Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου"

Transcript

1

2 Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου Η αλλαγή της σκυτάλης του αενάου χρόνου ετελέσθη εν µέσω στρατιωτικών πολεµικών επιχειρήσεων µε την όχι απρόκλητη εισβολή του Ισραήλ κατά των ανοχύρωτων πληθυσµών των Παλαιστινίων της Γάζης. Η διεθνής κοινή γνώµη, οι παγκόσµιοι οργανισµοί, ως συνήθως, θεώνται το δράµα και αναµένουν τον από µηχανής Θεό να δώσει τη λύση-λύτρωση. Η δυναµική παρέµβαση και η άµεση κατάπαυση των πολεµικών επιχειρήσεων, η δυναµική παρουσία και, γιατί όχι, η επιβολή της δικαίας λύσης µε την ταυτόχρονη άρση των αιτίων της εξηνταετούς διαµάχης αποτελεί προσδοκία και απαίτηση. Κερδισµένοι και απ αυτόν τον πόλεµο οι πάσης φύσεως παραγωγοί και κατασκευαστές υλικών. Ίσως και η "φίλη" Τουρκία, η οποία διεδραµάτισε ρόλο µεσολαβητή στους εµπλεκοµένους. Η Ελλάς, µε ιστορικές φιλικές σχέσεις µετά των εµπλεκοµένων, περιωρίσθη σε δευτευρεύοντα ρόλο παροχής περίθαλψης και σίτισης. Φαίνεται όµως πως η διεθνής κοινότης συνταράσσεται συθέµελα από την επερχοµένη πληµµυρίδα της παγκοσµίας χρηµατοπιστωτικής - οικονοµικής κρίσης, την οποίαν δεν αφήνουν ανεπηρέαστη οι συνεχιζόµενες πολεµικές συγκρούσεις. Οι κυβερνήσεις και οι ενώσεις κρατών συντρέχουν, αλληλέγγυοι, στο δρόµο της ανάσχεσης και της λήψης µέτρων δια την, όσο το δυνατόν, µείωση της επίδρασης της κρίσης στην εργασία, στην πτώχεια, στην υγεία, στις πληθυσµιακές µετακινήσεις, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην κοινωνική συνοχή, συνθήκες οι οποίες επικρατούσες θα δυσχεράνουν και θα θέσουν εν κινδύνω την παγκόσµια τάξη και ασφάλεια. Η κατάσταση είναι λίαν ευµετάβλητη, ώστε τα λαµβανόµενα µέτρα να ξεπερνώνται πριν ακό- µη εφαρµοσθούν. Και, ενώ αυτά συµβαίνουν παγκοσµίως µεσούσης της οικονοµικής κρίσης, οι Έλληνες απερίσκεπτοι οµφαλοσκοπούν, απλήστως διαβιούντες και απαιτούντες, παγιδευµένοι σε κλίµα αδυσώπητης προπαγάνδας, γενόµενοι αποδέκτες κατευθυνοµένων σφυγµοµετρήσεων-δηµοσκοπήσεων, σε εβδοµαδιαία βάση, αποσκοπουσών στην ποδηγέτηση της κοινής γνώµης δια την αλλαγή των κοµµάτων και των συντρόφων στη νο- µή της εξουσίας. Εν ταυτώ εµπεδώνεται ασυνήθης και αδικαιολόγητη εκλογολογία, συνοδευοµένη από συγκεντρώσεις και πορείες των οικείων συνδικάτων δια διεκδικήσεις, κινουµένων µακράν της αυτογνωσίας, της αλληλεγγύης, της επίγνωσης του επερχοµένου κινδύνου, στα όρια της απληστίας και της αντίστοιχης και ανέξοδης παροχολογίας. Και το πλέον επικίνδυνο και επιβαρυντικό της καταστάσεως είναι η αποδόµηση της εµπιστοσύνης της κοινής γνώµης προς το έργο και την ικανότητα αντιµετώπισης της κρίσης από την κυβέρνηση, αλλά και προς τις υπηρεσίες της δηµοσίας τάξεως και ασφαλείας, προς το φύλακα του άστεως, εν µέσω αποδοχής πράξεων αναρχισµού, τροµοκρατίας και µεταναστολατρείας. Ούτω πως εξυφαίνεται η πλέον ακατάλληλη κατάσταση δια την αντιµετώπιση της κρίσης. Και αν όλοι θεωρούν εαυτούς ως πλέον δεινούς να διαχειρισθούν, στα πλαίσια της ΕΕ, την εισβάλουσα κρίση γιατί δεν συνεννοούνται, δε συµφωνούν, παραδειγµατιζόµενοι από άλλα κράτη και ενώσεις αυτών, δια την χάραξη κοινού εθνικού σχεδίου και την ανάληψη πράξεων συνεχούς και συνεπούς υλοποιήσεώς του, εκτός εάν έχουν ως αυτοσκοπό τη νοµή των αγαθών της εξουσίας. Η χώρα δεν αντέχει την επί ετησίας σχεδόν βάσεως διεξαγωγή εκλογών. Η βούληση του λαού δεν είναι η κολυµβήθρα εξαγνισµού των κοµµατικών αµαρτηµάτων και της ανεπαρκείας των ηγετών των. Η αντιµετώπιση της κρίσεως απαιτεί πρωτίστως πολιτική σταθερότητα, κατάπαυση άµεση της αντισυνταγµατικής εκλογολογίας. Μόλις προ δεκαεπταµήνου η λαϊκή ετυµηγορία απεφάνθη δια τον επί µία τετραετία αναλογούντα ρόλο των κοµµάτων. Επιβάλλεται οµοθυµία και οµοφωνία εντός και µεταξύ κοµµάτων, γνώση, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, κλίµα εµπιστοσύνης, αισιοδοξίας και ασφαλείας και πρόταξη του συλλογικού συµφέροντος. Καιρός να σταµατήσει η αποδόµηση των θεσµών και των αξιών. Ας αρθούν οι πολίτες, άρχοντες και αρχόµενοι, στο ύψος των περιστάσεων δια τη σωτηρία της πατρίδος αποδεχόµενοι ακόµη και την ανάθεση της διακυβέρνησης της χώρας σε µια εθνική, υπερκοµµατική κυβέρνηση. Αυτό είναι το χρέος των ηγετών και αν δεν καθίσταται αντιληπτόν, επιβάλλεται η συνταγµατική θεσµοθέτηση και κατοχύρωση του παράγοντος, ο οποίος θα το υπαγορεύει, αφού η συνείδηση των Ελλήνων κατέστη επικινδύνως ελαστική. Αντιστράτηγος ε.α. Ηλίας Καζούκας Πρόεδρος Σ/ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. ( ) Από την οµιλία του Πρέσβεως κ. Γ. Γεννηµατά στην ΛΑΕ την Τα δηµοσιευόµενα άρθρα αποδίδουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων των και δεν είναι απαραίτητο να συµφωνούν µε τις θέσεις της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. Ιδιοκτήτης: ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. Εκδότης- ιευθυντής: Η.Καζούκας Υπεύθ.Συντάξεως: Στ. Παναγόπουλος Υπεύθ. Τυπογραφ: Α. Σαραντινός Συντακτική Οµάδα: Ε.Σκλήρης, Ε.Τέµπος, Π. Λάγγαρης, Σ. Κουρκούµπας DTP-Kαλλιτεχνικά: Κ.Αργυρόπουλος Εκτύπωση: ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε. Η προαιρετική σας συνδροµή προς το περιοδικό µας µέσω του λογαριασµού ΑLPHA Bank ή µέσω ταχυδροµικής επιταγής, τυγχάνει εκτιµήσεως εκ µέρους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ., η οποία και σας θεωρεί παράγοντες βελτιώσεώς του 2 ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς Γραφεία:Ηπείρου1και Πατησίων τ. κ Αθήναι Τη λ έ φ ω ν ο : F a x : E - m a i l ι α δ ί κ τ υ ο :...www.elesme.gr

3 Κ " Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ε Σ " Υπό Στρατηγού ε.α.. Σκαρβέλη Επιτίµου Α/ΓΕΕΘΑ -Ακαδηµαϊκού άθε έτος, την 30ήν Ιανουαρίου, η Εκκλησία µας εορτάζει την µνήµη των Τριών Ιεραρχών, του Μεγάλου Βασιλείου Ηρακλείτου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και άλλων) αντε- µελέτη των µεγάλων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων (του ( µ.χ.), του Γρηγορίου του Θεολόγου ( µ.χ.) λήφθησαν ότι υπήρχε ένα είδος συγγένειας µεταξύ Χριστιανών και Ελλήνων και είναι οι πρώτοι που οµαλοποίησαν και του Ιωάννου του Χρυσοστόµου ( µ.χ.). Όντως και οι τρεις τους υπήρξαν Ιεράρχες (Επίσκοποι) και µάλιστα οι δύο εξ αυτών, ο Γρηγόριος και ο Ιωάννης λάτρες) προς τον χριστιανισµό. Είναι οι πρώτοι που έβαλαν το δρόµο για να έλθουν οι Έλληνες (οι εθνικοί, οι ειδωλο- ανήλθον και εις τον Πατριαρχικό Θρόνο, έγιναν δηλ. την ελληνική φιλοσοφική σκέψη στην Χριστιανική Εκκλησία. Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως. Κανένας δεν αµφισβητεί σήµερα, ότι υπάρχουν ελληνικές Και οι τρεις τους συγκαταλέγονται µεταξύ των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας µας, διότι µε τα έργα τους, το της Εκκλησίας, όχι µόνο των Τριών Ιεραρχών, αλλά και αυτών φιλοσοφικές καταβολές στη Θεολογική σκέψη των Πατέρων λόγο τους και τις συγγραφικές εργασίες τους, εστήριξαν την που ακολούθησαν, στρατιά ολόκληρη σύγχρονων µε τους Ορθοδοξία κατά τους πρώτους δύσκολους αιώνες µετά την Τρεις Ιεράρχες, αλλά και άλλων που έδρασαν κατά τους Ενσάρκωση του Υιού του Θεού και τη Θεία ιδασκαλία του. κατοπινούς αιώνες. Ο Μ. Βασίλειος προέτρεπε τους νέους να Ο Μ. Βασίλειος και ο Γρηγόριος ήσαν από την περιοχή της Καππαδοκίας, όπου και ανέπτυξαν τη φιλοχρι- των µεγάλων αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων). µελετούν την αρχαία ελληνική γραµµατεία (τα έργα δηλαδή στιανική και φιλανθρωπική δράση τους, ενώ ο Ιωάννης ήτο Όπως γράφει ο καθηγητής της Θεολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κων/νος Φούσκας. "αν στην πορεία της από την Αντιόχεια. Ιδιαιτέρως πρέπει να τονισθεί το κοινωνικό έργο του ιστορίας βρέθηκε Αυτοκράτορας να κλείσει την Ακαδηµία Μ. Βασιλείου, ο οποίος συνέτρεξε και εβοήθησε τον πληθυσµό της ευρύτερης περιοχής του. Εβοήθησε τους πεινόντες και ειδωλολατρικά ιδρύµατα και αν βρέθηκαν και µερικοί Πλάτωνος και άλλες Σχολές στην Αθήνα, για το λόγο ότι ήσαν πάσχοντες και εδηµιούργησε την περίφηµη "Βασιλειάδα", που χριστιανοί από τα ανώνυµα πλήθη να κάψουν αρχαία µνηµεία έφθασε να καλύπτει τις ανάγκες πτωχών και ασθενών, σε και να διαπράξουν βιαιότητες κατά ειδωλολατρών, αυτά αριθµό περί τις 30 χιλιάδες. Εντεύθεν και η σηµερινή συνήθεια, να προσφέρονται δώρα την Πρωτοχρονιά, την ηµέρα που ζεύξεως Ελληνισµού και Χριστιανισµού". αποτελούν εξαιρέσεις, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα της εορτάζεται ο Άγιος Βασίλειος. Να γιατί και η Εκκλησία µας έχει τον επίσηµο τίτλο Ο Γρηγόριος ήτο κατ εξοχήν στοχαστής και αναλυτής της "Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας". ιότι αποδέχεται τον του Ορθοδόξου όγµατος και γι αυτό ονοµάζεται Θεολόγος, Εκχριστιανισµό του Ελληνσιµού, ως αντίδωρον για ένα χωρίς τότε η Θεολογία να αποτελεί Κλάδον Επιστηµονικό, εξελληνισµό, σε κάποιο βαθµό, της Θεολογικής Σκέψης του όπως συµβαίνει σήµερα. Σώζονται 45 λόγοι του, πανηγυρικοί, Χριστιανισµού. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, µε πρώτους τους δογµατικοί, ηθικοί, αλλά και πολλά άλλα έργα του. Θεωρείται Τρεις Ιεράρχες και τον αδελφό του Μ. Βασιλείου, τον µεγάλος ιδάσκαλος της Εκκλησίας. Ο Ιωάννης είχε το χάρισµα του λόγου και γι αυτό ονοµάζεται Χρυσόστοµος. Είναι από την αρχαία ελληνική παιδεία. Απέβαλαν την πρώτη και Γρηγόριο Νύσσης, διεχώρησαν την αρχαία ελληνική θρησκεία από τους κορυφαίους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και µας εχρησιµοποίησαν τη δεύτερη για να εισδύσουν εις τις άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, σε οµιλίες, επιστολές, ερµηνείες της Αγίας Γραφής και ηθικές και παιδαγωγικές πραγ- Θεολογικό Στοχασµό. βαθύτερες έννοιες του Λόγου του Θεού, να αναπτύξουν το µατείες. Παραδέχονται σήµερα όλοι, ότι, δεν µπορεί να είναι Σε γενικές γραµµές, οι ανωτέρω Ιεράρχες, αγωνίστηκαν στην εποχή τους κατά των αντιπάλων του χριστιανισµού, ελληνική γλώσσα, αλλά και την αρχαία ελληνική παιδεία και κανείς καλός Θεολόγος, αν δεν γνωρίζει, όχι µόνο την µε όπλα την πίστη τους, τη σκέψη τους και το λόγο τους. σκέψη. Αγωνίστηκαν κατά των εθνικών (ειδωλολατρών), κατά των Όταν είπαν στον Ιησού οι µαθητές του, εκεί που εδίδασκε, ότι πλησιάζουν προς το µέρος του άνδρες Έλλη- Αιρετικών (κυρίως κατά του Αρειανισµού) και άλλων και επέτυχαν, αφ ενός να ενισχύσουν τις τάξεις των χριστιανών νες..ανεφώνησε ότι. "νυν ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο και αφ ετέρου να αφήσουν πλούσια παρακαταθήκη γραπτών Υιός του Θεού". Ασφαλώς και εγνώριζε ο Ιησούς ότι η ελληνική παιδεία θα βοηθούσε πολύ στην κατανόηση και απο- κειµένων πάνω σε δογµατικά και θρησκειολογικά ζητήµατα, έτσι ώστε εµείς σήµερα να διαθέτουµε αλάνθαστες πηγές σε δοχή της δικής του διδασκαλίας. θεολογικά θέµατα. Το πρόβληµα των σχέσεων Ελληνισµού και Χριστιανισµού λύθηκε οριστικά µε τη συµβολή των Τριών Ιεραρχών, Όµως, η Εορτή των Τριών Ιεραρχών δεν είναι µόνο Θρησκευτική Εορτή, είναι και Σχολική. Είναι η Εορτή της έτσι ώστε στη συνέχεια να πορευθούν µαζί, γι αυτό και είναι Παιδείας και των Μαθητών. Επελέγησαν δε οι Τρεις Ιεράρχες αδιανόητο να χωρίσουν ποτέ ο Ελληνισµός και η Ορθοδοξία. ως Προστάτες Άγιοι της Παιδείας, διότι όντως ήσαν άνθρωποι Κάθε προσπάθεια διαχωρισµού αυτής της ενότητος ισοδυναµεί των γραµµάτων και εξαίρετοι διδάσκαλοι. Αυτό όσο είναι µε ιστορικό έγκληµα και αν προέρχεται από Έλληνες είναι αληθές, άλλο τόσο αληθές είναι και το γεγονός ότι, επελέγησαν διότι είχαν και µεγάλη σχέση µε την ελληνική παιδεία. Οι Η Θεία Πρόνοια επρογραµµάτισε την Ενσάρκωση του πολιτιστική αυτοκτονία. δύο εξ αυτών, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος εσπούδασαν στην Αθήνα, η οποία και στην εποχή τους και χρόνο, όπου επικρατούσε η ελληνιστική παιδεία, µε τη Κυρίου, την Έλευση του Υιού του Θεού εις τον κόσµο, σε τόπο (τον 4ο αιώνα µ.χ.) ήτο σπουδαίο Κέντρο για σπουδές στη βοήθεια της οποία θα µπορούσε ο σπόρος της νέας διδασκαλίας να καρποφορήσει, όπως και εγένετο. φιλοσοφία και στις επιστήµες. Αλλά και ο τρίτος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος είχε τύχει ελληνικής παιδείας. Ο Πόντιος Πιλάτος, διοικητής - εκπρόσωπος της ρω- Να µη µας διαφεύγει ότι, στην εποχή που αναφερόµεθα, σε ένα πολύ µεγάλο γεωγραφικό χώρο, που περιε- Σταυρό του Μαρτυρίου του Ιησού, που να λέγει ότι ο Χριστός µαϊκής εξουσίας, έδωσε εντολή να τοποθετηθεί επιγραφή στο λάµβανε την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και την Εγγύς Ανατολή, είναι ο Βασιλεύς των Ιουδαίων, τόσο στα εβραϊκά, όσο και στα δηλαδή, στον ευρύ αυτό χώρο των ιαδόχων του Μεγ. Αλεξάνδρου, ήτο εξηπλωµένη η ελληνική παιδεία ανεξαρτήτως εθνι- ελληνική γλώσσα και γενικά η παιδεία στην περιοχή τότε, ελληνικά. Τούτο µαρτυρεί, όχι µόνο την απήχηση που είχε η κότητος και µαζί µε αυτήν φυσικά και η ελληνική γλώσσα. Οι αλλά και ότι πολλοί εθνικοί (Έλληνες) είχαν ακολουθήσει τη εγγράµµατοι της εποχής είχαν ελληνική παιδεία και εγνώριζαν διδασκαλία του Κυρίου και είχαν εκχριστιανισθεί. ελληνικά. Οι Φαρισαίοι στα χρόνια του Ιησού οµιλούσαν ελληνικά. εν είναι τυχαίο που τα Ιερά Ευαγγέλια και η Αποθαρο, το γιατί τα ελληνικά γράµµατα, η ελληνική παιδεία, τα Με όλα αυτά που προαναφέρθηκαν, γίνεται ξεκάκάλυψη του Ιωάννου, βασικά κείµενα της Καινής ιαθήκης, Σχολεία, επέλεξαν ως Προστάτες Αγίους τους Τρεις Ιεράρχες εγράφησαν στην ελληνική γλώσσα. και ως ηµέρα εορτασµού την 30ήν Ιανουαρίου, την ηµέρα της Αλλά ας επανέλθουµε στους Τρεις Ιεράρχες, για να Θρησκευτικής Εορτής αυτών των Αγίων. επισηµάνουµε ότι, µέσα από την ελληνική τους παιδεία και τη *** 3

4 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 "ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΝΟΤΙΑ ΑΣΙΑ" Οµιλητής Υποστράτηγος ε.α. Π. Λεονάρδος Είναι γεγονός ότι ο χώρος είναι περιορισµένος για να επιχειρηθεί η ανάλυση του θέµατος πλην όµως θα γίνει προσπάθεια να επικεντρωθούµε στα σοβαρότερα ζητήµατα. Η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί χώρο παγκοσµίου ενδιαφέροντος από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα. Γεωγραφικά συγκροτείται από τα κράτη της Ν. Ευρώπης, της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Κύριο χαρακτηριστικό η µεγάλη οικονοµική και κοινωνική αντίθεση µεταξύ των χωρών που την περιβάλλουν. Από τα υπερανεπτυγµένα κράτη της Ν. Ευρώπης µέχρι τα υποανάπτυκτα της Β. Αφρικής. Η Στρατηγική σηµασία της Μεσογείου είναι σηµαντική και µοναδική στον κόσµο, διότι είναι ο σύνδεσµος µεταξύ τριών Ηπείρων παρέχουσα τη δυνατότητα αφετηρίας στρατηγικών ενεργειών προς αυτές. Βρίσκεται δε επί των θαλασσίων οδών προς τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής, του Περσικού Κόλπου και της Κασπίας Θάλασσας. Ειδικότερα η θαλάσσια αρτηρία "Ατλαντικός-Μεσόγειος- Ερυθρά Θάλασσας-Ινδικός Ωκεανός" είναι ζωτικής σηµασίας για το σύγχρονο κόσµο. Στην Μεσόγειο καταλήγουν ή θα καταλήξουν, αν κατασκευάζονται ήδη, οι παρακάτω αγωγοί : Μπακού - Τιφλίδα - Τσεϊχάν. Μπουργάς - Αλεξανδρούπολη ο οποίος είναι ανταγωνιστικός µε τον προηγούµενο. Βlue Stream. Θα µεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία δια µέσου της Μαύρης Θάλασσας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, θα καταλήγει στα παράλια της Ηπείρου και από εκεί µέσω της Αδριατικής στην Ιταλία. ύο αγωγοί φυσικού αερίου από την Αλγερία που ο ένας θα καταλήγει στην Ισπανία και από εκεί στη Γαλλία και άλλος µέσω Σαρδηνίας στην Ιταλία. Ήδη όµως για το φυσικό αέριο της Αλγερίας υπάρχουν άλλοι δύο αγωγοί στις ίδιες κατευθύνσεις. Εδώ οφείλουµε να τονίσουµε τη σηµασία του Αιγαίου Πελάγους ως πετρελαϊκής λεωφόρου διότι µε την πληθώρα των νήσων που διαθέτει θα εξασφαλίζει τον έλεγχο όλων των πετρελαιοφόρων πλοίων. Σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου υπάρχουν µεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που εξηγούν κατά ένα µέρος το ενδιαφέρον της Τουρκίας. Στην θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου έχουν εντοπισθεί επίσης µεγάλα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων για την εκµετάλλευση των οποίων ενδιαφέρεται η κυπριακή κυβέρνηση. Ήδη η Κύπρος έχει προχωρήσει στον καθορισµό της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης σε συνεργασία µε τα όµορα κράτη. Οι χώρες της νότιας ακτής της Μεσογείου, δηλαδή η Αλγερία, το Μαρόκο, η Λιβύη, η Μαυριτανία και η Τυνησία συγκρότησαν από τις 17 Φεβρουαρίου 1989 µε τη Συνθήκη του Μαρακές (Μαρόκο) την ένωση του Αραβικού Μαγκρέµπ (Αραβικός όρος που σηµαίνει την περιοχή που δύει ο ήλιος και δηλώνει την περιοχή δυτικά του Νείλου µέχρι τον Ατλαντικό). Στόχος της ένωσης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των χωρών-µελών της στον οικονοµικό, πολιτικό και στρατιωτικό τοµέα και η απόφαση κοινής στρατηγικής ανάπτυξης. Στις επιτυχίες της ένωσης Μαγκρέµπ µπορούµε να κατατάξουµε την ενιαία στάση που τήρησαν στην κρίση του Περσικού Κόλπου. Τότε παρά τις δυτικές πιέσεις, όλοι οι κυβερνώντες έλαβαν υπόψη την κοινή γνώµη των χωρών τους και κατ αυτόν τον τρόπο µπόρεσαν να παρουσιάσουν µια αραβική ταυτότητα. Όµως το πρόβληµα της ένωσης είναι ο άκαµπτος ισλαµισµός, που αναπτύχθηκε κυρίως στην Αλγερία, αλλά απειλεί και τις λοιπές χώρες του Μαγκρέµπ. Τα χαρακτηριστικά των χωρών της νότιας ακτής είναι : Η δηµογραφική κατάσταση. Υπερπληθυσµός στη νότια ακτή (Βόρεια Αφρική) και υπογεννητικότητα στη βόρεια (Νότια Ευρώπη). Η δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Η µετανάστευση προς τη βόρεια ακτή της Μεσογείου. Το ισλαµικό κίνηµα που αναπτύσσεται για κοινωνικούς λόγους. Η θαλάσσια µόλυνση. Υπόψη ότι τα νερά της Μεσογείου ανανεώνονται µια φορά κάθε 80 χρόνια και 4 Σ υ ν έ χ ε ι α π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ω ν α π ό τ ο π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ο τ ε ύ χ ο ς

5 ότι το 30% του παγκόσµιου πετρελαίου διακινείται µέσω της Μεσογείου. Στρατηγέ, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Στο ξεκίνηµα της νέας χιλιετίας βλέπουµε να εκδηλώνεται στη Μεσόγειο το ενδιαφέρον διεθνών οργανισµών και µεγάλων δυνάµεων. Τα Στρατηγικά εθνικά συµφέροντα των ΗΠΑ στη Μεσόγειο είναι : Η διασφάλιση της πρόσβασης στα αποθέµατα πετρελαίου του Περσικού Κόλπου. Η διατήρηση της στρατηγικής πρόσβασης στο Ισραήλ και Η καλλιέργεια καλών σχέσεων µε τις Αραβικές χώρες. Στα πλαίσια των παραπάνω συµφερόντων, έντονη είναι η παρουσία του 6ου Στόλου στη Μεσόγειο και του 5ου Στόλου στον Περσικό Κόλπο. Η Αµε - ρικανική παρουσία στην περιοχή ενδυναµώνεται µε κύριους πολιτικούς στόχους "την καταπολέµηση της τροµοκρατίας" και την "προστασία των πετρελαϊκών αποθεµάτων". Κορύφωση του Αµερικανικού ενδια - φέροντος για την Αφρική αποτελεί η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ της 6ης Φεβ για τη συγκρότηση διακλαδικής διοίκησης της Africa Command (AFRICOM) η οποία ως χώρο ευθύνης θα έχει τη Μαύρη Ήπειρο, µε εξαίρεση την Αίγυπτο. Η Ε.Ε. ως οικονοµική δύναµη έχει χορηγήσει σηµαντική βοήθεια και συνεχίζει να είναι ο ση µαν - τικότερος οικονοµικός εταίρος τους. Η πλειονότητα των χωρών της Μεσογείου εξαρτάται εµπορικά από την Ε.Ε. Περισσότερο του 50% του εξωτερικού εµπορίου τους πραγµατοποιείται µε την Ε.Ε. ενώ στην περίπτωση των χωρών της Βορ. Αφρικής το ποσοστό αυτό είναι 70%. Η διάσκεψη για τη Μεσόγειο που οργανώθηκε το Νοέµβριο του 1995 στην Βαρκελώνη µε ισπανική πρωτοβουλία ήταν σηµαντική. Στο κείµενο της διακήρυξης εκφράζεται επανειληµµένα η ανάγκη να λειτουργήσει η Μεσόγειος ως σύνδεσµος και θάλασσα συνεργασίας µεταξύ των χωρών της βόρειας και νότιας ακτής. Συγκεκριµένα το κείµενο αναφέρεται στα παρακάτω θέµατα: ηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα. Τροµοκρατία και χρήση βίας. Οικονοµική ανάπτυξη. Προστασία του περιβάλλοντος. Οικονοµική βοήθεια, εκ µέρους της Ε.Ε. Σεβασµός των πολιτιστικών διαφορών. Παράνοµη µετανάστευση. Το σηµαντικότερο όµως αποτέλεσµα της διάσκεψης ήταν η καθιέρωση από το 2010 της ευρω - µεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών που θα δηµιουργηθεί µέσω συµφωνιών που θα υπογραφούν από τα µέλη της Ε.Ε. και τις λοιπές Μεσογειακές χώρες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης πραγµατοποιήθηκαν διάφορες ευρωµεσογειακές δια - σκέψεις στην Μάλτα, στη Μασσαλία, στη Βαλένθια και στην Κρήτη. Στη διάσκεψη της Στουτγάρδης το 1999 αποφασίσθηκε να συνταχθεί ο Ευρωµεσογειακός Χάρτης για την Ειρήνη και την Σταθερότητα. Όµως αυτή η απόφαση όπως και διαδικασία της Βαρκελώνης που προαναφέρθηκε συνιστούν κάποια εµπόδια στην υλοποίησή τους. Αυτά είναι : Το Αραβο-Ισραηλινό πρόβληµα στη Μ. Ανατολή και η µη επίλυσή του. Το νέο περιβάλλον ασφάλειας που διαµορ - 5 φώθηκε µετά την 11η Σεπτεµβρίου Τη συµµετοχή αρκετών ευρωπαϊκών κρατών στην αµερικανική εκστρατεία στο Ιράκ, που δηµιούργησε µια καχυποψία στα αραβικά κράτη. Τα διαφορετικά συµφέροντα µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών στην περιοχή της Μεσογείου. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζει τη δια - κήρυξη που υιοθετήθηκε από τη διάσκεψη κορυφής Ε.Ε.-Οργανισµού Αφρικανικής Ενότητας (4 Απριλίου 2000) ενώ από το Νοέµβριο του 2004 η Ε.Ε. έχει εκπονήσει ένα "Σχέδιο δράσης" για την υποστήριξη της Ειρήνης και της Ασφάλειας στην Αφρική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) µε σκοπό την υποστήριξη των Αφρικανικών κρατών στο να αποκτήσουν αυτόνοµη δυνατότητα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Προσφάτως ο Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί διατύπωσε µια πρόταση για τη συγκρότηση της Μεσογειακής Ένωσης. Έναντι αυτής της πρότασης µερικά κράτη διετύπωσαν επιφυλάξεις µε πρώτη τη Γερµανία, οι οποίες αναφέρονταν στις προσπάθειες της Γαλλίας να προωθήσει τα δικά της συµφέροντα σε βάρος κάποιων ευρωπαίων εταίρων της. Αποτέλεσµα ήταν να επαναδιατυπωθεί η γαλλική πρόταση από Μεσογειακή Ένωση σε "Ένωση για τη Μεσόγειο" και να ενσωµατωθεί η πρωτοβουλία στη "διαδικασία της Βαρκελώνης". Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, µε την πρω - τοβουλία αυτή είχε δύο στόχους µεταξύ των άλλων. Πρώτον να µεταθέσει τον ατελέσφορο ευρω-αραβικό διάλογο µε το Ισραήλ και να τον εντάξει στα πλαίσια ενός ευρω-µεσογειακού διαλόγου για τη Μ. Ανατολή και δεύτερον να δώσει στην Τουρκία ένα διακεκριµένο ρόλο στην "Ένωση για τη Μεσόγειο" σε αντιστάθµισµα του αποκλεισµού της από την Ε.Ε. Η εµπλοκή του ΟΑΣΕ στη διαδικασία της ευρω-µεσογειακής συνεργασίας είναι σχετικά µικρή. Από τον Μάρτιο του 1994 η επιτροπή των επισήµων αντιπροσώπων του ΟΑΣΕ (τότε ΑΣΕ), αποφάσισε ότι όταν ζητείται, η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, το Μαρόκο και η Τυνησία θα προσκαλούνται στις συναντήσεις του Συµβουλίου Υπουργών και - ευκαιριακά - σε άλλες διασκέψεις για τις οποίες θα έχουν ειδικό ενδιαφέρον. Πριν προχωρήσουµε στην εµπλοκή του ΝΑΤΟ στα θέµατα ασφάλειας της Μεσογείου, ας αναφερθούµε για λίγο στο ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης που και αυτό από µόνο του επηρεάζει την ασφάλεια στην περιοχή. Η καχυποψία που παρουσιάζεται από µερικά έθνη της Βορ. Αφρικής προς την Ε.Ε. οφείλεται µεταξύ των άλλων στα µέτρα περιφρούρησης στην περίµετρο της "Συνθήκης Σένγκεν" διότι εκλαµβάνεται από τους µεσογειακούς εταίρους ως προάγγελος µιας "Ευρώπηςφρούριο". Η Ελλάδα είναι επιφορτισµένη µε τον έλεγχο του κυρίου όγκου των µεταναστών από Ασία και Αφρική προς την Ευρώπη. Το µεγαλύτερο µερίδιο από την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων πέφτει στη χώρα µας. Η Ελλάδα είναι αναγκασµένη να χρησιµοποιεί δικούς της οικονοµικούς πόρους για τον έλεγχο των λαθροµεταναστών. Μεγάλο πρόβληµα αποτελεί η συµπεριφορά της Τουρκίας η οποία όχι µόνο δεν συνεργάζεται στα θέµατα λαθροµεταναστών, αφού θέλει να ξεφορτωθεί, αν ήταν δυνατό, όλους τους αλλοδαπούς, αλλά και δεν εφαρµόζει το πρωτόκολλο επανεισδοχής του 2001 για την εφαρµογή του άρθρου 8 της διµερούς Συµφωνίας για τους λαθροµετανάστες. Έχει εποµένως ανάγκη η χώρα µας από µία ευρωπαϊκή 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

6 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. στήριξη στο θέµα του ελέγχου της παράνοµης µετανά - στευσης. Επανερχόµενοι στο ΝΑΤΟ παρατηρούµε ότι µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου, η Συµµαχία επε - δίωξε να επεκτείνει την µεσογειακή της προσέγγιση µε δύο τρόπους : αφενός µε τη δηµιουργία ενός δικτύου µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης µε τα µεσογειακά κράτη, που δεν είναι µέλη της και αφετέρου µέσω του προγράµµατος για τον Μεσογειακό ιάλογο (Μ..). Τα γεγονότα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ που ενίσχυσαν τον Μεσογειακό ιάλογο κατά χρονολογική εξέλιξη ήταν : Η διακήρυξη της Συµµαχίας το 1994 στις Βρυ - ξέλλες, σύµφωνα µε την οποία η ασφάλεια της Ευ - ρώπης επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την ασφάλεια της Μεσογείου. Η έναρξη του Μ.. το 1995 που ξεκίνησε µε επτά χώρες της περιοχής : Αίγυπτο, Αλγερία, Ισραήλ, Ιορδανία, Μαυριτανία, Μαρόκο και Τυνησία. Η συγκρότηση τον Ιούλιο του 1997, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης, µιας οµάδας Μεσο - γειακής Συνεργασίας µε αρµοδιότητα την προώθηση και την επίβλεψη της εξέλιξης του διαλόγου. Καθορίστηκε ότι παρέχεται η δυνατότητα στις χώρες του Μ.. να συµµετέχουν σε διάφορους τοµείς δρα - στηριοτήτων του ΝΑΤΟ ακόµη και στον στρατιωτικό τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό, δυνάµεις της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μαρόκου συµµετείχαν στην IFOR που αναπτύχθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη µετά τα γνωστά γεγονότα. Η απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών του 6 ΝΑΤΟ κατά τη συνάντησή τους στο Ρέκιαβικ το 2002 να συζητούν µε τους εταίρους τους στο Μ.. για τα θέµατα τροµοκρατίας και γενικότερης ασφάλειας της Μεσογείου. Στη µνηµειώδη οµιλία του τον Ιούνιο 2003 στο Royal United Services Institute for Defence Studies (RUSI) ο τότε Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ Lord Robertson κατονόµασε τους τοµείς στους οποίους το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να αναβαθµίσει τη σχέση του µε τους εταίρους του, στο πλαίσιο του Μ.. : τροµοκρατία, δια - σπορά των ΟΜΚ, διαχείριση κρίσεων, αµυντική ανα - διάρθρωση και στρατιωτική συνεργασία. Το απο τέ λε - σµα θα ήταν ένα πιο ασφαλές µεσογειακό περιβάλλον. Πέρα από τα παραπάνω το ΝΑΤΟ συµβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας στην Μεσόγειο µέσω της επιχείρησης Active Endeavour, η οποία λειτουργεί µε βάση το άρθρο V του Οργανισµού µετά την 11η Σε - πτεµ βρίου του Σ αυτή την επιχείρηση συµµετέχει και η χώρα µας. Τα σκάφη του ΝΑΤΟ διενεργούν τα - κτικούς ελέγχους σε κοµβικά περάσµατα και σηµαντικά λιµάνια της Μεσογείου ενώ συνοδεύουν και πλοία για την πρόληψη τροµοκρατικών ενεργειών. Η Ελλάδα συµµετέχει στο Μ.. και µάλιστα οργάνωσε το σεµινάριο "Μεσογειακού ιαλόγου" και την άσκηση "DOLPHIN-O6" στην Κρήτη την 11η Σεπτεµβρίου Η χώρα µας έλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτό το σεµινάριο σε µια προσπάθεια να αυξήσει τη συνεργασία και την κατανόηση µεταξύ των χωρών του Μ.. και να ενδυναµώσει τις σχέσεις τους µε το ΝΑΤΟ. Επιπλέον η χώρα µας συµβάλλει στην

7 ασφάλεια της Μεσογείου διαθέτοντας Μονάδες του Π.Ν. στην ειρηνευτική επιχείρηση "UNIFIL" στη θαλάσσια περιοχή του Λιβάνου. Αυτή η επιχείρηση, διεξάγεται υπό τη σηµαία του ΟΗΕ ενώ η Active Endeavour, που προαναφέρθηκε, υπό το ΝΑΤΟ. Κλείνοντας το θέµα για τη Μεσόγειο θα πρέπει να υπογραµµίσουµε και το αυξανόµενο ρωσικό ενδιαφέρον όπως αυτό αποδεικνύεται από την άφιξη, τον Ιανουάριο φέτος, στην Αδριατική, µιας ναυτικής δύναµης µε επικεφαλής το αεροπλανοφόρο "Admiral Kuznetsov". Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η εκτέλεση αεροναυτικών ασκήσεων και η επίσκεψη κρατών της Μεσογείου. Η ρωσική δύναµη περιελάµβανε ένα αερο - πλανοφόρο µε 47 αεροσκάφη SU-33 και 10 ελικόπτερα, τέσσερα πολεµικά πλοία επιφανείας και επτά πλοία υποστήριξης. Η συγκεκριµένη άσκηση στόχευε στην εξασφάλιση ναυτικής παρουσίας στις επιχειρησιακά κρίσιµες περιοχές των ωκεανών, καθώς και στην επίτευξη των συνθηκών για την ασφάλεια της ρωσικής ναυσιπλοίας, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ρωσικού ναυτικού. Η δραστηριότητα αυτή της Ρωσίας προκά - λεσε το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ και κάποιων µεσο - γειακών κρατών. Ιδιαίτερα η ρωσική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου τελευταία φορά είχε εµφα - νιστεί ρωσική µοίρα το 1992, φαίνεται να έχει ανησυ - χήσει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εν όψει µιας πιθανής µελλοντικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. Μέση Ανατολή Οι Άραβες ανέκαθεν ήταν ο κυρίαρχος πληθυσµός της Μ. Ανατολής. Η περιοχή που ορίζεται ως Μέση Ανατολή, εντοπίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο που ξεκινά από την Τουρκία στο Βορρά, µέχρι την Υεµένη στο Νότο και από το Ιράν στην Ανατολή έως και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου, συµπεριλαµ - βανοµένης και της Αιγύπτου, ενώ χαρακτηρίζεται από τις πολυποίκιλες κατακτήσεις που γνώρισε. Το Παλαιστινιακό πρόβληµα κυριαρχεί στη Μ. Ανατολή και επηρεάζει τις σχέσεις των κρατών στην περιοχή αλλά και τροφοδοτεί µε φανατισµό τους πιστούς του Ισλάµ. Οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν : Την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα των εδαφών που κατείχαν πριν το 1967, όταν το Ισραήλ έκανε την πρώτη επέκταση των συνόρων του. Την ρύθµιση του καθεστώτος της Αν. Ιερουσαλήµ. Την αποχώρηση των Ισραηλινών εποίκων από τα κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη. Την επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους. Η Παλαιστινιακή κυριαρχία περιορίζεται στη λωρίδα της Γάζας όπου τον έλεγχο έχει η Χαµάς και την υτική Όχθη του Ιορδάνη την οποία ελέγχει η Φατάχ. Όµως ο έλεγχος του Ισραήλ είναι ασφυκτικός. Υπάρχει αποκλεισµός στη Γάζα και έλεγχος της υτικής Όχθης µετά την ανέγερση του τείχους που πραγµατοποίησε το Ισραήλ για την απαγόρευση εισόδου τροµοκρατών στην Ιερουσαλήµ. Και στις δύο περιοχές που κατοικούν Πα - λαιστίνιοι κυριαρχούν η φτώχια, η διαφθορά, η ανεργία, η αγραµµατοσύνη και η ανασφάλεια. Η Χαµάς έχει ισχυρά κοινωνικά ερείσµατα ανάµεσα στους Παλαιστινίου, αλλά αναγνωρίζεται ως τροµοκρατική λόγω της δράσης της εναντίον του Ισραήλ. Στις 24 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε στο Βερο - λίνο συνέδριο για το Παλαιστινιακό, στο οποίο συµ - µετείχαν αντιπρόσωποι από 40 χώρες, συµπεριλαµ - 7 βανοµένων της ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, της ΥΠΕΞ του Ισραήλ και σηµερινής Πρωθυπουργού κ. Τζίπι Λίβνι και του Παλαιστινίου Πρωθυπουργού κ. Σαλάµ Φατιάτ. Το συνέδριο αποφάσισε να διατεθούν 242 δολάρια για ενίσχυση των Παλαιστινίων και έστειλε το µήνυµα ότι η διεθνής κοινότητα υποστηρίζει την οικοδόµηση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Αργότερα ο Πρόεδρος της Γαλλίας σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στη Μ. Ανατολή, τάχθηκε επίσης υπέρ της δηµιουργίας Παλαιστινιακού κράτους και ζήτησε από το Ισραήλ να σταµατήσει το πρόγραµµα εποικισµών. εν παρέλειψε όµως να χαρακτηρίσει την Χαµάς τροµοκρατική οργά - νωση. Για να συνεχισθούν όµως οι διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστοι εταίροι. Στο Ισραήλ έστω και αν η Πρωθυπουργός δεν προέκυψε µετά από τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών αλλά λόγω της παραίτησης του Ολµέρτ, έχουν όµως ηµοκρατικό Π - ολί τευµα και έτσι ισχυρά θεσµικά όργανα που τους εκπροσωπούν. Από πλευράς Παλαιστινίων ο Πρόεδρος Μαχµούτ Αµπάς είναι ένας αξιόπιστος, µετριοπαθής και αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα πολιτικός, όµως η ενότητα των Παλαιστινίων αν και φαίνεται να πραγ - µατοποιείται παραµένει ζητούµενο. Στις τελευταίες εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη τον Ιανουάριο 2006 η πλειοψηφία υποστήριξε τη Χαµάς. Όµως η Φατάχ στην πράξη δεν αναγνώρισε την ετυµηγορία του Παλαιστινιακού λαού και δεν υποστήριξε επαρκώς την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Στην Ουάσιγκτον η ΥΠΕΞ Κοντολίζα Ράϊς δήλωσε δηµόσια ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχόταν επ ουδενί κυβέρνηση µε τη συµµετοχή της Χαµάς. Η Χαµάς υποστηρίζεται από τη Συρία και το Ιράν και τον τελευταίο καιρό έχει δηµιουργήσει µία αρκετά υπολογίσιµη δύναµη από µαχητές, οργανωµένους σε 5 Ταξιαρχίες µε κανονικό σύστηµα διοικήσεως, συστηµατική εκπαίδευση, λογιστική υπο - στήριξη και ένα εκτεταµένο υπόγειο δίκτυο (τούνελ). Στην τελευταία τους εισβολή, οι Ισραηλινοί ανακά - λυψαν αρκετά υπόγεια "σιλό", µε εφόδια, σε φυσικά κα - τα φύγια, του ιδίου τύπου µε αυτά που είχαν ανακαλύψει και στον πόλεµο του Λιβάνου του Εποµένως ο αγώνας των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται να προσλαµβάνει πλέον µια πιο συστηµατική και οργανωµένη µορφή. Στις εµπλοκές µε τις δυνάµεις της Χαµάς, οι Ισραηλινοί αντιµετωπίζουν πλέον κανονικούς µαχητές, µε κράνη, συστήµατα νυχτερινής οράσεως, ακόµη και προστατευτικές επιγονατίδες και κάθε άλλη µορφή εξοπλισµού που διαθέτει ένας κανονικός στρατιώτης. Οι Παλαιστίνιοι επιθυµούν την ειρήνη µε την συγκρότηση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Στο Ισ - ραήλ, που ανεπίσηµα είναι πυρηνική δύναµη, υπάρχει περισσότερος ρεαλισµός απ ότι πιστεύουµε. Ο Στρα - τηγός του πολέµου των έξι ηµερών του 1967 Γιτσάκ Ράµπιν, έγινε Πρωθυπουργός της ειρήνης ενώ ο ασυµβίβαστος οπαδός του Μεγάλου Ισραήλ Αριέλ Σαρόν έγινε οπαδός της µονοµερούς απεµπλοκήςαποχώρησης από τα κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι έχουν ακόµη ένα κοινό: την αντίληψη ότι η κρίση θα τερµατιστεί µόνον όταν υπάρξουν δύο ανεξάρτητα κράτη, Ισραήλ και Παλαιστίνη. Για τους Ισραηλινούς προϋπόθεση είναι η αναγνώριση και η ασφάλεια του Ισραηλινού κράτους ενώ για τους Παλαιστινίους η αποχώρηση των Ισραη - λινών από τα κατεχόµενα. Υπάρχει ελπίδα; Την ηµέρα που κάποιος Ισραηλινός θα αναλάβει το πολιτικό ρίσκο και θα ανα - κοινώσει στο λαό του ότι ο διαχωρισµός της Ιερου - 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

8 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. σαλήµ και η αποµάκρυνση των οικισµών και των εποί - κων είναι µονόδροµος προς την ειρήνη και τη µέρα που κάποιος Παλαιστίνιος Πρόεδρος θα αποτολµήσει να αποσύρει το πάγιο αίτηµα των Παλαιστινίων για επισ - τροφή των προσφύγων στα πάτρια εδάφη (στο σηµερινό Ισραήλ) τη µέρα δηλαδή που Ισραηλινοί και Παλαι - στίνιοι θα αναλάβουν ταυτόχρονα την πρωτοβουλία για αµοιβαία υποχώρηση, τότε η ειρήνη δεν θα είναι µακριά. Συρία Από την αρχή της προεδρίας του, ο Bashar al- Assad φάνηκε να υιοθετεί σκόπιµα µία ασαφή στρατηγική για τη Συρία ώστε να προστατεύει το ευάλωτο προφίλ του στο εσωτερικό της χώρας και να αµβλύνει τα σηµεία σύγκρουσης µε τις ΗΠΑ. Με την πάροδο των µηνών µετά την εισβολή στο Ιράκ, η κατάσταση των αµερικανο-συριακών σχέσεων άρχισε να αντιστρέφεται και τα ψήγµατα µιας κατευναστικής πολιτικής αναδύθηκαν στην επιφάνεια. Ο Bashar al-assad πέτυχε σε επαρκή βαθµό το κλείσιµο των συνόρων Συρίας-Ιράκ κατά τις αµερικανικές επιταγές και παράλληλα επέτρεψε σε Αµερικανούς αξιωµατούχους να επισκεφθούν τη αµασκό ώστε να ερευνήσουν το ζήτηµα των λογαριασµών του υπόδικου Σαντάµ. Από την πλευρά τους, οι Αµερικανοί επιχεί - ρησαν να µειώσουν την πίεση προς τη Συριακή πλευρά ώστε να µην αποδυναµώσουν πολιτικά τον οπαδό του κοσµικού κράτους πρόεδρο Assad και να αποφύγουν την κατάρρευση και αντικατάστασή του από έναν ισλαµιστή. Έτσι λοιπόν επιβίωσε ο Σύρος Πρόεδρος αν και είχε αποµονωθεί για ένα διάστηµα από τους Άραβες γείτονές του, από την Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, ενώ είχε κληθεί να διαχειριστεί την εξαιρετικά δυσάρεστη υπόθεση της δολοφονίας του Rafik Hariri, αντισύριου πρώην Πρωθυπουργού του Λιβάνου και είχε αναγκασθεί να αποσύρει τις Συριακές δυνάµεις από το Λίβανο µέσα στο Προς το παρόν ο Bashar al- Assad ζήτησε να συνταχθεί στο πλευρό της Γαλλίας και της Τουρκίας ως συνεγγυητής της ειρηνευτικής πρωτο - βουλίας για τη Μ. Ανατολή που είναι σε εξέλιξη. Η Συρία συµµετέχει στο διάλογο µε το Ισραήλ παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν µια εγκατά - σταση όπου, κατά τους ισχυρισµούς τους, βρισκόταν µυ στικός πυρηνικός αντιδραστήρας. Κατά τις διαπραγ - µατεύσεις εξετάζονται τέσσερις ενότητες : σύνορα, υδάτινοι πόροι, ασφάλεια, οµαλοποίηση των διµερών σχέσεων. Έχει διαπιστωθεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συµφωνίας σε τρία ζητήµατα: Στο ζήτηµα των υδάτινων πόρων, και οι δύο πλευρές δέ - χονται επί της αρχής την πρόταση που είχε διατυπώσει ο Κλίντον για την οριοθέτηση ταµιευτήρα υδάτων, ο οποίος θα τροφοδοτεί ταυτόχρονα Ισραήλ, Συρία, Ιορδανία και Λίβανο. Στο θέµα των συνόρων, οι Σύριοι επιµένουν ότι πρέπει να ανακτήσουν τα υψώµατα του Γκολάν, αλλά είναι πρόθυµοι να προβούν σε συµβι - βασµούς οι οποίοι θα περιφρουρούν όµως την συριακή κυριαρχία. Κατ ανάλογο τρόπο, στο πεδίο της ασφά - λειας, οι προσωρινές συµφωνίες που επετεύχθησαν στα τέλη της δεκαετίας του '90 µπορούν να επιλύσουν τις περισσότερες διαφορές. Παρ' όλα αυτά, η πλήρης οµα - λοποίηση των διµερών σχέσεων δεν έχει επιτευχθεί. Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Assad ακολουθεί τη µέση οδό. Πονηρός, επιφυ λα - κτικός, ανάµεσα στη σκληρή και την ήπια γραµµή. Αν µάλιστα υπογράψει τελικά συµφωνία µε το Ισραήλ, 8 τότε θα αποκαταστήσει τις σχέσεις του µε τις ΗΠΑ και τα υπόλοιπα αραβικά κράτη µε αντίβαρο βέβαια την αποµάκρυνσή του από την σφαίρα επιρροής του Ιράν και την διακοπή της στήριξης που παρέχει στη Χαµάς και την Χεζµπολάχ. Λίβανος Τµήµα της Αρχαίας Φοινίκης, ο Λίβανος βρι - σκόταν υπό Γαλλική εντολή από το 1914 έως την ανεξαρτησία του το Στο Λίβανο υπάρχουν 17 θρη σκευτικές κοινότητες. Περίπου το 60% των Λιβα - νέζων είναι µουσουλµάνοι (Σουνίτες και Σιίτες) και το 40% χριστιανοί, στην πλειοψηφία τους Μαρωνίτες. Το 1982 ιδρύεται µε την οικονοµική υπο - στήριξη του Ιράν και µε στόχο τη µαχητική αντίσταση κατά του Ισραήλ η ισχυρή σιιτική οργάνωση Χεζ - µπολάχ, που σηµαίνει "το κόµµα του Θεού". Λόγω των στρατιωτικών επιτυχιών της και του συστήµατος κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει αυξάνει το κύρος της στο λαό του Λιβάνου. Από το 1992 ο Λίβανος βιώνει µια περίοδο σχετικής ηρεµίας και οικονοµικής ανάκαµψης που επιταχύνθηκε µε την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάµεων το Όµως διαταράσσεται από τη δολο - φονία του πρώην Πρωθυπουργού Rafik Hariri τον Φεβρουάριο Το καλοκαίρι του 2006 πραγµατο - ποιείται ο πόλεµος των 34 ηµερών, όταν το Ισραήλ επιτίθεται µε στόχο τη Χεζµπολάχ και αφορµή την απαγωγή δύο Ισραηλινών στρατιωτών. Το αποτέλεσµα αυτής της εισβολής είναι σε όλους µας γνωστό. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο συνέβησαν τρία σηµαντικά γεγονότα : Συγκροτήθηκε ειρηνευτική δύναµη ναυτικού του ΟΗΕ στο Λίβανο µε αποστολή την καταπολέµηση της µεταφοράς όπλων από την Χεζµπολάχ µέσω θαλάσσης. Η MTF (Maritime Task Force) της UNIFIL σχηµατίσθηκε βάσει του ψηφίσµατος 1701 του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Χεζµπολάχ που ήταν ο κερδισµένος από τον πόλεµο των 34 ηµερών, ενώ µπορούσε να αναντρέψει την κυβέρνηση, µε βάση το στρατιωτικό συσχετισµό δυνάµεων, παρέδωσε τα εδάφη που κατείχε επιδιώκοντας πολιτική λύση. Η κίνηση αυτή απετέλεσε προσπάθεια για πολιτική συναίνεση και εκτιµήθηκε από τα αραβικά κράτη. Υπογράφτηκε η συµφωνία που συνοµο λογή - θηκε στη Ντόχα του Κατάρ ανάµεσα στη φιλοδυτική κυβέρνηση Σινιόρα και την κυριότερη δύναµη της αντιπολίτευσης τη σιιτική οργάνωση Χεζµπολάχ. Έτσι µπήκε τέλος στην κρίση που άρχισε το Νοέµβριο του 2006 απειλώντας το Λίβανο µε νέο εµφύλιο πόλεµο δεδοµένου ότι παρέλυσε την κυβέρνηση, νέκρωσε τη Βηρυτό και άφησε πίσω της 81 νεκρούς. Με τη συµφωνία αυτή το Υπουργικό Συµβούλιο αναγκάσθηκε να παραχωρήσει στη Χεζµπολάχ το δικαίωµα να ασκεί veto σε σηµαντικές κυβερνητικές αποφάσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλος νικητής από τη συµφωνία της Ντόχα αναδείχθηκε και ο νέος Πρόεδρος του Λιβάνου, ο µέχρι πρότινος αρχηγός του Λιβανέζικου Στρατού Μισέλ Σουλεϊµάν. Αυτό που κέρδισε το Ισραήλ, ήταν µε την παρουσία της MTF να διεθνοποιήσει την κρίση µε το Λίβανο και να εµπλέξει πιο άµεσα και ενεργά τη διεθνή κοινότητα στον "λαβύρινθο" του Μεσανατολικού, ως ανάχωµα βέβαια στην περιφερειακή αποµόνωσή του. Άλλωστε η παρεµπόδιση της διακίνησης των όπλων

9 που όπως είπαµε είναι και η αποστολή της ειρηνευτικής δύναµης, δεν επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου διότι γίνεται έτσι κι αλλιώς από τη Συρία µέσω των ορεινών όγκων του Λιβάνου και όχι από τη θάλασσα. Τελειώνοντας µε το Λίβανο θα πρέπει να επισηµάνουµε την συγκέντρωση στρατιωτών της Συρίας στα σύνορά της µε το Λίβανο που πραγµατοποιείται µε το πρόσχηµα της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου και κάποιων άνευ σηµασίας ταραχών στην Τρίπολη του Λιβάνου. Αυτή η κίνηση έχει προ - καλέσει ανησυχίες στο Λίβανο λόγω της πιθανότητας να εισέλθει και πάλι η Συρία στη χώρα από την οποία είχε αποχωρήσει το Όµως µπορούµε να εκτι - µήσουµε ότι αυτό είναι πιθανό µε την σιωπηρή έγκριση του Ισραήλ το οποίο ανησυχεί για το κενό ισχύος που προκάλεσε η αποχώρησή τους. Η πιθανότης βέβαια να συµβεί το γεγονός εξαρτάται από την πορεία των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Συρίας-Ισραήλ. Αίγυπτος - Ιορδανία εν θα τα εξετάσουµε προς κέρδος χρόνου και διότι µετά τις συµφωνίες του Καµπ Ντέϊβιντ ευθυγραµµίζονται ήδη µε την πορεία της Αµερικής. Η Αίγυπτος βέβαια επιδιώκει να παίξει κάποιο διαµεσολαβητικό ρόλο στην επίλυση των προβληµάτων της Μ. Ανατολής. Ιράκ Από πολιτικής σκοπιάς οι τρεις µεγάλες εθνικές / θρησκευτικές οµάδες του Ιράκ είχαν διαφορετική στάση όσον αφορά το µετασανταµικό Ιράκ. Στο Βόρειο Ιράκ οι Κούρδοι, περίπου το 20% του πληθυσµού, είχαν δηµιουργήσει το δικό τους αυτόνοµο κράτος, που στα µετασανταµικά χρόνια γνώρισε σταθερότητα και µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη. Οι Κούρδοι υπήρξαν σθε ναροί υποστηρικτές του αµερικανικού εγχειρή - µατος, έχοντας υποστεί µαζικά εγκλήµατα, από το καθεστώς του Σαντάµ Χουσείν. Σκοπός των Κούρδων ήταν να διατηρήσουν το αυτόνοµο κράτος τους στα πλαίσια ενός οµοσπονδιακού Ιράκ. Επεδίωκαν επίσης να θέσουν την πόλη Κιρκούκ και την πετρελαιοφόρο περιοχή της υπό τον έλεγχό τους, αντιστρέφοντας την εθνοκάθαρση που είχαν υποστεί επί Σαντάµ, δηλαδή επιστρέφοντας στην πόλη και διώχνοντας τους πρό - σφατους σουνίτες εποίκους της. Στο κεντρικό Ιράκ οι σουνίτες Άραβες είναι περίπου το 18% του πληθυσµού και υποστήριξαν, µετά την επέµβαση των ΗΠΑ, ολοένα και περισσότερο τον ανταρτοπόλεµο. Το κλειδί για το Ιράκ κρατούν στο νότο οι σιίτες Άραβες που αποτελούν το 60% του πληθυσµού και βρίσκονται στο κεντρικό και κυρίως στο νότιο Ιράκ. Τα κόµµατα που αντιπροσωπεύονται στη Βουλή είναι : Το κοσµικό κόµµα που περιλαµβάνει υποψηφίους απ όλες τις οµάδες του πληθυσµού, έχει 24 έδρες από τις 275 συνολικά. Το σουνιτικό αραβικό κόµµα του Συναινετικού Αραβικού Μετώπου πήρε 44 έδρες. Η Ενωµένη Ιρακινή Συµµαχία, που εκπροσωπεί διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις και κόµµατα των σιιτών, κατέχει 128 έδρες. Έτσι δεν υπάρχει πλειοψηφία και θα πρέπει το πρώτο κόµµα να συνεργασθεί µε τα υπόλοιπα. Πρωθυπουργός ανέλαβε ο Νούσι Αλ Μαλίκι. Το Σύνταγµα του Ιράκ περιέχει φιλελεύθερες 9 εγγυήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ικανο ποιών - τας τους Κούρδους και γενικότερα τους κοσµικούς Ιρακινούς. Ταυτόχρονα, κήρυξε το Ισλάµ ως τη θρη - σκεία του κράτους, ικανοποιώντας την Ενωµένη Ιρα - κινή Συµµαχία των θρήσκων σιιτών. Οι Κούρδοι κα - τοχύρωσαν συνταγµατικά την αυτονοµία του Ιρακινού Κουρδιστάν. Οι σουνίτες Άραβες φοβούνται την επικράτηση ενός οµοσπονδιακού Ιράκ µε τρία οµό - σπονδα κρατίδια, καθώς θα περιθωριοποιηθούν µεταξύ του Κουρδιστάν και του σιιτικού Νότου, που περιέχει σχεδόν όλες τις ιρακινές πετρελαιοπηγές. Σε εκκρε - µότητα έχει µείνει η συγκεκριµένη µορφή που θα έχει η οµοσπονδιακή δοµή του κράτους. Επίσης σε εκκρε - µότητα έµεινε το ακανθώδες ζήτηµα του πετρελαιο - φόρου Κιρκούκ, που οι Κούρδοι έβλεπαν ως δικό τους ενώ οι σουνίτες Άραβες επιδιώκουν, µε την υποστήριξη της Τουρκίας, να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους. Ο ανταρτοπόλεµος είχε αρχικά, το Νοέµβριο 2003, τον χαρακτήρα της αντίστασης από τους σουνίτες Άραβες του Σανταµικού καθεστώτος. Στη συνέχεια, το 2004, προέκυψε ένας δεύτερος, µικρότερος πόλος ανταρτοπολέµου που οργάνωσαν οι ισλαµιστές της Αλ Κάϊντα της Μεσοποταµίας υπό την ηγεσία του Ιορ - δανού Αλ Ζαρκάουϊ. Οι µουτζαχεντίν του Αλ Ζαρκάουϊ ήταν σε µεγάλο βαθµό εθελοντές µη Ιρακινοί, που είχαν προσηλυτισθεί από χώρες της Μ. Ανατολής. Οι ΗΠΑ κατήγγειλαν κατά καιρούς το Ιράν και τη Συρία για υπόθαλψη της τροµοκρατίας στο Ιράκ και στρατο λό - γηση µουτζαχεντίν. Κατά τη διετία µετε - ξελίχθηκε, σε µεγάλο βαθµό, σε ένα εµφύλιο πόλεµο χα µηλής έντασης (δηλαδή µε µεθόδους ανταρτο - πολέµου και τροµοκρατίας) µεταξύ των δύο αραβικών κοινοτήτων του Ιράκ. Οι σιίτες είχαν υποστεί αιµατηρές τροµοκρατικές επιθέσεις από την Αλ Κάϊντα της Μεσοποταµίας, ήδη από το Στα επόµενα δύο χρό - νια πέρασαν στην αντεπίθεση εξαπολύοντας τις παραστρατιωτικές οµάδες τους στις σουνιτικές γειτο - νιές της Βαγδάτης. Από πλευράς Αµερικής τώρα. Παρά την ραγδαία επιδείνωση της θέσης του στην εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Μπους δεν είχε άλλη επιλογή από το να αφιερώσει τα τελευταία δύο χρόνια της προεδρίας του στην προσπάθεια επίτευξης κάποιας µη καταστροφικής έκβασης του πολέµου. Τυχόν βεβιασµένη αποχώρηση των αµερικανικών δυνάµεων από το Ιράκ θα προκαλούσε µάλλον το ξέσπασµα γενικευµένου εµφυλίου πολέµου που, πιθανότατα, θα κατέληγε σε ανθρωπιστική καταστροφή. Ενδεχοµένως θα προκαλούσε γενικότερη περιφερειακή αποσταθε - ροποίηση δεδοµένου ότι η Σαουδική Αραβία προει - δοποίησε στις αρχές του 2007, ότι θα επενέβαινε στο Ιράκ στο πλευρό των σουνιτών Αράβων, σε περίπτωση αποχώρησης των Αµερικανών. Κάτι παρόµοιο για τους σιίτες είχε απειλήσει και το Ιράν. Τον Ιανουάριο 2007 ο Μπους ανήγγειλε τη σταδιακή αύξηση των αµερικανικών δυνάµεων στο Ιράκ από σε , ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν ταυτόχρονα τον ανταρτοπόλεµο των σουνιτών και τις παραστρατιωτικές οµάδες των σιιτών. ιόρισε συγχρόνως ως νέο διοικητή στο Ιράκ τον Στρα - τηγό David Petraeus που θεωρείτο ο ικανότερος Αµε - ρικανός Στρατηγός για την αντιµετώπιση ανταρτο - πολέµων. Ο Petraeus έδωσε εξ αρχής έµφαση στην ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων µε την τοπική κοινωνία και την αποφυγή µεθόδων που θα την απο - ξένωναν. Παράλληλα ο Μπους πίεζε την ηγεσία του Ιράκ να βρουν συµβιβαστικές λύσεις στα δύσκολα ζητήµατα του τελικού οµοσπονδιακού χαρακτήρα του 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

10 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α. Ιράκ και να προβούν σε µια δίκαιη µοιρασιά του πετρελαϊκού πλούτου µεταξύ των τριών κυρίων οµάδων του πληθυσµού και της διευθέτησης του ζητήµατος του Κιρκούκ. Η αύξηση των αµερικανικών δυνάµεων στο Ιράκ και οι ικανότητες του Στρατηγού Petraeus έφεραν αποτελέσµατα στα τέλη του καλοκαιριού και κατά το φθινόπωρο του 2007, καθώς τότε σηµειώθηκε µεγάλη µείωση στα κρούσµατα βιαιοπραγιών. Ιδιαίτερα ση - µαντική ήταν η κάµψη του ανταρτοπολέµου στις περιοχές του "σουνιτικού τριγώνου" βόρεια της Βαγδάτης, στην οποία συνέβαλε ακουσίως η Αλ Κάϊντα της Μεσοποταµίας, καθώς επέβαλε ιδιαίτερα αυστηρό θεοκρατικό καθεστώς. Αποτέλεσµα ήταν να στρέψει τους σουνίτες εναντίον της και να συνεργασθούν µε τις αµερικανικές δυνάµεις. Η αµερικανική εισβολή στο Ιράκ ενέπλεξε την κυβέρνηση Μπους σε µία µακροχρόνια, επίπονη και αιµατηρή προσπάθεια δηµιουργίας νέου εθνικού κράτους σε µια βαθειά διχασµένη κοινωνία. Χρονο - διάγραµµα αποχώρησης των αµερικανικών στρατευ - µάτων έχει συµφωνηθεί µεταξύ ΗΠΑ και Ιράκ και προβλέπει έναρξη αποχώρησης από τα µέσα του εποµένου έτους και από το σύνολο της χώρας το Ο Στρατηγός Petraeus θα υποβάλλει τις απόψεις του και στο νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ιράν Κρίνω σκόπιµο να µπούµε απ' ευθείας στα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ιρανική εξωτερική πολιτική. Προσπάθεια πολιτικής εκµετάλλευσης της ενεργειακής του ισχύος και της γεωστρατηγικής του θέσεως, δεδοµένου ότι ελέγχει τα Στενά του Ορµούζ, απ' όπου διέρχεται ένα σηµαντικό µέρος των παγκοσµίων θαλασσίων µεταφορών πετρελαίου. Προσπάθεια διατήρησης καλών σχέσεων µε γειτονικές αραβικές χώρες οι οποίες τυχαίνει να είναι και µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου του Ορµούζ (GCC). Προσπάθεια αλµατώδους αύξησης της αποτρεπτικής του ικανότητας και της περιφερειακής του επιρροής στην περιοχή του Κόλπου, ενδεχοµένως µέσω της απόκτησης πυρηνικών όπλων. Σηµαντικός ρόλος στο Λίβανο, µέσω της στρατιωτικής και οικονοµικής στήριξης της Χεζµπολάχ, τόσο αµυντικά, αντιδρώντας στην πίεση ΗΠΑ και Ισραήλ, όσο και σε ένα επιθετικό ρόλο για την αύξηση της επιρροής του στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται, πιθανότατα, η σκληρή ρητορική και ενίοτε εξαιρετικά ακραίες και ανησυχητικές δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ. Εξάλλου, ακραία στοιχεία εντός της Ιρανικής ηγεσίας προωθούν σχέδια για τη δηµιουρ - γία ενός "σιιτικού άξονα" που συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, και µια πιο ενεργό και αποσταθεροποιητική ανάµειξη στο εσωτερικό του Ιράκ. Σηµαντικό εµπόδιο στις περιφερειακές φιλο - δοξίες του Ιράν αποτελούν ο ιστορικός ανταγωνισµός του µε τον αραβικό κόσµο και η έντονη καχυποψία των Αράβων. Μια χώρα µε τη γεωστρατηγική και γεωοι - κονοµική σηµασία του Ιράν, που µάλιστα επιχειρεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αποτελεί ένα πρόβληµα που η διεθνής κοινότητα δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει. Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι υπάρχουν τρεις επιλογές : Ανατροπή του καθεστώτος. Άσκηση πίεσης (µε πολιτικά, οικονοµικά ή στρατιωτικά µέσα) µε στόχο την ανάσχεση και τον περιορισµό του ρόλου της Τεχεράνης. Κτίσιµο γεφυρών στο πλαίσιο µιας προσπά - θειας επανένταξης του Ιράν στο περιφερειακό και διεθνές σύστηµα ασφάλειας. Η πρώτη επιλογή εγκυµονεί κινδύνους, η δεύτερη θα είναι αναποτελεσµατική διότι θα συσπει - ρώσει τον ιρανικό λαό, ενώ η τρίτη επιλογή απαιτεί πολιτικό θάρρος και ένα πακέτο θετικών και αρνητικών κινήτρων. Στη Ρωσία έχει προσφύγει η Τεχεράνη για την κατασκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα στο Μπουσέρ. Η Μόσχα, σε πείσµα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το οποίο δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόµενο στρατιωτικού πλήγµατος στο Ιράν, δηλώνει ότι ο πυρη - νικός αντιδραστήρας στο Μπουσέρ θα λειτουργήσει τον Φεβρουάριο. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε τις προ - σπάθειες του ιεθνούς Γραφείου Ατοµικής Ενέργειας που µε τις συνεχείς επιθεωρήσεις του προσπαθεί να ρίξει φως στο θέµα της πυρηνικοποίησης του Ιράν. Είναι γεγονός ότι µια µικρής κλίµακας από αέρος επίθεσης εναντίον επιλεγµένων στόχων του Ιράν, µε την ανοχή και χωρίς την συµµετοχή του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ εκτιµάται ότι θα µείωνε το διεθνές κύρος του Ιρανικού καθεστώτος. Το Ιράν απαντά ότι ενδεχόµενη επίθεση του Ισραήλ θα προκαλούσε αντε - πιθέσεις µε µέσης εµβέλειας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ µε περαιτέρω αποσταθεροποίηση του Ιράκ και µε κλείσιµο των Στενών του Ορµούζ µε προφανείς και καταστροφικές επιπτώσεις για την παγκόσµια οικο - νοµία δεδοµένου ότι θα διακοπεί η διακίνηση πετρε - λαίου από τα κοιτάσµατα του Περσικού. Τουρκία - Κούρδοι - Β. Ιράκ Η απεµπλοκή από το Ιράκ των ΗΠΑ, ούτως ή άλλως µονόδροµη και αναπόφευκτη επιλογή, αποκτά µε την εκλογή Οµπάµα µεσοπρόθεσµο ορίζοντα υλοποίησης. Πρόκειται για δεδοµένο που αλλάζει άρδην τις εσωτερικές ισορροπίες στο Ιράκ, µε πρώτη επίπτωση τον περιορισµό της παντοδυναµίας της υπό τον Μπαρζανί ηγεσίας της Αυτόνοµης Κουρδικής οντότητας στο Β. Ιράκ. Χωρίς την προστατευτική σκιά της ογκώδους Αµερικανικής παρουσίας, την οποία βέβαια δεν µπορούν να υποκαταστήσουν οι µόνιµες βάσεις που θα κρατήσουν οι ΗΠΑ στη χώρα. Ο Μπαρζανί θα βρει ένα modus vivendi µε την Άγκυρα, και αργά ή γρήγορα θα περιορίσει τις κινήσεις των δυνάµεων του ΡΚΚ. Σηµειώνεται ότι το ΡΚΚ είχε σοβαρή επιτυχία τον περασµένο Αύγουστο όταν προξένησε έκρηξη σε τµήµα του Αγωγού Μπακού - Τσεϊχάν µε αποτέλεσµα να διακοπεί η λειτουργία του υπενθυµίζοντας µε αυτόν τον έντονο τρόπο την παρουσία του. Η στήριξη της Άγκυρας θα είναι, πλέον, για την ηγεσία του Β. Ιράκ απαραίτητη για τη διατήρηση ισορροπιών µε την κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης. Η εξοµάλυνση των σχέσεων της Άγκυρας µε τους Κούρδους του Β. Ιράκ (πρωτεύουσά του το Αρµπιλ - τα Άρβηλα του Μ. Αλεξάνδρου) ανοίγει το δρόµο για την αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας, µε την περιφερειακή συγκυρία να αναβαθµίζει τη θέση της Τουρκίας στον αµερικανικό στρατηγικό σχεδιασµό. Πώς; Σαν εγγυητή ή καλύτερα συνεγγυητή µαζί µε το Ιράν της σταθερότητος και της ακεραιότητος του Ιράκ. " Σαν περιοχή διέλευσης δικτύων αγωγών 10

11 φυσικού αερίου και πετρελαίου ανταγωνιστικών προς τη Μόσχα, που θα καταστούν οικονοµικά βιώσιµοι όταν εµπλουτισθούν µε την παραγωγή του Ιράν. Σαν µοντέλο συµβίωσης µιας δηµοκρατίας δυτικού τύπου µε το µετριοπαθές πολιτικό Ισλάµ. Σαν χώρα που µπορεί να διαδραµατίσει περιορισµένο, αλλά όχι ευκαταφρόνητο ρόλο, από τον Καύκασο µέχρι τη Μέση Ανατολή. Σαν περιφερειακή δύναµη (µετά τη βελτίωση των σχέσεών της µε τις ΗΠΑ) µε διευρυµένα περιθώρια ελιγµών, µε στόχο την όποια δυνατή συµβολή στην ανάσχεση της ρωσικής ισχύος, αλλά κυρίως στην εξισορρόπηση της ισχύος του Ιράν. Έχοντας λοιπόν κλείσει ένα οδοιπορικό στη Μ. Ανατολή ας επιχειρήσουµε µία εκτίµηση της κατά - στασης. Η Συρία και η Χαµάς δεν υιοθετούν απορρι - πτική στάση και είναι έτοιµες για διαπραγµατεύσεις µε το Ισραήλ. Το πρόβληµα όµως βρίσκεται στη διαπί - στωση ότι θα πρόκειται για µια σκληρή διαπραγ µά - τευση µε κάποιο κόστος για το Τελ Αβίβ. Πέραν των παραπάνω το ουσιαστικό πρόβληµα που εµποδίζει τη διαπραγµάτευση µε τη Συρία και την Χαµάς είναι ο παράγων Ιράν. Με το Ισραήλ να θεωρεί την περιφερειακή ισχύ της Τεχεράνης - µε ή χωρίς πυρηνικά - ως υπ αρ. ένα στρατηγικό κίνδυνο για τα ζωτικά του συµφέροντα είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αναζήτηση συµβιβασµού µε τη αµασκό και τη Χαµάς που είναι και οι δύο σύµµαχοι του Ιράν. Η Χαµάς δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ όµως υποστη - ρίζεται από την Συρία η οποία την περίοδο αυτή βρί - σκεται σε διαπραγµατεύσεις µε το Ισραήλ. Αν η Συρία υπογράψει συµφωνία σε κάποια στιγµή µε το Ισραήλ τότε σίγουρα η Χαµάς θα "βάλει νερό στο κρασί της". Το σύνολο των κρίσεων και των εντάσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή σχετίζεται µε το Ιράν. Από τη σταθεροποίηση του Ιράκ, τις εξελίξεις στο Λίβανο µέχρι και τη δυνατότητα έναρξης διαλόγου ανάµεσα στο Ισραήλ από τη µια µεριά και τη Συρία και την Χαµάς από την άλλη. Το µεγάλο πρόβληµα για το Ισραήλ είναι πριν και πάνω απ όλα να αποδεχθεί το Ιράν ως ηγετική δύναµη στον αραβο-µουσουλµανικό κόσµο. Ινδία Η Ινδία ήδη συγκαταλέγεται ανάµεσα στους διεθνείς παίκτες, δεδοµένου ότι αποτελεί την ταχύτερα αναδυόµενη οικονοµία παγκοσµίως, έως το Απειλείται όµως από ενδοθρησκευτικές διενέξεις λόγω της διαµάχης ινδοϊστών και µουσουλµάνων. Οι µου - σουλµάνοι αν και αριθµούς 150 εκατοµµύρια κατοίκους εντούτοις µπροστά στο ένα δισεκατοµµύριο των ινδοϊστών συγκροτούν µια µειονότητα που δεν ξεπερνά το 13,5 του συνόλου. Το Ισλάµ στην Ινδία αντιµετω - πίζεται µε εχθρότητα και καχυποψία, ενώ οι ίδιοι οι µουσουλµάνοι δεν θεωρούνται πραγµατικοί Ινδοί και κάθε άλλο παρά ξένοι αισθάνονται προς τους µου - σουλµάνους του Πακιστάν. Ινδία και Πακιστάν έχουν το δικό τους "Πα - λαιστινιακό" που δηλητηριάζει τις διµερείς τους σχέ - σεις, εξήντα ολόκληρα χρόνια από τότε που η βρε - τανική αποικιοκρατία διαίρεσε την Ινδία σε δύο κοµµάτια µε βάση το θρήσκευµα δηµιουργώντας το µέχρι τότε ανύπαρκτο Πακιστάν για τους µουσουλ - µάνους Ινδούς και αφήνοντας τους ινδοϊστές Ινδούς στο κράτος που σήµερα γνωρίζουµε ως Ινδία. Το Πακιστάν 11 συχνά εκµεταλλεύεται το µένος των µουσουλµάνων έναντι των ινδοϊστών για να δηµιουργεί προβλήµατα στην Ινδία, όµως το κυριότερο πρόβληµα για τις σχέσεις Ινδίας-Πακιστάν είναι το Κασµίρ, ένα κρατίδιο µε µουσουλµανικό στην πλειοψηφία του πληθυσµό, το οποίο ανήκει στην Ινδία αλλά διεκδικείται από το Πακιστάν. Στο Κασµίρ υπάρχει ισχυρότατο ισλαµικό αντάρτικο, µε αποτέλεσµα να βρίσκονται εκεί καθη - λωµένες είκοσι Μεραρχίες του Ινδικού Στρατού. Η Ινδία συγκαταλέγεται µεταξύ των τεσσάρων χωρών του πλανήτη (Ινδία, Ισραήλ, Πακιστάν, Β. Κορέα) που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη µη διάδο - σης των πυρηνικών όπλων, όµως διάφοροι αναλυτές επισηµαίνουν ότι η Ινδία είναι δυνατόν να κατέχει µέχρι και 200 πυρηνικά όπλα. Το πυρηνικό πρόγραµµα της Ινδίας αποτελούσε επί πολλά χρόνια ένα από τα κυριότερα σηµεία τριβής στις σχέσεις αυτής της χώρας µε τις ΗΠΑ. Τώρα η κατάσταση αυτή φαίνεται να µπαίνει στην άκρη χάριν της ανάγκης αναχαίτισης της κινεζικής οικονοµικής και διπλωµατικής επέκτασης προς δυσµάς που ενδιαφέρει και τα δύο κράτη. Η κυ - βέρνηση Μπους πέρασε εντός του 2008 από το Κογκρέσο συµφωνία πυρηνικής συνεργασίας µε την Ινδία, παρά το γεγονός ότι το Νέο ελχί αρνείται να υπογράψει τη ιεθνή Συνθήκη µη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Έτσι η Ινδία δηµιούργησε το νέο πυρηνικό της δόγµα που θεµελιώδης αρχή του είναι "η αποτελε - σµατική, αξιόπιστη πυρηνική αποτροπή και, αν αυτή αποτύχει, η ικανότητα επαρκούς ανταποδοτικού πλήγ - µατος". Με βάση το νέο δόγµα αποκλείεται το ενδε - χόµενο χρήσης πυρηνικών όπλων σε βάρος χωρών που δεν διαθέτουν τέτοια όπλα ή δεν έχουν συµµαχικές σχέσεις µε άλλες πυρηνικές δυνάµεις οι οποίες να συνιστούν άµεση απειλή για την ινδική ασφάλεια. Πάντως το 2003 δηµιουργήθηκε η Στρατηγική Πυρηνική ιοίκηση στο πλαίσιο των Ινδικών Ενόπλων υνάµεων ενώ στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Ινδίας εισήχθησαν οι βαλλιστικοί πύραυλοι Agni II και ΙΙΙ µε βεληνεκές km όπου µπορούν να πλήξουν στόχους ακόµη και βαθιά στο έδαφος της Κίνας. Αλλά και στον τοµέα των διαστηµικών εφαρ - µογών προχωρά η Ινδία µε τη συγκρότηση ιαστηµικής ιοίκησης λίγο µετά την επιτυχηµένη δοκιµή της Κίνας να καταρρίψει έναν από τους δικούς της δορυφόρους, µια δυνατότητα που έως σήµερα είχαν µόνο η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Η δραστηριοποίηση της Ινδίας στο διάστηµα φαίνεται να στοχεύει στη διευκόλυνση του συντονισµού στις αποστολές των Ενόπλων υνάµεων, στην παροχή έγκαιρης προειδοποίησης και στην ανάπτυξη δυνα - τοτήτων αντιδορυφορικής και αντιβαλλιστικής άµυνας. Ακόµη και στο παιχνίδι της πειρατείας εισέρχεται η Ινδία που έχει αποκτήσει πρόσβαση για τα πολεµικά της πλοία σε αγκυροβόλια του Οµάν επιδιώκοντας να διατηρεί µόνιµη ναυτική παρουσία στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας έτσι ανησυχία στο Ιράν γι' αυτή την ινδική παρουσία δίπλα της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κόσµος στη γραµµή Μεσόγειος - Μέση Ανατολή - Νότια Ασία χρειάζεται το ενδαφέρον των οργανισµών ασφάλειας αλλά και την µέριµνα των παγκόσµιων οικονοµικών φορέων. Η ασφάλεια, η ρύθµιση της οµαλής ροής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και η εξάλειψη της φτώχειας και των κοινωνικών αντιθέσεων θα αποτελέσουν το πεδίο στο οποίο θα κριθεί ο παγκόσµιος πολιτισµός 8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ - Α.Τ.Α.

ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τ. κ. 1 0 4 3 3 Αθήναι Τη λ έ φ ω ν ο :...2108211025 F a x :...2108211056 ι α δ ί κ τ υ ο :...www.elesme.gr

ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τ. κ. 1 0 4 3 3 Αθήναι Τη λ έ φ ω ν ο :...2108211025 F a x :...2108211056 ι α δ ί κ τ υ ο :...www.elesme.gr Επραγµατοποιήθη στο Λονδίνο, στις αρχές του µηνός Απριλίου, η συνάντηση των ηγετών των είκοσι πλέον πλουσίων χωρών του κόσµου (G-20) δια την εκτίµηση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και τη λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Αλφαβητάρι Αραβο-Ισραηλινής ιένεξης

Στρατηγικό Αλφαβητάρι Αραβο-Ισραηλινής ιένεξης Κείµενο Εργασίας No 12/2010 Στρατηγικό Αλφαβητάρι Αραβο-Ισραηλινής ιένεξης ρ. Θάνος Ντόκος Γενικός ιευθυντής Ελληνικού Ιδρύµατος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), ιδάσκων (Π.407, Τµήµα Τουρκικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωπολιτική Ανάλυση του Τριγώνου Αίγυπτος-Συρία-Λίβανος και οι Γεωστρατηγικές του Επιπτώσεις στην Ισραηλο- Παλαιστινιακή ιένεξη.

Η Γεωπολιτική Ανάλυση του Τριγώνου Αίγυπτος-Συρία-Λίβανος και οι Γεωστρατηγικές του Επιπτώσεις στην Ισραηλο- Παλαιστινιακή ιένεξη. Η Γεωπολιτική Ανάλυση του Τριγώνου Αίγυπτος-Συρία-Λίβανος και οι Γεωστρατηγικές του Επιπτώσεις στην Ισραηλο- Παλαιστινιακή ιένεξη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανχη (ΠΖ) Γεώργιου ημητρίου, Σπουδαστή 64 ης ΕΣ ΣΕΘΑ Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου

Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου Οι Πρόεδροι Ρωσίας και ΗΠΑ συναντήθηκαν, αρχές Ιουλίου στη Μόσχα, υπείκοντες στις ανάγκες της "στρατηγικής της ειρήνης" και στα πλεονεκτήµατα της τακτικής "της τηρήσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Επιµέλεια: Χαράλαµπος Τσαρδανίδης, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιβλέπων καθηγητής: Κος Μπλαβούκος

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις κοινωνική αναταραχή µε απρόβλεπτες συνθήκες, εάν εγκαίρως δεν ικανοποιηθεί.

ιευθύνσεις κοινωνική αναταραχή µε απρόβλεπτες συνθήκες, εάν εγκαίρως δεν ικανοποιηθεί. Οι Προβληµατισµοί του Εκδότου Οι Έλληνες εσχάτως, κάτω από τα όµµατα της διεθνούς κοινής γνώµης, βιώνουν µία πρωτόγνωρη κατάσταση στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά επίπεδα, ασύµβατη προς κράτος εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα στην ΖΕ/Δ ΣΣ Γενικά Εθνικά Θέματα Αφαλείας και Αμύνης * Ενεργειακή Κατάσταση της Περιοχής Εθνικού Ενδιαφέροντος,

Ημερίδα στην ΖΕ/Δ ΣΣ Γενικά Εθνικά Θέματα Αφαλείας και Αμύνης * Ενεργειακή Κατάσταση της Περιοχής Εθνικού Ενδιαφέροντος, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕ ΜΠΑ Προβληματισμοί ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 118/2001 Ημερίδα στην ΖΕ/Δ ΣΣ Γενικά Εθνικά Θέματα Αφαλείας και Αμύνης * Ενεργειακή Κατάσταση της Περιοχής Εθνικού Ενδιαφέροντος,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Θεσσαλονίκης

Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Θεσσαλονίκης Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Θεσσαλονίκης Παρατηρητήριο Τουρκίας Επισκόπηση Τουρκίας Σεπτέµβριος 2006 1 Παρατηρητήριο Τουρκίας Επισκόπηση Τουρκίας Η ανάδειξη του στρατηγού Μπουγιουκανίτ στην ηγεσία των τουρκικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προβληματισμοί του Εκδότου

Οι Προβληματισμοί του Εκδότου Οι Προβληματισμοί του Εκδότου Χειμερινή Ισημερία. Δυστυχώς, παρά τα διαρκώς εντελλόμενα και λαμβανόμενα μέτρα προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ο ισολογισμός της πτωχής πλέον Ελλάδος βαίνει αρνητικός,

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E. ΙΟΥΛHΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2010

TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E. ΙΟΥΛHΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2010 TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E. ΙΟΥΛHΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2010 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ ΓΙΑ ΤΟ 2011 περιεχόμενα 7 16 26 38 12 44 2 Της Σύνταξης 3 ΕΕΔΥΕ 1955-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΔΡΟΜΟΙ. της. Τ Ε Υ Χ O Σ Ν ο 6 6 3 Ι Ο Υ Λ Η Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Η Σ 2 0 1 4

ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΔΡΟΜΟΙ. της. Τ Ε Υ Χ O Σ Ν ο 6 6 3 Ι Ο Υ Λ Η Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Η Σ 2 0 1 4 TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E. ΔΡΟΜΟΙ ΕΙΡΗΝΗΣ της Τ Ε Υ Χ O Σ Ν ο 6 6 3 Ι Ο Υ Λ Η Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Η Σ 2 0 1 4 KΩΔIKOΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 01-4078 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική

Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική Σμχου (Ι) Στεφ. Πανδή, Σπουδαστή 64 ης ΕΣ ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η άρση του διπολισμού σηματοδότησε μία σειρά από αλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προβληματισμοί του Εκδότου

Οι Προβληματισμοί του Εκδότου Οι Προβληματισμοί του Εκδότου Η οικονομική κρίση συνταράσσει το αμφιλεγόμενο οικοδόμημα της ΕΕ των αντικρουομένων και ιδιοτελών συμ - φερόντων των χωρών μελών της, τα οποία παρά ταύτα προ - σπαθούν με

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αντιπλοίαρχου (ΥΙ) ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. Γεώργιου Κωνσταντέλλου,

«ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αντιπλοίαρχου (ΥΙ) ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. Γεώργιου Κωνσταντέλλου, «ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αντιπλοίαρχου (ΥΙ) ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. Γεώργιου Κωνσταντέλλου, Σπουδαστή 64 ης Σειράς ΣΕΘΑ, Μάρτιος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διατλαντική σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άµυνας και στο ΝΑΤΟ: Συνέπειες για την Ελλάδα. Ανδρέας Κιντής OP05.

Πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άµυνας και στο ΝΑΤΟ: Συνέπειες για την Ελλάδα. Ανδρέας Κιντής OP05. Πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άµυνας και στο ΝΑΤΟ: Συνέπειες για την Ελλάδα Ανδρέας Κιντής OP05.03 1 Copyright 2005 Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.3. 1.1 Η ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών.. σελ.6 1.2 Η διαφορετική οπτική των δύο χωρών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.. σελ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.3. 1.1 Η ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών.. σελ.6 1.2 Η διαφορετική οπτική των δύο χωρών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.. σελ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Σαραντώνη Κικής Αρ.Μητρώου 433Μ2009002 ΘΕΜΑ: «Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προβληματισμοί του Εκδότου

Οι Προβληματισμοί του Εκδότου Οι Προβληματισμοί του Εκδότου Αγαπητά Μέλη Διαφαίνεται χαραμάδα αισιοδοξίας και ελπίδας για το μέλλον της χώρας μας, μετά την τριμερή συμφωνία σχηματισμού κυβερνήσεως, ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΡΩΣΙΑΣ Ομάδα έρευνας: Αναδυόμενες Δυνάμεις Συντονιστής: Ζαχαριάδης Σταμάτης Συγγραφέας/Ερευνήτρια: Πεχλιβάνη Βασιλική ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ...02 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ...02

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Βρυξέλλες, 18/19 Ιουνίου 2009

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Βρυξέλλες, 18/19 Ιουνίου 2009 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2009 (OR. en) 11225/09 CONCL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΕΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ. Στρατός και καταστολή μέσα από τα σύγχρονα εγχειρίδια του ΝΑΤΟ. πρωτοβουλία για την ολική άρνηση στράτευσης

ΠΟΛ ΕΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ. Στρατός και καταστολή μέσα από τα σύγχρονα εγχειρίδια του ΝΑΤΟ. πρωτοβουλία για την ολική άρνηση στράτευσης ΠΟΛ ΕΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ Στρατός και καταστολή μέσα από τα σύγχρονα εγχειρίδια του ΝΑΤΟ πρωτοβουλία για την ολική άρνηση στράτευσης Το βιβλίο «Πόλεις επί χάρτου. Στρατός και καταστολή μέσα από τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών Οι προοπτικές επίτευξης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι θέσεις των ΗΠΑ & τα πιθανά οφέλη και επιπτώσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

παγώνουν μέχρι το 16 οι αντικειμενικές Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο παιζονται τρισεκατομμυρια στην περιοχη μασ Και η νεα γιαλτα θα Κρινει το μελλον τησ ΧΩρασ

παγώνουν μέχρι το 16 οι αντικειμενικές Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο παιζονται τρισεκατομμυρια στην περιοχη μασ Και η νεα γιαλτα θα Κρινει το μελλον τησ ΧΩρασ πληρωνουμε φορουσ ακινητων με τα δεδομενα του 2007 παγώνουν μέχρι το 16 οι αντικειμενικές ποιοι ιδιοκτητεσ ευνοουνται ΣΕΛ. 18 αρθρο σοκ του τeωσ υπουργου ΚΩν. τζαβαρα «η τρόικα έκανε καρτέλ με τη διαπλοκή»

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 4, Φεβρουάρ ιος 28,2014

Τεύχος 4, Φεβρουάρ ιος 28,2014 1 CERE: Foreign Policy, Defence and Security Ερευνητικό Πρόγραμμα για την: 1 Εξωτερική Πολιτική, Άμυνα & Ασφάλεια και Νότιο-ανατολική Ευρώπη Τεύχος 4, Φεβρουάρ ιος 28,2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΙΔΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΙΝΤΡΟ Το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων σε σχέση με την Κύπρο, έχει παρελθόν και θα έχει, με τη μια ή την άλλη μορφή και μέλλον. Η μεγάλη αλήθεια είναι ως θέμα αναδείχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Τ Ε Τ Ρ Α Ι Α Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν T Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Μια παρουσίαση του ΝΑΤΟ.

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Μια παρουσίαση του ΝΑΤΟ. ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Μια παρουσίαση του ΝΑΤΟ. ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Μια παρουσίαση του ΝΑΤΟ Σ04 Εισαγωγή Σ06 Η αντίδραση στην αλλαγή Σ14 Ένας κύριος πρωταγωνιστής σε καταστάσεις κρίσεων Σ22 Η επέκταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΟΜΟΙ. Η ΕΕΔΥΕ στην πρώτη γραμμή των αγώνων ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ. Στη Λισαβόνα χτύπησε η. της

ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΡΟΜΟΙ. Η ΕΕΔΥΕ στην πρώτη γραμμή των αγώνων ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ. Στη Λισαβόνα χτύπησε η. της TPIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO ΓIA TH ΔIEΘNH YΦEΣH & EIPHNH EKΔOΣH THΣ E.E.Δ.Y.E. ΔΡΟΜΟΙ ΕΙΡΗΝΗΣ της KΩΔIKOΣ: 4078 Ο Κ Τ Ω Β Ρ H Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η Σ 2 0 1 0 Η ΕΕΔΥΕ στην πρώτη γραμμή των αγώνων ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

T H σ K Y P I A K H σ. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της «Σ» για τις προεδρικές εκλογές. ΚΟινΟ ΥΠΟΨηΦιΟ

T H σ K Y P I A K H σ. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της «Σ» για τις προεδρικές εκλογές. ΚΟινΟ ΥΠΟΨηΦιΟ 001-ΠΡΩΤΗ 04/03/2012 5:19 ΠΜ Page 1 σημερα ΚΥριΑΚη ΤΟ KAΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ! ΚΥριΑΚΗ 4 ΜΑρΤιΟΥ 2012 O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A T H σ K Y P I A K H σ P ή γ α ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σηµειώσεις από τις προφορικές παραδόσεις του µαθήµατος «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» του

Διαβάστε περισσότερα