφία Εισηγητής: Φραγκούλης Αντώνης 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2011 Α' έκδοση: 18/05/11

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2011 Α' έκδοση: 18/05/11 Αεροπορικά ταξίδια Εξωτερικού ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2011 Α' έκδοση: 18/05/11 Ρώμη 4 10/6 Best Western President 4* πρωινό 525 140 100 4 10/6 Massimo D'Azeglio 4* / Victoria 4* πρωινό 585 180

Διαβάστε περισσότερα