ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΤΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι ο καθορισμός όλων των ενεργειών στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Λαρισαίων, τόσο κατά την διάρκεια της ηρεμίας, όσο και μετά το σεισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από αυτόν. 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αποστολή του Δήμου Λαρισαίων είναι να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά την διάρκεια της ηρεμίας (προ του σεισμού) και να προβεί στις άμεσες απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση όλων των καταστάσεων και προβλημάτων που θα προκύψουν από το σεισμό. 3. Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο Δήμος Λαρισαίων προβαίνει στις εξής ενέργειες: Α. Κατά την διάρκεια της ηρεμίας (προ των σεισμών) (1) Οργανώνεται το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με υπεύθυνους υπάλληλους τους Χρήστο ΝΙΚΟΥ Τηλ & Αθ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ Τηλ (2) Συγκροτείται το Συντονιστικό Τοπικό Οργανο (Σ.Τ.Ο.) όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (3) Συγκροτείται ο Τομέας Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΤΑΣΠ) όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. (4) Ορίζονται ως χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού (Καταυλισμοί) με το απαιτούμενο σκηνικό υλικό, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. (5) Ορίζονται ως υπεύθυνοι για την παραλαβή και μεταφορά του σκηνικού υλικού στους χώρους καταυλισμών όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. (6) Η κατάσταση προσωπικού για το στήσιμο σκηνών στους χώρους καταυλισμών φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1 (7) Στους χώρους των καταυλισμών θα γίνουν έργα υποδομής εκεί που δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικό ρεύμα. (8) Έρχεται σε επικοινωνία με την Διεύθυνση Πρόνοιας της Περιφέρειας και ρυθμίζει το θέμα διάθεσης των σκηνών και κλινοσκεπασμάτων αν παραστεί ανάγκη. (9) Τηρεί κατάσταση των Τεχνικών (Πολιτικών Μηχ.) υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων. Οι Τεχνικοί αυτοί σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα προβούν στον έλεγχο κτιρίων του Δήμου και σε καταγραφή των ζημιών, εφόσον τούτο απαιτηθεί (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ). (10) Τηρεί κατάσταση Τεχνικών Επιτροπών που υπηρετούν στο Δήμο για τον Προσεισμικό έλεγχο κτιρίων του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1). 2

3 (11) Διατηρεί καταστάσεις των Ιατρών που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. (12) Μελετά το θέμα σίτισης του πληθυσμού σε συνεργασία με την Εκκλησία, Στρατιωτικές Μονάδες αν υπάρχουν στην περιοχή ή ακόμη και CETERING. Α. Κωνσταντινίδης CATERING Παναγούλη 2 Λάρισα τηλ Β. Σουλούκος Α.Ε. Φαρσάλων 56 Λάρισα τηλ (13) Συντάσσουν καταστάσεις των Μηχανημάτων του Δήμου & Ιδιωτών. (14) Συνεργάζεται με την Αστυνομία για τυχόν φύλαξη εγκαταλελειμμένων σπιτιών προς αποφυγή κλοπών. (15) Τηρεί Χάρτες χώρων Καταυλισμών, χώρων Καταφυγής & Οδών Διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. (16) Φροντίζουν να υπάρχει πλήρης συνεργασία του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με την Δ/νση Πολ. Προστ. της Περιφέρειας. (17) Διατηρεί κατάλογο χρησίμων τηλεφώνων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ). (18) Συγκαλείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα το Σ.Τ.Ο. (Συντονιστικό Τοπικό Οργανο) & ο Τομέας Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Τ.Α.Σ.Π.) για συζήτηση θεμάτων που έχουν σχέση με το σεισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ). (19) Κέντρο επιχειρήσεων θα είναι η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Β. Ενέργειες Δήμου Λαρισαίων μετά την εκδήλωση του σεισμού. (1) Αναφέρει άμεσα για τον σεισμό στην Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας. (2) Συγκαλείται αμέσως το Σ.Τ.Ο & ο ΤΑΣΠ προς μελέτη και αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για διακομιδή τυχόν τραυματιών στα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία. (3) Μεριμνά για την συγκέντρωση του πληθυσμού στους χώρους συγκεντρώσεως, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιεί την ΔΕΗ για διακοπή ηλεκτροδότησης, όπου απαιτείται για την ασφάλεια του πληθυσμού. (4) Συγκροτεί Ομάδες Τεχνικών για την εξέταση της κατάστασης των κτιρίων σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. (5) Διαθέτει τα μηχανήματα του Δήμου (αν απαιτηθεί & των ιδιωτών) και με την συνεργασία της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προβαίνουν σε πρώτη φάση στη διάνοιξη των κυρίων αρτηριών της πόλης και σε δεύτερη φάση στο γκρέμισμα ετοιμόρροπων κτιριακών εγκαταστάσεων. (6) Εφόσον μέσα στα χαλάσματα υπάρχουν εγκλωβισμένοι ζητά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ. (7) Φροντίζει για την Οργάνωση των Καταυλισμών, εξασφάλιση σκηνών & κλινοσκεπασμάτων από την Δ/νση Πρόνοιας της Περιφέρειας, κατασκευή έργων υποδομής (Υδρευση, Αποχέτευση, Ηλεκτροδότηση, κατασκευή WC κ.λ.π.) χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό εργάτες και οχήματα του Δήμου ή Ιδιωτών. (8) Συνεργάζεται με την Αστυνομία της περιοχής για την φύλαξη καταστημάτων και οικιών προς αποφυγή κλοπών. 3

4 (9) Φροντίζει για την σίτιση του πληθυσμού ή με παρασκευή συσσιτίου ή με Κέτεριγκ κ.λ.π. (10) Συνεργάζεται για όλα τα θέματα με Στρατιωτικές Μονάδες που υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου. Ο Δήμος Λαρισαίων καλεί όλους τους πολίτες του Δήμου, καθώς και τις οργανώσεις Συλλόγων κ.λ.π. όπως συμβάλουν με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που θα προκύψουν σε περίπτωση σεισμού. Ο εθελοντισμός σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια επιτυχίας του Δήμου. O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Β Τομέας Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Τ.Α.Σ.Π.) Γ Χώροι Συγκέντρωσης Πληθυσμού (Καταυλισμοί). Δ Υπεύθυνοι στους χώρους Καταυλισμών (στήσιμο σκηνών). Ε Κατάσταση Τεχνικών (Πολιτικοί Μηχανικοί) υπάλληλοι Δήμου Λαρισαίων. Ε1 Κατάσταση Τεχνικών Επιτροπών που υπηρετούν στο Δήμο Λαρισαίων. Ε2 Κατάσταση Σχολικών Μονάδων ΣΤ Κατάσταση Ιατρών της Λάρισας. Ζ Κατάσταση Φαρμακείων της Λάρισας. Η Πίνακας Τηλεφώνων Πρώτης Ανάγκης. Κ Οδοί Διαφυγής. 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ( Σ.Τ.Ο.) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Επισυνάπτεται η υπ αριθμό απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων 207/ η οποία τροποποιήθηκε με την υπ αριθμό 446/ απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων που αφορά τη μη συμμετοχή στο Σ.Τ.Ο. εκπροσώπου Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, τις υπ αριθμό 90/ και 1142/ αποφάσεις Δημάρχου Λαρισαίων για αντικατάσταση μελών του Σ.Τ.Ο. Παρατηρήσεις Το Σ.Τ.Ο συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου και o Δήμοs μελετά την εκάστοτε κατάσταση που θα δημιουργηθεί και λαμβάνει άμεσες αποφάσεις για την αντιμετώπιση αυτής. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 31/1/2011 Αρ. Αποφ.: 207 Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 τ.κ Τηλ fax: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου περί Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων» Έχοντας υπ όψη μας : Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 / τεύχος Α ). Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/02. Τις προτάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Συγκροτούμε το Τοπικό Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας ως εξής : Πρόεδρος: Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Κωνστ/νος Τζανακούλης με το νόμιμο Αναπληρωτή του, Αντιδήμαρχο Δέσποινα Μάντζαρη. Μέλη : 1) Κων/νος Καλαμπαλίκης Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο Αντώνιο Πράπα. 2) Λέτσιοs Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Δημοτικό Σύμβουλο Καφφέ Θεόδωρο. 3) Καραμπούζης Χρήστος Προϊστάμενος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας με αναπληρωτή του τον Μαυρακάνα Χαράλαμπο. 4) Μαλισόβας Χρήστος Συνταγματάρχης ΠΖ Διευθυντής της Δ/νσης Πολιτικό Στρατιωτικής συνεργασίας 1 ης Στρατιάς, με αναπληρωτή τον Λοχαγό ΠΖ Μπακοστέργιο Δημήτριο Τμηματάρχη του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών. 5) Ντζιοβάρας Παναγιώτης Αστυνομικός Υποδιευθυντής αναπληρούμενος από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας Μπαρμπούτη Χαράλαμπο. 6) Κυρόπουλος Θεόδωρος αναπληρωτής Διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαρισαίων αναπληρούμενος από τον Ευστάθιο Νικολαϊδη Προϊστάμενο Τμήματος. 7) Ρουμπής Στέργιος Πυραγός Διοικητής 1 ου Π.Σ. Λάρισας, αναπληρούμενος από τον Πυραγό Καραβατιά Κωνσταντίνο Υποδιοικητή του 1 ου Π.Σ. Λάρισας. 6

7 8) Ασημίνα Αϊβαλιώτου Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων αναπληρούμενη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Νικόλαο Τσαρνάβα. 9) Φρειδερίκη Αποστόλου Δασάρχης Λάρισας με αναπληρωτή την Δασολόγο Παναγιώτα Καζάκου. 10) Ιωάννης Τζιώλης μέλος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Λάρισας με αναπλ/τή τον Παπαδημητρίου Αθανάσιο. 11) Οικονόμου Δημήτριος Εκπρόσωπος των Ομάδων Εκτάκτων Αναγκών της Ένωσης Ραδιοερας/χνών Θεσσαλίας με αναπληρωτή τον Κωνσταντινίδη Βασίλειο. 12) Παπαχατζής Αχιλλέας, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου αναπληρούμενο από τον Καρατσιβή Δημήτριο. 13) Κυριτσάκα Αχιλλέα μέλος της Αερολέσχης Λάρισας με αναπληρωτή τον Δημοβέλη Δημήτριο. 14) Δραγανιδάκη Δημήτριο μέλος της Λέσχης Καταδρομέων Θεσσαλίας με αναπληρωτή τον Καρδαρά Ιωάννη. Αποφασίζουμε σήμερα 31/1/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ MUNICIPALIfY QF LARISSA. Ταχ. Δ/νση : Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ Τηλ fax: 241 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα 17/01/2013 Αρ. Αποφ.: 90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 207/ απόφασής μας, όπως ισχύει, που αφορά τη Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου περί Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαρισαίων» Έχοντας υπ' όψη μας: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Τ. α'). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/02. 3) Τις υπ' αρίθμ. 207/ και 446/ αποφάσεις μας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 207/ απόφασή μας, όπως ισχύει, και αντικαθιστούμε τα παρακάτω μέλη ως εξής: 1) Στη θέση της Αντιδημάρχου Κας Μάντζαρη Δέσποινας τον Αντιδήμαρχο Κο Οικονόμου Ιωάννη, ως αναπληρωματικό μέλος. 2) Στη θέση του Κου Ντζιοβάρα Παναγιώτη τον Κο Γατσούνια Δημήτριο ως τακτικό μέλος και στη θέση του Κου Μπαρμπούτη Χαράλαμπου τον Κο Παντικίδη Λοϊζο ως αναπληρωματικό μέλος, που ανήκουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας. 3) Στη θέση της Κας Αϊβαλιώτου Ασημίνας τον προϊστάμενο του τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κο Πατσιούρα Αθανάσιο ως τακτικό μέλος και στη θέση του Κου Τσαρνάβα Νικολάου τον προϊστάμενο του τμήματος Κο Νίκου Χρήστο της ιδίας Διεύθυνσης. Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι υπ' αριθμ. 207/ και 446/ αποφάσεις μας. Αποφασίζουμε σήμερα 17/01/

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( Τ.Α.Σ.Π. ) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Νίκου Χρήστος Μπασδάνης Βασίλειος Ιωαννίδης Στυλιανός Τζιλάκας Αργύρης Παπαϊωάννου Αστέριος Πατσιούρας Αθανάσιος ( Αναπληρωματικός ) Αρχιτέκτων Μηχ. Πολιτικός Μηχ. Πολιτικός Μηχ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. Πολιτικός Μηχ. Τοπογράφος Μηχ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Νίκαια Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα Λάρισα ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΣΤΑΘΕΡΟ-ΚΙΝΗΤΟ) Παρατηρήσεις Ο Τομέας Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Τ.Α.Σ.Π) αποτελείται από 3-4 άτομα (όπως Πολ. Μηχανικοί κ.λ.π.) που μπορούν να προτείνουν στο Δήμο μέτρα σχετικά με τους σεισμούς, στα Μέλη συμπεριλαμβάνεται και ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Ο Τ.Α.Σ.Π. θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση και θα έχει την αρμοδιότητα την υλοποίηση της Αντισεισμικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου σύμφωνα με τα σχετικά προγράμματα και Σχέδια. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Α /Α ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού στις συνοικίες της πόλης του Δήμου Λαρισαίων είναι: 21 (Α προτεραιότητας) 3 (Β προτεραιότητας) και 7 (Ιδιοκτ. Δημοσίου Οργανισμών & πολιτών) όπως εμφανίζονται στον πίνακα Θέσεις Καταυλισμών κατά συνοικία στην πόλη της Λάρισας. Επίσης 14 χώρους στους οικισμούς. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ «Α» ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ Ο. Τ. Μ2 ΣΚΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ Παρατηρ. 1. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Χ Πάρκο Αγ. Αντωνίου (Καραϊσκάκη) 2. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Κ.Χ Πάρκο Αλκαζάρ 3. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ολύμπου Κ.Χ Οπισθεν ΚΤΕΛ (Δημοτ. Οικόπεδα) Ολύμπου Ολύμπου Ολύμπου Κ.Χ. 941Γ Κ.Χ. 940Β Κ.Χ. 940Α ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ Κ.Χ Χώρος Φρουρίου 5. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 977 (τμήμα) Χώρος Ορφανοτροφείου Αιόλου 6. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ Κ.Χ Πλατεία ΑΤΑ (Αγιάς - Ηρ. Πολυτεχνειου) 7. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (Πλατείες) Αχιλλέως Στρατόπεδο Μπουγά Στρατόπεδο Μπουγά 8. ΧΑΡΑΥΓΗ ( Σχολείο) Ακαρνανίας Εκκλησία Πλατεία Ζιαζιά Θεσσαλικό Κερκίνης 9. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ Γήπεδο (Καλλισθένους & Θεοφράστου) 10. ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Γήπεδο επί της Τσιτσάνη 11. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χώρος Σχολείου Σικελιανού Πλατεία Καστελίου Κ.Χ. 288Ε Κ.Χ Β Κ.Χ. 182Β Α Κ.Χ. 197Δ Κ.Χ. 197Β 381 (Γ2006α) Κ.Χ. Γ Γ Κ.Χ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ Αμφιτρίωνος Ερετρείας Αιδηψού 1021Β Α ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ζάνου Ζάνου Ευκλείδου Κ.Χ. 1062Α Κ.Χ Κ.Χ. 1081Α ΑΒΕΡΩΦ Θεοφράστου Θεοφράστου Λεμεσού & Μέμνονος Θεοφράστου Κ.Χ. 110 Κ.Χ. 111 Κ.Χ. 110Α Κ.Χ. Γ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ( Κοζάνης) ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ Μαυρογένους 671 Ζ ΔΕΥΑΛ (Περιβάλλων χώρος)

12 ΧΩΡΟΣ Ο. Τ. Μ2 ΣΚΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ Παρατηρ ΜΕΖΟΥΡΛΟ (Πάρκο ) Πανεπ/κο Νοσοκομείο Χώρος Ιατρικής Σχολής Χώρος γηπέδου Α.Ε.Λ (θέσεις στάθμ.) 19. ΝΕΑΠΟΛΗ Σκεπαστή αγορά Αθλ. Κέντρο 12 γήπεδα τένις Παραπλεύρως Σκεπαστής αγοράς Χώρος μεταξύ Παπανδρέου & Γηροκομ. 613Α-613Β Ρ ΚΧ600Α-618Α Β-Α ΑΘΛ. Κ. ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ ( Κοζάνης) ΑΘΛ.Κ. ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Οδ. Δημαρά) Γ ΣΥΝΟΛΟ: «Β» ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ( Περιβάλλων Χώρος) ΓΚΕΡΕΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ: «Ξ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ Πάρκο ΟΣΕ ΝΕΡΑΪΔΑ Νότιο Τμήμα της 1 ης Στρατιάς ΞΕΝΙΑ ( Περιβάλλων Χώρος) ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΠΟΥΓΑ Τ.Ε.Ι ΑΒΕΡΩΦ ( ΣΕΚΦΟ) Γ2429, Γ2475, Γ2511, Γ1791, Γ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΛΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( Α - Β - Ξ ) Σημείωση: Η σκεπαστή αγορά στην συνοικία Νεάπολη θα χρησιμοποιηθεί και σαν χώρος συγκέντρωσης του πληθυσμού έως να στηθούν οι σκηνές στους άλλους χώρους, επειδή υπάρχει η δυνατότητα να κλεισθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 12

13 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΧΩΡΟΣ m 2 ΣΚΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡ. ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΛΟΥΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΜΥΛΟΙ ΜΑΝΔΡΑ ΡΑΧΟΥΛΑ ΚΑΣΤΡΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΑΛΑΝΗ ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για το ΣΚΗΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΗΝΩΝ) Α/Α ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. Οι χώροι καταυλισμών είναι οι χώροι που εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα του παραρτήματος Γ (σελ. 11) ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Ηλίας (ΑΝΑΠΛΗΡ/ΚΟΣ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Για το στήσιμο σκηνών: - από Τεχνική Υπηρεσία - από Υπηρεσία Πρασίνου ΝΕΜΑΣ Κωνστ/νος ΤΖΙΩΛΗΣ Ιωάννης Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ. ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΙΟΡΙΣΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Το κλιμάκιο Τεχνικών (Πολιτικών Μηχανικών) υπαλλήλων του Δήμου Λαρισαίων αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση. Θα συνδράμουν στο έργο της Υπηρεσιας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ στον έλεγχο κτιρίων, εφόσον τούτο απαιτηθεί. 15

16 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1158 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Β' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 1631 ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ' ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ 1767 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ε' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1632 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1726 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΥ 1968 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘAΝΑΣΙΟΣ ΣΤ' ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ 7020 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1457 ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΜΑΓΛΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΒΑΙΤΣΗΣ Ε' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΜΗΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 7060 ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 7009 ΝΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1462 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1630 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1629 ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΤΕΚΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1987 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΦΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ. ΣΥΝΟΛΟ 23 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 2155 ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Δ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 2255 ΖΙΑΜΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Γ' ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε1" ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΠΟΛ. ΜΗΧ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε) ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ που ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Δημαρχείο Αναψυκτήριο Ίωνος Δραγούμη 1 Φρούριο ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. 15 ο Παιδικός Σταθμός Μύρων 9 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΠΑΤΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. Κτίρια στο φυτώριο Γιάγκου (Νεάπολη) Χώρος Πολιτ/κού Κεντρ. Σαρίμβεη & ανώνυμης Γ1847 Κονάκι ΑΒΕΡΩΦ Τσιτσάνη & Μαν. Ανδρόνικου 6 ος Παιδικός Σταθμός Εχεκρατίδος - Σίφνου 3 ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε Κτίριο στη σκεπαστή Νεάπολης (Ήδιστον) Κτίριο πολλαπλών χρησ 7 ος Παιδικός Σταθμός 18 ος Παιδικός Σταθμός Κατσίγρα & Βεβήκα Αργ. Χατζημιχάλη 62 Χατζημιχάλη 62 Π.Γ.Ν.Λ 4 ΤΕΚΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚOKKINOY ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε 5 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΙΧΑΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΚΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε Διαμέρισμα Β2 3όροφο κτίσμα 12 ος Παιδικός Σταθμός Αμαξοστάσιο Κτίσμα διατηρητέο 13 ος Παιδικός Σταθμός 1 ος Παιδικός Σταθμός Καλλιάρχου 27 Ηλέκτρας 8 Πενταλόφου & Ανώνυμης Περιοχή Κουλουρίου Σεφέρη 39 Αιόλου 4 Αιόλου ΞΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε ΖΙΑΜΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. 8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ AΡX. ΜΗΧ. Μύλος Παππά Ωδείο 3 ος Παιδικός Σταθμός 10ος Παιδικός Σταθμ. 8 ος Παιδικός Σταθμός Γεωργιάδου Βενιζέλου & Ολύμπου Σκουφά 21 Καραγάτση 7 Πεζόδρομος Κύμη Βιολογικός Καθαρισμός Τερμα Σάκη Καράγιωργα Κτίρια για αυτιστικά Δημοτική Πινακοθήκη 2 ος Παιδικός Σταθμός Δημοκρατίας & ανώνυμης Παπανδρέου & Κατσίγρα Παπανδρέου 21 ος Παιδικός Σταθμός Καραγκούνη & Καντώνια 17

18 9 ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Κτίριο Α.Μ.Ε.Α. 16 ος Παιδικός Σταθμ. 20ος Παιδικός Σταθμός Γαρίτσιου & επισκοπής Γαριτσίου & Λευκίππου 110 Π.Μ. 11 ος Παιδικός Σταθμός Μπιζανίου & Λαγού 10 ΜΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΚΑΠΗ Αγ. Αθανασίου ΔΕΥΑΛ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε Κτίρια στο γήπεδο Μητσιμπόνα 14 ος Παιδικός Σταθμ. ΡΩΜΑΝΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. 2όροφο κτίσμα 11 Διαμέρισμα ισόγειο Ι2 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧ. ΜΗΧ. Ισόγειο κτίσμα ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ.Τ.Ε Παλιά Σφαγεία Λαγού(απέναντι ΔΕΥΑΛ) Τέρμα Λαγού Κοζάνης Ερμογένους 2 Παπακυριαζή 63 Αθ. Διάκου 5 Παπαναστασίου 117 Αεροδρομίου ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛ. ΜΗΧ. 12 ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.Τ.Ε 2όροφο κτίσμα Χατζηγιάννειο Πν. Κ. Δ/νση Καθαριότητας 5 ος Παιδικός Σταθμός Σκαρλ. Σούτσου & Κενταυρων Ρούσβελτ 59 Ρούσβελτ 46 Ρούσβελτ ΜΗΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ Κατάστημα Διαμέρισμα Β3 Κατάστημα & υπόγειο Κατάστημα (ΚΑΠΗ) 9 ος Παιδικός Σταθμός 17 ος Παιδικός Σταθμός 19 ος Παιδικός Σταθμός Πλατεία Ο.Σ.Ε. Νικηφόρου Φωκά 1 Παλαιολόγου 14 & Ν. Φωκα Παλαιολόγου & Ξανθίπης Μπασδέκη 15 Μιαούλη 14 Παλαιολόγου ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΦΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε ΞΕΝΙΑ 4 ος Παιδικός Σταθμός Πολιτ/κό Κέντρο Ζιαζιά Φαρσάλων Πολ. Ζήλου & Ανώνυμη (Αμπελόκηποι) Ροδόπης & ανώνυμης ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΟΛ.ΜΗΧ.Τ.Ε ΝΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΑΓΛΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΣΙΤΩΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 10 ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ΚΟΙΝΟΤ. ΚΑΤΑΣΤ/ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΔΗΜΟΤ. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Ελευθερών - Κοιλάδαs - Κουτσοχέρου - Λουτρού - Μάνδραs - Ραχούλας. ΕΘΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 17 ΕΘΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΡΙΑ (ΟΛΑ ΣΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ΦΑΛΑΝΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε2" ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ο.Σ.Κ.) Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ Δ/ΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ο Δημοτικό - 29 ο Δημοτικό 7 ο Νηπιαγωγείο - 32 ο Νηπιαγωγείο 20ο Δημοτικό - 38 ο Δημοτικό 12 ο Νηπιαγωγείο - 16 ο Νηπιαγωγείο 5 ο Δημοτικό - 36 ο Δημοτικό 12 ο Γυμνάσιο - 8 ο Λύκειο 3 ο Γυμνάσιο - 3 ο Λύκειο - 2 ο Ι.Ε.Κ 16 ο Δημοτικό - 32 ο Δημοτικό Μουσικό σχολείο 56 ο Νηπιαγωγείο - 42 ο Δημοτικό 1 ο ΕΠΑ.Λ - 1 η ΕΠΑ.Σ - 6 ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ - ΕΠΑ.Λ - 2 ο Σ.Ε.Κ. - 1 ο Ι.Ε.Κ. - 2 ο ΕΠΑ.Λ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ράπτου Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Κουλουρίου. Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Τερψιθέας 3 ο Νηπιαγωγείο - 46 ο Νηπιαγωγείο 19 ο Δημοτικό - 24 ο Δημοτικό - 8 ο Νηπιαγωγείο - 42 ο Νηπιαγωγείο 9 ο Γυμνάσιο - 7 ο Λύκειο 17 ο Δημοτικό - 4 ο Νηπιαγωγείο - 47 ο Νηπιαγωγείο 7 ο Γυμνάσιο - 4ο ΕΠΑ.Λ 23 ο Νηπιαγωγείο - 52 ο Νηπιαγωγείο - 23 ο Δημοτικό Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. - 1 ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 4 ος Παιδικός Σταθμός 14 ο Γυμνάσιο - 9 ο Λύκειο 31η Αυγούστου 34 Αγ. Μαρίνης & Αγιάς Μύρων 2 Χρυσοχόου 2 Ρόδου τέρμα Καρδίτσης τέρμα Εθν. Αντίστασης 36 Θ. Καϊρη Συκουτρή 14 Καρδίτσης (δίπλα στις φυλακές) Καρδίτσης 21 & Καρδίτσης τέρμα Περιφερειακή Τρικάλων & Τερψιθέα Κουλούρι Τερψιθέα Καρφή 4 Ακαρνανίας 32 Ακαρνανίας & Λακωνίας Ι. Μαγριέ 1 Σικελιανού & Κάρλας Ψηλορείτη 2 Καστοριάς 2Α Ζήλου Πολυξ. & Ανώνυμη 19

20 ο Γυμνάσιο - 11 ο Λύκειο - 2 ο Ι.Ε.Κ 9 ο Νηπιαγωγείο - 44 ο Νηπιαγωγείο 11 ο Δημοτικό - 33 ο Δημοτικό 2 ο Νηπιαγωγείο - 31 ο Νηπιαγωγείο 10 ο Δημοτικό 15 ο Δημοτικό - 43 ο Δημοτικό 19 ο Νηπιαγωγείο - 30ο Νηπιαγωγείο 4 ο Γυμνάσιο - 4 ο Λύκειο 4 ο Δημοτικό - 37 ο Δημοτικό 28 ο Νηπιαγωγείο - 5 ο Νηπιαγωγείο 4 ο Γυμνάσιο - 4 ο Λύκειο 4 ο Δημοτικό - 37 ο Δημοτικό - 28 ο Νηπιαγωγείο 5 ο Νηπιαγωγείο 1 ο Γυμνάσιο - 15 ο Γυμνάσιο - 1 ο Λύκειο 2 ο Δημοτικό - 28 ο Δημοτικό 36 ο Νηπιαγωγείο - 41 ο Νηπιαγωγείο 54 ο Νηπιαγωγείο 7 ο Δημοτικό - 30 ο Δημοτικό - 11 ο Νηπιαγωγείο - 34 ο Νηπιαγωγείο 39 ο Δημοτικό 2 ο Γυμνάσιο - 2 ο Λύκειο 8 ο Γυμνάσιο 58 ο Νηπιαγωγείο 40 ο Νηπιαγωγείο 13 ο Νηπιαγωγείο - 25 ο Δημοτικό - 60 ο Νηπιαγωγείο 6 ο Γυμνάσιο - 6 ο Λύκειο 21 ο Δημοτικό - 39 ο Νηπιαγωγείο 9 ο Δημοτικό 26 ο Δημοτικό - 29 ο Νηπιαγωγείο 21 ο Νηπιαγωγείο 57 ο Νηπιαγωγείο 13 ο Νηπιαγωγείο 12 ο Δημοτικό - 10 ο Νηπιαγωγείο - 48 ο Νηπιαγωγείο Χατζοπούλου & Καρκβίτσα Πλάτωνος & Δημοσθένους Αιόλου 2 Πλάτωνος 30 Αιόλου 2 Χατζοπούλου 1 Ηπείρου & Ανθίμου Γαζή Χατζοπούλου 1 Ηπείρου & Ανθίμου Γαζή Κουμουνδούρου Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου Ηπείρου 34 Κουμουνδούρου 53 Πλούτωνος 26 Ηρ. Πολυτεχνείου 189 Λαγού τέρμα Μεραρχίας 2 Παπαζαχαρίου 53 Μεραρχίας 2 1ης Μεραρχίας & Καραολή Δημητρίου Κλ. Πατέρα 1 Αγχιάλου & Αλευαδών Αβδήρων & Αυλώνος Λεμεσού 13 Γαριτσίου & Λίνδου Λεμεσού 13 20

21 ο Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Καραβάνα 14 ο Δημοτικό - Εσπερινό Γυμνάσιο 27 ο Δημοτικό - 25 ο Νηπιαγωγείο 10 ο Γυμνάσιο - 10 ο Λύκειο 31 ο Δημοτικό - 22 ο Νηπιαγωγείο 18 ο Δημοτικό - 27 ο Νηπιαγωγείο 1 ο Νηπιαγωγείο - 26 ο Νηπιαγωγείο 20 ο Νηπιαγωγείο - 43 ο Νηπιαγωγείο 24 ο Νηπιαγωγείο Ειδικό Δημοτικό - Ειδικό Νηπιαγωγείο 6 ο Νηπιαγωγείο 33 ο Νηπιαγωγείο 37 ο Νηπιαγωγείο 8 ο Νηπιαγωγείο 3 ο Γυμνάσιο - 5 ο Λύκειο - 3 ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ 15 ο Νηπιαγωγείο - 45 ο Νηπιαγωγείο 3 ο Δημοτικό - 41 ο Δημοτικό 1 ο Δημοτικό - 35 ο Δημοτικό - 18 ο Νηπιαγωγείο - 38 ο Νηπιαγωγείο - 14 ο Νηπιαγωγείο - 55 ο Νηπιαγωγείο - 7 ο ΕΠΑ.Λ 3 ο Σ.Ε.Κ. 2 η ΕΠΑ.Σ 22 ο Δημοτικό - 17 ο Νηπιαγωγείο - 50 ο Νηπιαγωγείο 12 ο Λύκειο - 16 ο Γυμνάσιο 13 ο Γυμνάσιο Ειδικό Δημοτικό για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. 1 ο Δημοτικό - 1 ο Νηπιαγωγείο Γιάννουλης. 2 ο Δημοτικό - 2 ο Νηπιαγωγείο Γιάννουλης. 3 ο Δημοτικό Γιάννουλης 1 ο -2 ο Δημοτικό & 1 ο -2 ο Νηπιαγωγείο Φαλάνης Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Ελευθερών Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Ραχούλας Αρκαδίου Π.Μ. Περιφερειακή Τρικάλων Γερουλάνου 2 Ηρακλειανού 13 Ηρακλειανού τέρμα Πάρνηθος 21 Αντ. Φασούλα 16 Μουσών Εθνικής Αντίστασης & Μήλου Δαβάκη 89 Μουσών & Κατσίγρα Μυτιλήνης 27 Μανδηλαρά 83 Μπουκουβάλα 2 Σκαρλάτου Σούτσου 8-10 Ιουστινιανού & Βουτσιλά Περικλέους 7 Ιουστινιανού 24 Ιουστινιανού 24Α Δρόση & Παιωνίου Καλισθένη & Θεοφίλου Καλισθένους & Θεοφράστου Λεμεσού & Καλισθένους Τέρμα Πάρνηθος. Γιάννουλη Γιάννουλη Γιάννουλη (Εργατικές κατοικίες.) Φαλάνη. Ελευθερές. 21

22 Δημοτικό Νηπιαγωγείο Μάνδρας. Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Γυμνάσιο - Λύκειο Κοιλάδας. Δημοτικό Κάστρου Δημοτικό Δημοτικό Δημοτικό Ραχούλα Μάνδρα Κοιλάδα Κάστρο (Δεν λειτουργεί) Αργυρόμυλοι (Δεν λειτουργεί) Κουτσόχερο Λουτρό (Δεν λειτουργεί) Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Τα ονόματα των ιατρών για τις συνοικίες του Δήμου Λαρισαίων φαίνονται στις καταστάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας με ειδικότητες Καρδιολογίας, Παθολογίας, Παιδιατρικής, Ορθοπαιδικής. Ονόματα ιατρών Φυσιάτρων, Παιδοχειρούργων, Παιδοψυχιάτρων, Χειρούργων, Εργασίας αν και όπου χρειασθεί. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 23

24 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ "Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" ΝΠΔΔ Ετος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΒΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17Α ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 25Α ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΑΝΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡ/ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓ ΟΙΚΟΝ. ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΒΑΓΕΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡ. 14 & ΚΟΥΜΑ ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΝΟΛΩΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΠΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 12 & ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΙΜΣΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 8Α ΑΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΜΑΝΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΜΠΑΝΤΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΠΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΙΑΠΧΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΓΚΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΓΚΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΛΛΗ ΕΡΓΙΝΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΖΑΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΖΑΧΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΑΗ

25 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΓΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΙΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ ΜΙΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΜΠΑΣΗ ΚΑΦΙΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 2 & ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ 3Α ΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΝΟΥΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΝ.ΓΑΖΗ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΑΔΩΝ ΠΡΑΤΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΡΑΗ ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΣΙΠΑ ΒΑΪΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΓΚΑΡΙΤΣΙ ΡΟΞΑΝΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ 3Α ΓΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΑΒΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΡΟΛΟΓΟΣ Σ.ΣΟΥΤΣΟΥ ΠΑΠΑΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΙΛΩΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΡΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 26 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΕΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΚΥΠΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΝΟΕΦΥΤΟΥ ΚΟΥΜΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΦΡΙΞΟΥ ΚΟΥΜΑ ΟΓΛ 3Α Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΛΗΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ

26 ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓ.- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓ. ΚΥΠΡΟΥ& ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΝΟΣ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΗΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΟΚΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡEΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΓΚΟΥΝΙΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16Α ΓΚΙΟΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΔΡΙΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΖΑΧΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΗΡΩΪΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 25Α ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5Α ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ 3Α ΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΞΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΣΑΥΡΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΙΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΠΡΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΡΗΓΑΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

27 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΠΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΛΕΤΗ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΚΟΥΦΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΔ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ Κ.ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ- ΚΣΤΡΑΤΗΓΟΛΑΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΒΕΡΥΚΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΚΡΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΖΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΜΑ ΖΗΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17Α ΘΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΒΕΛΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΜΠΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΠΟΥΛΙΜΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΓΛ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΠΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΡΗ ΚΟΡΑΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΚΟΡΑΗ ΡΙΖΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΚΕΝΤΟΥ ΧΑΡΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΣΚΥΦΤΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

28 ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΛΜΑ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΤΖΙΝΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΓΛ 3Α ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ ΡΟΣΙΤΣΑ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΤΡΙΨΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΙΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΧΑΛΒΑΤΖΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΒΑΛΑΣΗ-ΧΥΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ Ε.-ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 55 Ο ΜΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΑΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΠΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΡΕΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΑΓΛΑΪΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝOΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ-ΠΕΡΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΤΑΣΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 25Α ΤΕΝΕΚΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΖΗΜΟΥΖΙΩΓΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΤΣΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΠΙΣΠΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΤΡΙΓΚΑ ΑΓΛΑΪΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΟΓΛ 3Α ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΚΙΤΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΚΟΥΜΑ

29 ΨΥΧΙΑΤΡ. ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΞΟΜΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΓΟΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΕΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΖΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΖΙΜΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 9&ΠΑΛΑΜ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΛΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΤΣΩΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΙΤΟΥΑΛΙ ΑΧΜΕΝΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ ΖΩΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΤΣΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΠΩΠΟΤΟΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 21 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ΤΣΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΤΣΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΥΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΧΑΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΥΜΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ

30 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ 3Α & ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΑΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΖΗΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΖΙΟΥΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΟΓΛ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΜΠΕΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΠΟΚΟΥΒΑΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΟΓΛ 3Α ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΗΓΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΡΙΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-23η ΟΚΤΩΒΡ ΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΑΚΡΙΒΗ -ΠΑΡΑΣΚ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΤΡΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΤΣΑΝΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΤΣIΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜ. ΖΑΒΑΛΙΔΗ5- ΔΟΒΡΟΥΤΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΤΣΙΒΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜ. ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ1Α- Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ ΔΡΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

31 ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΪΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΝ.ΓΑΖΗ ΖΑΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΟΝΟΣ ΖΕΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΩΛΕΤΗ ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ (ΦΑΛΑΝΗ) ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΡΙΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΠΑΡΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΛ ΜΥΖΙΘΡΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΣ 3-ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΡΙΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΦΕΡΦΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΜΠΟΥΖ-ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΨΑΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)Χ.Ειδ. 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)Χ.Ειδ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΤ. ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΛΥΣΣΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)Χ.Ειδ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ. (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)Χ.Ειδ. ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ ΙΔΙΟΤ. ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΟΤ. ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΙΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΒΟΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

32 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΓΚΑΓΚΑ ΦΑΙΔΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΚΑΣΔΡΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ- ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΓΚΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙ ΤΑΡΕΚ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΝΑΚΗ-ΤΣΙΩΡΑ ΒΑΪΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΤΣΑΒΑ ΑΝΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Γ.ΑΒΕΡΩΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΝΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 48Α ΜΑΝΤΖΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΑΧΟΥΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΙΔΕΡΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΜΥΣΙΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΝΕΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΤΑΜΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 26 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΡΙΖΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΧΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΟΥΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ` ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ ΖΗΣΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΕΝΙΖ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΑΝΤΣΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΤΣΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΛΙΑΤΙΦΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΜΠΑΤΖΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΙΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΛΑΣΤΙΚ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΣΙΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 3Α

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - 3 - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ Η 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ, είναι ο μεγαλύτερος των Μειζόνων Σχηματισμών. Συγκροτήθηκε στις 20 Φεβ 1947 με έδρα το Βόλο και με πρώτο Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥ Ασημένια Γρηγοράκη 24/05/2013 13:52 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΥ Ασημένια Γρηγοράκη 24/05/2013 13:52 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον ενηµερωτικό οδηγό που ακολουθεί, καταχωρήθηκαν η ιστορία της 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, οι διευκολύνσεις που παρέχονται από την Υπηρεσία, καθώς και χρήσιµα στοιχεία της πόλης της Λάρισας, για την οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Γλύκα ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ, Αθηνά ΜΠΟΝΙΑ Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας Ιωάν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάν. ΧΟΛΕΒΑΣ Δημοτικό Ραδιόφωνο ΚΠΝ Παναγιώτης ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δήμαρχος Κωνσταντίνος ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Γλύκα ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ, Ζωή ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας Ιωάν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάν. ΧΟΛΕΒΑΣ Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Συμβούλων Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμαρχος Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Δήμαρχος Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δήμαρχος Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Αθηνά ΜΠΟΝΙΑ, Εύη ΚΛΕΙΤΣΑ Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας Άρης ΨΥΧΑΣ Δημοτικό Ραδιόφωνο Παναγιώτης ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ,, Δέσποινα ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ειρήνη ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ε Τ Ο Σ : 2013 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι ο καθορισμός όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΛΞ-ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Έκδοση 1 η Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183 Ενότητα 7... 185 7.Περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων... 185 7.1 Οργάνωση και Συνεργασίες Δήμου Λαρισαίων... 185 7.1.1 Οργάνωση του Δήμου Λαρισαίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ Πολιτική Προστασία Δήμου Κιλκίς, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Διεύθυνση Καθαρότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Περιβάλλοντος, Κιλκίς 24-08-2011 Αρ. πρωτ. 47992 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 1338 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ.: 41110 Πληροφορίες: Αλατά Φανή, Μήτσιος Νικόλαος Τηλεφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 2-8-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 2-8-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 2-8-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46 ΘΕΜΑ:. Καθορισμός των κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων) ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

κάθε εκλογική αναμέτρηση αποτελεί την κορύφωση της λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

κάθε εκλογική αναμέτρηση αποτελεί την κορύφωση της λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. 0 0 2 τεύχος ΜΑΪΟΥ EDITORIAL Φίλες και φίλοι, κάθε εκλογική αναμέτρηση αποτελεί την κορύφωση της λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Ανεξάρτητα από το αν διεξάγονται σε τοπικό και περιφερειακό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 222 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 222 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΛΞ-Θ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 222 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩ ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος: 41221 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος: 41221 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΑΤΡΟΙ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΚΑ ΑΝΝΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 9 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310236503 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17Α & ΚΟΥΜΑ 41221 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410250686

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 41 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ ESCHENBECHER WOLFGANG KABRYLIANTS ARTUR ΑΑΡΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ ESCHENBECHER WOLFGANG KABRYLIANTS ARTUR ΑΑΡΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ ESCHENBECHER WOLFGANG KABRYLIANTS ARTUR ΑΑΡΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΗ-ΔΟΥΛΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 320 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 320 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 320 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Α Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 1o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 1o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 1o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 2012 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α/α Σελίδα 1 Προσφώνηση κτού 32 ΤΑΞ Π/Ν 4 2 Έµβληµα της

Διαβάστε περισσότερα

Δαμόκλειος σπάθη τα χρέη των Δήμων

Δαμόκλειος σπάθη τα χρέη των Δήμων ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5433 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011 Δαμόκλειος σπάθη τα χρέη των Δήμων Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ : 14-05-2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 45953/14-05-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΩΝ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Βαθμός Ασφαλείας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα