ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙNH (Α.Μ.:6765) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Σέρρες, Νοέμβριος 2010

2 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Η παρούσα διπλωματική μελέτη ασχολείται με τον προϋπολογισμό και την αξιολόγηση των επενδύσεων, καθώς και με τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου. Αναπτύσσει τα σχετικά θεωρητικά μοντέλα και παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται ένα επενδυτικό σχέδιο της αρτοβιομηχανίας SELECT για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, το οποίο περιλαμβάνει πέντε εναλλακτικά σενάρια. Αρχικά γίνεται θεωρητική προσέγγιση όλων των μεθόδων προϋπολογισμού και αξιολόγησης επενδύσεων (Περίοδος Επανείσπραξης της Αρχικής Επένδυσης, Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης, Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης, Δείκτης Αποδοτικότητας) και ακολούθως εφαρμόζονται οι μέθοδοι στο πρόγραμμα της SELECT, έτσι ώστε να βρεθεί το πιο συμφέρον σενάριο του επενδυτικού σχεδίου. Στην δεύτερη ενότητα εφαρμόζονται όλα τα μοντέλα υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου (Capital Asset Pricing Model, Dividend Valuation Model, Earnings Yield Model, Weight Average Cost of Capital) για τις εταιρίες Μπουτάρης & Υιός Holdinds AE και Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη AE. Εφόσον συγκριθούν τα αποτελέσματα των δύο εταιριών, παρουσιάζονται οι αδυναμίες των μοντέλων και αναλύεται το προεξοφλητικό επιτόκιο ως παράγοντας λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών και τους βασικούς αριθμοδείκτες των δύο εταιριών, καθώς επίσης προσεγγίζει εννοιολογικά την αγοραία αξία, την εταιρική διακυβέρνηση, την αποτελεσματική αγορά και την πιστοληπτική ικανότητα. Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση στο Χρηματιστήριο και την οικονομική δραστηριότητα. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το Επιχειρηματικό Σχέδιο Βήματα Πραγματοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η 2.1 Μέθοδοι Προϋπολογισμού Επενδύσεων Χωρίς Κίνδυνο Περίοδος Επανείσπραξης της Αρχικής Επένδυσης (PP) Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης (ARR) Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης (IRR) Δείκτης Αποδοτικότητας (PI) Το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας Select ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η 3.1 Μέθοδοι Προϋπολογισμού Επενδύσεων Με Κίνδυνο Capital Asset Pricing Model (CAMP) Dividend Valuation Model (DVM) Earnings Yield Model (EYM) Weight Average Cost of Capital (WACC) Προεξοφλητικό Επιτόκιο Πρακτική Εφαρμογή Μοντέλων Μπουτάρης & Υιός Holdinds AE Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη AE CAMP DVM EYM WACC Γενικά Συμπεράσματα ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η 4.1 Αγοραία Αξία Εταιρική Διακυβέρνηση Αποτελεσματική Αγορά Πιστοληπτική Ικανότητα

4 4.5 Μπουτάρης & Υιός Holdinds AE Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη AE ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η 5.1 Χρηματιστήριο και Οικονομική Δραστηριότητα...48 Βιβλιογραφία...49 Παράρτημα

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το Επενδυτικό Σχέδιο Επένδυση αποτελεί οποιοσδήποτε φορέας, στον οποίο διατίθενται κεφάλαια, με την προσδοκία απόδοσης θετικού εισοδήματος και τη διατήρηση ή αύξηση της αξία τους. 1 Το βασικό χαρακτηριστικό μιας επενδυτικής δραστηριότητας είναι ότι οι διαθέσιμοι πόροι του επενδυτή χρησιμοποιούνται όχι στην άμεση κατανάλωση, αλλά σε κάποια οικονομική δραστηριότητα που αναμένει ότι θα του αποφέρει οικονομικά οφέλη. Ο προϋπολογισμός των επενδύσεων αποτελεί τμήμα της λήψης επενδυτικών αποφάσεων και καθορίζει αν πρέπει ή όχι να πραγματοποιηθεί μια επένδυση. Ο προϋπολογισμός επενδύσεων ασχολείται βασικά με την αιτιολόγηση των κεφαλαιουχικών δαπανών. Οι τρέχουσες δαπάνες είναι βραχυπρόθεσμες και αποσβένονται πλήρως τον ίδιο χρόνο που εμφανίζονται τα έξοδα. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι μακροπρόθεσμες και αποσβένονται σε μια περίοδο ετών που καθορίζεται από τον κώδικα εισοδήματος. 2 Τα διευθυντικά στελέχη, πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα, πρέπει να προσδιορίσουν δύο σημαντικές τιμές: 3 Την αρχική επένδυση: είναι το πραγματικό κόστος του επενδυτικού προγράμματος, αφού γίνει αναπροσαρμογή τόσο για την πώληση του όποιου υπάρχοντος εξοπλισμού που αντικαθίσταται όσο και για τους φόρους. Την επαυξητική ταμειακή ροή: είναι τα πρόσθετα οφέλη που θα αποφέρει ένα επενδυτικό πρόγραμμα στις υπάρχουσες ταμειακές ροές. 1.2 Βήματα Πραγματοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου Τα βήματα που ακολουθούνται για την πραγματοποίηση των επενδυτικών σχεδίων είναι τα ακόλουθα: Σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας: αποτελεί καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου και σπανίως προκύπτει από ένα τυχαίο γεγονός. Συνήθως πρόκειται 1 Gitman L. Joehnk M. «Επενδύσεις Ι», σελ. 3 2 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

6 για ανίχνευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, έστω και μέσα από μια εμπειρική προσέγγιση. Μελέτη εναλλακτικών λύσεων: θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης της αρχικής επιλογής. Μελέτη προεπένδυσης: πρόκειται για μια προκαταρτική μελέτη που προσδιορίζει τους βασικούς στόχους του επενδυτικού σχεδίου, το πιθανό προβλεπόμενο κόστος και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα για την προώθηση της συγκεκριμένης επιχειρηματικής ιδέας. Μελέτη αξιολόγηση επένδυσης: η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αποτελείται από μια συνολική αποτίμηση και σύγκριση των ροών κόστους και ωφελειών που απορρέουν από την πραγματοποίηση της επένδυσης. Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου: αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες, που έχουν προβλεφθεί στην αξιολόγηση της επένδυσης. Σε περίπτωση που έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι, η υλοποίηση της μελέτης θα πρέπει να οδηγεί σε επιτυχή έκβαση και εκπλήρωση των σκοπών. 4 4 Καρβούνης Β. «Οικονομοτεχνικές Μελέτες Μεθοδολογία, Τεχνικές, Θεωρία», σελ

7 2. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η 2.1 Μέθοδοι Προϋπολογισμού Επενδύσεων Χωρίς Κίνδυνο Περίοδος Επανείσπραξης της Αρχικής Επένδυσης (PP) P. P.( Έτ η ) = Α ρ χ ι κ ήε π έν δ υ σ η Ε τ ήσ ι α Ε ι σ ρ ο ήμ ε τ ρ η τ ών Πρόκειται για την χρονική περίοδο που απαιτείται για να ανακτηθεί η αρχική επένδυση του προγράμματος. Η μέθοδος αυτή θεωρείται το «νεκρό σημείο» της επένδυσης. Όταν συγκρίνουμε δύο ή περισσότερα προγράμματα επιλέγουμε εκείνα που έχουν τις μικρότερες περιόδους επανείσπραξης. Για τον υπολογισμό της περιόδου επανείσπραξης πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ταμειακή εισροή (καθαρά έσοδα + απόσβεση) και όχι τα καθαρά έσοδα. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: Είναι εύχρηστη και εύκολα κατανοητή και για αυτό είναι ελκυστική για τους υπεύθυνους λήψης επενδυτικών αποφάσεων, οι οποίοι προτιμούν γρήγορες απαντήσεις για την αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων. Είναι συντηρητική και μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν μια επιχείρηση έχει σοβαρή ταμειακή στενότητα και έλλειψη πιστοληπτικής ικανότητας για δανεισμό. 5 Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο και την ρευστότητα της επένδυσης. Όσο βραχύτερη είναι η περίοδος επανείσπραξης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα της επιχείρησης και τόσο μικρότερος ο κίνδυνος απώλειας και ζημιών. 6 Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: Δεν λαμβάνει υπόψη την αξία του χρήματος στην διάρκεια του χρόνου. 5 Κιόχος Π. Παπανικολάου Γ. «Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων», σελ Τσακλάγκανος Α., «Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων», σελ. 63 7

8 Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο αποδοτικότητας, εφόσον αγνοούνται οι ταμειακές εισροές μετά την περίοδο επανείσπραξης. Αποτελεί μια πρόχειρη και ημιτελή μέτρηση του κινδύνου από την επένδυση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις της εισροής μετρητών. Πολλές καλές επενδύσεις απαιτούν την προσέλευση αρκετών ετών για να αποδώσουν. Η έλλειψη μετρητών μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι το χρήμα ενέχει υψηλό ευκαιριακό κόστος. Αν το κόστος κεφαλαίου είναι υψηλό, τότε το επιτόκιο προεξόφλησης θα είναι υψηλό. Προεξοφλώντας τις μελλοντικές καθαρές εισροές από μία ή περισσότερες επενδύσεις με υψηλό επιτόκιο, αποκτούμε μια καλύτερη εικόνα της πραγματικής τους αξίας, αποφεύγοντας τις αδυναμίες της μεθόδου. 7 Γενικά, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις, οι οποίες έχουν ομοιόμορφες καθαρές εισπράξεις κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους και δεν έχουν υπολειμματική αξία. 7 Πειρουνάκης Ν., «Χρηματοοικονομική Διαχείριση», σελ

9 2.1.2 Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης (ARR) A. R. R. = Μ Μ έσ ο Κ α θ α ρ όκ έρ δ ο ς έσ η Α ξ ία Ε π έν δ υ σ η ς ( Κ όσ τ ο ς ) Για να βρεθεί η μέση αποδοτικότητα πρέπει να εφαρμοστεί μια απλή λογιστική τεχνική που προσδιορίζει την αποδοτικότητα ενός προγράμματος. Αποτελεί την αρχαιότερη τεχνική που χρησιμοποιείται στον επιχειρηματικό κόσμο. Η βασική ιδέα είναι να συγκριθούν τα καθαρά έσοδα με το αρχικό κόστος του προγράμματος, δηλαδή να προστεθούν όλα τα μελλοντικά καθαρά έσοδα και να διαιρεθεί το άθροισμα με το μέσο ύψος της επένδυσης. 8 Η μέση απόδοση της επιχείρησης συγκρίνεται με την ελάχιστη αποδεκτή απόδοση που έχει καθορίσει η επιχείρηση για τη συγκεκριμένη επένδυση. Εάν η μέση απόδοση είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη αποδεκτή απόδοση, η επένδυση γίνεται αποδεκτή. Αντίθετα εάν η μέση απόδοση είναι μικρότερη, η επένδυση απορρίπτεται. 9 Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι λαμβάνει υπόψη της όλα τα αναμενόμενα επιπρόσθετα κέρδη της επένδυσης για ολόκληρη την ωφέλιμη ζωή της και όχι μέχρι την ημερομηνία επανείσπραξης των επενδυμένων κεφαλαίων. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: Χρησιμοποιείται για εξωτερική αξιολόγηση (πληροφορίες ατόμων εκτός της επιχείρησης). Δίνει θετικά αποτελέσματα μόνο όταν οι ετήσιες εισπράξεις είναι σταθερές. Δεν μετατρέπονται οι μελλοντικές αξίες σε τρέχουσες σημερινές αξίες. Υποθέτει σταθερή απόσβεση για όλα τα έτη ζωής και όλες τις μορφές επένδυσης. Ο παρονομαστής του κλάσματος δέχεται κριτική. 8 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ Κιόχος Π. Παπανικολάου Γ. «Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων», σελ

10 2.1.3 Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) Πρόκειται για την κυρίαρχη μέθοδο. Είναι η πιο αξιόπιστη και ρεαλιστική. Συγκρίνει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών ενός προγράμματος με το αρχικό του κόστος. Αν η επιχείρηση πραγματοποιεί ένα επενδυτικό έργο που συνεπάγεται μια Κ.Π.Α. ίση με μηδέν, τότε η οικονομική ωφέλεια των μετόχων δεν θα μεταβληθεί. Στην περίπτωση όμως που η επιχείρηση πραγματοποιήσει ένα έργο με θετική Κ.Π.Α., η οικονομική θέση των μετόχων θα βελτιωθεί. 10 Το καίριο σημείο της μεθόδου είναι η επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου. Ανάμεσα σε δύο προγράμματα αυτό που έχει υψηλότερο κίνδυνο πρέπει να προεξοφληθεί με μεγαλύτερο επιτόκιο. Τα προεξοφλητικά επιτόκια αυξάνονται όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων γίνεται πιο ακριβή. 11 Τα πλεονεκτήματα μεθόδου είναι τα εξής: Μετατρέπει τα χρήματα του μέλλοντος σε σημερινές αξίες (λαμβάνεται υπόψη η αξία του χρήματος στη μεταβλητή του χρόνου). Αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο για οποιοδήποτε ποσό επένδυσης (αξιόπιστα συμπεράσματα). Τα μειονέκτημα της μεθόδου είναι τα εξής: Τα αναμενόμενα έσοδα είναι θέμα υποκειμενισμού. Το ποσοστό του κόστους κεφαλαίου είναι υποθετικό. Δεν υπολογίζει τον πληθωρισμό και τον τιμάριθμο. Τα στάδια εφαρμογής μεθόδου είναι τα ακόλουθα: 1) Καθορισμός ποσού επένδυσης. 2) Καθορισμός κόστος κεφαλαίου (επιτοκίου). 3) Καθορισμός ετήσιων αναμενόμενων ετήσιων εισπράξεων (εμπεριέχουν το στοιχείο της πρόβλεψης). 4) Καθορισμός παρούσας αξίας αναμενόμενων ετήσιων εισπράξεων. 10 Ευθύμογλου Π., Λαζαρίδης Ι., «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων», σελ Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

11 5) Υπολογισμός. 6) Λήψη απόφασης. Καθαρή Παρούσα Αξία = Παρούσα αξία αναμενόμενων ετήσιων εισπράξεων Αξία επένδυσης Κέρδη προ φόρων = Αναμενόμενα έσοδα (Έξοδα λειτουργίας + Αποσβέσεις) Καθαρή εισροή μετρητών= Αναμενόμενα έσοδα (Έξοδα λειτουργίας + Φόρος εισοδήματος) Παρούσα αξία εισροών = Καθαρή εισροή μετρητών Χ Συντελεστής αναγωγής 11

12 2.1.4 Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης (IRR) Α κ ρ ι β ές Ε π ι τ όκ ι ο = Κ α τ ώτ ε ρ ο Ε π ι τ όκ ι ο + ι α φ ο ρ άε π ι τ ο κ ίω ν Ζ η τ ο ύµ ε ν ο Ε π ι τ όκ ι ο Α ν ώτ ε ρ ο Ε π ι τ όκ ι ο Ο εσωτερικός ρυθμός απόδοσης μιας επένδυσης είναι το επιτόκιο εκείνο που εξισώνει την παρούσα αξία των αναμενόμενων καθαρών ταμειακών εισροών με το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης. 12 Πρόκειται για ένα επιτόκιο, στο οποίο η Καθαρή Παρούσα Αξία μηδενίζεται. Οι αναμενόμενες ετήσιες εισπράξεις είναι ίσες με το κόστος επένδυσης. Όταν ένα πρόγραμμα πέσει κάτω από κάποιο όριο απορρίπτεται και αυτό το ποσοστό ονομάζεται συντελεστής απόρριψης. Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τον συντελεστή απόρριψης με το κόστος χρηματοδότησης και το βαθμό κινδύνου. 13 Τα στάδια εφαρμογής μεθόδου είναι τα ακόλουθα: 1. Καθορισμός ποσού επένδυσης. 2. Καθορισμός κόστος κεφαλαίου (επιτοκίου). 3. Καθορισμός ετήσιων αναμενόμενων ετήσιων εισπράξεων (εμπεριέχουν το στοιχείο της πρόβλεψης). 4. Υπολογισμός του ποσοστού απόδοσης. 5. Σύγκριση του ποσοστού απόδοσης με το κόστος κεφαλαίου (αν το ποσοστό απόδοσης είναι μεγαλύτερο από το κόστος κεφαλαίου η επένδυση είναι συμφέρουσα και αποδεκτή, ενώ αν είναι μικρότερο η επένδυση απορρίπτεται). Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: 14 Αντιπροσωπεύει έναν σύνθετο συντελεστή απόδοσης της επένδυσης που δεν ενσωματώνει φανερά το κόστος χρηματοδότησης, στοιχείο ιδιαίτερα θετικό σε περιόδους που το κόστος κεφαλαίου αυξάνεται. Οι επιχειρηματίες είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την έννοια της απόδοσης, παρά με την παρούσα αξία. 12 Πειρουνάκης Ν., «Χρηματοοικονομική Διαχείριση», σελ Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ Κιόχος Π. Παπανικολάου Γ. «Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων», σελ

13 Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: 15 Συχνά δίνει ποσοστά απόδοσης που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν το ποσοστό δεν είναι λογικό για την επανεπένδυση των μελλοντικών ταμειακών ροών, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για την αποδοχή ή την απόρριψη ενός προγράμματος. Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερα προεξοφλητικά επιτόκια που εξισώσουν την παρούσα αξία με την αρχική επένδυση, τότε η μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες επενδυτικές αποφάσεις. 15 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

14 2.1.5 Δείκτης Αποδοτικότητας (PI) Χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να αξιολογήσουμε πολλές επενδύσεις, αμοιβαία αποκλειόμενες. Συγκρίνει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών με την αρχική επένδυση σε μια σχετική βάση. 16 Σημειώνεται ότι οι χρηματικές εκροές για τον σχηματισμό του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης και οι χρηματικές εισροές που προκύπτουν από την απελευθέρωση του και από την υπολειμματική αξία της επένδυσης περιλαμβάνονται στις καθαρές λειτουργικές χρηματορροές. Για να προσδιορίσουμε τον δείκτη αποδοτικότητας τοποθετούμε στον αριθμητή του κλάσματος την παρούσα αξία των καθαρών χρηματορροών της επένδυσης (μετά από φόρους), που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργικής ζωής του έργου και στον παρονομαστή την παρούσα αξία των καθαρών επενδυτικών χρηματορροών (μετά από φόρους) που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου. 17 Δείκτης Αποδοτικότητας = Παρούσα αξία αναμενόμενων ετήσιων καθαρών εισπράξεων μετά φόρων / Παρούσα αξία εκροών επένδυσης Η επιχείρηση πρέπει να αποδεχτεί όλες τις επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες συνεπάγονται έναν δείκτη αποδοτικότητας μεγαλύτερο από τη μονάδα, διότι στην περίπτωση αυτή η αξία του έργου είναι μεγαλύτερη από το αρχικό κόστος της επένδυσης. 16 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ Ευθύμογλου Π., Λαζαρίδης Ι., «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων», σελ

15 2.2 Το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας Select Η αρτοβιομηχανία SELECT χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη γραμμή παραγωγής απευθύνεται στις ανάγκες των καταναλωτών με χαρακτηριστική ποιότητα που ξεπερνάει τις πιο αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι στόχοι της εταιρίας εστιάζονται στη διαρκή ανάπτυξη, στις νέες επενδύσεις και στη διατήρηση της οικογενειακής παράδοσης. Παράλληλα η εταιρία στοχεύει στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας την παράδοση και την καινοτομία και εφαρμόζοντας υπερσύγχρονους εξοπλισμούς με γνώση και συνέπεια για τον καταναλωτή. Η εταιρία προμηθεύει τις μεγαλύτερες αλυσίδες εστιατορίων στην Ελλάδα ενώ παράλληλα επιδιώκει την εντονότερη εμπορική παρουσία σε αγορές του εξωτερικού που ήδη δραστηριοποιείται, δηλαδή, Κύπρο, Ιταλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία και άνοιγμα σε νέες χώρες. 18 Στη συνέχεια θα εξετάσουμε πέντε διαφορετικά σενάρια για μια επένδυση που πρόκειται να κάνει η εταιρία. Η επένδυση αφορά την αγορά ενός σύγχρονου μηχανήματος συσκευασίας των προϊόντων. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα κυριότερα στοιχεία της επένδυσης: Αξία της επένδυσης ,00 Διάρκεια Ζωής 8,00 Έξοδα Λειτουργίας ,00 Υπολειμματική Αξία 0,00 Συντελεστής Φόρου 0,25 Κόστος Κεφαλαίου 0,08 Στο Παράρτημα της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι πίνακες με τους υπολογισμούς των μεθόδων αξιολόγησης. Α Β Γ Δ Ε PP 4,6 3,1 2,2 1,4 1,2 ARR 0,50 0,78 0,87 1,40 1,70 ΚΠΑ , , , , ,00 IRR 0,92 0,62 0,56 0,36 0,30 PI 0,77 1,13 1,24 1,94 2,

16 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επένδυσης Κριτήριο Επιλεγόμενη (με σειρά σημαντικότητας) επένδυση Καθαρή Παρούσα Αξία (Κ.Π.Α.) > 0 Ε Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης (I.R.R.) > Κόστους κεφαλαίου Α Δείκτης Αποδοτικότητα (P.I.) > 1 Ε Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης (A.R.R) Ε Περίοδος Επανείσπραξης της Αρχικής Επένδυσης Ε Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας δημιούργησε πέντε εναλλακτικά σενάρια, στα οποία διαφοροποιείται ο βαθμός αισιοδοξίας αναφορικά με την απόδοση της επένδυσης. Στα σενάρια μεταβάλλονται μόνο οι ετήσιες εισροές κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα δεδομένα παραμένουν σταθερά. Προκειμένου να βρεθεί ποιο από τα πέντε εναλλακτικά σενάρια συμφέρει περισσότερο την επιχείρηση εφαρμόστηκαν όλες οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα με σειρά αξιοπιστίας. Όπως παρατηρούμε, η Επένδυση Ε (αισιόδοξο σενάριο) υπερτερεί έναντι των υπολοίπων, σύμφωνα με τα κριτήρια όλων των μεθόδων. Εξαίρεση αποτελεί το Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης, σύμφωνα με το οποίο υπερτερεί η Επένδυση Α (απαισιόδοξο σενάριο). Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένη μέθοδος προϋποθέτει σταθερές εισροές. 16

17 3. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η 3.1 Μέθοδοι Προϋπολογισμού Επενδύσεων Με Κίνδυνο Capital Asset Pricing Model (CAMP) Ο συνολικός κίνδυνος μιας μετοχής, όπως είναι γνωστό, αποτελείται από δύο συστατικά στοιχεία. Το πρώτο ονομάζεται συστηματικός κίνδυνος και προκύπτει από την συσχέτιση που παρατηρείται στην τιμή της μετοχής σε σχέση με την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς ως σύνολο (π.χ. η πτώση του πληθωρισμού, όλων των άλλων μεταβλητών διατηρούμενων σταθερών, θα οδηγήσει σε αύξηση του Γενικού Δείκτη τιμών μετοχών της αγοράς με αντίστοιχη επίδραση στην τιμή της μεμονωμένης μετοχής). Το δεύτερο στοιχείο ονομάζεται μη συστηματικός κίνδυνος και έχει να κάνει με τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν μεμονωμένα την πορεία της επιχείρησης και κατ επέκταση της μετοχής (π.χ. αλλαγή διοίκησης, απεργία προσωπικού, μεταβολή συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο κ.α.). Ο συνολικός κίνδυνος υπολογίζεται στατιστικά από την διακύμανση των αποδόσεων μιας μετοχής, ο συστηματικός κίνδυνος από τον συντελεστή beta και τέλος η διακύμανση της διαφοράς μεταξύ πραγματικής και προσδοκώμενης απόδοσης της μετοχής μας δίνει το μη συστηματικό κίνδυνο αυτής. 19 O συνολικός κίνδυνος δίνεται από την πιο κάτω εξίσωση: Συνολικός Κίνδυνος = Συστηματικός Κίνδυνος + Μη Συστηματικός Κίνδυνος Το CAMP αποτελεί μια προσπάθεια για την απλοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού του κινδύνου. Ξεκινά διαιρώντας τον κίνδυνο σε δύο συνιστώσες, το συστηματικό και τον μη συστηματικό κίνδυνο. Το μοντέλο συσχετίζει τους προβλεπόμενους συστηματικούς κινδύνους με τις αναμενόμενες αποδόσεις ενός 19 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

18 προγράμματος. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην ανάλυση των χρεογράφων. Αρχικά μπορούμε να καθορίσουμε τον βαθμό κινδύνου αν βρούμε πόσο ευαίσθητες είναι οι αποδόσεις μιας μετοχής σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς. Έτσι χρησιμοποιούμε ένα κοινό δείκτη που μετράει την ευαισθησία των κοινών μετοχών έναντι ενός κοινού δείκτη της αγοράς. Όταν οι αποδόσεις μιας μετοχής κινούνται ανοδικά ή πτωτικά, περισσότερο από ότι οι αποδόσεις της αγοράς, τότε η μετοχή έχει μεγαλύτερο κίνδυνο από την αγορά. Όταν οι αποδόσεις μιας μετοχής κινούνται ανοδικά ή πτωτικά, λιγότερο από ότι οι αποδόσεις της αγοράς, τότε η μετοχή έχει μικρότερο κίνδυνο από την αγορά. 20 Οι βασικές παραδοχές του CAMP είναι οι ακόλουθες: Οι επενδυτές επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του πλούτου τους μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο, με βάση την αναμενόμενη απόδοση και τη σταθερή απόκλιση του χαρτοφυλακίου τους. Οι επενδυτές μπορούν να δανειστούν ή να δανείσουν απεριόριστες ποσότητες χρήματος με ένα ελεύθερο κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι επενδυτές έχουν τις ίδιες προσδοκίες όσον αφορά αποδόσεις και διακυμάνσεις. Οι επενδυτές έχουν περιουσιακά στοιχεία που είναι ρευστοποιήσιμα. Οι επενδυτές δεν μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές της αγοράς. Οι επενδυτές έχουν δεδομένες ποσότητες περιουσιακών στοιχείων. Ο τύπος του μοντέλου CAMP είναι: Rs = Rf + bs (Rm Rf) Όπου, Rs = αναμενόμενη απόδοση μετοχής Rf = απόδοση χωρίς κίνδυνο, επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, μέσο τραπεζικό επιτόκιο Rm = απόδοση αγοράς, τιμές κλεισίματος Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου bs = βαθμός κινδύνου (beta) Η μονάδα μέτρησης ευαισθησίας μιας μετοχής ως προς την αγορά ονομάζεται Συντελεστής Εύρους Διακύμανσης (BETA) και διακρίνεται σε: ΒΕΤΑ Μετοχής: εκφράζει την ευαισθησία της μετοχής σε κάθε μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών. 20 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

19 ΒΕΤΑ Χαρτοφυλακίου: ορίζεται ως ο σταθμικός μέσος των συντελεστών των επιμέρους μετοχών. Ο συντελεστής ΒΕΤΑ αποτελεί μέτρο για τον καθορισμό του κινδύνου της αγοράς και εκφράζει την ευαισθησία της μετοχής σε κάθε μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών. Ο συντελεστής αυτός βρίσκεται συσχετίζοντας τις ιστορικές αποδόσεις μιας μετοχής με τις ιστορικές αποδόσεις της αγοράς.αν η αγορά δεν έχει διακυμάνσεις τότε οι μετοχές δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο αγοράς. Όσο μεγαλύτερο είναι το ΒΕΤΑ μιας μετοχής τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αγοράς για αυτήν την μετοχή. 21 Ο τύπος του συντελεστή ΒΕΤΑ είναι: beta n * xy x * 2 * x ( x) = 2 n y 21 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

20 3.1.2 Dividend Valuation Model (DVM) DVM = Σ ύν ο λ ο Μ ε ρ ι σ µ άτ ω ν Α ξ ία Ε π ι χ ε ίρ ι σ η ς = Μ έρ ι σ µ α / Μ ε τ ο χ ή Α ρ ι θ µ ός Μ ε τ ο χ ών Χ ρ η µ α τ ι σ τ η ρ ι α κ ήτ ι µ ήμ ε τ ο χ ής 31/12 Α ρ ι θ µ ός Μ ε τ ο χ ών Σε περίπτωση που υπάρχει και μέση σταθερή αύξηση του μερίσματος (g) ο τύπος διαμορφώνεται ως εξής: d(1 + g) DVM = + Τ ι µ ήμ έτ ο χ ής g Το Μοντέλο Αποτίμησης Βάσει Μερισμάτων (DVM) δείχνει κατά πόσο επηρεάζεται η χρηματιστηριακή τιμή μιας επιχείρησης από το μέρισμα που θα δώσει. Τα μερίσματα αντιπροσωπεύουν μια απόδοση που μπορεί να συγκριθεί με άλλες ευκαιρίες επένδυσης. 22 Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιεί την τρέχουσα τιμή της μετοχής και τα αναμενόμενα μερίσματα, των οποίων η διακύμανση μπορεί να οφείλεται τόσο σε συστηματικό, όσο και σε μη συστηματικό κίνδυνο. Οι βασικές υποθέσεις του DVM είναι: Τωρινά και μελλοντικά επενδυτικά σχέδια έχουν τον ίδιο βαθμό κινδύνου. Όλοι οι επενδυτές έχουν την ίδια πληροφόρηση για τις μετοχές που κατέχουν, ενώ αξιολογούν τις πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο. Η φορολογία αγνοείται. Δεν αλλοιώνεται η δανειακή σύνθεση της εταιρίας 22 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

21 3.1.3 Earnings Yield Model (ΕΥΜ) EYM = Κ Π Φ Τ Α ξ ία Ε τ α ι ρ ία ς = Κ Π Φ Τ Χ ρ η µ α τ ι σ τ η ρ ι α κ ήα ξ ία Μ ε τ ο χ ής * Α ρ ι θ µ ός Μ ε τ ο χ ών Όπου, ΚΠΦΤ = κέρδη προ φόρων και τόκων Η μέθοδος αυτή έχει ως βασική υπόθεση ότι όλα τα κέρδη μετά την αφαίρεση των φόρων και των τόκων διανέμονται ως μερίσματα από τις επιχειρήσεις. Βασική προϋπόθεση είναι μελλοντικά η εγγυημένη κερδοφορία. Η ΕΥΜ είναι η λιγότερο αξιόπιστη μέθοδος, συγκριτικά με τις υπόλοιπες, διότι απαιτείται πολύ καλή γνώση των δραστηριοτήτων και των εξελίξεων της εταιρίας που αναλύεται. 21

22 3.1.4 Weight Average Cost of Capital (WACC) Το κόστος κεφαλαίου έχει δύο διαστάσεις: Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων / Cost of Equity (Ke): Το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που προσδοκά ο μέτοχος / επενδυτής. Κόστος Ξένων Κεφαλαίων / Cost of Debt (Kd): Επιτόκιο δανεισμού. Για να υπολογίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (W.A.C.C.) καθορίζουμε το κόστος κάθε πηγής χρηματοδότησης και σταθμίζουμε το κόστος της ανάλογα με την αντίστοιχη σημασία που έχει το κάθε κεφάλαιο ως πηγή άντλησης κεφαλαίων. Κατά τον υπολογισμό του W.A.C.C. είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται χρηματιστηριακοί σταθμικοί συντελεστές, επειδή αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα τις συνθήκες της αγοράς. Οι σταθμικοί συντελεστές λογιστικής αξίας διατηρούν τον σταθμικό συντελεστή που αποδίδεται στις κοινές μετοχές σε χαμηλά επίπεδα, διαστρεβλώνοντας το W.A.C.C. 23 WACC = KeWe. + Kd. Wd Όπου, Ke = κόστος Ιδίων Κεφαλαίων We = ποσοστό ιδίων κεφαλαίων στα συνολικά Kd = κόστος δανείων (επιτόκιο δανεισμού) Wd = ποσοστό ξένων κεφαλαίων στα συνολικά D Ke = D = μέρισμα ανά μετοχή, P P 0 = τρέχουσα τιμή μετοχής 0 D = Π ρ ώτ ο & Π ρ όσ θ ε τ ο Μ έρ ι σ µ α Α ρ ι θ µ ός Μ ε τ ο χ ών We = Ίδ ι α Κ ε φ άλ α ι α Ίδ ι α + Ξ έν α Wd = Ξ έν α Κ ε φ άλ α ι α Ίδ ι α + Ξ έν α 23 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

23 3.1.5 Προεξοφλητικό Επιτόκιο Πρόκειται για το ποσοστό απόδοσης που αντανακλά τον βαθμό κίνδύνου κάθε επενδυτικού προγράμματος. Όταν υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο κινδύνου της επιχείρησης και των τμημάτων της, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση προεξοφλητικού επιτοκίου αναπροσαρμοσμένου λόγω κινδύνου για να προσδιοριστεί η αποδοτικότητα τους. 24 Ο προσδιορισμός του επιτοκίου προεξόφλησης, δηλαδή της ελάχιστης αποδεκτής απόδοσης, εξαρτάται από το κόστος κεφαλαίου και από τον επιχειρηματικό κίνδυνο που ενέχει η επένδυση. Έτσι, το απαιτούμενο επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά το κόστος μιας ασφαλούς επένδυσης προσαυξημένο κατά έναν αποδεκτό συντελεστή ασφαλείας, ο οποίος επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων. Συχνά το απαιτούμενο επιτόκιο προεξόφλησης στηρίζεται σε υποκειμενική κρίση, με βάση την εμπειρία του επενδυτή. Έχουν όμως αναπτυχθεί και ποσοτικές μέθοδοι, οι οποίες βασίζονται στη θεωρία χαρτοφυλακίου, προσδιορίζοντας το κόστος κεφαλαίου από ομολογιακά δάνεια και ίδια (μετοχικά) κεφάλαια Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ Σημειώσεις Καθηγητών Καλιαμπάκου Δ. & Δαμίγου Δ., «Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σελ

24 3.2 Πρακτική Εφαρμογή Μοντέλων Μπουτάρης & Υιός Holdings AE Το 1879, ο Ιωάννης Μπουτάρης ιδρύει στη Νάουσα την εταιρία Μπουτάρη με την επωνυμία Ι. Μπουτάρης & Υιός ΑΕ. Η Μπουτάρη Οινοποιητική, επωνυμία με την οποία δραστηριοποιείται σήμερα μέσα στον ευρύτερο Όμιλο Μπουτάρη, αξιοποιεί αυτή την πολύτιμη κληρονομιά ως εφαλτήριο για μια επάξια και δυναμική ανάπτυξη μέσα στον ελληνικό και στον παγκόσμιο οινολογικό χάρτη. Σήμερα η Μπουτάρη Οινοποιητική, ενταγμένη οργανικά μέσα στον Όμιλο Μπουτάρη (εταιρία holding εισηγμένη στο ΧΑΑ Αθηνών) διοικείται από τον Κωνσταντίνο Μπουτάρη, Πρόεδρο της εταιρίας και του Ομίλου Μπουτάρη. Η ποιότητα, η δυναμική και οι προοπτικές της εταιρίας Μπουτάρη, ήταν το 1999 οι κύριοι παράγοντες που επέδρασαν στην απόφαση της συμμετοχής ομάδος θεσμικών επενδυτών, υπό τον συντονισμό της εταιρίας Venture Capital Global Finance, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με σκοπό την συνέχιση της δυναμικής της πορείας και ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχοι όπως, ο διεθνισμός, η υψηλή ποιότητα και η πρωτοπορία, επιτυγχάνονται με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και προοπτική και περιγράφουν επιγραμματικά, αλλά και ουσιαστικά, την αποστολή της εταιρίας Μπουτάρη μέσα στη νέα χιλιετία που ανοίγεται μπροστά της

25 3.2.2 Κτήμα Κ. Λαζαρίδη ΑΕ Το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, με τον διακριτικό τίτλο Chateau Julia, ιδρύθηκε το 1992 στην Αδριανή Δράμας. Αποτελεί εξέλιξη μιας μικρής οικογενειακής οινοποιίας που ξεκίνησε να παράγει μικρές ποσότητες στις αρχές της δεκαετίας του '80. Το προσωπικό του Κτήματος αποτελείται από 100 περίπου μόνιμους και, ανάλογα με τις αναγκαίες εργασίες, από εποχιακά απασχολούμενους. Το μόνιμο προσωπικό συνιστά μια ομάδα καταρτισμένων επιστημόνων και εμπειροτεχνών με έντονες ανησυχίες για την αναζήτηση του απόλυτου σε όλους τους τομείς. Στον τομέα της παραγωγής υπάρχουν συνεργασίες με παγκοσμίου φήμης συμβούλους στους τομείς της αμπελοκαλλιέργειας, της οινολογίας, της απόσταξης και της οξοποιίας οι οποίοι επισκέπτονται το Κτήμα και λειτουργούν επικουρικά. Παράλληλα με την επιτυχία στην Ελληνική αγορά η εταιρία έδωσε έμφαση από την αρχή στις εξαγωγές ώστε τα κρασιά της να βρεθούν στον δύσκολο διεθνή στίβο. Με πρώτη την αγορά της Γερμανίας, τα προϊόντα μας εξάγονται ακόμη σε Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Τσεχία, Ισπανία, Ρουμανία και Κύπρο όπως επίσης στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται από επιλεγμένα καταστήματα κάβες και χώρους υψηλής εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ) και από επιλεγμένες αλυσίδες

26 3.2.3 CAMP Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της εργασίας έγιναν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE BETA , , ,18 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ BETA , , ,54 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE CAMP , , ,65 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ CAMP , , ,76 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE Rf 0,023 0,025 0,028 Rm 0,29 0,23 0,31 Beta 1,71 0,12 2,18 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ Rf 0,023 0,025 0,028 Rm 0,29 0,23 0,31 Beta 5,09 1,89 2,54 26

27 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ CAMP ,00% 141,00% CAMP ,00% 41,00% CAMP ,00% 76,00% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 39,67% 86,00% Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Για την εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE το ποσοστό κινδύνου παρουσιάζει σημαντική αυξομείωση, καθώς μεγιστοποιείται το 2009 και ελαχιστοποιείται το Άρα το 2009 η μετοχή της εταιρίας έχει υψηλότερο εύρος διακύμανσης και υψηλότερο κίνδυνο. Για την εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ το ποσοστό κινδύνου εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό το 2007, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό το 2008, ενώ το 2009 παρουσιάζει μικρή αύξηση. Άρα το 2007 η μετοχή της εταιρίας έχει υψηλότερο εύρος διακύμανσης και υψηλότερο κίνδυνο. Ο δείκτης CAMP της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE μεγιστοποιείται το 2009 και ελαχιστοποιείται το Ο δείκτης CAMP της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ μεγιστοποιείται το 2007 και ελαχιστοποιείται το Η απαιτούμενη απόδοση της μετοχής της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με την μετοχή της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE κατά μέσο όρο. 27

28 3.2.4 DVM Το μοντέλο υπολογίζεται τόσο με δεδομένο ότι το μέρισμα παραμένει σταθερό (χωρίς g), όσο και με δεδομένο ότι υπάρχει μέση σταθερή αύξηση του μερίσματος 4% (με g). Οι υπολογισμοί έγιναν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και οι τελικοί πίνακες παρουσιάζονται στη συνέχεια: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (d) 0,002 0,001 0,001 0,001 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (P 0) 1,41 0,93 0,72 1,02 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (d) 0,014 0,001 0,001 0,005 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (P 0) 2,70 1,32 1,22 1,75 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ DVM χωρίς g 0,17% 0,11% 0,14% 0,14% DVM με g 4% 4,17% 4,11% 4,14% 4,14% ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ DVM χωρίς g 0,53% 0,05% 0,07% 0,21% DVM με g 4% 4,55% 4,05% 4,07% 4,22% 28

29 Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Το μοντέλο αποτίμησης βάσει μερισμάτων κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και στις δύο εταιρίες. Οι εταιρίες διανέμουν χαμηλό ποσοστό των κερδών τους ως μέρισμα κυρίως γιατί η μελλοντική αύξηση των κερδών τους δεν είναι αξιόπιστη. Το 2007 η μερισματική απόδοση είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τα επόμενα έτη. Εάν υποθέσουμε ότι οι εταιρίες εφαρμόζουν σταθερή μερισματική πολιτική, αυτό μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή των οικονομικών συνθηκών. Η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ φαίνεται να έχει καλύτερη μερισματική απόδοση, σε σχέση με την Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE. 29

30 3.2.5 EYM Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της εργασίας έγιναν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ EBIT , , , ,00 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 1,41 0,93 0,72 1,02 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ , , , ,00 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ EBIT , , , ,33 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 2,70 1,32 1,22 1,75 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ , , , ,00 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΕΥΜ ,93% ,70% ,46% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 6,36% ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΕΥΜ ,69% ,72% ,85% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 7,42% 30

31 Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η κερδοφορία της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της τριετίας, καθώς αυξάνεται ραγδαία το 2008 και μειώνεται ξανά κατακόρυφα το Η κερδοφορία της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία. Οι τιμές των μετοχών και των δύο εταιριών μειώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της τριετίας. Η κερδοφορία της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE προς την χρηματιστηριακή της αξία δεν είναι σταθερή και διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 6,36%. Η κερδοφορία της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ προς την χρηματιστηριακή της αξία διαγράφει ανοδική πορεία και διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 7,42%. Με βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ εμφανίζει καλύτερη εικόνα, αναφορικά με την μελλοντική της κερδοφορία. 31

32 3.2.6 WACC Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της εργασίας έγιναν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (d) 0,002 0,001 0,001 0,001 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (P 0) 1,41 0,93 0,72 1,02 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Ke) 0,002 0,001 0,001 0,001 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (Kd) 3,00% 4,00% 5,00% 4,00% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΔΙΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ (We) 0,95 0,97 0,98 0,97 ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ (Wd) 0,05 0,03 0,02 0,03 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (d) 0,023 0,001 0,001 0,009 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (P 0) 2,70 1,32 1,22 1,75 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Ke) 0,009 0,001 0,001 0,003 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (Kd) 3,00% 4,00% 5,00% 4,00% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΔΙΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ (We) 0,71 0,80 0,74 0,75 ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ (Wd) 0,29 0,20 0,26 0,25 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE WACC ,31% ,22% ,26% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 0,26% ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ WACC ,47% ,88% ,38% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1,24% 32

33 Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE καλύπτουν το 97% των συνολικών της κεφαλαίων, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η εταιρία αυτοχρηματοδοτείται χωρίς να καταφεύγει σε εξωτερικό δανεισμό. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ, της οποίας τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν το 75% των συνολικών της και τα ξένα το 25%. Η κεφαλαιακή διάρθρωση των δύο εταιριών παρουσιάζει θετική εικόνα. Το μέσο κόστος κεφαλαίου της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS δεν εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις. Το μέσο κόστος κεφαλαίου της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με την άλλη εταιρία και αυτό οφείλεται στο υψηλότερο ποσοστό των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά. Ο μέσος όρος κόστος κεφαλαίου των δύο εταιριών κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. 33

34 3.2.7 Γενικά Συμπεράσματα Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μεθόδων υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ CAMP 49,00% 5,00% 65,00% 39,67% DVM χωρίς g 0,17% 0,11% 0,14% 0,14% DVM με g 4,17% 4,11% 4,14% 4,14% EYM 0,93% 17,70% 0,46% 6,36% WACC 0,31% 0,22% 0,26% 0,26% ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ CAMP 141,00% 41,00% 76,00% 86,00% DVM χωρίς g 0,53% 0,05% 0,07% 0,21% DVM με g 4,55% 4,05% 4,07% 4,22% EYM 3,69% 8,72% 9,85% 7,42% WACC 1,47% 0,88% 1,38% 1,24% Πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι η CAMP, γιατί είναι η μοναδική που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο, όταν μετράει αποδόσεις. Το μοντέλο ΕΥΜ είναι το λιγότερο αξιόπιστο. Το βασικό μειονέκτημα των τριών μοντέλων είναι ότι τα στοιχεία που παίρνουμε είναι στατικά. Αυτό αναιρείται εάν λάβουμε υπόψη μας τα ημερήσια κλεισίματα των μετοχών. Και τα τρία μοντέλα στηρίζονται σε αρκετές μη ρεαλιστικές υποθέσεις, προϋποθέτουν ποιοτικές γνώσεις για τον κλάδο και τις εξελίξεις στην εταιρία. Η βαρύτητα των μοντέλων είναι η εξής: CAMP, WACC, DVM, EYM. Από τις δύο υπό μελέτη εταιρίες περισσότερο θετική εικόνα παρουσιάζει η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ. 34

35 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η 4.1 Αγοραία Αξία Η δημιουργία μιας επιχείρησης υψηλής αξίας αφορά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με μακρόπνοα αποτελέσματα. Σίγουρα, η θεωρία είναι ευκολότερη από την πράξη. Αλλά για πολλούς διευθυντές, ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, αυτός πρέπει να είναι ο απώτερος σκοπός. 28 Η αξία μιας επιχείρησης επηρεάζεται άμεσα από την τρέχουσα τιμή της μετοχής της. Αγοραία αξία είναι η τρέχουσα αξία της επιχείρησης στην αγορά. Οι μέθοδοι μέτρησης της αγοραίας αξίας μιας επιχείρησης αναφέρονται παρακάτω: 29 Λογιστική (υποχρεώσεις, απαιτήσεις). Εκποίηση (πόση θα ήταν η αξία της επιχείρησης εάν πουλιόταν σήμερα). Χρηματιστηριακή (αριθμός μετοχών επί τρέχουσα τιμή μετοχής). Περισσότερο αξιόπιστη θεωρείται η μέτρηση της χρηματιστηριακής αξίας, ακολουθεί η τιμή εκποίησης και τέλος η μέτρηση της λογιστικής αξίας. Ο οικονομικός κίνδυνος δεν είναι εύκολα μετρήσιμος. Η σύγχρονη αντίληψη θέλει τον κίνδυνο να εκφράζεται με το μέγεθος της διακύμανσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, τις αποκλίσεις από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τον οποίο η εταιρία καλείται να αναλύσει και να λάβει αποφάσεις διαχείρισής του. Όπως γνωρίζουμε, η οικονομική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης ισούται με την παρούσα αξία των μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών, το δε ύψος της οικονομικής αξίας επηρεάζεται από τον οικονομικό κίνδυνο. Η έννοια του κινδύνου εισάγεται στο υπόδειγμα της οικονομικής αξίας είτε με την προσαρμογή στον κίνδυνο των αναμενόμενων μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών, είτε με προσαρμογή στον κίνδυνο του επιτοκίου προεξόφλησης των καθαρών ταμειακών ροών. Φυσικά όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του οικονομικού κινδύνου τόσο Σημειώσεις Καθηγητών Καλιαμπάκου Δ. & Δαμίγου Δ., «Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σελ

36 μεγαλύτερο είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο και άρα τόσο μικρότερη η οικονομική αξία. Η προσαρμοσμένη στον κίνδυνο οικονομική αξία εκφράζει την έννοια της αγοραίας αξίας. Η αγοραία αυτή αξία εμπεριέχει την έννοια του οικονομικού κινδύνου και εκφράζεται από το περιθώριο αντιστάθμισης κινδύνου. Συμπερασματικά, αθροίζουμε την παρούσα αξία καθαρών ταμειακών ροών και το περιθώριο αντιστάθμισης κινδύνου και έτσι καταλήγουμε στην αγοραία αξία. Αυτό το υπόδειγμα της αγοραίας αξίας όταν εφαρμόζεται στα στοιχεία του ενεργητικού αποκαλείται Market Value of Assets. Σε περίπτωση ύπαρξης αποτελεσματικής αγοράς δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάποιες κατηγορίες στοιχείων (όπως μετοχές) και η τρέχουσα αξία. Όταν το υπόδειγμα εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις του παθητικού ονομάζεται αγοραία αξία Υποχρεώσεων Market Value of Liabilities. Η διαφορά των ανωτέρω καθορίζει την αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων ή πλεονάσματος Market Value of Surplus. 30 Είναι αποδεκτό ότι σε μια αγορά που μπορεί να παρουσιάζει κατά καιρούς σοβαρές εκπλήξεις εταιρικών ειδήσεων, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη απόδοση, προκειμένου να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους στις μετοχές αυτής της αγοράς. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο αποκλίσεων μεταξύ των προβλέψεων και των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών, τόσο υψηλότερος καθίσταται ο κίνδυνος της αγοράς και η επιθυμητή απόδοση από τους συμμετέχοντες επενδυτές. Η αύξηση του κινδύνου έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά διαδοχικών μεταβολών σε διάφορες παραμέτρους αποτίμησης, επηρεάζοντας το τελικό αποτέλεσμα της δίκαιης αξίας μιας εισηγμένης εταιρίας. Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει συνοπτικά τις αλυσιδωτές μεταβολές που επέρχονται στη διαδικασία αποτίμησης, βάσει της προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών μιας επιχείρησης

37 Η εταιρική αποτίμηση αποτελεί μια διαδικασία με έντονα στοιχεία υποκειμενικής εκτίμησης. Η προσπάθεια εξαγωγής της δίκαιης αξίας μιας επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει χώρα μέσω απλών ως προς τη χρήση μοντέλων, μέσα στα οποία υιοθετείται ένας ελεγχόμενος αριθμός υποθέσεων. Με τον τρόπο αυτό δεν αποπροσανατολίζεται η κύρια αποστολή της αποτίμησης, που είναι η εκτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων, προκειμένου να εξαχθεί μια τελική αξία και όχι η εκτίμηση άλλων παραμέτρων. Είναι κατανοητό ότι στην χρήση των χρηματοοικονομικών μοντέλων ενσωματώνεται η υποκειμενική κρίση του εκάστοτε αναλυτή ή εκτιμητή. Τα εν λόγω μοντέλα παρέχουν τη δυνατότητα αποτίμησης της εταιρικής αξίας με μεγάλο βαθμό ελαστικότητας (μόχλευσης), δεδομένου ότι μικρές διαφοροποιήσεις στις εισαγόμενες παραμέτρους δύναται να οδηγήσουν σε διαμετρικά αντίθετα αποτελέσματα αποτίμησης ή στην οποιαδήποτε επιθυμητή τιμή στόχο

38 4.2 Εταιρική Διακυβέρνηση Η εταιρική διακυβέρνηση, περισσότερο ως πρακτική παρά ως έννοια, δεν είναι κάτι που εμφανίζει κοινά γνωρίσματα στην ανά την υφήλιο εφαρμογή της. Αποτελείται από πλέγμα κανόνων που αφενός ποικίλλει από χώρα σε χώρα, αφετέρου πολύ συχνά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής δομή της. Στα δεδομένα αυτά πρέπει να προστεθεί και το καινοφανές όχι μόνο της ύπαρξής της, αλλά του αυξημένου ρόλου που καλείται πλέον να διαδραματίσει. Αναφερόμενοι στον ορισμό της εταιρικής διακυβέρνησης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για το σύνολο των κανόνων με τους οποίους μια εταιρία διοικείται και ελέγχεται. Σε γενικές γραμμές, και εξετάζοντας τις επιμέρους πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης, αυτή άπτεται της δομής του διοικητικού συμβουλίου (επιτροπές, μη εκτελεστικά στελέχη, χωρισμός των ρόλων προέδρου - διευθύνοντος συμβούλου, εθνικά θεσμικά πλαίσια), των δικαιωμάτων ψήφου, της άμυνας σε εξαγορές, και των αποκαλύψεων (λογιστικά στοιχεία και αμοιβές στελεχών). Η κατηγοριοποίηση αυτή, με όλο τον κίνδυνο που ενέχει να θεωρηθεί αυθαίρετη, απαντάται με παραλλαγές στα περισσότερα διεθνή κείμενα που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση και συνήθως χρησιμοποιείται από επενδυτικούς και μη οργανισμούς, όταν επιθυμούν να χαρτογραφήσουν το εταιρικό περιβάλλον. 33 Ειδικότερα, ο όρος εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε πολιτικές, σε διαδικασίες, σε συστήματα και σε δομές με τη βοήθεια των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας επιβλέπει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της εταιρείας προς όφελος των μετόχων της. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι το μέσο εκείνο που ορίζει και καθιστά αποτελεσματική τη σχέση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντών της εταιρείας και των μετόχων, των οποίων τα συμφέροντα οι πρώτοι υπηρετούν. Έτσι, η εταιρική διακυβέρνηση αφορά ζητήματα όπως:

39 Το μέγεθος, η δομή και τα μέλη του Δ.Σ. και των επιτροπών του Ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονται και διορίζονται τα διευθύνοντα στελέχη και τα μέλη των επιτροπών Τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των διευθυνόντων στελεχών και της διοίκησης Τα δικαιώματα και οι ευθύνες των μετόχων Οι πολιτικές και οι διαδικασίες αναφοράς στοιχείων που άπτονται των λογιστικών θεμάτων, του ελεγκτικού μηχανισμού και των χρηματοοικονομικών δεδομένων Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αφορούν την αμοιβή των διευθυνόντων στελεχών. Η σωστή και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση λειτουργεί ως ένα σύστημα ελέγχου και διατήρησης των ισορροπιών και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων, χωρίς να περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το ρόλο της Διοίκησης. Τελικά, ο απώτερος σκοπός της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής δύναμης της εταιρείας, προς όφελος των μετόχων της. Ένας μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών μελετών απέδειξε ότι υπάρχει ένας σημαντικός συσχετισμός ανάμεσα στην εταιρική διακυβέρνηση και στην απόδοση μιας εταιρείας. Ειδικότερα δε, αποδείχθηκε ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τις σωστές μεθόδους εταιρικής διακυβέρνησης, αποφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα για τους μετόχους, είναι περισσότερο κερδοφόρες και λιγότερο ευάλωτες στη χρηματοοικονομική αστάθεια των καιρών, ενώ οι πιθανότητες εξαπάτησης ή άλλων αδικημάτων που διαπράττονται στα πλαίσια μιας εταιρείας, είναι πολύ περιορισμένες. Η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης μιας εταιρείας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να εκφράσουν οι θεσμικοί επενδυτές και οι υπόλοιποι κύριοι μέτοχοι τις απόψεις τους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. και, συνεπώς, να προασπίσουν και να προωθήσουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους. Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης είναι: Ανεξαρτησία και Αυτονομία: Ο ακρογωνιαίος λίθος για τη σωστή εταιρική διακυβέρνηση είναι η ύπαρξη ενός διοικητικού συμβουλίου, το οποίο δεν είναι 39

40 απλώς ανεξάρτητο, αλλά έχει τόσο τη θέληση όσο και την ικανότητα να ενεργεί ανεξάρτητα από τη Διοίκηση της εταιρείας. Αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του, θα πρέπει να μη συνδέεται με τη Διοίκηση σε προσωπικό, οικονομικό, επιχειρηματικό ή εργασιακό επίπεδο. Στην πράξη, ο πιο σίγουρος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι το Δ.Σ. μιας εταιρείας λειτουργεί πραγματικά ως ανεξάρτητο όργανο, είναι να διοριστούν τα μέλη του από τους μετόχους της εταιρείας και όχι από τη Διοίκησή της. Με απλά λόγια, τα μέλη του Δ.Σ. που διορίζονται και επιλέγονται από τους μετόχους, είναι τα μόνα πρόσωπα που έχουν ένα πραγματικό οικονομικό κίνητρο για να υπηρετούν τα συμφέροντα των μετόχων με τον καλύτερο τρόπο και όχι τα συμφέροντα της Διοίκησης. Έτσι, θα πρέπει να αναζητηθούν οπωσδήποτε τα μέτρα εκείνα που θα διευρύνουν το δικαίωμα πρόσβασης και την επιρροή των μετόχων στη διαδικασία διορισμού των μελών του Δ.Σ. Επιμέλεια και Προορατικότητα: Τα συμφέροντα των μετόχων εξυπηρετούνται καλύτερα από μέλη του Δ.Σ. που όχι μόνο παρακολουθούν επιμελώς τους χειρισμούς της Διοίκησης με τη δέουσα αντικειμενικότητα και τον δέοντα σκεπτικισμό, αλλά και καθοδηγούν και επιβλέπουν με προορατικότητα τις δραστηριότητες της εταιρείας, αποβλέποντας στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας σταθερής και διαχρονικής αξίας. Τα μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης που σχεδιάστηκαν για την επίτευξη αυτών των στόχων, όπως, για παράδειγμα, ο περιορισμός του αριθμού εταιρικών συμβουλίων και επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ., η υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων για να ενισχυθεί η λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου και ο προγραμματισμός διαδοχής των βασικών διευθυνόντων στελεχών και μελών του Δ.Σ., αποσκοπούν όλα στο όφελος των μετόχων. Διαφάνεια και Ανάληψη Ευθυνών: Τα διευθύνοντα στελέχη μπορούν να εκπροσωπήσουν καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων, όταν οι εργασίες του Δ.Σ. διέπονται από διαφάνεια και όταν οι μέτοχοι μπορούν να αποδώσουν ευθύνες στα μέλη του, σε περίπτωση που αυτά δεν φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αναζητηθούν εκείνα τα μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης που επιβάλλουν στο Δ.Σ. να δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στις αποφάσεις 40

41 διορισμού των μελών του Δ.Σ., στον καθορισμό του ύψους της αμοιβής των διευθυνόντων στελεχών και σε άλλα ζητήματα που επηρεάζουν τα συμφέροντα των μετόχων. Η ανάληψη ευθυνών από τα διευθύνοντα στελέχη, η διάρκεια της θητείας των διευθυνόντων στελεχών και των μελών των επιτροπών, η εκλογή όλων των μελών του Δ.Σ. σε ετήσια βάση και τα υπόλοιπα μέτρα, έχουν όλα σχεδιαστεί με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα μέλη του Δ.Σ. λογοδοτούν στους μετόχους

42 4.3 Αποτελεσματική Αγορά Ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο εκτενών συζητήσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και χρηματοοικονομικών στελεχών είναι η θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς. Αυτή η θεωρία αναφέρει ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αποτελεσματική είναι μια αγορά, όπου υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί λογικών παραγόντων μεγιστοποίησης του κέρδους, οι οποίοι ανταγωνίζονται ενεργώς μεταξύ τους και προσπαθούν να προβλέψουν τις μελλοντικές αγοραίες αξίες μεμονωμένων χρεογράφων. Είναι μια αγορά, όπου οι τρέχουσες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους. Σε μια αποτελεσματική αγορά, ο ανταγωνισμός δημιουργεί μια κατάσταση, όπου οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πληροφορίες, οι οποίες πηγάζουν τόσο από γεγονότα που ήδη έχουν λάβει χώρα, όσο και από γεγονότα που αναμένεται να λάβουν χώρα. Με άλλα λόγια, σε μια αποτελεσματική αγορά, η πραγματική τιμή ενός χρεογράφου θα αποτελεί οποιαδήποτε στιγμή μια καλή εκτίμηση της εσωτερικής του αξία. Οι επιπτώσεις της θεωρίας της αποτελεσματικής αγοράς είναι πραγματικά βαθιές. Τα περισσότερα άτομα που αγοράζουν και πωλούν χρεόγραφα, το κάνουν θεωρώντας, ότι τα χρεόγραφα που αγοράζουν έχουν μεγαλύτερη αξία από αυτή που πληρώνουν, ενώ τα χρεόγραφα που πωλούν έχουν μικρότερη αξία από την αξία πώλησης. Αλλά εάν οι αγορές είναι αποτελεσματικές και οι τρέχουσες τιμές αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις πληροφορίες, τότε η αγοραπωλησία χρεογράφων σε μια προσπάθεια υπέρβασης της απόδοσης της αγοράς θα είναι μάλλον θέμα τύχης παρά ικανότητας. 35 Οι βαθμοί της αποτελεσματικής αγοράς είναι: 36 Ασθενής: Στηρίζεται στην τυχαία εξέλιξη τιμών. Τα νέα δεδομένα είναι απρόβλεπτα και έρχονται σε μη τακτά χρονικά διαστήματα, άρα η διακύμανση των τιμών των μετοχών ακολουθεί τυχαία πορεία Σημειώσεις Καθηγητών Καλιαμπάκου Δ. & Δαμίγου Δ., «Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σελ

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 4: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ kosmid@econ.auth.gr ΣΗΜΕΙΩςΕΙς ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗςΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων:

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων: TΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ V. Βασικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων. ιδάσκων, Μακρυγιωργάκης Μάριος BSc, ΜΒΑ, MSc, PhD-c. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων: Οι επενδυτικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: θεμελιώδεις αρχές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Τμήμα : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση Εφαρμογές με Ράντες Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Απόσβεση - Σύνθετη παραγωγική διάρκεια παγίων - Κεφαλαιοποιημένο κόστος - Καθαρά παρούσα αξία - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως ορίζεται η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο έπιχειρήσεις έξετάζουν τήν άγορά μιάς νέας μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν.

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Πειραιώς Βασικοί Ορισμοί Διαχρονική Αξία Χρήματος Το χρήµα έχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία. 2 July 09

Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία. 2 July 09 Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία 2 July 09 Χρηματικές ροές Συνταξιοδοτικών Ταμείων Εισοδήματα από Επενδύσεις + Εισφορές Ενεργητικό Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο Υποχρεώσεις Παθητικό Λειτουργικά Συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: Διαδικασία άντλησης κεφαλαίου Καραμάνης Κωνσταντίνος Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενότητα 5: Αξιολόγηση Επενδύσεων (5/5). Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 06: Επενδύσεις Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης. Εξετάζετε δύο αµοιβαία αποκλειόµενες επενδύσεις, µε τις ακόλουθες Καθαρές Ταµειακές Ροές. Κάθε επένδυση διαρκεί τρία έτη. Α Β Τ 0 (.000) (2.000) Τ 629,326.79,245 Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 2: Επιλογή Έργων Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 3η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αριθμοδείκτες Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων Program info: http://elearning.xrh.unipi.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ =

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = Χρήσιμοι συντελεστές Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου *(1 ) ΣΑΚ = (1 ) 1 Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = ( 1 ) 1 Κόστος εξοπλισμού Στο κόστος αυτό του εξοπλισμού περιλαμβάνεται (α) το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δράκος 4-5 4.) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 7 η Διάλεξη: Αξιολόγηση επενδύσεων Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η επένδυση είναι η βάση δημιουργίας μιας επιχείρησης καθώς και το κυριότερο συντελεστή ανάπτυξης, τόσο της επιχείρησης, όσο και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Η επένδυση δεσμεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ευκαιρία είναι η επένδυσή σας να ακολουθεί ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι μια ευκαιριακή νοοτροπία. Γιατί καθετί ευκαιριακό δεν σας εγγυάται το μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr - 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΩΡΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα