ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

2 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ Σκοπός του σεμιναρίου να αναλυθεί το πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Νοσηλευτικού προσωπικού έτσι ώστε η συμμετοχή του στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα να καταστεί αποτελεσματικότερη & αποδοτικότερη. στους Νοσηλευτές & Νοσηλεύτριες που υπηρετούν στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φαρμακοποιοί Επιθεωρητές ΣΕΥΥΠ. Εισηγητές σεμιναρίων με πολυετή Νομοθετικό πλαίσιο Νόμοι και σχετικά Προεδρικά Διατάγματα Προσωπικό Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Σύνθεση Προσωπικού Δομή, Ιεραρχία, Κατηγορίες Αρμοδιότητες Ο διοικητικός ρόλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Οργάνωση και λειτουργία Στελέχωση Επαγγελματικά δικαιώματα Νοσηλευτών αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α και Β κύκλου της ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή Πτυχιούχων τμημάτων Νοσηλευτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Άδεια άσκησης επαγγέλματος Παροχή Υπηρεσιών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Στα Τ.Ε.Π. Στις Μονάδες Εξωνεφρικής Κάθαρσης Στις διάφορες Κλινικές και Τμήματα του Νοσοκομείου Αποκλειστικές νοσηλεύτριες Εγκαταστάσεις Χώροι Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Κατηγορίες, Προδιαγραφές, Εξοπλισμός Σήμανση χώρων Τήρηση αρχείων Έντυπα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Λογοδοσία Αρχεία Βιβλία, Επιστημονική Βιβλιοθήκη Επικουρικά έντυπα Μηχανοργάνωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Καταχώρηση παραστατικών χορηγούμενων υλικών Ασφάλεια συστήματος Εκπαίδευση Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Ο ρόλος του Νοσηλευτή στη διαχείριση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Διαχείριση υγειονομικού και επιδεσμικού υλικού Επιτροπές προμηθειών, Προμήθεια, Παραλαβή, Αποθήκευση, Χορήγηση Διαχείριση φαρμακευτικού υλικού Κατηγορίες φαρμάκων, ιδιαιτερότητες (αντιβιοτικά και ορθολογική χρήση αυτών, αντινεοπλασματικά, ενέσιμα, ραδιενεργά κ.λπ..) Επιτροπές παραλαβής, Παραλαβή, Αποθήκευση, Χορήγηση Συνθήκες αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Κατηγορίες φαρμάκων και υλικών Προτεραιότητες Καταχώρηση παραστατικών Εσωτερικοί έλεγχοι (θερμοκρασίας, υγρασίας, διακριτότητα χώρων, βαθμονόμηση οργάνων (calibratin) Tήρηση αρχείων Απόθεμα φαρμακευτικού υλικού στις Κλινικές και τα Τμήματα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Τήρηση αποθέματος Απογραφή, Σπουδαιότητα Τήρηση αποθέματος Ναρκωτικών Νοσηλευτής και ασθενής Καθηκοντολόγιο Δεοντολογία Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Εκπαίδευση Προσωπικού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ανάλυση αναγκών Ειδικά εκπαιδευτικά νοσηλευτικά θέματα Αξιολόγηση Επιθεωρήσεις Ελεγχοι Ελεγκτικά Οργανα Μηχανισμοί Ρόλος Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αντικείμενα ελέγχων Η πλευρά του ελεγχόμενου Η πλευρά του επιθεωρητή Έλεγχοι τακτικοί έκτακτοι Κύρια Σημεία Αξιολόγηση Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων

3 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ N (ΦΕΚ 134 Α 18/6/07 & Π.Δ. 118/07 (ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοηθεί πλήρως το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφοδιαστική αλυσίδα των Νοσοκομείων όπως καθορίζεται από τις περί προμηθειών διατάξεις του νόμου (συνδυασμός παλαιάς και νέας νομοθεσίας) σε στελέχη του Τμήματος Προμηθειών, Εφοδιασμού και Τεχνικής Υπηρεσίας Νοσοκομείων, Επιχειρήσεων Ιατροτεχνολογικών και Αναλωσίμων Προϊόντων, επιχειρήσεων ειδών διατροφής, καυσίμων, γραφικής ύλης, εξοπλισμού εγκαταστάσεων και ηλεκτρικού/μηχανολογικού εξοπλισμού, που ενεργούν για λογαριασμό της επιχείρησης προσφεύγοντες σε Διαγωνισμούς Προμηθειών Δημοσίου Τομέα Υλικών & Αγαθών (Κεντρική Κυβέρνηση & Ν.Π.Δ.Δ.). Το σεμινάριο ενδιαφέρει επίσης τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών όπως: (α) Εστίασης (β) Καθαριότητας (γ) Ασφάλειας - Φύλαξης (δ) Συντήρησης (ε) Μίσθωσης Ακινήτων (στ) Αξιοποίησης ακινήτων (ζ) Πληροφορικής ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Οικονομολόγος, Δ/ντικό Στέλεχος Νοσοκομείου, Καθηγήτρια ΤΕΙ, Εισηγήτρια σεμιναρίων με μεγάλη A) Ανάλυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προμηθειών B) Αλλαγές & προσθήκες στη διαδικασία των προμηθειών των νοσοκομείων βάσει του νέου νομού του 2007 Γ) Νέες διαδικασίες προμηθειών νοσοκομείων σύσταση επιτροπής προμηθειών οργάνωση λειτουργία αρμοδιότητες επιτροπής Φορείς για την διενέργεια των προμηθειών & την τήρηση μητρώων προϊόντων υπηρεσιών & προμηθευτών Συμβάσεις για υλοποίηση προμήθειες υλικών & υπηρεσιών Λοιπές μεταβατικές διατάξεις Παρουσίαση & ανάλυση νέου κανονισμού προμηθειών Π.Δ. 118/07

4 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μεταφορά γνώσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομειακού φαρμακείου, μέσα από την εμπέδωση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης θα παρουσιαστεί η διαδικασία επιθεωρήσεων & ελέγχων μέσα από πρακτικά παραδείγματα. σε Υπεύθυνους & Προσωπικό Φαρμακείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φαρμακοποιοί Επιθεωρητές ΣΕΥΥΠ. Εισηγητές σεμιναρίων με πολυετή Νομοθετικό πλαίσιο Νόμοι και σχετικά Προεδρικά Διατάγματα Δομή Ιεραρχία - Κατηγορίες Προσωπικό Νοσοκομειακού Φαρμακείου Ρόλος προσωπικού Αρμοδιότητες Εκπαίδευση Εγκαταστάσεις Χώροι Νοσ. Φαρμακείου Χώροι Αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Σήμανση χώρων υγειονομικού υλικού Εξοπλισμός Προδιαγραφές Βασικές απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας Μέθοδοι ελέγχου Οργάνωση Τήρηση αρχείων Συνθήκες αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Κατηγορίες φαρμάκων και υλικών Προτεραιότητες Καταχώρηση παραστατικών - Εσωτερικοί έλεγχοι (θερμοκρασίας, υγρασίας, διακριτικότητα χώρων, βαθμονόμηση οργάνων (calibratin) Τεκμηρίωση Έλεγχος και επιβεβαίωση αξιοπιστίας Tήρηση αρχείων Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Μηχανοργάνωση φαρμακείου Αρμοδιότητες Καταχώρηση συνταγών χορηγούμενων υλικών Ασφάλεια συστήματος Εκπαίδευση Έντυπα Νοσοκομειακού φαρμακείου Κατηγορίες - Προδιαγραφές Ετικέτες Αρχεία Βιβλία Επιστημονική Βιβλιοθήκη Επικουρικά έντυπα Παροχή υπηρεσιών του Νοσοκομειακού Φαρμακείου Διάθεση φαρμάκων (σε εσωτερικούς ασθενείς σε εξωτερικούς ασθενείς) Διάθεση λοιπού υγειονομικού υλικού Αντιδραστήρια Διαχείριση υλικού φαρμακείου Αρμοδιότητες Προμήθειες φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού Κατηγορίες οροί, εμβόλια, θερμοευαίσθητα, με σύντομη ημερομηνία λήξης, αντινεοπλασματικά, αντισώματα, ναρκωτικά κ.λπ. Παραλαβή φαρμακευτικού και λοιπού υλικού - Σπουδαιότητα Τρόποι διάθεσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού Κατηγορίες Χρήση ατομικών συνταγολογίων νοσηλευομένων Διάθεση σε απόρους ασθενείς Διάθεση ναρκωτικών φαρμάκων Διάθεση υγειονομικού υλικού Απογραφή υλικών φαρμακείου - Σπουδαιότητα Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων Εκπαίδευση Επιθεωρήσεις Έλεγχοι Ελεγκτικά Όργανα Μηχανισμοί Ρόλος Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αντικείμενα ελέγχων Η πλευρά του ελεγχόμενου Η πλευρά του επιθεωρητή Έλεγχοι τακτικοί έκτακτοι Κύρια Σημεία Αξιολόγηση Άσκηση (case study) και ανάλυση αποτελεσμάτων

5 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στη διαμόρφωση σχεδίων που αφορούν στην ετοιμότητα της νοσοκομειακής οργάνωσης και στην αντιμετώπιση ξαφνικών και εκτάκτων αναγκών για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων όπως: Εκκένωση κτιρίων Διαχείριση εκδήλωσης πυρκαγιάς Διαχείριση εντόνων καιρικών φαινομένων Διαχείριση καύσωνα Διαχείριση εξωτερικών βιοτεχνολογικών κινδύνων Διαχείριση κρούσματος με πιθανή λοίμωξη αναπνευστικού τύπου SARS Διαχείριση διακοπής βασικών παροχών λειτουργίας Ενέργειες μετά από σεισμική δόνηση. Ο σχεδιασμός αυτός, μαζί με τις προγραμματισμένες περιοδικές και έκτακτες ασκήσεις του προσωπικού, επιβάλλεται από την νομοθεσία για την διασφάλιση της υγείας του προσωπικού, των σε ακινησία ασθενών και των έγκλειστων σε ιδρύματα. σε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό που είναι επιφορτισμένα με το σχεδιασμό ή / και την εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων ψυχικών παθήσεων με εγκλείστους, οίκων ευγηρίας & ξενώνων που φιλοξενούν άτομα σε ακινησία ή κλινήρεις, βρεφικών σταθμών και ιδιωτικών κλινικών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Οικονομολόγος, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιθεωρητής Συστημάτων ποιότητας IS, HACCP, OHSAS, EFQM, CAF, ISPS, ISM, 6S, Αξιολογητής Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης / Εμπειρογνώμονας Φορέων ελέγχου Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΕΣΥΔ και ΕΦΕΤ, Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Εσωτερικές κρίσεις και κλινικός έλεγχος, Βιολογικοί κίνδυνοι στα νοσοκομεία και Ιδρύματα Εξωτερικές κρίσεις Σχέδιο 1: Διαχείριση έκτακτων αναγκών από Πυρκαγιά, Σεισμό, Μαζικοί Τραυματισμοί από φυσικές ή άλλες καταστροφές Σχέδιο 2: Εκκένωση νοσοκομείου λόγω (Πυρκαγιάς, Σεισμού, Πλημμύρας, Δολιοφθοράς, Τρομοκρατικής ενέργειας, κ.λ.π.) Παραδείγματα Ανάπτυξης σχεδίου Εκκένωσης νοσοκομείου. 1. Σκοπός στόχος 2. Οι κανονισμοί Ποιος δίνει την εντολή εκκένωσης Η επιχείρηση εκκένωσης Η εκκένωση Ο ΣΟΔΕΑ και ο ρόλος του Οι ασθενείς Ο συντονιστής αν κρίνει. 3. Οι διαδικασία Τι κάνουν όλοι οι προϊστάμενοι τμημάτων Γίνεται χρήση. Ορίζεται χώρος μεταφοράς Πως γίνεται η μεταφορά ασθενών Τι κάνουν οι εργαζόμενοι ανά τμήμα Πως διαχειρίζονται οι ασθενείς του ισογείου Οι ασθενείς πάνω από το ισόγειο Τι γίνεται στο χώρο συλλογής Οι ασθενείς Εντολή λήξης κατάστασης Την επόμενη 4. Η Λήξη κινδύνου και αναφορά Σχέδιο 3: Διαχείριση εκδήλωσης πυρκαγιάς Σχέδιο 4: Διαχείριση έντονων καιρικών φαινομένων Σχέδιο 5: Διαχείριση καύσωνα Σχέδιο 6: Διαχείριση εξωτερικών βιοτεχνολογικών κινδύνων Σχέδιο 7: Διαχείριση κρούσματος με πιθανή λοίμωξη αναπνευστικού τύπου SARS Σχέδιο 8: Διαχείριση διακοπής βασικών παροχών λειτουργίας Σχέδιο 9: Ενέργειες μετά από σεισμική δόνηση Η Συντονιστική Ομάδα Διαχείρισης Εκτάκτων αναγκών, ο ρόλος της και από ποιους αποτελείται Πότε και πως λήγει ο συναγερμός.

6 2 ΗΜΕΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΑΘΩΝ Σκοπός του σεμιναρίου είναι τα διευθυντικά στελέχη των Νοσοκομειακών ιδρυμάτων (Ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό Ιδρυμάτων) να: να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους ελλοχεύοντες κινδύνους και λάθη μέχρι εξαλείψεως τους, τα προερχόμενα από την άσκηση του καθημερινού λειτουργήματος τους. διαχειρίζονται αποτελεσματικά κινδύνους κρίσεις που καθημερινά υφίστανται στο περιβάλλον εργασίας τους. υποδείξει τρόπους εφαρμογής των νομοθετικών απαιτήσεων για την λειτουργία των ιδρυμάτων τους. τους βοηθήσει να οδηγήσουν το ίδρυμα τους στον κόσμο της ποιότητας. επιφέρει την αλλαγή στην κουλτούρα του προσωπικού των Ιδρυμάτων µε τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε Διευθυντή Προσωπικού, Υπεύθυνους Υγιεινής, Τεχνικούς Δ/ντές & Δ/ντικά στελέχη όλων των τμημάτων, (Ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό Ιδρυμάτων). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Οικονομολόγος, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιθεωρητής Συστημάτων ποιότητας IS, HACCP, OHSAS, EFQM, CAF, ISPS, ISM, 6S, Αξιολογητής Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης/ Εμπειρογνώμονας Φορέων ελέγχου Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ΕΣΥΔ και ΕΦΕΤ, Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης / Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Πειραιά, Συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων. Αναγνώριση, καταγραφή και διαχείριση βιολογικών κινδύνων στο νοσοκομειακό περιβάλλον Βιολογικοί κίνδυνοι στα νοσοκομεία επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ευθύνες εργοδοτών Διοικητών Νοσοκομείων, απαιτήσεις ΠΔ 178 Γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφάλειας ρόλος και ευθύνες Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων (νομοθεσία, εφαρμογή) Κίνδυνοι λοιμώξεων και προστασία στα νοσοκομεία (νομοθεσία, εφαρμογή) Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Νοσοκομειακά λάθη και επιτροπές ελέγχου. ο ρόλος των επιτροπών στην βάση της ποιότητας στην παροχή υγείας, πως συστήνονται, η εργασία τους και η αποτελεσματικότητα τους.

7 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Το σεμινάριο στοχεύει να δώσει στους συμμετέχοντες τους νέους σύγχρονους τρόπους και τεχνικές διαχείρισης των ασθενών, από την στιγμή της «απλής ερώτησης» έως την προώθηση τους στο αντίστοιχο ιατρικό τμήμα ή κλινική σε Υπεύθυνους & στελέχη Οικ/κων Τμημάτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων & Διαγνωστικών κέντρων και στο προσωπικό γραμματείας λογιστηρίου ασθενών. Συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό υποδοχής ασθενών. Επίσης ενδιαφέρει το προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης ιατρείων, εργαστηρίων και τμημάτων εντός ή εκτός νοσοκομειακού συγκροτήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν και οι ασφαλιστές ασφαλιστικών εταιριών με συμβόλαια ζωής που περιλαμβάνουν και νοσηλεία. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Διευθυντικό Διοικητικό Στέλεχος Νοσοκομείων. Οικονομολόγος, Μεταπτυχιακά Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη Τεχνικές ζεύξης των τμημάτων μεταξύ τους με αποτέλεσμα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ασθενών ή συγγενών αυτών. Αναφορά και τρόποι επίλυσης συνηθέστερων προβλημάτων και διαμαρτυριών που προκύπτουν από την μη έγκαιρη ή ελλιπή ενημέρωση. Κατανόηση των προβλημάτων και των κινδύνων από την κακή συνεργασία με τους καθώς και των ασφαλιστικών εταιριών- αντιμετώπιση αυτών. Παρακολούθηση νομοθεσίας - εγκυκλίων και νομοθετημάτων που αφορούν τις συμβάσεις των ασφαλιστικών ταμείων & τιμολογίων ανά περίπτωση. (τρόποι ομαδοποίησης). ελεγκτές των δημόσιων Υγειονομικών Ταμείων και των υπευθύνων εγκρίσεων Πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται από τα περιμετρικά τμήματα και αφορούν το λογιστήριο ασθενών. Στατιστικά στοιχεία που ενδιαφέρουν το οικονομικό τμήμα και δύναται το λογιστήριο ασθενών να παρέχει. Υπόλοιπα ασθενών. Εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις προς τους ασθενείς ώστε να περιοριστεί η διαφυγή προς άλλα νοσηλευτικά κέντρα.

8 σε Διαχειριστές Κλινικών & Νοσοκομειακών μονάδων, Κοστολόγους Υπηρεσιών Υγείας, Διευθυντές Νοσοκομείων και Κλινικών, Διευθύνσεις προμήθειας υλικών. Το σεμινάριο έχει σχεδιασθεί για να δώσει στους συμμετέχοντες που έχουν εμπλακεί στο management των υπηρεσιών υγείας το θεμέλιο που χρειάζονται για να εξασφαλισθεί ότι η εταιρεία τους δίνει έμφαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να υποστηρίξουν αποφάσεις στον τομέα ευθύνης τους. Εστιάζει σε αποφάσεις που αποτελούν αντικείμενο επιλογής μεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων. Επειδή ο κυρίαρχος στόχος αυτών των επιλογών είναι η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας μέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον που απαιτεί υπηρεσίες ποιότητας, μέρος του περιεχομένου διαπραγματεύεται το θέμα του κόστους των υπηρεσιών υγείας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Οικονομολόγος, Εισηγητής σεμιναρίων με εξειδίκευση στο Financial Management και την Κοστολόγηση. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & MANAGEMENT ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εισαγωγή (υποδείγματα αποφάσεων, σχέσεις κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, συστήματα ΙΤ) Κόστος και κοστολόγηση (ανάλυση συμπεριφοράς του κόστους, κόστος μονάδος, ορισμοί οριακού κόστους, sunk cst, cmmitted cst κλπ, κόστος υπηρεσίας για αποφάσεις, το θέμα του capacity, προσδιορισμός δραστηριοτήτων Ροη του κόστους προς τα κέντρα δραστηριοτήτων, ανάλυση των οδηγών κόστους υγειονομικών υπηρεσιών, κοστολόγηση abs, ροη του κόστους προς τις υγειονομικές υπηρεσίες Ροη και management εσόδων Εργαλεία πρόβλεψης της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, ανάλυση των τάσεων, καθετοποιημένο σύστημα ανάλυσης της ζήτησης, των πόρων και του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας Προϋπολογισμοί και προϋπολογιστικός έλεγχος υπηρεσιών υγείας Αναλύσεις αποκλίσεων (εσόδων και κόστους) Χρηματοοικονομικό management εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας (επενδυτικές αποφάσεις, αποφάσεις επέκτασης, αποφάσεις εξαγορών, στοιχειά αποτιμήσεων) Management αποδοτικότητας εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας (ανάλυση KPI s, efficiency ratins).

9 Ο στόχος του σεμιναρίου η επιμόρφωση των εργαζομένων σε ιατρικές βιβλιοθήκες και πληροφοριακούς οργανισμούς Βιοϊατρικής πληροφόρησης σε βασικά θέματα οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών πηγών. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Βιβλιοθηκονόμους και Διοικητικό προσωπικό ιατρικών βιβλιοθηκών και φορέων σχετικών με τις Επιστήμες Υγείας. Επίσης αφορά στελέχη Φαρμακευτικών εταιριών τα οποία ασχολούνται με την έρευνα & την εκπαίδευση. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ Βιβλιθηκονόμος, MSc in Infrmatin Science, University Cllege Lndn. Προϊσταμένη της Ιατρικής βιβλιοθήκης Κρατικού Νοσοκομείου Αττικής, Εργαστηριακός συνεργατης στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης, του ΤΕΙ Αθήνας με πολυετή Βιβλιοθηκονόμος Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη βιβλιοθήκης Κρατικού Νοσοκομείου. Εισηγήτρια σεμιναρίωνμε πολυετή 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών μέσων και του Internet και ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των διαθέσιμων πηγών πληρφόρησης στο ψηφιακό περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των ιατρικών βιβλιοθηκών στους τομείς της διαχείρισης της βιοϊατρικής πληροφορίας και της ανάπτυξης των υπηρεσιών τους και απαιτεί την συνεχή προσαρμογή και εξέλιξη τους. Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με την οργάνωση των ιατρικών βιβλιοθηκών σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συλλογών τους, στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά συστήματα πρόσκτησης υλικού, στη δομή και λειτουργία των ιατρικών βάσεων δεδομένων, στις στρατηγικές συστηματικής αναζήτησης βιβλιογραφίας με χρήση τελεστών ble και γλωσσών ευρετηρίασης και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνικών για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαίδευσης των χρηστών στην αναζήτηση και εντοπισμό της απαιτούμενης πληροφορίας. Βασικές αρχές οργάνωσης βιβλιοθηκών Επιστημών Υγείας Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής (Ηλεκτρονικές πηγές) Διαδανεισμός Ταξινόμηση (NLM S Classificatin schema) Ιατρικές Θεματικές Επικεφαλίδες (MESH, MESH HELLAS) Καταλογογράφηση Μεθοδολογία αναζήτησης βιοϊατρικής πληροφορίας σε βάσεις δεδομένων- θεματικές πύλες PUBMED-MEDLINE PUBMED CENTRAL NLM GATEWAY Τεχνικές και μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών με έμφαση στις αρχές διαχείρισης ιατρικών βιβλιοθηκών. Εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική μάθηση Δημιουργία προτύπου εκπαίδευσης χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

10 Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος σαφή εικόνα για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των χειρουργείων και της εντατικής θεραπείας των Νοσοκομείων. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν οι φυσικές αρχές λειτουργίας αλλά και οι αναλυτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των τεχνικών ελέγχων (checklists) ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού με έμφαση σε αυτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή. Θα παρουσιαστεί η κατηγοριοποίηση των ιατρικών μηχανημάτων και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι έλεγχοι για την ηλεκτρική ασφάλεια αυτών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στο τέλος του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να χειρίζεται θέματα που άπτονται με τον υψηλό βαθμό ασφάλειας και αξιοπιστίας των ιατρικών μηχανημάτων και συμβάλλεται στη διασφάλιση ποιότητας. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Τεχνικούς Δ/ντές, Προϊσταμένους & Υπαλλήλους του τμήματος τεχνικής υποστήριξης εταιρείας εμπορίας αντίστοιχων μηχανημάτων και σε Υπευθύνους Τμήματος Βιοιατρικής Δημοσίων & Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας, M.Sc στη Βιοιατρική Μηχανική Βιοιατρική Οργανολογία Πανεπιστημίου Dundee Σκοτίας. Σήμερα είναι Υπεύθυνος Τμήματος Βιοιατρικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο και διδάσκει ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθηνας. Πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας, M.Sc στη Βιοιατρική Μηχανική Βιοιατρική Οργανολογία Πανεπιστημίου Dundee Σκοτίας. Σήμερα εργάζεται στο Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρεταίειο ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & M.E.Θ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ (IEC 60601) ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ A. Μηχανήματα Χειρουργείου Αναισθησιολογικό Μηχάνημα Αναπνευστήρας Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (Αναισθησιολογικό) Διαθερμία Αναρρόφηση Χειρουργική Τράπεζα Απινιδωτής Αντλίες έγχυσης φαρμάκων (σύριγγα) Ανοιχτή Θερμοκοιτίδα Μηχανήματα μονάδας εντατικής θεραπείας Αναπνευστήρας Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (παρακλίνιο) Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (μεταφοράς) Αναλυτής αεριών αίματος Αναρρόφηση Απινιδωτής Αντλίες έγχυσης φαρμάκων (ογκομετρικές) B. Προδιαγραφές Ηλεκτρικής Ασφάλειας Μεθοδολογία Ελέγχου Λειτουργίας IEC Standard και υποκατηγορίες IEC IEC x IEC x IEC x Ευρωπαϊκή Ένωση και IEC (EN 60601) Βασικοί ορισμοί και IEC Κατηγοριοποίηση συσκευών κατά IEC Class I, Class II Type B, BF, CF (applied parts) Σήμανση συσκευών Παραδείγματα. Ανάλυση πρωτόκολλων Συνδεσμολογία Συσκευές ελέγχου.

11 Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την παρουσίαση εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία τμήματος Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου. Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι όσοι το παρακολουθήσουν να είναι σε θέση: να προσδιορίζουν τις απαιτήσεις των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών σε τμήματα αιμοδοσίας να σχεδιάζουν τη δομή εφαρμογών πληροφορικής ως εργαλεία διαδικασιών λήψης απόφασης να αναγνωρίζουν κινδύνους και προβλήματα στα συστήματα αυτά που μπορεί να μειώσουν την ασφάλεια και αποδοτικότητα της διαχείρισης αίματος και να φροντίζουν για την πρόληψή τους ή την γρήγορη επαναφορά τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους (ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, παρασκευαστές, ιατρικών εργαστηρίων, βιολόγοι, βιοχημικοί) στα εργαστήρια και σε τμήματα αιμοδοσίας Νοσοκομείων, μέλη επιτροπών μεταγγίσεων, Υπεύθυνους τμημάτων βελτίωσης ποιότητας και σε εργαζόμενους σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας Κρατικού Νοσοκομείου, Εισηγήτρια σεμιναρίων με μεγάλη 2 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΩΔ. ΑΤΕΠ & ΤΑ) ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής πληροφοριακών συστημάτων υγείας Αναγκαιότητα σχεδιασμού οργάνωση πληροφορίας στο Τμήμα Αιμοδοσίας προβλήματα Ροή πληροφοριών στο σύστημα διαχείρισης αίματος και παραγώγων Οργάνωση πληροφορίας (συλλογή, αποθήκευση, επικοινωνία) Αρχεία Έκδοση Αναφορών Ασφάλεια πληροφοριών Χρήση ραβδωτών κωδικών (barcdes) Επικοινωνία πληροφοριών με άλλα τμήματα και άλλα κέντρα αιμοδοσίας Ασφάλεια και αξιοπιστία στη διαχείριση αίματος Σύστημα καταγραφής ανεπιθύμητων συμβάντων Έλεγχος ποιότητας πληροφοριακού συστήματος

12 2 ΗΜΕΡΕΣ σε εργαζόμενους (ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, παρασκευαστές, ιατρικών εργαστηρίων, βιολόγοι, βιοχημικοί) στα εργαστήρια και σε τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων, μέλη επιτροπών μεταγγίσεων, υπεύθυνους τμημάτων βελτίωσης ποιότητας και σε ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΚΩΔ. ΔΠΕ & ΤΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στα εργαστήρια και στο τμήμα αιμοδοσίας. Στόχοι του προγράμματος είναι όσοι το παρακολουθήσουν να είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών των εργαστηρίων που σχετίζονται με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της συνολικής παρεχόμενης φροντίδας στον ασθενή (νοσηλευόμενο και μη). να γνωρίζουν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, τις Κοινοτικές Οδηγίες και κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στα εργαστήρια νοσοκομείων και στο τμήμα αιμοδοσίας. να προσδιορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, εξωτερική αξιολόγηση) να οργανώνουν και να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης κινδύνου στα περιβάλλοντα αυτά να χρησιμοποιούν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους για την ανάλυση αιτίων προβλημάτων και την υλοποίηση στρατηγικών πρόληψης (δείκτες ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών) να συμβάλλουν στην εφαρμογή εσωτερικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διασφάλισης της επάρκειας δεξιοτήτων των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας στα εργαστήρια. εργαζόμενους σε ιδιωτικά Συστήματα Ποιότητας, Λάθη/Σφάλματα στο Τμήμα διαγνωστικά κέντρα. Πιστοποίηση, Διαπίστευση, Διαχειριστικός Έλεγχος Αιμοδοσίας Ανάλυση αιτίων και ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Εργαστηρίων στρατηγικές πρόληψης Προϊσταμένη Τμήματος Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων Ποιότητας Κρατικού Νοσοκομείου, Εισηγήτρια στα Εργαστήρια Διαχειριστικές απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας συμβάντων που σχετίζονται με το Τμήμα Αιμοδοσίας Συστήματα σεμιναρίων με μεγάλη Τεχνικές απαιτήσεις Αιμοεπαγρύπνησης διασφάλισης ποιότητας Διαχείριση κινδύνου στα Πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης Τμήματος εργαστήρια Αιμοδοσίας Διασφάλιση Ποιότητας των αποτελεσμάτων δοκιμών - Δείκτες ποιότητας

13 2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/2006 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σκοπός του σεμιναρίου είναι ανάλυση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την ευαίσθητη κατηγορία των φαρμάκων που εμπίπτουν στο Ν. 3459/2006 και αναφέρεται στις διαδικασίες διαχείρισης, διακίνησης, διάθεσης καθώς και επιθεωρήσεων και ελέγχου του όλου συστήματος. σε Υπεύθυνους & Προσωπικό Φαρμακείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου Ιατρικών Κέντρων & Ιδιωτικών Φαρμακείων. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Φαρμακοποιοί Επιθεωρητές ΣΕΥΥΠ. Εισηγητές σεμιναρίων με πολυετή Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Περί ναρκωτικών σκευασμάτων Περί ψυχοτρόπων Περί πρόδρομων ουσιών Β. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Γ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-Ο ΡΟΛΟΣ ΑΥΤΩΝ Υπουργείο Υγειάς-Δ/νση φαρμάκων φαρμακείων Τμήμα Ναρκωτικών Επιτροπή Ναρκωτικών Κεντρική Διαχείριση Ναρκωτικών Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Δ/νσεις Υγείας Νομ. αυτοδιοικήσεων Υπουργείο Οικονομικών Τελωνεία Υπηρεσία ειδικών ελέγχων Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Δίωξη Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ Μονάδες απεξάρτησης Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΚΑΤΟΧΗ- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Δ1.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/06 Προϋποθέσεις Διαδικασίες Έλεγχος Δικαιούχοι Προγραμματισμός Διαδικασίες προμηθειών Α υλών Δ2.ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ( ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ) Προϋποθέσεις Διαδικασίες Συνθήκες φύλαξης Έλεγχος Εισαγωγές-εξαγωγές Δ3.ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Προϋποθέσεις Διαδικασίες Συνθήκες κλπ Ε. ΔΙΑΘΕΣΗ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ( ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΠ Ε1. ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων Κοινά προβλήματα υγείας Τοξικομανείς Ε2. ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Ζ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Διαδικασίες Α. ΠΙΝΑΚΑ Γ & Δ Β. ΠΙΝΑΚΑ Β Η. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/06 Θ. ΕΞΑΓΩΓΗ Ι. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ, ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ

14 4 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ & ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Το σεμινάριο έχει ως σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων σε τεχνικές & μεθόδους που αφορούν: στην Ποιοτική Εξυπηρέτηση Ασθενή - Συνοδού στον τρόπο ενημέρωσης κατά το προεγχειρητικό & μετεγχειρητικό στάδιο στη διαμόρφωση εντύπων ενημέρωσης ασθενών συνοδών στη Διαχείριση παραπόνων και αντιρρήσεων Ασθενών Συνοδών σε: Ιατρικό Προσωπικό Τμημάτων Προϊσταμένους Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσηλευτικό Προσωπικό Τμημάτων & Μονάδων Προσωπικό Υποδοχής ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ MSc. «Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής», Σύμβουλος Management, τ. Διοικητής Νοσοκομείου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή Ποιοτική Εξυπηρέτηση Ασθενών - Συνοδών Η Διαχείριση Ασθενών Συνοδών, Χθες - Σήμερα Custmer Relatinship Management (CRM) Διαχείριση Υποθέσεων Ασθενών με τη φιλοσοφία του CRM Βήματα αφοσίωσης και διατήρησης πελατών (custmer lyalty) Reputatin Management Ασθενής - Ποιότητα Υπηρεσιών και παρεχόμενης Εξυπηρέτησης Η ποιοτική εξυπηρέτηση προϋποθέτει όχι μόνο χαμόγελα αλλά και σωστές διαδικασίες Εσείς έχετε ότι χρειάζεται για σωστές σχέσεις με τους Ασθενείς Συνοδούς Άσκηση : Βαθμολογείστε με ειλικρίνεια τον εαυτό σας Διαχείριση αποτελεσμάτων χειρουργικών επεμβάσεων Πως να απαντήσεις ολοκληρωμένα σε διάφορες Κατηγορίες Ερωτήσεων Ναι ή Όχι ερωτήσεις Αδύνατες Εναλλακτικές Ερωτήσεις Η Ερώτηση «Λίστα Αγορών» Νομικές ή Ερωτήσεις Προσωπικού Προσωπικές Ερωτήσεις Ερωτήσεις Βαθμολόγησης Ανόητες Ερωτήσεις Θετική Στάση και Προσωπική Εικόνα στελέχους επικοινωνίας Στην Εμφάνιση Στους Τρόπους Στη Γλώσσα του σώματος (bdy language) Στη Φωνή σας (γλώσσα του στόματος) Στο Τηλέφωνο Άσκηση : Προσομοίωση καταστάσεων σε πραγματικές συνθήκες και πρακτική χρήσης εργαλείων και τρόπου διαχείρισης των καταστάσεων Ικανοποίηση Αναγκών Εξυπηρετούμενου Ατόμου Μάθετε άριστα τι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από την εταιρεία σας Επικοινωνείτε αποτελεσματικά και βρείτε τρόπους για να ικανοποιήσετε τις βασικές τους ανάγκες Κάνετε ότι έχετε υποσχεθεί ότι θα κάνετε και πράξτε το σωστά την πρώτη φορά Αναγνωρίζετε πάντα το δίκιο ή το «δίκιο του πελάτη». Εντοπισμός επαναληπτικών συμπεριφορών και καταστάσεων Ολοκλήρωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης, προβαίνοντας και σε ενέργειες υποστήριξης Διαχείριση Παραπόνων σύμφωνα με τις οδηγίες του ISO Εισαγωγή στο ISO Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων Διαδικασία Αντιμετώπισης Παραπόνων Διαδικασία Αντιμετώπισης Δύσκολων Ατόμων Άσκηση: Διαμόρφωση εταιρικών εντύπων Παραπόνων & Αντιρρήσεων Δημιουργία Αφοσιωμένων Πελατών και Εξασφάλιση Επιστροφής Δυσαρεστημένων Τι θα κάνετε για να τους διατηρήσετε Μην τους θυμάστε μόνο όταν έχετε όφελος από αυτούς Επιβραβεύστε τους και δείξτε τους την ευχαρίστηση σας Άσκηση : Χαρακτηριστικά Επιτυχημένου Αποτυχημένου Στελέχους Επικοινωνίας. 24 ΩΡΕΣ

15 σε κάθε μορφής διοικητικό & νοσηλευτικό προσωπικό, που έρχεται σε επαφή με «πελάτες ασθενείς» και επισκέπτες αυτών, και επιθυμεί να μυηθεί στην τέχνη της εξυπηρέτησης συναισθηματικά φορτισμένων πελατών και να αναπτύξει τις δεξιότητες στην εξυπηρέτηση κοινού. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην συναλλαγή τους με ανθρώπους που είναι συναισθηματικά φορτισμένοι και χρειάζονται ειδικό χειρισμό, εξάσκηση και γνώση σε αποφόρτιση εντάσεων με εκλεπτυσμένες τεχνικές συναισθηματικής νοημοσύνης για να διατηρούν κλίμα ηρεμίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ MBA Εκπαιδεύτρια Business Cach 2 ΗΜΕΡΕΣ Απόφοιτος του American Cllege f Thessalniki και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Hartfrd στις Η.Π.Α. Έχει υλοποιήσει άνω των 2,200 εκπαιδευτικών ωρών και έχει εκπαιδεύσει άνω των 500 εργαζόμενων και στελεχών που έρχονται σε επαφή με Συναισθηματικά Φορτισμένους Πελάτες. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Επικοινωνία για προχωρημένους: Γλώσσα Σώματος: τι σημαίνει όταν Ο επαγγελματικός τόνος φωνής Απαγορευμένες εκφράσεις και λέξεις και η αντικατάσταση τους Ο χρυσός κανόνας για την εξυπηρέτηση του πελάτη Η αγαπημένη λέξη των πελατών Τεχνική Εξυπηρέτησης Συναισθηματικά Φορτισμένων Πελατών Τι οφέλη έχετε από την εφαρμογή της τεχνικής Εμβάθυνση στο συναίσθημα του θυμού Τα 7 στάδια Τι σημαίνει και πώς γίνεται η ενεργητική κατανόηση Πότε κάνετε την υπέρβαση Πρακτική Εξάσκηση σε Υποθετικά και Πραγματικά Σενάρια, σε μικρές ομάδες Οι συνήθειες και η διαδικασία της Αλλαγής Τα τέσσερα στάδια της αλλαγής Πόσο καιρό χρειάζεστε για την αλλαγή Στοχοθέτηση Επίλογος: Δέκα Μυστικά Επιβίωσης όταν συναναστρέφεστε «Δύσκολους» ανθρώπους Μερικά ενδεικτικά σχόλια εκπαιδευομένων που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα: Γνώσεις εφαρμόσιμες και σε άλλους τομείς της ζωής Η ανταλλαγή απόψεων (διαλογική συζήτηση) Η συμπεριφορά φιλικότητα της εκπαιδεύτριας Κας Παπαρούση Η μεταδοτικότητα της εκπαιδεύτριας, η οποία κατάφερε να «αποσπάσει» το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με αποτέλεσμα την πλήρη συμμετοχή της ομάδας Η παρουσία της εισηγήτριας, φιλική και δυναμική με πολύ καλό γνωστικό επίπεδο Ότι είναι σημαντικές οι λεπτομέρειες σημεία που κάνουν τη διαφορά ώστε να γίνουμε καλύτεροι

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η συμβουλευτική πώληση βιοτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί διαδικασία υψηλής ποιοτικής εξυπηρέτησης προς τον πελάτη γιατρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 9,50 9,48 9,58 9,45 9,55 9,45 9,38 9,4 9,42 9,44 9,46 9,48 9,5 9,52 9,54 9,56 9,58 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό"

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. Λαϊκό Μ. Χατζοπούλου Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό" Οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσπαθούν να οικοδομήσουν πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2014

Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2014 Παρακολουθήστε όλα τα σεμινάρια ON-LINE / REAL TIME με Νέα Έκπτωση Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκεστε, παρακολουθείτε τον εισηγητή ζωντανά στην οθόνη του Η/Υ σας, με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TMHMA: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ HELLAS PHARM 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΊΑ ΓΚΟΥΡΑ ΧΗΜΙΚΌς MBA TQM Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αποστολή του ΕΟΦ Η προώθηση και κατοχύρωση της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015

Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 Παρακολουθήστε όλα τα σεμινάρια ON-LINE / REAL TIME με Νέα Έκπτωση Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκεστε, παρακολουθείτε τον εισηγητή ζωντανά στην οθόνη του Η/Υ σας, με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ. 210-3302069- 3300567 2611780 -FAX 210-2611780 2106040353 E-MAIL edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Από Γεωργία Μανώλη Τηλ 2107231260 Φαξ 2107231262 Ε-mail g.manoli@ep-gnosi.gr Προς ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Υπόψη ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.λπ. ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ EyeDayClinic Case Study από την πρώτη πιστοποιημένη μονάδα Υγείας βάσει του ΕΝ 15224. Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ EyeDayClinic Case Study από την πρώτη πιστοποιημένη μονάδα Υγείας βάσει του ΕΝ 15224. Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 x ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ EyeDayClinic Case Study από την πρώτη πιστοποιημένη μονάδα Υγείας βάσει του ΕΝ 15224 Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ x ΕyeDayClinic: Ποιοι είμαστε Περιγραφή Τα τμήματα Οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Σύντομη Παρουσίαση ANIMUS Η

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Summer School «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ»

Summer School «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ» «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ» Τμήμα Νοσηλευτικής Α Αγ.Σπυρίδωνος 17 50, 12210, Αιγάλεω Τηλ Επικοινωνίας: 2105385612-13-14 www.teiath.gr Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Α ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσηλευτική Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Αντωνία Κουτσούκου Αναπλ. Καθηγήτρια Μονάδας Εντατικής & Αυξημένης Φροντίδας Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδας Εντατικής http://gpa485.wix.com/icuseminar

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Τεχνικές Μελέτες Κατασκευές Ειδικά Δομικά Υλικά Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Τομέας Μελετών Αρχιτεκτονικές Μελέτες - Μελέτες Διαρρύθμισης Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ. Δ. Μαρκοπούλου Γραφείο Προμηθειών ΓΝΑ ΚΑΣ

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ. Δ. Μαρκοπούλου Γραφείο Προμηθειών ΓΝΑ ΚΑΣ Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Δ. Μαρκοπούλου Γραφείο Προμηθειών ΓΝΑ ΚΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ».παραπέμπει σε ένα σύνολο συντονισμένων ενεργειών που απαιτούνται για τον εφοδιασμό ενός οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου ΑΘΗΝΑ,, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Η ικανοποίηση της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης τεκμηρίωσης και αμοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δημόσια κλήρωση την Παρασκευή 16/05/2014, ώρα 09:00, στην αίθουσα του ΔΣ, για τη συγκρότηση επιτροπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δημόσια κλήρωση την Παρασκευή 16/05/2014, ώρα 09:00, στην αίθουσα του ΔΣ, για τη συγκρότηση επιτροπών Κηφισιά, 06/05/2014 Αριθ. πρωτ. 5543 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ Προς όλους τους Εργαζόμενους ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημόσια κλήρωση την Παρασκευή 16/05/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΟΛΗ:ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣ 2ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡ» ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα