Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της."

Transcript

1

2 Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς και λοιπό τεχνικό επιτελείο, πλήρως καταρτισμένο με πολυετή εμπειρία, ενώ παράλληλα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, έχει αναπτύξει ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργατών τόσο στην Ελληνική Επικράτεια και στα Βαλκάνια όσο και σε άλλες χώρες όπως Κύπρος, Τουρκία & Μέση Ανατολή. Σκοπός της εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των εντολέων μας με βάση την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την άψογη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε ένα ολοκληρωμένο φάσμα εργασιών ώστε να επιτυγχάνεται η δυναμική και άμεση επίλυση των υποθέσεων/απαιτήσεων. Προτεραιότητα μας πάντα είναι η οργανωμένη παροχή ποιοτικών και βέλτιστων τεχνικά υπηρεσιών, μέσα από μία πορεία όπου δεσμευτικό κριτήριο είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων/αναγκών των εντολέων και πελατών μας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας έχουν ως ακολούθως: Διαχείριση ζημιών Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management & Disaster Planning) Ολοκληρωμένη Διαχείριση & Εκτίμηση ζημιών οχημάτων Παντός είδους & τύπου μεταφορές Audit Πραγματογνωμοσύνες σκελετών & μηχανολογικών τμημάτων πλοίων καθώς και P&I (Hull & Machinery) Έρευνα αιτίων ζημιάς (Forensic Investigation) Τεχνικές Επιθεωρήσεις και εκτιμήσεις εμπορικών & βιομηχανικών κινδύνων Διαχείριση υποθέσεων αστικής ευθύνης Αεροπλοΐα

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Διαχείριση παντός είδους ζημιών: επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ασφαλισμένοι, Παθόντες, κλπ), έρευνα αιτιών και υπολογισμός έκτασης ζημιάς. Επιπλέον, η εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση, μας επιτρέπει να συμπεριλαμβάνουμε στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης μας κεφάλαια που αφορούν μελλοντικά μέτρα προστασίας & διαδικασίες αποκατάστασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Λειτουργούμε βάσει των εκάστοτε αναγκών και συνθηκών της ζημιάς και πάντα προσαρμοζόμενοι στις συνθήκες και στο μέγεθος αυτής. Είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε πάσης φύσεως ζημιές ως ακολούθως: Κίνδυνοι πυρκαγιάς Βιομηχανικοί, κατοικίες, κλπ Διακοπή εργασιών Μηχανολογικές & ηλεκτρολογικές ζημιές Κλοπή/Απιστία υπαλλήλου Επαγγελματική ευθύνη Ιατρική/Ταξιδιωτική ασφάλιση Κατά παντός κινδύνου εργολάβων Αστική ευθύνη Επαγγελματική ευθύνη Εκτιμήσεις κινδύνων Χρηματαποστολές Κίνδυνοι Έργων τέχνης Αστική ευθύνη προϊόντων Επιθεωρήσεις Προασφαλιστικών Κινδύνων Υδατοκαλλιέργειες - Αλιεία Γεωργία Αεροπλοΐα Γνώση και Διαφάνεια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την ομαλή λειτουργία της εταιρίας σας και επίσης να συμβάλει στον εντοπισμό την κατανόηση και πρόληψη τυχόν καταστροφών καθώς και να αναλάβει την αναδιάρθρωση και αποκατάσταση των επιχειρήσεων μέσα από μια σαφή και ελεγχόμενη προσέγγιση. Η συμμετοχή μας στη διαδικασία της δημιουργίας και διαχείρισης μπορεί να κυμαίνεται από την επίβλεψη του σχεδίου για την παροχή δεδομένων και υποστήριξης, μέχρι και την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης ή/και αποκατάστασης. Πιστεύουμε ότι ένα λεπτομερές και συγκροτημένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών αποτελεί μια διαβεβαίωση για την πρόληψη και τη διαχείριση μιας απώλειας. Από την αναγγελία μέχρι την αποζημίωση ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Πραγματογνωμοσύνες κτιρίων και Εκτιμήσεις (συμπεριλαμβανομένου κατασκευαστικών, εγκαταστάσεων, εξειδικευμένων κατασκευαστικών εξοπλισμών καθώς και εκτιμήσεις εξοπλισμού custom made ) Όλες οι εκτιμήσεις μας για τα κτίρια πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί από το Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S.) και σε συνεργασία με το Incorporated Society of Values and Auctioneers (I.S.V.A.)

4 AUDIT Η εταιρεία μας διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, την εμπειρία και την εκπαίδευση να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία σχετικά με τον Εσωτερικό έλεγχο & Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν ελέγχους σε όλους τους τομείς της λειτουργίας, δηλαδή Οργάνωση & Διοίκηση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομικά & Λογιστικά, Αποθήκη, Εγγυήσεις κλπ. Χρησιμοποιώντας πάντα μια προσαρμοσμένη π ρ ο σ έ γ γ ι σ η, πραγματοποιείται εξέταση και ανάλυση των στοιχείων ώστε να προσφερθεί βοήθεια στην διοίκηση μιας εταιρίας προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κίνδυνοι αλλά και δυνατότητες που σχετίζονται με ευκαιρίες μείωσης του κόστους και την αύξηση των κερδών της. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η εταιρεία μας προσφέρει την ολοκληρωμένη διαχείριση ζημιών οχημάτων που σχετίζονται με απώλειες ή/και απαιτήσεις. Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας συμπεριλαμβάνει την επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ασφαλιστές εταιρίες, Ασφαλισμένοι, ενάγοντες, γιατροί, δικηγόροι, κ.λπ.), την εξέταση των αιτιών και την έκταση της ζημίας / ατύχημα από εμπειρογνώμονες. Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε και τυχόν διαπραγματεύσεις πληρωμές με πρότερη έγκριση των εκάστοτε εντολέων μας και γενικά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της κάθε υπόθεσης. Με τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας, εξασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζημιών προστατεύοντας την επαγγελματική εικόνα με παράλληλη αποφυγή πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν συνήθως από τους επιπλέον εμπειρογνώμονες και την λειτουργία διοικητικού προσωπικού. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Αστική Ευθύνη Αυτοκίνητου, Έλεγχους & Εκτιμήσεις Μηχανικές έρευνες και συνθήκες ατυχημάτων Αστική Ευθύνη & Χειρισμό ιδίων απαιτήσεων ή/και αποζημίωσης ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δυνατότητα να εργαστούμε σε ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, χαρακτηριστικό απαραίτητο όταν πρόκειται για πολυεθνικές & ναυτιλιακές εταιρείες Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της ανάθεσης με την επιλογή της πρόσβασης σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων σε «πραγματικό χρόνο» και αντίστοιχη παρακολούθηση από τους Εντολείς μας Εκτενής εμπειρία στους τομείς των ερευνών φορτίου, επιθεωρήσεων, εκθέσεων συνθηκών φόρτωσης, διαχείρισης και διευθέτησης όλων των απαιτήσεων Βέλτιστες λύσεις από εξειδικευμένους μηχανικούς ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ Η ομάδα προσωπικού & συνεργατών μας περιλαμβάνει επιστήμονες και μηχανικούς με εκτενή κατάρτιση και εμπειρία στην διερεύνηση αιτιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές έρευνες για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και έχουν ως ακολούθως : Διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων Διερεύνηση αιτιών για αστοχίες και βλάβες μηχανολογικού - ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Διερεύνηση αιτιών ζημιών & ατυχημάτων σε έργα πολιτικού μηχανικού Διερεύνηση αιτιών ζημιών μεταφορών Διερεύνηση αιτιών βιομηχανικών βλαβών Αξιολόγηση μολύνσεων Διερεύνηση χημικών μηχανικών αιτιών Διερεύνηση αιτιών πυρκαγιών & έκρηξης

5 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ Το συγκεκριμένο τμήμα μας μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να προκύψει από σύγκρουση, μηχανολογική βλάβη, πυρκαγιά, προσάραξη, εισροή υδάτων, κλπ. Οι επιθεωρητές μας είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και έμπειροι για να χειριστούν οποιαδήποτε απώλεια σχετικά με σκάφη αναψυχής και εμπορικά πλοία (επιβατικά, φορτηγά πλοία, κλπ.). Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής: Έρευνες Ζημιών Ενημερωτικές εκθέσεις για την κατάσταση όλων των τύπων των πλοίων, παρελκόμενων, δεξαμενών όπως και εγκαταστάσεων (ξηράς & πλωτών) Επίβλεψη επισκευών P & I (διαρροές, προ φόρτωσης, ζημιά σε φορτία, κατάσταση σκαφών, διερεύνηση αιτιών συμβάντων) Τραυματισμό ή/και θάνατο προσωπικού Μηχανικές βλάβες Έρευνες αξιολόγησης σκαφών αναψυχής Απώλεια κερδών Επιθεωρήσεις λιμένων Προασφαλιστικές επιθεωρήσεις - Επιθεωρήσεις επικινδυνότητας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Η εταιρεία μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης για όλους τους τύπους των εταιρειών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης, δηλαδή Αυτοκινητόδρομοι & Λειτουργία Κοινοπραξιών του Μετρό, Κατασκευές / Ασφάλειες / Λιανική / Χονδρεμπόριο / Logistics / Δημόσιος Τομέας, κλπ.. Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας συμπεριλαμβάνει την επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, την έκταση των ζημιών και εξέταση των αιτίων, καθώς και πλήρη και διεξοδική διαδικασία για το επιτυχές κλείσιμο της εκάστοτε υπόθεσης. Με τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας, εξασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζημιών προστατεύοντας την επαγγελματική εικόνα με παράλληλη αποφυγή πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν συνήθως από τους επιπλέον εμπειρογνώμονες και την λειτουργία διοικητικού προσωπικού. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Καταχώρηση/Γνωστοποίηση εντολής της ζημιάς Επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλισμένοι, Αντασφαλιστές, Παθόντες, Γιατροί, Δικηγόροι κλπ.), Χρήση, συντήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Ανάθεση σε πραγματογνώμονες/εμπειρογνώμονες, επικοινωνία με ενάγοντες / ασφαλισμένους Επίσκεψη & εξακρίβωση της ζημιάς Συνεχείς ενημερώσεις προς τους εντολείς μας σχετικά με διαπιστώσεις κατά την επίσκεψη, τη φύση της ζημίας, την έκταση και το προσωρινό αποθεματικό ανά περίπτωση. Διαπραγματεύσεις και διαχείριση της όλης διαδικασίας των πληρωμών προς τους ασφαλισμένους και / ή δικαιούχους μετά από σχετική έγκριση των εντολέων μας Εβδομαδιαίες ή / και μηνιαίες ενημερώσεις σχετικά με τον αριθμό, τον τύπο και την κατάσταση των ανατεθέντων υποθέσεων με δυνατότητα ενημερώσεως «σε πραγματικό χρόνο» σε 24/7 βάση. Υπηρεσίες διευθέτησης ζημιών τρίτων (υλικές ζημίες αποθετικές ζημίες σωματικές βλάβες θανατηφόρα ατυχήματα) λόγω υπαιτιότητας του κατασκευαστή, κύριου του έργου, διαχειριστή, ιδιοκτήτη αλλά και λόγω υπαιτιότητας τρίτων Συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης

6 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) Λεωφόρος Συγγρού Αθήνα Τηλ: Fax: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Φιλελληνων 24, Πανόραμα , Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: ΑΛΒΑΝΙΑ Ruga Sami Frashri No 9 Tirana Τηλ:

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Clarity and Opportunity Βασικό στοιχείο μας είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας. Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο υπογραμμίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

logistics για έναν καλύτερο κόσμο!

logistics για έναν καλύτερο κόσμο! logistics για έναν καλύτερο κόσμο! περιεχόμενα Ο εφοδιαστικός Τομέας γίνεται παγκόσμιος, ο κόσμος μικραίνει... η Ekol αναπτύσσεται! Δημιουργώντας ένα Παγκοσμίου Φήμης Εμπορικό Σήμα στην Ευρώπη Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Business. Σύνταξη από ιδιωτικά προγράµµατα. Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Business. Σύνταξη από ιδιωτικά προγράµµατα. Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Business Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 11 ΜΑΪΟΥ 2014 Ευέλικτες και οικονοµικές προτάσεις για ασφάλεια: Ζωής Σύνταξης Εισοδήµατος Αποταµίευσης Παιδιών Σπουδών Υγείας Ατυχήµατος Κατοικίας Αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2015 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

#06 #12 #15 #18. Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα

#06 #12 #15 #18. Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 # Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης #06 Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα #12 Θέμα: Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα