Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Σχεδιοποίηση Ανθρωπόµορφου Μοντέλου Humanoid Μιχάλης ουλγεράκης (ΑΜ : 1210) Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Μαλάµος Επιτροπή αξιολόγησης: Ηµεροµηνία παρουσίασης: i

2 ii

3 Summary The purpose of this dissertation is to study and develop an anthropomorphic model animation and all the key muscles of the human body in three dimensional forms. We are targeting this by showing some of the exercises performed in the gym in order to understand of what muscle groups exert in this exercise. For the creation of the model we used 3ds max studio 2011 and the move of our model resulted from the collaboration of the two programs Motionbuilder 2011 and Brekel kinect. iii

4 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η µελέτη και ανάπτυξη σχεδιοκίνησης ενός ανθρωπόµορφου µοντέλου και όλων των βασικων µυών του ανθρώπινου σώµατος σε τρισδιάστατη µορφή, µε στόχο µέσω της επίδειξη ασκήσεων που εκτελούνται στο χώρο του γυµναστηρίου να υπάρξει κατανόηση ποίων µυϊκών οµάδων ασκούµε στη συγκεκριµένη άσκηση. Για τη δηµιουργία του µοντέλου χρησιµοποιήθηκε το 3ds max studio 2011 και η κίνηση του µοντέλου µας προέκυψε από την συνεργασία δυο προγραµµάτων του Motionbuilder 2011 και του Brekel kinect. iv

5 Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 2 Μυολογία Σκελετικοί µύες Τύποι µυϊκών ινών Μορφές µυϊκής συστολής Συνεργασία και αντενέργεια µυών σε µια κίνηση Βασικές µυϊκές οµάδες Βασικές ασκήσεις 7 3 Β.ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΥΙ 18 4 Σχεδίαση και λειτουργία σκελετού ανθρωπόµορφου µοντέλου Σχεδίαση δεξιού και αριστερού ποδιού Σχεδίαση σπονδυλικής στήλης Σχεδίαση χεριών Επιπλέων σχήµατα ελέγχου για πιο ρεαλιστική κίνηση Χρήση µοντέλου biped Σχεδίαση οργάνων γυµναστικής Καταγραφή κίνησης µε χρήση XBOX KINECT, BREKEL KINECT και MOTION BUILDER συνεργασία XBOX KINECT Εγκατάσταση BREKEL KINECT MOTION BUILER 52 6 Ενοποίηση καταγραµµένης κίνησης µε µοντέλο biped στο 3ds max Studio και εξαγωγή σε βίντεο. 6.1 Ενοποίηση καταγραµµένης κίνησης µε µοντέλο Εξαγωγή κινούµενου µοντέλου σε βίντεο 58 v

6 7 Παρόµοιες υλοποιήσεις animation µε τη χρήση 3ds max studio, motion builder και brekel kinect Game Animated cartoons-ταινίες Ανθρωπόµορφα ροµπότ 63 8 Συµπεράσµατα 64 9 Βιβλιογραφία Παράρτηµα Παρουσίαση Π.Ε Περίληψη Π.Ε σε στυλ δηµοσίευσης 74 vi

7 Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1 Μορφές µυϊκής συστολής 3 Εικόνα 2 Συνεργασία και αντενέργεια µυών σε µια κίνηση 4 Εικόνα 3Μπροστινό Μυϊκό Σύστηµα 5 Εικόνα 4 Πίσω Μυϊκό Σύστηµα 4 Εικόνα 5 Πιέσεις χεριών µε αλτήρες από εδραία θέση 7 Εικόνα 6 Εναλλάξ κάµψεις αγκώνων µε αλτήρες 8 Εικόνα 7 Πιέσεις χεριών µε αλτήρες από εδραία θέση 9 Εικόνα 8 Εκτάσεις αγκώνων στην τροχαλία 10 Εικόνα 9 Πιέσεις πάγκου µε µπάρα 11 Εικόνα 10 Οπισθολαίµιες έλξεις τροχαλίας 12 Εικόνα 11 Οπισθολαίµιες έλξεις τροχαλίας 13 Εικόνα 12 Άρσεις πτερνών στο µηχάνηµα από όρθια θέση 14 Εικόνα 13 Προσαγωγή ισχίου µε τροχαλία από όρθια θέση 15 Εικόνα 14 Προβολή µε αλτήρες 16 Εικόνα 15 Άρση κορµού µε τοποθέτηση των κάτω άκρων σε υψηλότερο επίπεδο 17 Εικόνα 16 Παράδειγµα πρωτότυπου µυ 18 Εικόνα 17 παράδειγµα δηµιουργίας κοκάλων 18 Εικόνα 18 κόκαλα µε κύλινδρο 19 Εικόνα 19 εισαγωγή µορφοποιητή skin 19 Εικόνα 20 υπόδειξη rotate και παραµόρφωση 20 Εικόνα 21 Χρήση edit envelopes 20 Εικόνα 22 Αποτέλεσµα µετά edit envelopes 21 Εικόνα 23 ηµιουργία κοκάλου µυ 22 Εικόνα 24 ηµιουργία κοκάλου µυ 22 Εικόνα 25 ηµιουργία κοκάλου µυ 23 Εικόνα 26 Επεξεργασία κοκάλου µυ 23 Εικόνα 27 παράδειγµα θέσης κοκάλου µυ 24 Εικόνα 28 παράδειγµα θέσης κοκάλου µυ 24 Εικόνα 29 µορφοποίηση envelop 25 Εικόνα 30 εξέλιξη πρωτότυπου µυ πριν 25 Εικόνα 31 εξέλιξη πρωτότυπου µυ µετά 25 Εικόνα 32 scale σφαίρας 25 Εικόνα 33 τελικό αποτέλεσµα µυ 26 Εικόνα 34 σχεδίαση αριστερού ποδιού 27 Εικόνα 35 σχεδίαση αριστερού ποδιού 27 Εικόνα 36 parameter editor 28 Εικόνα 37 αποτέλεσµα µετά parameter editor 28 Εικόνα 38 άνοιγµα reaction manager 29 Εικόνα 39 αποτέλεσµα reaction manager 29 Εικόνα 40 foot curl = vii

8 Εικόνα 41 foot curl = Εικόνα 42 foot curl = Εικόνα 43 τελικά πόδια 31 Εικόνα 44 δηµιουργία σπονδυλικής στήλης 32 Εικόνα 45 controller 32 Εικόνα 46 controller 33 Εικόνα 47 αντιγραφή controller 33 Εικόνα 48 εισαγωγή parameter wiring 34 Εικόνα 49 σπονδυλική στήλη µε controllers 35 Εικόνα 50 Rotate κάνει µόνο ο spine2 controller και τα κόκαλα που είναι από πάνω δυο φορές πιο γρήγορα. 35 Εικόνα 51 Rotate κάνει µόνο ο neck controller και τα κόκαλα που είναι από πάνω δυο φορές πιο γρήγορα. 36 Εικόνα 52 σχεδίαση χεριού 36 Εικόνα 53 σχεδίαση χεριού 37 Εικόνα 54 gyro σχήµα 37 Εικόνα 55 gyro l palm attributes 38 Εικόνα 56 L_diktis αλλαγή µεταβλητής 39 Εικόνα 57 χέρια ολοκληρωµένα 40 Εικόνα 58 L knee controller top view 40 Εικόνα 59 L knee controller perspective view 41 Εικόνα 60 full body rectangle 42 Εικόνα 61 full body rectangle 42 Εικόνα 62 full body rectangle 43 Εικόνα 63 σηµείο σχεδίασης biped 44 Εικόνα 64 layer manager hide kokala mion. 44 Εικόνα 65 layer manager hide miis, 45 Εικόνα 66 Όργανο γυµναστικής 45 Εικόνα 67 µονοπάτι path 46 Εικόνα 68 measure 46 Εικόνα 69 Πριν τον splineik solver 47 Εικόνα 70 Μετά τον splineik solver 47 Εικόνα 71 µετά που κάναµε hide τις σφαίρες 48 Εικόνα 72 κίνηση τροχαλία κάτω 48 Εικόνα 73 κίνηση τροχαλία πιο κάτω 48 Εικόνα 74 όργανο άσκησης τρικέφαλων 49 Εικόνα 75 όργανο άσκησης πλάτης 49 Εικόνα 76 XBOX KINECT 50 Εικόνα 77 Εσωτερικό του XBOX KINCET 50 Εικόνα 78 IR array 50 Εικόνα 79 εικόνα βάθους 51 Εικόνα 80 αρχικά παράθυρα προγράµµατος Brekel Kinect 51 Εικόνα 81 αρχικοποίηση χρήστη στο Brekel Kinect 52 Εικόνα 82 αρχικό παράθυρο motion builder 53 Εικόνα 83 κίτρινος σκελετός kinect, γκρι σκελετός το µοντέλο µας 54 viii

9 Εικόνα 84 επιλεγµένος σκελετός 54 Εικόνα 85 µενού φίλτρων 55 Εικόνα 86 biped 56 Εικόνα 87 fbx import καθορισµός δεδοµένων 57 Εικόνα 88 time line 57 Εικόνα 89 time configuration 58 Εικόνα 90 στιγµιότυπο render setup 58 Εικόνα 91 στιγµιότυπο render setup 59 Εικόνα 92 στιγµιότυπο render output file 59 Εικόνα 93 στιγµιότυπο render setup 60 Εικόνα 94 ram player 61 Εικόνα 95 avi file saving 61 Εικόνα 96 avi file press ok 62 ix

10 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η µελέτη και ανάπτυξη σχεδιοκίνησης ενός ανθρωπόµορφου µοντέλου και όλων των βασικων µυών του ανθρώπινου σώµατος σε τρισδιάστατη µορφή, µε στόχο µέσω της επίδειξη ασκήσεων που εκτελούνται στο χώρο του γυµναστηρίου να υπάρξει κατανόηση ποίων µυϊκών οµάδων ασκούµε στη συγκεκριµένη άσκηση. Για τη δηµιουργία του µοντέλου χρησιµοποιήθηκε το 3ds max studio 2011 και η κίνηση του µοντέλου µας προέκυψε από την συνεργασία δυο προγραµµάτων του Motionbuilder 2011 και του Brekel kinect. 1.1 ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέσα από αυτή την εργασία θα µπορεί να δηµιουργηθεί µια εφαρµογή, που θα έχει χρήση στους χώρους εκγύµνασης και θα ενηµερώνει τους ασκούµενους για τις µυϊκές οµάδες που ασκούνται µε την κάθε άσκηση χωρίς να επιβαρύνεται ο γυµναστής. 1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός µας είναι η σωστή σχεδίαση και η ρεαλιστική αναπαράσταση των κινήσεων των µυών του ανθρώπινου σώµατος. Ο Στόχος µας είναι η βελτίωση της αντίληψης της λειτουργίας των µυϊκών οµάδων του σώµατος µας. 1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα επόµενα κεφάλαια και µε την εξής σειρά θα ασχοληθούµε πρώτα µε το µυϊκό σύστηµα του ανθρώπου τα ονόµατα των µυϊκών οµάδων του. Θα εξετάσουµε τον τρόπο σύσπασης των µυών, τη συνδεσµολογία τους και τα όρια τους σε διάφορες ασκήσεις. εύτερον θα σχεδιάσουµε στο 3ds Max Studio ένα πρωτότυπο µυ να συσπάτε όσο ποιο ρεαλιστικά γίνεται, τον οποίο τρόπο σχεδίασης θα εφαρµόσουµε για όλους τους µύες του µοντέλου µας. Τρίτων εξετάζουµε τον τρόπο λειτουργίας και σχεδίασης ενός σκελετού biped µοντέλου που αντιγράφει όσο ποιο ρεαλιστικά γίνεται τις ανθρώπινες αρθρώσεις και κινήσεις. Άλλα ο βασικός σκελετός biped που θα ενσωµατωθούν πάνω οι µύες που θα δηµιουργήσουµε είναι παρεχόµενος από το 3ds max και χρησιµοποιούµε αυτόν λόγο συµβατότητας µε τα άλλα προγράµµατα επίσης θα σχεδιάσουµε κάποια όργανα γυµναστικής. Τέταρτων θα πάρουµε κάποιες γενικές γνώσεις για το πώς λειτουργεί το Xbox kinect, το πως συνεργάζονται τα προγράµµατα Motionbuilder και Brekel kinect για να κινήσουµε το µοντέλο µας. Πέµπτων και τελευταίο πως γίνεται η ενσωµάτωση της κίνησης µε το 3ds max µοντέλο που έχουµε στο 3ds max studio µας και το πώς εξάγουµε την τρισδιάστατη σκηνή µας σε βίντεο. 1

11 2 Μυολογία 2.1 Σκελετικοί μύες Οι µύες διακρίνονται σε σκελετικούς, λείους και καρδιακούς. Οι σκελετικοί ή γραµµωτοί είναι το είδος των µυών που µας ενδιαφέρει άµεσα, αφού ευθύνονται για την κίνηση και τη στάση του ανθρώπινου σώµατος. Εργάζονται µε τη θέλησή µας, κινώντας ή σταθεροποιώντας το σκελετό µε τη σύσπαση και τη χαλάρωσή τους. Αυτό συµβαίνει επειδή συνδέονται µε τα οστά µέσω των τενόντων, το σταθερό σηµείο σύνδεσης καλείται έκφυση, ενώ το κινητό κατάφυση. Το ενδιάµεσο συνήθως τµήµα του µυός που περιέχει τα συσταλτά στοιχεία ονοµάζεται γαστέρα. Σε σχέση µε ρη µορφή, το µέγεθος και την ικανότητα παραγωγής δύναµης οι γραµµωτοί µύες διαφοροποιούνται σε ατρακτοειδείς, πτεροειδείς, ηµιπτεροειδείς, πλατείς κ.ά. Γενικά όµως, µπορούµε να ταξινοµήσουµε τους µυς σε ατρακτοειδείς (ορθός µηριαίος) και πτεροειδείς (π.χ. µακρός καµπτήρας του µεγάλου δαχτύλου). Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι πρώτοι επιτελούν κυρίως κινητική λειτουργία, τους εντοπίζουµε στα άκρα, ενώ η ταχύτητα συστολής τους και η ικανότητα ανάπτυξης της δύναµής τους είναι σχετικά µικρές, προκαλώντας ωστόσο µεγάλες σε εύρος κινήσεις. Από την άλλη, οι πτεροειδείς µύες έχουν σταθεροποιητικό ρόλο, τους συναντάµε κυρίως στον κορµό και χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ταχύτητα συστολής συγκριτικά µε τους ατρακτοειδείς. Ο σκελετικός µυς αποτελείται από µυϊκές ίνες, οι οποίες συνιστούν τη βασική µονάδα. Πολλές µυϊκές ίνες δηµιουργούν τη µυϊκή δεσµίδα. Η µυϊκή ίνα, η δεσµίδα αλλά και ολόκληρος ο µυς περιβάλλονται από υµένες συνδετικού ιστού που επιτρέπουν τη λειτουργία της συστολής και της χαλάρωσης. 2.2 Τύποι μυϊκών ινών Οι µυϊκές ίνες σε γενικές γραµµές ταξινοµούνται σε δύο τύπους: στις ίνες τύπου Ι ή βραδείας συστολής (έχουν ερυθρό χρώµα, συστέλλονται µε χαµηλή ταχύτητα, είναι καταλληλότερες για αερόβιες δραστηριότητες µεγάλης διάρκειας και χαµηλής έντασης, παρουσιάζουν µεγάλη πυκνότητα τριχοειδών αγγείων, υψηλή περιεκτικότητα σε µιτοχόνδρια και είναι ανθεκτικές στην κόπωση), και στις ίνες τύπου ΙΙ ή ταχείας συστολής ( έχουν λευκό χρώµα, συστέλλονται µε υψηλή ταχύτητα, είναι προσαρµοσµένες για εκτέλεση γρήγορων κινήσεων υψηλής ισχύος αλλά µικρής διάρκειας, αντλούν ενέργεια από αναερόβιες πηγές και είναι επιρρεπείς στην κόπωση). Οι ίνες τύπου ΙΙ διακρίνονται σε ίνες ΙΙΑ,ΙΙΒ,IIAB και ΙΙC, ενώ οι υποκατηγορίες των ινών βασίζεται στο χρωµατισµό τους, στην ταχύτητα συστολής τους, στα µεταβολικά χαρακτηριστικά τους και σε άλλους επιµέρους παράγοντες. Η κατανοµή των τύπων µυϊκών ινών µέσα σε ένα µυ είναι κληρονοµικά καθορισµένη και εξαρτάται από τη λειτουργία του µυός. Έτσι, µύες που εκτελούν στατικό έργο, παρατηρήθηκε ότι αποτελούνται σε µεγαλύτερο ποσοστό από αργές µυϊκές ίνες ( π.χ. κοιλιακός µυς και υποκνηµίδιος ), ενώ περισσότερες µυϊκές ίνες ταχείας συστολής περιέχουν οι µύες που είναι υπεύθυνοι για δυναµικές και γρήγορες κινήσεις (π.χ. γαστροκνήµιος, δικέφαλος βραχιόνιος µυς). Εντούτοις, παρουσιάζονται ατοµικές αποκλίσεις που έχουν γενετική βάση και δεν είναι αποτέλεσµα της προπόνησης, δηλαδή έχει παρατηρηθεί σε αθλητές αντοχής να υπάρχει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό ινών βραδείας συστολής 2

12 στο γαστροκνήµιο που ανέρχεται στο 90%. Αντίθετα, στον ίδιο µυ έχει βρεθεί ένα ποσοστό 90% υπέρ των ινών ταχείας συστολής σε δροµείς ταχύτητας. Όσον αφορά, επίσης, στη µετατροπή του τύπου των µυϊκών ινών µέσω της προπόνησης, παρόλο που έχουν διεξαχθεί έρευνες στις οποίες υποστηρίζεται ότι ενδέχεται να υπάρξει µετατροπή (µεταξύ των υποκατηγοριών, π.χ. οι τύποι ΙΙΒ να µεταβληθούν σε τύπου ΙΙΑ, ή µέσω ειδικής προπόνησης ο µυς να γίνει γρηγορότερος ), το ζήτηµα χρήζει περαιτέρω ερευνητικής διερεύνησης. Μας ενδιαφέρει µάλιστα η σχέση που έχει η κατανοµή των τύπων µυϊκών ινών µέσα σε ένα µυ µε την ταχύτητα εκτέλεσης των ασκήσεων δύναµης. Έτσι, γνωρίζοντας ότι οι κοιλιακοί µύες έχουν ένα µεγαλύτερο ποσοστό ινών βραδείας συστολής, συστήνεται οι ασκήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη τους να εκτελούνται µε έναν µέτριο-αργό ρυθµό. 2.3 Μορφές μυϊκής συστολής Έχουν οριστεί τρία είδη µυϊκής συστολής, ως εξής: Ισοµετρική οι µύες εργάζονται στατικά και το µήκος τους δε µεταβάλλεται, καθώς η δύναµη που παράγουν ισούται µε την εξωτερική αντίσταση. Οµόκεντρη ( συγκεντρωτική ή µειοµετρική ) οι µύες εργάζονται δυναµικά και βραχύνονται καθώς υπερνικούν τη µικρότερη εξωτερική αντίσταση. Έκκεντρη οι µύες εργάζονται δυναµικά-υποχωρητικά και επιµηκύνονται καθώς η εξωτερική αντίσταση είναι µεγαλύτερη. Στις κινήσεις γενικά, και ειδικότερα στις ασκήσεις µε βάρη οι µύες δεν εργάζονται αποκλειστικά και µόνο µε µία µορφή συστολής, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, αλλά µε έναν µικτό τρόπο. Για παράδειγµα, στις πιέσεις πάγκου, κατά τη φάση της πίεσης της µπάρας πάνω από το στήθος, ο µείζων θωρακικός εργάζεται οµόκεντρα, στην τελική φάση κατά την οποία συγκρατεί την µπάρα µε τα χέρια τεντωµένα, ο εν λόγω µυς εργάζεται στατικά-ισοµετρικά, ενώ κατά το χαµήλωµα της µπάρα στο στήθος, ο µυς εµφανίζει έκκεντρο τρόπο συστολής, όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 1 Μορφές µυϊκής συστολής, Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ 3

13 Με τον έκκεντρο τρόπο το µέγεθος της δύναµης που αναπτύσσεται είναι µεγαλύτερο συγκριτικά µε τους άλλους δύο, ενώ µε τον ισοµετρικό υψηλότερο από ό,τι µε τον οµόκεντρο. 2.4 Συνεργασία και αντενέργεια μυών σε μια κίνηση Μία κίνηση πραγµατοποιείται µε την ενέργεια που παράγει ένας ή περισσότεροι µύες. Ο µυς εκείνος που κυρίως ενεργοποιείται σε µια κίνηση ονοµάζεται αγωνιστής ή πρωταγωνιστής. Ταυτόχρονα, όµως, µπορεί να εργάζονται και άλλοι µύες συµβάλλοντας στο έργο του πρωταγωνιστή. Αυτοί καλούνται συνεργοί ή συναγωνιστές. Π.χ. στις εκτάσεις των γονάτων στο µηχάνηµα όπως φαίνεται παρακάτω, Εικόνα 2 Συνεργασία και αντενέργεια µυών σε µια κίνηση Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. ο ορθός µηριαίος µυς είναι ο πρωταγωνιστής µε συνεργούς τον έξω, τον έσω και το µέσο πλατύ µηριαίο µυ. Στην ίδια κίνηση, όταν οι τέσσερις προαναφερόµενοι µύες που συγκροτούν τον τετρακέφαλο µηριαίο συσπώνται για να εκταθούν τα γόνατα, οι οπίσθιοι µηριαίοι µύες διατείνονται προβάλλοντας παράλληλα αντίσταση στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι ανταγωνιστές. 4

14 2.5 Βασικές μυϊκές ομάδες Εικόνα 3 Μπροστινό Μυϊκό Σύστηµα 1 ώµοι 2 µείζων θωρακικός µυς 3κοιλιακοι 4 πλάγιοι κοιλιακοί 5 βραχιόνιος δικέφαλος 6 µηριαίος τετρακέφαλος. 5

15 Εικόνα 4 Πίσω Μυϊκό Σύστηµα 8 τραπεζοειδής 9 άνω κάτω µοίρα τραπεζοειδής 10 πλατύς ραχιαίος 11 Τρικέφαλος µυς 12 Γλουτιαίοι 13 Μηριαίος δικέφαλος 14 Γαστροκνήµιο 6

16 2.6 Βασικές ασκήσεις Πιέσεις χεριών µε αλτήρες από εδραία θέση Εικόνα 5 Πιέσεις χεριών µε αλτήρες από εδραία θέση, Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Ο ασκούµενος κάθεται στην άκρη ενός πάγκου µε την πλάτη ίσια και κάθετη εάν υπάρχει και κάθετη επιφάνεια στον πάγκο, τότε εφάπτει την πλάτη πίσω για καλύτερη στήριξη. Τα άνω άκρα είναι ανυψωµένα πλάγια µε τους αγκώνες σε ορθή γωνία, ενώ σε κάθε χέρι κρατείται ένας αλτήρας. Οι αγκώνες είναι ελάχιστα χαµηλότερα από το επίπεδο των ώµων. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης Με ενεργοποίηση κύρια της µεσαίας µοίρας του δελτοειδούς µυός, οι αγκώνες εκτείνονται πιέζοντας τους αλτήρες πάνω από το κεφάλι και στη συνέχεια επαναφέρονται ελεγχόµενα στην αρχική θέση. Συναγωνιστές µύες στην κίνηση αυτή είναι η πρόσθια και η οπίσθια µοίρα του δελτοειδούς, ο τραπεζοειδής, ο τρικέφαλος βραχιόνιος και ο πρόσθιος οδοντωτός. Αναπνοή Εκπνοή κατά την τελική φάση της πίεσης ( αυτί σηµαίνει ότι συνήθως η αναπνοή κρατείται κατά την επαναφορά. Αν η αντίσταση είναι µικρή, συστήνεται ελεύθερη, αβίαστη αναπνοή. 7

17 Πλάγιες άρσεις χεριών µε αλτήρες Εικόνα 6 Πλάγιες άρσεις χεριών µε αλτήρες, Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Ο ασκούµενος είναι σε όρθια θέση µε τα κάτω άκρα σε µικρή διάσταση και τα γόνατα σε ελαφρά κάµψη. Ο κορµός είναι κάθετος (ίσως να κλίνει ελάχιστα µπροστά), ενώ τα κάτω άκρα κρέµονται δίπλα στις πλευρές κρατώντας αλτήρες δίπλα στο άνω µέρος των µηρών. Οι παλάµες είναι στραµµένες προς τον κορµί µε τους αντίχειρες στραµµένους µπροστά. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης Από την πρηνή θέση, ο ασκούµενος ανυψώνει τους αλτήρες πλάγια µέχρι τι οριζόντιο επίπεδο (ύψος των ώµων), όπου και τους συγκρατεί για 1-2 s, διατηρώντας τους αγκώνες ελαφρά λυγισµένους σε όλη τη διάρκεια της κίνησης ώστε να µην επιβαρύνεται έντονα η άρθρωση του αγκώνα. Στη συνέχεια, οι αλτήρες χαµηλώνονται στα ισχία µε ελεγχόµενη κίνηση. Η κίνηση παράγεται µε ενεργοποίηση βασικά του δελτοειδούς µυός ( µεσαία µοίρα),. Εξάλλου, αν η άρση υπερβεί το οριζόντιο επίπεδο, δραστηριοποιείται και η άνω µοίρα του τραπεζοειδούς συνήθως, όµως, η άσκηση εκτελείται µέχρι το ύψος των ώµων. Αναπνοή Εισπνοή κατά την άρση και εκπνοή κατά την επαναφορά. 8

18 Εναλλάξ κάµψεις αγκώνων µε αλτήρες Εικόνα 7 Εναλλάξ κάµψεις αγκώνων µε αλτήρες, Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Ο ασκούµενος κάθεται στην άκρη ενός πάγκου διατηρώντας τον κορµό κάθετο. Στα χέρια κρατούνται αλτήρες: το ένα άκρο είναι τεντωµένο κάτω µε την παλάµη στραµµένη προς το σώµα, το άλλο είναι λυγισµένο µε τον πήχη σε υπτιασµό. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης Ο ασκούµενος κάµπτει εναλλάξ τους αγκώνες ή κατά τη φάση κάµψης ( καθώς ο βραχίονας έρχεται παράλληλα µε τους µηρούς ) υπτιάζει τον πήχη, ενώ κατά την έκταση τον στρέφει σε θέση ηµιπρηνισµού. Στη διάρκεια της κάµψης πρωταγωνιστούν ο δικέφαλος βραχιόνιος, ο πρόσθιος βραχιόνιος και ο υπτιαστής, ο πήχης στρέφεται σε ύπτια θέση. Βοηθητικά συµµετέχουν ο βραχιονοκερκιδικός, η πρόσθια µοίρα του δελτοειδούς, η κλειδική µοίρα του µείζονος θωρακικού, ο κορακοβραχιόνιος, όπως και µύες του πήχη που δραστηριοποιούνται κατά τις στροφικές κινήσεις. Αναπνοή Ρυθµική και αβίαστη αναπνοή κατά την εναλλαγή των χεριών. 9

19 Εκτάσεις αγκώνων στην τροχαλία Εικόνα 8 Εκτάσεις αγκώνων στην τροχαλία, Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Ο ασκούµενος στέκεται µε µέτωπο σε µια τροχαλία έχοντας τα κάτω άκρα σε ελαφρά διάσταση και κρατώντας τη χειρολαβή µε τους πήχεις σε υπτιασµό. Οι αγκώνες αγγίζουν τις πλευρές και σχηµατίζουν ορθή γωνία. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης Ο ασκούµενος έλκει τη χειρολαβή προς τα κάτω εκτείνοντας τους αγκώνες. Η ύπτια λαβή εξασφαλίζει την ενεργοποίηση πρώτιστα του τρικέφαλου βραχιόνιου, ιδιαίτερα δε της έσω κεφαλής του κατά τη φάση της έκτασης. Στην τελική θέση, η ισοµετρική συγκράτηση της λαβής για 1-2s, µε τους καρπούς ευθειασµένους δραστηριοποιεί επιπλέον τους εκτείνοντες µυς τον καρπό, όπως επισηµαίνονται στην εικόνα. Η επαναφορά στην αρχική θέση γίνεται αργά και ελεγχόµενα. Οι βραχίονες και ο κορµός παραµένουν σταθεροί σε όλη τη διάρκεια της άσκησης. Αναπνοή Ρυθµική, αβίαστη αναπνοή. 10

20 Πιέσεις πάγκου µε µπάρα Εικόνα 9 Πιέσεις πάγκου µε µπάρα, Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Ο ασκούµενος είναι σε ύπτια κατάκλιση στον οριζόντιο πάγκο. Τα κάτω άκρα είναι στη διάσταση, λυγισµένα, και είτε πατούν σε κύβο ή στο δάπεδο, εκατέρωθεν του πάγκου για διατήρηση της ισορροπίας. Ο ασκούµενος παίρνει την µπάρα από τους ορθοστάτες µε λαβή ελάχιστα πιο ανοιχτή ή ίση µε το εύρος των ώµων και τη χαµηλώνει µέχρι το θώρακα. Οι αγκώνες είναι στραµµένοι εξωτερικά. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης Ο ασκούµενος ωθεί την µπάρα κάθετα προς τα πάνω εκτείνοντας τους αγκώνες. Αφού παραµείνει στην τελική θέση για ελάχιστο χρόνο (1-2s), χαµηλώνει και πάλι ελεγχόµενα την µπάρα µέχρι να αγγίξει το στήθος, αποφεύγοντας, όµως, την κρούση. Οι ώµοι και τα ισχία διατηρούν την επαφή τους µε τον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης. Η κίνηση πραγµατοποιείται µε ενεργοποίηση του µείζονος θωρακικού (στερνοπλευρική µοίρα) και του τρικέφαλου βραχιόνιου. Συναγωνιστές είναι ο ελάσσων θωρακικός, το πρόσθιο τµήµα του δελτοειδούς, ο κορακοβραχιόνιος και ο πρόσθιος οδοντωτός. Αναπνοή Εισπνοή κατά την επαναφορά της µπάρας, εκπνοή στη φάση πίεσης. 11

21 Οπισθολαίµιες έλξεις τροχαλίας Εικόνα 10 Οπισθολαίµιες έλξεις τροχαλίας, Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Ο ασκούµενος κάθεται στον πάγκο έχοντας µέτωπο στην τροχαλία. Στις αρθρώσεις του ισχίου και του γονάτου σχηµατίζονται γωνίες 90 ο ( ο κορµός κλίνει ελαφρά µπροστά). Οι µηροί περνούν κάτω από τα µαξιλαράκια για τη σταθεροποίηση των κάτω άκων και τη µη συµµετοχή τους στην εκτέλεση της άσκησης. Με ανοιχτή λαβή κρατείται η µπάρα µε τα άνω άκρα εκτεταµένα πάνω από την κεφαλή και του πήχεις σε πρηνισµό. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης Ο ασκούµενος έλκει την µπάρα κάθετα προς τα κάτω µέχρι το άνω τµήµα του τραπεζοειδούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κεφαλή κάµπτεται πρόσθια, ώστε να αποφευχθεί τραυµατισµός κατά την τελική φάση έλξης της µπάρας. αφού σταθεροποιήσει την µπάρα, την επαναφέρει ελεγχόµενα στην αρχική θέση. Στην άσκηση ο πλατύς ραχιαίος µυς ενεργοποιείται κύρια µε το εξωτερικό και άνω τµήµα του. Συµπρωταγωνιστεί ο µείζων στρογγυλός εξάλλου, σηµαντική είναι η συµβολή του τραπεζοειδούς ( άνω και µεσαία µοίρα ), του ροµβοειδούς, και των καµπτήρων του αγκώνα, δικέφαλου βραχιόνιου, πρόσθιου βραχιόνιου και υπτιαστή. Αναπνοή Στη φάση της έλξης γίνεται εκπνοή, ενώ κατά την επαναφορά εισπνοή. 12

22 Ηµικάθισµα µε µπάρα Εικόνα 11 Ηµικάθισµα µε µπάρα, Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Καθώς πρόκειται για µια πολυαρθρική άσκηση µε αυξηµένο βαθµό δυσκολίας, η τεχνική της εκτέλεσης αλλά και η λήψη της αρχικής θέσης έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για την ασφάλεια και την αποτελεσµατική επιβάρυνση του ασκούµενου. Καταρχήν η µπάρα είναι τοποθετηµένη σε δύο ορθοστάτες ή ανάλογα αυτοσχέδια στηρίγµατα cmκάτω από το επίπεδο των ώµων του ασκούµενου. Ειδικά σε αρχάριους ή όταν τα βάρη είναι µεγάλα οι ορθοστάτες κρίνονται απαραίτητοι για την εναπόθεση της µπάρας στον αυχένα. Ο ασκούµενος λοιπόν έρχεται κάτω από την µπάρα µε τα κάτω άκρα σε ελαφρά κάµψη και διάσταση στο εύρος των ώµων και αφού την ακουµπήσει στο άνω τµήµα του τραπεζοειδούς ( ή πάνω στον τραπεζοειδή και στις οπίσθιες µοίρες των δελτοειδών ) την πιάνει και την ανασηκώνει. Ο κορµός κλίνει ελάχιστα µπροστά και η κεφαλή είναι στην προέκταση της σπονδυλικής στήλης. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης Ο ασκούµενος έχοντας την απόλυτη ισορροπία και τον έλεγχο κάµπτει τις αρθρώσεις του ισχίου και του γονάτου µέχρι να σχηµατίσουν γωνία 90 ο. τα γόνατα καθώς κάµπτονται είναι στραµµένα µπροστά και δεν ανοίγουν. Η πλάτη παραµένει ίσια ( όχι σχηµατισµός λόρδωσης ή κύφωσης ). Με ελεγχόµενη κίνηση ο ασκούµενος ανασηκώνεται και πάλι στην όρθια θέση. Στη φάση της ανόρθωσης πρωταγωνιστής της κίνησης είναι ο τετρακέφαλος µηριαίος µυς ( ορθός µηριαίος, έξω πλατύς, έσω πλατύς, µέσος πλατύς ) για την έκταση των γονάτων µε τη συνέργεια του µέγα και του µέσου γλουτιαίου και των οπίσθιων µηριαίων ( ηµιυµενώδης, ηµιτενοντώδης και δικέφαλος µηριαίος ) για την έκταση των ισχίων δεν είναι εµφανείς στην εικόνα. Παρουσιάζουν δραστηριότητα επίσης οι θωρακικοί, οι εκτείνοντες της ράχης και οι κοιλιακοί µύες. Είναι 13

23 ενδεδειγµένο να χρησιµοποιηθεί ένας ξύλινος τάκος 3 cm περίπου, πάνω στον οποίο τοποθετούνται οι φτέρνες ( ή υποδήµατα µε τακούνι ) για µια πιο άνετη εκτέλεση της κίνησης. Αναπνοή Κατά τη φάση κάµψης γίνεται εισπνοή και κατά την έκταση εκπνοή, συνήθως στο τελευταίο τρίτο. Άρσεις πτερνών στο µηχάνηµα από όρθια θέση Εικόνα 12 Άρσεις πτερνών στο µηχάνηµα από όρθια θέση, Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Ο ασκούµενος είναι στην όρθια θέση πάνω στο µηχάνηµα, µε τα κάτω άκρα στη διάσταση στο εύρος των ώµων και παράλληλα. Οι φτέρνες εξέχουν από το δάπεδο στήριξης, για καλύτερη προδιάταση των µυών της γαστροκνηµίας. Μεταξύ ώµων και τραπεζοειδούς τοποθετεί τα µαξιλαράκια και µε λαβή πρηνισµού πιάνεται από τις χειρολαβές. Όλο το σώµα είναι ευθειασµένο και τα γόνατα τεντωµένα. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης ιατηρώντας την αρχική θέση, ο ασκούµενος εκτελεί πελµατιαία κάµψη στην ποδοκνηµική άρθρωση µέχρι να ανυψωθεί στις µύτες των πελµάτων. Η κίνησή του πραγµατοποιείται δυναµικά και 14

24 εκρηκτική. Στην τελική θέση µένει για 1-2 s συσπώντας ισοµετρικά τους µυς. Στη συνέχεια, χαµηλώνει στην αρχική θέση µε ελεγχόµενη κίνηση. Κατά την επαναφορά οι φτέρνας χαµηλώνουν έξω από το δάπεδο, όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή της αρχικής θέσης, για ευνοϊκότερη προδιάταση των ασκούµενων µυών. Πρωταγωνιστούν γαστροκνήµιος και υποκνηµίδιος µυς ( µαζί ονοµάζονται τρικέφαλος γαστροκνήµιος µυς, καθώς αµφότεροι καταφύονται στον Αχίλλειο τένοντα). Αναπνοή Ελεύθερη, αβίαστη αναπνοή. Προσαγωγή ισχίου µε τροχαλία από όρθια θέση Εικόνα 13 Προσαγωγή ισχίου µε τροχαλία από όρθια θέση Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Ο ασκούµενος στέκεται στο ένα άκρο καθώς το σύστοιχο χέρι υποστηρίζεται σε σταθερό αντικείµενο. Το κάτω άκρο που πρόκειται να ασκηθεί είναι σε θέση απαγωγής και πάνω από την ποδοκνηµική έχει προσαρµοστεί ο ιµάντας της τροχαλίας. Το οµόπλευρο χέρι είναι στη µεσολαβή για καλύτερη ισορροπία. Όλο το σώµα είναι ευθειασµένο, ενώ οι µύες του κορµού συγκρατούν την κοιλιά µέσα και τη ράχη ίσια. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης ιατηρώντας τον κορµό σταθερό, ο ασκούµενος προσάγει το ισχίο, µέχρι η φτέρνα του ασκούµενου άκρου να περάσει πάνω από τη µύτη του ποδιού στήριξης. Κατόπιν, φρενάροντας την 15

25 αντίσταση εκτείνει ελεγχόµενα το ισχίο. Ο µέγας, ο µακρός και ο βραχύς προσαγωγός, ο κτενίτης και ο ισχνός µυς είναι οι βασικοί συντελεστές της κίνησης. Εξάλλου, ενεργοποιούνται και βοηθούν στη πραγµάτωση τις κίνησης το κάτω τµήµα του µέγα γλουτιαίου, ο λαγονοψοίτης και οι οπίσθιοι µηριαίοι. Ισοµετρική δράση παρουσιάζουν οι κοιλιακοί µύες. Αναπνοή Ελεύθερη, αβίαστη αναπνοή. Προβολή µε αλτήρες Εικόνα 14 Προβολή µε αλτήρες Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Ο ασκούµενος είναι σι όρθια θέση µε τα κάτω άκρα παράλληλα, σε ελαφρά διάσταση, τον κορµό κάθετο και το κεφάλι ψηλά. Σε κάθε χέρι κρατείται αλτήρας, εξωτερικά των µηρών. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης Από την αρχική θέση, ο ασκούµενος προβάλλει το ένα κάτω άκρο µπροστά και κάµπτει τα γόνατα έως ότου το µπροστινό γόνατα σχηµατίσει ορθή γωνία και το πίσω σχεδόν αγγίξει το δάπεδο. Το γόνατο του οπίσθιου κάτω άκρου απέχει σχεδόν cm από τη φτέρνα του προβαλλόµενου άκρου. Αφού ισορροπήσει στην τελική θέση, εκτείνει και πάλι τις αρθρώσεις µεταφέροντας το µπροστινό πόδι δίπλα στο άλλο, στη διάσταση. Ο κορµός διατηρείται κάθετος καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης. Πρωταγωνιστεί ο µέγας γλουτιαίος για την έκταση του ισχίου µε τη συνέργεια των οπίσθιων µηριαίων ( δικέφαλος µηριαίος, ηµιυµενώδης, ηµιτενοντώδης ), ενώ τη θέση των ισχίων σταθεροποιούν ο µέσος και ελάσσων γλουτιαίος µυς. Η έκταση στην άρθρωση του γονάτου 16

26 πραγµατοποιείται µε την ενεργοποίηση του τετρακέφαλου µηριαίου. Στις κινήσεις της ποδοκνηµικής δραστηριοποιούνται ο γαστροκνήµιος και ο υποκνηµίδιος µυς. Αναπνοή Κατά την κάµψη γίνεται εισπνοής κατά το τελευταίο τρίτο της επαναφοράς στην αρχική θέση εκπνοή. Άρση κορµού µε τοποθέτηση των κάτω άκρων σε υψηλότερο επίπεδο Εικόνα 15 Άρση κορµού µε τοποθέτηση των κάτω άκρων σε υψηλότερο επίπεδο Μυολογία Των Ασκήσεων ύναµης: εκδόσεις ΣΑΛΤΟ Αρχική θέση Ο ασκούµενος είναι σε ύπτια θέση τοποθετώντας τις κνήµες πάνω σε πάγκο, ώστε στις αρθρώσεις του ισχίου και του γονάτου να σχηµατίζεται γωνία 90 ο. τα άνω άκρα είναι σε θέση ανάκαµψης, πίσω από τον αυχένα µε τους αγκώνες στραµµένους εξωτερικά. Μυϊκή ενέργεια Περιγραφή άσκησης Ο ασκούµενος κάµπτει αρχικά την κεφαλή και ανασηκώνεται ( ρολάρει ) σπόνδυλοσπόνδυλο από το υπόστρωµα, µέχρις ότου ανασηκωθούν οι ωµοπλάτες. Το βλέµµα του διατηρείται διαγώνια µπροστά, ενώ η µέση και τα ισχία εφάπτονται συνεχώς στο στρώµα. Στην τελική θέση παραµένει για 1-2 s και επανέρχεται στην αρχική θέση µε ελεγχόµενη κίνηση. Ο ορθός και ο λοξός κοιλιακός ( άνω και µεσαίο τµήµα ) είναι οι βασικοί συντελεστές της κίνησης. Εφόσον ο ασκούµενος ανασηκώσει τον κορµό πάνω από τη γωνία των 30 ο -40 ο ενεργοποιούνται έντονα ο ορθός µηριαίος και ο λαγονοψοίτης. ως εκ τούτου εάν στόχο αποτελεί αποκλειστικά η ανάπτυξη των κοιλιακών µυών, χρειάζεται να αποφύγουµε την άρση του κορµού πάνω από τη συγκεκριµένα γωνία. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι η κίνηση για να είναι αποτελεσµατική, πρέπει να εκτελείται µε αργό ρυθµό καθώς οι κοιλιακοί µύες αποτελούνται σε µεγαλύτερο ποσοστό από αργές µυϊκές ίνες. Αναπνοή Εκπνοή κατά τη φάση της άρσης και εισπνοή κατά την επαναφορά. 17

27 3 Β.ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 3.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΥΙ Για τη δηµιουργία του µυ θα δείξω τη χρήση των "οστών µυός" θα δηµιουργήσουµε ένα απλό βραχίονα-κύλινδρο µε ένα δικέφαλο µυ. Παρακάτω είναι µια εικόνα παράδειγµα. Ένα µε ένα κόκαλο µυ και το άλλο χωρίς να Εικόνα 16 Παράδειγµα πρωτότυπου µυ Για να ξεκινήσουµε ανοίγουµε το 3ds max studio και επιλέγουµε από το κεντρικό µενού το animation Bones tools Create Bones και δηµιουργούµε δυο κόκαλα όπως στην εικόνα παρακάτω. Εικόνα 17 παράδειγµα δηµιουργίας κοκάλων 18

28 Έπειτα τα ονοµάζουµε ως εξής το πάνω upperarm το µεσαίο downarm και το τελευταίο end bone. ηµιουργούµε ένα κύλινδρο ώστε τα κόκαλα που έχουµε να βρίσκονται στο κέντρο του όπως στην εικόνα παρακάτω. Εικόνα 18 κόκαλα µε κύλινδρο Τώρα βάζουµε έναν modifier στον κύλινδρο µας επιλέγοντας τον και πάµε στο menu δεξιά στο modifier list και επιλέγουµε skin. Στις παραµέτρους στο bones πατάµε add και επιλέγουµε από το µενού που εµφανίζεται τα κόκαλα upperarm και downarm και πατάµε select. Σαν αποτέλεσµα έχουµε την ένωση του κυλίνδρου µε τα κόκαλα. Εικόνα 19 εισαγωγή µορφοποιητή skin 19

29 Επιλέγουµε το downarm και το κινούµε όπως θα κινούσαµε το χέρι µας πάνω κάτω µε τη βοήθεια του select tool and rotate και παρατηρούµε ο κύλινδρος µας το ακολουθεί αλλά και ότι παραµορφώνεται. Εικόνα 20 υπόδειξη rotate και παραµόρφωση Για να διορθώσουµε αυτή τη παραµόρφωση επιλέγουµε τον κύλινδρο και από το µενού modify στα δεξιά στο parameters επιλέγουµε το edit envelops και προσαρµόζουµε τους φάκελους για το κάθε κόκαλο µέχρι να έχουµε ένα αρεστό αποτέλεσµα. ο κάθε φάκελος ελέγχει το κοµµάτι του κυλίνδρου το οποίο είναι χρωµατισµένο µε κόκκινο, στα σηµεία που έχουµε άλλο χρώµα όπως µπλε οι δυο φάκελοι του κάθε κοκάλου αλληλεπιδρούν. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 20

30 Εικόνα 21 Χρήση edit envelopes Μετά από αυτή την προσαρµογή στους φακέλους έχουµε το αποτέλεσµα της παρακάτω εικόνας. Εικόνα 22 Αποτέλεσµα µετά edit envelopes 21

31 Επόµενο στάδιο είναι η δηµιουργία του οστού µυ. Από το µενού του bone tools δηµιουργούµε ένα κόκαλο ακόµα και το µεγάλο το ονοµάζουµε mbone και το µικρό mbone_end όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 23 ηµιουργία κοκάλου µυ Η ιδέα είναι να συνδεθεί το mbone µε το upperarm και το mbone_end µε το downarm και περιστρέφοντας το downarm το mbone θα κάνει squash και θα δηµιουργείτε η ψευδαίσθηση του µυ που σφίγγει. Αλλά δεν µπορούµε ακόµα να κάνουµε αυτή τη σύνδεση γιατί θα χαθεί η ιεραρχία µεταξύ mbone και mbone_end και έτσι δεν θα επιτύχουµε τη σύσπαση του µυ µέσω του squash του mbone. Το πρόβληµα αυτό λύνεται µε τη βοήθεια ενός helper point. Για το helper point επιλέγουµε από το κεντρικό µενού Create Helpers Point, και τον ονοµάζουµε mbone_point. Όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 24 ηµιουργία κοκάλου µυ Στη συνέχεια επιλέγουµε το mbone_point και χρησιµοποιούµε το align tool που είναι στο Tools Align Align για να το κάνουµε align µε το mbone_end. Στο παράθυρο που εµφανίζεται στο align position (world) τσεκάρουµε τα x,y,z και διαλέγουµε pivot point και για τα δύο αντικείµενα και στο align orientation (local) τσεκάρουµε τα x,y,z και πατάµε οκ. Η εικόνα παρακάτω δείχνει σε τι στάδιο πρέπει να βρισκόµαστε. 22

32 Εικόνα 25 ηµιουργία κοκάλου µυ Μετά επιλέγουµε το mbone και πάµε στο motion panel Assign Controller ανοίγει η καρτέλα µετά click Rotation µετά click στο εικονίδιο αυτό που βρίσκεται από πάνω. Επιλέγουµε look at constrain ok. Στο µενού του Look at constrain ποιο κάτω πατάµε Add LookAt Target και επιλέγουµε τον mbone_point. Μετά κάτω από το Select Upnode και ξετσεκάρω το World και πατάµε το κουµπί δίπλα που µόλις έγινε διαθέσιµο και γράφει NONE επιλέγουµε το mbone_point πάλι. Σαν αποτέλεσµα είναι το mbone να κοιτάζει και να ακολουθεί το mbone_point. Το ίδιο κάνουµε και για το mbone_end. Επιλέγουµε το mbone_end µετά πάµε στο motion panel ανοίγουµε την καρτέλα Assign Controller επιλέγουµε Position επιλέγουµε Position Constraint ok. Στην καρτέλα Position Constraint επιλέγουµε Add Position Target και επιλέγουµε mbone_point. Μετά επιλέγουµε το mbone, ανοίγουµε τα bone tools, ανοίγουµε το object properties ξετσεκάρουµε το Freeze Length και τσεκάρουµε το Squash. Τώρα µετακινούµε το mbone και παρατηρούµε ότι όταν συµπιέζεται µεγαλώνει σε πλάτος φουσκώνει όπως ο µυς στο µπράτσο του χεριού µας. Εικόνα 26 Επεξεργασία κοκάλου µυ Για να πάρουµε το επιθυµητό αυτό αποτέλεσµα πλησιάζουµε όλο το σύστηµα του οστού µυ διπλά στο upperarm και το τοποθετούµε µέσα στον κύλινδρο όπως φαίνεται παρακάτω. 23

33 Εικόνα 27 παράδειγµα θέσης κοκάλου µυ Εικόνα 28 παράδειγµα θέσης κοκάλου µυ Με το εργαλείο select and link συνδέουµε το mbone µε το upperarm και το mbone_point µε το downarm. Στη συνέχεια επιλέγουµε τον κύλινδρο και στο skin modifier άλλο ένα bone το mbone όπως κάναµε µε το upperarm και το downarm. Όταν λυγίσουµε το χέρι και κάνουµε µερικές δοκιµές µε το φάκελο του mbone παίρνουµε αυτό το αποτέλεσµα. 24

34 Εικόνα 29 µορφοποίηση envelop Πριν Μετά Εικόνα 30 εξέλιξη πρωτότυπου µυ πριν Εικόνα 31 εξέλιξη πρωτότυπου µυ µετά Για τη δηµιουργία του µυ που θα θέλαµε να βάλουµε στο µπράτσο του µοντέλου-ανθρώπου θα σβήσουµε τον κύλινδρο και θα δηµιουργήσουµε ένα πιο ρεαλιστικό δικέφαλο µυ. ηµιουργούµε µια µπάλα και µε το select and uniform scale φαίνεται παρακάτω και την ονοµάζουµε bicep. αλλάζουµε το σχήµα όπως Εικόνα 32 scale σφαίρας Κάνουµε την ίδια διαδικασία όπως πάνω για να ενώσουµε τα κόκαλα µε το bicep και φτιάχνουµε τους φακέλους όπως πριν. Μετά από αρκετές δοκιµές έχουµε το αποτέλεσµα που βλέπουµε στην εικόνα παρακάτω. 25

35 Εικόνα 33 τελικό αποτέλεσµα µυ 26

36 4 Σχεδίαση και λειτουργία σκελετού ανθρωπόμορφου μοντέλου. 4.1 Σχεδίαση δεξιού και αριστερού ποδιού. Ανοίγουµε το 3DS MAΧ. Βάζουµε τις οθόνες του σε top, left, right, perspective view. Αρχίζουµε τη σχεδίαση του µοντέλου µας από το αριστερό πόδι στην εργαλειοθήκη στα δεξιά µας επιλέγουµε system και bones δηµιουργούµε πέντε κόκαλα στο left view όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 34 σχεδίαση αριστερού ποδιού Επιλέγουµε το a mirieo µετά πάµε animation ik solvers hi solver, εµφανίζεται µια διακεκοµένη γραµµή αυτή την ενώνουµε µε την a patousa 1. Κάνουµε το ίδιο µε το a patousa 1 και a patousa 2 και µε το a patousa 2 και a patousa 3. Η κλήση στα κόκαλα είναι αναγκαία και µαζί µε τον hi solver δίνει στο πόδι τον τρόπο να λυγίζει φυσικά. Ονοµάζουµε τους hi solvers µε τη σειρά που τους δηµιουργήσαµε ως εξής L knee hi solver, L foot hi solver,l toe hi solver. Επιλέξτε τους hi solvers που δηµιουργήσαµε και µετακινήστε τους για να δείτε πως ανταποκρίνεται το µοντέλο µας. Στη συνέχεια θα δηµιουργήσουµε ένα ορθογώνιο (rectangle) µε το όνοµα Left foot controller από το µενού των shapes στα δεξιά µας που θα το κάνουµε link µε τον τελευταίο hi solver που δηµιουργήσαµε L toe hi solver, όπως στην εικόνα παρακάτω. Εικόνα 35 σχεδίαση αριστερού ποδιού 27

37 Έπειτα θέλουµε να δώσουµε φυσικότητα στην κίνηση του ποδιού. Για να γίνει αυτό επιλέγουµε το Left foot controller και πάµε animation parameter editor για να δηµιουργήσουµε ένα δικό µας µετατροπέα ελέγχου κίνησης. Στο ui type στο name τον ονοµάζουµε L foot curl. Στο Range βάζουµε τιµές από Στο add to type σιγουρευόµαστε ότι είναι επιλεγµένο το selected object s base level και µετά πατάµε add. Εικόνα 36 parameter editor Κλείνουµε το parameter editor και επιλέγουµε Left foot controller και βλέπουµε στο modify ότι προστέθηκε ένας µετατροπέας στο custom attributes. Εικόνα 37 αποτέλεσµα µετά parameter editor Στη συνέχεια επιλέγουµε animation reaction manager add master και επιλέγουµε τον Left foot controller. Στο popup επιλέγουµε object (rectangle) custom attributes L foot curl. Στη συνέχεια επιλέγουµε τους τρείς hi solvers που δηµιουργήσαµε ( L knee hi solver, L foot hi solver, L toe hi solver) και πατάµε add selected και στο popup, transform ik goal rotation x 28

38 rotation. Μέχρει τώρα πρέπει να βλέπουµε αυτό στον reaction manager. Εικόνα 38 άνοιγµα reaction manager Έπειτα πατάµε create mode επιλέγουµε το Left foot controller και αλλάζουµε το custom attributes από 0 σε 60 και κάνουµε rotate 45 µοίρες τον L foot hi solver και πατάµε create state που είναι δίπλα στο create mode. Κάνουµε rotate -45 µοίρες τον L foot hi solver και κάνουµε rotate 50 µοίρες τον L toe hi solver και επιλέγουµε το Left foot controller και αλλάζουµε το custom attributes από 60 σε 90 και πατάµε create state. Πατάµε create mode και πρέπει τώρα να έχουµε αυτή την εικόνα στον reaction manager. Εικόνα 39 αποτέλεσµα reaction manager Τώρα αν επιλέξουµε τον Left foot controller και πάµε στο custom attributes και αλλάξουµε το L foot curl βλέπουµε µια φυσική κίνηση που κάνει το πόδι όταν κάνει το πρώτο βήµα στις παρακάτω εικόνες. 29

39 Εικόνα 40 foot curl = 0. Εικόνα 41 foot curl = 60. Εικόνα 42 foot curl =

40 Κάνουµε την ίδια διαδικασία και για το δεξί πόδι και ονοµάζουµε τα κόκαλά µας ως εξής, d mirieos, d kalami, d patousa 1, d patousa 2, d patousa 3 και τους hi solvers ως εξής R knee hi solver,r foot hi solver, R toe hi solver, R foot controller, R foot curl. Μετά πρέπει να έχουµε δύο πόδια όπως στην εικόνα παρακάτω. Εικόνα 43 τελικά πόδια 4.2 Σχεδίαση σπονδυλικής στήλης. Στο front view σχεδιάζουµε από εκεί που ξεκινάνε τα πόδια και πάνω έξη κόκαλα αφού βάλουµε στο bone parameters bone object, width 30 και height 15 και τα ονοµάζουµε µε από κάτω προς πάνω spine, spine 1,spine 2, shoulder link, neck, head. Τα τρία πρώτα το καθένα έχει µήκος δύο τετράγωνα τα υπόλοιπα τρία ένα τετράγωνο το καθένα. Ανοίγουµε τα bone tools ελέγχουµε ότι το bone edit mode δεν είναι επιλεγµένο και πάµε στο fin adjustment tools και επιλέγουµε όλοι την σπονδυλική και στο fin adjustment tools επιλέγουµε side fins size:2 start tapper:10 end tapper: 10 και back fin size:5 start tapper:-60 end tapper: -60. Ελέγχουµε το back fin να κοιτάζει στην πίσω πλευρά. Όπως στις εικόνες παρακάτω. 31

41 Εικόνα 44 δηµιουργία σπονδυλικής στήλης Στη συνέχεια θα σχεδιάσουµε έναν rotation controller τον οποίο θα αντιγράψουµε αρκετές φορές. Για τη σχεδίαση controller θα χρησιµοποιήσουµε τρείς κύκλους και µια γραµµή τα οποία θα τα κάνουµε attach µεταξύ τους επιλέγοντας τον πρώτο κύκλο στο µενού modify selection vertex attach επιλέγουµε τους δύο κύκλους και τη γραµµή και πατάµε πάλι attach και το ονοµάζουµε controller. Επίσης αφού έχουµε επιλέξει τον controller πάµε στη δεξιά παλέτα στο hierarchy πατάµε affect pivot only και µετακινούµε το κέντρο του σχήµατος στην άκρη της γραµµής και ξαναπατάµε affect pivot only. Εικόνα 45 controller Τέλος δηµιουργήσαµε το σχήµα της κάτω εικόνας. 32

42 Εικόνα 46 controller Κάνουµε copy το σχήµα µας 3 φορές το επιλέγουµε και µε πατηµένο το shift το µετακινούµε και µόλις το αφήσουµε επιλέγουµε τον αριθµό των αντίγραφών και πατάµε οκ. Όπως στην εικόνα παρακάτω. Εικόνα 47 αντιγραφή controller Έπειτα επιλέγουµε ένα αντίγραφο το ονοµάζουµε spine controller και το κάνουµε align πατώντας alt+a µε το κόκαλο spine και µετά οκ στο popup. Συνεχίζουµε κάνοντας link το spine µε το spine controller ώστε όταν κουνάµε τον spine controller να κουνιέται και η σπονδυλική µας. Έχοντας επιλέξει τον spine controller πατάµε affect pivot only µετά alt+a και το κάνουµε align µε το spine1. Στο popup ξετσεκάρουµε το position xyz και τσεκάρουµε το orientation xyz, πατάµε οκ και ξαναπατάµε το affect pivot only. Τώρα χρειάζεται να κάνουµε freeze rotation στον spine controller και στο spine1. Επιλέγουµε το καθένα ξεχωριστά και πατάµε alt δεξί click freeze rotation. Συνεχίζουµε επιλέγοντας το spine controller κάνουµε δεξί κλικ wire parameters transform rotation keyframe xyz x rotation και επιλέγουµε το spine1 και πάµε transform rotation keyframe xyz x rotation και εµφανίζεται αυτό το popup. Επίσης το keyframe xyz δεν θα εµφανιστεί αν δεν έχουµε κάνει όλα τα βήµατα σωστά. 33

43 Εικόνα 48 εισαγωγή parameter wiring Συνεχίζουµε επιλέγοντας από τα αριστερά το keyframe xyz: euler xyz και το αντίστοιχο από τα δεξιά πατάµε το δεξί βελάκι στη µέση και µετά connect. Κλείνουµε το parameters wiring #1. Αυτό που καταφέραµε είναι να όταν κάνουµε rotation το spine controller που ελέγχει το spine όλα τα υπόλοιπα κόκαλα να κάνουν διπλάσιο rotate όπως είναι και στον άνθρωπο. Επιλέγουµε τους άλλους δύο controllers και τους ονοµάζουµε neck controller και spine2 controller τον καθένα αντίστοιχα το κάνουµε align µε το neck και το spine2 και µόνο για το position και όχι για το orientation και έχουµε αυτό το αποτέλεσµα. Εικόνα 49 σπονδυλική στήλη µε controllers Συνεχίζουµε επιλέγοντας το neck controller πάµε στο hierarchy affect pivot only κάνουµε align alt+a και επιλέγουµε το head στο Popup ξετσεκάρουµε το position xyz και τσεκάρουµε το orientation xyz,πατάµε οκ, µετά επιλέγουµε το spine2 controller κάνουµε align µε το shoulder link στο Popup ξετσεκάρουµε το position xyz και τσεκάρουµε το orientation xyz,πατάµε οκ και µετά πατάµε affect pivot only στο hierarchy. Συνεχίζουµε κάνοντας link το neck µε το neck controller και το neck controller µε το shoulder link. Link επίσης θα κάνουµε το spine2 µε το spine2 controller και το spine2 controller µε το spine1. Στη συνέχεια κρατώντας το ctrl πατηµένο επιλέγουµε τα σχήµατα head,neck controller, shoulder link και spine2 controller πατάµε alt δεξί κλικ freeze rotation. 34

44 Έπειτα επιλέγουµε το neck controller κάνουµε δεξί κλικ wire parameters transform rotation keyframe xyz x rotation και επιλέγουµε το head και πάµε transform rotation keyframe xyz x rotation και στο popup, επιλέγουµε από τα αριστερά το keyframe xyz: euler xyz και το αντίστοιχο από τα δεξιά πατάµε το δεξί βελάκι στη µέση και µετά connect. Κλείνουµε το parameters wiring. Συνεχίζουµε µε το spine2 controller κάνουµε δεξί κλικ wire parameters transform rotation keyframe xyz x rotation και επιλέγουµε το shoulder link και πάµε transform rotation keyframe xyz x rotation και στο popup, επιλέγουµε από τα αριστερά το keyframe xyz: euler xyz και το αντίστοιχο από τα δεξιά πατάµε το δεξί βελάκι στη µέση και µετά connect. Κλείνουµε το parameters wiring. Καταφέραµε και για τα υπόλοιπα κόκαλα όταν κάνουµε rotation το spine2 controller και το neck controller να κάνουν διπλάσιο rotate όπως είναι και στον άνθρωπο. Τα κόκαλα που επηρεάζονται από τον κάθε controller πάνε βάσει της ιεραρχίας. Το αποτέλεσµα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εικόνα 50 Rotate κάνει µόνο ο spine2 controller και τα κόκαλα που είναι από πάνω δυο φορές πιο γρήγορα. 35

45 Εικόνα 51 Rotate κάνει µόνο ο neck controller και τα κόκαλα που είναι από πάνω δυο φορές πιο γρήγορα. 4.3 Σχεδίαση χεριών Βρισκόµαστε στο top view επιλέγουµε ότι έχουµε σχεδιάσει µέχρι τώρα και κάνουµε δεξί κλικ freeze selection και ξεκινάµε να σχεδιάζουµε το αριστερό χέρι χωρίς να φοβόµαστε τα νέα κόκαλα να τα κάνουµε link κατάλάθος. Το οποίο αποτελείται από τέσσερα κόκαλα και τα δάκτυλα της παλάµης, κάθε δάκτυλο αποτελείται από τρία κόκαλα εµείς θα κάνουµε τέσσερα το τέταρτο είναι αυτό που δηµιουργείτε µε δεξί κλικ. Ξεκινάµε τον σχεδιασµό πάµε στην παλέτα δεξιά στο create system standard bones. Μόλις τελειώσουµε επιλέγουµε όλο το χέρι και το φέρνουµε στο ύψος του shoulder link και έχουµε το παρακάτω αποτέλεσµα στην εικόνα. Εικόνα 52 σχεδίαση χεριού 36

46 Εικόνα 53 σχεδίαση χεριού Τα ονόµατα που δίνουµε στα κόκαλα από τα αριστερά στα δεξιά είναι Lshoulder, L upper arm,l arm,l palm τα δάκτυλα δεν τα ονοµάζουµε. Για συνεχίσουµε σχεδιάζουµε µια σφαίρα από τρείς κύκλους όπως κάναµε στην σπονδυλική στήλη για να ελέγχουµε κάποια κόκαλα και την ονοµάζουµε gyro όπως στην εικόνα παρακάτω. Εικόνα 54 gyro σχήµα Κάνουµε δυο αντίγραφα του gyro. Έπειτα βάζουµε έναν hi solver από L upper arm στο L palm και έτσι έχουµε τη φυσική κίνηση του χεριού. ιαλέγουµε ένα από τα αντίγραφα του gyro, το ονοµάζουµε gyro L palm και το κάνουµε align µε το ik chain που δηµιουργήσαµε πριν στο popup ελέγχουµε να είναι επιλεγµένο µόνο το position xyz και πατάµε οκ. Κρατάµε επιλεγµένο το gyro L palm και το κάνουµε align µε το L palm αλλά µόνο στο orientation xyz και όχι στο position xyz. Μετά επιλέγουµε το L palm και πάµε animation constrains orientation constrains και επιλέγουµε gyro L palm. Στη συνέχεια κάνουµε link το ik chain µε το gyro L palm. Αν κουνήσουµε το χέρι µας θα δούµε ότι τα δάκτυλα δεν ακολουθούν οπότε κάνουµε link τον parent της κάθε σειράς από κόκαλα που αντιστοιχεί στο κάθε δάκτυλο και είναι το πρώτο κόκαλο µε το ik chain σχήµα. Για να κινούνται τα δάκτυλα κατάλληλα βάζουµε στο gyro L palm έναν attribute holder modifier από το µενού του modify. Συνεχίζουµε επιλέγοντας και κρύβοντας το τέταρτο κόκαλο από τα 37

47 δάκτυλα µε δεξί κλικ hide selection. Επιλέγουµε το gyro L palm πάµε animation parameter editor, ελέγχουµε το attribute να είναι selected object s current modifier, στο ui type στο name βάζουµε L_mikro_parameso και θα τα χρησιµοποιήσουµε για τα αντίστοιχα δάχτυλα. Στο range βάζουµε από 0 έως 200 και πατάµε add για να προστεθεί στο gyro L palm στο custom attributes. Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα αυτά και για τα υπόλοιπα 3 δάχτυλα µε τις εξής ονοµασίες L_mesos, L_diktis, L_antixiras και κλείνουµε τον parameter editor. Έχουµε λοιπόν στο custom attributes του gyro L palm την εξής εικόνα. Εικόνα 55 gyro l palm attributes Συνεχίζουµε ανοίγοντας ton reaction manger από το animation. Επιλέγουµε add master και διαλέγουµε το gyro L palm στο popup πάµε modified object attribute holder custom attributes L_diktis για να δώσουµε πρώτα κίνηση στο δείκτη. Επιλέγουµε τα τρία κόκαλα του δείκτη και πατάµε add selected στον reaction manager. Στο popup transform rotation y rotation. Μετά πατάµε create mode επιλέγουµε το gyro L palm στο custom attributes βάζουµε το L_diktis στο 100 Επιλέγουµε τα δάχτυλα του δείκτη και τα κάνουµε µισή γροθιά αυτό γίνεται µε το rotation στο local και όχι στο view το κάθε δάχτυλο και πατάµε create state στον reaction manager όπως στην εικόνα. 38

48 Εικόνα 56 L_diktis αλλαγή µεταβλητής Αλλάζουµε τιµή στο L_diktis στο 200 και κλείνουµε τα δάχτυλα του δείκτη σε γροθιά και πατάµε create state στον reaction manager και µετά πατάµε create mode. Κάνουµε την ίδια διαδικασία για τα δάχτυλα µικρό, παράµεσο, µέσο και αντίχειρα µε τους αντίστοιχους custom attributes,l_mikro_paramesos, L_mikro_paramesos, L_mesos, L_antixiras ξεκινώντας από το αdd master µόνο που στον αντίχειρα το rotation θα επιλέξουµε να γίνει στο z rotation άξονα. Τέλος ακολουθάµε την ίδια τακτική για την σχεδίαση και του δεξιού χεριού µε τις ονοµασίες να παραµένουν ίδιες εκτός το γράµµα L που θα το αντικαταστήσουµε µε το R από το right το δεξιά. 4.4 Επιπλέων σχήματα ελέγχου για πιο ρεαλιστική κίνηση Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασµού και του δεξιού συνεχίζουµε προσθέτοντας έναν gyro σχήµα στο κάθε χέρι από το αριστερό στο δεξί.κάνουµε δύο αντίγραφα και τα ονοµάζουµε gyro L upper arm και gyro R upper arm. Ξεκινάµε µε τον gyro L upper arm κάνοντάς το align µε το L upper arm µόνο στο position xyz και όχι orientation xyz και πατάµε οκ. Μετά θέλουµε να κάνουµε align το pivot point του gyro L upper arm µε το L shoulder. Με επιλεγµένο το gyro L upper arm πάµε στο hierarchy µενού και πατάµε affect pivot only µετά alt+a για align και επιλέγουµε το L shoulder και στο popup διαλέγουµε και τα δύο position xyz, orientation xyz,πατάµε οκ και µετά affect pivot only. Τώρα κάνουµε link το L shoulder µε το gyro L upper arm και το gyro L upper arm µε το shoulder link. Τώρα αν επιλέξουµε το gyro L upper arm και το κάνουµε rotation βλέπουµε ότι η κίνηση είναι όµοια µε αυτή του ώµου µας. Κάνουµε το ίδιο και για το δεξί µας χέρι. Στην εικόνα φαίνεται πώς πρέπει να δείχνει το µοντέλο µας µέχρι τώρα. 39

49 Εικόνα 57 χέρια ολοκληρωµένα Συνεχίζουµε δηµιουργώντας ένα rectangle σχήµα στο top view µε πλάτος όσο το left foot controller,µε όνοµα L knee controller και το φέρνουµε στο ύψος που είναι το αριστερό γόνατό µας. Όπως φαίνεται στις εικόνες παρακάτω. Εικόνα 58 L knee controller top view 40

50 Εικόνα 59 L knee controller perspective view Συνεχίζουµε κάνοντας link το L knee controller µε το left foot controller. Επιλέγουµε το ik chain του αριστερού αστραγάλου, πάµε στο motion tab ik solver properties πατάµε none και επιλέγουµε το L knee controller. Κουνώντας τον L knee controller αριστερά ή δεξιά το γόνατό µας ακολουθεί το ίδιο κάνουµε και για το δεξί µας πόδι. Την ίδια διαδικασία ακολουθούµε και τον αριστερό αγκώνα µας. Αντιγράφουµε το rectangle που φτιάξαµε προηγουµένως, το ονοµάζουµε L elbow controller και το φέρνουµε στην ίδια ευθεία µε τον αγκώνα. Έπειτα το κάνουµε link µε τον gyro L palm, επιλέγουµε το Ik chain του καρπού και πάµε στο motion tab ik solver properties πατάµε none και επιλέγουµε το L elbow controller. Το ίδιο κάνουµε και για το δεξί µας χέρι. Έως τώρα ελέγχουµε συγκεκριµένα µέρη τους σώµατος µας µε κάποιους controllers στη συνέχεια θα ελέγχουµε µεγαλύτερα µέρη ακόµα και όλο το µοντέλο µας. Συνεχίζουµε δηµιουργώντας ένα κύκλο στο top view και τον κάνουµε align µε το spine αλλά µόνο στο position xyz και µετά οκ και ονοµάζουµε τον κύκλο legs controller. Στον legs controller θα κάνουµε µερικά link σε αυτόν τα ακόλουθα: a mirieos, d mirieos, spine controller, gyro L palm και gyro R palm. Μετακινούµε το legs controller και βλέπουµε ότι όλα τον ακολουθούν. Αλλά ακόµα δεν µπορούµε να µετακινήσουµε το όλο το µοντέλο µας. Οπότε δηµιουργούµε ένα rectangle το οποίο περιέχει µέσα του όλους τους controllers και το ονοµάζουµε full body controller. Πάνω στο full body controller κάνουµε link τα εξής: left foot controller, right foot controller και legs controller. Μετακινώντας τώρα το full body controller κινούνται όλα µαζί. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται το µοντέλο µας σε διάφορες στάσεις. 41

51 Εικόνα 60 full body rectangle Εικόνα 61 full body rectangle 42

52 Εικόνα 62 full body rectangle 4.5 Χρήση μοντέλου biped Το µοντέλο που φτιάξαµε παραπάνω δεν θα το χρησιµοποιήσουµε για να ενσωµατώσουµε τους µύες πάνω του για το λόγο ότι δεν είναι συµβατό µε τα αλλά δυο προγράµµατα που θα χρησιµοποιήσουµε. Προτού ξεκινήσουµε τη σχεδίαση του biped πάµε στο customize units setup και επιλέγουµε metric centimeters έτσι ότι δηµιουργούµε να µετράται σε εκατοστά. Συνεχίζουµε µε το να δηµιουργήσουµε ένα biped θα πάµε create systems biped και στο left view µας θα ξεκινήσουµε τη σχεδίαση του ελάχιστα πιο πάνω από το µαύρο σταυρό όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. 43

53 Εικόνα 63 σηµείο σχεδίασης biped Συνεχίζουµε στο body type tab στα δεξιά κάνουµε το ύψος 500, spine links 3, fingers 0, triangle pelvis uncheck. Σειρά έχει η δηµιουργία των µυών όπως ακριβώς σχεδιάσαµε τον πρωτότυπο µυ σχεδιάζουµε και όλους τους υπόλοιπους. Για να µπορούµε να ξεχωρίζουµε τους µύες από τον σκελετό και από τα κόκαλα που ελέγχουν τους µυς χρησιµοποιούµε το manage layers και για την κάθε κατηγόρια δηµιουργούµε ένα νέο layer και ανάλογα µε τη θέλουµε να σχεδιάσουµε επιλέγουµε και το κατάλληλο layer. Τα layers είναι τα εξής: biped, kokala mion, miis. Αφού σχεδιάσουµε τους µύες έχουµε το αποτέλεσµα των κάτω εικόνων και ανάλογα το layer που έχουµε επιλέξει να κρύψουµε. Εικόνα 64 layer manager hide kokala mion. 44

54 Εικόνα 65 layer manager hide miis, Αφού έχουµε κάνει όλα τα παραπάνω κρύβουµε τα layers miis και kokala mion. Επιλέγουµε µόνο τον σκελετό biped και τον κάνουµε export export selected µε κατάληξη αρχείου fbx. ίνουµε µεγάλη σηµασία στη στάση στην οποία θα εξάγουµε το biped γιατί η στάση αυτή πρέπει να είναι ίδια µε αυτή που ξεκινάµε την καταγραφή της κίνησης στα παρακάτω προγράµµατα. 4.6 Σχεδίαση οργάνων γυμναστικής. Όλα τα σύγχρονα όργανα γυµναστικής χρησιµοποιούν σύστηµα µε τροχαλίες. Η δηµιουργία των συµπαγών κοµµατιών ενός οργάνου είναι το εύκολο κοµµάτι αφού αποτελούνται από κουτιά (boxes), κυλίνδρους (cylinders ) σε διάφορες διαστάσεις. Το δύσκολο κοµµάτι είναι η δηµιουργία της κίνησης µιας τροχαλίας και της κίνησης του συρµατόσκοινου πάνω σε αυτή. Αφού σχεδιάσουµε το παρακάτω όργανο όπως φαίνεται και στην εικόνα, θα σχεδιάσουµε και την κίνηση της τροχαλίας µας. Εικόνα 66 Όργανο γυµναστικής Για την κίνηση θα πρέπει να φτιάξουµε ένα µονοπάτι. οπότε ξεκινάµε σχεδιάζοντας στο left view δύο ευθείες παράλληλες γραµµές και ένα ηµικύκλιο όπως στην εικόνα παρακάτω. 45

55 Εικόνα 67 µονοπάτι path Το µήκος των γραµµών πρέπει να είναι όσο το ύψος του µηχανήµατος το οποίο το βρίσκουµε εάν επιλέξουµε το πιο µακριό κουτί και µετά πάµε στο utilities στα δεξιά µας και πατήσουµε measure. Όπως στην εικόνα παρακάτω. Εικόνα 68 measure Αφού φτιάξαµε της γραµµές στο σωστό µήκος συνεχίζουµε επιλέγοντας µια γραµµή και πατάµε δεξί κλικ convert to: editable spline. Στο µενού modify στο selection πατάµε vertex attach και επιλέγουµε το ηµικύκλιο και την άλλη γραµµή και πάλι attach. Στη συνέχεια πατάµε connect που βρίσκεται λίγο πιο κάτω και ενώνουµε τα σηµεία ώστε να µην υπάρχει κενό, πατάµε πάλι connect, διαλέγουµε όποιο σηµείο θέλουµε και για να το κάνουµε πρώτο πατάµε make first και πατάµε πάλι vertex. Έτσι φτιάξαµε το µονοπάτι µας και το ονοµάζουµε path. Συνεχίζουµε δηµιουργώντας µια αλυσίδα από µικρές µπάλες που είναι η µια ενωµένη µε την άλλη µε link και οι οποίες στο τέλος έχουν το ίδιο µήκους του path. Έπειτα επιλέγουµε τη σφαίρα που κινεί όλες τις άλλες την parent σφαίρα δηλαδή, επιλέγουµε animation ik solvers splineik solver µετά επιλέγουµε την τελευταία σφαίρα και µετά επιλέγουµε το path. Το αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. 46

56 Εικόνα 69 Πριν τον splineik solver Εικόνα 70 Μετά τον splineik solver Συνεχίζουµε κάνοντας hide µερικές σφαίρες ξεκινώντας από το τέλος προς την αρχή. Ανοίγουµε το layer manager και κάνουµε hide τις επιθυµητές σφαίρες. 47

57 Εικόνα 71 µετά που κάναµε hide τις σφαίρες Hide τις επιθυµητές σφαίρες Επιλέγουµε το path και το κάνουµε rotate ώστε να ταιριάξει µε το µηχάνηµα. Έπειτα ενώνουµε την τελευταία σφαίρα µε τα κουτιά που υποτίθεται ότι είναι το βάρος µας και έχουµε το εξής αποτέλεσµα όταν τραβάµε την πρώτη σφαίρα όπως φαίνεται στις εικόνες. Εικόνα 72 κίνηση τροχαλία κάτω Εικόνα 73 κίνηση τροχαλία πιο κάτω Αυτές είναι η βασικές οδηγίες για τη δηµιουργία οργάνων γυµναστικής και της κίνησης της τροχαλίας. Παρακάτω παρουσιάζω µερικές εικόνες από άλλα όργανα που έχω δηµιουργήσει. 48

58 Εικόνα 74 όργανο άσκησης τρικεφάλων Εικόνα 75 όργανο άσκησης πλάτης 49

59 5 Καταγραφή κίνησης με χρήση XBOX KINECT, BREKEL KINECT και MOTION BUILDER συνεργασία. 5.1 XBOX KINECT Εικόνα 76 XBOX KINECT To ΧΒΟΧ KINECT αποτελείται από µια RGB κάµερα έναν IR light ένα αισθητήρα βάθους (Depth sensor) τέσσερα µικρόφωνα και ένα µοτέρ που αλλάζει την κλίση του όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 77 Εσωτερικό του XBOX KINCT Για να αναγνωρίσει τον άνθρωπο και την απόσταση στην οποία βρίσκεται µπροστά του χρησιµοποίει µια εικόνα βάθους. Η εικόνα βάθους παράγεται από συνεργασία του ir light (infrared) καθώς αυτός προβάλει ένα point array όπως αυτό. Εικόνα 78 IR array 50

60 Στη συνέχεια ο depth sensor ο οποίος είναι ένας µονόχρωµος CMOS (complimentary metal-oxide semiconductor) αισθητήρας χρησιµοποίει τη θέση του κάθε point για να διατυπώσει µια εικόνα βάθους όπως αυτή. Εικόνα 79 εικόνα βάθους Επίσης ο depth sensor έχει εµβέλεια 0,8 έως 3,5 µέτρα. Το kinect µας παρέχει τρείς εξόδους image, depth,audio, το brekel kinect χρησιµοποίει τις δύο πρώτες. 5.2 Εγκατάσταση BREKEL KINECT Κάνουµε λήψη του δωρεάν προγράµµατος BREKEL KINECT από την σελίδα ακολουθούµε τις οδηγίες πιστά. Όταν τελειώσουµε την εγκατάσταση και ανοίξουµε το BREKEL KINECT πρέπει το πρόγραµµά µας να φαίνεται όπως στην εικόνα παρακάτω. Εικόνα 80 αρχικά παράθυρα προγράµµατος Brekel Kinect 51

61 Για να ξεκινήσουµε πρέπει να κάνουµε αρχικοποίηση για να βρει το πρόγραµµα τις αρθρώσεις µας. Στεκόµαστε λοιπόν µπροστά από το xbox kinect σε απόσταση 0,8 µέτρων έως 10 σε στάση ψ όπως φαίνεται παρακάτω. Μόλις γίνει η αρχικοποίηση βλέπουµε να εµφανίζονται λευκές κουκίδες πάνω στις αρθρώσεις µας µέσω του κεντρικού παραθύρου του προγράµµατος. Εικόνα 81 αρχικοποίηση χρήστη στο Brekel Kinect Τελειώνουµε εδώ µε το BREKEL KINECT δεν κλείνουµε το πρόγραµµα το κρατάµε ανοιχτό και µεταβαίνουµε στο motion builder. 5.3 MOTION BUILER Μπορούµε να κάνουµε λήψη του MOTION BUILDER από την σελίδα της Autodesk που είναι για φοιτητές Αν η εγκατάσταση έγινε σωστά ανοίγοντας το πρόγραµµα θα δούµε αυτήν την εικόνα. 52

62 Εικόνα 82 αρχικό παράθυρο motion builder Για να συνεργαστούν τα δυο προγράµµατα ή καλύτερα για να πάρουµε τα δεδοµένα από το brekel kinect και να τα χρησιµοποιήσουµε, πάµε στον asset browser devices και τραβάµε το εικονίδιο του brekel kinect στο viewer και το αφήνουµε. Στον Navigator τσεκάρουµε τα online, live, recording. Στο model binding ακριβώς από κάτω επιλέγουµε create. Στα δεξιά ακριβώς πατάµε recreate character nodes. Όπως βλέπουµε εµφανίζεται ένας κίτρινος σκελετός. Εντοπίζουµε σε ποια απόσταση από το xbox kinect ο κίτρινος σκελετός αντιγράφει καλύτερα τις κινήσεις µας και παίρνουµε στάση όµοια µε του µοντέλου µας που εξάγαµε από το 3ds max. Μόλις γίνει αυτό περνάµε στην καταγραφή των κινήσεων. Για την καταγραφή πάµε στο transport controls. Πατάµε rec, στο µήνυµα που εµφανίζεται override και µετά play για να ξεκινήσει η εγράφη και stop για να σταµατήσει. Πάµε στην αρχή της λήψης µας πατώντας. Έπειτα ξετσεκάρουµε τα live, recording. Έπειτα σειρά έχει η εισαγωγή του µοντέλου µας. Για την εισαγωγή πάµε file merge και εισάγουµε το µοντέλο (biped) που κάναµε export από το 3ds Max. Στη συνέχεια από τον asset browser τραβάµε µέσα στο viewer και πάνω στο σκελετό(biped) µας το εικονίδιο 3ds max biped template. Πατάµε characterize στο popup. Όπως φαίνεται παρακάτω. 53

63 Εικόνα 83 κίτρινος σκελετός kinect, γκρι σκελετός το µοντέλο µας Έπειτα πάµε στο character controls edit input control rig input. Στο popup πατάµε fk/ik. Κάτω από το edit είναι to active και τσεκάρουµε το ctrl rig in. Έπειτα για να ενσωµατωθεί η κίνηση του κίτρινου σκελετού µε του µοντέλου µας πάµε edit input kinect. Πατώντας play τώρα βλέπουµε ότι το µοντέλο µας κινείται. Αν η κίνηση του µοντέλου µας δεν ταυτίζεται απόλυτα µε του κίτρινου σκελετού αυτό σηµαίνει ότι τα δυο µοντέλα δεν είχαν την ίδια αρχική στάση. Οπότε διορθώνουµε αυτό και συνεχίζουµε. Επίσης πρέπει να ελέγχουµε αν ο σκελετός µας τρέµει κατά τη διάρκεια της κίνησης και να εφαρµόσουµε ένα φίλτρο το λεγόµενο smooth. Το φίλτρο θα το βρούµε στον asset browser στα filters. Για να εµφανιστούν τα φίλτρα επιλέγουµε το δικό µας σκελετό και πρασινίζει και έτσι εµφανίζεται µια λίστα µε τα φίλτρα. Όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 84 επιλεγµένος σκελετός 54

64 Εικόνα 85 µενού φίλτρων Επιλέγουµε το smooth. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουµε για να βελτιώσουµε την κίνηση είναι το width µε αρχική τιµή 4 όσο πιο µεγάλη τόσο µεγαλύτερη η µείωση του τρέµουλου. Το sample count το αφήνουµε το ίδιο και επιλεγµένο το use Quaternions. Όταν τα set start και stop είναι κενά τότε το φίλτρο εφαρµόζεται σε όλη τη διάρκεια της κίνησης. Για να εφαρµοστεί πατάµε preview και µετά accept. Συνεχίζουµε µε το να τυπώσουµε την κίνηση αυτή του κίτρινου σκελετού στο µοντέλο µας πατώντας edit input plot character και στο popup πατάµε skeleton και plot στο επόµενο popup. Τέλος στο character controls πάµε στο file save character animation και σώζουµε µόνο το animation του µοντέλου µας και αυτό θα εισάγουµε στο 3ds max. Έπειτα σώζουµε όλο µας το project για µελλοντική χρήση και συνεχίζουµε στο 3ds Max. 55

65 6 Ενοποίηση καταγραμμένης κίνησης με μοντέλο biped στο 3ds max Studio και εξαγωγή σε βίντεο. 6.1 Ενοποίηση καταγραμμένης κίνησης με μοντέλο Ανοίγουµε το αρχείο µε το µοντέλο που είχαµε φτιάξει στο 3ds max studio και επιλέγουµε µόνο το σκελετό όπως παρακάτω. Εικόνα 86 biped Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε import import και εισάγουµε το αρχείο που σώσαµε από το motion builder µε την κίνηση του µοντέλου. Στο παράθυρο που εµφανίζεται ελέγχουµε να είναι όπως το παράδειγµα παρακάτω. 56

66 Εικόνα 87 fbx import καθορισµός δεδοµένων Στη συνέχεια πατάµε οκ. Μετά σειρά έχει το time line που χρειάζεται να ρυθµίσουµε την διάρκεια που θα έχει η κίνηση µας ώστε να είναι ίδια µε αυτήν από το motion builder. Αυτό γίνετε µε την εξής σειρά. Αυτό είναι το time line. Εικόνα 88 time line Πατώντας το time configuration στο παράθυρο που εµφανίζεται. Αλλάζουµε το end time και βάζουµε τιµή όσο η διάρκεια της κίνησης και µετά οκ. 57

67 Εικόνα 89 time configuration Έπειτα πατάµε το play για να ξεκινήσει το µοντέλο µας να κινείται. Επίσης κινώντας την µπάρα αυτή µπορούµε να δούµε το µοντέλο µας κινείται και να διαλέξουµε σε ποιο frame θα είµαστε. Από εδώ αυτό το εικονίδιο επιλέγοντας το και κρατώντας το πατηµένο αλλάζουµε την οπτική γωνία και επιλέγουµε εκείνη που αναδεικνύει περισσότερο τη κίνηση στο µοντέλο µας. 6.2 Εξαγωγή κινούμενου μοντέλου σε βίντεο Ανοίγουµε το rendering στο κεντρικό µενού και επιλέγουµε το render setup. Στο παράθυρο που ανοίγει στο common parameters επιλέγουµε range πόσα frames θέλουµε να αποθηκεύσουµε. Εικόνα 90 στιγµιότυπο render setup Χρειάζεται να τα αποθηκεύσουµε σε ένα φάκελο γι αυτό σκοπό στο render output πατάµε files. 58

68 Εικόνα 91 στιγµιότυπο render setup. Στη συνέχεια ονοµάζουµε το αρχείο µας π.χ. testing επιλέγουµε τι είδος format θέλουµε να είναι και θέλουµε το targa image file. Πατάµε αποθήκευση στο επόµενο παράθυρο πατάµε οκ και µετά render στο αρχικό µας. Εικόνα 92 στιγµιότυπο render output file 59

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Εμβιομηχανική Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Λειτουργία των σκελετικών μυών Γραμμή έλξης Γωνία πρόσφυσης Είδη συστολής Επίδραση της βαρύτητας Μηκοδυναμική σχέση Ταχοδυναμική σχέση Ελαστικές ιδιότητες Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Πρόγραµµα Λειτουργικής Νευροχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών Μαρκάκη Έλλη Ειδικ. Νευρολόγος Ελλούλ Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD.

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. «Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας.» Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων. Άσκηση 8 η Κίνηση I Στόχος της άσκησης Μέχρι τώρα οι σκηνές οι οποίες δημιουργούσαμε ήταν στατικές. Στην παρούσα άσκηση θα παρουσιαστούν κάποια από τα βασικά εργαλεία του 3D Studio Max, τα οποία επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ Οι συμβουλές που θα διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό και απαιτούν την στενή παρακολούθηση ενός γυμναστή κατά την εφαρμογή τους ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Κωνσταντίνος Σεβεντεκίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ-19, Msc Email: kseventekidis@sch.gr Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ (παράρτημα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) Γραφιστική Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ α) Αερόβια άσκηση για τη βελτίωση του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος Προθέρμανση 20 ποδήλατο προοδευτικά αυξανόμενης επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 110 Η επιτυχία της αντιµετώπισης των συστηµατικών προβληµάτων των τετραπληγικών ασθενών, έγκειται στη σωστή εκπαίδευση και εκτέλεση των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αρχική Στάση : Αριστερό γόνατο στο πάτωμα και δεξί πόδι λυγισμένο σχηματίζοντας μια γωνία 90 μοιρών, Εισπνέεις καθώς σηκώνεις το αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

DELTA XL (7707-900/ -950/ -980)

DELTA XL (7707-900/ -950/ -980) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ DELTA XL (7707-900/ -950/ -980) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν συναρµολογήσετε και πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

# 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44266 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44266

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 10 η Φωτισμός. Στόχος της άσκησης Άσκηση 10 η Φωτισμός Στόχος της άσκησης Ο φωτισμός μιας σκηνής αποτελεί ένα από τα πιο βασικά στοιχεία ρεαλισμού. Στην παρούσα άσκηση θα προσπαθήσουμε να εξοικειωθούμε με τη χρήση κάποιων τυπικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή

προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή προγραµµατίζοντας τον υπολογιστή Οι εφαρµογές λογισµικού που µέχρι τώρα γνωρίσαµε, µας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσουµε ένα συγκεκριµένο είδος εργασιών. Έτσι η Ζωγραφική µας προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας.

Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας. Ευχαριστούµε πολύ τον αγαπητό φίλο Νίκο ονταδάκη για την πολύτιµη βοήθεια του στην συγγραφή της εργασίας µας. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά Άνω Άκρο Ι. Ώµική Ζώνη Α. Οστά 1. Ωµοπλάτη Η ωµογλήνη χρησιµεύει για την άρθρωση µε την κεφαλή του βραχιονίου Η κλειδική επιφάνεια του ακρωµίου είναι για την άρθρωση µε την κλείδα Η εντοµή της ωµοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ Οι Μοχλοί είναι ένα παράδειγμα συστήματος παράλληλων δυνάμεων και συναντώνται πολύ συχνά στο ανθρώπινο σώμα. Ο μοχλός είναι μια στερεή δοκός η οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Tiles Editor. 'Εκδοση 7

Tiles Editor. 'Εκδοση 7 Tiles Editor 'Εκδοση 7 1992 Professional Tiles Editor Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καµµία µορφή και µε κανένα µέσο - γραφικό, ηλεκτρονικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ RTK Η διαδικασία αποτύπωσης µε το ProMark3 RTK είναι απλούστατη. Σε γενικές γραµµές, θα πρέπει να ενώσουµε τα radio link µε τους δέκτες, να ορίσουµε τον ένα δέκτη ως base (δίνοντάς

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

γλώσσα προγραµµατισµού Logo

γλώσσα προγραµµατισµού Logo γλώσσα προγραµµατισµού Logo προγράµµατα στη Logo Μέχρι τώρα είδαµε ότι για τη δηµιουργία ενός σχήµατος πληκτρολογούµε στο πλαίσιο εισαγωγής του Παραθύρου Εντολών µια σειρά από κατάλληλες εντολές. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ανάπτυξη του ώµου εξελίσσεται γρήγορα κατά τις 8 πρώτες εβδοµάδες στη µήτρα. Ανωµαλίες στην ανάπτυξη µπορεί να οδηγήσουν

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΚΟΣ Σ. ΚΕΝΤΡΟΣ Ειδικός φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΖΗΚΟΣ Σ. ΚΕΝΤΡΟΣ Ειδικός φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΖΗΚΟΣ Σ. ΚΕΝΤΡΟΣ Ειδικός φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ασκήσεις ενδυνάμωσης 8 Ασκήσεις εύρους κίνησης - Διατάσεις 16 Ασκήσεις συντονισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34 Αεροφόροι οδοί Οι αεροφόροι οδοί επιτρέπουν την είσοδο του αέρα από το Περιβάλλον µέχρι τους πνεύµονες κατά τη φάση της εισπνοής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σπονδυλοθεραπεία (NMT) Επαγγελματική Εκπαίδευση 1ου Έτους Σεμινάριο Ανατομικής Ψηλάφησης Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας & Συναισθηματικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 11 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 12 1.3 Διαμόρφωση σχεδιαστικής επιφάνειας... 18 1.3.1 Καθορισμός σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS XP

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS XP ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS XP Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και παλαιότερα θέµατα εξετάσεων.

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και παλαιότερα θέµατα εξετάσεων. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ακαδ. Έτος 2007-2008 ιδάσκουσα: Μ. Μακροπούλου Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και παλαιότερα θέµατα εξετάσεων. Ενδεικτικές ερωτήσεις δεν είναι όλη η εξεταστέα ύλη σε αυτές!

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ BRUKER D8 FOCUS Πέτρος Τσακιρίδης, ρ. Χηµικός Μηχανικός, Ι..Α.Χ. Πασχάλης Ουσταδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό

Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό Κάθισμα στην μπάλα ωδινών Η κίνηση εμπρός και πίσω κατά το κάθισμα στην μπάλα ωδίνων μειώνει τον πόνο, προάγει την χαλάρωση, ανοίγει την εγκάρσια και προσθιο οπίσθια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικά... 2 ηµιουργία Λογαριασµού... 2 Αίτηση Συλλογής... 4 Επιβεβαίωση Συλλογής... 5 Τελευταίες Αιτήσεις... 6 Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης... 7

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 11η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor Στην άσκηση αυτή θα συνεχίσουμε το χάρτη/πίστα που δημιουργήσαμε (ένα απλό δωμάτιο με υφή στους τοίχους, δάπεδο και το ταβάνι, ένα χαρακτήρα-ήρωα να περιπλανιέται και φωτισμό της σκηνής) δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER Το πρόγραµµα windows movie maker είναι ένα εύκολο στη χρήση πρόγραµµα µοντάζ το οποίο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να φτιάξουµε τις δικές

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα