ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Οργάνωση της Εκπαίδευσης - Ιστορική Ανασκόπηση 1 Σκοπός Λειτουργίας των ΙΕΚ ΑΕΙ και ΤΕΙ 5 Πίνακας 1. Εκπαιδευτικοί Τίτλοι 7 Πίνακας 2. Σύνολο Ωρών Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Ανά Μάθημα 14 Πίνακας 3. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Α Τάξη) 15 Πίνακας 4. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Β Τάξη) 16 Πίνακας 5. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Γ Τάξη) 17 Πίνακας 6. Σχολικές Μονάδες- Μαθητές σε Δημόσια-Ιδιωτικά Γυμνάσια 19 Πίνακας 7. Συνολικός Αριθμός Μαθητών- Εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια 20 Πίνακας 8. Σχολικές Μονάδες-Μαθητές σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΓΕΛ 20 Πίνακας 9. Συνολικός Αριθμός Μαθητών - Εκπαιδευτικών στα ΓΕΛ 21 Πίνακας 10. Αναλογία Εκπαιδευτικών-Μαθητών σε Γυμνάσιο Λύκειο 21 Πίνακας 11. Σχολικές Μονάδες στο Δεύτερο Κύκλο της Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης 22 Πίνακας 12. Μαθητικές Επιδόσεις ανά Χώρα 22 Πίνακας 13. Μισθοί Εκπαιδευτικών και Δαπάνες ανά Μαθητή 23 Πίνακας 14. Συγκριτικοί Δείκτες Εκπαίδευσης 23 Πίνακας 15. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 5-14 Ετών 24 Πίνακας 16. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας Ετών 24 Πίνακας 17. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 16 Ετών 26 Πίνακας 18. Ποσοστά Ατόμων Ηλικίας >25 Ετών με Πανεπιστημιακό Πτυχίο 27 Πίνακας 19. Ποσοστά Ανασφάλειας στο Χώρο Εργασίας Ατόμων Ετών 28

3 Πίνακας 20. Δαπάνες για την Εκπαίδευση Αναλογία Καθηγητών Αναλογία Μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πίνακας 21.Ποσοστά Μαθητών Ανά Χώρα με Θετική Στάση Αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες και της Τεχνολογία Πίνακας 22. Αριθμός Μαθητών Ανά Η/Υ και Όνομα Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου σε κάθε Ευρωπαϊκή Χώρα Πίνακας 23. Όνομα Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου Άλλων Χωρών 31 Πίνακας 24. Αριθμός Μαθητών Γυμνασίου, ΤΕΕ και Λυκείου την περίοδο Πίνακας 25. Αριθμός Εκπαιδευτικών Ανά Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 32 Πίνακας 26. Αριθμός Μαθητών Ανά Η/Υ στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο ΤΕΕ και στο Λύκειο 32 Πίνακας 27. Αριθμός Εργαστηρίων Πληροφορικής 33 Πίνακας 28. Εκπαιδευτικές και Διοικητικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ) Πίνακας 29. Μαθητές Ανά Εκπαιδευτικό τις περιόδους και Πίνακας 30. ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ και Αριθμός Επιμορφούμενων Δασκάλων 35 Πίνακας 31. Αριθμός Μουσικών Σχολείων, Μαθητών και Εκπαιδευτικών 36 Πίνακας 32. Προγράμματα Αγωγής Υγείας Επιμορφωμένοι Δάσκαλοι και ΣΣΝ Πίνακας 33. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Επιμορφωμένοι Δάσκαλοι και ΚΠΕ Πίνακας 34. Αριθμός Σχολείων και Αριθμός Μαθητών την περίοδο Πίνακας 35. Σχολικές Μονάδες ανά Τύπο Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας 39 Πίνακας 36. Μεταβλητές ΥΑΜ 44 Διαφάνειες Παρουσίασης 46

4 Οργάνωση της Εκπαίδευσης - Ιστορική Ανασκόπηση Με δεδομένο ότι η παρούσα διατριβή αναφέρεται σε εκπαιδευτικά θέματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια ιστορική αναδρομή. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω των διαφόρων μεταρρυθμίσεων. Η ιστορική αυτή ανασκόπηση ξεκινάει από το 1824 που συγκροτείται Πενταμελής Επιτροπή με πρόεδρο τον Άνθιμο Γαζή, η οποία κάνει για πρώτη φορά προτάσεις σχετικές με τη διοργάνωση της εκπαίδευσης. Εξαιτίας όμως του πολέμου συστήθηκε τότε μόνο το αλληλοδιδακτικό σχολείο του Άργους. Η επιτροπή αυτή, συνέταξε και ένα καλά μελετημένο και οργανωμένο σχέδιο διαμόρφωσης της «κοινής παιδείας του Έθνούς». Το σχέδιο αυτό προέβλεπε τη διαίρεση της εκπαίδευσης σε τρεις κύκλους, Δημοτικό Σχολείο, Λύκειο και Πανεπιστήμιο. Κάτι τέτοιο όμως, ήταν ανέφικτο λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν και γι αυτό το λόγο ορίστηκε να δημιουργηθούν τα αλληλοδιδακτικά σχολεία, με πρώτο το «Εν πρότυπον Διδασκαλείον» στο Άργος. Το 1827, η Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας χαρακτηρίζει υποχρέωση του κράτους τον έλεγχο της εκπαίδευσης και διορίζει τον πρώτο Υπουργό Παιδείας, παρόλο που τα σχολεία ήταν περιορισμένα, είτε λόγω της καταστροφής που υπέστησαν κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα, είτε γιατί δε λειτουργούσαν κανονικά, γιατί ένα μεγάλο μέρος των μεγαλύτερων μαθητών είχαν εγκαταλείψει τα σχολεία για να πάρουν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα. Το 1828, μετά τους απελευθερωτικούς αγώνες αρχίζει η ανασυγκρότηση της παιδείας στην Ελλάδα, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι οικονομικο-πολιτικές συνθήκες. Μια καινούργια εποχή αρχίζει για την Ελλάδα, με τον διορισμό του Ι. Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη της Απελευθερωμένης Ελλάδας. Τον πρώτο χρόνο (1828) μαζί με την επείγουσα αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε ο πόλεμος και παρόλο ότι ο πόλεμος συνεχίζονταν για την απελευθέρωση και των υπολοίπων τμημάτων της Ελλάδας, έγιναν οι προκαταρκτικές εργασίες για τον καταρτισμό του γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Η έλλειψη όμως της οικονομικής υποστήριξης τον ανάγκασε να κρατήσει την αλληλοδιδακτική μέθοδο, που δεν απαιτούσε πολλά χρήματα. Με ενθαρρυντικές και επαινετικές παροτρύνσεις προς τους κατοίκους της Ελλάδας κατόρθωσε ο Ι. Καποδίστριας να δημιουργήσει ένα ρεύμα άμιλλας για προσφορά και έτσι μπόρεσε να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα. Διατηρούνται λοιπόν, τα αλληλοδιδακτικά σχολεία και ιδρύονται χειροτεχνεία για την Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 1

5 κάλυψη των αναγκών της στοιχειώδους εκπαίδευσης, Ορφανοτροφείο, Πρότυπο Σχολείο για την κατάρτιση δασκάλων για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία και ένα Κεντρικό Σχολείο, του οποίου οι απόφοιτοι προορίζονταν για ανώτερες σπουδές. Επίσης, ιδρύθηκαν Γεωργική Σχολή, Εκκλησιαστική Σχολή και Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο. Τα θεμέλια ωστόσο του εκπαιδευτικού συστήματος που θα κυριαρχήσει στην Ελλάδα για έναν περίπου αιώνα τέθηκαν κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα ( ), με τα διατάγματα του 1834, του 1836 και του Η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως διαμορφώθηκε την περίοδο , προέβλεπε ένα τετράχρονο Δημοτικό Σχολείο, ένα τρίχρονο Ελληνικό Σχολείο, του οποίου οι απόφοιτοι μπορούσαν να εισαχθούν, με εξετάσεις, στο τετράχρονο Γυμνάσιο. Η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση έπρεπε να ανέρχεται σε 7 χρόνια. Με το νόμο του 1837 ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οπότε προβλέπονταν στη συνέχεια πανεπιστημιακές σχολές τριετούς ή τετραετούς φοίτησης. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι το διάταγμα 6/ καθιερώνει την 7χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και ρυθμίζει θέματα οργάνωσης σχολείων, διδακτέας ύλης κλπ. Η εισαγωγή στο Γυμνάσιο, από το «Ελληνικό Σχολείο», γίνεται με εξετάσεις. Το διάταγμα του 1836 επιτρέπει τη δημιουργία ιδιωτικών σχολείων και προβλέπει τη χωριστή μόρφωση των κοριτσιών. Τα διατάγματα του 1837 προβλέπουν αυστηρό σύστημα εξαμηνιαίων εξετάσεων και την ίδρυση του πανεπιστημίου με τέσσερις σχολές, την Ιατρική, την Θεολογική, την Νομική και την Φιλοσοφική. Στο Ελληνικό κυριαρχούν τα θεωρητικά μαθήματα, με βάση την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία που καλύπτουν περισσότερο από το 50% των συνολικών ωρών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα φυσικομαθηματικά μαθήματα είναι περίπου 20%. Αυτό, στη σχολική πράξη, σημαίνει επιβολή της αρχαιομάθειας, της αρχαιολατρίας και της ψευδοαρχαΐζουσας γλώσσας σε βάρος της γλώσσας του λαού. Δημοκρατικά και καινοτόμα στοιχεία των ανωτέρω διαταγμάτων μπορούν να χαρακτηρισθούν: η δωρεάν παιδεία για τη Δευτεροβάθμια μόνο Εκπαίδευση, η υποχρεωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η ανάθεση στους δήμους κάποιων αρμοδιοτήτων για τη βαθμίδα αυτή. Τη μετα-οθωνική περίοδο, οι προσπάθειες αλλαγών στην εκπαίδευση αποσκοπούν στον προοδευτικό εκσυγχρονισμό του κράτους. Οι προσπάθειες αυτές αποτυπώνονται σε νόμο του 1895, σε διατάγματα της 30/4/1896 και στα νομοσχέδια του Θετικό στοιχείο του νόμου του 1895 είναι η θεσμοθέτηση νηπιαγωγείων και το γεγονός ότι στους σκοπούς των δημοτικών σχολείων, εκτός από τη θρησκευτική και ηθική αγωγή, προβλέπονταν και η διδασκαλία μαθημάτων που ήταν χρήσιμα για τη ζωή. Επίσης, σημαντικά στοιχεία του παραπάνω νόμου είναι η εκ νέου Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 2

6 θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής φοίτησης στα δημοτικά σχολεία και η πρόβλεψη για την εκπαίδευση των κοριτσιών. Καθιερώνεται ο θεσμός του επιθεωρητή σχολείων που θα φτάσει αναλλοίωτος μέχρι το Τα αρχαία παραμένουν η γλώσσα διδασκαλίας στο δημοτικό. Με τα νομοσχέδια του 1899 προβλέπονταν αυτοτελής αλλά χωρισμένη σε δύο κύκλους, 7χρονη δημοτική εκπαίδευση με ενιαίο πρόγραμμα. Ακολουθούσε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χωρισμένη σε δύο τετραετείς κύκλους: το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Το Λύκειο πάλι διακρινόταν σε φιλολογικό και πρακτικό. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος συμπληρώνονταν και περιλάμβανε πανεπιστημιακές σχολές. Η νέα εκπαιδευτική δομή είχε ως στόχο να προσφέρει επταετή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, οκταετούς διάρκειας εκπαίδευση στα μικρομεσαία στρώματα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στους γόνους των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων. Τα νομοσχέδια συνάντησαν μεγάλη αντίδραση γιατί προέβλεπαν την αντικατάσταση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, στο δημοτικό, από την νεοελληνική. Τελικά τα νομοσχέδια του 1899 δεν ψηφίστηκαν και εξακολούθησε να ισχύει η νομοθεσία του Οι μεταρρυθμίσεις του 1913 και 1917 αποτέλεσαν την πρώτη πειστική πρόταση αστικοδημοκρατικής γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 20ου αιώνα, με στόχο να προσαρμοστεί η ελληνική εκπαίδευση στις νέες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Οι ήδη γνωστές δυσλειτουργίες που χαρακτήριζαν την ελληνική εκπαίδευση, από το 1834 και μετά, όπως: ο ψευτοκλασσικισμός, η έλλειψη πρακτικού προσανατολισμού, οι ελλείψεις σχολείων, η υποβαθμισμένη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η αυταρχική διοίκηση και η αδυναμία καθιέρωσης λαϊκής παιδείας επιχειρείται να εξαλειφθούν, με στόχο το σχολείο να προετοιμάζει τα παιδιά για τη ζωή. Το πιο σημαντικό στοιχείο, στη νέα σχολική δομή, είναι η δημιουργία δεύτερης σχολικής κατεύθυνσης, δηλαδή της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση του δημοτικού σχολείου υπήρχαν δύο δυνατότητες συνέχισης της εκπαίδευσης: i) είτε με φοίτηση στο εξατάξιο Γυμνάσιο, του οποίου οι απόφοιτοι μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή είτε ii) με φοίτηση στο τριτάξιο Αστικό Σχολείο, του οποίου οι απόφοιτοι μπορούσαν να συνεχίσουν σπουδές ή στις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές, ή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ή στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στα νομοσχέδια λοιπόν το 1913 παρατηρεί κανείς μια πολύ προχωρημένη και πολύ σύγχρονη αντίληψη με μια δομή πιο δημοκρατική ακόμη και από τις μεταρρυθμίσεις του 1964 και του Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1913 και του 1917 συμπληρώνουν η μια την άλλη, αφού οι κύριοι εμπνευστές τους παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή η ίδια πολιτική Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 3

7 βούληση με το φιλελεύθερο κόμμα του Ε. Βενιζέλου και οι πρωταγωνιστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Γληνός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, είναι πρωτεργάτες και των δύο μεταρρυθμίσεων. Με τη μεταρρύθμιση του 1917 προβλέπεται ως σκοπός της εκπαίδευσης η προετοιμασία των παιδιών για τη ζωή, καθιερώνεται η εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και τυπώνονται νέα αναγνωστικά βιβλία, που το περιεχόμενό τους αποτελεί πολύ σημαντική εκπαιδευτική αναγέννηση. Οι μεταρρυθμίσεις όμως αυτές, θα ανατραπούν με την πολιτική αλλαγή που θα σημειωθεί, μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 και θα επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς. Από το 1920 μέχρι το 1928 αρχίζει μια περίοδος πολιτικής αστάθειας, με νόμους αντιφατικούς σ όλους τους κυβερνητικούς τομείς και κατά συνέπεια και στον εκπαιδευτικό χώρο. Μια σύγχυση επικρατεί στην παιδεία. Η μεταρρύθμιση του 1929 βάζει μια ουσιαστική τάξη στο χάος που επικρατεί στην παιδεία και αποτελεί πολύ σημαντικό σταθμό στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Η μεταρρύθμιση αυτή είναι κατ' ουσία η μεταρρύθμιση του με την επαναδημιουργία του δεύτερου σχολικού δικτύου. Η διάρθρωση του 1913 ήταν σαφώς δημοκρατικότερη, γιατί διασφάλιζε την εκπαιδευτική κινητικότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενδιαφέρον στοιχείο της νέας διάρθρωσης είναι η δημιουργία τετραετούς Ανώτερου Παρθεναγωγείου, μετά το Δημοτικό. Τα κορίτσια που τελείωναν το Σχολείο αυτό είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές σε επαγγελματικά σχολεία όπως Γεωργικά ή Οικοκυρικά ή Βιοτεχνικά, διετούς ή τριετούς φοίτησης ή στο Πανεπιστήμιο. Η μεταρρύθμιση του 1929 που άγγιξε περισσότερο τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως την οργάνωση και την διοίκηση, παρόλες τις αντιδράσεις ολοκληρώνεται μέχρι το 1932, αλλά πολύ σύντομα πολιτικές αλλαγές αναστέλλουν μια σειρά μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, χωρίς να υλοποιηθούν, για να επιχειρηθούν όμοιες προσπάθειες μετά από 30 χρόνια και πάλι άγονες. Μετά τη μεταρρύθμιση του 1929 ακολούθησαν δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα και κατά συνέπεια για την ελληνική εκπαίδευση, όπως η δικτατορία του Κονδύλη το 1935, μετά η δικτατορία του Μεταξά, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1940 και ο εμφύλιος πόλεμος το 1945 μέχρι το Οι συνέπειες των γεγονότων αυτών στην Ελλάδα γενικά και για την εκπαίδευση ειδικότερα ήταν καταστροφικές και ανέστειλαν κάθε μεταρρυθμιστική συνέχεια. Το 1957 αρχίζουν οι νέοι προβληματισμοί για την εξέταση των εκπαιδευτικών πραγμάτων. Έτσι το 1959, με νομοθετικό διάταγμα, θα γίνουν ορισμένες μικρότερης σημασίας αλλαγές, στην ελληνική εκπαίδευση που δε θίγουν τις ουσιαστικές πτυχές της εκπαίδευσης, όπως είναι οι αλλαγές στη γλώσσα, η αλλαγή προσανατολισμών, οι αλλαγές στα προγράμματα κλπ. Οι κυριότερες μεταβολές είναι η ίδρυση εξατάξιων Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 4

8 γυμνασίων, η ίδρυση δύο δημόσιων τεχνικών σχολών (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και η ίδρυση, σε έξι επαρχιακές πόλεις, τριετών ή τετραετών δημοσίων σχολών βοηθών εργοδηγών. Σκοπός Λειτουργίας των ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ Η λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), αποσκοπεί στην ικανοποίηση τριών αναγκών - επιδιώξεων: 1. της ικανοποίησης των εξελισσόμενων απαιτήσεων της παραγωγικής διαδικασίας, 2. της επαγγελματικής ένταξης των καταρτιζομένων, στην κοινωνία και 3. της υλοποίησης της ευρωπαϊκής διάστασης, στην επαγγελματική κατάρτιση. Ο σκοπός των Ι.Ε.Κ., όπως εκφράζεται στον ιδρυτικό νόμο και την εισηγητική έκθεση για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ), είναι τα Ι.Ε.Κ. να παρακολουθούν την αγορά εργασίας και να επιδιώκουν να συμβάλλουν στην παροχή αναβαθμισμένων επαγγελματικών προσόντων. Τα Ι.Ε.Κ. αποτελούν το κύριο μέσο για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). Ο Ο.Ε.Ε.Κ. παρακολουθεί τις διαρθρωτικές αλλαγές, στην παραγωγική διαδικασία και επιδιώκει να αξιοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες με τη δημιουργία σύγχρονων βιβλιοθηκών, στα δημόσια Ι.Ε.Κ., που να είναι συνδεδεμένες με το Internet και να έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών. Οι στόχοι των Ανώτερων και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι προσανατολισμένοι στην επιστημονική κατάρτιση των ατόμων. Έτσι, ο γενικός στόχος της διδασκαλίας στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι καταρχήν, να προσφερθούν στους σπουδαστές οι απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε ο πτυχιούχος να αποκτήσει, πέρα από τη γενική παιδεία, τις προϋποθέσεις για επιτυχή επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και της τεχνολογικής έρευνας. Οι σπουδές στα Τ.Ε.Ι., σε σύγκριση με αυτές στα Πανεπιστήμια, έχουν περισσότερο εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Λαμβάνεται, όμως, πρόνοια ώστε τα προγράμματα σπουδών να περιέχουν ικανό αριθμό θεωρητικών μαθημάτων υποδομής, ώστε οι πτυχιούχοι να μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις της επιστημονικής και επαγγελματικής ζωής, λόγω της ταχείας ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 5

9 Ο γενικός στόχος της διδασκαλίας, στα Τμήματα των Πανεπιστημίων αποβλέπει στην υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού επιστημονικού και ακαδημαϊκού δυναμικού της χώρας. Στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων δίνεται έμφαση στη θεμελίωση, παραγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση της επιστήμης και της τεχνολογίας, στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα καθώς επίσης και στην ανάπτυξη σύγχρονων μεταπτυχιακών σπουδών. Ο απώτερος στόχος της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι η δυνατότητα προσαρμογής των πτυχιούχων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Ενώ ο γενικός στόχος των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η διεύρυνση των σπουδών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), από αποφοίτους γενικών προπτυχιακών σπουδών. Σκοπός των διπλωμάτων αυτών είναι η παροχή ειδίκευσης σε διάφορες γνωστικές περιοχές. Ακόμα, ο γενικός στόχος των σπουδών διδακτορικού διπλώματος είναι αφενός η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, σε στρατηγικής σημασίας γνωστικές περιοχές και αφετέρου η εμβάθυνση και η ανάπτυξη της βασικής έρευνας, σε διάφορες επιστημονικές περιοχές με αποτέλεσμα τη σύγχρονη ενδυνάμωση του ερευνητικού ιστού της χώρας μας που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την πολιτιστική και κοινωνική άνοδό της. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 6

10 Πίνακας 1. Εκπαιδευτικοί Τίτλοι Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Βαθμίδα Αντικείμενο 1 ΘΥΜΗΣΙΣ Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Αρχαία Ελληνικά, Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκδοτικός Οίκος ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Ιστορία 2 Ηρόδοτος Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκδοτικός Οίκος Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 3 Αρχαία Αττική Πεζογραφία Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Αρχαία Ελληνικά 4 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα Parallax Design Αρχαία Ελληνικά 5 ΔΙΑΛΟΓΟΣ Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη Φιλοσοφία 6 Γλώσσα η Ελληνική: Οι Περιπέτειες των Λέξεων Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Γλωσσική Διδασκαλία 7 Μυκηναϊκός Πολιτισμός Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) Ιστορία 8 Το 21 εν Πλω FINATEC AE Ιστορία ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9 Διάνοια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιστορία ΔΗΜΟΤΙΚΟ 10 Η Ελλάδα και ο Κόσμος από τον 19ο στον 20ο Αιώνα Conceptum A.E. Ιστορία 11 Ιστορία Γυμνασίου Εκδόσεις Καστανιώτη, Πληροφορική Τεχνογνωσία, Συστέμα Πληροφορικής Α.Ε. Ιστορία Γυμνάσιο 12 Υποδείγματα RAINBOW COMPUTERS AE Ιστορία, Γεωγραφία, ΔΗΜΟΤΙΚΟ 13 Θρησκευτικά Γυμνασίου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Θρησκευτικά 14 Θρησκευτικά Ενιαίου MLS Πληροφορική Α.Ε. Θρησκευτικά Λυκείου 15 Θρησκευτική Αγωγή MLS Πληροφορική Α.Ε. Θρησκευτικά ΔΗΜΟΤΙΚΟ 16 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Δικαιώματα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κοινωνική και και Υποχρεώσεις των Πολιτών Πολιτική Αγωγή 17 Πολιτεία EXODUS A.E. Εισαγωγή στο Δίκαιο Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 7

11 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα 18 Κασταλία 01 Πληροφορική Α.Ε. Κοινωνιολογία. Ιστορία, Αισθητική Αγωγή 19 ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ Γεωγραφία, Κοινωνικές Σπουδές, Ιστορία 20 Συμμαχία EXODUS A.E Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Διαχείριση Φυσικών Πόρων 21 ΕΡΜΗΣ Εκδοτικός Οργανισμός ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ Αρχές Οικονομίας Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Γεωγραφία, Πληροφορική, Οικιακή Οικονομία, Τεχνολογία 22 Εργασιακά Περιβάλλοντα Εκδόσεις Καστανιώτη, EXODUS A.E Οικονομίας κ Διοίκησης, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας ΤΕΕ 23 ΔΙΚΤΥΩΜΑ ΙΛΙΑΣ ΑΕ, Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικιακή Βοτανικής, Σ.Πατάκης Α.Ε. Οικονομία 24 ΕΣΤΙΑ Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Οικιακή Οικονομία 25 Φυσική Λυκείου Ι,ΙΙ Εκδόσεις Γενναδείου Σχολής Φυσική 26 Εκπαιδευτικό Λογισμικό στη 01 Πληροφορική Α.Ε., Τομέας Υπολογιστικών Φυσική Φυσική Γυμνασίου Συστημάτων και Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος» 27 ΕΦΤΕΚΠΕΜ Πανεπιστήμιο Θράκης Φυσική 28 Φυσική Εκδόσεις Καστανιώτη Φυσική Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 8

12 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Αντικείμενο 29 Μικρόκοσμοι για τη Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Φυσική Διατήρηση της Ενέργειας Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) 30 Σ.Ε.Π. Α.Π.Θ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Φυσική, Χημεία Εκπαίδευσης (Θερμότητα, Θερμοδυναμική) 31 Δημόκριτος EUROCOM EXPERTISE Φυσική, Χημεία, Περιβάλλον, Οικολογία 32 Περιβάλλον Byte Computers ABEE Φυσική, Χημεία, Βιολογία Βαθμίδα 33 ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Χημεία, Βιολογία, Φυσική, Περιβάλλον, Γεωγραφία 34 Λεύκιππος Εργαστήριο Γενικής Χημείας Σχολής Χημικών Χημεία Μηχανικών Ε.Μ.Π., Συστέμα Πληροφορική Α.Ε., Eurocom Expertise A.E., IGVP V 35 Χημεία Εκδόσεις Καστανιώτη Χημεία 36 ΓΑΙΑ Πληροφορική Τεχνογνωσία Παν/μιο Αθηνών, Μαθηματικά, Τμήμα ΦΠΨ, Τομέας Παιδαγωγικής, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Compulink Network Φυσική, Γεωγραφία 37 ΓΑΙΑ ΙΙ Πληροφορική Τεχνογνωσία Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα ΦΠΨ, Τομέας Παιδαγωγικής, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Compulink Network Μαθηματικά, Γεωγραφία, Φυσική, Αστρονομία Τεχνολογίας 38 Μικρόκοσμοι Διανυσμάτων Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Φυσική, Μαθηματικά 39 Πολλαπλές Αναπαραστάσεις Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών Φυσική, Ιστορία, Φιλοσοφία 40 Δημιουργός Μοντέλων Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Αθήνας Φυσική, Οικιακή Οικονομία, Βιολογία ΔΗΜΟΤΙΚΟ Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 9

13 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Βαθμίδα Αντικείμενο 41 Δημιουργός Μοντέλων ΙΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΙ Αθηνών Μαθηματικά, Φυσική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πληροφορική, Βιολογία, Χημεία, Οικιακή Οικονομία 42 ΘΑΛΗΣ Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Μαθηματικά 43 Πρωτέας Γρ. Κωνσταντόπουλος και Σια Ο.Ε. - Μαθηματικά KEYSTONE (Πιθανότητες και Στατιστική) 44 Στατιστική MLS Πληροφορική Α.Ε. Μαθηματικά 45 ΙΡΙΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Α.Ε. Μαθηματικά, Καλλιτεχνικά 46 Χελωνόκοσμοι Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) Διαθεματικό με έμφαση στα Μαθηματικά 47 Ταξινομούμε Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, ΔΗΜΟΤΙΚΟ Φυσική, Χημεία, Έννοιες Στατιστικής 48 Περιβάλλον E-SLATE Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Μαθηματικά, Ιστορία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική 49 Αστέρες και Πλανήτες EXODUS A.E. Αστρονομία 50 Διαστημικό Σχολείο EXODUS A.E. Ιστορία, Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά 51 ΕΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Τεχνολογία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 52 ΤΡΙΤΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 10

14 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Βαθμίδα Αντικείμενο 53 ΔΕΛΥΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφορική, ΤΕΕ Τεχνολογίας Εκπαίδευσης 54 Δομημένος Conceptum A.E. Πληροφορική Προγραμματισμός 55 Πληροφορική Γυμνασίου Conceptum A.E., Πληροφορική Τεχνογνωσία Πληροφορική Α.Ε., Σ. Πατάκης 56 Λογισμικό Δικτύων Conceptum A.E. Δίκτυα, Πληροφορική ΤΕΕ, 57 Μαθαίνω το Ελληνικό Conceptum A.E. Όλοι οι Τομείς ΤΕΕ Πληκτρολόγιο ΙΙ του ΤΕΕ Γενική Παιδεία 58 ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗ Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Πληροφορική, Βιολογία, Οικονομία, Αρχές Δικαίου και Πολιτικών Θεσμών, Αισθητική Αγωγή 59 Λεξικό Τεχνικής Ορολογίας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Οικονομίας, Διοίκησης, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, Εφαρμ. Τεχνών ΤΕΕ 60 ΝΟΗΜΑ και Παιδικό λεξικό νοηματικής γλώσσας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 2002 Λεξικά Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Για παιδιά και ενήλικες 61 ΞΕΝΙΟΣ Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) Αγγλική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα, Γερμανική Γλώσσα 62 MYTHE Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, 2003 Παράλληλη διδασκαλία μητρικής και δεύτερης γλώσσας (για Αγγλικά, Ολλανδικά), ΔΗΜΟΤΙΚΟ Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 11

15 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Βαθμίδα Αντικείμενο 63 Φιλογλωσσία + Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, 2000 Διδασκαλία Ελληνικών ως ξένη γλώσσα Αρχάριους που δεν μιλούν Ελληνικά 64 Ελεύθερο Σχέδιο MLS Πληροφορική Α.Ε. Ελεύθερο Σχέδιο 65 Θέματα Ιστορίας της Τέχνης EXODUS A.E. Ιστορία της Τέχνης 66 Η Ζωγραφική από το 19 ο EXODUS A.E. Ιστορία της στον 20 ο αιώνα Τέχνης 67 Κότινος ΕΚΠΑ, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Φυσική Αγωγή Αθλητισμού 68 Τροχαία Ατυχήματα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τεχνικές Εκδόσεις Κοινωνική και Κυκλοφοριακή Αγωγή Κίονας multimedia Πολιτική Αγωγή 69 ΔΙΑΦΥΛ-Α Ε.Μ.Π., Τμ. Ηλ/γων Μηχ/κων και Μηχ/κων Αγωγή Υγείας, Υπ/στών Βιολογία 70 Σχολικός Επαγγελματικός EXODUS A.E. Σχολικός Προσανατολισμός Επαγγελματικός Προσανατολισμό ς 71 The Geometer s Key Curricullum Press, Πληροφορική Γεωμετρία, SKETCHPAD Τεχνογνωσία, Εκδόσεις Καστανιώτη Άλγεβρα, Τριγωνομετρία, ΤΕΕ ΤΕΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ,, 72 Cabri Geometry II CABRILOG, Εκδόσεις Καστανιώτη Πληροφορική Τεχνογνωσία Γεωμετρία, Άλγεβρα,, Τριγωνομετρία 73 Fuction Probe EXODUS A.E. Μαθημ., Φυσική, 74 SimCalc Mathworlds Πληροφορική Τεχνογνωσία Μαθηματικά, Φυσική, 75 MODELLUS Νέο Πανεπιστήμιο Λισσαβόνας, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Διαθεματικό- Μαθηματικά, Φυσική,, ΤΕΕ Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) 76 Interactive Physics MSC Software Rainbow Computer Φυσική,, ΤΕΕ 77 Edison: Multimedia Lab for Exploring Electricity & Electronics Σαράντος Αγιοκάτσικας Ηλεκτρολογία ΤΕΕ, Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 12

16 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Βαθμίδα Αντικείμενο 78 Chemistry Set 2000 Athens Technology Center ABETE Χημεία, 79 Ανακαλύπτω τη Γη ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία,, Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 80 Eyewitness Encyclopedia of Nature ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α.Ε. Βιολογία, Ανθρωπολογία ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 81 Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Βιολογία, Ανθρωπολογία,, ΤΕΕ 82 Κύτταρο, μια Πόλη Anglia Multimedia, Systema Technologies Βιολογία, 83 Design & Technology: Prime MLS Πληροφορική Α.Ε. Τεχνολογία,, ΤΕΕ 84 Ανακαλύπτω τις ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Τεχνολογία, Πληροφορική,, Περιβάλλοντος Φυσική 85 MicroWorlds Pro Logo Computer Systems, Rainbow Computer Πληροφορική, Μαθηματικά,, ΤΕΕ 86 Tabletop Jr. & Tabletop St. Rainbow Computer Διαθεματικό: Οργάνωση και Επεξεργασία Δεδομένων ΔΗΜΟΤΙΚΟ 87 Centennia MLS Πληροφορική Α.Ε. Ιστορία, 88 Aspects of Religion Systema Technologies A.E. Θρησκευτικά, 89 Interactive First Aid MLS Πληροφορική Α.Ε. Αγωγή Υγείας, 90 Famous Museums of Europe EXODUS A.E. Αισθητική Αγωγή, 91 English Discoveries Εκδόσεις Πατάκη Αγγλική Γλώσσα ΔΗΜΟΤΙΚΟ,, 92 Einblicke Lernprogram Εκδόσεις Καστανιώτη Γερμανική, Deutsch Γλώσσα Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 13

17 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Αντικείμενο 93 Autohall EXODUS A.E. Αγγλικά-Τεχνική ορολογία για Μηχανικούς Αυτοκινήτου Βαθμίδα ΤΕΕ 94 AutoCAD EXODUS A.E. Μηχανολογία, ΤΕΕ Κατασκευών, Ηλεκτρολογίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών 95 TINA PRO Conceptum A.E. Ηλεκτρονική, ΤΕΕ Ηλεκτρολογία, Πληροφορική, Μηχανολογία 96 Marketing Plan EXODUS A.E. Αρχές ΤΕΕ Μαρκετινγκ, Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 97 Βοτανικός Κήπος Εκδόσεις Καστανιώτη, EXODUS A.E. Γεωπονία ΤΕΕ 98 Ζιζάνια της Μεσογείου Εκδόσεις Καστανιώτη, EXODUS A.E. Γεωπονία ΤΕΕ Πίνακας 2. Σύνολο Ωρών Ετήσιας Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Ανά Μάθημα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α τάξη Β τάξη Γ τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μητρική Γλώσσα Κλασική Παιδεία Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ξένες Γλώσσες Φυσική Αγωγή Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 14

18 Αισθητική Αγωγή Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας Θρησκευτικά Άλλα Σύνολο Ωρών Πηγή: ΥΠΕΠΘ Πίνακας 3. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Α Τάξη) Μάθημα Γενικής Παιδείας Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας Θρησκευτικά 2 Ελληνικά (Αρχαία και Νέα) 8 Ιστορία 2 Μαθηματικά 5/4 Φυσική Χημεία 4/5 Α Ξένη Γλώσσα 3 Αρχές Οικονομίας 2 Τεχνολογία 2 Φυσική Αγωγή 2/1 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός -/1 Μάθημα Επιλογής Β Ξένη Γλώσσα 2 Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι ρίζες του 2 Εφαρμογές Πληροφορικής 2 Αισθητική Αγωγή(Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και 2 Εικαστικά) Ψυχολογία 2 Πηγή: ΥΠΕΠΘ Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 15

19 Πίνακας 4. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Β Τάξη) Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Μάθημα Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας Θρησκευτικά 2 Ξένη Γλώσσα 2 Φυσική Αγωγή 2 Ελληνικά (Αρχαία - Νέα) 6 Ιστορία 2 Μαθηματικά (Άλγεβρα-Γεωμετρία) 4 Φυσική -Χημεία-Βιολογία 4 Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς 2 Πηγή: ΥΠΕΠΘ ΙΙ. Μαθήματα Κατευθύνσεων (α) Θεωρητική Κατεύθυνση-( Υποχρεωτικά) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 3 Αρχές Φιλοσοφίας 2 Λατινικά 2 (β) Θετική Κατεύθυνση-(Υποχρεωτικά) Μαθηματικά 3 Φυσική 2 Χημεία 2 (γ) Τεχνολογική Κατεύθυνση-(Υποχρεωτικά) Μαθηματικά 3 Φυσική 2 Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 ΙΙΙ Μαθήματα Επιλογής (και για τις 3 κατευθύνσεις) Κοινωνική και Πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα 2 Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών 2 Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα 2 Β Ξένη Γλώσσα 2 Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής 2 Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 16

20 Σχέδιο Γραμμικό 2 Σχέδιο Ελεύθερο 2 Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 2 Θέματα Ιστορίας 2 Εφαρμογές Υπολογιστών * 2 Βιολογία 2 Διαχείριση φυσικών πόρων 2 Χημεία 2 Σχέδιο Τεχνικό 2 Πηγή: ΥΠΕΠΘ *Σημ. 1. Οι μαθητές επιλέγουν ένα μάθημα επιλογής, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης *Σημ. 2. Το μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να το επιλέξει ο μαθητής μόνο στη Β ή μόνο στη Γ Λυκείου. Πίνακας 5. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Γ Τάξη) Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Μάθημα Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας Θρησκευτικά 1 Ξένη Γλώσσα 2 Φυσική Αγωγή 1 Νέα Ελληνική Γραμματεία 4 Νεώτερη Ελληνική Ιστορία 2 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 2 Φυσική Βιολογία 2 Κοινωνιολογία 2 ΙΙ. Μαθήματα Κατευθύνσεων (α) : Θεωρητική κατεύθυνση -(Υποχρεωτικά) Αρχαία Ελληνικά 5 Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2 Λατινικά 2/3 Ιστορία 2 Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 17

21 (β) : Θετική κατεύθυνση -( Υποχρεωτικά) Μαθηματικά 5 Φυσική 3 Χημεία 2 Βιολογία 2 (γ) Τεχνολογική κατεύθυνση: Α. Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής-( Υποχρεωτικά) Μαθηματικά 5 Χημεία - Βιοχημεία 2 Φυσική Μηχανική 3 Ηλεκτρολογία 2 Β. Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών-(Υποχρεωτικά) Μαθηματικά 5 Φυσική 3 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 2 ΙΙΙ. Μαθήματα Επιλογής (για όλες τις κατευθύνσεις) Β Ξένη Γλώσσα 2 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 Στατιστική 2 Λογική: Θεωρία και Πρακτική 2 Εφαρμογές Υπολογιστών * 2 Ιστορία της Τέχνης 2 Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας 2 Προβλήματα Φιλοσοφίας 2 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 Τεχνολογία και Ανάπτυξη 2 Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτική Ανάπτυξη 2 Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια 2 Αρχές Λογιστικής 2 Σχέδιο Τεχνικό 2 Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 18

22 Σχέδιο Αρχιτεκτονικό 2 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά 2 Συστήματα Πολυμέσα Δίκτυα 2 Εφαρμογές Λογισμικού 2 Πηγή: ΥΠΕΠΘ Σημ. 1. Οι μαθητές επιλέγουν ένα μάθημα, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης Σημ. 2. Το μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να το επιλέξει ο μαθητής μόνο στη Β ή μόνο στη Γ Λυκείου. Πίνακας 6. Αριθμός Σχολικών Μονάδων και Μαθητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια Δημόσια Εκπαίδευση Ιδιωτική Εκπαίδευση Σχολ. Έτος Ημερήσια Νυχτερινά Γυμνάσια Γυμνάσια Μαθητές Ημερήσιων Γυμνασίων Μαθητές Ημερήσια Νυχτερινών Γυμνάσια Γυμνασίων Νυχτερινά Μαθητές Γυμνάσια Ημερήσιων Γυμνασίων Μαθητές Νυχτερινών Γυμνασίων Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (www.statistics.gr) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 19

23 Πίνακας 7. Συνολικός Αριθμός Μαθητών και Εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια (Δημόσια και Ιδιωτικά) Σχολικό Έτος Σύνολο Μαθητών Σύνολο Εκπαιδευτικών Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (www.statistics.gr) Πίνακας 8. Αριθμός Σχολικών Μονάδων και Μαθητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Λύκεια Δημόσια Εκπαίδευση Ιδιωτική Εκπαίδευση Σχολ. Έτος Ημερήσια Νυχτερινά Λύκεια Λύκεια Μαθητές Μαθητές Ημερήσια Νυχτερινά Ημερήσιων Νυχτερινών Λύκεια Λύκεια Λυκείων Λυκείων Μαθητές Ημερήσιων Λυκείων Μαθητές Νυχτερινών Λυκείων Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (www.statistics.gr) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 20

24 Πίνακας 9. Συνολικός Αριθμός Μαθητών και Εκπαιδευτικών στα Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) Σχολικό Έτος Σύνολο Μαθητών Σύνολο Εκπαιδευτικών Πηγή: ΥΠΕΠΘ Πίνακας 10. Αναλογία Εκπαιδευτικών προς Μαθητές στο Γυμνάσιο Λύκειο Αναλογία εκπαιδευτικών προς εκπαιδευόμενους στο Γυμνάσιο Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας Σχολ. Έτος Μαθητές Καθηγητές Αναλογία Μαθητές Καθηγητές Αναλογία : : :10, : :9, : :9, :8, :8, :7,8 Αναλογία εκπαιδευτικών προς εκπαιδευόμενους στο Λύκειο Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Σχολ. Έτος Μαθητές Καθηγητές Αναλογία Μαθητές Καθηγητές Αναλογία : 10, : 9, : 11, : 9, : 10, : 8, : 10, : 3, : 10, : 10, : 10, : 9, : 9, : 9,1 Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 21

25 Πίνακας 11. Αριθμός Σχολικών Μονάδων στο Δεύτερο Κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Λύκεια και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια) Αριθμός Σχολικών μονάδων στο δεύτερο κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ.Λ. Τ.Ε.Λ. Ε.Π.Λ. Τ.Ε.Σ. Ε.Λ. Τ.Ε.Ε. - ΕΠΑΛ Σχολ. Έτος Δ * Ι * Δ Ι Δ Ι Δ Ι Δ Ι Δ Ι Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) Δ*: Δημόσια, Ι*: Ιδιωτικά Πίνακας 12. Μαθητικές Επιδόσεις ανά Χώρα ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΔΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 22

26 Πίνακας 13. Μισθοί Εκπαιδευτικών και Δαπάνες ανά Μαθητή ΧΩΡΕΣ ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,2 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ,3 ΙΡΛΑΝΔΙΑ ,3 ΑΓΓΛΙΑ ,2 ΔΑΝΙΑ ,2 ΓΑΛΛΙΑ ,1 ΙΣΠΑΝΙΑ ,4 ΑΥΣΤΡΙΑ ,1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ,3 ΣΟΥΗΔΙΑ ,6 ΕΛΛΑΔΑ ,95 Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) Πίνακας 14. Συγκριτικοί Δείκτες Εκπαίδευσης ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δείκτες Ελλάδα Ε.Ε. Ποσοστό ατόμων ηλικίας % 29% που δεν έχουν τελειώσει το λύκειο (2000) Ποσοστό ατόμων ηλικίας % 54% που δεν έχουν τελειώσει το λύκειο Ποσοστό ανεργίας σε ηλικίες 15-24, ,50% 8,80% 19% 7% Ποσοστό ατόμων ηλικίας ,9% 24,60% που έχουν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλογία μαθητών ανά καθηγητή σε Α/θμια, Β/θμια 21 προς 1 10 προς 1 μέχρι 18 προς 1 Μέσος όρος μαθητών ανά τάξη για την Πρωτοβάθμια και για την 17,40% 24% 22 % ΜΟ ΧΩΡΩΝ ΟΑΣΑ 23,7%ΜΟ ΧΩΡΩΝ ΟΑΣΑ Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 23

27 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αναλογία Η/Υ προς αριθμό μαθητών Ποσοστό εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν Η/Υ Εγγραφές ατόμων ηλικίας 5-14 ετών στο σχολείο Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) 1 προς 47 δημοτικά 1 προς 12 1 προς 16 γυμνάσια 1 προς 13 λύκεια 12% 65% 98,1% 98,2% 1,40% 8,40% Πίνακας 15. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 5-14 Ετών Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 5-14 ετών (%) Ελλάδα 98,5 Ελβετία 98,2 Χώρες ΟΟΣΑ 97,7 Αυστραλία 97,7 Νορβηγία 97,4 Καναδάς 96,6 Μεξικό 94,0 Πολωνία 93,5 Κορέα 91,8 Φιλανδία 91,2 Τουρκία 76,9 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 24

28 Πίνακας 16. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας Ετών Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας ετών (%) Γερμανία 88,3 Ολλανδία 87,7 Γαλλία 87,2 Σουηδία 86,2 Νορβηγία 86,1 Ελλάδα 82,0 Ουγγαρία 78,1 ΗΠΑ 78,1 Χώρες ΟΟΣΑ 76,9 Αυστρίας 76,7 Πορτογαλία 76,3 Ισπανία 76,3 Τσεχία 74,8 Νέα Ζηλανδία 72,5 Μ. Βρετανία 72,5 Ιταλία 70,7 Μεξικό 39,3 Τουρκία 30,5 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 25

29 Πίνακας 17. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 16 Ετών Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 16 ετών (%) Ολλανδία 107 Τσεχία 100 Κορέα 98 Γερμανία 97 Σουηδία 97 Γαλλία 95 Ιαπωνία 95 Ελλάδα 92 Ισλανδία 90 Χώρες ΟΟΣΑ 89 Νέα Ζηλανδία 89 ΗΠΑ 88 Πορτογαλία 83 Μ. Βρετανία 83 Ιταλία 79 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 26

30 Πίνακας 18. Ποσοστά Ατόμων Ηλικίας >25 Ετών με Πανεπιστημιακό Πτυχίο Ποσοστά Ατόμων Ηλικίας Άνω των 25 ετών με Πανεπιστημιακό Τίτλο (%) ΗΠΑ 27 Ολλανδία 20 Καναδάς 19 Ιαπωνία 18 Αυστραλία 18 Ισλανδία 18 Μ. Βρετανία 17 Κορέα 17 Ισπανία 15 Ελβετία 15 Φινλανδία 14 Γερμανία 13 Σουηδία 13 Ελλάδα 12 Γαλλία 09 Ιταλία 09 Πορτογαλία 07 Δανία 07 Αυστρία 06 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 27

31 Πίνακας 19. Ποσοστά Ανασφάλειας στο Χώρο Εργασίας Ατόμων Ετών Ποσοστά Ανασφάλειας στο Χώρο Εργασίας Ατόμων ετών Χώρα Ποσοστό ατόμων με σπουδές πλέον των υποχρεωτικών Ποσοστό ατόμων με γνώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης (%) (%) Ελλάδα 06 13,5 Ιρλανδία 4,5 09 Ευρωπαϊκές Χώρες Ισπανία Γερμανία <5 <5 Λουξεμβούργο <5 <5 Αυστρία <5 <5 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Πίνακας 20. Δαπάνες για την Εκπαίδευση Αναλογία Καθηγητών Αναλογία Μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δαπάνες για την Εκπαίδευση- Αναλογία Καθηγητών-Μαθητών στη Α και Β Εκπαίδευση Χώρα Ποσοστό δαπάνης του ΑΕΠ Μαθητές/Καθηγητή στην Α Εκπαίδευση Μαθητές/Καθηγητή στην Β Εκπαίδευση (%) Σουηδία 6,8 13,3 14,5 ΗΠΑ 6,4 16,3 15,6 Καναδάς 6,2 18,7 19,3 Ελβετία 5,9 16,1 12,3 Γερμανία 5,5 21,0 15,2 Αυστραλία 5,5 17,3 12,7 Ισπανία 5,3 15,4 12,9 Μ. Βρετανία 4,9 22,5 14,7 Τσεχία 4,7 23,4 14,7 Ιρλανδία 4,7 21,6 14,6 Ελλάδα 4,6 13,5 10,6 Ολλανδία 4,6 16,6 17,7 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 28

32 Πίνακας 21. Ποσοστά Μαθητών Ανά Χώρα με Θετική Στάση Αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες και της Τεχνολογία ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (%) ΕΛΛΑΔΑ 55 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 51 ΑΥΣΤΡΙΑ 44 ΗΠΑ 44 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 40 ΚΟΡΕΑ 39 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 39 ΙΑΠΩΝΙΑ 35 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 35 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 34 ΚΑΝΑΔΑΣ 33 ΑΓΓΛΙΑ 33 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 31 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 30 ΤΣΕΧΙΑ 27 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 27 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 29

33 Πίνακας 22. Αριθμός Μαθητών Ανά Η/Υ και Όνομα Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου σε κάθε Ευρωπαϊκή Χώρα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Πορτογαλία RCCN Φιλανδία FUNET, INTERNET 8:1 Γαλλία VIDEOTEX, RENATER, INTERNET Αγγλία JANET/UKERNA, INTERNET 7,7:1 Γερμανία DFN/B-WIN, INTERNET Ουγγαρία HUNGARNET, INTERNET Ιρλανδία EDNET IRELAND, INTERNET Αυστρία AUSTRIAN SCHOOL NETWORK, ACONET, INTERNET Βέλγιο BELNET 10:1 Δανία DARENET, SEKTOR NET 28:1 Σουηδία SUNET, SWEDISH SCHOOL 13:1 COMPUTER NETWORK Ισλανδία ISNET Ιταλία DEURE, KIDSLINK, INTERNET 14,5:1 PER LE SCUOLE, GARR Ολλανδία SPOB, DE DIGITALE SCHOOL, 35:1 ORDERWIJSWEB, SURFNET Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 30

34 Πίνακας 23. Όνομα Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου Άλλων Χωρών ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΧΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Αυστραλία EdNA Η.Π.Α. Esnet NSFnet Ιαπωνία Nacsis Imnet Χιλή Enlaces Καναδάς Canarie CANET II Κίνα Cernet Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Πίνακας 24. Αριθμός Μαθητών Γυμνασίου, ΤΕΕ και Λυκείου την περίοδο ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Υ- ΤΕΕ Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 31

35 Πίνακας 25. Αριθμός Εκπαιδευτικών Ανά Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ταχύρυθμα υποχρεωτικά Ενιαίου Λυκείου και ΤΕΕ επιμορφωτικά προγράμματα ( ) και ( ) Ταχύρυθμα προαιρετικά Πρωτοβάθμιας και επιμορφωτικά προγράμματα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιμορφωτικά προγράμματα εξαμηνιαίας και ετήσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ) 49 βιβλιοθηκονόμοι διάρκειας Θέματα Αγωγής Υγείας και Πρωτοβάθμιας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διετής επιμόρφωση σε Διδασκαλεία Πανεπιστημίων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ) Προγράμματα Εξομοίωσης Πρωτοβάθμιας διετούς εκπαίδευσης Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Πίνακας 26. Αριθμός Μαθητών Ανά Η/Υ στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο ΤΕΕ και στο Λύκειο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ( ) ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ Η/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%) Δημοτικά 1:1091 1: Γυμνάσια 1:21 1:16 +31,25 Λύκεια 1:121 1: ,80 ΤΕΕ 1:51 1: ,30 Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 32

36 Πίνακας 27. Αριθμός Εργαστηρίων Πληροφορικής ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1993, 2002) Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια ΤΕΕ Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr ) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 33

37 Πίνακας 28. Εκπαιδευτικές και Διοικητικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ) Σύνολο Με Σύνολο Σύνολο Σύνολο Ποσοστό Ποσοστό Βαθμίδα Με δρομολογητή Dialup Dialup δικτυωμένων δρομολογητή δικτυωμένων μονάδων μονάδων δικτύωσης δικτύωσης Εκπαίδευσης μονάδων 2003 μονάδων Πρωτοβάθμια ,08% 65,34% Δευτεροβάθμια ,81% 100% Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΙΕΚ) % 100% Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας ,19% 55% Εκπαίδευσης Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας % 100% Εκπαίδευσης 185 Γραφεία ΣΕΠ ,5% 95% Σχολικές Βιβλιοθήκες % 34

38 Πίνακας 29. Μαθητές Ανά Εκπαιδευτικό τις περιόδους και Μαθητές ανά εκπαιδευτικό Μαθητές ανά εκπαιδευτικό Νηπιαγωγεία 1:16 Νηπιαγωγεία 1:14 Δημοτικά 1:15 Δημοτικά 1:11 Γυμνάσια 1:14,7 Γυμνάσια 1:10,2 Λύκεια Λύκεια (Γενικά, Ενιαία, (Γενικά, Ενιαία, 1:13,2 Εκκλησιαστικά, 1:9,9 Πολυκλαδικά) Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) ΤΕΕ-ΥπΕΠΘ) Πίνακας 30. ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ και Αριθμός Επιμορφούμενων Δασκάλων Κέντρα Συμβουλευτικής- Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Προσανατολισμού Σχολικό (ΚΕΣΥΠ) Επιμορφωμένοι Έτος (ΣΕΠ) Δάσκαλοι στις έδρες και σε μεγάλες πόλεις Νομών σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες της χώρας Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) 35

39 Πίνακας 31. Αριθμός Μουσικών Σχολείων, Μαθητών και Εκπαιδευτικών Αριθμός Αριθμός Σχολικό Αριθμός Μουσικών Μαθητών στα Εκπαιδευτικών Σχολείων Μουσικά στα Μουσικά έτος (Γυμνάσια - Λύκεια) Σχολεία Σχολεία Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) Πίνακας 32. Προγράμματα Αγωγής Υγείας Επιμορφωμένοι Δάσκαλοι και ΣΣΝ Σχολικό Έτος Επιμορφωμένοι δάσκαλοι σε θέματα Αγωγής Υγείας Προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιούνται στις Σχ. Μονάδες Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων Β/θμιας Εκπαίδευσης Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) Πίνακας 33. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Επιμορφωμένοι Δάσκαλοι και ΚΠΕ Αριθμός Αριθμός Σχολικό Δάσκαλοι μαθητών σε Εκπαιδευτικών Αριθμός Κέντρων επιμορφωμένοι Προγράμματα σε Π.Ε. Έτος στην Π.Ε. Π.Ε. Προγράμματα Π.Ε (και άλλα υπό ίδρυση) Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) 36

40 Πίνακας 34. Αριθμός Σχολείων και Αριθμός Μαθητών την περίοδο Σχολικό Αριθμός Σχολείων Αριθμός Μαθητών έτος Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) 37

41 Πίνακας 35. Σχολικές Μονάδες ανά Τύπο Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 70 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 1743 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 6 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 1 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 6 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 18 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4 ΕΝΙΑΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 40 ΕΝΙΑΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 1008 ΙΔΙΩΤΙΚΟ 19 ΙΔΙΩΤΙΚΟ 20 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΕΕ 39 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ 3 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ 2 ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ 2 ΜΟΥΣΙΚΟ 33 ΜΟΥΣΙΚΟ 12 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 22 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 19 ΣΕΚ 125 ΤΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 39 ΤΕΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 433 ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 5 Πηγή: ΥΠΕΠΘ 38

42 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε1.Σε ποιο τύπο σχολείου Β Βάθμιας εκπαίδευσης υπηρετείτε: Γυμνάσιο[1] Λύκειο [2] Ε2. Φύλο: Άνδρας [1] Γυναίκα [2] Ε3. Ηλικία: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >55 Ε4. Διαθέτετε Η/Υ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι σας; Ναι [1] Όχι [2] Ε5. Αξιολογώντας το επίπεδο γνώσης σας πάνω σε θέματα ΤΠΕ σε ποια κατηγορία χρήστη θα κατατάσσατε τον εαυτό σας; [1] Αρχάριος [2] Χρήστης Μέσου Επιπέδου [3] Έμπειρος Χρήστης Ε6.1 Έχετε δηλώσει συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με περιεχόμενο τις ΤΠΕ; Ναι [1] Όχι [2] Ε6.2 Αν απαντήσατε Ναι στην προηγούμενη ερώτηση, ο σκοπός σας ήταν να αποκτήσετε επιμόρφωση στις ΤΠΕ: [1]Όχι [2] Σε μικρό βαθμό [3] Σε ικανοποιητικό βαθμό [4] Σε μεγάλο βαθμό [5] Σε πολύ μεγάλο βαθμό 39

43 Ε7. Έχετε αισθανθεί φοβία όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών; [1]Όχι [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε8. Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ για τις ακόλουθες εργασίες: 1. Στο αρχείο διαχείρισης μαθητικού δυναμικού; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ 2. Στις διοικητικές εργασίες του σχολείου; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ 3. Στη διδασκαλία των μαθημάτων σας; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ 4. Στην προετοιμασία του μαθήματός σας; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε9. Σε ποίο βαθμό είστε ενημερωμένοι για τις πληροφορίες που παρέχονται αυτή τη στιγμή από τον Η/Υ του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε10. Σε ποιο βαθμό είστε ενημερωμένοι για τους εκπαιδευτικούς τίτλους CD- ROMs που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε11. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο στο σπίτι σας για την ενημέρωσή σας σε θέματα σχετικά με την επιστήμη των Μαθηματικών; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε12. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο για αποστολή και λήψη μηνυμάτων που σχετίζονται με θέματα της ειδικότητάς σας και με προβληματισμούς σας πάνω σε ζητήματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ 40

44 Ε13. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τις Συνομιλίες για ανταλλαγή απόψεων, με άλλους συναδέλφους σας, πάνω σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητά σας; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε14. Αξιοποιείτε το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης για να έχετε πρόσβαση σε: (κυκλώστε έναν ή περισσότερους αριθμούς της επιλογής σας) 1. Ενηµερωµένες πληροφορίες (εργασίες, εφηµερίδες, περιοδικά, άρθρα, χάρτες) από όλο τον κόσµο που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως διδακτικό - ενηµερωτικό υλικό. 2. Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά που επιτρέπουν τη διερεύνηση της σηµασίας ή της ετυµολογίας µιας λέξης και την επεξήγηση ενός όρου. 3. Μουσεία και εκθέσεις δίνουν πρόσβαση από µακριά σε µέρη που δεν θα µπορούσαν οι μαθητές να επισκεφθούν διαφορετικά. 4. Βιβλιοθήκες που παρέχουν σε µαθητές και καθηγητές τη δυνατότητα πρόσβασης (κυρίως µέσο WWW ή telnet) στους καταλόγους τους. 5. Περιλήψεις εργασιών (ή ακόµη και ολόκληρες εργασίες) σε συνέδρια ή περιοδικά διαφόρων γνωστικών πεδίων που παρέχουν άµεση και έγκυρη πληροφόρηση στις εξελίξεις κάθε επιστήµης. 6. Δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης Ε15. Ποία προβλήµατα αντιμετωπίζετε συνήθως στη χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου; (κυκλώστε έναν ή περισσότερους αριθμούς της επιλογής σας) 1. Έλλειψη του επιπλέουν χρόνου που απαιτείται από πλευράς των εκπαιδευτικών για την προετοιµασία και την οργάνωση δράσεων που σχετίζονται με τον Η/Υ. 2. Δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή χαµηλή ταχύτητα σε ώρες αιχµής. 3. Ιστοσελίδες που έχουν αλλάξει διεύθυνση ή δεν είναι διαθέσιµες λόγω αναβάθµισης. 4. Ιστοσελίδες µε διαφορετικό περιεχόµενο από τον τίτλο τους. 5. Σύνδεσµοι που οδηγούν σε ιστοσελίδες ακατάλληλες για τους µαθητές. 6. Απουσία ελέγχου της εγκυρότητας πληροφοριών. 7. Έλλειψη µεθοδολογίας και ερευνητικών αποτελεσµάτων για την ένταξη προγραµµάτων χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου στο σχολικό πρόγραµµα. 8. Κίνδυνοι αποπροσανατολισµού από το στόχο της εργασίας κατά την πλοήγηση λόγω της πληθώρας των πληροφοριών. 9. Προβλήµατα ήχου και εικόνας σε τηλεδιασκέψεις. 41

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες) 2. Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2Φ+2Χ+2Β) 6 4.Ιστορία 2 5.Πολιτική Παιδεία 3 6.Θρησκευτικά 2 7.Ερευνητική Εργασία 2 8.Ξένη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 20/5/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 9/6/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- email: press@ypepth.gr

----- ----- email: press@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. /νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΙΟΣ 2007 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 1 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7 ΚΕΣΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 14/5/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 14/5/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 1 Ώρες μαθημάτων στη Γ ΓΕΛ 15 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας. 15 ώρες κατευθύνσεων 2 ώρες επιλογής Μαθήματα Γεν. Παιδείας Γ ΓΕΛ Μάθημα Ωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη 6 Φεβρουαρίου 2013 1 Μετά την Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7 ΚΕΣΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

1. Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 1. Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΗ 5-5 -2009 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-5-2009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 7-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3 Γεωμετρία 2 Φυσική 2 Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Β Λυκείου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιακωβίδης Γιώργος, Φυσικός Παπαχρήστου Μαίρη, Φιλόλογος Η Β Τάξη Γενικού Λυκείου μαθήματα γενικής παιδείας δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ) Ειδική Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ) Ειδική Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ) Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης Αναλυτικά Προγράμματα Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισµικού ιαθέσιµων για τα Ελληνικά Σχολεία

Κατάλογος Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισµικού ιαθέσιµων για τα Ελληνικά Σχολεία Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία & Πολιτισµός Μέτρο 1.2:

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

fropefko NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016

fropefko NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016 NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016 ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ KATEΥΘΥΝΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2 Νέο Λύκειο Η Α Λυκείου περιλαμβάνει 35 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως χωρισμένες στην ομάδα του βασικού προγράμματος μαθημάτων (33 ώρες) και την ομάδα μαθημάτων επιλογής (2 ώρες). Η Β Λυκείου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου Επιλογή Μαθημάτων Γ Λυκείου Μαθήματα Κοινού Κορμού Γ τάξη Νέα Ελληνικά 5 Μαθηματικά 2 Ιστορία 2 Θρησκευτικά 2 Πολιτική Αγωγή 1 Γυμναστική 1 Υποχρ. Ξένες γλώσσες 4 Σύνολο 17 Υποχρεωτικές Ξένες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Αλλαγές στην Α Λυκείου Δομή διδακτικού έτους Μαθήματα Κλάδοι Μαθημάτων Τρόπος γραπτής εξέτασης μαθημάτων Τελικός βαθμός μαθήματος Προϋποθέσεις προαγωγής Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΟ 1997-2010. Οδηγός σπουδών ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ. φροντιστήρια 2010-2011 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΤΙΚΟ 1997-2010. Οδηγός σπουδών ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ. φροντιστήρια 2010-2011 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήρια ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οδηγός σπουδών 2010-2011 1997-2010 Δηµιουργικά χρόνια, χρόνια ποιοτικής υπεροχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη, χρόνια προσωπικής φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΥΠ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 Ε ΟΡΓΑΝΩΣΗ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΕ50/70) Α. Εκπαιδευτικά λογισμικά (κατά κανόνα ανοικτού τύπου) για επιμέρους γνωστικά αντικείμενα ή λογισμικά για ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Β. λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 17-3 -2015 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253.2/44764/Α5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Κωδικός Βιβλίου Τίτλος Βιβλίου Βαθμίδα/Τάξη 22-0001 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 22-0002 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) 22-0003

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (νέο Σύστημα) Το ΕΠΑΛ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 6 Μαΐου 2015

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 6 Μαΐου 2015 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6 Μαΐου 2015 Εκσυγχρονισμός της δομής του σχολικού προγράμματος (Ωρολόγια Προγράμματα) Το Πρόβλημα (εντοπίζεται κυρίως στο Ενιαίο Λύκειο): Πληθώρα επιλογών που προκαλούν σύγχυση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5 - 2013 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

1, 2, 3, 4, 5, 6, Τ.Σ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, Τ.Σ. 1η 2η 3η 4η 5η 6η Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Θετικών Επιστημών Βιοεπιστημών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΔΕΥΤΕΡΑ 21-5 - 2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-5 - 2012 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 & 2012 & 2013 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 & 2012 & 2013 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (περιλαμβ. οι Στρατιωτικές Σχολές) 2. Ιστορία ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 & 2012 & 2013 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα