ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Κων/νος Ηλιόπουλος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : Τσέγκα Ευαγγελία Α.Μ. 942/05 Κομοτηνή, 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ- Οι νέες τεχνολογίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα σχετικά νομικά ζητήματα Α. Γενικά 6 Β. Το Διαδίκτυο εφαρμογές 6 Γ. Διαδίκτυο και σύγχρονες συναλλαγές 7 Δ. Η νέα οικονομική διάσταση 7 Ε. Δίκαιο και διαδίκτυο 8 Στ. Διαδίκτυο και εμπορικό δίκαιο 8 Ζ. Τεχνολογικές εξελίξεις και προοπτικές 9 Η. Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου 9 Θ. Σκιαγράφηση της νομικής προβληματικής που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και των αντίστοιχων νομοθετικών πρωτοβουλιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2000/31/ΕΚ) Α. Γενικά 14 Β. Νομοθετικές πρωτοβουλίες 16 Γ. Η νομική βάση της οδηγίας 18 Δ. Στόχοι της Οδηγίας Πεδίο εφαρμογής 19 Ε. Περιεχόμενο της Οδηγίας 23 Στ. Υποχρεώσεις των κρατών μελών προκύπτουσες από την Οδηγία 26 Ζ. Τομείς εξαίρεσης από την Οδηγία 28 Η. Κυρώσεις 30 Θ. Ο τομέας ανώτατου επιπέδου «.eu» 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΤΟ Π.Δ. 131/2003) Α. Γενικές παρατηρήσεις 36 Β. Βασικοί ορισμοί 37 Γ. Τρόπος ερμηνείας των διατάξεων του π.δ. 39 Δ. Πεδίο εφαρμογής 40 Ε. Αντικείμενο ρύθμισης του π.δ/τος 131/ Εγκατάσταση των φορέων Παροχής Υπηρεσιών - Πληροφόρηση Αρχή της χώρας προέλευσης - Εσωτερική αγορά Παρεκκλίσεις από τον κανόνα της «Εσωτερικής αγοράς» Εξαιρέσεις Η αρχή της μη αναγκαίας προηγούμενης άδειας Οι υποχρεώσεις σε παροχή πληροφοριών 45 2 Εμπορικές επικοινωνίες Προϋποθέσεις νομιμότητας Η μη αιτηθείσα εμπορική επικοινωνία

3 2.3. Τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα Η Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου Η απλή μετάδοση πληροφοριών Η αποθήκευση σε κρυφή μνήμη Φιλοξενία (Hosting) Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου 57 Στ. Τομείς που εξαιρούνται από το π.δ. 58 Ζ. Έννομη προστασία Κυρώσεις Έννομη προστασία Κυρώσεις 61 Η. Λοιπές διατάξεις Κώδικες δεοντολογίας Εξώδικος Διακανονισμός διαφορών Συνεργασία 64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α. Γενικές Παρατηρήσεις 66 Β. Η έννοια και τα είδη των ηλεκτρονικών συμβάσεων Η έννοια των ηλεκτρονικών συμβάσεων Τα είδη των ηλεκτρονικών συμβάσεων Οι συμβάσεις EDI 69 Γ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών συμβάσεων Ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως Διαμόρφωση και εξωτερίκευση της δήλωσης βούλησης Τόπος, χρόνος και περιέλευση της δήλωσης βούλησης Ανάκληση της δήλωσης βούλησης 73 Δ. Ηλεκτρονικές συμβάσεις Η εγκυρότητα της κατάρτισης των συμβάσεων με ηλεκτρονικά 73 μέσα 2. Εξαιρέσεις 74 Ε. Η υποχρέωση παρεχόμενες πληροφοριών 74 Στ. Παραγγελία 76 Ζ. Παράνομες και ανήθικες δικαιοπραξίες 77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Δ 150/2001 Α. Γενικές παρατηρήσεις 78 Β. Η έννοια και τα είδη της ηλεκτρονικής υπογραφής Η έννοια της ηλεκτρονικής υπογραφής Τα είδη των ηλεκτρονικών υπογραφών 80 Γ. Η τεχνική προσέγγιση της ηλεκτρονικής υπογραφής 81 Δ. Η ουσιαστική και δικονομική αξία της ηλεκτρονικής υπογραφής 83 Ε. Η ηλεκτρονική πιστοποίηση Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης Οι λειτουργίες των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης 85 Στ. Το Κοινοτικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τις ηλεκτρονικές 86 υπογραφές Η οδηγία 1999/93ΕΚ Ζ. Το π.δ. 150/2001, για την προσαρμογή στην Οδηγία1999/93/ΕΚ 92 για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 100 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 102 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 103 3

4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Αιτ. σκ. ΑΚ Αρμ. ΔΕΕ ΔΕΕΤ ΔΕΚ ΔίΜΕΕ ΕΕ ΕΕΕυρΔ ΕΕμπΔ ΕΟΚ Επ.Εφ. ΕΕ ΕπισκΕΔ επ. Η/Υ ΚΥΑ ΚΠολΔ ΜΠρΑθ ΟΚΕ π.δ. ΣΕΚ ΦΕΚ ΦΠΑ Αιτιολογική σκέψη Αστικός Κώδικας Αρμενόπουλος Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (Περιοδικό) Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Περιοδικό) Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Περιοδικό) Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (Περιοδικό) Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (Περιοδικό) Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (Περιοδικό) επόμενα Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Κοινή Υπουργική Απόφαση Κώδικάς Πολιτικής Δικονομίας Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή προεδρικό διάταγμα Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν ενός προβληματισμού, ο οποίος αναδείχθηκε μέσω σειράς μαθημάτων στα πλαίσια του εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών Σπουδών στο «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο» της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Από τον τίτλο της διαφαίνεται η ειδικότερη ενασχόληση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, δύο θεματικές άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι κεντρικές πτυχές της διπλωματικής αυτής εργασίας συνιστούν μέρος της σύγχρονης πρακτικής, όπως αυτή διαμορφώνεται από την ένταξη των διαδικτυακών εφαρμογών στην καθημερινή ζωή. Η συστηματική χρήση του διαδικτύου (Internet) στις συναλλαγές έχει δημιουργήσει σειρά προβλημάτων, τα οποία χρήζουν και νομικής αντιμετώπισης. Στο μεταξύ, καινοτόμες τεχνολογίες αναμένεται να προσδώσουν νέες λειτουργίες, με νέους νομικούς προβληματισμούς για τον χρήστη τους. Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου επιβάλλει προσήλωση στην εξεύρεση ολοκληρωμένων λύσεων, ώστε να επιτευχθεί η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ηλεκτρονικά συναλλασσομένων, να εδραιωθεί το απαιτούμενο αίσθημα ασφάλειας, αλλά και από την άλλη πλευρά να αξιοποιηθούν οι προσφερόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες στον μέγιστο βαθμό. Οι πολυεπίπεδες δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, ιδίως μέσα από διεθνείς συνεργασίες για μια ομοιογενή επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η ραγδαία εξάπλωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει την ανάδειξη συγκεκριμένων προβληματισμών που άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι θέσεις που διατυπώνονται είναι καθαρά προσωπικές, με τη δέουσα αμφισβήτηση που διακατέχει ολόκληρη τη νομική επιστήμη, ιδιαίτερα δε νεότερους κλάδους, όπως αυτός του πρόσφατα αναδυόμενου «ηλεκτρονικού δικαίου». Κομοτηνή, Οκτώβριος

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι νέες τεχνολογίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα σχετικά νομικά ζητήματα Α. Γενικά Η διάδοση του διαδικτύου (Internet) και ευρύτερα των νέων τεχνολογιών προκαλούν έντονη συζήτηση στους νομικούς κύκλους για τα νομικά ζητήματα που γεννώνται ως προς ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κυρίως ως προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με την εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου επιζητούνται νέες αρχές διασφάλισης του, ώστε να κατοχυρωθούν οι κοινωνοί του. Ταχύτητα, ασφάλεια, διασυνοριακή δραστηριότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία καταναλωτών, αποτελούν μέρος των ιδιαιτεροτήτων της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Β. Το Διαδίκτυο εφαρμογές Το δίκαιο και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πάντως μία δυάδα άρρηκτα δεμένη, δύο έννοιες που συνδιαλέγονται για να αποτελέσουν τους σύγχρονους υπηρέτες του πολίτη 1. Τελευταία πολύς λόγος γίνεται για τα δίκτυα 2, τα οποία αναπτύσσονται ταχύτατα και αποτελούν τη βάση εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Τα πεδία ηλεκτρονικής επικοινωνίας συμβάλλουν στη διάδοση του διαδικτύου ως ενός ανοικτού δικτύου. Στο διαδίκτυο μπορεί καθένας να απολαμβάνει ελεύθερη πρόσβαση και με ελάχιστες διατυπώσεις, ώστε να καρπώνεται τις καθολικές του υπηρεσίες. Είναι λοιπόν προφανές ότι το Διαδίκτυο 3 έχει εισβάλλει στην καθημερινή ζωή. Πολλές δραστηριότητες εξελίσσονται μέσω του παγκόσμιου ιστού. Από την πλειάδα των σύγχρονων εφαρμογών 4 σημειώνεται ενδεικτικά η επικοινωνία, η ενημέρωση, οι συναλλαγές και η διασκέδαση. Η χρήση του διαδικτύου είναι ευρεία και η εξάπλωσή του ραγδαία 5. Οι δε υπηρεσίες που λειτουργούν είναι κυρίως ο Παγκόσμιος Ιστός (word wide 1 Ο Καραδημητρίου Κ., στο «Ηλεκτρονικές υπογραφές: προβλήματα και σκέψεις με αφορμή το π.δ. 150/2001», Αρμ. 2002, σελ. 535, εκφράζει αντίθετη άποψη κάνοντας λόγο για την εξάρτηση των χρηστών από τους Η/Υ. 2 Τα δίκτυα όπως αναφέρει η Αλεξανδρίδου Ε. Δ., στη μονογραφία της «Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου», σελ. 3 διακρίνει τα δίκτυα σε «ανοικτά», στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, χωρίς να ισχύουν κοινώς αποδεκτοί κανόνες και σε «κλειστά», στα οποία συμμετέχουν μόνο ορισμένα πρόσωπα, τα οποία έχουν αποδεχθεί εκ των προτέρων συγκεκριμένους κανόνες. Η Δελούκα Ιγγλέση Κ., στη μονογραφία της «Νομικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου», αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα δίκτυα αποτελούν συστατικό στοιχείο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ Το Διαδίκτυο (Internet) είναι ένα δίκτυο Η/Υ μέσω του οποίου γίνεται μεταφορά πακέτων δεδομένων, ήτοι αποτελείται από έναν τεράστιο αριθμό συνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, τα οποία όπως και οι υπολογιστές που επικοινωνούν με τα δίκτυα αυτά, χρησιμοποιούν κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας, ήτοι τα πρωτόκολλα TCP (transmission control protocol) και ΙΡ (Internet protocol). Η δημιουργία ανατρέχει στο 1969, όταν δημιουργήθηκε το δίκτυο ARPANET από τους επιστήμονες του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ, το οποίο λειτουργούσε με βάση το λογισμικό NCP. 4 Στην ελληνική θεωρία για τις υπηρεσίες του Διαδικτύου Ιγγλεζάκης Ι., «Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου» σελ Τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη τον Απρίλιο του 2006 από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Pew Internet & American Life Project» (Διαδικτυακή πηγή ), ειδικά για την διείσδυση του διαδικτύου, καταδεικνύουν ότι το ποσοστό των ενηλίκων χρηστών στις ΗΠΑ αγγίζει το 73%. 6

7 web), η δημιουργία φιλοξενία ιστοσελίδων (web-authoring, web-hosting), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 6 ( ), οι κατάλογοι διευθύνσεων (mailing lists), οι ομάδες συζητήσεων και οι δίαυλοι συνομιλιών (newsgroups, chat rooms) 7 ενώ αναμένεται στο μέλλον να δημιουργηθούν επιπρόσθετες καινοτόμες εφαρμογές με φιλικότερη προσέγγιση από το χρήστη. Γ. Διαδίκτυο και σύγχρονες συναλλαγές Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι μια από τις προτεραιότητες του διαδικτύου είναι η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αυτό επέδρασε καταλυτικά στη διαμόρφωση και διάδοσή τους. Ταχύτητα και διατοπικότητα αποτελούν κύρια γνωρίσματα των διαδικτυακών συναλλαγών. Τέτοια οφέλη μπορούν σήμερα να απολαμβάνουν με χαμηλό κόστος δισεκατομμύρια άνθρωποι. Η άνθηση των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η διαδικασία αυτή είναι σχεδόν ανέξοδη σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, ταχύτατη και σχετικά ασφαλής για τους συναλλασσομένους. Από την άλλη, η συνεχής εξάπλωση των διαδικτυακών συναλλαγών, υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, θα επιφέρει ραγδαίες μεταβολές στα οικονομικά και εμπορικά πρότυπα. Είναι δε σαφές ότι με την εγκαθίδρυση της νέας τεχνολογίας η συναλλακτική σχέση έχει ξεπεράσει όποια εμπόδια γεωγραφικά με παράλληλη ανάπτυξη πτυχών και δυνατοτήτων άγνωστων έως σήμερα, όπως για παράδειγμα η ροή των πληροφοριών και η κατ' επέκταση άμεση συμμετοχή του κοινού στη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών. Ευρύτερα, οι διαδικτυακές συναλλαγές είναι αυτές οι οποίες συντελούνται στα πλαίσια της υποδομής του διαδικτύου. Έστω και με διάφορες εφαρμογές. Οι διαδικτυακές συναλλαγές, ως η πιο σύγχρονη τεχνολογική έκφραση των συναλλαγών, εκφράζουν τη σημερινή πραγματικότητα, αλλά και την τάση του μέλλοντος. Δ. Η νέα οικονομική διάσταση Η ώθηση των εμπορικών συναλλαγών σε παγκόσμια διάσταση είναι κυρίως προϊόν του διαδικτύου. Βασικός λόγος αυτής της πραγματικότητας είναι και η διάχυση της πληροφόρησης των καταναλωτών - χρηστών του διαδικτύου. Εξάλλου, ο ρόλος που έχει αναλάβει το Διαδίκτυο δεν περιορίζεται μόνο στην ολοκλήρωση της συναλλαγής, αλλά καταλαμβάνει και την προετοιμασία της. Η ενημέρωση αποτελεί πρόδρομο μιας συναλλαγής και σε πολλές περιπτώσεις ακρογωνιαίο λίθο στην επισφράγισή της. Ενώ, σε πολλές περιπτώσεις η διαδικτυακή συναλλαγή δύναται να εκπληρωθεί μόνο μέσω της υποδομής αυτής. Εν προκειμένω, ο λόγος για τις συναλλαγές μη απευθείας σύνδεσης (off-line) και τις συναλλαγές απευθείας σύνδεσης (on-line) με το Internet. Οι πρώτες παρουσιάζουν ομοιότητες με τις συμβάσεις από 6 Μέσω των υπηρεσιών αυτών προωθούνται προγράμματα έρευνας, διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών, ιδιωτική επικοινωνία, ενημέρωση, ψυχαγωγία και σειρά άλλων εφαρμογών. Ο Καράκωστας Ι., στη μονογραφία του «Δίκαιο και Internet Νομικά ζητήματα του διαδικτύου», στις σελ. 8-10, αναφέρεται διεξοδικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 7 Αλεξανδρίδου Ε. Δ., «Το δίκαιο του», ο.π. σελ. 5. 7

8 απόσταση με τη χρήση τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή άλλων τεχνικών. Οι online συναλλαγές αποτελούν μια νέα συναλλακτική μορφή, η οποία σε όλο της το φάσμα διακρίνεται για τη συμβολή της διαδικτυακής υποδομής 8. Σε κάθε περίπτωση η ψηφιακή οικονομία αρχίζει να αποδίδει σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου στοιχεία, όπως ο αυξημένος ανταγωνισμός και η ροή πληροφοριών, καταλύουν τους φραγμούς της οικονομίας και σχηματίζουν την πραγματικότητα της νέας αγοράς. Ε. Δίκαιο και διαδίκτυο Η τεχνολογική εξέλιξη και ειδικότερα η διαδικτυακή πραγματικότητα θα πρέπει να υπακούουν σε κανόνες. Αξιοσημείωτη είναι και η ανάπτυξη ενός κώδικα αρχών καλής συμπεριφοράς από τους χρήστες του διαδικτύου, κυρίως ως προς την απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα άλλου χρήστη. Η δε εφαρμογή τέτοιων κωδίκων δεοντολογίας συμβάλλει έμμεσα στην αυτορρύθμιση του ηλεκτρονικού χώρου με ήπια προσέγγιση στο θέμα. Πιο συστηματικά, τίθεται το ερώτημα εάν οι κανόνες αυτοί θα έχουν φύση ρυθμιστική και ισχυρά παρεμβατική ή απλώς εννοιολογική και έμμεσα επεμβατική. Σε κάθε περίπτωση η απάντηση δεν είναι απλή και εμφανής. Ένας χώρος όπως είναι ο διαδικτυακός δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο εφαρμογής, ούτε αυτούσιων των παραδοσιακών δικαιϊκών ρυθμίσεων, ούτε όμως και να αποσχιστεί από τα δεδομένα της νομικής επιστήμης και κουλτούρας. Γενικά, θα πρέπει να επισημανθεί η επέκταση του διαδικτύου στον τομέα των συναλλαγών δημιουργεί την ανάγκη αναπροσαρμογής και στο χώρο του δικαίου. Έτσι, συχνά γίνεται λόγος για το δίκαιο του διαδικτύου. Αυτό βέβαια μπορεί να διακλαδισθεί περαιτέρω σε ηλεκτρονικό ιδιωτικό δίκαιο, ηλεκτρονικό δημόσιο και ούτω καθ' εξής, με το πρόσημο του ηλεκτρονικού στοιχείου (e-) να συνοδεύει κάθε σχετιζόμενη με το Διαδίκτυο πρακτική. ΣΤ. Διαδίκτυο και εμπορικό δίκαιο 8 Περισσότερα για τις on-line και off-line συναλλαγές στην ενότητα των ηλεκτρονικών συμβάσεων. Μία πρόταση για την αρχική ρύθμιση των συμβάσεων απευθείας σύνδεσης γίνεται στην αιτ. σκ. 18 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ (Επ. Εφ. αριθ. L 178 της σελ ), όπου αναφέρεται ότι του είδους αυτές οι συμβάσεις αποτελούν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. 8

9 Ιδιαίτερα δημοφιλής αναδεικνύεται η σχέση του νέου κλάδου δικαίου, του δικαίου της πληροφορικής 9 με το εμπορικό δίκαιο 10. Το δίκαιο της πληροφορικής είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της νομικής επιστήμης, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και πιο συγκεκριμένα τη θέσπιση ρυθμίσεων σχετικά με τις τεχνολογίες αυτές. Με τις ρυθμίσεις που εισάγει ο νομοθέτης καλύπτονται κενά που οφείλονται στην αδυναμία των υφιστάμενων κανόνων δικαίου να επιλύσουν τα ζητήματα που έχουν ως αιτία την επεξεργασία πληροφοριών με τα σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών 11. Το δίκαιο της πληροφορικής αναδεικνύει τη σημασία οικονομική, συνταγματική, πολιτική, κοινωνιολογικήτης πληροφορίας επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αντιμετώπιση των κινδύνων που ανακύπτουν από την τεχνολογία της πληροφορικής. Η περαιτέρω σύνδεση με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η επόμενη συνέπεια καθώς αυτό αποτελεί τον πιο διαδεδομένο κοινό τόπο για τις νέες τεχνολογίες και το δίκαιο. Από το διαδίκτυο ως χώρο διακίνησης κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών επωφελούνται τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, όσο οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Όμως, στη σύγχρονη πρακτική δεν λείπουν και οι αρνητικές επιπτώσεις για τους άμεσα συναλλασσόμενους. Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν μια σειρά ζητημάτων, τα οποία σχετίζονται είτε αμιγώς με τη φύση του διαδικτύου είτε με τη μη ορθή χρήση του. Ενδεικτικά, στον πρώτο κύκλο μπορούν να ενταχθούν ζητήματα ασφάλειας και ειδικά όταν γίνονται συναλλαγές εκτός συνόρων, ενώ στο δεύτερο κύκλο αναφέρουμε ενδεικτικά την προστασία της προσωπικότητας και τη διακίνηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ζ. Τεχνολογικές εξελίξεις και προοπτικές Η τεχνολογία σε κάθε περίπτωση καινοτομεί και μεταβάλλει τα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει και στο πεδίο του Διαδικτύου 12, όπου οι εξελίξεις 9 Ο Χριστοδούλου Κ., στη «Ηλεκτρονικά έγγραφα και Ηλεκτρονική δικαιοπραξία» σελ. 1, αναφέρει ως «ηλεκτρονικό δίκαιο», τον επιστημονικό κλάδο, που ασχολείται με τις ιδιαίτερες έννομες σχέσεις, που ανακύπτουν στην κοινωνία της πληροφορίας και την χαρακτηρίζουν. Υπό την έννοια αυτή το ηλεκτρονικό δίκαιο δεν είναι παρά ένας μικρότερος τομέας του όλου δικαιϊκού οικοδομήματος, διακρινόμενος από αυτό όχι με γνώμονα κάποια δογματική του ιδιαιτερότητα, αλλά με βάση τον ειδικό πρακτικό του προσανατολισμό, δηλ. τη διερεύνηση των νομικών προβλημάτων της κοινωνίας της πληροφορίας. Επίσης ο Κοτσίρης Λ., «Σύγχρονα προβλήματα Εμπορικού Δικαίου», σελ.631, δέχεται την δημιουργία ενός νέου κλάδου δικαίου, αναφέροντας μάλιστα και 3 βασικά χαρακτηριστικά του. Αυτά είναι: α) οι κανόνες συντονισμού, που θέτει β) η λειτουργία του ως ρύθμιση πολυκατηγοριακή και γ) η ιδιότητά του ως δικαίου με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του κανονιστικού χαρακτήρα ενός μέτρου, σελ Αντίθετα ο Περάκης Ε., στο «Γενικό μέρος του Εμπορικού Δικαίου», σελ. 53, θεωρεί ότι τα προβλήματα, που έχουν ανακύψει από τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου, (π.χ. σχετικά με τη διαβίβαση της δήλωσης βούλησης, της ηλεκτρονικής υπογραφής), δεν χρειάζεται να αντιμετωπισθούν με δημιουργία νέων κανόνων («ηλεκτρονικό δίκαιο»), αφού απλώς πρόκειται για «νέες περιπτώσεις εφαρμογής παλαιών προβλημάτων». Επισημαίνει όμως τις ότι συχνά οι ιδιομορφίες, που παρουσιάζονται θέτουν σε δοκιμασία πολλές ρυθμίσεις του αστικού αλλά και άλλων κλάδων του δικαίου. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Ψυχομάνης Σ., στη «Εμπορικό Δίκαιο», σελ. 269, όπου αναφέρει ότι όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα, του ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορούν να αντιμετωπισθούν με την τελολογική ερμηνεία του ΑΚ. 10 Ο Δούβλης Β., στο «Οι τάσεις ενοποίησης του περιουσιακού δικαίου και ο ρόλος του εμπορικού δικαίου», επισημαίνει τη μετάλλαξη του παραδοσιακού εμπορικού δικαίου, η οποία οφείλεται στη διεθνοποίηση των εμπορικών συναλλαγών και στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. σελ. 968, 11 Ιγγλεζάκης Ι., «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Πληροφορικής», σελ Ο Καράκωστας Ι., στη «Δίκαιο και Internet», σελ. 16, σημειώνει την προοπτική μετεξέλιξης του Internet σε Internet2 με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και νέα νομικά προβλήματα. Το Internet2 είναι μία μη κερδοσκοπική κοινοπραξία που αναπτύσσει και επεκτείνει προηγμένες εφαρμογές δικτύων υψηλής 9

10 είναι ραγδαίες με συνέπειες στην καθημερινότητα. Οι νομοθέτες καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν από την εφαρμοζόμενη σήμερα τεχνολογία και να δώσουν λύσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο χρησιμοποιούμενο διαδικτυακό περιβάλλον. Ακόμη όμως και οι εφαρμοστές του δικαίου μπορούν να αναδείξουν καινοτόμες ερμηνείες ενώπιον νομικών προβλημάτων που αναφύονται από την χρήση του διαδικτύου. Κοινή διαπίστωση πάντως αποτελεί η πρωτοπορία της τεχνολογίας και η μεταγενέστερη προσαρμογή των νομικών κανόνων σε αυτή την πραγματικότητα. Η. Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων για την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών. Βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία και μετάδοση δεδομένων, ήχου και εικόνων βίντεο. Μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε ως ηλεκτρονικό εμπόριο «κάθε μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής και επικοινωνίας, που πραγματοποιείται μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με ηλεκτρονικά μέσα». Ένας τέτοιος απλοϊκός ορισμός όμως, παρόλο που τεχνικά μπορεί να είναι ακριβής, δεν μπορεί να συλλάβει το βασικό πνεύμα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου που δεν είναι απλώς η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για επικοινωνία, αλλά οι δυνατότητες για επανακαθορισμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται το εμπόριο, ο οποίος γίνεται για πρώτη φορά εφικτός με τη χρήση νέων τεχνολογιών από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Έτσι, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα μπορούσε να οριστεί ως ένα σύνολο επιχειρηματικών στρατηγικών που μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών, με ηλεκτρονικά μέσα 13. Εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στην έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου, ορθότερος και συμβατός με τους λοιπούς κανόνες του ελληνικού εμπορικού δικαίου, φαίνεται να είναι ο ορισμός, ότι ηλεκτρονικό είναι το εμπόριο η άσκηση, δηλ. αντικειμενικά εμπορικών πράξεων κατ επάγγελμα-, που διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα από απόσταση, κατά διαφημιστικό, διαπραγματευτικό, υποσχετικό συμβατικό (π.χ. πώληση) και ενοχικό εκποιητικό (π.χ. εκχώρηση, άφεση χρέους) ή εκπληρωτικό (σε εκπλήρωση δηλ. της υποσχετικής σύμβασης) 14 τρόπο. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο επιχειρεί να διευκολύνει και να εξασφαλίσει την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναλλαγών μέσα από τα διάφορα δίκτυα. Οι προσπάθειες οδηγούν σε μια αποτελεσματική λειτουργία (καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη και καλύτερη οργάνωση του τρόπου λήψης αποφάσεων), όπως και σε μία γρηγορότερη συναλλαγή (μεγάλη ταχύτητα, αποδοχή, δράση σε πραγματικό χρόνο). Η έννοια του απόδοσης και νέες τεχνολογίες για την εκπαίδευση, την έρευνα, και της επόμενης γενιάς δημόσιο Διαδίκτυο. 13 Δουκίδης Γ., Θεμιστοκλέους Μ., Δράκος Β., Παπαζαφειροπούλου Ν., «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», σελ Ψυχομάνης Σ., «Εμπορικό Δίκαιο», ο.π. σελ

11 ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες, όπως: - Ηλεκτρονική εμπορία αγαθών και υπηρεσιών - Παράδοση ψηφιακού περιεχομένου (άυλων αγαθών) - Ηλεκτρονική αγοροπωλησία μετοχών - Ηλεκτρονική έκδοση φορτωτικών - Εμπορικές δημοπρασίες - Συλλογικές εργασίες σχεδίασης και τεχνικών μελετών - Ενημέρωση από πηγές σε απευθείας σύνδεση - Κρατικές προμήθειες - Πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή και μεταγοραστική εξυπηρέτηση Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου αφορούν τόσο προϊόντα (π.χ. καταναλωτικά αγαθά), όσο και υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες πληροφόρησης, χρηματοπιστωτικές και νομικές υπηρεσίες), παραδοσιακές δραστηριότητες (π.χ. ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση) και νέες δραστηριότητες (π.χ. εικονικά καταστήματα). Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει κυρίως δύο τύπους δραστηριοτήτων: το Έμμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ηλεκτρονική παραγγελία υλικών αγαθών τα οποία εξακολουθούν να παραδίδονται με παραδοσιακούς τρόπους όπως ταχυδρομικά ή μέσω ιδιωτικών υπηρεσιών διανομής) και το Άμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (τηλεματική παραγγελία, πληρωμή και παράδοση άϋλων αγαθών και υπηρεσιών, όπως λογισμικό υπολογιστών, ψυχαγωγικό περιεχόμενο ή υπηρεσίες πληροφόρησης σε παγκόσμια κλίμακα 15. Τόσο το άμεσο όσο και το έμμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο προσφέρουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Οι εταιρείες συνήθως κάνουν χρήση και των δύο τύπων δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (πχ. πουλώντας λογισμικό σε απευθείας σύνδεση καθώς και με τον κλασικό τρόπο πώλησης «από το ράφι»). Το έμμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο όμως εξαρτάται από ορισμένους εξωτερικούς παράγοντες, όπως από την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών. Το άμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης απρόσκοπτων ηλεκτρονικών συναλλαγών από άκρη σε άκρη, πέρα από γεωγραφικά σύνορα και με τον τρόπο αυτό, εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες των παγκόσμιων ηλεκτρονικών αγορών 16. Ανάλογα με τη φύση των συναλλαγών, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί να έχει τις ακόλουθες μορφές 17 : Επιχείρηση προς Επιχείρηση (Business to Business) Επιχείρηση προς Καταναλωτή (Business to Customer Συναλλαγές στο εσωτερικό των επιχειρήσεων (Intra Business Transactions) Άλλες Ο τομέας με την μεγαλύτερη κίνηση σχετικά με την πώληση των προϊόντων ηλεκτρονικά είναι αυτός που η μορφή τους δεν είναι απτή, καθώς μπορούν να παραδοθούν απευθείας στον Η/Υ του αγοραστή, μέσω του δικτύου. Η ψυχαγωγία, που περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν 15 Τσιαχρής Χ. «Συναλλαγές μέσω διαδικτύου: δωσιδικία και εφαρμοστέο δίκαιο κατά το ελληνικό και κοινοτικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο», σελ Δουκίδης Γ., Θεμιστοκλέους Μ.,Δράκος Β., Παπαζαφειροπούλου Ν., Ηλεκτρονικό Εμπόριο, σελ Δελούκα Ιγγλέση Κ., στη «Νομικά θέματα», ο.π.σελ

12 ενήλικες, τυχερά παιγνίδια, μουσική και εικόνες είναι ο τομέας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις 18. Το ενδιαφέρον απέναντι στη νέα αυτή μορφή εμπορίου ενισχύεται από οικονομικούς παράγοντες, από τις αντιδράσεις των καταναλωτών και από την τεχνολογία. Η συνεχής προσπάθεια μείωσης του κόστους σε συνδυασμό με την ανάγκη παραμονής σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οδηγεί τις επιχειρήσεις στις διευκολύνσεις που προσφέρονται μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτές περιλαμβάνουν τεχνικές υποδομές χαμηλού σχετικά κόστους, ακρίβεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, χαμηλό κόστος σχετικά με την πληροφόρηση και την διαφήμιση, όπως και την παροχή υπηρεσιών χαμηλού κόστους. Οι εταιρίες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο ως το πιο πρόσφορο μέσο διαφήμισης, προσέγγισης στοχευμένων τμημάτων της αγοράς, έρευνας προώθησης νέων προϊόντων και υποστήριξης των αναγκών των καταναλωτών. Η τεχνολογία κατάφερε να κάνει πραγματικότητα την μεταφορά όχι μόνο κειμένων αλλά και εικόνων, ήχου, κίνησης, γρήγορα και αποτελεσματικά κυρίως όμως στην έκταση που θέλουν τα άτομα που μετέχουν στις συναλλαγές. Θ. Σκιαγράφηση της νομικής προβληματικής που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και των αντίστοιχων νομοθετικών πρωτοβουλιών Με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακύπτει μία σειρά νομικών ζητημάτων, τα οποία λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των συναλλαγών, που εμπλέκει περισσότερες εθνικές έννομες τάξεις και της αδυναμίας της νομικής επιστήμης να συμβαδίσει με τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνολογίας, δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Ειδικότερα στην προστασία των καταναλωτών, που είναι κεφαλαιώδους σημασίας, τίθενται ζητήματα όπως είναι το ζήτημα ποιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιπτώσεις που τα συναλλασσόμενα μέρη ανήκουν σε διαφορετικές εθνικές έννομες τάξεις, καθώς και αν πρέπει στις συναλλαγές του τύπου B2C, να ισχύσουν ιδιαίτεροι προστατευτικοί κανόνες, δεδομένου ότι ο καταναλωτής είναι το ασθενέστερο μέρος της συναλλαγής και έχει έλλειμμα πληροφόρησης. Επίσης στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων τίθενται ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής σύμβασης και δη αν η σύμβαση καταρτίζεται με το πάτημα ενός πλήκτρου ή απαιτείται μία πιο σύνθετη διαδικασία, με το χρόνο κατάρτισης, πως θα ασκήσει τα δικαιώματά του ο καταναλωτής έναντι του αλλοδαπού προμηθευτή. Ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος είναι τα θέματα απόδειξης και εξασφάλισης της γνησιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων καθώς δεν έχουν μόνιμη ενσωμάτωση και επιδέχονται αλλοιώσεων, σε ένα δίκτυο ανοικτό, όπως είναι το Διαδίκτυο. Περαιτέρω ανακύπτει μία σειρά ζητημάτων που αφορούν στη φορολογία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη ρύθμιση των πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών, στον έλεγχο της διαφήμισης, στην προστασία των 18 OCDE/GD(97)185, Committee for Information, Computer and Communications Policy Measuring Electronic Commerce, 1997, Organization for Economic Co-Operation and Development, Paris. 12

13 προσωπικών δεδομένων, στην προστασία των ανηλίκων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας 19. Η νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση όλων των παραπάνω ζητημάτων κρίθηκε επιβεβλημένη και μάλιστα αρχικά από διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η Επιτροπή για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών (UNICITRAL), η οποία υιοθέτησε το 1996 τον πρότυπο Νόμο για το ηλεκτρονικό Εμπόριο, η Επιτροπή UN/ECE CEFACT, η οποία το 1999 υιοθέτησε τη Συμφωνία Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Electronic Commerce Agreement) 20 αλλά και η Ε.Ε. και δη η αρμόδια Επιτροπή για τα νομικά ζητήματα των ηλεκτρονικών συναλλαγών 21. Ι. Μεθοδολογία Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των ζητημάτων σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και αντιμετώπισής τους. Η έντονη σε συχνότητα και βάθος κρίση που διέρχεται το νεοεμφανιζόμενο διαδικτυακό ιδιωτικό δίκαιο, οφείλει να μελετηθεί και να προκριθούν λύσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην εξέταση του θέματος είναι απλή, ώστε να είναι ευσύνοπτες οι επιμέρους αναλύσεις. Έτσι, στην παράθεση του θεσμού του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται ταυτόχρονη αναφορά σε κλασικές αρχές δικαίου και παράλληλη προβολή σε μελλοντικές εξελίξεις. Η συστηματική επεξεργασία επικεντρώνεται ειδικότερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου εξαντλούνται με περιεκτικό τρόπο οι ανακύπτοντες προβληματισμοί. Η παρούσα εργασία έχει αναπτυχθεί σε τέσσερα κεφάλαια μέσα από τα οποία γίνεται προσπάθεια διαπίστωσης των προβλημάτων, όπου αυτά εντοπίζονται και παράλληλα προτείνονται αντίστοιχες λύσεις. Στο Κεφάλαιο Πρώτο αναλύεται το θεσμικό κοινοτικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και αναλύεται ο τομέας ανώτατου επιπέδου «.eu». Στο Κεφάλαιο Δεύτερο επιχειρείται η κατ άρθρον ανάλυση του εθνικού νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ αναφέρονται και προβληματισμοί με έμφαση στη φορολόγηση των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις βάσει του π.δ/τος αποτελούν το αντικείμενο του Κεφαλαίου Τρίτου. Η ηλεκτρονική υπογραφή, τα γνωρίσματα της, η στενή σχέση με το ψηφιακό έγγραφο και οι περαιτέρω συνέπειες αυτής της δυαδικής σχέσης περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Τέταρτο, το οποίο είναι επίσης αφιερωμένη στην πιστοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής, ώστε να αποκτήσει αυτή τα πλήρη στοιχεία ουσίας και τύπου με την ιδιόχειρη. Επίσης, οι λειτουργίες των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης είναι σημαντικές προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υπογραφής με την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών. 19 Αλεξανδρίδου Ε. Δ., «Το δίκαιο του», ο.π. σελ. 12 και Ιγγλεζάκης Ι., «Το νομικό πλαίσιο» σελ Απόφαση του Συμβουλίου για την προώθηση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, Επ.Εφ.ΕΕ, 1987, L 285/1 και Επ.Εφ.ΕΕ1991, L208/1. 13

14 Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα Συμπεράσματα, στα οποία συνοψίζονται οι τελικές παρατηρήσεις και παρατίθενται ορισμένες κριτικές σκέψεις επί των εξεταζόμενων θεσμών. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2000/31/ΕΚ) Α. Γενικά Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ «για ορισμένες νομικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά» (εφεξής Οδηγία ή Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) 22, απετέλεσε την πρώτη επίσημη νομοθετική προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν από τη χρήση του διαδικτύου στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η θεσμοθέτηση σχετικού νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών διεπιχειρηματικών αγορών υπήρξε πράγματι ιδιαίτερα σημαντική, από τη σύστάσή τους μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων καθώς συντελεί στην άρση των νομικών εμποδίων κατά την άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και αυξάνει την εμπιστοσύνη στις νέες μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου 23. Με τον τρόπο αυτόν βοηθά στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Ήδη από τον «τίτλο» της Οδηγίας διαπιστώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εντάσσει το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αυτό της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο ορισμός του όρου «Κοινωνία της Πληροφορίας», δεν εμπεριέχεται στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ αλλά σε παλαιότερη Οδηγία, την 1998/34/ΕΚ 24. Σύμφωνα με αυτήν «κοινωνία της πληροφορίας» είναι κάθε υπηρεσία που παρέχεται εξ αποστάσεως έναντι αμοιβής, μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων και μετά από αίτημα του αποδέκτη της υπηρεσίας. Αναφέρεται δηλ. σε μία μορφή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, όπου η απόκτηση, η αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση αναγκών ατόμων και επιχειρήσεων, παίζοντας με αυτό τον τρόπο κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, στην παραγωγή πλούτου και στη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. H Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της επανάστασης που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. 25 Η «Κοινωνία της Πληροφορίας» δεν αποτελεί πλέον μια εικονική πραγματικότητα, αλλά αντίθετα μπορεί να υποστηρίξει κανείς, βάσιμα, ότι είναι 22 Επ.Εφ.ΕΕ L 178 της , σελ Χιόνη Γ., «Ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές Νομοθετικό πλαίσιο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», ΕΕΕυρΔ 2005, σελ Στο άρθρο 2 στοιχ. α της Οδηγίας 2001/31/ΕΚ γίνεται παραπομπή για την έννοια αυτή στον ορισμό, που δίνει η Οδηγία 1998/34/ΕΚ, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα τεχνικών προτύπων και κανονισμών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 1998/48/ΕΚ, για τη νομική προστασία των υπηρεσιών, που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους. Βλ. επίσης Καράκωστας Ι., «Δίκαιο & Internet», ο.π., σελ Παλιάτσος Α., Σπυριδάκος Α., «Κοινωνία της Πληροφορίας: Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επιπτώσεις στις Διασυνοριακές Περιφέρειες της Ελλάδος», σελ. 16, επίσης στην ιστοσελίδα 15

16 μορφή του σύγχρονου πολιτισμού 26. Σε μια εποχή με χαρακτηριστικό την ευρεία τεχνολογική ανάπτυξη, που επηρεάζει όλους τους τομείς της οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνίας και την αντικατάσταση της παραδοσιακής τεχνολογίας με τη διαρκή ψηφιοποίηση των μέσων και την απεριόριστη δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, η πληροφορία κατέστη κοινός τόπος μεγάλης μερίδας του ανθρώπινου πληθυσμού. Τούτο, όσους κινδύνους και αν αναμφίβολα ενέχει, πρέπει να γίνεται δεκτό ότι αποτελεί μια μεγαλειώδη κατάκτηση του σύγχρονου πολιτισμού. Άλλωστε όλα τα παραπάνω έχουν συνειδητοποιηθεί από το νομικό κόσμο και είναι ήδη καταγεγραμμένα σε διεθνή κείμενα, όπως στην ΕΣΔΑ 27, αλλά και σε εθνικά, όπως στο Ελληνικό Σύνταγμα 28, όπου κατοχυρώνεται η ελευθερία της πληροφορίας, η οποία περιλαμβάνει τόσο την ελευθερία του πληροφορείν όσο και την ελευθερία του πληροφορείσθαι 29. Η ελευθερία αυτή, δίχως αμφιβολία, στη σημερινή εποχή ισχύει και για τις πληροφορίες που διακινούνται στους διαδικτυακούς τόπους. Αναφορικά δε με την ελευθερία του πληροφορείσθαι, γίνεται δεκτό ότι το εννοιολογικό της περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει μόνο την αξίωση πρόσβασης σε όλες τις πηγές πληροφοριών, αλλά την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις γενικά προσιτές πηγές, χωρίς να αντίκειται στην ελευθερία τούτη η απαίτηση από τους παροχείς πρόσβασης, ύπαρξης ειδικής άδειας σε ορισμένους διαδικτυακούς τόπους, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια και η ευπρέπεια των επικοινωνιών. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι με την αλματώδη ανάπτυξη της πληροφορικής και την προβολή στο χώρο του δικαίου του εννόμου αγαθού της πληροφορίας αναδείχθηκε παράλληλα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των πληροφοριών, δηλαδή το δικαίωμα να αποφασίζει κάποιος ελεύθερα σχετικά με την αποκάλυψη και τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων. Εξάλλου στο πλαίσιο αυτής της πληροφορικής εξέλιξης πρέπει να γίνεται δεκτό ότι ο αυτοκαθορισμός και η αυτονομία του ατόμου προϋποθέτουν την ελευθερία του να αποφασίζει για το τι θα πράξει και τι θα παραλείψει σε συνδυασμό με την πραγματική δυνατότητα να ενεργεί σύμφωνα με την απόφασή του αυτή 30. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα, τα οποία δημιούργησε η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής και της κυριαρχίας της πληροφορικής τεχνολογίας, οδήγησαν στην εμφάνιση νέων προβλημάτων αλλά και νέων μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς, οι οποίες μάλιστα ευνοούνται από το έλλειμμα του υπάρχοντος νομικού και πραγματικού καθεστώτος, που διέπει το διαδίκτυο. Με στόχο την επίλυση των ποικίλων θεμάτων που έχουν ανακύψει από τις εξελίξεις αυτές και που άπτονται προβληματισμών θετέου ή εφαρμοστέου δικαίου, κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όμως γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης του διαδικτύου, το οποίο καταργεί κάθε έννοια συνόρων, τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου χρήζουν καθολικής αντιμετώπισης από τη διεθνή κοινότητα και δεν αρκούν πλέον οι μεμονωμένες λύσεις. Β. Νομοθετικές πρωτοβουλίες 26 Παπαντώνη Μ., «Νομικοί προβληματισμοί σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο», Επιθ.Εμπ.Δ. 2001, σελ Άρθρο 10 παρ Άρθρο 5Α 29 Καράκωστας Ι., «Δίκαιο και Internet», σελ Γέροντας Α., «Πληροφορική και Δίκαιο», σελ

17 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αξιολογώντας τα παραπάνω αναφορικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας, αλλά και το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες στους πολίτες και την οικονομία της Ευρώπης, ανέλαβε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την στήριξή τους. Η πρώτη κίνηση 31 αφορούσε την κοινωνία της πληροφορίας και ξεκίνησε από την έκθεση Bangemann της με τον τίτλο: «Η Ευρώπη και η κοινωνία της πλανητικής πληροφορίας» 32. Οι επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα αυτό, αποτυπώνονται στο «Πράσινο Βιβλίο σχετικά με τις εμπορικές επικοινωνίες στην εσωτερική αγορά» 33, στο «Πράσινο Βιβλίο για το εμπόριο» 34, στο «Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την σύγκλιση στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών, των μέσων Επικοινωνίας και των Τεχνολογιών των πληροφοριών» 35. Το αποφασιστικής, όμως, σημασίας βήμα γίνεται στις , μέσα από το Σχέδιο Δράσης, για την Ενιαία Αγορά 36. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει την Ανακοίνωση «Μία Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο ηλεκτρονικό εμπόριο» 37, με στόχο την ενθάρρυνση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και με σκοπό την παροχή μίας ομοιόμορφης πολιτικής βάσης για την μελλοντική κοινοτική δράση καθώς και τη διαμόρφωση μίας κοινής ευρωπαϊκής θέσης για την επίτευξη παγκόσμιας συναίνεσης μέσω διεθνών διαπραγματεύσεων 38. Το έτος 2000 ορίστηκε ως έτος ορόσημο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο πολιτικός στόχος της Επιτροπής, για την εφαρμογή του ευρύτερου πλαισίου των πρωτοβουλιών της κοινωνίας της πληροφορίας, μέσω τεχνολογικών, ρυθμιστικών και υποστηρικτικών δράσεων 39. Η πρώτη πρόταση της οδηγίας σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου, διαμορφώνεται το και τροποποιείται με όμοια το Στην τροποποίηση αυτή συνετέλεσαν: η γνωμοδότηση της ΟΚΕ 42, όπου επισημαίνεται η αναγκαιότητα να καταλάβει η Ευρώπη μία σταθερή θέση στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα, ιδιαίτερα έναντι των ΗΠΑ, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, διενεργούν το 80% των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και η από Έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων 31 Η Δελούκα Ιγγλέση Κ., στο «Νομικά θέματα», υποσημ. 179, σελ. 81, κάνει αναφορά στο πρόγραμμα TEDIS (Trade Electronic Data Interchange System), το οποίο είχε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το 1987, με σκοπό την προώθηση και ενθάρρυνση του EDI (Electronic Data Interchange) στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο Ρόκας Ν., στο «Σύγχρονη Τεχνολογία και Εμπορικό Δίκαιο» ΕΕμπΔ/1998, σελ , αναφέρει ότι τα Κοινοτικά όργανα αρχικά θεώρησαν ως σημαντικό σημείο νομικού ενδιαφέροντος την εγκυρότητα των συμβάσεων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων σε επίπεδο εθνικών δικαίων των κρατών μελών, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 84/499/ΕΟΚ απόφαση της Επιτροπής. Αργότερα καταρτίστηκε σχέδιο «Ευρωπαϊκού Μοντέλου Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων», με γνώμονα τα ζητήματα απόδειξης και ειδικότερα γνησιότητας, αποθήκευσης και κρυπτογραφίας (91/385/ΕΟΚ). 32 Δελούκα Ιγγλέση Κ., «Νομικά θέματα», υποσημ. 178, σελ COM (96) 192 τελικό. 34 COM (96) 530 τελικό. 35 COM (97) 623 τελικό. 36 Γραμματικάκη- Αλεξίου Α., «Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Διεθνές Ομοιόμορφο Δίκαιο και Κοινοτικές Ρυθμιστικές Προσπάθειες Μια Συγκριτική Επισκόπηση» ΕΕΕυρΔ/2001, σελ COM (97) 157 τελικό. 38 Επί της ανακοίνωσης αυτής γνωμοδότησε θετικά και η Επιτροπή των Περιφερειών (98/C180/03). 39 Δελούκα Ιγγλέση Κ., «Νομικά θέματα», ο.π., σελ COM (1998) 586 τελικό. 41 COM (1999) 427 τελικό. 42 Γνωμοδότηση της ΟΚΕ για την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά (1999/C169/14). 17

18 του Πολίτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εμπεριείχε το Σχέδιο Νομοθετικού Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής, τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών καθώς και τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης 43. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν το 2000, ήτοι εντός του χρονοδιαγράμματος, την Οδηγία 2000/31/ΕΚ 44 «για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 45. Τα Όργανα της Ε.Ε. δεχόμενα πλέον την «ψηφιακή πραγματικότητα» σε όλες τις εκφάνσεις της και προκειμένου, αφενός να εξαλείψουν τη νομική αβεβαιότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών και αφετέρου να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους ευρωπαίους πολίτες, προέβησαν στην ενεργοποίηση ευρύτερων δράσεων αλλά και στην ψήφιση και άλλων νομικών κειμένων 46. Αναφέρονται δε ενδεικτικά τα παρακάτω: 1. Η Οδηγία 1999/93/ΕΚ, σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές Η Οδηγία 2002/65/ΕΚ, αναφορικά με τις πωλήσεις, από απόσταση, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 3. Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ, που αφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 4. Οι Οδηγίες 2001/115/ΕΚ και 2002/38/ΕΚ, οι οποίες τροποποίησαν την Οδηγία 77/388/ΕΟΚ, στοχοθετώντας την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των όρων, οι οποίοι επιβάλλονται στην τιμολόγηση του ΦΠΑ. 5. Ο Κανονισμός ΕΚ 44/2001, ο οποίος αντικατέστησε την Σύμβαση των Βρυξελλών, σε όσα αφορούν στην αναγνώριση και στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ρυθμίζοντας ειδικότερα τη διεθνή δικαιοδοσία σε καταναλωτικές διαφορές, που ανακύπτουν από ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω του διαδικτύου. 6. Ο Κανονισμός ΕΚ 792/2002, σχετικά με τον ΦΠΑ σε υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά και 7. Η Σύσταση 97/489/ΕΚ της Επιτροπής, αναφορικά με τις συναλλαγές και τις πληρωμές, που γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα 48. Επίσης η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2000, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων η αναγκαιότητα προέλασης της «ψηφιακής οικονομίας», όρισε ως στόχο καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία μέχρι το 2010 η πιο ισχυρή οικονομία του κόσμου. Προς επίτευξη του στόχου 43 Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 44 Επ. Εφ. ΕΕ L178 της σελ Ο τίτλος ήταν απόρροια των δύο τροποποιητικών προτάσεων, στις οποίες η οδηγία δινόταν με τον τίτλο «για ορισμένες νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά, Αλεξανδρίδου Ε., «Το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου», σελ Αλεξανδρίδου Ε., ibid, σελ. 13 και Δελούκα Ιγγλέση Κ., «Νομικά θέματα», ο.π., σελ Αναπτύσσεται διεξοδικά στο σχετικό κεφάλαιο. 48 Αφορά ιδιαίτερα στις σχέσεις μεταξύ εκδότη, ήτοι του προσώπου το οποίο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, παρέχει σε ένα άλλο πρόσωπο μέσο πληρωμής βάσει σύμβασης που συνάπτει με αυτόν, και κατόχου, ήτοι του προσώπου το οποίο, κατόπιν σύμβασης που έχει συνάψει με έναν εκδότη, κατέχει μέσο πληρωμής. 18

19 αυτού εφάρμοσε το πρόγραμμα «eeurope 2000» 49. Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ιδιαίτερα φιλόδοξο, αποτελεί δε έκφραση απόλυτης στήριξης της Κοινότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ ενέταξε το ηλεκτρονικό εμπόριο, ως βασική παράμετρο, για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το αρχικό πρόγραμμα διαδέχθηκε το «eeurope 2002», ενώ μετά τη λήξη του ακολούθησε το «eeurope 2005: An information society for all». Αναγνωρίζοντας, τέλος, η Κοινότητα το ρόλο, τον οποίο διαδραματίζουν στην οικονομική ανάπτυξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και την αναγκαιότητα στήριξής τους για την εδραίωσή τους στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, η Επιτροπή ανέπτυξε τη δράση «go digital» 50. Γ. Η νομική βάση της οδηγίας Τη νομική βάση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, συνθέτει ένα τρίπτυχο άρθρων της ΣυνθΕΚ, ήτοι τα άρθρα 47 παρ. 2 (συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ανάληψη και άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων), 55 (ανάλογη εφαρμογή επί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των διατάξεων για το δικαίωμα εγκατάστασης) και 95 (εναρμόνιση για την πραγματοποίηση των στόχων της ενιαίας αγοράς) 51. Το άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας εισάγει την αρχή ότι δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ισοδύναμου αποτελέσματος, για την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας από το φορέα. Ορθά στο προοίμιο γίνεται επίκληση του άρθρου 47 παρ. 2 της ΣυνθΕΚ (πρώην άρθρο 57) Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει γενική αρμοδιότητα του Συμβουλίου, για την ψήφιση Οδηγιών, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η ανάληψη και η άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, καθώς η ελευθερία εγκατάστασης συνήθως περιορίζεται από εθνικές ρυθμίσεις, με τις οποίες προωθούνται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή δημιουργούν χωρίς κριτήριο διαφοροποίησης την ιθαγένεια εμπόδια στους αλλοδαπούς, οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν οικονομικά σε μία χώρα 52. Το άρθρο 55 (πρώην άρθρο 66) ΣυνθΕΚ ορίζει ότι επί της παροχής υπηρεσιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ περί δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης 53. Αποτελεί δε και αυτό νομική βάση της Οδηγίας, καθώς η τελευταία στο άρθρο 3, το οποίο αφορά στην εσωτερική αγορά, και δη στην παρ. 2, ορίζει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να θέσουν προσκόμματα στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, οι οποίες προέρχονται από αλλοδαπούς. Η επίκληση του άρθρου 95 (πρώην άρθρο 100 Α ) ΣυνθΕΚ γίνεται ως κατεξοχήν βάσης ρυθμιστικής αρμοδιότητας στο πλαίσιο των δράσεων της Κοινότητας για πραγματοποίηση των στόχων της ενιαίας αγοράς, όπως αυτή 49 Ειδικότερα: The Feira European Council (June 2000), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα, 50 Δελούκα Ιγγλέση Κ., «Νομικά θέματα», ο.π., σελ Τα άρθρα αναφέρονται στην εισαγωγή του προοιμίου της Οδηγίας. 52 Ζιάμος Γ., σε Σκουρή Β, «Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα», σελ Ζιάμος Γ., σε Σκουρής Β.,ibid,, σελ

20 ορίζεται στο άρθρο 14 ΣυνθΕΚ 54, Τα σχετικά νομθετήματα υιοθετούνται από το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 251 ΣυνθΕΚ με ειδική πλειοψηφία, δηλ. κατά παρέκκλιση της αρχής της ομοφωνίας που καθιερώνεται από το άρθρο 94 (πρώην 100) ΣυνθΕΚ (βλ. όμως και την εξαίρεση του άρθρου 95 παρ. 2 ΣυνθΕΚ) 55,56. Ιδιαίτερα η παρ. 3 αυτού, αποσκοπεί στην υιοθέτηση αυστηρών μέτρων προστασίας κατά τη διαδικασία εναρμόνισης νευραλγικών τομέων, όπως η υγεία, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών, λαμβάνοντας μάλιστα υπ όψιν όλες τις εξελίξεις, που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα 57. Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου, χωρίς εθνικά σύνορα, όπου θα αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, να διασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των στόχων γενικότερου συμφέροντος, όπως η προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και η προστασία του καταναλωτή και δη των ανηλίκων και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των προσωπικών δεδομένων 58. Δ. Στόχοι της Οδηγίας Πεδίο εφαρμογής Αφετηρία για την υιοθέτηση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, η οποία εκδόθηκε από το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις , αποτέλεσε η επιβολή των κοινοτικών ελευθεριών, τις οποίες καθιέρωσε η ΣυνθΕΚ στο πεδίο της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο κοινοτικός νομοθέτης, με το νομοθέτημα αυτό, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας, στόχευε στη δημιουργία ενός ενιαίου νομικού πλαισίου, για την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, στην οποία καθοριστικός συντελεστής είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Απώτερος δε σκοπός της είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού χώρου, χωρίς εθνικά σύνορα, που θα συμβάλει στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου κοινοτικής ολοκλήρωσης 59, η δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς, η οποία δεν θα διασπάται από την εμφάνιση ρυθμιστικών εμποδίων εξαιτίας αφενός της ύπαρξης διαφορών στη νομοθεσία από χώρα σε χώρα και αφετέρου της αβεβαιότητας ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο 60. Στους στόχους της Οδηγίας δεν συμπεριλαμβάνονται η ομοιόμορφη προσαρμογή, και η διασύνδεση του ποινικού δικαίου αυτού καθ αυτού, των κρατών μελών 61. Ενώ δεν θα μπορούσε να παραληφθεί η αναφορά στην επιδίωξη της Οδηγίας για μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου και συνεπώς έμμεσα και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 62. Από μία πρώτη κριτική θεώρηση, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για μία οριζόντια Οδηγία, της οποίας η εφαρμογή περιορίζεται, με βάση την αρχή της 54 Καριψιάδης Γ., σε Σκουρής Β., «Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα», σελ Ζιάμος Γ., σε Σκουρής Β., «Ερμηνεία Συνθηκών», ο.π., σελ Αλεξανδρίδου Ε., στο «Το Δίκαιο του»,ο.π. σελ Αδαμαντίδου Ε. σε Σκουρής Β., «Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα», σελ Αλεξανδρίδου Ε., στο «Το Δίκαιο του»,ο.π. σελ Αλεξανδρίδου Ε., στο «Το Δίκαιο του», ibid σελ Γραμματικάκη Αλεξίου Α., «Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ιδιωτικό Διεθνές δίκαιο, Διεθνές ομοιόμορφο Δίκαιο και Κοινοτικές ρυθμιστικές προσπάθειες Μία συγκριτική επισκόπηση, ΕΕΕυρ 2001, Καράκωστας Ι., «Δίκαιο & Internet - Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου», σελ Αλεξανδρίδου Ε., στο «Το Δίκαιο του»,ο.π. σελ

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...1 Ι. Οι κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων 2 Α. Τα διακριτικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια πρώτη προσέγγιση 1.1 Ένας νέος κόσμος γεννιέται. 1.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της ΚτΠ. 1.3 Το εμπορικό προϊόν πληροφορία. 1.4 Οι διαφαινόμενες προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα