ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙNH (Α.Μ.:6765) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Σέρρες, Νοέμβριος 2010

2 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Η παρούσα διπλωματική μελέτη ασχολείται με τον προϋπολογισμό και την αξιολόγηση των επενδύσεων, καθώς και με τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου. Αναπτύσσει τα σχετικά θεωρητικά μοντέλα και παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται ένα επενδυτικό σχέδιο της αρτοβιομηχανίας SELECT για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, το οποίο περιλαμβάνει πέντε εναλλακτικά σενάρια. Αρχικά γίνεται θεωρητική προσέγγιση όλων των μεθόδων προϋπολογισμού και αξιολόγησης επενδύσεων (Περίοδος Επανείσπραξης της Αρχικής Επένδυσης, Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης, Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης, Δείκτης Αποδοτικότητας) και ακολούθως εφαρμόζονται οι μέθοδοι στο πρόγραμμα της SELECT, έτσι ώστε να βρεθεί το πιο συμφέρον σενάριο του επενδυτικού σχεδίου. Στην δεύτερη ενότητα εφαρμόζονται όλα τα μοντέλα υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου (Capital Asset Pricing Model, Dividend Valuation Model, Earnings Yield Model, Weight Average Cost of Capital) για τις εταιρίες Μπουτάρης & Υιός Holdinds AE και Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη AE. Εφόσον συγκριθούν τα αποτελέσματα των δύο εταιριών, παρουσιάζονται οι αδυναμίες των μοντέλων και αναλύεται το προεξοφλητικό επιτόκιο ως παράγοντας λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών και τους βασικούς αριθμοδείκτες των δύο εταιριών, καθώς επίσης προσεγγίζει εννοιολογικά την αγοραία αξία, την εταιρική διακυβέρνηση, την αποτελεσματική αγορά και την πιστοληπτική ικανότητα. Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση στο Χρηματιστήριο και την οικονομική δραστηριότητα. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το Επιχειρηματικό Σχέδιο Βήματα Πραγματοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η 2.1 Μέθοδοι Προϋπολογισμού Επενδύσεων Χωρίς Κίνδυνο Περίοδος Επανείσπραξης της Αρχικής Επένδυσης (PP) Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης (ARR) Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης (IRR) Δείκτης Αποδοτικότητας (PI) Το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας Select ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η 3.1 Μέθοδοι Προϋπολογισμού Επενδύσεων Με Κίνδυνο Capital Asset Pricing Model (CAMP) Dividend Valuation Model (DVM) Earnings Yield Model (EYM) Weight Average Cost of Capital (WACC) Προεξοφλητικό Επιτόκιο Πρακτική Εφαρμογή Μοντέλων Μπουτάρης & Υιός Holdinds AE Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη AE CAMP DVM EYM WACC Γενικά Συμπεράσματα ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η 4.1 Αγοραία Αξία Εταιρική Διακυβέρνηση Αποτελεσματική Αγορά Πιστοληπτική Ικανότητα

4 4.5 Μπουτάρης & Υιός Holdinds AE Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη AE ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η 5.1 Χρηματιστήριο και Οικονομική Δραστηριότητα...48 Βιβλιογραφία...49 Παράρτημα

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το Επενδυτικό Σχέδιο Επένδυση αποτελεί οποιοσδήποτε φορέας, στον οποίο διατίθενται κεφάλαια, με την προσδοκία απόδοσης θετικού εισοδήματος και τη διατήρηση ή αύξηση της αξία τους. 1 Το βασικό χαρακτηριστικό μιας επενδυτικής δραστηριότητας είναι ότι οι διαθέσιμοι πόροι του επενδυτή χρησιμοποιούνται όχι στην άμεση κατανάλωση, αλλά σε κάποια οικονομική δραστηριότητα που αναμένει ότι θα του αποφέρει οικονομικά οφέλη. Ο προϋπολογισμός των επενδύσεων αποτελεί τμήμα της λήψης επενδυτικών αποφάσεων και καθορίζει αν πρέπει ή όχι να πραγματοποιηθεί μια επένδυση. Ο προϋπολογισμός επενδύσεων ασχολείται βασικά με την αιτιολόγηση των κεφαλαιουχικών δαπανών. Οι τρέχουσες δαπάνες είναι βραχυπρόθεσμες και αποσβένονται πλήρως τον ίδιο χρόνο που εμφανίζονται τα έξοδα. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι μακροπρόθεσμες και αποσβένονται σε μια περίοδο ετών που καθορίζεται από τον κώδικα εισοδήματος. 2 Τα διευθυντικά στελέχη, πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα, πρέπει να προσδιορίσουν δύο σημαντικές τιμές: 3 Την αρχική επένδυση: είναι το πραγματικό κόστος του επενδυτικού προγράμματος, αφού γίνει αναπροσαρμογή τόσο για την πώληση του όποιου υπάρχοντος εξοπλισμού που αντικαθίσταται όσο και για τους φόρους. Την επαυξητική ταμειακή ροή: είναι τα πρόσθετα οφέλη που θα αποφέρει ένα επενδυτικό πρόγραμμα στις υπάρχουσες ταμειακές ροές. 1.2 Βήματα Πραγματοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου Τα βήματα που ακολουθούνται για την πραγματοποίηση των επενδυτικών σχεδίων είναι τα ακόλουθα: Σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας: αποτελεί καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου και σπανίως προκύπτει από ένα τυχαίο γεγονός. Συνήθως πρόκειται 1 Gitman L. Joehnk M. «Επενδύσεις Ι», σελ. 3 2 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

6 για ανίχνευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, έστω και μέσα από μια εμπειρική προσέγγιση. Μελέτη εναλλακτικών λύσεων: θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης της αρχικής επιλογής. Μελέτη προεπένδυσης: πρόκειται για μια προκαταρτική μελέτη που προσδιορίζει τους βασικούς στόχους του επενδυτικού σχεδίου, το πιθανό προβλεπόμενο κόστος και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα για την προώθηση της συγκεκριμένης επιχειρηματικής ιδέας. Μελέτη αξιολόγηση επένδυσης: η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αποτελείται από μια συνολική αποτίμηση και σύγκριση των ροών κόστους και ωφελειών που απορρέουν από την πραγματοποίηση της επένδυσης. Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου: αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες, που έχουν προβλεφθεί στην αξιολόγηση της επένδυσης. Σε περίπτωση που έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι, η υλοποίηση της μελέτης θα πρέπει να οδηγεί σε επιτυχή έκβαση και εκπλήρωση των σκοπών. 4 4 Καρβούνης Β. «Οικονομοτεχνικές Μελέτες Μεθοδολογία, Τεχνικές, Θεωρία», σελ

7 2. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η 2.1 Μέθοδοι Προϋπολογισμού Επενδύσεων Χωρίς Κίνδυνο Περίοδος Επανείσπραξης της Αρχικής Επένδυσης (PP) P. P.( Έτ η ) = Α ρ χ ι κ ήε π έν δ υ σ η Ε τ ήσ ι α Ε ι σ ρ ο ήμ ε τ ρ η τ ών Πρόκειται για την χρονική περίοδο που απαιτείται για να ανακτηθεί η αρχική επένδυση του προγράμματος. Η μέθοδος αυτή θεωρείται το «νεκρό σημείο» της επένδυσης. Όταν συγκρίνουμε δύο ή περισσότερα προγράμματα επιλέγουμε εκείνα που έχουν τις μικρότερες περιόδους επανείσπραξης. Για τον υπολογισμό της περιόδου επανείσπραξης πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ταμειακή εισροή (καθαρά έσοδα + απόσβεση) και όχι τα καθαρά έσοδα. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: Είναι εύχρηστη και εύκολα κατανοητή και για αυτό είναι ελκυστική για τους υπεύθυνους λήψης επενδυτικών αποφάσεων, οι οποίοι προτιμούν γρήγορες απαντήσεις για την αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων. Είναι συντηρητική και μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν μια επιχείρηση έχει σοβαρή ταμειακή στενότητα και έλλειψη πιστοληπτικής ικανότητας για δανεισμό. 5 Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο και την ρευστότητα της επένδυσης. Όσο βραχύτερη είναι η περίοδος επανείσπραξης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα της επιχείρησης και τόσο μικρότερος ο κίνδυνος απώλειας και ζημιών. 6 Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: Δεν λαμβάνει υπόψη την αξία του χρήματος στην διάρκεια του χρόνου. 5 Κιόχος Π. Παπανικολάου Γ. «Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων», σελ Τσακλάγκανος Α., «Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων», σελ. 63 7

8 Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο αποδοτικότητας, εφόσον αγνοούνται οι ταμειακές εισροές μετά την περίοδο επανείσπραξης. Αποτελεί μια πρόχειρη και ημιτελή μέτρηση του κινδύνου από την επένδυση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις της εισροής μετρητών. Πολλές καλές επενδύσεις απαιτούν την προσέλευση αρκετών ετών για να αποδώσουν. Η έλλειψη μετρητών μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι το χρήμα ενέχει υψηλό ευκαιριακό κόστος. Αν το κόστος κεφαλαίου είναι υψηλό, τότε το επιτόκιο προεξόφλησης θα είναι υψηλό. Προεξοφλώντας τις μελλοντικές καθαρές εισροές από μία ή περισσότερες επενδύσεις με υψηλό επιτόκιο, αποκτούμε μια καλύτερη εικόνα της πραγματικής τους αξίας, αποφεύγοντας τις αδυναμίες της μεθόδου. 7 Γενικά, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις, οι οποίες έχουν ομοιόμορφες καθαρές εισπράξεις κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους και δεν έχουν υπολειμματική αξία. 7 Πειρουνάκης Ν., «Χρηματοοικονομική Διαχείριση», σελ

9 2.1.2 Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης (ARR) A. R. R. = Μ Μ έσ ο Κ α θ α ρ όκ έρ δ ο ς έσ η Α ξ ία Ε π έν δ υ σ η ς ( Κ όσ τ ο ς ) Για να βρεθεί η μέση αποδοτικότητα πρέπει να εφαρμοστεί μια απλή λογιστική τεχνική που προσδιορίζει την αποδοτικότητα ενός προγράμματος. Αποτελεί την αρχαιότερη τεχνική που χρησιμοποιείται στον επιχειρηματικό κόσμο. Η βασική ιδέα είναι να συγκριθούν τα καθαρά έσοδα με το αρχικό κόστος του προγράμματος, δηλαδή να προστεθούν όλα τα μελλοντικά καθαρά έσοδα και να διαιρεθεί το άθροισμα με το μέσο ύψος της επένδυσης. 8 Η μέση απόδοση της επιχείρησης συγκρίνεται με την ελάχιστη αποδεκτή απόδοση που έχει καθορίσει η επιχείρηση για τη συγκεκριμένη επένδυση. Εάν η μέση απόδοση είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη αποδεκτή απόδοση, η επένδυση γίνεται αποδεκτή. Αντίθετα εάν η μέση απόδοση είναι μικρότερη, η επένδυση απορρίπτεται. 9 Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι λαμβάνει υπόψη της όλα τα αναμενόμενα επιπρόσθετα κέρδη της επένδυσης για ολόκληρη την ωφέλιμη ζωή της και όχι μέχρι την ημερομηνία επανείσπραξης των επενδυμένων κεφαλαίων. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: Χρησιμοποιείται για εξωτερική αξιολόγηση (πληροφορίες ατόμων εκτός της επιχείρησης). Δίνει θετικά αποτελέσματα μόνο όταν οι ετήσιες εισπράξεις είναι σταθερές. Δεν μετατρέπονται οι μελλοντικές αξίες σε τρέχουσες σημερινές αξίες. Υποθέτει σταθερή απόσβεση για όλα τα έτη ζωής και όλες τις μορφές επένδυσης. Ο παρονομαστής του κλάσματος δέχεται κριτική. 8 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ Κιόχος Π. Παπανικολάου Γ. «Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων», σελ

10 2.1.3 Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) Πρόκειται για την κυρίαρχη μέθοδο. Είναι η πιο αξιόπιστη και ρεαλιστική. Συγκρίνει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών ενός προγράμματος με το αρχικό του κόστος. Αν η επιχείρηση πραγματοποιεί ένα επενδυτικό έργο που συνεπάγεται μια Κ.Π.Α. ίση με μηδέν, τότε η οικονομική ωφέλεια των μετόχων δεν θα μεταβληθεί. Στην περίπτωση όμως που η επιχείρηση πραγματοποιήσει ένα έργο με θετική Κ.Π.Α., η οικονομική θέση των μετόχων θα βελτιωθεί. 10 Το καίριο σημείο της μεθόδου είναι η επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου. Ανάμεσα σε δύο προγράμματα αυτό που έχει υψηλότερο κίνδυνο πρέπει να προεξοφληθεί με μεγαλύτερο επιτόκιο. Τα προεξοφλητικά επιτόκια αυξάνονται όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων γίνεται πιο ακριβή. 11 Τα πλεονεκτήματα μεθόδου είναι τα εξής: Μετατρέπει τα χρήματα του μέλλοντος σε σημερινές αξίες (λαμβάνεται υπόψη η αξία του χρήματος στη μεταβλητή του χρόνου). Αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο για οποιοδήποτε ποσό επένδυσης (αξιόπιστα συμπεράσματα). Τα μειονέκτημα της μεθόδου είναι τα εξής: Τα αναμενόμενα έσοδα είναι θέμα υποκειμενισμού. Το ποσοστό του κόστους κεφαλαίου είναι υποθετικό. Δεν υπολογίζει τον πληθωρισμό και τον τιμάριθμο. Τα στάδια εφαρμογής μεθόδου είναι τα ακόλουθα: 1) Καθορισμός ποσού επένδυσης. 2) Καθορισμός κόστος κεφαλαίου (επιτοκίου). 3) Καθορισμός ετήσιων αναμενόμενων ετήσιων εισπράξεων (εμπεριέχουν το στοιχείο της πρόβλεψης). 4) Καθορισμός παρούσας αξίας αναμενόμενων ετήσιων εισπράξεων. 10 Ευθύμογλου Π., Λαζαρίδης Ι., «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων», σελ Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

11 5) Υπολογισμός. 6) Λήψη απόφασης. Καθαρή Παρούσα Αξία = Παρούσα αξία αναμενόμενων ετήσιων εισπράξεων Αξία επένδυσης Κέρδη προ φόρων = Αναμενόμενα έσοδα (Έξοδα λειτουργίας + Αποσβέσεις) Καθαρή εισροή μετρητών= Αναμενόμενα έσοδα (Έξοδα λειτουργίας + Φόρος εισοδήματος) Παρούσα αξία εισροών = Καθαρή εισροή μετρητών Χ Συντελεστής αναγωγής 11

12 2.1.4 Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης (IRR) Α κ ρ ι β ές Ε π ι τ όκ ι ο = Κ α τ ώτ ε ρ ο Ε π ι τ όκ ι ο + ι α φ ο ρ άε π ι τ ο κ ίω ν Ζ η τ ο ύµ ε ν ο Ε π ι τ όκ ι ο Α ν ώτ ε ρ ο Ε π ι τ όκ ι ο Ο εσωτερικός ρυθμός απόδοσης μιας επένδυσης είναι το επιτόκιο εκείνο που εξισώνει την παρούσα αξία των αναμενόμενων καθαρών ταμειακών εισροών με το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης. 12 Πρόκειται για ένα επιτόκιο, στο οποίο η Καθαρή Παρούσα Αξία μηδενίζεται. Οι αναμενόμενες ετήσιες εισπράξεις είναι ίσες με το κόστος επένδυσης. Όταν ένα πρόγραμμα πέσει κάτω από κάποιο όριο απορρίπτεται και αυτό το ποσοστό ονομάζεται συντελεστής απόρριψης. Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τον συντελεστή απόρριψης με το κόστος χρηματοδότησης και το βαθμό κινδύνου. 13 Τα στάδια εφαρμογής μεθόδου είναι τα ακόλουθα: 1. Καθορισμός ποσού επένδυσης. 2. Καθορισμός κόστος κεφαλαίου (επιτοκίου). 3. Καθορισμός ετήσιων αναμενόμενων ετήσιων εισπράξεων (εμπεριέχουν το στοιχείο της πρόβλεψης). 4. Υπολογισμός του ποσοστού απόδοσης. 5. Σύγκριση του ποσοστού απόδοσης με το κόστος κεφαλαίου (αν το ποσοστό απόδοσης είναι μεγαλύτερο από το κόστος κεφαλαίου η επένδυση είναι συμφέρουσα και αποδεκτή, ενώ αν είναι μικρότερο η επένδυση απορρίπτεται). Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: 14 Αντιπροσωπεύει έναν σύνθετο συντελεστή απόδοσης της επένδυσης που δεν ενσωματώνει φανερά το κόστος χρηματοδότησης, στοιχείο ιδιαίτερα θετικό σε περιόδους που το κόστος κεφαλαίου αυξάνεται. Οι επιχειρηματίες είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την έννοια της απόδοσης, παρά με την παρούσα αξία. 12 Πειρουνάκης Ν., «Χρηματοοικονομική Διαχείριση», σελ Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ Κιόχος Π. Παπανικολάου Γ. «Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων», σελ

13 Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι τα εξής: 15 Συχνά δίνει ποσοστά απόδοσης που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν το ποσοστό δεν είναι λογικό για την επανεπένδυση των μελλοντικών ταμειακών ροών, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για την αποδοχή ή την απόρριψη ενός προγράμματος. Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερα προεξοφλητικά επιτόκια που εξισώσουν την παρούσα αξία με την αρχική επένδυση, τότε η μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες επενδυτικές αποφάσεις. 15 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

14 2.1.5 Δείκτης Αποδοτικότητας (PI) Χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να αξιολογήσουμε πολλές επενδύσεις, αμοιβαία αποκλειόμενες. Συγκρίνει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών με την αρχική επένδυση σε μια σχετική βάση. 16 Σημειώνεται ότι οι χρηματικές εκροές για τον σχηματισμό του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης και οι χρηματικές εισροές που προκύπτουν από την απελευθέρωση του και από την υπολειμματική αξία της επένδυσης περιλαμβάνονται στις καθαρές λειτουργικές χρηματορροές. Για να προσδιορίσουμε τον δείκτη αποδοτικότητας τοποθετούμε στον αριθμητή του κλάσματος την παρούσα αξία των καθαρών χρηματορροών της επένδυσης (μετά από φόρους), που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργικής ζωής του έργου και στον παρονομαστή την παρούσα αξία των καθαρών επενδυτικών χρηματορροών (μετά από φόρους) που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του έργου. 17 Δείκτης Αποδοτικότητας = Παρούσα αξία αναμενόμενων ετήσιων καθαρών εισπράξεων μετά φόρων / Παρούσα αξία εκροών επένδυσης Η επιχείρηση πρέπει να αποδεχτεί όλες τις επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες συνεπάγονται έναν δείκτη αποδοτικότητας μεγαλύτερο από τη μονάδα, διότι στην περίπτωση αυτή η αξία του έργου είναι μεγαλύτερη από το αρχικό κόστος της επένδυσης. 16 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ Ευθύμογλου Π., Λαζαρίδης Ι., «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων», σελ

15 2.2 Το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας Select Η αρτοβιομηχανία SELECT χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη γραμμή παραγωγής απευθύνεται στις ανάγκες των καταναλωτών με χαρακτηριστική ποιότητα που ξεπερνάει τις πιο αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι στόχοι της εταιρίας εστιάζονται στη διαρκή ανάπτυξη, στις νέες επενδύσεις και στη διατήρηση της οικογενειακής παράδοσης. Παράλληλα η εταιρία στοχεύει στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας την παράδοση και την καινοτομία και εφαρμόζοντας υπερσύγχρονους εξοπλισμούς με γνώση και συνέπεια για τον καταναλωτή. Η εταιρία προμηθεύει τις μεγαλύτερες αλυσίδες εστιατορίων στην Ελλάδα ενώ παράλληλα επιδιώκει την εντονότερη εμπορική παρουσία σε αγορές του εξωτερικού που ήδη δραστηριοποιείται, δηλαδή, Κύπρο, Ιταλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία και άνοιγμα σε νέες χώρες. 18 Στη συνέχεια θα εξετάσουμε πέντε διαφορετικά σενάρια για μια επένδυση που πρόκειται να κάνει η εταιρία. Η επένδυση αφορά την αγορά ενός σύγχρονου μηχανήματος συσκευασίας των προϊόντων. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα κυριότερα στοιχεία της επένδυσης: Αξία της επένδυσης ,00 Διάρκεια Ζωής 8,00 Έξοδα Λειτουργίας ,00 Υπολειμματική Αξία 0,00 Συντελεστής Φόρου 0,25 Κόστος Κεφαλαίου 0,08 Στο Παράρτημα της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι πίνακες με τους υπολογισμούς των μεθόδων αξιολόγησης. Α Β Γ Δ Ε PP 4,6 3,1 2,2 1,4 1,2 ARR 0,50 0,78 0,87 1,40 1,70 ΚΠΑ , , , , ,00 IRR 0,92 0,62 0,56 0,36 0,30 PI 0,77 1,13 1,24 1,94 2,

16 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επένδυσης Κριτήριο Επιλεγόμενη (με σειρά σημαντικότητας) επένδυση Καθαρή Παρούσα Αξία (Κ.Π.Α.) > 0 Ε Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης (I.R.R.) > Κόστους κεφαλαίου Α Δείκτης Αποδοτικότητα (P.I.) > 1 Ε Λογιστικό Ποσοστό Απόδοσης (A.R.R) Ε Περίοδος Επανείσπραξης της Αρχικής Επένδυσης Ε Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας δημιούργησε πέντε εναλλακτικά σενάρια, στα οποία διαφοροποιείται ο βαθμός αισιοδοξίας αναφορικά με την απόδοση της επένδυσης. Στα σενάρια μεταβάλλονται μόνο οι ετήσιες εισροές κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα δεδομένα παραμένουν σταθερά. Προκειμένου να βρεθεί ποιο από τα πέντε εναλλακτικά σενάρια συμφέρει περισσότερο την επιχείρηση εφαρμόστηκαν όλες οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα με σειρά αξιοπιστίας. Όπως παρατηρούμε, η Επένδυση Ε (αισιόδοξο σενάριο) υπερτερεί έναντι των υπολοίπων, σύμφωνα με τα κριτήρια όλων των μεθόδων. Εξαίρεση αποτελεί το Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης, σύμφωνα με το οποίο υπερτερεί η Επένδυση Α (απαισιόδοξο σενάριο). Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένη μέθοδος προϋποθέτει σταθερές εισροές. 16

17 3. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η 3.1 Μέθοδοι Προϋπολογισμού Επενδύσεων Με Κίνδυνο Capital Asset Pricing Model (CAMP) Ο συνολικός κίνδυνος μιας μετοχής, όπως είναι γνωστό, αποτελείται από δύο συστατικά στοιχεία. Το πρώτο ονομάζεται συστηματικός κίνδυνος και προκύπτει από την συσχέτιση που παρατηρείται στην τιμή της μετοχής σε σχέση με την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς ως σύνολο (π.χ. η πτώση του πληθωρισμού, όλων των άλλων μεταβλητών διατηρούμενων σταθερών, θα οδηγήσει σε αύξηση του Γενικού Δείκτη τιμών μετοχών της αγοράς με αντίστοιχη επίδραση στην τιμή της μεμονωμένης μετοχής). Το δεύτερο στοιχείο ονομάζεται μη συστηματικός κίνδυνος και έχει να κάνει με τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν μεμονωμένα την πορεία της επιχείρησης και κατ επέκταση της μετοχής (π.χ. αλλαγή διοίκησης, απεργία προσωπικού, μεταβολή συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο κ.α.). Ο συνολικός κίνδυνος υπολογίζεται στατιστικά από την διακύμανση των αποδόσεων μιας μετοχής, ο συστηματικός κίνδυνος από τον συντελεστή beta και τέλος η διακύμανση της διαφοράς μεταξύ πραγματικής και προσδοκώμενης απόδοσης της μετοχής μας δίνει το μη συστηματικό κίνδυνο αυτής. 19 O συνολικός κίνδυνος δίνεται από την πιο κάτω εξίσωση: Συνολικός Κίνδυνος = Συστηματικός Κίνδυνος + Μη Συστηματικός Κίνδυνος Το CAMP αποτελεί μια προσπάθεια για την απλοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού του κινδύνου. Ξεκινά διαιρώντας τον κίνδυνο σε δύο συνιστώσες, το συστηματικό και τον μη συστηματικό κίνδυνο. Το μοντέλο συσχετίζει τους προβλεπόμενους συστηματικούς κινδύνους με τις αναμενόμενες αποδόσεις ενός 19 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

18 προγράμματος. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην ανάλυση των χρεογράφων. Αρχικά μπορούμε να καθορίσουμε τον βαθμό κινδύνου αν βρούμε πόσο ευαίσθητες είναι οι αποδόσεις μιας μετοχής σε σχέση με τις αποδόσεις της αγοράς. Έτσι χρησιμοποιούμε ένα κοινό δείκτη που μετράει την ευαισθησία των κοινών μετοχών έναντι ενός κοινού δείκτη της αγοράς. Όταν οι αποδόσεις μιας μετοχής κινούνται ανοδικά ή πτωτικά, περισσότερο από ότι οι αποδόσεις της αγοράς, τότε η μετοχή έχει μεγαλύτερο κίνδυνο από την αγορά. Όταν οι αποδόσεις μιας μετοχής κινούνται ανοδικά ή πτωτικά, λιγότερο από ότι οι αποδόσεις της αγοράς, τότε η μετοχή έχει μικρότερο κίνδυνο από την αγορά. 20 Οι βασικές παραδοχές του CAMP είναι οι ακόλουθες: Οι επενδυτές επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του πλούτου τους μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο, με βάση την αναμενόμενη απόδοση και τη σταθερή απόκλιση του χαρτοφυλακίου τους. Οι επενδυτές μπορούν να δανειστούν ή να δανείσουν απεριόριστες ποσότητες χρήματος με ένα ελεύθερο κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι επενδυτές έχουν τις ίδιες προσδοκίες όσον αφορά αποδόσεις και διακυμάνσεις. Οι επενδυτές έχουν περιουσιακά στοιχεία που είναι ρευστοποιήσιμα. Οι επενδυτές δεν μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές της αγοράς. Οι επενδυτές έχουν δεδομένες ποσότητες περιουσιακών στοιχείων. Ο τύπος του μοντέλου CAMP είναι: Rs = Rf + bs (Rm Rf) Όπου, Rs = αναμενόμενη απόδοση μετοχής Rf = απόδοση χωρίς κίνδυνο, επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, μέσο τραπεζικό επιτόκιο Rm = απόδοση αγοράς, τιμές κλεισίματος Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου bs = βαθμός κινδύνου (beta) Η μονάδα μέτρησης ευαισθησίας μιας μετοχής ως προς την αγορά ονομάζεται Συντελεστής Εύρους Διακύμανσης (BETA) και διακρίνεται σε: ΒΕΤΑ Μετοχής: εκφράζει την ευαισθησία της μετοχής σε κάθε μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών. 20 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

19 ΒΕΤΑ Χαρτοφυλακίου: ορίζεται ως ο σταθμικός μέσος των συντελεστών των επιμέρους μετοχών. Ο συντελεστής ΒΕΤΑ αποτελεί μέτρο για τον καθορισμό του κινδύνου της αγοράς και εκφράζει την ευαισθησία της μετοχής σε κάθε μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών. Ο συντελεστής αυτός βρίσκεται συσχετίζοντας τις ιστορικές αποδόσεις μιας μετοχής με τις ιστορικές αποδόσεις της αγοράς.αν η αγορά δεν έχει διακυμάνσεις τότε οι μετοχές δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο αγοράς. Όσο μεγαλύτερο είναι το ΒΕΤΑ μιας μετοχής τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αγοράς για αυτήν την μετοχή. 21 Ο τύπος του συντελεστή ΒΕΤΑ είναι: beta n * xy x * 2 * x ( x) = 2 n y 21 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

20 3.1.2 Dividend Valuation Model (DVM) DVM = Σ ύν ο λ ο Μ ε ρ ι σ µ άτ ω ν Α ξ ία Ε π ι χ ε ίρ ι σ η ς = Μ έρ ι σ µ α / Μ ε τ ο χ ή Α ρ ι θ µ ός Μ ε τ ο χ ών Χ ρ η µ α τ ι σ τ η ρ ι α κ ήτ ι µ ήμ ε τ ο χ ής 31/12 Α ρ ι θ µ ός Μ ε τ ο χ ών Σε περίπτωση που υπάρχει και μέση σταθερή αύξηση του μερίσματος (g) ο τύπος διαμορφώνεται ως εξής: d(1 + g) DVM = + Τ ι µ ήμ έτ ο χ ής g Το Μοντέλο Αποτίμησης Βάσει Μερισμάτων (DVM) δείχνει κατά πόσο επηρεάζεται η χρηματιστηριακή τιμή μιας επιχείρησης από το μέρισμα που θα δώσει. Τα μερίσματα αντιπροσωπεύουν μια απόδοση που μπορεί να συγκριθεί με άλλες ευκαιρίες επένδυσης. 22 Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιεί την τρέχουσα τιμή της μετοχής και τα αναμενόμενα μερίσματα, των οποίων η διακύμανση μπορεί να οφείλεται τόσο σε συστηματικό, όσο και σε μη συστηματικό κίνδυνο. Οι βασικές υποθέσεις του DVM είναι: Τωρινά και μελλοντικά επενδυτικά σχέδια έχουν τον ίδιο βαθμό κινδύνου. Όλοι οι επενδυτές έχουν την ίδια πληροφόρηση για τις μετοχές που κατέχουν, ενώ αξιολογούν τις πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο. Η φορολογία αγνοείται. Δεν αλλοιώνεται η δανειακή σύνθεση της εταιρίας 22 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

21 3.1.3 Earnings Yield Model (ΕΥΜ) EYM = Κ Π Φ Τ Α ξ ία Ε τ α ι ρ ία ς = Κ Π Φ Τ Χ ρ η µ α τ ι σ τ η ρ ι α κ ήα ξ ία Μ ε τ ο χ ής * Α ρ ι θ µ ός Μ ε τ ο χ ών Όπου, ΚΠΦΤ = κέρδη προ φόρων και τόκων Η μέθοδος αυτή έχει ως βασική υπόθεση ότι όλα τα κέρδη μετά την αφαίρεση των φόρων και των τόκων διανέμονται ως μερίσματα από τις επιχειρήσεις. Βασική προϋπόθεση είναι μελλοντικά η εγγυημένη κερδοφορία. Η ΕΥΜ είναι η λιγότερο αξιόπιστη μέθοδος, συγκριτικά με τις υπόλοιπες, διότι απαιτείται πολύ καλή γνώση των δραστηριοτήτων και των εξελίξεων της εταιρίας που αναλύεται. 21

22 3.1.4 Weight Average Cost of Capital (WACC) Το κόστος κεφαλαίου έχει δύο διαστάσεις: Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων / Cost of Equity (Ke): Το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που προσδοκά ο μέτοχος / επενδυτής. Κόστος Ξένων Κεφαλαίων / Cost of Debt (Kd): Επιτόκιο δανεισμού. Για να υπολογίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (W.A.C.C.) καθορίζουμε το κόστος κάθε πηγής χρηματοδότησης και σταθμίζουμε το κόστος της ανάλογα με την αντίστοιχη σημασία που έχει το κάθε κεφάλαιο ως πηγή άντλησης κεφαλαίων. Κατά τον υπολογισμό του W.A.C.C. είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται χρηματιστηριακοί σταθμικοί συντελεστές, επειδή αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα τις συνθήκες της αγοράς. Οι σταθμικοί συντελεστές λογιστικής αξίας διατηρούν τον σταθμικό συντελεστή που αποδίδεται στις κοινές μετοχές σε χαμηλά επίπεδα, διαστρεβλώνοντας το W.A.C.C. 23 WACC = KeWe. + Kd. Wd Όπου, Ke = κόστος Ιδίων Κεφαλαίων We = ποσοστό ιδίων κεφαλαίων στα συνολικά Kd = κόστος δανείων (επιτόκιο δανεισμού) Wd = ποσοστό ξένων κεφαλαίων στα συνολικά D Ke = D = μέρισμα ανά μετοχή, P P 0 = τρέχουσα τιμή μετοχής 0 D = Π ρ ώτ ο & Π ρ όσ θ ε τ ο Μ έρ ι σ µ α Α ρ ι θ µ ός Μ ε τ ο χ ών We = Ίδ ι α Κ ε φ άλ α ι α Ίδ ι α + Ξ έν α Wd = Ξ έν α Κ ε φ άλ α ι α Ίδ ι α + Ξ έν α 23 Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ

23 3.1.5 Προεξοφλητικό Επιτόκιο Πρόκειται για το ποσοστό απόδοσης που αντανακλά τον βαθμό κίνδύνου κάθε επενδυτικού προγράμματος. Όταν υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο κινδύνου της επιχείρησης και των τμημάτων της, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση προεξοφλητικού επιτοκίου αναπροσαρμοσμένου λόγω κινδύνου για να προσδιοριστεί η αποδοτικότητα τους. 24 Ο προσδιορισμός του επιτοκίου προεξόφλησης, δηλαδή της ελάχιστης αποδεκτής απόδοσης, εξαρτάται από το κόστος κεφαλαίου και από τον επιχειρηματικό κίνδυνο που ενέχει η επένδυση. Έτσι, το απαιτούμενο επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά το κόστος μιας ασφαλούς επένδυσης προσαυξημένο κατά έναν αποδεκτό συντελεστή ασφαλείας, ο οποίος επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων. Συχνά το απαιτούμενο επιτόκιο προεξόφλησης στηρίζεται σε υποκειμενική κρίση, με βάση την εμπειρία του επενδυτή. Έχουν όμως αναπτυχθεί και ποσοτικές μέθοδοι, οι οποίες βασίζονται στη θεωρία χαρτοφυλακίου, προσδιορίζοντας το κόστος κεφαλαίου από ομολογιακά δάνεια και ίδια (μετοχικά) κεφάλαια Groppelli A. Nikbakht E. «Χρηματοοικονομική», σελ Σημειώσεις Καθηγητών Καλιαμπάκου Δ. & Δαμίγου Δ., «Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σελ

24 3.2 Πρακτική Εφαρμογή Μοντέλων Μπουτάρης & Υιός Holdings AE Το 1879, ο Ιωάννης Μπουτάρης ιδρύει στη Νάουσα την εταιρία Μπουτάρη με την επωνυμία Ι. Μπουτάρης & Υιός ΑΕ. Η Μπουτάρη Οινοποιητική, επωνυμία με την οποία δραστηριοποιείται σήμερα μέσα στον ευρύτερο Όμιλο Μπουτάρη, αξιοποιεί αυτή την πολύτιμη κληρονομιά ως εφαλτήριο για μια επάξια και δυναμική ανάπτυξη μέσα στον ελληνικό και στον παγκόσμιο οινολογικό χάρτη. Σήμερα η Μπουτάρη Οινοποιητική, ενταγμένη οργανικά μέσα στον Όμιλο Μπουτάρη (εταιρία holding εισηγμένη στο ΧΑΑ Αθηνών) διοικείται από τον Κωνσταντίνο Μπουτάρη, Πρόεδρο της εταιρίας και του Ομίλου Μπουτάρη. Η ποιότητα, η δυναμική και οι προοπτικές της εταιρίας Μπουτάρη, ήταν το 1999 οι κύριοι παράγοντες που επέδρασαν στην απόφαση της συμμετοχής ομάδος θεσμικών επενδυτών, υπό τον συντονισμό της εταιρίας Venture Capital Global Finance, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με σκοπό την συνέχιση της δυναμικής της πορείας και ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχοι όπως, ο διεθνισμός, η υψηλή ποιότητα και η πρωτοπορία, επιτυγχάνονται με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και προοπτική και περιγράφουν επιγραμματικά, αλλά και ουσιαστικά, την αποστολή της εταιρίας Μπουτάρη μέσα στη νέα χιλιετία που ανοίγεται μπροστά της

25 3.2.2 Κτήμα Κ. Λαζαρίδη ΑΕ Το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, με τον διακριτικό τίτλο Chateau Julia, ιδρύθηκε το 1992 στην Αδριανή Δράμας. Αποτελεί εξέλιξη μιας μικρής οικογενειακής οινοποιίας που ξεκίνησε να παράγει μικρές ποσότητες στις αρχές της δεκαετίας του '80. Το προσωπικό του Κτήματος αποτελείται από 100 περίπου μόνιμους και, ανάλογα με τις αναγκαίες εργασίες, από εποχιακά απασχολούμενους. Το μόνιμο προσωπικό συνιστά μια ομάδα καταρτισμένων επιστημόνων και εμπειροτεχνών με έντονες ανησυχίες για την αναζήτηση του απόλυτου σε όλους τους τομείς. Στον τομέα της παραγωγής υπάρχουν συνεργασίες με παγκοσμίου φήμης συμβούλους στους τομείς της αμπελοκαλλιέργειας, της οινολογίας, της απόσταξης και της οξοποιίας οι οποίοι επισκέπτονται το Κτήμα και λειτουργούν επικουρικά. Παράλληλα με την επιτυχία στην Ελληνική αγορά η εταιρία έδωσε έμφαση από την αρχή στις εξαγωγές ώστε τα κρασιά της να βρεθούν στον δύσκολο διεθνή στίβο. Με πρώτη την αγορά της Γερμανίας, τα προϊόντα μας εξάγονται ακόμη σε Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Τσεχία, Ισπανία, Ρουμανία και Κύπρο όπως επίσης στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται από επιλεγμένα καταστήματα κάβες και χώρους υψηλής εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ) και από επιλεγμένες αλυσίδες

26 3.2.3 CAMP Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της εργασίας έγιναν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE BETA , , ,18 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ BETA , , ,54 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE CAMP , , ,65 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ CAMP , , ,76 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE Rf 0,023 0,025 0,028 Rm 0,29 0,23 0,31 Beta 1,71 0,12 2,18 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ Rf 0,023 0,025 0,028 Rm 0,29 0,23 0,31 Beta 5,09 1,89 2,54 26

27 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ CAMP ,00% 141,00% CAMP ,00% 41,00% CAMP ,00% 76,00% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 39,67% 86,00% Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Για την εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE το ποσοστό κινδύνου παρουσιάζει σημαντική αυξομείωση, καθώς μεγιστοποιείται το 2009 και ελαχιστοποιείται το Άρα το 2009 η μετοχή της εταιρίας έχει υψηλότερο εύρος διακύμανσης και υψηλότερο κίνδυνο. Για την εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ το ποσοστό κινδύνου εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό το 2007, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό το 2008, ενώ το 2009 παρουσιάζει μικρή αύξηση. Άρα το 2007 η μετοχή της εταιρίας έχει υψηλότερο εύρος διακύμανσης και υψηλότερο κίνδυνο. Ο δείκτης CAMP της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE μεγιστοποιείται το 2009 και ελαχιστοποιείται το Ο δείκτης CAMP της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ μεγιστοποιείται το 2007 και ελαχιστοποιείται το Η απαιτούμενη απόδοση της μετοχής της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με την μετοχή της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE κατά μέσο όρο. 27

28 3.2.4 DVM Το μοντέλο υπολογίζεται τόσο με δεδομένο ότι το μέρισμα παραμένει σταθερό (χωρίς g), όσο και με δεδομένο ότι υπάρχει μέση σταθερή αύξηση του μερίσματος 4% (με g). Οι υπολογισμοί έγιναν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και οι τελικοί πίνακες παρουσιάζονται στη συνέχεια: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (d) 0,002 0,001 0,001 0,001 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (P 0) 1,41 0,93 0,72 1,02 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (d) 0,014 0,001 0,001 0,005 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (P 0) 2,70 1,32 1,22 1,75 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ DVM χωρίς g 0,17% 0,11% 0,14% 0,14% DVM με g 4% 4,17% 4,11% 4,14% 4,14% ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ DVM χωρίς g 0,53% 0,05% 0,07% 0,21% DVM με g 4% 4,55% 4,05% 4,07% 4,22% 28

29 Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Το μοντέλο αποτίμησης βάσει μερισμάτων κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και στις δύο εταιρίες. Οι εταιρίες διανέμουν χαμηλό ποσοστό των κερδών τους ως μέρισμα κυρίως γιατί η μελλοντική αύξηση των κερδών τους δεν είναι αξιόπιστη. Το 2007 η μερισματική απόδοση είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τα επόμενα έτη. Εάν υποθέσουμε ότι οι εταιρίες εφαρμόζουν σταθερή μερισματική πολιτική, αυτό μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή των οικονομικών συνθηκών. Η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ φαίνεται να έχει καλύτερη μερισματική απόδοση, σε σχέση με την Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE. 29

30 3.2.5 EYM Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της εργασίας έγιναν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ EBIT , , , ,00 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 1,41 0,93 0,72 1,02 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ , , , ,00 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ EBIT , , , ,33 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 2,70 1,32 1,22 1,75 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ , , , ,00 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΕΥΜ ,93% ,70% ,46% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 6,36% ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΕΥΜ ,69% ,72% ,85% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 7,42% 30

31 Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η κερδοφορία της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της τριετίας, καθώς αυξάνεται ραγδαία το 2008 και μειώνεται ξανά κατακόρυφα το Η κερδοφορία της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία. Οι τιμές των μετοχών και των δύο εταιριών μειώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της τριετίας. Η κερδοφορία της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE προς την χρηματιστηριακή της αξία δεν είναι σταθερή και διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 6,36%. Η κερδοφορία της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ προς την χρηματιστηριακή της αξία διαγράφει ανοδική πορεία και διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 7,42%. Με βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ εμφανίζει καλύτερη εικόνα, αναφορικά με την μελλοντική της κερδοφορία. 31

32 3.2.6 WACC Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της εργασίας έγιναν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (d) 0,002 0,001 0,001 0,001 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (P 0) 1,41 0,93 0,72 1,02 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Ke) 0,002 0,001 0,001 0,001 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (Kd) 3,00% 4,00% 5,00% 4,00% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΔΙΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ (We) 0,95 0,97 0,98 0,97 ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ (Wd) 0,05 0,03 0,02 0,03 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (d) 0,023 0,001 0,001 0,009 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (P 0) 2,70 1,32 1,22 1,75 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (Ke) 0,009 0,001 0,001 0,003 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (Kd) 3,00% 4,00% 5,00% 4,00% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΔΙΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ (We) 0,71 0,80 0,74 0,75 ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ (Wd) 0,29 0,20 0,26 0,25 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE WACC ,31% ,22% ,26% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 0,26% ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ WACC ,47% ,88% ,38% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1,24% 32

33 Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE καλύπτουν το 97% των συνολικών της κεφαλαίων, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η εταιρία αυτοχρηματοδοτείται χωρίς να καταφεύγει σε εξωτερικό δανεισμό. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ, της οποίας τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν το 75% των συνολικών της και τα ξένα το 25%. Η κεφαλαιακή διάρθρωση των δύο εταιριών παρουσιάζει θετική εικόνα. Το μέσο κόστος κεφαλαίου της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS δεν εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις. Το μέσο κόστος κεφαλαίου της εταιρίας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με την άλλη εταιρία και αυτό οφείλεται στο υψηλότερο ποσοστό των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά. Ο μέσος όρος κόστος κεφαλαίου των δύο εταιριών κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. 33

34 3.2.7 Γενικά Συμπεράσματα Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μεθόδων υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου: Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDINGS AE ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ CAMP 49,00% 5,00% 65,00% 39,67% DVM χωρίς g 0,17% 0,11% 0,14% 0,14% DVM με g 4,17% 4,11% 4,14% 4,14% EYM 0,93% 17,70% 0,46% 6,36% WACC 0,31% 0,22% 0,26% 0,26% ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ CAMP 141,00% 41,00% 76,00% 86,00% DVM χωρίς g 0,53% 0,05% 0,07% 0,21% DVM με g 4,55% 4,05% 4,07% 4,22% EYM 3,69% 8,72% 9,85% 7,42% WACC 1,47% 0,88% 1,38% 1,24% Πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι η CAMP, γιατί είναι η μοναδική που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο, όταν μετράει αποδόσεις. Το μοντέλο ΕΥΜ είναι το λιγότερο αξιόπιστο. Το βασικό μειονέκτημα των τριών μοντέλων είναι ότι τα στοιχεία που παίρνουμε είναι στατικά. Αυτό αναιρείται εάν λάβουμε υπόψη μας τα ημερήσια κλεισίματα των μετοχών. Και τα τρία μοντέλα στηρίζονται σε αρκετές μη ρεαλιστικές υποθέσεις, προϋποθέτουν ποιοτικές γνώσεις για τον κλάδο και τις εξελίξεις στην εταιρία. Η βαρύτητα των μοντέλων είναι η εξής: CAMP, WACC, DVM, EYM. Από τις δύο υπό μελέτη εταιρίες περισσότερο θετική εικόνα παρουσιάζει η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ. 34

35 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η 4.1 Αγοραία Αξία Η δημιουργία μιας επιχείρησης υψηλής αξίας αφορά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με μακρόπνοα αποτελέσματα. Σίγουρα, η θεωρία είναι ευκολότερη από την πράξη. Αλλά για πολλούς διευθυντές, ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, αυτός πρέπει να είναι ο απώτερος σκοπός. 28 Η αξία μιας επιχείρησης επηρεάζεται άμεσα από την τρέχουσα τιμή της μετοχής της. Αγοραία αξία είναι η τρέχουσα αξία της επιχείρησης στην αγορά. Οι μέθοδοι μέτρησης της αγοραίας αξίας μιας επιχείρησης αναφέρονται παρακάτω: 29 Λογιστική (υποχρεώσεις, απαιτήσεις). Εκποίηση (πόση θα ήταν η αξία της επιχείρησης εάν πουλιόταν σήμερα). Χρηματιστηριακή (αριθμός μετοχών επί τρέχουσα τιμή μετοχής). Περισσότερο αξιόπιστη θεωρείται η μέτρηση της χρηματιστηριακής αξίας, ακολουθεί η τιμή εκποίησης και τέλος η μέτρηση της λογιστικής αξίας. Ο οικονομικός κίνδυνος δεν είναι εύκολα μετρήσιμος. Η σύγχρονη αντίληψη θέλει τον κίνδυνο να εκφράζεται με το μέγεθος της διακύμανσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, τις αποκλίσεις από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τον οποίο η εταιρία καλείται να αναλύσει και να λάβει αποφάσεις διαχείρισής του. Όπως γνωρίζουμε, η οικονομική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης ισούται με την παρούσα αξία των μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών, το δε ύψος της οικονομικής αξίας επηρεάζεται από τον οικονομικό κίνδυνο. Η έννοια του κινδύνου εισάγεται στο υπόδειγμα της οικονομικής αξίας είτε με την προσαρμογή στον κίνδυνο των αναμενόμενων μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών, είτε με προσαρμογή στον κίνδυνο του επιτοκίου προεξόφλησης των καθαρών ταμειακών ροών. Φυσικά όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του οικονομικού κινδύνου τόσο Σημειώσεις Καθηγητών Καλιαμπάκου Δ. & Δαμίγου Δ., «Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σελ

36 μεγαλύτερο είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο και άρα τόσο μικρότερη η οικονομική αξία. Η προσαρμοσμένη στον κίνδυνο οικονομική αξία εκφράζει την έννοια της αγοραίας αξίας. Η αγοραία αυτή αξία εμπεριέχει την έννοια του οικονομικού κινδύνου και εκφράζεται από το περιθώριο αντιστάθμισης κινδύνου. Συμπερασματικά, αθροίζουμε την παρούσα αξία καθαρών ταμειακών ροών και το περιθώριο αντιστάθμισης κινδύνου και έτσι καταλήγουμε στην αγοραία αξία. Αυτό το υπόδειγμα της αγοραίας αξίας όταν εφαρμόζεται στα στοιχεία του ενεργητικού αποκαλείται Market Value of Assets. Σε περίπτωση ύπαρξης αποτελεσματικής αγοράς δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάποιες κατηγορίες στοιχείων (όπως μετοχές) και η τρέχουσα αξία. Όταν το υπόδειγμα εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις του παθητικού ονομάζεται αγοραία αξία Υποχρεώσεων Market Value of Liabilities. Η διαφορά των ανωτέρω καθορίζει την αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων ή πλεονάσματος Market Value of Surplus. 30 Είναι αποδεκτό ότι σε μια αγορά που μπορεί να παρουσιάζει κατά καιρούς σοβαρές εκπλήξεις εταιρικών ειδήσεων, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη απόδοση, προκειμένου να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους στις μετοχές αυτής της αγοράς. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο αποκλίσεων μεταξύ των προβλέψεων και των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών, τόσο υψηλότερος καθίσταται ο κίνδυνος της αγοράς και η επιθυμητή απόδοση από τους συμμετέχοντες επενδυτές. Η αύξηση του κινδύνου έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά διαδοχικών μεταβολών σε διάφορες παραμέτρους αποτίμησης, επηρεάζοντας το τελικό αποτέλεσμα της δίκαιης αξίας μιας εισηγμένης εταιρίας. Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει συνοπτικά τις αλυσιδωτές μεταβολές που επέρχονται στη διαδικασία αποτίμησης, βάσει της προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών μιας επιχείρησης

37 Η εταιρική αποτίμηση αποτελεί μια διαδικασία με έντονα στοιχεία υποκειμενικής εκτίμησης. Η προσπάθεια εξαγωγής της δίκαιης αξίας μιας επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει χώρα μέσω απλών ως προς τη χρήση μοντέλων, μέσα στα οποία υιοθετείται ένας ελεγχόμενος αριθμός υποθέσεων. Με τον τρόπο αυτό δεν αποπροσανατολίζεται η κύρια αποστολή της αποτίμησης, που είναι η εκτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων, προκειμένου να εξαχθεί μια τελική αξία και όχι η εκτίμηση άλλων παραμέτρων. Είναι κατανοητό ότι στην χρήση των χρηματοοικονομικών μοντέλων ενσωματώνεται η υποκειμενική κρίση του εκάστοτε αναλυτή ή εκτιμητή. Τα εν λόγω μοντέλα παρέχουν τη δυνατότητα αποτίμησης της εταιρικής αξίας με μεγάλο βαθμό ελαστικότητας (μόχλευσης), δεδομένου ότι μικρές διαφοροποιήσεις στις εισαγόμενες παραμέτρους δύναται να οδηγήσουν σε διαμετρικά αντίθετα αποτελέσματα αποτίμησης ή στην οποιαδήποτε επιθυμητή τιμή στόχο

38 4.2 Εταιρική Διακυβέρνηση Η εταιρική διακυβέρνηση, περισσότερο ως πρακτική παρά ως έννοια, δεν είναι κάτι που εμφανίζει κοινά γνωρίσματα στην ανά την υφήλιο εφαρμογή της. Αποτελείται από πλέγμα κανόνων που αφενός ποικίλλει από χώρα σε χώρα, αφετέρου πολύ συχνά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής δομή της. Στα δεδομένα αυτά πρέπει να προστεθεί και το καινοφανές όχι μόνο της ύπαρξής της, αλλά του αυξημένου ρόλου που καλείται πλέον να διαδραματίσει. Αναφερόμενοι στον ορισμό της εταιρικής διακυβέρνησης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για το σύνολο των κανόνων με τους οποίους μια εταιρία διοικείται και ελέγχεται. Σε γενικές γραμμές, και εξετάζοντας τις επιμέρους πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης, αυτή άπτεται της δομής του διοικητικού συμβουλίου (επιτροπές, μη εκτελεστικά στελέχη, χωρισμός των ρόλων προέδρου - διευθύνοντος συμβούλου, εθνικά θεσμικά πλαίσια), των δικαιωμάτων ψήφου, της άμυνας σε εξαγορές, και των αποκαλύψεων (λογιστικά στοιχεία και αμοιβές στελεχών). Η κατηγοριοποίηση αυτή, με όλο τον κίνδυνο που ενέχει να θεωρηθεί αυθαίρετη, απαντάται με παραλλαγές στα περισσότερα διεθνή κείμενα που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση και συνήθως χρησιμοποιείται από επενδυτικούς και μη οργανισμούς, όταν επιθυμούν να χαρτογραφήσουν το εταιρικό περιβάλλον. 33 Ειδικότερα, ο όρος εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε πολιτικές, σε διαδικασίες, σε συστήματα και σε δομές με τη βοήθεια των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας επιβλέπει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της εταιρείας προς όφελος των μετόχων της. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι το μέσο εκείνο που ορίζει και καθιστά αποτελεσματική τη σχέση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντών της εταιρείας και των μετόχων, των οποίων τα συμφέροντα οι πρώτοι υπηρετούν. Έτσι, η εταιρική διακυβέρνηση αφορά ζητήματα όπως:

39 Το μέγεθος, η δομή και τα μέλη του Δ.Σ. και των επιτροπών του Ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονται και διορίζονται τα διευθύνοντα στελέχη και τα μέλη των επιτροπών Τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των διευθυνόντων στελεχών και της διοίκησης Τα δικαιώματα και οι ευθύνες των μετόχων Οι πολιτικές και οι διαδικασίες αναφοράς στοιχείων που άπτονται των λογιστικών θεμάτων, του ελεγκτικού μηχανισμού και των χρηματοοικονομικών δεδομένων Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αφορούν την αμοιβή των διευθυνόντων στελεχών. Η σωστή και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση λειτουργεί ως ένα σύστημα ελέγχου και διατήρησης των ισορροπιών και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων, χωρίς να περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το ρόλο της Διοίκησης. Τελικά, ο απώτερος σκοπός της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής δύναμης της εταιρείας, προς όφελος των μετόχων της. Ένας μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών μελετών απέδειξε ότι υπάρχει ένας σημαντικός συσχετισμός ανάμεσα στην εταιρική διακυβέρνηση και στην απόδοση μιας εταιρείας. Ειδικότερα δε, αποδείχθηκε ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τις σωστές μεθόδους εταιρικής διακυβέρνησης, αποφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα για τους μετόχους, είναι περισσότερο κερδοφόρες και λιγότερο ευάλωτες στη χρηματοοικονομική αστάθεια των καιρών, ενώ οι πιθανότητες εξαπάτησης ή άλλων αδικημάτων που διαπράττονται στα πλαίσια μιας εταιρείας, είναι πολύ περιορισμένες. Η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης μιας εταιρείας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να εκφράσουν οι θεσμικοί επενδυτές και οι υπόλοιποι κύριοι μέτοχοι τις απόψεις τους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. και, συνεπώς, να προασπίσουν και να προωθήσουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους. Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης είναι: Ανεξαρτησία και Αυτονομία: Ο ακρογωνιαίος λίθος για τη σωστή εταιρική διακυβέρνηση είναι η ύπαρξη ενός διοικητικού συμβουλίου, το οποίο δεν είναι 39

40 απλώς ανεξάρτητο, αλλά έχει τόσο τη θέληση όσο και την ικανότητα να ενεργεί ανεξάρτητα από τη Διοίκηση της εταιρείας. Αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του, θα πρέπει να μη συνδέεται με τη Διοίκηση σε προσωπικό, οικονομικό, επιχειρηματικό ή εργασιακό επίπεδο. Στην πράξη, ο πιο σίγουρος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι το Δ.Σ. μιας εταιρείας λειτουργεί πραγματικά ως ανεξάρτητο όργανο, είναι να διοριστούν τα μέλη του από τους μετόχους της εταιρείας και όχι από τη Διοίκησή της. Με απλά λόγια, τα μέλη του Δ.Σ. που διορίζονται και επιλέγονται από τους μετόχους, είναι τα μόνα πρόσωπα που έχουν ένα πραγματικό οικονομικό κίνητρο για να υπηρετούν τα συμφέροντα των μετόχων με τον καλύτερο τρόπο και όχι τα συμφέροντα της Διοίκησης. Έτσι, θα πρέπει να αναζητηθούν οπωσδήποτε τα μέτρα εκείνα που θα διευρύνουν το δικαίωμα πρόσβασης και την επιρροή των μετόχων στη διαδικασία διορισμού των μελών του Δ.Σ. Επιμέλεια και Προορατικότητα: Τα συμφέροντα των μετόχων εξυπηρετούνται καλύτερα από μέλη του Δ.Σ. που όχι μόνο παρακολουθούν επιμελώς τους χειρισμούς της Διοίκησης με τη δέουσα αντικειμενικότητα και τον δέοντα σκεπτικισμό, αλλά και καθοδηγούν και επιβλέπουν με προορατικότητα τις δραστηριότητες της εταιρείας, αποβλέποντας στη δημιουργία και στη διατήρηση μιας σταθερής και διαχρονικής αξίας. Τα μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης που σχεδιάστηκαν για την επίτευξη αυτών των στόχων, όπως, για παράδειγμα, ο περιορισμός του αριθμού εταιρικών συμβουλίων και επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ., η υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων για να ενισχυθεί η λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου και ο προγραμματισμός διαδοχής των βασικών διευθυνόντων στελεχών και μελών του Δ.Σ., αποσκοπούν όλα στο όφελος των μετόχων. Διαφάνεια και Ανάληψη Ευθυνών: Τα διευθύνοντα στελέχη μπορούν να εκπροσωπήσουν καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων, όταν οι εργασίες του Δ.Σ. διέπονται από διαφάνεια και όταν οι μέτοχοι μπορούν να αποδώσουν ευθύνες στα μέλη του, σε περίπτωση που αυτά δεν φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αναζητηθούν εκείνα τα μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης που επιβάλλουν στο Δ.Σ. να δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στις αποφάσεις 40

41 διορισμού των μελών του Δ.Σ., στον καθορισμό του ύψους της αμοιβής των διευθυνόντων στελεχών και σε άλλα ζητήματα που επηρεάζουν τα συμφέροντα των μετόχων. Η ανάληψη ευθυνών από τα διευθύνοντα στελέχη, η διάρκεια της θητείας των διευθυνόντων στελεχών και των μελών των επιτροπών, η εκλογή όλων των μελών του Δ.Σ. σε ετήσια βάση και τα υπόλοιπα μέτρα, έχουν όλα σχεδιαστεί με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα μέλη του Δ.Σ. λογοδοτούν στους μετόχους

42 4.3 Αποτελεσματική Αγορά Ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο εκτενών συζητήσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και χρηματοοικονομικών στελεχών είναι η θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς. Αυτή η θεωρία αναφέρει ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αποτελεσματική είναι μια αγορά, όπου υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί λογικών παραγόντων μεγιστοποίησης του κέρδους, οι οποίοι ανταγωνίζονται ενεργώς μεταξύ τους και προσπαθούν να προβλέψουν τις μελλοντικές αγοραίες αξίες μεμονωμένων χρεογράφων. Είναι μια αγορά, όπου οι τρέχουσες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους. Σε μια αποτελεσματική αγορά, ο ανταγωνισμός δημιουργεί μια κατάσταση, όπου οι τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πληροφορίες, οι οποίες πηγάζουν τόσο από γεγονότα που ήδη έχουν λάβει χώρα, όσο και από γεγονότα που αναμένεται να λάβουν χώρα. Με άλλα λόγια, σε μια αποτελεσματική αγορά, η πραγματική τιμή ενός χρεογράφου θα αποτελεί οποιαδήποτε στιγμή μια καλή εκτίμηση της εσωτερικής του αξία. Οι επιπτώσεις της θεωρίας της αποτελεσματικής αγοράς είναι πραγματικά βαθιές. Τα περισσότερα άτομα που αγοράζουν και πωλούν χρεόγραφα, το κάνουν θεωρώντας, ότι τα χρεόγραφα που αγοράζουν έχουν μεγαλύτερη αξία από αυτή που πληρώνουν, ενώ τα χρεόγραφα που πωλούν έχουν μικρότερη αξία από την αξία πώλησης. Αλλά εάν οι αγορές είναι αποτελεσματικές και οι τρέχουσες τιμές αντικατοπτρίζουν πλήρως όλες τις πληροφορίες, τότε η αγοραπωλησία χρεογράφων σε μια προσπάθεια υπέρβασης της απόδοσης της αγοράς θα είναι μάλλον θέμα τύχης παρά ικανότητας. 35 Οι βαθμοί της αποτελεσματικής αγοράς είναι: 36 Ασθενής: Στηρίζεται στην τυχαία εξέλιξη τιμών. Τα νέα δεδομένα είναι απρόβλεπτα και έρχονται σε μη τακτά χρονικά διαστήματα, άρα η διακύμανση των τιμών των μετοχών ακολουθεί τυχαία πορεία Σημειώσεις Καθηγητών Καλιαμπάκου Δ. & Δαμίγου Δ., «Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σελ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» Σπουδάστριες Μαυροματάκη Στυλιανή Α.Μ. 8619

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις»

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» . ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» nformation anagement ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα:

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α. Διπλωματική εργασία με θέμα: Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΑΡΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6941

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ανδρέας Φ. Δημητρίου 1 ο Πτυχίο Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA -TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΒΟΥΪΔΑΚΗΣ Α.Μ. 4981 ΑΝΤΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. Σπουδάστριες: ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Σοφία Π. Κεφαλά Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «.» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 81 Επιβλέπων Καθηγητής : Πετράκης Ανδρέας Κοζάνη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΕΤΑΙΡΙΩΝ (MLS, ΤΙΤΑΝ ΑΕ )

ΘΕΜΑ:ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΕΤΑΙΡΙΩΝ (MLS, ΤΙΤΑΝ ΑΕ ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜ:12861 ΘΕΜΑ:ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΕΤΑΙΡΙΩΝ (MLS, ΤΙΤΑΝ ΑΕ ) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα