^KS.O^n^fea^j^eCi^^lNip ^iuriciopni su/"balashov/linux/loivalds s * ; j ^xift&ffastota&sί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "^KS.O^n^fea^j^eCi^^lNip ^iuriciopni su/"balashov/linux/loivalds s * ; j ^xift&ffastota&sί"

Transcript

1 [ 14 Το Πρώτο Βιβλίο του Linux 1.1 Τι είναι το Linux To Linux είναι ένα σχετικά νέο λειτουργικό σύστημα. Η ιστορία του αρχίζει το 1991 στην Φινλανδία από τον Linus Tornalds έναν φοιτητή του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι. To Linux ξεκίνησε σαν μία προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα καλύτερο Unix. Ενα Unix που να μπορεί να ανταπο- κρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. fcrf1 Υ **1 So &nrnr*:ttu & Iftttvu Meuase 3 interne* _ j U**ui _ j NevAOx* r g χ;λ ;;::i ' Y>. :Y :i Λ 9»ck Retoed Hor>» Seat* Ne»«ape Pint Shop ^KS.O^n^fea^j^eCi^^lNip ^iuriciopni su/"balashov/linux/loivalds s * ; j ^xift&ffastota&sί ι i m i f! μ J j l l, j Μ Β Β Η ι Β 1 i \ \ i 8 i 1 i S L ' κ Α β > * * e, Μ -, ^ Λ Β μ «Η Ε > --mm. W h o I s L i n u s T o r v a l d s. _ Linus Torvafete is the founder and cnief architect of the Linus oceraorg system A oors :naole young (25 year» o dj student from the University cf Heisinlg, be decided that he vwited.to write a new operating system that would be nr-ore pcvwcrfj man M SO O S. an j fo e ly diso&utabe i.r ih (rhymes with shyness*) sftri ma matl ov»r the net to «nsst peonte tr. c r w r r g «ir h an npptsrtr g system. and in a shirt (h»ss than thrw«years) timeframe vvsn! f iicrp noting Iri the currant disftfouted System Ltnus visited the D L 'C U S *n New Orleans ana gave a couple cf talks aso»* Umt* S n c e that fm e unit»; h2s grown in the computer corrmuntty to have: * ;f :, :-/.. z l S' (iv^f.nrn e «w : v *. a>si«i Epawshapp.0 j 'ft '. t S!* ><3 0 $ snrn Σ χ ή μ α 1. 1 L i n u s T o n / a i d s ο δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς τ ο υ L i n u x Σήμερα η αρχική προσπάθεια του Linux έχει ενισχυθεί παγκοσμίως από τις προσπάθειες χιλιάδων εθελοντών προγραμματιστών και με πε- ρισότερους από δέκα εκατομμύρια χρήστες. Επιπλέον το Linux ευεργε- τήθηκε και από την πείρα 25 χρόνων ανάπτυξης του Unix, από το οποίο κληρονόμησε πολλά ωφέλιμα εργαλεία.

2 Εισαγωγή 15 Οι διαδικασίες για την ανάπτυξη του Linux είναι όπως είπαμε όλες ροϊόντα εθελοντικής δουλειάς με αποτέλεσμα να ε'χει δημιουργηθεί και.ο βρίσκεται σε εξέλιξη ένα προϊόν, το οποίο να διατίθεται εντελώς δωρεάν. Προσοχή όμως, διότι υπάρχουν στην αγορά σήμερα εταιρείες όπως Red Hat, η Caldera, και άλλες οι οποίες ζητάνε κάπου $40 με $ 80 δολ- " ;ρια για να σας δώσουν το Linux. f ; -a >*» So fc}et> 2 r «*i ' j. Intmmt _ j lookup J j NevACw* ΐ <? " 3 fik HeVlrf Hiire Se*Ch M^tiCflpe ft.*» * *»» i? locenon jfimp //«.w. lek* com/ j»j -i =?> > R«tH... O U iim m, <1Software Kelp icalgbrate.com Meet HoMay -Commerce Rush **4 Hal'? U-vstie Consulting bj&tvtces w i Kcv.-Hyi Open Stufcs Sdtwafe Halt» «Celebrate totrt QuicKij Lew-cb Hoitttey and Seasonal C-con-naiceWtb She R ed H a t Inc. R ep orts Strong R e v e n u e P a ir s In Second Fiscai Quarter S un Take* Haif«Stet> Toward O pen Source R ed Hat Launches redhat.de! Red Hat C E O 8 ob Young Discusses Tra<temark... Join Our t sari! D«umenr. Bore ^ -j ** ^' Τ?Π{0ΗΑΤ COM The fgpairt Si<<:? <>.< - SrM 3 Z - Σχήμα 1.2 Εμπορική δια νομή L in u x : R ed H a t 6.0 Αυτές οι εταιρείες παίρνουν τον πυρήνα του Linux και τον εμπλουτίζουν με διάφορες επιπλέον ιδιότητες και δημιουργούν αυτό που λέγεται jia διανομή (distribution -flavor). Μετά προσθέτουν μερικά έντυπα για την υποστήριξη των προϊόντων τους, και μια στοιχειώδη τηλεφωνική 5οήθεια πρός τους πελάτες τους και μ' αυτόν τον τρόπο δικαιολογούν τη χρέωση που κάνουν στους πελάτες τους. Πάντως αν θέλετε μόνο τη ανομή χωρίς τα φυλλάδια και την υποστήριξή τους, σας αφήνουν να

3 16 Το Πρώτο Βιβλίο του Linux την κατεβάσετε με'σα από την ιστοσελίδα τους στο Internet τελείως δωρεάν. > Etfc tfw 6ο U«Ip _$lr>«antme«ege ^internet =Li Lookup j HentCod 3 ss s :S ΪΙ Reload Netscape Piirt Shop Home Se»ch $«cunty ix fw l CSffrr S<»>» f - I N U X NOW AVAILABLE! *Utt metely, this dtstnfcu cn is evtjirice cf hew easy Linux can bfi to mslail. s-td how cammi'cialiy *nd pfcrfsssoniiiiy «able il s.fet bustneiie*. this to be Γ/ C?oljtbfi * - - i} ' ' yf:: : Smi* J'Mtmal»UNUK I *,t, f_ *1h«*8 fi-'l seen a dsstnbtd on easts- f o install, «.ftfigut*, and use thar, Caldera Systems Openl inux -PpJiCQMSS Unux Ma^asi'1% SsptemaaiJ?, 1333 Septemacf SMm gy.am.shtea.mimuilqp.wum>; ΖΆ Septen ^' 7,1339 Ooe-Y mu*!. 2 & d Instill f iow Aoilasle Under the Q Public License Οοί <κ βηι Oo>«g S ta n [ ggc^hteia Sytlemi Lin gjpaetshcicpio i 1jj^ploHnayinoBPiftfct w j-* -:? -z, <&*> 609AM Σχήμα 1.3 Εμπορική διανομή L in u x : Caldera OpenLlnuzx 1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Linux Αλλά αν νομίζετε, ότι επειδή το Linux διατίθεται και δωρεάν, σημαίνει πως το προϊόν είναι δεύτερης κατηγορίας, κάνετε λάθος. Ας δούμε λοιπόν και τους άλλους λόγους -τα τεχνικά χαρακτηριστικά -που ε'καναν το Linux τόσο δημοφιλε'ς. Πρώτο χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα του Linux να τρέχει σε πολλαπλά συστήματα μικροεπεξεργατών όπως π.χ. : >- Alpha, Intel Pentiums, και >- IBM/Motorola PowerPCs

4 Εισαγωγή 17 που σημαίνει πως μπορεί να δουλέψει και στα PCs και στα Macs. Επιπλέον το Linux υποστηρίζει : Όλα τα πρωτόκολα των δικτύων, >- Πολλαπλή χρήση για 50 και περισσότερους χρήστες, >- Διάφορα συστήματα αρχείων, >- Προστασία μνήμης, >- Ιδεατή μνήμη, και > Multitasking. Επίσης όλος ο κώδικας του Linux είναι ανοικτός και διαθέσιμος σε ό λους όσους το επιθυμούν που σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές και να προσαρμοσθεί το σύστημα ακόμη και στους πιο ειδικευμένους υ πολογιστές. Υπάρχει τέλος και κάποιο ειδικό νομικό καθεστώς πίσω από αυτό το :** < Vfc fio Sawnuracatoi yaip -:Ί Insert MesijQe % Irismet ^Lookup NewMjwl S X 3 Λ Λ- ii -Λ it Ά II b«m orwed Retold Heme Sea«*i Hetaape Pnm Security Shop f l- jg lx j a GNU's Not Unix! λογισμικό που διέπεται από την ονομαζόμενη GNU Public License. Σύμi t ISgQOiStll V r i :o w to the G NU Projectwt> server. wm w.finu.org Th e G N U Project wss iauneheotn 1 S84 to deve'oo e complete free Unix-like r<*atfng system-the G NU system variants of m GNU $m em, using unux m me kernel. are n o ^ w d e y ^secr, though often cafe<3' i w ate more accwatety called'7. i.-~ M2L, i What we provide,; ~^> Wftero vvo arc oomo H-f.v V'V. c y i?:eip us q* tree* v\t<o we jfg What users think of GNU software So-txare I Protects I Comwo Evews I ortwina I Docunwntawn GNU s Flashes Job caennot; <Set Help i Voar 20001Thank GNUs I Breve GNU Yvcrld I tearijvvta'inevy i gaarshi am* Σχήμα 7.4 To G N U και η φ ιλοσοφ ία του Δ ω ρ εά ν Λ ογισμικο ύ I.-A «* 5W 3 si 618AM

5 18 Το Πρώτο Βιβλίο του Linux φωνα με τη φιλοσοφία του GNU, το ττακε'το του Linux είναι ελεύθερο να αντιγραφεί από οποιονδήποτε το θέλει και το χρειάζεται. Ακόμη πιο γενικά, το σύστημα GNU είναι "προϊόν" του Ιδρύματος Ε λεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation). Επιπλέον οι περισσότερες εντολές που χρησιμοποιούνται στο Linux προέρχονται από το BSD (Berkeley Software Distribution), το οποίο διατίθεται επίσης δωρεάν. Αλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του Linux είναι : 1) Σταθερότητα και Ταχύτητα. Που σημαίνει πως :»- Δεν παγώνει στην οθόνη σας. >- Δεν είναι ευάλωτο σε ιούς. Δουλεύει με μεγάλη ταχύτητα λόγω ειδικού σχεδιασμού. 2) Γραφικά περιβάλλοντα. -Window Managers -Υπάρχουν δύο δημοφιλείς επιλογές : «Jt Y-e* So «wairfc*a fjefp J i lra> ml Matsdg* '--I Irtemat _ j Inokup _ j HcrACori J dl & -Λ ^ ^ * ^ II 8aei Retoed Home Seect. N**sc*te Pnrt Secuety Shop Sup j'oockmafm f, Louun jhnp//www kde og/ a The K Desklop Enwonmf G eneral Information Oescilgtien Downioad! y/w.5 Sc rci'(< >*^ I M M t W eb! F T P ; CVSilb Is Unix ready for the desktop? KD E is a powerful grapnca dfsttop envronment for tlnr*; workstations. It c o rb tre s ease ct u :e. contemporary functionality 3rd outstanding SR P^ ca l design with the tcr^no'ogc» superiority of the Unc< i^reratiny syitsrn K D E is an nterret project and truly :p e i tr every sense Deveteproerrt takes pi3ce on tbs Internet ana ii discussed cn our nvjil ng fe&ts and U S EN ET news groups to which m w ite and weictinte everyor# No sjngfe yroup, ccirtpm y or organaation controls the KD E so u ses Everyone welcome to corttricufe to K D E All K D E sources S'? open to everyone and may be dstnbuted and modified 3y anyone subject to the vyefl w tw> licenses T O S ; k E?;fi.;.E R PC PROFESSIONLLl[; I N No j % Ί ION DES. fth8l s 98/99 Φ ' top // Λ.Λν ijftstait][jj$~the K Desktop nvtr.. ShopPio Σχήμα 1.5 Η Εφ α ρμογή KDE (K - Display E n virom e nt)

6 Εισαγωγή To KDE που σημαίνει : Κ - Display Environment με διεύθυνση και > To GNOME που σημαίνει : the GNU Network object Model Enviroment. > ί * go QateruncHc* ij«rtp.2 -start Message Inters 5 Lookup J j We«t col ss 4* Ψ 1 A jk* ftefead Home Se#eA :A Pt'ci d a a SecwSy Shop f Pookna*» LOc^ijon jhltp gnome <*<}! - 3 «* >» * «. 0 λ Λ User Info O e H fis O N O M E User's Guide S n a L i s t T G N O M E FAQ Translated Does O ther G N O M E Sitss dayelopar.anokm.org GNOME Office Suite H o tted Wefr Sites Software M as tem λ M iscellaneous Gnome Web Screen sh ots! R eferen ce s and lin k s '* w Latest C V S commits Thanfcs «- Squeakv rubber enome! G - N - o - a w : What is NOME? I GNQM & H the GNU Ht-tworfc Object f-fctfe! cm i'unm enl The GNOME priijeeti«t6n<3& to M d a complete, ttesmop for I iw user, arid a'pcw w fti apafccasao tram em fk for the ssftwsre flsvefop *! jn O M is part of the GNU project, and <s free software corootentwah the 0&eni>ource{tm) cteftnfocn j vvondering vvtiat GNO M E csufel -cm 14 running an your compute*? S ee the screenshots psae. > Wanunjj more inforrnsticin stout the libraries and tents»h?si are part of the GNOME- Devfttopet s Toolkit? our j Sf New? GNOME News & Discussion Site J St<rt )p [ ahome Pioiect Net jgpant Shop Pio j I 0 '3 5 # ί as m i : Σχήμα 1.6 Η Εφ αρμογή GNOM E (G N U N e tw o rk object M odel E n virom e nt) Και τα δύο δουλεύουν σαν προσθήκες στο Xfree86, το οποίο είναι μία δωρεάν υλοποίηση του συστήματος X Window. 3) Φιλοσοφία του Open Source. Που σημαίνει πως : >- Το σύστημα Linux έρχεται δωρεάν με μεταγλωττιστείς για όλες τις γνωστές γλώσσες προγραμματισμού, C, C++, Pascal, Fortran, BASIC, Perl, Python, LISP, Assembler, VisualBasic. >- Επίσης δωρεάν διατίθενται και οι συντάκτες : Vi Editor, Emacs, και Pico.

7 20 Το Πρώτο Βιβλίο του Linux lt 4f yew go taiw*ur»cato. Me») fin d e r* Message Intern»* Lookup J j NwACfld Bec.^ y A Reload v Bookmsrt* H( jjcaaon j^'c //» * «ΐι»*8β cup-f & & - 5 Seach NeUMpe Pnrt Shop 3 What's ReWod S3 Welcome to the The XFree86 Project, Inc WWW server. These W eb gapes arc Tiirrcred 3t the following locations: 1 The master web»!<? * h!fc ;> W. «>»>.! Contents of OotoM&i l»one JBSta«> ^X rie» 6SH M r Homo jgpaiwshopftgj Σχήμα 1.7 To πρόγραμμα Xfree86 * '*> Δ -.13 * t*m 4 3 * a e*w 4) Υποστήριξη δικτύων που σημαίνει πως : >- Μεγάλο τμήμα του Web λειτουργεί με την υποστήριξη του Linux κυρίως μέσω του πολύ δημοφιλούς Apache W eb Server. 5) Συνύπαρξη με άλλα λειτουργικά συστήματα στον ίδιο υπολογιστή, που σημαίνει πως : >- Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συνύπαρξης με Windows, Solaris, Windows NT, OS/2, και BeOS στο ίδιο μηχάνημα. 6) Μεγάλη παροχή Προγραμμάτων Εφαρμογών για Linux : >- Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές όπως π.χ Netscape Navigator Communicator και Word Perfect 8.0 που παρέχεται δωρεάν από την Corel, >- TeX. και La TeX,

8 Internet Office Suite με Λογιστικά Φύλλα, και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Mathematica, >- Open CL, και >- Πάρα πολλά παιχνίδια. 1 3 Πού θα βρείτε το Linux >-τάρχουν τρεις επιλογές: Μέσω ftp από το Internet, 1 Μέσω ενός CD από αυτά που διατίθονται στην αγορά για δυο -τρία δολλάρια, και τέλος Χρησιμοποιώντας μία Διανομή γνωστής εταιρείας To Linux μέσω ftp Παρόλο που η διαδικασία του κατεβάσματος του Linux μέσω ftp είναι υ περβολικά χρονοβόρα, αν την αποφασίσετε, έχετε τις εξής επιλογές : tsx-11.mit.edu >- ftp.funet.fi/pub/os/linux ναι για τους Έλληνες: >- ftp://argeas.argos.hol.gr/pub/unix/linux/greek Άλλες διευθύσεις για ftp είναι οι εξής :» OpenLinux : ftp://ftp.caldera.com/pub/mirrors ftp://ftp.caldera.com/pub/openlinux

9 22 Το Πρώτο Βιβλίο του Linux Debian : ftp://ftp.debian.org/pub/debian ftp://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ main/disk-i386/current/install.htmi Efe <fit Jtfe* So <xmmttcat«i Help Message :' * ffrfenw _ j lookup _ J Hew~Cool ^ o -it a f Hob» S*ed) Hetscepa Pnrt ashoo * BoofcjWtkS.& Locabort ht'p //«w debian Pdebian c s o c s s e 9 C O c-irtfagiiflfr CEBE5> ΦΜ-ΒΓ.ΤΙ GSSJ l - i m t a About Cort.get.iJte. DxiC^LftCi. DeCiai ifiamautoai ; Paritsc? fcceosfi ;.. a :.. Saaai-Jjatnua News W aaa&jiuxt What is Debian? lid a s iilii» a fi.to}..,u.i..oocii-sam utl operating system (O S ) fo i yom com putet An o p e n in g system in the set of b asic programs and ula ti«s that m ake your com puter run At!he co re or a n operating system «3 I»» kernel. The kernel is the m ost fundam ental program on the com puter, does a» U e basic housekeeping and lets you start other programs O eb en is kernel independent It currently u ses the Unux k ernel but w ork is in progress to provide Debian for other kernels, using thih urd. lin u x is a com pletely free pieco o f software started by Linus Torv&kfs and supported by (probaw y o ve r 1000) progtammeis woifdwide f he Hurd is a oofecfjon o f se rve rs that run on top o f a m icrokernel (such a s M ach) to im plem ent different features 11» Hurd is tree software produced by the GNU project. A targe part of the basic tools thet f i out the operating system corae from the SN U project: hence the nam es: GNU/Linux and G N U /H utd. T hese tools a re also free O f oourso, what people w ant is application software; programs to lietp them get >vhat they w ent to do done, fiom fa tin g docum ents to funning a business to playing gam e* to w ilting r«o ie softw are Debtee COmes with o ver 7?50 packages (precom pbed software bundled up in h rtoe format for easy installation and upgrade on your machine) - a» of il free Getting Started The U t«st (d e n se of OebwM * 7 1 It whs iteem ed on 9 M arch 19^9 Rt-.tensu inform ation Is a vaiam e, tl*w «you ca n find inform ation about w hat's new in Debtan 7 1. notes on how to upgrade. and an In h alatio n M anual o.iilo K la tnr ηαιχι tmata &»&* -poquwcoowi ' v * * * ^ 1=0 Φ ^S<artj}ggO«t>i«nCNU/Unu» - gjpart Shop Pto f. <2«> 0 31AM Σχήμα 1.8 Δια νομ ή Debian Linyx ** I >- MkLinux : ftp://ftp.mklinux.apple.com/pub/mirrors >- R ed H at: ftp://ftp.redhat.com >- Slackware : ftp://ftp.cdrom.com/pub/linux/slackware ftp://ftp.cdrom.com/ >- S.u.S.E, : ftp://ftp.suse.com/pub/suse >- TurboLinux :http://www.turbolinux.com/turbolinux/ftp.html

10 L ιχη ωγή 23 f t... j * 2 το Linux σε CDs % νες από τις εταιρείες διαθέτουν CDs στην αγορά όπου μπορεί να ice κανείς τις διανομές. πιο δημοφιλή CDs μπορείτε να τα βρείτε στις διευθύνσεις: >> Από την InfoMagic, στην >> Από την Pacific HighTech στην >> Και από την W alnut Creek στην Στην Ελλάδα μπορείτε να αγοράσετε το Linux σε CD πολύ φθηνά στα rc βιβλιοπωλεία: α) Παπασωτηρίου, στην οδό Στουρνάρη στην Αθήνα, στην Κηφισιά, ή στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. β) Κλειδάριθμος, στη Στουρνάρη Διευθύνσεις για Linux CDs Debian : MkLinux : Slackware : To Linux μέσω μιάς έτοιμης διανομής. πιο εύκολος τρόπος να εγκαταστήσει κανείς το Linux είναι φυσικά μέμίας έτοιμης διανομής. Μερικές από αυτές είναι : Caldera's Open Linux 2.2 έχει σχεδιασθείγια εμπορική χρήση ($50). >- Open Linux2.2 από την Caldera με κόμπο στην διεύθυνση :

Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών

Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών Σπουδαστής: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιβλέπον Καθηγητής:ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝHΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ MAIL SERVER OVER LINUX

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ MAIL SERVER OVER LINUX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ MAIL SERVER OVER LINUX fedora ~. Κερασίδης Άγγελος Μπέλλος Παντελής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός απλού χρήστη. Ubuntu 6.06

Οδηγός απλού χρήστη. Ubuntu 6.06 Οδηγός απλού χρήστη Ubuntu 6.06 Copyright (c) ΣΤΕΜΠ Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc.

Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. Τα θεμελιώδη του Slackware Linux Slackware Linux Essentialsσ Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. All rights reserved Published by Slackware Linux, Inc., 1164

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία. Τίτλος : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ PORTAL

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία. Τίτλος : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ PORTAL Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ PORTAL Αθανασίου Παναγιώτης (AM: 621) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps Οδηγός Χρήστη DSL-N12U Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps GK7218 δεύτερη έκδοση Φεβρουάριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C Παναγιώτης Κόκκας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2009 1 2 Εισαγωγή: Οι σημειώσεις αυτές απευθύνονται στους πρωτοετείς φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προγραμματισμός Διεπαφών Φορητών συσκευών»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προγραμματισμός Διεπαφών Φορητών συσκευών» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fedora 8 Οδηγός Εγκατάστασης

Fedora 8 Οδηγός Εγκατάστασης Fedora 8 Οδηγός Εγκατάστασης Suart Ellis Paul Frields Οδηγός Εγκατάστασης Fedora 8 Οδηγός Εγκατάστασης Έκδοση 2.0 Author Suart Ellis stuart@elsn.org Author Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006,2007

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης εξετάσεων ΑΕΙ

Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης εξετάσεων ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης εξετάσεων ΑΕΙ Κρουστάλης Γεώργιος (Α.Μ. 958) ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fedora 7 Οδηγός Εγκατάστασης

Fedora 7 Οδηγός Εγκατάστασης Fedora 7 Οδηγός Εγκατάστασης Suart Ellis Paul Frields Οδηγός Εγκατάστασης Fedora 7 Οδηγός Εγκατάστασης Έκδοση 2.0 Author Suart Ellis stuart@elsn.org Author Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1. Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL

Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1. Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1 Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL GK8624 Τέταρτη έκδοση Μάιος 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server

Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server ELIAS THEODOROU

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες Κατεύθυνση: Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη DSL-N14U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 300Mbps. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Οδηγός Χρήστη DSL-N14U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 300Mbps. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Οδηγός Χρήστη DSL-N14U Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 300Mbps DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router GK8760 Τέταρτη έκδοση Ιανουάριος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευάγγελος Μπάνος, Φίλιππος Κολοβός Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η Μεταπτυχιακή Διατριβή παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΕΙΡΑ: IK III ΠΛΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2007 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. Σ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και υλοποίηση πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου

Σχεδίαση και υλοποίηση πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Παράρτημα Χανίων- Σχεδίαση και υλοποίηση πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Πτυχιακή εργασία Μαρίας Παθιάκη Επιβλέπων: Δρ. Μηχ. Νικόλαος Πετράκης Καθηγητής Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Αγαπητοί χρήστες, Ευχαριστούμε θερμά για την αγορά του Freecom Dual Drive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα καταλογογράφησης διπλωματικών εργασιών «Άρτεμις»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα καταλογογράφησης διπλωματικών εργασιών «Άρτεμις» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα καταλογογράφησης διπλωματικών εργασιών «Άρτεμις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά την άδεια που καλύπτει την τεκμηρίωση αυτή

Όσον αφορά την άδεια που καλύπτει την τεκμηρίωση αυτή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ZENWALK LINUX Οδηγός χρήσης Zenwalk Συγγραμένο απο την ομάδα ZenDoc. Copyright 2005-2007 - Zenwalk Linux Όσον αφορά την άδεια που καλύπτει την τεκμηρίωση αυτή Έχετε το δικαίωμα να αντιγράψετε,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Αυτόνομο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διαδικτυακό Παιχνίδι Αστυνομικού Περιεχομένου Crime Solving Web Game

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διαδικτυακό Παιχνίδι Αστυνομικού Περιεχομένου Crime Solving Web Game ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διαδικτυακό Παιχνίδι Αστυνομικού Περιεχομένου Crime Solving Web Game ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μουστάκας Ηλίας ΑΜ. 1800 Λιούρας Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Πως ξεκίνησε το Linux Linus Torvalds : Εμπνευστής και δημιουργός του, φοιτητής του Πανεπιστημίου του Helsinki στην Φιλανδία Πως ξεκίνησε το Linux Βασίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων:

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Κεφάλαιο 4 Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Υλικό, Λογισμικό, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα 4.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συστήματος κατάταξης και φιλτραρίσματος tweets

Δημιουργία συστήματος κατάταξης και φιλτραρίσματος tweets ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (ΕΠΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέποντες πολιτικών του

Διαβάστε περισσότερα