Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου"

Transcript

1

2 Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου Η αλλαγή της σκυτάλης του αενάου χρόνου ετελέσθη εν µέσω στρατιωτικών πολεµικών επιχειρήσεων µε την όχι απρόκλητη εισβολή του Ισραήλ κατά των ανοχύρωτων πληθυσµών των Παλαιστινίων της Γάζης. Η διεθνής κοινή γνώµη, οι παγκόσµιοι οργανισµοί, ως συνήθως, θεώνται το δράµα και αναµένουν τον από µηχανής Θεό να δώσει τη λύση-λύτρωση. Η δυναµική παρέµβαση και η άµεση κατάπαυση των πολεµικών επιχειρήσεων, η δυναµική παρουσία και, γιατί όχι, η επιβολή της δικαίας λύσης µε την ταυτόχρονη άρση των αιτίων της εξηνταετούς διαµάχης αποτελεί προσδοκία και απαίτηση. Κερδισµένοι και απ αυτόν τον πόλεµο οι πάσης φύσεως παραγωγοί και κατασκευαστές υλικών. Ίσως και η "φίλη" Τουρκία, η οποία διεδραµάτισε ρόλο µεσολαβητή στους εµπλεκοµένους. Η Ελλάς, µε ιστορικές φιλικές σχέσεις µετά των εµπλεκοµένων, περιωρίσθη σε δευτευρεύοντα ρόλο παροχής περίθαλψης και σίτισης. Φαίνεται όµως πως η διεθνής κοινότης συνταράσσεται συθέµελα από την επερχοµένη πληµµυρίδα της παγκοσµίας χρηµατοπιστωτικής - οικονοµικής κρίσης, την οποίαν δεν αφήνουν ανεπηρέαστη οι συνεχιζόµενες πολεµικές συγκρούσεις. Οι κυβερνήσεις και οι ενώσεις κρατών συντρέχουν, αλληλέγγυοι, στο δρόµο της ανάσχεσης και της λήψης µέτρων δια την, όσο το δυνατόν, µείωση της επίδρασης της κρίσης στην εργασία, στην πτώχεια, στην υγεία, στις πληθυσµιακές µετακινήσεις, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην κοινωνική συνοχή, συνθήκες οι οποίες επικρατούσες θα δυσχεράνουν και θα θέσουν εν κινδύνω την παγκόσµια τάξη και ασφάλεια. Η κατάσταση είναι λίαν ευµετάβλητη, ώστε τα λαµβανόµενα µέτρα να ξεπερνώνται πριν ακό- µη εφαρµοσθούν. Και, ενώ αυτά συµβαίνουν παγκοσµίως µεσούσης της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες απερίσκεπτοι οµφαλοσκοπούν, απλήστως διαβιούντες και απαιτούντες, παγιδευµένοι σε κλίµα αδυσώπητης προπαγάνδας, γενόµενοι αποδέκτες κατευθυνοµένων σφυγµοµετρήσεων-δηµοσκοπήσεων, σε εβδοµαδιαία βάση, αποσκοπουσών στην ποδηγέτηση της κοινής γνώµης δια την αλλαγή των κοµµάτων και των συντρόφων στη νο- µή της εξουσίας. Εν ταυτώ εµπεδώνεται ασυνήθης και αδικαιολόγητη εκλογολογία, συνοδευοµένη από συγκεντρώσεις και πορείες των οικείων συνδικάτων δια διεκδικήσεις, κινουµένων µακράν της αυτογνωσίας, της αλληλεγγύης, της επίγνωσης του επερχοµένου κινδύνου, στα όρια της απληστίας και της αντίστοιχης και ανέξοδης παροχολογίας. Και το πλέον επικίνδυνο και επιβαρυντικό της καταστάσεως είναι η αποδόµηση της εµπιστοσύνης της κοινής γνώµης προς το έργο και την ικανότητα αντιµετώπισης της κρίσης από την κυβέρνηση, αλλά και προς τις υπηρεσίες της δηµοσίας τάξεως και ασφαλείας, προς το φύλακα του άστεως, εν µέσω αποδοχής πράξεων αναρχισµού, τροµοκρατίας και µεταναστολατρείας. Ούτω πως εξυφαίνεται η πλέον ακατάλληλη κατάσταση δια την αντιµετώπιση της κρίσης. Και αν όλοι θεωρούν εαυτούς ως πλέον δεινούς να διαχειρισθούν, στα πλαίσια της ΕΕ, την εισβάλουσα κρίση γιατί δεν συνεννοούνται, δε συµφωνούν, παραδειγµατιζόµενοι από άλλα κράτη και ενώσεις αυτών, δια την χάραξη κοινού εθνικού σχεδίου και την ανάληψη πράξεων συνεχούς και συνεπούς υλοποιήσεώς του, εκτός εάν έχουν ως αυτοσκοπό τη νοµή των αγαθών της εξουσίας. Η χώρα δεν αντέχει την επί ετησίας σχεδόν βάσεως διεξαγωγή εκλογών. Η βούληση του λαού δεν είναι η κολυµβήθρα εξαγνισµού των κοµµατικών αµαρτηµάτων και της ανεπαρκείας των ηγετών των. Η αντιµετώπιση της κρίσεως απαιτεί πρωτίστως πολιτική σταθερότητα, κατάπαυση άµεση της αντισυνταγµατικής εκλογολογίας. Μόλις προ δεκαεπταµήνου η λαϊκή ετυµηγορία απεφάνθη δια τον επί µία τετραετία αναλογούντα ρόλο των κοµµάτων. Επιβάλλεται οµοθυµία και οµοφωνία εντός και µεταξύ κοµµάτων, γνώση, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, κλίµα εµπιστοσύνης, αισιοδοξίας και ασφαλείας και πρόταξη του συλλογικού συµφέροντος. Καιρός να σταµατήσει η αποδόµηση των θεσµών και των αξιών. Ας αρθούν οι πολίτες, άρχοντες και αρχόµενοι, στο ύψος των περιστάσεων δια τη σωτηρία της πατρίδος αποδεχόµενοι ακόµη και την ανάθεση της διακυβέρνησης της χώρας σε µια εθνική, υπερκοµµατική κυβέρνηση. Αυτό είναι το χρέος των ηγετών και αν δεν καθίσταται αντιληπτόν, επιβάλλεται η συνταγµατική θεσµοθέτηση και κατοχύρωση του παράγοντος, ο οποίος θα το υπαγορεύει, αφού η συνείδηση των Ελλήνων κατέστη επικινδύνως ελαστική. Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας Πρόεδρος Σ/ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. ( ) Από την οµιλία του Πρέσβεως κ. Γ. Γεννηµατά στην ΛΑΕ την Τα δηµοσιευόµενα άρθρα αποδίδουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων των και δεν είναι απαραίτητο να συµφωνούν µε τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. Ιδιοκτήτης: ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. Εκδότης- ιευθυντής: Η.Καζούκας Υπεύθ.Συντάξεως: Στ. Παναγόπουλος Υπεύθ. Τυπογραφ: Α. Σαραντινός Συντακτική Οµάδα: Ε.Σκλήρης, Ε.Τέµπος, Π. Λάγγαρης, Σ. Κουρκούµπας DTP-Kαλλιτεχνικά: Κ.Αργυρόπουλος Εκτύπωση: ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε. Η προαιρετική σας συνδροµή προς το περιοδικό µας µέσω του λογαριασµού ΑLPHA Bank ή µέσω ταχυδροµικής επιταγής, τυγχάνει εκτιµήσεως εκ µέρους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ., η οποία και σας θεωρεί παράγοντες βελτιώσεώς του 2 ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς Γραφεία:Ηπείρου1και Πατησίων τ. κ Αθήναι Τη λ έ φ ω ν ο : F a x : E - m a i l ι α δ ί κ τ υ ο :...www.elesme.gr

3 Κ " Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ε Σ " Υπό Στρατηγού ε.α.. Σκαρβέλη Επιτίµου Α/ΓΕΕΘΑ -Ακαδηµαϊκού άθε έτος, την 30ήν Ιανουαρίου, η Εκκλησία µας εορτάζει την µνήµη των Τριών Ιεραρχών, του Μεγάλου Βασιλείου Ηρακλείτου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και άλλων) αντε- µελέτη των µεγάλων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων (του ( µ.χ.), του Γρηγορίου του Θεολόγου ( µ.χ.) λήφθησαν ότι υπήρχε ένα είδος συγγένειας µεταξύ Χριστιανών και Ελλήνων και είναι οι πρώτοι που οµαλοποίησαν και του Ιωάννου του Χρυσοστόµου ( µ.χ.). Όντως και οι τρεις τους υπήρξαν Ιεράρχες (Επίσκοποι) και µάλιστα οι δύο εξ αυτών, ο Γρηγόριος και ο Ιωάννης λάτρες) προς τον χριστιανισµό. Είναι οι πρώτοι που έβαλαν το δρόµο για να έλθουν οι Έλληνες (οι εθνικοί, οι ειδωλο- ανήλθον και εις τον Πατριαρχικό Θρόνο, έγιναν δηλ. την ελληνική φιλοσοφική σκέψη στην Χριστιανική Εκκλησία. Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως. Κανένας δεν αµφισβητεί σήµερα, ότι υπάρχουν ελληνικές Και οι τρεις τους συγκαταλέγονται µεταξύ των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας µας, διότι µε τα έργα τους, το της Εκκλησίας, όχι µόνο των Τριών Ιεραρχών, αλλά και αυτών φιλοσοφικές καταβολές στη Θεολογική σκέψη των Πατέρων λόγο τους και τις συγγραφικές εργασίες τους, εστήριξαν την που ακολούθησαν, στρατιά ολόκληρη σύγχρονων µε τους Ορθοδοξία κατά τους πρώτους δύσκολους αιώνες µετά την Τρεις Ιεράρχες, αλλά και άλλων που έδρασαν κατά τους Ενσάρκωση του Υιού του Θεού και τη Θεία ιδασκαλία του. κατοπινούς αιώνες. Ο Μ. Βασίλειος προέτρεπε τους νέους να Ο Μ. Βασίλειος και ο Γρηγόριος ήσαν από την περιοχή της Καππαδοκίας, όπου και ανέπτυξαν τη φιλοχρι- των µεγάλων αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων). µελετούν την αρχαία ελληνική γραµµατεία (τα έργα δηλαδή στιανική και φιλανθρωπική δράση τους, ενώ ο Ιωάννης ήτο Όπως γράφει ο καθηγητής της Θεολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κων/νος Φούσκας. "αν στην πορεία της από την Αντιόχεια. Ιδιαιτέρως πρέπει να τονισθεί το κοινωνικό έργο του ιστορίας βρέθηκε Αυτοκράτορας να κλείσει την Ακαδηµία Μ. Βασιλείου, ο οποίος συνέτρεξε και εβοήθησε τον πληθυσµό της ευρύτερης περιοχής του. Εβοήθησε τους πεινόντες και ειδωλολατρικά ιδρύµατα και αν βρέθηκαν και µερικοί Πλάτωνος και άλλες Σχολές στην Αθήνα, για το λόγο ότι ήσαν πάσχοντες και εδηµιούργησε την περίφηµη "Βασιλειάδα", που χριστιανοί από τα ανώνυµα πλήθη να κάψουν αρχαία µνηµεία έφθασε να καλύπτει τις ανάγκες πτωχών και ασθενών, σε και να διαπράξουν βιαιότητες κατά ειδωλολατρών, αυτά αριθµό περί τις 30 χιλιάδες. Εντεύθεν και η σηµερινή συνήθεια, να προσφέρονται δώρα την Πρωτοχρονιά, την ηµέρα που ζεύξεως Ελληνισµού και Χριστιανισµού". αποτελούν εξαιρέσεις, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα της εορτάζεται ο Άγιος Βασίλειος. Να γιατί και η Εκκλησία µας έχει τον επίσηµο τίτλο Ο Γρηγόριος ήτο κατ εξοχήν στοχαστής και αναλυτής της "Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας". ιότι αποδέχεται τον του Ορθοδόξου όγµατος και γι αυτό ονοµάζεται Θεολόγος, Εκχριστιανισµό του Ελληνσιµού, ως αντίδωρον για ένα χωρίς τότε η Θεολογία να αποτελεί Κλάδον Επιστηµονικό, εξελληνισµό, σε κάποιο βαθµό, της Θεολογικής Σκέψης του όπως συµβαίνει σήµερα. Σώζονται 45 λόγοι του, πανηγυρικοί, Χριστιανισµού. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, µε πρώτους τους δογµατικοί, ηθικοί, αλλά και πολλά άλλα έργα του. Θεωρείται Τρεις Ιεράρχες και τον αδελφό του Μ. Βασιλείου, τον µεγάλος ιδάσκαλος της Εκκλησίας. Ο Ιωάννης είχε το χάρισµα του λόγου και γι αυτό ονοµάζεται Χρυσόστοµος. Είναι από την αρχαία ελληνική παιδεία. Απέβαλαν την πρώτη και Γρηγόριο Νύσσης, διεχώρησαν την αρχαία ελληνική θρησκεία από τους κορυφαίους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και µας εχρησιµοποίησαν τη δεύτερη για να εισδύσουν εις τις άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, σε οµιλίες, επιστολές, ερµηνείες της Αγίας Γραφής και ηθικές και παιδαγωγικές πραγ- Θεολογικό Στοχασµό. βαθύτερες έννοιες του Λόγου του Θεού, να αναπτύξουν το µατείες. Παραδέχονται σήµερα όλοι, ότι, δεν µπορεί να είναι Σε γενικές γραµµές, οι ανωτέρω Ιεράρχες, αγωνίστηκαν στην εποχή τους κατά των αντιπάλων του χριστιανισµού, ελληνική γλώσσα, αλλά και την αρχαία ελληνική παιδεία και κανείς καλός Θεολόγος, αν δεν γνωρίζει, όχι µόνο την µε όπλα την πίστη τους, τη σκέψη τους και το λόγο τους. σκέψη. Αγωνίστηκαν κατά των εθνικών (ειδωλολατρών), κατά των Όταν είπαν στον Ιησού οι µαθητές του, εκεί που εδίδασκε, ότι πλησιάζουν προς το µέρος του άνδρες Έλλη- Αιρετικών (κυρίως κατά του Αρειανισµού) και άλλων και επέτυχαν, αφ ενός να ενισχύσουν τις τάξεις των χριστιανών νες..ανεφώνησε ότι. "νυν ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο και αφ ετέρου να αφήσουν πλούσια παρακαταθήκη γραπτών Υιός του Θεού". Ασφαλώς και εγνώριζε ο Ιησούς ότι η ελληνική παιδεία θα βοηθούσε πολύ στην κατανόηση και απο- κειµένων πάνω σε δογµατικά και θρησκειολογικά ζητήµατα, έτσι ώστε εµείς σήµερα να διαθέτουµε αλάνθαστες πηγές σε δοχή της δικής του διδασκαλίας. θεολογικά θέµατα. Το πρόβληµα των σχέσεων Ελληνισµού και Χριστιανισµού λύθηκε οριστικά µε τη συµβολή των Τριών Ιεραρχών, Όµως, η Εορτή των Τριών Ιεραρχών δεν είναι µόνο Θρησκευτική Εορτή, είναι και Σχολική. Είναι η Εορτή της έτσι ώστε στη συνέχεια να πορευθούν µαζί, γι αυτό και είναι Παιδείας και των Μαθητών. Επελέγησαν δε οι Τρεις Ιεράρχες αδιανόητο να χωρίσουν ποτέ ο Ελληνισµός και η Ορθοδοξία. ως Προστάτες Άγιοι της Παιδείας, διότι όντως ήσαν άνθρωποι Κάθε προσπάθεια διαχωρισµού αυτής της ενότητος ισοδυναµεί των γραµµάτων και εξαίρετοι διδάσκαλοι. Αυτό όσο είναι µε ιστορικό έγκληµα και αν προέρχεται από Έλληνες είναι αληθές, άλλο τόσο αληθές είναι και το γεγονός ότι, επελέγησαν διότι είχαν και µεγάλη σχέση µε την ελληνική παιδεία. Οι Η Θεία Πρόνοια επρογραµµάτισε την Ενσάρκωση του πολιτιστική αυτοκτονία. δύο εξ αυτών, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος εσπούδασαν στην Αθήνα, η οποία και στην εποχή τους και χρόνο, όπου επικρατούσε η ελληνιστική παιδεία, µε τη Κυρίου, την Έλευση του Υιού του Θεού εις τον κόσµο, σε τόπο (τον 4ο αιώνα µ.χ.) ήτο σπουδαίο Κέντρο για σπουδές στη βοήθεια της οποία θα µπορούσε ο σπόρος της νέας διδασκαλίας να καρποφορήσει, όπως και εγένετο. φιλοσοφία και στις επιστήµες. Αλλά και ο τρίτος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος είχε τύχει ελληνικής παιδείας. Ο Πόντιος Πιλάτος, διοικητής - εκπρόσωπος της ρω- Να µη µας διαφεύγει ότι, στην εποχή που αναφερόµεθα, σε ένα πολύ µεγάλο γεωγραφικό χώρο, που περιε- Σταυρό του Μαρτυρίου του Ιησού, που να λέγει ότι ο Χριστός µαϊκής εξουσίας, έδωσε εντολή να τοποθετηθεί επιγραφή στο λάµβανε την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και την Εγγύς Ανατολή, είναι ο Βασιλεύς των Ιουδαίων, τόσο στα εβραϊκά, όσο και στα δηλαδή, στον ευρύ αυτό χώρο των ιαδόχων του Μεγ. Αλεξάνδρου, ήτο εξηπλωµένη η ελληνική παιδεία ανεξαρτήτως εθνι- ελληνική γλώσσα και γενικά η παιδεία στην περιοχή τότε, ελληνικά. Τούτο µαρτυρεί, όχι µόνο την απήχηση που είχε η κότητος και µαζί µε αυτήν φυσικά και η ελληνική γλώσσα. Οι αλλά και ότι πολλοί εθνικοί (Έλληνες) είχαν ακολουθήσει τη εγγράµµατοι της εποχής είχαν ελληνική παιδεία και εγνώριζαν διδασκαλία του Κυρίου και είχαν εκχριστιανισθεί. ελληνικά. Οι Φαρισαίοι στα χρόνια του Ιησού οµιλούσαν ελληνικά. εν είναι τυχαίο που τα Ιερά Ευαγγέλια και η Αποθαρο, το γιατί τα ελληνικά γράµµατα, η ελληνική παιδεία, τα Με όλα αυτά που προαναφέρθηκαν, γίνεται ξεκάκάλυψη του Ιωάννου, βασικά κείµενα της Καινής ιαθήκης, Σχολεία, επέλεξαν ως Προστάτες Αγίους τους Τρεις Ιεράρχες εγράφησαν στην ελληνική γλώσσα. και ως ηµέρα εορτασµού την 30ήν Ιανουαρίου, την ηµέρα της Αλλά ας επανέλθουµε στους Τρεις Ιεράρχες, για να Θρησκευτικής Εορτής αυτών των Αγίων. επισηµάνουµε ότι, µέσα από την ελληνική τους παιδεία και τη *** 3

4 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 "ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΝΟΤΙΑ ΑΣΙΑ" Οµιλητής Υποστράτηγος ε.α. Π. Λεονάρδος Είναι γεγονός ότι ο χώρος είναι περιορισµένος για να επιχειρηθεί η ανάλυση του θέµατος πλην όµως θα γίνει προσπάθεια να επικεντρωθούµε στα σοβαρότερα ζητήµατα. Η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί χώρο παγκοσµίου ενδιαφέροντος από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα. Γεωγραφικά συγκροτείται από τα κράτη της Ν. Ευρώπης, της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Κύριο χαρακτηριστικό η µεγάλη οικονοµική και κοινωνική αντίθεση µεταξύ των χωρών που την περιβάλλουν. Από τα υπερανεπτυγµένα κράτη της Ν. Ευρώπης µέχρι τα υποανάπτυκτα της Β. Αφρικής. Η Στρατηγική σηµασία της Μεσογείου είναι σηµαντική και µοναδική στον κόσµο, διότι είναι ο σύνδεσµος µεταξύ τριών Ηπείρων παρέχουσα τη δυνατότητα αφετηρίας στρατηγικών ενεργειών προς αυτές. Βρίσκεται δε επί των θαλασσίων οδών προς τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής, του Περσικού Κόλπου και της Κασπίας Θάλασσας. Ειδικότερα η θαλάσσια αρτηρία "Ατλαντικός-Μεσόγειος- Ερυθρά Θάλασσας-Ινδικός Ωκεανός" είναι ζωτικής σηµασίας για το σύγχρονο κόσµο. Στην Μεσόγειο καταλήγουν ή θα καταλήξουν, αν κατασκευάζονται ήδη, οι παρακάτω αγωγοί : Μπακού - Τιφλίδα - Τσεϊχάν. Μπουργάς - Αλεξανδρούπολη ο οποίος είναι ανταγωνιστικός µε τον προηγούµενο. Βlue Stream. Θα µεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία δια µέσου της Μαύρης Θάλασσας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, θα καταλήγει στα παράλια της Ηπείρου και από εκεί µέσω της Αδριατικής στην Ιταλία. ύο αγωγοί φυσικού αερίου από την Αλγερία που ο ένας θα καταλήγει στην Ισπανία και από εκεί στη Γαλλία και άλλος µέσω Σαρδηνίας στην Ιταλία. Ήδη όµως για το φυσικό αέριο της Αλγερίας υπάρχουν άλλοι δύο αγωγοί στις ίδιες κατευθύνσεις. Εδώ οφείλουµε να τονίσουµε τη σηµασία του Αιγαίου Πελάγους ως πετρελαϊκής λεωφόρου διότι µε την πληθώρα των νήσων που διαθέτει θα εξασφαλίζει τον έλεγχο όλων των πετρελαιοφόρων πλοίων. Σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου υπάρχουν µεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που εξηγούν κατά ένα µέρος το ενδιαφέρον της Τουρκίας. Στην θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου έχουν εντοπισθεί επίσης µεγάλα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων για την εκµετάλλευση των οποίων ενδιαφέρεται η κυπριακή κυβέρνηση. Ήδη η Κύπρος έχει προχωρήσει στον καθορισµό της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης σε συνεργασία µε τα όµορα κράτη. Οι χώρες της νότιας ακτής της Μεσογείου, δηλαδή η Αλγερία, το Μαρόκο, η Λιβύη, η Μαυριτανία και η Τυνησία συγκρότησαν από τις 17 Φεβρουαρίου 1989 µε τη Συνθήκη του Μαρακές (Μαρόκο) την ένωση του Αραβικού Μαγκρέµπ (Αραβικός όρος που σηµαίνει την περιοχή που δύει ο ήλιος και δηλώνει την περιοχή δυτικά του Νείλου µέχρι τον Ατλαντικό). Στόχος της ένωσης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των χωρών-µελών της στον οικονοµικό, πολιτικό και στρατιωτικό τοµέα και η απόφαση κοινής στρατηγικής ανάπτυξης. Στις επιτυχίες της ένωσης Μαγκρέµπ µπορούµε να κατατάξουµε την ενιαία στάση που τήρησαν στην κρίση του Περσικού Κόλπου. Τότε παρά τις δυτικές πιέσεις, όλοι οι κυβερνώντες έλαβαν υπόψη την κοινή γνώµη των χωρών τους και κατ αυτόν τον τρόπο µπόρεσαν να παρουσιάσουν µια αραβική ταυτότητα. Όµως το πρόβληµα της ένωσης είναι ο άκαµπτος ισλαµισµός, που αναπτύχθηκε κυρίως στην Αλγερία, αλλά απειλεί και τις λοιπές χώρες του Μαγκρέµπ. Τα χαρακτηριστικά των χωρών της νότιας ακτής είναι : Η δηµογραφική κατάσταση. Υπερπληθυσµός στη νότια ακτή (Βόρεια Αφρική) και υπογεννητικότητα στη βόρεια (Νότια Ευρώπη). Η δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Η µετανάστευση προς τη βόρεια ακτή της Μεσογείου. Το ισλαµικό κίνηµα που αναπτύσσεται για κοινωνικούς λόγους. Η θαλάσσια µόλυνση. Υπόψη ότι τα νερά της Μεσογείου ανανεώνονται µια φορά κάθε 80 χρόνια και 4 Σ υ ν έ χ ε ι α π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ω ν α π ό τ ο π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ο τ ε ύ χ ο ς

5 ότι το 30% του παγκόσµιου πετρελαίου διακινείται µέσω της Μεσογείου. Στρατηγέ, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Στο ξεκίνηµα της νέας χιλιετίας βλέπουµε να εκδηλώνεται στη Μεσόγειο το ενδιαφέρον διεθνών οργανισµών και µεγάλων δυνάµεων. Τα Στρατηγικά εθνικά συµφέροντα των ΗΠΑ στη Μεσόγειο είναι : Η διασφάλιση της πρόσβασης στα αποθέµατα πετρελαίου του Περσικού Κόλπου. Η διατήρηση της στρατηγικής πρόσβασης στο Ισραήλ και Η καλλιέργεια καλών σχέσεων µε τις Αραβικές χώρες. Στα πλαίσια των παραπάνω συµφερόντων, έντονη είναι η παρουσία του 6ου Στόλου στη Μεσόγειο και του 5ου Στόλου στον Περσικό Κόλπο. Η Αµε - ρικανική παρουσία στην περιοχή ενδυναµώνεται µε κύριους πολιτικούς στόχους "την καταπολέµηση της τροµοκρατίας" και την "προστασία των πετρελαϊκών αποθεµάτων". Κορύφωση του Αµερικανικού ενδια - φέροντος για την Αφρική αποτελεί η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ της 6ης Φεβ για τη συγκρότηση διακλαδικής διοίκησης της Africa Command (AFRICOM) η οποία ως χώρο ευθύνης θα έχει τη Μαύρη Ήπειρο, µε εξαίρεση την Αίγυπτο. Η Ε.Ε. ως οικονοµική δύναµη έχει χορηγήσει σηµαντική βοήθεια και συνεχίζει να είναι ο ση µαν - τικότερος οικονοµικός εταίρος τους. Η πλειονότητα των χωρών της Μεσογείου εξαρτάται εµπορικά από την Ε.Ε. Περισσότερο του 50% του εξωτερικού εµπορίου τους πραγµατοποιείται µε την Ε.Ε. ενώ στην περίπτωση των χωρών της Βορ. Αφρικής το ποσοστό αυτό είναι 70%. Η διάσκεψη για τη Μεσόγειο που οργανώθηκε το Νοέµβριο του 1995 στην Βαρκελώνη µε ισπανική πρωτοβουλία ήταν σηµαντική. Στο κείµενο της διακήρυξης εκφράζεται επανειληµµένα η ανάγκη να λειτουργήσει η Μεσόγειος ως σύνδεσµος και θάλασσα συνεργασίας µεταξύ των χωρών της βόρειας και νότιας ακτής. Συγκεκριµένα το κείµενο αναφέρεται στα παρακάτω θέµατα: ηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα. Τροµοκρατία και χρήση βίας. Οικονοµική ανάπτυξη. Προστασία του περιβάλλοντος. Οικονοµική βοήθεια, εκ µέρους της Ε.Ε. Σεβασµός των πολιτιστικών διαφορών. Παράνοµη µετανάστευση. Το σηµαντικότερο όµως αποτέλεσµα της διάσκεψης ήταν η καθιέρωση από το 2010 της ευρω - µεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών που θα δηµιουργηθεί µέσω συµφωνιών που θα υπογραφούν από τα µέλη της Ε.Ε. και τις λοιπές Μεσογειακές χώρες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης πραγµατοποιήθηκαν διάφορες ευρωµεσογειακές δια - σκέψεις στην Μάλτα, στη Μασσαλία, στη Βαλένθια και στην Κρήτη. Στη διάσκεψη της Στουτγάρδης το 1999 αποφασίσθηκε να συνταχθεί ο Ευρωµεσογειακός Χάρτης για την Ειρήνη και την Σταθερότητα. Όµως αυτή η απόφαση όπως και διαδικασία της Βαρκελώνης που προαναφέρθηκε συνιστούν κάποια εµπόδια στην υλοποίησή τους. Αυτά είναι : Το Αραβο-Ισραηλινό πρόβληµα στη Μ. Ανατολή και η µη επίλυσή του. Το νέο περιβάλλον ασφάλειας που διαµορ - 5 φώθηκε µετά την 11η Σεπτεµβρίου Τη συµµετοχή αρκετών ευρωπαϊκών κρατών στην αµερικανική εκστρατεία στο Ιράκ, που δηµιούργησε µια καχυποψία στα αραβικά κράτη. Τα διαφορετικά συµφέροντα µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών στην περιοχή της Μεσογείου. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζει τη δια - κήρυξη που υιοθετήθηκε από τη διάσκεψη κορυφής Ε.Ε.-Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας (4 Απριλίου 2000) ενώ από το Νοέµβριο του 2004 η Ε.Ε. έχει εκπονήσει ένα "Σχέδιο δράσης" για την υποστήριξη της Ειρήνης και της Ασφάλειας στην Αφρική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) µε σκοπό την υποστήριξη των Αφρικανικών κρατών στο να αποκτήσουν αυτόνοµη δυνατότητα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Προσφάτως ο Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί διατύπωσε µια πρόταση για τη συγκρότηση της Μεσογειακής Ένωσης. Έναντι αυτής της πρότασης µερικά κράτη διετύπωσαν επιφυλάξεις µε πρώτη τη Γερµανία, οι οποίες αναφέρονταν στις προσπάθειες της Γαλλίας να προωθήσει τα δικά της συµφέροντα σε βάρος κάποιων ευρωπαίων εταίρων της. Αποτέλεσµα ήταν να επαναδιατυπωθεί η γαλλική πρόταση από Μεσογειακή Ένωση σε "Ένωση για τη Μεσόγειο" και να ενσωµατωθεί η πρωτοβουλία στη "διαδικασία της Βαρκελώνης". Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, µε την πρω - τοβουλία αυτή είχε δύο στόχους µεταξύ των άλλων. Πρώτον να µεταθέσει τον ατελέσφορο ευρω-αραβικό διάλογο µε το Ισραήλ και να τον εντάξει στα πλαίσια ενός ευρω-µεσογειακού διαλόγου για τη Μ. Ανατολή και δεύτερον να δώσει στην Τουρκία ένα διακεκριµένο ρόλο στην "Ένωση για τη Μεσόγειο" σε αντιστάθµισµα του αποκλεισµού της από την Ε.Ε. Η εµπλοκή του ΟΑΣΕ στη διαδικασία της ευρω-µεσογειακής συνεργασίας είναι σχετικά µικρή. Από τον Μάρτιο του 1994 η επιτροπή των επισήµων αντιπροσώπων του ΟΑΣΕ (τότε ΑΣΕ), αποφάσισε ότι όταν ζητείται, η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, το Μαρόκο και η Τυνησία θα προσκαλούνται στις συναντήσεις του Συµβουλίου Υπουργών και - ευκαιριακά - σε άλλες διασκέψεις για τις οποίες θα έχουν ειδικό ενδιαφέρον. Πριν προχωρήσουµε στην εµπλοκή του ΝΑΤΟ στα θέµατα ασφάλειας της Μεσογείου, ας αναφερθούµε για λίγο στο ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης που και αυτό από µόνο του επηρεάζει την ασφάλεια στην περιοχή. Η καχυποψία που παρουσιάζεται από µερικά έθνη της Βορ. Αφρικής προς την Ε.Ε. οφείλεται µεταξύ των άλλων στα µέτρα περιφρούρησης στην περίµετρο της "Συνθήκης Σένγκεν" διότι εκλαµβάνεται από τους µεσογειακούς εταίρους ως προάγγελος µιας "Ευρώπηςφρούριο". Η Ελλάδα είναι επιφορτισµένη µε τον έλεγχο του κυρίου όγκου των µεταναστών από Ασία και Αφρική προς την Ευρώπη. Το µεγαλύτερο µερίδιο από την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων πέφτει στη χώρα µας. Η Ελλάδα είναι αναγκασµένη να χρησιµοποιεί δικούς της οικονοµικούς πόρους για τον έλεγχο των λαθροµεταναστών. Μεγάλο πρόβληµα αποτελεί η συµπεριφορά της Τουρκίας η οποία όχι µόνο δεν συνεργάζεται στα θέµατα λαθροµεταναστών, αφού θέλει να ξεφορτωθεί, αν ήταν δυνατό, όλους τους αλλοδαπούς, αλλά και δεν εφαρµόζει το πρωτόκολλο επανεισδοχής του 2001 για την εφαρµογή του άρθρου 8 της διµερούς Συµφωνίας για τους λαθροµετανάστες. Έχει εποµένως ανάγκη η χώρα µας από µία ευρωπαϊκή 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

6 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. στήριξη στο θέµα του ελέγχου της παράνοµης µετανά - στευσης. Επανερχόµενοι στο ΝΑΤΟ παρατηρούµε ότι µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου, η Συµµαχία επε - δίωξε να επεκτείνει την µεσογειακή της προσέγγιση µε δύο τρόπους : αφενός µε τη δηµιουργία ενός δικτύου µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης µε τα µεσογειακά κράτη, που δεν είναι µέλη της και αφετέρου µέσω του προγράµµατος για τον Μεσογειακό ιάλογο (Μ..). Τα γεγονότα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ που ενίσχυσαν τον Μεσογειακό ιάλογο κατά χρονολογική εξέλιξη ήταν : Η διακήρυξη της Συµµαχίας το 1994 στις Βρυ - ξέλλες, σύµφωνα µε την οποία η ασφάλεια της Ευ - ρώπης επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την ασφάλεια της Μεσογείου. Η έναρξη του Μ.. το 1995 που ξεκίνησε µε επτά χώρες της περιοχής : Αίγυπτο, Αλγερία, Ισραήλ, Ιορδανία, Μαυριτανία, Μαρόκο και Τυνησία. Η συγκρότηση τον Ιούλιο του 1997, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης, µιας οµάδας Μεσο - γειακής Συνεργασίας µε αρµοδιότητα την προώθηση και την επίβλεψη της εξέλιξης του διαλόγου. Καθορίστηκε ότι παρέχεται η δυνατότητα στις χώρες του Μ.. να συµµετέχουν σε διάφορους τοµείς δρα - στηριοτήτων του ΝΑΤΟ ακόµη και στον στρατιωτικό τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό, δυνάµεις της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μαρόκου συµµετείχαν στην IFOR που αναπτύχθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη µετά τα γνωστά γεγονότα. Η απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών του 6 ΝΑΤΟ κατά τη συνάντησή τους στο Ρέκιαβικ το 2002 να συζητούν µε τους εταίρους τους στο Μ.. για τα θέµατα τροµοκρατίας και γενικότερης ασφάλειας της Μεσογείου. Στη µνηµειώδη οµιλία του τον Ιούνιο 2003 στο Royal United Services Institute for Defence Studies (RUSI) ο τότε Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ Lord Robertson κατονόµασε τους τοµείς στους οποίους το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να αναβαθµίσει τη σχέση του µε τους εταίρους του, στο πλαίσιο του Μ.. : τροµοκρατία, δια - σπορά των ΟΜΚ, διαχείριση κρίσεων, αµυντική ανα - διάρθρωση και στρατιωτική συνεργασία. Το απο τέ λε - σµα θα ήταν ένα πιο ασφαλές µεσογειακό περιβάλλον. Πέρα από τα παραπάνω το ΝΑΤΟ συµβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας στην Μεσόγειο µέσω της επιχείρησης Active Endeavour, η οποία λειτουργεί µε βάση το άρθρο V του Οργανισµού µετά την 11η Σε - πτεµ βρίου του Σ αυτή την επιχείρηση συµµετέχει και η χώρα µας. Τα σκάφη του ΝΑΤΟ διενεργούν τα - κτικούς ελέγχους σε κοµβικά περάσµατα και σηµαντικά λιµάνια της Μεσογείου ενώ συνοδεύουν και πλοία για την πρόληψη τροµοκρατικών ενεργειών. Η Ελλάδα συµµετέχει στο Μ.. και µάλιστα οργάνωσε το σεµινάριο "Μεσογειακού ιαλόγου" και την άσκηση "DOLPHIN-O6" στην Κρήτη την 11η Σεπτεµβρίου Η χώρα µας έλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτό το σεµινάριο σε µια προσπάθεια να αυξήσει τη συνεργασία και την κατανόηση µεταξύ των χωρών του Μ.. και να ενδυναµώσει τις σχέσεις τους µε το ΝΑΤΟ. Επιπλέον η χώρα µας συµβάλλει στην

7 ασφάλεια της Μεσογείου διαθέτοντας Μονάδες του Π.Ν. στην ειρηνευτική επιχείρηση "UNIFIL" στη θαλάσσια περιοχή του Λιβάνου. Αυτή η επιχείρηση, διεξάγεται υπό τη σηµαία του ΟΗΕ ενώ η Active Endeavour, που προαναφέρθηκε, υπό το ΝΑΤΟ. Κλείνοντας το θέµα για τη Μεσόγειο θα πρέπει να υπογραµµίσουµε και το αυξανόµενο ρωσικό ενδιαφέρον όπως αυτό αποδεικνύεται από την άφιξη, τον Ιανουάριο φέτος, στην Αδριατική, µιας ναυτικής δύναµης µε επικεφαλής το αεροπλανοφόρο "Admiral Kuznetsov". Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η εκτέλεση αεροναυτικών ασκήσεων και η επίσκεψη κρατών της Μεσογείου. Η ρωσική δύναµη περιελάµβανε ένα αερο - πλανοφόρο µε 47 αεροσκάφη SU-33 και 10 ελικόπτερα, τέσσερα πολεµικά πλοία επιφανείας και επτά πλοία υποστήριξης. Η συγκεκριµένη άσκηση στόχευε στην εξασφάλιση ναυτικής παρουσίας στις επιχειρησιακά κρίσιµες περιοχές των ωκεανών, καθώς και στην επίτευξη των συνθηκών για την ασφάλεια της ρωσικής ναυσιπλοίας, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ρωσικού ναυτικού. Η δραστηριότητα αυτή της Ρωσίας προκά - λεσε το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ και κάποιων µεσο - γειακών κρατών. Ιδιαίτερα η ρωσική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου τελευταία φορά είχε εµφα - νιστεί ρωσική µοίρα το 1992, φαίνεται να έχει ανησυ - χήσει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εν όψει µιας πιθανής µελλοντικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. Μέση Ανατολή Οι Άραβες ανέκαθεν ήταν ο κυρίαρχος πληθυσµός της Μ. Ανατολής. Η περιοχή που ορίζεται ως Μέση Ανατολή, εντοπίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο που ξεκινά από την Τουρκία στο Βορρά, µέχρι την Υεµένη στο Νότο και από το Ιράν στην Ανατολή έως και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου, συµπεριλαµ - βανοµένης και της Αιγύπτου, ενώ χαρακτηρίζεται από τις πολυποίκιλες κατακτήσεις που γνώρισε. Το Παλαιστινιακό πρόβληµα κυριαρχεί στη Μ. Ανατολή και επηρεάζει τις σχέσεις των κρατών στην περιοχή αλλά και τροφοδοτεί µε φανατισµό τους πιστούς του Ισλάµ. Οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν : Την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα των εδαφών που κατείχαν πριν το 1967, όταν το Ισραήλ έκανε την πρώτη επέκταση των συνόρων του. Την ρύθµιση του καθεστώτος της Αν. Ιερουσαλήµ. Την αποχώρηση των Ισραηλινών εποίκων από τα κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη. Την επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους. Η Παλαιστινιακή κυριαρχία περιορίζεται στη λωρίδα της Γάζας όπου τον έλεγχο έχει η Χαµάς και την υτική Όχθη του Ιορδάνη την οποία ελέγχει η Φατάχ. Όµως ο έλεγχος του Ισραήλ είναι ασφυκτικός. Υπάρχει αποκλεισµός στη Γάζα και έλεγχος της υτικής Όχθης µετά την ανέγερση του τείχους που πραγµατοποίησε το Ισραήλ για την απαγόρευση εισόδου τροµοκρατών στην Ιερουσαλήµ. Και στις δύο περιοχές που κατοικούν Πα - λαιστίνιοι κυριαρχούν η φτώχια, η διαφθορά, η ανεργία, η αγραµµατοσύνη και η ανασφάλεια. Η Χαµάς έχει ισχυρά κοινωνικά ερείσµατα ανάµεσα στους Παλαιστινίου, αλλά αναγνωρίζεται ως τροµοκρατική λόγω της δράσης της εναντίον του Ισραήλ. Στις 24 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε στο Βερο - λίνο συνέδριο για το Παλαιστινιακό, στο οποίο συµ - µετείχαν αντιπρόσωποι από 40 χώρες, συµπεριλαµ - 7 βανοµένων της ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, της ΥΠΕΞ του Ισραήλ και σηµερινής Πρωθυπουργού κ. Τζίπι Λίβνι και του Παλαιστινίου Πρωθυπουργού κ. Σαλάµ Φατιάτ. Το συνέδριο αποφάσισε να διατεθούν 242 δολάρια για ενίσχυση των Παλαιστινίων και έστειλε το µήνυµα ότι η διεθνής κοινότητα υποστηρίζει την οικοδόµηση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Αργότερα ο Πρόεδρος της Γαλλίας σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στη Μ. Ανατολή, τάχθηκε επίσης υπέρ της δηµιουργίας Παλαιστινιακού κράτους και ζήτησε από το Ισραήλ να σταµατήσει το πρόγραµµα εποικισµών. εν παρέλειψε όµως να χαρακτηρίσει την Χαµάς τροµοκρατική οργά - νωση. Για να συνεχισθούν όµως οι διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστοι εταίροι. Στο Ισραήλ έστω και αν η Πρωθυπουργός δεν προέκυψε µετά από τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών αλλά λόγω της παραίτησης του Ολµέρτ, έχουν όµως ηµοκρατικό Π - ολί τευµα και έτσι ισχυρά θεσµικά όργανα που τους εκπροσωπούν. Από πλευράς Παλαιστινίων ο Πρόεδρος Μαχµούτ Αµπάς είναι ένας αξιόπιστος, µετριοπαθής και αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα πολιτικός, όµως η ενότητα των Παλαιστινίων αν και φαίνεται να πραγ - µατοποιείται παραµένει ζητούµενο. Στις τελευταίες εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη τον Ιανουάριο 2006 η πλειοψηφία υποστήριξε τη Χαµάς. Όµως η Φατάχ στην πράξη δεν αναγνώρισε την ετυµηγορία του Παλαιστινιακού λαού και δεν υποστήριξε επαρκώς την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Στην Ουάσιγκτον η ΥΠΕΞ Κοντολίζα Ράϊς δήλωσε δηµόσια ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχόταν επ ουδενί κυβέρνηση µε τη συµµετοχή της Χαµάς. Η Χαµάς υποστηρίζεται από τη Συρία και το Ιράν και τον τελευταίο καιρό έχει δηµιουργήσει µία αρκετά υπολογίσιµη δύναµη από µαχητές, οργανωµένους σε 5 Ταξιαρχίες µε κανονικό σύστηµα διοικήσεως, συστηµατική εκπαίδευση, λογιστική υπο - στήριξη και ένα εκτεταµένο υπόγειο δίκτυο (τούνελ). Στην τελευταία τους εισβολή, οι Ισραηλινοί ανακά - λυψαν αρκετά υπόγεια "σιλό", µε εφόδια, σε φυσικά κα - τα φύγια, του ιδίου τύπου µε αυτά που είχαν ανακαλύψει και στον πόλεµο του Λιβάνου του Εποµένως ο αγώνας των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται να προσλαµβάνει πλέον µια πιο συστηµατική και οργανωµένη µορφή. Στις εµπλοκές µε τις δυνάµεις της Χαµάς, οι Ισραηλινοί αντιµετωπίζουν πλέον κανονικούς µαχητές, µε κράνη, συστήµατα νυχτερινής οράσεως, ακόµη και προστατευτικές επιγονατίδες και κάθε άλλη µορφή εξοπλισµού που διαθέτει ένας κανονικός στρατιώτης. Οι Παλαιστίνιοι επιθυµούν την ειρήνη µε την συγκρότηση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Στο Ισ - ραήλ, που ανεπίσηµα είναι πυρηνική δύναµη, υπάρχει περισσότερος ρεαλισµός απ ότι πιστεύουµε. Ο Στρα - τηγός του πολέµου των έξι ηµερών του 1967 Γιτσάκ Ράµπιν, έγινε Πρωθυπουργός της ειρήνης ενώ ο ασυµβίβαστος οπαδός του Μεγάλου Ισραήλ Αριέλ Σαρόν έγινε οπαδός της µονοµερούς απεµπλοκήςαποχώρησης από τα κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι έχουν ακόµη ένα κοινό: την αντίληψη ότι η κρίση θα τερµατιστεί µόνον όταν υπάρξουν δύο ανεξάρτητα κράτη, Ισραήλ και Παλαιστίνη. Για τους Ισραηλινούς προϋπόθεση είναι η αναγνώριση και η ασφάλεια του Ισραηλινού κράτους ενώ για τους Παλαιστινίους η αποχώρηση των Ισραη - λινών από τα κατεχόµενα. Υπάρχει ελπίδα; Την ηµέρα που κάποιος Ισραηλινός θα αναλάβει το πολιτικό ρίσκο και θα ανα - κοινώσει στο λαό του ότι ο διαχωρισµός της Ιερου - 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

8 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. σαλήµ και η αποµάκρυνση των οικισµών και των εποί - κων είναι µονόδροµος προς την ειρήνη και τη µέρα που κάποιος Παλαιστίνιος Πρόεδρος θα αποτολµήσει να αποσύρει το πάγιο αίτηµα των Παλαιστινίων για επισ - τροφή των προσφύγων στα πάτρια εδάφη (στο σηµερινό Ισραήλ) τη µέρα δηλαδή που Ισραηλινοί και Παλαι - στίνιοι θα αναλάβουν ταυτόχρονα την πρωτοβουλία για αµοιβαία υποχώρηση, τότε η ειρήνη δεν θα είναι µακριά. Συρία Από την αρχή της προεδρίας του, ο Bashar al- Assad φάνηκε να υιοθετεί σκόπιµα µία ασαφή στρατηγική για τη Συρία ώστε να προστατεύει το ευάλωτο προφίλ του στο εσωτερικό της χώρας και να αµβλύνει τα σηµεία σύγκρουσης µε τις ΗΠΑ. Με την πάροδο των µηνών µετά την εισβολή στο Ιράκ, η κατάσταση των αµερικανο-συριακών σχέσεων άρχισε να αντιστρέφεται και τα ψήγµατα µιας κατευναστικής πολιτικής αναδύθηκαν στην επιφάνεια. Ο Bashar al-assad πέτυχε σε επαρκή βαθµό το κλείσιµο των συνόρων Συρίας-Ιράκ κατά τις αµερικανικές επιταγές και παράλληλα επέτρεψε σε Αµερικανούς αξιωµατούχους να επισκεφθούν τη αµασκό ώστε να ερευνήσουν το ζήτηµα των λογαριασµών του υπόδικου Σαντάµ. Από την πλευρά τους, οι Αµερικανοί επιχεί - ρησαν να µειώσουν την πίεση προς τη Συριακή πλευρά ώστε να µην αποδυναµώσουν πολιτικά τον οπαδό του κοσµικού κράτους πρόεδρο Assad και να αποφύγουν την κατάρρευση και αντικατάστασή του από έναν ισλαµιστή. Έτσι λοιπόν επιβίωσε ο Σύρος Πρόεδρος αν και είχε αποµονωθεί για ένα διάστηµα από τους Άραβες γείτονές του, από την Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, ενώ είχε κληθεί να διαχειριστεί την εξαιρετικά δυσάρεστη υπόθεση της δολοφονίας του Rafik Hariri, αντισύριου πρώην Πρωθυπουργού του Λιβάνου και είχε αναγκασθεί να αποσύρει τις Συριακές δυνάµεις από το Λίβανο µέσα στο Προς το παρόν ο Bashar al- Assad ζήτησε να συνταχθεί στο πλευρό της Γαλλίας και της Τουρκίας ως συνεγγυητής της ειρηνευτικής πρωτο - βουλίας για τη Μ. Ανατολή που είναι σε εξέλιξη. Η Συρία συµµετέχει στο διάλογο µε το Ισραήλ παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν µια εγκατά - σταση όπου, κατά τους ισχυρισµούς τους, βρισκόταν µυ στικός πυρηνικός αντιδραστήρας. Κατά τις διαπραγ - µατεύσεις εξετάζονται τέσσερις ενότητες : σύνορα, υδάτινοι πόροι, ασφάλεια, οµαλοποίηση των διµερών σχέσεων. Έχει διαπιστωθεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συµφωνίας σε τρία ζητήµατα: Στο ζήτηµα των υδάτινων πόρων, και οι δύο πλευρές δέ - χονται επί της αρχής την πρόταση που είχε διατυπώσει ο Κλίντον για την οριοθέτηση ταµιευτήρα υδάτων, ο οποίος θα τροφοδοτεί ταυτόχρονα Ισραήλ, Συρία, Ιορδανία και Λίβανο. Στο θέµα των συνόρων, οι Σύριοι επιµένουν ότι πρέπει να ανακτήσουν τα υψώµατα του Γκολάν, αλλά είναι πρόθυµοι να προβούν σε συµβι - βασµούς οι οποίοι θα περιφρουρούν όµως την συριακή κυριαρχία. Κατ ανάλογο τρόπο, στο πεδίο της ασφά - λειας, οι προσωρινές συµφωνίες που επετεύχθησαν στα τέλη της δεκαετίας του '90 µπορούν να επιλύσουν τις περισσότερες διαφορές. Παρ' όλα αυτά, η πλήρης οµα - λοποίηση των διµερών σχέσεων δεν έχει επιτευχθεί. Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Assad ακολουθεί τη µέση οδό. Πονηρός, επιφυ λα - κτικός, ανάµεσα στη σκληρή και την ήπια γραµµή. Αν µάλιστα υπογράψει τελικά συµφωνία µε το Ισραήλ, 8 τότε θα αποκαταστήσει τις σχέσεις του µε τις ΗΠΑ και τα υπόλοιπα αραβικά κράτη µε αντίβαρο βέβαια την αποµάκρυνσή του από την σφαίρα επιρροής του Ιράν και την διακοπή της στήριξης που παρέχει στη Χαµάς και την Χεζµπολάχ. Λίβανος Τµήµα της Αρχαίας Φοινίκης, ο Λίβανος βρι - σκόταν υπό Γαλλική εντολή από το 1914 έως την ανεξαρτησία του το Στο Λίβανο υπάρχουν 17 θρη σκευτικές κοινότητες. Περίπου το 60% των Λιβα - νέζων είναι µουσουλµάνοι (Σουνίτες και Σιίτες) και το 40% χριστιανοί, στην πλειοψηφία τους Μαρωνίτες. Το 1982 ιδρύεται µε την οικονοµική υπο - στήριξη του Ιράν και µε στόχο τη µαχητική αντίσταση κατά του Ισραήλ η ισχυρή σιιτική οργάνωση Χεζ - µπολάχ, που σηµαίνει "το κόµµα του Θεού". Λόγω των στρατιωτικών επιτυχιών της και του συστήµατος κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει αυξάνει το κύρος της στο λαό του Λιβάνου. Από το 1992 ο Λίβανος βιώνει µια περίοδο σχετικής ηρεµίας και οικονοµικής ανάκαµψης που επιταχύνθηκε µε την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάµεων το Όµως διαταράσσεται από τη δολο - φονία του πρώην Πρωθυπουργού Rafik Hariri τον Φεβρουάριο Το καλοκαίρι του 2006 πραγµατο - ποιείται ο πόλεµος των 34 ηµερών, όταν το Ισραήλ επιτίθεται µε στόχο τη Χεζµπολάχ και αφορµή την απαγωγή δύο Ισραηλινών στρατιωτών. Το αποτέλεσµα αυτής της εισβολής είναι σε όλους µας γνωστό. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο συνέβησαν τρία σηµαντικά γεγονότα : Συγκροτήθηκε ειρηνευτική δύναµη ναυτικού του ΟΗΕ στο Λίβανο µε αποστολή την καταπολέµηση της µεταφοράς όπλων από την Χεζµπολάχ µέσω θαλάσσης. Η MTF (Maritime Task Force) της UNIFIL σχηµατίσθηκε βάσει του ψηφίσµατος 1701 του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Χεζµπολάχ που ήταν ο κερδισµένος από τον πόλεµο των 34 ηµερών, ενώ µπορούσε να αναντρέψει την κυβέρνηση, µε βάση το στρατιωτικό συσχετισµό δυνάµεων, παρέδωσε τα εδάφη που κατείχε επιδιώκοντας πολιτική λύση. Η κίνηση αυτή απετέλεσε προσπάθεια για πολιτική συναίνεση και εκτιµήθηκε από τα αραβικά κράτη. Υπογράφτηκε η συµφωνία που συνοµο λογή - θηκε στη Ντόχα του Κατάρ ανάµεσα στη φιλοδυτική κυβέρνηση Σινιόρα και την κυριότερη δύναµη της αντιπολίτευσης τη σιιτική οργάνωση Χεζµπολάχ. Έτσι µπήκε τέλος στην κρίση που άρχισε το Νοέµβριο του 2006 απειλώντας το Λίβανο µε νέο εµφύλιο πόλεµο δεδοµένου ότι παρέλυσε την κυβέρνηση, νέκρωσε τη Βηρυτό και άφησε πίσω της 81 νεκρούς. Με τη συµφωνία αυτή το Υπουργικό Συµβούλιο αναγκάσθηκε να παραχωρήσει στη Χεζµπολάχ το δικαίωµα να ασκεί veto σε σηµαντικές κυβερνητικές αποφάσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλος νικητής από τη συµφωνία της Ντόχα αναδείχθηκε και ο νέος Πρόεδρος του Λιβάνου, ο µέχρι πρότινος αρχηγός του Λιβανέζικου Στρατού Μισέλ Σουλεϊµάν. Αυτό που κέρδισε το Ισραήλ, ήταν µε την παρουσία της MTF να διεθνοποιήσει την κρίση µε το Λίβανο και να εµπλέξει πιο άµεσα και ενεργά τη διεθνή κοινότητα στον "λαβύρινθο" του Μεσανατολικού, ως ανάχωµα βέβαια στην περιφερειακή αποµόνωσή του. Άλλωστε η παρεµπόδιση της διακίνησης των όπλων

9 που όπως είπαµε είναι και η αποστολή της ειρηνευτικής δύναµης, δεν επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου διότι γίνεται έτσι κι αλλιώς από τη Συρία µέσω των ορεινών όγκων του Λιβάνου και όχι από τη θάλασσα. Τελειώνοντας µε το Λίβανο θα πρέπει να επισηµάνουµε την συγκέντρωση στρατιωτών της Συρίας στα σύνορά της µε το Λίβανο που πραγµατοποιείται µε το πρόσχηµα της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου και κάποιων άνευ σηµασίας ταραχών στην Τρίπολη του Λιβάνου. Αυτή η κίνηση έχει προ - καλέσει ανησυχίες στο Λίβανο λόγω της πιθανότητας να εισέλθει και πάλι η Συρία στη χώρα από την οποία είχε αποχωρήσει το Όµως µπορούµε να εκτι - µήσουµε ότι αυτό είναι πιθανό µε την σιωπηρή έγκριση του Ισραήλ το οποίο ανησυχεί για το κενό ισχύος που προκάλεσε η αποχώρησή τους. Η πιθανότης βέβαια να συµβεί το γεγονός εξαρτάται από την πορεία των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Συρίας-Ισραήλ. Αίγυπτος - Ιορδανία εν θα τα εξετάσουµε προς κέρδος χρόνου και διότι µετά τις συµφωνίες του Καµπ Ντέϊβιντ ευθυγραµµίζονται ήδη µε την πορεία της Αµερικής. Η Αίγυπτος βέβαια επιδιώκει να παίξει κάποιο διαµεσολαβητικό ρόλο στην επίλυση των προβληµάτων της Μ. Ανατολής. Ιράκ Από πολιτικής σκοπιάς οι τρεις µεγάλες εθνικές / θρησκευτικές οµάδες του Ιράκ είχαν διαφορετική στάση όσον αφορά το µετασανταµικό Ιράκ. Στο Βόρειο Ιράκ οι Κούρδοι, περίπου το 20% του πληθυσµού, είχαν δηµιουργήσει το δικό τους αυτόνοµο κράτος, που στα µετασανταµικά χρόνια γνώρισε σταθερότητα και µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη. Οι Κούρδοι υπήρξαν σθε ναροί υποστηρικτές του αµερικανικού εγχειρή - µατος, έχοντας υποστεί µαζικά εγκλήµατα, από το καθεστώς του Σαντάµ Χουσείν. Σκοπός των Κούρδων ήταν να διατηρήσουν το αυτόνοµο κράτος τους στα πλαίσια ενός οµοσπονδιακού Ιράκ. Επεδίωκαν επίσης να θέσουν την πόλη Κιρκούκ και την πετρελαιοφόρο περιοχή της υπό τον έλεγχό τους, αντιστρέφοντας την εθνοκάθαρση που είχαν υποστεί επί Σαντάµ, δηλαδή επιστρέφοντας στην πόλη και διώχνοντας τους πρό - σφατους σουνίτες εποίκους της. Στο κεντρικό Ιράκ οι σουνίτες Άραβες είναι περίπου το 18% του πληθυσµού και υποστήριξαν, µετά την επέµβαση των ΗΠΑ, ολοένα και περισσότερο τον ανταρτοπόλεµο. Το κλειδί για το Ιράκ κρατούν στο νότο οι σιίτες Άραβες που αποτελούν το 60% του πληθυσµού και βρίσκονται στο κεντρικό και κυρίως στο νότιο Ιράκ. Τα κόµµατα που αντιπροσωπεύονται στη Βουλή είναι : Το κοσµικό κόµµα που περιλαµβάνει υποψηφίους απ όλες τις οµάδες του πληθυσµού, έχει 24 έδρες από τις 275 συνολικά. Το σουνιτικό αραβικό κόµµα του Συναινετικού Αραβικού Μετώπου πήρε 44 έδρες. Η Ενωµένη Ιρακινή Συµµαχία, που εκπροσωπεί διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις και κόµµατα των σιιτών, κατέχει 128 έδρες. Έτσι δεν υπάρχει πλειοψηφία και θα πρέπει το πρώτο κόµµα να συνεργασθεί µε τα υπόλοιπα. Πρωθυπουργός ανέλαβε ο Νούσι Αλ Μαλίκι. Το Σύνταγµα του Ιράκ περιέχει φιλελεύθερες 9 εγγυήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ικανο ποιών - τας τους Κούρδους και γενικότερα τους κοσµικούς Ιρακινούς. Ταυτόχρονα, κήρυξε το Ισλάµ ως τη θρη - σκεία του κράτους, ικανοποιώντας την Ενωµένη Ιρα - κινή Συµµαχία των θρήσκων σιιτών. Οι Κούρδοι κα - τοχύρωσαν συνταγµατικά την αυτονοµία του Ιρακινού Κουρδιστάν. Οι σουνίτες Άραβες φοβούνται την επικράτηση ενός οµοσπονδιακού Ιράκ µε τρία οµό - σπονδα κρατίδια, καθώς θα περιθωριοποιηθούν µεταξύ του Κουρδιστάν και του σιιτικού Νότου, που περιέχει σχεδόν όλες τις ιρακινές πετρελαιοπηγές. Σε εκκρε - µότητα έχει µείνει η συγκεκριµένη µορφή που θα έχει η οµοσπονδιακή δοµή του κράτους. Επίσης σε εκκρε - µότητα έµεινε το ακανθώδες ζήτηµα του πετρελαιο - φόρου Κιρκούκ, που οι Κούρδοι έβλεπαν ως δικό τους ενώ οι σουνίτες Άραβες επιδιώκουν, µε την υποστήριξη της Τουρκίας, να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους. Ο ανταρτοπόλεµος είχε αρχικά, το Νοέµβριο 2003, τον χαρακτήρα της αντίστασης από τους σουνίτες Άραβες του Σανταµικού καθεστώτος. Στη συνέχεια, το 2004, προέκυψε ένας δεύτερος, µικρότερος πόλος ανταρτοπολέµου που οργάνωσαν οι ισλαµιστές της Αλ Κάϊντα της Μεσοποταµίας υπό την ηγεσία του Ιορ - δανού Αλ Ζαρκάουϊ. Οι µουτζαχεντίν του Αλ Ζαρκάουϊ ήταν σε µεγάλο βαθµό εθελοντές µη Ιρακινοί, που είχαν προσηλυτισθεί από χώρες της Μ. Ανατολής. Οι ΗΠΑ κατήγγειλαν κατά καιρούς το Ιράν και τη Συρία για υπόθαλψη της τροµοκρατίας στο Ιράκ και στρατο λό - γηση µουτζαχεντίν. Κατά τη διετία µετε - ξελίχθηκε, σε µεγάλο βαθµό, σε ένα εµφύλιο πόλεµο χα µηλής έντασης (δηλαδή µε µεθόδους ανταρτο - πολέµου και τροµοκρατίας) µεταξύ των δύο αραβικών κοινοτήτων του Ιράκ. Οι σιίτες είχαν υποστεί αιµατηρές τροµοκρατικές επιθέσεις από την Αλ Κάϊντα της Μεσοποταµίας, ήδη από το Στα επόµενα δύο χρό - νια πέρασαν στην αντεπίθεση εξαπολύοντας τις παραστρατιωτικές οµάδες τους στις σουνιτικές γειτο - νιές της Βαγδάτης. Από πλευράς Αµερικής τώρα. Παρά την ραγδαία επιδείνωση της θέσης του στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Μπους δεν είχε άλλη επιλογή από το να αφιερώσει τα τελευταία δύο χρόνια της προεδρίας του στην προσπάθεια επίτευξης κάποιας µη καταστροφικής έκβασης του πολέµου. Τυχόν βεβιασµένη αποχώρηση των αµερικανικών δυνάµεων από το Ιράκ θα προκαλούσε µάλλον το ξέσπασµα γενικευµένου εµφυλίου πολέµου που, πιθανότατα, θα κατέληγε σε ανθρωπιστική καταστροφή. Ενδεχοµένως θα προκαλούσε γενικότερη περιφερειακή αποσταθε - ροποίηση δεδοµένου ότι η Σαουδική Αραβία προει - δοποίησε στις αρχές του 2007, ότι θα επενέβαινε στο Ιράκ στο πλευρό των σουνιτών Αράβων, σε περίπτωση αποχώρησης των Αµερικανών. Κάτι παρόµοιο για τους σιίτες είχε απειλήσει και το Ιράν. Τον Ιανουάριο 2007 ο Μπους ανήγγειλε τη σταδιακή αύξηση των αµερικανικών δυνάµεων στο Ιράκ από σε , ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν ταυτόχρονα τον ανταρτοπόλεµο των σουνιτών και τις παραστρατιωτικές οµάδες των σιιτών. ιόρισε συγχρόνως ως νέο διοικητή στο Ιράκ τον Στρα - τηγό David Petraeus που θεωρείτο ο ικανότερος Αµε - ρικανός Στρατηγός για την αντιµετώπιση ανταρτο - πολέµων. Ο Petraeus έδωσε εξ αρχής έµφαση στην ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων µε την τοπική κοινωνία και την αποφυγή µεθόδων που θα την απο - ξένωναν. Παράλληλα ο Μπους πίεζε την ηγεσία του Ιράκ να βρουν συµβιβαστικές λύσεις στα δύσκολα ζητήµατα του τελικού οµοσπονδιακού χαρακτήρα του 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

10 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. Ιράκ και να προβούν σε µια δίκαιη µοιρασιά του πετρελαϊκού πλούτου µεταξύ των τριών κυρίων οµάδων του πληθυσµού και της διευθέτησης του ζητήµατος του Κιρκούκ. Η αύξηση των αµερικανικών δυνάµεων στο Ιράκ και οι ικανότητες του Στρατηγού Petraeus έφεραν αποτελέσµατα στα τέλη του καλοκαιριού και κατά το φθινόπωρο του 2007, καθώς τότε σηµειώθηκε µεγάλη µείωση στα κρούσµατα βιαιοπραγιών. Ιδιαίτερα ση - µαντική ήταν η κάµψη του ανταρτοπολέµου στις περιοχές του "σουνιτικού τριγώνου" βόρεια της Βαγδάτης, στην οποία συνέβαλε ακουσίως η Αλ Κάϊντα της Μεσοποταµίας, καθώς επέβαλε ιδιαίτερα αυστηρό θεοκρατικό καθεστώς. Αποτέλεσµα ήταν να στρέψει τους σουνίτες εναντίον της και να συνεργασθούν µε τις αµερικανικές δυνάµεις. Η αµερικανική εισβολή στο Ιράκ ενέπλεξε την κυβέρνηση Μπους σε µία µακροχρόνια, επίπονη και αιµατηρή προσπάθεια δηµιουργίας νέου εθνικού κράτους σε µια βαθειά διχασµένη κοινωνία. Χρονο - διάγραµµα αποχώρησης των αµερικανικών στρατευ - µάτων έχει συµφωνηθεί µεταξύ ΗΠΑ και Ιράκ και προβλέπει έναρξη αποχώρησης από τα µέσα του εποµένου έτους και από το σύνολο της χώρας το Ο Στρατηγός Petraeus θα υποβάλλει τις απόψεις του και στο νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ιράν Κρίνω σκόπιµο να µπούµε απ' ευθείας στα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ιρανική εξωτερική πολιτική. Προσπάθεια πολιτικής εκµετάλλευσης της ενεργειακής του ισχύος και της γεωστρατηγικής του θέσεως, δεδοµένου ότι ελέγχει τα Στενά του Ορµούζ, απ' όπου διέρχεται ένα σηµαντικό µέρος των παγκοσµίων θαλασσίων µεταφορών πετρελαίου. Προσπάθεια διατήρησης καλών σχέσεων µε γειτονικές αραβικές χώρες οι οποίες τυχαίνει να είναι και µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου του Ορµούζ (GCC). Προσπάθεια αλµατώδους αύξησης της αποτρεπτικής του ικανότητας και της περιφερειακής του επιρροής στην περιοχή του Κόλπου, ενδεχοµένως µέσω της απόκτησης πυρηνικών όπλων. Σηµαντικός ρόλος στο Λίβανο, µέσω της στρατιωτικής και οικονοµικής στήριξης της Χεζµπολάχ, τόσο αµυντικά, αντιδρώντας στην πίεση ΗΠΑ και Ισραήλ, όσο και σε ένα επιθετικό ρόλο για την αύξηση της επιρροής του στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται, πιθανότατα, η σκληρή ρητορική και ενίοτε εξαιρετικά ακραίες και ανησυχητικές δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ. Εξάλλου, ακραία στοιχεία εντός της Ιρανικής ηγεσίας προωθούν σχέδια για τη δηµιουρ - γία ενός "σιιτικού άξονα" που συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, και µια πιο ενεργό και αποσταθεροποιητική ανάµειξη στο εσωτερικό του Ιράκ. Σηµαντικό εµπόδιο στις περιφερειακές φιλο - δοξίες του Ιράν αποτελούν ο ιστορικός ανταγωνισµός του µε τον αραβικό κόσµο και η έντονη καχυποψία των Αράβων. Μια χώρα µε τη γεωστρατηγική και γεωοι - κονοµική σηµασία του Ιράν, που µάλιστα επιχειρεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αποτελεί ένα πρόβληµα που η διεθνής κοινότητα δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει. Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι υπάρχουν τρεις επιλογές : Ανατροπή του καθεστώτος. Άσκηση πίεσης (µε πολιτικά, οικονοµικά ή στρατιωτικά µέσα) µε στόχο την ανάσχεση και τον περιορισµό του ρόλου της Τεχεράνης. Κτίσιµο γεφυρών στο πλαίσιο µιας προσπά - θειας επανένταξης του Ιράν στο περιφερειακό και διεθνές σύστηµα ασφάλειας. Η πρώτη επιλογή εγκυµονεί κινδύνους, η δεύτερη θα είναι αναποτελεσµατική διότι θα συσπει - ρώσει τον ιρανικό λαό, ενώ η τρίτη επιλογή απαιτεί πολιτικό θάρρος και ένα πακέτο θετικών και αρνητικών κινήτρων. Στη Ρωσία έχει προσφύγει η Τεχεράνη για την κατασκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα στο Μπουσέρ. Η Μόσχα, σε πείσµα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το οποίο δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόµενο στρατιωτικού πλήγµατος στο Ιράν, δηλώνει ότι ο πυρη - νικός αντιδραστήρας στο Μπουσέρ θα λειτουργήσει τον Φεβρουάριο. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε τις προ - σπάθειες του ιεθνούς Γραφείου Ατοµικής Ενέργειας που µε τις συνεχείς επιθεωρήσεις του προσπαθεί να ρίξει φως στο θέµα της πυρηνικοποίησης του Ιράν. Είναι γεγονός ότι µια µικρής κλίµακας από αέρος επίθεσης εναντίον επιλεγµένων στόχων του Ιράν, µε την ανοχή και χωρίς την συµµετοχή του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ εκτιµάται ότι θα µείωνε το διεθνές κύρος του Ιρανικού καθεστώτος. Το Ιράν απαντά ότι ενδεχόµενη επίθεση του Ισραήλ θα προκαλούσε αντε - πιθέσεις µε µέσης εµβέλειας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ µε περαιτέρω αποσταθεροποίηση του Ιράκ και µε κλείσιµο των Στενών του Ορµούζ µε προφανείς και καταστροφικές επιπτώσεις για την παγκόσµια οικο - νοµία δεδοµένου ότι θα διακοπεί η διακίνηση πετρε - λαίου από τα κοιτάσµατα του Περσικού. Τουρκία - Κούρδοι - Β. Ιράκ Η απεµπλοκή από το Ιράκ των ΗΠΑ, ούτως ή άλλως µονόδροµη και αναπόφευκτη επιλογή, αποκτά µε την εκλογή Οµπάµα µεσοπρόθεσµο ορίζοντα υλοποίησης. Πρόκειται για δεδοµένο που αλλάζει άρδην τις εσωτερικές ισορροπίες στο Ιράκ, µε πρώτη επίπτωση τον περιορισµό της παντοδυναµίας της υπό τον Μπαρζανί ηγεσίας της Αυτόνοµης Κουρδικής οντότητας στο Β. Ιράκ. Χωρίς την προστατευτική σκιά της ογκώδους Αµερικανικής παρουσίας, την οποία βέβαια δεν µπορούν να υποκαταστήσουν οι µόνιµες βάσεις που θα κρατήσουν οι ΗΠΑ στη χώρα. Ο Μπαρζανί θα βρει ένα modus vivendi µε την Άγκυρα, και αργά ή γρήγορα θα περιορίσει τις κινήσεις των δυνάµεων του ΡΚΚ. Σηµειώνεται ότι το ΡΚΚ είχε σοβαρή επιτυχία τον περασµένο Αύγουστο όταν προξένησε έκρηξη σε τµήµα του Αγωγού Μπακού - Τσεϊχάν µε αποτέλεσµα να διακοπεί η λειτουργία του υπενθυµίζοντας µε αυτόν τον έντονο τρόπο την παρουσία του. Η στήριξη της Άγκυρας θα είναι, πλέον, για την ηγεσία του Β. Ιράκ απαραίτητη για τη διατήρηση ισορροπιών µε την κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης. Η εξοµάλυνση των σχέσεων της Άγκυρας µε τους Κούρδους του Β. Ιράκ (πρωτεύουσά του το Αρµπιλ - τα Άρβηλα του Μ. Αλεξάνδρου) ανοίγει το δρόµο για την αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας, µε την περιφερειακή συγκυρία να αναβαθµίζει τη θέση της Τουρκίας στον αµερικανικό στρατηγικό σχεδιασµό. Πώς; Σαν εγγυητή ή καλύτερα συνεγγυητή µαζί µε το Ιράν της σταθερότητος και της ακεραιότητος του Ιράκ. " Σαν περιοχή διέλευσης δικτύων αγωγών 10

11 φυσικού αερίου και πετρελαίου ανταγωνιστικών προς τη Μόσχα, που θα καταστούν οικονοµικά βιώσιµοι όταν εµπλουτισθούν µε την παραγωγή του Ιράν. Σαν µοντέλο συµβίωσης µιας δηµοκρατίας δυτικού τύπου µε το µετριοπαθές πολιτικό Ισλάµ. Σαν χώρα που µπορεί να διαδραµατίσει περιορισµένο, αλλά όχι ευκαταφρόνητο ρόλο, από τον Καύκασο µέχρι τη Μέση Ανατολή. Σαν περιφερειακή δύναµη (µετά τη βελτίωση των σχέσεών της µε τις ΗΠΑ) µε διευρυµένα περιθώρια ελιγµών, µε στόχο την όποια δυνατή συµβολή στην ανάσχεση της ρωσικής ισχύος, αλλά κυρίως στην εξισορρόπηση της ισχύος του Ιράν. Έχοντας λοιπόν κλείσει ένα οδοιπορικό στη Μ. Ανατολή ας επιχειρήσουµε µία εκτίµηση της κατά - στασης. Η Συρία και η Χαµάς δεν υιοθετούν απορρι - πτική στάση και είναι έτοιµες για διαπραγµατεύσεις µε το Ισραήλ. Το πρόβληµα όµως βρίσκεται στη διαπί - στωση ότι θα πρόκειται για µια σκληρή διαπραγ µά - τευση µε κάποιο κόστος για το Τελ Αβίβ. Πέραν των παραπάνω το ουσιαστικό πρόβληµα που εµποδίζει τη διαπραγµάτευση µε τη Συρία και την Χαµάς είναι ο παράγων Ιράν. Με το Ισραήλ να θεωρεί την περιφερειακή ισχύ της Τεχεράνης - µε ή χωρίς πυρηνικά - ως υπ αρ. ένα στρατηγικό κίνδυνο για τα ζωτικά του συµφέροντα είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αναζήτηση συµβιβασµού µε τη αµασκό και τη Χαµάς που είναι και οι δύο σύµµαχοι του Ιράν. Η Χαµάς δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ όµως υποστη - ρίζεται από την Συρία η οποία την περίοδο αυτή βρί - σκεται σε διαπραγµατεύσεις µε το Ισραήλ. Αν η Συρία υπογράψει συµφωνία σε κάποια στιγµή µε το Ισραήλ τότε σίγουρα η Χαµάς θα "βάλει νερό στο κρασί της". Το σύνολο των κρίσεων και των εντάσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή σχετίζεται µε το Ιράν. Από τη σταθεροποίηση του Ιράκ, τις εξελίξεις στο Λίβανο µέχρι και τη δυνατότητα έναρξης διαλόγου ανάµεσα στο Ισραήλ από τη µια µεριά και τη Συρία και την Χαµάς από την άλλη. Το µεγάλο πρόβληµα για το Ισραήλ είναι πριν και πάνω απ όλα να αποδεχθεί το Ιράν ως ηγετική δύναµη στον αραβο-µουσουλµανικό κόσµο. Ινδία Η Ινδία ήδη συγκαταλέγεται ανάµεσα στους διεθνείς παίκτες, δεδοµένου ότι αποτελεί την ταχύτερα αναδυόµενη οικονοµία παγκοσµίως, έως το Απειλείται όµως από ενδοθρησκευτικές διενέξεις λόγω της διαµάχης ινδοϊστών και µουσουλµάνων. Οι µου - σουλµάνοι αν και αριθµούς 150 εκατοµµύρια κατοίκους εντούτοις µπροστά στο ένα δισεκατοµµύριο των ινδοϊστών συγκροτούν µια µειονότητα που δεν ξεπερνά το 13,5 του συνόλου. Το Ισλάµ στην Ινδία αντιµετω - πίζεται µε εχθρότητα και καχυποψία, ενώ οι ίδιοι οι µουσουλµάνοι δεν θεωρούνται πραγµατικοί Ινδοί και κάθε άλλο παρά ξένοι αισθάνονται προς τους µου - σουλµάνους του Πακιστάν. Ινδία και Πακιστάν έχουν το δικό τους "Πα - λαιστινιακό" που δηλητηριάζει τις διµερείς τους σχέ - σεις, εξήντα ολόκληρα χρόνια από τότε που η βρε - τανική αποικιοκρατία διαίρεσε την Ινδία σε δύο κοµµάτια µε βάση το θρήσκευµα δηµιουργώντας το µέχρι τότε ανύπαρκτο Πακιστάν για τους µουσουλ - µάνους Ινδούς και αφήνοντας τους ινδοϊστές Ινδούς στο κράτος που σήµερα γνωρίζουµε ως Ινδία. Το Πακιστάν 11 συχνά εκµεταλλεύεται το µένος των µουσουλµάνων έναντι των ινδοϊστών για να δηµιουργεί προβλήµατα στην Ινδία, όµως το κυριότερο πρόβληµα για τις σχέσεις Ινδίας-Πακιστάν είναι το Κασµίρ, ένα κρατίδιο µε µουσουλµανικό στην πλειοψηφία του πληθυσµό, το οποίο ανήκει στην Ινδία αλλά διεκδικείται από το Πακιστάν. Στο Κασµίρ υπάρχει ισχυρότατο ισλαµικό αντάρτικο, µε αποτέλεσµα να βρίσκονται εκεί καθη - λωµένες είκοσι Μεραρχίες του Ινδικού Στρατού. Η Ινδία συγκαταλέγεται µεταξύ των τεσσάρων χωρών του πλανήτη (Ινδία, Ισραήλ, Πακιστάν, Β. Κορέα) που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη µη διάδο - σης των πυρηνικών όπλων, όµως διάφοροι αναλυτές επισηµαίνουν ότι η Ινδία είναι δυνατόν να κατέχει µέχρι και 200 πυρηνικά όπλα. Το πυρηνικό πρόγραµµα της Ινδίας αποτελούσε επί πολλά χρόνια ένα από τα κυριότερα σηµεία τριβής στις σχέσεις αυτής της χώρας µε τις ΗΠΑ. Τώρα η κατάσταση αυτή φαίνεται να µπαίνει στην άκρη χάριν της ανάγκης αναχαίτισης της κινεζικής οικονοµικής και διπλωµατικής επέκτασης προς δυσµάς που ενδιαφέρει και τα δύο κράτη. Η κυ - βέρνηση Μπους πέρασε εντός του 2008 από το Κογκρέσο συµφωνία πυρηνικής συνεργασίας µε την Ινδία, παρά το γεγονός ότι το Νέο ελχί αρνείται να υπογράψει τη ιεθνή Συνθήκη µη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Έτσι η Ινδία δηµιούργησε το νέο πυρηνικό της δόγµα που θεµελιώδης αρχή του είναι "η αποτελε - σµατική, αξιόπιστη πυρηνική αποτροπή και, αν αυτή αποτύχει, η ικανότητα επαρκούς ανταποδοτικού πλήγ - µατος". Με βάση το νέο δόγµα αποκλείεται το ενδε - χόµενο χρήσης πυρηνικών όπλων σε βάρος χωρών που δεν διαθέτουν τέτοια όπλα ή δεν έχουν συµµαχικές σχέσεις µε άλλες πυρηνικές δυνάµεις οι οποίες να συνιστούν άµεση απειλή για την ινδική ασφάλεια. Πάντως το 2003 δηµιουργήθηκε η Στρατηγική Πυρηνική ιοίκηση στο πλαίσιο των Ινδικών Ενόπλων υνάµεων ενώ στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Ινδίας εισήχθησαν οι βαλλιστικοί πύραυλοι Agni II και ΙΙΙ µε βεληνεκές km όπου µπορούν να πλήξουν στόχους ακόµη και βαθιά στο έδαφος της Κίνας. Αλλά και στον τοµέα των διαστηµικών εφαρ - µογών προχωρά η Ινδία µε τη συγκρότηση ιαστηµικής ιοίκησης λίγο µετά την επιτυχηµένη δοκιµή της Κίνας να καταρρίψει έναν από τους δικούς της δορυφόρους, µια δυνατότητα που έως σήµερα είχαν µόνο η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Η δραστηριοποίηση της Ινδίας στο διάστηµα φαίνεται να στοχεύει στη διευκόλυνση του συντονισµού στις αποστολές των Ενόπλων υνάµεων, στην παροχή έγκαιρης προειδοποίησης και στην ανάπτυξη δυνα - τοτήτων αντιδορυφορικής και αντιβαλλιστικής άµυνας. Ακόµη και στο παιχνίδι της πειρατείας εισέρχεται η Ινδία που έχει αποκτήσει πρόσβαση για τα πολεµικά της πλοία σε αγκυροβόλια του Οµάν επιδιώκοντας να διατηρεί µόνιµη ναυτική παρουσία στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας έτσι ανησυχία στο Ιράν γι' αυτή την ινδική παρουσία δίπλα της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κόσµος στη γραµµή Μεσόγειος - Μέση Ανατολή - Νότια Ασία χρειάζεται το ενδαφέρον των οργανισµών ασφάλειας αλλά και την µέριµνα των παγκόσµιων οικονοµικών φορέων. Η ασφάλεια, η ρύθµιση της οµαλής ροής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και η εξάλειψη της φτώχειας και των κοινωνικών αντιθέσεων θα αποτελέσουν το πεδίο στο οποίο θα κριθεί ο παγκόσµιος πολιτισµός 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

12 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 "ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΥΚΑΣΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόκειται για τρία Γεωπολιτικά υποσύνολα που παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον από άποψη ασφάλειας και ειρήνης στον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο που ανήκουν. Ειδικότερα τα τρία αυτά γεωγραφικά υποσύνολα εµφανίζουν ορισµένες οµοιότητες, χαρακτηρίζονται όµως και από έντονες αντιπαραθέσεις που σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες ανακατατάξεις και τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις πυροδοτούν συχνά εκρήξεις και δηµιουργούν εστίες τρο- µοκρατικών εξάρσεων. Οµιλητής ρ Σταµάτης Γεωργούλης (1) 12 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Το γεωπολιτικό αυτό υποσύνολο χαρακτηρίζεται από µια µεγάλη ρευστότητα αλλαγής συνόρων, µε αποκορύφωµα την Γιουγκοσλαβική κρίση που προκάλεσε τη διάλυση της Πρώην Γιουγκοσλαβίας "εις τα εξ ων συνετέθη", η οποία σε συνδυασµό µε την πολιτική αστάθεια, τις κοινωνικές αντιθέσεις και την άνοδο του Ισλάµ στις χώρες της περιοχής θα µπορούσε να πυροδοτήσει αιµατηρές πολεµικές συρράξεις στο µέλλον, αφού µας είναι ιστορικά γνωστό ότι αποτέλεσε και κατά το παρελθόν το µαλακό υπογάστριο της Ευρώπης µέσα από το οποίο ξεπήδησε µάλιστα και ένας παγκόσµιος Πόλεµος. Πρόκειται για τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο που ξεκίνησε από το Σαράγεβο πρωτεύουσα της σηµερινής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όταν δολοφονήθηκε εκεί το 1914 ο Αρχιδούκας διάδοχος της Αυστροουγγρικής Μοναρχίας από έναν Κροάτη Εθνικιστή. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονες αντιπαραθέσεις πολιτικού, εθνικιστικού, θρησκευτικού και κοινωνικού περιεχοµένου, µε αποτέλσµα τις συνεχείς εκρήξεις, εντάσεις και συγκρούσεις και τις αλλεπάλληλες αποσχίσεις και δηµιουργίες κρατών κατά την τελευταία εικοσαετία, όπως αυτών της Κροατίας, Σλοβενίας, Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας, Μαυροβουνίου και λίαν προσφάτως του Κοσσυφοπεδίου, που αποτελεί µήλο της έριδας µεταξύ των Αλβανικών και των Σερβικών συµφερόντων της τελευταίας πεντηκονταετίας. Η επικράτηση µάλιστα του Ισλάµ ως πλειοψηφούσας ή δεύτερης µεγαλύτερης θρησκείας σε ορισµένες από αυτές τις νεότευκτες χώρες, όπως της Αλβανίας, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, του Κοσσόβου, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας σε συνδυασµό µε ισχυρά µειονοτικά πληθυσµιακά στρώµατα που αυξάνονται συνεχώς δηµογραφικά σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρου- µανία, θέτουν ορισµένες υπόνοιες αναφορικά µε τη διατύπωση από τον Πρώην Πρόεδρο της Τουρκίας Τουργκούτ Οζάλ για επικράτηση ενός "Ισλαµικού Τόξου" από την Αδριατική µέχρι το Σινικό Τείχος, γεγονός που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΥΚΑΣΙΕΣ ΧΩΡΕΣ Πρόκειται για νέες αυτόνοµες χώρες και περιοχές που προέκυψαν από τη διάλυση της τέως Σοβιετικής Ένωσης, όπου τροµοκρατικές πράξεις και ενέργειες προκαλούν συχνά ρωγµές στην ειρήνη και ασφάλεια της περιοχής. Ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι η πολιτική και κοινωνική αστάθεια, η οικονοµική (1) Ο ρ Σταµάτης Γεωργούλης είναι καθηγητής ιεθνούς ικαίου του Ανωτάτου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων.

13 Στο σχεδιάγραµµα αναπαρίσταται ο οραµατισµός του Τουρ γκούτ Οζάλ για την επικράτηση του Ι σ λ α µ ι κ ο ύ τ ό ξ ο υ των τουρκοφώνων περιοχών της Ευρασίας. ανισότητα και η άνοδος των ισλαµικών φονταµεν ταλι - στικών ρευµάτων που βρίσκονται σε συνεχή αντι παρά - θεση µε τους ορθόδοξους χριστιανικούς πληθυσµούς της περιοχής. Η δράση των Τσετσένων αυτονοµιστικών και ισλαµικών κινηµάτων για παράδειγµα, έχει συχνά πυροδοτήσει πολύνεκρες εκατόµβες τυφλών τροµο - κρατικών χτυπηµάτων, γεγονός που τραυµατίζει συχνά την εύθραυστη ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Πρόκειται για ένα Γεωπολιτικό υποσύνολο που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλέον ευπαθή από άποψη ασφάλειας και ειρήνης σηµεία του πλανήτη. Τόσο η εθνοφυλετικοθρησκευτική σύγκρουση Εβραίων-Αράβων στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη που διαρκεί µισό και πλέον αιώνα τώρα, όσο επίσης και η αυτονοµιστική σύγκρουση Τούρκων-Κούρδων που συνεχίζεται αµείωτη κατά τα τελευταία 80 χρόνια έχουν αποτελέσει αφορµή για αιµατηρές συγκρούσεις που ο κύκλος δεν λέει ακόµη να κλείσει. Παράλληλα τα τυφλά τροµοκρατικά χτυπήµατα των ισλαµικών αυτονοµιστικών ρευµάτων της Χεζµπολά και της Τζιχάντ στο Ισραήλ και το Λίβανο έχουν συχνά αιµατοκυλύσει το Ισραήλ καθώς και το Λίβανο και τον έχουν οδηγήσει στα πρόθυρα της εδαφικής αποσύνθεσης. Τα τυφλά τροµοκρατικά κτυπήµατα επίσης στο Ιράκ ως συνέπεια της αµερικανικής εισβολής του 2002, αποδεικνύουν ότι οι περιοχή αυτή παραµένει µια από τις πιο εύλεκτες του πλανήτη, περισσότερο ίσως και από το εύλεκτο πετρέλαιο που ρέει στις πετρελαιοπηγές πολλών από τις χώρες της Γεωπολιτικής αυτής ζώνης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα τρία υπό εξέταση Γεωπολιτικά σύνολα α) της Νοτιοαναλοκής Ευρώπης, β) των χωρών του Καυ - κάσου και γ) της Μέσης Ανατολής παρουσιάζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ τους όπως η πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ρευστότητα, οι έντο νες εθνοτικοφυλετικές και θρησκευτικές συγκρού - σεις και αντιπαραθέσεις, οι οποίες σε συνδυασµό µε την άνοδο των ισλαµιστικών κινηµάτων και τις τυφλές τροµοκρατικές ενέργειες, θέτουν συχνά σε κίνδυνο την παγκόσµια ειρήνη και ασφάλεια. 13 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

14 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 "ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. "Επιδείνωση στο Παγκόσµιο Περιβάλλον και οι Επιπτώσεις στην Οικονοµική Μετανάστευση" ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΣ- ΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Θα πρέπει εξ'υπαρχής να γίνει µια αναγκαία διευκρίνηση όσον αφορά τον κοινωνιολογικό ορισµό της µετανάστευσης. Εχει χρησιµοποιηθεί κατά κόρον τα τελευταία χρόνια ο όρος "οικονοµικός µετανάστης". Αυτό το ακούει κανείς πολύ συχνά κυρίως από τα Μ.Μ.Ε. ή από διάφορους που κάνουν χρήση τέτοιων σχετικά άστοχων και κοινωνιολογικά αδόκιµων όρων. Ο ορισµός λοιπόν του µετανάστη ως "οικονοµικού" είναι άχρηστος και δεν υφίσταται γιατί είναι πλεονασµός. Είναι βέβαια αδιαµφισβήτητο πως ο µετανάστης µετακινείται σχεδόν πάντοτε για οικονοµικούς λόγους. Αν υπήρχε µια διάκριση τέτοια, "οικονοµικοί µετανάστες" δηλαδή, αυτό θα έπρεπε να υποθέτει άλλους τύπους µεταναστών, ποιών; Μήπως "τουριστικών"; Τέτοια κατηγορία ασφαλώς δεν υφίσταται. Αν πάλι κάποιος µετακινείται για πολιτικούς λόγους τότε αυτός χαρακτηρίζεται µάλλον ως πολιτικός πρόσφυγας. Η έννοια του ότι προσφεύγει κάποιος εµπεριέχει την λιγότερο την έννοια της σχετικής µονιµοποίησης του µετανάστη. Ο πρόσφυγας επιθυµεί την επιστροφή συνήθως επιστρέφει στη χώρα προέλευσης όταν εξοµαλυνθούν οι κοινωνικές συνθήκες που τον αποµάκρυναν. Ο µετανάστης επιλέγει συχνά να µονιµοποιηθεί και να ενσωµατωθεί πλήρως στη χώρα υποδοχής κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Αρα λοιπόν ο όρος "οικονοµικός µετανάστης" µας είναι άχρηστος. Ωστόσο θα επανέλθουµε στην ανάλυση της έννοιας της µετανάστευσης αµέσως πιο κάτω. Η µετανάστευση παρουσιάζεται σήµερα σαν αιτία δηµιουργίας ή σαν αποτέλεσµα κοινωνικών προβληµάτων από τη στιγµή που λαµβάνει τέτοιες διαστάσεις που διαταράσσουν τη κοινωνική ισορροπία ενός κοινωνικού συνόλου. Εδώ δεν πρόκειται φυσικά για µια ατοµική ή κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις µετανάστευσης αλλά για µεγάλες οµαδικές γεωγραφικές µετακινήσεις είτε πρόκειται για εσωτερική είτε για εξωτερική µετανάστευση. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται αφορούν το κοινωνικό σύνολο που εγκαταλείπουν οι µετανάστες καθώς και αυτά στα οποία εντάσσονται εκ νέου, ανεξάρτητα από τα αίτια και τους σκοπούς της µετανάστευσης. Βέβαια, όταν πρόκειται για βίαιη, αναγκαστική ή ακούσια µετανάστευση τα κοινωνικά προβλήµατα είναι ακόµα µεγαλύτερα. Ας εξετάσουµε επιγραµµατικά λοιπόν τα σηµαντικότερα προβλήµατα που δηµιουργεί η φυγή από ένα κοινωνικό σύνολο µιας µεγάλης οµάδας ή µιας κατηγορίας ατόµων: Οµιλητής ο ρ Γεώργιος Καφφές Λέκτορας Κοινωνιολογίας Σ.Σ.Ε. 1.Πληθυσµιακή ανισορροπία που µπορεί να αφορά την απότοµη αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού, την υπογεννητικότητα, την αύξηση της θνησιµότητας και τη µείωση της φυσικής γονιµότητας. Ολα αυτά θα τα ονοµάζαµε δηµογραφική αναστάτωση. 2.Απότοµη πτώση της παραγωγικότητας στο σύνολο που εγκαταλείπεται. 3.Εγκατάλειψη και ερήµωση του οικισµού. 4.Πιθανή πρόκληση γενικευµένου µεταναστευτικού ρεύµατος και αποδηµίας. 5.Τέλος δηµογραφικό πρόβληµα σε εθνικήκρατική βάση που δύσκολα αντιµετωπίζεται. Περισσότερα προβλήµατα όµως δηµιουργούνται και στο νέο κοινωνικό σύνολο όπου οι µετανάστες εγκαθίστανται έστω και προσωρινά. Θα γίνει µια απόπειρα συνοπτικής καταγραφής τους: 1.Πληθυσµιακή ανισορροπία η οποία µπορεί να αφορά την απότοµη κι επικίνδυνη αύξηση της πυκνότητας των κατοίκων µιας περιοχής υποδοχής µαζικού µεταναστευτικού ρεύµατος, την ενδεχόµενα µεγάλη αύξηση της γεννητικότητας και εποµένως την απότοµη και ανεξέλεγκτη µείωση της γήρανσης του πληθυσµού. 2. ηµογραφικές ανακατατάξεις και κοινωνικά προβλήµατα που ανακύπτουν. 3.Στεγαστικά προβλήµατα στους οικισµούς όπου υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση µεταναστών. 4.Πρόβληµα στην αγορά εργασίας που δηµιουργείται σταδιακά ενώ δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, η ζήτηση µεγαλώνει απότοµα χωρίς η προσφορά να µπορεί να ακολουθήσει στους ανάλογους ρυθµούς µε αποτέλεσµα να µειώνεται πρώτα απ' όλα η αµοιβή, να δηµιουργείται αρχικά ανεργία που αφορά συνήθως το ντόπιο εργατικό δυναµικό αλλά που επακολούθως επεκτείνεται σε όλο το κοινωνικό σύνολο καθώς επέρχεται ο κορεσµός στην αγορά και παραγωγή αγαθών. 5.Αύξηση της εγκληµατικότητας, που δηµιουργείται λόγω της απότοµης πύκνωσης του πληθυσµού σε σηµεία όπου δεν είχε προβλεφτεί να υποδεχτούν ένα τόσο µεγάλο αριθµό ατόµων. 6.Προβλήµατα κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και αποδοχής τους από το νέο κοινωνικό σύνολο. 7.Εκροές µεγάλων κεφαλαίων σε πολλές περιπτώσεις από τη χώρα υποδοχής προς τη χώρα προέλευσης. 8.Πιθανή γρήγορη µετάδοση επιδηµιών και ασθενειών που εµφανίζονται σε χώρες οικονοµικά και τεχνολογικά αδύνατες να τις αντιµετωπίσουν. 9.Τέλος, πρόβληµα ρατσιστικών εκδηλώσεων που πολύ συχνά καταλήγουν στη βία ίσως και και την τροµοκρατία. 14

15 Στην Ελλάδα η µετανάστευση, εσωτερική ή εξωτερική, αποτελεί ένα σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα που έγινε πιο αιχµηρό κυρίως µε την οµαδική εγκατάλειψη της χώρας από πολλούς ανειδίκευτους εργάτες προς τις χώρες της υτικής Ευρώπης, Αυστραλίας και Αµερικής, και άλλων προς Αφρική, κατά τις µεταπολεµικές κυρίως δεκαετίες. Η µαζική µετανάστευση των Ελλήνων προς το εξωτερικό είχε αποκλειστικά οικονοµικά αίτια. Η κατεστραµένη µεταπολεµική Ελλάδα, ταλαιπωρηµένη από τους αλλεπάλληλους πολέµους αλλά και τις εσωτερικές ένοπλες συγκρούσεις που επακολούθησαν για µερικά χρόνια ακόµα, µε τεράστια κοινωνικά προβλήµατα δεν µπόρεσε να συγκρατήσει το νεανικό εργατικό δυναµικό της. Οι νέοι Ελληνες προτίµησαν τη ξένη αγορά εργασίας για να µπορέσουν να δηµιουργήσουν, ταχύτερα και ασφαλέστερα καλύτερους όρους διαβίωσης. Οµως ήταν φυσικό να δηµιουργήσει αυτή η µετανάστευση και τεράστια κοινωνικά προβλήµατα στο ελληνικό κράτος των οποίων οι συνέπειες διαφαίνονται ως και σήµερα: 1. ηµογραφικά προβλήµατα και γήρανση του ελληνικού πληθυσµού. 2. Καθυστέρηση οικονοµικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας στην ελληνική οικονοµία. 3. Σηµαντικότατες απώλειες εργατικού κι επιστηµονικού δυναµικού. 4. Πολιτιστική καθυστέρηση και εξάρτηση από το ξένο παράγοντα. 5. Κακή εικόνα και δυσφήµηση της χώρας στο εξωτερικό µε αποτέλεσµα να µη γίνουν επενδύσεις στο ρυθµό που έπρεπε. 6. Ερήµωση κι εγκατάλειψη του ελληνικού υπαίθρου λόγω αγροτικής εξόδου, υποβάθµιση της γεωργικής εκµετάλευσης της γης καθώς και µεγάλης καθυστέρησης στην τουριστική ανάπτυξη. 7. υσπιστία των Ελλήνων επενδυτών προς την εγχώρια οικονοµία (πχ. Ναυτιλία), µε αποτέλεσµα τη µη συγκράτηση µεγάλης εκροής εθνικών κεφαλαίων Μερικά χρόνια αργότερα, η Ελλάδα αντιµετώπισε και προβλήµατα εσωτερικής µετανάστευσης που προέκυψε λόγω της ταχύτατης εκβιοµηχάνισης και αστικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Με την µαζική αγροτική έξοδο και τη υδροκέφαλη και άναρχη ανάπτυξη των αστικών κέντρων, Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα αντιµετώπισε αντιξοότητες στη κοινωνική, οικονοµική και πληθυσµιακή ισορροπία της κατά τις µεταπολεµικές δεκαετίες. Εκτός από το ενάµισυ µε δύο εκατοµύρια περίπου Ελληνες µετανάστες που υπήρχαν στο εξωτερικό, τα αστικά κέντρα σήκωσαν όλο το βάρος της ανισόροπης ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας που µετά από δυό παγκόσµιους πόλεµους δεν είχε ακόµα καταφέρει να αποροφήσει κοινωνικά τους Ελληνες πρόσφυγες της Μ. Ασίας που είχαν φτάσει µαζικά στη δεκαετία Καταλαβαίνει εύκολα κανείς µόνο από το παράδειγµα της ελληνικής εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης πόσο η µετανάστευση µπορεί να είναι αιτία σοβαρών κοινωνικών προβληµάτων. Η σωστή κοινωνική πολιτική και προγραµµατισµός µπορούν ασφαλώς να µειώσουν στο ελάχιστο τις δυσάρεστες συνέπειες, όµως δεν µπορούν να τις περιορίσουν τελείως. Είναι γεγονός ότι η µετανάστευση εξαρτάται πάνω απ' όλα από την ανθρώπινη βούληση. Κανένας νόµος δεν µπορεί να περιορίσει τον άνθρωπο να εγκατασταθεί όπου εκείνος επιθυµεί και στη χρονική στιγµή που εκείνος επιλέγει. Οµως κάθε κράτος µε τη πολιτική του µπορεί να αποθαρρύνει ή να ενθαρρύνει, να δηµιουργήσει τέτοιες συνθήκες που να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά στο µεταναστευτικό φαινόµενο. Σήµερα οι όροι έχουν αντιστραφεί αφού η Ελλάδα αντιµετωπίζει το πρόβληµα αλλά από την άλλη όψη του: την εισροή µεταναστών από φτωχότερες χώρες κυρίως βαλκανικές (Αλβανία) µετά τη κατάρευση των ολοκληρωτικών καθεστώτων, αλλά και µετανάστες που προέρχονται από γειτονικές χώρες που δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν να ελέγξουν τη κατάσταση στα σύνορα µε αποτέλεσµα να "ξεφορτόνωνται" τους µετανάστες οποιασδήποτε κατηγορίας (πρόσφυγες, πολιτικούς πρόσφυγες, φτωχούς µετανάστες και γενικά εξαθλιωµένες κοινωνικές οµάδες), που διασχίζουν το έδαφος αυτών των 15 χωρών κάτω από άθλιες συνθήκες µε ποικίλους τρόπους (δουλεµπόριο, µεταφορά σε κτηνώδεις συνθήκες, ρίψη στη θάλασσα, εγκατάλειψη σε ναρκοπέδια κλπ.). Το αποτέλεσµα είναι πως η χώρα αναγκαστικής υποδοχής αναλαµβάνει µε πολυδάπανες διαδικασίες είτε την απέλασή τους µη έχοντας εναλλακτικές νόµιµες λύσεις, είτε τη προσωρινή του στέγαση, σίτιση και περίθαλψη που εκτός από οικονοµικό κόστος έχουν και κοινωνικό κόστος, είτε την παραχώρηση πράσινης κάρτας, είτε χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα-άπατρη όταν δεν υπάρχουν έγγραφα που να διαπιστώνουν την εθνικότητα. Το πρόβληµα αυτό άλλωστε δεν είναι πια εθνικό αλλά ευρωπαϊκό και, όπως είχε δηλώσει ο Ελληνας Πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής τον Ιούνιο 2008 στη Σάµο, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο ευρωπαϊκής πολιτικής προτερεότητας και τα παραδείγµατα είναι πολλά. Είναι βέβαιο πως ο λαθροµετανάστης δεν επι - θυµεί να εισέλθει ειδικά στην Ελλάδα ή σε κάποια χώρα, αλλά γενικότερα στο έδαφος πλέον της Ε.Ε. Αυτός που πατάει στο Καστελλόριζο, τη Γαύδο, τα Αντικήθυρα ή τα Ψαρά, εκτός από ελληνικό χώµα πατάει και ευρωπαϊκό. Ολοι θυµόµαστε τα τραγικά γεγονότα στο Σανγκάτ της Γαλλίας πριν 3 χρόνια όταν εκατοντάδες λαθροµετανάστες συνελήφθησαν οµαδικά µετά από γιγαντιαίες επιχειρήσεις της Γαλλικής Αστυνοµίας. Οι άνθρωποι αυτοί επιθυµούσαν να περάσουν στη Μ. Βρετανία και βρέθηκαν στη Γαλλία έχοντας εισέλθει εκεί από διαφορετικά σηµεία της Ε.Ε. Κα τι ανάλογο συνέβει και στην Πάτρα πριν 4-5 χρόνια µε την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο Σουπερφάστ φέρυ προς Ιταλία από λαθροµετανάστες που είχαν ανάψει φωτιά στο γκαράζ για να ζεσταθούν! Τα ίδια συµβαίνουν σε Θεόυτα και Μελίλα στην Β. Αφρική (ισπανικοί θύλακες), τα Κανάρια νησιά, τα νησάκια στη Λαµπεντούζα µεταξύ Τυνησίας και Ιταλίας και όπου υπάρχουν "περάσµατα" για τους εξαθλιωµένους µετανάστε;ς. Ανάλογα προβλήµατα αντιµετωπίζουν έντονα και άλλες ακριτικές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία (η κατάσταση στα Κανάρια νησιά είναι τραγική, οι παράνοµοι είναι πλέον πάρα πολλοί και συνωστίζωνται σε πρόχειρους καταυλισµούς) και η Ιταλία από τα νότια θαλάσσια σύνορά της. Οµως η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτηµα: την εµπειρία και τα διδάγµατα του πρόσφατου παρελθόντος, της µετανάστευσης δηλαδή που είχαν αντιµετωπίσει οι Ελληνες στις προηγούµενες δεκαετίες, εµπειρία που ίσως λείπει από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα. Η ελληνική πολιτική σε ζητήµατα µετανάστευσης ίσως υπό αυτό το πρίσµα να έχει λιγότερες δικαιολογίες για περιθώρια σφαλµάτων όσο και ανθρώπινα κι αν είναι αυτά. Με δεδοµένο πάντως σήµερα τη προσπάθεια που γίνεται για µια ενιαία πανευρωπαϊκή πολιτική και σε αυτό το τοµέα, θα πρέπει να γίνει γενικά παραδεκτό ότι η Ελλάδα έχει µια ιδιοµορφία στο µεταναστευτικό ζήτηµα λόγω της γεωγραφικής της γειτνίασης µε κράτη εκτός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου ενώ παράλληλα δεν είχε µέχρι την είσοδο της Βουλγαρίας το 2007 κοινά χερσαία σύνορα µε κανένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ενωσης πράγµα που περιπλέκει την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Τα ελληνικά σύνορα αποτελούν πια εκ των πραγµάτων και ευρωπαϊκά σύνορα. Η Ευρώπη σήµερα αποτελεί αναµφισβήτητα το "εldorado", το όνειρο και την ιδανική πολιτεία για τους µετανάστες που εισέρχονται και τελικά κάτι ανάλογο µε αυτό που αναζητούσαν οι Ελληνες και άλλοι Ευρωπαίοι µετανάστες στην Αµερική πριν από ένα αιώνα περίπου. εν είναι επίσης λύση να βλέπουµε τους µετανάστες ως µια φτηνή και άµεση λύση αύξησης παραγωγικότητας διότι αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει µοιραία την οικονοµία σε σταχανοβισµό. Αλλωστε, όσο οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες στο παγκόσµιο περιβάλλον επιδεινώνονται, και αυτό γίνεται ολοένα πιο εµφανές µετά τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις και την παγκόσµια χρηµατο-οικονοµική κρίση, τόσο τα ανθώπινα κύµατα µεταναστών θα εντείνονται. Είναι τελικά αδιαµφισβήτητο ότι το πρόβληµα αυτό αφορά συνολικά όλα τα κράτη και τις ευηµερούσες κοινωνίες και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιµετωπιστεί συνολικά µε ενιαία στάση και πολιτική. 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

16 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 "ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" " υναµική Μειονοτήτων και Προϋποθέσεις Ανάδειξής των σε Αιτία Σύγκρουσης µεταξύ των Κρατών" 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. Τι είναι Μειονότητα Οµιλητής : Ταξίαρχος ε.α. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος Κατά Μπαµπινιώτη, µειονότητα είναι οµάδα ανθρώπων, που συνδέονται µεταξύ τους, ως προς την καταγωγή, τα πιστεύω ή την συµπεριφορά, αλλά διαφο - ροποιούνται, ως προς τα ίδια χαρακτηριστικά από το ευρύτερο σύνολο στο οποίο ανήκουν: εθνική/γλωσ σική/ θρησκευτική/κοινωνική/αναφοµείωτη.κατά το λεξικό του Παπύρου, µειονότητα είναι: α. Πλήθος µικρότερο από το µισό ενός συνόλου β. Πολιτιστικά, εθνολογικά ή φυλετικά ευδιάκριτη οµάδα, που ζει στους κόλπους µιας ευρύτερης κοινωνίας. γ. "Εθνική µειονότητα", είναι σύνολο ατόµων ξένης εθνικότητος, που αποτελούν µικρό ποσοστό του πληθυσµού µιας χώρας ή επικράτειας. Τι σηµαίνει υναµική Στην επιστήµη της Φυσικής είναι ο κλάδος, ο οποίος µελετά τις δυνάµεις και τις κινήσεις που αυτές προκαλούν. Στην Κοινωνιολογία είναι ο αλληλοπροσ διο - ρισµός ή η σύγκρουση των στοιχείων ενός κοινωνικού όλου (δηλαδή τάξεων, θεσµών, προτύπων κλπ) που εξηγούν τον εξελικτικό µετασχηµατισµό του: ή του κοινωνικού συστήµατος ή των κοινωνικών οµάδων. Γενικώτερα θα λέγαµε, ότι δυναµική είναι η εξελικτική πορεία ενός φαινοµένου. Ας αφήσουµε τώρα την σκέψη µας να ρυ - µουλκηθεί από τον ορισµό του λεξικού, που αναφέρεται στην "ευδιάκριτη οµάδα, που ζει στους κόλπους µιας ευρύτερης κοινωνίας" και ας φανταστούµε, έχοντας πάντοτε κατά νού αυτά, που αντιλαµβανόµαστε σαν 16 όντα µε λογική και που έχουν σχέση µε αυτά που τα φαινόµενα µας τροφοδοτούν και η κριτική µας σκέψη τα κατατάσσει στους µαθησιακούς µας απολογισµούς ή µε άλλα λόγια στις εµπειρίες µας. Ευδιάκριτες λοιπόν οµάδες είναι κατά βάση οι φυλετικές, οι εθνοτικές, οι θρησκευ τικές. Υπάρχουν όµως και άλλες µικρότερες οµάδες, οι οποίες δηµιουρ - γούνται µε αυξανόµενους ρυθµούς µετά την ισχυρο - ποίηση των όρων περί προστασίας των δικαιωµάτων των µειονοτήτων. Εµφανίζεται λοιπόν ένας αριθµός ατόµων, τα οποία συνειδητά αποσύρονται, χωρίς δυσάρε στες συ - νέπειες, από τις δεσµεύσεις των οικο γενειακών αρχών και σφυρηλατούν ένα καινούρ γιο εαυτό, ο οποίος πλέον δεν αναπαράγει αυτό που του κληροδότησαν οι γονείς του. Πρόκειται δηλαδή για ένα δικαίωµα τού να υπάρχουν σαν πρόσωπα ιδιωτικά. Να γίνουν κάποιοι άλλοι, που δεν προσδιορίζονται από τις ρίζες τους αλλά που προσπαθούν να δώσουν στην ζωή τους το νόηµα, που εκείνοι θέλουν να της δώσουν. Σε µία καλόβολη χώρα -όπως είναι και η δική µας- παρατηρούµε γεωµετρική ανάπτυξη στην δηµο - κρατική χειραφέτηση. Και ενώ οι φιλελεύθεροι αντιπα - ρατάσσουν στην οµοιογένεια των ελληνικών στοιχείων το ατοµικό, έρχονται οι µεταµοντερνιστές, ορισµένοι από τους οποίους αµφισβητούν την ίδια την πραγµατι - κότητα του ατοµικού και αντιπαραθέτουν στην οµοιο - γένεια περιθώρια και µειονότητες. Είµαστε σε µία εποχή, όπου πλέον πιστεύεται, ότι αυτό που είναι πα - ράταιρο µε την κοινωνία, ως σύνολο, δηλαδή το περι - θω ριακό, το τρελλό, το αποκλίνον, το διεστραµµένο, το παράνοµο, είναι περισσότερο γόνιµο πολιτικά. Και µε τον όρο µεταµοντέρνο επιχειρούµε να εννοήσουµε ένα σύγχρονο σύστηµα σκέψεως, που απορρίπτει τις

17 ολότητες, τις παγκόσµιες αξίες, τις µεγάλες ιστορικές τουρκόφωνοι, Σέρβοι, Βόσνιοι κλπ. Και για την ιστορία, καταθέσεις, τα υιοθετηθέντα στο παρελθόν θεµέλια θα πρέπει να αναφερθεί, ότι οι Αλβανόφωνοι και οι στην ανθρώπινη ύπαρξη και την δυνατό τητα προσλή - Αθίγγανοι αυξάνονται σε ρυθµούς πολλαπλάσιους από ψεως γνώσεων µέσω διυλισµένων αρχών. Ο µεταµον - ό,τι οι λοιποί. τερνισµός ίσταται απέναντι στην γενική πίστη και τους Ένα παράδειγµα δυναµικής µιας εθνικής ορθολογισµένους κανόνες, όπως επίσης εναντιώνεται µειονότητος, η οποία προεκάλεσε την αντιπα ράθεση στις έννοιες "ενότης" και -συµβατή µε την οµοιογενή µεταξύ κρατών είναι αυτό των Σουδητών της Βοηµίας. διάρθρωση- "πρόοδος". Ακόµη, αντιτίθεται σε αυτό, Ο ιστορικός όρος Sudeten, που χρησιµοποίησαν οι που θεωρεί ελιτισµό στην κουλτούρα και τείνει προς Γερµανοί της Βοηµίας για να ξεχωρίζουν από τους τον πολιτισµικό σχετικισµό και υµνεί τον πλουραλισµό, λοιπούς κατοίκους της Τσεχοσλοβακίας και η εθνι - την ασυνέχεια και την ετερογένεια. Σαν ένα µερικό κιστική, αντιτσεχική, αντισηµιτική προπαγάνδα του συµπέρασµα λοιπόν µπορούµε να προτάξουµε, ότι οι ναζιστικού κόµµατος της µειονότητος αυτών προεκά - βιολογικοί και οι πολιτισµικοί ντετερµινισµοί οδεύουν λεσε την διένεξη µεταξύ δύο οµόρων κρατών. Της προς την λήθη. Γερµα νίας και της Τσεχοσλοβακίας. Για να µη προχω - Η κοινωνική προώθηση και προβολή διαδέ - ρήσουµε σε λεπτοµέρειες της υποθέσεως των Σουδητών χονται την ατµόσφαιρα των προκαταλήψεων. ηµιουρ - θα αναφέρουµε µόνον, ότι η Σουδητία τελικά παρε - γούνται νέες οµάδες, οι οποίες διεκδικούν τα αυτά και χωρήθη στην Γερµανία. Όµως η ηττηµένη Γερµανία το ίσως και περισσότερα προνόµια αναγκάστηκε να επιστρέψει την Σουδητία στην Το να είσαι άθρησκος, αντιρρησίας συνειδή - Τσεχοσλοβακία και εκείνη µε την σειρά της απέλασε σεως, οµοφυλόφιλος και εν πάση περι πτώσει διαφορε - τον Γερµανικό πληθυσµό της και στην περιοχή τικός, ως προς το όλον, όπως έχει επιβληθεί σήµερα µε εγκατέστησε Τσέχους. την απρόθυµο συναίνεση της πλειοψηφίας, δεν συνιστά Ο καθένας από εµάς είναι σε θέση να σκεφθεί, αδίκηµα. Απ' εναντίας µάλιστα, θα λέγαµε, ότι τα προ - ότι η πράξη της απελάσεως είναι ένα είδος µαθήµατος νόµια έχουν µετατεθεί εκεί όπου παλαιότερα αυτά τα προς κάθε κατεύθυνση ή µπορεί να συνιστά ένα άτυπο χαρακτηριστικά εθεωρούντο ιδιώνυµα. Οδηγός ζωής προηγούµενο ή µία αναγκαιότητα ή -τέλος πάντων- µία για τα υπό διαµόρφωση κοινωνικά πρόσω πα-συντε - συγκυριακή εκµετάλλευση. λεστές είναι µία διαφαινοµένη νέα σύνθεση αρχών, η Εν πάση περιπτώσει, οι όποιες ριζικές ενέργειες οποία πρεσβεύει την υπηρέ τηση µιας αυθεντικής και του παρελθόντος δεν µπόρεσαν να ρυθµίσουν το πρό - διαρκούς ικανοποιή σεως. Και από ό,τι είµαστε σε θέση βληµα των µειονοτήτων εξ αιτίας τών -κατά περίπτωσηιδιαιτεροτήτων. να αντιλαµ βανόµεθα, καταγράφουµε, ότι σήµερα δεν Οι νικητές του Β'ΠΠ, θέλοντας να ρυθ - σηµειώνεται οιαδήποτε επίκληση των ευγενών δυνά - µίσουν ορισµένα προβλήµατα µειονοτήτων, δηµιούρ - µεων της ψυχής, αλλά οι ορατές και πιστοποιηµένες γησαν άλλα. Μερικές φορές σηµαντικώτερα. διακρίσεις και προσόντα για την πρακτική οργάνωση Η σύγχρονη αναζωπύρωση και πολλές φορές της γήινης ζωής των εξ ηµών επιδεξιωτέρων. Ας βιαιότητα των προβληµάτων των µειονοτήτων είναι το συνεχίσουµε, ωστόσο µε µερικά εγκυκλοπαιδικά, αποτέλεσµα εντάσεων, που είχαν επί πολύ αποσιωπηθεί επάνω στις ανεγνωρι σµένες µειονότητες. Χρήσιµο είναι και τεχνητά συγκρατηθεί. να γνωρίζουµε την πορεία των ιστορικών πραγµάτων. Το 1950, µία υποεπιτροπή των Ηνωµένων Εθ - Το πρόβληµα των µειονοτήτων είναι πολύ νών, που είχε επιφορτισθεί µε το πρόβληµα της προ - παλιό. Από τότε που πρωτοεµφανίστηκαν οργανωµένες στασίας των µειονοτήτων, εξετίµησε, ότι ένας ορισµός πολιτικές κοινότητες. Στον δυτικό κόσµο, µειονότητες θα έπρεπε να στηρίζεται στις βάσεις, που θα ιδούµε και η συνεπαγοµένη καταπίεσή τους, συνέπεσαν µε την παρακάτω. ηλαδή: γένεση των συγχρόνων κρατών. Αρχικά για λόγους > ο όρος "µειονότητα" περιλαµβάνει µόνον τις µη κυ - θρησκευτικούς. ρίαρχες οµάδες ενός πληθυσµού, που έχουν και Η αναγόρευση της αρχής των εθνοτήτων σε επιθυµούν να διατηρήσουν εθνικές, θρησκευτικές ή κυρίαρχη έκφραση εθνικών διεκδικήσεων έτεινε βαθ - γλωσσικές παραδόσεις ή χαρακτηριστικά σαφώς δια - µιαία να ταυτίσει το κράτος µε µία οµοιογενή εθνικά, φορετικά από αυτά του υπολοίπου πληθυσµού. πολιτιστικά και θρησκευτικά οµάδα. Με βάση την αρχή > οι µειονότητες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν αυτή, αποικοδοµήθηκε η Αυστρο-ουγγρική Αυτοκρα - αριθµό ατόµων αρκετά µεγάλο, ώστε να µπορέσουν να τορία το Ωστόσο η οµοιογένεια των διαφόρων αναπτύξουν τέτοια χαρακτηριστικά. κρατών, που προέκυψαν από τον Α'ΠΠ ήταν κάτι > τα µέλη των µειονοτήτων αυτών πρέπει να περισσότερο από σχετική. Ιδιαίτερα στην Βαλκανική επιδεικνύουν σεβασµό στο κράτος, του οποίου είναι χερσόνησο. Η πολλαπλότητα και η κατανοµή των πολίτες. εθνικών οµάδων είναι τέτοια, ώστε να είναι αδύνατη η Ωστόσο, παρά την προσπάθεια ενός νοµικού προοπτική κάθε µία οµάδα να αποκτήσει το κράτος της. προσδιορισµού, η ασάφεια δεν έπαψε να υπάρχει. Και Π.χ., στην χώρα των Σκοπίων υπάρχουν 45% τούτο, διότι ο όρος "µειονότητα" δεν είναι στενά Σλαβόφωνοι, 29% Αλβανόφωνοι, 10% Αθίγγανοι και νοµικός αλλά ευρύτερα κοινωνικοπολιτικός. Στο ένα 16% άλλες οµάδες, οι οποίες προσδιορίζονται σαν πλαίσιο αυτό έγινε προσπάθεια να αναζητηθούν τα 17 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

18 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. κύρια στοιχεία της µειονότητος. Αυτά φαίνεται ότι είναι τέσσερα. Το στοιχείο της κοινότητας. Για να υπάρχει µειονότητα πρέπει τα µέλη νιας οµάδας να διαθέτουν ορισµένα σαφή χαρακτηριστικά, που τα ενοποιούν σε οµάδα, ενώ συγχρόνως τα διαχωρίζουν από την υπό - λοιπη εθνική κοινότητα. Το ποσοτικό στοιχείο. Το αναφέραµε, γιατί πράγµα πρόκειται. Η συνείδηση της µειονότητος. Μία στατιστικώς µειοψηφούσα κοινότητα δεν θεωρείται µειονότητα µε την αυστηρή έννοια του όρου, εκτός εάν έχει συνεί - δηση, ότι αποτελεί µειονότητα. Η καταπίεση, στοιχείο, που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει, αλλά, το οποίο είναι συνηθέστατα ενδεικτικό. Η µειονότητα δεν υπάρχει, ως τέτοια, παρά µόνον αν καταπιέζεται. Ελλείψει καταπιέσεως τότε αναφερόµεθα σε αυτόνοµες οµάδες και όχι σε µειονότητα. Η κοινωνιολογία κάνει αναφορά για µία κοι - νωνική οµάδα, οποιουδήποτε τύπου, που αποτελεί την συνάθροιση ατόµων µε προσδιορισµένους στόχους και κανόνες συµµετοχής των µελών της, µε τους δικούς της υποχρεωτικούς κανόνες συµπεριφοράς και έναν υποτι - τλισµό που την διαχωρίζει από την υπόλοιπη κοινωνία. Η θέση των µειονοτήτων αρχικό καλούπι, από όπου κληρονόµησε την ενοχλη - τική ψευδαίσθηση, ότι κατέχει τα πρωτεία της ηθικής στον κόσµο και κατά συνέπειαν είναι φορέας ενός "ξεχωριστού πεπρωµένου". Όποιος µελετά την Ιστορία, µπορεί να συναντηθεί µε το ότι αυτή η ψευδαίσθηση της ανωτερότητας έχει τις ρίζες της σε µία συγκε κρι - µένη αγγλική πουριτανική ιδεολογία του 17ου αιώνος, η οποία όµως στερείται κάθε εγκυρότητας, δεδοµένου, ότι η γένεση µια ιδέας αποκτά εγκυρότητα µόνον και εφόσον είναι λογικά και οντολογικά καθολικεύσιµη. Κάτι, που εδώ ασφαλώς δεν ισχύει. Αυτή η ενοχλητική αξίωση του ξεχωριστού πε - πρωµένου ενσαρκώθηκε τον 19ο αιώνα σε ένα υπο τι - θέµενο δικαίωµα καθυποτάξεως των Ινδιάνων της Αµερικής και προσαρτήσεως τών επί δύο και πλέον αιώνες µεξικανικών και ισπανοφώνων εδαφών, ενώ στον 20ο αιώνα σε ένα καθαρά επεκτατικό ρόλο µε - ταµφιεσµένο σε θρησκευτική και πολιτική ηθικότητα. εν υπάρχει βέβαια αµφιβολία ότι παράλληλα µε αυτά τα επικίνδυνα στοιχεία, το αµερικανικόν έθνος έχει παραγάγει και πλείστα θετικά. Κυρίως σε επισ - τηµονικό, τεχνολογικό, λογοτεχνικό, µουσικό και γε - νικά πολιτιστικό επίπεδο. Στοιχεία, τα οποία ασυζητητί δεν πρέπει να απορρίψουµε µέσα από µία γενικευµένη και a priori αντιαµερικανική ιδεολογία, η οποία τελευ - ταίως µας έχει κατακαλύψει και την οποία εντόνως απευχόµαστε. Εδώ θα χρειαστεί να σταθούµε για λίγο. Εννοώ στους Αµερικανούς. Οι ΗΠΑ, κατά τον Βορρά συνο - ρεύουν µε τους Καναδούς. Ο Καναδάς είναι χώρα συ - νώ νυµη µε την ευηµερία, την ασφάλεια, την αξιόπιστη κοινωνική πορεία και την καλή γειτονία. Οι νότιοι γείτονες, οι Μεξικανοί, για τους Αµε - ρικανούς συνιστούν µείζον πρόβληµα. Η είσοδος Μεξικανών λαθροµεταναστών στο έδαφος των ΗΠΑ προκαλεί τους µηχανισµούς του συναγερµού, όπως επί - σης και το σύνδροµο της αβεβαιότητος περί της ισορ - ροπίας της ξεχωριστής αµερικανικής οντότητας, της πεπρωµένης να µεγαλουργήσει και η οποία, όπως διατείνονται είναι εκ Θεού εκπορευοµένη. Για την εξασφάλιση λοιπόν από την λαθραία είσοδο Μεξικανών στο αµερικανικόν έδαφος, έχει προ - βλεφθεί και λειτουργεί εκτεταµένη ηλεκτροφόρος φρα - γή, η οποία µάλιστα και όταν απαιτείται καλύπτεται και δια πυρών από συνοριοφύλακες. Από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουµε οι Μεξικανοί δεν έχουν πλέον βλέψεις στην επικράτεια των ΗΠΑ. Εκτός εάν σκέπτονται σε περι - βάλλον επιµεµηκυσµένων χρονικών οριζόντων. Ας πάµε τώρα να φανταστούµε, ότι οι ΗΠΑ περιεβάλλοντο από -καθ' υπόθεσιν ή κατ' ένδειξιν- µη φιλικές χώρες. Ας πούµε από την Κίνα, την Β. Κορέα κ.α. Γνωρίζουµε από τα στατιστικά δεδοµένα, ότι στις ΗΠΑ παρεπιδηµούν περίπου 4 εκατοµµύρια Κινέζοι µετανάστες. Εάν δεν παρενεβάλλετο µεταξύ Κίνας και ΗΠΑ ο Ειρηνικός Ωκεανός, παρά µόνον χωράφια, δάση και χαράδρες, τότε αυτά τα 4 εκατοµµύρια θα ήταν Ο ρόλος των µειονοτικών οµάδων ποικίλλει ανα λόγως δοµής του επικρατούντος συστήµατος και περιβάλλοντος. Η πλειοψηφούσα κοινωνία έχει δύο επιλογές. Να εξαλείψει την µειονότητα ή να την ανε - χθεί. Μία µειονότητα µπορεί να εξαλειφθεί µε διαφόρους τρόπους. Να εκδιωχθεί ή να καταπνιγεί. Πολλά είναι τα παραδείγµατα στην Ιστορία. Ακραίο παράδειγµα, αυτό των Ναζί εναντίον των Εβραίων. Ένα πρόσφατο είναι και η περίπτωση του Γεωργιανού Σαακασβίλι εναντίων των Οσετίων. Η ήπια εξάλειψη είναι η αφοµοίωση. Με την διαδικασία αυτή η µειονότητα υιοθετεί τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά της πλειοψηφίας, που κυριαρχεί. Κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνος, παρατηρήθηκε εισροή Ευρωπαίων µεταναστών στις ΗΠΑ. Αντί να τους επιτρέψει να διατηρήσουν τα αρχικά πολιτισµικά χαρα - κτηριστικά τους, η κυρίαρχη αγγλόφωνη, προτεσ ταν - τική πλειοψηφία, προτίµησε να εµποτίσει τους µετανά - στες µε τον επικρατούντα πολιτισµό. Έτσι οι µετανα - στευτικές οµάδες δεν συνέστησαν αυτόνοµες κοινω - νικές οµάδες, αλλά µάλλον αφοµοιώθηκαν στην αµερι - κανική κοινωνία και η οποία και βαπτίσθηκε αµερι - κανικόν έθνος. Βέβαια, αυτό το βορειαµερικανικόν έθνος πα - ρου σιάζει ιδιότητες εντελώς ξεχωριστές. Έθνος µετανα - στών, χωρίς καµµία παράδοση Ιακωβινισµού (πρώτη διακήρυξη περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων), άρα πρό - θυµο να αναγνωρίζει την πολιτισµική αυτονοµία των διαφόρων εθνοτήτων, που το απαρτίζουν. Συγκρο τή θη - κε εν τούτοις επάνω σε ένα αγγλοσαξονικό πουριτανικό τουλάχιστον δεκαπλάσια εάν ληφθούν υπ'όψιν τα 18

19 στοιχεία του δυσθεωρήτου πληθυσµού της Κίνας και της αβυσσαλέας οικονοµικής ανισότητας των δύο αυτών χωρών. ιερωτώµαι, εάν όλα αυτά περί αφοµοιώ σεως, πολιτισµένης αντιµετωπίσεως, συντηρήσεως του αισ - θήµατος εθνικής ασφαλείας, ασφαλείας συνόρων και τα παρόµοια θα είχαν κάποια αθώα θέση στον νού της αµερικανικής κυβερνήσεως. Και βέβαια η Αµερική δεν κινδυνεύει από τα εκατοµµύρια των Ιταλών, των Πο - λωνών, των Ελλήνων και των λοιπών µεταναστών, που προέρχονται από τα υπόλοιπα 200 κράτη του πλανήτη Γη. εν κινδυνεύει, διότι την χωρίζουν ωκεα νοί από τον υπόλοιπο κόσµο. ότι αποτελεί µέρος ενός µακεδονικού έθνους. Εν πάση περιπτώσει, η αφοµοίωση σπανίως συ - νιστά διαδικασία ολοσχερούς εξαλείψεως µειονο τήτων. Κατά την πορεία της αφοµοιώσεως η κυρίαρχη οµάδα, παράλληλα µε την επιβολή τού δικού της πολιτισµού, υιοθετεί συνήθως ορισµένα στοιχεία του πολιτισµού της µειονότητος. Όταν επιτρέπεται σε µία µειονότητα να υπάρχει µέσα στο πλαίσιο µιας ευρυτέρας κοινωνίας, το κοι - νωνικό σύστηµα που προκύπτει χαρακτηρίζεται πλου - ραλιστικό. Οι κυρίαρχες δυνάµεις σε µία πλουρα λιστική κοινωνία επιλέγουν την ανοχή απέναντι στις µειο - νότητες για δύο λόγους. Η κυρίαρχη πλειοψηφία µπορεί να µη βλέπει τον λόγο γιατί να απαλλαγεί από την µειονότητα. Από την άλλη µεριά, ακόµη και εάν η µειονότητα αντιµετωπίζεται µε απέχθεια, µπορεί να υπάρχουν πολιτικά, ιδεολογικά ή ηθικά εµπόδια σε µία διαδικασία εξαλείψεώς της. Π.χ, το είδος της απα σχο - λήσεως των ατόµων της µειονότητας είναι τέτοιο, που το κέρδος από την ύπαρξή τους είναι µεγαλύτερο από την ζηµία της εκδιώξεώς των. Αυτό βέβαια συµβαδίζει µε την θεωρία του χρησίµου εχθρού ή επί το ηπιώτερον µε την ανεκτική συµβίωση των ανισοτήτων. Υπόθεση φυσικά, που δεν θα υποστηρίζεται ούτε θα συµβαίνει αγαστώς εις το διηνεκές. Η δοµή της κοινωνίας, ως συνόλου επηρεάζει τον ρόλο, που παίζουν σε αυτήν οι µειονοτικές οµάδες, οι οποίες εξ ορισµού ταξινοµούνται κάπου χαµηλώτερα από την κορυφαία βαθµίδα της κοινωνικής ιεραρχίας. Ο βαθµός κοινωνικής κινητικότητας ενός µέλους µιας µειονοτικής οµάδος εξαρτάται από το εάν η κοινωνία στην οποία ζει είναι κλειστή ή ανοικτή. Κλειστή κοινωνία είναι εκείνη στην οποία ο ρόλος και η λειτουργία του ενός ατόµου θεωρητικά δεν µπορεί να αλλάξει ποτέ. Αντιθέτως, η ανοικτή κοινωνία επιτρέπει στο άτοµο να µεταβάλλει τον ρόλο του, µε αν - τίστοιχες αλλαγές στην κοινωνική του θέση. Η ανοικτή κοινωνία επιτρέπει σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες να αµιλλώνται για τους ίδιους οικονοµικούς πόρους, µε αποτέλεσµα οι σχέσεις τους να είναι ανταγωνιστικές. Σε µία ανοικτή κοινωνία η ταξινόµηση ενός ατόµου σύµφωνα µε την κοινωνική του οµάδα δεν έχει την ίδια βαρύτητα µε την ταξινόµηση, που το άτοµο αποκτά για τον εαυτό του. Στην Ελλάδα το πρόβληµα τέθηκε οξύτατο κα - τά τους Βαλκανικούς πολέµους και µετά από αυτούς. Και επιδιώχθηκε η ριζική του λύση µε την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσµών. Σήµερα αναγνωρίζεται µόνο µία µειονότητα. Η µουσουλµανική, η οποία διέ - πεται από το καθεστώς, που θεσπίστηκε µε την Συν - θήκη της Λωζάνης και τώρα, η µειονότητα αυτή ζει υπό συνθήκες πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας και ισό - τητος δικαιωµάτων, τα οποία προστατεύονται συνταγ - µατικά. Παρ'όλα όµως αυτά τα συνταγµατικά και τα περί µειονοτήτων νόµιµα, όλοι αντιλαµβανό µεθα, ότι εν συµβαίνει το ίδιο µε την δική µας χώρα. Όταν εισέρχονται µετανάστες ανεξέλεγ κτα, σε ανατρεπτικά ποσοστά, σε σχέση µε τον γηγενή πλη - θυσµό και µάλιστα από όµορες χώρες, τούτο σηµαίνει καταλυτική αλλοίωση των γνωστών ελληνικών παρα - µέτρων. Αργά ή γρήγορα θα δηµιουργηθούν µειονό - τητες και αργότερα επικρατούσες κοινότητες δεδοµένης και της υπογεννητικότητος του ελληνικού στοιχείου. Αυτές λοιπόν οι µειονότητες ογκούµενες σε αριθµό ατόµων και σε επιβολές οικονοµικού χαρακ τή - ρα, κάποια στιγµή, θα προβάλλουν κοινωνικές και πολι - τικές διεκδικήσεις. Με άλλα λόγια θα έχουν πρωτεύον - τα και ουσιαστικό λόγο στο αύριον της Ελλάδος. Εάν µάλιστα οι συγκυρίες το επιτρέψουν, αυτές οι µειονό - τητες θα παίξουν τον ρόλο του στρατηγικού µοχλού των οµόρων χωρών σε ένα παιγνίδι εις βάρος της εδαφικής ακεραιότητος της Ελλάδος, αφού θα έχουν προηγηθεί απροκάλυπτοι αλυτρωτισµοί στους κόλπους των µειο - νο τήτων. Και εδώ επιβάλλεται να κάνουµε µία παύση και να ευχηθούµε ώστε να γονιµοποιηθεί η ελληνική σκέψη, τουλάχιστον σε θέµατα, που αφορούν στην ασ - φά λεια και που αποκρίνονται στις υπό διαµόρφωση πολυπλοκότητες, που οι ελληνικοί µας προσα νατο λι - σµοί ανέχονται. Η αφοµοίωση των µεταναστών και λαθρο µετα - ναστών στην προκειµένη περίπτωση της Ελλάδος και όχι της Αµερικής δεν είναι εφικτή, σε αντίθεση µε εκείνους που πιστεύουν τα σχετικά φθέγµατα περί "Ελ - ληνικής παιδείας". Ο Αλβανός θα παραµείνει Αλβανός εις τους αιώνας των αιώνων. Το ίδιο και ο Βούλγαρος. Και ο Τούρκος θα είναι Τούρκος και µάλιστα κάθε πρωϊ θα θυµιατίζει το εικόνισµα του Κεµάλ και θα ορκίζεται σ'αυτόν, ότι είναι υπερήφανος που είναι Τούρκος. Για τον Σκοπιανό, αδυνατώ να αποφανθώ. Εάν δεν σηµειώνονταν έλλειψη διορατικότητος από την ελ - ληνική πλευρά ή εάν έστω και από σήµερα παρατηρηθεί αποφασιστικότητα και εύστοχες εκτιµήσεις που θα οδηγήσουν στην ορθή επιλογή µιας εθνικής στρατη - γικής, τότε ο Σκοπιανός θα µπορούσε να αποτελέσει ένα απάρτιο του σώµατος των Ελλήνων µια και µε δυσκολία παλαίβει να πιστέψει, στο υγρό, το οποίον ενίεται στον εγκέφαλό του και που του δηµιουργεί την παραίσθηση, στην ελληνική ατµόσφαιρα υπάρχει µία µόλυνση και 19 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

20 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. της οποίας η διάγνωση διερµηνεύει µία τουρκική διεκδικητικότητα. Αυτή η επιθετική πολιτική της Τουρ - κίας διατυπώθηκε πριν µερικά χρόνια µε εντυπωσιακή σαφήνεια, όταν ο τότε Τούρκος πρωθυπουργός εδήλωνε κατηγορη µατικά, ότι "ο 21ος αιώνας θα είναι αιώνας των Τούρκων, καθώς ο Τουρκικός κόσµος θα ελέγχει τον τεράστιο γεωπολιτικό χώρο από την Αδριατική µέχρι το Σινικόν Τείχος". Εννοούσε λοιπόν ο Οζάλ το γνωστό πλέον Ισλαµικό τόξο, το οποίον θα περιείχε από ανατολάς προς δυσµάς, εδάφη των Αλταϊων, Καζακ - στάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Ουζµπεκιστάν, Τουρκ - µενιστάν, Αζερµπαϊτζάν, Τουρκίας, Ανατολικής Ρω - µυλίας, υτικής Θράκης, Σκοπίων, ιάδροµο Σατζάκ Μαυροβουνίου και Βοσνίας. Και ναί µεν για τα αχανή εδάφη της ανατολής, θα λέγαµε, ότι αυτός ο ευσεβής πόθος θα παραµείνει πό θος, παρ'όλον ότι µε τις χώρες αυτές υπάρχει συγγέ - νεια µέσω µιας τουρκογενούς γλώσσας. Αλλά δεν είναι καθόλου ευσεβής πόθος και µπορεί να καταστεί πραγ - µα τικότητα, µέσω µιας εφικτής συγκυριακής εκµεταλ - λεύσεως των προϋποθέσεων, που αναπτύσσονται σε φιλάσθενες, στα δυτικά της Τουρκίας δηµοκρατίες. Όταν ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών προσ - φάτως επισκεφθείς την µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης την προσεφώνησε "Τουρκική µειονότητα", τούτο σηµαίνει, ότι αδιαφορεί για οποιαδήποτε προη - γηθείσα Συνθήκη, εφ'όσον το έχει εµπεδώσει, ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση από µία γειτονική χώρα, η οποία στην αποδεδειγµένη της αδυναµία εκφράζεται µε ευχές που βασίζονται σε δηµοκρατική συναντίληψη και υπο - δειγµατική ψυχραιµία και αµοιβαία κατανόηση και κα - λή γειτονία και µέτρα οικοδοµήσεως εµπιστοσύνης, και στρατιωτική ανοχή και χριστιανική αγάπη και όλες τις αρετές της οικουµένης. Σ'αυτή λοιπόν την µουσουλµανική µειονότητα παρατηρούµε µία κατευθυνόµενη έξωθεν πορεία, της οποίας οι συντελεστές, σαφώς µας προσανατολίζουν σε σκέψεις, που αποκαλύπτουν την στρατηγική της χρησι - µοποίηση από την Τουρκία. Η κοινωνική της συγκρότηση µε θρησκευτική ύφανση δεν θεωρείται πλέον παράγων καθησυχαστικός. Μία πιθανή έκβαση και αναλόγως συγκυριών θα είναι η ανάρτηση στην επικαιρότητα του δικαιώ - µατος αυτοδιαθέσεως των 'Τούρκων' της υτικής Θρά - κης. Οι οποίοι και όσοι από αυτούς τους µειονοτικούς έχουν ή αποκτούν τουρκική συνείδηση θα αποτελέσουν µοχλό αποσταθεροποιήσεως και αναταραχής στην περιοχή. Πιθανή είναι και η διαµόρφωση ευνοϊκού υπέρ της µειονότητος κλίµατος στην διεθνή κοινή γνώµη. Σ'αυτόν λοιπόν τον µουσουλµανικό πληθυσµό µε µέριµνα της Τουρκίας και θεατή την Ελλάδα µπορεί να καλλιεργηθεί στην συνείδησή του η πεποίθηση, ότι η επιβίωσή του και η ευηµερία του εξαρτώνται αποκλει - στικά και µόνον από το άσβεστο ενδιαφέρον της απο - καλουµένης "µητέρας πατρίδας". Μία προσεκτική παρατήρηση θα µας φανε - ρώσει µία ενδοστρέφεια της µειονότητος. Αυτή η κοινωνική διαµόρφωση είναι µία συµφέρουσα συνθήκη για την Τουρκία, όπως επίσης και η αναγωγή τής µουσουλµανικής θρησκείας και της τουρκικής γλώσσας σε στοιχεία εθνοφυλετικής καθαρότητος. Οµοίως παρατηρείται µία επιδίωξη εµπεδώ - σεως ιδιαιτέρας ψυχολογίας στους κόλπους της µου - σουλµανικής µειονότητος, ότι είναι ένας λαός υπό ξε - νική κατοχή, που οφείλει να ζει, να ονειρεύεται και να αγωνίζεται για την "απελευθέρωσή" του και την "επι - στροφή" του στην µητρική αγκαλιά της Τουρκίας. Αυτή η ιδεολογικοπολιτική στρατηγική απαντά σε µία δυναµική της µειονότητας, η οποία χρήζει ιδιαιτάτης προσοχής. Ένα κραυγαλέο παράδειγµα συγκρούσεως µεταξύ λαών είναι και η περίπτωση της Κύπρου, η έκ - βα ση της ιστορίας της οποίας είναι ιδιαίτερο προς εξέταση αντικείµενο, λόγω του όγκου των περιεχο - µένων συστατικών µερών επάνω στην ανθρωπολογική του µελέτη, την ποιοτική δυναµική των αντιπαρα βεβλη - µένων µειονοτήτων/κοινοτήτων και την συµφέρουσα αντιµετώπιση εκ µέρους των όχι αποκλειστικά συγγε - νών πολιτικών δυνάµεων και κρατικών οντοτήτων. Το ερώτηµα είναι εάν κάτι ανάλογο είναι το σκοπούµενον στην Θράκη. Ας αφήσουµε τώρα τους µουσουλµάνους της Θράκης και ας πάµε στα ενδεχόµενα να συµβούν στο λίαν εγγύς µέλλον. Είναι η δυναµική των ήδη ευρισκοµένων µεταναστών και λαθροµεταναστών στην χώρα µας. Ο αριθµός τους είναι ανεξακρίβωτος λόγω αδυναµίας του ελεγκτικού µας µηχανισµού. Πιστεύεται, ότι εγγίζει το 20% του διανυκτερεύοντος στην Ελλάδα πληθυσµού. Υπάρχουν αυξητικές τάσεις σ'αυτό το πο - σο στό. Πληροφορίες µας λένε, ότι υπάρχουν τη στιγµή αυτή λαθροµετανάστες στην µικρασιατική ακτή και οι οποίοι διαπεραιώνονται καθ' οµάδες στα Ελληνικά νησιά µε την διευκόλυνση των Τούρκων και ίσως µε την συνδροµή µερικών "στραβών µατιών" από την πλευρά της ηµεδαπής. Με το αζηµίωτο βέβαια. εν χρειάζεται πολλή φαντασία για να συµ - περάνουµε, ότι θα υπάρξει ηµέρα, όπου θα έλθη η αλβανική γλώσσα στα ελληνικά δελτία ειδήσεων, στις ελληνικές εφηµερίδες, στους ελληνικούς δρόµους, στις επιγραφές ιδιωτικών και δηµοσίων καταστηµάτων. Οπουδήποτε! Όταν µάλιστα αρχίσει η πολιτογράφηση των Αλβανών µεταναστών, τότε θα υπάρξει και πολι - τική εκπροσώπηση, της οποίας τα ποσοστά θα είναι διαρκώς αυξανόµενα λόγω της υπεργεννητικότητος των Αλβανών και αντιστοίχου αρνητικής επιδόσεως των γηγενών. Αρκεί να θυµηθούµε το ιστορικό παράδειγµα του Κοσσόβου για να καταλάβουµε το µέγεθος της 20

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 www.geostrategy.gr Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Οι επιπτώσεις των πρόσφατων εξεγέρσεων Οι πρόσφατες εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 10: Αντιαποικιοκρατικά Κινήματα και Αραβικός Εθνικισμός Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης

Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης 1 Η Μεσόγειος θάλασσα βρέχει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική Στην Ευρώπη βρέχει τις εξής χώρες: Ισπανία, Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος. 17 Εισαγωγή.. 19

Περιεχόµενα. Πρόλογος. 17 Εισαγωγή.. 19 Περιεχόµενα Πρόλογος. 17 Εισαγωγή.. 19 Κεφάλαιο 1: Αραβικός Κόσµος Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική 21 Αραβικός κόσµος 22 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αραβικού κόσµου 24 Πετρέλαιο και φυσικό αέριο 26 Ισλάµ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητή κυρία Υπουργέ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη. The Economist 19 th Roundtable with Government of Greece EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? Brainstorming with the new Greek government and world leaders Ξενοδοχείο InterContinental, 14-15/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση».

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση». Καλησπερίζω το εκλεκτό κοινό. Καταρχάς, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, ενώπιον όλων εσάς τη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense»

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» ΘΕΜΑ: Η Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Νέο Περιβάλλον Ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου Προκλήσεις και Απαντήσεις Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Στα σύνορα Τουρκίας Ιράκ Μαριάννα Κορομηλά Με δυο γέρικες καμήλες κι ένα «κίτρινο» φαρί (κίτρινο ήταν το πούλμαν) φτάσαμε την περασμένη Κυριακή, 8 Ιουνίου, στα βόρεια της

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΤ»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΤ» ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΤ» O έγκριτος αναλυτής Μάνος Ηλιάδης επανέρχεται, με το νέο του βιβλίο «Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Βάσου Λυσσαρίδη στη παρουσίαση των υποψηφίων Ευρωβουλευτών 22.2.2014

Ομιλία Βάσου Λυσσαρίδη στη παρουσίαση των υποψηφίων Ευρωβουλευτών 22.2.2014 Ομιλία Βάσου Λυσσαρίδη στη παρουσίαση των υποψηφίων Ευρωβουλευτών 22.2.2014 Διανύω μια περίοδο σοβαρής ίωσης. Αντιλαμβάνομαι την αδυναμία μου να ανταποκριθώ στην πρόσκληση να μοιρασθώ μαζί σας αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2010 EUCO 21/10 CO EUR 16 CONCL 3 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπείες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεσόγειος και οι. αραβικές εξεγέρσεις

Η Μεσόγειος και οι. αραβικές εξεγέρσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ηµερίδα Mare Nostrum II Η Μεσόγειος και οι αραβικές εξεγέρσεις Μία πρωτοβουλία οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ημερίδα του ΟΓΕΕ Λεμεσού και του ΕΤΕΚ με θέμα «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Θεσσαλονίκης

Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Θεσσαλονίκης Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Θεσσαλονίκης Παρατηρητήριο Τουρκίας Επισκόπηση Τουρκίας Σεπτέµβριος 2006 1 Παρατηρητήριο Τουρκίας Επισκόπηση Τουρκίας Η ανάδειξη του στρατηγού Μπουγιουκανίτ στην ηγεσία των τουρκικών

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΔΙΑ, ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ. Ο Ρόλος τους στην Διεθνή Πολιτική Σκηνή

ΙΝΔΙΑ, ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ. Ο Ρόλος τους στην Διεθνή Πολιτική Σκηνή ΙΝΔΙΑ, ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ Ο Ρόλος τους στην Διεθνή Πολιτική Σκηνή Διεθνής Ρόλος και Σημασία Παγκόσμια οικονομική κρίση έχει αναδείξει τον ρόλο της Ασίας στο διεθνές σκηνικό. Εποχή αυξημένης σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;».

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». 25 Ιουνίου 2014 Venue Centre, Columbia Plaza, Λεμεσός Έντιμε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε.

Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Η Ελληνική στρατηγική επιλογή του «εξευρωπαϊσμου» των Ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ & ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2011 Το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) οργάνωσε σήμερα εκδήλωση με θέμα «Ελλάδα, Μεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Οι χάρτες του Πίρι Ρέις Τρίτη, 11 Μαρτίου 2003 00:00 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 20:17

Οι χάρτες του Πίρι Ρέις Τρίτη, 11 Μαρτίου 2003 00:00 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 20:17 Η ιστορία Ιούλιος του 1957: Στο ανάκτορο Τοπκαπί, στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκονται αρχαίοι χάρτες που ανήκαν στον Τούρκο καπετάνιο Πίρι Ρέις, ο οποίος, από πειρατής, είχε γίνει ναύαρχος του οθωμανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει κατηγορίες ποσοστών αναφορικά µε τις ερωτήσεις οι οποίες έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη σύγκριση άποψη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Δραγάτση 8, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς Ιερεμίου Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 6934522273 info@neoellinikiglossa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ Dr. NABIL DMAIDI MINISTER OF TRANSPORTATION, PALESTINE TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ LIWA SMAYSIM MINISTER OF TOURISM AND ANTIQUITIES, REPUBLIC OF IRAQ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα