Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Νοµικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης) Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας (Πάντειο) Πολιτικών Επιστηµών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Πολιτικής Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Κρήτης) ηµόσιας ιοίκησης (Πάντειο) Α. ηµόσια Οικονοµική (Κ) Β. ηµόσιοι Θεσµοί (Κ) ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Επικοινωνίας και ΜΜΕ (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού (Πάντειο) ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Α. ηµοσιογραφίας (Ε) Β. Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Ε) Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Πάντειο) Οικονοµικών Επιστηµών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Κρήτης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου) Οικονοµικών Επιστηµών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Α. Αγροτικής Οικονοµίας (Κ) Β. Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κ) Οικονοµικής Επιστήµης (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Μακεδονίας) ιοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πατρών) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (Κ) 1

2 Β. Πολιτικών Σπουδών και ιπλωµατίας (Κ) Πολιτικών Θεσµών και ιεθνών Σχέσεων (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Μάρκετινγκ και ιοίκησης Λειτουργιών (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Λογιστικής, Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Βιοµηχανικής ιοίκησης και Τεχνολογίας (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Ναυτιλιακών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Στατιστικής (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Στατιστικής και Αναλογιστικών και Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο) Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης (Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας) Οργάνωσης και ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (Πανεπιστήµιο Θράκης) Κοινωνιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Αιγαίου, Πάντειο) Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πάντειο) Α. Κοινωνικής Πολιτικής Β. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Κοινωνικής ιοίκησης (Πανεπιστήµιο Θράκης) Α. Κοινωνικής ιοίκησης και Πολιτικής (Κ) Β. Κοινωνικής Εργασίας (Κ) Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών (Ε.Α.Π.) ιοίκησης Τεχνολογίας (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και ιοίκησης Π.Σ.Ε. (Ε.Κ.Π.Α.) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πολιτικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θράκης, Θεσσαλίας) Μηχανολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Κρήτης) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Πανεπιστήµιο Θράκης) 2

3 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Α. Μηχανολόγου Μηχανικού Β. Αεροναυπηγού Μηχανικού Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θράκης, Θεσσαλίας) Χηµικών Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών (Ε.Μ.Π., Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Ε.Μ.Π.) Α. Μηχανικών Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου (Ε) Β. Μεταλλουργού Μηχανικού (Ε) Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήµιο Θράκης) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Πατρών) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης) Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειολόγων (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, υτ. Μακεδονίας) Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Ιονίου, Ε.Α.Π.) Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Α. Πληροφοριακά Συστήµατα (Κ) Β. ιαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήµατα (Κ) Γ. Τεχνολογία Λογισµικού και Ευφυή Συστήµατα (Κ) Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική (Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας) Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Πανεπιστήµιο Θράκης) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Εφαρµοσµένης Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Επιστήµης των Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) 3

4 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Πατρών) Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Πειραιώς) Επιστηµών και Πολιτισµού Κατεύθυνση Η/Υ και Εφαρµογών τους Π.Σ.Ε. (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Γεωπονίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Πτυχίο Γεωπόνου µε κατευθύνσεις: Α. Ζωικής παραγωγής Β. Αγροτικής οικονοµίας Γ. Εγγείων βελτιώσεων, εδαφολογίας και γεωργικής µηχανικής. Επιστήµης τεχνολογίας τροφίµων Ε. Φυτικής παραγωγής Τµήµα Φυτικής Παραγωγής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Γεωργία και βελτίωση των φυτών Β. ενδροκοµία και αµπελουργία Γ. Κηπευτικές καλλιέργειες. Ανθοκοµίας και αρχιτεκτονικής τοπίου Ε. Φυτοπροστασία και περιβάλλον Τµήµα Ζωικής Παραγωγής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στα µηρυκαστικά Β. Στην πτηνοτροφία Γ. Στην χοιροτροφία, κονικλοτροφία και τα γουνοφόρα ζώα. Στις υδατοκαλλιέργειες Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στη βιοτεχνολογία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 4

5 Β. Στη βιοτεχνολογία εδάφους Γ. Στην ενζυµική τεχνολογία Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στη γεωργική οικονοµία Β. Στη αγροτική ανάπτυξη Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στις γεωργικές βιοµηχανίες Β. Στη γαλακτοκοµία Γ. Στην οινολογία Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικότητες: Α. Στη γεωργική υδραυλική Β. Στην εδαφολογία Γ. Στη γεωργική µηχανολογία. Στις γεωργικές κατασκευές Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Κτηνιατρικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήµιο Θράκης) ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Αγροτικής Ανάπτυξης 5

6 (Πανεπιστήµιο Θράκης) Εφαρµοσµένης Αγροοικολογίας Π.Σ.Ε. (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Φυσικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης) Χηµείας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης) Μαθηµατικών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Αιγαίου) Βιολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης) Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Γεωλογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πατρών) Επιστήµης των Υλικών (Πανεπιστήµιο Πατρών) Επιστήµης των Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ιωαννίνων) Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Μαθηµατικών και Πληροφορικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Α. Μαθηµατικών (Κ) Β. Πληροφορικής (Κ) Φυσικές Επιστήµες (Ε.Α.Π.) Μαθηµατικού Εφαρµογών και Φυσικού Εφαρµογών (Ε.Μ.Π.) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Ενεργειακής και Βιοµηχανικής Τεχνολογίας (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας) ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) Α. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Β. ιαχείριση Χρήσεων Γης Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Θράκης, Κρήτης) Περιβάλλοντος (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Γεωγραφίας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χαροκόπειο) 6

7 Επιστήµης της Θάλασσας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Φυσικής Χηµείας Βιολογίας Γεωλογίας Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ασολογίας και ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήµιο Θράκης) Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας Π.Σ.Ε. (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Ιατρικής Βιοχηµείας Π.Σ.Ε. (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Βιοχηµείας Π.Σ.Ε. (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) Επιστήµες και Πολιτισµός Κατεύθυνση Επιστηµών Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε. (παν Ιωαννίνων) ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ.Ε. (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ιατρικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης, Κρήτης, Θεσσαλίας) Οδοντιατρικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Θεσσαλίας) Φαρµακευτικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) Νοσηλευτικής (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πελοποννήσου) Νοσηλευτικής και ειδικοτήτων υγείας (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Κτηνιατρικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας) Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Πανεπιστήµιο Θράκης) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ/ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ/ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Α. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ε) Β. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ε) Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θράκης) Α. Κλασικής Φιλολογίας (Ε) Β. Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Ε) 7

8 Γ. Γλωσσολογίας (Ε) Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Πατρών) Α. Κλασσικών Σπουδών Β. Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Γ. Γλωσσολογίας Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πατρών, Πελοποννήσου) Ελληνικής Φιλολογίας (Πανεπιστήµιο Θράκης) Α. Κλασικής Φιλολογίας (Ε) Β. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Ε) Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων) Α. Ιστορίας (Ε) Β. Αρχαιολογίας (Ε) Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Ιστορίας και Εθνολογίας (Πανεπιστήµιο Θράκης) Α. Ιστορίας (Ε) Β. Εθνολογίας (Ε) Ιστορίας Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Α. Ιστορίας (Κ) Β. Αρχαιολογίας (Κ) Γ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Κ) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Ιστορίας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιωαννίνων) Α. Φιλοσοφίας (Ε) Β. Παιδαγωγικής (Ε) Γ. Ψυχολογίας (Ε) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Α. Φιλοσοφικής (Ε) Β. Παιδαγωγικής (Ε) Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Κρήτης) Φιλοσοφίας (Πανεπιστήµιο Πατρών) Θεολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης) Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Κοινωνικής Θεολογίας (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Παιδαγωγικό ηµοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, υτ. Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης, Κρήτης, Αιγαίου, Θεσσαλίας, υτ. Μακεδονίας) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, υτ. Μακεδονίας) Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πανεπιστήµιο Αθηνών) 8

9 Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Επιστηµών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Πανεπιστήµιο Θράκης) Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Θεσσαλίας) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. Συνεχούς Εκπαίδευσης (Κ) Β. Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Κ) Γ. Εφαρµοσµένων Σύγχρονων Γλωσσών (Κ) Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο) Ειδικής Αγωγής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Α. Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού (Κ) Β. Ειδικής Αγωγής ασκάλου (Κ) για: ι. τυφλά ή αµβλύωπα παιδιά ιι. κωφά ή βαρύκοα παιδιά ιιι. σωµατικώς ανάπηρα παιδιά ιν. νοητικώς καθυστερηµένα παιδιά ν. αυτιστικά παιδιά νι. παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Α. Εξελικτική ή Σχολική Ψυχολογία Β. Κοινωνική Ψυχολογία ή Οργανωτική Ψυχολογία Γ. Ψυχολογία Προσωπικότητας ή Κλινική Ψυχολογία Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Παντείου, Κρήτης) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) Α. Μετάφρασης (Ε) Β. ιερµηνείας (Ε) Γ. Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού και της διδακτικής της ως ξένης Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) Α. Αρχαιολογίας Αρχαιοµετρίας Β. Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου Γ. ιεθνών Σχέσεων και Οργανισµών Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. Βαλκανικών Σπουδών (Κ) Β. Σλαβικών Σπουδών (Κ) Γ. Ανατολικών Σπουδών (Κ) Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών (Πάντειο) Βαλκανικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο υτ. Μακεδονίας) 9

10 Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παραευξείνιων Χωρών (Πανεπιστήµιο Θράκης) Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό (Ε.Α.Π.) Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό (Ε.Α.Π.) Σπουδές Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού (Ε.Α.Π.) ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) Α. ιαχείρισης Πολιτισµικών Πόρων Β. Πολιτισµικής Κληρονοµιάς Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης Π.Σ.Ε. (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εικαστικών Τεχνών (Αν. Σχολή Καλών Τεχνών) Α. Ζωγραφικής (Κ) Β. Γλυπτικής (Κ) Γ. Χαρακτικής (Κ) Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Α. Ζωγραφικής (Κ) Β. Γλυπτικής (Κ) Γ. Εφαρµοσµένων Τεχνών (Κ) α. Ζωγραφικής (Ε) β. Γλυπτικής (Ε) γ. Κεραµικής (Ε) δ.γραφικών Τεχνών (Ε) ε. Υφαντικής (Ε) στ. Γυαλιού(Ε) ζ. Ψηφιδωτού(Ε) η. Μελέτης και Σχεδίασης Επίπλου (Ε) θ. Μορφολογίας Αντικειµένων Βιοµηχανικής Βιοτεχνικής Παραγωγής (Ε) ι. Σκηνογραφίας (Ε) ια. Συντήρησης Έργων (Ε) ιβ. Κινουµένου Σχεδίου (Ε) ιγ. Φωτογραφίας Βίντεο (Ε) ιδ. Εικονογράφησης Εντύπου (Ε) Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Θεάτρου (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πάτρας, Πελοποννήσου) Μουσικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Α. Μουσικολογία (Ε) Β. Μουσικοπαιδαγωγικής (Ε) 10

11 Γ. Σύνθεσης Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Α. Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής Β. Βυζαντινής Μουσικής Γ. Ελληνικής Παραδοσιακής (δηµοτικής) Μουσικής Μουσικών Σπουδών (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Μουσικών Σπουδών (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) Α. Μουσικής Σύνθεσης (Κ) Β. Μουσικής Εκτέλεσης (Κ) Γ. Μουσικής Επιστήµης (Κ) Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης (Α.Σ.Κ.Τ.) Κινηµατογράφου (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Πανεπιστήµιο Ιονίου) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο) α. Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονοµίας (Κ) β. Ανθρωποοικολογίας (Κ) Επιστήµης ιατροφής ιαιτολογίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού: (Πανεπιστήµια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης Παράρτηµα Σερρών Θράκης, Θεσσαλίας) Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) Άθλησης και Ποιότητας Ζωής (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) 11

12 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Ι.) ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης 2. ιοίκησης Επιχειρήσεων 3. ιοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας 4. Εµπορίας και ιαφήµισης 5. Τουριστικών Επιχειρήσεων 6. Λογιστικής 7. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Εκµεταλλεύσεων 8. ιεθνούς Εµπορίου 9. Τηλεπληροφορικής & ιοίκησης 10. ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 11. Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού & Πληροφοριακών Συστηµάτων 12. Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής 13. Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής 14. Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ιοίκηση & στην Οικονοµία 15. Εφαρµογών Πληροφορικής στη ιοίκηση & στην Οικονοµία 16. ιαχείρισης Πληροφοριών 17. ιοίκησης & ιαχείρισης Έργων 18. Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών 19. ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας 20. Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. 21. ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων Π.Σ.Ε. 22. Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεις στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες Π.Σ.Ε. 23. Τεχνολογία και Οργάνωση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Π.Σ.Ε. 24. ιοικητικής Τεχνολογίας Π.Σ.Ε. 25. Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις και Μεταφορές Π.Σ.Ε. 26. ιοίκηση Συστηµάτων Εφοδιασµού ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Αισθητικής και Κοσµετολογίας 2. Βρεφονηπιοκοµίας 12

13 3. ηµόσιας Υγιεινής 4. Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας 5. Εργοθεραπείας 6. Ιατρικών Εργαστηρίων 7. Κοινωνικής Εργασίας 8. Μαιευτικής 9. Νοσηλευτικής 10. Οδοντικής Τεχνολογίας 11. Οπτικής 12. Ραδιολογίας & Ακτινολογίας 13. Φυσιοθεραπείας 14. Λογοθεραπείας ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. Ηλεκτρονικής 2. Ναυπηγικής 3. Πληροφορικής 4. Πολιτικών Έργων Υποδοµής 5. Τοπογραφίας 6. Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 7. Πολιτικών οµικών Έργων 8. Μηχανολογίας 9. Ηλεκτρολογίας 10. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων 11. Κλωστοϋφαντουργίας 12. Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 13. Οχηµάτων 14. Αυτοµατισµού 15. Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος (πρώην Ορυχείων) 16. Ενεργειακής Τεχνολογίας 17. Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 18. Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 19. Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 20. Βιοµηχανικής Πληροφορικής 21. Πληροφορικής & Επικοινωνιών 22. Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων 23. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 24. Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 13

14 25. Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών 26. Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου 27. Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 28. Βιοµηχανικής Πληροφορικής Π.Σ.Ε. 29. Τηλεπικοινωνίες και ίκτυα Η/Υ Π.Σ.Ε. 30. Τεχνολογίας Ιατρικών Συστηµάτων Π.Σ.Ε. 31. Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας Π.Σ.Ε. 32. Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε. 33. Τεχνολογία Αεροσκαφών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1. ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 2. Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων 3. Ζωικής Παραγωγής 4. Φυτικής Παραγωγής 5. Ανθοκοµίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου 6. ασοπονίας και ιαχείρησης Φυσικού Περιβάλλοντος 7. Ιχθυοκοµίας Αλιείας 8. Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας 9. Εµπορίας& Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων 10. Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 11. Βιολογικής Γεωργίας 12. Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών 13. Αρχιτεκτονικής Τοπίου 14. Οικολογίας και Περιβάλλοντος 15. Τεχνολογίας Ολοκληρωµένης Γεωργίας Π.Σ.Ε. 16. ιαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστηµάτων Π.Σ.Ε. 17. Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΙΑΤΡΟΦΗΣ 1. Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 2. Τεχνολογίας Τροφίµων 3. ιατροφής & ιαιτολογίας 4. Τυποποίησης και ιακινήσεως Προϊόντων 14

15 ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων 2. Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής 3. Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γραφιστικής 2. ιακοσµητικής 3. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 4. Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 5. Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών 6. Σχεδιασµού & Παραγωγής Ενδυµάτων ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ 1. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας 2. Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας 3. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής 4. Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής 5. Εκπαιδευτικών Πολιτικών οµικών Έργων 15

16 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ 1oς ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου - Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων - Θερµικών και Υδραυλικών Εγκ/σεων - Ψυκτικών Εγκ/σεων και Κλιµατισµού - Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών - Αµαξωµάτων - Μεταλλικών Κατασκευών - Ναυπηγικής Βιοµηχανίας - Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου - Εργαλειοµηχανών C.N.C - Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης - Ψυκτικών Εγκ/σεων και Κλιµατισµού - Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Ηλεκτρονικός Συσκευών & Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων - Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστηµάτων - Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστηµάτων & ικτύων 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Ηλεκτρολογικών Εγκ/σεων Κτιρίων - Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου - Εγκ/σεων Κτιρίων & Βιοµηχανικών Χώρων - Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων & Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων µε Χρήση Η/Υ - Κτιριακών Έργων - Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων µε Χρήση Η/Υ - Κτιριακών Έργων 16

17 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων - Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρ/κης Σχεδίασης Εντύπου - Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων - Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης - Ξυλουργών- Επιπλοποιών - Κεραµικής Πηλοπλαστικής - Ψηφιδογραφίας Υαλογραφίας - Αργυροχρυσοχοΐας - Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων - Γραφικών Τεχνών - Συντήρησης Έργων Τέχνης Αποκατάστασης - Επιπλοποιίας - Κεραµικής Πηλοπλαστικής - Ψηφιδογραφίας Υαλογραφίας - Αργυροχρυσοχοΐας - Ωρολογοποιίας ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝ ΥΣΗΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Υφάσµατος / Ένδυσης - Επεξεργασία Γούνας - Υφάσµατος / Ένδυσης ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Επιχειρηµατικής Γεωργίας - Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου - Τεχνολογίας Τροφίµων & Εµπορίας (Marketing) Γεωργικών Προϊόντων - Περιβάλλοντος και Αγροτουρισµού - Μαγειρικής Τέχνης - Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστικής - Φυτικής Παραγωγής - Κηποτεχνίας - Τεχνολογίας και ΕλέγχουΤροφίµων - Επιχειρήσεων Αγροτουρισµού και Αγροβιοτεχνίας - Ζωικής Παραγωγής ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Υπαλλήλων Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπαλλήλων ιοίκησης - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων - Υπαλλήλων Οικονοµικών Υπηρεσιών - Υπαλλήλων ιοίκησης - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 17

18 ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Βοηθών Νοσηλευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Βοηθών Οδοντοτεχνιτών - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - ιατροφής - ιαιτολογίας - Κοινωνικών Φροντιστών - Βοηθών Ιατρικών Βιολογικών - Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρµακείων - Βοηθών Νοσηλευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων - Βοηθών Οδοντοτεχνιτών - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - ιατροφής - ιαιτολογίας - Κοινωνικών Φροντιστών - Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων - Βοηθών Φαρµακείων - Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού - Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Υποστήριξη Συστηµάτων Υπολογιστών - Υποστήριξη Συστηµάτων - Εφαρµογών και ικτύων Υπολογιστών ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Χηµικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών - Χηµικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ - Κοµµωτικής Τέχνης - Κοµµωτικής Τέχνης - Αισθητικής Τέχνης - Αισθητικής Τέχνης 18

19 ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1 ος ΚΥΚΛΟΣ 2 ος ΚΥΚΛΟΣ - Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρµάρου - Μαρµαροτεχνίας ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΥΚΛΑ ΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ) ΚΛΑ ΟΣ : ιοικητικών Υπηρεσιών Γραµµατέων ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Στελεχών ιοίκησης ΚΛΑ ΟΣ : Βιβλιοθηκονοµίας ΚΛΑ ΟΣ : Πληροφορικής ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Προγραµµατιστών Β /θµιας Εκπ/σης ΚΛΑ ΟΣ : Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΛΑ ΟΣ : Κοινωνικής Πρόνοιας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Επιµελητών Πρόνοιας ΚΛΑ ΟΣ : Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Στελεχών Οικονοµιών Υπηρεσιών ΚΛΑ ΟΣ : Εφαρµοσµένων Τεχνών ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Γραφιστών ΚΛΑ ΟΣ : οµικών Έργων ΚΛΑ ΟΣ : Μηχανολογίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Μηχανικών Αυτοκινήτων ΚΛΑ ΟΣ : Ηλεκτρολογίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρµογών ΚΛΑ ΟΣ : Ηλεκτρονικής ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρµογών ΚΛΑ ΟΣ : Χηµείας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Μεταλλικών Επιφανειών 19

20 ΚΛΑ ΟΣ : Γεωπονίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Ανθοκοµίας & Κηποτεχνίας ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών ενδροκοµίας & Κηπευτικής ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : Τεχνικών Αγροτικών Συνεταιρισµών & Εκµεταλλεύσεων ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Θερµικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιοµηχανικής Παραγωγής Μηχανολογικού Σχεδίου Οργάνων Ακριβείας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµού Τεχνικών Η/Υ ΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Κτιριακών Έργων Σχεδιάσεως έργων πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτόνων ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Χηµικών Εργαστηρίων Χηµικών Βιοµηχανιών Μεταλλείων Κλωστικής Υφαντικής ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 20

21 Βαφικής Πλεκτικής ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ψηφιδογραφίας & Υαλογραφίας Γραφικών Τεχνών ιακοσµητών Εσωτερικών Χώρων Συντηρητών Έργων Τέχνης & Αρχαιολογικών Ευρηµάτων Εκτυπώσεων Μουσικής Ελεύθερου Σχεδίου & Ζωγραφικής Επιπλοποιίας ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Υπαλλήλων Λογιστηρίου Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Υπαλλήλων ιοίκησης Εµπορικών Επιχειρήσεων ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ανθοκοµίας & Κηποτεχνίας Γεωργικών Μηχανηµάτων Φυτικής Παραγωγής Ζωικής Παραγωγής Αγροτικών Συνεταιρισµών & Εκµεταλλεύσεων Υδατοκαλλιεργειών Γεωργικών Βιοµηχανιών ασικής Παραγωγής Βοηθών Βρεφοκόµων Οδοντοτεχνικής ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 21

22 Νοσηλευτικής Χειριστών Ιατρικών Συσκευών Βοηθών Ιατρικών Συσκευών Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βοηθών Αναισθησιολογίας Βοηθών Φυσικοθεραπείας Βοηθών Φαρµακείων ιαιτητικής Ιατρικών Επισκεπτών ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού Μηχανικών Εµπορικού ναυτικού * Περιλαµβάνονται και τα ηµόσια Λύκεια Εµπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ * ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Εργαλειοµηχανών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Υδραυλικών και Θερµικών Εγκαταστάσεων Μηχανών Αυτοκινήτου Αµαξωµάτων Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών Εφαρµοστηρίου Μεταλλουργίας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Αυτοµατισµού Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων 22

23 ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργασιών Οπλισµένου και Άοπλου Σκυροδέµατος Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδοµών Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων Επικαλύψεων και Μαρµάρινων εργασιών Ελαιοχρωµατιστών Ανθοκηπουρικής Αγροτικών Μηχανηµάτων Τυροκοµίας Ζωοτεχνικής ενδροκοµίας Επεξεργασίας κρέατος Θερµοκηπίων Αµπελουργίας και Οινοτεχνίας Μελισσοκοµίας Αγροτικής Οικοτεχνίας ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΩΝ Κοπτικής - Ραπτικής Ετοίµων Ενδυµάτων Κοπτικής Ραπτικής Γυναικείας Αµφίεσης Κοπτικής Ραπτικής Υποκαµίσου Οικοκυρικών Γουνοποιίας ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Εµποροϋπαλλήλων Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Υπαλλήλων Φαρµακείων Βιβλιοθηκάριων και Υπαλλήλων Βιβλιοπωλείων ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ & ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ Αργυροχρυσοχοΐας Ωρολογοποιίας Κοµµώσεων και Βαφής Μαλλιών Μεταλλείων ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ 23

24 ΒΟΗΘΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Βοηθού Κλώστου Βοηθού Υφαντού Βοηθού Πλέκτου Βοηθού Βαφέως Επεξεργασίας Προϊόντων έρµατος Κεραµικής Αγγειοπλαστικής Αθυρµάτων ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ * Επίσης Περιλαµβάνονται: 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τυροκοµίας - Γαλακτοκοµίας Γεωργικών Μηχανηµάτων Ανθοκοµίας Κηποτεχνίας Ζωοτεχνίας Τεχνιτών Θερµοκηπίων Μελισσοκοµίας Τεχνιτών Αµπελουργίας Οινοτεχνίας Τεχνιτών Ζωοτροφών Τεχνιτών Παραγωγής Προϊόντων Ο.Π.Α.Π. Τεχνιτών Μεταποίησης Τυποποίησης Τοπικών Προϊόντων Ξυλογλυπτικής Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Τεχνιτών Στελεχών Ήπιων Μορφών Αγροτουρισµού 2. ΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νοσηλευτών Νοσηλευτριών 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ξενοδοχειακής Εστιατοριακής Τεχνικής Μαγειρικής Τέχνης 24

25 Ζαχαροπλαστικής Τέχνης Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.. Α ΚΥΚΛΟΥ Ειδικότητες: 1. Αισθητικής Τέχνης 2. Αµαξωµάτων 3. Αργυροχρυσοχοΐας 4. Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής 5. Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων 6. Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 7. Βοηθών Νοσηλευτών 8. Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης εντύπου 9. Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων 10. Επεξεργασίας Γούνας 11. Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου 12. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων 13. Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών 14. Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 15. Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρµάρου 16. Κεραµικής-Αγγειοπλαστικής 17. Κοινωνικών Φροντιστών 18. Κοµµωτικής Τέχνης 19. Μαγειρικής Τέχνης 20. Μαρµαροτεχνίας 21. Μεταλλικών Κατασκευών 22. Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου 23. Ναυπηγικής Βιοµηχανίας 24. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 25. Ξυλουργών Επιπλοποιών 26. Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης 27. Σχεδιασµός Εσωτερικών Χώρων 28. Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων µε χρήση Η/Υ 29. Σχεδιαστών Επίπλου 30. Υπαλλήλων ιοίκησης 31. Υπαλλήλων Οικονοµικών Υπηρεσιών 32. Υποστήριξης Συστηµάτων Υπολογιστών 33. Υφάσµατος-Ένδυσης 34. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου 35. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιµατισµού 25

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 -

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α - - ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΑΙ ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακολούθως θα βρείτε τις ιστοσελίδες όλων των τμημάτων που υπάρχουν στην τριτοβάθμια προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ http://www.mathima.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (3) 127 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ep 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 127 1 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 129 1 3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.244 810 4,0% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015 Αφορά τις αιτήσεις που έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Τμήματος MH ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2014-2013 / ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90%

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2014-2013 / ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90% ΟΝΟΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759 21.054-295 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20.364 20.193 171 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229-265 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2013-2012

Σύγκριση Βάσεων 2013-2012 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ (2013) ΜΟΡΙΑ (2012) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 13.135 6.465 6.670 103,2% 407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 11.321 7.352 3.969

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8%

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κ.Σ. E.Π. ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΕΙ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) 129 1o ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ E.M. 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229 - - Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759 21.054 - - ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23%

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Τελ/1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛ ΔΙΑΦ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 21,755 5,394 16,361 25% 406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜ.

ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜ. ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΛΟ ΠΕΔΙΟ ΚΩΔ 2013 1ο ΑΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20244-219 19364 20127 16740

Διαβάστε περισσότερα