ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

2 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ Σκοπός του σεμιναρίου να αναλυθεί το πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Νοσηλευτικού προσωπικού έτσι ώστε η συμμετοχή του στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα να καταστεί αποτελεσματικότερη & αποδοτικότερη. στους Νοσηλευτές & Νοσηλεύτριες που υπηρετούν στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φαρμακοποιοί Επιθεωρητές ΣΕΥΥΠ. Εισηγητές σεμιναρίων με πολυετή Νομοθετικό πλαίσιο Νόμοι και σχετικά Προεδρικά Διατάγματα Προσωπικό Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Σύνθεση Προσωπικού Δομή, Ιεραρχία, Κατηγορίες Αρμοδιότητες Ο διοικητικός ρόλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Οργάνωση και λειτουργία Στελέχωση Επαγγελματικά δικαιώματα Νοσηλευτών αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α και Β κύκλου της ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή Πτυχιούχων τμημάτων Νοσηλευτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Άδεια άσκησης επαγγέλματος Παροχή Υπηρεσιών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Στα Τ.Ε.Π. Στις Μονάδες Εξωνεφρικής Κάθαρσης Στις διάφορες Κλινικές και Τμήματα του Νοσοκομείου Αποκλειστικές νοσηλεύτριες Εγκαταστάσεις Χώροι Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Κατηγορίες, Προδιαγραφές, Εξοπλισμός Σήμανση χώρων Τήρηση αρχείων Έντυπα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Λογοδοσία Αρχεία Βιβλία, Επιστημονική Βιβλιοθήκη Επικουρικά έντυπα Μηχανοργάνωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Καταχώρηση παραστατικών χορηγούμενων υλικών Ασφάλεια συστήματος Εκπαίδευση Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Ο ρόλος του Νοσηλευτή στη διαχείριση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Διαχείριση υγειονομικού και επιδεσμικού υλικού Επιτροπές προμηθειών, Προμήθεια, Παραλαβή, Αποθήκευση, Χορήγηση Διαχείριση φαρμακευτικού υλικού Κατηγορίες φαρμάκων, ιδιαιτερότητες (αντιβιοτικά και ορθολογική χρήση αυτών, αντινεοπλασματικά, ενέσιμα, ραδιενεργά κ.λπ..) Επιτροπές παραλαβής, Παραλαβή, Αποθήκευση, Χορήγηση Συνθήκες αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Κατηγορίες φαρμάκων και υλικών Προτεραιότητες Καταχώρηση παραστατικών Εσωτερικοί έλεγχοι (θερμοκρασίας, υγρασίας, διακριτότητα χώρων, βαθμονόμηση οργάνων (calibratin) Tήρηση αρχείων Απόθεμα φαρμακευτικού υλικού στις Κλινικές και τα Τμήματα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Τήρηση αποθέματος Απογραφή, Σπουδαιότητα Τήρηση αποθέματος Ναρκωτικών Νοσηλευτής και ασθενής Καθηκοντολόγιο Δεοντολογία Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Εκπαίδευση Προσωπικού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ανάλυση αναγκών Ειδικά εκπαιδευτικά νοσηλευτικά θέματα Αξιολόγηση Επιθεωρήσεις Ελεγχοι Ελεγκτικά Οργανα Μηχανισμοί Ρόλος Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αντικείμενα ελέγχων Η πλευρά του ελεγχόμενου Η πλευρά του επιθεωρητή Έλεγχοι τακτικοί έκτακτοι Κύρια Σημεία Αξιολόγηση Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων

3 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ N (ΦΕΚ 134 Α 18/6/07 & Π.Δ. 118/07 (ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοηθεί πλήρως το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφοδιαστική αλυσίδα των Νοσοκομείων όπως καθορίζεται από τις περί προμηθειών διατάξεις του νόμου (συνδυασμός παλαιάς και νέας νομοθεσίας) σε στελέχη του Τμήματος Προμηθειών, Εφοδιασμού και Τεχνικής Υπηρεσίας Νοσοκομείων, Επιχειρήσεων Ιατροτεχνολογικών και Αναλωσίμων Προϊόντων, επιχειρήσεων ειδών διατροφής, καυσίμων, γραφικής ύλης, εξοπλισμού εγκαταστάσεων και ηλεκτρικού/μηχανολογικού εξοπλισμού, που ενεργούν για λογαριασμό της επιχείρησης προσφεύγοντες σε Διαγωνισμούς Προμηθειών Δημοσίου Τομέα Υλικών & Αγαθών (Κεντρική Κυβέρνηση & Ν.Π.Δ.Δ.). Το σεμινάριο ενδιαφέρει επίσης τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών όπως: (α) Εστίασης (β) Καθαριότητας (γ) Ασφάλειας - Φύλαξης (δ) Συντήρησης (ε) Μίσθωσης Ακινήτων (στ) Αξιοποίησης ακινήτων (ζ) Πληροφορικής ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Οικονομολόγος, Δ/ντικό Στέλεχος Νοσοκομείου, Καθηγήτρια ΤΕΙ, Εισηγήτρια σεμιναρίων με μεγάλη A) Ανάλυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προμηθειών B) Αλλαγές & προσθήκες στη διαδικασία των προμηθειών των νοσοκομείων βάσει του νέου νομού του 2007 Γ) Νέες διαδικασίες προμηθειών νοσοκομείων σύσταση επιτροπής προμηθειών οργάνωση λειτουργία αρμοδιότητες επιτροπής Φορείς για την διενέργεια των προμηθειών & την τήρηση μητρώων προϊόντων υπηρεσιών & προμηθευτών Συμβάσεις για υλοποίηση προμήθειες υλικών & υπηρεσιών Λοιπές μεταβατικές διατάξεις Παρουσίαση & ανάλυση νέου κανονισμού προμηθειών Π.Δ. 118/07

4 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μεταφορά γνώσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομειακού φαρμακείου, μέσα από την εμπέδωση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης θα παρουσιαστεί η διαδικασία επιθεωρήσεων & ελέγχων μέσα από πρακτικά παραδείγματα. σε Υπεύθυνους & Προσωπικό Φαρμακείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φαρμακοποιοί Επιθεωρητές ΣΕΥΥΠ. Εισηγητές σεμιναρίων με πολυετή Νομοθετικό πλαίσιο Νόμοι και σχετικά Προεδρικά Διατάγματα Δομή Ιεραρχία - Κατηγορίες Προσωπικό Νοσοκομειακού Φαρμακείου Ρόλος προσωπικού Αρμοδιότητες Εκπαίδευση Εγκαταστάσεις Χώροι Νοσ. Φαρμακείου Χώροι Αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Σήμανση χώρων υγειονομικού υλικού Εξοπλισμός Προδιαγραφές Βασικές απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας Μέθοδοι ελέγχου Οργάνωση Τήρηση αρχείων Συνθήκες αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Κατηγορίες φαρμάκων και υλικών Προτεραιότητες Καταχώρηση παραστατικών - Εσωτερικοί έλεγχοι (θερμοκρασίας, υγρασίας, διακριτικότητα χώρων, βαθμονόμηση οργάνων (calibratin) Τεκμηρίωση Έλεγχος και επιβεβαίωση αξιοπιστίας Tήρηση αρχείων Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Μηχανοργάνωση φαρμακείου Αρμοδιότητες Καταχώρηση συνταγών χορηγούμενων υλικών Ασφάλεια συστήματος Εκπαίδευση Έντυπα Νοσοκομειακού φαρμακείου Κατηγορίες - Προδιαγραφές Ετικέτες Αρχεία Βιβλία Επιστημονική Βιβλιοθήκη Επικουρικά έντυπα Παροχή υπηρεσιών του Νοσοκομειακού Φαρμακείου Διάθεση φαρμάκων (σε εσωτερικούς ασθενείς σε εξωτερικούς ασθενείς) Διάθεση λοιπού υγειονομικού υλικού Αντιδραστήρια Διαχείριση υλικού φαρμακείου Αρμοδιότητες Προμήθειες φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού Κατηγορίες οροί, εμβόλια, θερμοευαίσθητα, με σύντομη ημερομηνία λήξης, αντινεοπλασματικά, αντισώματα, ναρκωτικά κ.λπ. Παραλαβή φαρμακευτικού και λοιπού υλικού - Σπουδαιότητα Τρόποι διάθεσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Κατηγορίες Χρήση ατομικών συνταγολογίων νοσηλευομένων Διάθεση σε απόρους ασθενείς Διάθεση ναρκωτικών φαρμάκων Διάθεση υγειονομικού υλικού Απογραφή υλικών φαρμακείου - Σπουδαιότητα Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Εκπαίδευση Επιθεωρήσεις Έλεγχοι Ελεγκτικά Όργανα Μηχανισμοί Ρόλος Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αντικείμενα ελέγχων Η πλευρά του ελεγχόμενου Η πλευρά του επιθεωρητή Έλεγχοι τακτικοί έκτακτοι Κύρια Σημεία Αξιολόγηση Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων

5 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στη διαμόρφωση σχεδίων που αφορούν στην ετοιμότητα της νοσοκομειακής οργάνωσης και στην αντιμετώπιση ξαφνικών και εκτάκτων αναγκών για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων όπως: Εκκένωση κτιρίων Διαχείριση εκδήλωσης πυρκαγιάς Διαχείριση εντόνων καιρικών φαινομένων Διαχείριση καύσωνα Διαχείριση εξωτερικών βιοτεχνολογικών κινδύνων Διαχείριση κρούσματος με πιθανή λοίμωξη αναπνευστικού τύπου SARS Διαχείριση διακοπής βασικών παροχών λειτουργίας Ενέργειες μετά από σεισμική δόνηση. Ο σχεδιασμός αυτός, μαζί με τις προγραμματισμένες περιοδικές και έκτακτες ασκήσεις του προσωπικού, επιβάλλεται από την νομοθεσία για την διασφάλιση της υγείας του προσωπικού, των σε ακινησία ασθενών και των έγκλειστων σε ιδρύματα. σε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό που είναι επιφορτισμένα με το σχεδιασμό ή / και την εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων ψυχικών παθήσεων με εγκλείστους, οίκων ευγηρίας & ξενώνων που φιλοξενούν άτομα σε ακινησία ή κλινήρεις, βρεφικών σταθμών και ιδιωτικών κλινικών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Οικονομολόγος, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιθεωρητής Συστημάτων ποιότητας IS, HACCP, OHSAS, EFQM, CAF, ISPS, ISM, 6S, Αξιολογητής Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης / Εμπειρογνώμονας Φορέων ελέγχου Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΕΣΥΔ και ΕΦΕΤ, Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Εσωτερικές κρίσεις και κλινικός έλεγχος, Βιολογικοί κίνδυνοι στα νοσοκομεία και Ιδρύματα Εξωτερικές κρίσεις Σχέδιο 1: Διαχείριση έκτακτων αναγκών από Πυρκαγιά, Σεισμό, Μαζικοί Τραυματισμοί από φυσικές ή άλλες καταστροφές Σχέδιο 2: Εκκένωση νοσοκομείου λόγω (Πυρκαγιάς, Σεισμού, Πλημμύρας, Δολιοφθοράς, Τρομοκρατικής ενέργειας, κ.λ.π.) Παραδείγματα Ανάπτυξης σχεδίου Εκκένωσης νοσοκομείου. 1. Σκοπός στόχος 2. Οι κανονισμοί Ποιος δίνει την εντολή εκκένωσης Η επιχείρηση εκκένωσης Η εκκένωση Ο ΣΟΔΕΑ και ο ρόλος του Οι ασθενείς Ο συντονιστής αν κρίνει. 3. Οι διαδικασία Τι κάνουν όλοι οι προϊστάμενοι τμημάτων Γίνεται χρήση. Ορίζεται χώρος μεταφοράς Πως γίνεται η μεταφορά ασθενών Τι κάνουν οι εργαζόμενοι ανά τμήμα Πως διαχειρίζονται οι ασθενείς του ισογείου Οι ασθενείς πάνω από το ισόγειο Τι γίνεται στο χώρο συλλογής Οι ασθενείς Εντολή λήξης κατάστασης Την επόμενη 4. Η Λήξη κινδύνου και αναφορά Σχέδιο 3: Διαχείριση εκδήλωσης πυρκαγιάς Σχέδιο 4: Διαχείριση έντονων καιρικών φαινομένων Σχέδιο 5: Διαχείριση καύσωνα Σχέδιο 6: Διαχείριση εξωτερικών βιοτεχνολογικών κινδύνων Σχέδιο 7: Διαχείριση κρούσματος με πιθανή λοίμωξη αναπνευστικού τύπου SARS Σχέδιο 8: Διαχείριση διακοπής βασικών παροχών λειτουργίας Σχέδιο 9: Ενέργειες μετά από σεισμική δόνηση Η Συντονιστική Ομάδα Διαχείρισης Εκτάκτων αναγκών, ο ρόλος της και από ποιους αποτελείται Πότε και πως λήγει ο συναγερμός.

6 2 ΗΜΕΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΑΘΩΝ Σκοπός του σεμιναρίου είναι τα διευθυντικά στελέχη των Νοσοκομειακών ιδρυμάτων (Ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό Ιδρυμάτων) να: να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους ελλοχεύοντες κινδύνους και λάθη μέχρι εξαλείψεως τους, τα προερχόμενα από την άσκηση του καθημερινού λειτουργήματος τους. διαχειρίζονται αποτελεσματικά κινδύνους κρίσεις που καθημερινά υφίστανται στο περιβάλλον εργασίας τους. υποδείξει τρόπους εφαρμογής των νομοθετικών απαιτήσεων για την λειτουργία των ιδρυμάτων τους. τους βοηθήσει να οδηγήσουν το ίδρυμα τους στον κόσμο της ποιότητας. επιφέρει την αλλαγή στην κουλτούρα του προσωπικού των Ιδρυμάτων µε τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε Διευθυντή Προσωπικού, Υπεύθυνους Υγιεινής, Τεχνικούς Δ/ντές & Δ/ντικά στελέχη όλων των τμημάτων, (Ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό Ιδρυμάτων). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Οικονομολόγος, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιθεωρητής Συστημάτων ποιότητας IS, HACCP, OHSAS, EFQM, CAF, ISPS, ISM, 6S, Αξιολογητής Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης/ Εμπειρογνώμονας Φορέων ελέγχου Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΕΣΥΔ και ΕΦΕΤ, Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης / Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Πειραιά, Συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων. Αναγνώριση, καταγραφή και διαχείριση βιολογικών κινδύνων στο νοσοκομειακό περιβάλλον Βιολογικοί κίνδυνοι στα νοσοκομεία επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ευθύνες εργοδοτών Διοικητών Νοσοκομείων, απαιτήσεις ΠΔ 178 Γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφάλειας ρόλος και ευθύνες Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων (νομοθεσία, εφαρμογή) Κίνδυνοι λοιμώξεων και προστασία στα νοσοκομεία (νομοθεσία, εφαρμογή) Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Νοσοκομειακά λάθη και επιτροπές ελέγχου. ο ρόλος των επιτροπών στην βάση της ποιότητας στην παροχή υγείας, πως συστήνονται, η εργασία τους και η αποτελεσματικότητα τους.

7 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Το σεμινάριο στοχεύει να δώσει στους συμμετέχοντες τους νέους σύγχρονους τρόπους και τεχνικές διαχείρισης των ασθενών, από την στιγμή της «απλής ερώτησης» έως την προώθηση τους στο αντίστοιχο ιατρικό τμήμα ή κλινική σε Υπεύθυνους & στελέχη Οικ/κων Τμημάτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων & Διαγνωστικών κέντρων και στο προσωπικό γραμματείας λογιστηρίου ασθενών. Συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό υποδοχής ασθενών. Επίσης ενδιαφέρει το προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης ιατρείων, εργαστηρίων και τμημάτων εντός ή εκτός νοσοκομειακού συγκροτήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν και οι ασφαλιστές ασφαλιστικών εταιριών με συμβόλαια ζωής που περιλαμβάνουν και νοσηλεία. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Διευθυντικό Διοικητικό Στέλεχος Νοσοκομείων. Οικονομολόγος, Μεταπτυχιακά Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη Τεχνικές ζεύξης των τμημάτων μεταξύ τους με αποτέλεσμα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ασθενών ή συγγενών αυτών. Αναφορά και τρόποι επίλυσης συνηθέστερων προβλημάτων και διαμαρτυριών που προκύπτουν από την μη έγκαιρη ή ελλιπή ενημέρωση. Κατανόηση των προβλημάτων και των κινδύνων από την κακή συνεργασία με τους καθώς και των ασφαλιστικών εταιριών- αντιμετώπιση αυτών. Παρακολούθηση νομοθεσίας - εγκυκλίων και νομοθετημάτων που αφορούν τις συμβάσεις των ασφαλιστικών ταμείων & τιμολογίων ανά περίπτωση. (τρόποι ομαδοποίησης). ελεγκτές των δημόσιων Υγειονομικών Ταμείων και των υπευθύνων εγκρίσεων Πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται από τα περιμετρικά τμήματα και αφορούν το λογιστήριο ασθενών. Στατιστικά στοιχεία που ενδιαφέρουν το οικονομικό τμήμα και δύναται το λογιστήριο ασθενών να παρέχει. Υπόλοιπα ασθενών. Εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις προς τους ασθενείς ώστε να περιοριστεί η διαφυγή προς άλλα νοσηλευτικά κέντρα.

8 σε Διαχειριστές Κλινικών & Νοσοκομειακών μονάδων, Κοστολόγους Υπηρεσιών Υγείας, Διευθυντές Νοσοκομείων και Κλινικών, Διευθύνσεις προμήθειας υλικών. Το σεμινάριο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στους συμμετέχοντες που έχουν εμπλακεί στο management των υπηρεσιών υγείας το θεμέλιο που χρειάζονται για να εξασφαλισθεί ότι η εταιρεία τους δίνει έμφαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να υποστηρίξουν αποφάσεις στον τομέα ευθύνης τους. Εστιάζει σε αποφάσεις που αποτελούν αντικείμενο επιλογής μεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων. Επειδή ο κυρίαρχος στόχος αυτών των επιλογών είναι η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας μέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον που απαιτεί υπηρεσίες ποιότητας, μέρος του περιεχομένου διαπραγματεύεται το θέμα του κόστους των υπηρεσιών υγείας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Οικονομολόγος, Εισηγητής σεμιναρίων με εξειδίκευση στο Financial Management και την Κοστολόγηση. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & MANAGEMENT ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εισαγωγή (υποδείγματα αποφάσεων, σχέσεις κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, συστήματα ΙΤ) Κόστος και κοστολόγηση (ανάλυση συμπεριφοράς του κόστους, κόστος μονάδος, ορισμοί οριακού κόστους, sunk cst, cmmitted cst κλπ, κόστος υπηρεσίας για αποφάσεις, το θέμα του capacity, προσδιορισμός δραστηριοτήτων Ροη του κόστους προς τα κέντρα δραστηριοτήτων, ανάλυση των οδηγών κόστους υγειονομικών υπηρεσιών, κοστολόγηση abs, ροη του κόστους προς τις υγειονομικές υπηρεσίες Ροη και management εσόδων Εργαλεία πρόβλεψης της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, ανάλυση των τάσεων, καθετοποιημένο σύστημα ανάλυσης της ζήτησης, των πόρων και του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας Προϋπολογισμοί και προϋπολογιστικός έλεγχος υπηρεσιών υγείας Αναλύσεις αποκλίσεων (εσόδων και κόστους) Χρηματοοικονομικό management εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας (επενδυτικές αποφάσεις, αποφάσεις επέκτασης, αποφάσεις εξαγορών, στοιχειά αποτιμήσεων) Management αποδοτικότητας εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας (ανάλυση KPI s, efficiency ratins).

9 Ο στόχος του σεμιναρίου η επιμόρφωση των εργαζομένων σε ιατρικές βιβλιοθήκες και πληροφοριακούς οργανισμούς Βιοϊατρικής πληροφόρησης σε βασικά θέματα οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πηγών. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Βιβλιοθηκονόμους και Διοικητικό προσωπικό ιατρικών βιβλιοθηκών και φορέων σχετικών με τις Επιστήμες Υγείας. Επίσης αφορά στελέχη Φαρμακευτικών εταιριών τα οποία ασχολούνται με την έρευνα & την εκπαίδευση. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ Βιβλιθηκονόμος, MSc in Infrmatin Science, University Cllege Lndn. Προϊσταμένη της Ιατρικής βιβλιοθήκης Κρατικού Νοσοκομείου Αττικής, Εργαστηριακός συνεργατης στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης, του ΤΕΙ Αθήνας με πολυετή Βιβλιοθηκονόμος Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη βιβλιοθήκης Κρατικού Νοσοκομείου. Εισηγήτρια σεμιναρίωνμε πολυετή 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών μέσων και του Internet και ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των διαθέσιμων πηγών πληρφόρησης στο ψηφιακό περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των ιατρικών βιβλιοθηκών στους τομείς της διαχείρισης της βιοϊατρικής πληροφορίας και της ανάπτυξης των υπηρεσιών τους και απαιτεί την συνεχή προσαρμογή και εξέλιξη τους. Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με την οργάνωση των ιατρικών βιβλιοθηκών σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συλλογών τους, στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά συστήματα πρόσκτησης υλικού, στη δομή και λειτουργία των ιατρικών βάσεων δεδομένων, στις στρατηγικές συστηματικής αναζήτησης βιβλιογραφίας με χρήση τελεστών ble και γλωσσών ευρετηρίασης και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνικών για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαίδευσης των χρηστών στην αναζήτηση και εντοπισμό της απαιτούμενης πληροφορίας. Βασικές αρχές οργάνωσης βιβλιοθηκών Επιστημών Υγείας Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής (Ηλεκτρονικές πηγές) Διαδανεισμός Ταξινόμηση (NLM S Classificatin schema) Ιατρικές Θεματικές Επικεφαλίδες (MESH, MESH HELLAS) Καταλογογράφηση Μεθοδολογία αναζήτησης βιοϊατρικής πληροφορίας σε βάσεις δεδομένων- θεματικές πύλες PUBMED-MEDLINE PUBMED CENTRAL NLM GATEWAY Τεχνικές και μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών με έμφαση στις αρχές διαχείρισης ιατρικών βιβλιοθηκών. Εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική μάθηση Δημιουργία προτύπου εκπαίδευσης χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

10 Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος σαφή εικόνα για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των χειρουργείων και της εντατικής θεραπείας των Νοσοκομείων. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν οι φυσικές αρχές λειτουργίας αλλά και οι αναλυτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των τεχνικών ελέγχων (checklists) ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού με έμφαση σε αυτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή. Θα παρουσιαστεί η κατηγοριοποίηση των ιατρικών μηχανημάτων και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι έλεγχοι για την ηλεκτρική ασφάλεια αυτών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στο τέλος του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να χειρίζεται θέματα που άπτονται με τον υψηλό βαθμό ασφάλειας και αξιοπιστίας των ιατρικών μηχανημάτων και συμβάλλεται στη διασφάλιση ποιότητας. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Τεχνικούς Δ/ντές, Προϊσταμένους & Υπαλλήλους του τμήματος τεχνικής υποστήριξης εταιρείας εμπορίας αντίστοιχων μηχανημάτων και σε Υπευθύνους Τμήματος Βιοιατρικής Δημοσίων & Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας, M.Sc στη Βιοιατρική Μηχανική Βιοιατρική Οργανολογία Πανεπιστημίου Dundee Σκοτίας. Σήμερα είναι Υπεύθυνος Τμήματος Βιοιατρικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο και διδάσκει ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθηνας. Πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας, M.Sc στη Βιοιατρική Μηχανική Βιοιατρική Οργανολογία Πανεπιστημίου Dundee Σκοτίας. Σήμερα εργάζεται στο Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & M.E.Θ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ (IEC 60601) ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ A. Μηχανήματα Χειρουργείου Αναισθησιολογικό Μηχάνημα Αναπνευστήρας Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (Αναισθησιολογικό) Διαθερμία Αναρρόφηση Χειρουργική Τράπεζα Απινιδωτής Αντλίες έγχυσης φαρμάκων (σύριγγα) Ανοιχτή Θερμοκοιτίδα Μηχανήματα μονάδας εντατικής θεραπείας Αναπνευστήρας Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (παρακλίνιο) Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (μεταφοράς) Αναλυτής αεριών αίματος Αναρρόφηση Απινιδωτής Αντλίες έγχυσης φαρμάκων (ογκομετρικές) B. Προδιαγραφές Ηλεκτρικής Ασφάλειας Μεθοδολογία Ελέγχου Λειτουργίας IEC Standard και υποκατηγορίες IEC IEC x IEC x IEC x Ευρωπαϊκή Ένωση και IEC (EN 60601) Βασικοί ορισμοί και IEC Κατηγοριοποίηση συσκευών κατά IEC Class I, Class II Type B, BF, CF (applied parts) Σήμανση συσκευών Παραδείγματα. Ανάλυση πρωτόκολλων Συνδεσμολογία Συσκευές ελέγχου.

11 Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την παρουσίαση εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία τμήματος Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου. Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι όσοι το παρακολουθήσουν να είναι σε θέση: να προσδιορίζουν τις απαιτήσεις των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών σε τμήματα αιμοδοσίας να σχεδιάζουν τη δομή εφαρμογών πληροφορικής ως εργαλεία διαδικασιών λήψης απόφασης να αναγνωρίζουν κινδύνους και προβλήματα στα συστήματα αυτά που μπορεί να μειώσουν την ασφάλεια και αποδοτικότητα της διαχείρισης αίματος και να φροντίζουν για την πρόληψή τους ή την γρήγορη επαναφορά τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους (ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, παρασκευαστές, ιατρικών εργαστηρίων, βιολόγοι, βιοχημικοί) στα εργαστήρια και σε τμήματα αιμοδοσίας Νοσοκομείων, μέλη επιτροπών μεταγγίσεων, Υπεύθυνους τμημάτων βελτίωσης ποιότητας και σε εργαζόμενους σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας Κρατικού Νοσοκομείου, Εισηγήτρια σεμιναρίων με μεγάλη 2 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΩΔ. ΑΤΕΠ & ΤΑ) ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής πληροφοριακών συστημάτων υγείας Αναγκαιότητα σχεδιασμού οργάνωση πληροφορίας στο Τμήμα Αιμοδοσίας προβλήματα Ροή πληροφοριών στο σύστημα διαχείρισης αίματος και παραγώγων Οργάνωση πληροφορίας (συλλογή, αποθήκευση, επικοινωνία) Αρχεία Έκδοση Αναφορών Ασφάλεια πληροφοριών Χρήση ραβδωτών κωδικών (barcdes) Επικοινωνία πληροφοριών με άλλα τμήματα και άλλα κέντρα αιμοδοσίας Ασφάλεια και αξιοπιστία στη διαχείριση αίματος Σύστημα καταγραφής ανεπιθύμητων συμβάντων Έλεγχος ποιότητας πληροφοριακού συστήματος

12 2 ΗΜΕΡΕΣ σε εργαζόμενους (ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, παρασκευαστές, ιατρικών εργαστηρίων, βιολόγοι, βιοχημικοί) στα εργαστήρια και σε τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων, μέλη επιτροπών μεταγγίσεων, υπεύθυνους τμημάτων βελτίωσης ποιότητας και σε ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΩΔ. ΔΠΕ & ΤΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στα εργαστήρια και στο τμήμα αιμοδοσίας. Στόχοι του προγράμματος είναι όσοι το παρακολουθήσουν να είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών των εργαστηρίων που σχετίζονται με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της συνολικής παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή (νοσηλευόμενο και μη). να γνωρίζουν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, τις Κοινοτικές Οδηγίες και κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στα εργαστήρια νοσοκομείων και στο τμήμα αιμοδοσίας. να προσδιορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, εξωτερική αξιολόγηση) να οργανώνουν και να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης κινδύνου στα περιβάλλοντα αυτά να χρησιμοποιούν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους για την ανάλυση αιτίων προβλημάτων και την υλοποίηση στρατηγικών πρόληψης (δείκτες ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών) να συμβάλλουν στην εφαρμογή εσωτερικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διασφάλισης της επάρκειας δεξιοτήτων των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας στα εργαστήρια. εργαζόμενους σε ιδιωτικά Συστήματα Ποιότητας, Λάθη/Σφάλματα στο Τμήμα διαγνωστικά κέντρα. Πιστοποίηση, Διαπίστευση, Διαχειριστικός Έλεγχος Αιμοδοσίας Ανάλυση αιτίων και ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Εργαστηρίων στρατηγικές πρόληψης Προϊσταμένη Τμήματος Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων Ποιότητας Κρατικού Νοσοκομείου, Εισηγήτρια στα Εργαστήρια Διαχειριστικές απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας συμβάντων που σχετίζονται με το Τμήμα Αιμοδοσίας Συστήματα σεμιναρίων με μεγάλη Τεχνικές απαιτήσεις Αιμοεπαγρύπνησης διασφάλισης ποιότητας Διαχείριση κινδύνου στα Πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης Τμήματος εργαστήρια Αιμοδοσίας Διασφάλιση Ποιότητας των αποτελεσμάτων δοκιμών - Δείκτες ποιότητας

13 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/2006 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σκοπός του σεμιναρίου είναι ανάλυση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την ευαίσθητη κατηγορία των φαρμάκων που εμπίπτουν στο Ν. 3459/2006 και αναφέρεται στις διαδικασίες διαχείρισης, διακίνησης, διάθεσης καθώς και επιθεωρήσεων και ελέγχου του όλου συστήματος. σε Υπεύθυνους & Προσωπικό Φαρμακείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου Ιατρικών Κέντρων & Ιδιωτικών Φαρμακείων. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φαρμακοποιοί Επιθεωρητές ΣΕΥΥΠ. Εισηγητές σεμιναρίων με πολυετή Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Περί ναρκωτικών σκευασμάτων Περί ψυχοτρόπων Περί πρόδρομων ουσιών Β. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Γ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-Ο ΡΟΛΟΣ ΑΥΤΩΝ Υπουργείο Υγειάς-Δ/νση φαρμάκων φαρμακείων Τμήμα Ναρκωτικών Επιτροπή Ναρκωτικών Κεντρική Διαχείριση Ναρκωτικών Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Δ/νσεις Υγείας Νομ. αυτοδιοικήσεων Υπουργείο Οικονομικών Τελωνεία Υπηρεσία ειδικών ελέγχων Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Δίωξη Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ Μονάδες απεξάρτησης Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΚΑΤΟΧΗ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Δ1.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/06 Προϋποθέσεις Διαδικασίες Έλεγχος Δικαιούχοι Προγραμματισμός Διαδικασίες προμηθειών Α υλών Δ2.ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ( ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ) Προϋποθέσεις Διαδικασίες Συνθήκες φύλαξης Έλεγχος Εισαγωγές-εξαγωγές Δ3.ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Προϋποθέσεις Διαδικασίες Συνθήκες κλπ Ε. ΔΙΑΘΕΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ( ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΠ Ε1. ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων Κοινά προβλήματα υγείας Τοξικομανείς Ε2. ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Ζ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Διαδικασίες Α. ΠΙΝΑΚΑ Γ & Δ Β. ΠΙΝΑΚΑ Β Η. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/06 Θ. ΕΞΑΓΩΓΗ Ι. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ, ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ

14 4 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ & ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Το σεμινάριο έχει ως σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων σε τεχνικές & μεθόδους που αφορούν: στην Ποιοτική Εξυπηρέτηση Ασθενή - Συνοδού στον τρόπο ενημέρωσης κατά το προεγχειρητικό & μετεγχειρητικό στάδιο στη διαμόρφωση εντύπων ενημέρωσης ασθενών συνοδών στη Διαχείριση παραπόνων και αντιρρήσεων Ασθενών Συνοδών σε: Ιατρικό Προσωπικό Τμημάτων Προϊσταμένους Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσηλευτικό Προσωπικό Τμημάτων & Μονάδων Προσωπικό Υποδοχής ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ MSc. «Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής», Σύμβουλος Management, τ. Διοικητής Νοσοκομείου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή Ποιοτική Εξυπηρέτηση Ασθενών - Συνοδών Η Διαχείριση Ασθενών Συνοδών, Χθες - Σήμερα Custmer Relatinship Management (CRM) Διαχείριση Υποθέσεων Ασθενών με τη φιλοσοφία του CRM Βήματα αφοσίωσης και διατήρησης πελατών (custmer lyalty) Reputatin Management Ασθενής - Ποιότητα Υπηρεσιών και παρεχόμενης Εξυπηρέτησης Η ποιοτική εξυπηρέτηση προϋποθέτει όχι μόνο χαμόγελα αλλά και σωστές διαδικασίες Εσείς έχετε ότι χρειάζεται για σωστές σχέσεις με τους Ασθενείς Συνοδούς Άσκηση : Βαθμολογείστε με ειλικρίνεια τον εαυτό σας Διαχείριση αποτελεσμάτων χειρουργικών επεμβάσεων Πως να απαντήσεις ολοκληρωμένα σε διάφορες Κατηγορίες Ερωτήσεων Ναι ή Όχι ερωτήσεις Αδύνατες Εναλλακτικές Ερωτήσεις Η Ερώτηση «Λίστα Αγορών» Νομικές ή Ερωτήσεις Προσωπικού Προσωπικές Ερωτήσεις Ερωτήσεις Βαθμολόγησης Ανόητες Ερωτήσεις Θετική Στάση και Προσωπική Εικόνα στελέχους επικοινωνίας Στην Εμφάνιση Στους Τρόπους Στη Γλώσσα του σώματος (bdy language) Στη Φωνή σας (γλώσσα του στόματος) Στο Τηλέφωνο Άσκηση : Προσομοίωση καταστάσεων σε πραγματικές συνθήκες και πρακτική χρήσης εργαλείων και τρόπου διαχείρισης των καταστάσεων Ικανοποίηση Αναγκών Εξυπηρετούμενου Ατόμου Μάθετε άριστα τι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από την εταιρεία σας Επικοινωνείτε αποτελεσματικά και βρείτε τρόπους για να ικανοποιήσετε τις βασικές τους ανάγκες Κάνετε ότι έχετε υποσχεθεί ότι θα κάνετε και πράξτε το σωστά την πρώτη φορά Αναγνωρίζετε πάντα το δίκιο ή το «δίκιο του πελάτη». Εντοπισμός επαναληπτικών συμπεριφορών και καταστάσεων Ολοκλήρωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης, προβαίνοντας και σε ενέργειες υποστήριξης Διαχείριση Παραπόνων σύμφωνα με τις οδηγίες του ISO Εισαγωγή στο ISO Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων Διαδικασία Αντιμετώπισης Παραπόνων Διαδικασία Αντιμετώπισης Δύσκολων Ατόμων Άσκηση: Διαμόρφωση εταιρικών εντύπων Παραπόνων & Αντιρρήσεων Δημιουργία Αφοσιωμένων Πελατών και Εξασφάλιση Επιστροφής Δυσαρεστημένων Τι θα κάνετε για να τους διατηρήσετε Μην τους θυμάστε μόνο όταν έχετε όφελος από αυτούς Επιβραβεύστε τους και δείξτε τους την ευχαρίστηση σας Άσκηση : Χαρακτηριστικά Επιτυχημένου Αποτυχημένου Στελέχους Επικοινωνίας. 24 ΩΡΕΣ

15 σε κάθε μορφής διοικητικό & νοσηλευτικό προσωπικό, που έρχεται σε επαφή με «πελάτες ασθενείς» και επισκέπτες αυτών, και επιθυμεί να μυηθεί στην τέχνη της εξυπηρέτησης συναισθηματικά φορτισμένων πελατών και να αναπτύξει τις δεξιότητες στην εξυπηρέτηση κοινού. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην συναλλαγή τους με ανθρώπους που είναι συναισθηματικά φορτισμένοι και χρειάζονται ειδικό χειρισμό, εξάσκηση και γνώση σε αποφόρτιση εντάσεων με εκλεπτυσμένες τεχνικές συναισθηματικής νοημοσύνης για να διατηρούν κλίμα ηρεμίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ MBA Εκπαιδεύτρια Business Cach 2 ΗΜΕΡΕΣ Απόφοιτος του American Cllege f Thessalniki και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Hartfrd στις Η.Π.Α. Έχει υλοποιήσει άνω των 2,200 εκπαιδευτικών ωρών και έχει εκπαιδεύσει άνω των 500 εργαζόμενων και στελεχών που έρχονται σε επαφή με Συναισθηματικά Φορτισμένους Πελάτες. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Επικοινωνία για προχωρημένους: Γλώσσα Σώματος: τι σημαίνει όταν Ο επαγγελματικός τόνος φωνής Απαγορευμένες εκφράσεις και λέξεις και η αντικατάσταση τους Ο χρυσός κανόνας για την εξυπηρέτηση του πελάτη Η αγαπημένη λέξη των πελατών Τεχνική Εξυπηρέτησης Συναισθηματικά Φορτισμένων Πελατών Τι οφέλη έχετε από την εφαρμογή της τεχνικής Εμβάθυνση στο συναίσθημα του θυμού Τα 7 στάδια Τι σημαίνει και πώς γίνεται η ενεργητική κατανόηση Πότε κάνετε την υπέρβαση Πρακτική Εξάσκηση σε Υποθετικά και Πραγματικά Σενάρια, σε μικρές ομάδες Οι συνήθειες και η διαδικασία της Αλλαγής Τα τέσσερα στάδια της αλλαγής Πόσο καιρό χρειάζεστε για την αλλαγή Στοχοθέτηση Επίλογος: Δέκα Μυστικά Επιβίωσης όταν συναναστρέφεστε «Δύσκολους» ανθρώπους Μερικά ενδεικτικά σχόλια εκπαιδευομένων που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα: Γνώσεις εφαρμόσιμες και σε άλλους τομείς της ζωής Η ανταλλαγή απόψεων (διαλογική συζήτηση) Η συμπεριφορά φιλικότητα της εκπαιδεύτριας Κας Παπαρούση Η μεταδοτικότητα της εκπαιδεύτριας, η οποία κατάφερε να «αποσπάσει» το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα την πλήρη συμμετοχή της ομάδας Η παρουσία της εισηγήτριας, φιλική και δυναμική με πολύ καλό γνωστικό επίπεδο Ότι είναι σημαντικές οι λεπτομέρειες σημεία που κάνουν τη διαφορά ώστε να γίνουμε καλύτεροι

VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πιθανούς Δικαιούχους για τις διαδικασίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας»

«Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας» Σπουδαστής: Κορναράκη Ανδριανή

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η συμβουλευτική πώληση βιοτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί διαδικασία υψηλής ποιοτικής εξυπηρέτησης προς τον πελάτη γιατρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Στρατηγικό Σχέδιο 2016 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Στρατηγικό Σχέδιο 2016 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Στρατηγικό Σχέδιο 2016 2018 1 Ιούλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ... 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 4 ΟΡΑΜΑ... 4 ΑΞΙΕΣ... 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ... 5 ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2009 20 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1: ραστηριότητες Παρεχόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΜ: ΜΔΕ ΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ως εταιρική υπευθυνότητα ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΜΟΚ67-ΤΦΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα