ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

2 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ Σκοπός του σεμιναρίου να αναλυθεί το πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Νοσηλευτικού προσωπικού έτσι ώστε η συμμετοχή του στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα να καταστεί αποτελεσματικότερη & αποδοτικότερη. στους Νοσηλευτές & Νοσηλεύτριες που υπηρετούν στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φαρμακοποιοί Επιθεωρητές ΣΕΥΥΠ. Εισηγητές σεμιναρίων με πολυετή Νομοθετικό πλαίσιο Νόμοι και σχετικά Προεδρικά Διατάγματα Προσωπικό Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Σύνθεση Προσωπικού Δομή, Ιεραρχία, Κατηγορίες Αρμοδιότητες Ο διοικητικός ρόλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Οργάνωση και λειτουργία Στελέχωση Επαγγελματικά δικαιώματα Νοσηλευτών αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α και Β κύκλου της ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή Πτυχιούχων τμημάτων Νοσηλευτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Άδεια άσκησης επαγγέλματος Παροχή Υπηρεσιών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Στα Τ.Ε.Π. Στις Μονάδες Εξωνεφρικής Κάθαρσης Στις διάφορες Κλινικές και Τμήματα του Νοσοκομείου Αποκλειστικές νοσηλεύτριες Εγκαταστάσεις Χώροι Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Κατηγορίες, Προδιαγραφές, Εξοπλισμός Σήμανση χώρων Τήρηση αρχείων Έντυπα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Λογοδοσία Αρχεία Βιβλία, Επιστημονική Βιβλιοθήκη Επικουρικά έντυπα Μηχανοργάνωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Καταχώρηση παραστατικών χορηγούμενων υλικών Ασφάλεια συστήματος Εκπαίδευση Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Ο ρόλος του Νοσηλευτή στη διαχείριση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Διαχείριση υγειονομικού και επιδεσμικού υλικού Επιτροπές προμηθειών, Προμήθεια, Παραλαβή, Αποθήκευση, Χορήγηση Διαχείριση φαρμακευτικού υλικού Κατηγορίες φαρμάκων, ιδιαιτερότητες (αντιβιοτικά και ορθολογική χρήση αυτών, αντινεοπλασματικά, ενέσιμα, ραδιενεργά κ.λπ..) Επιτροπές παραλαβής, Παραλαβή, Αποθήκευση, Χορήγηση Συνθήκες αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Κατηγορίες φαρμάκων και υλικών Προτεραιότητες Καταχώρηση παραστατικών Εσωτερικοί έλεγχοι (θερμοκρασίας, υγρασίας, διακριτότητα χώρων, βαθμονόμηση οργάνων (calibratin) Tήρηση αρχείων Απόθεμα φαρμακευτικού υλικού στις Κλινικές και τα Τμήματα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Τήρηση αποθέματος Απογραφή, Σπουδαιότητα Τήρηση αποθέματος Ναρκωτικών Νοσηλευτής και ασθενής Καθηκοντολόγιο Δεοντολογία Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Εκπαίδευση Προσωπικού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ανάλυση αναγκών Ειδικά εκπαιδευτικά νοσηλευτικά θέματα Αξιολόγηση Επιθεωρήσεις Ελεγχοι Ελεγκτικά Οργανα Μηχανισμοί Ρόλος Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αντικείμενα ελέγχων Η πλευρά του ελεγχόμενου Η πλευρά του επιθεωρητή Έλεγχοι τακτικοί έκτακτοι Κύρια Σημεία Αξιολόγηση Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων

3 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ N (ΦΕΚ 134 Α 18/6/07 & Π.Δ. 118/07 (ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοηθεί πλήρως το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφοδιαστική αλυσίδα των Νοσοκομείων όπως καθορίζεται από τις περί προμηθειών διατάξεις του νόμου (συνδυασμός παλαιάς και νέας νομοθεσίας) σε στελέχη του Τμήματος Προμηθειών, Εφοδιασμού και Τεχνικής Υπηρεσίας Νοσοκομείων, Επιχειρήσεων Ιατροτεχνολογικών και Αναλωσίμων Προϊόντων, επιχειρήσεων ειδών διατροφής, καυσίμων, γραφικής ύλης, εξοπλισμού εγκαταστάσεων και ηλεκτρικού/μηχανολογικού εξοπλισμού, που ενεργούν για λογαριασμό της επιχείρησης προσφεύγοντες σε Διαγωνισμούς Προμηθειών Δημοσίου Τομέα Υλικών & Αγαθών (Κεντρική Κυβέρνηση & Ν.Π.Δ.Δ.). Το σεμινάριο ενδιαφέρει επίσης τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών όπως: (α) Εστίασης (β) Καθαριότητας (γ) Ασφάλειας - Φύλαξης (δ) Συντήρησης (ε) Μίσθωσης Ακινήτων (στ) Αξιοποίησης ακινήτων (ζ) Πληροφορικής ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Οικονομολόγος, Δ/ντικό Στέλεχος Νοσοκομείου, Καθηγήτρια ΤΕΙ, Εισηγήτρια σεμιναρίων με μεγάλη A) Ανάλυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προμηθειών B) Αλλαγές & προσθήκες στη διαδικασία των προμηθειών των νοσοκομείων βάσει του νέου νομού του 2007 Γ) Νέες διαδικασίες προμηθειών νοσοκομείων σύσταση επιτροπής προμηθειών οργάνωση λειτουργία αρμοδιότητες επιτροπής Φορείς για την διενέργεια των προμηθειών & την τήρηση μητρώων προϊόντων υπηρεσιών & προμηθευτών Συμβάσεις για υλοποίηση προμήθειες υλικών & υπηρεσιών Λοιπές μεταβατικές διατάξεις Παρουσίαση & ανάλυση νέου κανονισμού προμηθειών Π.Δ. 118/07

4 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μεταφορά γνώσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομειακού φαρμακείου, μέσα από την εμπέδωση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης θα παρουσιαστεί η διαδικασία επιθεωρήσεων & ελέγχων μέσα από πρακτικά παραδείγματα. σε Υπεύθυνους & Προσωπικό Φαρμακείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φαρμακοποιοί Επιθεωρητές ΣΕΥΥΠ. Εισηγητές σεμιναρίων με πολυετή Νομοθετικό πλαίσιο Νόμοι και σχετικά Προεδρικά Διατάγματα Δομή Ιεραρχία - Κατηγορίες Προσωπικό Νοσοκομειακού Φαρμακείου Ρόλος προσωπικού Αρμοδιότητες Εκπαίδευση Εγκαταστάσεις Χώροι Νοσ. Φαρμακείου Χώροι Αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Σήμανση χώρων υγειονομικού υλικού Εξοπλισμός Προδιαγραφές Βασικές απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας Μέθοδοι ελέγχου Οργάνωση Τήρηση αρχείων Συνθήκες αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Κατηγορίες φαρμάκων και υλικών Προτεραιότητες Καταχώρηση παραστατικών - Εσωτερικοί έλεγχοι (θερμοκρασίας, υγρασίας, διακριτικότητα χώρων, βαθμονόμηση οργάνων (calibratin) Τεκμηρίωση Έλεγχος και επιβεβαίωση αξιοπιστίας Tήρηση αρχείων Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Μηχανοργάνωση φαρμακείου Αρμοδιότητες Καταχώρηση συνταγών χορηγούμενων υλικών Ασφάλεια συστήματος Εκπαίδευση Έντυπα Νοσοκομειακού φαρμακείου Κατηγορίες - Προδιαγραφές Ετικέτες Αρχεία Βιβλία Επιστημονική Βιβλιοθήκη Επικουρικά έντυπα Παροχή υπηρεσιών του Νοσοκομειακού Φαρμακείου Διάθεση φαρμάκων (σε εσωτερικούς ασθενείς σε εξωτερικούς ασθενείς) Διάθεση λοιπού υγειονομικού υλικού Αντιδραστήρια Διαχείριση υλικού φαρμακείου Αρμοδιότητες Προμήθειες φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού Κατηγορίες οροί, εμβόλια, θερμοευαίσθητα, με σύντομη ημερομηνία λήξης, αντινεοπλασματικά, αντισώματα, ναρκωτικά κ.λπ. Παραλαβή φαρμακευτικού και λοιπού υλικού - Σπουδαιότητα Τρόποι διάθεσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Κατηγορίες Χρήση ατομικών συνταγολογίων νοσηλευομένων Διάθεση σε απόρους ασθενείς Διάθεση ναρκωτικών φαρμάκων Διάθεση υγειονομικού υλικού Απογραφή υλικών φαρμακείου - Σπουδαιότητα Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Εκπαίδευση Επιθεωρήσεις Έλεγχοι Ελεγκτικά Όργανα Μηχανισμοί Ρόλος Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αντικείμενα ελέγχων Η πλευρά του ελεγχόμενου Η πλευρά του επιθεωρητή Έλεγχοι τακτικοί έκτακτοι Κύρια Σημεία Αξιολόγηση Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων

5 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στη διαμόρφωση σχεδίων που αφορούν στην ετοιμότητα της νοσοκομειακής οργάνωσης και στην αντιμετώπιση ξαφνικών και εκτάκτων αναγκών για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων όπως: Εκκένωση κτιρίων Διαχείριση εκδήλωσης πυρκαγιάς Διαχείριση εντόνων καιρικών φαινομένων Διαχείριση καύσωνα Διαχείριση εξωτερικών βιοτεχνολογικών κινδύνων Διαχείριση κρούσματος με πιθανή λοίμωξη αναπνευστικού τύπου SARS Διαχείριση διακοπής βασικών παροχών λειτουργίας Ενέργειες μετά από σεισμική δόνηση. Ο σχεδιασμός αυτός, μαζί με τις προγραμματισμένες περιοδικές και έκτακτες ασκήσεις του προσωπικού, επιβάλλεται από την νομοθεσία για την διασφάλιση της υγείας του προσωπικού, των σε ακινησία ασθενών και των έγκλειστων σε ιδρύματα. σε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό που είναι επιφορτισμένα με το σχεδιασμό ή / και την εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων ψυχικών παθήσεων με εγκλείστους, οίκων ευγηρίας & ξενώνων που φιλοξενούν άτομα σε ακινησία ή κλινήρεις, βρεφικών σταθμών και ιδιωτικών κλινικών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Οικονομολόγος, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιθεωρητής Συστημάτων ποιότητας IS, HACCP, OHSAS, EFQM, CAF, ISPS, ISM, 6S, Αξιολογητής Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης / Εμπειρογνώμονας Φορέων ελέγχου Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΕΣΥΔ και ΕΦΕΤ, Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Εσωτερικές κρίσεις και κλινικός έλεγχος, Βιολογικοί κίνδυνοι στα νοσοκομεία και Ιδρύματα Εξωτερικές κρίσεις Σχέδιο 1: Διαχείριση έκτακτων αναγκών από Πυρκαγιά, Σεισμό, Μαζικοί Τραυματισμοί από φυσικές ή άλλες καταστροφές Σχέδιο 2: Εκκένωση νοσοκομείου λόγω (Πυρκαγιάς, Σεισμού, Πλημμύρας, Δολιοφθοράς, Τρομοκρατικής ενέργειας, κ.λ.π.) Παραδείγματα Ανάπτυξης σχεδίου Εκκένωσης νοσοκομείου. 1. Σκοπός στόχος 2. Οι κανονισμοί Ποιος δίνει την εντολή εκκένωσης Η επιχείρηση εκκένωσης Η εκκένωση Ο ΣΟΔΕΑ και ο ρόλος του Οι ασθενείς Ο συντονιστής αν κρίνει. 3. Οι διαδικασία Τι κάνουν όλοι οι προϊστάμενοι τμημάτων Γίνεται χρήση. Ορίζεται χώρος μεταφοράς Πως γίνεται η μεταφορά ασθενών Τι κάνουν οι εργαζόμενοι ανά τμήμα Πως διαχειρίζονται οι ασθενείς του ισογείου Οι ασθενείς πάνω από το ισόγειο Τι γίνεται στο χώρο συλλογής Οι ασθενείς Εντολή λήξης κατάστασης Την επόμενη 4. Η Λήξη κινδύνου και αναφορά Σχέδιο 3: Διαχείριση εκδήλωσης πυρκαγιάς Σχέδιο 4: Διαχείριση έντονων καιρικών φαινομένων Σχέδιο 5: Διαχείριση καύσωνα Σχέδιο 6: Διαχείριση εξωτερικών βιοτεχνολογικών κινδύνων Σχέδιο 7: Διαχείριση κρούσματος με πιθανή λοίμωξη αναπνευστικού τύπου SARS Σχέδιο 8: Διαχείριση διακοπής βασικών παροχών λειτουργίας Σχέδιο 9: Ενέργειες μετά από σεισμική δόνηση Η Συντονιστική Ομάδα Διαχείρισης Εκτάκτων αναγκών, ο ρόλος της και από ποιους αποτελείται Πότε και πως λήγει ο συναγερμός.

6 2 ΗΜΕΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΑΘΩΝ Σκοπός του σεμιναρίου είναι τα διευθυντικά στελέχη των Νοσοκομειακών ιδρυμάτων (Ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό Ιδρυμάτων) να: να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους ελλοχεύοντες κινδύνους και λάθη μέχρι εξαλείψεως τους, τα προερχόμενα από την άσκηση του καθημερινού λειτουργήματος τους. διαχειρίζονται αποτελεσματικά κινδύνους κρίσεις που καθημερινά υφίστανται στο περιβάλλον εργασίας τους. υποδείξει τρόπους εφαρμογής των νομοθετικών απαιτήσεων για την λειτουργία των ιδρυμάτων τους. τους βοηθήσει να οδηγήσουν το ίδρυμα τους στον κόσμο της ποιότητας. επιφέρει την αλλαγή στην κουλτούρα του προσωπικού των Ιδρυμάτων µε τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε Διευθυντή Προσωπικού, Υπεύθυνους Υγιεινής, Τεχνικούς Δ/ντές & Δ/ντικά στελέχη όλων των τμημάτων, (Ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό Ιδρυμάτων). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Οικονομολόγος, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιθεωρητής Συστημάτων ποιότητας IS, HACCP, OHSAS, EFQM, CAF, ISPS, ISM, 6S, Αξιολογητής Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης/ Εμπειρογνώμονας Φορέων ελέγχου Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΕΣΥΔ και ΕΦΕΤ, Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης / Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Πειραιά, Συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων. Αναγνώριση, καταγραφή και διαχείριση βιολογικών κινδύνων στο νοσοκομειακό περιβάλλον Βιολογικοί κίνδυνοι στα νοσοκομεία επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ευθύνες εργοδοτών Διοικητών Νοσοκομείων, απαιτήσεις ΠΔ 178 Γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφάλειας ρόλος και ευθύνες Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων (νομοθεσία, εφαρμογή) Κίνδυνοι λοιμώξεων και προστασία στα νοσοκομεία (νομοθεσία, εφαρμογή) Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Νοσοκομειακά λάθη και επιτροπές ελέγχου. ο ρόλος των επιτροπών στην βάση της ποιότητας στην παροχή υγείας, πως συστήνονται, η εργασία τους και η αποτελεσματικότητα τους.

7 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Το σεμινάριο στοχεύει να δώσει στους συμμετέχοντες τους νέους σύγχρονους τρόπους και τεχνικές διαχείρισης των ασθενών, από την στιγμή της «απλής ερώτησης» έως την προώθηση τους στο αντίστοιχο ιατρικό τμήμα ή κλινική σε Υπεύθυνους & στελέχη Οικ/κων Τμημάτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων & Διαγνωστικών κέντρων και στο προσωπικό γραμματείας λογιστηρίου ασθενών. Συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό υποδοχής ασθενών. Επίσης ενδιαφέρει το προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης ιατρείων, εργαστηρίων και τμημάτων εντός ή εκτός νοσοκομειακού συγκροτήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν και οι ασφαλιστές ασφαλιστικών εταιριών με συμβόλαια ζωής που περιλαμβάνουν και νοσηλεία. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Διευθυντικό Διοικητικό Στέλεχος Νοσοκομείων. Οικονομολόγος, Μεταπτυχιακά Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη Τεχνικές ζεύξης των τμημάτων μεταξύ τους με αποτέλεσμα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ασθενών ή συγγενών αυτών. Αναφορά και τρόποι επίλυσης συνηθέστερων προβλημάτων και διαμαρτυριών που προκύπτουν από την μη έγκαιρη ή ελλιπή ενημέρωση. Κατανόηση των προβλημάτων και των κινδύνων από την κακή συνεργασία με τους καθώς και των ασφαλιστικών εταιριών- αντιμετώπιση αυτών. Παρακολούθηση νομοθεσίας - εγκυκλίων και νομοθετημάτων που αφορούν τις συμβάσεις των ασφαλιστικών ταμείων & τιμολογίων ανά περίπτωση. (τρόποι ομαδοποίησης). ελεγκτές των δημόσιων Υγειονομικών Ταμείων και των υπευθύνων εγκρίσεων Πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται από τα περιμετρικά τμήματα και αφορούν το λογιστήριο ασθενών. Στατιστικά στοιχεία που ενδιαφέρουν το οικονομικό τμήμα και δύναται το λογιστήριο ασθενών να παρέχει. Υπόλοιπα ασθενών. Εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις προς τους ασθενείς ώστε να περιοριστεί η διαφυγή προς άλλα νοσηλευτικά κέντρα.

8 σε Διαχειριστές Κλινικών & Νοσοκομειακών μονάδων, Κοστολόγους Υπηρεσιών Υγείας, Διευθυντές Νοσοκομείων και Κλινικών, Διευθύνσεις προμήθειας υλικών. Το σεμινάριο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στους συμμετέχοντες που έχουν εμπλακεί στο management των υπηρεσιών υγείας το θεμέλιο που χρειάζονται για να εξασφαλισθεί ότι η εταιρεία τους δίνει έμφαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να υποστηρίξουν αποφάσεις στον τομέα ευθύνης τους. Εστιάζει σε αποφάσεις που αποτελούν αντικείμενο επιλογής μεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων. Επειδή ο κυρίαρχος στόχος αυτών των επιλογών είναι η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας μέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον που απαιτεί υπηρεσίες ποιότητας, μέρος του περιεχομένου διαπραγματεύεται το θέμα του κόστους των υπηρεσιών υγείας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Οικονομολόγος, Εισηγητής σεμιναρίων με εξειδίκευση στο Financial Management και την Κοστολόγηση. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & MANAGEMENT ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εισαγωγή (υποδείγματα αποφάσεων, σχέσεις κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, συστήματα ΙΤ) Κόστος και κοστολόγηση (ανάλυση συμπεριφοράς του κόστους, κόστος μονάδος, ορισμοί οριακού κόστους, sunk cst, cmmitted cst κλπ, κόστος υπηρεσίας για αποφάσεις, το θέμα του capacity, προσδιορισμός δραστηριοτήτων Ροη του κόστους προς τα κέντρα δραστηριοτήτων, ανάλυση των οδηγών κόστους υγειονομικών υπηρεσιών, κοστολόγηση abs, ροη του κόστους προς τις υγειονομικές υπηρεσίες Ροη και management εσόδων Εργαλεία πρόβλεψης της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, ανάλυση των τάσεων, καθετοποιημένο σύστημα ανάλυσης της ζήτησης, των πόρων και του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας Προϋπολογισμοί και προϋπολογιστικός έλεγχος υπηρεσιών υγείας Αναλύσεις αποκλίσεων (εσόδων και κόστους) Χρηματοοικονομικό management εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας (επενδυτικές αποφάσεις, αποφάσεις επέκτασης, αποφάσεις εξαγορών, στοιχειά αποτιμήσεων) Management αποδοτικότητας εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας (ανάλυση KPI s, efficiency ratins).

9 Ο στόχος του σεμιναρίου η επιμόρφωση των εργαζομένων σε ιατρικές βιβλιοθήκες και πληροφοριακούς οργανισμούς Βιοϊατρικής πληροφόρησης σε βασικά θέματα οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πηγών. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Βιβλιοθηκονόμους και Διοικητικό προσωπικό ιατρικών βιβλιοθηκών και φορέων σχετικών με τις Επιστήμες Υγείας. Επίσης αφορά στελέχη Φαρμακευτικών εταιριών τα οποία ασχολούνται με την έρευνα & την εκπαίδευση. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ Βιβλιθηκονόμος, MSc in Infrmatin Science, University Cllege Lndn. Προϊσταμένη της Ιατρικής βιβλιοθήκης Κρατικού Νοσοκομείου Αττικής, Εργαστηριακός συνεργατης στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης, του ΤΕΙ Αθήνας με πολυετή Βιβλιοθηκονόμος Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη βιβλιοθήκης Κρατικού Νοσοκομείου. Εισηγήτρια σεμιναρίωνμε πολυετή 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών μέσων και του Internet και ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των διαθέσιμων πηγών πληρφόρησης στο ψηφιακό περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των ιατρικών βιβλιοθηκών στους τομείς της διαχείρισης της βιοϊατρικής πληροφορίας και της ανάπτυξης των υπηρεσιών τους και απαιτεί την συνεχή προσαρμογή και εξέλιξη τους. Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με την οργάνωση των ιατρικών βιβλιοθηκών σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συλλογών τους, στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά συστήματα πρόσκτησης υλικού, στη δομή και λειτουργία των ιατρικών βάσεων δεδομένων, στις στρατηγικές συστηματικής αναζήτησης βιβλιογραφίας με χρήση τελεστών ble και γλωσσών ευρετηρίασης και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνικών για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαίδευσης των χρηστών στην αναζήτηση και εντοπισμό της απαιτούμενης πληροφορίας. Βασικές αρχές οργάνωσης βιβλιοθηκών Επιστημών Υγείας Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής (Ηλεκτρονικές πηγές) Διαδανεισμός Ταξινόμηση (NLM S Classificatin schema) Ιατρικές Θεματικές Επικεφαλίδες (MESH, MESH HELLAS) Καταλογογράφηση Μεθοδολογία αναζήτησης βιοϊατρικής πληροφορίας σε βάσεις δεδομένων- θεματικές πύλες PUBMED-MEDLINE PUBMED CENTRAL NLM GATEWAY Τεχνικές και μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών με έμφαση στις αρχές διαχείρισης ιατρικών βιβλιοθηκών. Εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική μάθηση Δημιουργία προτύπου εκπαίδευσης χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

10 Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος σαφή εικόνα για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των χειρουργείων και της εντατικής θεραπείας των Νοσοκομείων. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν οι φυσικές αρχές λειτουργίας αλλά και οι αναλυτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των τεχνικών ελέγχων (checklists) ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού με έμφαση σε αυτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή. Θα παρουσιαστεί η κατηγοριοποίηση των ιατρικών μηχανημάτων και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι έλεγχοι για την ηλεκτρική ασφάλεια αυτών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στο τέλος του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να χειρίζεται θέματα που άπτονται με τον υψηλό βαθμό ασφάλειας και αξιοπιστίας των ιατρικών μηχανημάτων και συμβάλλεται στη διασφάλιση ποιότητας. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Τεχνικούς Δ/ντές, Προϊσταμένους & Υπαλλήλους του τμήματος τεχνικής υποστήριξης εταιρείας εμπορίας αντίστοιχων μηχανημάτων και σε Υπευθύνους Τμήματος Βιοιατρικής Δημοσίων & Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας, M.Sc στη Βιοιατρική Μηχανική Βιοιατρική Οργανολογία Πανεπιστημίου Dundee Σκοτίας. Σήμερα είναι Υπεύθυνος Τμήματος Βιοιατρικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο και διδάσκει ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθηνας. Πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας, M.Sc στη Βιοιατρική Μηχανική Βιοιατρική Οργανολογία Πανεπιστημίου Dundee Σκοτίας. Σήμερα εργάζεται στο Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & M.E.Θ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ (IEC 60601) ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ A. Μηχανήματα Χειρουργείου Αναισθησιολογικό Μηχάνημα Αναπνευστήρας Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (Αναισθησιολογικό) Διαθερμία Αναρρόφηση Χειρουργική Τράπεζα Απινιδωτής Αντλίες έγχυσης φαρμάκων (σύριγγα) Ανοιχτή Θερμοκοιτίδα Μηχανήματα μονάδας εντατικής θεραπείας Αναπνευστήρας Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (παρακλίνιο) Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (μεταφοράς) Αναλυτής αεριών αίματος Αναρρόφηση Απινιδωτής Αντλίες έγχυσης φαρμάκων (ογκομετρικές) B. Προδιαγραφές Ηλεκτρικής Ασφάλειας Μεθοδολογία Ελέγχου Λειτουργίας IEC Standard και υποκατηγορίες IEC IEC x IEC x IEC x Ευρωπαϊκή Ένωση και IEC (EN 60601) Βασικοί ορισμοί και IEC Κατηγοριοποίηση συσκευών κατά IEC Class I, Class II Type B, BF, CF (applied parts) Σήμανση συσκευών Παραδείγματα. Ανάλυση πρωτόκολλων Συνδεσμολογία Συσκευές ελέγχου.

11 Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την παρουσίαση εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία τμήματος Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου. Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι όσοι το παρακολουθήσουν να είναι σε θέση: να προσδιορίζουν τις απαιτήσεις των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών σε τμήματα αιμοδοσίας να σχεδιάζουν τη δομή εφαρμογών πληροφορικής ως εργαλεία διαδικασιών λήψης απόφασης να αναγνωρίζουν κινδύνους και προβλήματα στα συστήματα αυτά που μπορεί να μειώσουν την ασφάλεια και αποδοτικότητα της διαχείρισης αίματος και να φροντίζουν για την πρόληψή τους ή την γρήγορη επαναφορά τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους (ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, παρασκευαστές, ιατρικών εργαστηρίων, βιολόγοι, βιοχημικοί) στα εργαστήρια και σε τμήματα αιμοδοσίας Νοσοκομείων, μέλη επιτροπών μεταγγίσεων, Υπεύθυνους τμημάτων βελτίωσης ποιότητας και σε εργαζόμενους σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας Κρατικού Νοσοκομείου, Εισηγήτρια σεμιναρίων με μεγάλη 2 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΩΔ. ΑΤΕΠ & ΤΑ) ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής πληροφοριακών συστημάτων υγείας Αναγκαιότητα σχεδιασμού οργάνωση πληροφορίας στο Τμήμα Αιμοδοσίας προβλήματα Ροή πληροφοριών στο σύστημα διαχείρισης αίματος και παραγώγων Οργάνωση πληροφορίας (συλλογή, αποθήκευση, επικοινωνία) Αρχεία Έκδοση Αναφορών Ασφάλεια πληροφοριών Χρήση ραβδωτών κωδικών (barcdes) Επικοινωνία πληροφοριών με άλλα τμήματα και άλλα κέντρα αιμοδοσίας Ασφάλεια και αξιοπιστία στη διαχείριση αίματος Σύστημα καταγραφής ανεπιθύμητων συμβάντων Έλεγχος ποιότητας πληροφοριακού συστήματος

12 2 ΗΜΕΡΕΣ σε εργαζόμενους (ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, παρασκευαστές, ιατρικών εργαστηρίων, βιολόγοι, βιοχημικοί) στα εργαστήρια και σε τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων, μέλη επιτροπών μεταγγίσεων, υπεύθυνους τμημάτων βελτίωσης ποιότητας και σε ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΩΔ. ΔΠΕ & ΤΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στα εργαστήρια και στο τμήμα αιμοδοσίας. Στόχοι του προγράμματος είναι όσοι το παρακολουθήσουν να είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών των εργαστηρίων που σχετίζονται με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της συνολικής παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή (νοσηλευόμενο και μη). να γνωρίζουν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, τις Κοινοτικές Οδηγίες και κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στα εργαστήρια νοσοκομείων και στο τμήμα αιμοδοσίας. να προσδιορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, εξωτερική αξιολόγηση) να οργανώνουν και να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης κινδύνου στα περιβάλλοντα αυτά να χρησιμοποιούν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους για την ανάλυση αιτίων προβλημάτων και την υλοποίηση στρατηγικών πρόληψης (δείκτες ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών) να συμβάλλουν στην εφαρμογή εσωτερικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διασφάλισης της επάρκειας δεξιοτήτων των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας στα εργαστήρια. εργαζόμενους σε ιδιωτικά Συστήματα Ποιότητας, Λάθη/Σφάλματα στο Τμήμα διαγνωστικά κέντρα. Πιστοποίηση, Διαπίστευση, Διαχειριστικός Έλεγχος Αιμοδοσίας Ανάλυση αιτίων και ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Εργαστηρίων στρατηγικές πρόληψης Προϊσταμένη Τμήματος Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων Ποιότητας Κρατικού Νοσοκομείου, Εισηγήτρια στα Εργαστήρια Διαχειριστικές απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας συμβάντων που σχετίζονται με το Τμήμα Αιμοδοσίας Συστήματα σεμιναρίων με μεγάλη Τεχνικές απαιτήσεις Αιμοεπαγρύπνησης διασφάλισης ποιότητας Διαχείριση κινδύνου στα Πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης Τμήματος εργαστήρια Αιμοδοσίας Διασφάλιση Ποιότητας των αποτελεσμάτων δοκιμών - Δείκτες ποιότητας

13 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/2006 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σκοπός του σεμιναρίου είναι ανάλυση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την ευαίσθητη κατηγορία των φαρμάκων που εμπίπτουν στο Ν. 3459/2006 και αναφέρεται στις διαδικασίες διαχείρισης, διακίνησης, διάθεσης καθώς και επιθεωρήσεων και ελέγχου του όλου συστήματος. σε Υπεύθυνους & Προσωπικό Φαρμακείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου Ιατρικών Κέντρων & Ιδιωτικών Φαρμακείων. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φαρμακοποιοί Επιθεωρητές ΣΕΥΥΠ. Εισηγητές σεμιναρίων με πολυετή Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Περί ναρκωτικών σκευασμάτων Περί ψυχοτρόπων Περί πρόδρομων ουσιών Β. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Γ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-Ο ΡΟΛΟΣ ΑΥΤΩΝ Υπουργείο Υγειάς-Δ/νση φαρμάκων φαρμακείων Τμήμα Ναρκωτικών Επιτροπή Ναρκωτικών Κεντρική Διαχείριση Ναρκωτικών Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Δ/νσεις Υγείας Νομ. αυτοδιοικήσεων Υπουργείο Οικονομικών Τελωνεία Υπηρεσία ειδικών ελέγχων Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Δίωξη Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ Μονάδες απεξάρτησης Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΚΑΤΟΧΗ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Δ1.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/06 Προϋποθέσεις Διαδικασίες Έλεγχος Δικαιούχοι Προγραμματισμός Διαδικασίες προμηθειών Α υλών Δ2.ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ( ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ) Προϋποθέσεις Διαδικασίες Συνθήκες φύλαξης Έλεγχος Εισαγωγές-εξαγωγές Δ3.ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Προϋποθέσεις Διαδικασίες Συνθήκες κλπ Ε. ΔΙΑΘΕΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ( ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΠ Ε1. ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων Κοινά προβλήματα υγείας Τοξικομανείς Ε2. ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Ζ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Διαδικασίες Α. ΠΙΝΑΚΑ Γ & Δ Β. ΠΙΝΑΚΑ Β Η. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/06 Θ. ΕΞΑΓΩΓΗ Ι. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ, ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ

14 4 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ & ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Το σεμινάριο έχει ως σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων σε τεχνικές & μεθόδους που αφορούν: στην Ποιοτική Εξυπηρέτηση Ασθενή - Συνοδού στον τρόπο ενημέρωσης κατά το προεγχειρητικό & μετεγχειρητικό στάδιο στη διαμόρφωση εντύπων ενημέρωσης ασθενών συνοδών στη Διαχείριση παραπόνων και αντιρρήσεων Ασθενών Συνοδών σε: Ιατρικό Προσωπικό Τμημάτων Προϊσταμένους Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσηλευτικό Προσωπικό Τμημάτων & Μονάδων Προσωπικό Υποδοχής ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ MSc. «Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής», Σύμβουλος Management, τ. Διοικητής Νοσοκομείου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή Ποιοτική Εξυπηρέτηση Ασθενών - Συνοδών Η Διαχείριση Ασθενών Συνοδών, Χθες - Σήμερα Custmer Relatinship Management (CRM) Διαχείριση Υποθέσεων Ασθενών με τη φιλοσοφία του CRM Βήματα αφοσίωσης και διατήρησης πελατών (custmer lyalty) Reputatin Management Ασθενής - Ποιότητα Υπηρεσιών και παρεχόμενης Εξυπηρέτησης Η ποιοτική εξυπηρέτηση προϋποθέτει όχι μόνο χαμόγελα αλλά και σωστές διαδικασίες Εσείς έχετε ότι χρειάζεται για σωστές σχέσεις με τους Ασθενείς Συνοδούς Άσκηση : Βαθμολογείστε με ειλικρίνεια τον εαυτό σας Διαχείριση αποτελεσμάτων χειρουργικών επεμβάσεων Πως να απαντήσεις ολοκληρωμένα σε διάφορες Κατηγορίες Ερωτήσεων Ναι ή Όχι ερωτήσεις Αδύνατες Εναλλακτικές Ερωτήσεις Η Ερώτηση «Λίστα Αγορών» Νομικές ή Ερωτήσεις Προσωπικού Προσωπικές Ερωτήσεις Ερωτήσεις Βαθμολόγησης Ανόητες Ερωτήσεις Θετική Στάση και Προσωπική Εικόνα στελέχους επικοινωνίας Στην Εμφάνιση Στους Τρόπους Στη Γλώσσα του σώματος (bdy language) Στη Φωνή σας (γλώσσα του στόματος) Στο Τηλέφωνο Άσκηση : Προσομοίωση καταστάσεων σε πραγματικές συνθήκες και πρακτική χρήσης εργαλείων και τρόπου διαχείρισης των καταστάσεων Ικανοποίηση Αναγκών Εξυπηρετούμενου Ατόμου Μάθετε άριστα τι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από την εταιρεία σας Επικοινωνείτε αποτελεσματικά και βρείτε τρόπους για να ικανοποιήσετε τις βασικές τους ανάγκες Κάνετε ότι έχετε υποσχεθεί ότι θα κάνετε και πράξτε το σωστά την πρώτη φορά Αναγνωρίζετε πάντα το δίκιο ή το «δίκιο του πελάτη». Εντοπισμός επαναληπτικών συμπεριφορών και καταστάσεων Ολοκλήρωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης, προβαίνοντας και σε ενέργειες υποστήριξης Διαχείριση Παραπόνων σύμφωνα με τις οδηγίες του ISO Εισαγωγή στο ISO Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων Διαδικασία Αντιμετώπισης Παραπόνων Διαδικασία Αντιμετώπισης Δύσκολων Ατόμων Άσκηση: Διαμόρφωση εταιρικών εντύπων Παραπόνων & Αντιρρήσεων Δημιουργία Αφοσιωμένων Πελατών και Εξασφάλιση Επιστροφής Δυσαρεστημένων Τι θα κάνετε για να τους διατηρήσετε Μην τους θυμάστε μόνο όταν έχετε όφελος από αυτούς Επιβραβεύστε τους και δείξτε τους την ευχαρίστηση σας Άσκηση : Χαρακτηριστικά Επιτυχημένου Αποτυχημένου Στελέχους Επικοινωνίας. 24 ΩΡΕΣ

15 σε κάθε μορφής διοικητικό & νοσηλευτικό προσωπικό, που έρχεται σε επαφή με «πελάτες ασθενείς» και επισκέπτες αυτών, και επιθυμεί να μυηθεί στην τέχνη της εξυπηρέτησης συναισθηματικά φορτισμένων πελατών και να αναπτύξει τις δεξιότητες στην εξυπηρέτηση κοινού. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην συναλλαγή τους με ανθρώπους που είναι συναισθηματικά φορτισμένοι και χρειάζονται ειδικό χειρισμό, εξάσκηση και γνώση σε αποφόρτιση εντάσεων με εκλεπτυσμένες τεχνικές συναισθηματικής νοημοσύνης για να διατηρούν κλίμα ηρεμίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ MBA Εκπαιδεύτρια Business Cach 2 ΗΜΕΡΕΣ Απόφοιτος του American Cllege f Thessalniki και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Hartfrd στις Η.Π.Α. Έχει υλοποιήσει άνω των 2,200 εκπαιδευτικών ωρών και έχει εκπαιδεύσει άνω των 500 εργαζόμενων και στελεχών που έρχονται σε επαφή με Συναισθηματικά Φορτισμένους Πελάτες. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Επικοινωνία για προχωρημένους: Γλώσσα Σώματος: τι σημαίνει όταν Ο επαγγελματικός τόνος φωνής Απαγορευμένες εκφράσεις και λέξεις και η αντικατάσταση τους Ο χρυσός κανόνας για την εξυπηρέτηση του πελάτη Η αγαπημένη λέξη των πελατών Τεχνική Εξυπηρέτησης Συναισθηματικά Φορτισμένων Πελατών Τι οφέλη έχετε από την εφαρμογή της τεχνικής Εμβάθυνση στο συναίσθημα του θυμού Τα 7 στάδια Τι σημαίνει και πώς γίνεται η ενεργητική κατανόηση Πότε κάνετε την υπέρβαση Πρακτική Εξάσκηση σε Υποθετικά και Πραγματικά Σενάρια, σε μικρές ομάδες Οι συνήθειες και η διαδικασία της Αλλαγής Τα τέσσερα στάδια της αλλαγής Πόσο καιρό χρειάζεστε για την αλλαγή Στοχοθέτηση Επίλογος: Δέκα Μυστικά Επιβίωσης όταν συναναστρέφεστε «Δύσκολους» ανθρώπους Μερικά ενδεικτικά σχόλια εκπαιδευομένων που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα: Γνώσεις εφαρμόσιμες και σε άλλους τομείς της ζωής Η ανταλλαγή απόψεων (διαλογική συζήτηση) Η συμπεριφορά φιλικότητα της εκπαιδεύτριας Κας Παπαρούση Η μεταδοτικότητα της εκπαιδεύτριας, η οποία κατάφερε να «αποσπάσει» το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα την πλήρη συμμετοχή της ομάδας Η παρουσία της εισηγήτριας, φιλική και δυναμική με πολύ καλό γνωστικό επίπεδο Ότι είναι σημαντικές οι λεπτομέρειες σημεία που κάνουν τη διαφορά ώστε να γίνουμε καλύτεροι

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία & Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Υγεία & Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 13485:2016 MEDICAL DEVICES - QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS -REQUIREMENTS FOR REGULATORY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Στελέχη εξυπηρέτησης πελατών μονάδων μαζικής εστίασης και αναψυχής»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Στελέχη εξυπηρέτησης πελατών μονάδων μαζικής εστίασης και αναψυχής» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Στελέχη εξυπηρέτησης πελατών μονάδων μαζικής εστίασης και αναψυχής» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΏΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό"

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. Λαϊκό Μ. Χατζοπούλου Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό" Οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσπαθούν να οικοδομήσουν πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α Δ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ1 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ RN, MSC ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, PHD ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ HELLAS PHARM 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΊΑ ΓΚΟΥΡΑ ΧΗΜΙΚΌς MBA TQM Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αποστολή του ΕΟΦ Η προώθηση και κατοχύρωση της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥπεύθυνοςΑγοράςΕργασίας& Δικτύωσης Οικονομολόγος, Χαράλαμπος Σαμαντζής Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://www.career.uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ. 210-3302069- 3300567 2611780 -FAX 210-2611780 2106040353 E-MAIL edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ταχ. Δ/νση : Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα Τηλέφωνο : 2106597617-619 - 620 E mail : hr@bioacademy.gr Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ Αθήνα: 18/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 8,95 8,91 8,87 9,01 8,93 8,98 8,96 8,96 8,8 8,85 8,9 8,95 9 9,05 Στατιστικά Στοιχεία Τίτλου:

Διαβάστε περισσότερα

Eldorado Gold 6 Χώρες, (Καναδάς, Βραζιλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Κίνα), 7287 Εργαζόμενοι.

Eldorado Gold 6 Χώρες, (Καναδάς, Βραζιλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Κίνα), 7287 Εργαζόμενοι. Eldorado Gold 6 Χώρες, (Καναδάς, Βραζιλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Κίνα), 7287 Εργαζόμενοι. Eldorado Gold στην Ελλάδα 3 Εταιρείες, 1020 Εργαζόμενοι, (1966 συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των εργολάβων).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TMHMA: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 25+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1988 Εώς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικών Επιστημόνων στην Παροχή Συμβουλευτικής Παρακίνησης για τη Διακοπή Καπνίσματος Προληπτικής Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.) σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C., ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Λ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε. Ειδική Χειρουργική Νοσηλεύτρια - Μ.Sc, Υπεύθυνη Τοµέα Εκπαίδευσης Ν.Υ. - Π.Γ.Ν.Λ., Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 18-4-16 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εταίρος: ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 ΠΡΑΞΗ «ΓΛΑΥΚΗ - Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΚΩΔ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 9,50 9,48 9,58 9,45 9,55 9,45 9,38 9,4 9,42 9,44 9,46 9,48 9,5 9,52 9,54 9,56 9,58 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η συμβουλευτική πώληση βιοτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί διαδικασία υψηλής ποιοτικής εξυπηρέτησης προς τον πελάτη γιατρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Τεχνικές Μελέτες Κατασκευές Ειδικά Δομικά Υλικά Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Τομέας Μελετών Αρχιτεκτονικές Μελέτες - Μελέτες Διαρρύθμισης Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 Παρακολουθήστε όλα τα σεμινάρια ON-LINE / REAL TIME με Νέα Έκπτωση Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκεστε, παρακολουθείτε τον εισηγητή ζωντανά στην οθόνη του Η/Υ σας, με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα