ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 Αριθμός 4554 Παρασκευή, 2 Μαρτίου ] Αριθμός 1142 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Πρόσκληση ενδιαφέροντος Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ως η Αρμόδια Αρχή με βάση την Απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Έργων για την κατανομή Εμπορικών Διωμάτων με Τρίτες Χώρες με αριθμό Κ.Δ.Π. 406/2008 (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4312, ημερομηνίας ) η οποία έχει αναδημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C56/37, ημερ ) δέχεται αιτήσεις, από Κοινοτικούς Αερομεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία, για παραχώρηση άδειας πρόσβασης στα διαθέσιμα, από , πιο κάτω δρομολόγια με βάση τις διευθετήσεις που έγιναν μεταξύ των Αεροναυτικών Αρχών Κύπρου Ουκρανίας: (α) Λάρνακα /ή Πάφο / Κίεβο / Λάρνακα /ή Πάφο (β) Λάρνακα /ή Πάφο / Οδησσό / Λάρνακα /ή Πάφο (γ) Λάρνακα /ή Πάφο / Ντόνετσκ / Λάρνακα /ή Πάφο (δ) Λάρνακα /ή Πάφο / Χάρκοβο / Λάρνακα /ή Πάφο (ε) Λάρνακα /ή Πάφο / Λβιβ / Λάρνακα /ή Πάφο (στ) Λάρνακα /ή Πάφο / Συμφερούπολη / Λάρνακα /ή Πάφο (ζ) Λάρνακα /ή Πάφο / Δνιπροπετροβσκ / Λάρνακα /ή Πάφο. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα διεξαχθεί με βάση τα άρθρα της Απόφασης με αριθ. Κ.Δ.Π. 406/2008 (Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ ημερομηνίας ).

2 992 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμός 1143 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με το Μιχάλη Κουβά, Παπαφλέσσα 4, Ορόκληνη, Λάρνακα τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου BMW, 318 Ci με αριθμό εγγραφής Y494VBK αριθμό πλαισίου WBABL32050JP72130 το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι) / Το πιο πάνω όχημα αφίχθηκε στην Κύπρο στις με το πλοίο Boston, με παραλήπτη το Μιχάλη Κουβά. Η Αίτηση Βεβαίωσης Κοινοτικού Χαρακτήρα για το πιο πάνω όχημα έγινε αποδεκτή σαν τελευταία ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία καθορίστηκε η 22 Ιουλίου Λόγω του ότι ο παραλήπτης δεν παρουσιάστηκε για να δώσει νέο Τελωνειακό Προορισμό στο εν λόγω όχημα, ως όφειλε, το όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις με το έντυπο Τελ. 71 Α Β Δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Ο Φάκελος Κατάσχεσης 167/11 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 1144 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ CLYTHPORT INVESTMENTS LIMITED Ημερ. 25 Οκτωμβρίου 2011 Ειδικό Ψήφισμα ΟΠΩΣ ο λογαριασμός από υπεραξία μετοχών της Εταιρείας που εγκαθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 55 του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) μειωθεί διά του παρόντος μειώνεται από CZK σε CZKO.0O διά: (α) (β) Πληρωμής στο μέτοχο διά μερικού συμψηφισμού έναντι των υποχρεώσεων του μετόχου στην εταιρεία για ποσό εκ CZK , διά της ακύρωσης του λογαριασμού από υπεραξία μετόχων που έχει απωλεσθεί ή δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό για το ποσό των CZK ,58. ΟΠΩΣ το εγκεκριμένο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μειωθεί διά του παρόντος μειώνεται από CZK διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας CZK1.00 η κάθε μία σε CZK διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας CZK1.00 η κάθε μία, διά της ακύρωσης των μετοχών ονομαστικής αξίας CZK1.00 η κάθε μία μερικού συμψηφισμού έναντι των υποχρεώσεων του μετόχου στην εταιρεία εκ CZK ΟΠΩΣ μετά την πιο πάνω μείωση, το εγκεκριμένο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας των μετοχών που θα πραγματοποιηθεί από τα υπάρχοντα μέλη/μετόχους της, έχει ως εξής: (α) Charlton a.s μετοχές ονομαστικής αξίας CZK1,00 η κάθε μία. Αριθμός 1145 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ EVOLUTSIA PORCELAIN LIMITED (HE ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Σύμφωνα το άρθρο 201 κ 365α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 Γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με διάταγμα του που εκδόθηκε την 9 η Δεκεμβρίου 2011 ενέκρινε την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ EVOLUTSIA PORCELAIN LIMITED (HE ) με εγγεγραμμένο γραφείο στη Λεμεσό, Κύπρο της αυστριακής κεφαλαιουχικής εταιρείας IMPERIAL PORCELAIN HOLDINGS AG (αριθμός εγγραφής FN s) με εγγεγραμμένο γραφείο στη Βιέννη, Αυστρία, διά απορροφήσεως της ως άνω αυστριακής κεφαλαιουχικής εταιρείας IMPERIAL PORCELAIN HOLDINGS AG από την ως άνω κυπριακή EVOLUTSIA PORCELAIN LIMITED. Με το ίδιο διάταγμα ορίστηκε η 9 η Δεκεμβρίου 2011, ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως άνω διασυνοριακής συγχώνευσης. Για την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με την ως άνω διασυνοριακή συγχώνευση, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί ανεξόδως στον κύριο Πάνο Λαμπρόπουλο, Ανδρέας Νεοκλέους ΣΙΑ ΔΕΠΕ, Μέγαρο Νεοκλέους, Αρχ. Μακαρίου Γ 195, 3030 Λεμεσός, Κύπρος.

3 Αριθμός 1146 ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΔΟΧΉΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ελένη Π. Ανδρέου, Δρ ΠΡΩΤΑΓΟΡΟΥ 26Α, ΔΙΑΜ. 202, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος, RD, CPD, DProf 7/1/ in Clinical Dietetics, Nutrition Sciences, 12/4/2011 Health Eduacation) Ροδούλα Παπαλαμπριανού ΑΠΟΥ ΕΥΛΑΛΙΟΥ 13, 2042 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Διαιτολόγος 7/1/ Δέσπω Μιχαηλίδου ΙΦΙΓΈΝΕΙΑΣ 4Ο, ΔΙΑΜ βοτ, ΑΚΡΌΠΟΛΗ, 200/ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 7/1/ Γεωργία Τσιάτπτα ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, 2121 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 7/1/ Αθηνά Παναγιώτου ΓΛΑΥΚΟΥ 26, 2000 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 7/1/ Αντώνης Ιωάννου ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 22, ΑΝΑΠΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ/Τ.Θ 21600, 1511 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 20/1/ Ροδάνθη Χατζιηπιερή ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 10, ΔΙΑΜ. 303, 2019 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 20/1/ Κωνσταντίνος Θεοδότου ΓΙΑΝΝΗ ΨΥΧΑΡΗ 32, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Τ 1107 Τεχνολόγος Τροφίμων 20/1/ Ελίζα Μαρκίδου ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 4, 1071 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 28/1/ Λοίζος Παπαλοίζου ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 26, ΔΑΛΙ 2540 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 28/1/ Παναγιώτα Ευστρατίου - lllman Τ.Κ 58282, 3732 ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 28/1/ Φωτεινή Χρύσανθου ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14, ΔΙΑΜ. 201, 2002 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 28/1/ Χριστιανό Φιλίττπου-Χαριδίμου,Δρ" ΜΕΘΩΝΗΣ 3, 2064 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κλινική Διαιτολόγος (RD), 28/1/ (με Μ.So στην Αθλητική Διατ.) 15/1/2001 DProf in Clinical Dietetics 12/4/2011 Nutrition Sciences, Health Eduacation) Γιάννης Πήττα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 12, ΛΑΪΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ, ΓΕΡΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 4/2/ Δέσπω Λοίζου ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ 8, 2028 ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ Κλινική Διαιτολόγος 4/2/ Ελένη Σολωμού ΜΕΘΩΝΗΣ 11, 2064 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 4/2/ Ελένη Χριστοδουλιδου ΕΚΤΟΡΟΣ 25, 2411 ΕΓΚΩΜΗ Ειστήμονας Τροφίμων 4/2/ Jocelyne Θαλασσινού ΒΙΤΣΙ 19Α, 2373 ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 4/2/ Μάρω Χριστοδουλιδου ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΑΗΚΑΡΙΔΗ 19, 2408 ΕΓΚΩΜΗ Επιστήμονας Τροφίμων 18/2/ Φρόσω Χατζηλουκά, Δρ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 40, 2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 18/2/ Mary Steere- Φιλίττττου ΡΟΥΜΕΛΗΣ 8, ΔΙΑΜ.301, CY-2061 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2063 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 18/1/ Παύλος Κυριάκου LECORPOUSIER 17, 3075 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος 18/2/ Δόμνα Παπαδοπούλου ΝΙΚΟΛΑ ΣΚΟΥΦΑ 32, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3016 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος 18/2/ Ιωάννης Κλεάνθου ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 41 ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1, ΔΙΑΜ. 301, 3065 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 18/2/ Προκόττης Καλλή ΛΑΜΑΝΚΟ ΚΩΡΤ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΑ Ζ.Δ ΠΙΕΡΙΔΗ 3ος ΌΡΟΦΟ Κλινικός Διαιτολόγος 18/2/ Μαρία Γιαννάκη ΑΠΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6, 2059 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 11/3/ Συμβούλιο Εγγραφής Επιστ./Τεχν. Τροφίμ. ΔαιτοΑόγων Πρόεδρος: Δρ Φρόσω Χατζηλουκά, Αντιπρόεδρος: Δρ Ελένη Ανδρέου, Ταμίας: Μάρω Χριστοδουλιδου Μέλη: Αθηνά Παναγιώτου Πασουμή, Αθηνά Παναγιώτου, Θάλεια Αβραάμ, Παναγιώτα Θεοφίλου 00

4 Έλενα Νικολαίδου ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 11Α, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΚ, 2122 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 11/3/ Κωνσταντίνος Πιρόκκας ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 13, 7550 ΚΙΤΙ, ΛΑΡΝΑΚΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 11/3/ Χριστόδουλος Μαυρουδή ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 7, ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, 2330 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 11/3/ Χριστοδούλα Σάββα ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ 8, 8020 ΠΑΦΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 11/3/ Σταύρος Στεφάνου ΟΡΦΕΑ 4, ΔΑΣΟΥΔΙ ΠΑΦΟΣ 8025 Τεχνολόγος Τροφίμων 11/3/ Λάμπρος Αργυρίδη ΤΥΠΑΛΔΟΥ 5, ΔΙΑΜ. 301, 1077 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 11/3/ Σταύρος Κανικλίδη 8Α ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, 6016 ΛΑΡΝΑΚΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 8/4/ (Fish Technology) Μαρία Μάρκου ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 27-29, ΠΟΛΥΚΑΤ. ΟΙΚΟΛΥΣΗ-ΧΑΤΖΙΗΠΑΝΝΗ, BLOCK ^Διαιτολόγος 8/4/ Βανέσσα Ξενόπουλου PAKOVA CENTRE ΟΜΗΡΟΥ 38, ΓΡ. 204, 3091 ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινικός Διαιτολόγος 8/4/ Δέσποινα Αβραάμ ΙΠΠΑΡΧΟΥ 5, 2029 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 6/5/ Ιουλία Κεττένη ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2, 1021 ΚΑΙΜΑΚΛΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 6/5/ Λάζαρος Λαζάρου ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 7, 2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινικός Διαιτολόγος 6/5/ Μαρίνα Κουτσού ΡΕΘΥΜΝΟΥ 69, ΠΟΛ. ΡΕΘΥΜΝΟ, ΔΙΑΜ.302, 8027 ΠΑΦΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 27/5/ Μελίνα Μικκίδου ΣΚΟΠΕΛΟΥ 8, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 4105 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος 27/5/ Νίκη Τσέλεπα ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 17, 3060 ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 27/5/ Πάυλος Ασπρη ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 118, ΦΛΑΤ 101, Τ.Κ 7121, ΟΥ 3312, ΛΕΜΕΣΟΣ Επιστήμονας Τροφίμων 27/5/ Παντελή Ανδρέας Π. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ 14, ΕΓΚΩΜΗ 2408, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 27/5/ Στυλιανός Α. Κυριάκου ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΩΛΗ 6Α, ΤΤ ΟΜΟΝΟΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 27/5/ Βιολάντη Στυλιανού ΔΕΙΝΟΚΡΆΤΟΥΣ 2, ΛΕΜΕΣΟΣ 3052 Τεχνολόγος Τροφίμων 27/5/ Σάββας Φακουκάκης ΑΝΔΡΕΑ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗ 37, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 27/5/ Τιμοθέα Νεοκλέους ΒΗΡΥΤΟΥ 10, ΚΑΨΑΛΟΣ, T.T 3083, ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 27/5/ Σταυρούλα Ανδρέου ΔΩΔΕΚΑΝΙΣΣΟΣ 28, Τα.Κ. 4999, ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 27/5/ Μαρία Χριστοφή ΚΥΘΗΡΩΝ 9, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ 3101 Τεχνολόγος Τροφίμων 27/5/ Μαίρη Ελευθεριάδου ΝΙΚΗΤΑΡΑ 5, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ/ ΚΙΜΩΝΟΣ 44, 1451 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 1/6/ (Μικροβιολόγος Τροφίμων) Heike Streng-Γεώργιο υ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 19Β, ΛΑΤΣΙΑ 2230, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 1/6/ Θεοχάρης Χαραλάμπους ΔΗΜΗΤΡΑΣ 1Α, CY 2540 ΑΑΛΙ Επιστήμονας Τροφίμων 1/6/ Θεοχάρης Χαραλάμπους ΔΗΜΗΤΡΑΣ 1Α, CY 2540 ΔΑΛΙ Τεχνολόγος Τροφίμων 1/6/ Κλείτος Χριστοδούλου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 6, ΕΚΑΛΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 1/6/ Πανίκος Μουσκαλλής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13, 3025 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος 1/6/ Παναγιώτα Γρηγοριάδου ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 4, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 4102 ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 30/9/ Άθως Π ήττας ΕΓΚΩΜΗΣ 4, ΓΕΡΙ (HOME) / Τ.Θ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 30/9/

5 Γιώργος Λουκαίδης ΑΙΓΕΩΣ 16,1035 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινικός Διαιτολόγος 30/9/ Ευδοκία Κωνσταντίνου ΛΕΠΦ. ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ 168, ΔΙΑΜ. 201, 2024 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 13/11/ Φρόσω Σάββα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, 6043 ΛΑΡΝΑΚΑ Κλινική Δαιτολόγος 18/11/ Ιρις Σταυρινίδου ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 6, 8047 ΠΑΦΟΣ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 29/10/ Κοντός Χαρίλαος ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 23, 1071 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 7/9/ Κυριάκος Γεωργίου ΚΥΒΕΛΗΣ 2, ΔΙΑΜ. 102, 1087 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 7/9/ Κύρος Δημητριάδης 2842 ΤΕΜΒΡΙΑ, ΣΟΛΕΑ / Τ.θ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 1/12/ Νιόβη Κυπριανού ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 35, 2013 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 1/12/ Κουτσοκούμνης Κλεάνθης ΑΤΤΙΚΗΣ 4, 1057 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 18/1/ (Preserves) Προδρόμου Πρόδρομος ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 29, ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΡΤ Α, ΔΙΑΜ. 501, 4003 ΜΕΣΑ Π Κλινικός Διαιτολόγος 18/5/ (με M.Sc, στην Ανθρώπιν. Διατρ) Αλέξια Παναγίδου ΟΡΦΕΩΣ 8Α, 2370 ΑΠΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 1/3/ Μάρθα Γαβριηλίδου ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 6, ΔΙΑΜ 6, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 1/3/ (με M.Sc στο Διαβήτη) 24/4/2001 Γιώτα Βλασίου-Παττανικολάου ΤΗΝΟΥ 20-22, ΣΙΟΥΡΗ ΚΟΡΤ, ΔΙΑΜ. 103, 6036 ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 19/4/ Θάλεια Αβραάμ ΙΠΠΑΡΧΟΥ 5, 2029 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 7/9/ Γαβριέλλα Παναγιώτου" ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9, ΚΩΣ, ΔΙΑΜ. 303, 3022 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (Διατροφολόγος) 7/9/ Χριστίνα Οικονομίδου ΚΟΡΡΙΝΗΣ 5, ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ, 4043 ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 1/11/ Ξάνθη Σοφοκλέους ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 18, ΔΙΑΜ. 102, 2049 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 24/4/ Έλενα Χαραλάμπους ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 22, ΔΙΑΜ. 101, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 2006 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 29/2/ Μάρω Αρχοντούς ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗ 16, 3030 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος Εξ'Επαγγέλματος 29/2/ Σύλβια Πατσαλίδου ΤΑΛΙΩΤΗ 8, 2014 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 20/6/ Όλγα Νικόλα 22, ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΛΔΑΣΕΡΙΔΗ, 6018 ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος 20/6/ Κωνσταντίνο Λοϊζου Γ. ΜΙΧΑΗΛ 3, 2023 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Διαιτολόγος 20/6/ Δένα Χατζηκώστα ** ΣΠΕΤΣΩΝ 23Α, ΛΗΔΑ COUR, ΔΙΑΜ. Β002, 4000 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΛΕΜΕ Διαιτολόγος 5/9/ " Αικατερίνη Λαμπή ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ 5, ΔΙΑΜ 201, 2003 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Διαιτολόγος 3/10/ Δόνα Χειλέτη ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 9, 2060 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 3/10/ (με PhD Nutritional Biochemistry) Αθηνά Παναγιώτου ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1, ΚΑΙΜΑΚΛΙ, 1022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 12/12/ Χρυσταλλένη Λαζάρου ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ 5, 2417, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (με MSc Διατροφή 24/4/ Δημόσια Υγεία, PhD Εφηρμοσμένη 26/7/2011 Διαιτολόγια & Διατροφή) Ανδρέας Ανδρέου ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 10, ΔΙΑΜ. 202,6058 ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος 14/12/ CO CD Οι 13

6 Jean Philippe Ricau ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12, ΔΙΑΜ 11, 2002 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 19/6/ Μύριελ Ιωάννου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55, 3025 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 19/6/ Έλλη Λιασίδου ΑΝΤΙΣΘΈΝΟΥΣ 9,3086 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος 19/6/ Μαρία Βασιλείου ΖΩΔΙΑΣ 3, 2722 ΑΣΤΡΟΜΕΡΠΉΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 11/9/ Χριστίνα Κόμπου* ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ 40, Τα.Κ. 3015, ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 23/10/ Μαρία Αλεξίου ΤΑΜΑΣΟΥ 1, ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ, 2460 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 29/1/ Χριστίνα Τσιελεπή ΡΟΔΩΝ 2, 6030 ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 29/1/ Μαρία Μουλαζίμη ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 2, 5388 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 19/3/ Ελένη Αλεξάνδρου ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10Α, ΛΕΜΕΣΟΣ Επιστήμονας Τροφίμων 19/3/ Φώτης Παπαδήμας ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10, ΔΙΑΜ 102, Τα.Κ. 1070, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 28/5/ Δόνα Χειλέτη ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 9, 2060 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Επιστήμονας Τροφίμων 17/9/ Νάταλι Λαμττριανίόη ΤΡΙΚΩΜΟΥ 1, ΜΑΝΤΡΙΑ, 8504 ΠΑΦΟΣ Διαιτολόγος 17/9/ Κυριακή Γούμενου ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 68, 5282 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 21/1/ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΕΥΑΓΟΡΑ 11, 5340 ΑΠΑ ΝΑΠΑ Διαιτολόγος (Postgr. Αθλ. Διατροφής) 17/9/ Αικατερίνη Κυριάκου ΧΑΛΚΑΝΟΡΟΣ 7, ΔΙΑΜ. 109, 2540 ΔΑΛΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 22/10/ (με M.Sc στην Κλινική Διατροφή) Ι Καλλιόπη Θεοδόση ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 27, 2540 ΔΑΛΙ Τεχνολόγος Τροφίμων 22/10/ Γρίβας Μαραθεύτης ΚΑΝΤΑΡΑΣ 88Α, 2049 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 22/10/ Γεώργιος Χαρτούτσιος Κ. ΚΟΛΟΚΑΣΗ 12, 2360 ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 16/12/ JYianna Dereschuk Σοφοκλέους 34 Winfield Drive, Ladera Ranch, CA 92694, USA Κλινική Διαιτολόγος 22/10/ Κωνσταντίνος Λάσττος ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 12, ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕΝΤΕΡ, 3027 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (με M.Sc Human Nutrition & Metabolism) 22/10/ Μυροφόρα Καραολή 126ος ΔΡ. No 8, Π. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, 4130 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 19/11/ Αναστασία Σταύρου ΔΙΟΣ 4, ΔΙΑΜ. 202, 1056 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 12/12/ Σόνια Μεζαβοριάν TAX. ΘΥΡ , 3501 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος 12/12/ Χρύσω Καρεσίου ΣΤ. ΛΥΚΟΥΔΗ'37, ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Διαιτολόγος 21/1/ Μαρία Νεοκλέους TAX. ΘΥΡ , 4011 ΛΕΜΕΣΟΣ Επιστήμονας Τροφίμων 21/1/ Χριστίνα Χριστούδια ΒΡΑΣΙΔΑ 46Β, 3111 ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 26/2/ Έλενα Φιλίππου ΑΤΤΙΚΗΣ 3, 2027 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 6/8/ Ανδρονίκη Σώζου ΚΑΣΟΥ 16, ΔΙΑΜ. Η35, ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΠΤΕΣ, 1086 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 6/8/ Μαρία Ανδρέου ΘΕΜΙΔΟΣ 8, ΜΕΓΑΡΟ ΑΨΙΣ, ΓΡ. 202, 8051 ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος 6/8/ Μαρία Ανδρέου ΘΕΜΙΔΟΣ 8, ΜΕΓΑΡΟ ΑΨΙΣ, ΓΡ. 202, 8051 ΛΑΡΝΑΚΑ Επιστήμονας Τροφίμων 6/8/ Αλέξης Πρωτοπαπάς ** ΑΜΦΙΤΡΊΤΗΣ ΊΟ, ΔΙΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (Διατροφολόγος) 6/8/ Αντώνης Δημητρίου ΑΕΤΟΥ 4, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 4105 ΛΕΜΕΣΟΣ Επιστήμονας Τροφίμων 6/8/ Παντελίτσα Κουλλαττή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 59, ΚΑΤ 1, 5380 ΔΕΡΥΝΕΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 16/9/ Μ m θ m 70 > Η Μ ΓΟ Q > Η Ο < ο

7 Έλενα Χατζημπέη ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ 15, 6025 ΛΑΡΝΑΚΑ Κλινική Διαιτολόγος 24/10/ Ειρήνη Ανδρέου ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΥ 4, 6036 ΛΑΡΝΑΚΑ Κλινική Διαιτολόγος 31/5/ Πολύ να Σττυρής ΖΑΛΟΓΓΟΥ 65, ΔΙΑΜ. 201, 2027 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 16/9/ Αλίκη Οαπαμιχαήλ-Οικονομίδου ΙΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, 2406 ΕΓΚΩΜΗ Κλινική Διαιτολόγος 16/9/ Έλενα Ζαχαρίου ΛΟΝΔΙΝΟΥ 7, 3065 ΛΕΜΕΣΟΣ Επιστήμονας Τροφίμων 3/10/ Πολλυ Μιχαηλίδου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 8, ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, 2369 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 3/10/ Νάταλη Παπαδοπούλου * ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 27, 8027 ΠΑΦΟΣ (HOME) Διαιτολόγος (ΤΕ) 3/10/ Κατερίνα Χριστοφή * ΠΗΛΙΟΥ 23-25, ΜΕΓΑΡΟ Γ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΔΙΑΜ 02, 6037 ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 25/11/ Ιουλία Μισιέλλη* ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 10, ΔΙΑΜ. 202, 6058 ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 25/11/ Βασίλης Χριστοφίδης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 15, ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ, 6045 ΛΑΡΝΑΚΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 25/11/ Μαρία Χαραλάμπους (Απιπα) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 36, 8020 ΠΑΦΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 25/11/ Αδάμος Παναγή * ΧΙΟΥ 15, 7510 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ Διαιτολόγος (ΤΕ) 16/12/ Νικολέτα Μιχαηλίδου ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 13, ΑΛΑΣΙΑ 2 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΜ. 22, 1075 ΛΕΥΚΩ: Κλινική Διαιτολόγος (RD) (με MSc στην Αθλητική Διατροφή) & 20/1/2004 Specialist in Sport Dietetics (CSSD) 13/9/ Μαίρη Οικονόμου ΛΕΒΑΝΤΑΣ 5, ΕΚΑΛΗ, 3110 ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 1/8/2011 (με MSc στην Ανθρώπινη Διατροφή 074 & Δημόσια Υγεία) Άριστος Ηροδότου ΧΑΡ. ΚΑΛΑΪΤΖΗ 8, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, 8201 ΠΑΦΟΣ Διαιτολόγος 20/1/ Έλενα Καμπουρίδου ΠΙΝΔΟΥ 5, ΟΜΟΡΦΙΤΑ, Τ.Τ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 27/4/ Γιώργος Μπότσαρης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 15, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΓΟΥΔΙ, 4103 ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 24/5/ Ιωσήφ Λουκά ** ΔΑΥΛΟΥ 5, ΓΕΡΙ, 2202 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (Διατροφολόγος) (με MSc στην Ανθρώπινη Διατροφή-Αθλητική 24/5/ Αφροδίτη Νικολάου ΡΗΝΟΥ 11, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3061 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος Εξ' Επαγγέλματος 21/9/ Μαγδαλινή Στεφάνου ΕΥΑΝΘΟΥΣ 4, 2023 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 21/9/ Ευστάθιος Νικολάου ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 121, ΟΡΟΥΝΤΑ, 2779 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 21/9/ Γιαννούλα Κέτσιου ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 14, Τα.Κ , 5380 ΔΕΡΥΝΕΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 19/10/ Χρυστάλλα Κουντουρή ΘΕΟΦ. ΓΕΩΡΠΑΔΗ 3, 2123 ΑΓΛΑΤΖΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 7/12/ m =] Μ Χ m θ ι m > > Μ Μ D -Ο > "0 ο < ΓΟ ο Μαρία Τζιρκαλλή ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ 10, 2114 ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Κλινική Διαιτολόγος 20/5/ Αρετή Παπαδοπούλου ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 21Α, ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, 3051 ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 7/12/ Έλλη Χατζηλούκα " ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 40, Ταχ. Θυρ , 1517, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (Διατροφολόγος) 7/12/ Κλαίρια Μηλλιδώνη ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 41 Α, 1040 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Διαιτολόγος 18/1/ Ισαβέλλα Χατζηχριοτοφή ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΛΟΚΑΣΗ 11, 7040 ΟΡΟΚΛΙΝΗ, ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 18/1/ Χριστίνα Παπαδοπούλου ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9, ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ, 2028 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 18/1/ (με MSc στην Κλινική Διατροφή) > 00

8 Αλέξανδρος Ηρακλείδης ** ΑΡΕΤΗΣ 3, ΠΛΑΤΎ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, 2116 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (Διατροφολόγος) (με MSc στην Διατροφή) 18/1/ Αλεξία Στεφάνου 23 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 2007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 31/5/ Ξένια Αβερκίου ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ 7Α, 2333 ΛΑΚΑΤΑΜΪΑ Κλινική Διαιτολόγος (με MSc Nutrition Sciences) 15/3/ Ηλίας-Άγγελος Χριστόφορου 16Α ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, 8016, ΠΑΦΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 15/3/ Τάσος Αναστασίου ** ΤΕΥΚΡΟΥ 22, ΔΙΑΜ. 1, 6011 ΛΑΡΝΑΚΑ» Διαιτολόγος (Διατροφολόγος) 15/3/ Χριστιάνα Κυριάκου Ευαγγέλου" ΦΙΛΙΟΥ ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ 3, 2235 ΛΑΤΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (Διατροφολόγος) (με MMedSc Fitness and Nutrition) 15/3/ Χριστίνα Πατσαλίδου ΚΑΛΥΜΝΟΥ 10, ΔΙΑΜ. 13, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 2002 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 31/5/ ] Αλεξία Ποταμίτου ΙΘΑΚΗΣ 22, 2400 ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (με MSc Food and Nutrition) 31/5/ [Ανδρούλλα Φιλίτπτου ΛΕΥΚΩΑΔΟΣ ΑΡ. 4, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 3107 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος 31/5/ Φωτεινή Λάτπτα ΤΡΙΚΟΥΠΗ 21, 2039 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Διαιτολόγος (με MSc στην Αθλητική Διατροφή) 31/5/ Ανδρέας Χριστοδούλου ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ NO 5, ΚΑΨΑΛΟΣ, 3082 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος 23/8/ Νάσια Κουτή ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥΣ 2, ΔΙΑΜ. 104, 2039 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 18/10/ Ανδριανή Ιωάννου ΚΡΟΝΟΥ 37, 1026 ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 18/10/ Κωνσταντίνο Παττουτσάκη ΧΙΟΥ 15, ΠΕΥΚΗ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ Κλινική Διαιτολόγος 18/10/ Χριστίνα Κλεάνθους ΑΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18, 8041 Κ. ΠΑΦΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 17/1/ Στέλλα Χριστοδούλου ΣΤΑΔΙΟΥ 18, 5380 ΔΕΡΥΝΕΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 17/1/ Γιάννα Δ. Ανδρέου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΜΑΖΟΥ 4Β, 5510 ΑΥΓΟΡΟΥ Διαιτολόγος (ΤΕ) 17/1/ (με MSc δημόσια υγεία & περιβαλλοντική υγιεινή) 13/12/2011 Μαρία Ηροδότου ΠΑΝΙΤΣΩΝ 40, ΔΙΑΜ. 32, 2027 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κλινική Διαιτολόγος (με MSc στην Κλινική Διατροφή) 17/1/ Ελίνα ϊωάννου Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 27Α, ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, 2320 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος (με MSc στην Διατροφή & Δημόσια Υγεία) 17/1/ Σταυρούλα Χρυσοστόμου, Δρ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 32, TAX. ΘΥΡ , 5344 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ Κλινική Διαιτολόγος με MSc στην Κλινική Διατροφή 17/1/ διδακτορικό στην τπστήμη διαιτολογίας διατροφής 16/1/2012 Παναγιώτα Θεοφίλου ΓΑΛΗΝΗ 11, 1048 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων (με MSc Τεχν. Τροφίμων: Quality Assurance) 17/1/ Ειρήνη Σάββα ΕΥΑΓΟΡΑ 15, 5380 ΔΕΡΥΝΕΙΑ Διαιτολόγος 2/5/ Χλόη Χριστόφορου ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6, 2ΩΟΠΗΓΗ, 4565 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος 2/5/ Ελευθερία Κυθραιώτη ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2, Τ.Θ , 5286 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Διατροφολόγος 2/5/ Άννα Χριστίνα Κονή ΗΠΕΙΡΟΥ 1, ΔΙΑΜ. 002, 2231 ΛΑΤΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 28/6/ Νικόλ Στυλιανού ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 5Α, ΔΙΑΜ. 2, 3085 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος 28/6/

9 Έλενα Μιχαήλ ΜΗΛΙΑΣ 1, 4100 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 28/6/ Ολυμπία Καβαρδίνα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 21, ΔΙΑΜ. 11, 3020 ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 28/6/ Sylvia Gruendler ΣΙΝΑ 3, ΔΪΑΜ. 202, 1095 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 3/10/ Βαρβάρα Μενελάου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 3, Τ.Τ 2324, ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 3/10/ Αντώνης Χριστοδούλου ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 16, 3030 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 3/10/ Άννα Παχίτα ΧΑΤΖΙΓΈΩΡΚΑΤΖΗ 22, ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 2361 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 19/12/ Αλίκη Ζηκάκη ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ 12, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 4107 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 16/1/ Μαρία Κολέτσιου ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 31 Β, 5281 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Διαιτολόγος (ΤΕ) 19/12/ Παναγιώτα Τσόκκου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1, 7520 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ Κλινική Διαιτολόγος 16/1/ Μιχάλης Καλοπέσας ΚΟΡΥΤΣΑ 14, BLOCK Β, ΔΙΑΜ. 106, 2332 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 20/2/ Δέσπω Γερολέμου ΣΤΩΙΚΩΝ 36, ΜΟΝΟΒΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, 4151 ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 20/2/ Κωνσταντίνος Βορκάς Τ.Κ , 3302 ΛΕΜΕΣΟΣ Επιστήμονας Τροφίμων 20/2/ Χριστίνα-Μαρία Φιλίππου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1, 6036 ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος 20/2/ Ανετα Ξενοφώντος ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ 9, 1017 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 20/2/ Νικολέπα Ντορζή ΔΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 60, 2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος (με MSc στην Κλινική Διατροφή) 17/4/ Γεωργία Κλεάνθους ΤΗΝΟΥ 16, 6036 ΛΑΡΝΑΚΑ Κλινική Διαιτολόγος 26/06/2007, (με MSc Health Promotion and Psychology) 28/1/ Μαρία Βύρων Παναγίδου ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 34, 2406 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διατροφολόγος 26/6/ Σταύρος Φωτίου ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 28Α, ΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 306ΟΛΕΜΕΣΟΣ Επιστήμονας Τροφίμων 26/6/ Έλενα Τρουλλιδου ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 5, ΔΙΑΜ. 101, 2101 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 18/9/ Μαρία Ιωάννου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ 3, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Διαιτολόγος (με MSc στην Αθλητική Διατροφή) 18/9/ Βασιλική Πική ΧΑΛΚΗΣ 12, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, 2107 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 18/9/ Παναγιώτα Σάββα ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 14Α, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 3100 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 18/9/ Νατάσα Παπαηρακλέους ΑΓΚΑΣΤΙΝΑΣ 15Α, 2324 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 18/5/ (με MSc στην Κλινική Διατροφή) Ηλιάδης Χρυσόστομος ΚΥΠΡΑΝΟΡΟΣ 13, 30Σ ΟΡΟΦΟΣ, ΔΙΑΜ 301, 1061 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος, (με MSc στην Κλινική Διατροφή) 18/9/ Κοριζή Λεμονιά ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΑΛΙΩΤΗ 35, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΠΑΦΟΣ Διατροφολόγος 21/11/ [Θεωδόρα Γεωργίου ΠΑΝΑΓΙΑΣ 11, 7640 ΚΟΡΝΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 21/11/ Έλενα Ιωσήφ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10, ΛΙΟΠΕΤΡΗ 5320.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 21/11/ (με MSc στην Κλινική Διατροφή) 26/7/2011 Κυριακούλσ Μιχαήλ ΛΕΟΦΟΡΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 27, 5380 ΔΕΡΥΝΕΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 21/11/ Ανδρέας Σκουρουπάτης ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 8Α 1021 ΚΑΙΜΑΚΛΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διατροφολόγος (με MSG στην Δημοσία Υγεία) 21/11/ Δήμητρα Δημητρίου ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 21, 2235 ΛΑΤΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 21/11/

10 Ιωάννης Κερίμης ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 7Β, LIMASSOL CENTER FLAT 601, 3035 ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινικός Διαιτολόγος 28/1/ Φλωρεντία Γεωργαλλά ΣΤΑΔΙΟΥ 86, TAX. ΘΥΡ , 5310 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Διαιτολόγος (ΤΕ) (με Postg Di Αθλητική Διατροφή) 30/7/ Elaine Jocelyn ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 13, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, 7101 ΛΑΡΝΑΚΑ Κλινική Διαιτολόγος 28/1/ Άντρη Κκολού ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ 9, ΔΙΑΜ. 1. Τα.Κ ΛΙΟΠΕΤΡΙ Διαιτολόγος (ΤΕ) 28/1/ Ρόζα Κιλινκσρίδου ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 48, MEADOW MOUNTAIN VIEW, BLOCK A2, ΔΙΑΜ. 2, 7040 Διαιτολόγος (ΤΕ) 18/3/ Ελένη Καμένου ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ 9, ΑΓΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, 2362 ΛΕΥΚΟΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 18/3/ Ανδρέας Ιωνάς ΕΙΡΗΝΗΣ 1, 2450 KATQ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διατροφολόγος (Culinary Nutrition) 18/3/ Χριστιάνα Κουδουνά ΑΝΤΡΕΑ ΣΤΡΟΥΘΙΔΗ 7, 6045 ΛΑΡΝΑΚΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 20/5/ Νικολέτα Παπαδοπούλου ΚΙΜΩΝΟΣ 41, 2006 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος (με MSc στην Κλινική Διατροφή) 30/7/ Μυρτώ Δημητρίου ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 3, 1076 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 30/7/ (με MSc στην Δημόσια Υγεία, MSc, ΑΡΗ) 18/5/2010 Μέλπω Χάσικου Αβρααμίδου ΛΕΩΝΙΔΟΥ 5, 2007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων (ΤΕ) 30/7/ Στάλω Πάπουτσου ΟΚΤΑΒΙΟΥ 2, 2035 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος (με MSc στην 30/7/ Εψπρ. Διαιτολ.&Διατρ., Κλιν. Διατροφή) Λένα Χαραλάμπους ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 16, 2630 ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 30/7/ Νικόλας Παρτασσής ΕΛΑΙΩΝΩΝ 30, 2236 ΛΑΤΣΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος *** 30/7/ Μαργαρίτα Σωκράτους ΣΠΕΤΣΩΝ 18, ΔΙΑΜ. 102, ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, 1082 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 18/11/ Μαρία Καντηλάφτη ΑΙΣΩΠΟΥ 17, ΑΘΗΕΝΟΥ, 7600 ΛΑΡΝΑΚΑ Κλινική Διαιτολόγος (με MSc στην Κλινική Διατροφή) 14/12/ Δημήτριος Παπανδρέου' ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 22, ΤΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κλινικός Διαιτολόγος 21/10/ Άντρη Κωνσταντίνου ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΟΤΑΚΗ 36, ΖΑΚΑΚΙ, 3046 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 21/10/ Άννα Ευλογημένου ΚΑΛΥΨΟΥΣ 6, ΣΟΦΙΑ ΚΩΡΤ, ΔΙΑΜ. 52, 3101 ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινική Διαιτολόγος (RD) 21/10/ με MSc Nutrition Psychological Sciences 15/3/2011 Δήμητρα Πεύκαρου ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 10, 4001 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (με Postg. Δημόσια Υγεία) 21/10/ Κλέλια Αγαθαγγέλου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 7, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 3065 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 5/1/ Χριστίνα Παύλου ΘΗΣΕΩΣ 8, 4106 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 5/1/ Νάταλυ Κυριακίδου ΚΑΛΛΙΠΌΛΕΩΣ 252, 1055ΛΥΚΑΒΙΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 5/1/ Παντελίτσα Πατσάλη ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 7, 2722 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος 5/1/ Θέλμα Πολυβίου ΤΑΧ.ΘΥΡ , 1504 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος*" (με MSc στην Κλινική Διατροφή) 5/1/ Νίκη Ρωσταντή ΙΛΙΣΣΟΥ 7, ΠΑΝΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, 2311 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος*** 5/1/ Βαρβάρα Πάγκου ΛΕΩΦ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 22, 7648 ΠΥΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Διαιτολόγος 17/2/ Κυριάκος Κυριακίδης ΧΥΤΡΩΝ 23, ΔΙΑΜ, 501,1075 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος*** 17/2/ m Μ m θ χ m 32 > Μ Μ Ω -Ο > Η Ο < Ο

11 Άντρια Χριστοψή Μ. ΚΑΡΑδΛΗ 3, 1046 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος (με MSo στην Ανθρώπινη Διατροφή & Εξειδίκευση στην Διατροφή Δημόσιας Υγείας) 19/1/ Natalia Savchenko ΣΥΡΟΥ 8, FLAT 103, 4045 ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ Διαιτολόγος*** 24/3/ Μάριος Βακανάς ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 3, ΔΙΑΜ. 104, 2313ΛΑΚΑΤΑΜΕ1Α Τεχνολόγος Τροφίμων 24/3/ Πάμπη Χείμαρη ΙΩΝΙΑΣ 1, ΔΙΑΜ. 203, 2305 ΑΑΚΑΤΑΜΕΙΑ Τεχνολόγος Τροφίων 24/3/ Μαρία Αλεξιάδου ΑΝΤΡΕΑ ΣΟΥΡΟΥΚΛΗ 17Α, 7060 ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 24/3/ Ευφροσύνη Καραμάνου ΜΑΝΗΣ 3Α, 2107 ΑΓΛΑΤΖΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 24/3/ Αγγέλα Ηρακλέους ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19, ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ, 4524 ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 19/5/ Χριστίνα Ανδρέου ΛΕΩΦ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 89.Τ.Κ. 2546, ΔΑΛΙ Διαιτολόγος (ΤΕ) 19/5/ Στέλλα-Ιωάννα Κουρτελλίδου ΛΕΩΦ. ΡΙΚ 36, 2122 ΑΓΛΑΤΖΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος 19/5/ Ελένη Σοφρώνη Ανδρέου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 7, 2220 ΛΑΤΣΙΑ Δΐ01ΤθλΟγθς***(με Postg. Human Nutrition) 22/6/ Χριστιάνα Παπαλουκά ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 20Β, 2642 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 21/7/ Μαρία Κατσιάρη ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 7, ΛΙΟΠΕΤΡΙ, 5320 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Διαιτολόγος 17/11/ Άθως Μιχαήλ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 5330 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Επιστήμονας Τροφίμων 17/11/ Χάρις Μαραθεύτη ΑΝΘΕΩΝ 1, 2057 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κλινική Διαιτολόγος 17/11/ Σταύρος Βροντής ΚΡΟΝΟΥ 12Α, ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 1100 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 17/11/ Σταύρια Σπύρου ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 7, 2323 ΚΑΤΩ ΑΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος (RD) 13/9/ (με MSC Κλινική Διατροφή & Δημόσια Υγεία) 15/3/2011 Νικολέττα Γεωργίου ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 3, ΜΕΝΕΟΥ, 7020 ΛΑΡΝΑΚΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 17/11/ Αννα Χαραλάμπους ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ 10, 5282 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Διαιτολόγος (ΤΕ) 17/11/ Νότα Συρίμη ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 32, ΡΙΚ, 2123 ΑΓΛΑΤΖΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος*** 17/11/ Arlene French ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΟΥΖΟΥ 19, ΔΙΑΜ. 302, 1076 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος*** 17/11/ Αιμιλία Βασιλοπούλου ΠΡΕΒΕΖΗΣ 13, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 301, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (με Διδακτορικό στη Διατροφή Διαιτολόγια) 17/11/ Ελένη Ανδρέου-Ιωάννου ΕΥΑΓΤ. ΠΑΠΑΝΟΥΤΖΟΥ 5, ΔΙΑΜ. 302, 6027 ΛΑΡΝΑΚΑ Κλινική Διαιτολόγος 17/11/ Στέλλα Κακουρη ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ 3, 2450 ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑ Διατροφολόγος [με MSC of 9/12/ Ι Science (Health, Exercise and Nutrition) 18/1/2011 Χριστόδουλος Ιγνατίου ΣΕΜΕΛΗΣ 1, 2044 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 19/1/ Νέδη Καφφά ΗΒΗΣ 14, 1035 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινικός Διαιτολόγος 23/2/ Νέδη Καφφά ΗΒΗΣ 14, 1035 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 23/2/ Σταυρούλα Καουράνη ΕΙΡΗΝΗΣ 6, 2566ΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διατροφολόγος 27/4/ (με MSo στην Κλινική Διατροφή ) 13/9/2011 Στέλιος Κουτσόλουκας ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ 56, 5282 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Τεχνολόγος Τροφίμων 27/4/ Ρεβέκκα Μόδεστου ΔΑΜΩΝΟΣ 14, ΦΛΑΤ. 21, 2064 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Διατροφολόγος 27/4/ Έλενα Αλετράρη ΟΘΩΝΟΣ 18, 2008 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 18/5/ Τροοδία Νεοκλέους ΑΝΔΡΕΑ & ΝΙΚΟΥ ΟΝΙΣΗΦΟΡΟΥ 24, 4632 ΚΟΛΟΣΣΙ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 18/5/ Χάρης Κωνσταντίνου ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 46, 5390 ΣΩΤΗΡΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Διαιτολόγος 18/5/ Χάρις Γρηγορίου ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2Α, 2123 ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 18/5/ Εύη Κυριακίδου ΛΑΕΡΤΗ 1, ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ, 2028 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος (MSc, RD) 18/5/

12 Μαρία Κότσαπα ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΥΟΥ 150, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ, 5523 ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 18/5/ Νικολέττα Κωνσταντινίδου ΔΡΑΜΑΣ 11, ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΣ, 2066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διατροφολόγος 18/5/ Ευθύμιος Γκότσης ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ 1, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινικός Διαιτολόγος 18/5/ Ειρήνη Τάτση ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ Διατροφολόγος (Δρ.) 18/5/ Χρύσω Παντέχη ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 45, ΔΙΑΜ. 301, 2235 ΛΑΤΣΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 20/7/ Αννίτα Ηρακλέους ΑΡΑΞΟΥ 14, 2045 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων 20/7/ Κυριακή Χριστοφή ΤΑΤΟΕΟΥ 18, ΠΑΝΘΕΑ, 4105 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινική Διαιτολόγος (RD) 20/7/ Χρύσω Παντελή ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 109, 7102 ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Διαιτολόγος (ΤΕ) 20/7/ Γεωργία Κούσιου ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ 12, ΒΕΡΓΙΝΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, 7101 ΛΑΡΝΑΚΑ Τεχνολόγος Τροφίμων (ΤΕ) 19/10/ Μαρία Κουρουζίδου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ 16, 2220 ΛΑΤΣΙΑ Διαιτολόγος. 19/10/ (με MSc στην Κλινική Διατροφή) 27/10/2010 Κατερίνα Καραμάνου ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 79Α, 4188 ΥΨ0ΝΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ Αθλητική Διατροφολόγος (με MSc Sport and Exercise Nutrition) 19/10/ Φωτούλα Κυριάκου ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 9, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,8201 ΠΑΦΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 19/10/ Εμιλία Αγαθοκλέους ΜΥΚΗΝΟΥ 50, ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ, 4045 ΛΕΜΕΣΟΣ Διατροφολόγος 19/10/ Ελένη Χατζηγεωργίου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 22, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, 5350 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Διατροφολόγος 19/10/2010 ' 196 Στέλλα Στυλιανού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14, 2200 ΓΕΡΙ Τεχνολόγος Τροφίμων (ΤΕ) 19/10/ Σκεύη Καυκαλιά ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 11, 4810 ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τεχνολόγος Τροφίμων (ΤΕ) 19/10/ Σκεύος Ανδρέου ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 20, ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ Β', 2224 ΛΑΤΣΙΑ Διαιτολόγος 19/10/ Παρασκευή Σάββα ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12, 7102 ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 16/11/ Δημήτρης Πατταμιχαήλ ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΜΠΟΣ 8Β, 4150 ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 16/11/ Στεφανή Αγαθαγγέλου ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ 1, 8011 ΠΑΦΟΣ Διατροφολόγος 16/11/ Αγάθη Μιχαήλ ΛΕΩΦ. ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 32, ΔΙΑΜ. 102, 2108 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διατροφολόγος 16/11/ Μιχάλης Μασίας ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 28, 2236 ΛΑΤΣΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 16/11/ Γεώργιος Ιωάννου ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 29, 1026 ΚΛΙΜΑΚΑ!, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων (ΤΕ) 16/11/ Μιχάλης Μιχαήλ ΕΠΤΑΚΩΜΗΣ 4, 4600 ΑΥΔΗΜΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 14/12/ Ευαγγελία Πουκή ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 23, 5390 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Διαιτολόγος (ΤΕ) 14/12/ Μακρινά Κριτσωτάκη ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 32, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 2, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡ» Διαιτολόγος (ΤΕ) 15/3/ Μαρία Κουρσάρη ΚΙΒΕΛΛΗΣ 26, ΛΑΡΝΑΚΑ 6041 Διαιτολόγος (ΤΕ) 15/3/ Λουκάς Θεοδούλου ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 3ου, 101, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 7102, ΛΑΡΝΑΚΑ, Κ Διαιτολόγος (ΤΕ) 15/3/ Μαρία Χριστοδούλου ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 5, ΨΕΥΔΑΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ 7649 Διαιτολόγος (ΤΕ) 15/3/ Μαρία Γεωργίου Κατσιαρή ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 12, ΛΑΤΣΙΑ 2235 Τεχνολόγος Τροφίμων (ΤΕ) 15/3/ Αλέξης Κυριάκου ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, 3075 ΛΕΜΕΣΟΣ Κλινικός Διαιτολόγος (SRD) 31/5/ (με MSc Diabetes Care and Management) Έμμα Λαμπρή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15, 4607 ΠΙΣΣΟΥΡΙ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 21/6/ Έλενα Ιωάννου ΣΠΟΡΑΔΩΝ 34, 2303 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 21/6/ j Θεοδώρα Φωκά Κούλα ΚΑΛΥΨΟΥ 13, ΔΙΑΜ. 1, 2014 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Διατροφολόγος 21/6/ Ανδρέας Ηρακλέους ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΟΡΑ 4, 2572 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος ΠΊΞ) 26/7/ Γεωργία Χατζημιχαήλ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΝΤΙΚΑ 22, 4154, ΛΕΜΕΣΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 18/1/

13 Γιάννης Κούτρας ΚΑΛΑΜΟΥ 20Α, 7102 ΑΡΑΔΙΠΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος 26/7/ Χρήστος Φράγκος ΜΕΘΩΝΗΣ 9, 30Σ ΟΡΟΦΟΣ, 1070 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 26/7/ Μίκης Κοτιάδης ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 10, ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ, 2364 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 25/10/ Μάριος Πολυμνίου ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ 7, ΝΕΑ ΕΚΑΛΗ, 3110 ΛΕΜΕΣΟΣ Διατροφολόγος 25/10/ Ανδρούλα Βασιλείου ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 18Α, 5390 ΣΩΤΗΡΑ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Διαιτολόγος (ΤΕ) 25/10/ Ελένη Ρούσου ΧΑΡ. ΦΟΥΡΝΙΔΗ 123, 8870 ΠΩΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ Διατροφολόγος 13/12/ Ελένη Χριστοδούλου ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 39, 2560 ΑΠΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΛΕΥΚΩΣ Τεχνολόγος Τροφίμων (ΤΕ) 13/12/ Κυριακούλα Δημητρίου ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΥΖΑΚΟΥ 10, ΑΘΗΕΝΟΥ 7600 ΛΑΡΝΑΚΑ Διαιτολόγος (ΤΕ) 13/12/ Αντώνης Μάρκου ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ 22, 7102 ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Τεχνολόγος Τροφίμων 13/12/ Ελένη Ζένιου ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 7, ΑΠΟ! ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ, 2671 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος (RD) 16/1/ Χρυστάλλα Νικολάου ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 49, 8873 ΑΡΓΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ Διαιτολόγος (ΤΕ) 16/1/ Ειρήνη Λαζάρου ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 18, ΔΙΑΜ. 4, 2064 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Επιστήμονας Τροφίμων 16/1/ Μάριος Πογιατζιής ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 18, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τεχνολόγος Τροφίμων 16/1/ Κρίστια Πήττα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 12, 2200 ΓΕΡΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Επιστήμονας Τροφίμων 16/1/ Δάφνη Κλεόπα ΣΦΑΚΙΩΝ 8, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, 3048 ΛΕΜΕΣΟΣ Διατροφολόγος 16/1/ (με MSc στη Δημόσια Υγεία) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Πέρι Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων Διαιτολόγων Κύπρου Η. 31 (Ι)/1996 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 42(Ι)/2001 ** Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό στην Διατροφή όχι Διαιτολόγια _ (ΤΕ) = Τεχνολογικής Εκπαίδευσης *** Οι πτυχιούχοι ττου κατέχουν πτυχίο/ μεταπτυχιακό στην Διατροφή με την παρούσα θέση του νόμου εγγράφονται έως διατροφολόγοι στο μητρώο διαιτολόγων

14 1004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμός 1147 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Γνωστοποιείται για πληροφορία του κοινού ότι τα πιο κάτω εμπορεύματα που βρίσκονται στο Τελωνείο Λεμεσού θα πωληθούν με δημόσιο πλειστηριασμό στις 27 Μαρτίου 2012 ώρα 9.00 π.μ. σύμφωνα με το νόμο, αν δεν εκτελωνισθούν πριν την πιο πάνω ημερομηνία. Το Τελωνείο δεν υποχρεούται να δεχθεί την πιο υψηλή ή οποιαδήποτε προσφορά. Αριθμός Πλ0 ' Αε Ρ οττλάνο Μ ε το οττο( 0 ειοήχ0ησαν 252/11 MSC KYOTO 252/11 MSC KYOTO 252/11 MSC KYOTO 252/11 MSC KYOTO 252/11 MSC KYOTO 252/11 MSC KYOTO 252/11 MSC KYOTO 252/11 MSC KYOTO 252/11 MSC KYOTO 252/11 MSC KYOTO 252/11 MSC KYOTO 253/11 ODESSA STAR 253/11 ODESSA STAR 253/11 ODESSA STAR AoBnc ρης σε αποθήκη Ημερομηνία 9/11/11 9/11/11 9/11/11 9/11/11 9/11/11 9/11/11 9/11/11 9/11/11 9/11/11 9/11/11 9/11/11 10/11/11 10/11/11 10/11/11 Σημεία Αριθμοί CAXU CLHU CRXU MEDU MSCU MSCU MSCU MSCU MSCU MSCU TCNU CRSU ZCSU LuDU ' Αριθμός πακέτων Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) δηλώθηκε ότι περιέχει 15 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 13 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 15 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 15 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 13 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 14 ρολά > χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 15 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 12 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 16 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 15 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 13 ρολά χαρτί 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 34 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 11 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 12 ρολά χαρτί Όνομα παραλήπτη (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους)

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1005 Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο εισήχθησαν Αριθμός παραλαβής σε αττοθήκη Ημερομηνία 253/11 ODESSA STAR 10/11/11 Σημεία Αριθμοί /11 ODESSA STAR 10/11/11 ZCSU /11 ODESSA STAR 10/11/11 CLHU /12 MSC ANNAMARIA 21/11/11 MSCU Αριθμός πακέτων 1X40 1X40 1X20 1X40 8/12 REECON EMIR 23/11/11 Aris Uniform 115 9/12 HS BEETHOVEN 23/11/11 TCNU /12 HS BEETHOVEN 23/11/11 TGHU /12 HS BEETHOVEN 23/11/11 TGHU /12 ERNST RICKMERS 24/11/11 ZIMU /12 IREM KALKAVAN 25/11/11 Olympia Krafts 14/12 LUCY BORCHARD 28/11/11 Lambrianides Bros 16/12 18/12 19/12 ZIM IBERIA JOANNA BORCHARD MSCANNICK 3/12/11 5/12/11 6/12/11 Allantika Kalle Konstantinos Dionysiou MSCU /12 CAPE SPEAR 8/12/11 CMAU /12 CAPE SPEAR 8/12/11 FCIU /12 CAPE SPEAR 8/12/11 TEMU X40 1X40 1X40 1X X20 1X20 1X20 1X20 Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 11 ρολά χαρτί Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 11 ρολά χαρτί Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 35 ρολά χαρτί Εμπορευματοκιβώτιο που. δηλώθηκε ότι περιέχει 44 παλέτα άδειες γυάλινες μπουκάλες Δέματα που δηλώθηκαν ότι περιέχουν ύφασμα Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 12 καρούλια χαρτί Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 12 καρούλια χαρτί Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 10 καρούλια χαρτί Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 24 καρούλια χαρτί Χαρτόνια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά Παλέτο που δηλώθηκε ότι περιέχει πλαστικά φύλλα για την συσκευασία αλλαντικών Παλέτα που δηλώθηκε ότι περιέχει τεχνητά έντερα Χαρτόνι που δηλώθηκε ότι περιέχει έπιπλα Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 230 χαρτόνια ζώνες σιλικόνης Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει ασφαλτική μαστίχα Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει ασφαλτική μαστίχα Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει ασφαλτική μαστίχα Όνομα παραλήπτη (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους)

16 1006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμός ΠλοΙ ' Αε Ρ οτταάνο ΜΕ το οποίο εισήχθησαν ΙΛ ' 21/12 CAPE SPEAR 21/12 CAPE SPEAR 21/12 CAPE SPEAR 23/12 AFRICA STAR 24/12 KING BASIL 24/12 KING BASIL 24/12 KING BASIL λ Tine ϋ σε αττοθήκη Ημερομηνία 8/12/11 8/12/11 8/12/11 9/12/11 12/12/11 12/12/11 12/12/11 28/12 ERNST RICKMERS 15/12/11 28/12 ERNST RICKMERS 15/12/11 28/12 ERNST RICKMERS 15/12/11 28/12 ERNST RICKMERS 15/12/11 29/12 MSCANNICK 29/12 MSCANNICK 30/12 ZIM CHINA 30/12 ZIM CHINA 30/12 ZIM CHINA 15/12/11 15/12/11 17/12/11 17/12/11 17/12/11 Σημεία Αριθμοί TEMU TGHU UXXU ZIMU CMAU CMAU TCNU TCNU TGHU ZCSU ZIMU MSCU Carrier El Ltd ZCSU ZCSU ZCSU Αριθμός πακέτων Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει ασφαλτική μαστίχα 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει ασφαλτική μαστίχα 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει ασφαλτική μαστίχα 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 24 καρούλια χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 20 καρούλια χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 21 καρούλια χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 20 καρούλια χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 12 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 16 ρολά χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 15 ρολά χαρτί 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 43 καρούλια χαρτί 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 55 πακέτα έπιπλα 45 Χαρτόνια που δηλώθηκαν ότι περιέχουν εξαρτήματα ζυγιστικών μηχανών δηλώθηκε ότι περιέχει 9 καρούλια χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 9 καρούλια χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 9 καρούλια χαρτί Όνομα παραλήπτη (σύμφωνα με το Δηλωτικό του _Σκάφ_ου )

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1007 Αριθμός πα Ρ?" Πλο(ο / Αεροπλάνο με σε αττο- Ι το οποίο εισήχθησαν ' θήκη Ημερομηνία 32/12 MSC ANNAMARIA 19/12/11 32/12 MSC ANNAMARIA 19/12/11 33/12 LOUISE 20/12/11 BORCHARD 33/12 LOUISE 20/12/11 BORCHARD 33/12 LOUISE 20/12/11 BORCHARD 33/12 LOUISE 20/12/11 BORCHARD 33/12 LOUISE 20/12/11 BORCHARD 33/12 LOUISE 20/12/11 BORCHARD 34/12 IREMKALKAVAN 20/12/11 37/12 CALISTO 23/12/11 38/12 MSC LISA 26/12/11 38/12 MSC LISA 26/12/11 38/12 MSC LISA 26/12/11 38/12 MSC LISA 26/12/11 39/12 ZIM MOSKVA 24/12/11 41/12 ANNE BORCHARD 27/12/11 Σημεία Αριθμοί GATU MSCU GRCU MCLU MCLU MCLU MCLU MCLU HLXU FSCU CRXU MEDU MSCU TCLU Sauna Perfect Charalambos loannides Αριθμός πακέτων Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) δηλώθηκε ότι περιέχει 11 καρούλια χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 11 καρούλια χαρτί 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 παλέτα μπλοκ για οικοδομές 1Χ20 Ε μπορευ ματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 παλέτα μπλοκ για οικοδομές 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 παλέτα μπλοκ για οικοδομές 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 παλέτα μπλοκ για οικοδομές 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 παλέτα μπλοκ για οικοδομές 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 18 παλέτα μπλοκ για οικοδομές 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 3730 χαρτόνια τρόφιμα δηλώθηκε ότι περιέχει 580 χαρτόνια είδη υγιεινής δηλώθηκε ότι περιέχει 10 καρούλια χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 9 πακέτα χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 10 πακέτα χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 4 πακέτα χαρτί 1 Παλέτο που δηλώθηκε ότι περιέχει ξύλινα εξαρτήματα σάουνας 30 Δέματα που δηλώθηκαν ότι περιέχουν παπλώματα Όνομα παραλήπτη (σύμφωνα με το Δηλωτικό του _Σκάφ_ου_2)_

18 1008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμός παραλαβής σε αττοθήκη Πλοίο / Αεροπλάνο με το οποίο εισήχθησαν 42/12 MARINE RICKMERS 42/12 MARINE RICKMERS Ημερομηνία Σημεία Αριθμοί 28/12/11 MSKU /12/11 MSKU /12 CAPE SPEAR 29/12/11 George Sizopoulos 44/12 HS BEETHOVEN 2/1/12 TGHU /12 AFRICA STAR 3/1/12 XINU Αριθμός πακέτων Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το Δηλωτικό του Σκάφους) δηλώθηκε ότι περιέχει 9 καρούλια χαρτί δηλώθηκε ότι περιέχει 9 καρούλια χαρτί 1 Τεμάχιο που δηλώθηκε ότι περιέχει προσωπικά αντικείμενα δηλώθηκε ότι περιέχει 1285 πακέτα μπύρες μηλίτη οίνο 1X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 22 καρούλια χαρτί Όνομα παραλήπτη (σύμφωνα με το Δηλωτικό του &ςάφ_ους) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ 389/08 NOTOS 223/11 SAINT ANDREAS 20/09/08 RX55YGH 27/9/11 SBSU Μεταχειρισμένο HONDA S2000 -Δ.Σ.Ο. JHMAP11305S X20 Εμπορευματοκιβώτιο που δηλώθηκε ότι περιέχει 16 παλέτα άσπρα μαρμάρινα βότσαλα ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Τα εμπορεύματα θα πωληθούν για εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή, σύμφωνα με τη νομοθεσία οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται κατά την ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Πληροφορείται το κοινό που ενδιαφέρεται να αγοράσει οχήματα που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα ότι, ενόψει εφαρμογής του περί Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής Νόμου του 2003 (Ν. 157(Ι)/2003) που αφορά την απορρύπανση, αφαίρεση εξαρτημάτων, προώθηση προς ανακύκλωση κ.λ.π., η εξασφάλιση «Πιστοποιητικού Καταστροφής» από αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχημάτων που προορίζονται για διάλυση σε εξαρτήματα είναι απαραίτητη για να επιτραπεί η παράδοση των οχημάτων αυτών από το Τελωνείο. Τα ονόματα των εταιρειών που λειτουργούν ως αδειοδοτημένοι επεξεργαστές καθώς τη διαδικασία εξασφάλισης του εν λόγω πιστοποιητικού μπορούν να ληφθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Κ. Γεωργίου, τηλ ), στο οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτείνεται. Η μεταφορά των οχημάτων από τους τελωνειακούς χώρους, θα γίνεται από αδειοδοτημένους συλλέκτες μεταφορείς, οι οποίοι θα πρέπει κατά την παραλαβή των οχημάτων να προσκομίσουν στο Τελωνείο σχετική άδεια που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων Περιβάλλοντος αναφέρεται στη συλλογή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων - οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για περισσότερες πληροφορίες υποοείτε να αποταθείτε στην κα. Μεοόπη Σαυαρά Μηλιώτου στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος στο τηλ Για περισσότερες πληροφορίες, πρόσωπα που ενδιαφέρονται πρέπει να αποταθούν προς τον οικείο Κλάδο του Τελωνείου Λεμεσού στα τηλέφωνα , Η επιθεώρηση οχημάτων / εμπορευμάτων επιτρέπεται τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό μεταξύ των ωρών Κωνσταντίνος Νικολα'ίδης Διευθυντής, Τμήματος Τελωνείων.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 1148 Αριθμός Εταιρείας: HE Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία STATUS CONSTRUCTION LIMITED. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφόρος 25ης Μαρτίου 7, Διαμέρισμα 101, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία. ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία της προτεινομένης Εκκαθαρίστριας, κυρίας Χρυστάλλας Πετρίδου, Λεωφόρος 25ης Μαρτίου 7, Διαμέρισμα 101, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία, την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012 ώρα μ.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, του πιο πάνω Νόμου. Όσοι πιστωτές επιθυμούν να ψηφίσουν για διορισμό εκκαθαριστή, εποπτικής επιτροπής καθώς για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιθανόν να προκύψει στη συνέλευση, μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία της Εκκαθαρίστριας, στη διεύθυνση, Λεωφόρος 25ης Μαρτίου 7, Διαμέρισμα 101, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις το μεσημέρι της προηγούμενης της συνελεύσεως θα πρέπει να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την εξασφάλιση τους) να καταθέσουν με την Εκκαθαρίστρια στην πιο πάνω διεύθυνση, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους εδόθη το ακριβές ποσό. Εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Διευθυντής. Αριθμός 1149 Αριθμός Εταιρείας: HE Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία STATUS HOME DEVELOPERS LIMITED. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφόρος 25ης Μαρτίου 7, Διαμέρισμα 101, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία. ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία της προτεινομένης Εκκαθαρίοτριας, κυρίας Χρυστάλλας Πετρίδου, Λεωφόρος 25ης Μαρτίου 7, Διαμέρισμα 101, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία, την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012 ώρα π.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, του πιο πάνω Νόμου. Όσοι πιστωτές επιθυμούν να ψηφίσουν για διορισμό εκκαθαριστή, εποπτικής επιτροπής καθώς για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιθανόν να προκύψει στη συνέλευση, μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία της Εκκαθαρίστριας, στη διεύθυνση, Λεωφόρος 25ης Μαρτίου 7, Διαμέρισμα 101, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις το μεσημέρι της προηγούμενης της συνελεύσεως θα πρέπει να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την εξασφάλιση τους) να καταθέσουν με την Εκκαθαρίστρια στην πιο πάνω διεύθυνση, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους εδόθη το ακριβές ποσό. Εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Διευθυντής.

20 1010 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 2ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμός 1150 Αριθμός Εταιρείας: HE Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία TENPLUS OPTIONS LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Κυκλάδων 32 Α, 3100 Λεμεσός. ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία της CRI Group Ltd, στη Λεωφόρο Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, την Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012 ώρα 11:00 π.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, του πιο πάνω Νόμου. Όσοι πιστωτές επιθυμούν να ψηφίσουν για διορισμό εκκαθαριστή, εποπτικής επιτροπής καθώς για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιθανόν να προκύψει στη συνέλευση, μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία της CRI, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης της συνελεύσεως θα πρέπει να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την εξασφάλιση τους) να καταθέσουν με την CRI στην πιο πάνω διεύθυνση, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους εδόθη το ακριβές ποσό. Εκδόθηκε στις 22 Φεβρουαρίου Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Διευθυντής. Αριθμός 1151 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αίτησης 533/2011. Αναφορικά με την Εταιρεία Paraikas (Suppliers) Ltd, Κυριάκου Μάτση 10, Liliana Building, 1 ος όροφος, Γρ. 101, 1082 Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με αίτηση της Εταιρείας Ad Madison Ltd. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι Ad Madison Ltd, από τη Λευκωσία καταχώρισαν στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Οδηγίες στις ώρα 9:00π.μ. οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους των αιτητών κ.κ. Αργυρού & Δημοσθένους Δ.Ε.Π.Ε., από τη Λευκωσία, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο θα πλήρωνε το νενομισμένο τέλος. ΑΡΓΥΡΟΥ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών. Πινδάρου 12 Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL 21, 3 ος όροφος, Γρ. 301,1060 Λευκωσία, Τηλ , φαξ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους του Οίκου να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους δικηγόρους των αιτητών, όχι αργότερα από τις 1:00μ.μ. τη 16 ης Μαρτίου 2012.

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ελένη Π. Ανδρέου, Δρ ΠΡΩΤΑΓΟΡΟΥ 26Α, ΔΙΑΜ. 202, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος, RD, CPD, DProf 07/01/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ελένη Π. Ανδρέου, Δρ ΠΡΩΤΑΓΟΡΟΥ 26Α, ΔΙΑΜ. 202, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος, RD, CPD, DProf 07/01/1997

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 4421 Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμός 1115 Αριθμός Εταιρείας Η.Ε, 81098. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία S.S TOWN POINT LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Τ.Θ. 28823, Τ.Τ. 2083, Λευκωσία, Τηλ: 22-452258, Φαξ: 22-452292, www.cydadiet.org

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Τ.Θ. 28823, Τ.Τ. 2083, Λευκωσία, Τηλ: 22-452258, Φαξ: 22-452292, www.cydadiet.org A/A Επίθετο Ονομα Διεύθυνση 1 Αβερκίου Ξένια ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ 7Α, 2333 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2 Αβραάμ Δέσποινα ΙΠΠΑΡΧΟΥ 5, 2029 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3 Αβραάμ Θάλεια 4 Αγαθαγγέλου Κλέλια ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 7, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Τ.Θ. 28823, Τ.Τ. 2083, Λευκωσία, Τηλ: 22-452258, Φαξ: 22-452292, www.cydadiet.org

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Τ.Θ. 28823, Τ.Τ. 2083, Λευκωσία, Τηλ: 22-452258, Φαξ: 22-452292, www.cydadiet.org A/A Επίθετο Ονομα Διεύθυνση 1 Αβερκίου Ξένια ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ 7Α, 2333 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2 Αβραάμ Δέσποινα ΙΠΠΑΡΧΟΥ 5, 2029 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3 Αβραάμ Θάλεια 4 Αγαθαγγέλου Κλέλια ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 7, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Δένα Χατζηκώστα ΣΠΕΤΣΩΝ 23Α, ΛΗΔΑ COUR, ΔΙΑΜ. Β002, 4000 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διατροφολόγος 05/09/2000 Αλέξης Πρωτοπαπάς ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603 Αριθμός 2894 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)1 Αριθμός Μητρώου: 6 ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010 Αριθμός 669 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ! Αναφορ!κά με τον ΥΑΗΙΡ LATIF από Ιράκ και τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Αριθμός 4551 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Marinov Miaden από Margadina hotel, Αγία Νάπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4753 Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014 1289

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4753 Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014 1289 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4753 Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014 1289 Aριθμός 1259 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 461 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Marks

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4537 ΙΙαρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Αριθμός 4537 ΙΙαρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμός 4537 ΙΙαρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμός 5003 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑ] 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 (Κανονισμός 4)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ Αριθμός 4706 Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 3573 Αριθμός 4289 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4508 Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011 2759

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4508 Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011 2759 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4508 Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011 2759 Αριθμός 2737 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4220 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑί ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TQN ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΗΜ. ΕΓΓΡ. ΑΡ.ΕΓΓΡ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 SCHULE FUR PHYSIOTHERAPIE ILSE 6022, DVORAK,ΒΙΕΝΝΗΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ KAI ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση ΓεωΛογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 20 Δεκεμβρίου 2011: Ιουλία Γεωργιάδου (Π.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός

ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, 002 Τζεμίλε Μουσταφά Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4678 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 2565 Αριθμός 2793 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4654 Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 839 Αριθμός 1366 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4552 Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012 583 Αριθμός 948 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 214/1988-1(1) 2012) Γνωστοποίηση δυνάυει του άρθρου 6 Τα πιο κάτω αντίγραψα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 Αριθμός 856 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 {Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 Αριθμός 3080 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 Aριθμός 1936 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2014) Διαταγή ακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4739 Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 277 Αριθμός 419 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 002 002 Στέλιος Γεωργιάδης Κυπράνωρος 12, Πολ.Καρυάτις 12, Διαμ.501, 1061, Λευκωσία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 002 002 Στέλιος Γεωργιάδης Κυπράνωρος 12, Πολ.Καρυάτις 12, Διαμ.501, 1061, Λευκωσία Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 001 001 Παντελής Παντελή Θεσπεσίας 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Παντελής Παντελή Θεσπεσίας 4, Άγιος Αθανάσιος, 4105, Λεμεσός Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα