ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΤΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι ο καθορισμός όλων των ενεργειών στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Λαρισαίων, τόσο κατά την διάρκεια της ηρεμίας, όσο και μετά το σεισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από αυτόν. 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αποστολή του Δήμου Λαρισαίων είναι να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά την διάρκεια της ηρεμίας (προ του σεισμού) και να προβεί στις άμεσες απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση όλων των καταστάσεων και προβλημάτων που θα προκύψουν από το σεισμό. 3. Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Δήμος Λαρισαίων προβαίνει στις εξής ενέργειες: Α. Κατά την διάρκεια της ηρεμίας (προ των σεισμών) (1) Οργανώνεται το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με υπεύθυνους υπάλληλους τους Χρήστο ΝΙΚΟΥ Τηλ & Αθ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ Τηλ (2) Συγκροτείται το Συντονιστικό Τοπικό Οργανο (Σ.Τ.Ο.) όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (3) Συγκροτείται ο Τομέας Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΤΑΣΠ) όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. (4) Ορίζονται ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού (Καταυλισμοί) με το απαιτούμενο σκηνικό υλικό, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. (5) Ορίζονται ως υπεύθυνοι για την παραλαβή και μεταφορά του σκηνικού υλικού στους χώρους καταυλισμών όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. (6) Η κατάσταση προσωπικού για το στήσιμο σκηνών στους χώρους καταυλισμών φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1 (7) Στους χώρους των καταυλισμών θα γίνουν έργα υποδομής εκεί που δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικό ρεύμα. (8) Έρχεται σε επικοινωνία με την Διεύθυνση Πρόνοιας της Περιφέρειας και ρυθμίζει το θέμα διάθεσης των σκηνών και κλινοσκεπασμάτων αν παραστεί ανάγκη. (9) Τηρεί κατάσταση των Τεχνικών (Πολιτικών Μηχ.) υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων. Οι Τεχνικοί αυτοί σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα προβούν στον έλεγχο κτιρίων του Δήμου και σε καταγραφή των ζημιών, εφόσον τούτο απαιτηθεί (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ). (10) Τηρεί κατάσταση Τεχνικών Επιτροπών που υπηρετούν στο Δήμο για τον Προσεισμικό έλεγχο κτιρίων του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1). 2

3 (11) Διατηρεί καταστάσεις των Ιατρών που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. (12) Μελετά το θέμα σίτισης του πληθυσμού σε συνεργασία με την Εκκλησία, Στρατιωτικές Μονάδες αν υπάρχουν στην περιοχή ή ακόμη και CETERING. Α. Κωνσταντινίδης CATERING Παναγούλη 2 Λάρισα τηλ Β. Σουλούκος Α.Ε. Φαρσάλων 56 Λάρισα τηλ (13) Συντάσσουν καταστάσεις των Μηχανημάτων του Δήμου & Ιδιωτών. (14) Συνεργάζεται με την Αστυνομία για τυχόν φύλαξη εγκαταλελειμμένων σπιτιών προς αποφυγή κλοπών. (15) Τηρεί Χάρτες χώρων Καταυλισμών, χώρων Καταφυγής & Οδών Διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. (16) Φροντίζουν να υπάρχει πλήρης συνεργασία του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με την Δ/νση Πολ. Προστ. της Περιφέρειας. (17) Διατηρεί κατάλογο χρησίμων τηλεφώνων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ). (18) Συγκαλείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα το Σ.Τ.Ο. (Συντονιστικό Τοπικό Οργανο) & ο Τομέας Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Τ.Α.Σ.Π.) για συζήτηση θεμάτων που έχουν σχέση με το σεισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ). (19) Κέντρο επιχειρήσεων θα είναι η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Β. Ενέργειες Δήμου Λαρισαίων μετά την εκδήλωση του σεισμού. (1) Αναφέρει άμεσα για τον σεισμό στην Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας. (2) Συγκαλείται αμέσως το Σ.Τ.Ο & ο ΤΑΣΠ προς μελέτη και αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για διακομιδή τυχόν τραυματιών στα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία. (3) Μεριμνά για την συγκέντρωση του πληθυσμού στους χώρους συγκεντρώσεως, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιεί την ΔΕΗ για διακοπή ηλεκτροδότησης, όπου απαιτείται για την ασφάλεια του πληθυσμού. (4) Συγκροτεί Ομάδες Τεχνικών για την εξέταση της κατάστασης των κτιρίων σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. (5) Διαθέτει τα μηχανήματα του Δήμου (αν απαιτηθεί & των ιδιωτών) και με την συνεργασία της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προβαίνουν σε πρώτη φάση στη διάνοιξη των κυρίων αρτηριών της πόλης και σε δεύτερη φάση στο γκρέμισμα ετοιμόρροπων κτιριακών εγκαταστάσεων. (6) Εφόσον μέσα στα χαλάσματα υπάρχουν εγκλωβισμένοι ζητά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ. (7) Φροντίζει για την Οργάνωση των Καταυλισμών, εξασφάλιση σκηνών & κλινοσκεπασμάτων από την Δ/νση Πρόνοιας της Περιφέρειας, κατασκευή έργων υποδομής (Υδρευση, Αποχέτευση, Ηλεκτροδότηση, κατασκευή WC κ.λ.π.) χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό εργάτες και οχήματα του Δήμου ή Ιδιωτών. (8) Συνεργάζεται με την Αστυνομία της περιοχής για την φύλαξη καταστημάτων και οικιών προς αποφυγή κλοπών. 3

4 (9) Φροντίζει για την σίτιση του πληθυσμού ή με παρασκευή συσσιτίου ή με Κέτεριγκ κ.λ.π. (10) Συνεργάζεται για όλα τα θέματα με Στρατιωτικές Μονάδες που υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου. Ο Δήμος Λαρισαίων καλεί όλους τους πολίτες του Δήμου, καθώς και τις οργανώσεις Συλλόγων κ.λ.π. όπως συμβάλουν με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που θα προκύψουν σε περίπτωση σεισμού. Ο εθελοντισμός σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια επιτυχίας του Δήμου. O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Β Τομέας Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Τ.Α.Σ.Π.) Γ Χώροι Συγκέντρωσης Πληθυσμού (Καταυλισμοί). Δ Υπεύθυνοι στους χώρους Καταυλισμών (στήσιμο σκηνών). Ε Κατάσταση Τεχνικών (Πολιτικοί Μηχανικοί) υπάλληλοι Δήμου Λαρισαίων. Ε1 Κατάσταση Τεχνικών Επιτροπών που υπηρετούν στο Δήμο Λαρισαίων. Ε2 Κατάσταση Σχολικών Μονάδων ΣΤ Κατάσταση Ιατρών της Λάρισας. Ζ Κατάσταση Φαρμακείων της Λάρισας. Η Πίνακας Τηλεφώνων Πρώτης Ανάγκης. Κ Οδοί Διαφυγής. 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ( Σ.Τ.Ο.) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Επισυνάπτεται η υπ αριθμό απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων 207/ η οποία τροποποιήθηκε με την υπ αριθμό 446/ απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων που αφορά τη μη συμμετοχή στο Σ.Τ.Ο. εκπροσώπου Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, τις υπ αριθμό 90/ και 1142/ αποφάσεις Δημάρχου Λαρισαίων για αντικατάσταση μελών του Σ.Τ.Ο. Παρατηρήσεις Το Σ.Τ.Ο συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου και o Δήμοs μελετά την εκάστοτε κατάσταση που θα δημιουργηθεί και λαμβάνει άμεσες αποφάσεις για την αντιμετώπιση αυτής. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 31/1/2011 Αρ. Αποφ.: 207 Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 τ.κ Τηλ fax: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου περί Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων» Έχοντας υπ όψη μας : Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 / τεύχος Α ). Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/02. Τις προτάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Συγκροτούμε το Τοπικό Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας ως εξής : Πρόεδρος: Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Κωνστ/νος Τζανακούλης με το νόμιμο Αναπληρωτή του, Αντιδήμαρχο Δέσποινα Μάντζαρη. Μέλη : 1) Κων/νος Καλαμπαλίκης Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο Αντώνιο Πράπα. 2) Λέτσιοs Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Δημοτικό Σύμβουλο Καφφέ Θεόδωρο. 3) Καραμπούζης Χρήστος Προϊστάμενος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας με αναπληρωτή του τον Μαυρακάνα Χαράλαμπο. 4) Μαλισόβας Χρήστος Συνταγματάρχης ΠΖ Διευθυντής της Δ/νσης Πολιτικό Στρατιωτικής συνεργασίας 1 ης Στρατιάς, με αναπληρωτή τον Λοχαγό ΠΖ Μπακοστέργιο Δημήτριο Τμηματάρχη του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών. 5) Ντζιοβάρας Παναγιώτης Αστυνομικός Υποδιευθυντής αναπληρούμενος από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας Μπαρμπούτη Χαράλαμπο. 6) Κυρόπουλος Θεόδωρος αναπληρωτής Διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαρισαίων αναπληρούμενος από τον Ευστάθιο Νικολαϊδη Προϊστάμενο Τμήματος. 7) Ρουμπής Στέργιος Πυραγός Διοικητής 1 ου Π.Σ. Λάρισας, αναπληρούμενος από τον Πυραγό Καραβατιά Κωνσταντίνο Υποδιοικητή του 1 ου Π.Σ. Λάρισας. 6

7 8) Ασημίνα Αϊβαλιώτου Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων αναπληρούμενη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Νικόλαο Τσαρνάβα. 9) Φρειδερίκη Αποστόλου Δασάρχης Λάρισας με αναπληρωτή την Δασολόγο Παναγιώτα Καζάκου. 10) Ιωάννης Τζιώλης μέλος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Λάρισας με αναπλ/τή τον Παπαδημητρίου Αθανάσιο. 11) Οικονόμου Δημήτριος Εκπρόσωπος των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών της Ένωσης Ραδιοερας/χνών Θεσσαλίας με αναπληρωτή τον Κωνσταντινίδη Βασίλειο. 12) Παπαχατζής Αχιλλέας, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου αναπληρούμενο από τον Καρατσιβή Δημήτριο. 13) Κυριτσάκα Αχιλλέα μέλος της Αερολέσχης Λάρισας με αναπληρωτή τον Δημοβέλη Δημήτριο. 14) Δραγανιδάκη Δημήτριο μέλος της Λέσχης Καταδρομέων Θεσσαλίας με αναπληρωτή τον Καρδαρά Ιωάννη. Αποφασίζουμε σήμερα 31/1/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ MUNICIPALIfY QF LARISSA. Ταχ. Δ/νση : Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ Τηλ fax: 241 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα 17/01/2013 Αρ. Αποφ.: 90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 207/ απόφασής μας, όπως ισχύει, που αφορά τη Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου περί Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων» Έχοντας υπ' όψη μας: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Τ. α'). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/02. 3) Τις υπ' αρίθμ. 207/ και 446/ αποφάσεις μας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 207/ απόφασή μας, όπως ισχύει, και αντικαθιστούμε τα παρακάτω μέλη ως εξής: 1) Στη θέση της Αντιδημάρχου Κας Μάντζαρη Δέσποινας τον Αντιδήμαρχο Κο Οικονόμου Ιωάννη, ως αναπληρωματικό μέλος. 2) Στη θέση του Κου Ντζιοβάρα Παναγιώτη τον Κο Γατσούνια Δημήτριο ως τακτικό μέλος και στη θέση του Κου Μπαρμπούτη Χαράλαμπου τον Κο Παντικίδη Λοϊζο ως αναπληρωματικό μέλος, που ανήκουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας. 3) Στη θέση της Κας Αϊβαλιώτου Ασημίνας τον προϊστάμενο του τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κο Πατσιούρα Αθανάσιο ως τακτικό μέλος και στη θέση του Κου Τσαρνάβα Νικολάου τον προϊστάμενο του τμήματος Κο Νίκου Χρήστο της ιδίας Διεύθυνσης. Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι υπ' αριθμ. 207/ και 446/ αποφάσεις μας. Αποφασίζουμε σήμερα 17/01/

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( Τ.Α.Σ.Π. ) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Νίκου Χρήστος Μπασδάνης Βασίλειος Ιωαννίδης Στυλιανός Τζιλάκας Αργύρης Παπαϊωάννου Αστέριος Πατσιούρας Αθανάσιος ( Αναπληρωματικός ) Αρχιτέκτων Μηχ. Πολιτικός Μηχ. Πολιτικός Μηχ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. Πολιτικός Μηχ. Τοπογράφος Μηχ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Νίκαια Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΣΤΑΘΕΡΟ-ΚΙΝΗΤΟ) Παρατηρήσεις Ο Τομέας Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Τ.Α.Σ.Π) αποτελείται από 3-4 άτομα (όπως Πολ. Μηχανικοί κ.λ.π.) που μπορούν να προτείνουν στο Δήμο μέτρα σχετικά με τους σεισμούς, στα Μέλη συμπεριλαμβάνεται και ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Ο Τ.Α.Σ.Π. θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση και θα έχει την αρμοδιότητα την υλοποίηση της Αντισεισμικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου σύμφωνα με τα σχετικά προγράμματα και Σχέδια. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Α /Α ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού στις συνοικίες της πόλης του Δήμου Λαρισαίων είναι: 21 (Α προτεραιότητας) 3 (Β προτεραιότητας) και 7 (Ιδιοκτ. Δημοσίου Οργανισμών & πολιτών) όπως εμφανίζονται στον πίνακα Θέσεις Καταυλισμών κατά συνοικία στην πόλη της Λάρισας. Επίσης 14 χώρους στους οικισμούς. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ «Α» ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ Ο. Τ. Μ2 ΣΚΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ Παρατηρ. 1. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Χ Πάρκο Αγ. Αντωνίου (Καραϊσκάκη) 2. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Κ.Χ Πάρκο Αλκαζάρ 3. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ολύμπου Κ.Χ Οπισθεν ΚΤΕΛ (Δημοτ. Οικόπεδα) Ολύμπου Ολύμπου Ολύμπου Κ.Χ. 941Γ Κ.Χ. 940Β Κ.Χ. 940Α ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ Κ.Χ Χώρος Φρουρίου 5. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 977 (τμήμα) Χώρος Ορφανοτροφείου Αιόλου 6. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ Κ.Χ Πλατεία ΑΤΑ (Αγιάς - Ηρ. Πολυτεχνειου) 7. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (Πλατείες) Αχιλλέως Στρατόπεδο Μπουγά Στρατόπεδο Μπουγά 8. ΧΑΡΑΥΓΗ ( Σχολείο) Ακαρνανίας Εκκλησία Πλατεία Ζιαζιά Θεσσαλικό Κερκίνης 9. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ Γήπεδο (Καλλισθένους & Θεοφράστου) 10. ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Γήπεδο επί της Τσιτσάνη 11. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χώρος Σχολείου Σικελιανού Πλατεία Καστελίου Κ.Χ. 288Ε Κ.Χ Β Κ.Χ. 182Β Α Κ.Χ. 197Δ Κ.Χ. 197Β 381 (Γ2006α) Κ.Χ. Γ Γ Κ.Χ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ Αμφιτρίωνος Ερετρείας Αιδηψού 1021Β Α ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ζάνου Ζάνου Ευκλείδου Κ.Χ. 1062Α Κ.Χ Κ.Χ. 1081Α ΑΒΕΡΩΦ Θεοφράστου Θεοφράστου Λεμεσού & Μέμνονος Θεοφράστου Κ.Χ. 110 Κ.Χ. 111 Κ.Χ. 110Α Κ.Χ. Γ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ( Κοζάνης) ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ Μαυρογένους 671 Ζ ΔΕΥΑΛ (Περιβάλλων χώρος)

12 ΧΩΡΟΣ Ο. Τ. Μ2 ΣΚΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ Παρατηρ ΜΕΖΟΥΡΛΟ (Πάρκο ) Πανεπ/κο Νοσοκομείο Χώρος Ιατρικής Σχολής Χώρος γηπέδου Α.Ε.Λ (θέσεις στάθμ.) 19. ΝΕΑΠΟΛΗ Σκεπαστή αγορά Αθλ. Κέντρο 12 γήπεδα τένις Παραπλεύρως Σκεπαστής αγοράς Χώρος μεταξύ Παπανδρέου & Γηροκομ. 613Α-613Β Ρ ΚΧ600Α-618Α Β-Α ΑΘΛ. Κ. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ( Κοζάνης) ΑΘΛ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Οδ. Δημαρά) Γ ΣΥΝΟΛΟ: «Β» ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ( Περιβάλλων Χώρος) ΓΚΕΡΕΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ: «Ξ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ Πάρκο ΟΣΕ ΝΕΡΑΪΔΑ Νότιο Τμήμα της 1 ης Στρατιάς ΞΕΝΙΑ ( Περιβάλλων Χώρος) ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΠΟΥΓΑ Τ.Ε.Ι ΑΒΕΡΩΦ ( ΣΕΚΦΟ) Γ2429, Γ2475, Γ2511, Γ1791, Γ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΛΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( Α - Β - Ξ ) Σημείωση: Η σκεπαστή αγορά στην συνοικία Νεάπολη θα χρησιμοποιηθεί και σαν χώρος συγκέντρωσης του πληθυσμού έως να στηθούν οι σκηνές στους άλλους χώρους, επειδή υπάρχει η δυνατότητα να κλεισθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 12

13 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΧΩΡΟΣ m 2 ΣΚΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡ. ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΛΟΥΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΜΥΛΟΙ ΜΑΝΔΡΑ ΡΑΧΟΥΛΑ ΚΑΣΤΡΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΑΛΑΝΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για το ΣΚΗΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΗΝΩΝ) Α/Α ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. Οι χώροι καταυλισμών είναι οι χώροι που εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα του παραρτήματος Γ (σελ. 11) ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Ηλίας (ΑΝΑΠΛΗΡ/ΚΟΣ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Για το στήσιμο σκηνών: - από Τεχνική Υπηρεσία - από Υπηρεσία Πρασίνου ΝΕΜΑΣ Κωνστ/νος ΤΖΙΩΛΗΣ Ιωάννης Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ. ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΙΟΡΙΣΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Το κλιμάκιο Τεχνικών (Πολιτικών Μηχανικών) υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση. Θα συνδράμουν στο έργο της Υπηρεσιας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ στον έλεγχο κτιρίων, εφόσον τούτο απαιτηθεί. 15

16 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1158 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Β' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 1631 ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ' ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ 1767 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ε' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1632 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1726 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 1968 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘAΝΑΣΙΟΣ ΣΤ' ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ 7020 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1457 ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΜΑΓΛΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΒΑΙΤΣΗΣ Ε' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΜΗΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 7060 ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 7009 ΝΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1462 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1630 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1629 ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΤΕΚΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1987 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΦΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΣΥΝΟΛΟ 23 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 2155 ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 2255 ΖΙΑΜΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Γ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε1" ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΠΟΛ. ΜΗΧ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε) ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Δημαρχείο Αναψυκτήριο Ίωνος Δραγούμη 1 Φρούριο ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. 15 ο Παιδικός Σταθμός Μύρων 9 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΠΑΤΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. Κτίρια στο φυτώριο Γιάγκου (Νεάπολη) Χώρος Πολιτ/κού Κεντρ. Σαρίμβεη & ανώνυμης Γ1847 Κονάκι ΑΒΕΡΩΦ Τσιτσάνη & Μαν. Ανδρόνικου 6 ος Παιδικός Σταθμός Εχεκρατίδος - Σίφνου 3 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε Κτίριο στη σκεπαστή Νεάπολης (Ήδιστον) Κτίριο πολλαπλών χρησ 7 ος Παιδικός Σταθμός 18 ος Παιδικός Σταθμός Κατσίγρα & Βεβήκα Αργ. Χατζημιχάλη 62 Χατζημιχάλη 62 Π.Γ.Ν.Λ 4 ΤΕΚΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚOKKINOY ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε 5 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΙΧΑΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΚΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε Διαμέρισμα Β2 3όροφο κτίσμα 12 ος Παιδικός Σταθμός Αμαξοστάσιο Κτίσμα διατηρητέο 13 ος Παιδικός Σταθμός 1 ος Παιδικός Σταθμός Καλλιάρχου 27 Ηλέκτρας 8 Πενταλόφου & Ανώνυμης Περιοχή Κουλουρίου Σεφέρη 39 Αιόλου 4 Αιόλου ΞΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε ΖΙΑΜΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. 8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ AΡX. ΜΗΧ. Μύλος Παππά Ωδείο 3 ος Παιδικός Σταθμός 10ος Παιδικός Σταθμ. 8 ος Παιδικός Σταθμός Γεωργιάδου Βενιζέλου & Ολύμπου Σκουφά 21 Καραγάτση 7 Πεζόδρομος Κύμη Βιολογικός Καθαρισμός Τερμα Σάκη Καράγιωργα Κτίρια για αυτιστικά Δημοτική Πινακοθήκη 2 ος Παιδικός Σταθμός Δημοκρατίας & ανώνυμης Παπανδρέου & Κατσίγρα Παπανδρέου 21 ος Παιδικός Σταθμός Καραγκούνη & Καντώνια 17

18 9 ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Κτίριο Α.Μ.Ε.Α. 16 ος Παιδικός Σταθμ. 20ος Παιδικός Σταθμός Γαρίτσιου & επισκοπής Γαριτσίου & Λευκίππου 110 Π.Μ. 11 ος Παιδικός Σταθμός Μπιζανίου & Λαγού 10 ΜΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΚΑΠΗ Αγ. Αθανασίου ΔΕΥΑΛ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε Κτίρια στο γήπεδο Μητσιμπόνα 14 ος Παιδικός Σταθμ. ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. 2όροφο κτίσμα 11 Διαμέρισμα ισόγειο Ι2 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ. Ισόγειο κτίσμα ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ.Τ.Ε Παλιά Σφαγεία Λαγού(απέναντι ΔΕΥΑΛ) Τέρμα Λαγού Κοζάνης Ερμογένους 2 Παπακυριαζή 63 Αθ. Διάκου 5 Παπαναστασίου 117 Αεροδρομίου ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛ. ΜΗΧ. 12 ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.Τ.Ε 2όροφο κτίσμα Χατζηγιάννειο Πν. Κ. Δ/νση Καθαριότητας 5 ος Παιδικός Σταθμός Σκαρλ. Σούτσου & Κενταυρων Ρούσβελτ 59 Ρούσβελτ 46 Ρούσβελτ ΜΗΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ Κατάστημα Διαμέρισμα Β3 Κατάστημα & υπόγειο Κατάστημα (ΚΑΠΗ) 9 ος Παιδικός Σταθμός 17 ος Παιδικός Σταθμός 19 ος Παιδικός Σταθμός Πλατεία Ο.Σ.Ε. Νικηφόρου Φωκά 1 Παλαιολόγου 14 & Ν. Φωκα Παλαιολόγου & Ξανθίπης Μπασδέκη 15 Μιαούλη 14 Παλαιολόγου ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΦΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε ΞΕΝΙΑ 4 ος Παιδικός Σταθμός Πολιτ/κό Κέντρο Ζιαζιά Φαρσάλων Πολ. Ζήλου & Ανώνυμη (Αμπελόκηποι) Ροδόπης & ανώνυμης ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ.Τ.Ε ΝΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΑΓΛΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΣΙΤΩΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 10 ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ΚΟΙΝΟΤ. ΚΑΤΑΣΤ/ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΗΜΟΤ. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Ελευθερών - Κοιλάδαs - Κουτσοχέρου - Λουτρού - Μάνδραs - Ραχούλας. ΕΘΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 17 ΕΘΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΡΙΑ (ΟΛΑ ΣΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ΦΑΛΑΝΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε2" ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ο.Σ.Κ.) Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ Δ/ΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ο Δημοτικό - 29 ο Δημοτικό 7 ο Νηπιαγωγείο - 32 ο Νηπιαγωγείο 20ο Δημοτικό - 38 ο Δημοτικό 12 ο Νηπιαγωγείο - 16 ο Νηπιαγωγείο 5 ο Δημοτικό - 36 ο Δημοτικό 12 ο Γυμνάσιο - 8 ο Λύκειο 3 ο Γυμνάσιο - 3 ο Λύκειο - 2 ο Ι.Ε.Κ 16 ο Δημοτικό - 32 ο Δημοτικό Μουσικό σχολείο 56 ο Νηπιαγωγείο - 42 ο Δημοτικό 1 ο ΕΠΑ.Λ - 1 η ΕΠΑ.Σ - 6 ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ - ΕΠΑ.Λ - 2 ο Σ.Ε.Κ. - 1 ο Ι.Ε.Κ. - 2 ο ΕΠΑ.Λ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ράπτου Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Κουλουρίου. Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Τερψιθέας 3 ο Νηπιαγωγείο - 46 ο Νηπιαγωγείο 19 ο Δημοτικό - 24 ο Δημοτικό - 8 ο Νηπιαγωγείο - 42 ο Νηπιαγωγείο 9 ο Γυμνάσιο - 7 ο Λύκειο 17 ο Δημοτικό - 4 ο Νηπιαγωγείο - 47 ο Νηπιαγωγείο 7 ο Γυμνάσιο - 4ο ΕΠΑ.Λ 23 ο Νηπιαγωγείο - 52 ο Νηπιαγωγείο - 23 ο Δημοτικό Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. - 1 ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 4 ος Παιδικός Σταθμός 14 ο Γυμνάσιο - 9 ο Λύκειο 31η Αυγούστου 34 Αγ. Μαρίνης & Αγιάς Μύρων 2 Χρυσοχόου 2 Ρόδου τέρμα Καρδίτσης τέρμα Εθν. Αντίστασης 36 Θ. Καϊρη Συκουτρή 14 Καρδίτσης (δίπλα στις φυλακές) Καρδίτσης 21 & Καρδίτσης τέρμα Περιφερειακή Τρικάλων & Τερψιθέα Κουλούρι Τερψιθέα Καρφή 4 Ακαρνανίας 32 Ακαρνανίας & Λακωνίας Ι. Μαγριέ 1 Σικελιανού & Κάρλας Ψηλορείτη 2 Καστοριάς 2Α Ζήλου Πολυξ. & Ανώνυμη 19

20 ο Γυμνάσιο - 11 ο Λύκειο - 2 ο Ι.Ε.Κ 9 ο Νηπιαγωγείο - 44 ο Νηπιαγωγείο 11 ο Δημοτικό - 33 ο Δημοτικό 2 ο Νηπιαγωγείο - 31 ο Νηπιαγωγείο 10 ο Δημοτικό 15 ο Δημοτικό - 43 ο Δημοτικό 19 ο Νηπιαγωγείο - 30ο Νηπιαγωγείο 4 ο Γυμνάσιο - 4 ο Λύκειο 4 ο Δημοτικό - 37 ο Δημοτικό 28 ο Νηπιαγωγείο - 5 ο Νηπιαγωγείο 4 ο Γυμνάσιο - 4 ο Λύκειο 4 ο Δημοτικό - 37 ο Δημοτικό - 28 ο Νηπιαγωγείο 5 ο Νηπιαγωγείο 1 ο Γυμνάσιο - 15 ο Γυμνάσιο - 1 ο Λύκειο 2 ο Δημοτικό - 28 ο Δημοτικό 36 ο Νηπιαγωγείο - 41 ο Νηπιαγωγείο 54 ο Νηπιαγωγείο 7 ο Δημοτικό - 30 ο Δημοτικό - 11 ο Νηπιαγωγείο - 34 ο Νηπιαγωγείο 39 ο Δημοτικό 2 ο Γυμνάσιο - 2 ο Λύκειο 8 ο Γυμνάσιο 58 ο Νηπιαγωγείο 40 ο Νηπιαγωγείο 13 ο Νηπιαγωγείο - 25 ο Δημοτικό - 60 ο Νηπιαγωγείο 6 ο Γυμνάσιο - 6 ο Λύκειο 21 ο Δημοτικό - 39 ο Νηπιαγωγείο 9 ο Δημοτικό 26 ο Δημοτικό - 29 ο Νηπιαγωγείο 21 ο Νηπιαγωγείο 57 ο Νηπιαγωγείο 13 ο Νηπιαγωγείο 12 ο Δημοτικό - 10 ο Νηπιαγωγείο - 48 ο Νηπιαγωγείο Χατζοπούλου & Καρκβίτσα Πλάτωνος & Δημοσθένους Αιόλου 2 Πλάτωνος 30 Αιόλου 2 Χατζοπούλου 1 Ηπείρου & Ανθίμου Γαζή Χατζοπούλου 1 Ηπείρου & Ανθίμου Γαζή Κουμουνδούρου Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου Ηπείρου 34 Κουμουνδούρου 53 Πλούτωνος 26 Ηρ. Πολυτεχνείου 189 Λαγού τέρμα Μεραρχίας 2 Παπαζαχαρίου 53 Μεραρχίας 2 1ης Μεραρχίας & Καραολή Δημητρίου Κλ. Πατέρα 1 Αγχιάλου & Αλευαδών Αβδήρων & Αυλώνος Λεμεσού 13 Γαριτσίου & Λίνδου Λεμεσού 13 20

21 ο Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Καραβάνα 14 ο Δημοτικό - Εσπερινό Γυμνάσιο 27 ο Δημοτικό - 25 ο Νηπιαγωγείο 10 ο Γυμνάσιο - 10 ο Λύκειο 31 ο Δημοτικό - 22 ο Νηπιαγωγείο 18 ο Δημοτικό - 27 ο Νηπιαγωγείο 1 ο Νηπιαγωγείο - 26 ο Νηπιαγωγείο 20 ο Νηπιαγωγείο - 43 ο Νηπιαγωγείο 24 ο Νηπιαγωγείο Ειδικό Δημοτικό - Ειδικό Νηπιαγωγείο 6 ο Νηπιαγωγείο 33 ο Νηπιαγωγείο 37 ο Νηπιαγωγείο 8 ο Νηπιαγωγείο 3 ο Γυμνάσιο - 5 ο Λύκειο - 3 ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ 15 ο Νηπιαγωγείο - 45 ο Νηπιαγωγείο 3 ο Δημοτικό - 41 ο Δημοτικό 1 ο Δημοτικό - 35 ο Δημοτικό - 18 ο Νηπιαγωγείο - 38 ο Νηπιαγωγείο - 14 ο Νηπιαγωγείο - 55 ο Νηπιαγωγείο - 7 ο ΕΠΑ.Λ 3 ο Σ.Ε.Κ. 2 η ΕΠΑ.Σ 22 ο Δημοτικό - 17 ο Νηπιαγωγείο - 50 ο Νηπιαγωγείο 12 ο Λύκειο - 16 ο Γυμνάσιο 13 ο Γυμνάσιο Ειδικό Δημοτικό για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. 1 ο Δημοτικό - 1 ο Νηπιαγωγείο Γιάννουλης. 2 ο Δημοτικό - 2 ο Νηπιαγωγείο Γιάννουλης. 3 ο Δημοτικό Γιάννουλης 1 ο -2 ο Δημοτικό & 1 ο -2 ο Νηπιαγωγείο Φαλάνης Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Ελευθερών Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Ραχούλας Αρκαδίου Π.Μ. Περιφερειακή Τρικάλων Γερουλάνου 2 Ηρακλειανού 13 Ηρακλειανού τέρμα Πάρνηθος 21 Αντ. Φασούλα 16 Μουσών Εθνικής Αντίστασης & Μήλου Δαβάκη 89 Μουσών & Κατσίγρα Μυτιλήνης 27 Μανδηλαρά 83 Μπουκουβάλα 2 Σκαρλάτου Σούτσου 8-10 Ιουστινιανού & Βουτσιλά Περικλέους 7 Ιουστινιανού 24 Ιουστινιανού 24Α Δρόση & Παιωνίου Καλισθένη & Θεοφίλου Καλισθένους & Θεοφράστου Λεμεσού & Καλισθένους Τέρμα Πάρνηθος. Γιάννουλη Γιάννουλη Γιάννουλη (Εργατικές κατοικίες.) Φαλάνη. Ελευθερές. 21

22 Δημοτικό Νηπιαγωγείο Μάνδρας. Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Γυμνάσιο - Λύκειο Κοιλάδας. Δημοτικό Κάστρου Δημοτικό Δημοτικό Δημοτικό Ραχούλα Μάνδρα Κοιλάδα Κάστρο (Δεν λειτουργεί) Αργυρόμυλοι (Δεν λειτουργεί) Κουτσόχερο Λουτρό (Δεν λειτουργεί) Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Τα ονόματα των ιατρών για τις συνοικίες του Δήμου Λαρισαίων φαίνονται στις καταστάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας με ειδικότητες Καρδιολογίας, Παθολογίας, Παιδιατρικής, Ορθοπαιδικής. Ονόματα ιατρών Φυσιάτρων, Παιδοχειρούργων, Παιδοψυχιάτρων, Χειρούργων, Εργασίας αν και όπου χρειασθεί. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 23

24 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ "Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" ΝΠΔΔ Ετος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΒΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17Α ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 25Α ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΑΝΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡ/ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓ ΟΙΚΟΝ. ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΒΑΓΕΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡ. 14 & ΚΟΥΜΑ ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΝΟΛΩΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΠΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 12 & ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΙΜΣΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 8Α ΑΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΜΑΝΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΜΠΑΝΤΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΠΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΙΑΠΧΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΓΚΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΓΚΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΛΛΗ ΕΡΓΙΝΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΖΑΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΖΑΧΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΑΗ

25 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΓΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΙΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ ΜΙΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΜΠΑΣΗ ΚΑΦΙΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 2 & ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ 3Α ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΝΟΥΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΝ.ΓΑΖΗ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΑΔΩΝ ΠΡΑΤΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΑΗ ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΣΙΠΑ ΒΑΪΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΓΚΑΡΙΤΣΙ ΡΟΞΑΝΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ 3Α ΓΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΑΒΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΡΟΛΟΓΟΣ Σ.ΣΟΥΤΣΟΥ ΠΑΠΑΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΙΛΩΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΡΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 26 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΕΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΚΥΠΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΝΟΕΦΥΤΟΥ ΚΟΥΜΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΦΡΙΞΟΥ ΚΟΥΜΑ ΟΓΛ 3Α Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΛΗΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ

26 ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΚΥΠΡΟΥ& ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΝΟΣ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΗΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΟΚΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡEΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΓΚΟΥΝΙΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16Α ΓΚΙΟΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΔΡΙΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΖΑΧΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΗΡΩΪΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 25Α ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5Α ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ 3Α ΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΞΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΣΑΥΡΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΙΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΠΡΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΡΗΓΑΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

27 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΛΕΤΗ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΚΟΥΦΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΔ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ Κ.ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ- ΚΣΤΡΑΤΗΓΟΛΑΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΒΕΡΥΚΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΚΡΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΖΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΜΑ ΖΗΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17Α ΘΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΒΕΛΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΜΠΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΠΟΥΛΙΜΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΓΛ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΠΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΡΗ ΚΟΡΑΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΚΟΡΑΗ ΡΙΖΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΚΕΝΤΟΥ ΧΑΡΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΣΚΥΦΤΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

28 ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΛΜΑ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΤΖΙΝΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΓΛ 3Α ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ ΡΟΣΙΤΣΑ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΤΡΙΨΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΙΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΧΑΛΒΑΤΖΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΒΑΛΑΣΗ-ΧΥΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ Ε.-ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 55 Ο ΜΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΑΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΠΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΡΕΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΑΓΛΑΪΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝOΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ-ΠΕΡΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΤΑΣΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 25Α ΤΕΝΕΚΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΖΗΜΟΥΖΙΩΓΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΤΣΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΠΙΣΠΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΤΡΙΓΚΑ ΑΓΛΑΪΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΟΓΛ 3Α ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΚΙΤΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΚΟΥΜΑ

29 ΨΥΧΙΑΤΡ. ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΞΟΜΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΓΟΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΕΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΖΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΖΙΜΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 9&ΠΑΛΑΜ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΛΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΤΣΩΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΙΤΟΥΑΛΙ ΑΧΜΕΝΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΤΣΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΠΩΠΟΤΟΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 21 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ΤΣΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΤΣΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΥΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΧΑΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΥΜΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ

30 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ 3Α & ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΑΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΖΗΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΖΙΟΥΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΟΓΛ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΜΠΕΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΠΟΚΟΥΒΑΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΟΓΛ 3Α ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΗΓΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΡΙΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-23η ΟΚΤΩΒΡ ΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΑΚΡΙΒΗ -ΠΑΡΑΣΚ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΤΡΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΤΣΑΝΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΤΣIΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜ. ΖΑΒΑΛΙΔΗ5- ΔΟΒΡΟΥΤΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΤΣΙΒΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜ. ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ1Α- Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ ΔΡΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

31 ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΪΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΝ.ΓΑΖΗ ΖΑΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΟΝΟΣ ΖΕΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΩΛΕΤΗ ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ (ΦΑΛΑΝΗ) ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΡΙΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΠΑΡΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ ΜΥΖΙΘΡΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΣ 3-ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΡΙΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΦΕΡΦΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΜΠΟΥΖ-ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΨΑΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)Χ.Ειδ. 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)Χ.Ειδ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΤ. ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΛΥΣΣΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)Χ.Ειδ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ. (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)Χ.Ειδ. ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ ΙΔΙΟΤ. ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΟΤ. ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΙΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΒΟΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

32 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΓΚΑΓΚΑ ΦΑΙΔΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΚΑΣΔΡΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ- ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΓΚΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙ ΤΑΡΕΚ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΝΑΚΗ-ΤΣΙΩΡΑ ΒΑΪΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΤΣΑΒΑ ΑΝΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Γ.ΑΒΕΡΩΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΝΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 48Α ΜΑΝΤΖΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΑΧΟΥΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΙΔΕΡΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΥΣΙΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΝΕΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΤΑΜΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 26 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΡΙΖΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΧΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΟΥΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ` ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ ΖΗΣΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΕΝΙΖ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΑΝΤΣΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΤΣΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΛΙΑΤΙΦΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΜΠΑΤΖΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΙΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΛΑΣΤΙΚ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΣΙΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 3Α

2410236589 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 2 ΤΚ 41221 Σχολείο Λάρισας 36ον Δημοτικό 2410280989

2410236589 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 2 ΤΚ 41221 Σχολείο Λάρισας 36ον Δημοτικό 2410280989 Α/Α ΠΑΛΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1 61 Ειδικό Ειδικό 2 24 7ον 32ον 2410612715 ΜΟΥΣΩΝ ΤΚ 41334 2410234740 ΑΓΙΑΣ 2 ΤΚ 41221 6977773853 3 Ειδικό 2410591258 ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02--201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99 ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς φρέσκου γάλακτος. Στη Λάρισα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. ΠΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ : α) επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Νο1. ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45 Κάθε 20 λεπτά

Γραμμή Νο1. ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45 Κάθε 20 λεπτά ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ Γραμμή Νο1 Ν.ΣΜΥΡΝΗ - ΩΔΕΙΟ - ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ - Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ - Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΔΕ έως ΠΑ Από 06:00-22:45 Κάθε 10 λεπτά ΣΑΒΒΑΤΟ Από 06:00-22:45 Κάθε 15 λεπτά ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ Από 7:15-22:45

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631360900 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631360903 2631055120 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631055125 ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631360923

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - 3 - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ Η 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ, είναι ο μεγαλύτερος των Μειζόνων Σχηματισμών. Συγκροτήθηκε στις 20 Φεβ 1947 με έδρα το Βόλο και με πρώτο Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες : Oλγα Τζήκα Ευθ. Φωτόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Αγαπόπουλος Αχιλλέας Βασίλειος Χειρουργός Άγγος Ιωάννης Παύλος Ιατρ. Βιοπ/γία Αλευροφάς Ιωάννης Νομικός Ουρολόγος Αναγνώστου Κωνσταντίνος Δημήτριος Ακτινολόγος Αναστασάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Κηφισιά, 22/08/2014 Αριθ. πρωτ. 11287 Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών. Εχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 1. Την κείμενη Νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 1 Κυρίζογλου Λάζαρος Δήμαρχος 2310 729 601 2 Ζέρβα Ελένη Γραμματεία Δημάρχου 2310 729

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥ

ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16ΗΣ ΟΚΤ.&ΚΑΚΑΡ 2229038723 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27-29 2221400145-2221090970-6937348843

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.

ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. ΠΗΓΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. Α. Επισκευή-Συντήρηση-Διαρύθμιση χώρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Απευθείας ανάθεση έως 35000 ευρώ - Πρόχειρος διαγωνισμός έως 45000 ευρώ - Ζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1. Δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch.

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch. ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Ροδοπόλεως 71 2109618727 Θεοδώρου Μαρία mail@1nip-ellin.att.sch.gr 2ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Αλικαρνασσού 3 2109612177 Κούμη Μυρτώ mail@2nip-ellin.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στο Ίλιον τις 02 / 07 / 2009, ημέρα Πέμπτη και 03 / 07 / 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-13:00 μ.μ., συνήλθε η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14/2/2014. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Α εξαμήνου ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΩΡ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2/2014

14/2/2014. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Α εξαμήνου ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΩΡ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/2/2014 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών Α εξαμήνου ΚΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΙΕΚ 7ο ΕΠΑΛ 7ο ΕΠΑΛ 7ο ΕΠΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 2 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8617 Αριθ. Απόφασης.: 92 η

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 2 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8617 Αριθ. Απόφασης.: 92 η α ) Τους δημοτικούς υπαλλήλους ως υπευθύνους για την «μετάδοση των αποτελεσμάτων», τα τηλέφωνα αυτών και των κτιρίων που στεγάζουν τα εκλογικά τμήματα,ως κατωτέρω: ΑΡΙΘΜΟΣ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τμήμα Φυσικής Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Παιδείας. Δήμος Δυτικής Αχαΐας. Τομέας Παιδείας

Φυλλάδιο Παιδείας. Δήμος Δυτικής Αχαΐας. Τομέας Παιδείας Φυλλάδιο Παιδείας Δήμος Δυτικής Αχαΐας Τομέας Παιδείας 2014-2015 Αντί προλόγου Η πατρίδα μας διέρχεται μια βαθύτατη, πρωτοφανή και πολύπλευρη κρίση. Κρίση βεβαίως οικονομική. Αλλά όχι μόνο. Κρίση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Ιατρών Ομίλου Βιοκλινικής

Λίστα Ιατρών Ομίλου Βιοκλινικής Λίστα Ιατρών Ομίλου Βιοκλινικής Α/Α 1 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΖΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ (ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΣΤΗΣ) 3 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εντός Δημαρχείου Ελευσίνας

Υπηρεσίες εντός Δημαρχείου Ελευσίνας Υπηρεσίες εντός Δημαρχείου Ελευσίνας ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ 2105537100 2105537252 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΠΠΑ ΙΟΥΛΙΑ 302 ΜΑΖΗ ΚΑΤΙΑ 304 FAX 2105537254 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟI ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα