ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΚΠΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΚΠΠΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 18/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΚΠΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,29 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΚΠΠΟ, συνολικού προϋπολογισμού ,29 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 23% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη. Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη: 1. των αναγκών σίτισης των ατόμων που εξυπηρετούνται από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Ηγουμενίτσας», ήτοι: των νηπίων που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, των ατόμων που εξυπηρετούνται στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) - ΚΗΦΗ, σε γάλα του προσωπικού του Δήμου, ως μέσο ατομικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/2006 ως ισχύει. σε γάλα του προσωπικού του ΠΑΚΠΠΟ, ως μέσο ατομικής προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/2006 ως ισχύει. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά) και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (παντοπωλείου, αρτοποιείου και γαλακτοπωλείου) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ) με το οποίο κυρώθηκε η Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/Α της 12 ης /12/2012, ορίζεται ότι: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για προμήθειες: Τροφίμων Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών 2

3 Πετρελαιοειδών Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφ εξής από τους οικείους Δήμους.» Οι ανωτέρω προμήθειες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α /93 Φ.Ε.Κ.185/Β /1993). Συνεπώς, πλέον ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των Νομικών του Προσώπων. Παράλληλα προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το έτος 2015 (CPV ) για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου, που δικαιούται μέσα ατομικής προστασίας. Σύμφωνα με την υπ αριθ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/ ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/ ) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Οικονομίας και Οικονομικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και με την 3119/08 (ΦΕΚ 990 Β/ ) παρέχεται: Για τον Φορέα του Δήμου Ηγουμενίτσας απαιτείται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει ψυγεία στον όρχο οχημάτων στην περιοχή Γραικοχώρι, έτσι ώστε η διανομή να πραγματοποιείται στον χώρο εργασίας των δικαιούχων. Αναλυτικότερα βάσει της κατάστασης των δικαιούχων που συνέταξε το Γραφείο Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, δικαιούνται ένα (1) λίτρο παστεριωμένο γάλα σε ημερήσια βάση συνολικά 53 άτομα (δικαιούχοι). Για το σύνολο των εργαζομένων απαιτούνται συνολικά λίτρα γάλακτος Χ 1,243 ευρώ ήτοι ,77 ευρώ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας του γάλακτος ανέρχεται στο ποσόν των ,77, με το Φ.Π.Α. (13%), και θα βαρύνει τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας του οικονομικού έτους 2015 και 3

4 συγκεκριμένα την πίστωση του Κ.Α , «Λοιπές παροχές σε είδος Δήμου Ηγουμενίτσας», Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηγουμενίτσας του οικονομικού έτους 2015 βαρύνεται με το ενδεικτικό ποσό των ,77. Για τον Φορέα του Νομικού Προσώπου ΠΑ.Κ.Π.Π.Ο. η δαπάνη της προμήθειας των λοιπών τροφίμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Νομικού Προσώπου του Δήμου, του οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς με τις αντίστοιχες πιστώσεις: Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των ειδών σίτισης ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των ,52, και θα βαρύνει τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου, του οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα την πίστωση, υπό τον κωδικό αριθμό (Κ.Α.) ως ακολούθως: Κ.Α , με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών - ΚΑΠΗ» με το ποσό των ,02 ευρώ. α) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ). β) Προμήθεια ελαιολάδου και σπορέλαιων για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ). γ) Προμήθεια φρούτων λαχανικών για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ). δ) Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου - πουλερικών για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ). ε) Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ). στ) Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια Παιδικών Σταθμών, και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ). ζ) Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για την σίτιση ωφελουμένων του ΝΠ (βρέφη και νήπια Παιδικών Σταθμών και ανάγκες κυλικείων ΚΑΠΗ). Κ.Α , με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του βοηθητικού προσωπικού» με το ποσό των 4.870,07 ευρώ. 4

5 Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων ΚΗΦΗ» με το ποσό των ,43 ευρώ. α) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την σίτιση των ΚΗΦΗ β) Προμήθεια ελαιόλαδου και σπορέλαιων για την σίτιση των ΚΗΦΗ γ) Προμήθεια φρούτων λαχανικών για την σίτιση των ΚΗΦΗ δ) Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για την σίτιση των ΚΗΦΗ ε) Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου για την σίτιση των ΚΗΦΗ στ) Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για την σίτιση των ΚΗΦΗ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων (Δήμου και Ν.Π.. αυτού) ανέρχεται στο ποσόν των ,29 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα είδους και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται έως 31/12/2015 από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. Για το Νομικό Πρόσωπο η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για δύο μήνες χωρίς να υπερβεί η ποσότητα και ο προϋπολογισμός των ειδών με απόαφαση του αρμοδίου οργάνου. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η Συντάξασα Γρίβα Ειρήνη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Κώτσια Ιφιγένεια ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ανθίππη Λουκά ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΚΠΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,29 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :18/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 και συγκεκριμένα μέχρι τις για τους : α) Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. Δήμου Ηγουμενίτσας, β) ΚΗΦΗ δ) ο Δήμος Ηγουμενίτσας. Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας. Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, χωρίς ο Δήμος να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των ,29 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή 23%. Άρθρο 2 Ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από : Α. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β / «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α / «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β / όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β / , Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ τ. Β / και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ τ. Β / , όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως 6

7 προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/1995. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α / «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 53361/2006 Φ.Ε.Κ τ. Β / και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α31119/2008 Φ.Ε.Κ 990 τ. Β / όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις της αριθ. Π1/3305/2010 (1789/ ) απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των ιαγωνισµών. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α / «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α / «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α / ». Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Φ.Ε.Κ. 240/τ. Α / η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 Φ.Ε.Κ. 18 τ. Α / άρθρο 4 παρ. 1, καθώς και της εγκυκλίου 3 με αριθ. Πρωτ:11543/ του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία ανατίθεται στους Δήμους η ανάδειξη χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα και τους οργανισμούς αυτών. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94 Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου). Των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/ Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β / , Υγειονομική διάταξη Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών). Του Ν. 3526/2007 παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α / ) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α / ). Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Τη με αριθμό πρωτ. Π1/542/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 7

8 «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». Τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, , 138 και 157 παρ. 1α και 1β του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ160/τ. Α / ). Β. Την με αριθμ 70/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών - νηπίων καθώς και των αναγκών των κυλικείων των ΚΑΠΗ, για το έτος Γ. Την με αριθ. 343/ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που αφορά την έγκριση διενέργειας της προμήθειας και του τρόπου εκτέλεσης αυτής. Δ. Την με αριθμ / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ε. Τη με αριθμ. 18/2014 Μελέτη για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του Προσώπων. Άρθρο 3 Ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: - Η Διακήρυξη του διαγωνισμού - Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση - Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός - Ο προϋπολογισμός προσφοράς Άρθρο 4 Ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών και η προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότου, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Άρθρο 5 Ο - ΣΥΜΒΑΣΗ Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον κάθε φορέα, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής ίση προς τρία επί τοις εκατό (3%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και μετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προμήθειας από 8

9 την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 2 εδάφια α ε του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 6 Ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμοδία Επιτροπή Παραλαβής του κάθε φορέα (Δήμος, Ν.Π.) σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που θα ορίζεται από τη σύμβαση. Άρθρο 7 ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΡΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό ένα (1) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της που θα αναλογεί στο τρία (3) τοις εκατό (%) του καθαρού ποσού της σύμβασης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) Άρθρο 8 ο - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται έως την εξάντληση του ποσού και της ποσότητας των συμβάσεων. Τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζονται τα καταστήματα δομές του ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, όπως παρακάτω: ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Εθν.Αντίστασης 64 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Διον.Σκυλοσόφου 9 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 164 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Δ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4 ΛΑΔΟΧΩΡΙ ΗΓ/ΤΣΑΣ Π. ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Δ. ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ ΓΚΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓ/ΤΣΑΣ Π. ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ Δ.Δ.ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ Π. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙ ΗΓ/ΤΣΑΣ Π. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ Π. ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ Π.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Δ. Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΚΑΠΗ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 9 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΚΑΠΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΠΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Δ.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΗΓ/ΤΣΑΣ 1 Ο ΚΑΠΗ ΣΥΒΟΤΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ 2 Ο ΚΑΠΗ ΣΥΒΟΤΩΝ Δ.Ε. ΣΥΒΟΤΩΝ ΣΥΒΟΤΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΚΑΠΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Δ. Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΚΗΦΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ Δ.Κ. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Δ.Κ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑ ΗΓ/ΤΣΑΣ 9

10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων και του Δήμου καθημερινά ή κατ ελάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας τους που του γνωστοποιείται με φαξ ή . Όσο αφορά στον προμήθευτή με τα είδη γαλακτοπωλείου για το Δήμο Ηγουμενίτσας, είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις απαιτούμενες ποσότητες γάλακτος, σε καθημερινή βάση, στον όρχο οχημάτων ο οποίος αποτελεί τον χώρο εργασίας των δικαιούχων όπου θα τοποθετήσει δικά του ψυγεία για τη συντήρηση του γάλακτος. Εφόσον η ποιότητα των ειδών προκύψει ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης και δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προμηθευόμενο είδος με νέο που να τις πληροί. Επίσης οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με την επόμενη παράδοση. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των προμηθευόμενων ειδών. Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών και υπηρεσία, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά είδος και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου (τιμές μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης). Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 Ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Άρθρο 10 ο - ΔΕΙΓΜΑΤΑ Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο. Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε υλικού από αναγνωρισμένο εργαστήριο, βαραίνουν τον προμηθευτή. Άρθρο 11 Ο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και για χρονικό διάστημα έως 31/12/2015 και για το Νομικό πρόσωπο μπορεί να παραταθεί για δύο μήνες χωρίς να υπερβούν οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός των ειδών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. (Πράξη VΙ τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ Κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010, Απόφαση VΙ τμήματος 3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 10

11 α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή. β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η Συντάξασα Γρίβα Ειρήνη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Κώτσια Ιφιγένεια ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ανθίππη Λουκά ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΚΠΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,29 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Αλάτι (συσκ.) 500gr Τεμάχιο 2 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) 1 κιλό Τεμάχιο 3 Αλεύρι (που φουσκώνει μόνο του) 1 κιλό Τεμάχιο 4 Άνθος Αραβοσίτου (βανίλια ή κακάο 160γρ) Τεμάχιο 5 Αρακάς (κατεψυγμένος) 1κιλου Τεμάχιο 6 Αυγά (εξάδα) Τεμάχιο 7 Βανίλιες (5ΤΕΜ / φακελάκι 1,5 γρ) Τεμάχιο 8 Μαργαρίνη - βιτάμ) 250γρ Τεμάχιο 9 Δημητριακά 375gr Τεμάχιο 10 Ελιές χωρίς κουκούτσι Κιλό 11 Ζάχαρη 1 κιλού Τεμάχιο 12 Κακάο 1 κιλού Τεμάχιο 13 Κανέλα ξύλο 15γρ Τεμάχιο 14 Κανέλα τριμμένη 50 γρ. φακ. Τεμάχιο 15 Καραμέλες φρουι ζελέ κιλού Κιλό 16 Κριθαράκι μέτριο 500γρ Τεμάχιο 17 Λαχανικά ανάμεικτα 1 κιλό Τεμάχιο 18 Μακαρονάκι κοφτό 500γρ Τεμάχιο 19 Μακαρόνια 500γρ (Νο.10) Τεμάχιο 20 Μακαρόνια 500γρ (Νο. 2) Τεμάχιο 21 Μαρμελάδα 380γρ Τεμάχιο 22 Μέλι ( γρ) γυάλινο βάζο Τεμάχιο 23 Μοσχοκάρυδο τριμμένο (φάκελος30γρ) Τεμάχιο 12

13 24 Μπάμιες (κατεψυγμένες) 1κιλό Τεμάχιο 25 Μπαχάρι (τριμμένο) 500γρ Τεμάχιο 26 Μπέικιν Πάουντερ (3 τεμχ20γρ) Τεμάχιο 27 Μπισκότα τετράγωνα 225γρ Τεμάχιο 28 Ντοματάκι ψιλοκομμένο κονσέρβα 400γρ Τεμάχιο 29 Ντοματοπολτός 500γρ Τεμάχιο 30 Ξύδι 400γρ Τεμάχιο 31 Οδοντογλυφίδες 1000 ΤΕΜ Τεμάχιο 32 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο) 500γρ Τεμάχιο 33 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο) 500γρ Τεμάχιο 34 Ποπ-κορν (καλαμπ.) 81γρ Τεμάχιο 35 Ρίγανη 500γρ (τριμμένη) Τεμάχιο 36 Ρύζι 500γρ. συσκευασμένο Τεμάχιο 37 Ρύζι κίτρινο /πιλαφι500γρ. συσκευασμένο Τεμάχιο 38 Σαλάμι παριζάκι 700γρ Τεμάχιο 39 Σόδα φαγητού 500γρ Τεμάχιο 40 Τσάι (διάφορα) 25φακ Τεμάχιο 41 Φακές ψιλές 500γρ Τεμάχιο 42 Φασολάκια (κατεψυγμένα) 1 κιλού Τεμάχιο 43 Φασόλια μέτρια 500γρ Τεμάχιο 44 Φιλέτο γαλοπούλας βραστή (φέτες) Κιλό 45 Φρυγανιά τριμμένη γρ Τεμάχιο 46 Φρυγανιές 255γρ Τεμάχιο 47 Φύλλο πίττας κρούστας 500γρ Τεμάχιο 48 Φύλλο πίττας χωριάτικο 500γρ Τεμάχιο 49 Χαλβάς Κιλό 50 Χυμός 3 φρούτων 1 λίτρο Τεμάχιο 51 τόνος κονσέρβα 160γρ. Τεμάχιο 52 Ρετσίνα 330ml Τεμάχιο 53 μουστάρδα 55γρ. Τεμάχιο 54 καφές ελληνικός 500γρ. Τεμάχιο 55 αναψυκτικά 1,5λτ. Τεμάχιο 56 Μερέντα Πραλίνα φουντουκιού ( γρ) Τεμάχιο 57 Γάλα εβαπορέ μικρό125gr Τεμάχιο 58 Καπουτσίνο (10 Φακελάκια) Τεμάχιο 59 Φυσικό μεταλλικό νερό 1 ½ λίτρου-εξάδα Τεμάχιο 60 Φυσικό μεταλλικό νερό ½ λίτρου Τεμάχιο 61 Καλαμάκια σπαστά συσκ 100τεμ Τεμάχιο 62 Χαμομήλι σε φακελάκια Τεμάχιο 63 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχιο 64 Γλυκά κουταλιού ( gr) Τεμάχιο 65 Υποβρύχιο βανίλια (+ -500gr) Τεμάχιο 66 Καφές φίλτρου κιλού Κιλό 67 Φίλτρα καφέ 1Χ4 Τεμάχια 68 Ρόφημα σοκολάτας κιλού Κιλά 69 Ανθρακούχο 330ml Τεμάχια 70 Νες καφές 100 γρ Κιλά 71 Ζαχαρίνες συσκ 120τεμ Τεμάχια 72 Τσάι βουνού σε ματσάκια Τεμάχια 13

14 73 Σόδες 330ml Τεμάχια 74 Πατατάκια 100γρ Τεμάχια 75 Σοκολατάκια κιλού Κιλά 76 Φασόλια γίγαντες συσκ. 500γρ Τεμάχια 77 Μαγιά ξερή χάρτινη συσκευασία 10γρ Τεμάχια 78 Πασχαλινά αυγά μικρά (σοκολατάκια)-κιλό Κιλά 79 Βαφή αυγών (+ - 15γρ) Τεμάχια 80 Καρύδια σπασμένα συσκ.κιλού Κιλό 81 Λουκούμια κιλού Κιλό 82 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων Τεμάχια 83 Αγγούρια Τεμάχια 84 Άνηθος Τεμάχια 85 Δυόσμος Τεμάχια 86 Καρότα Κιλό 87 Κολοκυθάκια Κιλό 88 Κρεμμύδια (ξηρά) Κιλό 89 Κρεμμυδάκια (φρέσκα) Τεμάχια 90 Κουνουπίδι Κιλό 91 Λάχανο Κιλό 92 Λεμόνια Κιλό 93 Μαϊντανός Τεμάχια 94 Μαρούλια Κιλό 95 Μελιτζάνες Κιλό 96 Μπρόκολο Κιλό 97 Ντομάτες Κιλό 98 Παντζάρια Κιλό 99 Πατάτες Κιλό 100 Πιπεριές για γεμιστά Κιλό 101 Πράσα Κιλό 102 Σέλινο Κιλό 103 Σκόρδα Τεμάχια 104 Σπανάκι Κιλό 105 Φασολάκια (φρέσκα) Κιλό 106 Ακτινίδια Κιλό 107 Αχλάδια (Κρυστάλλια) Κιλό 108 Μανταρίνια (κλημεντίνια) Κιλό 109 Μήλα Γκόλντεν Κιλό 110 Μήλα Στάρκιν Κιλό 111 Μπανάνες Κιλό 112 Νεκταρίνια Κιλό 113 Πορτοκάλια (φαγητού) Κιλό 114 Ροδάκινα Κιλό 115 Σταφύλια (σουλταν.) Κιλό 116 Κεράσια Κιλό 117 Φράουλα Κιλό 118 Πεπόνι Κιλό 119 Καρπούζι Κιλό 120 Βερίκοκα Κιλό 14

15 121 Κοτόπουλο ολόκληρο Κιλό 122 Κρέας Μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) Κιλό 123 Κρέας Χοιρινό (χωρίς κόκαλο) Κιλό 124 Αρνί γάλακτος Κιλό 125 Ψάρια φρέσκα (λαβράκι) Κιλό 126 Ψάρια φρέσκα (γαύρος) Κιλό 127 Ψάρια φρέσκα (σαρδέλα) Κιλό 128 Φιλέτο πέρκας νωπό Κιλό 129 Γάλα φρέσκο πλήρες 1 λίτρο για τους παιδικούς σταθμούς Τεμάχια 130 Γιαούρτι στραγγ.(8%λιπαρά)1κιλού Τεμάχια 131 Τυρί φέτα συσκ. 2k Τεμάχια 132 Τυρί γκούντα (μπαστούνι φέτες) Κιλό 133 Τυρί κεφ/τύρι/ή κεφ/βιερα Κιλό 134 Κασέρι κιλού χύμα Κιλό 135 Γάλα φρέσκο πλήρες 1 λίτρο για το βοηθητικό προσωπικό Τεμάχια 136 Ψωμί Κιλό 137 Αρτοσκευάσματα Κιλό 138 Ψωμί για τοστ Κιλό 139 Ψωμάκι Τεμάχια Όλα τα είδη θα είναι Α ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία. Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνία παράδοσης τους. Η αποθήκευση τους να γίνεται σε εγκαταστάσεις που να έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης. 1. Ζυμαρικά Τα ζυμαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100%. Χώρα προέλευσης τους, να είναι η Ελλάδα. Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης. 2. Όσπρια Ρύζι Τα όσπρια ρύζι να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται η ένδειξη ποιότητα Α. 3. Μαργαρίνη τύπου SOFT (Λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%) Να είναι προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές λιπαρές ύλες και το οποίο έχει την ακόλουθη περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες: Άνω των 62% και κάτω του 80%. 4. Ζάχαρη-ζάχαρη άχνη 15

16 Η ζάχαρη να είναι σε χάρτινη συσκευασία και να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες. 5. Μαρμελάδα Η μαρμελάδα να είναι ελληνική (φράουλα). Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. 6. Μέλι Η ονομασία «μέλι» ή «πευκόμελο» πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα. 7. Ντοματοχυμός Η συσκευασία του να είναι χάρτινη ή μεταλλική των γρ. Το άνοιγμα της συσκευασίας να μην απαιτεί ανοιχτήρι. 8. Ντοματοχυμός συμπυκνωμένος Να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση χυμού ντομάτας ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι 6% τουλάχιστον. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500 γρ. 9. Αλάτι Η περιεκτικότητα σε NaCl να είναι τουλάχιστον 97%, να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Η συσκευασία του να είναι σε πλαστικό δοχείο. 10. Μπαχαρικά (Πιπέρι ρίγανη - κύμινο κλπ) Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές. 11. Ξύδι Χυμός λεμονιού Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη). Στη συσκευασία του χυμού λεμονιού να αναγράφεται η φράση «Άρτυμα λεμονιού» 12. Χυμός Η συσκευασία του να είναι χάρτινη του ενός (1) λ. Στην ετικέτα του να αναγράφεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των συστατικών με την ένδειξη «περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Η ένδειξη αυτή πρέπει να εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία του προϊόντος. Να είναι χωρίς συντηρητικά. 13. Αλεύρι Να παράγεται στην Ελλάδα Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένου από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη.. 16

17 14. Κόρν φλάουρ Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία. 15. Ελαιόλαδο Να παράγεται στην Ελλάδα Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ και να έχει οξύτητα 0-1%. 16.Τυρί Το τυρί να είναι τυποποιημένο και συσκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 17. Γάλα Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Κατά την παράδοση από τον προμηθευτή, τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χτυπήματα. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία με την νόμιμη άδεια στην θερμοκρασία που καθορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Να προέρχονται από εγκαταστάσεις η ψυκτικές αποθήκες που έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης από την Ε.Ε. 18. Όλα τα είδη Οπωροπωλείου πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, εγχώρια, νωπά, εποχής και απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και η παραλαβή οπωρών ελαττωματικών. Πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας και του αυτού μεγέθους. 19. Είδη κρεοπωλείου 1.Το κοτόπουλο πρέπει να είναι Α ποιότητας από επιχειρήσεις που έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Το Κρέας Μόσχου (από ζώο κάτω των 17 μηνών κατηγορίας κατηγορίας E ή U και λίπος 1-2) Τα κρέατα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα και να έχουν σήμανση σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία και το άρθρο 11 του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις που έχουν κωδικό αριθμό Κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να σημαίνονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και το άρθρο 11 του κώδικα τροφίμων και ποτών. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασμένα με άδεια από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 17

18 20. Είδη Ιχθυοπωλείου Να είναι Α' ποιότητας, τα λαβράκια να είναι 700 γραμμάρια και άνω το τεμάχιο, να είναι καθαρισμένα, να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα και η διανομή να γίνεται ανά παιδικό σταθμό. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασμένα με άδεια από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 21. Είδη αρτοποιείου ΨΩΜΙ Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι που να έχουν ψηθεί την ίδια ημέρα της διάθεσης Η παράδοση από το προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του Ν.Π., χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελος του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η Συντάξασα Γρίβα Ειρήνη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Κώτσια Ιφιγένεια ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ανθίππη Λουκά ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΚΠΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,29 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2014 Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΚΠΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ ΟΜΑΔΑ Α' ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 13% ΦΠΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Αλάτι(συσκ.) 500gr Τεμάχιο 0, ,00 2 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) 1 κιλό Τεμάχιο 1, , Αλεύρι (που φουσκώνει μόνο του) 1 κιλό Άνθος Αραβοσίτου(βανίλια ή κακάο 160γρ) Τεμάχιο 1, ,00 Τεμάχιο 1, ,50 5 Αρακάς(κατεψυγμένος) 1κιλου Τεμάχιο 2, ,00 6 Αυγά (εξάδα) Τεμάχιο 1, ,00 7 Βανίλιες (5ΤΕΜ / φακελάκι 1,5 γρ) Τεμάχιο 0, ,40 8 Μαργαρινη - βιτάμ) 250γρ Τεμάχιο 1, ,61 9 Δημητριακά 375gr Τεμάχιο 2, ,00 10 Ελιές χωρις κουκούτσι Κιλό 2, ,25 11 Ζάχαρη 1 κιλού Τεμάχιο 1, ,00 12 Κακάο 1 κιλού Τεμάχιο 6, ,00 13 Κανέλα ξύλο 15γρ Τεμάχιο 1, ,00 14 Κανέλα τριμμένη 50 γρ φακ. Τεμάχιο 0, ,00 15 Καραμέλες φρουι ζελε κιλού Κιλό 6, ,00 16 Κριθαράκι μέτριο 500γρ Τεμάχιο 0, ,15 17 Λαχανικά ανάμεικτα 1 κιλό Τεμάχιο 2, ,40 18 Μακαρονάκι Κοπτό 500γρ Τεμάχιο 0, ,20 19 Μακαρόνια 500γρ (Νο10) Τεμάχιο 0, ,75 20 Μακαρόνια 500γρ (Νο2) Τεμάχιο 0, ,00 21 Μαρμελάδα 380γρ Τεμάχιο 2, ,00 22 Μέλι ( γρ) γυάλινο βάζο Τεμάχιο 4, ,20 19

20 23 Μοσχοκάρυδο τριμμένο (φάκελος30γρ) Τεμάχιο 0, ,00 24 Μπάμιες (κατεψυγμένες) 1κιλό Τεμάχιο 4, ,50 25 Μπαχάρι (τριμμένο) 500γρ Τεμάχιο 1, ,00 26 Μπέικιν Πάουντερ (3ΤΕΜχ20γρ) Τεμάχιο 0, ,80 27 Μπισκότα τετράγωνα 225γρ Τεμάχιο 1, ,12 28 Ντοματάκι ψιλοκομένο κονσέρβα 400γρ Τεμάχιο 0, ,00 29 Ντοματοπολτός 500γρ Τεμάχιο 0, ,00 30 Ξύδι 400γρ Τεμάχιο 0, ,10 31 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο) 500γρ Τεμάχιο 4, ,50 32 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο) 500γρ Τεμάχιο 6, ,50 33 Πόπ-κορν (καλαμπ.) 81γρ Τεμάχιο 0, ,50 34 Ρίγανη 500γρ (τριμμένη) Τεμάχιο 4, ,00 35 Ρύζι 500γρ. συσκευασμένο Τεμάχιο 0, ,80 36 Ρύζι κιτρινο /πιλαφι500γρ. συσκευασμένο Τεμάχιο 0, ,40 37 Σαλάμι παριζάκι 700γρ Τεμάχιο 5, ,00 38 Σόδα φαγητού 500γρ Τεμάχιο 0, ,50 39 Τσάι (διάφορα) 25φακ Τεμάχιο 3, ,00 40 Φακές ψιλές 500γρ Τεμάχιο 1, ,00 41 Φασολάκια (κατεψυγμένα) 1 κιλού Τεμάχιο 3, ,00 42 Φασόλια μέτρια 500γρ Τεμάχιο 1, ,00 43 Φιλέτο γαλοπούλας βραστή (φέτες) Κιλό 10, ,00 44 Φρυγανιά τριμμένη γρ Τεμάχιο 0, ,00 45 Φρυγανιές 255γρ Τεμάχιο 1, ,40 46 Φύλλο πίττας κρούστας 500γρ Τεμάχιο 3, ,00 46 Φύλλο πίττας χωριάτικο 500γρ Τεμάχιο 3, ,00 47 Χαλβάς Κιλό 5, ,00 49 Τόνος κονσέρβα 160γρ. Τεμάχιο 2, ,50 50 Μουστάρδα 455γρ. Τεμάχιο 1, ,00 51 Καφές ελληνικός 500γρ. Τεμάχιο 5, ,00 52 Πραλίνα φουντουκιου ( γρ) Τεμάχιο 1, ,40 53 Γάλα εβαπορέ μικρό125gr Τεμάχιο 0, ,00 54 Καπουτσινο (10 Φακελάκια) Τεμάχιο 3, ,00 55 Φυσικό μεταλλικό νερό 1 ½λιτρουεξάδα Τεμάχιο 1, ,00 56 Φυσικό μεταλλικό νερό ½ λίτρου Τεμάχιο 0, ,00 57 Χαμομήλι σε φακελάκια Τεμάχιο 0, ,00 58 Γλυκά κουταλιού ( gr) Τεμάχιο 5, ,00 59 Υποβρύχιο βανίλια (+ -500gr) Τεμάχιο 2, ,00 60 Καφές φίλτρου κιλού Κιλό 5, ,20 61 Ρόφημα σοκολάτας κιλού Κιλά 5, ,00 62 Νες καφές 100 γρ Κιλά 3, ,60 63 Ζαχαρίνες συσκ 120τεμ Τεμάχια 3, ,00 64 Τσαϊ βουνού σε ματσάκια Τεμάχια 2, ,20 65 Πατατάκια 100γρ Τεμάχια 1, ,20 66 Σοκολατάκια κιλού Κιλά 3, ,20 67 Φασόλια γίγαντες συσκ. 500γρ Τεμάχια 2, ,00 20

21 68 69 Μαγιά ξερή χάρτινη συσκευασία 10γρ Πασχαλινά αυγά μικρά (σοκολατάκια)-κιλό Τεμάχια 1, ,00 Κιλά 4, ,20 70 Καρύδια σπασμένα συσκ.κιλού Κιλό 5, ,00 71 Λουκούμια κιλού Κιλό 3, ,50 Μερικό Σύνολο ,58 ΦΠΑ 13% 2.518,31 Τελικό Σύνολο ,89 Α1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 23% ΦΠΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Οδοντογλυφίδες 1000 ΤΕΜ Τεμάχιο 2, ,60 2 Χυμός 3 φρούτων 1 λίτρο Τεμάχιο 1, ,40 3 Ρετσίνα 330ml Τεμάχιο 1, ,00 4 Αναψυκτικα 1,5λτ. Τεμάχιο 1, ,80 5 Καλαμάκια σπαστά συσκ 100τεμ Τεμάχιο 0, ,00 6 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχιο 0, ,00 7 Φίλτρα καφέ 1Χ4 Τεμάχια 0, ,50 8 Ανθρακούχο 330ml Τεμάχια 0, ,00 9 Σόδες 330ml Τεμάχια 0, ,00 10 Βαφή αυγών (+ - 15γρ) Τεμάχια 1, ,00 Μερικό Σύνολο 2.085,30 ΦΠΑ 23% 479,62 Τελικό Σύνολο 2.564,92 Α2 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων Λίτρο 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.390,00 ΦΠΑ 13% 700,70 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6.090,70 21

22 ΟΜΑΔΑ Β' ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV Β1' - ΛΑΧΑΝΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Αγγούρια Τεμάχια 0, ,28 2 Άνηθος Τεμάχια 0, ,00 3 Δυόσμος Τεμάχια 1, ,00 4 Καρότα Κιλό 1, ,20 5 Κολοκυθάκια Κιλό 2, ,00 6 Κρεμμύδια (ξηρά) Κιλό 0, ,30 7 Κρεμμυδάκια (φρέσκα) Τεμάχια 0, ,10 8 Κουνουπίδι Κιλό 1, ,00 9 Λάχανο Κιλό 0, ,40 10 Λεμόνια Κιλό 1, ,80 11 Μαϊντανός Τεμάχια 0, ,20 12 Μαρούλια Κιλό 1, ,00 13 Μελιτζάνες Κιλό 1, ,64 14 Μπρόκολο Κιλό 1, ,50 15 Ντομάτες Κιλό 2, ,00 16 Παντζάρια Κιλό 1, ,00 17 Πατάτες Κιλό 0, ,00 18 Πιπεριές για γεμιστά Κιλό 3, ,00 19 Πράσα Κιλό 1, ,00 20 Σέλινο Κιλό 2, ,00 21 Σκόρδα Τεμάχια 0, ,50 22 Σπανάκι Κιλό 1, ,00 23 Φασολάκια (φρέσκα) Κιλό 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 8.442,92 ΦΠΑ 13% 1.097,58 ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 9.540,50 Β2 - ΦΡΟΥΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Ακτινίδια Κιλό 2, ,80 2 Αχλάδια (Κρυστάλλια) Κιλό 2, ,00 22

23 3 Μανταρίνια (κλημεντίνια) Κιλό 2, ,00 4 Μήλα Γκόλντεν Κιλό 1, ,84 5 Μήλα Στάρκιν Κιλό 1, ,84 6 Μπανάνες Κιλό 1, ,20 7 Νεκταρίνια Κιλό 1, ,00 8 Πορτοκάλια (φαγητού) Κιλό 1, ,80 9 Ροδάκινα Κιλό 2, ,60 10 Σταφύλια (σουλταν.) Κιλό 2, ,00 11 Κεράσια Κιλό 3, ,00 12 Φράουλα Κιλό 4, ,50 13 Πεπόνι Κιλό 1, ,80 14 Καρπούζι Κιλό 0, ,50 15 Βερυκοκα Κιλό 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ,88 ΦΠΑ 13% 1.467,29 ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ ,17 ΟΜΑΔΑ Γ 'ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Κοτόπουλο ολόκληρο Κιλό 5, ,00 2 Κρέας Μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) Κιλό 10, ,48 3 Κρέας Χοιρινό (χωρίς κόκαλο) Κιλό 7, ,00 4 Αρνί γάλακτος Κιλό 10, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,48 ΦΠΑ 13% 3.257,60 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,08 ΟΜΑΔΑ Δ' ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Ψάρια φρέσκα (λαβράκι) Κιλό 10,65 348, ,27 2 Ψάρια φρέσκα (γαύρος) Κιλό 6,00 124,5 747,00 3 Ψάρια φρέσκα (σαρδέλα) Κιλό 6, ,00 4 Φιλέτο πέρκας νωπό Κιλό 15, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.854,27 ΦΠΑ 13% 891,05 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 7.745,32 23

24 ΟΜΑΔΑ Ε' ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες 1 λίτρο Τεμάχια 1, ,60 2 Γιαούρτι στραγγ.(8%λιπαρά)1κιλού Τεμάχια 2, ,00 3 Τυρί φέτα συσκ. 2k Τεμάχια 15, ,80 4 Τυρί γκούντα (μπαστούνι φέτες) Κιλό 5, ,60 5 Τυρί κεφ/τύρι/ή κεφ/βιερα Κιλό 9, ,00 6 Κασέρι κιλού χύμα Κιλό 18, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 13% 1.832,22 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,22 ΟΜΑΔΑ ΣΤ' - ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΚΠΠΟ CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες 1 λίτρο Τεμάχια 1, ,80 ΣΥΝΟΛΟ 4.309,80 ΦΠΑ 13% 560,274 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.870,07 ΟΜΑΔΑ Ζ' - ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες 1 λίτρου Λίτρο 1, ,60 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΦΠΑ 13% 1.455,17 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% ,77 24

25 ΟΜΑΔΑ Η'- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Ψωμί Κιλό 1, ,00 2 Αρτοσκευάσματα Κιλό 8, ,00 3 Ψωμί για τοστ Κιλό 2, ,50 4 Ψωμάκι Τεμάχια 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΦΠΑ 13% 1.591,14 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π. "ΠΑΚΠΠΟ": ,02 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Π. "ΠΑΚΠΠΟ": 4.870,07 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ Ν.Π. "ΠΑΚΠΠΟ": ,43 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓ/ΤΣΑΣ: ,77 ΕΥΡΩ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π. "ΠΑΚΠΠΟ" & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓ/ΤΣΑΣ: ,29 ΕΥΡΩ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η Συντάξασα Γρίβα Ειρήνη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Κώτσια Ιφιγένεια ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηγ/τσα, 22 Δεκεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ανθίππη Λουκά ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 25

26 26

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.989,95 Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 387.917,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 387.917,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4/3/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 9053 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ:34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες : Μαργαρίτη Γκίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολύγυρος 08/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 10/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τηλ.-213-2023842-4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προϋπολογισμού: 40.000,00 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2012 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 53/2015

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 53/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. 06/2015 (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 96/2014. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Προϋπολογισµός -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 96/2014. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Προϋπολογισµός -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων e ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΗΜΘΙΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΙ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Καλαμπάκα 26-08-2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αρίθ. Πρωτ.: 19005 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αρίθ. Απόφασης: 443 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΚ9Β-Ρ3Γ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΚ9Β-Ρ3Γ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 4/ 07.03.2013 πρακτικό της τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. Θήβα Τ.Κ.32 200 του Δήμου Θηβαίων Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα