ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Οργάνωση της Εκπαίδευσης - Ιστορική Ανασκόπηση 1 Σκοπός Λειτουργίας των ΙΕΚ ΑΕΙ και ΤΕΙ 5 Πίνακας 1. Εκπαιδευτικοί Τίτλοι 7 Πίνακας 2. Σύνολο Ωρών Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Ανά Μάθημα 14 Πίνακας 3. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Α Τάξη) 15 Πίνακας 4. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Β Τάξη) 16 Πίνακας 5. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Γ Τάξη) 17 Πίνακας 6. Σχολικές Μονάδες- Μαθητές σε Δημόσια-Ιδιωτικά Γυμνάσια 19 Πίνακας 7. Συνολικός Αριθμός Μαθητών- Εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια 20 Πίνακας 8. Σχολικές Μονάδες-Μαθητές σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΓΕΛ 20 Πίνακας 9. Συνολικός Αριθμός Μαθητών - Εκπαιδευτικών στα ΓΕΛ 21 Πίνακας 10. Αναλογία Εκπαιδευτικών-Μαθητών σε Γυμνάσιο Λύκειο 21 Πίνακας 11. Σχολικές Μονάδες στο Δεύτερο Κύκλο της Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης 22 Πίνακας 12. Μαθητικές Επιδόσεις ανά Χώρα 22 Πίνακας 13. Μισθοί Εκπαιδευτικών και Δαπάνες ανά Μαθητή 23 Πίνακας 14. Συγκριτικοί Δείκτες Εκπαίδευσης 23 Πίνακας 15. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 5-14 Ετών 24 Πίνακας 16. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας Ετών 24 Πίνακας 17. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 16 Ετών 26 Πίνακας 18. Ποσοστά Ατόμων Ηλικίας >25 Ετών με Πανεπιστημιακό Πτυχίο 27 Πίνακας 19. Ποσοστά Ανασφάλειας στο Χώρο Εργασίας Ατόμων Ετών 28

3 Πίνακας 20. Δαπάνες για την Εκπαίδευση Αναλογία Καθηγητών Αναλογία Μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πίνακας 21.Ποσοστά Μαθητών Ανά Χώρα με Θετική Στάση Αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες και της Τεχνολογία Πίνακας 22. Αριθμός Μαθητών Ανά Η/Υ και Όνομα Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου σε κάθε Ευρωπαϊκή Χώρα Πίνακας 23. Όνομα Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου Άλλων Χωρών 31 Πίνακας 24. Αριθμός Μαθητών Γυμνασίου, ΤΕΕ και Λυκείου την περίοδο Πίνακας 25. Αριθμός Εκπαιδευτικών Ανά Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 32 Πίνακας 26. Αριθμός Μαθητών Ανά Η/Υ στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο ΤΕΕ και στο Λύκειο 32 Πίνακας 27. Αριθμός Εργαστηρίων Πληροφορικής 33 Πίνακας 28. Εκπαιδευτικές και Διοικητικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ) Πίνακας 29. Μαθητές Ανά Εκπαιδευτικό τις περιόδους και Πίνακας 30. ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ και Αριθμός Επιμορφούμενων Δασκάλων 35 Πίνακας 31. Αριθμός Μουσικών Σχολείων, Μαθητών και Εκπαιδευτικών 36 Πίνακας 32. Προγράμματα Αγωγής Υγείας Επιμορφωμένοι Δάσκαλοι και ΣΣΝ Πίνακας 33. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Επιμορφωμένοι Δάσκαλοι και ΚΠΕ Πίνακας 34. Αριθμός Σχολείων και Αριθμός Μαθητών την περίοδο Πίνακας 35. Σχολικές Μονάδες ανά Τύπο Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας 39 Πίνακας 36. Μεταβλητές ΥΑΜ 44 Διαφάνειες Παρουσίασης 46

4 Οργάνωση της Εκπαίδευσης - Ιστορική Ανασκόπηση Με δεδομένο ότι η παρούσα διατριβή αναφέρεται σε εκπαιδευτικά θέματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια ιστορική αναδρομή. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω των διαφόρων μεταρρυθμίσεων. Η ιστορική αυτή ανασκόπηση ξεκινάει από το 1824 που συγκροτείται Πενταμελής Επιτροπή με πρόεδρο τον Άνθιμο Γαζή, η οποία κάνει για πρώτη φορά προτάσεις σχετικές με τη διοργάνωση της εκπαίδευσης. Εξαιτίας όμως του πολέμου συστήθηκε τότε μόνο το αλληλοδιδακτικό σχολείο του Άργους. Η επιτροπή αυτή, συνέταξε και ένα καλά μελετημένο και οργανωμένο σχέδιο διαμόρφωσης της «κοινής παιδείας του Έθνούς». Το σχέδιο αυτό προέβλεπε τη διαίρεση της εκπαίδευσης σε τρεις κύκλους, Δημοτικό Σχολείο, Λύκειο και Πανεπιστήμιο. Κάτι τέτοιο όμως, ήταν ανέφικτο λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν και γι αυτό το λόγο ορίστηκε να δημιουργηθούν τα αλληλοδιδακτικά σχολεία, με πρώτο το «Εν πρότυπον Διδασκαλείον» στο Άργος. Το 1827, η Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας χαρακτηρίζει υποχρέωση του κράτους τον έλεγχο της εκπαίδευσης και διορίζει τον πρώτο Υπουργό Παιδείας, παρόλο που τα σχολεία ήταν περιορισμένα, είτε λόγω της καταστροφής που υπέστησαν κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα, είτε γιατί δε λειτουργούσαν κανονικά, γιατί ένα μεγάλο μέρος των μεγαλύτερων μαθητών είχαν εγκαταλείψει τα σχολεία για να πάρουν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα. Το 1828, μετά τους απελευθερωτικούς αγώνες αρχίζει η ανασυγκρότηση της παιδείας στην Ελλάδα, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι οικονομικο-πολιτικές συνθήκες. Μια καινούργια εποχή αρχίζει για την Ελλάδα, με τον διορισμό του Ι. Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτη της Απελευθερωμένης Ελλάδας. Τον πρώτο χρόνο (1828) μαζί με την επείγουσα αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε ο πόλεμος και παρόλο ότι ο πόλεμος συνεχίζονταν για την απελευθέρωση και των υπολοίπων τμημάτων της Ελλάδας, έγιναν οι προκαταρκτικές εργασίες για τον καταρτισμό του γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Η έλλειψη όμως της οικονομικής υποστήριξης τον ανάγκασε να κρατήσει την αλληλοδιδακτική μέθοδο, που δεν απαιτούσε πολλά χρήματα. Με ενθαρρυντικές και επαινετικές παροτρύνσεις προς τους κατοίκους της Ελλάδας κατόρθωσε ο Ι. Καποδίστριας να δημιουργήσει ένα ρεύμα άμιλλας για προσφορά και έτσι μπόρεσε να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα. Διατηρούνται λοιπόν, τα αλληλοδιδακτικά σχολεία και ιδρύονται χειροτεχνεία για την Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 1

5 κάλυψη των αναγκών της στοιχειώδους εκπαίδευσης, Ορφανοτροφείο, Πρότυπο Σχολείο για την κατάρτιση δασκάλων για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία και ένα Κεντρικό Σχολείο, του οποίου οι απόφοιτοι προορίζονταν για ανώτερες σπουδές. Επίσης, ιδρύθηκαν Γεωργική Σχολή, Εκκλησιαστική Σχολή και Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο. Τα θεμέλια ωστόσο του εκπαιδευτικού συστήματος που θα κυριαρχήσει στην Ελλάδα για έναν περίπου αιώνα τέθηκαν κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα ( ), με τα διατάγματα του 1834, του 1836 και του Η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως διαμορφώθηκε την περίοδο , προέβλεπε ένα τετράχρονο Δημοτικό Σχολείο, ένα τρίχρονο Ελληνικό Σχολείο, του οποίου οι απόφοιτοι μπορούσαν να εισαχθούν, με εξετάσεις, στο τετράχρονο Γυμνάσιο. Η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση έπρεπε να ανέρχεται σε 7 χρόνια. Με το νόμο του 1837 ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οπότε προβλέπονταν στη συνέχεια πανεπιστημιακές σχολές τριετούς ή τετραετούς φοίτησης. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι το διάταγμα 6/ καθιερώνει την 7χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και ρυθμίζει θέματα οργάνωσης σχολείων, διδακτέας ύλης κλπ. Η εισαγωγή στο Γυμνάσιο, από το «Ελληνικό Σχολείο», γίνεται με εξετάσεις. Το διάταγμα του 1836 επιτρέπει τη δημιουργία ιδιωτικών σχολείων και προβλέπει τη χωριστή μόρφωση των κοριτσιών. Τα διατάγματα του 1837 προβλέπουν αυστηρό σύστημα εξαμηνιαίων εξετάσεων και την ίδρυση του πανεπιστημίου με τέσσερις σχολές, την Ιατρική, την Θεολογική, την Νομική και την Φιλοσοφική. Στο Ελληνικό κυριαρχούν τα θεωρητικά μαθήματα, με βάση την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία που καλύπτουν περισσότερο από το 50% των συνολικών ωρών ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα φυσικομαθηματικά μαθήματα είναι περίπου 20%. Αυτό, στη σχολική πράξη, σημαίνει επιβολή της αρχαιομάθειας, της αρχαιολατρίας και της ψευδοαρχαΐζουσας γλώσσας σε βάρος της γλώσσας του λαού. Δημοκρατικά και καινοτόμα στοιχεία των ανωτέρω διαταγμάτων μπορούν να χαρακτηρισθούν: η δωρεάν παιδεία για τη Δευτεροβάθμια μόνο Εκπαίδευση, η υποχρεωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η ανάθεση στους δήμους κάποιων αρμοδιοτήτων για τη βαθμίδα αυτή. Τη μετα-οθωνική περίοδο, οι προσπάθειες αλλαγών στην εκπαίδευση αποσκοπούν στον προοδευτικό εκσυγχρονισμό του κράτους. Οι προσπάθειες αυτές αποτυπώνονται σε νόμο του 1895, σε διατάγματα της 30/4/1896 και στα νομοσχέδια του Θετικό στοιχείο του νόμου του 1895 είναι η θεσμοθέτηση νηπιαγωγείων και το γεγονός ότι στους σκοπούς των δημοτικών σχολείων, εκτός από τη θρησκευτική και ηθική αγωγή, προβλέπονταν και η διδασκαλία μαθημάτων που ήταν χρήσιμα για τη ζωή. Επίσης, σημαντικά στοιχεία του παραπάνω νόμου είναι η εκ νέου Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 2

6 θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής φοίτησης στα δημοτικά σχολεία και η πρόβλεψη για την εκπαίδευση των κοριτσιών. Καθιερώνεται ο θεσμός του επιθεωρητή σχολείων που θα φτάσει αναλλοίωτος μέχρι το Τα αρχαία παραμένουν η γλώσσα διδασκαλίας στο δημοτικό. Με τα νομοσχέδια του 1899 προβλέπονταν αυτοτελής αλλά χωρισμένη σε δύο κύκλους, 7χρονη δημοτική εκπαίδευση με ενιαίο πρόγραμμα. Ακολουθούσε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χωρισμένη σε δύο τετραετείς κύκλους: το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Το Λύκειο πάλι διακρινόταν σε φιλολογικό και πρακτικό. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος συμπληρώνονταν και περιλάμβανε πανεπιστημιακές σχολές. Η νέα εκπαιδευτική δομή είχε ως στόχο να προσφέρει επταετή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, οκταετούς διάρκειας εκπαίδευση στα μικρομεσαία στρώματα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στους γόνους των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων. Τα νομοσχέδια συνάντησαν μεγάλη αντίδραση γιατί προέβλεπαν την αντικατάσταση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, στο δημοτικό, από την νεοελληνική. Τελικά τα νομοσχέδια του 1899 δεν ψηφίστηκαν και εξακολούθησε να ισχύει η νομοθεσία του Οι μεταρρυθμίσεις του 1913 και 1917 αποτέλεσαν την πρώτη πειστική πρόταση αστικοδημοκρατικής γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 20ου αιώνα, με στόχο να προσαρμοστεί η ελληνική εκπαίδευση στις νέες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Οι ήδη γνωστές δυσλειτουργίες που χαρακτήριζαν την ελληνική εκπαίδευση, από το 1834 και μετά, όπως: ο ψευτοκλασσικισμός, η έλλειψη πρακτικού προσανατολισμού, οι ελλείψεις σχολείων, η υποβαθμισμένη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η αυταρχική διοίκηση και η αδυναμία καθιέρωσης λαϊκής παιδείας επιχειρείται να εξαλειφθούν, με στόχο το σχολείο να προετοιμάζει τα παιδιά για τη ζωή. Το πιο σημαντικό στοιχείο, στη νέα σχολική δομή, είναι η δημιουργία δεύτερης σχολικής κατεύθυνσης, δηλαδή της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση του δημοτικού σχολείου υπήρχαν δύο δυνατότητες συνέχισης της εκπαίδευσης: i) είτε με φοίτηση στο εξατάξιο Γυμνάσιο, του οποίου οι απόφοιτοι μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή είτε ii) με φοίτηση στο τριτάξιο Αστικό Σχολείο, του οποίου οι απόφοιτοι μπορούσαν να συνεχίσουν σπουδές ή στις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές, ή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ή στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στα νομοσχέδια λοιπόν το 1913 παρατηρεί κανείς μια πολύ προχωρημένη και πολύ σύγχρονη αντίληψη με μια δομή πιο δημοκρατική ακόμη και από τις μεταρρυθμίσεις του 1964 και του Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1913 και του 1917 συμπληρώνουν η μια την άλλη, αφού οι κύριοι εμπνευστές τους παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή η ίδια πολιτική Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 3

7 βούληση με το φιλελεύθερο κόμμα του Ε. Βενιζέλου και οι πρωταγωνιστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου Γληνός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, είναι πρωτεργάτες και των δύο μεταρρυθμίσεων. Με τη μεταρρύθμιση του 1917 προβλέπεται ως σκοπός της εκπαίδευσης η προετοιμασία των παιδιών για τη ζωή, καθιερώνεται η εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και τυπώνονται νέα αναγνωστικά βιβλία, που το περιεχόμενό τους αποτελεί πολύ σημαντική εκπαιδευτική αναγέννηση. Οι μεταρρυθμίσεις όμως αυτές, θα ανατραπούν με την πολιτική αλλαγή που θα σημειωθεί, μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 και θα επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς. Από το 1920 μέχρι το 1928 αρχίζει μια περίοδος πολιτικής αστάθειας, με νόμους αντιφατικούς σ όλους τους κυβερνητικούς τομείς και κατά συνέπεια και στον εκπαιδευτικό χώρο. Μια σύγχυση επικρατεί στην παιδεία. Η μεταρρύθμιση του 1929 βάζει μια ουσιαστική τάξη στο χάος που επικρατεί στην παιδεία και αποτελεί πολύ σημαντικό σταθμό στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Η μεταρρύθμιση αυτή είναι κατ' ουσία η μεταρρύθμιση του με την επαναδημιουργία του δεύτερου σχολικού δικτύου. Η διάρθρωση του 1913 ήταν σαφώς δημοκρατικότερη, γιατί διασφάλιζε την εκπαιδευτική κινητικότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενδιαφέρον στοιχείο της νέας διάρθρωσης είναι η δημιουργία τετραετούς Ανώτερου Παρθεναγωγείου, μετά το Δημοτικό. Τα κορίτσια που τελείωναν το Σχολείο αυτό είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές σε επαγγελματικά σχολεία όπως Γεωργικά ή Οικοκυρικά ή Βιοτεχνικά, διετούς ή τριετούς φοίτησης ή στο Πανεπιστήμιο. Η μεταρρύθμιση του 1929 που άγγιξε περισσότερο τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως την οργάνωση και την διοίκηση, παρόλες τις αντιδράσεις ολοκληρώνεται μέχρι το 1932, αλλά πολύ σύντομα πολιτικές αλλαγές αναστέλλουν μια σειρά μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, χωρίς να υλοποιηθούν, για να επιχειρηθούν όμοιες προσπάθειες μετά από 30 χρόνια και πάλι άγονες. Μετά τη μεταρρύθμιση του 1929 ακολούθησαν δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα και κατά συνέπεια για την ελληνική εκπαίδευση, όπως η δικτατορία του Κονδύλη το 1935, μετά η δικτατορία του Μεταξά, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1940 και ο εμφύλιος πόλεμος το 1945 μέχρι το Οι συνέπειες των γεγονότων αυτών στην Ελλάδα γενικά και για την εκπαίδευση ειδικότερα ήταν καταστροφικές και ανέστειλαν κάθε μεταρρυθμιστική συνέχεια. Το 1957 αρχίζουν οι νέοι προβληματισμοί για την εξέταση των εκπαιδευτικών πραγμάτων. Έτσι το 1959, με νομοθετικό διάταγμα, θα γίνουν ορισμένες μικρότερης σημασίας αλλαγές, στην ελληνική εκπαίδευση που δε θίγουν τις ουσιαστικές πτυχές της εκπαίδευσης, όπως είναι οι αλλαγές στη γλώσσα, η αλλαγή προσανατολισμών, οι αλλαγές στα προγράμματα κλπ. Οι κυριότερες μεταβολές είναι η ίδρυση εξατάξιων Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 4

8 γυμνασίων, η ίδρυση δύο δημόσιων τεχνικών σχολών (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και η ίδρυση, σε έξι επαρχιακές πόλεις, τριετών ή τετραετών δημοσίων σχολών βοηθών εργοδηγών. Σκοπός Λειτουργίας των ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ Η λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), αποσκοπεί στην ικανοποίηση τριών αναγκών - επιδιώξεων: 1. της ικανοποίησης των εξελισσόμενων απαιτήσεων της παραγωγικής διαδικασίας, 2. της επαγγελματικής ένταξης των καταρτιζομένων, στην κοινωνία και 3. της υλοποίησης της ευρωπαϊκής διάστασης, στην επαγγελματική κατάρτιση. Ο σκοπός των Ι.Ε.Κ., όπως εκφράζεται στον ιδρυτικό νόμο και την εισηγητική έκθεση για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ), είναι τα Ι.Ε.Κ. να παρακολουθούν την αγορά εργασίας και να επιδιώκουν να συμβάλλουν στην παροχή αναβαθμισμένων επαγγελματικών προσόντων. Τα Ι.Ε.Κ. αποτελούν το κύριο μέσο για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). Ο Ο.Ε.Ε.Κ. παρακολουθεί τις διαρθρωτικές αλλαγές, στην παραγωγική διαδικασία και επιδιώκει να αξιοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες με τη δημιουργία σύγχρονων βιβλιοθηκών, στα δημόσια Ι.Ε.Κ., που να είναι συνδεδεμένες με το Internet και να έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών. Οι στόχοι των Ανώτερων και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι προσανατολισμένοι στην επιστημονική κατάρτιση των ατόμων. Έτσι, ο γενικός στόχος της διδασκαλίας στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι καταρχήν, να προσφερθούν στους σπουδαστές οι απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε ο πτυχιούχος να αποκτήσει, πέρα από τη γενική παιδεία, τις προϋποθέσεις για επιτυχή επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και της τεχνολογικής έρευνας. Οι σπουδές στα Τ.Ε.Ι., σε σύγκριση με αυτές στα Πανεπιστήμια, έχουν περισσότερο εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Λαμβάνεται, όμως, πρόνοια ώστε τα προγράμματα σπουδών να περιέχουν ικανό αριθμό θεωρητικών μαθημάτων υποδομής, ώστε οι πτυχιούχοι να μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις της επιστημονικής και επαγγελματικής ζωής, λόγω της ταχείας ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 5

9 Ο γενικός στόχος της διδασκαλίας, στα Τμήματα των Πανεπιστημίων αποβλέπει στην υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού επιστημονικού και ακαδημαϊκού δυναμικού της χώρας. Στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων δίνεται έμφαση στη θεμελίωση, παραγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση της επιστήμης και της τεχνολογίας, στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα καθώς επίσης και στην ανάπτυξη σύγχρονων μεταπτυχιακών σπουδών. Ο απώτερος στόχος της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι η δυνατότητα προσαρμογής των πτυχιούχων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Ενώ ο γενικός στόχος των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η διεύρυνση των σπουδών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), από αποφοίτους γενικών προπτυχιακών σπουδών. Σκοπός των διπλωμάτων αυτών είναι η παροχή ειδίκευσης σε διάφορες γνωστικές περιοχές. Ακόμα, ο γενικός στόχος των σπουδών διδακτορικού διπλώματος είναι αφενός η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, σε στρατηγικής σημασίας γνωστικές περιοχές και αφετέρου η εμβάθυνση και η ανάπτυξη της βασικής έρευνας, σε διάφορες επιστημονικές περιοχές με αποτέλεσμα τη σύγχρονη ενδυνάμωση του ερευνητικού ιστού της χώρας μας που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την πολιτιστική και κοινωνική άνοδό της. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 6

10 Πίνακας 1. Εκπαιδευτικοί Τίτλοι Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Βαθμίδα Αντικείμενο 1 ΘΥΜΗΣΙΣ Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Αρχαία Ελληνικά, Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκδοτικός Οίκος ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Ιστορία 2 Ηρόδοτος Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Ελληνογερμανική Αγωγή, Εκδοτικός Οίκος Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 3 Αρχαία Αττική Πεζογραφία Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Αρχαία Ελληνικά 4 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα Parallax Design Αρχαία Ελληνικά 5 ΔΙΑΛΟΓΟΣ Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη Φιλοσοφία 6 Γλώσσα η Ελληνική: Οι Περιπέτειες των Λέξεων Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Γλωσσική Διδασκαλία 7 Μυκηναϊκός Πολιτισμός Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) Ιστορία 8 Το 21 εν Πλω FINATEC AE Ιστορία ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9 Διάνοια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιστορία ΔΗΜΟΤΙΚΟ 10 Η Ελλάδα και ο Κόσμος από τον 19ο στον 20ο Αιώνα Conceptum A.E. Ιστορία 11 Ιστορία Γυμνασίου Εκδόσεις Καστανιώτη, Πληροφορική Τεχνογνωσία, Συστέμα Πληροφορικής Α.Ε. Ιστορία Γυμνάσιο 12 Υποδείγματα RAINBOW COMPUTERS AE Ιστορία, Γεωγραφία, ΔΗΜΟΤΙΚΟ 13 Θρησκευτικά Γυμνασίου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Θρησκευτικά 14 Θρησκευτικά Ενιαίου MLS Πληροφορική Α.Ε. Θρησκευτικά Λυκείου 15 Θρησκευτική Αγωγή MLS Πληροφορική Α.Ε. Θρησκευτικά ΔΗΜΟΤΙΚΟ 16 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Δικαιώματα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κοινωνική και και Υποχρεώσεις των Πολιτών Πολιτική Αγωγή 17 Πολιτεία EXODUS A.E. Εισαγωγή στο Δίκαιο Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 7

11 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα 18 Κασταλία 01 Πληροφορική Α.Ε. Κοινωνιολογία. Ιστορία, Αισθητική Αγωγή 19 ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ Γεωγραφία, Κοινωνικές Σπουδές, Ιστορία 20 Συμμαχία EXODUS A.E Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Διαχείριση Φυσικών Πόρων 21 ΕΡΜΗΣ Εκδοτικός Οργανισμός ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ Αρχές Οικονομίας Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Γεωγραφία, Πληροφορική, Οικιακή Οικονομία, Τεχνολογία 22 Εργασιακά Περιβάλλοντα Εκδόσεις Καστανιώτη, EXODUS A.E Οικονομίας κ Διοίκησης, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας ΤΕΕ 23 ΔΙΚΤΥΩΜΑ ΙΛΙΑΣ ΑΕ, Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικιακή Βοτανικής, Σ.Πατάκης Α.Ε. Οικονομία 24 ΕΣΤΙΑ Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Οικιακή Οικονομία 25 Φυσική Λυκείου Ι,ΙΙ Εκδόσεις Γενναδείου Σχολής Φυσική 26 Εκπαιδευτικό Λογισμικό στη 01 Πληροφορική Α.Ε., Τομέας Υπολογιστικών Φυσική Φυσική Γυμνασίου Συστημάτων και Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος» 27 ΕΦΤΕΚΠΕΜ Πανεπιστήμιο Θράκης Φυσική 28 Φυσική Εκδόσεις Καστανιώτη Φυσική Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 8

12 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Αντικείμενο 29 Μικρόκοσμοι για τη Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Φυσική Διατήρηση της Ενέργειας Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) 30 Σ.Ε.Π. Α.Π.Θ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Φυσική, Χημεία Εκπαίδευσης (Θερμότητα, Θερμοδυναμική) 31 Δημόκριτος EUROCOM EXPERTISE Φυσική, Χημεία, Περιβάλλον, Οικολογία 32 Περιβάλλον Byte Computers ABEE Φυσική, Χημεία, Βιολογία Βαθμίδα 33 ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Χημεία, Βιολογία, Φυσική, Περιβάλλον, Γεωγραφία 34 Λεύκιππος Εργαστήριο Γενικής Χημείας Σχολής Χημικών Χημεία Μηχανικών Ε.Μ.Π., Συστέμα Πληροφορική Α.Ε., Eurocom Expertise A.E., IGVP V 35 Χημεία Εκδόσεις Καστανιώτη Χημεία 36 ΓΑΙΑ Πληροφορική Τεχνογνωσία Παν/μιο Αθηνών, Μαθηματικά, Τμήμα ΦΠΨ, Τομέας Παιδαγωγικής, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Compulink Network Φυσική, Γεωγραφία 37 ΓΑΙΑ ΙΙ Πληροφορική Τεχνογνωσία Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα ΦΠΨ, Τομέας Παιδαγωγικής, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Compulink Network Μαθηματικά, Γεωγραφία, Φυσική, Αστρονομία Τεχνολογίας 38 Μικρόκοσμοι Διανυσμάτων Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Φυσική, Μαθηματικά 39 Πολλαπλές Αναπαραστάσεις Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών Φυσική, Ιστορία, Φιλοσοφία 40 Δημιουργός Μοντέλων Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Αθήνας Φυσική, Οικιακή Οικονομία, Βιολογία ΔΗΜΟΤΙΚΟ Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 9

13 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Βαθμίδα Αντικείμενο 41 Δημιουργός Μοντέλων ΙΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΙ Αθηνών Μαθηματικά, Φυσική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πληροφορική, Βιολογία, Χημεία, Οικιακή Οικονομία 42 ΘΑΛΗΣ Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Μαθηματικά 43 Πρωτέας Γρ. Κωνσταντόπουλος και Σια Ο.Ε. - Μαθηματικά KEYSTONE (Πιθανότητες και Στατιστική) 44 Στατιστική MLS Πληροφορική Α.Ε. Μαθηματικά 45 ΙΡΙΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Α.Ε. Μαθηματικά, Καλλιτεχνικά 46 Χελωνόκοσμοι Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) Διαθεματικό με έμφαση στα Μαθηματικά 47 Ταξινομούμε Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, ΔΗΜΟΤΙΚΟ Φυσική, Χημεία, Έννοιες Στατιστικής 48 Περιβάλλον E-SLATE Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Μαθηματικά, Ιστορία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική 49 Αστέρες και Πλανήτες EXODUS A.E. Αστρονομία 50 Διαστημικό Σχολείο EXODUS A.E. Ιστορία, Βιολογία, Φυσική, Μαθηματικά 51 ΕΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Τεχνολογία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 52 ΤΡΙΤΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 10

14 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Βαθμίδα Αντικείμενο 53 ΔΕΛΥΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφορική, ΤΕΕ Τεχνολογίας Εκπαίδευσης 54 Δομημένος Conceptum A.E. Πληροφορική Προγραμματισμός 55 Πληροφορική Γυμνασίου Conceptum A.E., Πληροφορική Τεχνογνωσία Πληροφορική Α.Ε., Σ. Πατάκης 56 Λογισμικό Δικτύων Conceptum A.E. Δίκτυα, Πληροφορική ΤΕΕ, 57 Μαθαίνω το Ελληνικό Conceptum A.E. Όλοι οι Τομείς ΤΕΕ Πληκτρολόγιο ΙΙ του ΤΕΕ Γενική Παιδεία 58 ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗ Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Πληροφορική, Βιολογία, Οικονομία, Αρχές Δικαίου και Πολιτικών Θεσμών, Αισθητική Αγωγή 59 Λεξικό Τεχνικής Ορολογίας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Οικονομίας, Διοίκησης, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, Εφαρμ. Τεχνών ΤΕΕ 60 ΝΟΗΜΑ και Παιδικό λεξικό νοηματικής γλώσσας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου 2002 Λεξικά Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Για παιδιά και ενήλικες 61 ΞΕΝΙΟΣ Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) Αγγλική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα, Γερμανική Γλώσσα 62 MYTHE Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, 2003 Παράλληλη διδασκαλία μητρικής και δεύτερης γλώσσας (για Αγγλικά, Ολλανδικά), ΔΗΜΟΤΙΚΟ Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 11

15 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Βαθμίδα Αντικείμενο 63 Φιλογλωσσία + Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, 2000 Διδασκαλία Ελληνικών ως ξένη γλώσσα Αρχάριους που δεν μιλούν Ελληνικά 64 Ελεύθερο Σχέδιο MLS Πληροφορική Α.Ε. Ελεύθερο Σχέδιο 65 Θέματα Ιστορίας της Τέχνης EXODUS A.E. Ιστορία της Τέχνης 66 Η Ζωγραφική από το 19 ο EXODUS A.E. Ιστορία της στον 20 ο αιώνα Τέχνης 67 Κότινος ΕΚΠΑ, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Φυσική Αγωγή Αθλητισμού 68 Τροχαία Ατυχήματα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τεχνικές Εκδόσεις Κοινωνική και Κυκλοφοριακή Αγωγή Κίονας multimedia Πολιτική Αγωγή 69 ΔΙΑΦΥΛ-Α Ε.Μ.Π., Τμ. Ηλ/γων Μηχ/κων και Μηχ/κων Αγωγή Υγείας, Υπ/στών Βιολογία 70 Σχολικός Επαγγελματικός EXODUS A.E. Σχολικός Προσανατολισμός Επαγγελματικός Προσανατολισμό ς 71 The Geometer s Key Curricullum Press, Πληροφορική Γεωμετρία, SKETCHPAD Τεχνογνωσία, Εκδόσεις Καστανιώτη Άλγεβρα, Τριγωνομετρία, ΤΕΕ ΤΕΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ,, 72 Cabri Geometry II CABRILOG, Εκδόσεις Καστανιώτη Πληροφορική Τεχνογνωσία Γεωμετρία, Άλγεβρα,, Τριγωνομετρία 73 Fuction Probe EXODUS A.E. Μαθημ., Φυσική, 74 SimCalc Mathworlds Πληροφορική Τεχνογνωσία Μαθηματικά, Φυσική, 75 MODELLUS Νέο Πανεπιστήμιο Λισσαβόνας, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Διαθεματικό- Μαθηματικά, Φυσική,, ΤΕΕ Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ) 76 Interactive Physics MSC Software Rainbow Computer Φυσική,, ΤΕΕ 77 Edison: Multimedia Lab for Exploring Electricity & Electronics Σαράντος Αγιοκάτσικας Ηλεκτρολογία ΤΕΕ, Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 12

16 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Βαθμίδα Αντικείμενο 78 Chemistry Set 2000 Athens Technology Center ABETE Χημεία, 79 Ανακαλύπτω τη Γη ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία,, Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 80 Eyewitness Encyclopedia of Nature ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α.Ε. Βιολογία, Ανθρωπολογία ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 81 Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Βιολογία, Ανθρωπολογία,, ΤΕΕ 82 Κύτταρο, μια Πόλη Anglia Multimedia, Systema Technologies Βιολογία, 83 Design & Technology: Prime MLS Πληροφορική Α.Ε. Τεχνολογία,, ΤΕΕ 84 Ανακαλύπτω τις ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Τεχνολογία, Πληροφορική,, Περιβάλλοντος Φυσική 85 MicroWorlds Pro Logo Computer Systems, Rainbow Computer Πληροφορική, Μαθηματικά,, ΤΕΕ 86 Tabletop Jr. & Tabletop St. Rainbow Computer Διαθεματικό: Οργάνωση και Επεξεργασία Δεδομένων ΔΗΜΟΤΙΚΟ 87 Centennia MLS Πληροφορική Α.Ε. Ιστορία, 88 Aspects of Religion Systema Technologies A.E. Θρησκευτικά, 89 Interactive First Aid MLS Πληροφορική Α.Ε. Αγωγή Υγείας, 90 Famous Museums of Europe EXODUS A.E. Αισθητική Αγωγή, 91 English Discoveries Εκδόσεις Πατάκη Αγγλική Γλώσσα ΔΗΜΟΤΙΚΟ,, 92 Einblicke Lernprogram Εκδόσεις Καστανιώτη Γερμανική, Deutsch Γλώσσα Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 13

17 Α/Α Τίτλος Λογισμικού Φορέας Ανάπτυξης Γνωστικό Αντικείμενο 93 Autohall EXODUS A.E. Αγγλικά-Τεχνική ορολογία για Μηχανικούς Αυτοκινήτου Βαθμίδα ΤΕΕ 94 AutoCAD EXODUS A.E. Μηχανολογία, ΤΕΕ Κατασκευών, Ηλεκτρολογίας, Εφαρμοσμένων Τεχνών 95 TINA PRO Conceptum A.E. Ηλεκτρονική, ΤΕΕ Ηλεκτρολογία, Πληροφορική, Μηχανολογία 96 Marketing Plan EXODUS A.E. Αρχές ΤΕΕ Μαρκετινγκ, Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 97 Βοτανικός Κήπος Εκδόσεις Καστανιώτη, EXODUS A.E. Γεωπονία ΤΕΕ 98 Ζιζάνια της Μεσογείου Εκδόσεις Καστανιώτη, EXODUS A.E. Γεωπονία ΤΕΕ Πίνακας 2. Σύνολο Ωρών Ετήσιας Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Ανά Μάθημα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α τάξη Β τάξη Γ τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μητρική Γλώσσα Κλασική Παιδεία Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ξένες Γλώσσες Φυσική Αγωγή Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 14

18 Αισθητική Αγωγή Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας Θρησκευτικά Άλλα Σύνολο Ωρών Πηγή: ΥΠΕΠΘ Πίνακας 3. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Α Τάξη) Μάθημα Γενικής Παιδείας Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας Θρησκευτικά 2 Ελληνικά (Αρχαία και Νέα) 8 Ιστορία 2 Μαθηματικά 5/4 Φυσική Χημεία 4/5 Α Ξένη Γλώσσα 3 Αρχές Οικονομίας 2 Τεχνολογία 2 Φυσική Αγωγή 2/1 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός -/1 Μάθημα Επιλογής Β Ξένη Γλώσσα 2 Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι ρίζες του 2 Εφαρμογές Πληροφορικής 2 Αισθητική Αγωγή(Στοιχεία Θεατρολογίας, Μουσική και 2 Εικαστικά) Ψυχολογία 2 Πηγή: ΥΠΕΠΘ Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 15

19 Πίνακας 4. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Β Τάξη) Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Μάθημα Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας Θρησκευτικά 2 Ξένη Γλώσσα 2 Φυσική Αγωγή 2 Ελληνικά (Αρχαία - Νέα) 6 Ιστορία 2 Μαθηματικά (Άλγεβρα-Γεωμετρία) 4 Φυσική -Χημεία-Βιολογία 4 Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς 2 Πηγή: ΥΠΕΠΘ ΙΙ. Μαθήματα Κατευθύνσεων (α) Θεωρητική Κατεύθυνση-( Υποχρεωτικά) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 3 Αρχές Φιλοσοφίας 2 Λατινικά 2 (β) Θετική Κατεύθυνση-(Υποχρεωτικά) Μαθηματικά 3 Φυσική 2 Χημεία 2 (γ) Τεχνολογική Κατεύθυνση-(Υποχρεωτικά) Μαθηματικά 3 Φυσική 2 Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 ΙΙΙ Μαθήματα Επιλογής (και για τις 3 κατευθύνσεις) Κοινωνική και Πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα 2 Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών 2 Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα 2 Β Ξένη Γλώσσα 2 Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής 2 Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 16

20 Σχέδιο Γραμμικό 2 Σχέδιο Ελεύθερο 2 Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 2 Θέματα Ιστορίας 2 Εφαρμογές Υπολογιστών * 2 Βιολογία 2 Διαχείριση φυσικών πόρων 2 Χημεία 2 Σχέδιο Τεχνικό 2 Πηγή: ΥΠΕΠΘ *Σημ. 1. Οι μαθητές επιλέγουν ένα μάθημα επιλογής, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης *Σημ. 2. Το μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να το επιλέξει ο μαθητής μόνο στη Β ή μόνο στη Γ Λυκείου. Πίνακας 5. Ώρες Εβδομαδιαίας Διδασκαλίας στο ΓΕΛ (Γ Τάξη) Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Μάθημα Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας Θρησκευτικά 1 Ξένη Γλώσσα 2 Φυσική Αγωγή 1 Νέα Ελληνική Γραμματεία 4 Νεώτερη Ελληνική Ιστορία 2 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 2 Φυσική Βιολογία 2 Κοινωνιολογία 2 ΙΙ. Μαθήματα Κατευθύνσεων (α) : Θεωρητική κατεύθυνση -(Υποχρεωτικά) Αρχαία Ελληνικά 5 Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2 Λατινικά 2/3 Ιστορία 2 Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 17

21 (β) : Θετική κατεύθυνση -( Υποχρεωτικά) Μαθηματικά 5 Φυσική 3 Χημεία 2 Βιολογία 2 (γ) Τεχνολογική κατεύθυνση: Α. Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής-( Υποχρεωτικά) Μαθηματικά 5 Χημεία - Βιοχημεία 2 Φυσική Μηχανική 3 Ηλεκτρολογία 2 Β. Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών-(Υποχρεωτικά) Μαθηματικά 5 Φυσική 3 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 2 ΙΙΙ. Μαθήματα Επιλογής (για όλες τις κατευθύνσεις) Β Ξένη Γλώσσα 2 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 Στατιστική 2 Λογική: Θεωρία και Πρακτική 2 Εφαρμογές Υπολογιστών * 2 Ιστορία της Τέχνης 2 Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας 2 Προβλήματα Φιλοσοφίας 2 Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 Τεχνολογία και Ανάπτυξη 2 Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτική Ανάπτυξη 2 Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια 2 Αρχές Λογιστικής 2 Σχέδιο Τεχνικό 2 Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 18

22 Σχέδιο Αρχιτεκτονικό 2 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά 2 Συστήματα Πολυμέσα Δίκτυα 2 Εφαρμογές Λογισμικού 2 Πηγή: ΥΠΕΠΘ Σημ. 1. Οι μαθητές επιλέγουν ένα μάθημα, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης Σημ. 2. Το μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να το επιλέξει ο μαθητής μόνο στη Β ή μόνο στη Γ Λυκείου. Πίνακας 6. Αριθμός Σχολικών Μονάδων και Μαθητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια Δημόσια Εκπαίδευση Ιδιωτική Εκπαίδευση Σχολ. Έτος Ημερήσια Νυχτερινά Γυμνάσια Γυμνάσια Μαθητές Ημερήσιων Γυμνασίων Μαθητές Ημερήσια Νυχτερινών Γυμνάσια Γυμνασίων Νυχτερινά Μαθητές Γυμνάσια Ημερήσιων Γυμνασίων Μαθητές Νυχτερινών Γυμνασίων Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (www.statistics.gr) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 19

23 Πίνακας 7. Συνολικός Αριθμός Μαθητών και Εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια (Δημόσια και Ιδιωτικά) Σχολικό Έτος Σύνολο Μαθητών Σύνολο Εκπαιδευτικών Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (www.statistics.gr) Πίνακας 8. Αριθμός Σχολικών Μονάδων και Μαθητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Λύκεια Δημόσια Εκπαίδευση Ιδιωτική Εκπαίδευση Σχολ. Έτος Ημερήσια Νυχτερινά Λύκεια Λύκεια Μαθητές Μαθητές Ημερήσια Νυχτερινά Ημερήσιων Νυχτερινών Λύκεια Λύκεια Λυκείων Λυκείων Μαθητές Ημερήσιων Λυκείων Μαθητές Νυχτερινών Λυκείων Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (www.statistics.gr) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 20

24 Πίνακας 9. Συνολικός Αριθμός Μαθητών και Εκπαιδευτικών στα Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) Σχολικό Έτος Σύνολο Μαθητών Σύνολο Εκπαιδευτικών Πηγή: ΥΠΕΠΘ Πίνακας 10. Αναλογία Εκπαιδευτικών προς Μαθητές στο Γυμνάσιο Λύκειο Αναλογία εκπαιδευτικών προς εκπαιδευόμενους στο Γυμνάσιο Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας Σχολ. Έτος Μαθητές Καθηγητές Αναλογία Μαθητές Καθηγητές Αναλογία : : :10, : :9, : :9, :8, :8, :7,8 Αναλογία εκπαιδευτικών προς εκπαιδευόμενους στο Λύκειο Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Σχολ. Έτος Μαθητές Καθηγητές Αναλογία Μαθητές Καθηγητές Αναλογία : 10, : 9, : 11, : 9, : 10, : 8, : 10, : 3, : 10, : 10, : 10, : 9, : 9, : 9,1 Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 21

25 Πίνακας 11. Αριθμός Σχολικών Μονάδων στο Δεύτερο Κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Λύκεια και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια) Αριθμός Σχολικών μονάδων στο δεύτερο κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ.Λ. Τ.Ε.Λ. Ε.Π.Λ. Τ.Ε.Σ. Ε.Λ. Τ.Ε.Ε. - ΕΠΑΛ Σχολ. Έτος Δ * Ι * Δ Ι Δ Ι Δ Ι Δ Ι Δ Ι Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) Δ*: Δημόσια, Ι*: Ιδιωτικά Πίνακας 12. Μαθητικές Επιδόσεις ανά Χώρα ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΔΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 22

26 Πίνακας 13. Μισθοί Εκπαιδευτικών και Δαπάνες ανά Μαθητή ΧΩΡΕΣ ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,2 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ,3 ΙΡΛΑΝΔΙΑ ,3 ΑΓΓΛΙΑ ,2 ΔΑΝΙΑ ,2 ΓΑΛΛΙΑ ,1 ΙΣΠΑΝΙΑ ,4 ΑΥΣΤΡΙΑ ,1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ,3 ΣΟΥΗΔΙΑ ,6 ΕΛΛΑΔΑ ,95 Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) Πίνακας 14. Συγκριτικοί Δείκτες Εκπαίδευσης ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δείκτες Ελλάδα Ε.Ε. Ποσοστό ατόμων ηλικίας % 29% που δεν έχουν τελειώσει το λύκειο (2000) Ποσοστό ατόμων ηλικίας % 54% που δεν έχουν τελειώσει το λύκειο Ποσοστό ανεργίας σε ηλικίες 15-24, ,50% 8,80% 19% 7% Ποσοστό ατόμων ηλικίας ,9% 24,60% που έχουν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αναλογία μαθητών ανά καθηγητή σε Α/θμια, Β/θμια 21 προς 1 10 προς 1 μέχρι 18 προς 1 Μέσος όρος μαθητών ανά τάξη για την Πρωτοβάθμια και για την 17,40% 24% 22 % ΜΟ ΧΩΡΩΝ ΟΑΣΑ 23,7%ΜΟ ΧΩΡΩΝ ΟΑΣΑ Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 23

27 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αναλογία Η/Υ προς αριθμό μαθητών Ποσοστό εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν Η/Υ Εγγραφές ατόμων ηλικίας 5-14 ετών στο σχολείο Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr) 1 προς 47 δημοτικά 1 προς 12 1 προς 16 γυμνάσια 1 προς 13 λύκεια 12% 65% 98,1% 98,2% 1,40% 8,40% Πίνακας 15. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 5-14 Ετών Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 5-14 ετών (%) Ελλάδα 98,5 Ελβετία 98,2 Χώρες ΟΟΣΑ 97,7 Αυστραλία 97,7 Νορβηγία 97,4 Καναδάς 96,6 Μεξικό 94,0 Πολωνία 93,5 Κορέα 91,8 Φιλανδία 91,2 Τουρκία 76,9 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 24

28 Πίνακας 16. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας Ετών Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας ετών (%) Γερμανία 88,3 Ολλανδία 87,7 Γαλλία 87,2 Σουηδία 86,2 Νορβηγία 86,1 Ελλάδα 82,0 Ουγγαρία 78,1 ΗΠΑ 78,1 Χώρες ΟΟΣΑ 76,9 Αυστρίας 76,7 Πορτογαλία 76,3 Ισπανία 76,3 Τσεχία 74,8 Νέα Ζηλανδία 72,5 Μ. Βρετανία 72,5 Ιταλία 70,7 Μεξικό 39,3 Τουρκία 30,5 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 25

29 Πίνακας 17. Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 16 Ετών Εγγραφές Μαθητών Ηλικίας 16 ετών (%) Ολλανδία 107 Τσεχία 100 Κορέα 98 Γερμανία 97 Σουηδία 97 Γαλλία 95 Ιαπωνία 95 Ελλάδα 92 Ισλανδία 90 Χώρες ΟΟΣΑ 89 Νέα Ζηλανδία 89 ΗΠΑ 88 Πορτογαλία 83 Μ. Βρετανία 83 Ιταλία 79 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 26

30 Πίνακας 18. Ποσοστά Ατόμων Ηλικίας >25 Ετών με Πανεπιστημιακό Πτυχίο Ποσοστά Ατόμων Ηλικίας Άνω των 25 ετών με Πανεπιστημιακό Τίτλο (%) ΗΠΑ 27 Ολλανδία 20 Καναδάς 19 Ιαπωνία 18 Αυστραλία 18 Ισλανδία 18 Μ. Βρετανία 17 Κορέα 17 Ισπανία 15 Ελβετία 15 Φινλανδία 14 Γερμανία 13 Σουηδία 13 Ελλάδα 12 Γαλλία 09 Ιταλία 09 Πορτογαλία 07 Δανία 07 Αυστρία 06 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 27

31 Πίνακας 19. Ποσοστά Ανασφάλειας στο Χώρο Εργασίας Ατόμων Ετών Ποσοστά Ανασφάλειας στο Χώρο Εργασίας Ατόμων ετών Χώρα Ποσοστό ατόμων με σπουδές πλέον των υποχρεωτικών Ποσοστό ατόμων με γνώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης (%) (%) Ελλάδα 06 13,5 Ιρλανδία 4,5 09 Ευρωπαϊκές Χώρες Ισπανία Γερμανία <5 <5 Λουξεμβούργο <5 <5 Αυστρία <5 <5 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Πίνακας 20. Δαπάνες για την Εκπαίδευση Αναλογία Καθηγητών Αναλογία Μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δαπάνες για την Εκπαίδευση- Αναλογία Καθηγητών-Μαθητών στη Α και Β Εκπαίδευση Χώρα Ποσοστό δαπάνης του ΑΕΠ Μαθητές/Καθηγητή στην Α Εκπαίδευση Μαθητές/Καθηγητή στην Β Εκπαίδευση (%) Σουηδία 6,8 13,3 14,5 ΗΠΑ 6,4 16,3 15,6 Καναδάς 6,2 18,7 19,3 Ελβετία 5,9 16,1 12,3 Γερμανία 5,5 21,0 15,2 Αυστραλία 5,5 17,3 12,7 Ισπανία 5,3 15,4 12,9 Μ. Βρετανία 4,9 22,5 14,7 Τσεχία 4,7 23,4 14,7 Ιρλανδία 4,7 21,6 14,6 Ελλάδα 4,6 13,5 10,6 Ολλανδία 4,6 16,6 17,7 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 28

32 Πίνακας 21. Ποσοστά Μαθητών Ανά Χώρα με Θετική Στάση Αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες και της Τεχνολογία ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (%) ΕΛΛΑΔΑ 55 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 51 ΑΥΣΤΡΙΑ 44 ΗΠΑ 44 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 40 ΚΟΡΕΑ 39 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 39 ΙΑΠΩΝΙΑ 35 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 35 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 34 ΚΑΝΑΔΑΣ 33 ΑΓΓΛΙΑ 33 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 31 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 30 ΤΣΕΧΙΑ 27 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 27 Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 29

33 Πίνακας 22. Αριθμός Μαθητών Ανά Η/Υ και Όνομα Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου σε κάθε Ευρωπαϊκή Χώρα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Πορτογαλία RCCN Φιλανδία FUNET, INTERNET 8:1 Γαλλία VIDEOTEX, RENATER, INTERNET Αγγλία JANET/UKERNA, INTERNET 7,7:1 Γερμανία DFN/B-WIN, INTERNET Ουγγαρία HUNGARNET, INTERNET Ιρλανδία EDNET IRELAND, INTERNET Αυστρία AUSTRIAN SCHOOL NETWORK, ACONET, INTERNET Βέλγιο BELNET 10:1 Δανία DARENET, SEKTOR NET 28:1 Σουηδία SUNET, SWEDISH SCHOOL 13:1 COMPUTER NETWORK Ισλανδία ISNET Ιταλία DEURE, KIDSLINK, INTERNET 14,5:1 PER LE SCUOLE, GARR Ολλανδία SPOB, DE DIGITALE SCHOOL, 35:1 ORDERWIJSWEB, SURFNET Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 30

34 Πίνακας 23. Όνομα Εθνικού Ερευνητικού Δικτύου Άλλων Χωρών ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΧΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Αυστραλία EdNA Η.Π.Α. Esnet NSFnet Ιαπωνία Nacsis Imnet Χιλή Enlaces Καναδάς Canarie CANET II Κίνα Cernet Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Πίνακας 24. Αριθμός Μαθητών Γυμνασίου, ΤΕΕ και Λυκείου την περίοδο ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Υ- ΤΕΕ Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 31

35 Πίνακας 25. Αριθμός Εκπαιδευτικών Ανά Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ταχύρυθμα υποχρεωτικά Ενιαίου Λυκείου και ΤΕΕ επιμορφωτικά προγράμματα ( ) και ( ) Ταχύρυθμα προαιρετικά Πρωτοβάθμιας και επιμορφωτικά προγράμματα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιμορφωτικά προγράμματα εξαμηνιαίας και ετήσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ) 49 βιβλιοθηκονόμοι διάρκειας Θέματα Αγωγής Υγείας και Πρωτοβάθμιας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διετής επιμόρφωση σε Διδασκαλεία Πανεπιστημίων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ) Προγράμματα Εξομοίωσης Πρωτοβάθμιας διετούς εκπαίδευσης Πηγή: OECD 2001, Education at a Glance, OECD Indicators. Πίνακας 26. Αριθμός Μαθητών Ανά Η/Υ στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο ΤΕΕ και στο Λύκειο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ( ) ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ Η/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%) Δημοτικά 1:1091 1: Γυμνάσια 1:21 1:16 +31,25 Λύκεια 1:121 1: ,80 ΤΕΕ 1:51 1: ,30 Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 32

36 Πίνακας 27. Αριθμός Εργαστηρίων Πληροφορικής ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1993, 2002) Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια ΤΕΕ Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr ) Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνας Κεραμιδά 33

37 Πίνακας 28. Εκπαιδευτικές και Διοικητικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ) Σύνολο Με Σύνολο Σύνολο Σύνολο Ποσοστό Ποσοστό Βαθμίδα Με δρομολογητή Dialup Dialup δικτυωμένων δρομολογητή δικτυωμένων μονάδων μονάδων δικτύωσης δικτύωσης Εκπαίδευσης μονάδων 2003 μονάδων Πρωτοβάθμια ,08% 65,34% Δευτεροβάθμια ,81% 100% Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΙΕΚ) % 100% Διευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας ,19% 55% Εκπαίδευσης Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας % 100% Εκπαίδευσης 185 Γραφεία ΣΕΠ ,5% 95% Σχολικές Βιβλιοθήκες % 34

38 Πίνακας 29. Μαθητές Ανά Εκπαιδευτικό τις περιόδους και Μαθητές ανά εκπαιδευτικό Μαθητές ανά εκπαιδευτικό Νηπιαγωγεία 1:16 Νηπιαγωγεία 1:14 Δημοτικά 1:15 Δημοτικά 1:11 Γυμνάσια 1:14,7 Γυμνάσια 1:10,2 Λύκεια Λύκεια (Γενικά, Ενιαία, (Γενικά, Ενιαία, 1:13,2 Εκκλησιαστικά, 1:9,9 Πολυκλαδικά) Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) ΤΕΕ-ΥπΕΠΘ) Πίνακας 30. ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ και Αριθμός Επιμορφούμενων Δασκάλων Κέντρα Συμβουλευτικής- Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού Προσανατολισμού Σχολικό (ΚΕΣΥΠ) Επιμορφωμένοι Έτος (ΣΕΠ) Δάσκαλοι στις έδρες και σε μεγάλες πόλεις Νομών σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες της χώρας Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) 35

39 Πίνακας 31. Αριθμός Μουσικών Σχολείων, Μαθητών και Εκπαιδευτικών Αριθμός Αριθμός Σχολικό Αριθμός Μουσικών Μαθητών στα Εκπαιδευτικών Σχολείων Μουσικά στα Μουσικά έτος (Γυμνάσια - Λύκεια) Σχολεία Σχολεία Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) Πίνακας 32. Προγράμματα Αγωγής Υγείας Επιμορφωμένοι Δάσκαλοι και ΣΣΝ Σχολικό Έτος Επιμορφωμένοι δάσκαλοι σε θέματα Αγωγής Υγείας Προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιούνται στις Σχ. Μονάδες Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων Β/θμιας Εκπαίδευσης Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) Πίνακας 33. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Επιμορφωμένοι Δάσκαλοι και ΚΠΕ Αριθμός Αριθμός Σχολικό Δάσκαλοι μαθητών σε Εκπαιδευτικών Αριθμός Κέντρων επιμορφωμένοι Προγράμματα σε Π.Ε. Έτος στην Π.Ε. Π.Ε. Προγράμματα Π.Ε (και άλλα υπό ίδρυση) Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) 36

40 Πίνακας 34. Αριθμός Σχολείων και Αριθμός Μαθητών την περίοδο Σχολικό Αριθμός Σχολείων Αριθμός Μαθητών έτος Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) 37

41 Πίνακας 35. Σχολικές Μονάδες ανά Τύπο Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 70 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 1743 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 6 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 1 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 6 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 18 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4 ΕΝΙΑΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 40 ΕΝΙΑΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 1008 ΙΔΙΩΤΙΚΟ 19 ΙΔΙΩΤΙΚΟ 20 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΕΕ 39 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ 3 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ 2 ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ 2 ΜΟΥΣΙΚΟ 33 ΜΟΥΣΙΚΟ 12 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 22 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 19 ΣΕΚ 125 ΤΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 39 ΤΕΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 433 ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 5 Πηγή: ΥΠΕΠΘ 38

42 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε1.Σε ποιο τύπο σχολείου Β Βάθμιας εκπαίδευσης υπηρετείτε: Γυμνάσιο[1] Λύκειο [2] Ε2. Φύλο: Άνδρας [1] Γυναίκα [2] Ε3. Ηλικία: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >55 Ε4. Διαθέτετε Η/Υ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι σας; Ναι [1] Όχι [2] Ε5. Αξιολογώντας το επίπεδο γνώσης σας πάνω σε θέματα ΤΠΕ σε ποια κατηγορία χρήστη θα κατατάσσατε τον εαυτό σας; [1] Αρχάριος [2] Χρήστης Μέσου Επιπέδου [3] Έμπειρος Χρήστης Ε6.1 Έχετε δηλώσει συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με περιεχόμενο τις ΤΠΕ; Ναι [1] Όχι [2] Ε6.2 Αν απαντήσατε Ναι στην προηγούμενη ερώτηση, ο σκοπός σας ήταν να αποκτήσετε επιμόρφωση στις ΤΠΕ: [1]Όχι [2] Σε μικρό βαθμό [3] Σε ικανοποιητικό βαθμό [4] Σε μεγάλο βαθμό [5] Σε πολύ μεγάλο βαθμό 39

43 Ε7. Έχετε αισθανθεί φοβία όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών; [1]Όχι [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε8. Σε τι βαθμό χρησιμοποιείτε τις ΤΠΕ για τις ακόλουθες εργασίες: 1. Στο αρχείο διαχείρισης μαθητικού δυναμικού; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ 2. Στις διοικητικές εργασίες του σχολείου; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ 3. Στη διδασκαλία των μαθημάτων σας; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ 4. Στην προετοιμασία του μαθήματός σας; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε9. Σε ποίο βαθμό είστε ενημερωμένοι για τις πληροφορίες που παρέχονται αυτή τη στιγμή από τον Η/Υ του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε10. Σε ποιο βαθμό είστε ενημερωμένοι για τους εκπαιδευτικούς τίτλους CD- ROMs που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε11. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο στο σπίτι σας για την ενημέρωσή σας σε θέματα σχετικά με την επιστήμη των Μαθηματικών; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε12. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο για αποστολή και λήψη μηνυμάτων που σχετίζονται με θέματα της ειδικότητάς σας και με προβληματισμούς σας πάνω σε ζητήματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ 40

44 Ε13. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τις Συνομιλίες για ανταλλαγή απόψεων, με άλλους συναδέλφους σας, πάνω σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητά σας; [1] Καθόλου [2] Λίγο [3] Αρκετά [4] Πολύ [5] Πάρα Πολύ Ε14. Αξιοποιείτε το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης για να έχετε πρόσβαση σε: (κυκλώστε έναν ή περισσότερους αριθμούς της επιλογής σας) 1. Ενηµερωµένες πληροφορίες (εργασίες, εφηµερίδες, περιοδικά, άρθρα, χάρτες) από όλο τον κόσµο που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως διδακτικό - ενηµερωτικό υλικό. 2. Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά που επιτρέπουν τη διερεύνηση της σηµασίας ή της ετυµολογίας µιας λέξης και την επεξήγηση ενός όρου. 3. Μουσεία και εκθέσεις δίνουν πρόσβαση από µακριά σε µέρη που δεν θα µπορούσαν οι μαθητές να επισκεφθούν διαφορετικά. 4. Βιβλιοθήκες που παρέχουν σε µαθητές και καθηγητές τη δυνατότητα πρόσβασης (κυρίως µέσο WWW ή telnet) στους καταλόγους τους. 5. Περιλήψεις εργασιών (ή ακόµη και ολόκληρες εργασίες) σε συνέδρια ή περιοδικά διαφόρων γνωστικών πεδίων που παρέχουν άµεση και έγκυρη πληροφόρηση στις εξελίξεις κάθε επιστήµης. 6. Δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης Ε15. Ποία προβλήµατα αντιμετωπίζετε συνήθως στη χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου; (κυκλώστε έναν ή περισσότερους αριθμούς της επιλογής σας) 1. Έλλειψη του επιπλέουν χρόνου που απαιτείται από πλευράς των εκπαιδευτικών για την προετοιµασία και την οργάνωση δράσεων που σχετίζονται με τον Η/Υ. 2. Δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή χαµηλή ταχύτητα σε ώρες αιχµής. 3. Ιστοσελίδες που έχουν αλλάξει διεύθυνση ή δεν είναι διαθέσιµες λόγω αναβάθµισης. 4. Ιστοσελίδες µε διαφορετικό περιεχόµενο από τον τίτλο τους. 5. Σύνδεσµοι που οδηγούν σε ιστοσελίδες ακατάλληλες για τους µαθητές. 6. Απουσία ελέγχου της εγκυρότητας πληροφοριών. 7. Έλλειψη µεθοδολογίας και ερευνητικών αποτελεσµάτων για την ένταξη προγραµµάτων χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου στο σχολικό πρόγραµµα. 8. Κίνδυνοι αποπροσανατολισµού από το στόχο της εργασίας κατά την πλοήγηση λόγω της πληθώρας των πληροφοριών. 9. Προβλήµατα ήχου και εικόνας σε τηλεδιασκέψεις. 41

Κατάλογος Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισµικού ιαθέσιµων για τα Ελληνικά Σχολεία

Κατάλογος Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισµικού ιαθέσιµων για τα Ελληνικά Σχολεία Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία & Πολιτισµός Μέτρο 1.2:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΓΕΕ ΓΤΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα Ρ. Καλούρη. Ιούνιος 2014 Μαρούσι

Πτυχιακή Εργασία. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα Ρ. Καλούρη. Ιούνιος 2014 Μαρούσι Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΟΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.4.6. Π.. 47/2006... 8

1.4.6. Π.. 47/2006... 8 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Η θέση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα Στατιστική ανάλυση των στοιχείων του σχολικού έτους 2004-2005 Κωνσταντίνος Χ. Καλτσάς ΕΡΓΑΣΙΑ Που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEP ARTMENT OF COMMUNICA TIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Πηγή: Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Φιλανδίας, ΟΟΣΑ, Δίκτυο «Ευριδίκη» Μετάφραση: (κατά προσέγγιση απόδοση) Γ. Θεοδωρακόπουλος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα