ΤΥΠΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ. 1. Συνδεσµολογίες Φωτιστικών Σωµάτων Αυτόµατος Κλιµακοστασίου Ηλεκτρικό κουδούνι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΠΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ. 1. Συνδεσµολογίες Φωτιστικών Σωµάτων Αυτόµατος Κλιµακοστασίου Ηλεκτρικό κουδούνι"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 204 ΤΥΠΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΑ. Συνδεσµολογίες Φωτιστικών Σωµάτων Αυτόµατος Κλιµακοστασίου Ηλεκτρικό κουδούνι Φωτιστικά Σώµατα Προκειµένου να σχεδιάσουµε µια απλή ηλεκτρική εγκατάσταση οικίας είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε τον τρόπο συνδεσµολογίας των κλασσικών φωτιστικών σωµάτων. Η πιο απλή συνδεσµολογία είναι αυτή των απλών διακοπτών τύπου πλήκτρου (τάµπλερ) που φαίνεται στο Σχ.. Ο αγωγός της φάσης συνδέεται µε τα φωτιστικά σώµατα µέσω της επαφής του διακόπτη, ενώ ο ουδέτερος συνδέεται απ ευθείας στα σώµατα. Το τµήµα του αγωγού φάσης από τον διακόπτη µέχρι τα σώµατα ονοµάζεται συνήθως αγωγός επιστροφής. Φάση ιακόπτης Φωτιστικά Σώµατα Ουδέτερος Σχ.. Ηλεκτρική συνδεσµολογία διακόπτη τύπου τάµπλερ. Ο κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαγορεύει αυστηρά να διακόπτουµε τον ουδέτερο αγωγό µε το διακόπτη αντί για τον αγωγό της φάσης, γιατί τότε ο τελευταίος θα πηγαίνει απ ευθείας στα σώµατα. Αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει ηλεκτροπληξία εφόσον τα ντουί θα βρίσκονται συνεχώς υπό τάση παρά το γεγονός ότι τα φωτιστικά σώµατα θα είναι σβηστά. ιακόπτης Κοµµιτατέρ. Στο Σχ. 2 φαίνεται η συνδεσµολογία ενός επιλεκτικού διακόπτη που συνήθως τον αποκαλούµε διακόπτη κοµµιτατέρ. Αυτός χρησιµοποιείται για τον έλεγχο τουλάχιστον δύο (ή δύο οµάδων) φωτιστικών σωµάτων και µας δίνει την δυνατότητα να έχουµε όλα τα φώτα αναµµένα, ή ένα µέρος αυτών αναµµένα, ή όλα σβηστά.

2 ιακόπτης 2 P (Φάση) Φωτιστικά Σώµατα N (Ουδέτερος) ' 2' Σχ. 2. Ηλεκτρική συνδεσµολογία διακόπτη κοµµιτατέρ. ιακόπτης Αλλέ-Ρετούρ Ένας ακόµη πιο χρήσιµος διακόπτης φωτισµού είναι ο διακόπτης αλλέ-ρετούρ. Η συνδεσµολογία του Σχ. 3 είναι για έλεγχο φωτιστικών σωµάτων από δύο διαφορετικές θέσεις. Η αντίστοιχη συνδεσµολογία για έλεγχο από 3 ή περισσότερες θέσεις είναι διαφορετική, όπως επίσης διαφορετικοί είναι και οι διακόπτες (έχουν περισσότερες επαφές). Στο Σχ. 3 παρατηρούµε ότι η λειτουργία των διακοπτών αλλέ-ρετούρ απαιτεί περισσότερους αγωγούς απ όσους οι άλλοι τύποι διακοπτών. Φωτιστικά Σώµατα 2 ' 2' N (Ουδέτερος) ιακόπτης Θέσης Α ιακόπτης Θέσης Β P (Φάση) 2 3 ' 2' 3' Σχ. 3. Ηλεκτρική συνδεσµολογία διακόπτη αλλέ-ρετούρ. Αυτόµατος Κλιµακοστασίου Για το άναµµα και το σβήσιµο των φώτων στα κλιµακοστάσια των πολυκατοικιών χρησιµοποιούµε έναν ειδικού τύπου αυτόµατο διακόπτη που καλείται αυτόµατος κλιµακοστασίου. Από κατασκευαστικής πλευράς υπήρχαν παλαιότερα διάφοροι τύποι τέτοιων διακοπτών ηλεκτροµηχανικοί και ηλεκτρονικοί. Εδώ θα χρησιµοποιήσουµε τον ηλεκτρονικό αυτόµατο κλιµακοστασίου που έχει επικρατήσει των άλλων. 2

3 Ο αυτόµατος περιλαµβάνει ένα κύκλωµα χρονισµού (δηλαδή µέτρησης χρόνου) που µπορεί να είναι από πολύ απλό µε RC στοιχεία έως σύνθετο µε ολοκληρωµένο κύκλωµα τύπου timer. Το ηλεκτρονικό κύκλωµα, που νοητά βρίσκεται µεταξύ των ακροδεκτών N και L (ακροδέκτες 4,5), ελέγχει µία διακοπτική επαφή (ακροδέκτες,3) η οποία παρεµβάλλεται στο κύκλωµα φωτισµού του κλιµακοστασίου. P N 4 (N) 5 (L) Μπουτόν 2 ' 2' Κουµπιά επιλογής χρόνου & λειτουργίας 2 Ν L 2 3 ' Λάµπες 2' Σχ. 4. Ηλεκτρική συνδεσµολογία του αυτόµατου κλιµακοστασίου. Ηλεκτρικό κουδούνι Τα ηλεκτρικά κουδούνια των σπιτιών, των γραφείων κλπ. τροφοδοτούνται µε χαµηλή τάση (συνήθως µε 4V, 8V, 2V) για λόγους ασφαλείας. Η χαµηλή τάση λαµβάνεται µέσω ενός κατάλληλου µετασχηµατιστή που τροφοδοτείται από το κοινό κύκλωµα φωτισµού του κτιρίου, όπως φαίνεται στο Σχ. 5. Η τροφοδότηση του κουδουνιού γίνεται µε αγωγούς,5 mm 2 που συνδέουν το εσωτερικό δίκτυο µε το πρωτεύον τύλιγµα του µετασχηµατιστή που συνήθως είναι µικρής ισχύος (5-0W). Το δευτερεύον κύκλωµα που περνά από το κουδούνι και τα διάφορα µπουτόν που έχουµε εγκαταστήσει στο σπίτι (εξώθυρα, υπνοδωµάτια, κλπ.) µπορεί να προστατεύεται από µια ασφάλεια 3Α. P Μετασχηµατιστής 2 V V/50Hz N 4 V 2 0 V 2 3 Μπουτόν Ηλεκτρικό Κουδούνι Σχ. 5. Συνδεσµολογία ηλεκτρικού κουδουνιού. 3

4 Η λειτουργία ενός κοινού κουδουνιού βασίζεται στην έλξη ενός κινητού οπλισµού (σφύρα) από ένα ηλεκτροµαγνήτη (βλ. Σχ.6) στο εσωτερικό του οποίου κινείται ο ελκόµενος οπλισµός. Το πηνίο συνδέεται από το ένα άκρο του απ ευθείας µε το δευτερεύον τύλιγµα του µετασχηµατιστή, ενώ το άλλο άκρο του συνδέεται µε το δευτερεύον µέσω του µπουτόν λειτουργίας. ευτερεύον τύλιγµα του Μ/Σ Μπουτόν Έλασµα επαναφοράς Πηνίο Ηλεκτροµαγνήτη Σφύρα Βάση Κουδουνιού Μεταβαλλόµενο διάστηµα Καµπάνα Παράκεντρη περιστροφή καµπάνας Σχ. 6. Ηλεκτρικό κουδούνι (εσωτερική δοµή). Όταν πιέζουµε το µπουτόν για να κτυπήσει το κουδούνι, κλείνει το κύκλωµα, από το πηνίο περνά το ρεύµα και ο ηλεκτροµαγνήτης έλκει τον οπλισµό ο οποίος κτυπά την καµπάνα του κουδουνιού. Το έλασµα επαναφοράς δρα ως ελατήριο και επαναφέρει τον οπλισµό στην αρχική του θέση οπότε το φαινόµενο επαναλαµβάνεται. Η καµπάνα είναι στερεωµένη σε σηµείο εκτός του κέντρου της περιφέρειας. Με την περιστροφή της καµπάνας µεταβάλλεται το διάστηµα µεταξύ καµπάνας και σφύρας γεγονός που επηρεάζει τον παραγόµενο ήχο. 4

5 Μετρήσεις-Πραγµατοποίηση Συνδεσµολογιών. Πραγµατοποιήστε την συνδεσµολογία του Σχ.2 και ελέγξτε την ορθή λειτουργία του διακόπτη κοµµιτατέρ. 2. Πραγµατοποιήστε την συνδεσµολογία του Σχ.3 και ελέγξτε την ορθή λειτουργία των διακοπτών αλλέ-ρετούρ. 3. Πραγµατοποιήστε την συνδεσµολογία του Σχ.4 και ελέγξτε την ορθή λειτουργία του αυτόµατου κλιµακοστασίου. Θέστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση και τον επιλογέα χρόνου στο ελάχιστο. 4. Τροφοδοτήστε το πρωτεύον του µετασχηµατιστή µε την τάση του δικτύου και αφήστε εν κενώ το δευτερεύον. Μετρήστε τότε την τάση του πρωτεύοντος και τις τρεις τάσεις εξόδου του δευτερεύοντος. ΠΡΟΣΟΧΗ, η τάση στο πρωτεύον είναι 220V 5. Πραγµατοποιήστε την συνδεσµολογία του Σχ.5 και ελέγξτε την ορθή λειτουργία του κουδουνιού. 6. Πραγµατοποιήστε πάλι την συνδεσµολογία του Σχ.5 αλλά τροφοδοτήστε το κουδούνι µε τάση 4V. Λειτουργεί το κουδούνι όπως προηγουµένως; 7. Να σχεδιασθεί στο τετράδιο η συνδεσµολογία 3 διακοπτών αλλέ-ρετούρ για έλεγχο φωτιστικού σώµατος από τρεις διαφορετικές θέσεις. Σε όλες τις συνδεσµολογίες χρησιµοποιείστε ως πηγή τροφοδοσίας τη γενική παροχή του ταµπλό. ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΣΗΣ 230 V, 50 Hz Τοποθετείστε όλα τα καλώδια για κάθε συνδεσµολογία µε το Γενικό ιακόπτη στη θέση 0. P 0 Μόνο εφόσον τοποθετείτε όλα τα καλώδια για κάθε συνδεσµολογία να ανοίγετε το διακόπτη για να δοκιµάζετε την ορθή λειτουργία του κυκλώµατος. N 5

6 2. Πίνακας Οικίας Μετρητής Ενέργειας Λαµπτήρας Φθορισµού Ρελέ Μέτρηση Ισχύος Μέτρηση αντίστασης γείωσης Μέγγερ. Πίνακας Οικίας Οι πίνακες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι σύνθετες συσκευές που αποτελούνται από διάφορα επιµέρους εξαρτήµατα, τα βασικότερα των οποίων είναι α) οι ακροδέκτες (ή µπόρνες) για να συνδέονται οι διάφοροι αγωγοί που προσάγονται στον πίνακα, β) οι ασφάλειες για να προστατεύονται τα επιµέρους κυκλώµατα και γ) οι διακόπτες για να αποµονώνονται οι ηλεκτρικές γραµµές ή οι συσκευές κατανάλωσης. Εκτός αυτών, µπορούν να τοποθετηθούν όργανα µέτρησης, ενδεικτικές λυχνίες, αυτόµατοι διαφυγής κ.α. Με τους πίνακες των εσωτερικών εγκαταστάσεων που διακρίνονται σε Πίνακες Εισαγωγής, Γενικούς Πίνακες, Πίνακες Φωτισµού και Πίνακες Κίνησης, επιτυγχάνουµε την τροφοδότηση και τον έλεγχο της εγκατάστασης. Οι Πίνακες Εισαγωγής του ρεύµατος ανήκουν στην ΕΗ και αποτελούνται συνήθως από τον µετρητή ενέργειας και τις ασφάλειες της ΕΗ. Οι Γενικοί Πίνακες που ανήκουν στον καταναλωτή και τοποθετούνται µετά τον πίνακα εισαγωγής, αποτελούνται από κλειστά κιβώτια διακλάδωσης, κιβώτια ασφαλειών και ένα γενικό µαχαιρωτό διακόπτη. Οι Πίνακες Φωτισµού τροφοδοτούνται από τους γενικούς πίνακες και έχουν την µορφή του πίνακα της άσκησης. Οι Πίνακες Κίνησης είναι συνήθως τριφασικοί και τοποθετούνται σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για να τροφοδοτούν τριφασικές καταναλώσεις (κυρίως κινητήρες). Ο γενικός πίνακας και ο πίνακας φωτισµού προκειµένου για µικρές καταναλώσεις (σπίτια, γραφεία κλπ.) συγχωνεύονται σε ένα. Γενικά, σ όλους τους πίνακες η σειρά της συνδεσµολογίας είναι πάντα: ακροδέκτες, γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια (ή αυτόµατος διακόπτης), µερικοί διακόπτες, µερικές ασφάλειες (ή αυτόµατοι διακόπτες) και ακροδέκτες εξαγωγής. 6

7 Μετρητής Ενέργειας Οι µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας µετρούν την απορροφώµενη από τον καταναλωτή ηλεκτρική ενέργεια Ε, όπου E = t 0 v( t) i( t). Αποτελούνται από δύο πυρήνες κάθε ένας εκ των οποίων φέρει αντίστοιχο τύλιγµα πηνίου, έναν µόνιµο µαγνήτη, τον περιστρεφόµενο δίσκο και τον µηχανικά εµπλεκόµενο µε τον δίσκο καταγραφέα. Το ένα τύλιγµα πηνίου έχει πολλές σπείρες από λεπτό σύρµα και συνδέεται στην τάση του δικτύου (πηνίο τάσης), ενώ το άλλο έχει λίγες σπείρες από χονδρό σύρµα µέσω του οποίου διέρχεται το ρεύµα κατανάλωσης (πηνίο έντασης). Η σύνδεση των δύο πηνίων µε το δίκτυο ( ΕΗ) και τον καταναλωτή (πίνακας οικίας) φαίνεται στο Σχ. 7. Πίνακας Οικίας Μετρητής Ενέργειας Πηνίο Έντασης Πηνίο Τάσης 3 P Φάση Ουδέτερος Φάση Γείωση 2 4 N Ουδέτερος Γείωση Σχ. 7. Ηλεκτρική συνδεσµολογία µετρητή ενέργειας Στον περιστρεφόµενο µεταλλικό δίσκο αναπτύσσονται δινορεύµατα µε αποτέλεσµα, λόγω των υφισταµένων µαγνητικών πεδίων, να ασκείται επ αυτού µία ροπή. Αποδεικνύεται ότι η κινούσα ροπή είναι Μ Κ =Κ V I συνφ όπου Κ είναι ένας συντελεστής αναλογίας και φ η γωνία µεταξύ των V και Ι. Λόγω της Μ Κ ο δίσκος επιταχύνεται µέχρις ότου η εκ των δινορευµάτων (που αναπτύσσονται λόγω της παρουσίας του πεδίου του µόνιµου µαγνήτη) αντιδρώσα στην κίνηση ροπή γίνει ίση µε την κινητήρια ροπή. Η γωνιακή ταχύτητα παραµένει σταθερή υπό σταθερό φορτίο, ο δε αριθµός στροφών είναι ανάλογος ενέργειας που καταναλώθηκε, εντός ενός χρονικού διαστήµατος. 7

8 Στην πινακίδα κάθε µετρητή ενέργειας αναγράφεται ο αριθµός στροφών (σταθερά Κ) τις οποίες πραγµατοποιεί ο δίσκος όταν ο καταγραφέας δείχνει κατανάλωση KWH. Χαρακτηρίζουµε σαν σφάλµα F του µετρητή την απόκλιση της ενδεικνυόµενης υπ αυτού τιµής Ε από την πραγµατικά καταναλωθείσα ενέργεια Ε, εκφράζεται δε σαν ποσοστό της Ε, E E F = 00% E Η Ε υπολογίζεται από την σταθερά Κ και τις, σε χρόνο t, πραγµατοποιηθείσες στροφές n του δίσκου, σύµφωνα µε την απλή σχέση Ε =n/κ. Η πραγµατική ενέργεια Ε υπολογίζεται από την ισχύ που αναγράφει ο κατασκευαστής επί του φορτίου και από τον χρόνο t. Μέτρηση ισχύος Πολλές φορές χρειάζεται να µετρήσουµε την ισχύ που καταναλώνει ένα φορτίο (π.χ. µία ηλεκτρική συσκευή) παρά το γεγονός ότι κάθε κατασκευαστής αναγράφει την ονοµαστική ισχύ πάνω στο προϊόν που κατασκευάζει. Η µέτρηση ισχύος µπορεί να αφορά µονοφασικό ή τριφασικό φορτίο. Εδώ θα περιοριστούµε στη µέτρηση ισχύος ενός µονοφασικού φορτίου. Ως φορτίο θα χρησιµοποιηθεί µία ηλεκτρική θερµάστρα µε τρεις κλίµακες λειτουργίας στα 400 W, 800 W και 200 W. Το ψηφιακό βαττόµετρο που θα χρησιµοποιήσετε µετρά ισχύ φορτίων µε απορροφώµενο ρεύµα µέχρι 0Α και υπό τάση µέχρι 640V AC. Οι οδηγίες για τη χρήση του οργάνου υπάρχουν στο τέλος του κεφαλαίου. Λαµπτήρας φθορισµού Οι πιο διαδεδοµένοι λαµπτήρες είναι οι λαµπτήρες πυρακτώσεως και οι λαµπτήρες φθορισµού. Οι πρώτοι δεν παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον από πλευράς συνδεσµολογίας. Θα περιγράψουµε τους λαµπτήρες φθορισµού οι οποίοι χρησιµοποιούνται για τον φωτισµό ειδικών χώρων όπως αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, µεγάλοι χώροι εργασίας κλπ. Από άποψη αρχής λειτουργίας, οι λαµπτήρες φθορισµού είναι λαµπτήρες ατµών υδραργύρου χαµηλής πίεσης, των οποίων το γυάλινο περίβληµα είναι καλυµµένο εσωτερικά µε φθορίζουσες ουσίες. Οι ουσίες αυτές έχουν την ιδιότητα να µετατρέπουν σε ορατό φως την αόρατη υπεριώδη ακτινοβολία που παράγεται στο εσωτερικό των λαµπτήρων ατµών υδραργύρου. Για να 8

9 λειτουργήσει ένας λαµπτήρας φθορισµού χρειάζονται δύο ακόµη εξαρτήµατα, το στραγγαλιστικό πηνίο (τσοκ) για τη δηµιουργία της απαιτούµενης υπέρτασης ή την συντήρηση της εκκένωσης και το στάρτερ που αποτελεί τον διακόπτη εκκίνησης. Στο Σχ.8 φαίνεται η συνδεσµολογία ενός λαµπτήρα φθορισµού µε τάση τροφοδοσίας 220V. Υπάρχουν δύο είδη στάρτερ τα οποία µπορούν να εκκινήσουν ένα λαµπτήρα φθορισµού. Το θερµικό που αποτελείται από µία ηλεκτρικά θερµαινόµενη P, Φάση 220V/60Hz N, Ουδέτερος C Λαµπτήρας Φθορισµού 3 2 Τσοκ 2 Α Β 4 Στάρτερ α α 2 2 C 2 Σχ. 8. Ηλεκτρική συνδεσµολογία λαµπτήρα φθορισµού. διµεταλλική επαφή και το στάρτερ αίγλης που δηµιουργεί µία δευτερεύουσα (βοηθητική) εκκένωση. Θα περιγράψουµε την λειτουργία του λαµπτήρα φθορισµού όταν εκκινεί µε ένα στάρτερ αίγλης που είναι και ο πιο συνήθης τύπος. Μέσα στο στάρτερ υπάρχει µια διµεταλλική επαφή α -α 2 η οποία είναι ανοικτή κατά την έναρξη λειτουργίας. Η διµεταλλική επαφή είναι τοποθετηµένη µέσα σ ένα γυάλινο περίβληµα µαζί µε ένα αέριο υπό πίεση. Μόλις κλείσουµε τον διακόπτη τροφοδοσίας του λαµπτήρα περνά ένα µικρό ρεύµα από τα νήµατα Α και Β αυτού. Το κύκλωµα µεταξύ των δύο ακροδεκτών, δηλαδή µεταξύ των νηµάτων Α και Β, κλείνει µε τη βοήθεια µιας µικρής βοηθητικής εκκένωσης που δηµιουργείται στο εσωτερικό του στάρτερ. Αυτό σηµαίνει ότι µετά το κλείσιµο του διακόπτη αρχίζει µεταξύ των επαφών α και α 2 µία ασθενής βοηθητική εκκένωση η οποία θερµαίνει γρήγορα τις επαφές αυτές, τις διαστέλλει και τις ενώνει. Η εξήγηση των φαινοµένων αυτών είναι απλή. Η τάση τροφοδοσίας των 220V δεν είναι αρκετή για να αρχίσει αµέσως η κύρια εκκένωση µεταξύ των νηµάτων Α και Β που απέχουν πολύ, ενώ είναι αρκετή για την βοηθητική εκκένωση µεταξύ των επαφών α και α 2 που είναι πολύ κοντά η µία στην άλλη. Μόλις όµως ενωθούν οι επαφές α και α 2 όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η αντίσταση του κυκλώµατος του 9

10 λαµπτήρα ελαττώνεται και κατά συνέπεια περνά πολύ περισσότερο ρεύµα από τα νήµατα Α και Β οπότε τα πυρακτώνει. Συγχρόνως όµως κρυώνει το εσωτερικό του στάρτερ, γιατί η εκκένωση έχει σταµατήσει, οπότε τα ελάσµατα της επαφής α -α 2 συστέλλονται και ανοίγουν διακόπτοντας το κύκλωµα. Τότε ακριβώς αρχίζει η κύρια εκκένωση µεταξύ των Α και Β εξ αιτίας της υπέρτασης που προκαλεί το τσοκ κατά την απότοµη διακοπή του κυκλώµατος που γίνεται µόλις ανοίξουν οι επαφές α και α 2. Η εκκένωση αυτή διαρκεί όσο διαρκεί και η τροφοδότηση του λαµπτήρα µε ρεύµα. Σε όλο αυτό το διάστηµα δεν δηµιουργείται νέα βοηθητική εκκένωση στο στάρτερ, γιατί ο λαµπτήρας κατά την λειτουργία του παρουσιάζει µεγάλη πτώση τάσης. Η βοηθητική εκκένωση µπορεί να παρατηρηθεί κατά το άναµµα του λαµπτήρα από το κόκκινο φως που δηµιουργείται στιγµιαία στο εσωτερικό του στάρτερ. Ο πυκνωτής C 2 είναι ένας αντιπαρασιτικός πυκνωτής που χρησιµεύει στο να µην προκαλούνται ραδιοφωνικά παράσιτα από τους σπινθήρες που παράγει το στάρτερ κατά την λειτουργία του. Ο πυκνωτής C καλείται πυκνωτής διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (συνφ). Χρησιµεύει στην αναγκαία βελτίωση του συντελεστή ισχύος που από την τιµή 0,5 που είναι στους λαµπτήρες φθορισµού τον αυξάνει µέχρι περίπου την τιµή 0,80 έως 0,90. Η αύξηση αυτή του συνφ έχει σαν αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση της έντασης που διαρρέει τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό η τοποθέτηση των πυκνωτών διόρθωσης του συντελεστή ισχύος στους λαµπτήρες φθορισµού επιβάλλεται από τους κανονισµούς των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Συνήθως, το στραγγαλιστικό πηνίο και ο πυκνωτής διόρθωσης C περιέχονται µέσα σ ένα κοινό κιβώτιο που ονοµάζεται κιβώτιο ζεύξεως ή µπάλλαστ, ενώ οι αντιπαρασιτικοί πυκνωτές C 2 συσκευάζονται σχεδόν πάντα µαζί µε το στάρτερ σ ένα κοινό περίβληµα. Το Ρελέ ως ιακόπτης Οι διακόπτες γενικά είναι συσκευές (ηλεκτροµηχανικά εξαρτήµατα) µε τις οποίες συνδέουµε ή αποσυνδέουµε τα κυκλώµατα που αναχωρούν από τους ηλεκτρικούς πίνακες. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη διακοπτών, ανάλογα µε την δουλειά που θέλουµε να µας κάνουν και τον τρόπο λειτουργίας τους. Μια µεγάλη κατηγορία διακοπτών είναι οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (ρελέ) των οποίων η λειτουργία βασίζεται σ ένα ηλεκτροµαγνήτη. Κατά την ενεργοποίηση ενός διακόπτη-ρελέ ο ηλεκτροµαγνήτης έλκει έναν οπλισµό που µε την κίνησή του προκαλεί το κλείσιµο ή το άνοιγµα των διακοπτικών επαφών του διακόπτη. Τα ρελέ χρησιµοποιούνται ως διακόπτες αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις κίνησης και είναι δυνατόν να τους χειρισθούµε από µακριά (εξ ου και ο όρος τηλεχειριζόµενοι) µε τη βοήθεια δύο µπουτόν Start και Stop (ή ON και OFF). Η σχηµατική παράσταση και η ηλεκτρική συνδεσµολογία ενός ρελέ φαίνεται στο Σχ.9. Οι ακροδέκτες a και b παριστούν πάντα τα άκρα του πηνίου στο οποίο εφαρµόζεται µία ορισµένη τάση. Όλα όµως τα ρελέ παρέχουν τη δυνατότητα να αντικαθίσταται το πηνίο τους µε ένα που να λειτουργεί στην επιθυµητή τάση (2V, 24V, 48V, 0V, 220V κλπ.). Το κύκλωµα που ενεργοποιεί ένα ρελέ καλείται βοηθητικό (γι αυτό και οι διακοπτικές επαφές του ρελέ που χρησιµοποιούνται σ αυτό λέγονται βοηθητικές), ενώ το κύριο κύκλωµα είναι αυτό που µέσω των κύριων διακοπτικών επαφών του ρελέ 0

11 τροφοδοτεί τον κινητήρα (επαφές 3-4, 5-6, 7-8). Το ρελέ του Σχ. 9 λειτουργεί ως P N 220V/60Hz ON 2 Μπουτόν Α Πηνίο του Ρελέ ιακοπτικές επαφές του ρελέ Α 2 ' Μπουτόν OFF 2' 3' 4' Σχ. 9. Ηλεκτρική συνδεσµολογία ενός κοινού ρελέ (βοηθητικό ρελέ). ακολούθως: Σε ηρεµία (δεν πατάµε κανένα µπουτόν) το πηνίο δεν βρίσκεται υπό τάση και οι διακοπτικές επαφές του ρελέ είναι ανοικτές. Μόλις πατήσουµε το µπουτόν ΟΝ, η τάση 220V που υπάρχει µεταξύ των ακροδεκτών R (φάση) και Ν (ουδέτερος) εφαρµόζεται στο πηνίο. Τότε ο ηλεκτροµαγνήτης έλκει τον οπλισµό, η κίνηση του οποίου παρασύρει τις διακοπτικές επαφές οι οποίες κλείνουν. Επειδή η επαφή 3-4 του µπουτόν είναι συνδεδεµένη παράλληλα προς την επαφή 3-4 του ρελέ, η οποία έχει ήδη κλείσει, αν αφήσουµε το µπουτόν το πηνίο εξακολουθεί να τροφοδοτείται µέσω της επαφής 3-4 του ρελέ και συνεπώς το τελευταίο εξακολουθεί να είναι οπλισµένο, δηλαδή ο κινητήρας να λειτουργεί. Για να σταµατήσει ο κινητήρας αρκεί να πιέσουµε το µπουτόν OFF µέσω της επαφής 2 του οποίου τροφοδοτείται το πηνίο. Τότε η τάση 220V σταµατά να εφαρµόζεται στο πηνίο, ο οπλισµός επανέρχεται στη θέση ηρεµίας λόγω της δράσης ενός ελατηρίου, και οι επαφές του ρελέ ανοίγουν. Ο κινητήρας είναι δυνατόν να σταµατήσει και σε µία άλλη περίπτωση και µάλιστα χωρίς την επέµβαση ενός χειριστή. Αν η τάση του δικτύου (η οποία εφαρµόζεται στο πηνίο) µειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε είναι δυνατόν ο ηλεκτροµαγνήτης να µην µπορεί να συγκρατήσει τον οπλισµό. Οποιαδήποτε, έστω και µικρή, αποµάκρυνση του οπλισµού από τη θέση συγκράτησης προκαλεί την διακοπή του βοηθητικού κυκλώµατος στην επαφή 3-4 του ρελέ. Εκ των πραγµάτων λοιπόν, το ρελέ προστατεύει τον κινητήρα από έλλειψη τάσης, δεν παρέχει όµως καµία άλλη προστασία όπως π.χ. από υπερένταση ή βραχυκύκλωµα.

12 Μετρήσεις-Πραγµατοποίηση Συνδεσµολογιών. Μετρήστε τις αντιστάσεις των πηνίων έντασης και τάσης του µετρητή ενέργειας. 2. Πραγµατοποιήστε την συνδεσµολογία του Σχ.7 και ανοίξτε τον γενικό διακόπτη καθώς και τους ασφαλειοδιακόπτες του πίνακα οικίας. 3. Με φορτίο µια ηλεκτρική θερµάστρα (800 W), βρείτε το σφάλµα του µετρητή ενέργειας για διάρκεια µέτρησης 5 min. 4. Οι πέντε ακροδέκτες του ταµπλό (πάνω αριστερά του πίνακα οικίας) λέγονται τυφλοί ακροδέκτες διότι δεν γνωρίζουµε αν ο καθένας απ αυτούς είναι φάση, ουδέτερος ή γείωση. Με τη βοήθεια ενός ωµοµέτρου και µε τον πίνακα χωρίς τάση βρείτε το είδος του κάθε ακροδέκτη µε δεδοµένο το είδος των αγωγών (φάση, ουδέτερος, γείωση) της τροφοδοσίας του πίνακα οικίας. 5. Πραγµατοποιήστε την συνδεσµολογία του Σχ.8 και ελέγξτε την ορθή λειτουργία του λαµπτήρα φθορισµού. 6. Πραγµατοποιήστε την συνδεσµολογία του Σχ.9 και ελέγξτε την ορθή λειτουργία του ρελέ (άνοιγµα ή κλείσιµο των επαφών που δεν χρησιµοποιούνται στο βοηθητικό κύκλωµα). 7. Πραγµατοποιήστε τη συνδεσµολογία του Σχ. 0 και µετρήστε την ισχύ της θερµάστρας για τις τρεις κλίµακες λειτουργίας 400, 800 και 200 W. Βαττόµετρο Ηλεκτρική Θερµάστρα Σχ.0 P N 2

13 ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟ Όργανο µέτρησης αντίστασης γειώσεων Μην πραγµατοποιήσετε κάποια µέτρηση πριν διαβάσετε τα σηµεία ΠΡΟΣΟΧΗΣ Το κύκλωµα του οργάνου επιτρέπει την λειτουργία του µε την ελάχιστη δυνατή επίδραση από την τάση του εδάφους και την αντίσταση των ηλεκτροδίων. Οι συνδέσεις των καλωδίων του οργάνου καθώς και η σωστή αντίσταση των ηλεκτροδίων αυτοελέγχονται πιέζοντας το µπουτόν OFF BATT. CHECK. Το ενδεικτικό OK θα ανάψει όταν το όργανο είναι έτοιµο για ακριβή µέτρηση. Η τιµή της αντίστασης γείωσης είναι αναγνώσιµη απ ευθείας πάνω στην κλίµακα του οργάνου 3

14 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. Περιγραφή των µπουτόν λειτουργίας Ακροδέκτες Ένδειξη Επιτυχούς Λειτουργίας Καντράν Ενδείξεων Μπουτόν Λειτουργίας Κάλυµµα Μπουτόν επιλογής κλίµακας Ohm 2. Μηδενισµός του οργάνου Ελέγξατε εάν η βελόνα του οργάνου είναι ακριβώς στη θέση µηδέν 0 της κλίµακας των Ohm ή των Volt. Εάν δεν είναι, ανασηκώστε το κάλυµµα και ρυθµίστε τη βίδα µηδενισµού µε ένα κατσαβίδι. 3. Συνδέσεις καλωδίων Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο p c e E P C Σχ. 5-0 m 5-0 m 4

15 . Καρφώστε τα ηλεκτρόδια p και c βαθιά στο έδαφος όπως φαίνεται στο Σχ.. Τα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένα µεταξύ τους και µε την ελεγχόµενη γείωση e καθώς και σε απόσταση 5-0 m. 2. Συνδέστε το όργανο µε τα ηλεκτρόδια και την ελεγχόµενη γείωση όπως στο Σχ. χρησιµοποιώντας τα τρία καλώδια (πράσινο, κίτρινο και κόκκινο). Βεβαιωθείτε ότι τα τρία καλώδια δεν είναι στριµµένα ή σε επαφή µεταξύ τους γεγονός που θα επηρεάσει τη µέτρηση. Όταν η αντίσταση των βοηθητικών ηλεκτροδίων ξεπερνά τα 20 ΚΩ είναι πιθανόν να προκαλέσει λανθασµένη µέτρηση. Φροντίστε εποµένως να καρφώσετε τα ηλεκτρόδια p και c σε υγρό έδαφος και να πραγµατοποιήσετε σωστά τις συνδέσεις ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. Έλεγχος τάσης εδάφους. Πιέστε το µπουτόν ACV και µετρήστε την τάση εδάφους στην κλίµακα V. Η τάση εδάφους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0 V γιατί σε αντίθετη περίπτωση επηρεάζει τη µέτρηση της αντίστασης γείωσης. Η µέτρηση της τάσης εδάφους δεν επηρεάζεται όταν κάποιο από τα µπουτόν Χ, Χ0, Χ00 Ω είναι πατηµένο. 2. Έλεγχος Μπαταριών-Συνδέσεων. Πιέστε το µπουτόν OFF-BATT CHECK και ελέγξτε αν η τάση της µπαταρίας είναι επαρκής. Αυτό ισχύει όταν η βελόνα παραµένει στην περιοχή GOOD της κλίµακας BATT. Το ενδεικτικό OK θα ανάψει όταν οι συνδέσεις των καλωδίων στους ακροδέκτες P και C είναι σωστές καθώς και η αντίσταση των βοηθητικών ηλεκτροδίων είναι εντός των αποδεκτών ορίων. Σε περίπτωση που δεν ανάψει το ενδεικτικό ΟΚ, ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων στους ακροδέκτες P και C, ή µειώστε την αντίσταση των βοηθητικών ηλεκτροδίων εντός των αποδεκτών ορίων µεταφέροντάς τα σε άλλη θέση ή βρέχοντας το έδαφος. 5

16 3. Μέτρηση αντίστασης γείωσης (εδάφους). Πιέστε ένα από τα µπουτόν κλίµακας Χ, Χ0 ή Χ00. Πιέστε το µπουτόν MEAS και σηµειώστε την ένδειξη του οργάνου στην κλίµακα των Ohm. Πολλαπλασιάστε την ένδειξη επί 0 αν χρησιµοποιείτε την κλίµακα Χ0 ή επί 00 αν χρησιµοποιείτε την κλίµακα Χ00. Η µέτρηση είναι αποδεκτή µόνο εάν άναψε το ενδεικτικό OK κατά τη µέτρηση. Αν δεν άναψε ενεργείστε σύµφωνα µε τις οδηγίες πιο πάνω. Το µπουτόν SIMPLIFIED MEAS χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση µιας απλοποιηµένης µέτρησης όταν είτε η αντίσταση εδάφους ξεπερνά τα 0 Ohm είτε δεν είναι δυνατόν να καρφωθούν τα ηλεκτρόδια στο έδαφος. εν θα πραγµατοποιήσετε τέτοια µέτρηση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της µέτρησης MEAS υπάρχει τάση 30 VDC µεταξύ των ακροδεκτών E και C ή µεταξύ των E και P. Η ίδια τάση υπάρχει επίσης µεταξύ των ακροδεκτών P και C όταν το µπουτόν OFF BATT. CHECK είναι πατηµένο. Ποτέ µην αγγίζετε αυτούς τους ακροδέκτες όταν κάποιο από τα αναφερθέντα µπουτόν είναι πατηµένα. Μετά τη µέτρηση πιέστε το µπουτόν OFF BATT. CHECK ώστε όλα τα µπουτόν του οργάνου να επανέλθουν σε θέση OFF. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Αντίσταση Γείωσης: Κλίµακες 0/00/000 Ohm Τάση Εδάφους: Κλίµακα 0-30 V Ακρίβεια: ±3 % της πλήρους κλίµακας Εξαρτήµατα: ύο βοηθητικά ηλεκτρόδια Τρία καλώδια (Κόκκινο 5 µ., Κίτρινο 0 µ., Πράσινο 5 µ.) 6

17 ΜΕΓΓΕΡ Όργανο µέτρησης αντίστασης µονώσεων Κλίµακες Αντίστασης Τάσης Ακροδέκτες Οργάνου Led Κατάστασης Ισχύος Led Κατάστασης Μπαταρίας Μπουτόν Ενεργοποίησης Μέτρησης Βίδα Μηδενισµού Ένδειξης Αν πατώντας το µπουτόν το στρέψετε προς τα δεξιά τότε αυτό παραµένει µόνιµα πατηµένο. Για να το ελευθερώσετε στρέψτε το αριστερά. Μην πραγµατοποιήσετε κάποια µέτρηση πριν διαβάσετε τα σηµεία ΠΡΟΣΟΧΗΣ Το όργανο διαθέτει µία κλίµακα σε ΜΩ για την κύρια µέτρηση της αντίστασης µονώσεων και µία βοηθητική κλίµακα σε Volt για τον έλεγχο µη ύπαρξης τάσης κατά τη διάρκεια της κύριας µέτρησης. Στην εικόνα φαίνεται το µοντέλο V/000ΜΩ. Εσείς διαθέτετε το µοντέλο 366 που εφαρµόζει τάση δοκιµής 000V και µετρά αντίσταση µέχρι 2000 ΜΩ. 7

18 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ. Μηδενισµός του Οργάνου. Ελέγξατε εάν η βελόνα του οργάνου είναι ακριβώς στη θέση άπειρον της κλίµακας των ΜΩ. Εάν δεν είναι, χωρίς να πιέσετε το µπουτόν µέτρησης, ρυθµίστε κατάλληλα τη βίδα µηδενισµού µε ένα κατσαβίδι. 2. Σύνδεση καλωδίων. Συνδέστε τα καλώδια µέτρησης στους ακροδέκτες του οργάνου όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα. 3. Έλεγχος Μπαταρίας. Το Led ένδειξης της κατάστασης της µπαταρίας αναβοσβήνει όταν η τελευταία είναι επαρκής. 4. οκιµή µηδενικής ένδειξης. Πιέστε το µπουτόν µέτρησης και κλειδώστε το στη θέση ON. Βραχυκυκλώστε τα ελεύθερα άκρα των καλωδίων σύνδεσης. Η βελόνα πρέπει να κινηθεί από τη θέση προς τη θέση 0 της κλίµακας των ΜΩ. Ελευθερώστε το µπουτόν µέτρησης µετά τη δοκιµή µηδενικής ένδειξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το µπουτόν µέτρησης είναι πατηµένο υπάρχει υψηλή τάση στους ακροδέκτες του οργάνου και συνεπώς στα ελεύθερα άκρα των καλωδίων. Ποτέ µην αγγίζετε τα ελεύθερα άκρα των καλωδίων όταν το µπουτόν µέτρησης είναι πατηµένο προκειµένου να αποφύγετε ένα ηλεκτρικό σοκ. 8

19 5. Έλεγχος ύπαρξης τάσης. Η µέτρηση της αντίστασης µόνωσης σ ένα κύκλωµα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο όταν το κύκλωµα είναι νεκρό, δηλαδή όταν δεν βρίσκεται υπό τάση. Για να µην χρησιµοποιούµε άλλο όργανο προκειµένου να διαπιστώσουµε αν υπάρχει τάση στο κύκλωµα, το ΜΕΓΓΕΡ µας παρέχει το ίδιο αυτή τη δυνατότητα µε την κλίµακα AC V που διαθέτει. Πραγµατοποιείστε τις συνδέσεις του Σχ. 2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της Γενικής Παροχής του ταµπλό είναι στη θέση 0. Συνδέστε τη γείωση της Γενικής Παροχής του ταµπλό µε τη γείωση του Πίνακα Οικίας. Συνδέστε τα ελεύθερα άκρα των καλωδίων µέτρησης στους ακροδέκτες Φάση και Γείωση του Πίνακα Οικίας. Η παρουσία τάσης στα άκρα του οργάνου ανιχνεύεται αυτόµατα αρκεί να µην πατήσετε το µπουτόν µέτρησης. Αν το κύκλωµα δεν είναι νεκρό διαβάστε την ένδειξη στη κλίµακα AC V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΙΑΣ Γενική Παροχή Ρ Ν Σχ.2 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ µην πιέζετε το µπουτόν µέτρησης όταν υπάρχει τάση στο ελεγχόµενο κύκλωµα. Αν υπάρχει τάση στο ελεγχόµενο κύκλωµα αναζητήστε και αποµακρύνατε την αιτία που την προκαλεί, αν θέλετε να προχωρήσετε σε µέτρηση της αντίστασης µόνωσης. 9

20 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. Εφόσον διαπιστώσετε ότι το κύκλωµα του Σχ. 2 είναι νεκρό πατήστε το µπουτόν µέτρησης και κλειδώστε το στη θέση συνεχούς λειτουργίας (στροφή προς τα δεξιά). 2. ιαβάστε την ένδειξη στη κλίµακα των ΜΩ που δίνει την τιµή της αντίστασης µόνωσης. 3. Ελευθερώστε το µπουτόν µέτρησης ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ µην αφήνετε πιεσµένο το µπουτόν µέτρησης όταν δεν χρησιµοποιείται το όργανο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε το ελεγχόµενο κύκλωµα αµέσως µετά την µέτρηση της αντίστασης µόνωσης. Αν υπάρχει πυκνωτής στο ελεγχόµενο κύκλωµα αυτός θα έχει φορτιστεί στην υψηλή τάση που δηµιουργεί το όργανο και είναι πιθανόν να σας προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ. 2 ο Παράδειγµα µέτρησης OFF ιακόπτης Ισχύος 3 ο Παράδειγµα µέτρησης Μονωµένος Αγωγός ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Τάση οκιµής: 000 V Μέγιστη Αντίσταση: 2000 ΜΩ Ένδειξη Μέσου Κλίµακας: 50 ΜΩ Μέγιστη Τάση: 600 V Ακρίβεια: ± 5% (2-000 ΜΩ), ± 3% (0-600 V) 20

21 ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ Οθόνη LED 3½ ψηφία ιακόπτης Λειτουργίας Οργάνου (ΟΝ-ΟFF) Μηδενισµός Βαττοµέτρου Πλήκτρα Επιλογής Μέτρησης/Κλίµακας Ακροδέκτες Σύνδεσης Πηγής Ακροδέκτες Σύνδεσης Φορτίου 2

22 Το ψηφιακό βαττόµετρο της εικόνας δίνει απ ευθείας µέτρηση της ισχύος που καταναλώνει ένα µονοφασικό φορτίο στην LCD 3½ ψηφίων οθόνη. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για µέτρηση AC και DC τάσης ή AC και DC ρεύµατος. Εδώ θα περιγράψουµε µόνο τη χρήση του ως Βαττοµέτρου. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του βαττοµέτρου είναι τα ακόλουθα: Τάση Εισόδου: 0 έως 600V AC Ρεύµα Εισόδου: 0 έως 0 Α AC Συχνότητα Πηγής: Ηz Κλίµακες: W µε ακρίβεια ±(%+d) και διακριτικότητα W W µε ακρίβεια ±(%+d) και διακριτικότητα 0 W Για την πραγµατοποίηση µιας µέτρησης ακολουθήστε τα πιο κάτω βήµατα:. Θέστε εκτός λειτουργίας την πηγή τροφοδοσίας και το φορτίο. 2. Ανοίξτε το διακόπτη λειτουργίας του οργάνου (Power ON). 3. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο κλίµακας των Watt βάσει της εκτιµούµενης µέγιστης ισχύος που θα µετρήσετε. Για την περίπτωση της ηλεκτρικής θερµάστρας επιλέξτε κλίµακα 2000 W. 4. Τοποθετήστε τα καλώδια που θα συνδέσουν την πηγή τροφοδοσίας στους αντίστοιχους ακροδέκτες του βαττοµέτρου. 5. Συνδέστε το φορτίο στους αντίστοιχους ακροδέκτες (Βλ. Σχ. 0). 6. Μηδενίστε την ψηφιακή ένδειξη του βαττοµέτρου. 7. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στην πηγή τροφοδοσίας. Η τελευταία να είναι εκτός λειτουργίας. 8. Ανοίξτε την πηγή τροφοδοσίας και µετά την σταθεροποίηση της ένδειξης διαβάστε την τιµή ισχύος σε Watts που καταναλώνει το φορτίο. 22

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ: Να διαπιστώσουμε πειραματικά το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και τους τρόπους παραγωγής ρεύματος από επαγωγή. Να μελετήσουμε ποιοτικά τους παράγοντες από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με πηνίο, τροφοδοτικό, διακόπτη, ροοστάτη, λαμπάκια, γαλβανόμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα : Κυκλώματα Φωτισμού Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Εφαρμογή 01 Μονοφασικός Μετασχηματιστής : Ρεύμα Μαγνήτισης 1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την δομή και την κατασκευή ενός μετασχηματιστή (υλικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε 1ου ΣΕΚ Άρτας. Απλός αυτόματος διακόπτης λειτουργίας τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα

Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε 1ου ΣΕΚ Άρτας. Απλός αυτόματος διακόπτης λειτουργίας τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε 1ου ΣΕ Άρτας Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ύκλωμα Ισχύος ύκλωμα Αυτοματισμού R S T SL Ασφάλεια Ράγας 6Α ή 10Α Ασφαλειοδιακόπτης Θερμικό

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένας πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων 1. Γραµµή Ισχύος Παραγωγικών Συσκευών Αναµικτήριο Α: (3~), Συνολική Ισχύς 25.300W ισοκατανεµηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ttp ://k k.sr sr.sc sc.gr Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός 1 Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι: - Η πειραµατική επιβεβαίωση ότι η µορφή της φωτοηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3 Συνεχές ρεύµα 1) Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α. i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και στα άκρα του συνδέουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή

Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή Γνωστικοί στόχοι : Να αντιληφθούν οι µαθητές πως : α) η µεταβολή στη µαγνητική ροή έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία επαγωγικής τάσης. β) η επαγωγική τάση που αναπτύσσεται είναι

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΟΛΗ ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο μάθημα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα ο ) Ενώ ακούµε ένα ραδιοφωνικό σταθµό που εκπέµπει σε συχνότητα 00MHz, θέλουµε να ακούσουµε το σταθµό που εκπέµπει σε 00,4MHz.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα 1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Γνωστικό Αντικείμενο: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρισμός Τάξη: Ε'

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 7 ΤΙΤΛΟΣ : Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα

ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 7 ΤΙΤΛΟΣ : Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΛ. 25 1 ο ΕΚ-. Λάρισας Σχολική Χρονιά: 20.. 20.. Ονοματεπώνυμο μαθητή:. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Ομάδα:. ΤΑΞΗ :. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:. Ημερομηνία: / / 20... ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Μηχανικές & Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ιδακτική Ενότητα: Μηχανικές Αρµονικές Ταλαντώσεις Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα ο: (Ηµερήσιο Μάιος 0) ύο όµοια ιδανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller

Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller 1. Γενικά. Ιστορικά, οι πρώτοι λαμπτήρες που κατασκευάστηκαν ήταν οι γνωστοί σε όλους μας λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ονοµαστική τάση: 230Vac Τροφοδοσία παρελκοµένων: 24V / 500mA Κατανάλωση εν ηρεµία: 3W Κατανάλωση µε παρελκόµενα : 15W max

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους 11/10/2011 08:28 καθ. Τεχνολογίας Τι είναι Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός είναι η κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σ ένα σώμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 -

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ V ΙΣΧΥΣ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34 Μετασχηµατιστής Ο µετασχηµατιστής είναι µια διάταξη που αποτελείται από δύο πηνία τυλιγµένα σε έναν κοινό πυρήνα από σιδηροµαγνητικό υλικό. Το πηνίο εισόδου λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Να συναρμολογήσεις ένα μετασχηματιστή Να διαπιστώσεις πειραματικά ότι στο μετασχηματιστή ο λόγος των τάσεων στο πρωτεύον και στο δευτερεύον πηνίο είναι (περίπου) ίσος με τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το μηδέν και το τετράγωνο.

Το μηδέν και το τετράγωνο. Το μηδέν και το τετράγωνο. Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο διακόπτης (δ ) είναι κλειστός ενώ ο (δ ) ανοικτός. Θεωρούµε γνωστές τις τιµές της ΗΕ της πηγής Ε, των αντιστάσεων,, του συντελεστή αυτεπαγωγής του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Φ t Το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε το μαγνητικό του πεδίο να αντιτίθεται στην αιτία που το προκαλεί. E= N

Φ t Το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε το μαγνητικό του πεδίο να αντιτίθεται στην αιτία που το προκαλεί. E= N Επίδειξη του φαινομένου της επαγωγής αμοιβαίας επαγωγής με την κλασική μέθοδο Α) Επαγωγή Σύμφωνα με το νόμο του Faraday όταν από ένα πηνίο με Ν σπείρες διέρχεται μαγνητική ροή Φ που μεταβάλλεται με το

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα