Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir ces modes d'emploi dans une langue différente, utilisez le mandat de demande à la fin du livret. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. g Μ.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Προστασία περιβάλλοντος... 7 Αξιοποίηση της συσκευασίας... 7 Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής... 7 Συµβουλές για οικονοµία... 7 Χειρισµός του στεγνωτηρίου... 8 Πίνακας χειρισµού... 8 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης... 9 Τοµείς χρήσης της συσκευής... 9 Αρχική λειτουργία Περιποίηση ρούχων Σύµβολα ετικέτας Συµβουλές για το στέγνωµα Έτσι στεγνώνετε σωστά Σύντοµες οδηγίες Προεπιλογή έναρξης Ανάλυση προγραµµάτων Αλλαγή διεξαγωγής προγράµµατος Κερµατοδέκτης Αλλαγή τρέχοντος προγράµµατος ιακοπή προγράµµατος Προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων Καθαρισµός και περιποίηση Αποµάκρυνση χνουδιών Στεγνός καθαρισµός φίλτρων χνουδιών Υγρός καθαρισµός φίλτρων χνουδιών Τοποθέτηση φίλτρων χνουδιών Καθαρισµός στεγνωτηρίου Εναλλάκτης θερµότητας Αφαίρεση του εναλλάκτη θερµότητας Έλεγχος του εναλλάκτη θερµότητας Καθαρισµός του εναλλάκτη θερµότητας Τοποθέτηση του εναλλάκτη θερµότητας

3 Πίνακας περιεχοµένων Τι πρέπει να κάνετε, όταν Μηνύµατα βλάβης και ελέγχου στην οθόνη Άλλες βλάβες Αλλαγή λάµπας Service Επισκευές Οπτική θύρα επικοινωνίας PC Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων Τοποθέτηση και σύνδεση υνατότητες τοποθέτησης Πρόσοψη συσκευής Όψη πλαϊνής επιφάνειας Όψη πίσω επιφάνειας Όψη πάνω επιφάνειας Κολόνα πλυντοστεγνωτηρίου Τοποθέτηση σε βάση από µπετόν Κερµατοδέκτης Τοποθέτηση Μεταφορά στο χώρο τοποθέτησης Ευθυγράµµιση συσκευής ωµάτιο τοποθέτησης Σωλήνας αποχέτευσης για το νερό συµπύκνωσης Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά χαρακτηριστικά Μενού Ρυθµίσεις (Einstellungen) J Γλώσσα J Προστασία από τσαλάκωµα Ώρα Κοντράστ Φωτεινότητα Κατάσταση αναµονής (Stand-by) Βοµβητής Παράταση της φάσης κρυώµατος Μενού Ρυθµίσεις / Προγραµµατισµοί ιδιοκτήτη Πίνακας χειρισµού στα ελληνικά

4 Υποδείξεις ασφαλείας ιαβάστε µε προσοχή τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το στεγνωτήριο ρούχων. Περιέχουν σηµαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε τυχόν βλάβη στη συσκευή. Φυλάξτε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης! Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη της συσκευής, µην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η χρήση του στεγνωτηρίου ρούχων είναι αποκλειστικά και µόνο για το στέγνωµα πλυµένων ρούχων, που στην ετικέτα σύνθεσής τους αναφέρεται ότι είναι κατάλληλα για συσκευή στεγνωτηρίου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από αµέλεια ή λανθασµένη χρήση της συσκευής. Τεχνική ασφάλεια Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, την ελέγχετε εξωτερικά για πιθανές βλάβες. Αν η συσκευή παρουσιάζει κάποια ορατή βλάβη δεν επιτρέπεται να τη θέσετε σε λειτουργία. Πριν από τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο συµφωνεί µε τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα) που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Αν έχετε αµφιβολίες, απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο. Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί µε σύστηµα γείωσης σύµφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σηµαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας και σε περίπτωση αµφιβολίας να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης. Για λόγους ασφαλείας, µη χρησι- µοποιείτε µπαλαντέζα (κίνδυνος φωτιάς από υπερθέρµανση). Η συσκευή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Εξαιτίας λανθασµένων επισκευών µπορεί να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για το χειριστή, για τον οποίο καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς, ε- ξουσιοδοτηµένους από την εταιρεία Miele. ιάφορα µέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν µόνο µε γνήσια α- νταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι µπορούµε να εγγυηθούµε, ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας µε τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Αν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάσει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς της εταιρείας Miele, για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για τους χρήστες. 4

5 Υποδείξεις ασφαλείας Σε περίπτωση βλάβης ή όταν θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή, λάβετε υπόψη σας ότι η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε µόνο, όταν: έχετε βγάλει το φις από την πρίζα, έχετε κλείσει τη γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα, έχετε αφαιρέσει τη βιδωτή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα. Χρήση Η τοποθέτηση και ο εντοιχισµός αυτής της συσκευής σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία) πρέπει να γίνεται µόνο από υπεύθυνα συνεργεία/υπεύθυνους τεχνικούς και µόνο αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. Το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί χωρίς φίλτρα χνουδιών ή µε φίλτρα χνουδιών που παρουσιάζουν κάποια ζηµιά. Τα φίλτρα χνουδιών πρέπει να στεγνώσουν µετά τον υγρό καθαρισµό. Τα υγρά φίλτρα χνουδιών µπορούν να προκαλέσουν ανωµαλίες στη λειτουργία του στεγνωτηρίου. Το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί χωρίς εναλλάκτη θερµότητας. Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρους που απειλούνται από πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Σε έντονα χαµηλές θερµοκρασίες επηρεάζεται η λειτουργία της συσκευής. Αν το νερό συµπύκνωσης παγώσει µέσα στην α- ντλία ή στους σωλήνες, προκαλεί διάφορες βλάβες. Η θερµοκρασία δωµατίου πρέπει να είναι µεταξύ +2 C και +35 C. Ελέγχετε τη σταθερή τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης (αν τον τοποθετήσετε π.χ. σε νιπτήρα), αλλιώς υπάρχει κίνδυνος µε την εξαγωγή του νερού ο σωλήνας να γλιστρήσει και το νερό να προκαλέσει βλάβες. Το νερό συµπύκνωσης δεν είναι πόσιµο νερό. Αν κάποιος άνθρωπος ή ζώο πιει από αυτό, µπορεί να έχει άσχηµα αποτελέσµατα για την υγεία του. Φροντίζετε πάντα, ώστε ο αέρας του χώρου που βρίσκεται η συσκευή να είναι καθαρός από σκόνες και χνούδια. Τα µόρια χνουδιών και σκόνης στον ψυχρό αέρα που απορροφάται µπορούν µε την πάροδο του χρόνου να βουλώσουν τον εναλλάκτη θερµότητας. Κλείνετε την πόρτα της συσκευής µετά από κάθε πρόγραµµα. Έτσι εµποδίζετε π.χ.: να κρεµαστούν τα παιδιά, παίζοντας, στην πόρτα και να αναποδογυρίσουν τη συσκευή ή να κρύψουν διάφορα αντικείµενα µέσα σε αυτό, να προσπαθήσουν µικρά κατοικίδια ζώα να ανέβουν στο στεγνωτήριο. Μην προσπαθήσετε να στηριχθείτε στην πόρτα της συσκευής, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γείρει και να ανατραπεί. 5

6 Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει στα εξής είδη ρούχων: σε ρούχα που έχουν αφρολέξ, λάστιχο ή παρόµοιο µε το λάστιχο υλικό, σε ρούχα που έχουν καθαριστεί µε κάποιο καθαριστικό υλικό επικίνδυνο για ανάφλεξη, σε ρούχα που έχουν πάνω τους υπολείµµατα από λακ ή σπρέι µαλλιών, ξεβαφτικό νυχιών και άλλα παρόµοια, σε µαξιλάρια ή µπουφάν φθαρµένα, που ξεφεύγει από κάποια σηµεία η γέµισή τους, σε ρούχα που έχουν πάνω τους υ- πολείµµατα από λίπος, λάδι και άλλα παρόµοια (π.χ. ιµατισµός κουζίνας, ποδιές αισθητικών), σε ρούχα που έχουν πάνω τους υπολείµµατα από κερί ή χηµικές ουσίες (π.χ. σφουγγαρίστρες και πανιά οικιακού καθαρισµού όπως και καθαρισµού αυτοκινήτου), σε ρούχα που έχουν λερωθεί µε λίπος ή µε λάδι και δεν έχουν καθαρίσει επαρκώς. Καθαρίζετε τα ιδιαίτερα έντονα λερωµένα ρούχα (π.χ. φόρµες εργασίας) µε ειδικά, δραστικά καθαριστικά. Πληροφορίες για τέτοια καθαριστικά θα βρείτε στο εµπόριο. Για τα ανοξείδωτα µέρη της συσκευής: Αποφεύγετε την επαφή των ανοξείδωτων επιφανειών µε υγρά υλικά καθαρισµού και απολύµανσης που περιέχουν χλώριο ή υποχλωριώδες οξύ νατρίου. Η επίδραση των υλικών αυτών µπορεί να προκαλέσει σκουριά στα ανοξείδωτα µέρη. Επίσης σκουριά µπορεί να προκληθεί και από τους ατµούς ενός διαλύ- µατος που περιέχει καυστικές λευκαντικές ουσίες. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να διατηρείτε ανοικτά δοχεία µε αυτού του είδους περιεχόµενο κοντά στη συσκευή. Ασφάλεια για τα παιδιά Αν υπάρχουν παιδιά κοντά στο στεγνωτήριο, πρέπει να τα επιβλέπετε και να µην τους επιτρέπετε να παίζουν µε το στεγνωτήριο. Χρήση εξαρτηµάτων Η τοποθέτηση εξαρτηµάτων, επιτρέπεται να γίνει, µόνον όταν αυτά φέρουν την σφραγίδα της Miele ή όταν η ίδια η εταιρεία επιτρέπει την τοποθέτησή τους. Αν χρησιµοποιήσετε εξαρτήµατα άλλης µάρκας, χάνετε κάθε δικαίωµα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήµατα που περιέχονται µέσα στην εγγύηση. Για τις παλιές συσκευές Όταν το στεγνωτήριο παλιώσει και θέλετε να το πετάξετε, τραβάτε το φις από την πρίζα και αχρηστεύετε το καλώδιο και το κλείστρο της πόρτας. Έτσι αποφεύγετε κάθε κίνδυνο που κρύβει µια πιθανή επαναχρησιµοποίηση της συσκευής. 6

7 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεχτεί µε ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριµµάτων. Αυτά τα υλικά µην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων προς ανακύκλωση. Έτσι συµβάλλετε στην οικονοµία σε πρώτες ύλες και στη µείωση του όγκου απορριµµάτων. Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόµη ορισµένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όµως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο, αλλά ενηµερωθείτε από το δήµο σας για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης των συσκευών. ιαβάστε επίσης µε προσοχή τις σχετικές οδηγίες στο κεφ. "Υποδείξεις ασφαλείας". Συµβουλές για οικονοµία Για να αποφύγετε µια άνευ λόγου παράταση του χρόνου στεγνώµατος και µια αυξηµένη κατανάλωση ρεύµατος: Αφήνετε τα ρούχα να στυφτούν µε το µέγιστο αριθµό στροφών στυψίµατος στο πλυντήριο ρούχων. Έτσι έχετε οικονοµία ηλεκτρικής ε- νέργειας και χρόνου στη διαδικασία στεγνώµατος µέχρι περίπου 30%, αν, αντί για 800, στύψετε τα ρούχα µε 1600 στροφές/λεπτό. Εκµεταλλευτείτε το ανώτερο όριο φορτίου ρούχων για κάθε πρόγραµµα στεγνώµατος. Η κατανάλωση ρεύµατος, σε σχέση µε τη συνολική ποσότητα ρούχων, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις µικρότερη. Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός εξαερισµός χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του στεγνωτηρίου. Μετά από κάθε πρόγραµµα στεγνώ- µατος καθαρίζετε οπωσδήποτε τα φίλτρα χνουδιών. Φροντίστε, ώστε µέχρι την αποκοµιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή µακριά από µικρά παιδιά. 7

8 Χειρισµός του στεγνωτηρίου Πίνακας χειρισµού a Οθόνη Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επόµενη σελίδα. b Πλήκτρο Έναρξη (Start) Για να ξεκινήσετε το επιλεγµένο πρόγραµµα. c Πλήκτρα, ΟΚ, + Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επόµενη σελίδα. d Πλήκτρο m Για την προεπιλογή έναρξης. Ένδειξη της ώρας. e Οπτική θύρα επικοινωνίας PC Εξυπηρετεί το Service ως σηµείο αναφοράς ελέγχων και ενηµερώσεων (µεταξύ άλλων και για την αναβάθµιση των προγραµµάτων). f Πλήκτρο Προστατευτικό (Schonen) g Επιλογέας προγράµµατος Για την επιλογή του προγράµµατος. Ο επιλογέας προγράµµατος περιστρέφεται και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. h Πλήκτρο Πόρτα (Tür) Ανοίγει την πόρτα. 8

9 Χειρισµός του στεγνωτηρίου Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Στην οθόνη εµφανίζονται µεταξύ άλλων οι ακόλουθες ενδείξεις: η επιλογή του προγράµµατος η διάρκεια του προγράµµατος όπως και η ώρα της έναρξης καθώς και της λήξης του προγράµµατος Κατά την επιλογή του προγράµµατος επιλέγονται µέσω της οθόνης: οι βαθµίδες στεγνώµατος (π.χ. υγρά για σίδερο, µέτρια στεγνά ) η προεπιλογή έναρξης Επιπλέον, ο χειρισµός του µενού Ρυθµίσεις (Einstellungen) J γίνεται από την οθόνη. Πλήκτρα / + Για την αλλαγή των τιµών που εµφανίζονται στην οθόνη: µειώνει την τιµή ή µετακινεί το µαρκάρισµα προς τα πάνω + αυξάνει την τιµή ή µετακινεί το µαρκάρισµα προς τα κάτω Πλήκτρο ΟΚ Για επιβεβαίωση της επιλεγµένης τιµής και για επιλογή της επόµενης. Πλήκτρο m Για την επιλογή της προεπιλογής έναρξης. Εκτός από αυτό µπορείτε να πατήσετε αυτό το πλήκτρο κατά τη διάρκεια του στεγνώµατος για να δείτε την προβλεπόµενη ώρα που θα τελειώσει το πρόγραµµα ή την επίκαιρη ώρα. Πρόγνωση υπολοίπου χρόνου Κατά την επιλογή του προγράµµατος εµφανίζεται στην οθόνη ο χρόνος στεγνώµατος. Αυτό ισχύει σαν πρόγνωση υπόλοιπου χρόνου. Αυτή η πρόγνωση παρουσιάζει συχνά µια σχετική απόκλιση, ανάλογα µε την επίδραση των εξής παραγόντων: υπόλοιπο υγρασίας µετά το στύψιµο, ποσότητα και είδος των ρούχων, θερµοκρασία περιβάλλοντος ή αυξοµειώσεις της τάσης ηλεκτρικού δικτύου. Για το λόγο αυτό, το ηλεκτρονικό σύστηµα της συσκευής αναπροσαρµόζει συνέχεια την πρόγνωση υπόλοιπου χρόνου, ξεχωριστά για κάθε διαδικασία στεγνώµατος, έτσι ώστε το υπόλοιπο χρόνου να αποδίδεται πάντα µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Κατά τη διάρκεια του στεγνώµατος, το υπόλοιπο χρόνου υπολογίζεται αρκετές φορές, και ανάλογα µε το αποτέλεσµα µπορεί να παρατηρήσετε κενά χρόνου στην ένδειξη. Επίσης τα προγράµµατα Μάλλινα (Finish Wolle) και Αφαίρεση τσαλακώµατος (Glätten) µπορεί να τελειώσουν πρόωρα, εφόσον επιτευχθεί µια συγκεκριµένη θερµοκρασία. Αυτό µπορεί να συµβεί σε ιδιαίτερα λεπτά υφάσµατα ή όταν έχει προηγηθεί στέγνωµα. Τοµείς χρήσης της συσκευής Η συσκευή αυτή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να χρησιµοποιηθεί σε κοινούς χώρους πλύσης, σε καθαριστήρια κ.λπ., όπου κατά κανόνα υπάρχουν µεγάλες ποσότητες ρούχων που χρειάζονται στέγνωµα. 9

10 Αρχική λειτουργία Όταν θέτετε για πρώτη φορά σε λειτουργία τη συσκευή εµφανίζεται για µερικά δευτερόλεπτα το µήνυµα καλωσορίσµατος Miele Professional Willkommen (Miele Professional Καλωσήλθατε). Το Miele Professional Willkommen (Miele Professional Καλωσήλθατε) παύει να εµφανίζεται τις επόµενες φορές, από τη στιγµή που έχετε ρυθµίσει τη γλώσσα και την ώρα και έχετε διεξάγει ένα πρόγραµµα που διαρκεί περισσότερο από µία ώρα. Η οθόνη µεταβαίνει στη ρύθµιση της γλώσσας. Ρύθµιση της γλώσσας στην οθόνη Ρυθµίζετε µε τα πλήκτρα και + την ώρα και την επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο ΟΚ. Ρυθµίζετε επίσης τα λεπτά και επιβεβαιώνετε. Βασικό µενού Το βασικό µενού που εµφανίζει την επίκαιρη ώρα, εµφανίζεται πάντα όταν τίθεται σε λειτουργία η συσκευή και εφόσον δεν έχει επιλεγεί κανένα πρόγραµµα. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη συµπληρώνεται: Ρυθµίσεις (Einstellungen) J: Επιλέγετε την επιθυµητή γλώσσα πατώντας τα πλήκτρα και + την ώρα και την επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο ΟΚ. Η επιλεγµένη γλώσσα εµφανίζεται µε το σηµάδι τσεκαρίσµατος L. Ρύθµιση ώρας Πληροφορίες για τις ρυθµίσεις θα βρείτε στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης. Μπορείτε τώρα να γεµίσετε το στεγνωτήριο και να επιλέξετε ένα πρόγραµµα, όπως περιγράφετε στο κεφ. "Έτσι στεγνώνετε σωστά". 10

11 Περιποίηση ρούχων Σύµβολα ετικέτας Πριν από το στέγνωµα, ελέγχετε πάντα το σύµβολο στεγνώµατος που υπάρχει στην ετικέτα των ρούχων. q... Στέγνωµα µε κανονική θερµοκρασία r...στέγνωµα µε χαµηλή θερµοκρασία s... εν επιτρέπεται στεγνωτήριο Συµβουλές για το στέγνωµα Λαµβάνετε πάντα υπόψη σας το µέγιστο φορτίο που αναφέρεται στον πίνακα "Ανάλυση προγραµµάτων". Μην υπερφορτώνετε τον κάδο. Αλλιώς τα ρούχα θα βγουν αρκετά ταλαιπωρηµένα και το στέγνωµα δεν θα έχει γίνει σωστά. Μη βάζετε στο στεγνωτήριο ρούχα που στάζουν νερό. Στύβετε πάντα καλά τα ρούχα στο πλυντήριο, µετά την πλύση, τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα. Στεγνώνετε τα ευαίσθητα ρούχα µε την ετικέτα r µε τη λειτουργία Προστατευτικό (Schonen) (χαµηλή θερµοκρασία). Ξεκουµπώνετε τις ζακέτες για να στεγνώνουν οµοιόµορφα. Ολόµαλλα και σύµµεικτα έχουν το ιδίω- µα να στενεύουν. Για τα ρούχα αυτά χρησιµοποιείτε µόνο το ειδικό πρόγραµµα για Μάλλινα (Finish Wolle). Ρούχα µε γέµιση από πούπουλα: Η εσωτερική αραιή ύφανση έχει το ιδίω- µα, ανάλογα µε την ποιότητα, να στενεύει. Για τα ρούχα αυτά χρησιµοποιείτε µόνο το ειδικό πρόγραµµα Αφαίρεση τσαλακώµατος (Glätten). Τα καθαρά λινά µπαίνουν στο στεγνωτήριο µόνο όταν το επιτρέπει η ετικέτα τους, γιατί αλλιώς "σκληραίνουν". Για τα ρούχα αυτά χρησιµοποιείτε µόνο το ειδικό πρόγραµµα Αφαίρεση τσαλακώµατος (Glätten). Τα πλεκτά και τα φανελένια ρούχα (π.χ. µακό µπλουζάκια, φανέλες) σε πολλές περιπτώσεις µαζεύουν µε το πρώτο πλύσιµο. Γι' αυτό µην τα στεγνώνετε υ- περβολικά για να αποφύγετε τον κίνδυνο περαιτέρω στενέµατος. Για µεγαλύτερη σιγουριά, αγοράζετε ρούχα αυτής της ποιότητας 1 ή 2 νούµερα µεγαλύτερα. Το τσαλάκωµα στα ευαίσθητα ρούχα γίνεται ιδιαίτερα έντονο, όσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα ρούχων που βάζετε στο στεγνωτήριο. Αυτό συµβαίνει περισσότερο στα ρούχα µε πολύ λεπτή ύφανση (π.χ. πουκάµισα). Μειώνετε την ποσότητα των ρούχων ή χρησιµοποιείτε το πρόγραµµα Πουκάµισα (Oberhemden). Τα κολλαρισµένα ρούχα µπορείτε επίσης να τα στεγνώσετε στο στεγνωτήριο. Για να αποκτήσουν ένα καλό φινίρισµα διπλασιάζετε την ποσότητα της κόλλας. Τα καινούργια χρωµατιστά ρούχα πρέπει να πλένονται καλά πριν από το πρώτο στέγνωµα και δεν πρέπει να στεγνώνουν µαζί µε ανοιχτόχρωµα ρούχα, γιατί υ- πάρχει κίνδυνος να ξεβάψουν (ακόµη και πάνω στα πλαστικά µέρη της συσκευής). Επίσης µπορεί να επικάθονται σε αυτά τα ρούχα χνούδια άλλου χρώµατος. 11

12 Έτσι στεγνώνετε σωστά Σύντοµες οδηγίες Τους χειρισµούς που ξεκινούν µε (A, B, C...), µπορείτε να τους χρησιµοποιήσετε σαν σύντοµες οδηγίες χρήσης. A Προετοιµάζετε τα ρούχα Ξεχωρίζετε και ταξινοµείτε τα ρούχα, όσο αυτό είναι δυνατόν, ανάλογα. µε την επιθυµητή βαθµίδα στεγνώ- µατος, µε την ποιότητα και την ύφανσή, µε το µέγεθός τους, µε το ίδιο υπόλοιπο υγρασίας που έχουν µετά το στύψιµό τους. Έτσι θα έχετε οµοιόµορφα αποτελέσµατα στο στέγνωµα. B Τοποθετείτε τα ρούχα Πατάτε το πλήκτρο Πόρτα (Tür) για να ανοίξει η πόρτα. Τοποθετείτε τα ρούχα χαλαρά στον κάδο. Λάβετε υπόψη σας το µέγιστο φορτίο ρούχων στο κεφ. "Ανάλυση προγραµµάτων". Μην υπερφορτώνετε τον κάδο. Τα ρούχα θα βγουν αρκετά ταλαιπωρηµένα και το στέγνωµα δεν θα έχει γίνει σωστά., Αφαιρείτε τυχόν ξένα αντικείµενα, π.χ. πλαστικές θήκες δοσολογίας απορρυπαντικού, που πιθανόν να υπάρχουν ανάµεσα στα ρούχα. Αυτά µπορεί, κατά το στέγνωµα, να λειώσουν και να προκαλέσουν ζηµιά στη συσκευή και στα ρούχα. Ελέγχετε φόδρες και ραφές, για µην ξεφεύγει τυχόν γέµιση από το εσωτερικό τους. Κουµπώνετε τις παπλωµατοθήκες και τις µαξιλαροθήκες, για να µη µπαίνουν µέσα σε αυτές µικρότερα κοµµάτια. Κλείνετε, αγκράφες και µεταλλικά κου- µπώµατα. ένετε τις ζώνες από ποδιές ή απλές ζώνες. Οι µπαλένες που τυχόν ξεφεύγουν από στηθόδεσµους πρέπει να ράβονται ή να αφαιρούνται. Προσέξτε να µη σφηνωθεί κανένα κοµµάτι ρούχου στην πόρτα. Το α- ποτέλεσµα θα είναι να έχετε ζηµιές στα ρούχα. Κλείνετε µε µια ελαφριά κίνηση την πόρτα της συσκευής ή την πιέζετε προσεκτικά για να κλείσει. 12

13 Έτσι στεγνώνετε σωστά C Επιλέγετε το πρόγραµµα Προγράµµατα Ανθεκτικά/χρωµατιστά, Ευαίσθητα (Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht) Επιλέξτε το επιθυµητό πρόγραµµα µε τον επιλογέα προγράµµατος. Ανάλογα µε την επιλογή εµφανίζονται στην οθόνη διαφορετικές παραστάσεις. Καταρχήν εµφανίζεται µόνο το όνοµα του προγράµµατος: Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες βαθµίδες στεγνώµατος. Πετσέτες, Μάλλινα, Αφαίρεση τσαλακώ- µατος (Frottierwäsche, Finish Wolle, Glätten) Εδώ η βαθµίδα στεγνώµατος ή η διάρκεια είναι εξ' αρχής καθορισµένη σε µια σταθερή τιµή. Ζεστός αέρας/ Κρύος αέρας (Lüften warm, Lüften kalt) Κατόπιν εµφανίζεται καινούργια παράσταση. Υπόδειξη: Η διάρκεια που εµφανίζεται στην οθόνη διαφέρει σε κάθε καινούργια επιλογή προγράµµατος (Πρόγνωση υ- πόλοιπου χρόνου)! Μπορείτε µε τα πλήκτρα ή + να µειώσετε ή να αυξήσετε την διάρκεια. 13

14 Έτσι στεγνώνετε σωστά Ειδικά προγράµµατα (Spezialprogramme) Με αυτή την επιλογή εµφανίζονται τα ειδικά προγράµµατα στην οθόνη για διαλέξετε αυτό που επιθυµείτε. Προστατευτικό (Schonen) Για το στέγνωµα ευαίσθητων ρούχων (µε το σύµβολο r στην ετικέτα τους) π.χ. από ακρυλικό, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Προστατευτικό (Schonen). Λόγω της µείωσης της θερµοκρασίας σε αυτή τη λειτουργία παρατείνεται η διάρκεια του προγράµµατος. Προεπιλογή έναρξης λειτουργίας Βλέπε κεφ. "Προεπιλογή έναρξης". Μαρκάρετε το επιθυµητό πρόγραµµα µε τα πλήκτρα + ή. Το τόξο H, δεξιά στην οθόνη δηλώνει ότι ακολουθούν και άλλες δυνατότητες επιλογών. Επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο ΟΚ. Με τα πλήκτρα ή + µπορείτε (εκτός από το πρόγραµµα Αδιαβροχοποίηση - Imprägnieren) να αλλάξετε τη βαθµίδα στεγνώµατος. Κερµατοδέκτης Αν υπάρχει κερµατοδέκτης, ακολουθείτε τις οδηγίες πληρωµής που εµφανίζονται στην οθόνη. Αν µετά την έναρξη του προγράµµατος ανοίξετε την πόρτα ή διακόψετε το πρόγραµµα, θα χάσετε τα κέρµατα ή τις µάρκες. D Ξεκινάτε το πρόγραµµα Κατά την επιλογή του προγράµµατος αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου Έναρξη (Start). Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα. Πατάτε το πλήκτρο Έναρξη (Start). Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου Έ- ναρξη (Start) δεν αναβοσβήνει πια αλλά ανάβει σταθερά. Στην οθόνη εµφανίζεται Έναρξη προγράµµατος (Programmstart) και στη συνέχεια Στέγνωµα (Trocknen) καθώς και η διάρκεια προγράµµατος. Στα προγράµµατα µε βαθµίδες στεγνώ- µατος εµφανίζεται αργότερα στην οθόνη η εκάστοτε βαθµίδα στεγνώµατος (για σιδερωτήριο...για σίδερο κ.λπ.). 14

15 Έτσι στεγνώνετε σωστά Πριν από τη λήξη του προγράµµατος Μετά τη φάση θέρµανσης ακολουθεί η φάση κρυώµατος: στην οθόνη εµφανίζεται Abkühlen (φάση κρυώµατος). Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται µόνο µετά τη φάση κρυώµατος. Η φάση κρυώµατος δεν υπάρχει στα προγράµµατα Μάλλινα (Finish Wolle) και Αφαίρεση τσαλακώµατος (Glätten). Λήξη προγράµµατος Οι ενδείξεις Προστασία από τσαλάκωµα (Knitterschutz), όταν έχει επιλεγεί, και Λήξη (Ende) χαρακτηρίζουν τη λήξη του προγράµµατος στην οθόνη. Στην προστασία από τσαλάκωµα (αν την έχετε επιλέξει) ο κάδος περιστρέφεται σε αραιά χρονικά διαστήµατα, αν δεν αφαιρέσετε αµέσως τα ρούχα από τη συσκευή. Έτσι προστατεύονται τα ρούχα από το τσαλάκωµα. ιάρκεια: 1 ώρα. E Αφαιρείτε τα ρούχα Πατάτε το πλήκτρο Πόρτα (Tür) για να ανοίξει η πόρτα. Βγάζετε τα ρούχα. Ελέγχετε αν ο κάδος είναι άδειος. Αν παραµείνουν ρούχα, ενδέχεται στο επόµενο στέγνωµα να φθαρούν από το υπερβολικό στέγνωµα. Όταν έχετε ανοικτή την πόρτα της συσκευής, το φως κάδου σβήνει µετά από µερικά λεπτά (οικονοµία ρεύµατος). Κλείνετε την πόρτα. Υποδείξεις περιποίησης Συµβουλευτείτε το κεφάλαιο "Καθαρισµός και περιποίηση". 15

16 Προεπιλογή έναρξης Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή ώρα λήξης του προγράµµατος. Έτσι µπορείτε π.χ. να εκµεταλλευτείτε το νυκτερινό τιµολόγιο ρεύµατος. Η αυτόµατη έναρξη του προγράµµατος µπορεί να παραταθεί µέχρι 24 ώρες. Επιλογή προεπιλογής έναρξης Πατάτε µετά την επιλογή προγράµ- µατος το πλήκτρο m. Η επιλογή γίνεται µε βηµατισµό ρύθµισης ανά 30 λεπτά, όπου το πρώτο πάτηµα του πλήκτρου µεταθέτει την ώρα λήξης του προγράµµατος στην επόµενη δυνατή µισή ή µία ώρα. Παράλληλα αλλάζει και η ώρα έναρξης του προγράµ- µατος. Με το πλήκτρο µπορείτε να µεταφέρετε την ώρα λήξης του προγράµ- µατος προς τα πίσω (νωρίτερα). Επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο ΟΚ. Έναρξη της προεπιλογής έναρξης Πατάτε το πλήκτρο Έναρξη (Start). Στην οθόνη επάνω εµφανίζεται η επίκαιρη ώρα, στη µέση η ώρα που θα αρχίσει το πρόγραµµα και κάτω η ώρα που θα τελειώσει. Η προεπιλογή έναρξης ξεκινάει µια αντίστροφη µέτρηση σε ρυθµό λεπτών µέχρι την έναρξη του προγράµµατος. Ο κάδος περιστρέφεται λίγο µετά από κάθε µια ώρα (περιορισµός τσαλακώµατος). Επιλέγετε µε το πλήκτρο + την επιθυµητή ώρα λήξης του προγράµµατος. 16

17 Προεπιλογή έναρξης Αλλαγή διεξαγωγής προγράµµατος Όσο η προεπιλογή έναρξης µετράει α- ντίστροφα, µπορείτε ακόµα να αλλάξετε τις επιλογές Προστατευτικό (Schonen) ή τις βαθµίδες στεγνώµατος. να πατήσετε το πλήκτρο Πόρτα (Tür) και να προσθέσετε ρούχα. Μετά το κλείσιµο της πόρτας πιέστε το πλήκτρο Έναρξη (Start). Αλλαγή της προεπιλογής έναρξης Πατάτε το πλήκτρο m. Αλλάζετε µε το πλήκτρο ή + την ώρα λήξης του προγράµµατος. Επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο ΟΚ. Πατάτε το πλήκτρο Έναρξη (Start). Ακύρωση της προεπιλογής έναρξης Πατάτε το πλήκτρο m. Κρατάτε το πλήκτρο πατηµένο µέχρι η ώρα έναρξης του προγράµµατος να γίνει η επίκαιρη ώρα. Επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο ΟΚ. Ακολουθεί αµέσως η έναρξη του προγράµµατος. 17

18 Ανάλυση προγραµµάτων Ανθεκτικά/χρωµατιστά (Koch-/Buntwäsche) Φορτίο ρούχων: 6,5 κιλά* Στεγνά (Schranktrocken+), µέτρια στεγνά (Schranktrocken)** Είδος ρούχων Για ρούχα βαµβακερά από λεπτότερο και χοντρότερο ύφασµα ό- πως πετσέτες φροτέ, πετσέτες µπάνιου, µπουρνούζια, µπλουζάκια µακό, εσώρουχα, σεντόνια πετσετέ, εσώρουχα πετσετέ, µωρουδιακά. Υποδείξεις Επιλέγετε Προστατευτικό (Schonen) για ρούχα ευαίσθητα, µε το σύµβολο r. Υγρά για σίδερο r (Bügelfeuchtr) **, υγρά για σιδερωτήριο (Mangelfeucht) Είδος Για ρούχα βαµβακερά ή λινά, όπως τραπεζοµάντηλα, σεντόνια, ρούχων κολλαρισµένα ρούχα. Υποδείξεις Επιλέγετε Προστατευτικό (Schonen) για ρούχα ευαίσθητα, µε το σύµβολο r. Για να µείνουν τα ρούχα υγρά µέχρι το σιδέρωµα, τα τυλίγετε σε ρολό. Ευαίσθητα (Pflegeleicht) Φορτίο ρούχων: 3,5 κιλά* Στεγνά+ (Schranktrocken+), µέτρια στεγνά (Schranktrocken)**, υγρά για σίδερο r (Bügelfeuchtr) Είδος Για ρούχα συνθετικά, βαµβακερά ή µε µικτή ύφανση όπως πουλόβερ, φορέµατα, παντελόνια, ποδιές και τραπεζοµάντηλα. ρούχων Υποδείξεις Επιλέγετε Προστατευτικό (Schonen) για ρούχα ευαίσθητα, µε το σύµβολο r. Για στέγνωµα των ρούχων χωρίς τσαλάκωµα επιλέγετε Υγρά για σίδερο r (Bügelfeucht r) και µειώνετε την ποσότητα των ρούχων σε 1,5 κιλά*. Ανάλογα µε το είδος της ύφανσης τους και το φορτίο, τα ρούχα στεγνώνουν χωρίς να τσαλακώνονται, όταν επιλέξετε Υγρά για σίδερο. * Βάρος στεγνών ρούχων. ** Ρύθµιση προγράµµατος (χωρίς Προστατευτικό (Schonen)) για τον έλεγχο βάσει προδιαγραφών EN

19 Ανάλυση προγραµµάτων Μάλλινα (Finish Wolle) Φορτίο ρούχων: 2,5 κιλά* Είδος Μάλλινα. ρούχων Υποδείξεις Οι ίνες απελευθερώνονται γρήγορα και τα ρούχα γίνονται αφράτα, όµως σε αυτό το πρόγραµµα δεν στεγνώνουν τελείως. Αµέσως µετά το τέλος του προγράµµατος, τα βγάζετε από το στεγνωτήριο και τα αφήνετε να στεγνώσουν σε φυσικό περιβάλλον. Αφαίρεση τσαλακώµατος (Glätten) Φορτίο ρούχων: 3 κιλά* Είδος Βαµβακερά ή λινά. ρούχων Για επεξεργασµένα βαµβακερά, ρούχα µε µικτή ύφανση ή συνθετικά, όπως βαµβακερά παντελόνια, άνορακ, πουκάµισα. Υποδείξεις Πρόγραµµα για µείωση του τσαλακώµατος των ρούχων που έχουν στυφτεί µετά την πλύση στο πλυντήριο ρούχων. Αµέσως µετά το τέλος του προγράµµατος τα βγάζετε από το στεγνωτήριο και τα στεγνώνετε σε φυσικό περιβάλλον. Κρύος αέρας (Lüften kalt) Φορτίο ρούχων: 6,5 κιλά* Είδος Για όλα τα ρούχα, που θέλετε µόνο να φρεσκάρετε. ρούχων Ζεστός αέρας (Lüften warm) Φορτίο ρούχων: 6,5 κιλά* Είδος ρούχων Υποδείξεις * Βάρος στεγνών ρούχων. Για ρούχα από χοντρότερο ύφασµα, που λόγω ποιότητας δεν στεγνώνουν οµοιόµορφα, όπως ζακέτες, µαξιλάρια, ογκώδη ρούχα. Για στέγνωµα µεµονωµένων ρούχων, όπως πετσέτα µπάνιου, µαγιό, πανιά καθαρισµού. Επιλέγετε Προστατευτικό (Schonen) για τα ρούχα ευαίσθητα, µε το σύµβολο r. Στην αρχή µην επιλέγετε το µεγαλύτερο χρόνο. οκιµάζετε πρώτα µερικές φορές, ποιος χρόνος αποδεικνύεται καλύτερος. 19

20 Ανάλυση προγραµµάτων Πετσέτες (Frottierwäsche) Φορτίο ρούχων: 6,5 κιλά* Είδος Για ρούχα φροτέ από λεπτότερο και χοντρότερο ύφασµα, όπως ρούχων πετσέτες χειρός, πετσέτες µπάνιου, σκουφάκια µπάνιου, µπουρνούζια, σεντόνια φροτέ. Τζην (Jeans) Φορτίο ρούχων: 3,5 κιλά* Μέτρια στεγνά (Schranktrocken), Υγρά για σίδεροr (Bügelfeuchtr) Είδος Για ρούχα τζην, όπως παντελόνια, ζακέτες, φούστες ή πουκάµισα. ρούχων Πουκάµισα (Oberhemden) Φορτίο ρούχων: 2,5 κιλά* Μέτρια στεγνά (Schranktrocken), Υγρά για σίδεροr (Bügelfeuchtr) Είδος Για πουκάµισα ανδρικά και γυναικεία. ρούχων Ρούχα Outdoor Φορτίο ρούχων: 3,5 κιλά* Μέτρια στεγνά (Schranktrocken), Υγρά για σίδεροr (Bügelfeuchtr) Είδος ρούχων Για ρούχα κυρίως εκδροµικά, sleeping-bag, στολές σκι, αντιανεµικά µπουφάν κ.α., από υλικό κατάλληλο για στεγνωτήριο. Αδιαβροχοποίηση (Imprägnieren) Φορτίο ρούχων: 2,5 κιλά* Είδος Για ρούχα από υλικό κατάλληλο για στεγνωτήριο, όπως υφάσµατα ρούχων από µικροΐνα, στολές σκι, εκδροµικά ρούχα, λεπτά βαµβακερά µε πυκνή ύφανση ή τραπεζοµάντηλα. Ιδιαίτερες Αυτό το πρόγραµµα περιλαµβάνει µία πρόσθετη φάση σταθεροποίησης της αδιαβροχοποίησης. υποδείξεις Για αυτά τα ρούχα επιτρέπεται να έχουν χρησιµοποιηθεί µόνο υλικά αδιαβροχοποίησης µε την ένδειξη "κατάλληλο για µεµβράνες", που έχουν ως βάση τους φθοριούχες χηµικές ενώσεις. Μην στεγνώνετε ρούχα που έχουν υποστεί αδιαβροχοποίηση µε υλικά που περιέχουν παραφίνη. Κίνδυνος φωτιάς! * Βάρος στεγνών ρούχων 20

21 Αλλαγή διεξαγωγής προγράµµατος Κερµατοδέκτης Αν µετά την έναρξη του προγράµµατος ανοίξετε την πόρτα ή διακόψετε το πρόγραµµα, θα χάσετε τα κέρµατα ή τις µάρκες*, αν υπάρχει κερµατοδέκτης / µετρητής χρόνου κερµάτων στη συσκευή. * Από το Service της Miele µπορεί να ρυθµιστεί ένα χρονικό περιθώριο πραγ- µατοποίησης αλλαγών, εντός του οποίου θα είναι δυνατή µια αλλαγή προγράµµατος. Αλλαγή τρέχοντος προγράµ- µατος εν είναι δυνατή µια αλλαγή του τρέχοντος προγράµµατος (Προστασία από ακούσια αλλαγή). Αν µετατοπίσετε τον επιλογέα προγράµµατος, εµφανίζεται η ένδειξη Αδύνατη η αλλαγή προγράµµατος, µέχρι να τον µετατοπίσετε στο αρχικό πρόγραµµα. Για να µπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραµµα, πρέπει να ακυρώσετε το πρόγραµµα. Προσθήκη/αφαίρεση ρούχων Πατάτε το πλήκτρο Πόρτα (Tür). Ανοίγετε την πόρτα., Μην αγγίζετε το πίσω τοίχωµα του κάδου, όταν προσθέτετε ή αφαιρείτε ρούχα. Λόγω υψηλών θερµοκρασιών, υπάρχει κίνδυνος εγκαύ- µατος στην περιοχή κάδου. Τώρα µπορείτε π.χ. να προσθέσετε ρούχα στον κάδο ή να αφαιρέσετε κάποια ρούχα. Κλείνετε την πόρτα. Για να συνεχίσετε το στέγνωµα: Πατάτε το πλήκτρο Έναρξη (Start). Το υπόλοιπο χρόνου που εµφανίζεται στη συνέχεια στην οθόνη, ίσως να έχει µια σχετική απόκλιση από τον πραγµατικό χρόνο στεγνώµατος. ιακοπή προγράµµατος Στρέφετε τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση Λήξη (Ende). Όταν εµφανιστεί το Λήξη (Ende) στην οθόνη, τότε το πρόγραµµα έχει διακοπεί. Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα. Επιλέγετε ένα νέο πρόγραµµα. Πατάτε το πλήκτρο Έναρξη (Start). 21

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C. el - GR

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C. el - GR Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την αγορά του πλυντηρίου μας. Το νέο πλυντήριο σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 CZ Český,19 TR Türkçe,37 Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Εγκατάσταση, 4 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Ευθυγράμμιση του στεγνωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή του πλυντηρίου

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Manual de instrucciones Cajón calientaplatos Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Οδηγίες Χρήσης Εντοιχιζόµενος Θερµοθάλαµος Πιατικών Περιεχόµενα GR 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά,1 Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα