Ν3260w/N3760w/N4060w. Τηλεόραση Οθόνης LCD. Οδηγίες Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν3260w/N3760w/N4060w. Τηλεόραση Οθόνης LCD. Οδηγίες Χρήσης"

Transcript

1 Ν3260w/N3760w/N4060w Τηλεόραση Οθόνης LCD Οδηγίες Χρήσης

2 Περιεχόµενα Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές CE..3 Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας....4 Πληροφορίες πνευµατικών δικαιωµάτων....5 Πιστοποίηση Προϊόντος 5 Οδηγίες Εγκατάστασης κεραίας..6 Καθαρισµός της οθόνης LCD. 6 Ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Μπροστινή όψη της συσκευής...9 Πίσω όψη της συσκευής...10 Τηλεχειριστήριο...11 Ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο...11 Εγκατάσταση...15 Ε ν δ ε ί ξ ε ι ς ε π ί τ η ς Ο θ ό ν η ς ( O S D ) Ρύθµιση Εικόνας...17 Ρύθµιση Ήχου...18 Ρύθµιση Οθόνης...19 Ρύθµιση Εγκατάστασης...20 Ρύθµιση Επιλογών...22 Ά λ λ ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς Τεχνικά Χαρακτηριστικά...24 Επίλυση πιθανών προβληµάτων...26 Υποστήριξη Πελάτη...28 Όροι Εγγύησης

3 Πληροφορίες Συµµόρφωσης Συµφωνία CE για τις Ευρωπαϊκές χώρες Στις χώρες τις Ευρώπης πρέπει να χρησιµοποιείτε καλώδιο ρεύµατος (τροφοδοσίας) που είναι κατάλληλο για τις πρίζες που χρησιµοποιούνται στη χώρα σας. Το καλώδιο είναι πιστοποιηµένο κατά HAR και ένα ειδικό σηµάδι πρέπει να υπάρχει στον εξωτερικό µανδύα µόνωσης ή στη µόνωσης ενός εκ των αγωγών του καλωδίου. Προδιαγραφές CE για τις Ευρωπαϊκές χώρες Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές CE. Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της ντιρεκτίβας 89/336/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει βελτιωθεί και επαυξηθεί µε τις προσθήκες 92/31/EEC και 93/68/EEC - άρθρο 5- που αφορούν την «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα» και της ντιρεκτίβας 73/23/EEC, όπως έχει βελτιωθεί και επαυξηθεί µε τη προσθήκη 93/68/ΕΕC -άρθρο 13- που αφορά την «Ασφάλεια» των ηλεκτρικών συσκευών. Πληροφορίες για τους χρήστες όλων των χωρών Προσοχή: Χρησιµοποιήστε τα καλώδια που συνοδεύουν ή είναι καθορισµένα για την συσκευή 3

4 Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. ιαβάστε πλήρως τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. 2. Φυλάξτε τις οδηγίες σε ένα ασφαλές µέρος. 3. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μην χρησιµοποιείται την συσκευή σε µέρη που υπάρχει νερό 6. Καθαρίστε την συσκευή µε ένα µαλακό και στεγνό πανί. Εάν απαιτείτε περαιτέρω καθαρισµός ανατρέξτε στο παράρτηµα Καθαρίζοντας την Οθόνη, στις οδηγίες. 7. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισµού. Εγκαταστήστε την συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 8. Μην εγκαταστήσετε την συσκευή κοντά σε πηγές θερµότητας, όπως καλοριφέρ, αντιστάσεις θέρµανσης, φούρνους, ή άλλες συσκευές (συµπεριλαµβανοµένων και των ενισχυτών) που παράγουν θερµότητα. 9. Μην επιχειρήσετε να παρακάµψετε τις προβλέψεις ασφαλείας για την πολικότητα η τη γείωση των συνδέσεων. Εάν ο ρευµατολήπτης (φις) δεν ταιριάζει στην πρίζα, συµβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο, για την επίλυση του προβλήµατος. 10. Προστατέψτε τον καλώδιο τροφοδοσίας (ρεύµατος) από το να πιεστεί από αιχµηρό αντικείµενο, ειδικά στον ρευµατολήπτη και στο σηµείο που εξέρχεται από την συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι κοντά στην συσκευή ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµη. 11. Χρησιµοποιείτε µόνο εξαρτήµατα εγκεκριµένα από τον κατασκευαστή. 12. Χρησιµοποιήστε τραπέζι µε ρόδες, πάγκο, τρίποδο, βραχίονα ή βάση στήριξης, εγκεκριµένα από τον κατασκευαστή, ή που πωλούνται µαζί µε την συσκευή. Όταν χρησιµοποιείτε τραπέζι µε ρόδες, δώστε προσοχή για την αποφυγή ζηµιάς από τυχόν χτυπήµατα ή αναποδογύρισµα της τηλεόρασης. 13. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα τροφοδοσίας, στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 14. Απευθυνθείτε, για το όποιο πρόβληµα, στο εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Η τεχνική υποστήριξη είναι αναγκαία όταν η συσκευή έχει υποστεί ζηµιές όπως: η τροφοδοσία, ο αγωγός ή ο ρευµατολήπτης έχουν υποστεί ζηµιά, εάν υγρά ή άλλα αντικείµενα έχουν πέσει στο εσωτερικό της συσκευής, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, ή όταν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω. 4

5 Πνευµατικά δικαιώµατα Τα πνευµατικά δικαιώµατα του παρόντος ανήκουν στην ViewSonic Corporation, Tα εµπορικά σήµατα και λογότυπα ViewSonic, OnView, ViewMatch και ViewMeter και η εικόνα είναι σήµατα κατατεθέντα της ViewSonic Corporation. Άρνηση ευθύνης: Η ViewSonic Corporation δεν έχει νοµική ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά λάθη, ή παραλείψεις που µπορεί να περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. εν ευθύνεται επίσης για ζηµίες που µπορεί να προέλθουν άµεσα ή έµµεσα από το χρήση ή την απόδοση του παρόντος προϊόντος. Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων της η ViewSonic Corporation διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Κανένα απόσπασµα, σχήµα ή σχεδιάγραµµα του παρόντος φυλλαδίου δεν µπορεί να αντιγραφεί, ανατυπωθεί ή µεταδοθεί µε οποιοδήποτε µέσω και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση της ViewSonic Corporation. Καταχώρηση του προϊόντος Για να µπορείτε να καλύψετε µελλοντικές ανάγκες σας σε σχέση µε το προϊόν που αγοράσατε και για να λαµβάνετε επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες όποτε είναι διαθέσιµες σας παρακαλούµε να καταχωρήσετε τη τηλεόραση που αγοράσατε στην ιστοσελίδα : Για την εγγραφή σας Όνοµα προϊόντος: N3260w/N3760w/N4060w ViewSonic Tηλεόραση οθόνης LCD Mοντέλο: VS E / VS E / VS E Aριθµός Εγγράφου: Ν3260w-1E_UG_ENG Rev.1A Ν3760w-1E_UG_ENG Rev.1A Ν4060w-1E_UG_ENG Rev.1A Αριθµός σειράς: Ηµεροµηνία αγοράς: Απόρριψη του προϊόντος µετά το πέρας της ωφέλιµης ζωής του Η ViewSonic ανησυχεί για το περιβάλλον και το προστατεύει. Παρακαλούµε όταν έρθει η ώρα να πετάξετε αυτό το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του µετά από χρόνια, κάντε το σύµφωνα µε τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρία διαχείρισης αποβλήτων που εξυπηρετεί τη περιοχή σας µπορεί να σας συµβουλεύσει για τη σωστή διαδικασία απόρριψης των ηλεκτρονικών συσκευών µετά το πέρας της «ωφέλιµης» ζωής τους. Η λάµπα στην συσκευή αυτή περιέχει υδράργυρο. Παρακαλούµε αποσύρετε την σύµφωνα µε τις διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος που ισχύουν στην περιοχής σας. 5

6 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 1 Γείωση της εξωτερικής κεραίας Αν µια εξωτερική κεραία ή σύστηµα καλωδιακής διανοµής σήµατος είναι συνδεδεµένο µε τη τηλεόραση βεβαιωθείτε πως αυτά είναι σωστά γειωµένα έτσι ώστε να εξασφαλίσετε κάποιο βαθµό προστασίας από πιθανές διαρροές τάσης ή από την επίδραση του στατικού ηλεκτρισµού. Τα σχετικά άρθρα του κώδικα ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παρέχουν πληροφορίες που αφορούν στη σωστή γείωση του ιστού της κεραίας και της κατασκευής που τυχόν τον στηρίζει, τη σωστή εγκατάσταση και σύνδεση του καλωδίου της κεραίας τηλεόρασης (κατά προτίµηση µέσω µιας µονάδας εκφόρτισης) τη σωστή σύνδεση µε τα ηλεκτρόδια της γείωσης και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η γείωση. 2 Σε περίπτωση καταιγίδας Για πρόσθετη προστασία αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια µιας ηλεκτρικής καταιγίδας (καταιγίδα µε κεραυνούς και αστραπές) καθώς και για µεγάλες περιόδους που δεν τη χρησιµοποιείτε, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της από τη πρίζα καθώς και το καλώδιο της κεραίας από τον αντίστοιχο ακροδέκτη. Αυτές οι ενέργειες θα εξασφαλίσουν προστασία της συσκευής κατά τη διάρκεια της καταιγίδας καθώς και από πιθανές υπερτάσεις του ηλεκτρικού δικτύου. Ποτέ µην αποσυνδέετε τη κεραία της συσκευής ή το καλώδιο τροφοδοσίας της ενώ έχει ξεκινήσει µια βαριά καταιγίδα. Μια αστραπή ή ένας κεραυνός µπορεί να πέσει κοντά στο σπίτι σας τη στιγµή που κρατάτε το καλώδιο και να θέσει τη ζωή σας σε σοβαρό κίνδυνο, κλείστε τη τηλεόραση από το διακόπτη της και περιµένετε να βελτιωθεί ο καιρός. 3 Εναέρια καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου Η εξωτερική κεραία δεν πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε κοντινό σηµείο ή κάτω από τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου. Στην περίπτωση που θα κοπεί κάποιο καλώδιο και θα πέσει στη κεραία η συσκευή θα καταστραφεί ενώ µπορεί να τραυµατιστείτε σοβαρά. Κατά τη διάρκεια που εγκαθιστάτε την εξωτερική κεραία προσέξτε ώστε ο ιστός ή η κεραία να µην ακουµπήσει σε κάποιο ηλεκτρικό καλώδιο. Η επαφή µε ένα καλώδιο του ηλεκτρικού δικτύου µπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες βλάβες. 6

7 Καθαρισµός της οθόνης Πριν καθαρίσετε την οθόνη βεβαιωθείτε πως έχετε σβήσει τη τηλεόραση. Ποτέ µην ψεκάζετε ή στάζετε οποιοδήποτε υγρό απευθείας πάνω στην οθόνη ή στο πλαστικό περίβληµα της. Για να καθαρίσετε την οθόνη: 1. Σκουπίστε την οθόνη µε ένα καθαρό, µαλακό χωρίς χνούδι πανί. Έτσι θα αφαιρέσετε τη σκόνη και άλλα σωµατίδια από την επιφάνεια της οθόνης. 2. Αν η επιφάνεια της οθόνης δεν καθαρίσει µε το απλό σκούπισµα µε πανί, στάξτε λίγες σταγόνες υγρό καθαρισµού για οθόνες που δεν έχει στα συστατικά του αλκοόλ ή αµµωνία σε ένα καθαρό, µαλακό χωρίς χνούδι πανί. Με αυτό καθαρίστε µε πολύ µαλακές κινήσεις την οθόνη. Για να καθαρίσετε το πλαστικό περίβληµα της συσκευής: Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό στεγνό πανί. 2. Αν το πλαστικό περίβληµα της τηλεόρασης δεν καθαρίσει µε το απλό σκούπισµα µε πανί, στάξτε λίγες σταγόνες, υγρό καθαρισµού που δεν έχει στα συστατικά του αλκοόλ ή αµµωνία και δεν έχει στη σύνθεση του υλικά που µπορεί να χαράξουν το πλαστικό (υλικά γυαλίσµατος για µεταλλικές επιφάνειες), σε ένα καθαρό, µαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Με αυτό το πανί σκουπίστε το περίβληµα της συσκευής. Αποφυγή ευθύνης Η ViewSonic δεν συνιστά τη χρήση οποιουδήποτε καθαριστικού, για οθόνες ή περιβλήµατα, που έχει στα συστατικά του αλκοόλη ή αµµωνία. Μερικά χηµικά καθαριστικά, είναι γνωστό, πως καταστρέφουν την οθόνη ή το πλαστικό περίβληµα της συσκευής. Η ViewSonic δεν είναι υπεύθυνη για ζηµιές που µπορεί να προέλθουν από τη χρήση ακατάλληλων καθαριστικών. 7

8 Ξεκινώντας Σας συγχαίρουµε για την αγορά της τηλεόρασης, µε οθόνη LCD, ViewSonic. Σηµαντική επισήµανση! Κρατήστε το κουτί και όλα τα υλικά συσκευασίας της τηλεόρασης µπορεί να σας χρειαστούν στο µέλλον. Περιεχόµενα της συσκευασίας Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω εξαρτήµατα περιέχονται στο κουτί συσκευασίας. Την LCD τηλεόραση Ένα τηλεχειριστήριο µε τις µπαταρίες του. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας (ρεύµατος) Ένα καλώδιο SCART Ένα καλώδιο AV Έναν έγχρωµο οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Ενα περιληπτικό φυλλάδιο οδηγιών. 8

9 Εµπρόσθια όψη της Συσκευής 1 Προγράµµατα CH / Χρησιµεύουν για την επιλογή καναλιού. 2 Ένταση Ήχου VOL + / - Χρησιµεύουν για την αυξοµείωση της ηχητικής έντασης. 3 Ενδείξεις επί της οθόνης, MENU Ενεργοποιεί το µενού ενδείξεων στην οθόνη, OSD. 4 Πηγές, A/V SOURCES Επιλέγει µεταξύ των πηγών εισόδου που είναι συνδεδεµένες στην τηλεόραση. 5 Eνεργοποίησης/Απενεργοποίηση, POWER Θέτει σε λειτουργία ή απενεργοποιεί τη συσκευή. H ενδεικτική λυχνία ανάβει πράσινη όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιηµένη και κόκκινη όταν είναι απενεργοποιηµένη. 6 Ακουστικά, EARPHONE Χρησιµεύει για την σύνδεση ακουστικών στην τηλεόραση. 7 Ενδεικτικό led, Power indicator LED Φωτοβολεί όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία (πράσινο), ή όταν τεθεί σε κατάσταση αναµονής (κόκκινο). 8 Ηχεία, SPEAKERS Έξοδος ηχητικού σήµατος. Κλείδωµα ενεργοποίησης (Power Lock) Πατώντας τους διακόπτες MENU & VOL +, ταυτόχρονα µπορείτε να κλειδώσετε τη λειτουργία του κουµπιού ενεργοποίησης (POWER). Κλείδωµα των ενδείξεων επί της οθόνης (OSD) Πατώντας τους διακόπτες VOL - & VOL +, ταυτόχρονα µπορείτε να κλειδώσετε τις λειτουργίες του κουµπιού ενεργοποίησης των MENU. 9

10 Οπίσθια όψη της Συσκευής 1 SCART 1, SCART 2, SCART 3 Συνδέστε στην έξοδο SCART της Α/V συσκευής σας. (To SCART 3, παρέχεται στις οθόνες 37 & 40 ιντσών.) (Το SCART 1, παρέχει έξοδο RF, τα SCART 2 & SCART 3, παρέχουν προαιρετικά έξοδο σύνθετου σήµατος εικόνας, CVBS, σήµα τα RF και S-Video.) 2 S-Video Συνδέστε στην έξοδο S-Video της A/V συσκευής σας. 3 CVBS, R, L Συνδέστε στην έξοδο ήχου, Audio out & σύνθετου σήµατος εικόνας, CVBS, της A/V συσκευής σας. 4 Component Συνδέστε την έξοδο χρωµατικών συνιστωσών εικόνας, Component, της A/V συσκευής σας. 5 PC Audio - IN Συνδέστε στην έξοδο ήχου, Audio out, τύπου minijack, του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή σας. 6 HDMI/DVI Audio in Στην περίπτωση που χρησιµοποιήσετε ψηφιακή σύνδεση DVI και όχι HDMI Συνδέστε στην έξοδο Audio out, της A/V συσκευής σας. 7 Audio - Out Συνδέστε στην είσοδο, Audio in, της Α/V συσκευής σας. 8 ΑΝΤ Συνδέστε την κεραία UHF, το οµοαξονικό καλώδιο καλωδιακής Τηλεόρασης. 9 PC-In Συνδέστε στην έξοδο VGA, D-Sub 15pin, του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή σας. 10 HDMI Συνδέστε στην έξοδο HDMI, της Α/V συσκευής σας. 10

11 Τηλεχειριστήριο 1 Κουµπί ενεργοποίησης απενεργοποίησης της συσκευής (POWER) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την συσκευή. 2 Κουµπί εµφάνισης πληροφοριών στην οθόνη (DISPLAY) Πατήστε επανειληµµένα για την απεικόνιση της τρέχουσας ώρας, του αριθµού προγράµµατος, ή του σήµατος εισόδου εικόνας (video). 3 Κουµπί ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη (SLEEP) Πατήστε επανειληµµένα για να θέσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης της συσκευής µεταξύ 15 και 120 λεπτών. Η τηλεόραση τίθεται σε κατάσταση αναµονής µετά τον χρόνο που θα οριστεί. 4 Κουµπιά επιλογής προγραµµάτων (CH / ) Κουµπιά για την αύξηση ή την µείωση του αριθµού προγράµµατος. 5 Κουµπιά ρύθµισης την έντασης (VOL - / +) Κουµπιά για την αύξηση ή την µείωση της έντασης του ήχου. 6 Κουµπί ανάκλησης προγράµµατος (RECALL) Πατήστε για να γυρίσετε στο αµέσως προηγούµενο κανάλι που παρακολουθήσατε. 11

12 7 Κουµπιά ελέγχου λειτουργιών τηλεκειµένου. (ΤΕLETEXT HOT KEYS - Mόνο στην Ευρώπη) Για την επιλογή σελίδων τηλεκειµένου (Teletext). 8 Κουµπί Kαταλόγου (ΙΝDΕΧ) Πατήστε για να εµφανιστεί µία λίστα πληροφοριών σχετικά µε τις σελίδες τηλεκειµένου. 9 Κουµπί ενεργοποίησης σελίδων «υποκώδικα» (SUB PAGE) Πατήστε για να εµφανισθεί η σελίδα τηλεκειµένου ως επικάλυψη του προγράµµατος που ήδη παρακολουθείτε. 10 Κουµπιά Μεγέθυνσης / ιατήρησης (ZOOM / HOLD) Πατήστε το κουµπί Zoom, για να µεγεθύνετε την σελίδα τηλεκειµένου. Πατήστε το κουµπί Hold, για να διατηρήσετε την σελίδα τηλεκειµένου στην οθόνη. 11 Κουµπί εξόδου (EXIT) Πατήστε το κουµπί εξόδου για να εξέλθετε από τις τρέχουσες ρυθµίσεις. 12 Κουµπιά (ARROWS KEYS) Πατήστε ή για να επιλέξετε µία από τις λειτουργίες των ενδείξεων επί της οθόνης (OSD). 13 Κουµπί ενεργοποίησης των ενδείξεων επί της οθόνης (MENU) Ενεργοποιεί τις ενδείξεις επί της οθόνης. Πατήστε επανειληµµένα για να δείτε τις διαφορετικές σελίδες του µενού ή για να εξέλθετε από τις ενδείξεις επί της οθόνης. 14 Κουµπί ευρείας εικόνας (WIDE) Πατήστε για να επιλέξτε µία από τις ποικίλες επιλογές αναλογίας πλευρών της οθόνης. (Αυτόµατη, 4:3, 16:9, Μεγέθυνση, 14:9). 15 Κουµπί επιλογής θέσης (POSITION) Πατήστε για να αλλάξετε την θέση εµφάνισης της υπο σελίδας κατά την λειτουργία ένθεσης εικόνας σε εικόνα (PiP). 16 Κουµπί επιλογής πηγής ένθετης εικόνας Πατήστε για να αλλάξετε τη πηγή της ένθετης εικόνας (PiP ή PoP). 17 Κουµπί επιλογής PIP / POP Πατήστε το κουµπί για να εναλλάξετε το τρόπο απεικόνισης της ένθετης εικόνας. PiP, και απεικόνισης εικόνας πάνω στην εικόνα, PoP. 18 Κουµπί επιλογής ηχητικής απόδοσης (SOUND) Πατήστε για να επιλέξετε µεταξύ µονοφωνικής ή στερεοφωνικής απόδοσης. 19 Κουµπί επιβεβαίωσης (ENTER) Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που κάνατε. 12

13 20 Κουµπί επιλογής επεξεργασίας (SRS) Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία απόδοσης «εικονικού» surround ήχου, SRS. 21 Κουµπιά επιλογής καναλιού στην λειτουργία PiP (PiP CH / ) Πατήστε για να επιλέξετε το πρόγραµµα που θα εµφανίζετε στην εικόνα ένθεσης κατά την λειτουργία PiP. 22 Kουµπί ενεργοποίησης τηλεκειµένου (ΤΕLETEXT) Πατήστε για την ενεργοποίηση της λειτουργίας τηλεκειµένου. 23 Κουµπιά (- / - -) Πατήστε για να επιλέξετε έναν αριθµό προγράµµατος µεγαλύτερο του Κουµπιά αριθµητικού πληκτρολογίου (NUMBER KEYS) Πατήστε τον κατάλληλο νούµερο για να επιλέξετε τον επιθυµητό αριθµό προγράµµατος. 25 Κουµπί επιλογής Εικόνας (VIDEO MODE) Πατήστε για να επιλέξετε µεταξύ των τεσσάρων ρυθµίσεων ποιότητας της εικόνας. Custom, Vivid, Mild & Standard. 26 Κουµπί επιλογής Ήχου (AUDIO MODE) Πατήστε για να επιλέξετε µεταξύ των τεσσάρων ρυθµίσεων ποιότητας τoυ ήχου. Custom, Live, PoP & Rock. 27 Kουµπί επιλογής Πηγής AV (SOURCE) Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυµητή είσοδο µεταξύ των Antenna, AV-IN ή S-IN. 28 Κουµπί σίγασης (MUTE) Πατήστε για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σίγασης των µεγαφώνων της συσκευής. Παρατηρήσεις για το Τηλεχειριστήριο Η απόσταση κάλυψης που παρέχει το τηλεχειριστήριο είναι 5 µέτρα από την οθόνη LCD και µε γωνία +/- 30 µοιρών. Απευθείας φωτεινή παρεµβολή µπορεί να επηρεάσει την απόσταση κάλυψης. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε κτυπήµατα ή δονήσεις. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε µέρη µε µεγάλη υγρασία ή υψηλή θερµοκρασία, όπως σηµεία µε απευθείας έκθεση στον ήλιο. Αφαιρέστε τις µπαταρίες, εάν δεν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο για µεγάλη χρονική περίοδο. Η ViewSonic επίσης διαθέτει κωδικούς για τον έλεγχο περιφερειακών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την ViewSonic στην διεύθυνση 13

14 Εγκατάσταση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να τοποθετήσετε τις µπαταρίες. 1. Αφαιρέστε το κάλυµµα των µπαταριών, από το πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου. 2. Τοποθετήστε δύο µπαταρίες, τύπου ΑΑΑ, προσέχοντας ώστε η πολικότητα τους (ο θετικός (+) και ο αρνητικός (-) τους πόλος να είναι σε αντιστοιχία µε τα σηµάδια που υπάρχουν στο εσωτερικό της θήκης των µπαταριών. 3. Επανατοποθετήστε το κάλυµµα των µπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιείται µόνο το συνιστώµενο τύπο (ΑΑΑ) µπαταριών. Μην χρησιµοποιείται µια καινούργια και µια παλιά µπαταρία. Μια τέτοια ενέργεια µπορεί να προκαλέσει διαρροή χηµικών από µια µπαταρία που µπορεί να προκαλέσει καταστροφή του τηλεχειριστηρίου ή τραυµατισµό. Να τοποθετείτε τις µπαταρίες µε τη σωστή πολικότητα. Τα σηµάδια του + και πάνω στις µπαταρίες πρέπει να αντιστοιχούν στα σηµάδια που υπάρχουν στο εσωτερικό της θήκης. Ανάστροφη τοποθέτηση των µπαταριών κάνει το τηλεχειριστήριο να µην λειτουργεί ενώ µπορεί να προκληθεί διαρροή χηµικών και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπερθέρµανση και πυρκαγιά. Όταν θέλετε να πετάξετε τις µπαταρίες να τηρείτε πάντοτε τους κανονισµούς προστασίας του περιβάλλοντος που ισχύουν στη περιοχή σας. Κρατάτε τις µπαταρίες µακριά από παιδία ή κατοικίδια ζώα. Όταν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µια µακρά περίοδο αφαιρέστε τις µπαταρίες του. 14

15 Συνδέσεις Συνδέστε τα καλώδια για σήµατα ήχου και εικόνας, σύµφωνα µε τις παρεχόµενες επαφές των περιφερειακών συσκευών, όπως DVD players, VCRs και στερεοφωνικά συστήµατα ήχου. Συνδέσεις Καλωδίου τροφοδοσίας ρεύµατος 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε µία παροχή ρεύµατος, πρίζα. 2 Συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της οθόνης LCD Ενεργοποιώντας την LCD τηλεόραση 1 Πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης, Power. H ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης φωτοβολεί σε πράσινο χρώµα, (αντί σε κόκκινο, που φωτοβολεί, όταν είναι σε κατάσταση αναµονής). 2 Πατήστε, ξανά, το κουµπί ενεργοποίησης, Power, για να απενεργοποιήσετε την LCD τηλεόραση. 15

16 Λειτουργία OSD Ενδείξεις επί της Οθόνης Όλες οι λειτουργίες της τηλεόρασης LCD ελέγχονται είτε από το τηλεχειριστήριο, είτε από τα κουµπιά ελέγχου που βρίσκονται στο µπροστινό πάνελ ελέγχου στην βάση της οθόνης. Ανατρέξετε στο παράρτηµα Μπροστινή όψη της τηλεόρασης LCD στην σελίδα 9. Πατήστε το κουµπί MENU στο τηλεχειριστήριο ή στον µπροστινό τµήµα της τηλεόρασης, για να εµφανισθούν στην οθόνη οι ενδείξεις επί της οθόνης, OSD. Πατήστε το κουµπί MENU, για να ενεργοποιήσετε τις ενδείξεις επί της οθόνης, OSD. Πατήστε τα κουµπιά CH / ή τα κουµπιά / για να επιλέξετε µία λειτουργία από τις ενδείξεις επί της οθόνης, OSD. Πατήστε τα κουµπιά VOL + / - ή τα κουµπιά, για να ρυθµίσετε τις τιµές της λειτουργίας που επιλέξατε. Πατήστε το κουµπί MENU, για να απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις επί της οθόνης. 16

17 Ρυθµίσεις Εικόνας Είδος Εικόνας (Picture Mode) Αντίθεση (Contrast) Φωτεινότητα (Brigthness) Κορεσµός Χρώµατος (Saturation) Χροιά Χρώµατος (Tint) Οξύτητα (Sharpness) Φίλτρο απόρριψης Θορύβου (NR) Ρυθµίζει το είδος της εικόνας της οθόνης σας. Ρυθµίζει τις διαφορές µεταξύ των φωτεινών και σκοτεινών σηµείων της εικόνας. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την ρύθµιση της φωτεινότητας. Ρυθµίζει την τη φωτεινότητα της οθόνης σας. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την ρύθµιση της αντίθεσης. Ρυθµίζει την «ποσότητα» του χρώµατος βάσει των προσωπικών σας επιλογών. Ρυθµίζει την ισορροπία χρώµατος. Χρησιµοποιήστε την ρύθµιση αυτή ώστε τα χρώµατα της οθόνης (για παράδειγµα η απόχρωση του δέρµατος) να µην τείνουν ούτε στο πράσινο, ούτε στο σκούρο κόκκινο. Ρυθµίζει της οξύτητα της εικόνας της οθόνης. Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το φίλτρο NR, το οποίο ελαχιστοποιεί το θόρυβο του σήµατος εικόνας. 17

18 Ρυθµίσεις Ήχου Ένταση (Volume) Ισορροπία (Balance) Ισοσταθµιστής (Equalizer) Υψηλές συχνότητες (Treble) Χαµηλές συχνότητες (Bass) Είδος Ήχου (Sound Mode) Επεξεργαστής περιβάλλοντας ήχου (SRS) Ρυθµίζει την στάθµη έντασης των ηχείων. Ρυθµίζει τη σχετική ένταση µεταξύ του αριστερού και δεξιού ηχείου. Πατήστε τα κουµπιά /, για να επιλέξετε µία από τις ρυθµίσεις: POP, LIVE, ROCK και CUSTOM. Ρυθµίζει την στάθµη των υψηλών συχνοτήτων. Ρυθµίζει την στάθµη των χαµηλών συχνοτήτων. Eπιλέγει την ηχητική µπάντα. Σε αρκετές χώρες έχετε την δυνατότητα τα ακούτε ένα δεύτερο ηχητικό κανάλι, από το κύριο. Επιλέξτε µία από τις ρυθµίσεις: STEREO, MONO ή DUAL 1, DUAL 2. Eνεργοποιεί ή απενεργοποιεί την λειτουργία απόδοσης εικονικού περιβάλλοντος ήχου. 18

19 Ρυθµίσεις Οθόνης Eίδος Οθόνης (Display Mode) Οριζόντιο µέγεθος (H Size) (Με σήµα από υπολογιστή) Οριζόντια Θέση (Η Position) (Με σήµα από υπολογιστή) Κάθετη Θέση (V Position) (Με σήµα από υπολογιστή) Φάση (Phase) (Με σήµα από υπολογιστή) Αρχικές Ρυθµίσεις (Default) (Με σήµα από υπολογιστή) Αυτόµατος Συγχρονισµός (Αuto Sync) (Με σήµα από υπολογιστή) Ρυθµίζει την αναλογία λόγου πλευρών της οθόνης. Ρυθµίζει το µέγεθος της οθόνης κατά τον οριζόντιο άξονα. Ρυθµίζει την θέση της οθόνης κατά τον οριζόντιο άξονα Ρυθµίζει την θέση της οθόνης κατά τον κάθετο άξονα Ρυθµίζει την φάση της οθόνης. Eπαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Ρυθµίζει αυτόµατα τις παραµέτρους για την βέλτιστη οδήγηση της οθόνης από τον υπολογιστή Θερµοκρασία Χρώµατος (Color Temperature) Επιτρέπει να ρυθµίσετε την θερµοκρασία (Με σήµα από υπολογιστή) χρώµατος στις εξής θέσεις: Cold (Ψυχρή): Τόνος του χρώµατος προς το µπλε, Standard (κανονική): Τόνος του χρώµατος σε φυσικές αποχρώσεις, Warm (θερµή): Τόνος του χρώµατος προς το κόκκινο. 19

20 Ρυθµίσεις Εγκατάστασης Συντονισµός (Tuning) Επιτρέπει την αλλαγή, την προσθήκη ή την διαγραφή τηλεοπτικών καναλιών και τον ορισµό κουµπιών ή δεδοµένων για το κάθε πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας. Επεξεργασία Προγραµµάτων (Program Table) Επιτρέπει (µε αγγλικούς χαρακτήρες) την ονοµασία των τηλεοπτικών σταθµών που έχουν καταχωρηθεί στη µνήµη της συσκευής. Αυτόµατη αναζήτηση (Auto Search) Αυτόµατη αναζήτηση των διαθέσιµων προγραµµάτων. Αριθµός Προγράµµατος (Program No) Μικροσυντονισµός (Fine Tuning) Όνοµα Προγράµµατος (Channel Name) Συχνότητα (Frequency) Τηλεοπτικό Σύστηµα (TV System) Xειροκίνητος Συντονισµός (Manual Search) Παράλειψη (Skip) Εµφανίζει τον αριθµό προγράµµατος που επιλέξατε. Επιτρέπει την µικρο - ρύθµιση της συχνότητας λήψης του προγράµµατος για καλύτερη λήψη. Μπορείτε να δώσετε ένα όνοµα στο κανάλι που έχετε επιλέξει. Απεικονίζει την συχνότητα του προγράµµατος κατά την διάρκεια της ανίχνευσης. Επιλέγει το τηλεοπτικό σύστηµα. Ανιχνεύει το πρόγραµµα που επιλέξατε. Επιλέξτε ΝΑΙ, YES, για να διαγράψετε ένα πρόγραµµα από την λίστα προγραµµάτων. 20

21 Σε αυτή την σελίδα µπορείτε να δώσετε ένα όνοµα στο κανάλι που έχετε επιλέξει. Πιέστε τα κουµπιά / για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που επιθυµείτε και πατήστε Το κουµπί Υ για να δώσετε ονοµασία στο κανάλι. (Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα γράµµα για να ονοµάσετε ένα κανάλι) Σε αυτήν την σελίδα µπορείτε να επιλέξετε τα διαθέσιµα προγράµµατα (τηλεοπτικά κανάλια) που εκπέµπουν στην περιοχή σας. Χώρα Αυτόµατη Ανίχνευση Πατήστε τα κουµπιά / για να επιλέξετε την χώρα που βρίσκεστε. Στις επιλογές περιέχονται οι χώρες: Κίνα, Αγγλία, Τουρκία, Γερµανία, Γαλλία, Ελβετία. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται η χώρα σας επιλέξτε την ρύθµιση Auto. Πατήστε τα κουµπιά / για να ξεκινήσει η αυτόµατη ανίχνευση προγραµµάτων. 21

22 Ρυθµίσεις επιλογών Γλώσσα Eνδείξεων Μenu Language Η ρύθµιση αυτή αλλάζει την γλώσσα στις ενδείξεις επί της οθόνης OSD. Oι διαθέσιµες γλώσσες είναι: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά Φιλανδικά, Ρωσικά και Σουηδικά. Χρονοδιακόπτης Sleep Timer Ρύθµιση Φόντου Ενδείξεων Menu Background Πληροφορίες για την πηγή εισόδου Source information Επανατοποθέτηση Reset Οθόνη Υπολογιστή PC Display Σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρονικό διάστηµα έως ότου η τηλεόραση απενεργοποιηθεί από την στιγµή που θα ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. Οι επιλογές ξεκινούν από τα 15 έως τα 120 λεπτά. H τηλεόραση σας, επιτρέπει να ρυθµίσετε το φόντο όταν ενεργοποιείτε τις ενδείξεις επί της Οθόνης. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι: ιαφανές, Επιλογή 1, Επιλογή 2, Επιλογή 3 & Επιλογή 4. Παρέχει πληροφορίες για την εξωτερική πηγή που έχετε επιλέξει. Πατήστε για να ακυρώσετε όλες τις ρυθµίσεις και να επαναφέρετε την συσκευή στις εργοστασιακές ρυθµίσεις της. Παρέχει πληροφορία για την ανάλυση της εικόνας. Η ονοµαστική ρύθµιση είναι 1360 x 768. Mην επιχειρήσετε να αυξήσετε την ανάλυση. 22

23 Πληροφορίες για την εξωτερική πηγή Source Information Έξοδος Εxit Κύρια πηγή Main Σήµα Signal Πηγή ένθετης εικόνας (Sub) Σήµα Signal Έκδοση Λογισµικού Firmware version Πατήστε τα κουµπιά / για να «βγείτε» από την λειτουργία αυτόµατης ανίχνευσης καναλιών. Απεικονίζει την πηγή της κύριας εικόνας. Aπεικονίζει το είδος του τηλεοπτικού σήµατος µε το οποίο είναι συνδεδεµένη της κύριας εικόνας. Απεικονίζετε την πηγή (είσοδο) της ένθετης εικόνας. Aπεικονίζει το τηλεοπτικό σύστηµα της ένθετης εικόνας. Απεικονίζει την έκδοση λογισµικού που χρησιµοποιεί η τηλεόραση σας. 23

24 Παράρτηµα Τεχνικά χαρακτηριστικά Οθόνη Τύπος 32 ιντσών (31.5 ίντσες διαγώνιος πραγµατική θέασης) 37 ιντσών (37.02 ίντσες διαγώνιος πραγµατική θέασης) 40 ιντσών (39.9 ίντσες πραγµατική διαγώνιος θέασης) Ενεργή οθόνη: Ευρεία οθόνη XGA, ανάλυσης 1360 x 768 Χρώµα Αντί ανακλαστική επίστρωση & Αντί θαµβωτική επίστρωση Γωνίες Θέασης Σήµα Εισόδου Εικόνα Ήχος 32 ιντσών 170 µοίρες οριζόντια (Η) / 170 µοίρες κάθετα (V) 37 ιντσών 176 µοίρες οριζόντια (Η) / 176 µοίρες κάθετα (V) 40 ιντσών 170 µοίρες οριζόντια (Η) / 170 µοίρες κάθετα (V) Το SCART * 3 αφορά τις οθόνες 37 & 40, ιντσών Το SCART * 2 αφορά την οθόνη των 32, ιντσών Οριζόντιος, Κάθετος διαχωρισµός H/V, TTL, για Υπολογιστή, PC Oριζόντια Συχνότητα fh:30~70khz, Κάθετη Συχνότητα fv:50~85hz Eίσοδος VGA * 1 Kεραία τηλεοπτικού σήµατος Σύνθετη είσοδος εικονο-σήµατος, (Composite) x 1 S-Video x1 Συνιστώσες χρώµατος, (Component), x 1 (YCbCr, YPbPr) Ψηφιακή είσοδος ήχου & εικόνας HDMI x 1 Είσοδος ήχου τύπου καρφί, (mini-jack) για VGA x1 H είσοδος ήχου RCA * 1, αφορά στην είσοδο DVI Έξοδος ήχου x 1 Συµβατότητα PC Μέγιστη Ανάλυση 1360 x 768, µη πεπλεγµένο σήµα Macintosh 1 Μέγιστη Ανάλυση 832 x 643, µη πεπλεγµένο σήµα Ανάλυση Υποστηρίζει 1280 x 1024, στα 60 Hz 1024 x 768, στα 60, 70 & 75 Hz 1280 x 768, στα 60 Hz 1280 x 720, στα 60 Hz 1360 x 768, στα 60 Hz (αποτελεί την ονοµαστική ανάλυση για PC) 832 x 624, στα 75 Hz (Mac) 800 x 600, στα 60 & 75 Hz 640 x 480, στα 60 & 75 Hz 720 x 400, στα 70 Hz Ισχύς εξόδου Ηχείων 15 W + 15 W Τροφοδοσία Τάση 200 ~ 240 VAC, 50/60 Hz ( αυτόµατη µεταγωγή) Κατανάλωση 32 ιντσών: 190W 37 ιντσών: 220W 40 ιντσών: 260W 24

25 Συνθήκες Θερµοκρασία Από 0 έως 40 βαθµούς Κελσίου Λειτουργίας Υγρασία Από 10% έως 90%, υγρασία περιβάλλοντος Υψόµετρο Έως 1000 µέτρα Συνθήκες Θερµοκρασία Από - 20 έως 60 βαθµούς Κελσίου Αποθήκευσης Υγρασία Από 10% έως 90%, υγρασία περιβάλλοντος Υψόµετρο Έως 4000 µέτρα ιαστάσεις Συσκευής 32 ιντσών : 820 χιλ. (Πλάτος) x 650 χιλ. (Ύψος) x 230 (Βάθος) 37 ιντσών : 960 χιλ. (Πλάτος) x 730 χιλ. (Ύψος) x 280 (Βάθος) 40 ιντσών : 1015 χιλ. (Πλάτος) x 755 χιλ. (Ύψος) x 280 (Βάθος) Συσκευασίας 32 ιντσών : 960 χιλ. (Πλάτος) x 780 χιλ. (Ύψος) x 320 (Βάθος) 37 ιντσών : 1130 χιλ. (Πλάτος) x 870 χιλ. (Ύψος) x 370 (Βάθος) 40 ιντσών : 1145 χιλ. (Πλάτος) x 910 χιλ. (Ύψος) x 370 (Βάθος) Βάρος Καθαρό 32 ιντσών : 22 κιλά 37 ιντσών : 31 κιλά 40 ιντσών : 33 κιλά Μεικτό Ισχύοντες Κανονισµοί 32 ιντσών : 26,5 κιλά 37 ιντσών : 38,5 κιλά 40 ιντσών : 40 κιλά CE, GOST Eπιλογές On 190 W (πράσινη λυχνία) Εξοικονόµησης <1.5 W (κόκκινη λυχνία) Ενέργειας (θέση αναµονής) Ρυθµισµένη επιλογή χρονισµού (για απεικόνιση σήµατος από υπολογιστή): (Προρυθµισµένη κατά VESA σε ανάλυση 1360 x 768, στα 60 Hz) Προειδοποίηση: Μην ρυθµίσετε την κάρτα γραφικών του υπολογιστή σας σε µεγαλύτερη συχνότητα ανανέωσης (refresh rate) από τα 60 Hz, διότι αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην LCD τηλεόραση. Σηµείωση : Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 25

26 Επίλυση πιθανών προβληµάτων Η τηλεόραση δεν «ανάβει» Bεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση LCD είναι σωστά συνδεδεµένη. Bεβαιωθείτε πως το καλώδιο ρεύµατος είναι σταθερά συνδεδεµένο µε το ρευµατολήπτη της συσκευής και µε τη πρίζα. Bεβαιωθείτε πως έχετε πατήσει το κουµπί POWER (ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία) Συνδέστε µια άλλη συσκευή (π.χ ένα ράδιο) στη πρίζα από την οποία τροφοδοτείτε τη τηλεόραση για να επιβεβαιώσετε πως η πρίζα λειτουργεί κανονικά. εν εµφανίζεται εικόνα, ή η εικόνα είναι κακή Το τηλεοπτικό πρόγραµµα που έχετε επιλέξει έχει προβληµατική µετάδοση. Επιλέξτε άλλο πρόγραµµα. Το σήµα καλωδιακής τηλεόρασης µπορεί να έχει παράσιτα από παρεµβολές ή να είναι κωδικοποιηµένο. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό διαχειριστή σήµατος καλωδιακής τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις µε τις εξωτερικές συσκευές είναι σωστές. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις της τηλεόρασης LCD είναι σωστές µετά την σύνδεση των εξωτερικών συσκευών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την σωστή είσοδο και ότι το σήµα εισόδου είναι συµβατό. Λανθασµένα ή αφύσικα χρώµατα Ελέγξτε το καλώδιο µεταφοράς του βίντεο σήµατος. Χαλαρές σπασµένες ή οξειδωµένες επαφές στο καλώδιο µεταφοράς του βίντεο σήµατος προκαλούν λανθασµένη απόδοση των χρωµάτων. Η οθόνη της LCD τηλεόρασης µπορεί να φαίνεται αχνή σε ένα υπερβολικά φωτισµένο δωµάτιο. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της φωτεινότητας (brightness) και της αντίθεσης (contrast). Ελέγξτε στο Menu της LCD τηλεόρασης, τις ρυθµίσεις για τα σήµατα εισόδου. εν ακούγεται ήχος Eλέγξετε αν η σύνδεση του ηχητικού σήµατος είναι σε αντιστοιχία µε την πηγή του οπτικού σήµατος (βίντεο) που έχετε επιλέξει να τροφοδοτεί µια συγκεκριµένη είσοδο της N2010. Πατήστε το κουµπί Mute ώστε η ένδειξη Mute να εξαφανιστεί από την οθόνη. Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της LCD τηλεόρασης για να βεβαιωθείτε ότι η στάθµη δεν είναι στο ελάχιστο. Πατήστε το κουµπί VOL+ στο τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί Βεβαιωθείτε πως έχετε τοποθετήσει σωστά τις µπαταρίες του τηλεχειριστήριου. Οι µπαταρίες µπορεί να έχουν αποφορτιστεί. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λαµπτήρας φθορίου κοντά στο τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε το σηµείο εκποµπής του τηλεχειριστηρίου εάν είναι λερωµένο η καλυµµένο από βρωµιά. Προσέξτε ώστε το τηλεχειριστήριο να εκπέµπει προς το αισθητήρα της LCD τηλεόρασης. Πατήστε ένα κουµπί κάθε φορά, όπως επίσης και το κατάλληλο κουµπί για την λειτουργία που θέλετε. Η LCD τηλεόραση δεν λειτουργεί Εξωτερικές επιδράσεις όπως έντονος φωτισµός ή στατικός ηλεκτρισµός µπορεί να προκαλέσουν εσφαλµένη λειτουργία της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή, αφού ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήστε την LCD τηλεόραση διαδοχικά, ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για ένα µε δύο λεπτά και µετά αφού το συνδέσετε και πάλι, ενεργοποιήστε ξανά την οθόνη. Η LCD τηλεόραση σβήνει ξαφνικά. Ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιήσει τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. Ελέγξτε εάν η θερµοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής έχει αυξηθεί υπερβολικά. Αποµακρύνεται κάθε αντικείµενο που καλύπτει τις οπές εξαερισµού, ή καθαρίστε τις όπως προβλέπεται. 26

27 Η λήψη CATV είναι αδύνατη Ελέγξτε τις ρυθµίσεις AIR/CABLE. Ρυθµίστε την επιλογή AIR/CABLE στην θέση CABLE Ελέγξτε το καλώδιο CATV, καλωδιακής τηλεόρασης, εάν είναι σωστά συνδεδεµένο, όπως επίσης και όλες τις ρυθµίσεις που αφορούν την καλωδιακή τηλεόραση. Η παροχή καλωδιακής τηλεόρασης, CATV, έχει διακοπή. Eπικοινωνήστε µε τον τοπικό διαχειριστή καλωδιακής τηλεόρασης. H εικόνα αποκόβεται και στα πλάγια εµφανίζονται µπάρες Ελέγξτε εάν η εικόνα έχει ρυθµιστεί ως προς την θέση της σωστά. Ελέγξτε εάν η εικόνα έχει ρυθµιστεί σωστά ως προς το µέγεθος της. 27

28 Υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών Για τεχνική υποστήριξη ή για την περίπτωση που η τηλεόραση σας χρειαστεί συντήρηση ή επισκευή επικοινωνήστε µε κάποια από τις παρακάτω διευθύνσεις ή µε το κατάστηµα από όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σηµείωση: Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστείτε τον αριθµό σειράς της συσκευής. Χώρα/Περιοχή Ιστοσελίδα Τηλέφωνο=T/ Fax=F Mεγάλη Βρετανία T:0044(0) F:0044(0) Γαλλία Τ: 0033(0) F: 0033(0) Γερµανία Τ:0049(0) Σκανδιναβία T: F: Ελλάδα Τ: Για τις υπόλοιπες χώρες 28

29 OΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ LCD THΣ VIEWSONIC Τι καλύπτει η εγγύηση: H ViewSonic εγγυάται πως τα προϊόντα της είναι απαλλαγµένα από ελαττώµατα που προέρχονται είτε από υλικά είτε από τη συναρµολόγηση κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Αν το προϊόν αποδειχθεί πως είναι ελαττωµατικό είτε εξαιτίας των υλικών είτε της συναρµολόγησης του κατά τη διάρκεια της εγγύησης η ViewSonic µπορεί, κατά την αποκλειστική κρίση της, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν µε ένα προϊόν µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Το προϊόν η τα ανταλλακτικά που θα καλύψουν την εγγύηση µπορεί να αποτελούνται από ανακατασκευασµένα υλικά ή λειτουργικά τµήµατα. Για πόσο καιρό ισχύει η εγγύηση: Η ViewSonic N2010 καλύπτεται από εγγύηση (1) ενός έτους για όλα τα µέρη της (συµπεριλαµβανοµένης της φωτεινής πηγής της οθόνης) και για (1) ένα χρόνο για οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί για την επισκευή της. Ποιον προστατεύει αυτή η εγγύηση: Aυτή η εγγύηση καλύπτει µόνο το πρώτο αγοραστή αυτής της συσκευής. Τι ΕΝ καλύπτει η εγγύηση: 1. H εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα των οποίων ο αριθµός σειράς έχει σβηστεί, παραποιηθεί ή τροποποιηθεί. 2. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζηµίες, δυσλειτουργίες ή υποβαθµισµένη απόδοση που προέρχονται από: a. Aτύχηµα, εξ αιτίας λανθασµένης χρήσης, αµέλειας, φωτιάς, νερού, κεραυνού ή άλλων αποτελεσµάτων φυσικών καταστροφών. εν καλύπτει επίσης επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή βλάβες που προήλθαν από λανθασµένη εφαρµογή των οδηγιών χρήσης. b. Επισκευή η αποτυχηµένη απόπειρα επισκευής από οποιονδήποτε που δεν είναι εξουσιοδοτηµένος από τη ViewSonic. c. Aπό ζηµιές που µπορεί να προκλήθηκαν στο προϊόν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του. d. Από τη λανθασµένη εγκατάσταση του προϊόντος. e. Από εξωτερικούς παράγοντες όπως από αυξοµειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου ή από βλάβη αυτού. f. Από τη χρήση υλικών, ανταλλακτικών ή αξεσουάρ που δεν έχουν την έγκριση της ViewSonic. g. Φυσιολογική φθορά h. Οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν σχετίζετε άµεσα µε ατέλεια του προϊόντος. Πως µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες που συνεπάγονται της παρούσας εγγύησης: Για πληροφορίες προκειµένου να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια που η συσκευή βρίσκεται στην περίοδο της εγγύησης πρέπει να επικοινωνήσετε µε το τµήµα υποστήριξης των πελατών της ViewSonic. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρετε τον αριθµό σειράς της συσκευής σας. Για να δικαιούστε των υπηρεσιών που προβλέπει η εγγύηση της συσκευής µπορεί να σας ζητηθεί να προσκοµίσετε την α) απόδειξη αγοράς της συσκευής, β) να αναφέρετε το όνοµα σας, γ) τη διεύθυνση σας δ) µια περιγραφή του προβλήµατος και ε) τον αριθµό σειράς της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες ή για τα στοιχεία του κοντινότερου σε εσάς κέντρου εξυπηρέτησης πελατών επικοινωνήστε µε την ViewSonic. Περιορισµοί των συνεπαγόµενων εγγυήσεων: ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙ Α, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Περιορισµός ευθύνης: H ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ VIEWSONIC ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ. Η VIEWSONIC ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 1.ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΕΙΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΨΥΧΙΚΗ Ο ΥΝΗ Ή ΕΝΟΧΛΗΣΗ, Α ΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡ ΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΥΣΜΕΝΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ. 2. ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ, ΕΠΑΚΟΛΥΘΕΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ. 3. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ. Νοµικό πλαίσιο της εγγύησης: H παρούσα εγγύηση σας δίνει συγκεκριµένα νοµικά δικαιώµατα, ενώ είναι πιθανόν να έχετε επιπλέον δικαιώµατα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Σε µερικές χώρες κάποιοι από τους όρους της εγγύησης δεν είναι εφαρµόσιµοι ενώ σε άλλες χώρες δεν επιτρέπεται ο περιορισµός της ευθύνης του κατασκευαστή σε περίπτωση δευτερογενών ή επακόλουθων ζηµιών εξ αιτίας δυσλειτουργίας της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή παροχή υπηρεσιών επικοινωνήστε µε το τοπικό εκπρόσωπο της ViewSonic. Eγγύηση ViewSonic Τηλεόραση LCD 4.3: ViewSonic Tηλεόραση LCD Eγγύηση Έκδοση 1 α Hµεροµηνία έκδοσης :

30 30

31 31

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Ασφάλεια 1 Ηλεκτρική ασφάλεια 1 Ασφάλεια εγκατάστασης 1 Ασφάλεια καθαρισµού 1 Ειδικές σηµειώσεις για τις 2 LCD Οθόνες Περιεχόµενα συσκευασίας 2 Οδηγίες εγκατάστασης 3 Τοποθέτηση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Επιπλέον υπάρχει σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη,

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη, 1 2 3 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτής της θερµοκολλητικής µηχανής Fellowes. Αυτή η συσκευή αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά θερµοκολλητικών µηχανών, οι οποίες αποτελούν προϊόντα που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

pfsfpflk=p obc=rv=to=mpq Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη Ελληνικά

pfsfpflk=p obc=rv=to=mpq Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη Ελληνικά pfsfpflk=p Οδηγίες χρήσης για την επίπεδη οθόνη obc=rv=to=mpq Ελληνικά Γενικές υποδείξεις Sirona Dental Systems GmbH Γενικές υποδείξεις Αξιότιµη πελάτισσα, αξιότιµε πελάτη Για τον εξοπλισµό του οδοντιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα