Ν3260w/N3760w/N4060w. Τηλεόραση Οθόνης LCD. Οδηγίες Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν3260w/N3760w/N4060w. Τηλεόραση Οθόνης LCD. Οδηγίες Χρήσης"

Transcript

1 Ν3260w/N3760w/N4060w Τηλεόραση Οθόνης LCD Οδηγίες Χρήσης

2 Περιεχόµενα Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές CE..3 Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας....4 Πληροφορίες πνευµατικών δικαιωµάτων....5 Πιστοποίηση Προϊόντος 5 Οδηγίες Εγκατάστασης κεραίας..6 Καθαρισµός της οθόνης LCD. 6 Ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Μπροστινή όψη της συσκευής...9 Πίσω όψη της συσκευής...10 Τηλεχειριστήριο...11 Ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο...11 Εγκατάσταση...15 Ε ν δ ε ί ξ ε ι ς ε π ί τ η ς Ο θ ό ν η ς ( O S D ) Ρύθµιση Εικόνας...17 Ρύθµιση Ήχου...18 Ρύθµιση Οθόνης...19 Ρύθµιση Εγκατάστασης...20 Ρύθµιση Επιλογών...22 Ά λ λ ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς Τεχνικά Χαρακτηριστικά...24 Επίλυση πιθανών προβληµάτων...26 Υποστήριξη Πελάτη...28 Όροι Εγγύησης

3 Πληροφορίες Συµµόρφωσης Συµφωνία CE για τις Ευρωπαϊκές χώρες Στις χώρες τις Ευρώπης πρέπει να χρησιµοποιείτε καλώδιο ρεύµατος (τροφοδοσίας) που είναι κατάλληλο για τις πρίζες που χρησιµοποιούνται στη χώρα σας. Το καλώδιο είναι πιστοποιηµένο κατά HAR και ένα ειδικό σηµάδι πρέπει να υπάρχει στον εξωτερικό µανδύα µόνωσης ή στη µόνωσης ενός εκ των αγωγών του καλωδίου. Προδιαγραφές CE για τις Ευρωπαϊκές χώρες Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές CE. Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της ντιρεκτίβας 89/336/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει βελτιωθεί και επαυξηθεί µε τις προσθήκες 92/31/EEC και 93/68/EEC - άρθρο 5- που αφορούν την «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα» και της ντιρεκτίβας 73/23/EEC, όπως έχει βελτιωθεί και επαυξηθεί µε τη προσθήκη 93/68/ΕΕC -άρθρο 13- που αφορά την «Ασφάλεια» των ηλεκτρικών συσκευών. Πληροφορίες για τους χρήστες όλων των χωρών Προσοχή: Χρησιµοποιήστε τα καλώδια που συνοδεύουν ή είναι καθορισµένα για την συσκευή 3

4 Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. ιαβάστε πλήρως τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. 2. Φυλάξτε τις οδηγίες σε ένα ασφαλές µέρος. 3. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μην χρησιµοποιείται την συσκευή σε µέρη που υπάρχει νερό 6. Καθαρίστε την συσκευή µε ένα µαλακό και στεγνό πανί. Εάν απαιτείτε περαιτέρω καθαρισµός ανατρέξτε στο παράρτηµα Καθαρίζοντας την Οθόνη, στις οδηγίες. 7. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισµού. Εγκαταστήστε την συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 8. Μην εγκαταστήσετε την συσκευή κοντά σε πηγές θερµότητας, όπως καλοριφέρ, αντιστάσεις θέρµανσης, φούρνους, ή άλλες συσκευές (συµπεριλαµβανοµένων και των ενισχυτών) που παράγουν θερµότητα. 9. Μην επιχειρήσετε να παρακάµψετε τις προβλέψεις ασφαλείας για την πολικότητα η τη γείωση των συνδέσεων. Εάν ο ρευµατολήπτης (φις) δεν ταιριάζει στην πρίζα, συµβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο, για την επίλυση του προβλήµατος. 10. Προστατέψτε τον καλώδιο τροφοδοσίας (ρεύµατος) από το να πιεστεί από αιχµηρό αντικείµενο, ειδικά στον ρευµατολήπτη και στο σηµείο που εξέρχεται από την συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι κοντά στην συσκευή ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµη. 11. Χρησιµοποιείτε µόνο εξαρτήµατα εγκεκριµένα από τον κατασκευαστή. 12. Χρησιµοποιήστε τραπέζι µε ρόδες, πάγκο, τρίποδο, βραχίονα ή βάση στήριξης, εγκεκριµένα από τον κατασκευαστή, ή που πωλούνται µαζί µε την συσκευή. Όταν χρησιµοποιείτε τραπέζι µε ρόδες, δώστε προσοχή για την αποφυγή ζηµιάς από τυχόν χτυπήµατα ή αναποδογύρισµα της τηλεόρασης. 13. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα τροφοδοσίας, στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 14. Απευθυνθείτε, για το όποιο πρόβληµα, στο εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Η τεχνική υποστήριξη είναι αναγκαία όταν η συσκευή έχει υποστεί ζηµιές όπως: η τροφοδοσία, ο αγωγός ή ο ρευµατολήπτης έχουν υποστεί ζηµιά, εάν υγρά ή άλλα αντικείµενα έχουν πέσει στο εσωτερικό της συσκευής, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, ή όταν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω. 4

5 Πνευµατικά δικαιώµατα Τα πνευµατικά δικαιώµατα του παρόντος ανήκουν στην ViewSonic Corporation, Tα εµπορικά σήµατα και λογότυπα ViewSonic, OnView, ViewMatch και ViewMeter και η εικόνα είναι σήµατα κατατεθέντα της ViewSonic Corporation. Άρνηση ευθύνης: Η ViewSonic Corporation δεν έχει νοµική ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά λάθη, ή παραλείψεις που µπορεί να περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. εν ευθύνεται επίσης για ζηµίες που µπορεί να προέλθουν άµεσα ή έµµεσα από το χρήση ή την απόδοση του παρόντος προϊόντος. Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων της η ViewSonic Corporation διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Κανένα απόσπασµα, σχήµα ή σχεδιάγραµµα του παρόντος φυλλαδίου δεν µπορεί να αντιγραφεί, ανατυπωθεί ή µεταδοθεί µε οποιοδήποτε µέσω και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση της ViewSonic Corporation. Καταχώρηση του προϊόντος Για να µπορείτε να καλύψετε µελλοντικές ανάγκες σας σε σχέση µε το προϊόν που αγοράσατε και για να λαµβάνετε επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες όποτε είναι διαθέσιµες σας παρακαλούµε να καταχωρήσετε τη τηλεόραση που αγοράσατε στην ιστοσελίδα : Για την εγγραφή σας Όνοµα προϊόντος: N3260w/N3760w/N4060w ViewSonic Tηλεόραση οθόνης LCD Mοντέλο: VS E / VS E / VS E Aριθµός Εγγράφου: Ν3260w-1E_UG_ENG Rev.1A Ν3760w-1E_UG_ENG Rev.1A Ν4060w-1E_UG_ENG Rev.1A Αριθµός σειράς: Ηµεροµηνία αγοράς: Απόρριψη του προϊόντος µετά το πέρας της ωφέλιµης ζωής του Η ViewSonic ανησυχεί για το περιβάλλον και το προστατεύει. Παρακαλούµε όταν έρθει η ώρα να πετάξετε αυτό το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του µετά από χρόνια, κάντε το σύµφωνα µε τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρία διαχείρισης αποβλήτων που εξυπηρετεί τη περιοχή σας µπορεί να σας συµβουλεύσει για τη σωστή διαδικασία απόρριψης των ηλεκτρονικών συσκευών µετά το πέρας της «ωφέλιµης» ζωής τους. Η λάµπα στην συσκευή αυτή περιέχει υδράργυρο. Παρακαλούµε αποσύρετε την σύµφωνα µε τις διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος που ισχύουν στην περιοχής σας. 5

6 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 1 Γείωση της εξωτερικής κεραίας Αν µια εξωτερική κεραία ή σύστηµα καλωδιακής διανοµής σήµατος είναι συνδεδεµένο µε τη τηλεόραση βεβαιωθείτε πως αυτά είναι σωστά γειωµένα έτσι ώστε να εξασφαλίσετε κάποιο βαθµό προστασίας από πιθανές διαρροές τάσης ή από την επίδραση του στατικού ηλεκτρισµού. Τα σχετικά άρθρα του κώδικα ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παρέχουν πληροφορίες που αφορούν στη σωστή γείωση του ιστού της κεραίας και της κατασκευής που τυχόν τον στηρίζει, τη σωστή εγκατάσταση και σύνδεση του καλωδίου της κεραίας τηλεόρασης (κατά προτίµηση µέσω µιας µονάδας εκφόρτισης) τη σωστή σύνδεση µε τα ηλεκτρόδια της γείωσης και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η γείωση. 2 Σε περίπτωση καταιγίδας Για πρόσθετη προστασία αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια µιας ηλεκτρικής καταιγίδας (καταιγίδα µε κεραυνούς και αστραπές) καθώς και για µεγάλες περιόδους που δεν τη χρησιµοποιείτε, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της από τη πρίζα καθώς και το καλώδιο της κεραίας από τον αντίστοιχο ακροδέκτη. Αυτές οι ενέργειες θα εξασφαλίσουν προστασία της συσκευής κατά τη διάρκεια της καταιγίδας καθώς και από πιθανές υπερτάσεις του ηλεκτρικού δικτύου. Ποτέ µην αποσυνδέετε τη κεραία της συσκευής ή το καλώδιο τροφοδοσίας της ενώ έχει ξεκινήσει µια βαριά καταιγίδα. Μια αστραπή ή ένας κεραυνός µπορεί να πέσει κοντά στο σπίτι σας τη στιγµή που κρατάτε το καλώδιο και να θέσει τη ζωή σας σε σοβαρό κίνδυνο, κλείστε τη τηλεόραση από το διακόπτη της και περιµένετε να βελτιωθεί ο καιρός. 3 Εναέρια καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου Η εξωτερική κεραία δεν πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε κοντινό σηµείο ή κάτω από τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου. Στην περίπτωση που θα κοπεί κάποιο καλώδιο και θα πέσει στη κεραία η συσκευή θα καταστραφεί ενώ µπορεί να τραυµατιστείτε σοβαρά. Κατά τη διάρκεια που εγκαθιστάτε την εξωτερική κεραία προσέξτε ώστε ο ιστός ή η κεραία να µην ακουµπήσει σε κάποιο ηλεκτρικό καλώδιο. Η επαφή µε ένα καλώδιο του ηλεκτρικού δικτύου µπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες βλάβες. 6

7 Καθαρισµός της οθόνης Πριν καθαρίσετε την οθόνη βεβαιωθείτε πως έχετε σβήσει τη τηλεόραση. Ποτέ µην ψεκάζετε ή στάζετε οποιοδήποτε υγρό απευθείας πάνω στην οθόνη ή στο πλαστικό περίβληµα της. Για να καθαρίσετε την οθόνη: 1. Σκουπίστε την οθόνη µε ένα καθαρό, µαλακό χωρίς χνούδι πανί. Έτσι θα αφαιρέσετε τη σκόνη και άλλα σωµατίδια από την επιφάνεια της οθόνης. 2. Αν η επιφάνεια της οθόνης δεν καθαρίσει µε το απλό σκούπισµα µε πανί, στάξτε λίγες σταγόνες υγρό καθαρισµού για οθόνες που δεν έχει στα συστατικά του αλκοόλ ή αµµωνία σε ένα καθαρό, µαλακό χωρίς χνούδι πανί. Με αυτό καθαρίστε µε πολύ µαλακές κινήσεις την οθόνη. Για να καθαρίσετε το πλαστικό περίβληµα της συσκευής: Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό στεγνό πανί. 2. Αν το πλαστικό περίβληµα της τηλεόρασης δεν καθαρίσει µε το απλό σκούπισµα µε πανί, στάξτε λίγες σταγόνες, υγρό καθαρισµού που δεν έχει στα συστατικά του αλκοόλ ή αµµωνία και δεν έχει στη σύνθεση του υλικά που µπορεί να χαράξουν το πλαστικό (υλικά γυαλίσµατος για µεταλλικές επιφάνειες), σε ένα καθαρό, µαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Με αυτό το πανί σκουπίστε το περίβληµα της συσκευής. Αποφυγή ευθύνης Η ViewSonic δεν συνιστά τη χρήση οποιουδήποτε καθαριστικού, για οθόνες ή περιβλήµατα, που έχει στα συστατικά του αλκοόλη ή αµµωνία. Μερικά χηµικά καθαριστικά, είναι γνωστό, πως καταστρέφουν την οθόνη ή το πλαστικό περίβληµα της συσκευής. Η ViewSonic δεν είναι υπεύθυνη για ζηµιές που µπορεί να προέλθουν από τη χρήση ακατάλληλων καθαριστικών. 7

8 Ξεκινώντας Σας συγχαίρουµε για την αγορά της τηλεόρασης, µε οθόνη LCD, ViewSonic. Σηµαντική επισήµανση! Κρατήστε το κουτί και όλα τα υλικά συσκευασίας της τηλεόρασης µπορεί να σας χρειαστούν στο µέλλον. Περιεχόµενα της συσκευασίας Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω εξαρτήµατα περιέχονται στο κουτί συσκευασίας. Την LCD τηλεόραση Ένα τηλεχειριστήριο µε τις µπαταρίες του. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας (ρεύµατος) Ένα καλώδιο SCART Ένα καλώδιο AV Έναν έγχρωµο οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Ενα περιληπτικό φυλλάδιο οδηγιών. 8

9 Εµπρόσθια όψη της Συσκευής 1 Προγράµµατα CH / Χρησιµεύουν για την επιλογή καναλιού. 2 Ένταση Ήχου VOL + / - Χρησιµεύουν για την αυξοµείωση της ηχητικής έντασης. 3 Ενδείξεις επί της οθόνης, MENU Ενεργοποιεί το µενού ενδείξεων στην οθόνη, OSD. 4 Πηγές, A/V SOURCES Επιλέγει µεταξύ των πηγών εισόδου που είναι συνδεδεµένες στην τηλεόραση. 5 Eνεργοποίησης/Απενεργοποίηση, POWER Θέτει σε λειτουργία ή απενεργοποιεί τη συσκευή. H ενδεικτική λυχνία ανάβει πράσινη όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιηµένη και κόκκινη όταν είναι απενεργοποιηµένη. 6 Ακουστικά, EARPHONE Χρησιµεύει για την σύνδεση ακουστικών στην τηλεόραση. 7 Ενδεικτικό led, Power indicator LED Φωτοβολεί όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία (πράσινο), ή όταν τεθεί σε κατάσταση αναµονής (κόκκινο). 8 Ηχεία, SPEAKERS Έξοδος ηχητικού σήµατος. Κλείδωµα ενεργοποίησης (Power Lock) Πατώντας τους διακόπτες MENU & VOL +, ταυτόχρονα µπορείτε να κλειδώσετε τη λειτουργία του κουµπιού ενεργοποίησης (POWER). Κλείδωµα των ενδείξεων επί της οθόνης (OSD) Πατώντας τους διακόπτες VOL - & VOL +, ταυτόχρονα µπορείτε να κλειδώσετε τις λειτουργίες του κουµπιού ενεργοποίησης των MENU. 9

10 Οπίσθια όψη της Συσκευής 1 SCART 1, SCART 2, SCART 3 Συνδέστε στην έξοδο SCART της Α/V συσκευής σας. (To SCART 3, παρέχεται στις οθόνες 37 & 40 ιντσών.) (Το SCART 1, παρέχει έξοδο RF, τα SCART 2 & SCART 3, παρέχουν προαιρετικά έξοδο σύνθετου σήµατος εικόνας, CVBS, σήµα τα RF και S-Video.) 2 S-Video Συνδέστε στην έξοδο S-Video της A/V συσκευής σας. 3 CVBS, R, L Συνδέστε στην έξοδο ήχου, Audio out & σύνθετου σήµατος εικόνας, CVBS, της A/V συσκευής σας. 4 Component Συνδέστε την έξοδο χρωµατικών συνιστωσών εικόνας, Component, της A/V συσκευής σας. 5 PC Audio - IN Συνδέστε στην έξοδο ήχου, Audio out, τύπου minijack, του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή σας. 6 HDMI/DVI Audio in Στην περίπτωση που χρησιµοποιήσετε ψηφιακή σύνδεση DVI και όχι HDMI Συνδέστε στην έξοδο Audio out, της A/V συσκευής σας. 7 Audio - Out Συνδέστε στην είσοδο, Audio in, της Α/V συσκευής σας. 8 ΑΝΤ Συνδέστε την κεραία UHF, το οµοαξονικό καλώδιο καλωδιακής Τηλεόρασης. 9 PC-In Συνδέστε στην έξοδο VGA, D-Sub 15pin, του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή σας. 10 HDMI Συνδέστε στην έξοδο HDMI, της Α/V συσκευής σας. 10

11 Τηλεχειριστήριο 1 Κουµπί ενεργοποίησης απενεργοποίησης της συσκευής (POWER) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την συσκευή. 2 Κουµπί εµφάνισης πληροφοριών στην οθόνη (DISPLAY) Πατήστε επανειληµµένα για την απεικόνιση της τρέχουσας ώρας, του αριθµού προγράµµατος, ή του σήµατος εισόδου εικόνας (video). 3 Κουµπί ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη (SLEEP) Πατήστε επανειληµµένα για να θέσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης της συσκευής µεταξύ 15 και 120 λεπτών. Η τηλεόραση τίθεται σε κατάσταση αναµονής µετά τον χρόνο που θα οριστεί. 4 Κουµπιά επιλογής προγραµµάτων (CH / ) Κουµπιά για την αύξηση ή την µείωση του αριθµού προγράµµατος. 5 Κουµπιά ρύθµισης την έντασης (VOL - / +) Κουµπιά για την αύξηση ή την µείωση της έντασης του ήχου. 6 Κουµπί ανάκλησης προγράµµατος (RECALL) Πατήστε για να γυρίσετε στο αµέσως προηγούµενο κανάλι που παρακολουθήσατε. 11

12 7 Κουµπιά ελέγχου λειτουργιών τηλεκειµένου. (ΤΕLETEXT HOT KEYS - Mόνο στην Ευρώπη) Για την επιλογή σελίδων τηλεκειµένου (Teletext). 8 Κουµπί Kαταλόγου (ΙΝDΕΧ) Πατήστε για να εµφανιστεί µία λίστα πληροφοριών σχετικά µε τις σελίδες τηλεκειµένου. 9 Κουµπί ενεργοποίησης σελίδων «υποκώδικα» (SUB PAGE) Πατήστε για να εµφανισθεί η σελίδα τηλεκειµένου ως επικάλυψη του προγράµµατος που ήδη παρακολουθείτε. 10 Κουµπιά Μεγέθυνσης / ιατήρησης (ZOOM / HOLD) Πατήστε το κουµπί Zoom, για να µεγεθύνετε την σελίδα τηλεκειµένου. Πατήστε το κουµπί Hold, για να διατηρήσετε την σελίδα τηλεκειµένου στην οθόνη. 11 Κουµπί εξόδου (EXIT) Πατήστε το κουµπί εξόδου για να εξέλθετε από τις τρέχουσες ρυθµίσεις. 12 Κουµπιά (ARROWS KEYS) Πατήστε ή για να επιλέξετε µία από τις λειτουργίες των ενδείξεων επί της οθόνης (OSD). 13 Κουµπί ενεργοποίησης των ενδείξεων επί της οθόνης (MENU) Ενεργοποιεί τις ενδείξεις επί της οθόνης. Πατήστε επανειληµµένα για να δείτε τις διαφορετικές σελίδες του µενού ή για να εξέλθετε από τις ενδείξεις επί της οθόνης. 14 Κουµπί ευρείας εικόνας (WIDE) Πατήστε για να επιλέξτε µία από τις ποικίλες επιλογές αναλογίας πλευρών της οθόνης. (Αυτόµατη, 4:3, 16:9, Μεγέθυνση, 14:9). 15 Κουµπί επιλογής θέσης (POSITION) Πατήστε για να αλλάξετε την θέση εµφάνισης της υπο σελίδας κατά την λειτουργία ένθεσης εικόνας σε εικόνα (PiP). 16 Κουµπί επιλογής πηγής ένθετης εικόνας Πατήστε για να αλλάξετε τη πηγή της ένθετης εικόνας (PiP ή PoP). 17 Κουµπί επιλογής PIP / POP Πατήστε το κουµπί για να εναλλάξετε το τρόπο απεικόνισης της ένθετης εικόνας. PiP, και απεικόνισης εικόνας πάνω στην εικόνα, PoP. 18 Κουµπί επιλογής ηχητικής απόδοσης (SOUND) Πατήστε για να επιλέξετε µεταξύ µονοφωνικής ή στερεοφωνικής απόδοσης. 19 Κουµπί επιβεβαίωσης (ENTER) Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που κάνατε. 12

13 20 Κουµπί επιλογής επεξεργασίας (SRS) Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία απόδοσης «εικονικού» surround ήχου, SRS. 21 Κουµπιά επιλογής καναλιού στην λειτουργία PiP (PiP CH / ) Πατήστε για να επιλέξετε το πρόγραµµα που θα εµφανίζετε στην εικόνα ένθεσης κατά την λειτουργία PiP. 22 Kουµπί ενεργοποίησης τηλεκειµένου (ΤΕLETEXT) Πατήστε για την ενεργοποίηση της λειτουργίας τηλεκειµένου. 23 Κουµπιά (- / - -) Πατήστε για να επιλέξετε έναν αριθµό προγράµµατος µεγαλύτερο του Κουµπιά αριθµητικού πληκτρολογίου (NUMBER KEYS) Πατήστε τον κατάλληλο νούµερο για να επιλέξετε τον επιθυµητό αριθµό προγράµµατος. 25 Κουµπί επιλογής Εικόνας (VIDEO MODE) Πατήστε για να επιλέξετε µεταξύ των τεσσάρων ρυθµίσεων ποιότητας της εικόνας. Custom, Vivid, Mild & Standard. 26 Κουµπί επιλογής Ήχου (AUDIO MODE) Πατήστε για να επιλέξετε µεταξύ των τεσσάρων ρυθµίσεων ποιότητας τoυ ήχου. Custom, Live, PoP & Rock. 27 Kουµπί επιλογής Πηγής AV (SOURCE) Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυµητή είσοδο µεταξύ των Antenna, AV-IN ή S-IN. 28 Κουµπί σίγασης (MUTE) Πατήστε για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σίγασης των µεγαφώνων της συσκευής. Παρατηρήσεις για το Τηλεχειριστήριο Η απόσταση κάλυψης που παρέχει το τηλεχειριστήριο είναι 5 µέτρα από την οθόνη LCD και µε γωνία +/- 30 µοιρών. Απευθείας φωτεινή παρεµβολή µπορεί να επηρεάσει την απόσταση κάλυψης. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε κτυπήµατα ή δονήσεις. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε µέρη µε µεγάλη υγρασία ή υψηλή θερµοκρασία, όπως σηµεία µε απευθείας έκθεση στον ήλιο. Αφαιρέστε τις µπαταρίες, εάν δεν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο για µεγάλη χρονική περίοδο. Η ViewSonic επίσης διαθέτει κωδικούς για τον έλεγχο περιφερειακών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την ViewSonic στην διεύθυνση 13

14 Εγκατάσταση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να τοποθετήσετε τις µπαταρίες. 1. Αφαιρέστε το κάλυµµα των µπαταριών, από το πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου. 2. Τοποθετήστε δύο µπαταρίες, τύπου ΑΑΑ, προσέχοντας ώστε η πολικότητα τους (ο θετικός (+) και ο αρνητικός (-) τους πόλος να είναι σε αντιστοιχία µε τα σηµάδια που υπάρχουν στο εσωτερικό της θήκης των µπαταριών. 3. Επανατοποθετήστε το κάλυµµα των µπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείται µόνο το συνιστώµενο τύπο (ΑΑΑ) µπαταριών. Μην χρησιµοποιείται µια καινούργια και µια παλιά µπαταρία. Μια τέτοια ενέργεια µπορεί να προκαλέσει διαρροή χηµικών από µια µπαταρία που µπορεί να προκαλέσει καταστροφή του τηλεχειριστηρίου ή τραυµατισµό. Να τοποθετείτε τις µπαταρίες µε τη σωστή πολικότητα. Τα σηµάδια του + και πάνω στις µπαταρίες πρέπει να αντιστοιχούν στα σηµάδια που υπάρχουν στο εσωτερικό της θήκης. Ανάστροφη τοποθέτηση των µπαταριών κάνει το τηλεχειριστήριο να µην λειτουργεί ενώ µπορεί να προκληθεί διαρροή χηµικών και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπερθέρµανση και πυρκαγιά. Όταν θέλετε να πετάξετε τις µπαταρίες να τηρείτε πάντοτε τους κανονισµούς προστασίας του περιβάλλοντος που ισχύουν στη περιοχή σας. Κρατάτε τις µπαταρίες µακριά από παιδία ή κατοικίδια ζώα. Όταν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µια µακρά περίοδο αφαιρέστε τις µπαταρίες του. 14

15 Συνδέσεις Συνδέστε τα καλώδια για σήµατα ήχου και εικόνας, σύµφωνα µε τις παρεχόµενες επαφές των περιφερειακών συσκευών, όπως DVD players, VCRs και στερεοφωνικά συστήµατα ήχου. Συνδέσεις Καλωδίου τροφοδοσίας ρεύµατος 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε µία παροχή ρεύµατος, πρίζα. 2 Συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της οθόνης LCD Ενεργοποιώντας την LCD τηλεόραση 1 Πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης, Power. H ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης φωτοβολεί σε πράσινο χρώµα, (αντί σε κόκκινο, που φωτοβολεί, όταν είναι σε κατάσταση αναµονής). 2 Πατήστε, ξανά, το κουµπί ενεργοποίησης, Power, για να απενεργοποιήσετε την LCD τηλεόραση. 15

16 Λειτουργία OSD Ενδείξεις επί της Οθόνης Όλες οι λειτουργίες της τηλεόρασης LCD ελέγχονται είτε από το τηλεχειριστήριο, είτε από τα κουµπιά ελέγχου που βρίσκονται στο µπροστινό πάνελ ελέγχου στην βάση της οθόνης. Ανατρέξετε στο παράρτηµα Μπροστινή όψη της τηλεόρασης LCD στην σελίδα 9. Πατήστε το κουµπί MENU στο τηλεχειριστήριο ή στον µπροστινό τµήµα της τηλεόρασης, για να εµφανισθούν στην οθόνη οι ενδείξεις επί της οθόνης, OSD. Πατήστε το κουµπί MENU, για να ενεργοποιήσετε τις ενδείξεις επί της οθόνης, OSD. Πατήστε τα κουµπιά CH / ή τα κουµπιά / για να επιλέξετε µία λειτουργία από τις ενδείξεις επί της οθόνης, OSD. Πατήστε τα κουµπιά VOL + / - ή τα κουµπιά, για να ρυθµίσετε τις τιµές της λειτουργίας που επιλέξατε. Πατήστε το κουµπί MENU, για να απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις επί της οθόνης. 16

17 Ρυθµίσεις Εικόνας Είδος Εικόνας (Picture Mode) Αντίθεση (Contrast) Φωτεινότητα (Brigthness) Κορεσµός Χρώµατος (Saturation) Χροιά Χρώµατος (Tint) Οξύτητα (Sharpness) Φίλτρο απόρριψης Θορύβου (NR) Ρυθµίζει το είδος της εικόνας της οθόνης σας. Ρυθµίζει τις διαφορές µεταξύ των φωτεινών και σκοτεινών σηµείων της εικόνας. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την ρύθµιση της φωτεινότητας. Ρυθµίζει την τη φωτεινότητα της οθόνης σας. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την ρύθµιση της αντίθεσης. Ρυθµίζει την «ποσότητα» του χρώµατος βάσει των προσωπικών σας επιλογών. Ρυθµίζει την ισορροπία χρώµατος. Χρησιµοποιήστε την ρύθµιση αυτή ώστε τα χρώµατα της οθόνης (για παράδειγµα η απόχρωση του δέρµατος) να µην τείνουν ούτε στο πράσινο, ούτε στο σκούρο κόκκινο. Ρυθµίζει της οξύτητα της εικόνας της οθόνης. Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το φίλτρο NR, το οποίο ελαχιστοποιεί το θόρυβο του σήµατος εικόνας. 17

18 Ρυθµίσεις Ήχου Ένταση (Volume) Ισορροπία (Balance) Ισοσταθµιστής (Equalizer) Υψηλές συχνότητες (Treble) Χαµηλές συχνότητες (Bass) Είδος Ήχου (Sound Mode) Επεξεργαστής περιβάλλοντας ήχου (SRS) Ρυθµίζει την στάθµη έντασης των ηχείων. Ρυθµίζει τη σχετική ένταση µεταξύ του αριστερού και δεξιού ηχείου. Πατήστε τα κουµπιά /, για να επιλέξετε µία από τις ρυθµίσεις: POP, LIVE, ROCK και CUSTOM. Ρυθµίζει την στάθµη των υψηλών συχνοτήτων. Ρυθµίζει την στάθµη των χαµηλών συχνοτήτων. Eπιλέγει την ηχητική µπάντα. Σε αρκετές χώρες έχετε την δυνατότητα τα ακούτε ένα δεύτερο ηχητικό κανάλι, από το κύριο. Επιλέξτε µία από τις ρυθµίσεις: STEREO, MONO ή DUAL 1, DUAL 2. Eνεργοποιεί ή απενεργοποιεί την λειτουργία απόδοσης εικονικού περιβάλλοντος ήχου. 18

19 Ρυθµίσεις Οθόνης Eίδος Οθόνης (Display Mode) Οριζόντιο µέγεθος (H Size) (Με σήµα από υπολογιστή) Οριζόντια Θέση (Η Position) (Με σήµα από υπολογιστή) Κάθετη Θέση (V Position) (Με σήµα από υπολογιστή) Φάση (Phase) (Με σήµα από υπολογιστή) Αρχικές Ρυθµίσεις (Default) (Με σήµα από υπολογιστή) Αυτόµατος Συγχρονισµός (Αuto Sync) (Με σήµα από υπολογιστή) Ρυθµίζει την αναλογία λόγου πλευρών της οθόνης. Ρυθµίζει το µέγεθος της οθόνης κατά τον οριζόντιο άξονα. Ρυθµίζει την θέση της οθόνης κατά τον οριζόντιο άξονα Ρυθµίζει την θέση της οθόνης κατά τον κάθετο άξονα Ρυθµίζει την φάση της οθόνης. Eπαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Ρυθµίζει αυτόµατα τις παραµέτρους για την βέλτιστη οδήγηση της οθόνης από τον υπολογιστή Θερµοκρασία Χρώµατος (Color Temperature) Επιτρέπει να ρυθµίσετε την θερµοκρασία (Με σήµα από υπολογιστή) χρώµατος στις εξής θέσεις: Cold (Ψυχρή): Τόνος του χρώµατος προς το µπλε, Standard (κανονική): Τόνος του χρώµατος σε φυσικές αποχρώσεις, Warm (θερµή): Τόνος του χρώµατος προς το κόκκινο. 19

20 Ρυθµίσεις Εγκατάστασης Συντονισµός (Tuning) Επιτρέπει την αλλαγή, την προσθήκη ή την διαγραφή τηλεοπτικών καναλιών και τον ορισµό κουµπιών ή δεδοµένων για το κάθε πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας. Επεξεργασία Προγραµµάτων (Program Table) Επιτρέπει (µε αγγλικούς χαρακτήρες) την ονοµασία των τηλεοπτικών σταθµών που έχουν καταχωρηθεί στη µνήµη της συσκευής. Αυτόµατη αναζήτηση (Auto Search) Αυτόµατη αναζήτηση των διαθέσιµων προγραµµάτων. Αριθµός Προγράµµατος (Program No) Μικροσυντονισµός (Fine Tuning) Όνοµα Προγράµµατος (Channel Name) Συχνότητα (Frequency) Τηλεοπτικό Σύστηµα (TV System) Xειροκίνητος Συντονισµός (Manual Search) Παράλειψη (Skip) Εµφανίζει τον αριθµό προγράµµατος που επιλέξατε. Επιτρέπει την µικρο - ρύθµιση της συχνότητας λήψης του προγράµµατος για καλύτερη λήψη. Μπορείτε να δώσετε ένα όνοµα στο κανάλι που έχετε επιλέξει. Απεικονίζει την συχνότητα του προγράµµατος κατά την διάρκεια της ανίχνευσης. Επιλέγει το τηλεοπτικό σύστηµα. Ανιχνεύει το πρόγραµµα που επιλέξατε. Επιλέξτε ΝΑΙ, YES, για να διαγράψετε ένα πρόγραµµα από την λίστα προγραµµάτων. 20

21 Σε αυτή την σελίδα µπορείτε να δώσετε ένα όνοµα στο κανάλι που έχετε επιλέξει. Πιέστε τα κουµπιά / για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που επιθυµείτε και πατήστε Το κουµπί Υ για να δώσετε ονοµασία στο κανάλι. (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα γράµµα για να ονοµάσετε ένα κανάλι) Σε αυτήν την σελίδα µπορείτε να επιλέξετε τα διαθέσιµα προγράµµατα (τηλεοπτικά κανάλια) που εκπέµπουν στην περιοχή σας. Χώρα Αυτόµατη Ανίχνευση Πατήστε τα κουµπιά / για να επιλέξετε την χώρα που βρίσκεστε. Στις επιλογές περιέχονται οι χώρες: Κίνα, Αγγλία, Τουρκία, Γερµανία, Γαλλία, Ελβετία. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται η χώρα σας επιλέξτε την ρύθµιση Auto. Πατήστε τα κουµπιά / για να ξεκινήσει η αυτόµατη ανίχνευση προγραµµάτων. 21

22 Ρυθµίσεις επιλογών Γλώσσα Eνδείξεων Μenu Language Η ρύθµιση αυτή αλλάζει την γλώσσα στις ενδείξεις επί της οθόνης OSD. Oι διαθέσιµες γλώσσες είναι: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά Φιλανδικά, Ρωσικά και Σουηδικά. Χρονοδιακόπτης Sleep Timer Ρύθµιση Φόντου Ενδείξεων Menu Background Πληροφορίες για την πηγή εισόδου Source information Επανατοποθέτηση Reset Οθόνη Υπολογιστή PC Display Σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρονικό διάστηµα έως ότου η τηλεόραση απενεργοποιηθεί από την στιγµή που θα ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. Οι επιλογές ξεκινούν από τα 15 έως τα 120 λεπτά. H τηλεόραση σας, επιτρέπει να ρυθµίσετε το φόντο όταν ενεργοποιείτε τις ενδείξεις επί της Οθόνης. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι: ιαφανές, Επιλογή 1, Επιλογή 2, Επιλογή 3 & Επιλογή 4. Παρέχει πληροφορίες για την εξωτερική πηγή που έχετε επιλέξει. Πατήστε για να ακυρώσετε όλες τις ρυθµίσεις και να επαναφέρετε την συσκευή στις εργοστασιακές ρυθµίσεις της. Παρέχει πληροφορία για την ανάλυση της εικόνας. Η ονοµαστική ρύθµιση είναι 1360 x 768. Mην επιχειρήσετε να αυξήσετε την ανάλυση. 22

23 Πληροφορίες για την εξωτερική πηγή Source Information Έξοδος Εxit Κύρια πηγή Main Σήµα Signal Πηγή ένθετης εικόνας (Sub) Σήµα Signal Έκδοση Λογισµικού Firmware version Πατήστε τα κουµπιά / για να «βγείτε» από την λειτουργία αυτόµατης ανίχνευσης καναλιών. Απεικονίζει την πηγή της κύριας εικόνας. Aπεικονίζει το είδος του τηλεοπτικού σήµατος µε το οποίο είναι συνδεδεµένη της κύριας εικόνας. Απεικονίζετε την πηγή (είσοδο) της ένθετης εικόνας. Aπεικονίζει το τηλεοπτικό σύστηµα της ένθετης εικόνας. Απεικονίζει την έκδοση λογισµικού που χρησιµοποιεί η τηλεόραση σας. 23

24 Παράρτηµα Τεχνικά χαρακτηριστικά Οθόνη Τύπος 32 ιντσών (31.5 ίντσες διαγώνιος πραγµατική θέασης) 37 ιντσών (37.02 ίντσες διαγώνιος πραγµατική θέασης) 40 ιντσών (39.9 ίντσες πραγµατική διαγώνιος θέασης) Ενεργή οθόνη: Ευρεία οθόνη XGA, ανάλυσης 1360 x 768 Χρώµα Αντί ανακλαστική επίστρωση & Αντί θαµβωτική επίστρωση Γωνίες Θέασης Σήµα Εισόδου Εικόνα Ήχος 32 ιντσών 170 µοίρες οριζόντια (Η) / 170 µοίρες κάθετα (V) 37 ιντσών 176 µοίρες οριζόντια (Η) / 176 µοίρες κάθετα (V) 40 ιντσών 170 µοίρες οριζόντια (Η) / 170 µοίρες κάθετα (V) Το SCART * 3 αφορά τις οθόνες 37 & 40, ιντσών Το SCART * 2 αφορά την οθόνη των 32, ιντσών Οριζόντιος, Κάθετος διαχωρισµός H/V, TTL, για Υπολογιστή, PC Oριζόντια Συχνότητα fh:30~70khz, Κάθετη Συχνότητα fv:50~85hz Eίσοδος VGA * 1 Kεραία τηλεοπτικού σήµατος Σύνθετη είσοδος εικονο-σήµατος, (Composite) x 1 S-Video x1 Συνιστώσες χρώµατος, (Component), x 1 (YCbCr, YPbPr) Ψηφιακή είσοδος ήχου & εικόνας HDMI x 1 Είσοδος ήχου τύπου καρφί, (mini-jack) για VGA x1 H είσοδος ήχου RCA * 1, αφορά στην είσοδο DVI Έξοδος ήχου x 1 Συµβατότητα PC Μέγιστη Ανάλυση 1360 x 768, µη πεπλεγµένο σήµα Macintosh 1 Μέγιστη Ανάλυση 832 x 643, µη πεπλεγµένο σήµα Ανάλυση Υποστηρίζει 1280 x 1024, στα 60 Hz 1024 x 768, στα 60, 70 & 75 Hz 1280 x 768, στα 60 Hz 1280 x 720, στα 60 Hz 1360 x 768, στα 60 Hz (αποτελεί την ονοµαστική ανάλυση για PC) 832 x 624, στα 75 Hz (Mac) 800 x 600, στα 60 & 75 Hz 640 x 480, στα 60 & 75 Hz 720 x 400, στα 70 Hz Ισχύς εξόδου Ηχείων 15 W + 15 W Τροφοδοσία Τάση 200 ~ 240 VAC, 50/60 Hz ( αυτόµατη µεταγωγή) Κατανάλωση 32 ιντσών: 190W 37 ιντσών: 220W 40 ιντσών: 260W 24

25 Συνθήκες Θερµοκρασία Από 0 έως 40 βαθµούς Κελσίου Λειτουργίας Υγρασία Από 10% έως 90%, υγρασία περιβάλλοντος Υψόµετρο Έως 1000 µέτρα Συνθήκες Θερµοκρασία Από - 20 έως 60 βαθµούς Κελσίου Αποθήκευσης Υγρασία Από 10% έως 90%, υγρασία περιβάλλοντος Υψόµετρο Έως 4000 µέτρα ιαστάσεις Συσκευής 32 ιντσών : 820 χιλ. (Πλάτος) x 650 χιλ. (Ύψος) x 230 (Βάθος) 37 ιντσών : 960 χιλ. (Πλάτος) x 730 χιλ. (Ύψος) x 280 (Βάθος) 40 ιντσών : 1015 χιλ. (Πλάτος) x 755 χιλ. (Ύψος) x 280 (Βάθος) Συσκευασίας 32 ιντσών : 960 χιλ. (Πλάτος) x 780 χιλ. (Ύψος) x 320 (Βάθος) 37 ιντσών : 1130 χιλ. (Πλάτος) x 870 χιλ. (Ύψος) x 370 (Βάθος) 40 ιντσών : 1145 χιλ. (Πλάτος) x 910 χιλ. (Ύψος) x 370 (Βάθος) Βάρος Καθαρό 32 ιντσών : 22 κιλά 37 ιντσών : 31 κιλά 40 ιντσών : 33 κιλά Μεικτό Ισχύοντες Κανονισµοί 32 ιντσών : 26,5 κιλά 37 ιντσών : 38,5 κιλά 40 ιντσών : 40 κιλά CE, GOST Eπιλογές On 190 W (πράσινη λυχνία) Εξοικονόµησης <1.5 W (κόκκινη λυχνία) Ενέργειας (θέση αναµονής) Ρυθµισµένη επιλογή χρονισµού (για απεικόνιση σήµατος από υπολογιστή): (Προρυθµισµένη κατά VESA σε ανάλυση 1360 x 768, στα 60 Hz) Προειδοποίηση: Μην ρυθµίσετε την κάρτα γραφικών του υπολογιστή σας σε µεγαλύτερη συχνότητα ανανέωσης (refresh rate) από τα 60 Hz, διότι αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην LCD τηλεόραση. Σηµείωση : Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 25

26 Επίλυση πιθανών προβληµάτων Η τηλεόραση δεν «ανάβει» Bεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση LCD είναι σωστά συνδεδεµένη. Bεβαιωθείτε πως το καλώδιο ρεύµατος είναι σταθερά συνδεδεµένο µε το ρευµατολήπτη της συσκευής και µε τη πρίζα. Bεβαιωθείτε πως έχετε πατήσει το κουµπί POWER (ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία) Συνδέστε µια άλλη συσκευή (π.χ ένα ράδιο) στη πρίζα από την οποία τροφοδοτείτε τη τηλεόραση για να επιβεβαιώσετε πως η πρίζα λειτουργεί κανονικά. εν εµφανίζεται εικόνα, ή η εικόνα είναι κακή Το τηλεοπτικό πρόγραµµα που έχετε επιλέξει έχει προβληµατική µετάδοση. Επιλέξτε άλλο πρόγραµµα. Το σήµα καλωδιακής τηλεόρασης µπορεί να έχει παράσιτα από παρεµβολές ή να είναι κωδικοποιηµένο. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό διαχειριστή σήµατος καλωδιακής τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις µε τις εξωτερικές συσκευές είναι σωστές. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις της τηλεόρασης LCD είναι σωστές µετά την σύνδεση των εξωτερικών συσκευών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την σωστή είσοδο και ότι το σήµα εισόδου είναι συµβατό. Λανθασµένα ή αφύσικα χρώµατα Ελέγξτε το καλώδιο µεταφοράς του βίντεο σήµατος. Χαλαρές σπασµένες ή οξειδωµένες επαφές στο καλώδιο µεταφοράς του βίντεο σήµατος προκαλούν λανθασµένη απόδοση των χρωµάτων. Η οθόνη της LCD τηλεόρασης µπορεί να φαίνεται αχνή σε ένα υπερβολικά φωτισµένο δωµάτιο. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της φωτεινότητας (brightness) και της αντίθεσης (contrast). Ελέγξτε στο Menu της LCD τηλεόρασης, τις ρυθµίσεις για τα σήµατα εισόδου. εν ακούγεται ήχος Eλέγξετε αν η σύνδεση του ηχητικού σήµατος είναι σε αντιστοιχία µε την πηγή του οπτικού σήµατος (βίντεο) που έχετε επιλέξει να τροφοδοτεί µια συγκεκριµένη είσοδο της N2010. Πατήστε το κουµπί Mute ώστε η ένδειξη Mute να εξαφανιστεί από την οθόνη. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της LCD τηλεόρασης για να βεβαιωθείτε ότι η στάθµη δεν είναι στο ελάχιστο. Πατήστε το κουµπί VOL+ στο τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί Βεβαιωθείτε πως έχετε τοποθετήσει σωστά τις µπαταρίες του τηλεχειριστήριου. Οι µπαταρίες µπορεί να έχουν αποφορτιστεί. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λαµπτήρας φθορίου κοντά στο τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε το σηµείο εκποµπής του τηλεχειριστηρίου εάν είναι λερωµένο η καλυµµένο από βρωµιά. Προσέξτε ώστε το τηλεχειριστήριο να εκπέµπει προς το αισθητήρα της LCD τηλεόρασης. Πατήστε ένα κουµπί κάθε φορά, όπως επίσης και το κατάλληλο κουµπί για την λειτουργία που θέλετε. Η LCD τηλεόραση δεν λειτουργεί Εξωτερικές επιδράσεις όπως έντονος φωτισµός ή στατικός ηλεκτρισµός µπορεί να προκαλέσουν εσφαλµένη λειτουργία της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή, αφού ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήστε την LCD τηλεόραση διαδοχικά, ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για ένα µε δύο λεπτά και µετά αφού το συνδέσετε και πάλι, ενεργοποιήστε ξανά την οθόνη. Η LCD τηλεόραση σβήνει ξαφνικά. Ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιήσει τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. Ελέγξτε εάν η θερµοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής έχει αυξηθεί υπερβολικά. Αποµακρύνεται κάθε αντικείµενο που καλύπτει τις οπές εξαερισµού, ή καθαρίστε τις όπως προβλέπεται. 26

27 Η λήψη CATV είναι αδύνατη Ελέγξτε τις ρυθµίσεις AIR/CABLE. Ρυθµίστε την επιλογή AIR/CABLE στην θέση CABLE Ελέγξτε το καλώδιο CATV, καλωδιακής τηλεόρασης, εάν είναι σωστά συνδεδεµένο, όπως επίσης και όλες τις ρυθµίσεις που αφορούν την καλωδιακή τηλεόραση. Η παροχή καλωδιακής τηλεόρασης, CATV, έχει διακοπή. Eπικοινωνήστε µε τον τοπικό διαχειριστή καλωδιακής τηλεόρασης. H εικόνα αποκόβεται και στα πλάγια εµφανίζονται µπάρες Ελέγξτε εάν η εικόνα έχει ρυθµιστεί ως προς την θέση της σωστά. Ελέγξτε εάν η εικόνα έχει ρυθµιστεί σωστά ως προς το µέγεθος της. 27

28 Υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών Για τεχνική υποστήριξη ή για την περίπτωση που η τηλεόραση σας χρειαστεί συντήρηση ή επισκευή επικοινωνήστε µε κάποια από τις παρακάτω διευθύνσεις ή µε το κατάστηµα από όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σηµείωση: Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστείτε τον αριθµό σειράς της συσκευής. Χώρα/Περιοχή Ιστοσελίδα Τηλέφωνο=T/ Fax=F Mεγάλη Βρετανία T:0044(0) F:0044(0) Γαλλία Τ: 0033(0) F: 0033(0) Γερµανία Τ:0049(0) Σκανδιναβία T: F: Ελλάδα Τ: Για τις υπόλοιπες χώρες 28

29 OΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD THΣ VIEWSONIC Τι καλύπτει η εγγύηση: H ViewSonic εγγυάται πως τα προϊόντα της είναι απαλλαγµένα από ελαττώµατα που προέρχονται είτε από υλικά είτε από τη συναρµολόγηση κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Αν το προϊόν αποδειχθεί πως είναι ελαττωµατικό είτε εξαιτίας των υλικών είτε της συναρµολόγησης του κατά τη διάρκεια της εγγύησης η ViewSonic µπορεί, κατά την αποκλειστική κρίση της, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν µε ένα προϊόν µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Το προϊόν η τα ανταλλακτικά που θα καλύψουν την εγγύηση µπορεί να αποτελούνται από ανακατασκευασµένα υλικά ή λειτουργικά τµήµατα. Για πόσο καιρό ισχύει η εγγύηση: Η ViewSonic N2010 καλύπτεται από εγγύηση (1) ενός έτους για όλα τα µέρη της (συµπεριλαµβανοµένης της φωτεινής πηγής της οθόνης) και για (1) ένα χρόνο για οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί για την επισκευή της. Ποιον προστατεύει αυτή η εγγύηση: Aυτή η εγγύηση καλύπτει µόνο το πρώτο αγοραστή αυτής της συσκευής. Τι ΕΝ καλύπτει η εγγύηση: 1. H εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα των οποίων ο αριθµός σειράς έχει σβηστεί, παραποιηθεί ή τροποποιηθεί. 2. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζηµίες, δυσλειτουργίες ή υποβαθµισµένη απόδοση που προέρχονται από: a. Aτύχηµα, εξ αιτίας λανθασµένης χρήσης, αµέλειας, φωτιάς, νερού, κεραυνού ή άλλων αποτελεσµάτων φυσικών καταστροφών. εν καλύπτει επίσης επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή βλάβες που προήλθαν από λανθασµένη εφαρµογή των οδηγιών χρήσης. b. Επισκευή η αποτυχηµένη απόπειρα επισκευής από οποιονδήποτε που δεν είναι εξουσιοδοτηµένος από τη ViewSonic. c. Aπό ζηµιές που µπορεί να προκλήθηκαν στο προϊόν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του. d. Από τη λανθασµένη εγκατάσταση του προϊόντος. e. Από εξωτερικούς παράγοντες όπως από αυξοµειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου ή από βλάβη αυτού. f. Από τη χρήση υλικών, ανταλλακτικών ή αξεσουάρ που δεν έχουν την έγκριση της ViewSonic. g. Φυσιολογική φθορά h. Οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν σχετίζετε άµεσα µε ατέλεια του προϊόντος. Πως µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες που συνεπάγονται της παρούσας εγγύησης: Για πληροφορίες προκειµένου να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια που η συσκευή βρίσκεται στην περίοδο της εγγύησης πρέπει να επικοινωνήσετε µε το τµήµα υποστήριξης των πελατών της ViewSonic. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρετε τον αριθµό σειράς της συσκευής σας. Για να δικαιούστε των υπηρεσιών που προβλέπει η εγγύηση της συσκευής µπορεί να σας ζητηθεί να προσκοµίσετε την α) απόδειξη αγοράς της συσκευής, β) να αναφέρετε το όνοµα σας, γ) τη διεύθυνση σας δ) µια περιγραφή του προβλήµατος και ε) τον αριθµό σειράς της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες ή για τα στοιχεία του κοντινότερου σε εσάς κέντρου εξυπηρέτησης πελατών επικοινωνήστε µε την ViewSonic. Περιορισµοί των συνεπαγόµενων εγγυήσεων: ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙ Α, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Περιορισµός ευθύνης: H ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ VIEWSONIC ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ. Η VIEWSONIC ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 1.ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΕΙΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΨΥΧΙΚΗ Ο ΥΝΗ Ή ΕΝΟΧΛΗΣΗ, Α ΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡ ΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΥΣΜΕΝΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ. 2. ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ, ΕΠΑΚΟΛΥΘΕΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ. 3. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ. Νοµικό πλαίσιο της εγγύησης: H παρούσα εγγύηση σας δίνει συγκεκριµένα νοµικά δικαιώµατα, ενώ είναι πιθανόν να έχετε επιπλέον δικαιώµατα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Σε µερικές χώρες κάποιοι από τους όρους της εγγύησης δεν είναι εφαρµόσιµοι ενώ σε άλλες χώρες δεν επιτρέπεται ο περιορισµός της ευθύνης του κατασκευαστή σε περίπτωση δευτερογενών ή επακόλουθων ζηµιών εξ αιτίας δυσλειτουργίας της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή παροχή υπηρεσιών επικοινωνήστε µε το τοπικό εκπρόσωπο της ViewSonic. Eγγύηση ViewSonic Τηλεόραση LCD 4.3: ViewSonic Tηλεόραση LCD Eγγύηση Έκδοση 1 α Hµεροµηνία έκδοσης :

30 30

31 31

Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973

Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973 Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP Οδηγίες Χρήσης Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης. Έτσι θα µάθετε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την χρήση και την εγκατάσταση της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

VA2046a-LED/VA2046m-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA2046a-LED/VA2046m-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA2046a-LED/VA2046m-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Αριθμός Μοντέλου: VS15449 1 Πληροφορίες Συμμόρφωσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την ενότητα θίγονται όλες οι συνδεδεμένες απαιτήσεις και δηλώσεις σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650

ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650 ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650 Αποποίηση ευθύνης Η BenQ Corporation δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος εγγράφου. Η

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

TV LCD TV LCD TV LCD TV

TV LCD TV LCD TV LCD TV S_ST286_UM_EU_V01_H 70cm (27.5 ) Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de Cristais Líquidos

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση LED* ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Τηλεόραση LED* ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Τηλεόραση LED* * Η τηλεόραση LED της LG διαθέτει οθόνη LCD με φωτισμό LED. Πριν θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

LCD3000. Εγχρωµη Οθόνη LCD 30" Οδηγίες Χρήσης

LCD3000. Εγχρωµη Οθόνη LCD 30 Οδηγίες Χρήσης LCD3000 Εγχρωµη Οθόνη LCD 30" Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων Σηµαντικές Πληροφορίες... Ελληνικά1 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ... Ελληνικά1 ήλωση... Ελληνικά2 ήλωση Συµµόρφωσης... Ελληνικά2 Προφυλάξεις Ασφαλείας,

Διαβάστε περισσότερα

30 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 32 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 32 Πρόσβαση στα κύρια μενού 33 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

30 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 32 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 32 Πρόσβαση στα κύρια μενού 33 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED LCD Πριν θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LED LCD M2352D / M2452D / M2452D

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1160/X1260 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 8/2007 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόµενα Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχοµένων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 3 Επισκόπηση... 6 Περιεχόµενα συσκευασίας...6 Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ LED TV FL28101

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ LED TV FL28101 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ LED TV FL28101 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οδηγίες ασφαλείας... 3 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x Οθόνες LCD. Οδηγός χρήσης

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x Οθόνες LCD. Οδηγός χρήσης 2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης 2010, 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα Microsoft και Windows είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόµενα Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series. Οδηγίες χρήσης

Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακός προβολέας HP vp6300 Series Οδηγίες χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD

Επισκόπηση συσκευής LCD-TV. Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά SI CODES / KOD Επισκόπηση συσκευής LCD-TV Μπροστινή πλευρά και δεξιά πλευρά IT SI CODES / KOD 1. Οθόνη TFT 2. Ένδειξη λειτουργίας: Μπλε φωτεινή ένδειξη, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Σβήνει όταν η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 Σειρά Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 Σειρά Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 Σειρά Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολέας της Acer P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290

Διαβάστε περισσότερα

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 20-Zoll LCD - TV ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ Αυτό το έγγραφο περιέχει νοµικά προστατευµένες πληροφορίες. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Αντιγραφή σε µηχανική, ηλεκτρονική και κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά

Περιεχόμενα. Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών... 3 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων... 3 Επισημάνσεις Ασφαλείας... 4 Πρόλογος... 6 Εγγύηση και Σέρβις... 6 1. Εκκίνηση...8 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...8 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Εισαγωγή... 3 Προετοιμασία... 3 Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 4 Μέτρα ασφαλείας... 5 Σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος (καλωδιακή

Διαβάστε περισσότερα

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Τυπικά αξεσουάρ...8

Διαβάστε περισσότερα

SyncMaster 245B / 245BW. Εγκαταστήστε τα προγράµµατα οδήγησης

SyncMaster 245B / 245BW. Εγκαταστήστε τα προγράµµατα οδήγησης SyncMaster 245B / 245BW Εγκαταστήστε τα προγράµµατα οδήγησης Εγκαταστήστε τα προγράµµατα Σήµανση Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αυτό το σύµβολο µπορεί να τραυµατιστείτε ή να προκαλέσετε βλάβη

Διαβάστε περισσότερα