Θέμ α : Κοστολόγηση Συγγραμμ άτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ( ΑΕΙ) Πανεπιστημ ιακού και Τεχνολογικού τομ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμ α : Κοστολόγηση Συγγραμμ άτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ( ΑΕΙ) Πανεπιστημ ιακού και Τεχνολογικού τομ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/ νση: Α. Παπανδρέου Τ. Κ. Πόλη:, Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Ε. Αμαξίδου Τηλέφωνο:.. FAX:.. Μαρούσι, // Βαθμ ός Προτερ. Αρ. Πρωτ. / Ε ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμ α : Κοστολόγηση Συγγραμμ άτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ( ΑΕΙ) Πανεπιστημ ιακού και Τεχνολογικού τομ έα Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων περίπτ. ΣΤ, παρ. του Ν. / «Δομ ή & λειτουργία των ΤΕ I» ( ΦΕΚ τ. Α ). β) Του άρθρου του Ν./«Μεταρρύθμ ιση του θεσμ ικού πλαισίου για τη δομ ή και λειτουργία των ΑΕΙ»( ΦΕΚ / τ. Α ) ; όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει γ) Της παρ. του άρθρου του Ν. / ( ΦΕΚ / τ. Α ). δ) Του άρθρου του Ν./ ( ΦΕΚ / τ. Α ). ε) Της παρ. του άρθρου του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε μ ε το άρθρο πρώτο του π. δ./ «Κωδικοποίηση της νομ οθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ( ΦΕΚ / τ. Α ). B στ) Της μ ε αρ. Ε// ( ΦΕΚ / τ. Β ) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμ άτων «περί έκδοσης και διακίνησης διδακτικών βιβλίων των ΤΕΙ και αντίστοιχες καταβολές» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μ ε την / Ε/ ( ΦΕΚ / τ. Β ). η) Της μ ε αρ. Φ// Β ( ΦΕΚ / ) απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμ άτων «Περί καθορισμ ού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν προμ ήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμ άτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των ΑΕΙ και ΑΕΑ και της πληρωμ ής των δικαιούχων εκδοτών» θ) Της μ ε αρ. Φ..// Β/ ( ΦΕΚ / τ. Β ) απόφασης «Ρύθμ ιση θεμάτων διάθεσης διακίνησης κοστολόγησης και πληρωμ ής διδακτικών συγγραμμ άτων».. α. Της μ ε αριθμ. πρωτ. /H/ ( ΦΕΚ τ. Β / ) Απόφασης μ ε θέμα «Καθορισμ ός αρμ οδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δ ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμ άτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου»

2 β. Της μ ε αρ. / ΣΤ/ ( ΦΕΚ / τ. Β ) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Δ ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμ άτων «Μεταβίβαση δικαιώμ ατος υπογραφής Με εντολή Υφυπουργού». Το πρακτικό μ ε αριθμ. / της Επιτροπής Κοστολόγησης Βιβλίων ΑΕΙ.. Της μ ε αριθμ. Φ..// Β/ απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κοστολόγησης Βιβλίων ΑΕΙ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μ ε την υπ. αρ. Φ./ / Β.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην Υπουργική Απόφαση Φ..// Β/ ( ΦΕΚ / τ. Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμ πληρώθηκε και ισχύει και η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογισμ ούς των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ και θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμ ένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμ ού του Υπ. Παιδείας Δ ΒΜΘ ( ΚΑΕ ειδ. Φ. ) για διανομ ή συγγραμμ άτων που έλαβε χώρα κατά τα προηγούμενα ακ. έτη. Για διανομ ή συγγραμμ άτων του τρέχοντος ακ. έτους και για τα επόμενα ακαδημ αϊκά έτη η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους αντίστοιχους προϋπολογισμ ούς του Υπ. Παιδείας Δ ΒΜΘ. Αποφασίζουμε Κοστολογούμ ε και ανακοστολογούμ ε τα παρακάτω βιβλία ως εξής: ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΟΣΕΙΣ ΑΡ. ΣΕΛ. ΤΙΜΗ ΚΟΣΤ ΤΙΜΗ ΑΝΑΚΟ ΣΤ ΑΚ. ΕΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔ ΗΣ Θ. ΖΑΡΑΛΗΣ GOVIND B CHAVHAN ΟΣΕΙΣ ΡΟΤΟΝΤΑ ΧΑΒΑΛΕΣ Α ΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ ΟΣΕΙΣ ΡΟΤΟΝΤΑ ΧΑΒΑΛΕΣ Α ΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ,, ΜΕΘΟΔ ΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ ΠΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΣΗΣ Ε. ΠΙΤΣΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΖΥΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μαρκου Ιωάννης & Υιος Ο. Ε. JuS ΚΡΑΒΑΡΙΤ OY ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔ ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α. Ε. ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,,,,

3 Δ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔ ΗΓΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΔΙΚΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ADR ΑΛΕΞΑΝΔ ΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε., ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ Α ' ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ Μαρία Τούμ πουρου, Σύγχρονη Γνώση, ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ Μαρία Τούμ πουρου, Σύγχρονη Γνώση, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΩΔΩΝΗ, ΟΔ ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ Β. Κ. ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ, ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ MARIO GIUFOLINI ΨΥΧΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΤΙΚΗ Ο. Ε, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ Τ. Β Λ. ΚΛΙΑΝΗΣ, Ι. ΣΙΔ ΕΡΗΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΦΥΛΛΙΔ ΗΣ Β Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΩΔ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ & ΕΓΛΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ, Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Π. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΖΑΙΡΗΣ,

4 C: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Γ. Σ. ΤΣΕΛΙΚΗΣ, Ν. Δ. ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ,, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ IuS ΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΑΤΣΑΘΙΑΝΟΣ ΑΛΑΤΣΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔ ΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Χ. ΠΑΥΛΟΥ, Ι. ΓΚΟΥΡΛΙ ΑΣ ΚΙΝΙΤR ΟΝ. Ε. Π. Ε., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΛΜΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ Κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΜΟΣ ΛΑΖΟΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ Γ. ΣΠΥΡΙΔ ΩΝ, ΜΠΑΡΔ ΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σύγχρονη Εκδοτική Ε. Π. Ε., MARKETING ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙ ΙΔ ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔ ΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ PHILIPPE AURIER, LUCIER SIRIEIX "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ " ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VLC & ASIC ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΡΙΑΖΗΣ Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε., ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ MEDIFORCE SERVICES S.A.,

5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ : LAND ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ( ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Δ ΡΑΜΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΛΑΖΑΝΑ Κ. ΦΙΛΙΩ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ ΟΣ ΜΑΚΕΔ ΟΝΙΑ Β ΘΡΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΒΒΑΣ ( ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) ΑΘΗΝΑ ΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΟΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΙΖΟΣ ( ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) ΑΘΗΝΑ ΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΟΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, Δ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΥΖΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ Ιωάννης Μάρκου & Υιος Ο. Ε, ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔ ΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟΜΑΓΝΗΣ Πουρναράς Π. Σ., ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔ ΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔ ΗΣ ΧΡ. ΚΟΙΛΙΑΣ Γ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Μ. ΜΟΡΜΟΡΗΣ Helm Εκδόσεις ΕΠΕ ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,, ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ DR. DAVID BASS & PROF. MAURICE KIBEL ΡΙΖΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΙΡΙΔΑ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΟΛΕΒΑΣ Κ. ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ΠΕΡΙΕΧΕΙ CD) A+B ΤΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ ΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ,

6 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Ν. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΣ, ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ι. Σ. ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ Δ ΕΜΕΡΝΤΖΗΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔ ΗΣ, Α. ΚΑΤΑΒΕΛΟΣ, Κ. ΜΟΡΦΙΔΗΣ " Σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία, ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡ., ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΤ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔ ΕΥΣΗΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ. ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΛΩΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ ΗΜΗΤΡΗΣ, ΗΛΙΑΔ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ ΗΜΗΤΡΗΣ, ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS. ΕΧΕΙ CD ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ ΑΝΔ ΡΟΝΙΚΗ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΜΟΥΡΓΚΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΜΟΣ Β ΧΙΩΤΙΔ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ ΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ ΔΙΣΙΓΜΑ ΜΟΥΡΓΚΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΜΟΥΡΓΚΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΟΣΧΟΝΑ ΘΕΑΝΩ., ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤ., ΧΕΛΙΔ ΟΝΗΣ Γ.,

7 EVENTMARKETING ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΡΚΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SIGRUN ERBER "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ " ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ, ΑΝΑΛΥΟΝ ΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗ KLEIN VOGELBACH S Δ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΙΩΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Δ ΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ DECHERNEY H ALLAN, NATHAN LAUREN Δ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΙΩΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π., ΜΗΛΙΑΔΟΥ Δ ΕΣΠΟΙΝΑ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, MARINE ENGINEERING ROY HARRINGTON Greek Section of the Society of Naval Architects & Marine Engineers, FIBERGLASS BOAT DESIGN AND CONSTRUCTION ROBERT SCOTT Greek Section of the Society of Naval Architects & Marine Engineers, THE GEOMETRY OF SHIPS JOHN LECHTER Greek Section of the Society of Naval Architects & Marine Engineers, STRENGTH OF SHIPS & OCEAN STRUCTURES ALAN MANSOUR & DON LIU Greek Section of the Society of Naval Architects & Marine Engineers, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΤΕΛΜΠΕΝΤΕΡΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ, LASER ΦΥΣΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ANNA NOLTE ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΣΕΙΣ Δ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΛΑΓΟΣ,

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΡΜΑΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΑΝΝΙΔ ΗΣ Σαριαννίδης Νικόλαος, ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ Γ., ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ Φ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ Θ. ΔΕΣΜΟΣ Ν. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΑΤΡΑΚΗΣ Γ., ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ Φ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ Θ. ΔΕΣΜΟΣ Ν. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΣ, ΣΚΛΗΡΟΙ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ STEIN HAROLD A. BERNANRD J. SLATT, ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ KAPFF CAROLA,JANDL JAMES H., ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ G.A. TAYLOR, Δ ΙΑΘΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Β., ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΙΔ ΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΥΗΣΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ Γ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ Φ, ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ Θ ΔΕΣΜΟΣ Ν. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔ ΡΑ, ΜΙΚΕΛΑ ΤΟΥ ΕΦΗ ΔΕΣΜΟΣ Ν. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΣ,

9 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΑΝΝΑ Μαρία Τσακουρίδου και ΣΙΑ ΟΕ ΔΙΟΝΙΚΟΣ, ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. Ι. ΜΠΟΥΡΛΙΑΣΚΟΣ Μαρία Τσακουρίδου και ΣΙΑ ΟΕ ΔΙΟΝΙΚΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΟΓΙΑΣ Γ. Σύγχρονη Εκδοτική Ε. Π. Ε., ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, Η ΔΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ ΟΣ ( ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΔΑΡΔ ΑΝΟΣ Κ. ΔΑΡΔ ΑΝΟΣ Ο. Ε., ΤΑ ΠΑΙΔ ΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔ ΟΥΝ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Γ. ΔΑΡΔ ΑΝΟΣ Κ. ΔΑΡΔ ΑΝΟΣ Ο. Ε., ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔ Ι ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΡΓΗ ΛΕΝΙΑ, ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑ ΦΙΛΙΣΣΑ Γ. ΔΑΡΔ ΑΝΟΣ Κ. ΔΑΡΔ ΑΝΟΣ Ο. Ε., Η ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔ ΡΙΑ FINE SARA F., GLASSER PAUL H. Γ. ΔΑΡΔ ΑΝΟΣ Κ. ΔΑΡΔ ΑΝΟΣ Ο. Ε., ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ " ΒΙΒΛΙΟΠΕΛΑΓΟΣ " ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ, ΣΧΕΔ ΙΑΣΗ CAD ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΚΟΚΚΟΣΗΣ,, ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ MARKETING ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Κυριαζόπουλος Π., Κιουλάφας Κ.,

10 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Κυριαζόπουλος Π., Ζαΐρης Α., ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μηλιώτη Ειρ., ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔ ΗΣ Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔ ΗΣ Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,, ΠΑΙΔ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔ ΗΣ Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι. Ν. ΛΥΓΟΥΡΑΣ Ι. Ν. ΛΥΓΟΥΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Χ. ΝΑΚΑΣ Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΟΕ, Εγκρίνουμ ε την πληρωμ ή στους συγγραφείς ή εκδότες των βιβλίων της κατηγορίας ( βιβλία εμπορίου βιβλία έκδοσης των ιδίων των συγγραφέων μ ε ελεύθερη τιμ ή) στους οποίους καταβάλλεται η τιμ ή που καθορίστηκε για κάθε αντίτυπο χωρίς την υποχρέωση της καταβολής συγγραφικών ή εκδοτικών δικαιωμ άτων. Η αποζημ ίωση των συγγραφέων ή εκδοτών κάθε βιβλίου θα γίνεται μ ετά την ολοκλήρωση διανομ ής των συγγραμμ άτων στους σπουδαστές και την προσκόμ ιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η απόφαση αυτή να δημ οσιευθεί στην Εφημ ερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

11

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04 έως και 2014-15. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04 έως και 2014-15. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 και από 2009-10 έως και 2014-15.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 και από 2009-10 έως και 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04 και από 2007-08 έως και 2015-16.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04 και από 2007-08 έως και 2015-16. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 01-06- 2011 Αριθ. Πρωτ. 62346/Γ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ.. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. Γ ΡΑΦΕ Ι Α

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. Γ ΡΑΦΕ Ι Α ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ: Αθήνα: Αβέρωφ 2, Τ.Κ. 104 33, Τηλ.: 210 5238305, Fax: 210 5238959 ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ: Αθήνα: Αβέρωφ 5, Τ.Κ. 104 33, Τηλ.: 210 5238305, Fax: 210 5238959 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ: Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Koζάνη 21-7 -2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/2.2/2047 Πληροφορίες : Βόγδος Πλιάτσιος

Koζάνη 21-7 -2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/2.2/2047 Πληροφορίες : Βόγδος Πλιάτσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50100 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 863 8 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση εισφοράς, μεταβίβασης και εκχώρησης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας στις αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα